Ράβδος ήχου. Οδηγός αναφοράς HT-ST7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ράβδος ήχου. Οδηγός αναφοράς HT-ST7"

Transcript

1 Ράβδος ήχου Οδηγός αναφοράς HT-ST7

2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά). Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή. Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη. Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. Ανακοίνωση προς τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ. Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα. Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Συνιστώμενα καλώδια Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά. Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στην οδηγία EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα. 2 EL

3 Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα Απόρριψη μεταχειρισμένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής) Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Για τους πελάτες στην Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία Για τον ασύρματο πομποδέκτη (EZW-RT50) Πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm και παραπάνω από καλοριφέρ και το ανθρώπινο σώμα (εξαιρουμένων των άκρων: χεριών, καρπών, ποδιών και αστραγάλων). 3 EL

4 Πίνακας περιεχομένων Προφυλάξεις... 5 Ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH... 7 Εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου σε τοίχο...8 Ενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλήπτη υπέρυθρων (όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση)... 9 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Secure Link (Ασφαλής ζεύξη) Με χρήση της λειτουργίας Control for HDMI...12 Χρήση δυνατοτήτων «BRAVIA» Sync...12 Αντιμετώπιση προβλημάτων...13 Τεχνικά χαρακτηριστικά EL

5 Προφυλάξεις Ασφάλεια Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία. Μην κρεμιέστε από τη Ράβδο ηχείο ή το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα. Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο. Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φις είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας. Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις. Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα με υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα. Σχετικά με την τοποθέτηση Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς. Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου και του υπογούφερ, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες. Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνειες στις οποίες έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα, κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές στις γωνίες της ράβδου ηχείου ή του υπογούφερ. Σχετικά με τον χειρισμό του υπογούφερ Μην τοποθετείτε το χέρι σας στη σχισμή του υπογούφερ, όταν το σηκώνετε. Ο οδηγός του ηχείου μπορεί να καταστραφεί. Όταν το σηκώνετε, να κρατάτε το υπογούφερ από το κάτω μέρος. Λειτουργία Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα. Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης. Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων. συνέχεια 5 EL

6 Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων... Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά. Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων... Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση. Καθαρισμός Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ήβενζίνη. Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Πνευματικά δικαιώματα Το παρόν σύστημα διαθέτει τις τεχνολογίες Dolby* Digital και το σύστημα DTS** Digital Surround System. * Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. ** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας σύμφωνα με τους αριθμούς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567, καθώς και άλλων ευρεσιτεχνιών που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η ονομασία και το Σύμβολο DTS-HD, ξεχωριστά και μαζί, είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιέχει λογισμικό. DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ανάλυσης (HDMI ). Οι ονομασίες HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το λογότυπο «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation. Η ονομασία «x.v.colour» και το λογότυπο «x.v.colour» είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation. Η ονομασία «N Mark» είναι εμπορικό σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία «Android» είναι εμπορικό σήμα της Google Inc CSR plc και ο όμιλος επιχειρήσεων αυτής. Το σήμα aptx και το λογότυπο aptx είναι εμπορικά σήματα της CSR plc ή μίας από τις εταιρείες του ομίλου της και μπορεί να είναι κατοχυρωμένο σε μία ή περισσότερες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από σχετική άδεια. 6 EL

7 Ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH Έκδοση και προφίλ BLUETOOTH που υποστηρίζονται Το προφίλ αναφέρεται σε ένα καθιερωμένο σύνολο δυνατοτήτων για διάφορες δυνατότητες των προϊόντων BLUETOOTH. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» (σελίδα 17) σχετικά με την έκδοση και τα προφίλ BLUETOOTH που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα. Σημειώσεις Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, η συσκευή BLUETOOTH που θα συνδεθεί πρέπει να υποστηρίζει το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα. Ακόμα κι εάν η συσκευή υποστηρίζει το ίδιο προφίλ, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής BLUETOOTH. Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτό το σύστημα ενδέχεται να καθυστερεί σε σχέση με εκείνη στη συσκευή BLUETOOTH, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες. όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται θέσεις όπου υπάρχουν άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Επιδράσεις άλλων συσκευών Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE b/g) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή που υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο LAN, ενδέχεται να σημειωθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί αυτό, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις: Προσπαθήστε να συνδέσετε αυτό το σύστημα και το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH ή τη συσκευή BLUETOOTH ενώ απέχετε τουλάχιστον 10 μέτρα από τον εξοπλισμό ασύρματου δικτύου LAN. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος του εξοπλισμού ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων. Επιδράσεις σε άλλες συσκευές Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Επειδή αυτές οι παρεμβολές μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, πάντα να διακόπτετε την τροφοδοσία ρεύματος σε αυτό το σύστημα, το κινητό τηλέφωνο BLUETOOTH και τη συσκευή BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες: Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε μέρος όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια Κοντά σε αυτόματες πόρτες ή συναγερμούς πυρκαγιάς συνέχεια 7 EL

8 Σημειώσεις Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια στην επικοινωνία κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεχτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH. Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα. Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας. Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες. Εγκατάσταση της Ράβδου ηχείου σε τοίχο Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη Ράβδο ηχείο σε τοίχο. Σημειώσεις Χρησιμοποιήστε βίδες, κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τη Ράβδο ηχείο σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση. Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε αντιπροσώπους της Sony ή εγκεκριμένους εργολάβους και δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφαλείας κατά την εγκατάσταση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, σε ανεπαρκή αντοχή του τοίχου, εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών ή φυσικές καταστροφές κ.λπ. 1 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου. 4mm Άνω των 30 mm 4,6 mm 10 mm Οπή στο πίσω μέρος της Ράβδου ηχείου 8 EL

9 2 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο. Οι βίδες θα πρέπει να προεξέχουν κατά 8 έως 9 mm. 365 mm (αριστερά) 8 έως 9 mm Κέντρο της Ράβδου ηχείου 310 mm (δεξιά) Ενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλήπτη υπέρυθρων (όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση) Όταν η Ράβδος ηχείο είναι τοποθετημένη μπροστά σε τηλεόραση, δεν είναι δυνατός ο χειρισμός της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριό της. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το IR blaster (παραμορφωτή υπέρυθρων) που παρέχεται στην υποδοχή IR BLASTER της Ράβδου ηχείου και ενεργοποιήστε τη λειτουργία επαναλήπτη υπέρυθρων. Θα μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέσω του IR blaster. 1 Συνδέστε το IR blaster που παρέχεται στην υποδοχή IR BLASTER της Ράβδου ηχείου. 3 Κρεμάστε τη Ράβδο ηχείο στις βίδες. Ευθυγραμμίστε τις οπές στην πίσω πλευρά της Ράβδου ηχείου με τις βίδες και κρεμάστε τη Ράβδο ηχείο στις 2 βίδες. συνέχεια 9 EL

10 2 Τοποθετήστε το IR blaster κοντά στον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης στοχεύοντας στον πομπό υπέρυθρων του IR blaster στον αισθητήρα τηλεχειρισμού της τηλεόρασης. Σημειώσεις Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας αναφορικά με τη θέση του αισθητήρα τηλεχειριστηρίου. Συνδέστε το IR blaster προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της Ράβδου ηχείου. Μη συνδέετε το IR blaster σε υποδοχή ακουστικών κλπ. της τηλεόρασης. Μη χρησιμοποιείτε το IR blaster για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία επαναλήπτη υπέρυθρων λειτουργεί, προτού τοποθετήσετε μόνιμα το IR blaster στη Ράβδο ηχείο με την παρεχόμενη αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως. Η θέση του IR blaster ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιείτε. 3 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο του συστήματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης). 4 Επιλέξτε το «SYSTEM» με τα / και πατήστε το ENTER. 5 Επιλέξτε το «IR REP.» και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 6 Επιλέξτε το «ON» και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 7 Πατήστε το MENU. Το μενού απενεργοποιείται. Σημειώσεις Φροντίστε να ελέγξετε ότι το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση, έπειτα θέστε το «IR REP.» στο «ON». Εάν είναι ρυθμισμένο στο «ON» όταν το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειριστεί την τηλεόραση, ο σωστός χειρισμός ίσως δεν είναι εφικτός, λόγω των παρεμβολών ανάμεσα στον άμεσο έλεγχο του τηλεχειριστηρίου και τον έλεγχο μέσω της Ράβδου ηχείου. Σε ορισμένες τηλεοράσεις, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε τη θέση του IR blaster ή της Ράβδου ηχείου. 10 EL

11 Ενεργοποίηση της λειτουργίας Secure Link (Ασφαλής ζεύξη) Μπορείτε να ορίσετε την ασύρματη σύνδεση που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της Ράβδου ηχείου στο υπογούφερ, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Secure Link. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε πολλά ασύρματα προϊόντα. Ένδειξη SECURE LINK 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης.) 2 Επιλέξτε το «WS» με τα / και πατήστε το ENTER. 3 Επιλέξτε το «SEC. ON» και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «START» πατήστε το ENTER. Εμφανίζεται η ένδειξη «SEARCH» και η Ράβδος ηχείο αναζητά συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Secure Link. Συνεχίστε στο επόμενο βήμα μέσα σε 2 λεπτά. Για να διακόψετε τη λειτουργία Secure Link στη διάρκεια αναζήτησης συσκευών, πατήστε το RETURN. 5 Πατήστε το SECURE LINK στο υπογούφερ με την άκρη ενός στυλό κ.λπ. Η ενδεικτική λυχνία στο υπογούφερ ανάβει κίτρινη. Στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη, εμφανίζεται η ένδειξη «OK». Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «FAILED», βεβαιωθείτε ότι το υπογούφερ είναι ενεργό και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 1. 6 Πατήστε το MENU. Το μενού απενεργοποιείται. Ακύρωση της λειτουργίας Secure Link 1 Πατήστε το MENU στο τηλεχειριστήριο. (Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης.) 2 Επιλέξτε το «WS» με τα / και πατήστε το ENTER. 3 Επιλέξτε το «SEC.OFF» και πατήστε το πλήκτρο ENTER. 4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη «OK;» πατήστε το ENTER. Στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη, εμφανίζεται η ένδειξη «FINISH». 5 Πατήστε το MENU. Το μενού απενεργοποιείται. 6 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SECURE LINK στο υπογούφερ για αρκετά δευτερόλεπτα έως ότου η ενδεικτική λυχνία γίνει πράσινη ή αναβοσβήνει πράσινο. Φροντίστε να πατήσετε το SECURE LINK με την άκρη ενός στυλό κ.λπ. 11 EL

12 Με χρήση της λειτουργίας Control for HDMI Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Control for HDMI και συνδέοντας συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Control for HDMI μέσω καλωδίου HDMI, η λειτουργία απλοποιείται ως προς τις ακόλουθες δυνατότητες. Απενεργοποίηση συστήματος Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, το σύστημα και ο συνδεδεμένος εξοπλισμός απενεργοποιούνται αυτόματα. Αναπαραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα με καλώδιο HDMI, η συνδεδεμένη τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα και το σήμα εισόδου του συστήματος μεταβαίνει στην ανάλογη είσοδο HDMI. Σημειώσεις Οι παραπάνω δυνατότητες ενδέχεται να μη λειτουργούν σε ορισμένες συσκευές. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συνδεδεμένης συσκευής, η λειτουργία Control for HDMI ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξοπλισμού. Έλεγχος ήχου συστήματος Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται αυτόματα από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου του συστήματος προσαρμόζεται όταν ρυθμίζετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης. Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία του συστήματος την τελευταία φορά που απενεργοποιήσατε την τηλεόραση, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, όταν ενεργοποιείτε ξανά την τηλεόραση και ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται αυτόματα από τα ηχεία του συστήματος. Audio Return Channel (ARC) Εάν η τηλεόραση είναι συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), μια σύνδεση καλωδίου HDMI αποστέλλει επίσης σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση στο σύστημα. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ξεχωριστή σύνδεση ήχου για να ακούγεται ο ήχος της τηλεόρασης από το σύστημα. Χρήση δυνατοτήτων «BRAVIA» Sync Οι γνήσιες λειτουργίες Sony που παρουσιάζονται ακολούθως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με προϊόντα που είναι συμβατά με το «BRAVIA» Sync. Εξοικονόμηση ενέργειας Εάν μια τηλεόραση συμβατή με το «BRAVIA» Sync είναι συνδεδεμένη στο σύστημα, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται στην κατάσταση αναμονής διακόπτοντας τη μετάδοση σήματος HDMI, όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Σημειώσεις σχετικά με τις συνδέσεις HDMI Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Εάν χρησιμοποιείτε Κανονικό καλώδιο HDMI, 1080p, Deep Color ή 3D/4K οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά. 12 EL

13 Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε καλώδιο Sony Υψηλής Ταχύτητας HDMI με το λογότυπο του τύπου του καλωδίου. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής είναι σωστή, εάν η ποιότητα της εικόνας είναι κακή ή εάν δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του καλωδίου HDMI. Τα σήματα ήχου (συχνότητα δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI ενδέχεται να καταστέλλονται από το συνδεδεμένο εξοπλισμό. Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν αλλάζετε τη συχνότητα δειγματοληψίας ή τον αριθμό των καναλιών των σημάτων εξόδου ήχου από τον εξοπλισμό αναπαραγωγής. Όταν ο συνδεδεμένος εξοπλισμός δεν είναι συμβατός με την τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων (HDCP), η εικόνα ή/και ο ήχος από την υποδοχή HDMI TV OUT (ARC) ενδέχεται να παρουσιάζουν παραμόρφωση ή να μην παράγονται. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Όταν ως πηγή εισόδου του συστήματος είναι επιλεγμένο το «TV», τα σήματα βίντεο μέσω μίας από τις υποδοχές HDMI IN που επιλέχτηκαν την τελευταία φορά εξάγονται από την υποδοχή HDMI TV OUT (ARC). Το σύστημα αυτό υποστηρίζει μετάδοση Deep Color, «x.v.colour», 3D και 4K. Για να απολαύσετε εικόνες Τρισδιάστατης απεικόνισης (3D), συνδέστε μια τηλεόραση και εξοπλισμό βίντεο συμβατό με τη λειτουργία Τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) (συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc, «PlayStation 3» κ.λπ.) στο σύστημα χρησιμοποιώντας καλώδια HDMI Υψηλής Ταχύτητας, φορέστε γυαλιά Τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) κι, έπειτα, αναπαράγετε το συμβατό περιεχόμενο Τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) δίσκου Blu-ray Disc. Για να απολαύσετε εικόνες 4K, η τηλεόραση και οι συσκευές αναπαραγωγής που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα πρέπει να είναι συμβατές με τις εικόνες 4K. Αντιμετώπιση προβλημάτων Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. ΙΣΧΥΣ Το σύστημα δεν τίθεται σε λειτουργία. Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος). Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα. Είναι ενεργή η λειτουργία «A. STBY». Θέστε το «A. STBY» στο «OFF» (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης). ΗΧΟΣ Δεν αναπαράγεται πολυκάναλος ήχος Dolby Digital ή DTS. Ελέγξτε τη ρύθμιση του ήχου μορφής Dolby Digital ή DTS στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc, DVD κ.λπ. που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα. Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround. Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση SOUND MODE, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο. Αν συνδέσετε μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc ή μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD που είναι συμβατές με τη λειτουργία εφέ ήχου, το εφέ surround του συστήματος ενδεχομένως να μη λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία του εφέ surround του συνδεδεμένου εξοπλισμού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τον συνδεδεμένο εξοπλισμό. συνέχεια 13 EL

14 Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να προσπαθήσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το πλήκτρο INPUT αρκετές φορές (ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση ήχου» στις Οδηγίες χρήσης). Ελέγξτε τη σύνδεση του ψηφιακού οπτικού καλωδίου HDMI ή του καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένα στο σύστημα και την τηλεόραση. Ελέγξτε ότι η ένδειξη «TV» εμφανίζεται ως πηγή εισόδου στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης. Ελέγξτε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου της τηλεόρασης δεν είναι πολύ χαμηλή ή σε σίγαση. Όταν μια τηλεόραση συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC) είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI (ARC) της τηλεόρασης. Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με την τεχνολογία Audio Return Channel (ARC), συνδέστε το ψηφιακό οπτικό καλώδιο πέρα από το καλώδιο HDMI για να παραχθεί ήχος. Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση. Απενεργοποιήστε τον ήχο του συστήματος ή της τηλεόρασης. Ο ήχος καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα της τηλεόρασης. Θέστε το «SYNC» στο «OFF» εάν έχει ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε από τις επιλογές 1 έως 4 (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης). Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης του συνδεδεμένου εξοπλισμού από το σύστημα. Πατήστε το VOL + κι ελέγξτε την ένταση του ήχου. Πατήστε το πλήκτρο MUTING ή το VOL + για ακύρωση της λειτουργίας σίγασης. Ελέγξτε εάν η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και του συνδεδεμένου εξοπλισμού έχουν εισαχθεί πλήρως. BLUETOOTH Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη. Κατάσταση συστήματος Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας Κατά τη σύζευξη BLUETOOTH Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε. Το σύστημα επιχειρεί να συνδεθεί Αναβοσβήνει μπλε. με μια συσκευή BLUETOOTH Το σύστημα έχει εδραιώσει σύνδεση Ανάβει μπλε. με μια συσκευή BLUETOOTH Το σύστημα σε κατάσταση αναμονής Αναβοσβήνει μπλε αργά. BLUETOOTH (όταν το σύστημα είναι ανενεργό) Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε να είναι ενεργή και η λειτουργία BLUETOOTH ενεργοποιημένη. Τοποθετήστε το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στη κοντινότερη δυνατή απόσταση. Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Η σύζευξη δεν είναι εφικτή. Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους (ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH» στις Οδηγίες χρήσης). Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από δίκτυο Wi-Fi, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από το σύστημα. 14 EL

15 Η σύνδεση BLUETOOTH έχει αποσυνδεθεί. Δεν παράγεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή. Ο ήχος διακόπτεται. Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως δίκτυο Wi-Fi, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή φούρνο μικροκυμάτων, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο. Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH. Δοκιμάστε να αλλάξετε τη συχνότητα Wi-Fi του δρομολογητή Wi-Fi, υπολογιστή κ.λπ. στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz. Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την εικόνα. Όταν παρακολουθείτε ταινίες, ενδέχεται να ακούτε τον ήχο ελαφρώς καθυστερημένα σε σχέση με την εικόνα. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ Δεν παράγεται ήχος από το υπογούφερ. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ είναι συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματοι πομποδέκτες έχουν τοποθετηθεί σωστά (ανατρέξτε στην ενότητα «Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών» στις Οδηγίες χρήσης). Εάν η ενδεικτική λυχνία είναι ανενεργή: Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ. Ενεργοποιήστε το υπογούφερ πατώντας το κουμπί στο υπογούφερ. Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει πράσινο αργά ή είναι αναμμένη κόκκινο: Μετακινήστε το υπογούφερ, έτσι ώστε η ενδεικτική λυχνία να ανάβει πράσινο. Ελέγξτε την κατάσταση της ασύρματης μετάδοσης με το «RF CHK» (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης). Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «RF NG» στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη, σπρώξτε τους ασύρματους πομποδέκτες μέσα στη Ράβδο ηχείο και το υπογούφερ έως το σημείο που θα ασφαλίσουν στη θέση τους. Κάντε τους χειρισμούς όπως περιγράφεται στην ενότητα «Ενεργοποίηση της λειτουργίας Secure Link (Ασφαλής ζεύξη)» (σελίδα 11). Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει πράσινο γρήγορα: Πρώτα πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το υπογούφερ, έπειτα τοποθετήστε τον ασύρματο πομποδέκτη σωστά μέσα στο υπογούφερ και πατήστε το κουμπί στο υπογούφερ ξανά. Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινο: Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το υπογούφερ και ελέγξτε ότι τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού του υπογούφερ. Σε περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα. Αυξήστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το πλήκτρο SW VOL + (ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου» στις Οδηγίες χρήσης). Ο ήχος κάνει διακοπές ή έχει θόρυβο. Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως δίκτυο Wi-Fi ή φούρνος μικροκυμάτων, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα στη Ράβδο ηχείο και το υπογούφερ ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο. Τοποθετήστε τη Ράβδο ηχείο και το υπογούφερ στη κοντινότερη δυνατή απόσταση. συνέχεια 15 EL

16 ΑΛΛΕΣ Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου στο σύστημα (ανατρέξτε στην ενότητα «Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου» στις Οδηγίες χρήσης). Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος. Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες. Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης δεν λειτουργεί. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί χρησιμοποιώντας το IR blaster που παρέχεται (σελίδα 9). Η λειτουργία Control for HDMI δεν εκτελείται σωστά. Ελέγξτε τη σύνδεση HDMI. Ρυθμίστε τη λειτουργία Control for HDMI στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με το «BRAVIA» Sync. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Control for HDMI στον συνδεδεμένο εξοπλισμό. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν συνδέσετε/αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), περιμένετε πάνω από 15 δευτερόλεπτα για να κάνετε χειρισμούς στο σύστημα. Εάν συνδέσετε την έξοδο ήχου της συσκευής βίντεο με το σύστημα χρησιμοποιώντας άλλο καλώδιο και όχι καλώδιο HDMI, μπορεί να μην ακούγεται ήχος λόγω του «BRAVIA» Sync. Σε αυτήν την περίπτωση, θέστε το «CTRL» στο «OFF» (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή των ρυθμίσεων» στις Οδηγίες χρήσης) ή συνδέστε την υποδοχή εξόδου ήχου απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο σύστημα. «Εμφανίζεται η ένδειξη PRTECT (προστασία)» στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη. Πατήστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού χαθεί η ένδειξη «STBY», αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) κι ελέγξτε ότι τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού του συστήματος. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής: 1 Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη Ράβδο ηχείο. 2 Πατήστε το πλήκτρο ενώ πατάτε το INPUT και το VOL στη Ράβδο ηχείο. Η ένδειξη «RESET» εμφανίζεται και το σύστημα επανέρχεται. Το μενού, το SOUND MODE, κ.λπ. επανέρχονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 16 EL

17 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ράβδος ηχείο (SA-ST7) Τομέας ενισχυτή ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική) Εμπρός L + Εμπρός R: 40 W + 40 W (στα 4 Ω, 1 khz, 1% THD) ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς) Συγκρότημα μπροστινού L/μπροστινού R ηχείου: 50 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 Hz) Συγκρότημα κεντρικού ηχείου: 50 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 khz) Είσοδοι HDMI IN 1/2/3* OPTICAL IN 1(TV)/2 ANALOG IN COAXIAL IN * Αυτές οι 3 υποδοχές είναι πανομοιότυπες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές. Έξοδος HDMI TV OUT (ARC) Τομέας BLUETOOTH Σύστημα επικοινωνίας Έκδοση προδιαγραφών BLUETOOTH 3.0 Έξοδος Τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύος BLUETOOTH 2 Μέγιστο εύρος επικοινωνίας Βεληνεκές περίπου 10 m 1) Μέγιστος αριθμός συσκευών για σύζευξη 9 συσκευές Ζώνη συχνοτήτων ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz) Μέθοδος διαμόρφωσης FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) Συμβατά προφίλ BLUETOOTH 2) A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile) Υποστηριζόμενοι κωδικοαποκωδικευτές (Codec) 3) SBC 4), AAC 5), aptx Εύρος μετάδοσης (A2DP) 20 Hz Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 khz) 1) Το πραγματικό εύρος ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, ασύρματο τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ. 2) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών. 3) Κωδικοαποκωδικευτής: Συμπίεση σήματος ήχου και μορφή μετατροπής 4) Κωδικοαποκωδικευτής υποζώνης 5) Advanced Audio Coding Συγκρότημα μπροστινού L/μπροστινού R ηχείου Σύστημα ηχείου Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης 2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση Ηχείο Γούφερ: 65 mm τύπου κώνου, Ηχείο μαγνητικού υγρού Τουίτερ, 20 mm τύπου θόλου Ονομαστική σύνθετη αντίσταση 4 Ω Συγκρότημα κεντρικού ηχείου Σύστημα ηχείου Σύστημα ηχείων πλήρους εύρους, Ακουστική ανάρτηση Ηχείο (5 ηχεία) 65 mm τύπου κώνου, Ηχείο μαγνητικού υγρού Ονομαστική σύνθετη αντίσταση 4 Ω συνέχεια 17 EL

18 Γενικά Απαιτήσεις ισχύος 220 V V AC, 50 Hz/60 Hz Κατανάλωση ισχύος Ενεργό: 55 W Το «Control for HDMI» είναι ανενεργό (κατάσταση αναμονής): 0,5 W ή λιγότερα Κατάσταση αναμονής BLUETOOTH: 0,5 W ή λιγότερα Διαστάσεις (περίπου) (Π/Υ/Β) mm 109 mm 110 mm (χωρίς διχτυωτό πλαίσιο, χωρίς βάσεις) mm 109 mm 129 mm (με διχτυωτό πλαίσιο, χωρίς βάσεις) mm 129 mm 138 mm (με διχτυωτό πλαίσιο, με βάσεις) mm 129 mm 130 mm (με διχτυωτό πλαίσιο, με βάσεις) Βάρος (περίπου) 7,9 kg (με διχτυωτό πλαίσιο, με βάσεις) Υπογούφερ (SA-WST7) ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς) 100 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 100 Hz) Σύστημα ηχείου Υπογούφερ, Τύπου παθητικού πομπού Ηχείο 180 mm τύπου κώνου 200 mm 300 mm τύπου κώνου, Παθητικός πομπός Ονομαστική σύνθετη αντίσταση 4Ω Απαιτήσεις ισχύος 220 V V AC, 50 Hz/60 Hz Κατανάλωση ισχύος Ενεργό: 30 W Κατάσταση αναμονής: 0,5 W ή λιγότερα Διαστάσεις (περίπου) 241 mm 391 mm 411 mm (Π/Υ/Β) Βάρος (περίπου) 11,2 kg Ασύρματος πομποδέκτης (EZW-RT50) Σύστημα Επικοινωνίας Έκδοση προδιαγραφών ασύρματου ήχου 1.0 Ζώνη συχνοτήτων 5,725 GHz - 5,875 GHz Απαιτήσεις ισχύος DC 3.3 V, 300 ma Μέθοδος διαμόρφωσης DSSS Διαστάσεις (περίπου) 30 mm 9 mm 60 mm (Π/Υ/Β) Βάρος (περίπου) 10 g Υποστηριζόμενες μορφές ψηφιακού ήχου εισόδου από το σύστημα Dolby Digital DTS-HD Master Audio* Dolby Digital Plus* DTS-HD High Resolution Audio* Dolby TrueHD* DTS-HD Low Bit Rate* DTS Γραμμικό PCM 2 καν. 48 khz ή λιγότερο DTS 96/24 Γραμμικό PCM Μέγιστο 7.1 καν. 192 khz ήλιγότερο* * Υπάρχει πιθανότητα αυτές οι μορφές να εισάγονται μόνο με σύνδεση HDMI. 18 EL

19 Φορμά βίντεο που υποστηρίζονται από το σύστημα Είσοδος/Έξοδος (συγκρότημα επαναλήπτη HDMI) Αρχείο Δισδιάστατη απεικόνιση (2D) Συσσώρευση καρέ Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) Παράθεση (Ήμισυ) Πάνω- Κάτω (Κορυφήκαι-Βάση) p στα 23,98/24 Hz p στα 29,97/30 Hz p στα 25 Hz p στα 23,98/24 Hz p στα 59,94/60 Hz p στα 50 Hz p στα 29,97/30 Hz p στα 25 Hz p στα 23,98/24 Hz i στα 59,94/60 Hz i στα 50 Hz p στα 59,94/60 Hz p στα 50 Hz p στα 29,97/30 Hz p στα 23,98/24 Hz p στα 59,94/60 Hz p στα 50 Hz p στα 59,94/60 Hz Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: 0,5 W ή λιγότερα (Ράβδος ηχείο), 0,5 W ή λιγότερα (Υπογούφερ) Επιτυγχάνεται πάνω από 85% ενεργειακή απόδοση της μονάδας ενισχυτή με τον πλήρη ψηφιακό ενισχυτή, S-Master. Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 19 EL

20 2013 Sony Corporation (1) (EL)

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7

Ράβδος ήχου. Οδηγίες χρήσης HT-ST7 Ράβδος ήχου Οδηγίες χρήσης EL HT-ST7 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση / Τοποθέτηση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Εισαγωγή των ασύρματων πομποδεκτών 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ήχου HT-ST3. Οδηγίες χρήσης Ράβδος ήχου HT-ST3 Οδηγίες χρήσης EL Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση Περιεχόμενα συσκευασίας 3 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση της Ράβδου ηχείου και του Υπογούφερ 5 Σύνδεση 6 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9

Μπάρα ήχου. Οδηγός έναρξης HT-ST9 Μπάρα ήχου Οδηγός έναρξης HT-ST9 Πίνακας περιεχομένων 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-463-522-21(3) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης Ξεκινώντας Χειρισμοί και δυνατότητες Λειτουργία BLUETOOTH Λειτουργία Surround Σύνθετες ρυθμίσεις Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT260H ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος δέκτης AV

Πολυκάναλος δέκτης AV 4-488-937-41(2) (EL) Πολυκάναλος δέκτης AV Οδηγός αναφοράς STR-DH750 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Δέκτης AV Πολλαπλών Καναλιών STR-DN1020 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT180

Ράβδος ηχείο. Οδηγίες χρήσης HT-CT180 Ράβδος ηχείο Οδηγίες χρήσης HT-CT180 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου 4-475-782-21(2) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Ξεκινώντας Λειτουργία BLUETOOTH Επιλογές αναπαραγωγής Πρόσθετες πληροφορίες HT-CT60BT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ AUDIO & VIDEO 2263 ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-RT3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγίες χρήσης HT-XT100 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη βίντεο V1.

Οθόνη βίντεο V1. Οθόνη βίντεο GR 122398 122294 V1 www.avidsen.com GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η οθόνη είναι συμβατή αποκλειστικά με τις εξωτερικές μονάδες της Avidsen με κωδ. 102297, 112297 και 112298. Βασικά χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TV ANYWHERE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E

Ηχοσύστημα surround. Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E Ηχοσύστημα surround Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZVS1A / CECH-ZVS1B / CECH-ZVS1E 2 EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύστημα δεν έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος ενόσω είναι συνδεδεμένο

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System el User manual DICENTIS Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 4 2 Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 5 2.1 Κοινό 5 2.2 Πνευματικά δικαιώματα και δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά 2.0 Οδηγός ασφάλειας CECHYA-0083 ΠPOEIΔOΠOIHΣH Για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη της ακοής, μην εκτίθεστε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης

WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης WDP02 Ασύρματο κιτ FHD Εγχειρίδιο Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα Copyright 2015 από την BenQ Corporation. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, μετάδοση, αντιγραφή και

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ - ΔΕΚΤΗ AZUSA UHT-13 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΚΤΗ Πρόσοψη 1 POWER : Διακόπτης ενεργοποίησης απενεργοποίησης 2 VOLUME: Ρυθμιστικό έντασης 3 Οθόνη ενδείξεων 4 ACT: IR πομπός

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AEA3000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AEA3000. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AEA3000 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα