Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. 1.- Γενικά"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Γενικά Με τη συµπλήρωση του «ελτίου» επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών που σήµερα υποβάλλονται προς τους συνταξιοδοτικούς φορείς, µ ένα συγκεκριµένο, τυποποιηµένο και ενιαιοποιηµένο τρόπο. Πιστεύουµε ότι η προσπάθεια αυτή θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων και συµπεριφορών στην επικοινωνία µεταξύ των ηµόσιων Υπηρεσιών και ανοίγει το δρόµο για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Οι υπηρεσίες προσωπικού των Υπουργείων, ΝΠ, ΟΤΑ και κάθε άλλη αρχή που είναι αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης αποµάκρυνσης του υπαλλήλου από την υπηρεσία, έχουν την αποκλειστική ευθύνη συµπλήρωσης και αποστολής του ελτίου αυτού. Η συµπλήρωση του αφορά όλους όσους θα συνταξιοδοτηθούν από το ηµόσιο, τακτικό και έκτακτο προσωπικό των Υπουργείων, ΝΠ και ΟΤΑ εκτός των αιρετών, δηλαδή προέδρων Κοινοτήτων, ηµάρχων, Νοµαρχών και Βουλευτών για τους οποίους θα εξακολουθήσουν να στέλνονται τα δικαιολογητικά που στέλνονταν µέχρι σήµερα. Το ίδιο «ελτίο» στέλνεται σ όλους τους αρµόδιους κατά περίπτωση συνταξιοδοτικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Πιο συγκεκριµένα : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (κύρια σύνταξη), ΤΠ Υ (εφάπαξ), ΜΤΠΥ (µέρισµα), ΤΕΑ Υ (επικουρική σύνταξη), ΤΑ ΚΥ (εφάπαξ + επικ. σύνταξη) και ΤΑΚΕ (εφάπαξ). Αποτελείται από πέντε ενότητες - κεφάλαια. Η συµπλήρωση του πρώτου κεφαλαίου «Ατοµικά στοιχεία» έχει κατά κανόνα σηµείο αναφοράς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η συµπλήρωση των κεφαλαίων «Υπηρεσιακά στοιχεία» «Προηγούµενη ασφάλιση» και «Υπηρεσίες» ουσιαστικά αντικαθιστά το γνωστό µας πιστοποιητικό υπηρεσιακών µεταβολών. Περιλαµβάνει δε όλες εκείνες τις πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε τη συντάξιµη υπηρεσία, την αιτία εξόδου, την υπηρεσιακή ιδιότητα, το βαθµό, τη µισθολογική κατηγορία και το κλάδο του υπαλλήλου. Η συµπλήρωση του κεφαλαίου «Οικονοµικά στοιχεία» αντικαθιστά τις βεβαιώσεις αποδοχών, τριµήνων, ώρων κλπ. και εµπλουτίζεται µε κρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε ασφαλιστικές κρατήσεις που έγιναν ή δεν έγιναν από τις αποδοχές του υπαλλήλου, αλλά και µε επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες για τα επικουρικά ταµεία. Η υπεύθυνη δήλωση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του «ελτίου» και συµπληρώνεται υποχρεωτικά από τον υπάλληλο.

2 2 Όπου η περιγραφή και η ανάλυση του δελτίου δεν επαρκεί για να καλύψει ιδιάζουσες και ιδιόµορφες περιπτώσεις τότε χρησιµοποιούµε το χώρο των παρατηρήσεων που ακολουθεί τις ενότητες, για να τις περιγράψουµε. Επισηµαίνεται ότι τα ΜΟΝΑ δικαιολογητικά που ίσως χρειαστεί να συνοδεύουν το δελτίο κατά περίπτωση, είναι αυτά για τα οποία γίνεται ειδική αναφορά στις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν. Π.χ. ιατρικές γνωµατεύσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ. Στην περίπτωση θανάτου στην ενέργεια, και εφόσον η σύνταξη µεταβιβάζεται στην οικογένεια, επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 5,6,9, 10 και 11 του άρθρου 22 του Π.. 166/2000. Για τυχόν διευκρινίσεις που θα χρειαστείτε κατά τη συµπλήρωση του ελτίου µπορείτε να απευθύνεστε: Ι. Στα τηλέφωνα: και προκειµένου για: - δικαστικούς λειτουργούς - υπαλλήλους των υπουργείων ικαιοσύνης, Εξωτερικών, Πολιτισµού, Τύπου και ΜΜΕ, Αιγαίου και Εµπορικής Ναυτιλίας - υπαλλήλους της Βουλής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της ΕΡΤ (όσους συνταξιοδοτούνται από το ηµόσιο). ΙΙ. Στα τηλέφωνα: , και προκειµένου για: - υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης - µέλη ΕΠ και το λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ, υπαλλήλους των Πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» - µέλη ΕΠ και λοιπό προσωπικό των ΤΕΙ - το προσωπικό της Ακαδηµίας Αθηνών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Ο.Σ.Κ., του ΟΕ Β, του ΙΚΥ, των Ν.Ε.Λ.Ε., της ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ. (πρώην ΣΕΛΕΤΕ), της Σιβιτανιδείου, των ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, του Ι.Τ.Ε. - Συµβούλους, Παρέδρους και Ειδικούς Παρέδρους και λοιπό προσωπικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.). ΙΙΙ. Στα τηλέφωνα: και προκειµένου για: - τους υπαλλήλους των υπουργείων Οικονοµίας και Οικονοµικών, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ανάπτυξης και Εθνικής Άµυνας - τους υπαλλήλους του ΜΤΠΥ - για το επιστηµονικό και λοιπό προσωπικό του ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, του ΕΘΙΑΓΕ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. IV. Στα τηλέφωνα: , και προκειµένου για: - υπαλλήλους των υπουργείων ηµόσιας Τάξης, ΠΕ.ΧΩ..Ε., Υγείας και Πρόνοιας

3 3 (διοικητικό προσωπικό και αγροτικοί γιατροί), Μακεδονίας και Θράκης, Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Μεταφορών (συµπεριλαµβανοµένων και των υπαλλήλων της Υ.Π.Α. του πρώην Ταχ. Ταµιευτηρίου κ.λπ.), και Τουρισµού - υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου. V. Στα τηλέφωνα: και προκειµένου για: - το προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό) των δηµόσιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων ΕΣΥ - τους υπαλλήλους του ΚΕΠΕ - το προσωπικό των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών (πρώην κρατικών Παιδικών Σταθµών) - τους υπαλλήλους του Ταµείου Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ Υ) και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. και ανείων). VΙ. Στα τηλέφωνα: και προκειµένου για: - τους κληρικούς - τους υπαλλήλους των Ιερών Μητροπόλεων και του ΤΑΚΕ - τους υπαλλήλους των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (όσους έχουν διορισθεί απευθείας στις Ν.Α.). VΙΙ. Στα τηλέφωνα: , και προκειµένου για: - ηµοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους - υπαλλήλους του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), του Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ ΚΥ), του Ταµείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ), του Οργανισµού ηµόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (Ο ΑΖ) και της Επιτροπής Ολυµπίων και Κληροδοτηµάτων. 2.- Αναλυτικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συµπληρώνονται µε ευκρινή, κεφαλαία γράµµατα. Επώνυµο/όνοµα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 Υποχρεωτική η συµπλήρωση σε περίπτωση γυναίκας υπαλλήλου. ΑΜΚΑ : Κωδ Συµπληρώνεται στις περιπτώσεις που έχει αποδοθεί Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΦΜ : Σε περίπτωση έγγαµης γυναίκας υπαλλήλου

4 Κωδ Φύλο : Κωδ. 1.8 Προσωπική κατάσταση : Κωδ. 1.9 Ηµ. γάµου, διάζευξης, θανάτου : Κωδ ΕΜΑ : Κωδ ηµότης : Κωδ Α/Α Οικογ. µερίδας : Κωδ Είναι τυφλός ή παραπληγικός κλπ: Κωδ Έχει τη δικαστική επιµέλεια των παιδιών : Κωδ Υπάρχει ανικανότητα συζύγου σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67% : Κωδ συµπληρώνεται ο ατοµικός ΑΦΜ (και όχι του συζύγου). Συµπληρώνεται η ένδειξη (1) για άνδρα και (2) για γυναίκα υπάλληλο. Συµπληρώνεται ολογράφως η προσωπική κατάσταση της/του υπαλλήλου (άγαµος, έγγαµος, χήρος, διαζ/νος,). Συµπληρώνεται η ηµ/νία γάµου ή διάζευξης ή θανάτου του συζύγου, µε τη µορφή ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ. Αυτό ισχύει για κάθε ηµεροµηνία που συµπληρώνεται στο Παρόν. Συµπληρώνεται µε το Ενιαίο Μητρώο Ασφαλισµένων ηµοσίου. Σηµειώνεται ότι η απόδοση του ΕΜΑ δεν έχει ακόµη ξεκινήσει και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του. Συµπληρώνεται ο ήµος ή η Κοινότητα όπου είναι εγγεγραµµένη /ος η/ο υπάλληλος. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του οικείου ήµου ή Κοινότητας. Συµπληρώνεται «ΝΑΙ» στις περιπτώσεις εφαρµογής της διάταξης του αρθ. 1 Παραγρ. 1 περιπτ. (α) του Π.. 166/2000, που προβλέπει ότι για τυφλούς, παραπληγικούς ή τετραπληγικούς, πάσχοντες από υπερφωσφατασαιµία, Βήτα οµόζυγο µεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία και νεφροπαθείς, για την συνταξιοδότηση, αρκεί 15ετής πλήρης πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. Εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία παραποµπής στην ΑΣΥΕ, επισυνάπτεται η σχετική γνωµάτευση της εν λόγω Επιτροπής. Συµπληρώνεται «ΝΑΙ» στην περίπτωση διαζευγµένου άνδρα υπαλλήλου µε 3 Παιδιά, ο οποίος κάνει χρήση της διάταξης της Περ. (α) Παραγρ. (1) αρθρ. 1 Π.. 166/ 2000, για συνταξιοδότηση µετά από 20ετή πλήρη πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία. Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου. Συµπληρώνεται «ΝΑΙ» για γυναίκες υπαλλήλους οι οποίες κάνουν χρήση της διάταξης της παρ. 1 αρθρ. 56 Π.. 166/2000, για το όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

5 5 Εφ όσον έχει τηρηθεί η διαδικασία παραποµπής στην ΑΣΥΕ, επισυνάπτεται η σχετική γνωµάτευση της εν λόγω Επιτροπής. Πίνακας Παιδιών Συµπληρώνεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων στις οποίες καταβάλλεται οικογενειακή παροχή (για τέκνα), γίνεται χρήση ευνοϊκού ορίου ηλικίας λόγω ύπαρξης τέκνων και στους διαζευγµένους άνδρες µε τρία παιδιά. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση καταβολής οικογενειακής παροχής, αναγράφονται όλα τα παιδιά (και αυτά για τα οποία δεν καταβάλλεται πλέον παροχή) εφ όσον η σειρά γέννησης των παιδιών καθορίζει το ύψος της οικογ. παροχής. Επώνυµο / όνοµα : Κωδ. 1.27/1.28 Φύλο : Κωδ Προσωπική κατάσταση : Κωδ Κωδικοί Σχολής : Κωδ Ηµ/νία Εισαγωγής στη Σχολή : Κωδ ιάρκεια Σπουδών : Κωδ. 1.34/1.35 Ποσ. ανικανότητας : Κωδ Συµπληρώνονται τα στοιχεία του παιδιού. Συµπληρώνεται (1) για τα αγόρια, (2) για τα κορίτσια. Συµπληρώνεται η οικογενειακή κατάσταση (έγγαµος (1) - άγαµος (2)) του Παιδιού. Ανάλογα µε το Σχολείο ή Σχολή που φοιτά το παιδί, συµπληρώνεται : (1) για Μέση Εκπαίδευση (2) για ΙΕΚ ηµόσια (3) για ΙΕΚ Ιδιωτικό (4) για ΤΕΙ (5) για ΑΕΙ (6) για Μεταπτυχιακό Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία έναρξης του ακαδη-µαϊκού έτους εισαγωγής στη Σχολή. Ειδικά για τα ΤΕΙ, πρέπει να σηµειωθεί η έναρξη του εξαµήνου (χειµερινό - εαρινό). Υπενθυµίζεται ότι η έναρξη του χειµερινού εξαµήνου είναι η 1 η Σεπτεµβρίου και του εαρινού η 1 η Μαρτίου, κάθε έτους. Συµπληρώνεται, σε έτη - µήνες, η προβλεπόµενη διάρκεια φοίτησης σύµφωνα µε τον Οργανισµό της Σχολής. Συµπληρώνεται το ποσοστό ανικανότητας.

6 6 Επισηµαίνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προκύπτουν από πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπηρεσιακή ιδιότητα : Κωδ. 2.1 Βαθµός : Κωδ. 2.2 Μισθολογική κατηγορία : Κωδ. 2.3 Κλάδος : Κωδ. 2.4 Ηµεροµηνία µέχρι την οποία παρασχέθηκε υπηρεσία : Κωδ. 2.5 Περιγράφεται η υπηρεσιακή ιδιότητα µε την οποία αποχώρησε ο υπάλληλος καθώς και τα καθήκοντα που ασκούσε κατά την έξοδό του. Π.χ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Φύλακας Φυλακών, ιευθυντής γιατρός Ε.Σ.Υ., Προϊστάµενος ιεύθυνσης, ιευθυντής Λυκείου, Καθηγητής Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λπ. Συµπληρώνεται ο βαθµός της ιοικητικής ιεραρχίας µε τον οποίο αποχώρησε ο υπάλληλος. Συµπληρώνεται η µισθολογική κατηγορία που ανήκει ο υπάλληλος κατά τη διάκριση του άρθρου 3 του ν. 3205/2003 ως εξής: Υποχρεωτική εκπαίδευση ΥΕ0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Ε2 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (Ν. 570/77) Ε3 Τεχνολογική Εκπαίδευση χωρίς πτυχίο ΤΕ0 Τεχνολογική Εκπαίδευση µε πτυχίο ΤΕ4 Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση χωρίς πτυχίο ΠΕ0 Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση µε 4 έτη φοίτησης ΠΕ4 Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση µε 5 έτη φοίτησης ΠΕ5 Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση µε 6 έτη φοίτησης ΠΕ6 Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο ΤΕ1 Συµπληρώνεται ο κλάδος που ανήκει ο υπάλληλος σύµφωνα µε την οργανική δοµή της υπηρεσίας. Π.χ. Κλάδος: ηµοσιονοµικός, δασοφυλάκων κ.λπ. Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία µέχρι την οποία πραγµατικά παρασχέθηκε υπηρεσία.

7 7 Αιτία εξόδου : Παραίτηση : Κωδ. 2.6 Ηµεροµηνία υποβολής 1 ης αίτησης : Κωδ. 2.7 Ηµεροµηνία υποβολής 2 ης αίτησης : Συµπληρώνεται µε τη τιµή ΝΑΙ στη περίπτωση παραίτησης. Συµπληρώνεται µόνο εφόσον έχουµε αιτία εξόδου παραίτηση. Συµπληρώνεται µόνο εφόσον έχουµε αιτία εξόδου παραίτηση και υποβολή 2 ης αίτησης. Κωδ. 2.7 Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία υποβολής της 2 ης αίτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15 ηµέρες, και όχι περισσότερο από ένα µήνα από την ηµεροµηνία υποβολής της 1 ης αίτησης. Απόλυση λόγω σωµατικής Συµπληρώνεται µε την τιµή 1 στη περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητος : σωµατικής ανικανότητος που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και µε Κωδ. 2.9 την τιµή 2 στη περίπτωση απόλυσης λόγω σωµατικής Ηµεροµηνία γνωµάτευσης Υγ. Επιτροπής : Κωδ ανικανότητος που οφείλεται στην υπηρεσία. Συµπληρώνεται, µόνο εφόσον έχουµε απόλυση λόγω σωµατικής ανικανότητος, µε την ηµεροµηνία που φέρει η γνωµάτευση της Β/θµιας Υγ. Επιτροπής ή της αντίστοιχης Ειδικής Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι στη περίπτωση αυτή επισυνάπτεται ιατρική Ηµεροµηνία λήξης αναρρωτικής άδειας ή διαθεσι- µότητας : Κωδ Θάνατος στην υπηρεσία : Κωδ Ηµεροµηνία θανάτου : γνωµάτευση. Συµπληρώνεται, µόνο εφόσον έχουµε απόλυση λόγω σωµατικής ανικανότητας, µε την ηµεροµηνία που έληξε η τελευταία αναρρωτική άδεια ή µε την ηµεροµηνία που έληξε η διαθεσιµότητα. Συµπληρώνεται µε την τιµή 1 στη Περίπτωση θανάτου που δεν οφείλεται στην υπηρεσία και µε τη τιµή 2 στη περίπτωση θανάτου που οφείλεται στην υπηρεσία. Συµπληρώνεται εφόσον έχουµε θάνατο στην υπηρεσία. Κωδ Απόλυση λόγω 35ετίας : Κωδ Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ στη περίπτωση της αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω συµπλήρωσης 35ετίας και του 60ου έτους της ηλικίας. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας : Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ στη περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω ορίου ηλικίας. Κωδ. 2.15

8 8 Άλλος λόγος λύσης της υπαλληλικής σχέσης : Κωδ Η υπηρεσία του υπήρξε συνεχής; : Κωδ Υπήρξε αυθαίρετη αποχή; : Κωδ Έλαβε εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη της τριετίας; : Κωδ Υπήρξε χρόνος αργίας ή διαθεσιµότητας : Κωδ Έλαβε άδεια άνευ αποδοχών; : Κωδ Υπήρξε χρόνος προσωρινής κράτησης ; : Κωδ Υπήρξε χρόνος γονικής άδειας άνευ αποδοχών Αναφέρεται οποιοσδήποτε άλλος λόγος λύσης της υπαλληλικής σχέσης που δεν καλύπτεται από την παραπάνω ανάλυση. Π.χ. Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης λόγω κατάργησης θέσης, καταδίκης, αυθαίρετης αποχής, πειθαρχικού παραπτώµατος κ.λπ. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον η υπηρεσία του υπαλλήλου υπήρξε συνεχής. Σε διαφορετική περίπτωση συµπληρώνεται µε την τιµή ΟΧΙ. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον υπάρχει αυθαίρετη ή αδικαιολόγητη αποχή καθώς και το χρονικό διάστηµα αυτής. Στις περιπτώσεις που έχουµε χρονικά διαστήµατα περισσότερα του ενός αυτά αναφέρονται στις παρατηρήσεις. Η παρατήρηση αυτή ισχύει και για τα υπόλοιπα ερωτήµατα που ακολουθούν στην ενότητα αυτή. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον ο υπάλληλος έλαβε εκπαιδευτική άδεια µεγαλύτερη της Τριετίας καθώς και το χρονικό διάστηµα αυτής. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον ο υπάλληλος ετέθη σε αργία ή διαθεσιµότητα καθώς και το χρονικό διάστηµα αυτής, εφόσον αυτή οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωµα. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον ο υπάλληλος έλαβε άδεια άνευ αποδοχών καθώς και το χρονικό διάστηµα αυτής. Στις παρατηρήσεις αναφέρονται οι διατάξεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια. Στη Περίπτωση που ο υπάλληλος έχει κάνει χρήση της διάταξης της Παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 2683/99, πιστοποιείται από την υπηρεσία αν ο υπάλληλος έχει καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ και το χρονικό διάστηµα της προσωρινής κράτησης που έχει επιβληθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο και δεν ακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή του υπαλλήλου. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον ο/η υπάλληλος έλαβε γονική άδεια ανατροφής Παιδιού καθώς και το χρονικό διάστηµα.

9 ανατροφής παιδιών; : Κωδ Υπήρξε χρόνος απόσπασης στο εξωτερικό άνευ αποδοχών : Κωδ Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναγραφούν στις παρατηρήσεις, οι διατάξεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν οι άδειες αυτές. Συµπληρώνεται µε την τιµή ΝΑΙ εφόσον ο/η υπάλληλος έλαβε απόσπαση στο εξωτερικό άνευ αποδοχών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Προηγούµενη Ασφάλιση Η ενότητα αυτή συµπληρώνεται ΜΟΝΟ για τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί, στο ηµόσιο, ΝΠ και ΟΤΑ για πρώτη φορά µετά την 1/1/1983, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εφόσον βέβαια είχαν ασφαλιστεί προηγούµενα σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σηµαντική για το ποιες διατάξεις θεµελίωσης δικαιώµατος σύνταξης θα ισχύσουν καθώς και για τον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης, ιδιαίτερα δε µετά την επέκταση των Κοινοτικών Κανονισµών για την Κοινωνική Ασφάλιση (1408/71, 574/72, 1606/98). Ακόµη θα αποτελέσει το έναυσµα για την Υπηρεσία Συντάξεων, προκειµένου να κινήσει τη διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης µεταξύ ασφαλιστικών οργανισµών (αρ. 10 και 11 του ν. 1405/83 σε συνδυασµό µε το άρθρο 17 του ν. 2084/92) καθώς και τη διαδικασία χορήγησης σύνταξης από χώρα της Ευρ. Ένωσης στην οποία είχε απασχοληθεί ο υπάλληλος. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στέλνετε στην Υπηρεσία Συντάξεων και το ελτίο ιαδοχικής Ασφάλισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 10 του ν.3232/2004. Χώρα : Κωδ. 3.1 Ασφαλιστικός φορέας : Κωδ. 3.2 Εργοδότης : Κωδ. 3.3 Ηµεροµηνία έναρξης - τερµατισµού της ασφάλισης : Συµπληρώνεται η χώρα που ανήκει ο ασφαλιστικός οργανισµός στον οποίο διανύθηκε η προηγούµενη ασφάλιση. Συµπληρώνεται ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο διανύθηκε η ασφάλιση. Συµπληρώνεται µε την ένδειξη Ιδιωτικός Τοµέας ή ηµόσιος Τοµέας κατά περίπτωση. Συµπληρώνεται µε την ηµεροµηνία έναρξης και τερµατισµού της προηγούµενης ασφάλισης.

10 Κωδ. 3.4 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υπηρεσίες Τακτικού Υπαλλήλου Στην Ενότητα αυτή καταχωρούνται όλες οι υπηρεσίες του υπαλλήλου που έχουν διανυθεί µε την ιδιότητα του µονίµου, του επί θητεία (η οποία εξοµοιώνεται, καθ όλη την διάρκεια της, µε υπηρεσία τακτικού - µονίµου υπαλλήλου) καθώς επίσης και η, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρεσία του υπαλλήλου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.. 874/1971. Υπουργείο : Κωδ. 4.1 Αριθµός ΦΕΚ: Κωδ. 4.2 Ηµεροµηνία ηµοσίευσης διορισµού : Κωδ. 4.3 Ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας : Κωδ. 4.4 Αρ. ΦΕΚ - Ηµεροµηνία δηµοσίευσης απόλυσης: Κωδ. 4.5 /4.6 Ηµεροµηνία κοινοποίησης εγγράφου απόλυσης: Κωδ. 4.7 Αναφέρεται ο τίτλος (επωνυµία) της Υπηρεσίας (Υπουργείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, ΝΠ κλπ) όπου υπηρέτησε ο υπάλληλος. Αναφέρεται ο αριθµός και το τεύχος ΦΕΚ που δηµοσιεύτηκε ο διορισµός π.χ. 125/Γ. Αναφέρεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης διορισµού του υπαλλήλου στο ΦΕΚ. Προκειµένου για υπάλληλο που έχει υπαχθεί στο Ν 874/71 θα αναφέρεται η ηµεροµηνία υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Αναφέρεται η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υπάλληλος ανέλαβε υπηρεσία. Αναφέρεται ο αριθµός του ΦΕΚ και η ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της πράξης αποδοχής της παραίτησης ή της απόλυσης ή της ηµεροµηνίας θανάτου του υπαλλήλου. Η στήλη αυτή συµπληρώνεται εφόσον ο υπάλληλος παρέµεινε στην Υπηρεσία µισθοδοτούµενος και µετά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία δηµοσίευσης. Στην περίπτωση αυτή αναγράφεται η ηµεροµηνία που του κοινοποιήθηκε η σχετική πράξη αποδοχής της παραίτησης ή της απόλυσης κατά Περίπτωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : - Οι στήλες Αρ. ΦΕΚ (Κωδ. 4.5) - Ηµ. δηµ. απόλυσης (Κωδ. 4.6) και Ηµ. Κοιν. εγγρ. απόλυσης (Κωδ. 4.7) δεν συµπληρώνονται στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου (π.χ. λύση της υπαλληλικής σχέσης, µε την διαδικασία των δύο παραιτήσεων, λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας, λόγω 35ετίας και του 60ου έτους της ηλικίας κλπ), όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στο νοµοθετικό πλαίσιο

11 11 που ισχύει για την «υπηρεσιακή κατάσταση» των υπαλλήλων - λειτουργών της αντίστοιχης κατηγορίας (ήτοι τις σχετικές µε την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης διατάξεις που αφορούν τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους εκπαιδευτικούς τα µέλη ΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ, τους δικαστικούς λειτουργούς τους διπλωµατικούς υπαλλήλους κλπ). - Προκειµένου για υπαλλήλους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.. 874/1971 (επί συµβάσει υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί µέχρι την 18/9/1984, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Ν. 1476/1984), είναι απαραίτητο να αναφέρεται στο χώρο των Παρατηρήσεων, η ηµεροµηνία έναρξης και η ηµεροµηνία διακοπής της ασφάλισης του υπαλλήλου στο ΙΚΑ. - Εφόσον υπήρξε αναδροµικός διορισµός ή «αποκατάσταση» ή ανάκληση διορισµού (π.χ. επαναφορά στην Υπηρεσία λόγω απόλυσης ή εξαναγκασµού σε παραίτηση κατά την διάρκεια της δικτατορίας) αναγράφεται στο χώρο των Παρατηρήσεων, η διάταξη νόµου ή υπουργική απόφαση µε βάση την οποία έλαβε χώρα η σχετική διοικητική - υπηρεσιακή µεταβολή και αν έλαβε αναδροµικές αποδοχές για τις οποίες έγιναν κρατήσεις για κύρια σύνταξη, ΜΤΠΥ, ΤΠ Υ, ΤΕΑ Υ κ.λπ. Στη περίπτωση απόδοσης κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία του χρηµατικού εντάλµατος καθώς και το συγκεκριµένο ποσό. Σε περίπτωση αποκατάστασης µε τις διατάξεις του ν. 2190/94 θα πρέπει να αναφέρεται αν ο υπάλληλος θεµελίωσε δικαίωµα σύνταξης καθώς και ο Αριθµός Μητρώου της συντάξεως του. - Εφόσον ο υπάλληλος προέρχεται από άλλη Υπηρεσία (ΝΠΙ ή ΝΠ ) µε µετάταξη αναφέρεται η διάταξη µε την οποία έλαβε χώρα αυτή. - Προκειµένου για µέλη ΕΠ των ΑΕΙ και ΕΠ των ΤΕΙ πρέπει να επισηµαίνεται αν διετέλεσαν πριν την έξοδό τους από την Υπηρεσία σε καθεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησης (µε αναφορά των σχετικών διαστηµάτων). Για τα µέλη ΕΠ των ΑΕΙ που διετέλεσαν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, καθώς επίσης και για τα µέλη ΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που διετέλεσαν σε καθεστώς µερικής απασχόλησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο διετέλεσαν στο αντίστοιχο καθεστώς (µνεία των σχετικών προς τούτο διατάξεων ή των σχετικών διοικητικών πράξεων). Συµπληρώνεται επίσης αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 του Ν. 2703/1999 και σε καταφατική περίπτωση θα βεβαιώνεται ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις απορρέουσες από την εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις Προσµετρητέες Υπηρεσίες Εκτάκτου µε µηνιαίο µισθό στο ηµόσιο ή ΝΠ Υπουργείο ή ΝΠ που παρασχέθηκε υπηρεσία : Αναγράφεται ο τίτλος (επωνυµία) της Υπηρεσίας (Υπουργείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, ΝΠ κλπ) όπου διανύθηκε η εν λόγω

12 Κωδ. 4.9 προϋπηρεσία. 12 Αριθµός απόφασης και χρονολογία έκδοσής της : Κωδ. 4.10/4.11 Ηµεροµηνία έναρξης υπηρεσίας : Κωδ Ηµεροµηνία Τερµατισµού υπηρεσίας : Κωδ Αναγράφεται ο αριθµός της διοικητικής πράξης µε βάση την οποία προσλήφθηκε ο υπάλληλος (π.χ. ο αριθ. της υπουργικής απόφασης ή ο αριθ. της πρυτανικής πράξης ή ο αριθ. απόφασης του Σ κατά περίπτωση), καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσής της. Αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία ο υπάλληλος ανέλαβε υπηρεσία. Αναγράφεται η ηµεροµηνία Τερµατισµού της εν λόγω υπηρεσίας (κατά κανόνα η ηµεροµηνία αυτή πρέπει να συµπίπτει µε την τελευταία ηµέρα που µισθοδοτήθηκε Εκτάκτου µε ηµεροµίσθιο στο ηµόσιο ή ΝΠ Υπουργείο ή ΝΠ που παρασχέθηκε υπηρεσία : Κωδ Αριθµός απόφασης και χρονολογία έκδοσής της : Κωδ / 4.16 Ηµερ. ανάληψης υπηρεσίας - Ηµερ. Τερµατισµού υπηρεσίας : Κωδ / 4.18 Αναγράφεται ο τίτλος (Επωνυµία) της Υπηρεσίας (Υπουργείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ. ΝΠ κλπ) στην οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία. Αναγράφεται ο αριθµός της διοικητικής πράξης του αρµόδιου οργάνου το οποίο προέβη στην πρόσληψη, καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσής της. Εφόσον δεν έχει εκδοθεί τέτοια διοικητική πράξη (πράγµα αρκετά σύνηθες για προϋπηρεσίες µε ηµεροµίσθιο) αλλά από το ασφαλιστικό βιβλιάριο ενσήµων του ΙΚΑ προκύπτει ότι ο υπάλληλος απασχολήθηκε κατά το εν λόγω χρονικό διάστηµα, αναγράφεται η φράση ένσηµα ΙΚΑ. Στη περίπτωση αυτή συνυποβάλλονται φωτοτυπίες των αντίστοιχων σελίδων του βιβλιαρίου που επιβεβαιώνουν το γεγονός. Προκειµένου για προϋπηρεσία µε ηµεροµίσθιο που διανύθηκε σε στρατιωτική υπηρεσία και εφόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική «διοικητική πράξη» για την πρόσληψη αναφέρεται η Ηµερήσια ιαταγή Μονάδας (Η..Μ.) µε βάση την οποία έγινε η πρόσληψη του ηµεροµίσθιου υπαλλήλου. Αναγράφονται οι ηµεροµηνίες έναρξης και τερµατισµού της ηµεροµίσθιας υπηρεσίας αντίστοιχα.

13 13 Συνολικός αριθµός ηµερο- Αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ηµεροµισθίων που µισθίων : πραγµατοποιήθηκαν, κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Κωδ Επειδή η πληροφορία αυτή συνδέεται άµεσα µε το πόσος χρόνος τελικά θα λογισθεί συντάξιµος, επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό των πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων δεν θα πρέπει αυτά να υπερβαίνουν τα 300 κατ έτος και τα 25 κατά µήνα. Στις παρατηρήσεις της ενότητας αυτής θα πρέπει να καταχωρείται ανάλυση ηµεροµισθίων κατ έτος και µήνα Εκτάκτου Ωροµισθίου στο ηµόσιο ή ΝΠ Υπουργείο ή ΝΠ που παρασχέθηκε υπηρεσία : Κωδ Αριθµός απόφασης και χρονολογία έκδοσής της : Κωδ. 4.21/ 4.22 Ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας - Ηµεροµηνία τερµατισµού υπηρεσίας : Κωδ. 4.23/4.24 Συνολικός αριθµός ωρών εργασίας : Κωδ Εβδοµαδιαίο ωράριο απασχόλησης µονίµων υπαλ.: Κωδ Αναγράφεται ο Τίτλος (Επωνυµία) της Υπηρεσίας στην οποία παρασχέθηκε η ωροµίσθια υπηρεσία (π.χ. Κατώτερη ηµόσια Τεχνική Σχολή... ή Μέση ηµόσια Τεχνική Σχολή... ή ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ή Σχολή Μαθητείας του ΟΑΕ ή Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κλπ). Αναγράφεται ο αριθµός της διοικητικής πράξης του αρµόδιου οργάνου το οποίο προέβη στην πρόσληψη του ωροµίσθιου υπαλλήλου καθώς και η ηµεροµηνία έκδοσής της. Αναγράφονται οι ηµεροµηνίες ανάληψης και τερµατισµού της ωροµίσθιας υπηρεσίας αντίστοιχα. Αναγράφεται ο συνολικός αριθµός των ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Αναγράφεται το πλήρες εβδοµαδιαίο ωράριο απασχόλησης των µονίµων υπαλλήλων της αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες στην αρµόδια ιεύθυνση Συντάξεων προκειµένου να προβεί στον υπολογισµό του συντάξιµου χρόνου, όταν έχει παρασχεθεί υπηρεσία µε µειωµένο ωράριο, µε αναγωγή του µειωµένου ωραρίου στο πλήρες.

14 14 Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για την αρµόδια ιεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους να γνωρίζει αν προσφέρθηκε (ωροµίσθια) υπηρεσία κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών (Ιούλιος - Αύγουστος), καθώς και το ακριβές χρονικό διάστηµα. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταγράφεται η σχετική πληροφορία, καθώς επίσης και ο λόγος που επέβαλε την απασχόληση κατά την συγκεκριµένη χρονική περίοδο Εκτάκτου µε σύµβαση έργου Υπουργείο ή ΝΠ που παρασχέθηκε υπηρεσία : Κωδ Αριθµός απόφασης και χρονολογία έκδοσής της: Κωδ / 4.29 Ηµεροµηνία έναρξης υπηρεσίας - Ηµεροµηνία τερµατισµού υπηρεσίας : Κωδ. 4.30/4.31 ιάταξη νόµου ή ικαστ. Απόφαση ότι διανύθηκε µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου : Κωδ α. Απασχόληση κατά το σύνηθες ωράριο ; β. Παροχή υπηρεσίας στο χώρο εργασίας της υπηρεσίας; γ. Ανάλογη αµοιβή ; : Κωδ Αναφέρεται η Υπηρεσία (Υπουργείο, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ, ΝΠ κλπ) στην οποία Παρασχέθηκε η εν λόγω προϋπηρεσία. Αναφέρεται ο αριθµός της διοικητικής πράξης που εξέδωσε το αρµόδιο προς τούτο όργανο (π.χ. ο αριθµός της υπουργικής απόφασης, ή ο αριθµός της πρυτανικής πράξης ή ο αριθµός της απόφασης του Σ ενός ΝΠ ή ενός Ιδρύµατος κλπ) µε την οποία ανατέθηκε η συγκεκριµένη εργασία ή το συγκεκριµένο έργο στον συνεργαζόµενο µε την Υπηρεσία. Αναφέρονται οι ηµεροµηνίες έναρξης Παροχής και τερµατισµού της εν λόγω υπηρεσίας αντίστοιχα. Εφόσον η διανυθείσα µε µίσθωση ή µε «σύµβαση» έργου υπηρεσία έχει εξοµοιωθεί µε υπηρεσία που διανύθηκε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε ρητή διάταξη νόµου ή έχει χαρακτηρισθεί µε δικαστική απόφαση ότι αποτελεί υπηρεσία που διανύθηκε µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αναγράφονται η σχετική διάταξη νόµου (π.χ. Ν... αρθρ.... παρ...) ή η σχετική δικαστική απόφαση αντίστοιχα. Εφόσον οι Παραπάνω προϋποθέσεις συντρέχουν αθροιστικά το σχετικό πεδίο συµπληρώνεται µε την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ κατά περίπτωση και δεν συµπληρώνονται όταν έχει συµπληρωθεί η προηγούµενη στήλη (5) και το αντίθετο.

15 Ιεροψαλτική Υπηρεσία Μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν. 2320/1995 (αρθρ. παρ. ) σύµφωνα µε τις οποίες η «ιεροψαλτική υπηρεσία» λογίζεται συντάξιµη εφόσον πληρούνται γι αυτήν συγκεκριµένοι όροι και προϋποθέσεις, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση των πεδίων των στηλών ώστε η αρµόδια /νση Συντάξεων να έχει στη διάθεσή της όλα τ απαραίτητα στοιχεία που προσδιορίζουν κατ αρχήν το συντάξιµο ή µη της εν λόγω υπηρεσίας και κατά δεύτερο λόγο την διάρκειά της. Ειδικότερα : Απόφαση εκκλησιαστικού συµβουλίου : Κωδ Ηµεροµηνία έκδοσης: Κωδ Απόφαση διορισµού Ι. Μητρόπολης : Κωδ Ηµεροµηνία έκδοσης : Κωδ Ηµεροµηνία έναρξης καθηκόντων : Κωδ Ηµεροµηνία τερµατισµού καθηκόντων : Κωδ Ασφάλ. ΙΚΑ ; : Κωδ Αναγράφονται τα στοιχεία της απόφασης του εκκλησιαστικού συµβουλίου µε την οποία προτάθηκε ο διορισµός ιεροψάλτη σε Ιερό Ναό (αριθ. απόφασης). Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης. Αναγράφονται τα στοιχεία του διοριστηρίου που εξέδωσε ο οικείος Μητροπολίτης (αριθµός). Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης του διοριστηρίου. Αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης της «ιεροψαλτικής υπηρεσίας». Αναγράφεται η ηµεροµηνία τερµατισµού της ιεροψαλτικής υπηρεσίας. Το πεδίο αυτό συµπληρώνεται µε τις ενδείξεις ΝΑΙ / ΟΧΙ : Είχε επεκταθεί το ΙΚΑ στην περιοχή κατά το χρόνο που παρασχέθηκε η υπηρεσία ; : Η στήλη αυτή συµπληρώνεται µε ΝΑΙ ή ΟΧΙ µόνο στη περίπτωση που στη προηγούµενη τέθηκε η ένδειξη ΟΧΙ. Εφόσον ο υπάλληλος έχει ιεροψαλτική υπηρεσία (είτε στο σύνολό της είτε για ένα µέρος αυτής) που διανύθηκε σε περιοχή της χώρας που

16 16 Κωδ δεν είχε επεκταθεί το ΙΚΑ είναι απαραίτητη η υποβολή, µαζί µε το Παρόν έντυπο και της σχετικής βεβαίωσης (του ΙΚΑ) µε την οποία πιστοποιείται αυτό. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - Εάν στη στήλη Ασφάλεια ΙΚΑ έχει τεθεί η ένδειξη ΝΑΙ παρατίθεται στις Παρατηρήσεις ανάλυση των ηµεροµισθίων κατ έτος και κατά µήνα. - Στις παρατηρήσεις θ αναγράφεται το ύψος των µηνιαίων αµοιβών κατά τ αντίστοιχα διαστήµατα Χρόνος προσόντος - ειδικότητας Σύµφωνα µε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νοµοθεσία (άρθρο 12 παρ. 2 περιπτ. γ του Π.. 166/2000) λογίζεται συντάξιµος ο χρόνος της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου (είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό καθώς και ο χρόνος για την απόκτηση της ειδικότητας) που του χρησίµευσε ως προσόν κατά τον διορισµό του, εφόσον ο υπάλληλος αποχωρεί από την θέση αυτή ή και από άλλη θέση µόνο στην περίπτωση που η προηγούµενη θέση αποτελεί προϋπόθεση διορισµού στην τελευταία θέση. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η παράθεση συγκεκριµένων πληροφοριών από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου που θα διευκολύνουν την αρµόδια ιεύθυνση Συντάξεων ούτως ώστε να κρίνει το συντάξιµο ή µη του εν λόγω χρόνου. Οργανική διάταξη που Αναγράφεται είτε η διάταξη νόµου (π.χ. Ν 580 άρθρο 10) είτε η απαιτεί το προσόν : διάταξη του Οργανισµού της Υπηρεσίας είτε η προκήρυξη της Κωδ σχετικής θέσης (αριθµός ή αριθ. πρωτ. ή άλλο στοιχείο δηµοσίευσης, ηµεροµηνία κλπ) βάσει της οποίας απαιτείτο συγκεκριµένης διάρκειας υπηρεσία - προϋπηρεσία ως «προσόν διορισµού» κατά την πρόσληψη ή τον διορισµό του υπαλλήλου. Στη περίπτωση που το προσόν διορισµού προκύπτει από την προκήρυξη της σχετικής θέσης στις παρατηρήσεις της ενότητας αυτή, αναγράφεται ακριβής χρόνος που απαιτείτο ως προσόν. Ηµεροµηνία έναρξης προσόντος : προϋπηρεσίας που έχει ληφθεί υπόψη ως «προσόν διορισµού». Αναγράφεται η ηµεροµηνία έναρξης της υπηρεσίας - Κωδ Ηµεροµηνία τερµατισµού Αναγράφεται η ηµεροµηνία τερµατισµού της υπηρεσίας -

17 προσόντος : Κωδ προϋπηρεσίας που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισµού. Φορέας ασφάλισης κατά το χρόνο του προσόντος : Κωδ Αποχώρησε από ανάλογη θέση ; : Κωδ Συµπληρώνεται στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατά την διάρκεια της υπηρεσίας - προϋπηρεσίας που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισµού ήταν ασφαλισµένος σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης - Αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας (π.χ. ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ κλπ). Συµπληρώνεται ανάλογα µε την περίπτωση, µε την ένδειξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ Υπηρεσία σε Πανεπιστήµια Αλλοδαπής ή Ερευνητικά Κέντρα Αριθµός απόφασης της αρµοδ. Επιτροπής : Κωδ Ηµεροµηνία έκδοσης : Κωδ Ηµεροµηνία έναρξης - τερµατισµός υπηρεσίας : Κωδ /4.50 Αναγράφεται ο αριθµός της απόφασης της αρµόδιας Επιτροπής (είτε της Επιτροπής του άρθρου 1 του Ν 302/74 που λειτουργούσε στο ΥΠΕΠΘ, είτε της Επιτροπής του άρθρου 4 του ΑΝ 599/ Σχηµατισµός Υπουργείου Παιδείας που µετά την ισχύ του Ν. 2320/1995 λειτουργεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπηρεσία Συντάξεων) µε την οποία έχει αναγνωρισθεί - διαπιστωθεί η προγενέστερη υπηρεσία του ιδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ( ΕΠ) των ΑΕΙ, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΠ των ΤΕΙ καθώς και των ερευνητών - ειδικών λειτουργικών επιστηµόνων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1514/1985 και υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του ηµοσίου, σε οµοταγή ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα ιεθνούς Κύρους της αλλοδαπής µε την συγκεκριµένη όµως ιδιότητα (µία απ αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 Παρ. 1 περιπτ. µη του Π.. 166/2000) και η ερευνητική του προϋπηρεσία σε ΑΕΙ ή σε Κέντρα Ερευνών διεθνούς κύρους της Χώρας µας. Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης της παραπάνω απόφασης. Αναγράφονται αντίστοιχα οι ηµεροµηνίες έναρξης και τερµατισµού της διανυθείσας σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα προϋπηρεσίας όπως αυτές προκύπτουν από τις αποφάσεις των

18 18 προαναφεροµένων αρµοδίων για την «διαπίστωση» των εν λόγω προϋπηρεσιών, Επιτροπών. Ονοµασία ιδρύµατος που παρασχέθηκε η υπηρεσία: Κωδ Χώρα Ιδρύµατος που παρασχέθηκε υπηρεσία : Κωδ Ιδιότητα µε την οποία διανύθηκε η υπηρεσία : Κωδ Αναγράφεται ο τίτλος (ονοµασία) του Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΕΙ) ή του Ερευνητικού Κέντρου στο οποίο διανύθηκε η εν λόγω προϋπηρεσία και η χώρα στην οποία ανήκε το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο. Αναγράφεται η Χώρα στην οποία ανήκει το συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Αναγράφεται η ιδιότητα µε την οποία διανύθηκε η συγκεκριµένη προϋπηρεσία στο συγκεκριµένο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο (π.χ. τακτικός ή έκτακτος ή επίκουρος καθηγητής κλπ ή λέκτορας ή Ερευνητής ή Επιστηµονικός συνεργάτης) όπως η εν λόγω ιδιότητα αναφέρεται στην απόφαση της Επιτροπής που προέβη στην «αναγνώριση» - διαπίστωσή της Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε τάξεις ή Τµήµατα Ελληνοπαίδων σε σχολεία της αλλοδαπής Αριθµός βεβαίωσης της /νσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού του Υπουργείου Παιδείας : Κωδ Ηµεροµηνία βεβαίωσης : Κωδ Ηµεροµηνία έναρξης υπηρεσίας - Ηµεροµηνία λήξης υπηρεσίας : Κωδ. 4.56/4.57 Εβδοµαδιαίο ωράριο : 4.58 Αναγράφονται τα «στοιχεία» (αριθ. πρωτοκόλλου) του πιστοποιητικού που εκδίδει για τέτοιου είδους υπηρεσίες - προϋπηρεσίες η αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΠΘ ( ΙΠΟ Ε). Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Αναγράφεται αντίστοιχα η ηµεροµηνία έναρξης και Τερµατισµού της εν λόγω προϋπηρεσίας. Αναγράφεται ο αριθµός των ωρών της εβδοµαδιαίας απασχόλησης των υπαλλήλων Υπηρεσία Εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση (Ν.1600/86 - Ν.1800/88)

19 19 Αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι προέρχονται από την Ιδιωτική Εκπαίδευση, από σχολεία που έκλεισαν ή από τα οποία απολύθηκαν, απορροφήθηκαν από το ηµόσιο (µε σχέση εργασίας ιδιωτ. δικαίου αορίστου χρόνου) και στη συνέχεια µονιµοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 1600/1986. Απόφαση διορισµού : Κωδ Ηµεροµηνία έκδοσης : Κωδ Ηµεροµηνία έναρξης υπηρεσίας - Ηµεροµηνία τερµατισµού υπηρεσίας : Κωδ. 4.55/4.56 Πλήρες ωράριο : Κωδ Μειωµένο ωράριο : Κωδ Αναφέρεται το διοριστήριο έγγραφο (αριθ. πρωτ.). Αναγράφεται η ηµεροµηνία έκδοσης του διοριστηρίου εγγράφου. Αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης και τερµατισµού της υπηρεσίας αντίστοιχα. Εάν η υπηρεσία παρασχέθηκε µε πλήρες ωράριο αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΙ (ως πλήρες ωράριο θεωρείται η εβδοµαδιαία απασχόληση των 18 ωρών. Στην περίπτωση που η υπηρεσία παρασχέθηκε µε µειωµένο ωράριο αναφέρεται το εβδοµαδιαίο ωράριο για κάθε επιµέρους χρονική περίοδο Χρόνος πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης, αδελφών νοσοκόµων και µαιών Σχολή : Κωδ Έτος αποφοίτησης : Κωδ ιάρκεια σπουδών : Κωδ /4.68 Αναγράφεται ο τίτλος (επωνυµία) της σχολής από την οποία αποφοίτησε η υπάλληλος (π.χ. Επισκεπτριών αδελφών, Μαιών, Αδελφών νοσοκόµων). Αναγράφεται το έτος αποφοίτησης (π.χ. 1977). Αναγράφεται η διάρκεια των σπουδών σε έτη και µήνες. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Η αναγκαιότητα συµπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων προκύπτει από το γεγονός, ότι σύµφωνα µε την συνταξιοδοτική νοµοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 περ. µθ του Π.. 166/2000) διαφοροποιείται για τη συγκεκριµένη κατηγορία υπαλλήλων ο χρόνος της

20 20 πρακτικής άσκησης κατά την διάρκεια της φοίτησης που τελικά λογίζεται συντάξιµος, ανάλογα µε την Σχολή, τα έτη της φοίτησης και τον χρόνο αποφοίτησης. Εφόσον το πτυχίο (π.χ. της Μαίας ή της Επισκέπτριας αδελφής κλπ) χρησίµευσε στην υπάλληλο ως προσόν για τον διορισµό της στη θέση από την οποία αποµακρύνθηκε εκτός από την συµπλήρωση των πεδίων, αναφέρονται στο χώρο των παρατηρήσεων που ακολουθεί στο τέλος της ενότητας 3.2 είτε η διάταξη νόµου, είτε η σχετική οργανική διάταξη (από τον Οργανισµό της Υπηρεσίας) είτε η σχετική µε την συγκεκριµένη θέση προκήρυξη για την κάλυψη της οποίας απαιτήθηκε ως «προσόν κατά τον διορισµό» η κατοχή του πτυχίου της Μαίας ή της Επισκέπτριας Αδελφής ή της αδελφής νοσοκόµου ή της βοηθού νοσοκόµου Στρατιωτική Υπηρεσία Τα παραπάνω πεδία συµπληρώνονται µόνο στην περίπτωση που από το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α προκύπτει ότι ο υπάλληλος έχει υπηρετήσει στις τάξεις του Στρατού, µόνο ως κληρωτός ή έφεδρος. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνυποβάλλεται το πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. Ηµερ/νία κατάταξης - απόλυσης : Κωδ. 4.69/4.72 Αναγράφονται αντίστοιχα οι ηµεροµηνίες κατάταξης και απόλυσης Αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών Εφόσον ο υπάλληλος κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του έχει προβεί στην αναγνώριση οποιασδήποτε προϋπηρεσίας µε την έκδοση σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρµόδια ιεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους (π.χ. αναγνώριση ιδιωτ. τοµέα, στρατιωτικής θητείας, χρόνου εκτός υπηρεσίας, οιουδήποτε χρόνου ο οποίος λογίζεται συντάξιµος υπό τον όρο της εξαγοράς κλπ) είναι αναγκαία η ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας µε την παράθεση των απαραίτητων στοιχείων. Αριθµός πράξης Γ.Λ.Κ. : Κωδ Χρόνος που έχει αναγνωρισθεί : Αναγράφεται ο αριθµός της πράξης της αρµόδιας /νσης Συντάξεων του Γ.Λ. Κράτους µε την οποία αναγνωρίστηκε η συγκεκριµένη προϋπηρεσία (π.χ /1999). Αναγράφεται ο χρόνος που έχει αναγνωριστεί (διάρκεια) σε έτη- µήνες - ηµέρες (π.χ ).

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΛΤΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ 1.- Γενικές Οδηγίες Με τη συµπλήρωση του ελτίου επιδιώκεται η αντικατάσταση των πολλών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ)

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου - Λειτουργού ( ΑΥΚ) Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: (Π.. 102/2004, ΦΕΚ 70Α ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού

Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Τίτλος Υπηρεσίας Ε Λ Τ Ι Ο Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Στρατιωτικού Από τον ατοµικό υπηρεσιακό φάκελο του/της πιστοποιούνται τα παρακάτω: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κεφάλαιο 1 Επώνυµο: 1 Όνοµα: 2 Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

http://greekfirefighters.zago.gr

http://greekfirefighters.zago.gr http://greekfirefighters.zago.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.] Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/10/2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 2/56925/Γ Μ-Σ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ Αριθμός Μητρώου: (που έχει δοθεί επίσημα από το ΥΠΕΠΘ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Αριθμός Μητρώου: (που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία σας εάν δεν υπάρχει του ΥΠΕΠΘ) 3 Επώνυμο: (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 http://www.gdimitrakopoulos.gr Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας :Σ Πίνακας 1τικός οδηγός Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών

ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω τριακονταπενταετίας και ορίου ηλικίας και αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr 29. ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ή ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΑ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Άρθρο 10 της υ.α. 26139/Α2/03-03-2011) Α/Α α. Ονομασία Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών µονάδων Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Γιώργος Γκουτζιαμάνης Ρόδος 10/4/2016 Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Δωδεκανήσου Προς τους συναδέλφους Τηλ. 6944 263293 εκπ/κούς ΠΕ Δωδεκανήσου e-mail: ggoutziamanis@gmail.com Αν. αιρετός: Νίτσα Αργυρού Τηλ. 6936

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ».

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ». Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ.159/1-8-2008 τ.α δημοσιεύτηκε ο νόμος 3687/2008 στο άρθρο 4 του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 1 / 7 / 013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αρ. Πρωτ.: 4043 Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Τμήμα : Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς Ταχ. Δ/νση : παρ. Αναγνωσταρά 0 (Στοά Λόντου) 4100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας :712 01 Πληροφορίες: Χ.Νεονάκη Τηλέφωνα: 2813400357

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και προϋποθέσεις για μισθολογική εξέλιξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ / ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3865/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 Νοµ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προβαίνουµε σχετικά την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων σε φορείς της παρ 1 του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΗ Α.Ε ΕΤΟΥΣ 2002 Στην ΑΘΉΝΑ ΣΉΜΕΡΑ ΤΗΝ 10.04.2002 ΣΤΑ Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ Α.Ε (Χαλκοκονδύλη 30), µεταξύ αφ ενός του κ.στ. ΝΕΖΗ ιευθύνοντος Συµβούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου

Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προσθήκη Φόρμας «Χρόνοι Υπηρεσίας» στον Προσωπικό Φάκελο του εργαζόμενου Προϋπηρεσία πριν τον Διορισμό/Πρόσληψη: Αναγνωρισμένη Πραγματική Συνολική για ΜΚ: Η πραγματική συνολική προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ. Β Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: 2/7/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :18593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες: /7/0 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. :8593 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τις ανάγκες Παιδικής Εξοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χαλκίδα 13 Ιουλίου 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. οικ. 94222/3930 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ EYΒΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα