ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1.3 Σχετικά έγγραφα 1.4 Ορισμοί Κεφάλαιο 2 - Όροι & Διαδικασίες Ελέγχου 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης 2.2 Παραλαβή προϊόντος 2.3 Επιτήρηση 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών 2.6 Οικονομικοί όροι Κεφάλαιο 3 Απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Ενδιάμεσος 3.1 Γενικά 3.2 Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 16

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία: Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Διεύθυνση : Έδρα: Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ.13, Βόλος Γραφείο Αθηνών: Μερκούρη 76, , Άγιος Δημήτριος, Αθήνα Γραφείο και Εργαστήριο Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη Παράρτημα Αθηνών (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ): Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα, Αθήνα Παράρτημα Θηβών (Πρώην ΕΚΕΠΥ): 72 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ.18646, Χαλκίδα Εργαστήρια Αθηνών (Πρώην ΕΛΟΤ): Κηφισσού 50, Αθήνα Έτος Ίδρυσης: 1985 (Π.Δ. 182, ΦΕΚ 174/Α/ ) Αριθμός Τηλεφώνου Έδρας : , 1, 2 Αριθμός Τηλεομοιοτύπου Έδρας : E- mail έδρας: ΑΦΜ: , ΔΟΥ (A-B) ΒΟΛΟΥ 1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε Κέντρα Διανομής Τσιμέντων τα οποία, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του Ν.4254 ΦΕΚ 8Α5/ σημείο 2α πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ για την διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας, της σήμανσης συμμόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση των πιστοποιημένων από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Βεβαίωση Συμμόρφωσης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ. 1.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ EΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 2 : Αξιολόγηση συμμόρφωσης. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 2 : Χημική ανάλυση τσιμέντου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 3 :Προσδιορισμός χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 5 :Δοκιμή ποζολανικότητας για ποζολανικά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου-προσδιορισμός της λεπτότητας. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 7 : Μέθοδοι δειγματοληψίας και προετοιμασία δειγμάτων. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011 για τα Προϊόντα του τομέα Δομικών Κατασκευών (CPR). Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 16

4 1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ Τσιμέντο χύδην Τσιμέντο μη συσκευασμένο, το οποίο διακινείται με διάφορα μέσα ή συσκευασμένο σε συσκευασίες οι οποίες δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και από τις οποίες είναι δυνατόν να διατεθεί προϊόν σε μικρότερες ποσότητες ( π.χ. διακίνηση με μεγασάκκους). Πιστοποιητικό σταθερότητας επίδοσης του προϊόντος Έγγραφο το οποίο εκδίδεται βάσει των κανόνων του σχήματος AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης), το οποίο βεβαιώνει ότι υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι το τσιμέντο βρίσκεται σε συμμόρφωση με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Πιστοποιημένο τσιμέντο Τσιμέντο για το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης. Εργοστάσιο Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό, για την παραγωγή τσιμέντου, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κατάλληλο για τη συνεχή μαζική παραγωγή τσιμέντου, συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα εξοπλισμού για την άλεση και ομογενοποίηση καθώς και την απαραίτητη χωρητικότητα σε σιλό για την αποθήκευση και την παράδοση κάθε τσιμέντου που παράγεται. Αυτός ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζονται επιτρέπουν με επαρκή ακρίβεια τον έλεγχο της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Κέντρο διανομής Εγκατάσταση (που δεν βρίσκεται στο εργοστάσιο παραγωγής) στην οποία γίνεται διαχείριση και παράδοση τσιμέντου (το οποίο έχει παραληφθεί χύδην ή με άλλη μορφή), με κατάλληλο τρόπο ώστε να μη μεταβάλλεται το σύνολο των ιδιοτήτων του προϊόντος το οποίο έχει παραληφθεί εκεί προερχόμενο από τον παραγωγό, όπου κάποιος ενδιάμεσος έχει πλήρη ευθύνη για όλες τις πτυχές της ποιότητας του τσιμέντου. Ενδιάμεσος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα χύμα τσιμέντο, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN και που φέρει τη σήμανση CE και αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση όλων των πτυχών της ποιότητας του τσιμέντου σε εγκαταστάσεις διαχείρισης χύμα τσιμέντου και προμηθεύει το τσιμέντο περαιτέρω σε άλλους. Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης Συνεχής έλεγχος που διεξάγεται από κάποιον ενδιάμεσο και αποτελείται από τις δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται από τον ενδιάμεσο στο(α) σημείο(α) παράδοσης των κέντρων διανομής. Εγχειρίδιο ποιότητας του κέντρου διανομής Το έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της διαχείρισης του κέντρου διανομής, που εφαρμόζεται από κάποιον ενδιάμεσο, σε ένα συγκεκριμένο κέντρο διανομής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του αποθηκευόμενου τσιμέντου με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 16

5 Βεβαίωση συμμόρφωσης Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΝ κατόπιν αιτήσεως του ΚΔΤ επί τη βάσει της ικανοποίησης της σχετικής νομοθεσίας (όπως περιγράφεται στις σχετικές υποπαραγράφους του Ν.4254 ΦΕΚ85Α/ , και αφού ληφθεί υπόψη το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Σταθερότητας της Επίδοσης) από τον διαπιστευμένο φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.). Αποδεκτά άνω και κάτω όρια Τα αντίστοιχα άνω και κάτω όρια αποτελεσμάτων του αυτοελέγχου του παραγωγού, των τελευταίων δώδεκα μηνών, από τον μήνα που παραλήφθηκε το φορτίο στο κέντρο διανομής. Μη συμμορφούμενο προϊόν Το προϊόν το οποίο βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων. Περίοδος ελέγχου Περίοδος παραγωγής και παράδοσης που ορίζεται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτοελέγχου. Στιγμιαίο δείγμα Δείγμα που λαμβάνεται την ίδια στιγμή από το ίδιο μέρος, σχετικά με προγραμματισμένες δοκιμές. Μπορεί να ληφθεί με τον συνδυασμό μιας ή περισσοτέρων διαδοχικών μονάδων δείγματος. Προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή Χαρακτηριστική τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στη περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Οριακή τιμή μεμονωμένου αποτελέσματος Τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία - για οιοδήποτε μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής-δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στην περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 16

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης Η διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης σε Κέντρο Διανομής Τσιμέντων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Υποβολή Αίτησης Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο στην ΕΒΕΤΑΜ για κάθε κέντρο διανομής που διαθέτει, με τη χρήση του εντύπου GP-CERTINSP/ΕΝ01 και συνοδεύεται από: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγραφή της γενικής οργάνωσης του Κέντρου Διανομής, πληροφορίες για την διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων (παραλαβή, εκφόρτωση, προετοιμασία σιλό, αποθήκευση, διατήρηση, παραδόσεις, μεταφορές κλπ ). Η ΕΒΕΤΑΜ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Αρχική Επιθεώρηση κέντρου διανομής Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται από την ΕΒΕΤΑΜ αρχική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν το Κέντρο Διανομής τηρεί τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες για την διατήρηση της ποιότητας του πιστοποιημένου τσιμέντου. Οι απαιτήσεις αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού. Μεταξύ των άλλων κατά την επιθεώρηση αυτή αξιολογείται η καταλληλότητα του εξοπλισμού και του εργαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ όπου εφαρμόζονται, καθώς επίσης και το σύστημα εκφόρτωσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, και το σύστημα φόρτωσης. Κατά την επιθεώρηση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αποφυγή λανθασμένης διαδρομής των τσιμέντων ή ανάμιξης διαφορετικών τσιμέντων. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής καταγράφονται από την ΕΒΕΤΑΜ σε έκθεση ελέγχου. Σε περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφώσεων, καθορίζεται, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο, το χρονικό διάστημα στο οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, μετά την ικανοποιητική εφαρμογή των οποίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό Σταθερότητας της Επίδοσης. 2.2 Παραλαβή προϊόντος Με την πρώτη παραλαβή προϊόντος, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονική εφαρμογή των διαδικασιών στο Κέντρο Διανομής. Κατά την πρώτη παραλαβή τσιμέντου λαμβάνεται ένα τουλάχιστον δείγμα, μεταξύ των δειγμάτων που λαμβάνονται για την ταχεία αναγνώριση, και διεξάγονται, εκτός των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης και όλες οι δοκιμές του Πίνακα 1 της παρ.3.5 του παρόντος κανονισμού. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΒΕΤΑΜ κάθε φορά που πρόκειται να εισέλθει στο Κέντρο Διανομής νέος τύπος πιστοποιημένου τσιμέντου ή όμοιος τύπος τσιμέντου αλλά από διαφορετικό εργοστάσιο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 16

7 2.3 Επιτήρηση Η ΕΒΕΤΑΜ επιτηρεί τη λειτουργία του Κέντρου Διανομής τουλάχιστον μία φορά το έτος. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικά προβλήματα, ο αριθμός των επιτηρήσεων μπορεί να αυξηθεί μέχρι τέσσερις (4) το έτος. Επίσης η ΕΒΕΤΑΜ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο ελέγχει τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του Ενδιάμεσου. 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων Η ΕΒΕΤΑΜ διενεργεί 6 δειγματοληψίες το χρόνο για κάθε τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου, από κάθε μονάδα παραγωγής που εισέρχεται στο Κέντρο Διανομής, από το σημείο φόρτωσης για τον πελάτη. Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται τριπλά δείγματα. Το ένα είναι για την ίδια για τη διενέργεια των δοκιμών στο εξωτερικό εργαστήριο, το άλλο για τη διενέργεια αντίστοιχων δοκιμών από το εργαστήριο του Κέντρου Διανομής και το τρίτο φυλάσσεται, με ευθύνη του Κέντρου Διανομής, σε περίπτωση που χρειασθεί να επαναληφθούν οι δοκιμές. Στην τελευταία περίπτωση το δείγμα αποσφραγίζεται με ευθύνη της ΕΒΕΤΑΜ και με την παρουσία εκπροσώπου του Ενδιάμεσου, και οι δοκιμές διεξάγονται με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών στο εξωτερικό εργαστήριο. Κάθε δείγμα, ποσότητας 7 kg, συσκευάζεται, σημαίνεται κατάλληλα και μεταφέρεται με ευθύνη του ενδιάμεσου σε εξωτερικό εργαστήριο, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων (Πίνακας 1). 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών Η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του ενδιαμέσου παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μέγιστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής 28 ημερών, τόσο του αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο ενδιάμεσος, όσο και εκείνων του εξωτερικού εργαστηρίου, αξιολογούνται με βάση όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Στην περίπτωση που εντοπισθούν αποκλίσεις κατά την αξιολόγηση, η ΕΒΕΤΑΜ ενημερώνει τον Ενδιάμεσο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά. Για τη διαχείριση των μή συμμορφώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, κατά περίπτωση. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ για τις διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματά τους. Μετά την επιβεβαίωση της ικανοποιητικής εφαρμογής των συμφωνηθέντων διορθωτικών ενεργειών, συνεχίζεται η κανονική λειτουργία του Κέντρου Διανομής. Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές είναι και η δυνατότητα αύξησης των λαμβανόμενων δειγμάτων για το εξωτερικό εργαστήριο μέχρι το διπλάσιο για όσο διάστημα κριθεί σκόπιμο. Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Ενδιάμεσου, σε συνάρτηση με την κρισιμότητα των προβλημάτων, το ΥΠΑΝ μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΒΕΤΑΜ, να προχωρήσει στην άρση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Διανομής, προσωρινά ή οριστικά. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Οικονομικοί όροι Το κόστος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης και την επιτήρηση της λειτουργίας του Κέντρου Διανομής καθορίζεται ως εξής : Ετήσιο Κόστος, σταθερό ποσό το οποίο καταβάλλεται ετησίως και περιλαμβάνει 1 επιθεώρηση /έτος + 6 δειγματοληψίες. Κόστος επιθεωρήσεων, εάν απαιτηθούν για οποιοδήποτε λόγο επιπλέον επιθεωρήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο) το οποίο καθορίζεται με βάση των αριθμό των ανθρωποημερών οι οποίες απαιτούνται τόσο για την αξιολόγηση και την επιτήρηση του Κέντρου Διανομής, όσο και για τη διενέργεια των δειγματοληψιών. Κόστος εργαστηριακών δοκιμών, το οποίο αφορά των κόστος των δοκιμών οι οποίες διενεργούνται από εξωτερικά εργαστήρια για λογαριασμό της ΕΒΕΤΑΜ. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 16

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 3.1 Γενικά Ο Ενδιάμεσος πρέπει να αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση του χύδην τσιμέντου που έχει παραληφθεί, διατηρείται κατά τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία και παράδοση και ότι η ποιότητα και η ταυτότητα του τσιμέντου διατηρείται από τον παραγωγό μέχρι την παράδοσή του στον τελικό πελάτη. Για αυτό στο Κέντρο Διανομής διενεργείται μόνιμος εσωτερικός έλεγχος από τον ενδιάμεσο, ο οποίος συνίσταται στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (βλ. 3.3), ο οποίος συμπληρώνεται από τις δοκιμές αυτοελέγχου δειγμάτων τσιμέντου που λαμβάνονται από το σημείο παράδοσης (βλ. 3.4). Σκοπός των ανωτέρω είναι η διατήρηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της συμμόρφωσης του τσιμέντου που έχει πιστοποιηθεί με Πιστοποιητικό Διατήρησης της Σταθερότητας της Επίδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του παραγωγού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, η ΕΒΕΤΑΜ εξετάζει αν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας πληροί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν στον έλεγχο διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε το Σύστημα Ποιότητας μπορεί να γίνει δεκτό για την χορήγηση πιστοποιητικού και για την εν συνεχεία λειτουργία του κέντρου διανομής (επιτήρηση). Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής δεν διαθέτει πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 σύστημα ποιότητας, η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει εάν η τεκμηρίωση και οι διαδικασίες του για τον έλεγχο της διαχείρισης περιγράφονται σε Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση, και περιλαμβάνει επαρκές σύστημα τεκμηρίωσης. Μεταξύ άλλων στο Εγχειρίδιο πρέπει να περιγράφονται επαρκώς τα παρακάτω: α) οι στόχοι ποιότητας και η οργανωτική διάρθρωση, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και τα μέσα για την παρακολούθηση της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας προϊόντων και την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (βλ του ΕΝ 197-2). β) οι τεχνικές διαχείρισης της προμήθειας, μεταφοράς, παραλαβής, χειρισμού, αποθήκευσης, ελέγχου ποιότητας και παράδοσης του τσιμέντου, οι διαδικασίες και συστηματικές ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν (βλ , και του ΕΝ 197-2). γ) οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που θα διεξάγονται κατά την παραλαβή, τη διάρκεια της αποθήκευσης και την παράδοση των προϊόντων καθώς και η συχνότητα με την οποία αυτές θα διεξάγονται (βλ , και του ΕΝ 197-2). Το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα περιλαμβάνει δήλωση από τη διοίκηση στην οποία θα καθορίζονται η πολιτική ποιότητας, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις ως προς την διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Θα ορίζει έναν εκπρόσωπο της διοίκησης ο οποίος, ανεξάρτητα από τις άλλες αρμοδιότητες, θα έχει καθορισμένη δικαιοδοσία και ευθύνη προκειμένου να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και τηρούνται οι απαιτήσεις της υποπαραγράφου ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του ΦΕΚ Α85/2014/ Νόμος 4254, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού για την Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 16

10 αξιολόγηση της σταθερότητας της επίδοσης. Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν την λειτουργία του κέντρου διανομής. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλες εκδόσεις όλων των εγγράφων είναι διαθέσιμες στις θέσεις που απαιτείται, ότι τα άχρηστα έγγραφα αποσύρονται και ότι εισάγονται σωστά οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε έγγραφο. Καθιερώνεται η τήρηση αρχείου έκδοσης και ισχύος εγγράφων προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση εγγράφων που δεν έχουν καμία ισχύ. Θα διεξάγει τουλάχιστον μια φορά ετησίως εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση του ελέγχου διαχείρισης του Κέντρου Διανομής λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Θα περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε λειτουργίες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και την ποιότητα του προϊόντος, έχει την κατάλληλη εμπειρία ή έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, και θα τηρεί τα κατάλληλα αρχεία Θα τηρεί αρχεία του ελέγχου διαχείρισης του κέντρου διανομής, τουλάχιστον για την περίοδο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που λαμβάνει ο Ενδιάμεσος, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαφορετικά τσιμέντα (διαφορετικοί τύποι, κατηγορίες αντοχής ή/και προέλευσης) διατηρούνται ξεχωριστά και αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σιλό έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του τσιμέντου. Να τεκμηριώνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να εξασφαλίζεται ότι το διαχειριζόμενο τσιμέντο συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μπορεί να γίνονται αναφορές σε σχετικά έγγραφα τα οποία παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές αυτοελέγχου των δειγμάτων και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Για το σκοπό αυτό ο όρος Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει αυτά τα σχετικά έγγραφα. 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Έλεγχος διεργασιών Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις παραμέτρους για τον προγραμματισμό των διεργασιών, τον έλεγχο και τις δοκιμές των διεργασιών μεταφοράς, παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας και παράδοσης του τσιμέντου, τις επιθεωρήσεις, τις διορθωτικές ενέργειες, τις επαληθεύσεις, τις παραδόσεις και τα συναφή αρχεία. Συστατικά και σύνθεση του τσιμέντου Ο Ενδιάμεσος πρέπει να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες και αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα τσιμέντα που προμηθεύεται, αποθηκεύει και παραδίδει στους πελάτες του, πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφών προϊόντος. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις μεθόδους που ακολουθεί ο Ενδιάμεσος προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το τσιμέντο που προμηθεύεται, αποθηκεύει και διακινεί, συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των καταλλήλων μεθόδων δοκιμών. Προϊόντα εκτός προδιαγραφών ( Μη Συμμορφούμενα Προϊόντα ) Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι διεξάγεται επαρκής διαχείριση σε περιπτώσεις εντοπισμού Μη Συμμορφούμενου προϊόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 16

11 3.3.2 Μετρήσεις και δοκιμές Ο εξοπλισμός για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές στη διάρκεια των διεργασιών της διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής, πρέπει να ελέγχεται και να διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις συχνότητες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής Οι διαδικασίες για την κατάσταση ελέγχων και δοκιμών σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του τσιμέντου περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής. 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου Δειγματοληψία και δοκιμές Ο Ενδιάμεσος πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Δοκιμών Ταχείας Αναγνώρισης (ταυτοποίησης) για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο που παραλαμβάνει στο Κέντρο Διανομής. Οι ιδιότητες που θα ελέγχονται, οι μέθοδοι δοκιμών και η ελάχιστη συχνότητα αυτών των δοκιμών κατά τη διάρκεια της παραλαβής ενός τσιμέντου ορίζονται ως εξής: α) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο αεροδιαπερατότητας (Blaine), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ β) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο κοσκίνισηs ( κόσκινο 90 μm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ γ) Απώλεια στην πύρωση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι τιμές των δοκιμών αυτών θα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές, τις οποίες θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του Κέντρου Διανομής ο παραγωγός του συγκεκριμένου τσιμέντου. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει τα αποτελέσματα αυτοελέγχου των τελευταίων 12 μηνών, στα οποία θα περιλαμβάνονται και οι τρεις δοκιμές ταχείας αναγνώρισης, με συχνότητα 2 φορές / εβδομάδα όταν υπάρχουν φορτώσεις τσιμέντου από το εργοστάσιό του. Τα αποτελέσματα αυτοελέγχου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες πραγματοποιημένες τιμές. Ως αποδεκτά άνω και κάτω όρια θεωρούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές αντίστοιχα του αυτοελέγχου του παραγωγού. Η ελάχιστη συχνότητα των ανωτέρω δοκιμών ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης), κατά την παραλαβή ενός τσιμέντου, είναι μία σειρά για κάθε 500 t του συγκεκριμένου προϊόντος. Όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνονται. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα ικανοποιούν τα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος κανονισμού, το παραλαμβανόμενο τσιμέντο τοποθετείται στο αντίστοιχο σιλό και ακολουθούν οι προβλεπόμενες παρακάτω δοκιμές. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω ή κάτω ορίων, τότε ο Ενδιάμεσος δεσμεύει το τσιμέντο αυτό σε ένα σιλό, (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ) και διενεργεί τις δοκιμές που περιγράφονται στον Πίνακα 1. Η δοκιμή ποζολανικότητας εκτελείται μόνο για τσιμέντα CEM IV. Παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την ΕΒΕΤΑΜ. Οι δοκιμές διενεργούνται σε κάθε στιγμιαίο δείγμα που λήφθηκε κατά την παραλαβή. Αν οι δοκιμές αδιάλυτου υπολείμματος και απώλειας πύρωσης αποδείξουν ότι πρόκειται για τσιμέντο άλλου τύπου, τότε το προϊόν θεωρείται Μη Συμμορφούμενο. Διαφορετικά ο Ενδιάμεσος αναμένει τα αποτελέσματα των Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 16

12 υπολοίπων δοκιμών. Όταν ο Ενδιάμεσος λάβει τα αποτελέσματα της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 Ημέρες) και είναι όλα εντός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων, τότε μπορεί να προχωρήσει στην αποδέσμευση του προϊόντος και την πώλησή του με ελεγχόμενο τρόπο (αναλυτική καταγραφή των παραδόσεων), μέχρις ότου ληφθούν τα αποτελέσματα των τελικών αντοχών. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των στιγμιαίων δειγμάτων της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 ημέρες) βρίσκονται εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε διατηρείται η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ μέχρι τη λήψη των τελικών αποτελεσμάτων αντοχή. Αν τα τελικά αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, τότε ο ενδιάμεσος αποδεσμεύει το προϊόν. Αν ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του συνόλου των δειγμάτων των αποτελεσμάτων πρώιμης αντοχής (2 ή 7 ημέρες) είναι εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε το προϊόν θεωρείται μη συμμορφούμενο. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών αντοχής είναι εκτός του αποδεκτού άνω και κάτω ορίου, τότε η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ παραμένει και ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει το ΥΠΑΝ και την ΕΒΕΤΑΜ, να διαχειριστεί και να τεκμηριώσει επαρκώς την απομάκρυνση του μη συμμορφούμενου προϊόντος από το Κέντρο Διανομής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Διορθωτικές ενέργειες Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να τεκμηριώνει τις διαδικασίες για την ανασκόπηση και την προσαρμογή του ελέγχου σε όλα τα στάδια λειτουργίας του Κέντρου Διανομής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι ενέργειες που λαμβάνονται στην περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να καταγράφονται σε αναφορά, η οποία θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση της διοίκησης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δοκιμής αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του Κέντρου Διανομής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια συμμόρφωσης οριακής τιμής μεμονωμένου αποτελέσματος, όπως ορίζεται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει αμέσως τη σχετική ποσότητα, να λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή της παράδοσης αυτής της ποσότητας τσιμέντου και να ενημερώνει τον αντίστοιχο πελάτη στην περίπτωση που ποσότητα αυτού του τσιμέντου έχει ήδη παραδοθεί. Επιπλέον, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει άμεσα τις αιτίες μιας τέτοιας μη συμμόρφωσης, να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες και σε ανασκόπηση όλων των σχετικών διαδικασιών ελέγχου στο Κέντρο Διανομής. Αυτές οι ενέργειες και τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται κατάλληλα σε αναφορά που θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση. Η ΕΒΕΤΑΜ πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με αυτές τις ενέργειες και τα ευρήματα. 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής Ο Ενδιάμεσος πρέπει να διεξάγει δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης, για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο, σε δείγματα, προκειμένου να επαληθεύει ότι το τσιμέντο διατηρεί τις ιδιότητές του. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και των δοκιμών, οι ιδιότητες προς δοκιμή και οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να είναι τουλάχιστον όπως καθορίζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου που διεξάγονται στο Κέντρο Διανομής και στο εργοστάσιο που προμηθεύει το τσιμέντο θα πρέπει να συγκρίνονται. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 16

13 Πίνακας 1. Επιβεβαίωση και έλεγχος δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου πιστοποιημένου τσιμέντου που έχει ληφθεί στα Κέντρα Διανομής : Ιδιότητες και ελάχιστες συχνότητες δοκιμών α) Ιδιότητες προς δοκιμή β,γ) Πρώιμη αντοχή Τυπική αντοχή Χρόνος αρχικής πήξης Αδιάλυτο υπόλειμμα Απώλεια πυρώσεως Περιεκτικότητα σε SO 3 Θερμότητα ενυδάτωσης Ποζολανικότητα C 3A στο κλινκερ Περιεκτικότητα αέρα Ελάχιστες συχνότητες δοκιμών Αυτοέλεγχος επιβεβαίωσης από τον ενδιάμεσο Τσιμέντο που έχει Τσιμέντο που έχει Δοκιμές εξωτερικού εκφορτωθεί και αποσταλεί στο Κέντρο ελέγχου τρίτου μέρους αποθηκευθεί στο Διανομής Κέντρο Διανομής 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1/ δύο μήνες 2 / μήνα 1 / μήνα 1 / 15νθήμερο 1 ανά λαμβανόμενη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον 1 ανά 500 τόνους 6 ανά έτος α) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και προετοιμασία των δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνοι με απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ β) Αν απαιτείται από το σχετικό πρότυπο προϊόντος. γ) Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Οι δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο του Ενδιάμεσου ή σε Διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο. Πρέπει να παρέχεται στους εκπροσώπους του φορέα επιθεώρησης πρόσβαση στο εργαστήριο, προκειμένου να επαληθεύσουν ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τις δοκιμές του τσιμέντου ικανοποιεί τα κριτήρια και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Το εργαστήριο θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει τα αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα κατάλληλο για την διαχείριση και την απελευθέρωση της διακίνησης του ελεγχόμενου τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Τα παραπάνω αρχεία είναι στη διάθεση της ΕΒΕΤΑΜ, οποτεδήποτε ζητηθούν. 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο Τα επιμέρους αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διεξάγονται από τον ενδιάμεσο σχετικά με το πιστοποιημένο τσιμέντο, πρέπει να παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μεγίστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο Ενδιάμεσος και αφορούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχών 28 ημερών αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αντοχών λαμβάνονται υπόψη ότι: α) Το σύνολο των δοκιμών που αξιολογούνται, αφορούν ένα συγκεκριμένο τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου τον οποίο προμηθεύεται ο Ενδιάμεσος από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο παραγωγής. Η αξιολόγηση συνεχίζεται Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 16

14 κατά το χρονικό διάστημα που γίνεται η προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου. β) Κάθε φορά που γίνεται η προμήθεια ενός νέου τύπου πιστοποιημένου τσιμέντου ή η προμήθεια ίδιου τύπου από άλλη μονάδα παραγωγής, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να παρευρίσκονται κατά την παραλαβή και να λάβουν δείγματα Ενέργειες σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων των Δοκιμών Αυτοελέγχου Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος εντοπίσει αποκλίσεις στα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά ( π.χ. Δέσμευση υπολοίπου στο σιλό, ενημέρωση των πελατών μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας, διερεύνηση αιτίων και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών κ.λπ. ). Αμέσως μετά τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει και για τις διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 16

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/195 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα