Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Γιάννης Γ. Καλογεράκης miltoskal@tellas,gr"

Transcript

1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ TΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γιάννης Γ. Καλογεράκης ( Εισήγηση στην ηµερίδα που οργάνωσε ο Σχολικός Σύµβουλος κ. ηµήτριος Μπουνάκης στο Ρέθυµνο στις 10/1/009) Τού κύκλου τα γυρίσµατα που ανεβοκατεβαίνου 1 και του τροχού που ώρες ψηλά κι ώρες στα βάθη πηαίνουν και του καιρού τ αλλάµατα που αναπαηµό δεν έχου µα στο καλό κ εις το κακό περιπατούν και τρέχου (Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος- Χάντακας αρχές 17 ου αιώνα) Ο Βιτσέντζος Κορνάρος χρησιµοποιεί τη µεταφορική γλώσσα µε ένα γεωµετρικό σχήµα τον κύκλο, και ένα φυσικό µοντέλο τον τροχό, ως εισαγωγή, για να διηγηθεί τη µελαγχολία της γνώσης και τα βάσανα του έρωτα. Για το πρώτο είχε επηρεαστεί από τους δεκάδες Κρητικούς φοιτητές, κυρίως της Ιατρικής, των ιταλικών Πανεπιστηµίων οι οποίοι παρακολουθούσαν τα δύο πρώτα χρόνια των σπουδών τους Γεωµετρία. Για το δεύτερο επηρεάστηκε από το φυσικό περιβάλλον του Χάντακα όπου υπήρχαν ανεµόµυλοι µε τεράστιους τροχούς. Το έργο του είναι ένα «µαγικό» βιβλίο Ιατρικής µε αναφορές σε φυσικές και µαθηµατικές έννοιες και πολλές ιατρικές συνταγές που έδιναν δύο «γιατροί» στους δύο µελαγχολικούς ερωτευµένους. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την έναρξη της γραπτής Ιστορίας οι µεταφορές και οι αναλογίες χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία εννοιών στη σκέψη των ανθρώπων. Ιδιαίτερα η αναλογία ήταν η βασική έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας και της ποίησης. Οι Έλληνες φιλόσοφοι και ποιητές χρησιµοποίησαν αναλογίες για να ερµηνεύσουν τον φυσικό κόσµο και τη διάσταση της ανθρώπινης εµπειρίας. Ο Πλάτωνας στον «Φαίδρο» πλέκει στοιχεία του Πυθαγορικού µυστικισµού µε τη διαλεκτική προσπάθεια για την αθανασία της ψυχής. Περιγράφει το ταξίδι της ψυχής από τη Γη στον Υπερουράνιο Κόσµο µε το αναλογικό µοντέλο του φτερωτού άρµατος στο οποίο ηνίοχος είναι η ψυχή. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η χρήση αναλογικών µοντέλων δηλαδή, αναλογιών και µεταφορών, είναι σηµαντική διδακτική ενέργεια για την κατανόηση των αφηρηµένων εννοιών (Lyn, 004). Η διαδικασία που σκεπτόµαστε και εκφραζόµαστε ο τρόπος που βγάζουµε συµπεράσµατα βασίζονται συχνά σε αναλογίες και σε συγκρίσεις. Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε ορισµένες µορφές αναλογικών µοντέλων στη διδασκαλία χωρίς να κάνουµε αυστηρό διαχωρισµό µεταξύ των αναλογιών και των µεταφορών. 1 Περιγράφει την επικυκλοειδή καµπύλη Μεταφορά είναι µία λεκτική σύνθεση µε την οποία εκφράζουµε µία αναλογία. Με βάση τη µεταφορά απόψεις για ένα αντικειµένο µεταφέρονται σε ένα άλλο αντικείµενο, έτσι ώστε να µιλούµε για το δεύτερο αντικείµενο σαν να ήταν το πρώτο. ηλαδή είναι µία εννοιολογική απεικόνιση.

2 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Τα αναλογικά µοντέλα έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στις επιστηµονικές ανακαλύψεις όχι ως αποδεικτικές διαδικασίες αλλά ως εργαλεία έµπνευσης, παρουσίασης, εξήγησης και κατανόησης ορισµένων ιδεών. Ο Johannes Kepler ( ) ανέπτυξε τις µαθηµατικές έννοιες των πλανητικών κινήσεων κατ αναλογία µε τις κινήσεις ενός µηχανικού ρολογιού που ήταν της µόδας την εποχή του. Οι Rutherford και Bohr χρησιµοποίησαν τις ελλειπτικές τροχιές του ηλιακού συστήµατος για την αναπαράσταση του συστήµατος των υποατοµικών σωµατιδίων. Ο John Venn ( ) χρησιµοποίησε το «οπτικό αναλογικό µοντέλο» των κύκλων για να αναπαραστήσει τις λογικές σχέσεις µεταξύ πεπερασµένων συνόλων. Μία αναπαράσταση η οποία λειτουργεί σε ένα εντελώς συµβολικό επίπεδο. ηλαδή, δεν έχει µία εσωτερική µαθηµατική σχέση µε τα σύνολα. Είναι ένα µέσο εξήγησης και κατανόησης των τριών πράξεων των συνόλων. Ένας µηχανισµός που µας επιτρέπει ένα είδος οπτικής πρόσβασης σε µία αφηρηµένη έννοια. Τα αναλογικά µοντέλα χρησιµοποιούνται γιατί έχουν τη δύναµη να προκαλούν, σχεδόν στιγµιαία, πλούσιες πνευµατικές εικόνες οι οποίες µας βοηθούν να µεταφέρουµε κατά τη διδασκαλία, γνώσεις από µία οικεία περιοχή, η οποία αναφέρεται ως «κατάσταση βάσης», σε µία µη οικεία περιοχή η οποία αναφέρεται ως «κατάσταση στόχου». Μας βοηθούν να κατασκευάσουµε εννοιολογικές γέφυρες µεταξύ του, γνωστού και του άγνωστου. Οι αναλογίες και οι µεταφορές συµβαίνουν σε πολλά περιβάλλοντα υπηρετούν πολλούς σκοπούς και παίρνουν πολλές φόρµες. Συνήθως, στα Μαθηµατικά, τις µεταφορές τις ονοµάζουµε µοντέλα ή νόµους αλλά αυτό δεν αλλάζει τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Με τη χρήση αναλογιών και µεταφορών αναβαθµίζουµε σταδιακά τον τρόπο έκφρασης σε τρόπο σκέψης και αναπτύσσουµε τη λεγόµενη «αναλογική σκέψη». Η αναλογική σκέψη περιλαµβάνει µεταφορά πληροφορίας που συσχετίζει την οικεία περιοχή µε την µη οικεία. (Γαβαλάς. & Γυφτογιάννη Μ. ). 3. Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΩΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΟΜΩΝ Μία απλού τύπου αναλογία συµβαίνει όταν δύο αντικείµενα έχουν κοινές ιδιότητες. Η Γη και η Σελήνη έχουν σφαιρικό σχήµα λαµβάνουν φως και θερµότητα από τον Ήλιο, περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους, υπακούουν στο νόµο της παγκόσµιας έλξης. Μία άλλη αναλογία είναι η ύπαρξη σχέσεων µεταξύ των ιδιοτήτων δύο αντικειµένων. Υπάρχει αναλογία στη διάδοση του φωτός και του ήχου. Οι παραπάνω αναλογίες αφορούν κυρίως υλικά αντικείµενα µε τα οποία ασχολείται η Φυσική. Τα Μαθηµατικά ενδιαφέρουν περισσότερο οι αναλογίες που δεν εστιάζονται σε ένα σύνολο εξωτερικών χαρακτηριστικών αλλά στην ύπαρξη όµοιας δοµής αφηρηµένων σχέσεων. ύο µαθηµατικές οντότητες σχετίζονται µε την αναλογία αυτή όταν εκφράζονται και ερµηνεύονται µε τους ίδιους τυπικούς υπολογισµούς. Οι υπολογισµοί αυτοί προσδιορίζονται από όµοιες µαθηµατικές σχέσεις και οδηγούν σε ανάλογες δραστηριότητες αν και µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες. Ας θεωρήσουµε την άσκηση:

3 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 3 ίνονται οι πραγµατικοί αριθµοί κ, λ, µ, µε κ + λ + µ 0, τέτοιοι, ώστε κ+λ+µ=0 uuur uuur uuur r και, κοα+ λ ΟΒ+ µ ΟΓ= 0. Να αποδείξετε ότι τα σηµεία Α, Β και Γ είναι συνευθειακά. Η άσκηση αυτή µπορεί να λειτουργήσει ως «κατάσταση βάσης» για µία σειρά ανάλογων ασκήσεων τους µιγαδικούς αριθµούς την τριγωνοµετρία, τη µηχανική και στις συναρτήσεις. Για παράδειγµα υπάρχει µία τυπική αναλογία µε την άσκηση. ίνονται οι πραγµατικοί αριθµοί κ, λ, µ, µε κ + λ + µ 0, τέτοιοι, ώστε κ+λ+µ=0 7 και ο µιγαδικός z για τον οποίο ισχύει ότι κ z + λ z + µ = 0 (1). Να βρείτε τη γραµµή στην οποία ανήκουν οι εικόνες των µιγαδικών z για τους οποίους ισχύει η σχέση (1). Οι ασκήσεις αυτές, αν και ανήκουν σε διαφορετικές ενότητες, έχουν όµοια δοµή και ορισµένα σηµεία των λύσεων τους είναι ανάλογα. Όπως, ένα τουλάχιστον από τα κ, λ, µ είναι διάφορο από το µηδέν και σε κάποιο στάδιο της απόδειξης θα πρέπει να διαιρέσουµε µε αυτό 3. Οι τρεις όροι σε κάθε σχέση πρέπει να γίνουν δύο. Αυτό επιτυγχάνεται µε τις βασικές έννοιες των δύο ενοτήτων, τα συγγραµµικά uuur uuur 7 διανύσµατα ΑΒ, ΑΓ και τη συζυγής παράσταση 7 κ z + λ z + µ = 0. Συνεπώς, δηµιουργούµε µία νέα απόδειξη µε την αναλογική µεταφορά του πλαισίου µίας προϋπάρχουσας απόδειξης. Ανάλογη περίπτωση έχουµε και στο Πυθαγόρειο θεώρηµα το οποίο εφαρµόζοντας την αναλογική σκέψη λειτουργεί ως «κατάσταση βάσης». Το τετράγωνο που σχεδιάζουµε εξωτερικά στην υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου έχει εµβαδόν ίσο µε το άθροισµα των εµβαδών των δύο τετραγώνων που σχεδιάζουµε εξωτερικά στις δύο κάθετες πλευρές. Αυτό είναι ένα πρότυπο για να δηµιουργήσουµε και να λύσουµε στην Ευκλείδεια Γεωµετρία ανάλογες ασκήσεις, διότι ισχύει για οποιαδήποτε σχήµατα όµοια µεταξύ τους που µπορούµε να σχεδιάσουµε µε τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγµα, ισόπλευρα τρίγωνα, ηµικύκλια. ( ρόσος Κ. & Πατρώνης Τ.). Αλλά και σε διαφορετικές ενότητες, όπως είναι ο τύπος της απόστασης δύο σηµείων στην Αναλυτική Γεωµετρία και στα ιανύσµατα η καθετότητα 4. Να αποδείξετε ότι τα διανύσµατα u r και v r είναι κάθετα, αν και µόνο αν ισχύει. r r r r u+ v = u + v. ( Αναλογική γενίκευση) Στους µιγαδικούς αριθµούς αλλά και γενικότερα υπάρχει το πρότυπο του παραλληλόγράµµου. Αν z 1 και z είναι µιγαδικοί αριθµοί να αποδείξετε ότι ισχύει η σχέση z + z + z z = z + z Με την άσκηση αυτή µπορούµε να λύσουµε πλήθος ασκήσεων όταν σε αυτές δίδονται δύο µιγαδικοί αριθµοί. 7 3 Η δοµή αυτή µας παραπέµπει σε θεώρηµα των Ανωτέρων Μαθηµατικών αλλά αυτό συµβαίνει συχνά µε τα Μαθηµατικά της Γ. Λυκείου. 4 Είναι γνωστό ότι το Πυθαγόρειο Θεώρηµα επεκτείνεται και στο χώρο Hilbert. 3

4 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 4 Το ανάλογο στην Ευκλείδεια Γεωµετρία είναι όταν, σε µία άσκηση δίνεται το µέσο ευθυγράµµου τµήµατος τότε µπορούµε να σχεδιάσουµε ένα κατάλληλο παραλληλόγραµµο µε κέντρο το µέσο αυτό. Οπότε, έχουµε πολλά θεωρήµατα για να λύσουµε ανάλογες ασκήσεις 5. Η επισήµανση του µέσου επεκτείνεται στην Αναλυτική Γεωµετρία και στα ιανύσµατα. Στη διδακτική πράξη τις ασκήσεις που ανήκουν σε µία «κατάσταση βάσης» µε τη βοήθεια των οποίων επιλύονται πολλές άλλες, µπορούµε να τις ταξινοµήσουµε σε κλάσεις ισοδυναµιών ισόµορφων ασκήσεων. Η ταξινόµηση αυτή, βελτιώνει την διδασκαλία µας, συµβάλει στην κατανόηση των εννοιών και µειώνει τη δυσκολία και τον χρόνο της λύσης. Ακόµη, η ύπαρξη όµοιας δοµής µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε µία εισαγωγική δραστηριότητα για τη διδασκαλία µίας νέας ενότητας.. Με την τεχνική αυτή µία νέα έννοια µπορεί να παρουσιαστεί κατ αναλογία µέσω µίας άλλης προϋπάρχουσας γνωστής έννοιας και να γίνει προσιτή και κατανοητή στους µαθητές. Απλά παραδείγµατα είναι, η διδασκαλία της παραγοντοποίησης των πολυωνύµων µε την ανάλυση σε γινόµενο πρώτων παραγόντων των ακεραίων. Η διαίρεση των πολυωνύµων µε τη διαίρεση των ακεραίων. 4. Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΥΡΕΤΙΚΗ - ΤΟ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ Είναι γνωστό ότι όταν στην τάξη οι µαθητές προσπαθούν να λύσουν µία άσκηση, έχουν δυσκολίες να εφαρµόσουν µεθόδους και στρατηγικές που έχουµε προηγουµένως διδάξει και έχουµε χρησιµοποιήσει στη λύση άλλων ασκήσεων. Ιδιαίτερα όταν δεν αναγνωρίζεται εύκολα η βασική έννοια που υποκρύπτεται στην εκφώνηση όπως συµβαίνει συχνά σε ασκήσεις Μιγαδικών Αριθµών και Γεωµετρίας. Αλλά ακόµη και αν οι µαθητές λύσουν πολλές ασκήσεις και έχουν αποκτήσει εµπειρίες πολλοί έχουν δυσκολίες να αρχίσουν τη λύση µίας άσκησης. Ίσως, αυτό να οφείλεται στο ότι οι µαθητές δεν έχουν µία αίσθηση µε το τι ακριβώς µοιάζει η λύση µίας άσκησης. Ώστε, να µπορούν να δηµιουργήσουν σαφείς και ρητές συνδέσεις µε άλλες δραστηριότητες και έννοιες µε τις οποίες αυτοί είναι εξοικειωµένοι ( Silver,1987). Αντίθετα, ένα κοινό γνώρισµα των ικανών λυτών προβληµάτων είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουν συνδέσεις µεταξύ δύο ή περισσοτέρων «καταστάσεων προβληµάτων» και στις µεθόδους λύσης τους. Αυτό τους οδηγεί στην επανατοποθέτηση του προβλήµατος µε ένα άλλο περιεχόµενο ώστε το νέο πρόβληµα να είναι συνήθως πιο εύκολο στη λύση (Polya, 1944). Στις συνδέσεις σηµαντικό ρόλο παίζει η αναλογική σκέψη η οποία επιτρέπει στο λύτη να συνδέσει µία οικεία µεθοδολογία ή περιβάλλον µε µία µη οικεία. Ένα βασικό σηµείο για τη σύνδεση αυτή είναι ο εντοπισµός του «αµετάβλητου στοιχείου» που υπάρχει στην άσκηση 6. Την ιδέα αυτή σπάνια την αναφέρουµε στην διδασκαλία. Η σύνδεση µέσω του αµετάβλητου στοιχείου οδηγεί σε µεθόδους, όχι σε υπολογισµούς, οι οποίες βοηθούν τους µαθητές να αρχίσουν την απόδειξη. Συνεπώς, η αναλογική σκέψη είναι σηµαντικό στοιχείο της «ευρετικής» δηλαδή της λύσης προβληµάτων. Προσπαθώντας να λύσουµε µία δύσκολη άσκηση µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κατ αναλογία τη µέθοδο µίας ευκολότερης ή το 5 Είναι βασική µεθοδολογία στις Ολυµπιάδες. 6 Το αµετάβλητο είναι µία γενικότερη έννοια στα Μαθηµατικά και έχει να κάνει µε τους µετασχηµατισµούς και τις απλοποιήσεις που κάνοµε ορισµένες φορές του τύπου «χωρίς να χάσουµε τη γενικότητα» 4

5 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 5 αποτέλεσµα της, για τη δύσκολη άσκηση. Η επιλογή µπορεί να γίνει µε το κριτήριο του «αµετάβλητου στοιχείου». Παράδειγµα από τις ανισότητες:. ( α + 1)( β + 1)( γ + 1) Αν α, β, γ είναι θετικοί να αποδείξετε ότι 8. αβγ Συχνά οι µαθητές αρχίζουν γρήγορα να κάνουν πράξεις χωρίς να σκέφτονται βαθύτερα τη λύση. Προσδοκούν σε απλοποιήσεις και σε ταυτότητες. ιαδικασία που θα τους οδηγήσει σε αδιέξοδο. Θα φθάσουν σύντοµα στη λύση αν σκεφτούν µία ανάλογη ευκολότερη άσκηση που διατηρεί «αµετάβλητη τη φόρµα». Για τον σκοπό αυτό µία χρήσιµη ερώτηση που πρέπει να επαναλαµβάνουµε στη διδασκαλία είναι: Με ποια άσκηση που έχουµε αποδείξει παλαιότερα είναι όµοια αυτή η άσκηση; Ενδέχεται αυθόρµητα να θυµηθούν τη γνωστή εφαρµογή από το σχολικό βιβλίο της Α. Λυκείου. α + 1 Να αποδείξετε ότι αν α είναι θετικός τότε ισχύει. α Λόγω συµµετρίας θα πάρουµε και τις άλλες δύο σχέσεις και θα πολλαπλασιάσουµε κατά µέλη. Παράδειγµα από τις συναρτήσεις : α, α και ισχύει ίδεται ότι η συνάρτηση f είναι περιττή και συνεχής στο [ ] α f ( x) α για κάθε x [ α, α]. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέµνει, τουλάχιστον τρεις φορές την ευθεία y= x ή την ευθεία y= x. Με την αναλογική σκέψη µπορούµε να ανατρέξουµε στην άσκηση 8 σελίδας 00 του διδακτικού βιβλίο. Στις ασκήσεις αυτές βασικό λόγο έχει «το αµετάβλητο του γεωµετρικού τετραγώνου» το οποίο δηµιουργείται από το σύνολο ορισµού και το σύνολο τιµών. 0,1 και ισχύει 0 f ( x) 1 για κάθε ίδεται ότι η συνάρτηση f είναι συνεχής στο [ ] x [ 0,1]. Να αποδείξετε ότι υπάρχει [ ] x0 0,1 τέτοιο ώστε f ( x0) = x0. Παράδειγµα από τους µετασχηµατισµούς: ίνονται οι πραγµατικοί αριθµοί α, β, γ,,δ για τους οποίους ισχύουν γ + δ = 1. Να αποδείξετε ότι ισχύει ( αγ βδ ) 1 +. α + β = 1 και Στην άσκηση αυτή και σε κάθε ανάλογη άσκηση που έχουµε το άθροισµα δύο τετραγώνων ίσο µε ένα, εφαρµόζεται ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα των Μαθηµατικών το «αµετάβλητο των τριγωνοµετρικών µετασχηµατισµών». Θεωρούµε µία γωνία θ της οποίας το α είναι το ηµίτονο και το β το συνηµίτονο. Ανάλογα και µία γωνία φ για τα γ και δ. Η απόδειξη γίνεται πολύ απλή. Γενικότερα, η άσκηση Χ µοιάζει µε την άσκηση Ψ και η Ψ λύνεται µε τη µέθοδο Ζ. Ίσως υπάρχει µία ανάλογη εφαρµογή της µεθόδου Ζ στην άσκηση Χ. Είναι χρήσιµο να αναφέρουµε στους µαθητές ότι δεν προσδοκούµε να γνωρίζουµε πως λύνουµε κάθε άσκηση αλλά να µπορούµε να υποθέτουµε µία µέθοδο πως να τη λύσουµε. Η υπόθεση αυτή µπορεί να υποστηριχτεί από την αναλογική σκέψη µε τον εντοπισµό του αµετάβλητου στοιχείου. Ακόµη, στη διδασκαλία είναι χρήσιµο να πείσουµε τους µαθητές ότι η λύση µίας οποιαδήποτε άσκησης είναι πάντα µία άσκηση της λογικής µε αναλογίες. 5

6 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 6 5. Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΩΣ ΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ένα από τα µειονεκτήµατα της διδασκαλίας των Μαθηµατικών είναι ότι γίνεται µονότονη και πληκτική όταν διδάσκουµε αφηρηµένες ιδέες µε τον ίδιο πάντοτε φορµαλιστικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό η διδασκαλία µας πρέπει να είναι διανθισµένη µεταξύ των άλλων και µε λεκτικές συνθέσεις όχι κατ ανάγκη πάντοτε µαθηµατικές. ηλαδή µε µεταφορές. Οι µεταφορές µπορεί να είναι απλές φράσεις που υπενθυµίζουν µία µαθηµατική διαδικασία., αποφθέγµατα ή παροιµίες µε θέµατα σχετικά µε τα Μαθηµατικά και τη µάθηση. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις πρέπει να είναι σύντοµες, οικείες και διαυγείς και να παρουσιάζονται µε ενδιαφέροντα τρόπο. Όταν χρησιµοποιείται σωστά προσδίδει χάρη και διαύγεια στον µαθηµατικό λόγο µε το να συνδυάζει το συνηθισµένο µε το ασυνήθιστο (Hawkes T.). Όµως να έχουµε υπόψη µας ότι «η µεταφορική γλώσσα» αποκλίνει από την κυριολεξία, δεν εννοεί αυτό που λέει. Είναι η γλώσσα του Αισώπου. Παραδείγµατα µη µαθηµατικών λεκτικών συνθέσεων. Τα Μαθηµατικά δεν είναι ένας περίπατος σε οµαλό µονοπάτι. Είναι ένα ταξίδι σε άγνωστο δάσος στο οποίο οι ερευνητές συχνά χάνονται. Τα Μαθηµατικά δεν είναι η τέχνη των υπολογισµών αλλά η τέχνη των ελάχιστων υπολογισµών. Η άσκηση αυτή είναι δύσκολη και µας έχει κάνει άπορους. ( εν µπορούµε να βρούµε διέξοδο και να λύσουµε την άσκηση ) Οι καλές ασκήσεις είναι σαν τα µανιτάρια, αναπτύσσονται σε συστάδες. (Είναι γνωστό ότι ορισµένες ασκήσεις είναι περισσότερο επιβοηθητικές σε κάθε ενότητα από κάποιες άλλες) Με τη λογική κάνουµε τις αποδείξεις µε τη διαίσθηση τις ανακαλύψεις. Αν µία µαθηµατική ιδέα τη χρησιµοποιήσουµε µόνο µία φορά είναι trick. Αν τη χρησιµοποιήσουµε δύο φορές γίνεται µέθοδος. Μαθαίνω να αποδεικνύω σηµαίνει µαθαίνω να κρίνω. Τα Μαθηµατικά είναι δηµιούργηµα της πιο εµπνευσµένης ανθρώπινης φαντασίας. Τα µαθηµατικά βιβλία δεν τα διαβάζουµε, δεν τα µελετούµε και δεν τα πιστεύουµε. Τα υποβάλουµε σε έρευνα, όπως έκαναν οι Άγιοι ηµών Πατέρες µε τα Ιερά Κείµενα. (Για να τονίσουµε την σχολαστικότητα που απαιτείται για την µαθηµατική έρευνα) Ένας είναι ικανός στα Μαθηµατικά όταν διαισθάνεται τα λάθη που µπορεί να κάνει και γνωρίζει πώς να τα αποφεύγει. Τα Μαθηµατικά είναι η τέχνη του παραµυθά της Λογικής οι δηµιουργίες του υπάρχουν µόνο στη σκέψη. Παραδείγµατα µαθηµατικών λεκτικών συνθέσεων. Η γραφική παράσταση µίας συνάρτησης είναι ένας «ταξιδιώτης» η πορεία του οποίου καθορίζεται από δύο άλλους συνταξιδιώτες το χ και το ψ που πορεύονται από τα αριστερά προς τα δεξιά.. Το όριο µίας συνάρτησης είναι ένα ταξίδι δύο ταξιδιωτών, του ενός γνωρίζουµε τον προορισµό και ζητούµε του άλλου. 6

7 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 7 Η συνάρτηση είναι µία «µηχανή του καφέ». Με εισαγωγή τους σπόρους (σύνολο ορισµού) επεξεργασία η µηχανή (τύπος ) εξαγωγή σκόνη του καφέ (σύνολο τιµών ). Η πρόσθεση και η αφαίρεση των ακεραίων είναι ένα εβδοµαδιαίο «λογιστικό φύλο» στο οποίο οι θετικοί αριθµοί απεικονίζουν τα έσοδα και οι αρνητικοί τα έξοδα. Στην ισότητα F ( x) = f ( x), οι τιµές της f κατασκευάζουν «το πορτραίτο κλίσεων» της F. ηλαδή ερµηνεύουµε την τιµή f ( x0 ) ως την κλίση της εφαπτοµένης στη γραφική παράσταση της F στο x 7 0. Η «χρυσή τοµή» ή «θεϊκή αναλογία» είναι ο χωρισµός ενός ευθυγράµµου τµήµατος σε µέσο και άκρο λόγο. Οι λεκτικές συνθέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως εργαλεία µνήµης και επεξήγησης ανάλογα µε την έννοια που διδάσκουµε. Για παράδειγµα, για να βρούµε τους πρώτους αριθµούς χρησιµοποιούµε την τεχνική που ονοµάζεται «κόσκινο του Ερατοσθένη» γιατί κατ αναλογία µε το πραγµατικό κόσκινο, «κοσκινίσαµε» ν διαδοχικούς αριθµούς, διαγράφοντας πολλαπλάσια, µέχρι τον αριθµό p που είναι πρώτος και ισχύει p ν. Η µεταφορά αυτή χρησιµοποιείται για να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο εύρεσης των πρώτων αριθµών και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τη διαδικασία αυτή στη µνήµη τους. Τα «µοντέλα sandwich» είναι µία κατηγορία αναλογικών µοντέλων τα οποία χρησιµοποιούµε ως µνηµονικούς κανόνες και ως τεχνικές στη διδασκαλία στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. Η ονοµασία sandwich προέρχεται από την τροπή ενός σύνθετου κλάσµατος σε απλό. Μπορούµε να παρουσιάσουµε τη διαδικασία µε την αναπαράσταση ενός πραγµατικού sandwich. α ψωµ ί β ντοµ άτα ψωµ ί ψωµ ί α δ = = = (Στα πραγµατικά σάντουιτς το ψωµί γ τυρί ντοµ άτα τυρί β γ δ ψωµ ί είναι πιο σηµαντικό από το περιεχόµενο γι αυτό το βάζουµε πάνω). Στο Λύκειο µοντέλο sandwich είναι το κριτήριο παρεµβολής, για την εύρεση του ορίου µίας συνάρτησης. Μοντέλο sandwich είναι η γνωστή τριγωνική ανισότητα στις απόλυτες τιµές. Ακόµη, έχουµε το sandwich του Fermat ή sandwich των τέλειων αριθµών που µπορούµε να δώσουµε ως εργασία στη Γ. Γυµνασίου. Να βρείτε τον θετικό ακέραιο που περιέχεται µεταξύ ενός τέλειου τετραγώνου και ενός τέλειου κύβου. Τα «µαγικά τετράγωνα» είναι µία άλλη κατηγορία αναλογικών µοντέλων. Είναι τετράγωνες διατάξεις που έχουν το ίδιο άθροισµα οι σειρές οι στήλες και οι δύο διαγώνιες. Τα µαγικά τετράγωνα προήλθαν από την ισοδυναµία που έθεσαν οι 7 Είναι οι µικρές γραµµούλες που βλέπουµε στα σχήµατα των διαφορικών εξισώσεων. 7

8 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 8 µαγικές τέχνες ανάµεσα στους αριθµούς και τα γράµµατα του αλφάβητου 8. ια µέσου των αιώνων υπήρξαν µέσα λαϊκών µαθηµατικών δηµιουργιών. Στα αναλογικά µοντέλα ανήκουν και τα «Ηρώνεια τρίγωνα 9» τα οποία είναι µία κατηγορία τριγώνων µε πολλές θεωρητικές και πρακτικές εφαρµογές. Πολλές ασκήσεις σε αυτά συνδέονται µε τις πυθαγόρειες τριάδες. Συνεπώς, ένα από τα αναλογικά µοντέλα στη µαθηµατική διδασκαλία είναι οι λεκτικές συνθέσεις που συνδέουν ανόµοια πράγµατα τα οποία έχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά. Με τις λεκτικές συνθέσεις το αφηρηµένο δοµείται και εκφράζεται µε απτό και αισθητικό λεκτικό τρόπο. Παράλληλα η ουδέτερη µαθηµατική γλώσσα αποκτά µία δυναµική ενισχύοντας την επικοινωνιακή µας ικανότητα στην τάξη (Pimm D.1987). Οι λεκτικές συνθέσεις πρέπει να ταιριάζουν µε την ενότητα που διδάσκουµε και να περιέχουν λέξεις «όµορφες». 6. Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΩΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ Οι αναλογίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη διδασκαλία και ως εργαλεία για ανακάλυψη και επέκταση των ορίων της γνώσης. Στη περίπτωση αυτή οι αναλογίες λειτουργούν ως ένας µηχανισµός µε τον οποίο µπορούµε να ερευνήσουµε ή να διδάξουµε µε οριακό αλλά εννοιολογικό τρόπο νέες µαθηµατικές έννοιες. ηλαδή, µε την αναλογική σκέψη µπορούµε να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µίας δύσκολης έννοιας και τη διδασκαλία ενός περισσότερο σοφιστικού αντικειµένου. Είναι ένας τρόπος να διδάξουµε απροσπέλαστες διαφορετικά έννοιες που βρίσκονται στις παρυφές του αναλυτικού προγράµµατος.(πεπλεγµένες συναρτήσεις, διαφορικές εξισώσεις, σύµµορφες συναρτήσεις, πιθανότητες) βαπτίζοντας τις µε άλλα ονόµατα 10. Παράδειγµα από τη Στατιστική Είναι γνωστό ότι το βασικό µέτρο της µεταβλητότητας τη διασπορά, ν 1 s = ( t x), τη µετρούµε σε τετραγωνικές µονάδες. Αν σκεφτούµε αναλογικά ν i = 1 i αυτό είναι µία ένδειξη ότι η µεταβλητότητα «διαµερίζεται», όπως συµβαίνει κατ αναλογία και µε ένα πολυγωνικό χωρίο στην Ευκλείδεια Γεωµετρία. Είναι ένας µηχανισµός για να δηµιουργήσουµε νέα µαθηµατικά αντικείµενα. Στην περίπτωση µας την ANOVA. (Ανάλυση της ιακύµανση) Την αναλογία αυτή µπορούµε να την αναφέρουµε στη διδασκαλία αν και είναι θέµα προχωρηµένης Στατιστικής. Παράδειγµα από τις Πιθανότητες Οι Πιθανότητες είναι εννοιολογικά το δυσκολότερο αντικείµενο των στοιχειωδών Μαθηµατικών. Είναι δύσκολο να τις ενσωµατώσουµε στη Στατιστική, στην ύλη 8 Ο Αγρίππας ( ) στο έργο του Απόκρυφη Φιλοσοφία το 1510, συνέδεσε τα µαγικά τετράγωνα µε τη µαγεία. Ένα από τα τετράγωνα του ήταν το τετράγωνο του ία. Σύνδεση µε την µαγεία υπήρξε όµως και παλαιότερα. 9 Ένα τρίγωνο είναι Ηρώνειο όταν οι πλευρές και το εµβαδόν του είναι ακέραιοι αριθµοί. Κάποια από αυτά είναι και ορθογώνια. 10 Τέτοιες ασκήσεις υπάρχουν στα διδακτικά βιβλία του Λυκείου. 8

9 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 9 της Γ. Λυκείου για να βγάλουµε στοιχειώδη συµπεράσµατα για δείγµατα που ακολουθούν την κανονική κατανοµή. Όµως, στο πλαίσιο της αναλογικής σκέψης παρουσιάζουµε την πιθανότητα σε ένα διάστηµα ως το ποσοστό των παρατηρήσεων που ανήκουν στο διάστηµα αυτό. Αυτή η αναλογικότητα προέρχεται από το ιστόγραµµα στο οποίο συσχετίσαµε τη συχνότητα µε το εµβαδόν. Είναι γνωστό ότι ένα τυχαίο δείγµα x1, x, x3,..., x ν, από µία τυχαία µεταβλητή Χ, µπορούµε να το παραστήσουµε γεωµετρικά ως ένα σύνολο σηµείων στο άξονα χ χ. Στο ιστόγραµµα όταν το δείγµα είναι µεγάλο και προέρχεται από συνεχή κατανοµή, δεν παίρνουµε τις τιµές του δείγµατος (παρατηρήσεις) αλλά τον συνολικό αριθµό των τιµών που πέφτουν σε κάθε διάστηµα (κλάση). Κάθε κλάση είναι η βάση ενός ν i ορθογωνίου µε ύψος, όπου h είναι το µήκος της κλάσης, που συνήθως το ν h θεωρούµε ως µονάδα, και ν i η συχνότητα της i κλάσης i =1,,3, κ. Το εµβαδόν του ν i ορθογωνίου σε κάθε κλάση είναι ίσο µε τη σχετική συχνότητα της κλάσης ν, η οποία µπορεί να εκφραστεί και µε όρους ποσοστών. Όταν το ν είναι αρκετά µεγάλο η σχετική συχνότητα προσεγγίζει ένα αριθµό. Το όριο αυτό, είναι η πιθανότητα της τιµής µίας παρατήρησης που ανήκει στο συγκεκριµένο διάστηµα της κλάσης. Συνεπώς, µπορούµε κατ αναλογία να βγάλουµε συµπεράσµατα για ένα τυχαίο δείγµα στηριζόµενοι στην κανονική κατανοµή µε όρους ποσοστών. Παράδειγµα από τους µιγαδικούς αριθµούς Μία άλλη δύσκολη έννοια που διδάσκουµε στη Γ. Λυκείου, χωρίς να την αναφέρουµε, είναι οι απεικονίσεις και κυρίως οι σύµµορφες απεικονίσεις. Για παράδειγµα, στη Γ. Λυκείου δίνουµε ως ασκήσεις τις παρακάτω µορφές απεικονίσεων, την παράλληλη µετατόπιση w= z+ b, b C, τη µεγέθυνση w= kz αν k > 1 ( σµίκρυνση αν k< 1) η οποία αυξάνει ή µειώνει την απόσταση δύο 1 σηµείων, την αντιστροφή w=, z 0 το γραµµικό µετασχηµατισµό w= az+ b, z µε a C και b C, που είναι στροφή, µεγέθυνση και µετατόπιση και τον az+ b διγραµµικό µετασχηµατισµό ή Mobius w= cz +, µε ad bc 0 που περιλαµβάνει d µεταφορά, στροφή, µεγέθυνση και αντιστροφή. Απλοποιώντας τη θεωρία και τις συνθήκες, τους µετασχηµατισµούς τους διδάσκουµε κατ αναλογία ως γεωµετρικούς τόπους στο µιγαδικό επίπεδο. Χωρίς να αναφέρουµε τις λέξεις συνάρτηση, απεικόνιση και µετασχηµατισµός. Θεωρούµε τη λύση ως µία διαδικασία απαλοιφής των παραµέτρων. Θα δούµε στην παρακάτω άσκηση πως ένας γνωστός τόπος των εικόνων ενός µιγαδικού z, απεικονίζεται µε τον µετασχηµατισµό w σε ένα σύνολο σηµείων. Η άσκηση αφορά τον περίφηµο µετασχηµατισµό του Nikolai Joukowsky ( ) που εφαρµόζεται στην αεροναυπηγική και την υδροδυναµική Μία µορφή του είναι και η άσκηση 9 της σελίδας 10 του βιβλίου κατεύθυνσης της Γ. Λυκείου. 9

10 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 10 Άσκηση. ίνεται ότι για τον µιγαδικό z= x+ yi ισχύει η σχέση z =. Να βρείτε τη γραµµή z 1 που βρίσκονται οι εικόνες Μ των µιγαδικών w= +. z Λύση Γράφουµε τη σχέση που µας δώσανε σε µία ανεπτυγµένη µορφή. z = ή x+ yi = ή x + y = 4. Είναι κύκλος κέντρου Ο(0, 0) και ακτίνας R = και είναι η γραµµή που βρίσκονται η εικόνες των µιγαδικών z. 1 1 Αντικαθιστούµε το z= x+ yi στον τύπο του w. Έχουµε w= ( x+ yi) +. ( x+ yi) Φέρουµε τον w στην αλγεβρική µορφή w= ( + ) x+ ( ) yi Θέτουµε τον w= α+ βi δηλαδή, a+ βi= x+ yi. 8 8 a β Κάνοντας απαλοιφή των x, y βρίσκουµε + = 1, που παριστάνει έλλειψη 5 3 ( ) ( ) 4 4 στην οποία βρίσκονται οι εικόνες των µιγαδικών w. Για να γίνει κατανοητή στους µαθητές η άσκηση και η λύση της µπορούµε να κάνουµε επί πλέον ερωτήσεις, όπως οι παρακάτω. Πάντα προσεκτικά και σύµφωνα µε το διδακτικό συµβόλαιο του βιβλίου. α) Τι ονοµάζουµε γεωµετρικό τόπο στο επίπεδο β) Τι ονοµάζουµε παράµετρο και τι απαλοιφή; γ) Αναφέρετε µία άλλη περίπτωση απαλοιφή παραµέτρων. (π.χ. στη βελτιστοποίηση, στο ρυθµό µεταβολής κ.λ.π.) Συνεπώς, στο Λύκειο και ιδιαίτερα στη Γ. Λυκείου διδάσκουµε κατ αναλογία δύσκολες «σοφιστικές» έννοιες χωρίς να τις αναφέρουµε ονοµαστικά. Στη περίπτωση αυτή τα αναλογικά µοντέλα αποτελούν νέους τρόπους µαθηµατικής έκφρασης. Αυτή η αναλογική σκέψη, που µπορούµε να τη χαρακτηρίσουµε ως ένα είδος εννοιακής µεταφοράς, εξαρτάται από αντίληψη υψηλού επιπέδου. Όταν οι µαθητές εργάζονται σε τέτοια θέµατα δεν γνωρίζουν την υποκείµενη έννοια. ηλαδή, την ύπαρξη µιγαδικών συναρτήσεων. Εργάζονται στο αλγοριθµικό επίπεδο. Στην παραπάνω άσκηση περιορίζονται σε µία τεχνική απαλοιφής των χ και ψ. Η περαιτέρω εµβάθυνση προϋποθέτει νέες γνώσεις και διαδικασίες που ξεφεύγουν από τα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράµµατος. Σε κάθε περίπτωση τα αναλογικά µοντέλα απαιτούν από τους µαθητές να σκέπτονται. 7. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η µοντελοποίηση είναι µία διαδικασία µε την οποία εκφράζουµε µία κατάσταση ή ένα φαινόµενο του πραγµατικού κόσµου µε µαθηµατικούς όρους. Ένα µαθηµατικό µοντέλο, είναι η αντιπροσώπευση του φαινοµένου µε µαθηµατικές δοµές συνήθως, µε µία συνάρτηση ή ένα σύνολο συναρτήσεων. Συνεπώς, τα µοντέλα είναι 10

11 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 11 µαθηµατικές συνθέσεις δηλαδή, ένα είδος µεταφοράς και η µοντελοποίηση είναι µία διαδικασία µε την οποία παράγουµε µεταφορές. Εδώ, µε τον όρο «µεταφορά» εννοούµε µία αντιστοιχία µεταξύ δύο εννοιολογικών πεδίων, του φυσικού κόσµου και των µαθηµατικών δοµών. Η µαθηµατική µοντελοποίηση απαιτεί ένα ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της πραγµατικότητας. Απαιτεί να έχουµε µία άποψη για το φαινόµενο. Για να απεικονίσουµε αυτή την άποψη πρέπει να κάνουµε χρήση της µεταφοράς. ηλαδή, της γνωστικής συνάρτησης που µας δίνει τον µηχανισµό για να κατανοήσουµε το ένα πεδίο µε όρους του άλλου. Παραδείγµατα µοντελοποίησης βρίσκουµε σε πολλές ενότητες των Μαθηµατικών του Λυκείου. Ας δούµε µία απλή περίπτωση µοντελοποίησης στην οποία το φυσικό φαινόµενο έχει απλοποιηθεί και έχει διατυπωθεί ως πραγµατικό πρόβληµα. Μία σφαιρική ποσότητα µεταλλεύµατος σιδήρου τήκεται σε µία υψικάµινο και η επιφάνεια του µειώνεται µε ρυθµό 8π m / hour. Να βρείτε τον ρυθµό µείωσης του όγκου του µεταλλεύµατος τη χρονική στιγµή κατά την οποία η ακτίνα είναι 4 m. Θα µεταφράσουµε το πρόβληµα σε µαθηµατικούς όρους. Η γνωστική «συνάρτηση της µεταφοράς» µας επιτρέπει να διανοηθούµε ορισµένες φυσικές καταστάσεις ως µαθηµατικούς τύπους. Όπως, τη σφαιρική ποσότητα του 4 3 µεταλλεύµατος ως V ( t) = π R ( t) και την επιφάνεια του µεταλλεύµατος ως 3 E( t) = 4 π R ( t). Το φυσικό φαινόµενο της τήξης ως µεταβολή που εκφράζεται µε την παράγωγο V ( t ). Με παραγώγιση και εργαζόµενοι µέσα στα Μαθηµατικά (όχι στην υψικάµινο) E ( t) R( t) προκύπτει το µοντέλο V ( t ) =, το οποίο µας επιτρέπει να κατανοήσουµε ορισµένες πτυχές της τήξης του µεταλλεύµατος. Η µεταφορά της πρακτικής κατάστασης στο µαθηµατικό συµβολισµό αποτελεί µία µεγάλη δυσκολία για τους µαθητές. εν υπάρχει εύκολος τρόπος να εξηγήσουµε τέτοιες «µεταφραστικές διαδικασίες». Μόνο µε την εξάσκηση οι µαθητές θα αποκτήσουν µία οριακή γνώση. Εκτός από τις εννοιακές δυσκολίες υπάρχουν και µαθηµατικές. Στις ασκήσεις αυτές δεν υπάρχει η αίσθηση του µεγέθους του χρόνου t και δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η ύπαρξη της συνθέτης συνάρτησης. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ο όγκος της σφαίρας και είναι συνάρτηση της ακτίνας R και του χρόνου t. Αλλά ο χρόνος t δεν είναι φυσικό µέγεθος κινούµενου αντικείµενου όπως συµβαίνει στις ασκήσεις της Φυσική. Εδώ ο χρόνος «ρέει» όπως το µετάλλευµα και ανιχνεύεται µόνο στις µονάδες του ρυθµού µεταβολής της επιφάνειας. Για τον λόγο αυτό στη µοντελοποίηση πρέπει να έχουµε «άποψη» για το φαινόµενο, ακόµη και όταν το πρόβληµα είναι για διδακτικούς σκοπούς όπως το παραπάνω. Τέλος, η χρησιµότητα των µαθηµατικών µοντέλων στα φυσικά φαινόµενα είναι κάτι στα όρια του µυστηρίου. εν µπορούµε λογικά να εξηγήσουµε γιατί είναι δυνατόν να παρακολουθήσουµε την πορεία ενός φυσικού φαινοµένου µέσα από ένα τύπο. Η σχέση των Μαθηµατικών και της Φύσης είναι µυστηριώδης. 11

12 Ι. Καλογεράκης: ιδασκαλία κατ αναλογία 1 Σε κάθε περίπτωση οι µεταφορές µπορούν να παίξουν ένα ενδιαφέροντα ρόλο στη βοήθεια των µαθητών για να οικοδοµήσουν τη γνώση τους. Είναι µία διαδικασία µεθόδου µάθησης που ανάγεται στον κονστρουκτιβισµό. Ακόµη, τα µοντέλα είναι αποτελεσµατικά στη διδασκαλία όταν χρησιµοποιούνται προσεκτικά µε οικονοµικό, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο. 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο λογισµός µε αναλογίες είναι ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό του ανθρώπου. Είναι ένας µηχανισµός της ανθρώπινης σκέψης να προσαρµόζει τις νέες έννοιες. Τα αναλογικά µοντέλα έχουν πολλές µορφές, µπορεί να είναι οµοιότητα δοµών, διαδικασία ευρετικής, φραστικές µεταφορές που ερµηνεύουν και εµπλουτίζουν τη διδασκαλία, νέοι τρόποι µαθηµατικής έκφρασης ή µεταφορές για τη δηµιουργία µαθηµατικών µοντέλων. Όλες αυτές οι µορφές έχουν ως προϋπόθεση την αναλογική σκέψη. Η εισαγωγή τους στην παιδαγωγική µας στρατηγική δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τον µαθηµατικό φορµαλισµό, αλλά να κάνει τη διδασκαλία περισσότερο πλούσια, ελκυστική και κατανοητή. Βιβλιογραφία. 1. Ανδρεαδάκης Στυλιανός κ.α Μαθηµατικά Γ. Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση, Αθήνα ρόσος,κ & Πατρώνης, Τ. 1999, Σηµειώσεις πάνω στη µεθοδολογία Επίλυσης Προβληµάτων. Πάτρα. Πανεπιστήµιο Πατρών. 3. Γαβαλάς. & Γυφτογιάννη Μ Αναλογική σκέψη και Μαθηµατικά.!8 Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηµατικής Παιδείας. Ε. Μ.Ε. 4. Hawkes Terence, Μεταφορά : Η Γλώσσα της Κριτικής. Μετάφραση Γαβριήλ - Νίκος Πεντζίκης Εκδόσεις Ερµής, Αθήνα Polya G. 1944, Πώς να το λύσω, Μετάφραση Λάµπης Σιαδήµας, Εκδόσεις Σπηλιώτη, Αθήνα. 6. Benson Steve, 007, Problem Solving by Analogy, The Mathematical Educator, Vol. No., Silver, E Foundations of Cognitive Theory and Research for Mathematics problem solving. In A. Schoenfeld (ed.) Cognitive Science and Mathematics Education (p ). Lawrence Erlbaum & Associates. 8. Lyn D. English 004. Mathematical and Analogical Reasoning of Young Learners. New Jersey: Lawrence Erlbaum & Associates, Pimm, David Speaking Mathematicaly, Communication in Mathematics Classrooms, Routledge, London, Sternberg R. Ben-Zeev T. (1996). The Nature of Mathematical Thinking, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah,NJ,1996. Καλή και δηµιουργική χρονιά σε όλους Γιάννης Γ. Καλογεράκης 1

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. όπως και για πολλά άλλα επιµέρους θέµατα που αφορούν τη λειτουργία EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Ευχαριστώ τους φοιτητές και φοιτήτριες του µαθήµατος «Μεθοδολογία των Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 3 ( ) ( ) ( ) = 4( ) d d ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 00 Email: dsourlas@phsics.upatras.gr www.phsics.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις

Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Σ.Κ. ΠΗΧΩΡΙ ΗΣ Απειροστικος Λογισµος Προχειρες Σηµειωσεις Κρήτη 986 Αθήνα996 Σάµος 2006 Απειροστικός Λογισµός Πρόχειρες Σηµειώσεις. Σ. Πηχωρίδης Στοιχειοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη

Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαθηματικές δραστηριότητες με επιλογή δεδομένων και η συμβολή τους στις μετά-δεξιότητες και την εννοιολογική ανάπτυξη Βασίλης Καραγιάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δέσποινα Πόταρη Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα