ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 1

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου Το κοινό της Βι.Κε.Π. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 καταχωρήθηκαν στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βι.Κε.Π. ως νέα μέλη 576 άτομα, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους διεγράφησαν 208. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της Βι.Κε.Π. διαμορφώθηκε στους Από αυτούς, οι ήταν μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας και οι ήταν εξωτερικοί χρήστες. Τα παρακάτω γραφήματα αποτυπώνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες-μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, ανά είδος χρήστη καθώς και τους εγγεγραμμένους εξωτερικούς χρήστες-μέλη της Βι.Κε.Π Εγγεγραμμένοι χρήστες-μέλη Π.Κ ΔΕΠ/407 Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Σύνολο Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 2

3 9000 Εγγεγραμμένοι εξωτερικοί χρήστες-μέλη Εξωτερικοί χρήστες Συνολο εγγεγραμμένων μελών Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 3

4 2. Υπηρεσίες 2.1 Δανεισμός Στη διάρκεια του έτους έγιναν δανεισμοί. Να σημειωθεί ότι από 8-19 Δεκεμβρίου, η υπηρεσία δανεισμού υπολειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε καθόλου λόγω της προετοιμασίας του υλικού για τη μεταστέγασή του από το κτίριο Ε1 στο κτίριο Δ1. Από 22 Δεκεμβρίου 2014 κι έπειτα, ο φυσικός χώρος της Βι.Κε.Π. περιλαμβάνει μόνο το κτίριο Δ1 στην πολυτεχνειούπολη Δανεισμοί ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2.2 Εσωτερικός Δανεισμός Κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν 164 αιτήματα χρήσης μη δανειζόμενου υλικού εντός των χώρων της Βι.Κε.Π. 2.3 Κρατήσεις Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. και διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 370 αιτήματα κράτησης υλικού. 2.4 Παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. 55 αιτήματα χρηστών μελών της για παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων από συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από τα οποία τα 41 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 35 από τα 59 αιτήματα από συνεργαζόμενες ελληνικές ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες για αποστολή άρθρων σε αυτές. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 4

5 2.5 Δια-δανεισμός βιβλίων Υποβλήθηκαν στη Βι.Κε.Π. 39 αιτήματα χρηστών-μελών της για δια-δανεισμό βιβλίων από συνεργαζόμενες ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και από το εξωτερικό, από τα οποία τα 25 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 15 από τα 15 αιτήματα για δια-δανεισμό βιβλίων προς συνεργαζόμενες ελληνικές ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Παρακάτω φαίνονται δύο (2) γραφήματα που δείχνουν την κίνηση της υπηρεσίας διαδανεισμού παράδοσης φωτοαντιγράφων άρθρων της Βι.Κε.Π Διαδανεισμός Βι.Κε.Π. ως πελάτης ΑΡΘΡΑ 2009 ΑΡΘΡΑ 2010 ΑΡΘΡΑ 2011 ΑΡΘΡΑ 2012 ΑΡΘΡΑ 2013 ΑΡΘΡΑ 2014 ΒΙΒΛΙΑ 2009 ΒΙΒΛΙΑ 2010 ΒΙΒΛΙΑ 2011 ΒΙΒΛΙΑ 2012 ΒΙΒΛΙΑ 2013 ΒΙΒΛΙΑ 2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 5

6 120 Διαδανεισμός Βι.Κε.Π. ως προμηθευτής ΑΡΘΡΑ 2009 ΑΡΘΡΑ 2010 ΑΡΘΡΑ 2011 ΑΡΘΡΑ 2012 ΑΡΘΡΑ 2013 ΑΡΘΡΑ 2014 ΒΙΒΛΙΑ 2009 ΒΙΒΛΙΑ 2010 ΒΙΒΛΙΑ 2011 ΒΙΒΛΙΑ 2012 ΒΙΒΛΙΑ 2013 ΒΙΒΛΙΑ 2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ 2.6 Εκπαίδευση χρηστών Κατά τη διάρκεια του 2014, υπεβλήθησαν 90 αιτήσεις για συμμετοχή σε σεμινάρια εκπαίδευσης χρηστών, στα οποία τελικά συμμετείχαν 510 άτομα. 2.7 Video On Demand (Βίντεο Κατ Απαίτηση) Συνεχίστηκε η παροχή της υπηρεσίας Video On Demand (Βίντεο κατ' απαίτηση), η οποία δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να παρακολουθήσει ψηφιοποιημένες βιντεοταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω δικτύου. Οι βιντεοταινίες αυτές αποτελούν μέρος της συλλογής οπτικοακουστικού υλικού της Βι.Κε.Π. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας και χρησιμοποιώντας Η/Υ που ανήκει στο δίκτυο υπολογιστών του ιδρύματος. Ο χρήστης εισέρχεται στο σύστημα που υποστηρίζει την εν λόγω υπηρεσία, κάνοντας χρήση των προσωπικών του διαπιστευτηρίων που τηρεί στον LDAP (δηλαδή, με το username και password που παίρνει από το Μηχανογραφικό Κέντρο του ιδρύματος). Ο μόνος περιορισμός που υπόκειται η χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι ότι μια βιντεοταινία μπορεί να προβάλλεται ταυτόχρονα μόνο σε έναν χρήστη. Μέχρι στιγμής, έχουν ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμες στον χρήστη, 162 βιντεοταινίες. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 6

7 3. Πληροφοριακές πηγές & υλικό Στo τέλος του έτους η συλλογή της Βι.Κε.Π. αριθμούσε τεκμήρια σε έντυπη και μη έντυπη μορφή (CDs, DVDs, κ.λπ.). 3.1 Έντυπο υλικό Κατά τη διάρκεια του έτους, η συλλογή μονογραφιών της Βι.Κε.Π. εμπλουτίστηκε με επιπλέον βιβλία (συγγράμματα μέσω Εύδοξου, δωρεές, συνοδευτικά συνδρομών και περιοδικών). Το συνολικό κόστος αγοράς βιβλίων ανήλθε στις (περιλαμβανομένου του κόστους αγοράς συγγραμμάτων μέσω Ευδόξου για το ακαδημαϊκό έτος ). Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι τρέχουσες συνδρομές της Βι.Κε.Π. σε 170 τίτλους έντυπων περιοδικών και εφημερίδων (ξενόγλωσσων και ελληνικών). 3.2 Μη έντυπο υλικό Η συλλογή του μη έντυπου υλικού της Βι.Κε.Π. εμπλουτίστηκε με 14 τεμάχια μη έντυπου υλικού, εκ των οποίων 1 τεμάχιο αγοράστηκε (αποτελεί μέρος της συνδρομής σε βάση δεδομένων, απ όπου και πληρώνεται), 6 τεμάχια αποτελούν CD-ROMs διδακτορικών, μεταπτυχιακών και διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων του Ιδρύματος και τα υπόλοιπα 7 (5 CDs, 2 DVDs) τεμάχια αποτελούν δωρεές & συνοδευτικά συνδρομών. Η μείωση τεμαχίων μη έντυπου υλικού (από 237 που ήταν το 2013, για παράδειγμα) οφείλεται στη λειτουργία (από κι έπειτα) του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ) του ιδρύματος, όπου γίνεται ηλεκτρονική αυτό-αρχειοθέτηση των διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών των τελειοφοίτων του, και δεν απαιτείται πια η προσκόμιση σε ψηφιακό μέσο (CD ή DVD) των εν λόγω εργασιών από τους συγγραφείς τους. Το συνολικό κόστος αγοράς μη έντυπου υλικού ήταν μηδενικό. 3.3 Ηλεκτρονικά βιβλία Η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήψε ο ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) του οποίου και είναι μέλος, είχε πρόσβαση σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων 2. Επίσης, η Βι.Κε.Π. είχε πρόσβαση σε επιπλέον τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων μέσω της EBSCOhost (πρόκειται για τα e- books της NetLibrary που εξαγοράστηκε από την EBSCOhost), μετά από σύναψη συμφωνίας με μερικά μέλη του ΣΕΑΒ. 3.4 Ηλεκτρονικά περιοδικά Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά περιοδικά, η Βι.Κε.Π. είχε πρόσβαση σε τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών. Από αυτούς, οι τίτλοι διατέθηκαν κατόπιν συμφωνιών που συνήψε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3 (ΣΕΑΒ) με τους εκδότες (αποτελούν δηλαδή τίτλους περιοδικών που περιλαμβάνονται στο portal της Heal-Link), ενώ οι υπόλοιποι 96 τίτλοι περιοδικών χρηματοδοτήθηκαν από πόρους της Βι.Κε.Π. (αποτελούν δηλαδή μεμονωμένες συνδρομές της Βι.Κε.Π.). 1 Εκτυπώσεις WITH OWN.CLCD (Προσθέτω όλα εκτός AV, CF, Maps, MM) ή COUNT PIECES WITH OWN.CLCD (για συνολικό αριθμό) 2 Από τεκμηρίωση ερώτησης 40 του ερωτηματολογίου ΜΟΠΑΒ έτους Πρώην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) όπως μετονομάσθηκε βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ Α /260/2005). Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 7

8 Το κόστος των έντυπων και ηλεκτρονικών συνδρομών της Βι.Κε.Π. σε περιοδικά, ανήλθε σε Πραγματοποιήθηκε βιβλιοδεσία παλαιότερων τευχών περιοδικών, συνολικού κόστους Οι 19 εκδότες, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνίες ο ΣΕΑΒ, και παρείχαν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά τους ( συνολικά), είναι οι εξής: Association for Computing Machinery (ACM) American Chemical Society (ACS) American Institute of Physics (AIP) American Physical Society (APS) American Psychological Association (PsyARTICLES) Cambridge University Press (CUP) Elsevier (ScienceDirect) Emerald IEEE Institute of Physics (IoP) Kluwer Law International (KLI) Lippincott Williams & Wilking (LWW) Oxford University Press (OUP) Project Muse Sage Springer Taylor & Francis Wiley InterScience (including Blackwell Publishing journals) Wilson Επίσης, η Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης είχε πρόσβαση στα περιοδικά (περιλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό των τίτλων περιοδικών στο portal της Heal- Link) οργανισμών - φορέων που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση σε όλα ή κάποια από τα περιοδικά τους, όπως οι: Cell Press Directory of Open Access Journals (DOAJ) ERCIM Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 8

9 HighWire Press Hikari Ltd Manchester University Press NUMDAM Project Euclid 3.5 Ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων Η Βι.Κε.Π. παρείχε ηλεκτρονική πρόσβαση [είτε μέσω συνεργατικών σχημάτων αγοράς με άλλα μέλη του ΣΕΑΒ, είτε με δική της πρωτοβουλία] στις εξής βάσεις δεδομένων: Classification Web Eurographics Journal Citation Reports MathSciNet Proquest Dissertation & Theses Databases SIAM Online Journal Collection SPE OnePetro Ulrich s Web Web of Science Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός - ICAP Νόμος ( Intracom) Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών (Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) Το συνολικό κόστος για τις εν λόγω βάσεις ανήλθε σε , Άρτεμις (Βάση Ψηφιοποιημένου Υλικού) Η ψηφιοποίηση των κατατιθέμενων διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η καταχώριση τους στην ηλεκτρονική βάση γκρίζας βιβλιογραφίας «Άρτεμις» συνεχίστηκε έως τις 2 Απριλίου. Από 3 Απριλίου που τέθηκε σε λειτουργία το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ιδρύματος, η «Άρτεμις» έπαψε να ενημερώνεται. Κατά το 2014 καταχωρήθηκαν στην «Άρτεμις» συνολικά 146 νέα τεκμήρια (διπλωματικές, μεταπτυχιακές & διδακτορικές εργασίες του Πολυτεχνείου Κρήτης). Από το 2000 έως και το 2014, η «Άρτεμις» εμπλουτίστηκε με τεκμήρια από τη Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 9

10 3.7 Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης Το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Υποέργου 1 "Υπηρεσία Δημιουργίας Ιδρυματικού Αποθετηρίου/ Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης" της Πράξης με τίτλο "Β2 - Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η Πράξη υλοποιείται από την Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ΙΑ έγινε από το Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών (TUC/MUSIC) της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ΙΑ αποτελεί την υποδομή του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη συγκέντρωση, οργάνωση, διαχείριση, διάθεση και προβολή του παραγόμενου πνευματικού έργου των μελών του Ιδρύματος, καθώς και την διατήρησή του σε βάθος χρόνου. Το υλικό που συγκεντρώνεται διατίθεται ελεύθερα στο ευρύ κοινό αφού το ΙΑ υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Το ΙΑ έχει αναπτυχθεί με λογισμικό του εργαστηρίου TUC/MUSIC και υλοποιεί το πρωτόκολλο συγκομιδής μεταδεδομένων OAI-PΜΗ, βάσει του οποίου καθίσταται αναζητήσιμο από διάφορους διεθνείς δικτυακούς τόπους, συσσωρευτές και μηχανές αναζήτησης. Το ΙΑ προσφέρεται για κατάθεση, μέσω αυτό-αρχειοθέτησης (self-archiving), τεκμηρίων μόνο στα μέλη της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στην αυτο-αρχειοθέτηση τεκμηρίων, ο χρήστης που καταθέτει ένα τεκμήριο είναι και δημιουργός του και κατέχει τουλάχιστον ένα μέρος από τα πνευματικά του δικαιώματα. Η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας του ΙΑ ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Απριλίου Έκτοτε, οι καταθέτες (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές κυρίως) έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά την εργασία τους στο ΙΑ. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (391/ Συνεδρίαση), η οποία ενέκρινε την πολιτική του ΙΑ και την πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης στο Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΙΑ τίθεται πλέον σε παραγωγική λειτουργία και αποτελεί το κύριο σύστημα αρχειοθέτησης, δημοσίευσης, αποτίμησης και αξιολόγησης του παραγόμενου πνευματικού έργου του Ιδρύματος. Έως το τέλος του έτους, ο αριθμός των τεκμηρίων που υπήρχαν στο ΙΑ ήταν Προσκτήσεις Υλικού 4 Κατά τη διάρκεια του έτους, οι κυριότερες προσκτήσεις υλικού αναλύονται παρακάτω: Έντυπο υλικό (βιβλία), 351 τεκμήρια. Συγγράμματα από Εύδοξο, 603 τεκμήρια. Κατάθεση 9 διπλωματικών εργασιών τελειοφοίτων Πολυτεχνείου Κρήτης σε έντυπη μορφή, και 4 σε ψηφιακή μορφή (CD). Κατάθεση 7 μεταπτυχιακών εργασιών τελειοφοίτων Πολυτεχνείου Κρήτης σε έντυπη μορφή, και 2 σε ψηφιακή μορφή (CD). Κατάθεση 1 διδακτορικής εργασίας τελειοφοίτων Πολυτεχνείου Κρήτης σε έντυπη μορφή. 4 Τα στοιχεία αυτά είναι όπως προκύπτουν για κάθε έτος από το Βιβλίο Εισαγωγής, ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό από τον οποίο πληρώθηκαν. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 10

11 Το Ιδρυματικό Αποθετήριο, από 3 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014, εμπλουτίστηκε με την κατάθεση συνολικά 414 τεκμηρίων. Δωρεές έντυπου υλικού, 609 τεκμήρια. Συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό κυρίως από δωρεές, 8 τεκμήρια. Συνοδευτικό έντυπο υλικό από συνδρομές, 2 τεκμήρια. 5. Υλικοτεχνική Υποδομή 5.1 Θέσεις εργασίας Κατά τη διάρκεια του έτους, παρέμειναν στη διάθεση των χρηστών της Βι.Κε.Π. οκτώ (8) θέσεις εργασίας Sun Rays στο κτίριο Ε1, είκοσι εννέα (29) θέσεις εργασίας Sun Rays και μία (1) θέση Η/Υ στο κτίριο Δ1, για τη πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο (OPAC) και τις λοιπές ηλεκτρονικές πηγές. 5.2 Αναβάθμιση εξοπλισμού Προμήθεια νέου Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και τη παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών αναβαθμίστηκε/ συντηρήθηκε ο υπάρχων ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συνολικού κόστους Ανθρώπινο δυναμικό 6.1 Στελέχωση Κατά το 2014, το προσωπικό της Βι.Κε.Π. αριθμούσε 5 άτομα με τις παρακάτω ειδικότητες: Τέσσερις (4) βιβλιοθηκονόμοι Μία (1) φυσικό (ανέλαβε καθήκοντα τον Φεβρουάριο 2012 μετά από εσωτερική μετακίνηση) Κατά το 2014, τρεις (3) φοιτητές απασχολήθηκαν σε υποβοηθητικές εργασίες (π.χ. ταξιθέτηση υλικού στα ράφια). 6.2 Επιμόρφωση Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης, μέλη του προσωπικού της Βι.Κε.Π. συμμετείχαν στα παρακάτω προγράμματα: Ημερομηνία Αντικείμενο Εκπαίδευσης Φορέας & Τόπος Διεξαγωγής 9/4/2014 Ενημέρωση στο σύστημα διαδανεισμού βιβλίων smille του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 11

12 12-16/5/ /6/2014 Erasmus staff week training στο Beykent University. Erasmus staff week training στο University of Helsinki. Beykent University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. University of Helsinki, Ελσίνκι, Φιλανδία. 24/7/2014 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΑΒ και της Επιτροπής Περιοδικών του ΣΕΑΒ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα. Το συνολικό κόστος επιμόρφωσης προσωπικού ανήλθε στα 37,38. Οι μετακινήσεις μέσω του προγράμματος erasmus, καλύφθηκαν από το ίδιο το πρόγραμμα. 8. Εσωτερικές Διεργασίες 8.1 Καταλογογράφηση Κατά τη διάρκεια του έτους, το Τμήμα Πρόσκτησης και Τεχνικής Επεξεργασίας Υλικού επεξεργάστηκε συνολικά εγγραφές. Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν στις εγγραφές αυτές ήταν οι εξής: Νέες εγγραφές, Διόρθωση εγγραφών, Διαγραφή εγγραφών, Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) βασισμένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2008, η ισχύς του οποίου λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2015 (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ετήσιων επιθεωρήσεων). Στις 3 Σεπτεμβρίου 2014 έγινε η επιθεώρηση επιτήρησης του ΣΔΠ για το 2014, από το διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS, κατά την οποία προέκυψαν: Μία (1) Πρόταση Βελτίωσης (Potential Improvement), και Τέσσερα (4) Θετικά Σημεία (Positive Aspects), άξια αναφοράς. 8.3 Σχόλια χρηστών Τα σχόλια των χρηστών της Βι.Κε.Π. αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, συνοψίζονται στα παρακάτω: Έντυπο «Ποια είναι η δική σας γνώμη»: Περισυλλέχθηκαν συνολικά εννέα (9) έντυπα, εκ των οποίων τέσσερα είναι θετικά και αφορούν την εξυπηρέτηση των χρηστών από το προσωπικό, δύο αφορούν παράπονα για αρκετή φασαρία εντός των Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 12

13 χώρων της Βι.Κε.Π., ένα αφορά παράπονο για κακή λειτουργία του φωτοτυπικού μηχανήματος στο κτίριο Ε1, και δύο αφορούν αιτήματα για επέκταση ωραρίου λειτουργίας της Βι.Κε.Π. Ηλεκτρονική επικοινωνία με χρήστες (μέσω , facebook): Λήφθησαν και απαντήθηκαν πάνω από 200 ηλεκτρονικά μηνύματα χρηστών, που αιτούνταν διάφορα, από διευκρινίσεις για υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. έως ανανεώσεις δανεισμένου υλικού. Μέσω της ιστοσελίδας της Βι.Κε.Π. στο facebook, έγιναν 467 likes, από 26 Ιουλίου έως το τέλος του 2014 που η Βι.Κε.Π. απέκτησε παρουσία στο εν λόγω κοινωνικό δίκτυο. 8.4 Αξιολόγηση προμηθευτών Κατά τη διάρκεια του έτους, οι περισσότεροι προμηθευτές της Βι.Κε.Π. τήρησαν τους όρους των υπογραφέντων συμβάσεων/ προσφορών τους. Αναλυτικότερα, οι προμηθευτές που τήρησαν τα συμφωνηθέντα, είναι: InterOPTICS Α.Ε.Ε., για την προμήθεια των βάσεων δεδομένων που είχε συνδρομή η Βι.Κε.Π. EBSCO International, για την προμήθεια των ξενόγλωσσων περιοδικών της Βι.Κε.Π. TUV HELLAS, για την επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Βι.Κε.Π. Πατσουμαδάκης Security, για την παρακολούθηση του συστήματος συναγερμού στο κτίριο Ε1. ΑΒΑΞ COMPUTER APPLICATIONS, για την επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Καντάρας Ιωάννης φωτοτυπίες χαρτικά, για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων. DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΌΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε., για την προμήθεια γραφιτών. ELIDOC, για την συντήρηση του αυτοματοποιημένου συστήματος Advance. ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΜΙΧ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, για τη βιβλιοδεσία έντυπου υλικού. VIVION ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, για την προμήθεια μπαταριών στα κτίρια Ε1 και Δ1, και για την πυρασφάλεια στο Δ1. Φαρμακείο Γρηγ. Αρχοντάκςη και ΣΙΑ ΟΕ, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. Ν. Αρβανιτόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε., για προμήθεια αντικλεπτικών στόχων. GEOgraphics Γραφικές Τέχνες, για την επανεκτύπωση καρτών-μελών της Βι.Κε.Π. ΟΛΟΙ οι προμηθευτές των ελληνικών περιοδικών. Οι προμηθευτές που δεν τήρησαν εξ ολοκλήρου τα συμφωνηθέντα, είναι: Katmetal Work Place, για την προμήθεια και τοποθέτηση επίπλων βιβλιοθηκών στο Δ1, λόγω της μεταστέγασης υλικού από το Ε1 στο Δ1. Η Katmetal δεν ήταν συνεπής στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. FAST MOVERS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, για τη μεταφορά του υλικού (βιβλία, περιοδικά, Ο/Α υλικό) από το κτίριο Ε1 στο Δ1. Η FAST MOVERS δεν ήταν συνεπής στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς υλικού, όπως το είχε προτείνει. Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 13

14 9. Συμμετοχή Σε Εθνικούς & Διεθνείς Φορείς Η Βι.Κε.Π., προκειμένου να ενημερώνεται πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα που την ενδιαφέρουν και για την καλύτερη εκμετάλλευση πληροφοριακών πηγών και εξοικονόμηση πόρων, ήταν μέλος του Εθνικού Δικτύου Συνεργασίας Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), της International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), της International Association of Technological University Libraries (IATUL), της European Association of Research Libraries (LIBER) και της American Library Association (ALA). 10. Οικονομικά Στοιχεία Συνολική Χρηματοδότηση: (η οποία αναλύεται όπως παρακάτω) Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ: (για κτίρια Ε1, Δ1). Επιχορηγήσεις Επιτροπής Ερευνών: για απασχόληση φοιτητών και μηδενική, αναφορικά με τη χρηματοδότηση της πρότασης Β2 της Βιβλιοθήκης από το Ε.Π. της Ψηφιακής Σύγκλισης. Χρηματοδότηση μέσω Ευδόξου: Κυριότερες Δαπάνες 2013 αγορά μονογραφιών (βιβλίων μέσω Ευδόξου) : συνδρομές έντυπων περιοδικών (ξενόγλωσσων και ελληνικών): προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για το Δ1 κτίριο: λειτουργικά έξοδα, δαπάνες πάγιου εξοπλισμού & διάφορες δαπάνες: δαπάνες για ηλεκτρονικές πηγές (ηλεκτρονικά περιοδικά και Βάσεις Δεδομένων) : Απολογισμός Βι.Κε.Π Σελίδα 14

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Η μέριμνα για την οργάνωση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (Internet Banking) ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΤΑΙΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: νέες προκλήσεις για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Διονύσης Κόκκινος, Βιβλιοθηκονόμος, MSc Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Κεντρική Βιβλιοθήκη, ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Εργαστηριακός Συνεργάτης dennis@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων

ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008. Νέα εικόνα των καταστημάτων ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 9 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Νέα εικόνα των καταστημάτων 3 4-5 6-8 Editorial 9-11 Τα Νέα μας 12-13 Κεντρικό Θέμα 14-16 Εξελίξεις Παροχές Εκπαίδευση 17-19 Ο Όμιλος μας Τίτλος αγγλόφωνης έκδοσης: Leading

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα