ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1.3 Σχετικά έγγραφα 1.4 Ορισμοί Κεφάλαιο 2 - Όροι & Διαδικασίες Ελέγχου 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης 2.2 Παραλαβή προϊόντος 2.3 Επιτήρηση 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών 2.6 Οικονομικοί όροι Κεφάλαιο 3 Απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Ενδιάμεσος 3.1 Γενικά 3.2 Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 2 από 16

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία: Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας με διακριτικό τίτλο ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Διεύθυνση : Έδρα: Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Τ.Θ.13, Βόλος Γραφείο Αθηνών: Μερκούρη 76, , Άγιος Δημήτριος, Αθήνα Γραφείο και Εργαστήριο Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη Παράρτημα Αθηνών (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ): Ελ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα, Αθήνα Παράρτημα Θηβών (Πρώην ΕΚΕΠΥ): 72 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Τ.Θ.18646, Χαλκίδα Εργαστήρια Αθηνών (Πρώην ΕΛΟΤ): Κηφισσού 50, Αθήνα Έτος Ίδρυσης: 1985 (Π.Δ. 182, ΦΕΚ 174/Α/ ) Αριθμός Τηλεφώνου Έδρας : , 1, 2 Αριθμός Τηλεομοιοτύπου Έδρας : E- mail έδρας: ΑΦΜ: , ΔΟΥ (A-B) ΒΟΛΟΥ 1.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Ειδικός Κανονισμός εφαρμόζεται για την χορήγηση Πιστοποιητικού σε Κέντρα Διανομής Τσιμέντων τα οποία, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του Ν.4254 ΦΕΚ 8Α5/ σημείο 2α πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.9 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ για την διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας, της ταυτότητας, της σήμανσης συμμόρφωσης CE και της καταλληλότητας για την προβλεπόμενη χρήση των πιστοποιημένων από τον παραγωγό χύδην τσιμέντων. Βεβαίωση Συμμόρφωσης χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ. 1.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ EΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ Τσιμέντο Μέρος 2 : Αξιολόγηση συμμόρφωσης. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 1 : Προσδιορισμός αντοχών. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 2 : Χημική ανάλυση τσιμέντου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 3 :Προσδιορισμός χρόνου πήξης και σταθερότητας όγκου. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 5 :Δοκιμή ποζολανικότητας για ποζολανικά τσιμέντα. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμής τσιμέντου-προσδιορισμός της λεπτότητας. ΕΛΟΤ ΕΝ : Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου-μέρος 7 : Μέθοδοι δειγματοληψίας και προετοιμασία δειγμάτων. Ευρωπαϊκός Κανονισμός 305/2011 για τα Προϊόντα του τομέα Δομικών Κατασκευών (CPR). Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 3 από 16

4 1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ Τσιμέντο χύδην Τσιμέντο μη συσκευασμένο, το οποίο διακινείται με διάφορα μέσα ή συσκευασμένο σε συσκευασίες οι οποίες δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και από τις οποίες είναι δυνατόν να διατεθεί προϊόν σε μικρότερες ποσότητες ( π.χ. διακίνηση με μεγασάκκους). Πιστοποιητικό σταθερότητας επίδοσης του προϊόντος Έγγραφο το οποίο εκδίδεται βάσει των κανόνων του σχήματος AVCP (Αξιολόγηση και Επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης), το οποίο βεβαιώνει ότι υπάρχει επαρκής βεβαιότητα ότι το τσιμέντο βρίσκεται σε συμμόρφωση με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Πιστοποιημένο τσιμέντο Τσιμέντο για το οποίο έχει εκδοθεί και ισχύει πιστοποιητικό σταθερότητας της επίδοσης. Εργοστάσιο Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό, για την παραγωγή τσιμέντου, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κατάλληλο για τη συνεχή μαζική παραγωγή τσιμέντου, συμπεριλαμβανομένου ιδιαίτερα εξοπλισμού για την άλεση και ομογενοποίηση καθώς και την απαραίτητη χωρητικότητα σε σιλό για την αποθήκευση και την παράδοση κάθε τσιμέντου που παράγεται. Αυτός ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες ελέγχου παραγωγής που εφαρμόζονται επιτρέπουν με επαρκή ακρίβεια τον έλεγχο της παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Κέντρο διανομής Εγκατάσταση (που δεν βρίσκεται στο εργοστάσιο παραγωγής) στην οποία γίνεται διαχείριση και παράδοση τσιμέντου (το οποίο έχει παραληφθεί χύδην ή με άλλη μορφή), με κατάλληλο τρόπο ώστε να μη μεταβάλλεται το σύνολο των ιδιοτήτων του προϊόντος το οποίο έχει παραληφθεί εκεί προερχόμενο από τον παραγωγό, όπου κάποιος ενδιάμεσος έχει πλήρη ευθύνη για όλες τις πτυχές της ποιότητας του τσιμέντου. Ενδιάμεσος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραλαμβάνει από τον παραγωγό ή τον εισαγωγέα χύμα τσιμέντο, πιστοποιημένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN και που φέρει τη σήμανση CE και αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση όλων των πτυχών της ποιότητας του τσιμέντου σε εγκαταστάσεις διαχείρισης χύμα τσιμέντου και προμηθεύει το τσιμέντο περαιτέρω σε άλλους. Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης Συνεχής έλεγχος που διεξάγεται από κάποιον ενδιάμεσο και αποτελείται από τις δοκιμές δειγμάτων που λαμβάνονται από τον ενδιάμεσο στο(α) σημείο(α) παράδοσης των κέντρων διανομής. Εγχειρίδιο ποιότητας του κέντρου διανομής Το έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της διαχείρισης του κέντρου διανομής, που εφαρμόζεται από κάποιον ενδιάμεσο, σε ένα συγκεκριμένο κέντρο διανομής, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση του αποθηκευόμενου τσιμέντου με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφής προϊόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 4 από 16

5 Βεβαίωση συμμόρφωσης Έγγραφο το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΑΝ κατόπιν αιτήσεως του ΚΔΤ επί τη βάσει της ικανοποίησης της σχετικής νομοθεσίας (όπως περιγράφεται στις σχετικές υποπαραγράφους του Ν.4254 ΦΕΚ85Α/ , και αφού ληφθεί υπόψη το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Σταθερότητας της Επίδοσης) από τον διαπιστευμένο φορέα (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.). Αποδεκτά άνω και κάτω όρια Τα αντίστοιχα άνω και κάτω όρια αποτελεσμάτων του αυτοελέγχου του παραγωγού, των τελευταίων δώδεκα μηνών, από τον μήνα που παραλήφθηκε το φορτίο στο κέντρο διανομής. Μη συμμορφούμενο προϊόν Το προϊόν το οποίο βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων. Περίοδος ελέγχου Περίοδος παραγωγής και παράδοσης που ορίζεται για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών αυτοελέγχου. Στιγμιαίο δείγμα Δείγμα που λαμβάνεται την ίδια στιγμή από το ίδιο μέρος, σχετικά με προγραμματισμένες δοκιμές. Μπορεί να ληφθεί με τον συνδυασμό μιας ή περισσοτέρων διαδοχικών μονάδων δείγματος. Προδιαγραφόμενη χαρακτηριστική τιμή Χαρακτηριστική τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στη περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Οριακή τιμή μεμονωμένου αποτελέσματος Τιμή μίας μηχανικής, φυσικής ή χημικής ιδιότητας η οποία - για οιοδήποτε μεμονωμένο αποτέλεσμα δοκιμής-δεν πρέπει να ξεπεραστεί είτε προς τα πάνω, στην περίπτωση ανωτάτου ορίου, είτε προς τα κάτω, στην περίπτωση κατωτάτου ορίου. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 5 από 16

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΡΟΙ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 2.1 Χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης Η διαδικασία χορήγησης του Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης σε Κέντρο Διανομής Τσιμέντων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Υποβολή Αίτησης Η αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ενδιάμεσο στην ΕΒΕΤΑΜ για κάθε κέντρο διανομής που διαθέτει, με τη χρήση του εντύπου GP-CERTINSP/ΕΝ01 και συνοδεύεται από: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγραφή της γενικής οργάνωσης του Κέντρου Διανομής, πληροφορίες για την διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων (παραλαβή, εκφόρτωση, προετοιμασία σιλό, αποθήκευση, διατήρηση, παραδόσεις, μεταφορές κλπ ). Η ΕΒΕΤΑΜ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία. Αρχική Επιθεώρηση κέντρου διανομής Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται από την ΕΒΕΤΑΜ αρχική επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν το Κέντρο Διανομής τηρεί τα απαραίτητα μέτρα και διαδικασίες για την διατήρηση της ποιότητας του πιστοποιημένου τσιμέντου. Οι απαιτήσεις αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Κανονισμού. Μεταξύ των άλλων κατά την επιθεώρηση αυτή αξιολογείται η καταλληλότητα του εξοπλισμού και του εργαστηρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παραγράφους και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ όπου εφαρμόζονται, καθώς επίσης και το σύστημα εκφόρτωσης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, και το σύστημα φόρτωσης. Κατά την επιθεώρηση δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί για την αποφυγή λανθασμένης διαδρομής των τσιμέντων ή ανάμιξης διαφορετικών τσιμέντων. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης αυτής καταγράφονται από την ΕΒΕΤΑΜ σε έκθεση ελέγχου. Σε περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφώσεων, καθορίζεται, σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο, το χρονικό διάστημα στο οποίο θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, μετά την ικανοποιητική εφαρμογή των οποίων, χορηγείται το Πιστοποιητικό Σταθερότητας της Επίδοσης. 2.2 Παραλαβή προϊόντος Με την πρώτη παραλαβή προϊόντος, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να διαπιστωθεί η κανονική εφαρμογή των διαδικασιών στο Κέντρο Διανομής. Κατά την πρώτη παραλαβή τσιμέντου λαμβάνεται ένα τουλάχιστον δείγμα, μεταξύ των δειγμάτων που λαμβάνονται για την ταχεία αναγνώριση, και διεξάγονται, εκτός των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης και όλες οι δοκιμές του Πίνακα 1 της παρ.3.5 του παρόντος κανονισμού. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΒΕΤΑΜ κάθε φορά που πρόκειται να εισέλθει στο Κέντρο Διανομής νέος τύπος πιστοποιημένου τσιμέντου ή όμοιος τύπος τσιμέντου αλλά από διαφορετικό εργοστάσιο. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 6 από 16

7 2.3 Επιτήρηση Η ΕΒΕΤΑΜ επιτηρεί τη λειτουργία του Κέντρου Διανομής τουλάχιστον μία φορά το έτος. Σε περίπτωση που εντοπιστούν σημαντικά προβλήματα, ο αριθμός των επιτηρήσεων μπορεί να αυξηθεί μέχρι τέσσερις (4) το έτος. Επίσης η ΕΒΕΤΑΜ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο ελέγχει τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του Ενδιάμεσου. 2.4 Δοκιμές εξωτερικού ελέγχου δειγμάτων Η ΕΒΕΤΑΜ διενεργεί 6 δειγματοληψίες το χρόνο για κάθε τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου, από κάθε μονάδα παραγωγής που εισέρχεται στο Κέντρο Διανομής, από το σημείο φόρτωσης για τον πελάτη. Κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται τριπλά δείγματα. Το ένα είναι για την ίδια για τη διενέργεια των δοκιμών στο εξωτερικό εργαστήριο, το άλλο για τη διενέργεια αντίστοιχων δοκιμών από το εργαστήριο του Κέντρου Διανομής και το τρίτο φυλάσσεται, με ευθύνη του Κέντρου Διανομής, σε περίπτωση που χρειασθεί να επαναληφθούν οι δοκιμές. Στην τελευταία περίπτωση το δείγμα αποσφραγίζεται με ευθύνη της ΕΒΕΤΑΜ και με την παρουσία εκπροσώπου του Ενδιάμεσου, και οι δοκιμές διεξάγονται με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών στο εξωτερικό εργαστήριο. Κάθε δείγμα, ποσότητας 7 kg, συσκευάζεται, σημαίνεται κατάλληλα και μεταφέρεται με ευθύνη του ενδιάμεσου σε εξωτερικό εργαστήριο, για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων (Πίνακας 1). 2.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμών Η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ότι τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του ενδιαμέσου παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μέγιστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχής 28 ημερών, τόσο του αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο ενδιάμεσος, όσο και εκείνων του εξωτερικού εργαστηρίου, αξιολογούνται με βάση όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Στην περίπτωση που εντοπισθούν αποκλίσεις κατά την αξιολόγηση, η ΕΒΕΤΑΜ ενημερώνει τον Ενδιάμεσο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά. Για τη διαχείριση των μή συμμορφώσεων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2, κατά περίπτωση. Ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ για τις διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματά τους. Μετά την επιβεβαίωση της ικανοποιητικής εφαρμογής των συμφωνηθέντων διορθωτικών ενεργειών, συνεχίζεται η κανονική λειτουργία του Κέντρου Διανομής. Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές είναι και η δυνατότητα αύξησης των λαμβανόμενων δειγμάτων για το εξωτερικό εργαστήριο μέχρι το διπλάσιο για όσο διάστημα κριθεί σκόπιμο. Ανάλογα με την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Ενδιάμεσου, σε συνάρτηση με την κρισιμότητα των προβλημάτων, το ΥΠΑΝ μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΒΕΤΑΜ, να προχωρήσει στην άρση της άδειας λειτουργίας του Κέντρου Διανομής, προσωρινά ή οριστικά. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 7 από 16

8 2.6 Οικονομικοί όροι Το κόστος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης και την επιτήρηση της λειτουργίας του Κέντρου Διανομής καθορίζεται ως εξής : Ετήσιο Κόστος, σταθερό ποσό το οποίο καταβάλλεται ετησίως και περιλαμβάνει 1 επιθεώρηση /έτος + 6 δειγματοληψίες. Κόστος επιθεωρήσεων, εάν απαιτηθούν για οποιοδήποτε λόγο επιπλέον επιθεωρήσεις μέσα στον ίδιο χρόνο) το οποίο καθορίζεται με βάση των αριθμό των ανθρωποημερών οι οποίες απαιτούνται τόσο για την αξιολόγηση και την επιτήρηση του Κέντρου Διανομής, όσο και για τη διενέργεια των δειγματοληψιών. Κόστος εργαστηριακών δοκιμών, το οποίο αφορά των κόστος των δοκιμών οι οποίες διενεργούνται από εξωτερικά εργαστήρια για λογαριασμό της ΕΒΕΤΑΜ. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 8 από 16

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ 3.1 Γενικά Ο Ενδιάμεσος πρέπει να αποδεικνύει ότι η συμμόρφωση του χύδην τσιμέντου που έχει παραληφθεί, διατηρείται κατά τη μεταφορά, παραλαβή, αποθήκευση, συσκευασία και παράδοση και ότι η ποιότητα και η ταυτότητα του τσιμέντου διατηρείται από τον παραγωγό μέχρι την παράδοσή του στον τελικό πελάτη. Για αυτό στο Κέντρο Διανομής διενεργείται μόνιμος εσωτερικός έλεγχος από τον ενδιάμεσο, ο οποίος συνίσταται στον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (βλ. 3.3), ο οποίος συμπληρώνεται από τις δοκιμές αυτοελέγχου δειγμάτων τσιμέντου που λαμβάνονται από το σημείο παράδοσης (βλ. 3.4). Σκοπός των ανωτέρω είναι η διατήρηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της συμμόρφωσης του τσιμέντου που έχει πιστοποιηθεί με Πιστοποιητικό Διατήρησης της Σταθερότητας της Επίδοσης, το οποίο έχει εκδοθεί στο όνομα του παραγωγού σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Σύστημα Ποιότητας Κέντρου Διανομής Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, η ΕΒΕΤΑΜ εξετάζει αν το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας πληροί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του Ειδικού Κανονισμού που αφορούν στον έλεγχο διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Εφόσον καλύπτονται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε το Σύστημα Ποιότητας μπορεί να γίνει δεκτό για την χορήγηση πιστοποιητικού και για την εν συνεχεία λειτουργία του κέντρου διανομής (επιτήρηση). Σε περιπτώσεις που το Κέντρο Διανομής δεν διαθέτει πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 σύστημα ποιότητας, η ΕΒΕΤΑΜ ελέγχει εάν η τεκμηρίωση και οι διαδικασίες του για τον έλεγχο της διαχείρισης περιγράφονται σε Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο καταρτίζεται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση, και περιλαμβάνει επαρκές σύστημα τεκμηρίωσης. Μεταξύ άλλων στο Εγχειρίδιο πρέπει να περιγράφονται επαρκώς τα παρακάτω: α) οι στόχοι ποιότητας και η οργανωτική διάρθρωση, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και τα μέσα για την παρακολούθηση της επίτευξης της απαιτούμενης ποιότητας προϊόντων και την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας (βλ του ΕΝ 197-2). β) οι τεχνικές διαχείρισης της προμήθειας, μεταφοράς, παραλαβής, χειρισμού, αποθήκευσης, ελέγχου ποιότητας και παράδοσης του τσιμέντου, οι διαδικασίες και συστηματικές ενέργειες που θα χρησιμοποιηθούν (βλ , και του ΕΝ 197-2). γ) οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που θα διεξάγονται κατά την παραλαβή, τη διάρκεια της αποθήκευσης και την παράδοση των προϊόντων καθώς και η συχνότητα με την οποία αυτές θα διεξάγονται (βλ , και του ΕΝ 197-2). Το Εγχειρίδιο Ποιότητας θα περιλαμβάνει δήλωση από τη διοίκηση στην οποία θα καθορίζονται η πολιτική ποιότητας, οι στόχοι και οι δεσμεύσεις ως προς την διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος. Θα ορίζει έναν εκπρόσωπο της διοίκησης ο οποίος, ανεξάρτητα από τις άλλες αρμοδιότητες, θα έχει καθορισμένη δικαιοδοσία και ευθύνη προκειμένου να εξασφαλίζει ότι εφαρμόζονται και τηρούνται οι απαιτήσεις της υποπαραγράφου ΣΤ10: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ του ΦΕΚ Α85/2014/ Νόμος 4254, του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και του παρόντος Ειδικού Κανονισμού για την Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 9 από 16

10 αξιολόγηση της σταθερότητας της επίδοσης. Θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο όλων των εγγράφων και των στοιχείων που αφορούν την λειτουργία του κέντρου διανομής. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατάλληλες εκδόσεις όλων των εγγράφων είναι διαθέσιμες στις θέσεις που απαιτείται, ότι τα άχρηστα έγγραφα αποσύρονται και ότι εισάγονται σωστά οι αλλαγές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε έγγραφο. Καθιερώνεται η τήρηση αρχείου έκδοσης και ισχύος εγγράφων προκειμένου να αποφεύγεται η χρήση εγγράφων που δεν έχουν καμία ισχύ. Θα διεξάγει τουλάχιστον μια φορά ετησίως εσωτερικές επιθεωρήσεις και ανασκόπηση από την διοίκηση του ελέγχου διαχείρισης του Κέντρου Διανομής λαμβάνοντας υπόψη τα αρχεία των εσωτερικών επιθεωρήσεων. Θα περιγράφει τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται σε λειτουργίες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και την ποιότητα του προϊόντος, έχει την κατάλληλη εμπειρία ή έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, και θα τηρεί τα κατάλληλα αρχεία Θα τηρεί αρχεία του ελέγχου διαχείρισης του κέντρου διανομής, τουλάχιστον για την περίοδο που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που λαμβάνει ο Ενδιάμεσος, ώστε να διασφαλίζεται ότι διαφορετικά τσιμέντα (διαφορετικοί τύποι, κατηγορίες αντοχής ή/και προέλευσης) διατηρούνται ξεχωριστά και αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σιλό έτσι ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του τσιμέντου. Να τεκμηριώνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να εξασφαλίζεται ότι το διαχειριζόμενο τσιμέντο συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Μπορεί να γίνονται αναφορές σε σχετικά έγγραφα τα οποία παρέχουν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις δοκιμές αυτοελέγχου των δειγμάτων και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας. Για το σκοπό αυτό ο όρος Εγχειρίδιο Ποιότητας πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει αυτά τα σχετικά έγγραφα. 3.3 Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας Έλεγχος διεργασιών Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις παραμέτρους για τον προγραμματισμό των διεργασιών, τον έλεγχο και τις δοκιμές των διεργασιών μεταφοράς, παραλαβής, αποθήκευσης, συσκευασίας και παράδοσης του τσιμέντου, τις επιθεωρήσεις, τις διορθωτικές ενέργειες, τις επαληθεύσεις, τις παραδόσεις και τα συναφή αρχεία. Συστατικά και σύνθεση του τσιμέντου Ο Ενδιάμεσος πρέπει να καθιερώσει τεκμηριωμένες διαδικασίες και αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα τσιμέντα που προμηθεύεται, αποθηκεύει και παραδίδει στους πελάτες του, πληρούν τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου προδιαγραφών προϊόντος. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να περιγράφει τις μεθόδους που ακολουθεί ο Ενδιάμεσος προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι το τσιμέντο που προμηθεύεται, αποθηκεύει και διακινεί, συμμορφώνεται με το σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των καταλλήλων μεθόδων δοκιμών. Προϊόντα εκτός προδιαγραφών ( Μη Συμμορφούμενα Προϊόντα ) Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι διεξάγεται επαρκής διαχείριση σε περιπτώσεις εντοπισμού Μη Συμμορφούμενου προϊόντος. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 10 από 16

11 3.3.2 Μετρήσεις και δοκιμές Ο εξοπλισμός για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές στη διάρκεια των διεργασιών της διαχείρισης του τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής, πρέπει να ελέγχεται και να διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις συχνότητες που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Κέντρου Διανομής Οι διαδικασίες για την κατάσταση ελέγχων και δοκιμών σε όλα τα στάδια της διαχείρισης του τσιμέντου περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής. 3.4 Δοκιμές ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης) παραλαμβανόμενου τσιμέντου Δειγματοληψία και δοκιμές Ο Ενδιάμεσος πρέπει να εφαρμόζει Σύστημα Δοκιμών Ταχείας Αναγνώρισης (ταυτοποίησης) για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο που παραλαμβάνει στο Κέντρο Διανομής. Οι ιδιότητες που θα ελέγχονται, οι μέθοδοι δοκιμών και η ελάχιστη συχνότητα αυτών των δοκιμών κατά τη διάρκεια της παραλαβής ενός τσιμέντου ορίζονται ως εξής: α) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο αεροδιαπερατότητας (Blaine), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ β) Λεπτότητα αλέσεως με τη μέθοδο κοσκίνισηs ( κόσκινο 90 μm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ γ) Απώλεια στην πύρωση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Οι τιμές των δοκιμών αυτών θα συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές, τις οποίες θα πρέπει να θέτει στη διάθεση του Κέντρου Διανομής ο παραγωγός του συγκεκριμένου τσιμέντου. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει τα αποτελέσματα αυτοελέγχου των τελευταίων 12 μηνών, στα οποία θα περιλαμβάνονται και οι τρεις δοκιμές ταχείας αναγνώρισης, με συχνότητα 2 φορές / εβδομάδα όταν υπάρχουν φορτώσεις τσιμέντου από το εργοστάσιό του. Τα αποτελέσματα αυτοελέγχου πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν τις μέσες, μέγιστες και ελάχιστες πραγματοποιημένες τιμές. Ως αποδεκτά άνω και κάτω όρια θεωρούνται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές αντίστοιχα του αυτοελέγχου του παραγωγού. Η ελάχιστη συχνότητα των ανωτέρω δοκιμών ταχείας αναγνώρισης (ταυτοποίησης), κατά την παραλαβή ενός τσιμέντου, είναι μία σειρά για κάθε 500 t του συγκεκριμένου προϊόντος. Όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνονται. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα ικανοποιούν τα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος κανονισμού, το παραλαμβανόμενο τσιμέντο τοποθετείται στο αντίστοιχο σιλό και ακολουθούν οι προβλεπόμενες παρακάτω δοκιμές. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα από τα αποτελέσματα των δοκιμών ταχείας αναγνώρισης βρίσκεται εκτός των αποδεκτών άνω ή κάτω ορίων, τότε ο Ενδιάμεσος δεσμεύει το τσιμέντο αυτό σε ένα σιλό, (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ) και διενεργεί τις δοκιμές που περιγράφονται στον Πίνακα 1. Η δοκιμή ποζολανικότητας εκτελείται μόνο για τσιμέντα CEM IV. Παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την ΕΒΕΤΑΜ. Οι δοκιμές διενεργούνται σε κάθε στιγμιαίο δείγμα που λήφθηκε κατά την παραλαβή. Αν οι δοκιμές αδιάλυτου υπολείμματος και απώλειας πύρωσης αποδείξουν ότι πρόκειται για τσιμέντο άλλου τύπου, τότε το προϊόν θεωρείται Μη Συμμορφούμενο. Διαφορετικά ο Ενδιάμεσος αναμένει τα αποτελέσματα των Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 11 από 16

12 υπολοίπων δοκιμών. Όταν ο Ενδιάμεσος λάβει τα αποτελέσματα της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 Ημέρες) και είναι όλα εντός των αποδεκτών άνω και κάτω ορίων, τότε μπορεί να προχωρήσει στην αποδέσμευση του προϊόντος και την πώλησή του με ελεγχόμενο τρόπο (αναλυτική καταγραφή των παραδόσεων), μέχρις ότου ληφθούν τα αποτελέσματα των τελικών αντοχών. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των στιγμιαίων δειγμάτων της Πρώιμης Αντοχής (2 ή 7 ημέρες) βρίσκονται εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε διατηρείται η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ μέχρι τη λήψη των τελικών αποτελεσμάτων αντοχή. Αν τα τελικά αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, τότε ο ενδιάμεσος αποδεσμεύει το προϊόν. Αν ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων του συνόλου των δειγμάτων των αποτελεσμάτων πρώιμης αντοχής (2 ή 7 ημέρες) είναι εκτός του αποδεκτού κάτω ορίου, τότε το προϊόν θεωρείται μη συμμορφούμενο. Αν κάποιο ή κάποια από τα αποτελέσματα των τελικών δοκιμών αντοχής είναι εκτός του αποδεκτού άνω και κάτω ορίου, τότε η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ παραμένει και ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει το ΥΠΑΝ και την ΕΒΕΤΑΜ, να διαχειριστεί και να τεκμηριώσει επαρκώς την απομάκρυνση του μη συμμορφούμενου προϊόντος από το Κέντρο Διανομής, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Διορθωτικές ενέργειες Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Κέντρου Διανομής πρέπει να τεκμηριώνει τις διαδικασίες για την ανασκόπηση και την προσαρμογή του ελέγχου σε όλα τα στάδια λειτουργίας του Κέντρου Διανομής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Οι ενέργειες που λαμβάνονται στην περίπτωση μη συμμόρφωσης πρέπει να καταγράφονται σε αναφορά, η οποία θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση της διοίκησης. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα δοκιμής αυτοελέγχου επιβεβαίωσης του Κέντρου Διανομής δεν ικανοποιεί τα κριτήρια συμμόρφωσης οριακής τιμής μεμονωμένου αποτελέσματος, όπως ορίζεται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει αμέσως τη σχετική ποσότητα, να λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή της παράδοσης αυτής της ποσότητας τσιμέντου και να ενημερώνει τον αντίστοιχο πελάτη στην περίπτωση που ποσότητα αυτού του τσιμέντου έχει ήδη παραδοθεί. Επιπλέον, ο Ενδιάμεσος πρέπει να προσδιορίζει άμεσα τις αιτίες μιας τέτοιας μη συμμόρφωσης, να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες και σε ανασκόπηση όλων των σχετικών διαδικασιών ελέγχου στο Κέντρο Διανομής. Αυτές οι ενέργειες και τα ευρήματα πρέπει να καταγράφονται κατάλληλα σε αναφορά που θα υποβάλλεται σε έλεγχο κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση. Η ΕΒΕΤΑΜ πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με αυτές τις ενέργειες και τα ευρήματα. 3.5 Δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης δειγμάτων που λαμβάνονται στο κέντρο διανομής Ο Ενδιάμεσος πρέπει να διεξάγει δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης, για κάθε πιστοποιημένο τσιμέντο, σε δείγματα, προκειμένου να επαληθεύει ότι το τσιμέντο διατηρεί τις ιδιότητές του. Η συχνότητα της δειγματοληψίας και των δοκιμών, οι ιδιότητες προς δοκιμή και οι μέθοδοι δοκιμών πρέπει να είναι τουλάχιστον όπως καθορίζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου που διεξάγονται στο Κέντρο Διανομής και στο εργοστάσιο που προμηθεύει το τσιμέντο θα πρέπει να συγκρίνονται. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 12 από 16

13 Πίνακας 1. Επιβεβαίωση και έλεγχος δειγμάτων εξωτερικού ελέγχου πιστοποιημένου τσιμέντου που έχει ληφθεί στα Κέντρα Διανομής : Ιδιότητες και ελάχιστες συχνότητες δοκιμών α) Ιδιότητες προς δοκιμή β,γ) Πρώιμη αντοχή Τυπική αντοχή Χρόνος αρχικής πήξης Αδιάλυτο υπόλειμμα Απώλεια πυρώσεως Περιεκτικότητα σε SO 3 Θερμότητα ενυδάτωσης Ποζολανικότητα C 3A στο κλινκερ Περιεκτικότητα αέρα Ελάχιστες συχνότητες δοκιμών Αυτοέλεγχος επιβεβαίωσης από τον ενδιάμεσο Τσιμέντο που έχει Τσιμέντο που έχει Δοκιμές εξωτερικού εκφορτωθεί και αποσταλεί στο Κέντρο ελέγχου τρίτου μέρους αποθηκευθεί στο Διανομής Κέντρο Διανομής 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1 / εβδομάδα 1/ δύο μήνες 2 / μήνα 1 / μήνα 1 / 15νθήμερο 1 ανά λαμβανόμενη ποσότητα, αλλά τουλάχιστον 1 ανά 500 τόνους 6 ανά έτος α) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και προετοιμασία των δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνοι με απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ β) Αν απαιτείται από το σχετικό πρότυπο προϊόντος. γ) Χρησιμοποιώντας τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται στο σχετικό πρότυπο προδιαγραφής προϊόντος. Οι δοκιμές αυτοελέγχου επιβεβαίωσης μπορούν να διεξαχθούν στο εργαστήριο του Ενδιάμεσου ή σε Διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο. Πρέπει να παρέχεται στους εκπροσώπους του φορέα επιθεώρησης πρόσβαση στο εργαστήριο, προκειμένου να επαληθεύσουν ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός για τις δοκιμές του τσιμέντου ικανοποιεί τα κριτήρια και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ Το εργαστήριο θα πρέπει να αποδεικνύει την ικανότητά του να παρέχει τα αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα κατάλληλο για την διαχείριση και την απελευθέρωση της διακίνησης του ελεγχόμενου τσιμέντου στο Κέντρο Διανομής. Τα παραπάνω αρχεία είναι στη διάθεση της ΕΒΕΤΑΜ, οποτεδήποτε ζητηθούν. 3.6 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτοελέγχου από τον ενδιάμεσο Τα επιμέρους αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διεξάγονται από τον ενδιάμεσο σχετικά με το πιστοποιημένο τσιμέντο, πρέπει να παραμένουν εντός της περιοχής των ελαχίστων και μεγίστων τιμών των σχετικών αποτελεσμάτων δοκιμών αυτοελέγχου του παραγωγού για οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης που διενεργεί ο Ενδιάμεσος και αφορούν τα αποτελέσματα των δοκιμών αντοχών 28 ημερών αξιολογούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της ακρίβειας των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχών 28 ημερών» του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ και στο Παράρτημα «Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων δοκιμών» του παρόντος Ειδικού Κανονισμού. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αντοχών λαμβάνονται υπόψη ότι: α) Το σύνολο των δοκιμών που αξιολογούνται, αφορούν ένα συγκεκριμένο τύπο πιστοποιημένου τσιμέντου τον οποίο προμηθεύεται ο Ενδιάμεσος από ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο παραγωγής. Η αξιολόγηση συνεχίζεται Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 13 από 16

14 κατά το χρονικό διάστημα που γίνεται η προμήθεια του συγκεκριμένου τύπου. β) Κάθε φορά που γίνεται η προμήθεια ενός νέου τύπου πιστοποιημένου τσιμέντου ή η προμήθεια ίδιου τύπου από άλλη μονάδα παραγωγής, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ, προκειμένου να παρευρίσκονται κατά την παραλαβή και να λάβουν δείγματα Ενέργειες σε περίπτωση Μη Συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων των Δοκιμών Αυτοελέγχου Στην περίπτωση που ο Ενδιάμεσος εντοπίσει αποκλίσεις στα αποτελέσματα των δοκιμών αυτοελέγχου επιβεβαίωσης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας του τσιμέντου που διατίθεται στην αγορά ( π.χ. Δέσμευση υπολοίπου στο σιλό, ενημέρωση των πελατών μέσω του συστήματος ιχνηλασιμότητας, διερεύνηση αιτίων και εφαρμογή κατάλληλων διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών κ.λπ. ). Αμέσως μετά τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, ο Ενδιάμεσος υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΒΕΤΑΜ. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει και για τις διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 14 από 16

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ EIΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Σ.Π. Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

...Making our world safer

...Making our world safer TUV HELLAS ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 206 Αθήνα 28 Ιουνίου 2016...Making our world safer Αρετή Κατσούρα TUV HELLAS «Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΕ25 ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 89/106 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ PORTLAND ΕΛΟΤ EN 197 1: 2000 ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Τηλέφωνο: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας

Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Μοντέλο συστήματος διαχείρισης της ποιότητας Διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας Ευθύνη της Διοίκησης Πελάτες Πελάτες Διαχείριση Πόρων Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. 5. Ευθύνη της Διοίκησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ISO 22000:2005 & ISO 9001:2000 ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ημ/νία Ισχύος: Έκδοση: ΠΕΛΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ (1) 5.7.1. Το Εργαστήριο πρέπει να διαθέτει σχέδιο και διαδικασία δειγματοληψίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού

Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Δ15 Διαδικασία Αξιολόγησης και Απολογισµού Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Μετροτεχνικό Εργαστήριο. Άσκηση 6 η

Μετροτεχνικό Εργαστήριο. Άσκηση 6 η Μετροτεχνικό Εργαστήριο Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Μετροτεχνικό Εργαστήριο Άσκηση 6 η Δομή παρουσίασης 1. Έννοιες & Ορισμοί 2. Πηγές Αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ

Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με. Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ. Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Κριτήρια συμμόρφωσης και κριτήρια ταυτοποίησης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Στ. Κόλιας τ. Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Κατσάκου Δρ.Πολ. Μηχ. INTΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ Σκυρόδεμα προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων

Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων Διαδικασία εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣΓΕΝΙΚΗ -ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ιωάννης Πατίρης Ι ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας - Διαπίστευση Ενότητα 3: Θωμαΐδης Νικόλαος Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ένα πρότυπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παγκοσμιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Κανονισμοί με βάση το άρθρο 103{2){α)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Κανονισμοί με βάση το άρθρο 103{2){α) Ε.Ε. Παρ. III(I) 3881 Κ.Δ.Π. 469/2004 Αρ. 3851, 30.4.2004 Αριθμός 469 Οι περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων Ενότητα 2: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δημιουργεί και εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 5.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (1) 5.5.1. Το Εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα στοιχεία εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.3.1 Γενικά: ISO 17025 4.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (1) Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη ISO Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 4: Μελέτη Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 4.13.1 Γενικά (1) ISO 17025 4.13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ (1) 4.13.1.1 Το Εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νικόλαος Σούλτος Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίµων Ζ.Π. Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η παραγωγή ασφαλών τροφίµων: Είναι ένα πρόβληµα σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Νίκος Λίτινας Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εισήγησης είναι η ανάπτυξη της αποκτηθείσας εµπειρίας από

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών

Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α. Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων Μέρος Α Διαπίστευση Εργαστηρίου Δοκιμών ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πίνακας των προς διαπίστευση δοκιμών Περιγραφή Δοκιμής/Ανάλυσης Υλικό/α που ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα