Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ)"

Transcript

1 12 Κεφάλαιο 3 Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ) Με βάση τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο περασμένο κεφάλαιο είναι εμφανές ότι τουλάχιστον στις συνθήκες που επικρατούν μέχρι σήμερα σχετικά με τον ορισμό της εγκληματικής δράσης οι δράσεις που οι επιστήμονες και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν στο οργανωμένο έγκλημα δεν αρκούν για να το ορίσουν. Για να οριστεί το ΟΕ με νομική επάρκεια ή, ακόμα πιο ολοκληρωμένα, με επιστημονική πληρότητα είναι αναγκαίο το συμπεριληφθούν και τα χαρακτηριστικά των δραστών (ομάδων ή και ατόμων) ακριβέστερα, κάποια από τα χαρακτηριστικά. Τη διαπίστωση αυτή εξέφρασε με τη μορφή του προβλήματος και της σύγχυσης που επικρατούσε σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα ο M. Maltz το 1976: Κεντρικό ρόλο στην απουσία συνεκτικών ορισμών (για το οργανωμένο έγκλημα) έχει ένα πρόβλημα σημασίας. Η λέξη έγκλημα συνήθως κατανοείται ως το σύνολο των ειδικών εγκλημάτων, δηλαδή έγκλημα είναι μια ειδική συμπεριφορά ή δράση και έγκλημα είναι το σύστημα των συμπεριφορών που περιλαμβάνουν όλα τα εγκλήματα. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως οργανωμένο έγκλημα μια ειδική συμπεριφορά ή δράση. Συγχρόνως, ομιλούμε για οργανωμένο έγκλημα και με τη γενική έννοια, αναφερόμενοι όχι σε μία δέσμη συμπεριφορών αλλά σε μια οντότητα, μια ομάδα (μη-ορισμένων) ατόμων (που πολύ συχνά κατανοούνται σε ανθρωπομορφικούς όρους για παράδειγμα, το οργανωμένο έγκλημα καλπάζει, ή διεισδύει στη νόμιμη επιχειρηματικότητα κλπ. Η σύγχυση γύρω από τον όρο οδηγεί σε κυκλικούς τρόπους σκέψης, όπως στην περίπτωση όπου το οργανωμένο έγκλημα ελέγχει τη διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη: η διακίνηση των ναρκωτικών είναι οργανωμένο έγκλημα, και όποιος διακινεί ναρκωτικά είναι ipso facto στο οργανωμένο έγκλημα. 5 5 M. D. Maltz. Defining Organized Crime The Development of a Definition and a Typology, Crime and Deliquency, τ. 22, σσ , Αναδημοσιεύθηκε και στο Nikos Passas (επιμ.). Organized Crime, Ντάρτμαουθ: The International Library of Criminology, 1995, pp

2 13 Η θέση περί της ανάγκης εντοπισμού των βασικών χαρακτηριστικών του ΟΕ και της δημιουργίας μοντέλων που να εστιάζουν κυρίως στους δράστες παρά στις δράσεις άρχισε να αντιμετωπίζεται σε συστηματική μορφή ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του Το 1983, ο F. Hagan δημοσίευσε μια δέσμη έντεκα χαρακτηριστικών του οργανωμένου εγκλήματος. 6 To 1985, o Μ. Maltz κατέθεσε μια δέσμη εννέα χαρακτηριστικών του οργανωμένου εγκλήματος, με πολλά κοινά σημεία αλλά και επιμέρους διαφορές έμφασης μάλλον παρά ουσίας από τη δέσμη του Hagan. Μεταξύ άλλων, μια δεκαετία αργότερα, το 1995, οι D. Kenney και J. Finckenauer, αξιοποιώντας το προηγούμενο έργο του Hagan, του Maltz και άλλων, τις θεωρητικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε αλλά και τις αλλαγές που εμφάνισε το οργανωμένο έγκλημα, προχώρησαν σε μια συλλογή χαρακτηριστικών του ΟΕ που κατατέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και εθνικές νομοθεσίες. 7 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ όπως αυτή κατανοείται στη γενικότητά της κατά την τελευταία εικοσαετία από εγκληματολόγους και ευρύτερα κοινωνικούς επιστήμονες, νομικούς, νομοθεσίες διάφορων χωρών και αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ έχουν έναν ισχυρό περιγραφικό χαρακτήρα, αποδίδουν δε μιαν εικόνα της και, εμμέσως, μιαν αντίληψη του οργανωμένου εγκλήματος στην κλίμακα της ομάδας. Όμως, πρέπει να τονιστεί και να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι οι ανάλογες εστιάσεις και κατατάξεις λαβαίνουν χώρα στο επίπεδο της ομάδας ΟΕ μάλλον παρά του ΟΕ γενικά. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που (α) έχουν εντοπιστεί από φορείς δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες, και (β) είτε έχουν γίνει αποδεκτά ολικά ή μερικά είτε αποτελούν σημαντικές αφετηρίες για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος: - (1) είναι μη-ιδεολογικές - (2) έχουν οργανωμένη ιεραρχία - (3) έχουν συνέχεια στο χρόνο - (4) χρησιμοποιούν βία ή απειλή βίας - (5) έχουν περιορισμούς στη συμμετοχή μελών - (6) επιτυγχάνουν κέρδη μέσω παράνομων επιχειρήσεων 6 F. Hagan. The Organized Crime Continuum: A further Specification of a New Conceptual Model, Criminal Justice Review, τ. 8, σσ , D. J. Kenney και J. O. Finckenauer. Organized Crime in America, Μπέλμοντ: Wadsworth, 1995, σ. 3.

3 14 - (7) παρέχουν παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που ζητούνται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό - (8) χρησιμοποιούν τη διαφθορά ώστε να εξουδετερώνουν δημόσιους λειτουργούς και πολιτικούς - (9) επιδιώκουν τη μονοπωλιακή θέση ώστε να εξασφαλίσουν τον αποκλειστικό έλεγχο συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών - (10) έχουν εξειδίκευση καθηκόντων/εργασιών εντός της ομάδας - (11) έχουν κανόνες δράσης, λειτουργίας και συμπεριφοράς των μελών, όπως και κώδικα μυστικότητας - (12) σχεδιάζουν εκτεταμένα ώστε να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους. Αν και κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά από μόνο του δεν είναι σε θέση να ορίσει το οργανωμένο έγκλημα ή, ακριβέστερα την ομάδα ΟΕ, εφόσον προσεγγισθούν ως ενιαίο σύνολο είναι σε θέση να παράσχουν μια σχετικά σαφή εικόνα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος. συγχρόνως, η συγκεκριμένη εστίαση στην επιμέρους ομάδα έχει ένα υψηλό θεωρητικό κόστος: παρακάμπτεται η κατάθεση μιας ερμηνείας του οργανωμένου εγκλήματος ως ευρύτερου εθνικού ή διεθνικού κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού φαινομένου σε όρους γενικότερους από αυτούς που αφορούν τις επιμέρους μονάδες του φαινομένου, τις ομάδες. 8 Το νόημα του καθενός από τα χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ και οι ευρύτερες λογικές και ιδεολογικές συντεταγμένες οι οποίες δεν είναι αμέσως ορατές προσεγγίζονται πληρέστερα μέσω μιας κάπως λεπτομερέστερης εξέτασής τους. (1) Για την κατανόηση της ομάδας ΟΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εντοπισθεί με ακρίβεια ο χαρακτήρας των κινήτρων της, το βασικό κίνητρο δραστηριοποίησής της όπως είναι ενταγμένο στη δομή της αλλά και τη σχέση της με την ευρύτερη κοινωνία. Η ομάδα ΟΕ δεν προσανατολίζεται από κάποιο δόγμα ή θεώρημα περί κοινωνίας, κάποια πολιτικά πιστεύω και, βέβαια, δεν διαθέτει ένα πολιτικό πρόγραμμα. Το κίνητρο ενεργοποίησης και δράσης της ομάδας ΟΕ είναι το κέρδος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η ομάδα ΟΕ εμπλέκεται στην πολιτική μιας χώρας το πράττει με σκοπό την εξασφάλιση από τους διωκτικούς μηχανισμούς του κράτους ώστε συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση της ή και τη διεύρυνσή της. Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα διαφοροποιεί την ομάδα ΟΕ από την 8 Ας ληφθεί δε υπόψη ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά των δραστών ουσιαστικά είναι αποτελέσματα προηγούμενων δράσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϋποθέσεων δράσης ή την αύξηση της κοινωνικής συνοχής της ομάδας.

4 15 τρομοκρατική ομάδα, η οποία προβαίνει στην άσκηση βίας με αφετηρία ευρύτερα πολιτικά κίνητρα ή και αντιλήψεις περί κοινωνικής δικαιότητας. Αν και ορισμένοι ερευνητές τείνουν να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομάδα ΟΕ ως μια κοινότητα με κοινές πολιτιστικές συντεταγμένες που παρέχει στα μέλη της κύρος και ασφάλεια, το κίνητρο του κέρδους παραμένει αδιαμφισβήτητο. (2) Μια μεγάλη μερίδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, νομικών και ειδικών σε ζητήματα καταστολής, έχει οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η ομάδα ΟΕ είναι οργανωμένη σε ιεραρχική μορφή. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων σχετικά με το βαθμό, τον αριθμό των κλιμακώσεων και την ποιότητα της ιεράρχησης αυτής. Πάντως εκτιμάται ότι το «ύψος» της ιεραρχίας περιλαμβάνει είτε δύο επίπεδα (τους ηγέτες ή αφεντικά και τα υπόλοιπα μέλη) είτε τρία επίπεδα (τους ηγέτες ή αφεντικά, τα σταθερά στελέχη, τους συγκυριακούς συνεργάτες και τους εξεταζόμενους ώστε να γίνουν μέλη). Οι βασικές αποφάσεις που αφορούν στις συνολικές στρατηγικές της ομάδας παίρνονται από την ηγεσία, ενώ, συγχρόνως, δυνατότητες λήψης επιμέρους ή τακτικών αποφάσεων έχουν τα μέλη σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η εξουσία και ο έλεγχος της ομάδας εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θέση μάλλον και δεν εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση ίσως με την εξαίρεση της περιόδου κατά την οποία η ομάδα βρίσκεται στις πρώτες φάσεις διαμόρφωσης και οργάνωσής της.. Πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ομάδας ΟΕ δεν ανταποκρίνεται σε ολόκληρο το φάσμα των ομάδων των οποίων η δράση συνθέτει το ΟΕ, αλλά μάλλον προσεγγίζει κάποιες οργανώσεις της Μαφίας με βάση τη θέση του Cressey ότι ΟΕ και Μαφία αποτελούν συνώνυμα. Υπάρχουν ομάδες ΟΕ που ενεργοποιούνται για αιώνες, όπως για παράδειγμα η Yakuza στην Ιαπωνία, που έχουν διαφορετικές μορφές οργάνωσης. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, σημαντικός αριθμός κοινωνικών επιστημόνων έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν το ΟΕ ως δίκτυο, δίκτυο στο πλαίσιο του οποίου ενεργοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ομάδων με διαφορετικά μεγέθη και οργανωτικές αρχές. Στα ζητήματα αυτά η μελέτη επανέρχεται στη συνέχεια. (3) Η πλέον διαδεδομένη άποψη σχετικά με το ΟΕ εκτιμά πως η ομάδα ΟΕ έχει συνέχεια στο χρόνο. Σ` αυτή την εξέλιξη, σημαντικό ρόλο παίζει ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της δράσης από μέρους του ηγετικού και στελεχικού δυναμικού της ομάδας. Είναι όμως υπερβολικό και ίσως αδιέξοδο και προβληματικό να χρησιμοποιείται ο όρος αυτο-διαιώνιση πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι γεγονός πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ομάδα συνεχίζει και μετά τη ζωή ή συμμετοχή των μελών της. Όταν τα μέλη της πεθαίνουν,

5 16 φυλακίζονται ή αποχωρούν για κάποιο λόγο, η ομάδα είναι σε θέση να τα αντικαταστήσει με νέες στρατολογήσεις, με άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα ώστε να απολαύσουν τα όποια οφέλη προσφέρονται και να αναπτύξουν ή συνεχίσουν της εγκληματική τους δράση συνεχίζοντας και την εγκληματική δράση της ομάδας. 9 Στη διαιώνιση της ύπαρξης και δράσης της ομάδας, σημαντικό ρόλο ίσως σημαντικότερο των ενεργειών των μελών της σ` αυτή την κατεύθυνση έχουν η συγκυρία ή και φάση των διεθνών και εθνικών εξελίξεων αλλά και οι ευρύτερες κοινωνιακές (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές) συνθήκες που επικρατούν και η ομάδα δρα στο πλαίσιό τους. Η συνεχής παρουσία της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας θεωρείται δεδομένη για τα μέλη της, αποτελεί δε ιδιαίτερα ισχυρό στοιχείο έλξης μεγάλων αριθμών ατόμων και συνεπώς της στρατολόγησης νέων μελών με τεκμήριο την ικανότητά τους. Με ένα αξιόλογο στοιχείο υπερβολής, ο Cressey τονίζει ότι όρο για τη διαιώνιση της ομάδας αποτελεί η θεσμοποίηση μιας διαδικασίας στρατολόγησης και στελέχωσης με άτομα τα οποία μυούνται με τις αξίες και τους κανόνες λειτουργίας και δράσης της ομάδας. 10 Όπως όμως και στην περίπτωση του χαρακτηριστικού της ιεραρχημένης και πολυεπίπεδης οργάνωσης, κατά τα τελευταία χρόνια το χαρακτηριστικό της διάρκειας στο χρόνο έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Κάποιοι κοινωνικοί επιστήμονες κλίνουν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα τον εφήμερο χαρακτήρα των ομάδων ΟΕ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάποιες ομάδες θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια ενώ άλλες να είναι μάλλον εφήμερες. (4) Η συστηματική χρήση βίας ή απειλής βίας με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών θεωρείται ως το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του οργανωμένου εγκλήματος, ως μια μη αναγώγιμη διάστασή του. Στην ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, η άσκηση βίας θεωρείται δεδομένη, είναι μονίμως διαθέσιμη, έχει ένα χαρακτήρα μονιμότητας και ρουτίνας, εκδηλώνεται δε συνήθως με μορφές όπως ο φόνος, ο ξυλοδαρμός, η καταστροφή αντικειμένων ή εγκαταστάσεων, ο εμπρησμός (αλλά και η απειλή τους και ο εκβιασμός). Η πρόσβαση στην ιδιωτική βία επιτρέπει στην ομάδα να επιτύχει τους σκοπούς της, όπως: α) να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μελών στους άτυπους κανόνες λειτουργίας της β) να αυξήσει το κύρος της προς τις άλλες και εγκληματικές οργανώσεις 9 Στο ζήτημα αυτό η μελέτη επανέρχεται στη συνέχεια. 10 D. R. Cressey. Theft of the Nation, Νέα Υόρκη: Harper and Row, 1969, σσ

6 17 γ) να πείσει τους πελάτες που δεν τηρούν τους όρους της άτυπης συμφωνίας (για παράδειγμα, τους χρήστες ναρκωτικών που δεν πληρώνουν τα χρέη τους, τους δανειζόμενους που δεν καταβάλλουν τα συμφωνημένα ποσά κλπ.) δ) να τρομοκρατήσει μέλη των διωκτικών αρχών ή πιθανούς μάρτυρες. Συνεπώς, αν και η οργανωμένη εγκληματικότητα χρησιμοποιεί τη βία με φειδώ, με σχετικά συστηματικό και εξορθολογισμένο τρόπο, είναι κατ` αυτό τον τρόπο που εξασφαλίζει την εσωτερική της πειθαρχία αλλά και «στέλνει ένα ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο». (5) Οι περιορισμοί στη δυνατότητα συμμετοχής συνιστούν ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας ΟΕ. Κατά κανόνα, πρόκειται γα περιορισμούς σε σχέση με την εθνικότητα, τη συγγένεια, τη φυλή και φιλίες με διάρκεια που παρέχουν υψηλή βεβαιότητα. Συχνά, η ένταξη ενός ατόμου ως μέλους στην ομάδα ή η συνεργασία μαζί του εξαρτάται από κάποια ικανότητά του είτε οργανωσιακή (ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων ή επικίνδυνων εντολών, πείρα ή γνώση σχετικά με κάποιο θέμα (πχ., όπλα, εξαρτησιογόνες ουσίες) είτε την τυπική και ουσιαστική κατάρτισή του (για παράδειγμα (δικηγόρος, λογιστής κοκ.). Όσοι καλύπτουν τις απαιτήσεις της ομάδας προς ένταξη ή συνεργασία, προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη ενός εγγυητή ή υποστηρικτή, ο οποίος αναλαμβάνει και μέρος της ευθύνης για την επιλογή του. Οπότε, η ένταξη στην ομάδα περνάει από μια φάση «δοκιμής» ή/και «μαθητείας». Οι περιορισμοί αυτοί, εκτός του ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας της ομάδας και των σχέσεών της προς κάθε τρίτο, αποτελούν και παράγοντες που ενισχύουν την ιδέα ότι η συμμετοχή στην ομάδα οργανωμένου εγκλήματος έχει ιδιαίτερη αξία. (6) Η ομάδα ΟΕ υπάρχει με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η θέση αυτή, που γνώρισε μιαν ιδιαίτερη ανάπτυξη και υποστήριξη κατά την τελευταία εικοσαετία του 20ου αιώνα, μάλλον δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή με μια στενή ή μονοδιάστατη αντίληψη περί κέρδους ή ακόμα και οικονομικού κέρδους. Τόσο η ομάδα όσο και τα μέλη της είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πρόσβαση και σε άλλες μορφές πλούτου και ισχύος εκτός της οικονομικής. Είναι κυρίως αυτή η έμφαση στο πολύμορφο κέρδος με την αξιοποίηση όποιων μέσων εκτιμώνται ως αναγκαία (νόμιμα-παράνομα, ηθικά-ανήθικα κοκ.) που προσδίδει έναν ισχυρό μη-ιδεολογικό χαρακτήρα στην ομάδα ΟΕ και, ευρύτερα, στο οργανωμένο έγκλημα. Αρχικά, το κέρδος προέρχεται από την παροχή παράνομων αγαθών και υπηρεσιών που ζητούνται από το ευρύ κοινό, από τις παράνομες επιχειρήσεις της ομάδας, όπως τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, ανθρώπων ή ό,τι άλλο, την παροχή προστασίας, την τοκογλυφία, τα παράνομα

7 18 στοιχήματα, την παράνομη συνεργασία με καθ` όλα νόμιμες επιχειρήσεις κοκ. Αν και η συγκεκριμένη άντληση κερδών συνεχίζεται, σε επόμενες φάσεις η ομάδα ΟΕ αρχίζει να αποκομίζει κέρδη και από τις νόμιμες ή νομιμοφανείς οικονομικές δραστηριότητές της που έχουν προκύψει από τη νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές της δραστηριότητες (το λεγόμενο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος) και την επένδυσή τους σε αγορές ακινήτων, μετοχών, εστιατορίων και μπαρ ή ό,τι άλλο. Η μεταφορά αυτή πόρων από την παράνομη στη νόμιμη οικονομία είναι σε θέση να εξασφαλίσει σταδιακά σημαντικό κοινωνικό κύρος (είτε στον ίδιο τον εγκληματία είτε στους επιγόνους). Όπως είναι αναμενόμενο, μέρος των παράνομων κερδών δεν επενδύεται και πάλι με σκοπό τη βελτίωση ή διεύρυνση του κύκλου της εγκληματικής δράσης ούτε καταναλώνεται, αλλά προσλαμβάνει νόμιμες μορφές. (7) Το ΟΕ έχει έναν ισχυρό συμβιωτικό χαρακτήρα με την ευρύτερη κοινωνία. 11 Παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται μεν ως παράνομα αλλά (επιθυμούνται και κυρίως) ζητούνται από μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τον Καναδά (και όχι μόνον) υπάρχει υψηλή και σταθερή ζήτηση για ναρκωτικά, σεξ, παράνομα παιγνίδια και στοιχήματα. Επίσης, υπάρχει ζήτηση για την παράνομη υιοθεσία βρεφών και ζήτηση όπλων. Οι F. Ianni και E. Ruess-Ianni κατέθεσαν την άποψη ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα μέσο παραγωγής και διακίνησης των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν επίσημα δηλωθεί ως παράνομα/ες κατ` αυτό τον τρόπο, ρεαλιστικά, αντιπροσωπεύει ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των επιθυμιών μας και της ηθικής μας. 12 Παράλληλα, ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την φτηνή και εκτός τήρησης νόμων και κοινωνικών κανόνων αποκομιδή τοξικών ουσιών που προκύπτουν από την παραγωγή στις εγκαταστάσεις τους. Στην ειδική περίπτωση, στη διατύπωση των Ianni και E. Ruess-Ianni, δεν τίθεται θέμα επιθυμίας αλλά μάλλον συμφέροντος. (8) Η ομάδα ΟΕ έχει ζωτικό συμφέρον στο να εξουδετερώνει μια σειρά δράσεων της πολιτείας ώστε να αποφεύγει ελέγχους, συλλήψεις, διώξεις, καταδίκες κοκ. μέσω της διαφθοράς αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών. Συχνά, η διαφθορά εκτείνεται και σε άλλους τομείς της πολιτείας, όπως πρεσβείες και προξενεία, δήμους και όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ιδιωτικού τομέα (για παράδειγμα, τις τράπεζες) ώστε να 11 Για τη διάκριση μεταξύ συμβιωτικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ΟΕ αλλά και του εγκλήματος γενικότερα, βλ παρακάτω στο κεφ. 5 σχετικά με τα πεδία δράσης του ΟΕ 12 F. Ianni και E. Ruess-Ianni. A Family Business: Business and Social Organization in the Lupollo Family, σε Ianni, F και E. Ruess-Ianni (επιμ.). The Crime Society: Organized Crime and Corruption in America, Νέα Υόρκη: Times-Mirror, 1976, σσ. i-xvii και

8 19 εξασφαλίζεται η ατιμωρησία ή και να διευκολύνεται η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων και η προώθησή τους σε νόμιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές δράσεις. Η σημασία της διαφθοράς για τη δράση του ΟΕ θεωρείται από πολλούς εγκληματολόγους και άλλους ειδικούς και εμπειρογνώμονες τόσο μεγάλη ώστε ο Maltz να θεωρεί ότι ουσιαστικά η διαφθορά τομέων του δημοσίου (και όχι μόνον) αποτελεί το κύριο αν όχι το μοναδικό σταθερό χαρακτηριστικό του ΟΕ. 13 (9) H ομάδα ΟΕ επιδιώκει την εξουδετέρωση του ανταγωνισμού άλλων ομάδων. Επιχειρεί τον ολικό ή μερικό έλεγχο της περιοχής ή του αντικειμένου δράσης της και επιδιώκει την εξασφάλιση μιας ηγεμονίας σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή (για παράδειγμα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο) ή του αντικειμένου δράσης (για παράδειγμα, τη διακίνηση ναρκωτικών ή την προστασία επιχειρήσεων) ή ακόμα καλύτερα ένα συνδυασμό των δύο. Σύμφωνα με τον T. Schelling, το οργανωμένο έγκλημα δεν επιδιώκει την απλή ποσοτική επέκταση, αλλά δεν ανέχεται τον ανταγωνισμό. Δεν αποσκοπεί στην άσκηση επιρροής αλλά αποκλειστικής επιρροής. Μάλιστα, ο Schelling καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ισχυρή τάση μονοπώλησης αποτελεί το μοναδικό χαρακτηριστικό που έχουν από κοινού όλες οι ομάδες ΟΕ. 14 Η εξασφάλιση μονοπωλιακής θέσης περιορίζει τον ανταγωνισμό των τιμών ή άλλες συγκρούσεις και αυξάνει τα κέρδη της ομάδας, η δε επιβολή ή διατήρηση της μονοπωλιακής κατάστασης εξασφαλίζεται με τη χρήση βίας ή απειλών ή τις σχέσεις διαφθοράς με στελέχη της αστυνομίας και της δικαστικής αρχής. Οι μονοπωλιακές μορφές εμφανίζονται κατά κανόνα σε αντικείμενα δράσης που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σ` αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η διακίνηση ναρκωτικών επιτρέπει ανάλογες εξελίξεις ενώ η εκμετάλλευση γυναικών στην πορνεία το καθιστά μάλλον δύσκολο. Βέβαια, το γεγονός ότι στο χώρο του ΟΕ υπάρχουν πολλές ομάδες σημαίνει ότι είναι μάλλον δύσκολο και σπάνιο να επιβεβαιωθεί η τάση της κάθε ομάδας προς την εξασφάλιση κάποιας μονοπωλιακής θέσης Για το λόγο αυτό, είναι συνηθισμένο να συνεργάζονται μεταξύ τους διάφορες ομάδες. Θα πρέπει ίσως να προσεχθεί το ότι η προσπάθεια εξασφάλισης μιας μονοπωλιακής επικράτησης στο χώρο οδηγεί σε μια τοπικότητα ως πράξη αλλά και αντίληψη, γεγονός που αντιφάσκει στις σύγχρονες τάσεις των εγκληματικών οργανώσεων προς τη διεθνοποίηση και τη δράση και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 13 Σε Kenney και Finckenauer, σ T. Schelling. What is the Business of Organized Crime? σε F. Ianni, F και E. Ruess-Ianni, σσ

9 20 (10) Όπως συμβαίνει και στις νόμιμες επιχειρήσεις, οι ομάδες ΟΕ αξιοποιούν ειδικές λειτουργικές θέσεις τις ευθύνες των οποίων αναλαμβάνουν τα μέλη που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τάση εξειδίκευσης των στελεχών και ανάπτυξης ενός καταμερισμού της εργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. Αναφερόμενοι στις ομάδες με ευρύ κύκλο δράσεων όπως η Μαφία, η ρωσική Βόρυ (Vory), η κολομβιανή Κάλι (Cali), η ασιατική Γιακούζα (Yakuza) και με δεδομένους τους σκοπούς και τους ρόλους της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, τρεις θέσεις προβάλλουν με ιδιαίτερη βαρύτητα: Ο διακινητής χρήματος (money-mover) εξειδικεύεται στην αλυσίδα των πράξεων που οδηγούν στη συγκάλυψη της εγκληματικής προέλευσης του χρήματος καθώς και στην επένδυσή του σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δηλαδή, στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που προέρχεται από τις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας Η θέση του επιβάλλοντος (enforcer) αποδεικνύεται συχνά κρίσιμης σημασίας. Ο επιβάλλων έχει την ευθύνη ανάληψης των δύσκολων ή επικίνδυνων αποστολών που περιλαμβάνουν τη χρήση βίας, περιλαμβανομένου και του φόνου, σε βάρος άλλων ομάδων ή μελών της ίδιας της ομάδας ή κρατικών λειτουργών που προκαλούν προβλήματα ή αποτελούν εμπόδια στη δράση. Ο επιβάλλων οργανώνει τις ανάλογες δράσεις κατά τρόπο ορθολογικό και απαλλαγμένο από συναισθηματικές διακυμάνσεις, χρησιμοποιεί δε μέλη της ομάδας ή περιφερειακά άτομα, συχνά δε αναθέτει τις περιπτώσεις φόνου σε επαγγελματίες. Μια άλλη θέση ιδιαίτερων ευθυνών και απαιτήσεων είναι αυτή του διακανονιστή (fixer). Ο διακανονιστής αναλαμβάνει τη λεπτή διαδικασία δημιουργίας σχέσεων με στελέχη της αστυνομίας, δικαστικούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους κοκ., όταν δε υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αναλαμβάνει τη διευθέτηση μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, δηλαδή τη διαφθορά τους. Πέρα από αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις που απαντώνται σε πολλές ομάδες ΟΕ με διαφορετικά πεδία δράσης, οι διεθνικές ομάδες ΟΕ αναπτύσσουν και άλλες θέσεις, ανάλογα με τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, τα καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας χαρακτηρίζονται από ένα σύνθετο καταμερισμό δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη για ζητήματα όπως η παραγωγή του προϊόντος (στον αγρό δηλαδή τον έλεγχο των αγροτών αλλά και την παραπέρα επεξεργασία του σε ειδικές εγκαταστάσεις ώστε να πάρει την τελική μορφή του εμπορεύματος προς πώληση), η αποθήκευση, οι συμφωνίες με ομάδες ΟΕ διάφορων χωρών προορισμού όπου το εμπόρευμα καταναλώνεται, η μεταφορά του κλπ. (11)

10 21 Η ομάδα ΟΕ έχει αναπτύξει κανόνες λειτουργίας της ομάδας καθώς και δράσης και συμπεριφοράς των μελών, κανόνες τους οποίους τα μέλη οφείλουν να τηρούν. Αν και έχει συχνά επιχειρηθεί η παρομοίωση με ανάλογες αρχές που χαρακτηρίζουν τη νόμιμη επιχείρηση, η απόσταση μεταξύ των δύο εμφανίζεται να είναι σημαντική, ίσως ποιοτική. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες δεν είναι κάτι περισσότερο από απλές πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους τρόπους που πρέπει να λαβαίνει χώρα μία δράση ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα ή με τη διευθέτηση αντιθέσεων και αντιπαλοτήτων μεταξύ των μελών. Άλλοι από τους κανόνες δεν υπερβαίνουν την απλή λογική, όπως για παράδειγμα είναι (ο πολυσυζητημένος και πολυδιαφημισμένος) κανόνας της σιωπής (omerta). Ακόμα περισσότερο, σειρά ερευνητών τείνουν στο να προκρίνουν μιαν ερμηνεία που τονίζει κυρίως τον άτυπο χαρακτήρα στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας ΟΕ. Εντοπίζουν μια σχέση κουλτούρας και υποκειμενικής δέσμευσης να αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας στη βάση ορισμένων τελετουργικών υποδοχής των νέων μελών και γενικότερα την ανάπτυξη ενός τελετουργισμού. Για παράδειγμα, ο Maltz (1985) ερμηνεύει αυτά τα τελετουργικά ως δεσμευτικά, μορφές υποκειμενικής δέσμευσης, αν και τονίζει πως η άτυπη δέσμευση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της συνοχής και λειτουργίας της ομάδας ΟΕ γενικά, αλλά εμφανίζεται σε περιπτώσεις με συγκεκριμένες ιστορικές καταβολές και πολιτιστικές πλαισιώσεις. (12) Οι αναπτυγμένες ομάδες ΟΕ, ιδιαίτερα αυτές που χαρακτηρίζονται από ένα διεθνή κύκλο δράσεων, δεν ενεργούν με τρόπους ανάλογους των εγκληματικών ομάδων οι οποίες κινητροδοτούνται σε κλίμακες άμεσης κάλυψης αναγκών, κοντόφθαλμου ηδονισμού, επιδίωξης της περιπέτειας κλπ. Οι παράνομες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, το εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, απαιτούν πολύπλοκες και λεπτομερώς επεξεργασμένες δράσεις που με τη σειρά τους προϋποθέτουν μιαν ικανότητα μεθοδικότητας και υψηλής πειθαρχίας, προγραμματισμού των ενεργειών και συγχρονισμού των επιμέρους δράσεων. Όπως είναι εύλογο, η ομάδα ΟΕ και το ΟΕ γενικότερα συντίθενται από εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιμέρους ιδιοτήτων. Το γεγονός ότι είναι οι συγκεκριμένες ιδιότητες που αναβαθμίστηκαν σε βασικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικό των γνώσεων, αντιλήψεων και θεωρητικο-μεθοδολογικών επιλογών που συνέβαλαν στην επιλογή, και βέβαια των αποφάσεων των διάφορων κρατών και διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση του φαινομένου. Όμως, πέρα από το ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ ως μονάδες, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποσαφήνιση των ευρύτερων κατηγοριών στις οποίες

11 22 εντάσσονται ή από τις οποίες προέρχονται αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως και η σημασία που τους αποδίδεται κυρίως στις νομικές διατυπώσεις κρατών και διεθνή κείμενα και αποφάσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί, αποδίδει σχηματικά τον κοινό τόπο των δύο διαστάσεων. Πίνακας. Κατηγοριοποιήσεις των βασικών χαρακτηριστικών την ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Μια ερμηνευτική προσέγγιση Τύπος χαρακτηριστικού Σημασία που αποδίδεται στο χαρακτηριστικό Πρωτεύουσα Δευτερεύουσα Οργανωμένη ιεραρχία Συνέχεια στο χρόνο Οργανωσιακό Περιορισμοί στη συμμετοχή μελών Εξειδίκευση καθηκόντων/εργασιών εντός της ομάδας Κανόνες δράσης, λειτουργίας και συμπεριφοράς των μελών κώδικες μυστικότητας Εκτεταμένος σχεδιασμός επιτυχίας μεσομακροπρόθεσμων στόχων. Μη-ιδεολογικότητα Οικονομικό Επιτυχία κερδών μέσω παράνομων επιχειρήσεων

12 23 Παροχή παράνομων αγαθών και υπηρεσιών που ζητούνται από κοινά Επιδίωξη μονοπωλιακής θέσης Παράνομο Άσκηση βίας ή απειλή άσκησης βίας Χρησιμοποίηση διαφθοράς Όπως είναι εμφανές στον Πίνακα, επικρατεί η έμφαση στα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, τα οποία όχι μόνον είναι περισσότερα αλλά, επιπλέον, με την εξαίρεση ενός από αυτά, σημαίνονται ως πρωτεύουσας σημασίας. Αξιόλογη έμφαση αποδίδεται και στα χαρακτηριστικά που εντοπίζουν διαστάσεις της παράνομης δράσης. Η άσκηση βίας ή/και εκβιασμού ορίζει, πρώτο, τη σχέση της ομάδας προς κάθε τρίτο και, δεύτερο, της ηγεσίας της ομάδας προς τα μέλη της. Η διαφθορά ορίζει με τη σειρά της τη σχέση της ομάδας με ειδικούς τρίτους, τους φορείς εξουσίας, κυρίως της κρατικής εξουσίας. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά υστερούν σε σχέση με τα οργανωσιακά και παράνομα λόγω του ότι έχουν περιορισμένη παρουσία αλλά, κυρίως, διότι τα πλέον σημαντικά από αυτά προσφορά ζητούμενων αγαθών και υπηρεσιών και κέρδη από αυτό περιορίζονται στα χαρακτηριστικά δευτερεύουσας σημασίας. Κι όμως πρόκειται για τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τα δίνω-παίρνω του οργανωμένου εγκλήματος γενικά (και της ομάδας ΟΕ ειδικότερα) με την ευρύτερη κοινωνία και τη θέση του στην ευρύτερη κοινωνιακή δομή θέση με κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική σημασία που δεν είναι εύλογο να περιοριστεί σε παράνομη δράση με σκοπό το κέρδος. Τέλος, δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο ότι στην επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών του ΟΕ απουσιάζει η νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος) και ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως παράνομη οικονομική δράση. Αν και τυγχάνει εκτεταμένης παρουσίας στη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομολογία ως ζήτημα υψηλής σημασίας ίσως δεν έχει ενταχθεί στα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΕ λόγω του ότι το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος αποτελεί λογική συνέχεια της επίτευξης παράνομων κερδών, χαρακτηριστικού όμως στο οποίο αποδίδεται δευτερεύουσα σημασία.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση»

Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Εισαγωγική Ομιλία Διευθυντή ΚΕ.ΜΕ.Α. στο Workshop «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες και κύριοι καλημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Περίγραμμα Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δημόσια μηνύματα

Βασικά δημόσια μηνύματα Παγκόσμια Ημέρα (συν. 1) Κατά του Καπνίσματος_31.05.2015 (W.H.O.) «Εξάλειψη του παράνομου εμπορίου των προϊόντων καπνού» (Stop illicit trade of tobacco products) Κάθε έτος, στις 31 Μάΐου, ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιγραφή του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση των θεμάτων που αφορούν τη σημασία, τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των διεθνών επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η σύγκρουση ως αναπόφευκτο αλλά και ταυτόχρονα πολύτιμο φαινόμενο της σχολικής ζωής. Από την επίλυση στη διαχείρισή της. Δρ. Καραβά Ζαχαρούλα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(Γ.Δ.Ο.Ε.)-ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 1 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ιούνιος 2008 Χρηματοπιστωτική εκπαίδευση: Τάσεις και προοπτικές Του Χρήστου Βλ. Γκόρτσου Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 1. Το πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας

Ηγεσία και Διοικηση. Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας Ηγεσία και Διοικηση Αποτελεσματική Ηγεσία στο Χώρο της Εργασίας 1. Η έννοια της αποτελεσματικής ηγεσίας Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε πως η έννοια της ηγεσίας δεν είναι ταυτόσημη με τις έννοιες της

Διαβάστε περισσότερα

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης;

22/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιστήμη Διοίκησης Επιχειρήσεων. Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότε εμφανίστηκε η ανάγκη της διοίκησης; Κεφάλαιο 2 ο Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Όταν το άτομο δημιούργησε ομάδες. Για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης

Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Μορφές και Θεωρίες Ρύθµισης Το ενδιαφέρον του µαθήµατος συγκεντρώνεται στη µελέτη του φαινοµένου της ρύθµισης ως µορφής δηµοσίας πολιτικής στο πεδίο της οικονοµίας. Παρουσιάζονται και εξετάζονται συγκριτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα

Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1 Βασικές έννοιες 1 Η Επιστημονική Διεύθυνση στο Δημόσιο Τομέα 1.1.1 Ορισμοί Στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο του Μάνατζμεντ υπάρχουν, ως επί το πλείστον, διαφοροποιημένες απόψεις για τους περισσότερους από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα Στοιχεία της δημοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς Ελληνική Ένωση Τραπεζών ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007 Παναγιώτης Κυριακόπουλος Διευθυντής Διεύθυνση Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ)

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) Στοιχεία της δηµοσίευσης Για διαδικασίες σύναψης σύµβασης για τις οποίες έχει δηµοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισµού στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Εταιρική Διακυβέρνηση και Αγορές Κεφαλαίου Η συζήτηση γύρω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα συνήθως επικεντρώνεται στο θέμα του ποιές είναι οι πηγές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Trafficking Καθηγήτρια:Παυλίδου Μαρία Μαθητής:Μιχάλης Μουλάς

Θέμα:Trafficking Καθηγήτρια:Παυλίδου Μαρία Μαθητής:Μιχάλης Μουλάς ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα:Trafficking Καθηγήτρια:Παυλίδου Μαρία Μαθητής:Μιχάλης Μουλάς Περιεχόμενα Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων. Μορφές εκμετάλλευσης. Η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23/2/2014 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομική Επιστήμη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γιατί δημιουργήθηκε η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία

Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία 94 Κεφάλαιο 10 Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία (α. Οι κινεζικές τριάδες) Ομάδες ΟΕ και οι περί αυτές μορφές οργανωμένης εγκληματικότητας έχουν εμφανισθεί και βρίσκονται σε δράση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0027(COD) της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2013/0027(COD) 2.9.2013 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δεικτών για την παρακολούθηση (monitoring) της εξέλιξης των οικιστικών δικτύων Καραΐσκος Περικλής Υποψήφιος Διδάκτορας ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Msc Γεωπληροφορικής Επιστημονικά - Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΕ.ΜΕ.Α.- ΗΜΕΡΙΔΑ ISEC BALLISTICS Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) είναι επιστημονικός, ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των Γυναικών - Trafficking

Βία κατά των Γυναικών - Trafficking Μάρτιος 2017 7 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Βία κατά των Γυναικών - Trafficking Το έβδομο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 2.2.2016 COM(2016) 50 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της Ανακοίνωσης της ς προς το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο διάλογο θέλει η ΚΕΔΕ για τα απορρίμματα

Δημόσιο διάλογο θέλει η ΚΕΔΕ για τα απορρίμματα MYOTA.GR Δημόσιο διάλογο θέλει η ΚΕΔΕ για τα απορρίμματα 15 Ιαν 2016 11:58 Τη στρατηγική αλλά και τα μοντέλα διαχείρισης που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε αυτοδιοικητικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του.

Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Η διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων πλευρών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορεί ο οργανισμός να πετύχει τους στόχους του. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα