Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ)"

Transcript

1 12 Κεφάλαιο 3 Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυγμένης ομάδας οργανωμένου εγκλήματος (ομάδας ΟΕ) Με βάση τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στο περασμένο κεφάλαιο είναι εμφανές ότι τουλάχιστον στις συνθήκες που επικρατούν μέχρι σήμερα σχετικά με τον ορισμό της εγκληματικής δράσης οι δράσεις που οι επιστήμονες και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν στο οργανωμένο έγκλημα δεν αρκούν για να το ορίσουν. Για να οριστεί το ΟΕ με νομική επάρκεια ή, ακόμα πιο ολοκληρωμένα, με επιστημονική πληρότητα είναι αναγκαίο το συμπεριληφθούν και τα χαρακτηριστικά των δραστών (ομάδων ή και ατόμων) ακριβέστερα, κάποια από τα χαρακτηριστικά. Τη διαπίστωση αυτή εξέφρασε με τη μορφή του προβλήματος και της σύγχυσης που επικρατούσε σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα ο M. Maltz το 1976: Κεντρικό ρόλο στην απουσία συνεκτικών ορισμών (για το οργανωμένο έγκλημα) έχει ένα πρόβλημα σημασίας. Η λέξη έγκλημα συνήθως κατανοείται ως το σύνολο των ειδικών εγκλημάτων, δηλαδή έγκλημα είναι μια ειδική συμπεριφορά ή δράση και έγκλημα είναι το σύστημα των συμπεριφορών που περιλαμβάνουν όλα τα εγκλήματα. Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως οργανωμένο έγκλημα μια ειδική συμπεριφορά ή δράση. Συγχρόνως, ομιλούμε για οργανωμένο έγκλημα και με τη γενική έννοια, αναφερόμενοι όχι σε μία δέσμη συμπεριφορών αλλά σε μια οντότητα, μια ομάδα (μη-ορισμένων) ατόμων (που πολύ συχνά κατανοούνται σε ανθρωπομορφικούς όρους για παράδειγμα, το οργανωμένο έγκλημα καλπάζει, ή διεισδύει στη νόμιμη επιχειρηματικότητα κλπ. Η σύγχυση γύρω από τον όρο οδηγεί σε κυκλικούς τρόπους σκέψης, όπως στην περίπτωση όπου το οργανωμένο έγκλημα ελέγχει τη διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη: η διακίνηση των ναρκωτικών είναι οργανωμένο έγκλημα, και όποιος διακινεί ναρκωτικά είναι ipso facto στο οργανωμένο έγκλημα. 5 5 M. D. Maltz. Defining Organized Crime The Development of a Definition and a Typology, Crime and Deliquency, τ. 22, σσ , Αναδημοσιεύθηκε και στο Nikos Passas (επιμ.). Organized Crime, Ντάρτμαουθ: The International Library of Criminology, 1995, pp

2 13 Η θέση περί της ανάγκης εντοπισμού των βασικών χαρακτηριστικών του ΟΕ και της δημιουργίας μοντέλων που να εστιάζουν κυρίως στους δράστες παρά στις δράσεις άρχισε να αντιμετωπίζεται σε συστηματική μορφή ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του Το 1983, ο F. Hagan δημοσίευσε μια δέσμη έντεκα χαρακτηριστικών του οργανωμένου εγκλήματος. 6 To 1985, o Μ. Maltz κατέθεσε μια δέσμη εννέα χαρακτηριστικών του οργανωμένου εγκλήματος, με πολλά κοινά σημεία αλλά και επιμέρους διαφορές έμφασης μάλλον παρά ουσίας από τη δέσμη του Hagan. Μεταξύ άλλων, μια δεκαετία αργότερα, το 1995, οι D. Kenney και J. Finckenauer, αξιοποιώντας το προηγούμενο έργο του Hagan, του Maltz και άλλων, τις θεωρητικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία που προηγήθηκε αλλά και τις αλλαγές που εμφάνισε το οργανωμένο έγκλημα, προχώρησαν σε μια συλλογή χαρακτηριστικών του ΟΕ που κατατέθηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία, τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και εθνικές νομοθεσίες. 7 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ όπως αυτή κατανοείται στη γενικότητά της κατά την τελευταία εικοσαετία από εγκληματολόγους και ευρύτερα κοινωνικούς επιστήμονες, νομικούς, νομοθεσίες διάφορων χωρών και αποφάσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ έχουν έναν ισχυρό περιγραφικό χαρακτήρα, αποδίδουν δε μιαν εικόνα της και, εμμέσως, μιαν αντίληψη του οργανωμένου εγκλήματος στην κλίμακα της ομάδας. Όμως, πρέπει να τονιστεί και να προσεχθεί ιδιαίτερα ότι οι ανάλογες εστιάσεις και κατατάξεις λαβαίνουν χώρα στο επίπεδο της ομάδας ΟΕ μάλλον παρά του ΟΕ γενικά. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που (α) έχουν εντοπιστεί από φορείς δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες, και (β) είτε έχουν γίνει αποδεκτά ολικά ή μερικά είτε αποτελούν σημαντικές αφετηρίες για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος: - (1) είναι μη-ιδεολογικές - (2) έχουν οργανωμένη ιεραρχία - (3) έχουν συνέχεια στο χρόνο - (4) χρησιμοποιούν βία ή απειλή βίας - (5) έχουν περιορισμούς στη συμμετοχή μελών - (6) επιτυγχάνουν κέρδη μέσω παράνομων επιχειρήσεων 6 F. Hagan. The Organized Crime Continuum: A further Specification of a New Conceptual Model, Criminal Justice Review, τ. 8, σσ , D. J. Kenney και J. O. Finckenauer. Organized Crime in America, Μπέλμοντ: Wadsworth, 1995, σ. 3.

3 14 - (7) παρέχουν παράνομα αγαθά και υπηρεσίες που ζητούνται από το ευρύ καταναλωτικό κοινό - (8) χρησιμοποιούν τη διαφθορά ώστε να εξουδετερώνουν δημόσιους λειτουργούς και πολιτικούς - (9) επιδιώκουν τη μονοπωλιακή θέση ώστε να εξασφαλίσουν τον αποκλειστικό έλεγχο συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών - (10) έχουν εξειδίκευση καθηκόντων/εργασιών εντός της ομάδας - (11) έχουν κανόνες δράσης, λειτουργίας και συμπεριφοράς των μελών, όπως και κώδικα μυστικότητας - (12) σχεδιάζουν εκτεταμένα ώστε να επιτύχουν μακροπρόθεσμους στόχους. Αν και κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά από μόνο του δεν είναι σε θέση να ορίσει το οργανωμένο έγκλημα ή, ακριβέστερα την ομάδα ΟΕ, εφόσον προσεγγισθούν ως ενιαίο σύνολο είναι σε θέση να παράσχουν μια σχετικά σαφή εικόνα της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος. συγχρόνως, η συγκεκριμένη εστίαση στην επιμέρους ομάδα έχει ένα υψηλό θεωρητικό κόστος: παρακάμπτεται η κατάθεση μιας ερμηνείας του οργανωμένου εγκλήματος ως ευρύτερου εθνικού ή διεθνικού κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και πολιτιστικού φαινομένου σε όρους γενικότερους από αυτούς που αφορούν τις επιμέρους μονάδες του φαινομένου, τις ομάδες. 8 Το νόημα του καθενός από τα χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ και οι ευρύτερες λογικές και ιδεολογικές συντεταγμένες οι οποίες δεν είναι αμέσως ορατές προσεγγίζονται πληρέστερα μέσω μιας κάπως λεπτομερέστερης εξέτασής τους. (1) Για την κατανόηση της ομάδας ΟΕ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να εντοπισθεί με ακρίβεια ο χαρακτήρας των κινήτρων της, το βασικό κίνητρο δραστηριοποίησής της όπως είναι ενταγμένο στη δομή της αλλά και τη σχέση της με την ευρύτερη κοινωνία. Η ομάδα ΟΕ δεν προσανατολίζεται από κάποιο δόγμα ή θεώρημα περί κοινωνίας, κάποια πολιτικά πιστεύω και, βέβαια, δεν διαθέτει ένα πολιτικό πρόγραμμα. Το κίνητρο ενεργοποίησης και δράσης της ομάδας ΟΕ είναι το κέρδος. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η ομάδα ΟΕ εμπλέκεται στην πολιτική μιας χώρας το πράττει με σκοπό την εξασφάλιση από τους διωκτικούς μηχανισμούς του κράτους ώστε συνεχίσει απρόσκοπτα τη δράση της ή και τη διεύρυνσή της. Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα διαφοροποιεί την ομάδα ΟΕ από την 8 Ας ληφθεί δε υπόψη ότι κάποια από τα χαρακτηριστικά των δραστών ουσιαστικά είναι αποτελέσματα προηγούμενων δράσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των προϋποθέσεων δράσης ή την αύξηση της κοινωνικής συνοχής της ομάδας.

4 15 τρομοκρατική ομάδα, η οποία προβαίνει στην άσκηση βίας με αφετηρία ευρύτερα πολιτικά κίνητρα ή και αντιλήψεις περί κοινωνικής δικαιότητας. Αν και ορισμένοι ερευνητές τείνουν να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομάδα ΟΕ ως μια κοινότητα με κοινές πολιτιστικές συντεταγμένες που παρέχει στα μέλη της κύρος και ασφάλεια, το κίνητρο του κέρδους παραμένει αδιαμφισβήτητο. (2) Μια μεγάλη μερίδα εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων, νομικών και ειδικών σε ζητήματα καταστολής, έχει οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι η ομάδα ΟΕ είναι οργανωμένη σε ιεραρχική μορφή. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές απόψεων σχετικά με το βαθμό, τον αριθμό των κλιμακώσεων και την ποιότητα της ιεράρχησης αυτής. Πάντως εκτιμάται ότι το «ύψος» της ιεραρχίας περιλαμβάνει είτε δύο επίπεδα (τους ηγέτες ή αφεντικά και τα υπόλοιπα μέλη) είτε τρία επίπεδα (τους ηγέτες ή αφεντικά, τα σταθερά στελέχη, τους συγκυριακούς συνεργάτες και τους εξεταζόμενους ώστε να γίνουν μέλη). Οι βασικές αποφάσεις που αφορούν στις συνολικές στρατηγικές της ομάδας παίρνονται από την ηγεσία, ενώ, συγχρόνως, δυνατότητες λήψης επιμέρους ή τακτικών αποφάσεων έχουν τα μέλη σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, η εξουσία και ο έλεγχος της ομάδας εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη θέση μάλλον και δεν εξαρτάται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατόμου που καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη θέση ίσως με την εξαίρεση της περιόδου κατά την οποία η ομάδα βρίσκεται στις πρώτες φάσεις διαμόρφωσης και οργάνωσής της.. Πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο μοντέλο ομάδας ΟΕ δεν ανταποκρίνεται σε ολόκληρο το φάσμα των ομάδων των οποίων η δράση συνθέτει το ΟΕ, αλλά μάλλον προσεγγίζει κάποιες οργανώσεις της Μαφίας με βάση τη θέση του Cressey ότι ΟΕ και Μαφία αποτελούν συνώνυμα. Υπάρχουν ομάδες ΟΕ που ενεργοποιούνται για αιώνες, όπως για παράδειγμα η Yakuza στην Ιαπωνία, που έχουν διαφορετικές μορφές οργάνωσης. Επίσης, κατά την τελευταία δεκαετία, σημαντικός αριθμός κοινωνικών επιστημόνων έχουν αρχίσει να προσεγγίζουν το ΟΕ ως δίκτυο, δίκτυο στο πλαίσιο του οποίου ενεργοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ομάδων με διαφορετικά μεγέθη και οργανωτικές αρχές. Στα ζητήματα αυτά η μελέτη επανέρχεται στη συνέχεια. (3) Η πλέον διαδεδομένη άποψη σχετικά με το ΟΕ εκτιμά πως η ομάδα ΟΕ έχει συνέχεια στο χρόνο. Σ` αυτή την εξέλιξη, σημαντικό ρόλο παίζει ο προγραμματισμός και σχεδιασμός της δράσης από μέρους του ηγετικού και στελεχικού δυναμικού της ομάδας. Είναι όμως υπερβολικό και ίσως αδιέξοδο και προβληματικό να χρησιμοποιείται ο όρος αυτο-διαιώνιση πολύ συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι γεγονός πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων η ομάδα συνεχίζει και μετά τη ζωή ή συμμετοχή των μελών της. Όταν τα μέλη της πεθαίνουν,

5 16 φυλακίζονται ή αποχωρούν για κάποιο λόγο, η ομάδα είναι σε θέση να τα αντικαταστήσει με νέες στρατολογήσεις, με άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομάδα ώστε να απολαύσουν τα όποια οφέλη προσφέρονται και να αναπτύξουν ή συνεχίσουν της εγκληματική τους δράση συνεχίζοντας και την εγκληματική δράση της ομάδας. 9 Στη διαιώνιση της ύπαρξης και δράσης της ομάδας, σημαντικό ρόλο ίσως σημαντικότερο των ενεργειών των μελών της σ` αυτή την κατεύθυνση έχουν η συγκυρία ή και φάση των διεθνών και εθνικών εξελίξεων αλλά και οι ευρύτερες κοινωνιακές (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές) συνθήκες που επικρατούν και η ομάδα δρα στο πλαίσιό τους. Η συνεχής παρουσία της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας θεωρείται δεδομένη για τα μέλη της, αποτελεί δε ιδιαίτερα ισχυρό στοιχείο έλξης μεγάλων αριθμών ατόμων και συνεπώς της στρατολόγησης νέων μελών με τεκμήριο την ικανότητά τους. Με ένα αξιόλογο στοιχείο υπερβολής, ο Cressey τονίζει ότι όρο για τη διαιώνιση της ομάδας αποτελεί η θεσμοποίηση μιας διαδικασίας στρατολόγησης και στελέχωσης με άτομα τα οποία μυούνται με τις αξίες και τους κανόνες λειτουργίας και δράσης της ομάδας. 10 Όπως όμως και στην περίπτωση του χαρακτηριστικού της ιεραρχημένης και πολυεπίπεδης οργάνωσης, κατά τα τελευταία χρόνια το χαρακτηριστικό της διάρκειας στο χρόνο έχει αρχίσει να αμφισβητείται. Κάποιοι κοινωνικοί επιστήμονες κλίνουν στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα τον εφήμερο χαρακτήρα των ομάδων ΟΕ. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι κάποιες ομάδες θα μπορούσαν να έχουν διάρκεια ενώ άλλες να είναι μάλλον εφήμερες. (4) Η συστηματική χρήση βίας ή απειλής βίας με σκοπό την εκπλήρωση των σκοπών θεωρείται ως το κατεξοχήν χαρακτηριστικό του οργανωμένου εγκλήματος, ως μια μη αναγώγιμη διάστασή του. Στην ομάδα οργανωμένου εγκλήματος, η άσκηση βίας θεωρείται δεδομένη, είναι μονίμως διαθέσιμη, έχει ένα χαρακτήρα μονιμότητας και ρουτίνας, εκδηλώνεται δε συνήθως με μορφές όπως ο φόνος, ο ξυλοδαρμός, η καταστροφή αντικειμένων ή εγκαταστάσεων, ο εμπρησμός (αλλά και η απειλή τους και ο εκβιασμός). Η πρόσβαση στην ιδιωτική βία επιτρέπει στην ομάδα να επιτύχει τους σκοπούς της, όπως: α) να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των μελών στους άτυπους κανόνες λειτουργίας της β) να αυξήσει το κύρος της προς τις άλλες και εγκληματικές οργανώσεις 9 Στο ζήτημα αυτό η μελέτη επανέρχεται στη συνέχεια. 10 D. R. Cressey. Theft of the Nation, Νέα Υόρκη: Harper and Row, 1969, σσ

6 17 γ) να πείσει τους πελάτες που δεν τηρούν τους όρους της άτυπης συμφωνίας (για παράδειγμα, τους χρήστες ναρκωτικών που δεν πληρώνουν τα χρέη τους, τους δανειζόμενους που δεν καταβάλλουν τα συμφωνημένα ποσά κλπ.) δ) να τρομοκρατήσει μέλη των διωκτικών αρχών ή πιθανούς μάρτυρες. Συνεπώς, αν και η οργανωμένη εγκληματικότητα χρησιμοποιεί τη βία με φειδώ, με σχετικά συστηματικό και εξορθολογισμένο τρόπο, είναι κατ` αυτό τον τρόπο που εξασφαλίζει την εσωτερική της πειθαρχία αλλά και «στέλνει ένα ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο». (5) Οι περιορισμοί στη δυνατότητα συμμετοχής συνιστούν ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας ΟΕ. Κατά κανόνα, πρόκειται γα περιορισμούς σε σχέση με την εθνικότητα, τη συγγένεια, τη φυλή και φιλίες με διάρκεια που παρέχουν υψηλή βεβαιότητα. Συχνά, η ένταξη ενός ατόμου ως μέλους στην ομάδα ή η συνεργασία μαζί του εξαρτάται από κάποια ικανότητά του είτε οργανωσιακή (ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων ή επικίνδυνων εντολών, πείρα ή γνώση σχετικά με κάποιο θέμα (πχ., όπλα, εξαρτησιογόνες ουσίες) είτε την τυπική και ουσιαστική κατάρτισή του (για παράδειγμα (δικηγόρος, λογιστής κοκ.). Όσοι καλύπτουν τις απαιτήσεις της ομάδας προς ένταξη ή συνεργασία, προωθούνται με τη σύμφωνη γνώμη ενός εγγυητή ή υποστηρικτή, ο οποίος αναλαμβάνει και μέρος της ευθύνης για την επιλογή του. Οπότε, η ένταξη στην ομάδα περνάει από μια φάση «δοκιμής» ή/και «μαθητείας». Οι περιορισμοί αυτοί, εκτός του ότι συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της λειτουργικότητας της ομάδας και των σχέσεών της προς κάθε τρίτο, αποτελούν και παράγοντες που ενισχύουν την ιδέα ότι η συμμετοχή στην ομάδα οργανωμένου εγκλήματος έχει ιδιαίτερη αξία. (6) Η ομάδα ΟΕ υπάρχει με σκοπό το οικονομικό κέρδος. Η θέση αυτή, που γνώρισε μιαν ιδιαίτερη ανάπτυξη και υποστήριξη κατά την τελευταία εικοσαετία του 20ου αιώνα, μάλλον δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή με μια στενή ή μονοδιάστατη αντίληψη περί κέρδους ή ακόμα και οικονομικού κέρδους. Τόσο η ομάδα όσο και τα μέλη της είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πρόσβαση και σε άλλες μορφές πλούτου και ισχύος εκτός της οικονομικής. Είναι κυρίως αυτή η έμφαση στο πολύμορφο κέρδος με την αξιοποίηση όποιων μέσων εκτιμώνται ως αναγκαία (νόμιμα-παράνομα, ηθικά-ανήθικα κοκ.) που προσδίδει έναν ισχυρό μη-ιδεολογικό χαρακτήρα στην ομάδα ΟΕ και, ευρύτερα, στο οργανωμένο έγκλημα. Αρχικά, το κέρδος προέρχεται από την παροχή παράνομων αγαθών και υπηρεσιών που ζητούνται από το ευρύ κοινό, από τις παράνομες επιχειρήσεις της ομάδας, όπως τη διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, ανθρώπων ή ό,τι άλλο, την παροχή προστασίας, την τοκογλυφία, τα παράνομα

7 18 στοιχήματα, την παράνομη συνεργασία με καθ` όλα νόμιμες επιχειρήσεις κοκ. Αν και η συγκεκριμένη άντληση κερδών συνεχίζεται, σε επόμενες φάσεις η ομάδα ΟΕ αρχίζει να αποκομίζει κέρδη και από τις νόμιμες ή νομιμοφανείς οικονομικές δραστηριότητές της που έχουν προκύψει από τη νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές της δραστηριότητες (το λεγόμενο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος) και την επένδυσή τους σε αγορές ακινήτων, μετοχών, εστιατορίων και μπαρ ή ό,τι άλλο. Η μεταφορά αυτή πόρων από την παράνομη στη νόμιμη οικονομία είναι σε θέση να εξασφαλίσει σταδιακά σημαντικό κοινωνικό κύρος (είτε στον ίδιο τον εγκληματία είτε στους επιγόνους). Όπως είναι αναμενόμενο, μέρος των παράνομων κερδών δεν επενδύεται και πάλι με σκοπό τη βελτίωση ή διεύρυνση του κύκλου της εγκληματικής δράσης ούτε καταναλώνεται, αλλά προσλαμβάνει νόμιμες μορφές. (7) Το ΟΕ έχει έναν ισχυρό συμβιωτικό χαρακτήρα με την ευρύτερη κοινωνία. 11 Παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που ορίζονται μεν ως παράνομα αλλά (επιθυμούνται και κυρίως) ζητούνται από μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τον Καναδά (και όχι μόνον) υπάρχει υψηλή και σταθερή ζήτηση για ναρκωτικά, σεξ, παράνομα παιγνίδια και στοιχήματα. Επίσης, υπάρχει ζήτηση για την παράνομη υιοθεσία βρεφών και ζήτηση όπλων. Οι F. Ianni και E. Ruess-Ianni κατέθεσαν την άποψη ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα μέσο παραγωγής και διακίνησης των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν επίσημα δηλωθεί ως παράνομα/ες κατ` αυτό τον τρόπο, ρεαλιστικά, αντιπροσωπεύει ένα πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των επιθυμιών μας και της ηθικής μας. 12 Παράλληλα, ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την φτηνή και εκτός τήρησης νόμων και κοινωνικών κανόνων αποκομιδή τοξικών ουσιών που προκύπτουν από την παραγωγή στις εγκαταστάσεις τους. Στην ειδική περίπτωση, στη διατύπωση των Ianni και E. Ruess-Ianni, δεν τίθεται θέμα επιθυμίας αλλά μάλλον συμφέροντος. (8) Η ομάδα ΟΕ έχει ζωτικό συμφέρον στο να εξουδετερώνει μια σειρά δράσεων της πολιτείας ώστε να αποφεύγει ελέγχους, συλλήψεις, διώξεις, καταδίκες κοκ. μέσω της διαφθοράς αστυνομικών, εισαγγελέων και δικαστών. Συχνά, η διαφθορά εκτείνεται και σε άλλους τομείς της πολιτείας, όπως πρεσβείες και προξενεία, δήμους και όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και του ιδιωτικού τομέα (για παράδειγμα, τις τράπεζες) ώστε να 11 Για τη διάκριση μεταξύ συμβιωτικού και αναδιανεμητικού χαρακτήρα του ΟΕ αλλά και του εγκλήματος γενικότερα, βλ παρακάτω στο κεφ. 5 σχετικά με τα πεδία δράσης του ΟΕ 12 F. Ianni και E. Ruess-Ianni. A Family Business: Business and Social Organization in the Lupollo Family, σε Ianni, F και E. Ruess-Ianni (επιμ.). The Crime Society: Organized Crime and Corruption in America, Νέα Υόρκη: Times-Mirror, 1976, σσ. i-xvii και

8 19 εξασφαλίζεται η ατιμωρησία ή και να διευκολύνεται η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων και η προώθησή τους σε νόμιμες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές δράσεις. Η σημασία της διαφθοράς για τη δράση του ΟΕ θεωρείται από πολλούς εγκληματολόγους και άλλους ειδικούς και εμπειρογνώμονες τόσο μεγάλη ώστε ο Maltz να θεωρεί ότι ουσιαστικά η διαφθορά τομέων του δημοσίου (και όχι μόνον) αποτελεί το κύριο αν όχι το μοναδικό σταθερό χαρακτηριστικό του ΟΕ. 13 (9) H ομάδα ΟΕ επιδιώκει την εξουδετέρωση του ανταγωνισμού άλλων ομάδων. Επιχειρεί τον ολικό ή μερικό έλεγχο της περιοχής ή του αντικειμένου δράσης της και επιδιώκει την εξασφάλιση μιας ηγεμονίας σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή (για παράδειγμα, ένα μεγάλο αστικό κέντρο) ή του αντικειμένου δράσης (για παράδειγμα, τη διακίνηση ναρκωτικών ή την προστασία επιχειρήσεων) ή ακόμα καλύτερα ένα συνδυασμό των δύο. Σύμφωνα με τον T. Schelling, το οργανωμένο έγκλημα δεν επιδιώκει την απλή ποσοτική επέκταση, αλλά δεν ανέχεται τον ανταγωνισμό. Δεν αποσκοπεί στην άσκηση επιρροής αλλά αποκλειστικής επιρροής. Μάλιστα, ο Schelling καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ισχυρή τάση μονοπώλησης αποτελεί το μοναδικό χαρακτηριστικό που έχουν από κοινού όλες οι ομάδες ΟΕ. 14 Η εξασφάλιση μονοπωλιακής θέσης περιορίζει τον ανταγωνισμό των τιμών ή άλλες συγκρούσεις και αυξάνει τα κέρδη της ομάδας, η δε επιβολή ή διατήρηση της μονοπωλιακής κατάστασης εξασφαλίζεται με τη χρήση βίας ή απειλών ή τις σχέσεις διαφθοράς με στελέχη της αστυνομίας και της δικαστικής αρχής. Οι μονοπωλιακές μορφές εμφανίζονται κατά κανόνα σε αντικείμενα δράσης που επιτρέπουν ή συμβάλλουν σ` αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η διακίνηση ναρκωτικών επιτρέπει ανάλογες εξελίξεις ενώ η εκμετάλλευση γυναικών στην πορνεία το καθιστά μάλλον δύσκολο. Βέβαια, το γεγονός ότι στο χώρο του ΟΕ υπάρχουν πολλές ομάδες σημαίνει ότι είναι μάλλον δύσκολο και σπάνιο να επιβεβαιωθεί η τάση της κάθε ομάδας προς την εξασφάλιση κάποιας μονοπωλιακής θέσης Για το λόγο αυτό, είναι συνηθισμένο να συνεργάζονται μεταξύ τους διάφορες ομάδες. Θα πρέπει ίσως να προσεχθεί το ότι η προσπάθεια εξασφάλισης μιας μονοπωλιακής επικράτησης στο χώρο οδηγεί σε μια τοπικότητα ως πράξη αλλά και αντίληψη, γεγονός που αντιφάσκει στις σύγχρονες τάσεις των εγκληματικών οργανώσεων προς τη διεθνοποίηση και τη δράση και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. 13 Σε Kenney και Finckenauer, σ T. Schelling. What is the Business of Organized Crime? σε F. Ianni, F και E. Ruess-Ianni, σσ

9 20 (10) Όπως συμβαίνει και στις νόμιμες επιχειρήσεις, οι ομάδες ΟΕ αξιοποιούν ειδικές λειτουργικές θέσεις τις ευθύνες των οποίων αναλαμβάνουν τα μέλη που πληρούν τις ανάλογες προϋποθέσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τάση εξειδίκευσης των στελεχών και ανάπτυξης ενός καταμερισμού της εργασίας στο πλαίσιο της ομάδας. Αναφερόμενοι στις ομάδες με ευρύ κύκλο δράσεων όπως η Μαφία, η ρωσική Βόρυ (Vory), η κολομβιανή Κάλι (Cali), η ασιατική Γιακούζα (Yakuza) και με δεδομένους τους σκοπούς και τους ρόλους της ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, τρεις θέσεις προβάλλουν με ιδιαίτερη βαρύτητα: Ο διακινητής χρήματος (money-mover) εξειδικεύεται στην αλυσίδα των πράξεων που οδηγούν στη συγκάλυψη της εγκληματικής προέλευσης του χρήματος καθώς και στην επένδυσή του σε νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες δηλαδή, στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος που προέρχεται από τις εγκληματικές δραστηριότητες της ομάδας Η θέση του επιβάλλοντος (enforcer) αποδεικνύεται συχνά κρίσιμης σημασίας. Ο επιβάλλων έχει την ευθύνη ανάληψης των δύσκολων ή επικίνδυνων αποστολών που περιλαμβάνουν τη χρήση βίας, περιλαμβανομένου και του φόνου, σε βάρος άλλων ομάδων ή μελών της ίδιας της ομάδας ή κρατικών λειτουργών που προκαλούν προβλήματα ή αποτελούν εμπόδια στη δράση. Ο επιβάλλων οργανώνει τις ανάλογες δράσεις κατά τρόπο ορθολογικό και απαλλαγμένο από συναισθηματικές διακυμάνσεις, χρησιμοποιεί δε μέλη της ομάδας ή περιφερειακά άτομα, συχνά δε αναθέτει τις περιπτώσεις φόνου σε επαγγελματίες. Μια άλλη θέση ιδιαίτερων ευθυνών και απαιτήσεων είναι αυτή του διακανονιστή (fixer). Ο διακανονιστής αναλαμβάνει τη λεπτή διαδικασία δημιουργίας σχέσεων με στελέχη της αστυνομίας, δικαστικούς, πολιτικούς, δημοσιογράφους κοκ., όταν δε υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, αναλαμβάνει τη διευθέτηση μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας, δηλαδή τη διαφθορά τους. Πέρα από αυτές τις συγκεκριμένες θέσεις που απαντώνται σε πολλές ομάδες ΟΕ με διαφορετικά πεδία δράσης, οι διεθνικές ομάδες ΟΕ αναπτύσσουν και άλλες θέσεις, ανάλογα με τις δραστηριότητές τους. Για παράδειγμα, τα καρτέλ ναρκωτικών της Κολομβίας χαρακτηρίζονται από ένα σύνθετο καταμερισμό δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα άτομα αναλαμβάνουν την ευθύνη για ζητήματα όπως η παραγωγή του προϊόντος (στον αγρό δηλαδή τον έλεγχο των αγροτών αλλά και την παραπέρα επεξεργασία του σε ειδικές εγκαταστάσεις ώστε να πάρει την τελική μορφή του εμπορεύματος προς πώληση), η αποθήκευση, οι συμφωνίες με ομάδες ΟΕ διάφορων χωρών προορισμού όπου το εμπόρευμα καταναλώνεται, η μεταφορά του κλπ. (11)

10 21 Η ομάδα ΟΕ έχει αναπτύξει κανόνες λειτουργίας της ομάδας καθώς και δράσης και συμπεριφοράς των μελών, κανόνες τους οποίους τα μέλη οφείλουν να τηρούν. Αν και έχει συχνά επιχειρηθεί η παρομοίωση με ανάλογες αρχές που χαρακτηρίζουν τη νόμιμη επιχείρηση, η απόσταση μεταξύ των δύο εμφανίζεται να είναι σημαντική, ίσως ποιοτική. Κάποιοι από αυτούς τους κανόνες δεν είναι κάτι περισσότερο από απλές πρακτικές οδηγίες σχετικά με τους τρόπους που πρέπει να λαβαίνει χώρα μία δράση ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα ή με τη διευθέτηση αντιθέσεων και αντιπαλοτήτων μεταξύ των μελών. Άλλοι από τους κανόνες δεν υπερβαίνουν την απλή λογική, όπως για παράδειγμα είναι (ο πολυσυζητημένος και πολυδιαφημισμένος) κανόνας της σιωπής (omerta). Ακόμα περισσότερο, σειρά ερευνητών τείνουν στο να προκρίνουν μιαν ερμηνεία που τονίζει κυρίως τον άτυπο χαρακτήρα στις σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας ΟΕ. Εντοπίζουν μια σχέση κουλτούρας και υποκειμενικής δέσμευσης να αναπτύσσεται μεταξύ των μελών της ομάδας στη βάση ορισμένων τελετουργικών υποδοχής των νέων μελών και γενικότερα την ανάπτυξη ενός τελετουργισμού. Για παράδειγμα, ο Maltz (1985) ερμηνεύει αυτά τα τελετουργικά ως δεσμευτικά, μορφές υποκειμενικής δέσμευσης, αν και τονίζει πως η άτυπη δέσμευση δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της συνοχής και λειτουργίας της ομάδας ΟΕ γενικά, αλλά εμφανίζεται σε περιπτώσεις με συγκεκριμένες ιστορικές καταβολές και πολιτιστικές πλαισιώσεις. (12) Οι αναπτυγμένες ομάδες ΟΕ, ιδιαίτερα αυτές που χαρακτηρίζονται από ένα διεθνή κύκλο δράσεων, δεν ενεργούν με τρόπους ανάλογους των εγκληματικών ομάδων οι οποίες κινητροδοτούνται σε κλίμακες άμεσης κάλυψης αναγκών, κοντόφθαλμου ηδονισμού, επιδίωξης της περιπέτειας κλπ. Οι παράνομες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα, το εμπόριο ναρκωτικών ή όπλων, απαιτούν πολύπλοκες και λεπτομερώς επεξεργασμένες δράσεις που με τη σειρά τους προϋποθέτουν μιαν ικανότητα μεθοδικότητας και υψηλής πειθαρχίας, προγραμματισμού των ενεργειών και συγχρονισμού των επιμέρους δράσεων. Όπως είναι εύλογο, η ομάδα ΟΕ και το ΟΕ γενικότερα συντίθενται από εκατοντάδες ή και χιλιάδες επιμέρους ιδιοτήτων. Το γεγονός ότι είναι οι συγκεκριμένες ιδιότητες που αναβαθμίστηκαν σε βασικά χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικό των γνώσεων, αντιλήψεων και θεωρητικο-μεθοδολογικών επιλογών που συνέβαλαν στην επιλογή, και βέβαια των αποφάσεων των διάφορων κρατών και διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση του φαινομένου. Όμως, πέρα από το ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ομάδας ΟΕ ως μονάδες, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποσαφήνιση των ευρύτερων κατηγοριών στις οποίες

11 22 εντάσσονται ή από τις οποίες προέρχονται αυτά τα χαρακτηριστικά, όπως και η σημασία που τους αποδίδεται κυρίως στις νομικές διατυπώσεις κρατών και διεθνή κείμενα και αποφάσεις. Ο πίνακας που ακολουθεί, αποδίδει σχηματικά τον κοινό τόπο των δύο διαστάσεων. Πίνακας. Κατηγοριοποιήσεις των βασικών χαρακτηριστικών την ομάδας οργανωμένου εγκλήματος Μια ερμηνευτική προσέγγιση Τύπος χαρακτηριστικού Σημασία που αποδίδεται στο χαρακτηριστικό Πρωτεύουσα Δευτερεύουσα Οργανωμένη ιεραρχία Συνέχεια στο χρόνο Οργανωσιακό Περιορισμοί στη συμμετοχή μελών Εξειδίκευση καθηκόντων/εργασιών εντός της ομάδας Κανόνες δράσης, λειτουργίας και συμπεριφοράς των μελών κώδικες μυστικότητας Εκτεταμένος σχεδιασμός επιτυχίας μεσομακροπρόθεσμων στόχων. Μη-ιδεολογικότητα Οικονομικό Επιτυχία κερδών μέσω παράνομων επιχειρήσεων

12 23 Παροχή παράνομων αγαθών και υπηρεσιών που ζητούνται από κοινά Επιδίωξη μονοπωλιακής θέσης Παράνομο Άσκηση βίας ή απειλή άσκησης βίας Χρησιμοποίηση διαφθοράς Όπως είναι εμφανές στον Πίνακα, επικρατεί η έμφαση στα οργανωσιακά χαρακτηριστικά, τα οποία όχι μόνον είναι περισσότερα αλλά, επιπλέον, με την εξαίρεση ενός από αυτά, σημαίνονται ως πρωτεύουσας σημασίας. Αξιόλογη έμφαση αποδίδεται και στα χαρακτηριστικά που εντοπίζουν διαστάσεις της παράνομης δράσης. Η άσκηση βίας ή/και εκβιασμού ορίζει, πρώτο, τη σχέση της ομάδας προς κάθε τρίτο και, δεύτερο, της ηγεσίας της ομάδας προς τα μέλη της. Η διαφθορά ορίζει με τη σειρά της τη σχέση της ομάδας με ειδικούς τρίτους, τους φορείς εξουσίας, κυρίως της κρατικής εξουσίας. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά υστερούν σε σχέση με τα οργανωσιακά και παράνομα λόγω του ότι έχουν περιορισμένη παρουσία αλλά, κυρίως, διότι τα πλέον σημαντικά από αυτά προσφορά ζητούμενων αγαθών και υπηρεσιών και κέρδη από αυτό περιορίζονται στα χαρακτηριστικά δευτερεύουσας σημασίας. Κι όμως πρόκειται για τα χαρακτηριστικά που ορίζουν τα δίνω-παίρνω του οργανωμένου εγκλήματος γενικά (και της ομάδας ΟΕ ειδικότερα) με την ευρύτερη κοινωνία και τη θέση του στην ευρύτερη κοινωνιακή δομή θέση με κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική σημασία που δεν είναι εύλογο να περιοριστεί σε παράνομη δράση με σκοπό το κέρδος. Τέλος, δεν θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο ότι στην επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών του ΟΕ απουσιάζει η νομιμοποίηση των εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος) και ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθεί ως παράνομη οικονομική δράση. Αν και τυγχάνει εκτεταμένης παρουσίας στη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και νομολογία ως ζήτημα υψηλής σημασίας ίσως δεν έχει ενταχθεί στα βασικά χαρακτηριστικά του ΟΕ λόγω του ότι το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος αποτελεί λογική συνέχεια της επίτευξης παράνομων κερδών, χαρακτηριστικού όμως στο οποίο αποδίδεται δευτερεύουσα σημασία.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας»

«Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «Η διεθνής αστυνομική συνεργασία στην αντιμετώπιση της σύγχρονης εγκληματικής κινητικότητας» Ταξίαρχος Αχιλλέας Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση 1 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Θεωρητική Προσέγγιση, κατ άρθρον ερμηνεία και νομολογιακή αντιμετώπιση Φωτεινή Ριζάβα (Συγγραφέας) Copyright: Νομική Βιβλιοθήκη (2012) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου. Πυρίδου Κωνσταντίνα ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 19341 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4\12\2014 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πυρίδου Κωνσταντίνα ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 Α. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της περίληψης ΘΕΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία

Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία 94 Κεφάλαιο 10 Το οργανωμένο έγκλημα σε Κίνα, Ιαπωνία, Κολομβία (α. Οι κινεζικές τριάδες) Ομάδες ΟΕ και οι περί αυτές μορφές οργανωμένης εγκληματικότητας έχουν εμφανισθεί και βρίσκονται σε δράση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ?

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΡΩΤΗΜΑ 1: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ? ΕΠΕΙΔΗ: Η ΧΩΡΕΣ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ (Α) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΑ, ΕΙΤΕ (Β) ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Α.Ο.Δ.Ε. - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.6, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος

Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής: Ελεγκτική και Φορολογικός Έλεγχος Φοιτήτριες: Μαλιγκάνη Ελένη Ροδοβίτου Χρυσούλα 1 Διάρθρωση Εργασίας Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Πεδία δράσης του οργανωμένου εγκλήματος

Κεφάλαιο 5. Πεδία δράσης του οργανωμένου εγκλήματος 44 Κεφάλαιο 5 Πεδία δράσης του οργανωμένου εγκλήματος Το οργανωμένο έγκλημα (ΟΕ) συνιστά ένα σύνθετο και πολυφασικό ζήτημα και, επιπλέον, ένα ζήτημα που είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο, όπως μεταβαλλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ιδέα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ξεκίνησε με τη σκέψη ότι οι οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική διοίκηση πρέπει να είναι επιθυμητές, ώριμες, αποδεκτές από τον κόσμο που τον αφορούν (τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ»

«DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» «DARIAH-CRETE Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδοµής για τις ανθρωπιστικές επιστήµες ΥΑΣ» ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές

Το κράτος εμφανίζεται σαν διαμεσολαβητής των στρατηγικών των επιχειρήσεων και της κοινωνικής συνοχής στο εσωτερικό του. Πολιτικές Οικονομική διπλωματία και οικονομική κρίση Στόχοι, στρατηγική, συγκρότηση & οργάνωση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης στις εξαγωγές Βασικά προβλήματα Χρήστος Φαρμάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας

Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας Σχετικό 4- Ένταξη υφισταμένων θέσεων στο σύστημα Αξιολόγηση θέσεων εργασίας (α) Η ένταξη των εργαζόμενων στα παραπάνω Επίπεδα προϋποθέτει την αξιολόγηση των θέσεων εργασίας και την ταξινόμησή τους. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ΟΜΑΔΑ Α: Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε δίπλα στον αριθμό της καθεμιάς τη λέξη Σωστό αν κρίνετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης

εκπαιδευτικο αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού τυπικών και άτυπων ομάδων από μια δυναμική αλληλεξάρτησης Στη πράξη, για να είναι μια σχολική μονάδα αποτελεσματική, είναι απαραίτητη η αρμονική και μεθοδική λειτουργία του κάθε υποσυστήματος: μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί χώροι, διαθέσιμα μέσα, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκέντρωση και Ελευθερία

Αποκέντρωση και Ελευθερία Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Αποκέντρωση και Ελευθερία I Μία από τις πιο θεµελιώδεις συνεισφορές του Hayek στην κοινωνική θεωρία ήταν ότι διέγνωσε ορθά και µε διορατικότητα τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 1 Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού άθους Α1) Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 1: Βασικές Έννοιες και Θεωρίες της Διοικητικής Επιστήμης Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα