Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ορεστιάδα, 0--0 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ( 3) Αριθμ. Πρωτ.: 07 Ταχ.Δ/νση : Αγ. Θεοδώρων 89 Τ.Κ. : 6800 Ορεστιάδα Πληροφορίες : Πέτρος Χασανίδης Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 3.0//0 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Το ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του Ν.364/007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/0 (ΦΕΚ 70 Α /5-8-0) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 3. Του άρθρου 36 του Ν.404/0 (ΦΕΚ 6/Α /7-0-0). 4. Την υπ αριθμ..53/οικ.3.949/κυα (ΦΕΚ 63 Β /5-4-0) των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο ». 5. Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 8, αριθμ. πρωτ..5563/οικ / ΑΔΑ (4ΑΘΔΛ-Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ..096/οικ /30--0 απόφαση ένταξης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης». Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξακοσίων τριάντα εννέα (639) για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Έβρου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την Σελίδα από 34

2 προγραμματική περίοδο Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια ο εξής αριθμός (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό ) 0. Συμπράττων φορέας [ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ «ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ»] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 0 Διδασκαλία παραδοσιακών τοπικών χορών, εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων, δημιουργία παραδοσιακών φορεσιών, συντήρηση των ήδη υπαρχόντων φορεσιών και κατασκευή παραδοσιακών αναμνηστικών αντικειμένων (παραδοσιακών κολιέ) ΔΕ ΜΟΔΙΣΤΡΑ 5 0 Διδασκαλία παραδοσιακών τοπικών χορών, εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων, δημιουργία παραδοσιακών φορεσιών, συντήρηση των ήδη υπαρχόντων φορεσιών και κατασκευή παραδοσιακών αναμνηστικών αντικειμένων (παραδοσιακών κολιέ). ΠΕ ή ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 03 Διδασκαλία παραδοσιακών τοπικών χορών, εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων, δημιουργία παραδοσιακών φορεσιών, συντήρηση των ήδη υπαρχόντων φορεσιών και κατασκευή παραδοσιακών αναμνηστικών αντικειμένων (παραδοσιακών κολιέ). ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 04 Καταγραφή ηθών και εθίμων του Διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας και αρχειοθέτηση του υλικού καταγραφής και όλων των πληροφοριών και στοιχείων που διαθέτει μέχρι σήμερα ο σύλλογος. ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 05 Καταγραφή ηθών και εθίμων του Διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας και αρχειοθέτηση του υλικού καταγραφής και όλων των πληροφοριών και στοιχείων που διαθέτει μέχρι σήμερα ο σύλλογος. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 0. Συμπράττων φορέας [ΙΔΕΚΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Φύλαξη του συγκροτήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε) Ορεστιάδας. Διαμόρφωση, φροντίδα και περιποίηση των παρτεριών και του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος του ΣΔΕ Ορεστιάδας. ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ Σελίδα από 34

3 03. Συμπράττων φορέας [ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΕΒΡΟΥ] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 08 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 09 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 0 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΠΕ ή ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΠΕ ή ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 Πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (τηλεματική). ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 Πρόγραμμα δημιουργίας αθλητικής ομάδας Μπότσια (Boccia) ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 7 Πρόγραμμα δημιουργίας αθλητικής ομάδας Μπότσια (Boccia) ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -7-0) 8 Πρόγραμμα δημιουργίας αθλητικής ομάδας Μπότσια (Boccia) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 9 Πρόγραμμα δημιουργίας αθλητικής ομάδας Μπότσια (Boccia) ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -7-0) 0 Δημιουργία ομάδας μουσικοθεραπείας ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δημιουργία ομάδας μουσικοθεραπείας ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Δημιουργία ομάδας μουσικοθεραπείας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 3 Δημιουργία ομάδας μουσικοθεραπείας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Σελίδα 3 από 34

4 03. Συμπράττων φορέας [ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΕΒΡΟΥ] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 4 Δημιουργία Προγράμματος καλλιτεχνικών (πηλοπλαστικής-ζωγραφικής) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 5 Δημιουργία Προγράμματος καλλιτεχνικών (πηλοπλαστικής-ζωγραφικής) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 6 Δημιουργία Προγράμματος καλλιτεχνικών (πηλοπλαστικής-ζωγραφικής) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ 7 Δημιουργία Προγράμματος καλλιτεχνικών (πηλοπλαστικής-ζωγραφικής) ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 Πρόγραμμα σχολικής ένταξης ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 9 Πρόγραμμα σχολικής ένταξης ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 30 Πρόγραμμα σχολικής ένταξης ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 3 Πρόγραμμα σχολικής ένταξης ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 3 Πρόγραμμα συλλογικής ψυχολογικής στήριξης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 33 Πρόγραμμα συλλογικής ψυχολογικής στήριξης ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 34 Πρόγραμμα συλλογικής ψυχολογικής στήριξης ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 35 Πρόγραμμα συλλογικής ψυχολογικής στήριξης ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 36 Πρόγραμμα συλλογικής ψυχολογικής στήριξης ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 37 Συντήρηση της σκεπής και βάψιμο του κτηρίου του ΚΕΚΥΚΑμεΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 04. Συμπράττων φορέας [ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Σελίδα 4 από 34

5 04. Συμπράττων φορέας [ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 38 Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού του Μουσείου ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 3 39 Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού του Μουσείου ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 40 Συντήρηση και αποκατάσταση του Ιστορικού και Λαογραφικού υλικού του Μουσείου ΠΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ή ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 05. Συμπράττων φορέας [ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.] Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα 4 Ενημέρωση και υποστήριξη των αγροτών και των αγροτών προς ένταξη του δήμου Ορεστιάδας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Συμπράττων φορέας [] 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 43 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 44 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 45 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 46 ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 47 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 48 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 5 από 34

6 06. Συμπράττων φορέας [] 49 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 50 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 5 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 5 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 53 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 54 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 55 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 3 56 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 57 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 3 58 ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 59 ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 0 60 ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 0 6 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 6 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 63 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 64 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σελίδα 6 από 34

7 06. Συμπράττων φορέας [] 65 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 66 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 67 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 68 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΚΥΛΩΝ 69 Στείρωση και φροντίδα αδέσποτων ζώων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 70 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 7 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ 73 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 74 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 75 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 76 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 77 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 78 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 5 79 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 5 80 Καθαρισμός και αναβάθμιση υποδομών κοιμητηριών δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB) 8 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 8 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 7 από 34

8 06. Συμπράττων φορέας [] 83 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 0 84 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 0 85 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Σ 86 Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, πάρκων, πλατειών, κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρόμων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Σ 87 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ 6 88 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 89 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 90 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 9 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Σ 93 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Σ 94 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 0 95 Αναβάθμιση υποδομών και ελαιοχρωματισμός σχολείων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 0 96 Αποχιονισμός δρόμων δήμου Ορεστιάδας ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 97 Αποχιονισμός δρόμων δήμου Ορεστιάδας ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 0 98 Διάνοιξη και καθαρισμός καναλιών δήμου Ορεστιάδας σε περιόδους πλημμυρών ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB) Σελίδα 8 από 34

9 06. Συμπράττων φορέας [] 99 Διάνοιξη και καθαρισμός καναλιών δήμου Ορεστιάδας σε περιόδους πλημμυρών ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB) 00 Διάνοιξη και καθαρισμός καναλιών δήμου Ορεστιάδας σε περιόδους πλημμυρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 3 0 Διάνοιξη και καθαρισμός καναλιών δήμου Ορεστιάδας σε περιόδους πλημμυρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ Συμπράττων φορέας [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ] 0 Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 8 03 Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ -6-0) 8 04 Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 0 05 Σίτιση Ηλικιωμένων ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 4 06 Σίτιση Ηλικιωμένων ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 6 07 Σίτιση Ηλικιωμένων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 5 08 Σίτιση Ηλικιωμένων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ -6-0) 5 09 Σίτιση Ηλικιωμένων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 5 0 Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 8 Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ -6-0) 9 Σελίδα 9 από 34

10 07. Συμπράττων φορέας [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ] Σίτιση Ηλικιωμένων ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 7 3 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 4 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ -7-0) 5 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 6 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 7 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 4 8 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ -6-0) 3 9 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 5 0 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 5 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ -6-0) Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 5 3 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 4 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ -6-0) 5 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ Σελίδα 0 από 34

11 07. Συμπράττων φορέας [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ] 6 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 7 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΥΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 8 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 4 9 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ -6-0) 30 Δημιουργική απασχόληση νηπίων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ 4 3 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 8 3 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -6-0) 33 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 5 34 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 35 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 36 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 7 37 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ -6-0) 3 38 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 5 39 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 8 Σελίδα από 34

12 07. Συμπράττων φορέας [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ] 40 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ -6-0) 6 4 Κατ οίκον βοήθεια ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ άνω των 8 ετών ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ 8 4 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 7 43 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 8 44 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 45 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ 46 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 47 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ 48 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 49 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ -6-0) 50 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΔΕ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 5 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 9 5 Προώθηση Μαζικού Αθλητισμού ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 5 53 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Σελίδα από 34

13 07. Συμπράττων φορέας [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ] 54 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 55 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 56 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΥΕ ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 57 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 9 58 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 59 Καθαριότητα και μικροεπισκευές κτιρίων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 3 60 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 6 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 6 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 63 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 08. Συμπράττων φορέας [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] 64 Καταγραφή και αρχειοθέτηση του υλικού των βιβλιοθηκών Ορεστιάδας, Βύσσας, Καστανεών, Κυπρίνου και Άρζου ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5 65 Καταγραφή και αρχειοθέτηση του υλικού των βιβλιοθηκών Ορεστιάδας, Βύσσας, Καστανεών, Κυπρίνου και Άρζου ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 5 66 Οργάνωση μουσικών συνόλων ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ή ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ Σελίδα 3 από 34

14 08. Συμπράττων φορέας [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] 67 Οργάνωση μουσικών συνόλων 68 Οργάνωση μουσικών συνόλων ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 69 Οργάνωση μουσικών συνόλων ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 70 Οργάνωση μουσικών συνόλων 7 Οργάνωση μουσικών συνόλων ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 7 Οργάνωση μουσικών συνόλων ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 73 Ηχογράφηση και οπτικοακουστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ ή/και ΕΙΚΟΝΑΣ 74 Ηχογράφηση και οπτικοακουστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ ή/και ΕΙΚΟΝΑΣ -6-0) 75 Ηχογράφηση και οπτικοακουστική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΧΟΥ ή/και ΕΙΚΟΝΑΣ 76 Φύλαξη και περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 77 Φύλαξη και περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 78 Φύλαξη και περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 79 Φύλαξη και περιποίηση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου στους Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΟΣ 80 Εκπαιδευτικά προγράμματα στους παιδικούς σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΤΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 8 Εκπαιδευτικά προγράμματα στους παιδικούς σταθμούς και στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΤΕ ή ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ 8 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 0 Σελίδα 4 από 34

15 08. Συμπράττων φορέας [ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] 83 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ ή ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 84 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 85 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 5 86 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 3 87 Προετοιμασία και διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 88 Υποδοχή και ξενάγηση επισκεπτών ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 09. Συμπράττων φορέας [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ] 89 Επιτόπιες ενημερώσεις σε κτηνοτρόφους στους χώρους στέγασης των εκτροφών τους, στην περιοχή Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 90 Επιτόπιες ενημερώσεις σε κτηνοτρόφους στους χώρους στέγασης των εκτροφών τους, στην περιοχή Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 9 Επιτόπιες ενημερώσεις σε κτηνοτρόφους στους χώρους στέγασης των εκτροφών τους, στην περιοχή Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 Επιτόπιες ενημερώσεις σε κτηνοτρόφους στους χώρους στέγασης των εκτροφών τους, στην περιοχή Ορεστιάδας - Διδυμοτείχου ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σελίδα 5 από 34

16 0. Συμπράττων φορέας [ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] 93 Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 94 Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 95 Ενημερωτικές Ομιλίες σε μαθητές Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο των σχολείων ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ Ενημερωτικές Ομιλίες σε μαθητές Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο των σχολείων Ενημερωτικές Ομιλίες σε μαθητές Α βάθμιας & Β βάθμιας Εκπαίδευσης, στο χώρο των σχολείων ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ. Συμπράττων φορέας [ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ «ΤΑ ΖΑΛΟΥΦΙΩΤΙΚΑ»] 98 Ανάρτηση στο διαδίκτυο υλικού που αφορά της τοπικές παραδόσεις ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 99 Συντήρηση αίθουσας συλλόγου και περιποίηση του περιβάλλοντα χώρου της ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ. Συμπράττων φορέας [ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ»] 300 Έρευνα και συλλογή στοιχείων κειμηλίων σχετικών με τη ζωή και το έργο του γένους Καραθεοδωρή και ανάρτηση του υλικού αυτού στο διαδίκτυο ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 3 30 Έρευνα και συλλογή στοιχείων κειμηλίων σχετικών με τη ζωή και το έργο του γένους Καραθεοδωρή και ανάρτηση του υλικού αυτού στο διαδίκτυο ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ -7-0) 30 Έρευνα και συλλογή στοιχείων κειμηλίων σχετικών με τη ζωή και το έργο του γένους Καραθεοδωρή και ανάρτηση του υλικού αυτού στο διαδίκτυο ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -7-0) Σελίδα 6 από 34

17 3. Συμπράττων φορέας [ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ] 303 Ενημέρωση κυνηγών και τοποθέτηση θηροφυλάκων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΑΣΩΝ 304 Ενημέρωση κυνηγών και τοποθέτηση θηροφυλάκων ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΑΣΩΝ 305 Ενημέρωση κυνηγών και τοποθέτηση θηροφυλάκων ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 306 Ενημέρωση κυνηγών και τοποθέτηση θηροφυλάκων ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ 307 Διαμόρφωση, περιποίηση και καθαριότητα εγκαταστάσεων εκτροφείου θηραμάτων ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 308 Διαμόρφωση, περιποίηση και καθαριότητα εγκαταστάσεων εκτροφείου θηραμάτων ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 4. Συμπράττων φορέας [ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΣ] 309 Ποιοτική δημιουργία καλλιτεχνικών θεατρικών γεγονότων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ 30 Ποιοτική δημιουργία καλλιτεχνικών θεατρικών γεγονότων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3 Ποιοτική δημιουργία καλλιτεχνικών θεατρικών γεγονότων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 3 Ποιοτική δημιουργία καλλιτεχνικών θεατρικών γεγονότων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων ΔΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ 33 Ποιοτική δημιουργία καλλιτεχνικών θεατρικών γεγονότων μέσω της δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων ΤΕ ή ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Σελίδα 7 από 34

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) , 37 4, 43 59, 60 63, 64 65, 66 67, 68 70, 7 83, 84 94, 95 97, 00 0, 07 08, 09 8, 9 30, 5 5, 57 58, 59 6, 63 8, 85 86, 87 99, Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κοπτικής-Ραπτικής Ετοίμων Ενδυμάτων ή Κοπτικής -Ραπτικής Γυναικείας Αμφίεσης ή Κοπτικής -Ραπτικής Υποκαμίσου ή Γουνοποιίας ή Τεχνίτη Γουνοποιίας ή Επεξεργασίας Προϊόντων Δέρματος ή Γαζωτών-Γαζωτριών ή Υφασμάτινων Επικαλύψεων ή Κόπτη-Σχεδιαστή ή Ράπτη- Ράπτριας ή Οικοκυρικής ή Ράπτη-Ράπτριας-Ιστιοραπτών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 346/983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου του Ν. 87/000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία δύο () ετών. Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. του ν.57/997) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΙΕΚ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής ή β) Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Σελίδα 8 από 34

19 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 346/983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός () έτους. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής ή Κηποτεχνίας ή Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου ή Τεχνικών Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας ή Τεχνικός Ανθοκομίας ή Ανθοκομίας και Κηποτεχνίας ή Ανθοκηπουρικής ή Κηποτεχνικής ή Θερμοκηπίων ή Τεχνιτών Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπίων ή Τεχνικός Θερμοκηπευτικών Κατασκευών ή Τεχνικών Δενδροκομίας και Κηπευτικής ή Δεδροκομίας ή Δασικής Παραγωγής ή Ειδικός Δασικής Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 346/983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου του Ν. 87/000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών α) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου. β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εργοθεραπευτή β) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Βιομηχανικής Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 6 7 α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Σελίδα 9 από 34

20 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό ) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ), γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/007 ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης ανωτέρων θεωρητικών μουσικών σπουδών ή ειδίκευσης πιάνου (ή άλλου μουσικού οργάνου) από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικού Λειτουργού και β) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Πτυχίο ή δίπλωμα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Σελίδα 0 από 34

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.206 / 01 / 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (5) Ταχ. Δ/νση: Σ. Πέτρουλα 5, Τ.Κ. 59100, Βέροια Τηλέφωνο: 2331071890 Fax: 2331024424 E-mail: inekmak@otenet.gr Πληροφορίες: Μπαρμπαρούση Στέλλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα, 7-5 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6461 Τ.Κ 740 52, Πέραμα Πληροφορίες: Μ.Ματθαιακάκη Τηλ : 2834340318 Fax : 2834340329 Εmail: m-maria0202@hotmail.com ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιεράπετρα, 6-07-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8670 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Πλ. Κανουπάκη 72200 Ιεράπετρα Πληροφ. Μ. Μυλωνάκη Τηλ. 2842340319 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 To Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Αρ. πρωτ. 34107/16.11.2009 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη προσωπικού εβδοµήντα (70) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ. Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. ΑΔΑ: Β41246906Ρ-ΙΔΖ Ανακοίνωση υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το Νοσοκομείο ανακοινώνει την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2012 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 18 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Κρήτης Α.Π. Τ03 / 368 / 3.3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ : 2.02.5 e.mail: mvlahak@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 8 / 205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νικήτη 5-3-2013 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:52 Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23750 20152 Φαξ: 23750 20152 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλαμαριά 3/12/2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47561 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΡΑ, 22/5/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 76437 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Παντανάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή ΚΟΖΑΝΗΣ Βερμίου 26, Τ.Κ. 50 100 - ΚΟΖΑΝΗ Ημερομηνία : 15-10-2014 Αριθμ. πρωτ.: 52346 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.

(Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ----------------- Αθήνα../ /2008 Δ/ΝΣΗ : Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΑΡΜΟΔ. : ΕΥΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ ΤΗΛΕΦ. : 210-9227.098 F A X : 210-9248.942 Α.Π. : Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014

ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.01.2014 Αριθμ. Πρωτ. : 70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π» Πρέβεζα, 27.0.204 Αριθμ. Πρωτ. : 70 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ /204 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1501 6 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 19.3.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ15/06348π.ε. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)/ΕΥΕ (Κύριος Δικαιούχος) Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (Φορέας Υλοποίησης/Επιμέρους Δικαιούχος) Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014 Αριθ. Τεύχους: 196 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Αθηνών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών... 2 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού... 3 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης: Πρόσληψη Έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης]

ΠΡΟΣ: 1. Πίνακα ανακοινώσεων ΛΒ Ε.Π.Κ.Α. FAX: 26650.25133 [Με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα Ε-mail: lbepka@culture.gr ανάρτησης] Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 24.10.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2848 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα