ΚΥΠΡΟΣ. Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΠΡΟΣ. Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος"

Transcript

1 ΚΥΠΡΟΣ Βασικά Στοιχεία 2008 Κράτος μέλος από 1 η Ιουλίου 2003 Περιγραφή προβλήματος Νάρκες κατά προσωπικού και κατά οχημάτων, εκρηκτικά πολεμικά υλικά που δεν έχουν εκραγεί. Εκτιμώμενη έκταση προβλήματος Μέχρι και 5 τ.χλμ. (Νοέμβριος 2008 εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών) Θύματα το 2008 Έξι (2007: 0) Εκτιμώμενος αριθμός επιζώντων Άγνωστος - τουλάχιστον επτά από νάρκες/εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου Άρθρο 5 (εκκαθάριση 1 η Ιουλίου 2013 ναρκοθετημένων περιοχών) Αποναρκοθέτηση το 2008 Είκοσι ύποπτες επικίνδυνες περιοχές στην διαχωριστική ζώνη δύο ναρκοπέδια της Εθνοφρουράς σε περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση καμία αποναρκοθέτηση στις περιοχές που ελέγχονται από την Τουρκία Αποδέκτες εκπαίδευσης στους 1,645 κινδύνους το 2008 Υποστήριξη για δράσεις σχετικά με Διεθνής: Καμία (2007: $485,000.) νάρκες το 2008 Εθνικοί πόροι: $147,260 (2007: δεν έχουν αναφερθεί) Κατάσταση τελευταίων δέκα ετών Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε Κράτος μέλος της Σύμβασης για την Κατάργηση Ναρκών Κατά Προσωπικού την 1 η Ιουλίου Ολοκλήρωσε την καταστροφή των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού στην προθεσμία της 1 ης Ιουλίου Έχει κρατήσει νάρκες για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς αλλά δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει καμία από αυτές. Η Κύπρος έχει δηλώσει ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της συνθήκης επιτυγχάνεται μέσω της νομοθεσίας για την επικύρωσή της και μέσω άλλης μη εξειδικευμένης στις νάρκες κατά προσωπικού νομοθεσίας. H Κύπρος έχει κάνει σταθερή πρόοδο στην εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών από τότε που έγινε Κράτος μέλος της Σύμβασης για την Κατάργηση Ναρκών. Τα Ηνωμένα Έθνη συνέχισαν να διεξάγουν εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών στη διαχωριστική ζώνη μεταξύ των περιοχών που ελέγχονται από την κυπριακή δημοκρατία και των περιοχών που ελέγχονται από τις Τουρκικές Δυνάμεις, παρόλο που το έλλειμμα χρηματοδότησης στις αρχές του 2009 είχε περιορίσει την πρόοδο. Δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις εκκαθάρισης στα εδάφη που ελέγχονται από Τουρκικές Δυνάμεις.

2 Από το 1999 έως το 2009, το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους έχει εντοπίσει τουλάχιστον οκτώ θύματα ναρκών (ένα άτομο έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν) στην Κύπρο. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στους κινδύνους παρέχεται στους πολίτες από το Επιζώντες από νάρκες/εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου, συμπεριλαμβανομένων μη-κύπριων υπηκόων, λαμβάνουν επαρκή βοήθεια. Πολιτική Απαγόρευσης Ναρκών Η Κύπρος υπέγραψε την Σύμβαση για την Κατάργηση Ναρκών στις 4 Δεκεμβρίου 1997 την οποία επικύρωσε στις 17 Ιανουαρίου 2003 και έγινε Κράτος Μέλος την 1 η Ιουλίου Η Κύπρος δηλώνει ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της συνθήκης επιτυγχάνεται μέσω της σχετικής νομοθεσίας για την επικύρωσή της. 1 Επιπλέον, με την «Νομοθεσία σχετικά με τις Εκρηκτικές Ύλες του 2005» ποινικοποιείται η χρήση, παραγωγή, αποθήκευση, ή μεταφορά οποιουδήποτε τύπου εκρηκτικού υλικού χωρίς προηγούμενη άδεια. 2 Η εκπλήρωση των όρων της συνθήκης έχει ανατεθεί στην Εθνική Επιτροπή Εφαρμογής του Συνεδρίου της Οττάβα και το Κέντρο Δράσης Ναρκών της Κύπρου (CYMAC). Η Κύπρος παραβρέθηκε στην Ένατη Σύνοδο των Κρατών Μελών το Νοέμβριο 2008 και στις συνδιασκέψεις της Μόνιμης Επιτροπής στην Γενεύη τον Μάιο 2009, κάνοντας δηλώσεις σχετικά με την εκκαθάριση των ναρκοπεδίων και στα δύο συνέδρια. Η Κύπρος υπέβαλλε την ετήσια έκθεση για το Άρθρο 7, η οποία κάλυπτε το ημερολογιακό έτος Μέχρι τότε είχε υποβάλλει πέντε εκθέσεις για το Άρθρο 7. 3 Όσον αφορά στην ερμηνεία και εφαρμογή των Άρθρων 1, 2 και 3 της Συνθήκης Απαγόρευσης Ναρκών η Κύπρος έχει δηλώσει ότι θεωρεί ότι η συνθήκη απαγορεύει την αποθήκευση και τη μεταφορά ναρκών κατά προσωπικού σε άλλες χώρες και ότι το Άρθρο 1 (γ) «απαγορεύει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των κρατών μελών της Συνθήκες με στρατιωτικές δυνάμεις κρατών που δεν έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη». 4 Η Κύπρος είναι μέλος της Συνθήκης για τα Συμβατικά Όπλα (CCW) και του Τροποποιημένου Πρωτοκόλλου ΙΙ για τις νάρκες εδάφους. Μέχρι τον Ιούλιο 2009 δεν είχε υποβάλει την ετήσια έκθεση για το 2007 ή για το 2008, όπως απαιτείται από το Άρθρο 13. Η Κύπρος δεν είναι ακόμη μέλος του Πρωτοκόλλου V της Συνθήκης για τα Συμβατικά Όπλα σχετικά με τα εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου. 1 Νόμος 37 (ΙΙΙ) 2002, «Νομοθεσία Επικύρωσης της Συνθήκης για την Απαγόρευση Χρήσης, Αποθήκευσης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ναρκών κατά Προσωπικού και την Καταστροφή τους». 2 Νόμος 19 (1) 2005, «Νομοθεσία Σχετικά με τις Εκρηκτικές Ύλες του 2005», Άρθρο 4. Η νομοθεσία περιλαμβάνει ποινικές κυρώσεις. 3 Οι προηγούμενες εκθέσεις έχουν υποβληθεί για το ημερολογιακό έτος 2007, τον Απρίλιο 2007, στις 28 Απριλίου 2006, στις 24 Απριλίου 2005 και για τη χρονική περίοδο 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2003, και στις 28 Σεπτεμβρίου 2005 (σε μη συγκεκριμένη φόρμα). 4 Φαξ PD-MA/ από τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Σύμβουλο, εκ μέρους της Μόνιμης Γραμματείας, Υπουργείο Εξωτερικών, 8 Μαΐου Για επιπλέον πληροφορίες βλ. Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2006, σελ. 374.

3 Μέχρι την 1η Ιουλίου 2009, δεν είχε υπογράψει τη Συνθήκη για τις Βόμβες Διασποράς. Παραγωγή, Αποθήκευση και Διατήρηση Η Κύπρος υποστηρίζει ότι ποτέ δεν έχει παράγει ή εξάγει νάρκες κατά προσωπικού. 5 Στην αρχική αναφορά για το Άρθρο 7, η Κύπρος δήλωσε ότι πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα καταστροφής τον Δεκέμβριο 2003 το σύνολο των αποθηκευμένων ναρκών κατά προσωπικού ανερχόταν στις 48,475 νάρκες. 6 Η Κύπρος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα καταστροφής των αποθεμάτων εντός της προθεσμίας που έχει τεθεί από τη συνθήκη την 1 Ιουλίου Η Κύπρος διατήρησε 1000 νάρκες κατά προσωπικού για ερευνητικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Συνθήκης. 8 Αυτός ο αριθμός δεν έχει αλλάξει από το 2003, γεγονός που υποδεικνύει ότι καμία από τις νάρκες δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικές δράσεις. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους τον Απρίλιο του 2009 ότι ένας περιορισμένος αριθμός από αυτές τις νάρκες θα χρησιμοποιούνταν κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης το Μάιο Πρωτύτερα, τον Ιούνιο 2008, εκπρόσωποι δήλωσαν στο Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους ότι η Κύπρος δεν σκοπεύει να καταστρέψει καμία από τις αποθηκευμένες νάρκες της. 10 Η Κύπρος δεν έχει παραθέσει ακόμη λεπτομερή στοιχεία για τους διατεινόμενους σκοπούς της και τις πραγματικές χρήσεις των παρακρατημένων ναρκών της. Η Κύπρος δεν έχει χρησιμοποιήσει το διευρυμένο Έντυπο D σχετικά με τις παρακρατημένες νάρκες όπως είχε συμφωνηθεί από τα Κράτη Μέλη τον Δεκέμβριο Περιγραφή του προβλήματος Έκταση του Προβλήματος 5 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει αναγνωρίσει την Κύπρο ως πρώην παραγωγό χώρα, γεγονός το οποίο η Κύπρος έχει αρνηθεί. Βλ. Αναφορά του Παρατηρητηρίου Ναρκών για το έτος 1999, σελ Έκθεση για το Άρθρο 7 (για την χρονική περίοδο 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2003), Έντυπο Β. Η Κύπρος έχει δηλώσει κατά καιρούς άλλα σύνολα άλλα οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι αυτό είναι το σωστό σύνολο ναρκών. Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2006, σελ για λεπτομέρειες. Οι αποθηκευμένες νάρκες που είχαν αρχικά δηλωθεί αποτελούνταν από οκτώ τύπους ναρκών από την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ταιβάν, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: M2A1 (474), M2A3 (179), M16 (4,086), M16A1 (16,440), M16A2 (20,146), M16E3 (278), VS-50 (4,450), και GLD-112 (2,422). 7 Έκθεση για το Άρθρο 7 (για το ημερολογιακό έτος 2007), Έντυπο G. Οι τύποι των ναρκών που καταστράφηκαν είναι: M2A1/A4, M16A1/A2, M16E3, VS-50, και GLD-112. Αυτή η έκθεση δεν περιλαμβάνει τον αριθμό ναρκών που ανήκουν σε κάθε τύπο. 8 Έκθεση για το Άρθρο 7 (για το ημερολογιακό έτος 2008), Έντυπο D. Το έντυπο αναφέρει: «Αμετάβλητη από την τελευταία έκθεση.» Οι νάρκες είναι αποθηκευμένες στις αποθήκες της Εθνοφρουράς στην κοινότητα Παλωδίας κοντά στη Λεμεσό και χρησιμοποιούνται από τη CYMAC. Το σύνολο που έχει παρακρατηθεί αποτελείται από 100 νάρκες τύπου M2A1, M2A3, M16A1, και M16A2, όπως επίσης και 200 νάρκες τύπου M16, VS-50, και GLD-112. Παρόλο που το νούμερο 1000 έχει παραμείνει σταθερό από το 2003, η Κύπρος άλλαξε την σύνθεση στην αναφορά του 2006 σε 200 νάρκες τύπου Μ16 και μηδέν νάρκες τύπου Μ16Ε3 αντί των 100 τύπου Μ16 και 100 τύπου Μ16Ε3. 9 από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου Συνέντευξη με την αντιπροσωπεία της Κύπρου στις συνδιασκέψεις της Μόνιμης Επιτροπής, Γενεύη, 5 Ιουνίου Η αντιπροσωπεία ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος μπορεί να ανακτήσει τις νάρκες από τα ναρκοπέδια της και να τις χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

4 Η Κύπρος διαθέτει νάρκες εδάφους κατά προσωπικού και κατά οχημάτων και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου σε επικίνδυνες περιοχές της. Το νησί έχει διαιρεθεί γεωγραφικά και πολιτικά από μία εντατικά ναρκοθετημένη διαχωριστική ζώνη έκτασης 180 χλμ. από το 1974, οπότε Τουρκικές Στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν το βόρειο τμήμα του νησιού. Τα ναρκοπέδια δημιουργήθηκαν από την Ελληνοκυπριακή Εθνοφρουρά και τις Τουρκικές Στρατιωτικές Δυνάμεις μέσα και έξω από την διαχωριστική ζώνη. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εκτιμήσει ότι το νησί είναι πιθανόν να διαθέτει νάρκες εδάφους και εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου έως και σε 5 τ.χλμ. γης σε επικίνδυνες περιοχές του. 11 Ως τις αρχές του 2009, 10 ναρκοπέδια που περιείχαν 3,224 νάρκες κατά προσωπικού παρέμεναν προς εκκαθάριση έξω από την διαχωριστική ζώνη σε περιοχές που ελέγχονταν από την Δημοκρατία της Κύπρου: 12 επιβεβαιωμένα ναρκοπέδια παρέμεναν μέσα ή γύρω από τις κοινότητες Δάλι, Γέρι, Ποταμιά και Τρούλοι. 13 Μέχρι το Μάιο 2009, ένα παλιό στρατιωτικό πεδίο βολής κοντά στην Πάφο είχε σχεδόν ολοκληρωτικά εκκαθαριστεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν υπάρχουν άλλες περιοχές με εκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον ενεργό έλεγχο της Δημοκρατίας της Κύπρου. 14 Παραμένουν προς εκκαθάριση 18 περαιτέρω ύποπτες επικίνδυνες περιοχές μέσα στη διαχωριστική ζώνη. 15 Η έκταση του προβλήματος στις περιοχές που ελέγχονται από τις Τουρκικές Στρατιωτικές Δυνάμεις δεν είναι γνωστή. Θύματα Το 2008, το Παρατηρητήριο Ναρκών κατέγραψε τουλάχιστον έξι νέα θύματα ναρκών (όλοι τραυματίες) σε τέσσερα περιστατικά. 16 Τέσσερα θύματα ήταν πολίτες και δύο ναρκοσυλλέκτες. Στις 28 Μαρτίου 2008, ο επικεφαλής μίας ομάδας ναρκοσυλλεκτών από τη Μοζαμβίκη τραυματίστηκε από μία νάρκη κατά προσωπικού στην διαχωριστική ζώνη. 17 Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, τρία μέλη μιας Ιρακινής οικογένειας (ένας άντρας, μία γυναίκα και ένα παιδί) τραυματίστηκαν από μία νάρκη κατά προσωπικού στη διαχωριστική ζώνη ενώ αναζητούσαν άσυλο. 18 Στις 20 Δεκεμβρίου 2008, σε ένα παρόμοιο περιστατικό άλλος ένας Ιρακινός άντρας 11 Ηνωμένα Έθνη, Portfolio of Mine Action Projects 2009 («Χαρτοφυλάκιο για τα Έργα περί Δράσεως με Νάρκες για το έτος 2009»), Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2008, σελ Δήλωση της Κύπρου, Μόνιμη Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, Εκπαίδευση σε Κινδύνους από Νάρκες και Τεχνολογίες για τη Δράση με Νάρκες, Γενεύη, 28 Μαΐου 2009 και από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 22 Μαΐου Έκθεση για το Άρθρο 7 (για το ημερολογιακό έτος 2008), Έντυπο C. 14 από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 22 Μαΐου από Michael Raine, Διευθυντή Προγράμματος, MAC-C, 3 Απριλίου Παρακουλήθηση των Μ.Μ.Ε. από το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου από Michael Raine, Διευθυντή Προγράμματος, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 30 Απριλίου Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ. 323 Landmine victim helping Cyprus become mine free («Τα θύματα ναρκών εδάφους βοηθούν την Κύπρο να απελευθερωθεί απ τις νάρκες,») Reuters (Λάρνακα), 4 Απριλίου 2008, από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 30 Απριλίου Saddam army general finally felled by Cyprus mine («Στρατηγός του στρατού του Σαντάμ έπεσε εν τέλει εξαιτίας μίας Κυπριακής νάρκης»), AFP (Λάρνακα), 17 April Το MAC-C κατέγραψε μόνο ένα θύμα στις 5 Δεκεμβρίου 2008 (ένας άντρας τραυματίσθηκε). από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου 2009.

5 τραυματίστηκε από νάρκη κατά προσωπικού στη διαχωριστική ζώνη ενώ αναζητούσε άσυλο. 19 Στις 10 Δεκεμβρίου 2008, ένας ναρκοσυλλέκτης τραυματίστηκε από νάρκη κατά προσωπικού κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εκκαθάρισης. 20 Πριν το 2008, το τελευταίο θύμα ναρκών στην Κύπρο είχε καταγραφεί το Κανένα νέο θύμα ναρκών δεν έχει αναφερθεί το 2009, μέχρι τις 31 Μαΐου. 22 Ο συνολικός αριθμός θυμάτων από νάρκες δεν είναι γνωστός. Από το 1999 έως το 2008, το Παρατηρητήριο Ναρκών κατέγραψε τουλάχιστον οκτώ θύματα ναρκών (ένα έχασε τη ζωή του και επτά τραυματίστηκαν). 23 Πέντε θύματα ήταν πολίτες (τρεις άντρες, μία γυναίκα, και ένα παιδί) και τα υπόλοιπα θύματα ναρκών ήταν ναρκοσυλλέκτες. Ανάμεσα στα θύματα πολίτες, τέσσερεις ήταν Ιρακινοί που προσπαθούσαν να διασχίσουν παράνομα τα Βόρεια-Νότια σύνορα και ένας ήταν αγρότης. Οι νάρκες κατά προσωπικού προκάλεσαν έξι θύματα και οι νάρκες κατά οχημάτων προκάλεσαν δύο θύματα. Επιπλέον, τον Αύγουστο 2003 ένας Κύπριος πρόσφυγας από τον κατεχόμενο από τους Τούρκους βορρά αυτοκτόνησε περπατώντας πάνω σε ένα ναρκοπέδιο ευκρινώς σημασμένο. 24 Πριν το 2009, τουλάχιστον τέσσερα θύματα είχαν καταγραφεί: τρία μέλη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο έχουν χάσει τη ζωή τους από νάρκες μεταξύ 1974 και 1998, και ένας 37χρονος άντρας έχασε τη ζωή του εξαιτίας από νάρκη όταν ακολούθησε το σκύλο του σε ένα ναρκοπέδιο στη διαχωριστική ζώνη το Επικινδυνότητα Το 2008, η αύξηση του αριθμού των θυμάτων ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας ατόμων που αναζητούσαν άσυλο να διασχίσουν παράνομα τα Βόρεια-Νότια σύνορα. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της διαχωριστικής ζώνης, ιδίως οι αγρότες, θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 19 Urgent appeal for money to compete de-mining drive («Επείγουσα έκκληση για οικονομική βοήθεια για την προώθηση της αποναρκοθέτησης»), Κύπρος-Επιστολή, (Λευκωσία), 30 Δεκεμβρίου 2008, από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου Cyprus demining may end in Jan due to lack of funds («Η αποναρκοθέτηση της Κύπρου είναι πιθανόν να λήξει τον Ιανουάριο εξαιτίας της έλλειψης πόρων»), Reuters (Λευκωσία), 29 December 2008, από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ Παρακουλήθηση των Μ.Μ.Ε. από το Παρατηρητήριο Ναρκών Εδάφους από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου από Michael Raine, Διευθυντή Προγράμματος, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 1 Ιουλίου Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ. 383 και Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2000, σελ Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ Επειδή αυτό ήταν αυτοκτονία, δεν συνάδει με τον ορισμό του Παρατηρητηρίου Ναρκών για τα θύματα ναρκών ή εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου, και συνεπώς δεν προσμετρήθηκε στο συνολικό αριθμό του Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 199, σελ. 706.

6 Πρωταρχική επίπτωση του προβλήματος σε όλη την έκταση του νησιού φαίνεται να είναι η παρακώλυση των αγροτικών εργασιών. 26 Λέγεται ότι οι αγρότες χρησιμοποιούν τη γη που γειτνιάζει με ναρκοθετημένες περιοχές και στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν καλλιεργήσει γη σε μικρότερη από δύο μέτρα απόσταση από την περίφραξη των ναρκοπεδίων. 27 Παρόλα αυτά, η αποναρκοθέτηση στη διαχωριστική ζώνη θεωρείται ότι έχει μία σημαντική οικονομική επίδραση: επιτρέποντας το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, η εκκαθάριση έχει διευκολύνει την αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και τη μετακίνηση πληθυσμού. 28 Πρόγραμμα Διαχείρισης και Συντονισμού Δράση για τις Νάρκες Μία διυπουργική Εθνική Επιτροπή, που ιδρύθηκε το Μάιο 2008, λειτουργεί κατ όνομα ως Εθνική Αρχή Δράσης Ναρκών, η οποία από την υιοθέτηση του Εθνικού Σχεδιασμού για την Πλήρη Εφαρμογή του Συνεδρίου της Οττάβα (βλ. παραπάνω) δεν έχει συνεδριάσει. 29 Υπάρχουν δύο κέντρα δράσης για νάρκες στην Κύπρο. Το Κέντρο Δράσης Ναρκών Κύπρου (CYMAC) υπό τη διοίκηση του Μηχανικού Σώματος της Εθνοφρουράς είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών και του Τροποποιημένου Πρωτόκολλου ΙΙ. Το Κέντρο Δράσης για τις Νάρκες στην Κύπρο των Ηνωμένων Εθνών (MAC-C), ιδρύθηκε το 2004, και υποστηρίζει τον συντονισμό μεταξύ των Ειρηνευτικών Δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), της Δημοκρατίας της Κύπρου, των Τουρκικών Στρατιωτικών Δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το MAC-C είναι υπεύθυνο για την εποπτεία των επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκοπεδίων στην διαχωριστική ζώνη. 30 Παροχή υποστήριξης στα θύματα Το σύστημα στην Κύπρο δεν παρέχει συγκεκριμένα προγράμματα υποστήριξης των θυμάτων. Δεν υπάρχει νομοθεσία αναφορικά με την κάλυψη ατυχημάτων από νάρκες, αλλά οι επιζώντες και οι οικογένειες των θυμάτων λαμβάνουν βοήθεια μέσω του Υπουργείου Άμυνας και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 31 Η Κύπρος συμπεριέλαβε πληροφορίες σχετικά με την παροχή υποστήριξης σε θύματα στην εθελοντική Φόρμα J στην έκθεση του Άρθρου 7 μόνο μία φορά Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ Ηνωμένα Έθνη, Portfolio of Mine Action Projects 2009 («Χαρτοφυλάκιο για τα Έργα περί Δράσεως με Νάρκες για το έτος 2009»), Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2008, σελ Βλ. Alison Chandler, Impact Assessment, European Union (EU)-Funded Landmine and Ordnance Clearance Programme Cyprus («Εκτίμηση Επιπτώσεων, Ευρωπαϊκή Ένωση Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκκαθάρισης Ναρκών Εδάφους και Εκρηκτικών Υλικών Πολέμου στην Κύπρο», Mines Advisory Group, Απρίλιος 2008 και Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 22 Μαΐου Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ Δημοκρατία της Κύπρου, Contribution of Cyprus to a Mine-Free World National Plan for the Implementation of the Ottawa Convention («Συνεισφορά της Κύπρου σε έναν κόσμο ελεύθερο από νάρκες Εθνικός Σχεδιασμός για την Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα»), Αύγουστος 2005, σελ. 18, 32 Έκθεση για το Άρθρο 7 (για την χρονική περίοδο 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2003), Έντυπο J.

7 Tο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδιο για θέματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. 33 Το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα με Αναπηρία, στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρακολουθεί θέματα σχετικά με την αναπηρία, δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να συνεισφέρουν στην κοινωνική πολιτική. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, εργοδοτών και οργανώσεων εργαζομένων. 34 Συλλογή δεδομένων και διαχείριση Το MAC-C χρησιμοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών για τη Δράση με Νάρκες (IMSMA) για επιχειρήσεις στην διαχωριστική ζώνη, και διαθέτει πληροφορίες με σχετικό αίτημα. Η τελευταία έκδοση του IMSMA εγκαταστάθηκε το 2006, δεν είναι όμως πλήρως λειτουργικό εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων σχετικών με την μεταφορά των δεδομένων. 35 Το MAC-C έχει αναφέρει ότι τα νέα στοιχεία θυμάτων έχουν εισαχθεί στην βάση δεδομένων του IMSMA. 36 Το 2009, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από την Εθνοφρουρά και τις αστυνομικές δυνάμεις, και ότι η συλλογή δεδομένων έχει γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. 37 Σχεδιασμός Φορείς του προγράμματος για τη δράση σχετικά με νάρκες Εθνικοί φορείς και δραστηριότητες Αποναρκοθέτηση Εκπαίδευση στους κινδύνους Διοίκηση του Μηχανικού Σώματος x Διεθνείς φορείς και δραστηριότητες Αποναρκοθέτηση Εκπαίδευση στους κινδύνους ArmorGroup MAG (Mines Advisory Group) Αστυνομική Δύναμη των Ηνωμένων x Εθνών στην Κύπρο (UNPOL) Στρατηγικός σχεδιασμός για δράση σχετικά με νάρκες Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Δημοκρατίας της Κύπρου σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με το Άρθρο 5 συνεχίζει να βασίζεται στον Εθνικό Σχεδιασμό, ο οποίος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο Ο σχεδιασμός περιλάμβανε ένα ετήσιο χρονοδιάγραμμα για την εκκαθάριση των 18 ναρκοπεδίων στις περιοχές ελέγχου της Κύπρου. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα σχέδιο εκκαθάρισης των περιοχών που ελέγχονται από τις Τουρκικές Στρατιωτικές Δυνάμεις. Η εκκαθάριση των 18 εναπομείναντων ύποπτων 33 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας», 34 Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ. 324 και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Παγκύπριο Συμβούλιο για τα Άτομα Με Αναπηρία», 35 Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ από Michael Raine, MAC-C, 3 Απριλίου 2009 και από Daniel Eriksson, Προϊστάμενο τμήματος, Διαχείρισης Πληροφοριών, Διεθνές Κέντρο για την ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση Γενεύης, 29 Ιουνίου από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου 2009.

8 επικίνδυνων περιοχών στη διαχωριστική ζώνη είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί μέχρι το 2011, παρόλο που οι περιορισμοί στην χρηματοδότηση στις αρχές του 2009 αποτελούσαν απειλή για την τήρηση αυτής τη προθεσμίας. 38 Οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP) ζητούσαν πρόσβαση σε 12 ύποπτες επικίνδυνες περιοχές από τα εμπλεκόμενα μέρη πρόσβαση σε έξι είχε ήδη χορηγηθεί. Για το 2009, το MAC-C προγραμμάτιζε να εκκαθαρίσει τέσσερα μεγάλα ναρκοπέδια που περιείχαν έναν σημαντικό αριθμό ναρκών. 39 Ενσωμάτωση της δράσης με νάρκες στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η Κύπρος έχει επίσημα ενσωματώσει την δράση σχετικά με νάρκες στις προσπάθειες ανάπτυξης. Εθνική ιδιοκτησία Δέσμευση στη δράση σχετικά με νάρκες και την παροχή βοήθειας στα θύματα Η Κύπρος έχει κάνει σταθερή πρόοδο στην αφαίρεση ναρκών κατά προσωπικού από ναρκοθετημένες περιοχές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο μεγαλύτερος περιορισμός στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης είναι το ευαίσθητο πολιτικό κλίμα της χώρας. Οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών έχουν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις και αλλαγές προτεραιοτήτων λόγω των πολιτικών εκτιμήσεων. 40 Εθνική διαχείριση Η Κύπρος έχει διεξάγει και διευθύνει τις αποναρκοθετήσεις των ναρκοπεδίων της Εθνοφρουράς της έξω από τη διαχωριστική ζώνη και στις περιοχές υπό τον έλεγχο της. Όλες οι αποναρκοθετήσεις μέσα στη διαχωριστική ζώνη έχουν συντονιστεί και υλοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Εθνική νομοθεσία και προδιαγραφές για τη δράση με νάρκες/μόνιμες επιχειρησιακές διαδικασίες Καμία εθνική νομοθεσία σχετικά με τη δράση με νάρκες δεν έχει θεσπισθεί στην Κύπρο. Οι επιχειρήσεις της Εθνοφρουράς αφορούν μόνο στην αφαίρεση ναρκών κατά προσωπικού -οι νάρκες κατά οχημάτων παραμένουν στις εκκαθαρισμένες περιοχές. Έχει αναφερθεί ότι η αποναρκοθέτηση στην διαχωριστική ζώνη διεξάγεται σύμφωνα με τις Διεθνείς Προδιαγραφές για Δράση με Νάρκες (IMAS), οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε οδηγίες ασφαλείας από τα Ηνωμένα Έθνη, δημιουργώντας μία μόνιμη βάση για τις επιχειρησιακές διαδικασίες 41 αναδόχων. Αποναρκοθέτηση και Εκκαθάριση Πεδίων Μαχών 38 «Η αποναρκοθέτηση της Κύπρου είναι πιθανόν να λήξει τον Ιανουάριο εξαιτίας της έλλειψης πόρων,» Reuters (Λευκωσία), 29 December 2008, από Michael Raine, MAC-C, 3 Απριλίου από Michael Raine, MAC-C, 3 Απριλίου Ηνωμένα Έθνη, Portfolio of Mine Action Projects 2009 («Χαρτοφυλάκιο για τα Έργα περί Δράσεως με Νάρκες για το έτος 2009»), Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2008, σελ Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ. 320.

9 Η Διοίκηση του Μηχανικού Σώματος της Εθνοφρουράς είναι επιφορτισμένη με την εκκαθάριση ναρκοπεδίων στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση. 42 Το MAC-C διαχειρίζεται την εκκαθάριση ναρκών εντός της διαχωριστικής ζώνης μέσω δύο φορέων: η ArmorGroup Services διεξάγει την εκκαθάριση και η Mines Advisory Group διεξάγει τον ποιοτικό έλεγχο. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον στη διαχωριστική ζώνη ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι στον εντοπισμό ναρκών και το MAC-C είχε σχεδιάσει να προσλάβει ένα μικρό άρμα εξουδετέρωσης ναρκών για μικρό χρονικό διάστημα στα τέλη του 2008 για να επιταχύνει την εκκαθάριση αλλά αυτό δεν συνέβη. 43 Μέσα στη διαχωριστική ζώνη, εκκαθαρίστηκαν 20 ναρκοπέδια το 2008, με την καταστροφή 5,090 ναρκών κατά προσωπικού, 2,497 ναρκών κατά οχημάτων, και πέντε εκρηκτικών καταλοίπων πολέμου. 44 Η εθνοφρουρά εκκαθάρισε δύο ναρκοπέδια από νάρκες κατά προσωπικού μόνο, με την καταστροφή 392 ναρκών. 45 Επιπλέον, η εκκαθάριση του στρατιωτικού πεδίου βολής κοντά στην περιοχή της Πάφου επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του Οι δραστηριότητες εκκαθάρισης έως τις 22 Μαΐου 2009 είχαν οδηγήσει στην καταστροφή 16 εκρηκτικών πολεμικών υλικών που δεν είχαν εκραγεί. Το έδαφος που είχε εκκαθαριστεί μέχρι αυτή την ημερομηνία είχε έκταση 64,564 τ.μ., και απέμεναν για εκκαθάριση 5,850 τ.μ. Καμία απόφαση δεν είχε ληφθεί σχετικά με το μελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή 46 τη χρήση της γης. Πρόοδος από την είσοδο ως Κράτος-μέλος Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Σύμβασης για την Κατάργηση Ναρκών, η Κύπρος απαιτείται να καταστρέψει όλες τις νάρκες κατά προσωπικού σε ναρκοθετημένες περιοχές της δικαιοδοσίας ή ελέγχου της το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από την 1 η Ιουλίου Η εκκαθάριση των ναρκοπεδίων της Εθνοφρουράς σε περιοχές που ελέγχονται από την Κύπρο έξω από την διαχωριστική ζώνη ξεκίνησε το 2005 από μία ομάδα αποναρκοθέτησης της Εθνοφρουράς. Η εκκαθάριση των ναρκοπεδίων εντός της διαχωριστικής ζώνης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004, και μέχρι τα τέλη του 2008 οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης είχαν εκκαθαρίσει περισσότερα από 6 τ.χλμ., καταστρέφοντας περισσότερες από 9,000 νάρκες. 47 Η εκκαθάριση της διαχωριστικής ζώνης επρόκειτο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2011, παρόλο που οι περιορισμοί στην χρηματοδότηση στις αρχές του 2009 είχαν θέσει προσωρινά σε αμφιβολία την τήρηση αυτής της προθεσμίας. 42 Ο.π. σελ Ο.π. σελ. 322 Ηνωμένα Έθνη, Portfolio of Mine Action Projects 2009 («Χαρτοφυλάκιο για τα Έργα περί Δράσεως με Νάρκες για το έτος 2009»), Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2008, σελ. 147 και από Michael Raine, MAC-C, 3 Απριλίου από Michael Raine, MAC-C, 3 Απριλίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 22 Μαΐου Ο.π. 47 Cyprus demining may end in Jan due to lack of funds («Η αποναρκοθέτηση της Κύπρου είναι πιθανόν να λήξει τον Ιανουάριο εξαιτίας της έλλειψης πόρων»), Reuters (Λευκωσία), 29 Δεκεμβρίου 2008, Ηνωμένα Έθνη, «Χαρτοφυλάκιο για τα Έργα περί Δράσεως με Νάρκες για το έτος 2009», Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2008, σελ. 147.

10 Δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος στην εκκαθάριση ναρκοθετημένων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Τουρκικών Στρατιωτικών Δυνάμεων. Αυτό συνεπάγεται την νομική ευθύνη της Τουρκίας απέναντι στην Σύμβαση Κατάργησης Ναρκών ως Κράτος Μέλος της Σύμβασης Κατάργησης Ναρκών. Εντούτοις, αν η Τουρκία αποτύχει να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις, η Κύπρος θα υποχρεωθεί να ζητήσει παράταση της προθεσμίας βάσει του ισχυρισμού της δικαιοδοσίας στις κατεχόμενες περιοχές από τις Τουρκικές Στρατιωτικές Δυνάμεις. 48 Η Κύπρος δεν συμφώνησε σε αυτό «απλώς επειδή η Σύμβαση της Οττάβα καθιστά τις δυνάμεις κατοχής μόνες υπεύθυνες για την εκκαθάριση των ναρκών στα κατεχόμενα μέρη της Δημοκρατίας της, παρά τις διαφωνίες της Άγκυρας.» 49 Εκπαίδευση στους κινδύνους Το 2008, οι δραστηριότητες εκπαίδευσης στους κινδύνους αυξήθηκαν, φθάνοντας περίπου στους 1,645 πολίτες που εργάζονταν στη διαχωριστική ζώνη, ιδίως αγρότες. 50 Ο αριθμός περιστατικών με νάρκες επίσης αυξήθηκε. Η Αστυνομική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNPOL) συνέχισε να παρέχει εκπαίδευση στους κινδύνους από νάρκες/εκκρηκτικά κατάλοιπα πολέμου σε 1,145 αγρότες που εργάζονταν στην διαχωριστική ζώνη (500 το 2007). 51 Ενημερώσεις με θέμα την εκπαίδευση σε κινδύνους οργανώθηκαν σε καφενεία. 52 Οι αγρότες στην Κύπρο λαμβάνουν εκπαίδευση στους κινδύνους κάθε χρόνο ως προϋπόθεση για την ανανέωση της αγροτικής άδειας τους. 53 Τα στελέχη της UNPOL συνέχισαν να εκπαιδεύονται από το MAC-C. 54 Η Μονάδα Αποναρκοθέτησης της Εθνοφρουράς (Διοίκηση του Μηχανικού Σώματος ) διοργάνωσε τέσσερα σεμινάρια εκπαίδευσης στους κινδύνους για περίπου 500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ντόπιων οικογενειών, αγροτών, και εργαζομένων στη διαχωριστική ζώνη. 55 Το MAC-C επίσης παρείχε ενημέρωση για θέματα ασφάλειας για περίπου 1,600 άτομα του προσωπικού της UNFICYP. 56 Η Κύπρος ανέφερε ότι «όλα τα ναρκοπέδια της Εθνοφρουράς που βρίσκονται στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας της Κύπρου και υπό τον έλεγχο της έχουν περιφραχθεί, έχουν σημανθεί με προειδοποιητικές πινακίδες και παρακολουθούνται από τα στρατεύματα σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση.» Βλ. για παράδειγμα, Δήλωση του ICBL, Μόνιμη Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση σε Κινδύνους από Νάρκες και Τεχνολογίες για τη Δράση με Νάρκες, Γενεύη, 28 Μαΐου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 22 Μαΐου από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου 2009 και από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου Ο.π. 53 Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, 30 Απριλίου από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο I, Απρίλιος 2007 Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο I, Απρίλιος 2006 Έκθεση για το Άρθρο 7, Έντυπο I, 22 Απριλίου 2005 και Έκθεση για το Άρθρο 7 (για την χρονική περίοδο 1 Ιουλίου 31 Δεκεμβρίου 2003), Έντυπο I.

11 Δεν είναι γνωστό εάν, το 2008, οι Τουρκικές δυνάμεις διοργάνωσαν Εκπαίδευση στους κινδύνους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου έχει αναφέρει ότι «η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν διεξάγει εκπαίδευση στους κινδύνους σε κατεχόμενες περιοχές.» 58 Στον εθνικό σχεδιασμό της Κύπρου για δράση με νάρκες δεν περιλαμβάνεται η εκπαίδευση σε κινδύνους 59 αλλά η UNPOL παρέχει εκπαίδευση σε κινδύνους σε πολίτες, χωρίς καμία διακοπή, από το Πρωτύτερα, μια αποστολή της Υπηρεσίας Δράσης Κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Εθνών δεν έκρινε απαραίτητη την εκπαίδευση σε κινδύνους διότι ο κίνδυνος για τους πολίτες από νάρκες στην Κύπρο είναι ελάχιστος. 61 Στην Έκθεση του Άρθρου 7 για το έτος 2007 και 2008, η Κύπρος ανέφερε στο Έντυπο I ότι η κατάσταση παρέμεινε «Αμετάβλητη από την τελευταία έκθεση.» 62 Στην Έκθεση του Άρθρου 7 για το 2006, δεν είχε αναφέρει δραστηριότητες εκπαίδευσης σε κινδύνους, αλλά ανέφερε ότι οι ναρκοθετημένες περιοχές ήταν περιφραγμένες και σημασμένες. 63 Παροχή υποστήριξης στα θύματα Ο συνολικός αριθμός επιζώντων είναι άγνωστος, αλλά οι επιζώντες είναι τουλάχιστον επτά. Ο τομέας υγείας της Κύπρου διαθέτει επαρκή μέσα περίθαλψης των νέων θυμάτων ναρκών, 64 και παρέχεται δωρεάν ιατρική υποστήριξη, αποκατάσταση, ex gratia χρηματική αποζημίωση, και μηνιαίο επίδομα αναπηρίας στους επιζώντες. 65 Οι επιζώντες πολίτες και οι οικογένειές τους δικαιούνται να λαμβάνουν δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες σε κρατικά νοσοκομεία και ινστιτούτα, εκτός από την αποζημίωση και τα επιδόματα. Το προσωπικό του στρατού που ασχολείται με δραστηριότητες αποναρκοθέτησης απολαμβάνει τα ίδια προνόμια αλλά, σε περίπτωση θανάσιμου ατυχήματος, οι συγγενείς τους δικαιούνται χρηματική αποζημίωση. Επιπλέον, το Υπουργείο Άμυνας ή το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να συστήσει ex gratia επιδόματα για τους επιζώντες ναρκών και τις οικογένειες των θυμάτων ναρκών, τα οποία υπόκεινται σε έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ Ο.π. σελ Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2005, σελ. 319 και Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ Έκθεση για το Άρθρο 7 (για το ημερολογιακό έτος 2008), Έντυπο I Έκθεση για το Άρθρο 7 (για το ημερολογιακό έτος 2007), Έντυπο I. 63 Έκθεση για το Άρθρο 7, Απρίλιος Βλ. Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2008, σελ Έκθεση για το Άρθρο 7 (για την χρονική περίοδο 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2003), Έντυπο J Δημοκρατία της Κύπρου, Contribution of Cyprus to a Mine-Free World National Plan for the Implementation of the Ottawa Convention («Συνεισφορά της Κύπρου σε έναν κόσμο ελεύθερο από νάρκες Εθνικός Σχεδιασμός για την Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα»), Αύγουστος 2005, σελ. 18, και Έκθεση Παρατηρητηρίου Ναρκών Εδάφους για το έτος 2004, σελ Ο.π.

12 Μη Κύπριοι επιζώντες από νάρκες, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων μεταναστών, λαμβάνουν δωρεάν ιατρική περίθαλψη στο ίδιο μέτρο με τους Κύπριους πολίτες. 67 Τα μετά τη θεραπεία θέματα για τους παράνομους μετανάστες εξετάζονται, ωστόσο, από την Κυβέρνηση κατά περίπτωση. 68 Οι δύο ναρκοσυλλέκτες που τραυματίστηκαν το 2008 έλαβαν τις πρώτες ιατρικές βοήθειες στην Κύπρο και κατόπιν μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό και τα δύο καλύφθηκαν από την ασφάλεια του εργοδότη τους. 69 Οι επιζώντες πολίτες που τραυματίστηκαν το 2008 έλαβαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη και τους χορηγήθηκε άδεια να παραμείνουν νόμιμα στην Κύπρο. 70 Το 2008, στις περιοχές που ελέγχονται από την Τουρκία, φέρεται ότι οι αρχές προσέλαβαν 423 άτομα με αναπηρία και παρείχαν οικονομική ενίσχυση στα 3,155 από τα περίπου 3,928 καταγεγραμμένα άτομα με αναπηρία. 71 Η Κύπρος διαθέτει νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που αφορά στην εκπαίδευση, την πρόσληψη, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας. 72 Αυτές οι παροχές έχουν ισχύ, αν και η φυσική πρόσβαση σε κτίρια παραμένει πρόβλημα. 73 Στις 30 Μαρτίου 2007, η Κύπρος υπέγραψε τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, χωρίς να την έχει επικυρώσει μέχρι την 1 η Ιουλίου Υποστήριξη για Δράση με Νάρκες Τον Απρίλιο 2006, ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών παρείχε χρηματοδότηση της τάξης των 11 εκ. ευρώ (US$16,2 εκ.) για την επίτευξη μιας «ελεύθερης από νάρκες Κύπρο». Η εκκαθάριση των ναρκών στη διαχωριστική ζώνη είχε εκτιμηθεί ότι θα κοστίσει 6 εκ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον 5 εκ. ευρώ για απροσδιόριστη δράση με νάρκες ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της «ελεύθερης από νάρκες» Κύπρου. 74 Το Δεκέμβριο 2008, το MAC-C ανέφερε ότι η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων εκκαθάρισης των ναρκών στην διαχωριστική γραμμή θα κόστιζε $7 εκ από Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Υπουργό Εξωτερικών, 30 Απριλίου Ο.π. 69 Ο.π. και από Michael Raine, MAC-C, 31 Μαρτίου Ο.π. 71 Πολιτειακό Τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, 2008 Country Reports on Human Rights Practices: Cyprus (« Έκθεση Πρακτικών Κρατών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Κύπρος,») Ουάσιγκτον, 25 Φεβρουαρίου Ο.π. 73 Ο.π. 74 UN official optimistic Cyprus to be mine-free in a few years («Αξιωματικός των Ηνωμένων Εθνών είναι αισιόδοξος για την απελευθέρωση της Κύπρου από νάρκες σε λίγα χρόνια»), Financial Mirror (Λευκωσία), 7 Απριλίου 2006, 75 Funding shortfall could end mine operation («Η έλλειψη χρηματοδότησης θα μπορούσε να τερματίσει την επιχείρηση κατά των ναρκών»), Ένωση Διεθνούς Τύπου (United Press International,UPI) (Λευκωσία), 30 Δεκεμβρίου 2008,

13 Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό για την εφαρμογή της Συνθήκης της Οτάβα για το , ο συνολικός προϋπολογισμός για την καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού εκτός της διαχωριστικής ζώνης συμπεριλαμβανομένων των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές υπό των έλεγχο της Κύπρου, ήταν κυπριακές λίρες ($1,2 εκ./ ). 76 Το Παρατηρητήριο Ναρκών δεν γνωρίζει τις εκτιμήσεις προϋπολογισμού από το 2005 για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δράσης με νάρκες έξω από την διαχωριστική ζώνη. Παροχή εθνικής υποστήριξης για δράσης με νάρκες Τον Ιούνιο 2008, η Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής ανέφερε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της Κυπριακής Εθνοφρουράς συμπεριέλαβε ένα στοιχείο προϋπολογισμού για την εφαρμογή της Σύμβασης Κατάργησης Ναρκών. Η Διεύθυνση ανέφερε κονδύλια για τη δράση σχετικά με νάρκες συνολικού ύψους ($ ) για το 2008 και προγραμματισμένα κονδύλια για το 2009 συνολικού ύψους ($73.630). 77 Σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό, το αναγκαίο κόστος για την καταστροφή των ναρκών κατά προσωπικού εκτός της διαχωριστικής ζώνης θα καλυφθεί από τον εθνικό προϋπολογισμό. 78 Το Νοέμβριο 2008, η Κύπρος ανέφερε ότι «η διαδικασία καταστροφής ναρκών κατά προσωπικού σε ναρκοπέδια δεν παρακωλύθηκε από συγκυρίες,» και ότι οι ομάδες αποναρκοθέτησης υποστηρίχθηκαν «τεχνικά και οικονομικά.» 79 Το Μάιο 2009 η Κύπρος ανέφερε ότι δεν χρειαζόταν «εξωτερική παροχή υποστήριξης» είτε για την εκκαθάριση ναρκών, είτε για τις διαδικασίες καταστροφής. 80 Διεθνής συνεργασία και παροχή υποστήριξης Δεν αναφέρθηκε καμία διεθνή χρηματοδότηση για δράση με νάρκες στην Κύπρο το Το 2007, αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα παρείχε 4 εκ. ευρώ ($ ), μέσω του προγράμματος Κοινοπραξία για το Μέλλον (PFP) στην UNDP, με στόχο την υποστήριξη της εκκαθάρισης των ναρκοθετημένων περιοχών υπό Τουρκικό έλεγχο στο βόρειο τμήμα της διαχωριστικής ζώνης. 81 Η διάρκεια της χρηματοδότησης είχε αρχικά αναφερθεί για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2007 έως Σεπτεμβρίου Εντούτοις, το Δεκέμβριο του 2008, το MAC-C ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θα έληγε τον Ιανουάριο του 2009, και ότι η εκκαθάριση ναρκών στην διαχωριστική ζώνη θα μπορούσε να διακοπεί εξαιτίας 76 Δημοκρατία της Κύπρου Contribution of Cyprus to a Mine-Free World National Plan for the Implementation of the Ottawa Convention («Συνεισφορά της Κύπρου σε έναν κόσμο ελεύθερο από νάρκες Εθνικός Σχεδιασμός για την Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα»), Αύγουστος 2005, σελ. 18, 77 από Συνταγματάρχη Γενάρη Ανδρέα, Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής, Λευκωσία, 24 Ιουνίου Δημοκρατία της Κύπρου, Contribution of Cyprus to a Mine-Free World National Plan for the Implementation of the Ottawa Convention («Συνεισφορά της Κύπρου σε έναν κόσμο ελεύθερο από νάρκες Εθνικός Σχεδιασμός για την Εφαρμογή της Συνθήκης της Οττάβα»), Αύγουστος 2005, σελ. 18, 79 Δήλωση Κύπρου, Ένατο Συνέδριο για τα Κράτη μέλη, Γενεύη, 27 Νοεμβρίου Δήλωση Κύπρου, Μόνιμη Επιτροπή για την Εκκαθάριση Ναρκών, την Εκπαίδευση σε Κινδύνους από Νάρκες και Τεχνολογίες για τη Δράση με Νάρκες, Γενεύη, 28 Μαΐου από την Laura Liguori, Αξιωματικός Υπηρεσίας, Γενική Διοίκηση Εξωτερικών Σχέσεων, Ε.Κ., 19 Μαρτίου 2008 και Ε.Κ.,, Instrument of financial support to encourage the economic development of the Turkish Cypriot community: Summary Project Fiche 2006 («Εργαλείο οικονομικής υποστήριξης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας: Περιληπτικό Πρόγραμμα Fiche 2006), σελ Ο.π.

14 της απουσίας πρόσθετης χρηματοδότησης. 83 Τον Ιανουάριο 2009, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε ( ) για να καλύψει το κόστος εκκαθάρισης του MAC-C κατά τη διάρκεια Φεβρουαρίου και Μαρτίου Η Κύπρος δεν ανέφερε διατήρηση των ελλειμμάτων χρηματοδότησης στις δηλώσεις της στις συνδιασκέψεις της Μόνιμης Επιτροπής του Μαΐου 2009, ούτε ανέφερε αν έχει εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος για τους υπόλοιπους μήνες του Funding shortfall could end mine operation («Η έλλειψη χρηματοδότησης θα μπορούσε να τερματίσει την επιχείρηση κατά των ναρκών»), Ένωση Διεθνούς Τύπου (United Press International,UPI) (Λευκωσία), 30 Δεκεμβρίου 2008, 84 UK throws cash lifeline to Cyprus mines project («Το Ηνωμένο Βασίλειο ρίχνει σωστικό σχοινί από χρήματα στο Κυπριακό πρόγραμμα για τις νάρκες»), Reuters, 22 January uk.reuters.com.

ΕΛΛΑΔΑ. Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας

ΕΛΛΑΔΑ. Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας ΕΛΛΑΔΑ Σύνοψη Τελευταίας Δεκαετίας Η Ελλάδα έγινε κράτος-μέλος της Συνθήκης Κατάργησης Ναρκών (Mine Ban Treaty) την 1 η Μαρτίου 2004. Η εφαρμογή της συνθήκης εξαρτάται από τα υπάρχοντα νομικά μέτρα. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική για την απαγόρευση των ναρκών

ΕΛΛΑ Α. Πολιτική για την απαγόρευση των ναρκών ΕΛΛΑ Α Σηµαντικότερες εξελίξεις από τον Μάiο του 2000: Τον Απρίλιο του 2001 ο 'Ελληνας υπουργός εξωτερικών ανακοίνωσε από κοινού µε τον Τούρκο οµόλογό του πως η Ελλάδα, που έχει υπογράψει την συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 1.1 Δικαιούχος Χώρα... 3 1.2 Αναθέτουσα Αρχή... 3 1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς... 3 1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2

2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 64 56-8 -12,5% ΝΕΚΡΟΙ 71 60-11 -15,49% 21/6/2011 2 2009 2010 ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΟΒΑΡΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤ Α ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 539 492-47 -8,72% 647 588-59 -9,12% 21/6/2011 3 162 110 143

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ

Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις του ΟΗΕ Τελευταία ενηµέρωση: 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1948 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 16 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΒΕ 2008-2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια 2008-2013 (Α εξάμηνο) η ΣΥΜΒΟΛΗ ανέλαβε την διοργάνωση 12 ημερίδων στις οποίες συμμετείχαν κατά μέσο όρο 150-200 άτομα 2008 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Αρ. Πρωτ.: Προς: ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Xρον. Διατ.: Βαθ. Ασφ. : Βαθ. Προτερ.: Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών

ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών ίπλωµα Ασφαλιστικών Σπουδών www.iic.org.cy www.eias.gr ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το «Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών» προσφέρεται από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου από το 1988 με μεγάλη επιτυχία σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ Την 15 Ιαν 2002,

Διαβάστε περισσότερα

CONSUMER SURVEY. Serial number

CONSUMER SURVEY. Serial number CONSUMER SURVEY Serial number INTRO. Καλημέρα/καλησπέρα σας. Ονομάζομαι..., και αντιπροσωπεύω την εταιρεία RAI, μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, που παίρνει τη γνώμη του κοινού, πάνω σε διάφορα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 21η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 1 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 1989 : Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1991 : Πρόσληψη των πρώτων μελών του προσωπικού 1992 : Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6. 20 Ιανουαρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ. 7.2.25.9.6 Διευθυντές/ντριες Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής/Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης 20 Ιανουαρίου 2011 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης. της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Τουρκίας για τις υ- πηρεσίες υγείας σε περιπτώσεις καταστροφών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Νέα Ζίχνη 11/10/2013 Πληροφορίες : Π. Ανδρεάδου Τηλ: 2324350610 e-mail.texnikizixnis@yahoo.gr Δ/νση : Νέα Ζίχνη Τ.Κ. 62042 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2014 1

22 Δεκεμβρίου 2014 1 22 Δεκεμβρίου 2014 1 Επιχειρηματικές αποστολές - Επενδύσεις Αποστολές στο εξωτερικό: 66 αποστολές & επαφές με περισσότερες από 1930 επιχειρήσεις 2012: 21 αποστολές, επαφές με περισσότερες από 980 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013

Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 επί Ενημερωτικό Δελτίο Δεκέμβριος 2013 Περιεχόμενα επί σε μερίσματα Νέες που θα επικυρωθούν το 2014 Αυξήσεις συντελεστών Μετατροπή ξένου νομίσματος Αλλαγές στους κανόνες τιμολόγησης Σχέδιο ταμειακής λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2006-2007 LOUIS PLC. 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 1. Louis plc Τριµηνιαία 2006 Αναδιάρθρωση επιτροπών ΚΕ - 30 Μαΐου 2006 2. Louis plc Ετήσιο ελτίο για την περίοδο 1.1.05 29.5.06-5 Ιουνίου 2006 3. Louis plc Κληρώθηκαν οι δωρεάν κρουαζιέρες και διανυκτερεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καβάλα 23/2/2012 Αρ. πρωτ. 172 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 16 Μαΐου 2014 EBRD Ύφεση Τουρισμός Αξιολόγηση Πορείας του Μνημονίου Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2013, η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013

Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 Έκθεση Αξιολόγησης για το Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Περίοδος Αξιολόγησης: Ιανουάριος 2012 Οκτώβριος 2013 ΒΚ/18.01.015 Α 5 Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑ ΣΕΛΙΔΑ 1. Ενότητα 1 Κατανομή ενοίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015

Γράφημα 1: Ανεργία (στοιχεία εποχικά προσαρμοσμένο), 1990-2015 Απασχόληση Ο ιδιωτικός τομέας των ΗΠΑ προσέθεσε 252.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, βάσει στοιχείων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Η αύξηση των θέσεων εργασίας και των μισθών αντανακλά την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011

Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα. Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου: Πρόοδος μέχρι σήμερα Ειδική Καθοδηγητική Επιτροπή 9 Ιουνίου 2011 1 Βελτίωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου Τρεις (3) Βασικοί Άξονες - 1. Άξονας Ι: Απλοποίηση της Νομοθεσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta

Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΧΟΡΗΓΙΩΝ) ΑΠΟ ΤΗ CYTA Έντυπο Υποβολής Αίτησης Έμμεσης Διαφήμισης (Χορηγιών) από τη Cyta Η παρούσα αίτηση αφορά έργα που πραγματοποιούνται την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα