Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ άρθρ αυτό διερευνά, με πστικές μεθόδυς, τα ζητήματα της νέας κινωνικής ατζέντας, η πία περιλαμβάνει τα φαινόμενα τυ πλιτικύ κυνισμύ και της δυσαρέσκειας, της πλιτικής απξένωσης, της ανασφάλειας και τυ φόβυ (ως πρς την Ευρώπη και τυς μετανάστες) πυ αναπτύσσνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εξετάζντας τις διαφρές ανάμεσα στα αστικά και αγρτικά κέντρα, υπό την επίδραση τυ επιπέδυ εκπαίδευσης- συγκεκριμένα, εστιάζει σε ζητήματα όπως: η κινωνική ανασφάλεια, η ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση των MME, η ικανπίηση από τν τρόπ λειτυργίας της Δημκρατίας, η εμπιστσύνη πρς συλλγικύς θεσμύς εκπρσώπησης όπως τα πλιτικά κόμματα και τα συνδικάτα, η αίσθηση της κατάργησης των ριγραμμών μεταξύ Αριστεράς και Δ εξιάς, η πλιτική ιδιώτευση-απστασιπίηση από τα κινά και τη δημόσια σφαίρα και πλιτικός ατμικισμός, ικνμικός φιλελευθερισμός, τ ζήτημα των δημόσιων Πανεπιστημίων, φόβς της απώλειας της εθνικής ταυτότητας και των αξιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλς, η στάση απέναντι στυς μετανάστες σε σχέση με τη νμιμπίηση τυς και την απόδση ευθυνών για την εγκληματικότητα. * Διδάκτωρ κινωνικών επιστημών.

2 34 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΩΡΗΤΙΚ ΠΛΑΙΣΙ Στόχς τυ άρθρυ 1 είναι η διερεύνηση των ζητημάτων της νέας πλιτικής ατζέντας, όπως τυ πλιτικύ κυνισμύ και δυσαρέσκειας, της πλιτικής απξένωσης, της ανασφάλειας και τυ φόβυ (ως πρς την Ευρώπη και τυς μετανάστες), πυ αναπτύσσνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εξετάζντας τις διαφρές ανάμεσα στα αστικά και αγρτικά κέντρα, υπό την επίδραση τυ επιπέδυ εκπαίδευσης. Τ άρθρ καλείται να απαντήσει στ αν υφίστανται στατιστικά σημαντικές διαφρές μεταξύ των αστικών και αγρτικών κέντρων, υπό την επίδραση τυ επιπέδυ εκπαίδευσης, σε μια σειρά από απόψεις και στάσεις, όπως: η κινωνική ανασφάλεια, η ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση πυ παρέχυν τα MME, η ικανπίηση από τν τρόπ λειτυργίας της Δημκρατίας, η εμπιστσύνη πρς συλλγικύς θεσμύς εκπρσώπησης όπως τα πλιτικά κόμματα και τα συνδικάτα, η αίσθηση της κατάργησης των ριγραμμών μεταξύ Αριστεράς και Δεξιάς, η πλιτική ιδιώτευση-απστασιπίηση από τα κινά και τη δημόσια σφαίρα και πλιτικός ατμικισμός, ικνμικός φιλελευθερισμός, η ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων, φόβς της απώλειας της εθνικής ταυτότητας και των αξιών εντός της Ευρώπης, η στάση απέναντι στυς μετανάστες σε σχέση με τη νμιμπίηση τυς και την απόδση ευθυνών για την εγκληματικότητα Πλιτική απξένωση, πλιτικός κυνισμός και η επίδραση των MME Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσνται φαινόμενα όπως τυ πλιτικύ κυνισμύ και της δυσαρέσκειας, της πλιτικής απξένωσης, της ανασφάλειας και τυ φόβυ (ως πρς την Ευρώπη και τυς μετανάστες), πυ συγκρτύν μια νέα κινωνική ατζέντα. Η απόσταση πυ εκτιμά πλίτης ότι τν χωρίζει από την πλιτική μετριέται εμπειρικά με βάση τ βαθμό συμφωνίας στην ερώτηση «η πλιτική είναι τόσ μπερδεμένη πυ άνθρωπι σαν εμάς δε μπρύν να 1. συγγραφέας θέλει να εκφράσει τις θέρμες τυ ευχαριστίες πρς την εταιρεία ερευνών V-PRC ( μέλς τυ ΣΕΔΕΑ-Σΰλλγς Εταιρειών Δημσκόπησης και Έρευνας Αγράς, της ESOMAR και της WAPOR), η πία είχε την ευγενή καλσύνη να παραχωρήσει τα πστικά δεδμένα τυ παρόντς άρθρυ. Επίσης ευχαριστεί τυς δυ ανώνυμυς κριτές της Επιθεώρησης Κινωνικών Ερευνών για τις ιδιαίτερα εύστχες παρατηρήσεις τυς, πυ συνέβαλαν απφασιστικά στη διαμόρφωση της τελικής εικόνας τυ παρόντς άρθρυ.

3 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 35 την καταλάβυν». Η παράμετρς αυτή εισήχθη στην πλιτική έρευνα από την «μάδα τυ Μίσιγκαν», τη δεκαετία τυ 1950, ως ερμηνευτική παράμετρς της ανταπόκρισης τυ πλιτικύ συστήματς απέναντι στα αιτήματα των πλιτών (Καφετζής, 1988, σ. 47). Καφετζής (1994, σ. 226) σημειώνει ότι, με βάση τη λγική τυ υπδείγματς τυ Michigan, χρησιμπιήθηκαν στις έρευνες τυ ΕΚΚΕ τρεις μεταβλητές για τη διερεύνηση της πλιτικής απξένωσης και την αίσθηση τυ πλιτικής απτελεσματικότητας: τυς πλιτικύς δεν τυς ενδιαφέρει τι σκέφτνται άνθρωπι σαν κι εμάς, η πλιτική είναι τόσ μπερδεμένη πυ άνθρωπι σαν κι εμάς δε μπρύν να την καταλάβυν, όπις έρθει στην εξυσία κιτάζει πάντα τα πρσωπικά τυ συμφέρντα. Τ 1985, ι Έλληνες παρυσιάζυν μικρότερη πλιτική απξένωση από την αντίστιχη των Ισπανών, Ιταλών και Πρτγάλων (Δώδς, Καφετζής, κ.ά., 1990, σ. 115,117). Στις αντίστιχες έρευνες της περιόδυ , εμφανίζεται μια σαφής τάση αρνητικής μεταστρφής των Ελλήνων σε σχέση με τυς πλιτικύς και μάλιστα τ 1990 η πλιτική απξένωση φθάνει στα ίδια επίπεδα με αυτή των Ισπανών και Ιταλών τυ 1985 (Καφετζής, 1994, σ ). ι Δώδς, Καφετζής και Νικλακόπυλς (1997, σ. 246, 247, 249), μελετώντας τις βυλευτικές εκλγές τυ 1996, καταγράφυν την τάση απνμιμπίησης και συρρίκνωσης της πλιτικής υπστήριξης τυ πλιτικύ, με έντνα τα ίχνη ενός πλιτικύ κυνισμύ, καθώς και την πτώση στην πλιτική ενεργπίηση της κινής γνώμης, συναρτημένη με τ φαινόμεν της πλιτικής δυσαρέσκειας και αλλτρίωσης. Robinson (1975, 1976), μελέτησε την αυξανόμενη εξάρτηση των ψηφφόρων από την τηλεόραση ως ενημερωτικό μέσ στις ΗΠΑ. Εστίασε στη σχέση ανάμεσα στν τηλεπτικό τρόπ παρυσίασης των ειδήσεων και στην πλιτική αναρμδιότητα και τη δυσπιστία έναντι των θεσμών πυ αισθανόταν ένα μέρς των πλιτών. Θεωρεί ότι η τηλεόραση δεν απτελεί την απκλειστική αιτία αύξησης τυ πλιτικύ κυνισμύ και της πλιτικής απξένωσης. Δε μπρεί να τεκμηριωθεί αιτιακή σχέση ανάμεσα στην εξάρτηση από την τηλεόραση και στην υπκειμενική πλιτική αναρμδιότητα. Για ένα πλΰ μεγάλ τμήμα των ψηφφόρων η τηλεόραση απτελεί τη σχεδόν απκλειστική πηγή πλιτικής ενημέρωσης. ι ψηφφόρι αυτί συνήθως δε διαβάζυν πλιτικές ειδήσεις από τις εφημερίδες, και δε θα διέθεταν χρόν και πρσπάθεια για άλλη πηγή πλιτικής πληρφόρησης. Συμφωνά με τν Robinson, στ αδιάφρ αυτό κινό (και λόγω της τάσης συγκρυσιακής παρυσίασης της πλιτικής από την τηλεόραση) δημιυργείται τ αίσθημα της πλιτικής αναρ-

4 36 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ μδιότητας πυ δηγεί σε συναισθήματα πλιτικής απξένωσης και κυνισμύ. Η ηγεμνία της εμπρικής τηλεόρασης στ χώρ της πλιτικής επικινωνίας εξασθένησε ιδιαίτερα τη βαρύτητα των «καθδηγητών γνώμης» (opinion leaders). ι Δεμερτζής, Καφετζής (1996, σ. 193) σημειώνυν ότι υφίσταται συσχέτιση ανάμεσα στα MME (και ειδικά την τηλεόραση) και στν πλιτικό κυνισμό και στην πλιτική απξένωση, όχι όμως για όλυς, παντύ και πάντα. Πρέπει κάθε φρά να ελέγχεται ένας μεγάλς αριθμός μεταβλητών, έτσι ώστε να μην απδίδνται στην τηλεόραση αιτιάσεις για τις πίες μερικές φρές φέρει λίγη μόνν ευθύνη. ι ίδιι (1996, σ ), συμπεραίνυν ότι τα εμπειρικά δεδμένα για την αύξυσα τάση της αλλτρίωσης και τυ κυνισμύ στ ελληνικό κινό φανερώνυν ότι τ φαινόμεν αυτό είναι πργενέστερ της έλευσης της ιδιωτικής ραδιφωνίας και τηλεόρασης και συσχετίζεται με την αδύναμη κινωνία των πλιτών. ι Lazarsfeld κ.ά. (1948, σ. 42) και Berelson κ.ά. (1954, σ. 25) θεωρύν ότι τ επίπεδ τυπικής εκπαίδευσης είναι «δημιυργός ενδιαφέρντς». Έντνη συσχέτιση τυπικής εκπαίδευσης και ανάμειξης στην πλιτική υπστηρίζυν ότι υπάρχει και ι Campell κ.ά., θεωρώντας ότι τ συνλικότερ status τυ ατόμυ επιδρά μεν στ βαθμό εμπλκής τυ στην πλιτική διαδικασία, διαμεσλαβΰμεν κυρίως από την εκπαίδευση (1960, σ. 477) «Παλαιά» και «νέα» πλιτική Τα παλαιότερα κινωνικά αιτήματα («παλαιά πλιτική» - Old Politics), πυ αναφέρνται στην εργασιακή ασφάλεια και στην ικνμική σταθερότητα, αντικαθίστανται σιγά-σιγά από τ αίτημα της εξασφάλισης καλύτερης πιότητας ζωής («νέα πλιτική» - New Politics). Τα νέα αιτήματα πηγάζυν από τις διευρυμένες κινωνικές ανάγκες, πυ συγκρτύν νέες ανισότητες. Επιπλέν, τα άτμα απμακρύννται από μρφές μαζικής πλιτικής (mass politics) και δηγύνται σε διαδικασίες ελέγχυ των κυβερνητικών απφάσεων, μέσω θεσμών και ργανώσεων (Δεμερτζής, 1989, σ. 288 Πρβή, 2008, σ. 97 Harrrop, Miller, 1987 Inglehart, 1971,1973,1976,1977,1981,1990 Offe, 1987 Poguntke, 1987 Rose McAllister, 1990). Inglehart υπστηρίζει ότι ι μετα-υλιστικές αξίες υιθετύνται (όσν αφρά τ μρφωτικό επίπεδ) από τα άτμα πυ είναι περισσότερ μρφωμένα. Τα άτμα αυτά, έχντας διασφαλίσει μνιμότερες και καλύτερα αμειβόμενες εργασίες, έχυν «θωρακι-

5 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 37 στεί» περισσότερ έναντι της ικνμικής κρίσης, σε σχέση με άλλες κατηγρίες εργαζμένων. Έτσι υφίστανται λιγότερη ψυχλγική πίεση σε σχέση με τις ικνμικές πλιτικές (Poguntke, 1987, σ. 77). Παστιάδης (2008, σ. 182) συμπεραίνει ότι δυ ευδιάκριτα τμήματα ανιχνεύνται στ νεελληνικό εκλγικό σώμα. Τ πρώτ τμήμα, τ πί θα μπρύσε, ως τυπλγία, να νμαστεί «κινωνία της ανασφάλειας», συγκρτείται κατά κΰρι λόγ από αγρότες μικρής ιδικτησίας, ανέργυς, ημιαπασχλΰμένυς, συνταξιύχυς, γυναίκες. Είναι συνήθως κατώτερυ εκπαιδευτικύ επιπέδυ και ως εκ τύτυ δε δύνανται να παρακλυθήσυν τις ραγδαίες τεχνλγικές εξελίξεις. Χαρακτηρίζεται επίσης από τις έντνες ανάγκες επιβίωσης-βιπρισμΰ. ι ψηφφόρι αυτί δε δύνανται ή δε θέλυν να αναλάβυν τ «κόστς πληρφρίας», και έτσι δηγύνται επαναπαυόμενι στην υιθέτηση της κμματικής ταύτισης. Η διάκριση Αριστερά - Δεξιά συμπυκνώνει όλες τις αναγκαίες πλιτικές πληρφρίες για τις διαφρές μεταξύ των κμμάτων, ελαχιστπιώντας τ «κόστς πληρφρίας». Τ δεύτερ τμήμα θα μπρύσε σχηματικά να νμαστεί «κινωνία των υψηλών πρσδκιών». Συγκρτείται κατά κΰρι λόγ από ψηφφόρυς με υψηλό μρφωτικό επίπεδ, πυ εμφρύνται από μετα-υλιστικές αξίες, απασχλύνται κυρίως στν τριτγενή τμέα, έχυν υψηλό εισόδημα και απτελύν τα νέα ανερχόμενα μεσστρώματα. Αυτί δεν ενδιαφέρνται συνήθως για τη διάκριση Αριστερά - Δεξιά, αυττπθετΰμενι στις μεσαίες θέσεις, εμφανίζνται λιγότερ ταυτισμένι με κάπι κόμμα, είναι περισσότερ αναπφάσιστι, επιλέγντας συνήθως τις τελευταίες ημέρες πρ των εκλγών. Αυτί αναλαμβάνυν συνήθως τ «κόστς πληρφρίας» και, κατά συνέπεια, δηγύνται στην υιθέτηση της ρθλγικής επιλγής. ίδις (2008, σ. 179) παρατηρεί ότι στην Ελλάδα η άνδς τυ εκπαιδευτικύ επιπέδυ και η ανάπτυξη τυ τριτγενύς τμέα της ικνμίας δηγύν σταδιακά στην αλλαγή των αξιών. Τ αίτημα της εξασφάλισης καλύτερης πιότητας ζωής («νέα πλιτική» - New Politics) αντικαθιστά σιγά-σιγά τα παλαιότερα κινωνικά αιτήματα («παλαιά πλιτική» - Old Politics), πυ αναφέρνται στην εργασιακή ασφάλεια και στην ικνμική σταθερότητα. Κατά συνέπεια, ενισχύεται η πλιτική χειραφέτηση των πλιτών και ευνείται η εμφάνιση ενός νέυ τΰπυ ψηφφόρυ, περισσότερ ανεξάρτητυ και κριτικύ. ψηφφόρς της κατηγρίας αυτής εμφανίζεται με υψηλότερ πλιτισμικό επίπεδ, καλύτερα πληρφρημένς και λιγότερ εξαρτημένς από τα κόμματα. Ιδιαίτερ χαρακτηριστικό τυ απτελεί «πλιτικός σκεπτικισμός». Έτσι υιθετεί ως κριτήρι επιλγής τις συγκεκριμένες θέσεις πυ παίρνει ένα κόμμα και ι υπψήφιι τυ στα

6 38 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ πρβλήματα της συγκυρίας, αγνώντας, κατά τ μάλλν ή ήττν, τις πλιτικές ετικέτες. Πρσχωρεί, με σχετική ευκλία, στις λγικές τυ «εκλγικύ ατμικισμύ», εντάσσεται δηλαδή στην τυπλγία της θεματικής ψήφυ. Επίσης συμπεραίνει (2008, σ ), ότι στην κμματική ταύτιση - διαιρετική ψήφ - παλαιά πλιτική (old politics), εντάσσνται περισσότερ ι γυναίκες, ι μεγάλες ηλικίες, ι μισθωτί τυ Δημόσιυ Τμέα, ι συνταξιύχι, ι κάτικι των αγρτικών κέντρων και ι εκκλησιαζόμενι. Στην ρθλγική επιλγή - θεματική ψήφ - μετα-υλιστικές αξίες - νέα πλιτική (new politics), φαίννται να εντάσσνται περισσότερ ι άνδρες, ι νέι, ι εργδότες-αυταπασχλΰμενι, ι φιτητές, ι κάτικι των αστικών κέντρων και ι μη εκκλησιαζόμενι. Η διαίρεση αυτή παραπέμπει σε διαφρετικές μρφές αντίθεσης πλιτικής - ικνμίας, κινωνικών αντιθέσεων, κρατικής δμής, πλιτικΰ-κμματικΰ συστήματς. Ανάγεται εντέλει σε διαφρετικές μρφές πλιτικών κμμάτων. Δεσπόζυσας σημασίας παράμετρ απτελεί τ επίπεδ εκπαίδευσης, τ πί καταγράφεται ως διεγέρτης-υπκινητής επηρρεάζντας πρς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Τ κατώτερ επίπεδ εκπαίδευσης ωθεί τυς ψηφφόρυς πρς την πρώτη τυπλγία, ενώ τ ανώτερ επίπεδ κατεύθυνσης πρς τη δεύτερη Ενρωσκεπτικισμός Βερναρδάκης (2007, σ ), ερευνώντας τν ευρωπαϊσμό και τν ευρωσκεπτικισμό στην Ελλάδα, σημειώνει ότι: «"φιλευρωπαϊσμός" της ελληνικής κινωνίας είναι άμεσα συνδεδεμένς με τις πρσδκίες ικνμικής ανάπτυξης και πλιτικύ εκσυγχρνισμύ της χώρας... Η ελληνική κινή γνώμη είναι συνεπώς φιλευρωπαϊκή στ μέτρ πυ πρσδκά (και σε σημαντικό βαθμό επιτυγχάνει) από τη συμμετχή της στην Ευρώπη υψηλότερ ικνμικό, βιτικό και καταναλωτικό επίπεδ... "φιλευρωπαϊσμός" αυτός, τέλς, είναι μάλλν "εθνκεντρικός φιλευρωπαϊσμός". Δεν εμφανίζει δηλαδή στιχεία ενός θετικά φρτισμένυ "κσμπλιτισμύ" ή ακόμα μιας ανχής στη "διεθνή πλυπλιτισμικότητα", και αυτό ακριβώς τ γεγνός πρδιαθέτει για την ύπαρξη λανθάνυσας "ευρωσκεπτικιστικής" τάσης στ εσωτερικό τυ "φιλευρωπαϊσμΰ"...τ κυριότερ ωστόσ στιχεί πυ τεκμηριώνει τ χαρακτηρισμό τυ "εσωστρεφύς φιλευρωπαϊσμΰ" είναι τα ισχυρά χαρακτηριστικά φβικότητας σε σχέση με την εθνική ταυτότητα ("ελληνικότητα") πυ διαπερνύν την ελληνική κινωνία. Ταυτόχρνα με τα ικνμικά και πλιτικά φέλη πυ θεωρεί ότι απκμίζει από την ΕΕ, η

7 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 39 τελευταία θεωρείται, ταυτόχρνα, από την πλεινότητα της ελληνικής κινωνίας ως κίνδυνς για την εθνική ταυτότητα ή, για να τ διατυπώσυμε διαφρετικά, φόβς για την αλλίωση της εθνικής ταυτότητας πυ συνεπάγεται η ένταξη σε ένα ευρύτερ ικνμικό-πλιτικό πλαίσι είναι τ αναγκαί τίμημα για τα ικνμικά και πλιτικά ωφελήματα». ίδις (2007, σ. 163) καταλήγει: «Στ μέτρ πυ "φιλευρωπαϊσμός" της ελληνικής κινωνίας εμφανίζει έντνα "ωφελιμιστικά" και "εσωστρεφή" χαρακτηριστικά, δεν μπρεί να απκλειστεί τ ενδεχόμεν, τρππιυμένων των συνθηκών και τυ περιβάλλντς, να αρχίσει να αμφισβητείται σβαρά στ μέλλν. Η "εξάντληση" των πρσδκιών της ικνμικής ανάπτυξης και η σταθερπίηση τυ αισθήματς "εθνικής ασφάλειας" ενδέχεται να τρππιήσει σταδιακά τη στάση των Ελλήνων/ίδων απέναντι στην Ευρώπη, ή τυλάχιστν να φέρει στην επιφάνεια και άλλες δυναμικές ιδελγικές στάσεις». Κωνσταντινίδης (2007), στ πλαίσι της μελέτης τυ για την Αριστερά και τη Δεξιά, εξετάζει μεταβλητές πυ απεικνίζυν τη νέα πλιτική ατζέντα όπως: «η ιδιωτική επιχείρηση είναι η μόνη λΰση για τα ικνμικά πρβλήματα της χώρας», «ι μετανάστες πυ βρίσκνται στην Ελλάδα δημιυργύν πρβλήματα και θα πρέπει να φύγυν». Για την πρώτη μεταβλητή, καταγράφει μεγαλύτερ βαθμό συμφωνίας μεταξύ όσων αυττπθετΰνται ιδελγικά στη Δεξιά, σε σχέση με όσυς αυττπθετΰνται ιδελγικά στην Αριστερά. Για τη δεύτερη μεταβλητή, παρατηρεί μεγαλύτερ βαθμό συμφωνίας σε όσυς μπρύν να χαρακτηριστύν ως «συντηρητικί», παρά σε όσυς μπρύν να χαρακτηριστύν ως «πρδευτικί» Τα αστικά κέντρα Παστιάδης (2008, σ ) σημειώνει ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πλιτικότητας των αστικών κέντρων είναι η απμάκρυνση μάλλν από τ μντέλ της κμματικής ταΰτισης-διαιρετικής ψήφυ, ως γενέθλιας μήτρας πλιτικής συμπεριφράς και η υιθέτηση περισσότερ της ρθλγικής επιλγής-θεματικής ψήφυ ως γενεσιυργύ ρίζυσας. Τα χαρακτηριστικά αυτά της «κυλτύρας των πόλεων» παραπέμπυν σε δυ αφετηριακές υπθέσεις. Η πρώτη είναι η υιθέτηση των μετα-υλιστικών αξιών από ένα μεγάλ τμήμα τυ πληθυσμύ των ευρωπαϊκών μεγαλυπόλεων. Η αλλαγή αξιών παρατηρείται στις ανεπτυγμένες δυτικές κινωνίες. Τα παλαιότερα κινωνικά αιτήματα («παλαιά πλιτική» - Old Politics), πυ αναφέρνται στην εργασιακή

8 40 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ασφάλεια και στην ικνμική σταθερότητα, αντικαθίστανται σιγάσιγά από τ αίτημα της εξασφάλισης καλύτερης πιότητας ζωής («νέα πλιτική» - New Politics). Η δεύτερη είναι η πιθανή εξασθένηση των πελατειακών δικτύων, ιδιαίτερα στις πόλεις όπυ η πρσωπική επαφή μεταξύ τυ ψηφφόρυ και τυ πλιτικύ απδυναμώνεται πρς όφελς μιας «μιντικρατικής» και εν πλλίς απρόσωπης σχέσης. Στα αστικά κέντρα παρατηρείται κάμψη των πσστών των δυ μεγάλων κμμάτων ΠΑΣΚ και ΝΔ, με παράλληλη ενίσχυση των μικρότερων κμμάτων της Αριστεράς ΚΚΕ και ΣΥΝ. Ως εκ τύτυ η υπχώρηση τυ δικμματισμύ, ως κυρίαρχυ χαρακτηριστικύ της εκλγικής συμπεριφράς, καταγράφεται με μεγαλύτερη ένταση στα αστικά κέντρα. Σε αντίθεση με τα αστικά κέντρα, τα πλιτικά χαρακτηριστικά των αγρτικών κέντρων παραπέμπυν στην κμματική ταΰτιση-διαιρετική ψήφ ρόλς τυ επιπέδυ εκπαίδευσης ι Butler, Stokes (1969, σ ) υπστηρίζυν ότι τ επίπεδ εκπαίδευσης απτελεί σημαντικό παράγντα διαμόρφωσης της πλιτικής συμπεριφράς. ι Franklin κ.ά. (1992, σ. 36) αναφέρυν ότι τ επίπεδ εκπαίδευσης επικαθρίζει πλλές φρές την επαγγελματική ενασχόληση και την ένταξη σε κάπια κινωνική τάξη. Συγχρόνως τ επίπεδ εκπαίδευσης διαμρφώνει την πλιτική κυλτύρα. Τ υψηλό επίπεδ εκπαίδευσης δηγεί σε μεγαλύτερ βαθμό πλιτικής ενημέρωσης και πλιτικής συμμετχής-ενεργπίησης, πυ, με τη σειρά τυ, επιδρά στη διαμόρφωση της πλιτικής συμπεριφράς (Almond, Verba, 1965). Weakliem (2002) παρατηρεί ότι η έρευνα έχει βρει ότι η εκπαίδευση συσχετίζεται με περισσότερ φιλελεύθερες απόψεις σε μια σειρά θεμάτων, όμως υπάρχει αβεβαιότητα για τ εΰρς και την εξήγηση αυτών των ευρημάτων. ίδις σημειώνει ότι η εκπαίδευση επιδρά στις περισσότερες πλιτικές απόψεις. ι επιδράσεις μπρύν να συνψιστύν λέγντας ότι πρωθεί ατμικιστικές αξίες. Η εκπαίδευση συνδέεται με κάπως χαμηλότερη εμπιστσύνη στυς περισσότερυς θεσμύς. Συμφωνά με τις έρευνες τυ ΕΚΚΕ (Νικλακόπυλς, Παντελίδυ, 1988 και Παντελίδυ-Μαλΰτα, 1990, 1992), τ επίπεδ εκπαίδευσης συνιστά καθριστικό παράγντα σε μια σειρά απόψεις-στάσεις και αντιλήψεις για την πλιτική. Συμφωνά με τν Καφετζή (1996, σ. 176), η εκπαίδευση απτελεί ένα μηχανισμό άντλησης των συμβλικών αλλά και των υλικών πόρων πυ

9 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 41 απαιτύνται για την ανάπτυξη πλιτικών δεξιτήτων. Επίσης η ανώτατη εκπαίδευση εμφανίζεται να είναι πρνμιακός κινωνικός χώρς της πλιτικότητας, η κατώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα να ριθετεί την περιθωριακότητα στ δημόσι χώρ και ι δυ άλλες θέσεις να κατέχυν σταθερά μια συγκρίσιμη μεσαία περιχή. Νικλακόπυλς (1997, σ ), μελετώντας τις βυλευτικές εκλγές τυ 1996, παραθέτει την κατανμή της κμματικής ταύτισης αναφρικά με τ μρφωτικό επίπεδ. ι δεσμί με τα κόμματα των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση παρυσιάζνται σαφώς χαλαρότερι. Η κμματική ταύτιση εμφανίζεται αντιστρόφως ανάλγη τυ επιπέδυ εκπαίδευσης. ι ψηφφόρι με ανώτερη εκπαίδευση εμφανίζυν χαμηλότερη κμματική ταύτιση σε σχέση με εκείνυς με κατώτερη εκπαίδευση. Η σταθερότητα στην εκλγική συμπεριφρά εμφανίζεται αντιστρόφως ανάλγη τυ επιπέδυ εκπαίδευσης. ι ψηφφόρι με ανώτερη εκπαίδευση παρυσιάζνται σαφώς λιγότερ σταθερί στην κμματική τυς πρτίμηση και με υψηλότερα πσστά αναπφάσιστων έως την ημέρα της ψηφφρίας. 2. ΜΕΘΔΛΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Τ πρωτγενές υλικό στ πί βασίζεται η μελέτη αυτή είναι τα πστικά δεδμένα της πανελλαδικής έρευνας πεδίυ υπ' αριθμ τυ έτυς 2007, της εταιρείας ερευνών V-PRC, με ατμικές συνεντεύξεις, χρήση δμημένυ ερωτηματλγίυ και κάλπης, στ σύνλ της χώρας, μέγεθς τυ δείγματς άτμα, με πλυσταδιακή στρωματπιημένη δειγματληψία. Πρκειμένυ να διερευνηθύν τα ανωτέρω ερωτήματα, μελετάται η σχέση ανάμεσα στα αστικά και αγρτικά κέντρα, υπό την επίδραση τυ επιπέδυ εκπαίδευσης, σε διάφρες μεταβλητές απόψεων και στάσεων: Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) (σε κλίμακα: Πλΰ σίγυρι, Αρκετά σίγυρι, Όχι και τόσ σίγυρι, Καθόλυ σίγυρι). Ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση πυ παρέχεται από τα Μέσα Ενημέρωσης (σε κλίμακα: Πλΰ ικανπιημένι, Αρκετά ικανπιημένι, Όχι και τόσ ικανπιημένι, Καθόλυ ικανπιημένι). Ικανπίηση από τν τρόπ πυ λειτυργεί η Δημκρατία στην Ελλάδα (σε κλίμακα: Πλΰ ικανπιημένι, Αρκετά ικανπιημένι, Όχι και τόσ ικανπιημένι, Καθόλυ ικανπιημένι). Εμπιστσΰνη στα πλιτικά κόμματα (σε κλίμακα: Εμπιστεύνται, Δεν εμπιστεύνται).

10 42 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ Εμπιστσύνη στα εργατικά σωματεία/συνδικάτα (σε κλίμακα: Εμπιστεύνται, Δεν εμπιστεύνται). «Είτε πρόκειται για τη δεξιά, είτε για την αριστερά, όπις και να κυβερνά είναι τ ίδι πράγμα» (σε κλίμακα: Συμφωνύν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνύν, Διαφωνύν). «Πρτιμώ να κιτάζω τν εαυτό μυ, παρά να πρσπαθώ να αλλάξω την κινωνία» (σε κλίμακα: Συμφωνύν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνύν, Διαφωνύν). «Η ικνμία λειτυργεί καλύτερα όσ λιγότερ παρεμβαίνει τ κράτς και όσ περισσότερη ελευθερία έχυν ι επιχειρήσεις» (σε κλίμακα: Συμφωνύν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνΰν, Διαφωνΰν). «Διαφωνώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί η Παιδεία είναι δημόσι αγαθό στ πί πρέπει όλι να έχυν δικαίωμα» (σε κλίμακα: Συμφωνΰν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνΰν, Διαφωνΰν). «Μέσα στην Ευρώπη κινδυνεύυμε να χάσυμε την εθνική μας ταυτότητα/αξίες» (σε κλίμακα: Συμφωνΰν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνΰν, Διαφωνΰν). «ι περισσότερι μετανάστες στη χώρα μας πρσφέρυν στην ελληνική ικνμία και θα πρέπει να νμιμπιηθύν» (σε κλίμακα: Συμφωνΰν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνΰν, Διαφωνΰν). «Η εγκληματικότητα φείλεται στ μεγάλ αριθμό ξένων πυ βρίσκεται στη χώρα μας» (σε κλίμακα: Συμφωνΰν, ΰτε συμφωνΰν/ΰτε διαφωνΰν, Διαφωνΰν). Για τν έλεγχ των ερευνητικών ερωτημάτων της μελέτης, χρησιμπιύνται πστικές μέθδι ανάλυσης (ανάλυση αντιστιχιώνcorrespondence analysis, πίνακες συνάφειας, έλεγχι στατιστικής σημαντικότητας διαφρών). έλεγχς στατιστικής σημαντικότητας διαφρών στις εξαρτημένες μεταβλητές διενεργείται ως εξής: έχντας ως μεταβλητή ελέγχυ (grouping variable) την αστικότητα (αστικά κέντρα, αγρτικά κέντρα), εξετάζυμε αν παρατηρύνται στατιστικά σημαντικές διαφρές ανάμεσα στα επίπεδα αστικότητας, δηλαδή αν η μετάβαση από τ ένα επίπεδ στ άλλ επηρεάζει τις εξαρτημένες μεταβλητές. Επίσης έχντας ως μεταβλητή ελέγχυ (grouping variable) τ επίπεδ εκπαίδευσης (κατώτερη, μέση, ανώτερη), εξετάζυμε αν παρατηρύνται στατιστικά σημαντικές διαφρές ανάμεσα στα επίπεδα εκπαίδευσης, δηλαδή αν η μετάβαση από τ ένα επίπεδ στ άλλ επηρεάζει τις εξαρτημένες μεταβλητές, τόσ στα αστικά κέντρα όσ και στα αγρτικά. Για τυς ελέγχυς στατιστικής σημαντικότητας χρησιμπιύνται τα Mann- Whitney U και Kruskal Wallis τεστς. Είναι μη παραμετρικά τεστς, δήλα-

11 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 43 δή δεν απαιτύνται υπθέσεις για την κατανμή τυ πληθυσμύ, είναι ελευθέρα κατανμής. Συγκρίνυν δυ ή περισσότερες μάδες περιπτώσεων μιας μεταβλητής και απφαίννται αν παρατηρύνται στατιστικά σημαντικές διαφρές ανάμεσα στις μάδες αυτές (Asymp. Sig.). Επίσης εξετάζυμε αν παρατηρύνται στατιστικά σημαντικές διαφρές ανάμεσα στις μεταβλητές «Εμπιστσύνη στα πλιτικά κόμματα» και «Εμπιστσύνη στα εργατικά σωματεία/συνδικάτα», στ σύνλ τυ δείγματς καθώς και στα αστικά και αγρτικά κέντρα, χρησιμπιώντας τ Wilcoxon Signed Ranks τεστ. έλεγχς στατιστικής σημαντικότητας πραγματπιείται σε επίπεδ στατιστικής σημαντικότητας ρ= 0,05 ή 5%. Εάν τ απτέλεσμα τυ ελέγχυ (Asymp. Sig.) είναι μικρότερ από τ 0,05, τότε ι παρατηρύμενες διαφρές είναι στατιστικά σημαντικές και συνεπώς μπρεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων στ σύνλ τυ πληθυσμύ, ενώ, εάν είναι μεγαλύτερ από τ 0,05, ι παρατηρύμενες διαφρές δεν είναι στατιστικά σημαντικές και δε μπρεί να γίνει γενίκευση των συμπερασμάτων στ σύνλ τυ πληθυσμύ. 3. ΠΑΡΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Από την ανάλυση αντιστιχιών (correspondence analysis) για την αστικτητα, πρκύπτυν τα Σχήματα 1Α-22: ΣΧΗΜΑ ΙΑ 0,1" 0,1-,- 0,2-0,3 Πλύ σίγυρι Αγρτικά " Όχι και τόσ σίγυρ Αρκετά σίγυρι O Q Ημιαστικά Ι Ι Ι Ι Ι -0,75-0,50-0,25 0,00 0,25 w ' Καθόλυ σίγυρι Π Αστικτητα κατικίας Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν)

12 44 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΧΗΜΑ IB 0,2-0,1-,- 0,1-0,2-0,3-0,4" 0,5 Καθόλυ ικανπιημένι Αστικά ^ u Πλϋ ικανπιημένι Όχι και τόσ ικανπιημένι ι ι ι Ι -0,75-0,50-0,25 0,00 0,25 ι Αγρτικά Ημιαστικά Π Αστικότητα κατικίας Ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση πυ παρέχεται από τα Μέσα Ενημέρωσης ΣΧΗΜΑ 2 0,2-,- 0,2- Καθόλυ ικανπιημένι Αστικά χι και τόσ ικανπιημένι Αγρτικά Αρκετά ικανπιημένι Αστικότητα κατικίας Ικανπίηση από τν τρόπ πυ λειτυργεί η Δημκρατία στην Ελλάδα 0,4- ι Πλϋ ικανπιημένι Ι ι Ημιαστικά -0,50-0,25 0,00 0,25 0,50 ι ι

13 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 45 ΣΧΗΜΑ 3 0,50- Ημιαστικά 0,25-,- 0,25- Αστικά Εμπιστεύνται Δεν εμπιστεύνται Αγρτικά Αστικότητα κατικίας Εμπιστσύνη στα πλιτικά κόμματα 0,50-0,75" ΔΑ Ι ι ι ι ι -0,50-0,25 0,00 0,25 0,50 ΣΧΗΜΑ 4 0,4- Αστικότητα κατικίας 0,2-,- -0,2 ΔΑ Αστικά Αγρτικά Εμπιστεύνται Δεν εμπιστεύνται Ημιαστικά Π Εμπιστσύνη στα εργατικά σωματεία/ συνδικάτα -0,4 π 1 1 0,50-0,25-0,25 0,25 0,25 0,50

14 46 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΧΗΜΑ 5 Αστικότητα κατικίας -0,2- ϋτε συμφωνύν ϋτε διαφωνύν Αστικά Διαφωνύν Αγρτικά Συμφωνύν -1,0-0,5 0,0 0,5 Ημιαστικά «Είτε πρόκειται για τη Δεξιά, είτε για την Αριστερά, όπις και να κυβερνά είναι τ ίδι πράγμα» ΣΧΗΜΑ 6 Αστικότητα κατικίας 0,6-0,4-0,2-,- -0,4-0,10-0,05-,- -0,05- -0,10- -0,15- -0,20" Αστικά Διαφωνύν Συμφωνύν Ημιαστικά Αγρτικά ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν Ι ' -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 «Πρτιμώ να κιτάζω τν εαυτό μυ, παρά να πρσπαθώ να αλλάξω την κινωνία»

15 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 47 ΣΧΗΜΑ 7 0,50- Αγρτικά 0,25- Π Διαφωνύν Αστικότητα κατικίας,- 0,25-0,50" Αστικά Ι ύτε συμφωνύν 1-1 ύτε διαφωνύν Συμφωνύν Ημιαστικά «Η ικνμία λειτυργεί καλύτερα όσ λιγότερ παρεμβαίνει τ κράτς και όση περισσότερη ελευθερία έχυν ι επιχειρήσεις» 0,75- Ι Ι Ι Ι 0,50 0,75 ΣΧΗΜΑ 8 0,4-0,2-,- 0,2- Π Λ U,4 ^ J Ι ύτε συμφωνύν ' ' ύτε διαφωνύν Αστικά Διαφωνύν Συμφωνύν Ημιαστικά Ι Ι Ι -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 ι Αγρτικά ι Αστικότητα κατικίας «Διαφωνώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί η Παιδεία είναι δημόσι αγαθό στ πί πρέπει όλι να έχυν δικαίωμα»

16 48 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΧΗΜΑ 9 Αστικότητα κατικίας,ι- Διαφωνύν Αστικά ϋτε συμφωνύν ϋτε διαφωνύν Ημιαστικά Συμφωνύν Αγρτικά Ι ι ι ι -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 «Μέσα στην Ευρώπη κινδυνεύυμε να χάσυμε την εθνική μας ταυτότητα/ αξίες» ΣΧΗΜΑ 10,- -,ι- -υ,2-0,50-0,25-,- 0,25" 0,50" Συμφωνύν Αστικά Ημιαστικά Διαφωνύν ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν Ί Γ -0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 Αγρτικά Αστικότητα κατικίας «ι περισσότερι μετανάστες στη χώρα μας πρσφέρυν στην ελληνική ικνμία και θα πρέπει να νμιμπιηθύν»

17 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 49 ΣΧΗΜΑ 11 0,4-0,3-0,2-,ι-,- 0,1-?- 0,3- Διαφωνύν Ημιαστικά Αστικά ι ι ι Συμφωνύν ι Αγρτικά ϋτε συμφωνύν ϋτε διαφωνύν -0,50-0,25 0,00 0,25 0,50 ι Αστικότητα κατικίας «Η εγκληματικότητα φείλεται στ μεγάλ αριθμό ξένων πυ βρίσκεται στη χώρα μας» ΣΧΗΜΑ 12 2,0-1,5" 1,0" 0,5-0,0 i -0,5" Αρκετά Πλύ σίγυρι Πλύ ικανπιημένι Καθόλυ ικανπιημένι Q σί Υ υ Ρ 01 Καθόλυ σίγυρι Αρκετά ικανπιημένι Π χι και τόσ ικανπιημένι Όχι και τόσ σίγυρι Ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση πυ παρέχεται από τα Μέσα Ενημέρωσης Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) -1,0" -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

18 50 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΧΗΜΑ Πλϋ σίγυρι α Πλϋ ικανπιημένι Αρκετά σίγυρι Καθόλυ σίγυρι Ι ι ι w - ικανπιημένι Κ α θ 0 λ 0 ϋ χ 1 κ" τόσ ικανπιημένι χι και τόσ σίγυρι Αρκετά ικανπιημένι Ικανπίηση από τν τρόπ πυ λειτυργεί η Δημκρατία στην Ελλάδα Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) ΣΧΗΜΑ ,0-0,5-,- U,ò- 1,0" 1,5" Πλϋ σίγυρι Εμπιστεύνται Αρκετά σίγυρι Δεν Όχι και τόσ σίγυρι ^, εμπιστεύνται. Καθόλυ σίγυρι ΔΑ Εμπιστσύνη στα πλιτικά κόμματα Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) ι -,υ- ι ι Ι ι -2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0

19 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 51 ΣΧΗΜΑ 15 0,4- υ,/>-,- 0,2-0,4-0,6" ΔΑ Καθόλυ σίγυρι Δεν) εμπιστεύνται Αρκετά σίγυρι Όχι και τόσ σίγυρι Εμπιστεύνται Πλϋ σίγυρι Εμπιστσύνη στα εργατικά σωματεία/ συνδικάτα Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) 0,8" Ι Ι Ι -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 ΣΧΗΜΑ 16 1,0" 0,5-,- -0,5" Αρκετά σίγυρι Καθόλυ σίγυρι Ι Ι Διαφωνύν Π Συμφωνύν Όχι και τόσ σίγυρι Π Πλύ σίγυρι Π ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν -1,0" -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 «Είτε πρόκειται για τη Δεξιά, είτε για την Αριστερά, όπις κυβερνά είναι τ ίδι πράγμα» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν)

20 52 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ ΣΧΗΜΑ 17 0,5" 1,0" ϋτε συμφωνύν ϋτε διαφωνύν Όχι και τόσ σίγυρι Αρκετά σίγυρι Q Διαφωνύν Συμφωνύν π Καθόλυ σίγυρι Πλύ σίγυρι ι, Ι ι ι ι ι -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 «Πρτιμώ να κιτάζω τν εαυτό μυ, παρά να πρσπαθώ να αλλάξω την κινωνία» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) 1,0-0,5-,- 0,5-,- -0,5" -1,0" Πλύ σίγυρι ΣΧΗΜΑ 18 Αρκετά σίγυρι ι ι Συμφωνύν Όχι και τόσ σίγυρι Π Διαφωνύν Π ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν Καθόλυ σίγυρι «Η ικνμία λειτυργεί όσ λιγότερ παρεμβαίνει τ κράτς και όσ περισσότερη ελευθερία έχυν ι επιχειρήσεις» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) -1,5" -1,5-1,0-0,5 0,0 0,5

21 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 53 Π Πλύ σίγυρι ΣΧΗΜΑ 19-0,5" -1,0" -1,5" Διαφωνύν Όχι και τόσ σίγυρι Π Γ Ώ Συμφωνύν Καθόλυ σίγυρι Αρκετά σίγυρι ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν «Διαφωνώ με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί η Παιδεία είναι δημόσι αγαθό στ πί πρέπει όλι να έχυν δικαίωμα» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) -2,0 Ι Ι Ι Ι Ι \ 2,0-1,5-1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 ΣΧΗΜΑ 20 1,5" 1,0" Πλύ σίγυρι 1,0-0,5-,- 0,5- Διαφωνύν Όχι και τόσ σίγυρι Συμφωνύν,- Π Καθόλυ Αρκετά σίγυρι -0,5" s-\ σίγυρι ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν «Μέσα στην Ευρώπη κινδυνεύυμε να χάσυμε την εθνική μας ταυτότητα/ αξίες» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) -1,0" -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

22 54 ΓΕΩΡΓΙΣ ΠΑΣΤΙΑΔΗΣ υ, ΣΧΗΜΑ 21 0,4-0,2- - 0,2-0,4-0,6-0,8" Διαφωνύν Q Καθόλυ σίγυρι Συμφωνύν Πλύ σίγυρι, u / Χ,, και ^σ σίγυρι ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν Αρκετά σίγυρι Ί Γ -0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 «ι περισσότερι μετανάστες στη Χώρα μας πρσφέρυν στην ελληνική ικνμία και θα πρέπει να νμιμπιηθύν» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) ΣΧΗΜΑ 22 0,50-0,25-,- -0,25" -0,50" -0,75 Συμφωνύν Καθόλυ σίγυρι Π r, ϋ Όχ,και {J τόσ σίγυρι Διαφωνύν Αρκετά σίγυρι ύτε συμφωνύν ύτε διαφωνύν Πλύ σίγυρι π Γ" -0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 «Η εγκληματικότητα φείλεται στ μεγάλ αριθμό ξένων πυ βρίσκεται στη χώρα μας» Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν)

23 ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 55 Από την ανάλυση των δεδμένων πρκύπτυν ι παρακάτω πίνακες (Πίνακας συνάφειας και Πίνακας ελέγχων σημαντικότητας). Πίνακας συνάφειας (πσστό %) Ρ" / W ^3 Αστικά κέντρα Ρ" Ρ" Oß w ^3 3 > Ρ" Oß w ^3 Αγρτικά κέντρα Ρ" p- Oß w ^3 > ν Ρ Ö W > ν Ρ Κινωνική ανασφάλεια (αίσθημα ασφάλειας για τ μέλλν) (Πλΰ σίγυρι + Αρκετά σίγυρι) Ικανπίηση από την πλιτική ενημέρωση πυ παρέχεται από τα Μέσα Ενημέρωσης (Πλΰ ικανπιημένι + Αρκετά ικανπιημένι) Ικανπίηση από τν τρόπ πυ λειτυργεί η Αημκρατία στην Ελλάδα (Πλΰ ικανπιημένι + Αρκετά ικανπιημένι) Εμπιστσΰνη στα πλιτικά κόμματα (Εμπιστεΰνται) Εμπιστσΰνη στα εργατικά σωματεία/ συνδικάτα (Εμπιστεΰνται) «Είτε πρόκειται για τη Δεξιά, είτε για την Αριστερά, όπις και να κυβερνά είναι τ ίδι πράγμα» (Συμφωνΰν) 15,60 45,39 34,75 30,50 39,01 31,21 16,96 31,87 33,33 18,71 42,40 43,27 31,29 31,97 40,82 29,93 34,69 38,10 19,84 22,76 34,80 39,02 35,12 50,41 23,94 21,14 40,16 37,40 39,53 41,46 23,68 38,16 35,53 12,50 35,53 51,97 17,86 42,86 50,00 14,29 42,86 28,57 22,7 38,82 43,09 16,12 37,17 45,39 21,17 37,20 37,91 21,08 39,24 44,20 συνεχίζεται

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 ΦΥΛΟ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του άρθρου είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ ΩΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Παστιάδης Γεώργιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Ιδεολογική αυτοτοποθέτηση Αριστερά-Δεξιά: Διερευνώντας με ποσοτικές μεθόδους το νέο κοινωνικό τοπίο Γιώργος Παστιάδης

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Ιδεολογική αυτοτοποθέτηση Αριστερά-Δεξιά: Διερευνώντας με ποσοτικές μεθόδους το νέο κοινωνικό τοπίο Γιώργος Παστιάδης ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΔΕΞΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ του Γιώργου Παστιάδη 1 1. Εισαγωγή θεωρητικό πλαίσιο Στόχος του άρθρου είναι η διερεύνηση της επίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό προσεγγίζει τα νέα ζητήματα της πολιτικής ατζέντας, όπως του πολιτικού

Το άρθρο αυτό προσεγγίζει τα νέα ζητήματα της πολιτικής ατζέντας, όπως του πολιτικού ΤA NEA ZHTHMATA THΣ ΠOΛITIKHΣ ATZENTAΣ ΓIA TOYΣ MIΣΘΩTOYΣ TOY ΔHMOΣIOY KAI TOY IΔIΩTIKOY TOMEA YΠO THN EΠIΔPAΣH TOY EΠIΠEΔOY EKΠAIΔEYΣHΣ. MIA ΠOΣOTIKH MEΘOΔOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 Ο J-^3^

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 Ο J-^3^ im Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΡΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑ 1^1 J^3^ ΣΖΥΝΥΠΩΡΞΗ ΔΙΑΦΡΕΤΙΚΩΝ ΤΡΠΩΝ ΠΩΡΩΓΩΓΗΕ Κωνσταντίνς Χλωμύδης ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΡΚΕΔΝΙΩΕ θεσσαλνίκη ISSI Ε υ χ α ρ u cycr Le:«^ Η λακήρωση αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~

ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ ι... -0.1. = ΊHiJυrif(~~i' ΤΕι πε ι ΡΑιΑ ~-~ 2 '::~~,.,./' Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών ~ι.:,/~:" ~~ - ' Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρνικών 1ι~ v ί10,~. 11 11 t.ι π 111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων P7_TA-PROV(2010)0448 Ιράκ - ειδικότερα η θανατική πινή (συμπεριλαμβανμένης της περίπτωσης τυ Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κιντήτων Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 25ης Νεμβρίυ 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίυ 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PUBLIC PV CONS 52 RELEX 936 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3191η σύνδς τυ Συμβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αποτυπώσει τις ομοιότητες και τις διαφορές στο πρότυπο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΚΙΑΚΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών

Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών P7_TA(2014)0076 Ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπγενών καταστρφών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 5ης Φεβρυαρίυ 2014 για την ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπγενών καταστρφών (2013/2174(INI)) Τ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝΜΙΚΗΣ Δ' ΕΞΑΜΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol.

Γιάννης Μυριζάκης* Επιθεώρηση Κοινοτικών Ερευνών, 53/1984. * Dr. Rer. Pol. Επιθεώρηση Κιντικών Ερευνών, 53/1984 Η διείσδυση της σύγχρνης τεχνλγίας στ ελληνικό σπίτι και η στάση των Ελληνίδων μητέρων απέναντι στη σύγχρνη τεχνλγική εξέλιξη και την πυρηνική ενέργεια Γιάννης Μυριζάκης*

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του άρθρου είναι η αποτύπωση της επίδρασης της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης

Στόχος του άρθρου είναι η αποτύπωση της επίδρασης της ιδεολογικής αυτοτοποθέτησης 38 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΙΔEOΛOΓIKH AYTOTOΠOΘETHΣH ΣTHN KΛIMAKA APIΣTEPA-ΔEΞIA KAI OΨEIΣ THΣ ΠOΛITIKHΣ ΣYMΠEPIΦOPAΣ: MIA ΠOΣOTIKH AΠOTYΠΩΣH Του: Γεώργιου Παστιάδη 1. Εισαγωγή θεωρητικό πλαίσιο Στόχος του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ν D.' éoèo ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛίΔΗΣ ΐ ι~ '* noi Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΡΟΑΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Διδακτρική διατριβή υπβληθείσα στ Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης τυ Παντείυ Πανεπιστημίυ Κινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς

βαθμοημέρες ψύξης και θέρμανσης για 27 πόλεις (τρείς Πρόλγς Σκπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι υπλγισμός των βαθμημερών ψύξης και θέρμανσης με στόχ τη δημιυργία κατάλληλης βάσης δεδμένων, έτσι ώστε να απτιμηθύν ι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων στν ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ.

44.5kN (111.25kN) 14.6kN/m (36.5kN/m) 0.65m. Σχήµα Γεωµετρικά δεδοµένα, δεδοµένα φόρτισης και διακριτοποίησης της δοκού του παραδείγµατος 2γ. ΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αριθµητικές Εφαρµγές 293 5.3.2.3. Παράδειγµα 2γ: κός µε σύνθετη φόρτιση Πρόκειται για τ παράδειγµα των Harr et al. (1969), τ πί επιλύθηκε αρχικά µε τ πρσµίωµα τυ αλλά και µεταγενέστερα τόσ µε

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "

ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜ Η Μ ΑΤΊΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΑ ΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Εισαγωγή Ρεύµατα βρόχων ΜΕΘΟ ΟΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΡΟΧΩΝ Η µέθδς ρευµάτων βρόχων για την επίλυση κυκλωµάτων (ή δικτύων) είναι υσιαστικά εφαρµγή τυ νόµυ τάσεων τυ Kirchhff µε κατάλληλη εκλγή κλειστών βρόχων ρεύµατς.

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών Τμ., "ΠΙΣ ΚΥΒΕΡΝΑ;". Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥ, 974- Μπυρίκς Δημήτρης Σωτηρόπυλς Δημήτρης http://dx.doi.org/.68/grsr.97 Copyright Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MBA Executive. Διπλωματική Εργασία: Οφείδου Ε. Φωτεινή

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας MBA Executive. Διπλωματική Εργασία: Οφείδου Ε. Φωτεινή Πανεπιστήμι Μακεδνίας MBA Executive Διπλωματική Εργασία: «Στρατηγικός Χρηματικνμικός Σχεδιασμός: Ανάλυση της περίπτωσης Univel» Οφείδυ Ε. Φωτεινή Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδόπυλς Δημήτρις Θεσσαλνίκη, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 1.1 Στόχς και αντικείμεν της εργασίας... 9 1.1.1 Διάρθρωση της εργασίας... 10 1.2 Η αναγκαιότητα και η σημασία ενός πληρφριακύ συστήματς... 11 1.2.1 Η αναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ. Πανεπιστήμι Μακεδνίας Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπυδών στη Διίκηση Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία: "Κριτική Διερευνηςη της Αξιλόγησης Επενδύσεων ΣΤ ΔΗΜΣΙ ΤΜΕΑ - ΣΥΓΚΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΔΜΗ με τη Μέθδ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ροή ιόντων και µορίων

ροή ιόντων και µορίων ρή ιόντων και µρίων Θεωρύµε ένα διάλυµα µίας υσίας Α. Αν εξαιτίας της ύπαρξης διαφρών συγκέντρωσης ή ηλεκτρικύ πεδίυ όλες ι ντότητες (µόρια ή ιόντα) της υσίας Α κινύνται µέσα σ αυτό µε την ίδια ριακή ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS

USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχ ς 11 (2 007), 29-48 Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ AQPC ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ USING ΤΗΕ METHOD OF MULTIPLE FACTOR APPROACH ΙΝ GREEK FIRMS Περίληψη Τ αντικείμεν τη ς παρύσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών

Πολλαπλές λύσεις Δημιουργικότητα σε Προβλήματα Μαθηματικών ΠΡΥ025: Διακτική Μαθηματικών Ι Ερασία Πλλαπλές λύσεις Δημιυρικότητα σε Πρβλήματα Μαθηματικών Διάσκων: Αθανάσις αάτσης Εκπαιευτικός: Άωνις Κυριάκυ, ΑΤ 802638 ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2008 2009 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012

Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας. Σεπτέμβριος 2012 Πανελλαδική έρευνα για τα θέματα της επικαιρότητας Σεπτέμβριος 0 Η ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα «Επενδυτής». Τύπος Έρευνας: Τηλεφωνική Έρευνα για τα Θέματα της Επικαιρότητας. Περιοχή Έρευνας:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης ΠΕΙΡΑΙΑΣ Φεβρουάριος 2007 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 20 έως και 23 Φεβρουαρίου 2007. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΙΑ ΚΡΟΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Σωµάτι α (πυρήνας 4 He ) µε µάζα m a και φρτί q a =e και πυρήνας ασβεστίυ 40 Ca 0 µε µάζα mπυρ = 10m a και φρτί Q = 0 e πυρ, βρίσκνται αρχικά σε πλύ µεγάλη απόσταση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος.

Ελαχιστοποίηση του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλµατος για διαφορετικές τιµές των Παραµέτρων του Κλασσικού Γραµµικού Υποδείγµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ. Εκτίµηση των Παραµέτρων τυ Υπδείγµατς. Στατιστικί Έλεγχι Αναλύσεις. Πρλέψεις. Ελαχιστπίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2013 «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας

Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Πανελλαδική Έρευνα για Θέματα Πολιτικής Επικαιρότητας Η ταυτότητα της έρευνας Εταιρεία: Metron Analysis (Α.Μ. ΕΣΡ 4) Εντολέας: Τύπος έρευνας: Δείγμα: Γεωγραφική κάλυψη: ΑΝΤ1 Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ V PRC «Συνδικαλισμός, συνδικάτα και συνδικαλιστική συμμετοχή στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης», ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική Έρευνα. Μέγεθος Δείγματος: 800 άτομα (52% γυναίκες 48% άνδρες) Ημερομηνίες διεξαγωγής έρευνας 21 Μαρτίου 27 Μαρτίου

Πανελλαδική Έρευνα. Μέγεθος Δείγματος: 800 άτομα (52% γυναίκες 48% άνδρες) Ημερομηνίες διεξαγωγής έρευνας 21 Μαρτίου 27 Μαρτίου Πανελλαδική Έρευνα Μέγεθος Δείγματος: 800 άτομα (52% γυναίκες 48% άνδρες) Ημερομηνίες διεξαγωγής έρευνας 21 Μαρτίου 27 Μαρτίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Ταυτότητα της έρευνας Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών Επθεώρηση Κνωνκών Ερευνών Τμ. 131, 2010 ΑΣΤΚΑ ΚΑ ΑΓΡΤΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΕΡΕΥΝΩΝΤΑ ΜΕ ΠΣΤΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΝΩΝΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΠΕΔΥ ΕΚΠΑΔΕΥΣΗΣ Παστάδης Γεώργς http://dx.doi.org/10.12681/grsr.81

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΝΤΡΟΥ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΔΑΣΤ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΡΑΝΙΔΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΠΟΡ Α. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΤΙΚΕ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΆΠΛΑΣΗ ΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΑΣΤ Σ : ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΘΩΜΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣ ΛΗΣ 1999 Τ Κρανίδι ειναι πρωτεύυσα της επαρχίας Ερμινίδς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ BLOGS Δ.1 H ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και μέθοδος Ποσοτική έρευνα / Ε-mail Research Πληθυσμός O ειδικός πληθυσμός των διαχειριστών / υπευθύνων blogs στην Ελλάδα Μέγεθος δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν. Μ εταπτυχιακό Π ρόγραμμα

Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν. Μ εταπτυχιακό Π ρόγραμμα Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ι ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α ΙΚ Ν Μ ΙΚ Ω Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ω Ν Μ εταπτυχιακό Π ρόγραμμα «ικ ν μ ική Α νάλυσ η κ α ι Χ ρ η μ α τ ικ ν μ ική» Δ ιπ λω ματική Εργασία Πρότυπη Μ εθδλγία Μ έτρησ

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο αυτό χαρτογραφεί τις πιθανές διαφορές στο πρότυπο της πολιτικής συμπεριφοράς,

Το άρθρο αυτό χαρτογραφεί τις πιθανές διαφορές στο πρότυπο της πολιτικής συμπεριφοράς, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Του: Γεώργιου Παστιάδη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο αυτό χαρτογραφεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πολιτικό Βαρόμετρο. Ιούλιος Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Πολιτικό Βαρόμετρο 8 Γνώμη για την εθνική κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ιούλιος 201 ΤO ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ PUBLIC ISSUE Νο8 7-201 Η τακτική μηνιαία πολιτική έρευνα της Public

Διαβάστε περισσότερα