ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε από το KENTPO ΝΕΟΤΗΤΑΣ., του οποίου η ιστορία θα καταγραφτεί και θα φυλαχτεί για τις επόμενες γενεές. 3 ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί του Σωματείου είναι: 1. Προώθηση της ιδέας και των αρχών του εθελοντισμού. 2. Η πρόοδος, ευημερία και ενσωμάτωση όλων των νέων. 3. Η άσκηση των νέων στην εφαρμογή των δημοκρατικών διαδικασιών και η ανάπτυξη προσήλωσης και σεβασμού στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου. 4. Η παροχή ευκαιριών στους νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας και του τόπου τους γενικότερα. 5. Η παροχή προληπτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών στην νεολαία. 6. Η δημιουργική απασχόληση και υγιής ψυχαγωγία των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο. 7. Η δημιουργία εγκαταστάσεων για εφήβους και νέους με στόχο την διαπαιδαγώγηση, την ανάπτυξη υγιούς πνευματικής ζωής, την προστασία, υγιή απασχόληση και ψυχαγωγία τους. 8. Η ενημέρωση και προστασία των νέων σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη νεολαία. 9. Η Ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων με άλλα σωματεία, οργανισμούς, σώματα, εταιρείες σε επαρχιακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 10. Η προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού που επιδιώκεται με τη δημιουργία διαφόρων αθλητικών ομάδων 11. Η προσήλωση και επιδίωξη της ελευθερίας και της ειρήνης στη Κύπρο. 12. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων με στόχο την προβολή και τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 13. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την προστασία της κοινότητας και του τόπου γενικότερα. 14. Η ευαισθητοποίηση πολιτικών, τεχνοκρατών, ανεξάρτητων αξιωματούχων του κράτους, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γενικότερα των πολιτών αναφορικά με θέματα νεολαίας. 15. Η κινητοποίηση των επαγγελματικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών κύκλων για την αναζήτηση μίας πιο ουσιαστικής πολιτικής σε θέματα νεολαίας. 16. Η οργάνωση εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημόσιες συζητήσεις και ακροάσεις, κλπ., ικανών να προάγουν την ατομική, συλλογική και επαγγελματική ηθική συμπεριφορά και την ενημέρωση για διάφορα θέματα. Η σύσταση επιτροπών, ομάδων εργασίας, συντονιστικών οργάνων και η έκδοση διαφόρων εντύπων όπως περιοδικά, επετηρίδες, επιθεωρήσεις κ.α., που προωθούν τους σκοπούς του και ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη. 17. Να προωθεί την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών και/ή επιμορφωτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση των νέων. 18. Να προωθήσει και να προάγει, την ανάπτυξη και λειτουργία εκδοτικής δραστηριότητας πάσης φύσεως ή κατηγορίας, είτε με συμβατικά μέσα είτε με μέσα σύγχρονης και προηγμένης οπτικοακουστικής τεχνολογίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τους κύριους σκοπούς του σωματείου και την συλλογή, ετοιμασία, επεξεργασία και διανομή πληροφοριών, μελετών, ερευνών, στατιστικών. 19. H ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για τα άτομα με ιδιαιτερότητες. 20. Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω. 1

2 4 ΜΕΣΑ Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου είναι τα ακόλουθα: 1. Η παροχή των κατάλληλων διευκολύνσεων για κοινωνικές επαφές, υγιή και δημιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία. 2. Συνεργασία με άλλα Σωματεία, Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Οργανώσεις, Οργανισμούς, Σώματα, Εταιρείες, Νομικά πρόσωπα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για συντονισμό και ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος. 3. Η οργάνωση συγκεντρώσεων, συζητήσεων και διαλέξεων για σκοπούς επιμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων που απασχολούν τους νέους. 4. Η δημιουργία ομάδων και ομίλων για την προώθηση ειδικών ενδιαφερόντων των μελών του. 5. Η οργάνωση εκδρομών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 6. Η συμμετοχή σε έργα κοινής ωφέλειας με την προσφορά εθελοντικής εργασίας. 7. Η προαγωγή αγαθοεργών πράξεων με σκοπό την ανακούφιση συνανθρώπων μας. 8. Η ανάληψη κοινών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με άλλες εθελοντικές μη κερδοσκοπικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 9. Η συμμετοχή σε προγράμματα για νέους σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 10. Ο σχηματισμός αθλητικών ομάδων. 11. Η τέλεση αθλητικών αγώνων και διαγωνισμών σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα ισχύουν κατά καιρούς, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε αθλητικές εκδηλώσεις με αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμούς, πάντοτε με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. Η αποδοχή εισφορών, συνδρομών, δωρεών, κληροδοτημάτων ή άλλης μορφής παραχωρήσεων. 13. Η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων ή ομιλιών ή άλλων εκδηλώσεων για θέματα που αφορούν τους νέους. 14. Η ανάληψη δραστηριοτήτων τα εισοδήματα των οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. 15. Η απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας με αγορά, ανταλλαγή, μίσθωση, δωρεά ή διαφορετικά, και η ανέγερση, συντήρηση, ανάπτυξη, τροποποίηση, πώληση, εκμίσθωση και ή με οποιοδήποτε τρόπο διάθεση κάθε τέτοιας περιουσίας, με όρους όπως αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 16. Η παραχώρηση ή μεταβίβαση με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Σωματείου σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό για λογαριασμό και προς όφελος του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 17. Η επένδυση των χρημάτων του Σωματείου τα οποία δεν απαιτούνται αμέσως για τους σκοπούς του Σωματείου καθώς και κάθε άλλης περιουσίας που αποκτάται με επιτροπική πράξη (trust) ή άλλως πως, σε αξίες ή ασφάλειες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ήθελε κρίνει σκόπιμο λαμβάνοντας νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 18. Η σύναψη δανείων και η με άλλο τρόπο εξεύρεση χρημάτων για εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου και η υποθήκευση ή άλλως πως επιβάρυνση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και του ενεργητικού, παρόντος και μελλοντικού του Σωματείου, εξαιρουμένων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με επιτροπική πράξη (trust) ή περιουσίας που δεν παρέχει τέτοια ευχέρεια, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 19. Η ίδρυση, προώθηση και συμμετοχή στην ίδρυση ή προώθηση οποιουδήποτε άλλου Σωματείου ή Ομοσπονδίας ή Ένωσης, ή Οργάνωσης, ή Οργανισμού, ή Σώματος, ή Εταιρείας ή Νομικού προσώπου του οποίου οι σκοποί είναι όμοιοι με τους σκοπούς του Σωματείου που καθιδρύεται με το παρόν έγγραφο και η μεταβίβαση ή άλλως πως παραχώρηση προς το Σωματείο ή τον οργανισμό που θα ιδρυθεί όπως προαναφέρθηκε ολόκληρης ή μέρος της περιουσίας του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 20. Η συγχώνευση με οποιοδήποτε άλλο Σωματείο με το ίδιο καταστατικό που καθιδρύεται με το παρόν έγγραφο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. 21. Η πρόσληψη και αμοιβή κατάλληλων επαγγελματιών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων και οιουδήποτε προσωπικού κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου. 22. Να προβαίνει στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς που συνάδουν με τους σκοπούς και αρχές του Σωματείου. 23. Η χρήση άλλων νόμιμων και αποδεκτών από την κοινωνία μέσων που μπορούν να προάγουν τους σκοπούς του Σωματείου. 2

3 5 ΜΕΛΗ Άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Καταστατικό ή στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εισαχθούν για να γίνουν Μέλη του Σωματείου κατόπιν αιτήσεως προς το Σωματείο στη μορφή που απαιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποκείμενη σε τέτοιες προϋποθέσεις και από την εν λόγω διαδικασία και, σύμφωνα με τέτοια κριτήρια, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης δύναται από καιρό σε καιρό να απαιτήσει ή να ορίσει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόλυτη διακριτικότητα, να απορρίψει για εισδοχή οποιονδήποτε ως Μέλος εφόσον δικαιολογήσει την πράξη του αυτή. Σε κάθε περίπτωση Μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. 5.1 Τακτικά μέλη Τακτικό μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε νέος ή νέα, ηλικίας 13 μέχρι 35 χρονών που αποδέχεται τους σκοπούς του Σωματείου. Νοείται ότι για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρωμένο το 18o έτος της ηλικίας τους απαιτείται η έγγραφη συναίνεση αυτών που έχουν την γονική μέριμνα. Για ειδικές περιπτώσεις που αφορούν στους αξιωματούχους του Σωματείου, διοικητικούς σκοπούς και την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου το όριο ηλικίας παρατείνεται μέχρι και τα 40 χρόνια, νοουμένου ότι το μέλος αυτό έχει αποδεδειγμένη προσφορά και πλούσια δραστηριότητα στο Σωματείο η οποία υπόκειται στην κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. 5.2 Έκτακτα - Ειδικά και Επίτιμα Μέλη Έκτακτο μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο ηλικίας κάτω των 13 χρόνων που θα θεωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ως κατάλληλο για την προώθηση των στόχων του Σωματείου, νοουμένου ότι θα υπάρχει έγγραφη συναίνεση αυτών που έχουν την γονική μέριμνα Άτομα τα οποία κατά την διάρκεια της θητείας τους ως μέλη υπερβούν το ηλικιακό όριο των 40 ετών ανακηρύσσονται αυτόματα σε Ειδικά Μέλη. Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η εν λόγω ρύθμιση τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της θητείας τους Επίτιμα Μέλη, ανακηρύσσονται πρόσωπα που πρόσφεραν ή προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κοινωνία ή στο Σωματείο. Η ανακήρυξη γίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έκτακτα, τα ειδικά και τα επίτιμα μέλη: α. πρέπει να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες και υποχρεώσεις του παρόντος Καταστατικού. β. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. γ. δύνανται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, με δικαίωμα λόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6.1 Όλα τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι εφόσον έχουν εγγραφεί ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση και έχουν καλύψει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. 6.2 Κάθε μέλος το οποίον έχει τακτοποιημένες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο δικαιούται να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις αυτού. 6.3 Κάθε μέλος μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αυτού και να τυγχάνει ενημέρωσης γι αυτές. 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 7.1 Τα μέλη του Σωματείου αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια μέσα και έξω από το οίκημα του Σωματείου και γενικά με τη δράση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του Σωματείου να εξυπηρετούν και να προάγουν τους σκοπούς του. 7.2 Μέλος είναι δυνατό να αποβληθεί αν παρά τις προειδοποιήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριφέρεται άπρεπα ή καταστρατηγεί τους σκοπούς του Σωματείου. 7.3 Τα μέλη υποχρεούνται σε καταβολή των καθορισμένων με βάση το καταστατικό συνδρομών και συνεισφορών. 7.4 Μέλος είναι δυνατό να μη δικαιούται να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αν αδικαιολόγητα κατά την κρίση της Διοικητικού Συμβουλίου δεν καταβάλει τη συνεισφορά που πιθανόν καθορίσθηκε σε Γενική Συνέλευση στη χρονιά που έκλεισε ή/και τη συνεισφορά που πιθανόν καθορίσθηκε από τη Διοικητικό Συμβούλιο ως έκτακτη εισφορά. 7.5 Μέλος είναι δυνατό να διαγραφεί, εάν για τρεις συνεχείς φορές, δεν πλήρωσε τις συνεισφορές του, εκτός εάν η καθυστέρηση θεωρηθεί δικαιολογημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο. 3

4 8 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ 8.1 Τερματισμός ιδιότητας μέλους: αποχωρεί μέσω γραπτής ειδοποίησης προς το Σωματείο εκτός εάν, μετά από τέτοια αποχώρηση, παραμένουν λιγότερα από τρία μέλη διαγράφεται από μέλος με ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου για το λόγο ότι κατά την εύλογη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνέχιση της παρουσίας του μέλους είναι επιβλαβής ή αλλιώς δεν είναι προς το καλύτερο συμφέρον του Σωματείου. Ψήφισμα για την αφαίρεση ενός μέλους από την ιδιότητα του ως μέλος μπορεί μόνο να επιβληθεί εάν έχει δοθεί στο μέλος προθεσμία δεκατεσσάρων καθαρών/εργάσιμων ημερών να υποβάλει γραπτές παραστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο πριν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου, στην οποία το ψήφισμα για την απομάκρυνση του μέλους θα προταθεί. Το υπό διαγραφή μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση για αναίρεση της απόφασης αν το επιθυμεί. 8.2 Οποιοσδήποτε τερματισμός ιδιότητας μέλους του Σωματείου θα είναι χωρίς επιφύλαξη ως προς οποιαδήποτε ανεξόφλητη υποχρέωση προς το Σωματείο του μέλους αυτού. 9 ΠΟΡΟΙ 9.1 Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από συνδρομές, εισφορές, εισοδήματα από δωρεές, κληρονομιές, τόμπολα, επιχορηγήσεις, εράνους, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις, καθώς και από οποιαδήποτε άλλα νόμιμα πρόσοδα. 9.2 Όλες οι εισπράξεις του Σωματείου καταθέτονται σε νόμιμα εγκεκριμένο στην Κύπρο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 9.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, για επίτευξη των σκοπών του, μπορεί να έχει ιδιόκτητη (ακίνητη και κινητή) περιουσία. 9.4 Το Διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να προχωρεί σε απόκτηση, μεταβίβαση ή υποθήκευση ακίνητης περιουσίας του Σωματείου σε νόμιμα εγκεκριμένο στη Κύπρο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. 10 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ 10.1 Όλα τα μέλη εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε λόγο ήθελε αποφασίσει διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλουν συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Όλα ανεξαίρετα τα μέλη, εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά, υποχρεούνται να καταβάλλουν ειδικές συνεισφορές, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, για κάλυψη εξόδων των διαφόρων εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων του Σωματείου. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορεί η απόφαση αυτή να λαμβάνεται απευθείας από το Διοικητικό Συμβούλιο Η συνδρομή στο Σωματείο οποιασδήποτε φύσης δεν είναι μεταβιβάσιμη και θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Νοείται ότι αν κάποιος καταστεί μέλος μετά τις 30 Ιουνίου, καταβάλει το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής για το αυτό έτος. 11 ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΔΩΡΕΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 11.1 Εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα προς το Σωματείο δίδουν το δικαίωμα για τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς: α. Δωρητές για εισφορά ποσού μέχρι β. Ευεργέτες για εισφορά ποσού μέχρι γ. Μεγάλοι ευεργέτες για εισφορά πέραν των Θα τηρείται ειδικός πίνακας ή βιβλίο δωρητών και ευεργετών από το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να τροποποιεί το ύψος του ποσού εισφοράς και τον ανάλογο χαρακτηρισμό με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 4

5 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 12.1 Το Σωματείο οφείλει να συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση που θα συνιστά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του, επιπρόσθετα προς άλλες Συνελεύσεις που θα μπορούσαν να συγκληθούν κατά το ίδιο έτος, και θα ορίζει τη Συνέλευση αυτή ως τέτοια, στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων δεν πρέπει να απέχει μεταξύ τους περισσότερο από δεκαπέντε μήνες. Νοείται ότι εφόσον το Σωματείο θα συγκαλούσε την πρώτη του Γενική Συνέλευση εντός δεκαοκτώ μηνών από την ίδρυση του, δεν χρειάζεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στο έτος της ίδρυσής της ή στο επόμενο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε χρόνο και τόπο που θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση την Ετήσια, θα ονομάζονται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, οποτεδήποτε το κρίνει πρέπον, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα συγκαλούνται και ύστερα από υποβολή αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ή σε περίπτωση παράληψης, μπορεί να συγκληθεί από τους ίδιους τους αιτητές, αν αυτοί είναι μέλη και αντιστοιχούν στο 50 τοις εκατόν των δικαιωμάτων ψήφου. 13 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 13.1 Η Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Συνέλευση που γίνεται για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος θα συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστο είκοσι μίας ημερών. Η προθεσμία δεν θα περιλαμβάνει την ημέρα την οποία αυτή επιδίδεται ή θεωρείται ότι επιδίδεται ούτε και η μέρα που καθορίζεται για τη Συνέλευση. Η ειδοποίηση θα καθορίζει τον τόπο, τη μέρα και την ώρα της Συνέλευσης, και στην περίπτωση ειδικής εργασίας, τη γενική φύση της εργασίας αυτής, και θα επιδίδεται, με τον τρόπο που καθορίζεται πιο κάτω ή με τέτοιο άλλο τρόπο, αν υπάρχει, που μπορεί να καθορίζεται από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση Νοείται ότι μια Γενική Συνέλευση του Σωματείου θα θεωρείται, έστω και αν έχει συγκληθεί με ειδοποίηση μικρότερη απ' ότι καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, ότι έχει δεόντως συγκληθεί, αν έτσι συμφωνηθεί: α. σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, από όλα τα Μέλη που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν σ' αυτή, και β. σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης Συνέλευσης, από την αριθμητική πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Συνέλευση και που η πλειοψηφία αυτή των μελών πρέπει να κατέχει όχι λιγότερο του 80 τοις εκατόν του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των Μελών της Συνέλευσης Νοείται περαιτέρω, ότι η γραπτή ειδοποίηση για σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανάρτηση σε δημόσιο χώρο Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς: α. όλα τα Μέλη. Είναι ευθύνη των μελών να ενημερώνουν το σωματείο έγκαιρα για τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας τους. β. τον εκάστοτε λογιστή/ελεγκτή του Σωματείου αν υφίσταται. γ. τον εκάστοτε νομικό σύμβουλο του Σωματείου αν υφίσταται. δ. άλλο πρόσωπο που θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου Η τυχαία παράλειψη επίδοσης ειδοποίησης, ή μη παραλαβή ειδοποίησης για μια Συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θ' ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη Συνέλευση αυτή. 14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 14.1 Όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θα θεωρούνται ειδικές. Ειδική επίσης θα θεωρείται και η εργασία που διεξάγεται σε Ετήσια Γενική Συνέλευση, με την εξαίρεση της εξέταση των λογαριασμών, του ισολογισμού και των εκθέσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αν υφίστανται, της εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αυτών που αποχωρούν και το διορισμό και τον καθορισμό της αμοιβής των ελεγκτών αν υφίστανται Αν εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία 50% των εγγεγραμμένων μελών, η Συνέλευση, αν είχε συγκληθεί ύστερα από αίτηση μελών, θα διαλύεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο τόπο και χρόνο, ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο που οι παρόντες δύναται να αποφασίσουν, και αν στην εξ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία εντός μισής ώρας από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότησή της, τα παρόντα μέλη θα συνιστούν απαρτία νοουμένου ότι δεν είναι λιγότερα από είκοσι. 5

6 14.3 Εξαίρεση αποτελούν οι κοινότητες με αριθμό κάτω των διακόσιων (200) κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία επίσημη εθνική απογραφή πληθυσμού όπου η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται αριθμός μελών όχι λιγότερος από δεκαπέντε (15) Ο Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν υπάρχει, προεδρεύει σε κάθε Γενική Συνέλευση του Σωματείου, ή αν δεν υπάρχει, ή αν αυτός δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, ή αν αυτός δεν επιθυμεί να προεδρεύσει, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν έναν απ' αυτούς για να προεδρεύσει της Συνέλευσης Αν σε οποιαδήποτε Συνέλευση, κανένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρόθυμο να ενεργήσει ως πρόεδρος, ή αν κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι παρών εντός δεκαπέντε λεπτών από την ώρα που έχει οριστεί για τη συγκρότηση της Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά ως προεδρεύοντα της Συνέλευσης Ο Προεδρεύων της Συνέλευσης μπορεί, με τη συγκατάθεση της Συνέλευσης στην οποία υπάρχει απαρτία (και θα έχει υποχρέωση, αν του το ζητήσει η Συνέλευση) να αναβάλει τη Συνέλευση. Καμία εργασία δεν διεξάγεται σε οποιοδήποτε εξ αναβολής Συνέλευση, εκτός από την εργασία που παραμένει ατελείωτη στη Συνέλευση από την οποία έγινε η αναβολή Όταν μια Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα ή περισσότερες μέρες, ειδοποίηση της εξ αναβολής Συνέλευσης θα δίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως για την αρχική Συνέλευση. Εκτός όπως προνοείται πιο πάνω, δεν θα χρειάζεται να δίνεται ειδοποίηση για αναβολή ή για την εργασία που θα διεξαχθεί σε εξ αναβολής Συνέλευση Σε κάθε Γενική Συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη Συνέλευση θ' αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν ζητηθεί πριν διεξαγωγή μυστικής κανονικής ψηφοφορίας (poll) α. από τον Πρόεδρο ή β. από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τα οποία δεν είναι λιγότερα του ενός δεκάτου του συνόλου των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν κατά την Συνέλευση Εκτός αν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία, η δήλωση του Προέδρου ότι ένα ψήφισμα έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή έχει εγκριθεί ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία ή απορριφθεί, και η σχετική γι' αυτό καταχώρηση στο βιβλίο των πρακτικών του Σωματείου εν σχέση προς τη Συνέλευση αυτή, θ' αποτελεί αμάχητη απόδειξη του γεγονότος αυτού χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος Η απαίτηση για ψηφοφορία θα υπόκειται σε ανάκληση Εκτός όπου αλλού ρητώς προνοείται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό, αν ζητηθεί ψηφοφορία δεόντως, η ψηφοφορία αυτή θα διεξάγεται με τον τρόπο που θα υποδείξει ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ή η πλειοψηφία των παρόντων μελών, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα συνιστά την απόφαση της Συνέλευσης στην οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία Αν υπάρχει ισοψηφία, είτε στην περίπτωση ανάτασης των χεριών είτε στην περίπτωση άλλου είδους ψηφοφορίας, ο Προεδρεύων στη Συνέλευση, στην οποία η ανάταση των χεριών ή άλλου είδους ψηφοφορία έλαβε χώρα, θα δικαιούται σε δεύτερη/νικώσα ψήφο Αν ζητηθεί ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης ή για θέμα αναβολής της Συνέλευσης, η ψηφοφορία θα διεξάγεται αμέσως. Αν η ψηφοφορία ζητηθεί για οποιονδήποτε άλλο θέμα, αυτή θα διεξάγεται σε χρόνο που ο Πρόεδρος της Συνέλευσης θα καθορίζει, και κάθε εργασία, εκτός από την εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία, θα συνεχίζεται ενώ θα εκκρεμεί η εργασία για την οποία ζητήθηκε η ψηφοφορία Γραπτό ψήφισμα υπογραμμένο από όλα τα μέλη που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για Γενική Συνέλευση και δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν θα είναι έγκυρο και ισχυρό σαν να ήταν το ψήφισμα που λαμβάνεται σε Γενική Συνέλευση του Σωματείου που συγκαλείται και συνέρχεται όπως πρέπει. 6

7 15 ΨΗΦΟΙ ΜΕΛΩΝ 15.1 Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα τακτικά Μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οφειλόμενες συνδρομές τους, εφόσον προνοούνται, μέχρι την έναρξη της Συνέλευσης και υπήρξαν μέλη για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ψηφοφορία Μέλος μπορεί να εξασκεί τα δικαιώματα του προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να διοριστεί με γραπτό υπογεγραμμένο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο θα πρέπει να παραληφθεί από τον Γραμματέα τουλάχιστο μία ώρα πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος χρειάζεται να είναι μέλος του Σωματείου και θα έχει το δικαίωμα να μιλήσει προς τη Συνέλευση, όπως το Μέλος που το διόρισε Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα Μέλος Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος, όπως και οποιοδήποτε άλλο πληρεξούσιο έγγραφο ή εξουσιοδότηση όπου υπάρχει, δυνάμει της οποίας τούτο υπογράφτηκε, ή το πιστοποιημένο αντίγραφο του πληρεξουσίου ή της εξουσιοδότησης, θα κατατίθεται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου ή σε άλλο τόπο εντός της Κύπρου που θα υποδεικνύεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση που συγκαλεί τη συνέλευση, όχι αργότερα από μία ώρα πριν από το χρόνο που καθορίζεται για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής συνέλευσης, στην οποία το πρόσωπο που αναγράφεται στο πληρεξούσιο προτίθεται να ψηφίσει. 16 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 16.1 Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον 5 μέλη τα οποία εκλέγονται σε Γενική Συνέλευση. Κατά τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που ισούται με το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συμπληρώνουν τυχόν αποχωρούντα μέλη Η θητεία της Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός 7 (επτά) ημερών από την εκλογή τους καταρτίζονται σε σώμα, δηλαδή εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και οποιοδήποτε άλλο αξιωματούχο μέλος κρίνεται αναγκαίο Κανένα μέλος του Σωματείου δεν δικαιούται να υπηρετεί στο ίδιο αξίωμα πέραν των δύο συνεχών θητειών ή τεσσάρων συνεχόμενων ετών. Αν δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος τότε η θητεία μπορεί να παραταθεί μόνο για ακόμη μια θητεία (2 έτη). Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ίδιο αξίωμα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα έξι συνεχή έτη Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει δεύτερη / νικώσα ψήφο Σε περίπτωση αποχωρήσεως πέραν του 1/3 των μελών της Διοικητικού Συμβουλίου, και εφ όσον δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός διαθέσιμων αναπληρωματικών μελών για να αντικαταστήσουν τους αποχωρήσαντες, τότε θα συγκαλείται Γενική Συνέλευση για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ο αριθμός και τα ονόματα των πρώτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται γραπτώς από τους υπογράψαντες το Ιδρυτικό Έγγραφο του Σωματείου ή από την πλειοψηφία τους Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή για τις υπηρεσίες τους Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ψηφίζει αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση ή συμφωνία, δεν δικαιούται να έχει οποιοδήποτε συμφέρον σ αυτή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται ψήφο εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου αφ' ενός και του μέλους αφ' ετέρου, ή του συζύγου αυτού, ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού ή σε επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του σωματείου αφ' ενός και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, αφ' ετέρου, στην οποίαν ή υπό διοίκηση της οποίας το μέλος συμμετέχει Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να κατέχουν οποιοδήποτε άλλο αξίωμα ή θέση στο Σωματείο ή τη θέση του Ελεγκτή επιπρόσθετα προς την ιδιότητα τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προτιθέμενου μέλους, το εμποδίζει από του να συνάπτει συμβάσεις με το Σωματείο, είτε σε ότι αφορά την απόκτηση οποιουδήποτε άλλου αξιώματος ή θέσης που να του αποκομίζει κέρδη είτε ως πωλητή, αγοραστή ή οτιδήποτε άλλο Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν με την επαγγελματική τους ιδιότητα να ενεργούν είτε προσωπικά είτε μέσω του οίκου που ανήκουν με τρόπο που να βλάπτει το Σωματείο Στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά το δυνατό να υπάρχουν εκπρόσωποι και των δύο φύλων. 17 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο με απώτερο σκοπό την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες του Σωματείου για να δανείζεται χρήματα, και να επιβαρύνει ή υποθηκεύει ολόκληρο ή μέρος της 7

8 περιουσίας του Σωματείου μόνο μετά από την γραπτή έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και νομική συμβουλή και άλλη αναγκαία συμβουλή. Το συνολικό ποσό δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ( 5.000,00). 18 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαχειρίζεται το Σωματείο και θα μπορεί να πληρώνει όλα τα έξοδα σε σχέση με την ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξη του Σωματείου. Θα μπορεί ν' ασκεί όλες τις εξουσίες του Σωματείου που δεν απαιτούνται από το Νόμο ή από το Καταστατικό αυτό ν' ασκούνται από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση, τηρουμένων όμως των προνοιών του Καταστατικού αυτού, των προνοιών του Νόμου, και των προνοιών τυχόν κανονισμών - που δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με το Καταστατικό αυτό ή τις πρόνοιες του Νόμου - που θα έχουν θεσπιστεί από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Κανονισμός όμως που θα έχει θεσπιστεί από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση, με κανέναν τρόπο δεν καθιστά άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν ο Κανονισμός αυτός δεν είχε θεσπιστεί Όλες οι επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές και άλλα διαπραγματεύσιμα έγγραφα και όλες οι αποδείξεις χρημάτων που πληρώθηκαν στο Σωματείο πρέπει να υπογραφούν, εκδοθούν, γίνουν αποδεκτές, οπισθογραφηθούν, ή με άλλο τρόπο εκτελεστούν ανάλογα με την περίπτωση, κατά τέτοιο τρόπο που θα αποφασίσουν κάθε φορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μεριμνούν για την τήρηση πρακτικών σε βιβλία που αφορούν: α. όλους τους διορισμούς αξιωματούχων που έγιναν από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. τα ονόματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα σε κάθε Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής του. γ. όλα τα ψηφίσματα και διαδικασίες των Συνελεύσεων του Σωματείου και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρών στη Συνέλευση των Μελών θα υπογράψει στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό. 19 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα στερείται του αξιώματος του όταν αυτό: α. παύει να είναι Μέλος του Σωματείου. β. έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα. γ. καταστεί ιατρικά διανοητικά ασθενής. δ. παραιτηθεί από το αξίωμα του με γραπτή ειδοποίηση προς το Σωματείο. ε. απουσιάσει για τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις χωρίς εύλογο αιτία. στ. είναι άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενο μέρος σε οποιοδήποτε συμβόλαιο με το Σωματείο και έχει παραλείψει να το δηλώσει. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει συμφέρον σχετικά με σύμβαση ή με οποιοδήποτε ζήτημα που προκύπτει από σύμβαση δεν πρέπει να ψηφίζει, αν ψηφίζει δεν θα λαμβάνεται η ψήφος του υπόψη. ζ. μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του εκτός Κύπρου. 20 ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20.1 Το Σωματείο μπορεί, από καιρό σε καιρό με Σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει ή να ελαττώνει τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8

9 21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να συνέρχεται για διεξαγωγή εργασιών και να αναβάλλει ή να ρυθμίζει τα θέματα των συνεδριών του κατά την κρίση του και τα θέματα που παρουσιάζονται κατά τις συνεδρίες αποφασίζονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα έχει δεύτερη/νικώσα ψήφο. Η σύγκληση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε το ζητήσoυν το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Μέλος που απουσιάζει στο εξωτερικό μπορεί να λάβει μέρος σε συνεδρία μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουσθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα, και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στη συνεδρία. Όλες οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Επιτροπών του συγκαλούνται στην Κύπρο Το Διοικητικό Συμβούλιο χρειάζεται για τη διεξαγωγή των εργασιών του απαρτία μελών 50/ Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα παρά το γεγονός ότι έχει κενωθεί θέση στο Συμβούλιο όμως, αν κι εφόσον ο αριθμός τους έχει μειωθεί κάτω από τον επιτρεπόμενο κατώτατο αριθμό Μελών που σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού αυτού συνιστούν απαρτία για συνεδριάσεις των Μελών, τα μέλη ή ανάλογα με την περίπτωση το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα δικαιούνται να ενεργούν για το σκοπό της αύξησης του αριθμού των Μελών στον καθορισμένο αριθμό, ή για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου, και για κανένα άλλο σκοπό Καθήκοντα προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που είχε οριστεί για τη συγκρότηση της συνεδρίασης του Συμβουλίου, τότε τα παρόντα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να μην έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια και ούτε να είναι ανδρόγυνο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει έγκαιρα όλα τα μέλη του Σωματείου για τις αποφάσεις, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Σωματείου Η κατοχή έμμισθης θέσης ή αξιώματος σε ανώτατο διοικητικό σώμα κομματικής οργάνωσης νεολαίας ή κόμματος είναι ασυμβίβαστη με τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Αν αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου διεκδικεί θέση αξιωματούχου κάτω από οποιονδήποτε κομματικό συνδυασμό πρέπει να αποσυρθεί από τα καθήκοντα του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και αν δεν εκλεγεί μπορεί να επιστρέψει. Σε περίπτωση εκλογής θα πρέπει να παραιτηθεί. 22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 22.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρία ετοιμάζει τον Προκαταρκτικό Προγραμματισμό Ετήσιων Δραστηριοτήτων και τον Προϋπολογισμό του Σωματείου, και αναρτά στην πινακίδα ανακοινώσεων του Σωματείου Μέλος που επιθυμεί να περιληφθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις του στον Προγραμματισμό Δραστηριοτήτων ή στον Προϋπολογισμό, τις υποβάλλει γραπτώς στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου εντός 15 ημερών από την ανάρτηση Ο Τελικός Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και ο Προϋπολογισμός εγκρίνονται στη συνεδρίαση που ακολουθεί μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής εισηγήσεων. 23 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 23.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπές που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε επιτροπή συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Κάθε επιτροπή μπορεί να εκλέγει Πρόεδρο των συνεδριάσεων της. Αν δεν διοριστεί τέτοιος Πρόεδρος, ή αν σε μια συνεδρίαση ο Πρόεδρος δεν είναι παρών μέσα σε δεκαπέντε λεπτά από την ώρα που ορίστηκε για τη συγκρότηση της συνεδρίασης, τα παρόντα μέλη θα μπορούν να επιλέξουν έναν απ' αυτά να προεδρεύσει στη συνεδρίαση Κάθε επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και ν' αναβάλλει τις συνεδριάσεις της όπως κρίνει ορθό. Ζητήματα που εγείρονται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση θ' αποφασίζονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, και στη περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος της συνεδρίασης θα έχει δεύτερη/νικώσα ψήφο. 9

10 23.4 Όλες οι πράξεις σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι έγκυρες παρά το γεγονός ότι θα έχει εκ των υστέρων ανακαλυφθεί ότι υπήρχε κάποια ατέλεια στο διορισμό οποιουδήποτε τέτοιου μέλους ή του προσώπου που ενέργησε με τον πιο πάνω τρόπο, ή ότι αυτοί ή μερικοί απ' αυτούς έχουν εκπέσει από την ιδιότητα τους αυτή, με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν έγκυρες αν το καθένα από τα πρόσωπα αυτά είχε διοριστεί με έγκυρο τρόπο και είχε τ' απαιτούμενα προσόντα για να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις των επιτροπών για να ισχύουν πρέπει να παρουσιάζονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή τηλεομοιότυπο (fax) απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωματικά τους που δικαιούνται να πάρουν ειδοποιήσεις για συνεδρίαση θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνετο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπή του που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. 24 ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το έμβλημα και η σφραγίδα του Σωματείου θα είναι πανομοιότυπα. Το έμβλημα παρουσιάζει Το Διοικητικό Συμβούλιο φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας, η οποία δεν θα τοποθετείται σε οποιοδήποτε έγγραφο παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιτροπής του. Σε κάθε έγγραφο που τοποθετήθηκε η σφραγίδα του Σωματείου υπογράφεται από ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσυπογράφεται από το Γραμματέα ή από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το σκοπό αυτό. 25 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 25.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστών λογιστικών βιβλίων εν σχέση προς: α. όλα τα χρήματα που εισπράττονται και δαπανούνται από το Σωματείο και τα ζητήματα εν σχέση προς τα οποία γίνεται η είσπραξη ή η πληρωμή. β. όλες τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων από το Σωματείο και γ. το ενεργητικό και παθητικό του Σωματείου Τα λογιστικά βιβλία θα τηρούνται και θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό, και θα υπόκεινται σ' επιθεώρηση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς οι λογαριασμοί και τα βιβλία του Σωματείου ή μερικά απ' αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης οποιουδήποτε λογαριασμού ή βιβλίου ή εγγράφου του Σωματείου, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Αν υπάρχει αίτημα από αριθμό μελών πέραν του 25% για επιθεώρηση των οικονομικών τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μελών τους οικονομικούς λογαριασμούς Το Διοικητικό Συμβούλιο θα φροντίζει κάθε φορά, να ετοιμάζονται και να τίθενται ενώπιον των μελών του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση, οι λογαριασμοί κερδοζημιών, ισολογισμοί, οι ομαδικοί λογαριασμοί (όπου χρειάζονται) και οι εκθέσεις που αφορούν τα οικονομικά του Σωματείου. 10

11 25.5 Αντίγραφο του κάθε ισολογισμού πρέπει να τίθεται ενώπιον των μελών σε Γενική Συνέλευση, μαζί με αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών, αν καθοριστούν, θα πρέπει εντός προθεσμίας που δεν θα είναι μικρότερη από επτά (7) μέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συγκρότηση της Συνέλευσης ν' αποστέλλεται στο κάθε μέλος του Σωματείου. Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν θα εκλαμβάνεται ότι επιβάλλει την αποστολή αντιγράφου των εγγράφων τούτων σ' οποιοδήποτε πρόσωπο που η διεύθυνση του είναι άγνωστη στο Σωματείο. 26 ΜΗΤΡΩΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 26.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστών μητρώων περιουσίας εν σχέση προς: α. όλα τα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. β. κινητή ή ακίνητη περιουσία του Σωματείου Τα μητρώα περιουσίας θα τηρούνται και θα φυλάγονται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς τα μητρώα περιουσίας του Σωματείου ή μερικά απ' αυτά θα βρίσκονται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης τους, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. Αν υπάρχει αίτημα από αριθμό μελών πέραν του 25% για επιθεώρηση των μητρώων περιουσίας τότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των μελών τα μητρώα περιουσίας. 27 ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ 27.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μεριμνεί για την τήρηση σωστού μητρώου μελών Το μητρώο μελών θα τηρείται από τον Γραμματέα και θα φυλάγεται στο εγγεγραμμένο γραφείο του Σωματείου, ή, σε τέτοιο άλλο τόπο ή τόπους που το Διοικητικό Συμβούλιο θέλει κρίνει σωστό Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κάθε φορά να καθορίζει κατά πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιο χρόνο ή τόπο και κάτω από ποιους όρους ή κανονισμούς το μητρώο μελών του Σωματείου θα βρίσκεται στη διάθεση των μελών που δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επιθεώρηση και κανένα μέλος (που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο) δεν θα έχει δικαίωμα επιθεώρησης του, εκτός αν προνοείται από το Νόμο ή ως επιτρέπεται από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το Σωματείο σε Γενική Συνέλευση. 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να διορίζεται λογιστής/ελεγκτής και τα καθήκοντα του και/ή άλλα ζητήματα που τον αφορούν θα ρυθμίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. 29 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας μετά από γραπτή εξουσιοδότηση του Δ.Σ αντιπροσωπεύουν το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις που ενέχεται το Σωματείο, καθώς επίσης και σε περίπτωση απόκτησης μεταβίβασης ή υποθήκευσης ακίνητης περιουσίας του Σωματείου. Σε περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε από τους δύο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη τους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 30 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 30.1 Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και τσιγάρων στο χώρο του Σωματείου. Η διάθεση μπύρας επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και εφ όσον εξασφαλιστούν σύμφωνα με το νόμο οι απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές. Απαγορεύονται τα δια νόμου τυχερά παιχνίδια, εντός του Σωματείου Απαγορεύεται η κομματική τοποθέτηση του σωματείου και οι κομματικές συζητήσεις μέσα στο Σωματείο, η δημοσιότητα σε θέματα που υπέχουν κομματική χροιά, η παραχώρηση του οικήματος του Σωματείου σε Οργανώσεις με άμεσο ή έμμεσο κομματικό χαρακτήρα και η συμμετοχή του Σωματείου με οποιοδήποτε τρόπο σε εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα. 11

12 31 ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 31.1 Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 24 του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου αρ.57 του 1972 και η εκκαθάριση του γίνεται όπως προνοείται από το άρθρο 25 του ιδίου Νόμου Εάν μετά την εξόφληση όλων των χρεών και υποχρεώσεων του Σωματείου, παραμένουν περιουσιακά στοιχεία ή περίσσευμα ή πλεόνασμα, αυτά δεν θα κατανέμονται σε καμία περίπτωση μεταξύ των μελών, αλλά θα περιέρχονται σε εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Κύπρο ή σε άλλο δικαιούχο που να συνάδει με τους σκοπούς του Σωματείου και που η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει. 32 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 32.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίζει τέτοιες διαδικασίες λειτουργίας και να θεσπίζει τέτοιους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως μπορεί να κρίνει απαραίτητους ή πρόσφορους ή κατάλληλους για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σωματείου και για τους σκοπούς του ορισμού των κατηγοριών και των όρων της ιδιότητας μέλους και ειδικότερα (αλλά χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω), είναι δυνατό από τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς να ρυθμίζεται: α. Η αποδοχή και κατάταξη των μελών του Σωματείου, τα δικαιώματα και προνόμια των μελών αυτών, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης και όροι υπό τους οποίους τα μέλη μπορούν να παραιτηθούν ή να καταγγελθούν, και κάθε τι σχετικό με τα τέλη εισόδου, τις συνδρομές, τις συνεισφορές και άλλα τέλη ή πληρωμές που θα γίνονται από τα μέλη. β. Η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου σε σχέση με άλλα σωματεία, οργανώσεις, ομοσπονδίες και σώματα και στους εργαζόμενους του Σωματείου. γ. Η δέσμευση του συνόλου ή μέρος των εγκαταστάσεων του Σωματείου σε συγκεκριμένο χρόνο ή χρόνους ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς. δ. Η διαδικασία στις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν διέπεται από το Καταστατικό. ε. Γενικά, όλα αυτά τα θέματα που είναι συνήθως αντικείμενο του Σωματείου και/ή των Κανόνων και/ή των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχει την εξουσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς και να προβεί σε προσθήκες σ 'αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει αυτά τα μέσα που κρίνει επαρκή για την ενημέρωση των μελών του Σωματείου για τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εφ' όσον είναι σε ισχύ, θα είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη του Σωματείου. Προϋπόθεση, ωστόσο είναι ότι κανένας Κανόνας και/ή Εσωτερικός Κανονισμός, δεν είναι ασύμβατος ή θίγει ή ακυρώνει οτιδήποτε περιέχεται στα Άρθρα του Καταστατικού του Σωματείου και νοουμένου ότι δεν συγκρούεται με κανονισμούς άλλων Ενώσεων, Οργανισμών ή Ομοσπονδιών όπου το Σωματείο είναι μέλος. 33 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το καταστατικό τούτο μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε Γενική συνέλευση του σωματείου στην οποία να είναι παρόντα το 90% συν ένα, του συνόλου των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν και να ψηφίσουν υπέρ τα 2/3 των παρόντων. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή αναβάλλεται σ' άλλη ημερομηνία και θα θεωρείται σ' απαρτία όταν παρευρίσκονται το 50% συν ένα, του συνόλου των μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν. Οποιαδήποτε απόφαση θα είναι έγκυρη όταν ψηφίσουν υπέρ της τα 2/3 των παρόντων μελών. 34 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου. Το παρόν Καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από τα Ιδρυτικά μέλη στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου που έγινε στις... και έλαβε χώρα στη/στο. 12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Άρθρο 1ο - Ίδρυση Ιδρύεται σήμερα 12 Νοεμβρίου 2008 Δημοτικό, Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Αμμοχώστου με την επωνυμία Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ (10 η ) ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Ε.Γ.Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ (8η) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε /06/Β/00/2 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 47880/06/Β/00/2 «Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στις 22.10.2007 από τους κατοίκους της κοινότητας Αργακίου πολιτιστικός, αθλητικός, φιλολογικός και µουσικός Όµιλος µε την επωνυµία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΑΚΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014.

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/ /12/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα