ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΣΕΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

2 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

3 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

4 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

5 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ & Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Εισαγωγικά Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ- ΓΣΕΕ) αποτελεί τον νεότερο υποστηρικτικό φορέα της ΓΣΕΕ, ο οποίος ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2004 και, σύμφωνα με το καταστατικό του, αποβλέπει στη διεύρυνση των ευκαιριών πρόσβασης των πολιτών σε όλο το σύστημα εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής) και στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις μορφές της. Πιο συγκεκριμένα, η δράση του αποσκοπεί: στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δομών και στρατηγικών για τη μετάβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση, στη μελέτη, καταγραφή και αξιολόγηση της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στη διερεύνηση προτύπων καλής πρακτικής στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά και στην ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης και εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπικής και μη τυπικής), στη συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα φιλικά διακείμενα στις δυνάμεις εργασίας για κοινή δράση σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Τον Ιούνιο του 2009 το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ως φορέας παροχής προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού, το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ ιδρύει, σχεδιάζει, συμμετέχει και ειδικεύεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων σε τρεις κυρίως τομείς: Α. Στην οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, με στόχο την αναβάθμιση της συνδικαλιστικής παρέμβασης στη χώρα μας και τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής συνείδησης στο χώρο της εργασίας. Β. Στην έρευνα των βασικών μεγεθών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος επιχειρώντας να αναδείξει υπαρκτές εκπαιδευτικές ανισότητες στη λειτουργία του συστήματος. Γ. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου.

6 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

7 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Απολογισμός δράσης Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, κατά τη διάρκεια της τριετίας , σχεδίασε και υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα και δράσεις: «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στον χώρο της εκπαίδευσης / Α.Π. 1, 2, 3» Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρείχε στα συνδικάτα την ευκαιρία να παρέμβουν με ουσιαστικές δράσεις στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και να αναδείξουν πολύ κρίσιμα ζητήματα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που αφορούν κυρίως την άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας με έμφαση στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, τις διακρατικές συνεργασίες μεταξύ σχολικών μονάδων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ειδική σημασία είχαν δύο Δράσεις: α) Επιμόρφωση-Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών: Πρόκειται για ενδοσχολικά επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, της επαγγελματικής τους εξέλιξης και γενικότερα της ενδυνάμωσης της θέσης ή/και ενίσχυσης της πρόσβασής τους σε περισσότερους κλάδους της αγοράς εργασίας που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια διακρίνονταν από δύο ιδιαίτερα καινοτομικά χαρακτηριστικά. Αφενός την πραγματοποίησή τους στους χώρους των εκπαιδευτικών μονάδων και σε συνεργασία με αυτές και αφετέρου την αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας των ίδιων των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πράξεων του προγράμματος διαμορφώθηκε μια σειρά από παραδοτέα πακέτα εργασίας, στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό από τους εκπαιδευτές (σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες της εκάστοτε θεματικής ενότητας) καθώς και διαμόρφωση υλικού ανατροφοδότησης προερχόμενο από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Στοιχεία Δράσης Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης περιλαμβάνονταν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: 1. Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση 2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 3. Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες

8 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε 4. Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 5. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Σχολική Ηγεσία 6. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Όλοι οι θεματικοί κύκλοι είχαν διάρκεια 50 ωρών, οι οποίες κατανεμήθηκαν σε 30 ώρες δια ζώσης και 20 εξ αποστάσεως. Στο πλαίσιο, επίσης, της παρούσας Δράσης επιμορφώθηκαν περίπου 500 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί σε 24 σχολικές μονάδες στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν: Για τον θεματικό κύκλο «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες του Αμαρουσίου, του Γαυρίου (Άνδρος), της Αραβησσού (Πέλλα) και του Ναυπλίου. Για τον θεματικό κύκλο «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες του Αιγάλεω, της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Καρδίτσας. Για τον θεματικό κύκλο «Βελτίωση συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες» έλαβαν χώρα δύο (2) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Λάρισας, της Πάτρας, και της Ελευσίνας. Για τον θεματικό κύκλο «Πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» έλαβαν χώρα 4 επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Πάργας, των Ιωαννίνων (2), και του Ευόσμου (Θεσσαλονίκη). Για τον θεματικό κύκλο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Σχολική Ηγεσία» έλαβαν χώρα πέντε (5) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Φλώρινας, του Άργους, της Ξάνθης, του Ν. Ηρακλείου και της Αθήνας. Για τον θεματικό κύκλο «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» έλαβαν χώρα τέσσερα (4) επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες της Δράμας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης και της Λαμίας. β) Διακρατικές συνεργασίες σχολείων, τάξεων, τμημάτων: Σκοπός της Δράσης αυτής ήταν η δημιουργία διακρατικών συνεργασιών και δικτύων πληροφόρησης μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, υλοποιήθηκαν πέντε (5) διακρατικές συνεργασίες μεταξύ τάξεων γυμνασίου και λυκείου ελληνικών σχολείων με αντίστοιχες τάξεις σχολείων της Βαρκελώνης, της Ολλανδίας, της Κ. Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου, οι οποίες στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία και αποτέλεσαν σημαντική εμπειρία για τους μαθητές και τους καθηγητές που συμμετείχαν. Στις Διακρατικές συνεργασίες συμμετείχαν περίπου 150 άτομα, μαθητές και εκπαιδευτικοί, από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

9 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες διακρατικές συνεργασίες: Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης Istituto Comprensivo di Corigliano d Otranto Scuola Media Don Bosco di Cutrofiano. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επισκέψεων είχε ως γενικό θέμα τον «Πολιτισμό». Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης MBO Life Sciences, AOC Friesland του Leeuwarden της Ολλανδίας. Η θεματική της διακρατικής αυτής συνεργασίας αφορούσε τις διαδικασίες παρασκευής τυροκομικών προϊόντων και γενικότερα την ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους που ακολουθούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Λεόντειο Λύκειο Πατησίων 6ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Maristes La Immaculada Βαρκελώνης. Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων των εν λόγω επισκέψεων είχε ως γενικό θέμα το «Περιβάλλον». Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Οινοφύτων Ελληνικό Γυμνάσιο & Λύκειο Βρυξελλών. Η θεματική της εν λόγω συνεργασίας ήταν: «Ελλάδα, Ευρώπη, Περιβάλλον: Η εκπαιδευτική κοινότητα ευαισθητοποιείται». Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης Lycée Agricole "La Cazotte", (Πόλη St. Affrique Τουλούζη), Γαλλία. Η θεματική της εν λόγω συνεργασίας αφορούσε την «Διαδικασία παραγωγής τυριού». «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1, 2» Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επί της ουσίας τη συνέχεια, σε μεγαλύτερη κλίμακα, του ανωτέρω προγράμματος, καθώς μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου «Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους κοινωνικούς εταίρους με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς Α.Π. 1, 2, 3» ανατέθηκε στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ να σχεδιάσει και να υλοποιήσει και τη νέα φάση του προγράμματος υπό τον τίτλο: «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1, 2». Διάρκεια Προγράμματος: Η έναρξη του εν λόγω προγράμματος έγινε την και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Βασικός άξονας του προγράμματος αυτού είναι το Υποέργο 1 με τίτλο «Εξειδικευμένα Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών». Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις (4) Δράσεις: ΔΡΑΣΗ 1: Σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης ΔΡΑΣΗ 2: Δράσεις Δημοσιότητας ΔΡΑΣΗ 3: Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση ΔΡΑΣΗ 4: Ανάπτυξη και λειτουργία του εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού portal Κατά το 2012 ολοκληρώθηκαν: Ο προγραμματισμός του έργου Οι επαφές με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 9

10 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα θα παρέχει πιστοποίηση σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). «Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα Α.Π. 7, 8, 9» Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις και ολοκληρώνεται στις Συνεργαζόμενος Φορέας: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους πληθυσμούς-στόχους, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο συνδικαλιστές και εργαζόμενοι. Το έργο περιλαμβάνει δύο (2) απολύτως διακριτές εκπαιδευτικές δράσεις (προγράμματα), που εστιάζονται σε βασικές προσδοκίες και ανάγκες απολύτως διακριτών πληθυσμών-στόχων και σε μαθησιακά αντικείμενα που αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πνεύμα της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Με το έργο επιχειρείται συνολικά: η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δομών για τη χώρα, η υιοθέτηση σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας εμπνεόμενων από τις τεχνικές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και σύγχρονων εκπαιδευτικών υλικών οργανωμένων τόσο σε συμβατική (έντυπη) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία θα επιμορφωθούν συνολικά άτομα και οι συνολικές ανθρωποώρες εκπαίδευσης θα ανέλθουν σε Επιπλέον, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου υλοποιούνται 4 οριζόντιες δράσεις, που υποστηρίζουν το συνολικά υλοποιούμενο έργο. Συγκεκριμένα, οι δράσεις αυτές αφορούν στην αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στη διασφάλιση της εξωτερικής αξιολόγησης των υλοποιούμενων προγραμμάτων, στην εκπόνηση μελετών και ερευνών και στη δημοσιοποίηση και προβολή των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στοιχεία Προγράμματος: Το έργο διαρθρώνεται σε 8 επιμέρους Δράσεις: Δράση 1η: Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Η Δράση αναπτύσσεται σε 2 άξονες: Α. Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση Η Συστημική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, στο σύνολό της, αφορά ένα πλήρες εκπαιδευτικό σύστημα 4 διακριτών βαθμίδων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για τη φοίτηση ενός εκπαιδευομένου στην επόμενη βαθμίδα αποτελεί η επιτυχής αποφοίτησή του από την προηγούμενη. Ειδικότερα την περίοδο , υλοποιήθηκαν τρία (3) Προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα και έντεκα (11) προγράμματα στην επαρχία (Ηράκλειο, Καβάλα, Κιλκίς, Πρέβεζα, Ρόδος, Τρίκαλα, Κοζάνη, Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Σέρρες). Επίσης πραγματοποιήθηκαν δύο (2) προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα, ένα (1) πρόγραμμα 1 0

11 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα και (3) ετήσιοι κύκλοι της Ακαδημίας της Εργασίας στην Αθήνα. Ήδη είναι σε εξέλιξη ο φετινός ετήσιος κύκλος της Ακαδημίας της Εργασίας ( ), ένα (1) πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τρία (3) προγράμματα Βασικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην επαρχία και έξι (6) προγράμματα Εισαγωγικής Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης στην επικράτεια. Το σύνολο των εκπαιδευομένων έχει ξεπεράσει τα 400 μέλη και στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα. Σημειώνεται πως στα πλαίσια της παρούσας Δράσης εκδόθηκε το βιβλίο για την Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο από την ιστοσελίδα του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (www.kanep-gsee.gr). Δράση 4η: Προγράμματα για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή Τα προγράμματα αυτά αναπτύσσονται στις ακόλουθες 4 Θεματικές Ενότητες: 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (διάρκειας 60 διδακτικών ωρών) 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (διάρκειας 40 διδακτικών ωρών) 3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (διάρκειας 60 διδακτικών ωρών) 4. ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΞΙΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (διάρκειας 20 διδακτικών ωρών) Το σύνολο των εκπαιδευομένων της Δράσης θα ανέλθει σε 780 άτομα και θα πραγματοποιηθούν ανθρωποώρες εκπαίδευσης. Σημειώνεται πως στα πλαίσια της παρούσας Δράσης έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα βιβλία: α) Διοίκηση Κοινωνικών Φορέων: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία, β) Προστασία Καταναλωτή: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία και γ) Κοινωνική Οικονομία: Θεωρητικές σημειώσεις και Νομοθεσία. Το κάθε ένα από αυτά τα βιβλία συνοδεύεται από ένα βιβλίο δραστηριοτήτων καθώς και από έναν οδηγό σπουδών. Δράση 5η: Μελέτες Η συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνει μελέτες που εστιάζονται στα χαρακτηριστικά της Δια Βίου Εκπαίδευσης διαφόρων ομάδων και εδράζονται στις εγνωσμένες ανάγκες για την αναβάθμιση του πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης συνολικά. Συγκεκριμένα: Σύνδεση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με την Απασχόληση: Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι να καταγραφούν όλα εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη μιας σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας για τη σχέση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με την Απασχόληση. Η μελέτη βρίσκεται στη φάση ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων και αναμένεται η ολοκλήρωσή της μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Οργάνωση και Διοίκηση των δομών Δια Bίου Εκπαίδευσης (ΔΔΕ): Η μελέτη αυτή στόχευε στη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στη διοίκηση των Δομών Δια Βίου Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Διαρροή από τις δομές της Δια Βίου Εκπαίδευσης: Στη μελέτη αυτή αναζητούνται στοιχεία από όλους 1 1

12 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε τους τύπους ΔΔΕ στην Ελλάδα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη εικόνα για το φαινόμενο της διαρροής στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η συλλογή των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και η έρευνα βρίσκεται στη φάση της συγγραφής. Χαρτογράφηση τάσεων, πρακτικών και δομών-φορέων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε.: Η εν λόγω μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει και να αποτυπώσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τη Δια Bίου Μάθηση, να αποτυπώσει δομές και καλές πρακτικές συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ε.Ε. αλλά και να προτείνει στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με δομές και φορείς συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και (κυρίως) στα Βαλκάνια. Η μελέτη βρίσκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής της. Δράση 6η: Αξιολόγηση της Πράξης Η εξωτερική αξιολόγηση της Πράξης έχει ανατεθεί σε Ανάδοχο και εξελίσσεται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα εξελίσσονται οι Δράσεις Δημοσιότητας και Προβολής καθώς και της Εκπόνησης, Αναπαραγωγής και Ψηφιοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού της Πράξης. «Προγράμματα διαπολιτισμικής επιμόρφωσης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα» της Προτεραιότητας 3: «Ανάπτυξη ικανοτήτων για πολιτικές ένταξης, συντονισμός και ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των κρατών-μελών σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό)» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Θεματική: Επιμορφώσεις προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας σε ζητήματα που άπτονται στην επαφή τους με υπηκόους τρίτων χωρών νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω Δράσης ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου του Επικεφαλής Εταίρος: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Παν/μιο Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστημών Άλλοι Εταίροι: α) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) β) ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Στόχοι του Προγράμματος Το ΚΑΝΕΠ μέσω του εν λόγω προγράμματος, μεταξύ άλλων, στόχευσε στη διάδοση αποτελεσματικών 1 2

13 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ πρακτικών και στην τροποποίηση επαγγελματικών συμπεριφορών μέσα από την απόκτηση συγκεκριμένων διαπολιτισμικών ικανοτήτων και, ειδικότερα, μέσα από τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Δημοτικής Αστυνομίας που συναλλάσσεται με υπηκόους τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα απέβλεπε ταυτόχρονα στην εισαγωγή της ένταξης ως προτεραιότητας στην ατζέντα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η προστασία των δικαιωμάτων του μεταναστευτικού πληθυσμού και η αρμονική συνύπαρξη με την ελληνική κοινωνία μέσω της εξάλειψης των στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων. Στοιχεία Δράσης Το πρόγραμμα αποτελούνταν από σεμινάρια επιμόρφωσης συνολικής διάρκειας σαράντα (40) ωρών, τα οποία προσέφεραν την παροχή έγκυρων γνώσεων και πληροφοριών, σχετικών με τα μεταναστευτικά φαινόμενα, την παροχή στοιχείων πολιτισμικής ενημερότητας που αφορούν τους υπηκόους τρίτων χωρών και απέβλεπαν στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευομένων και την εμψύχωσή τους στην επιτέλεση των καθηκόντων τους. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν περισσότεροι από 500 δημοτικοί υπάλληλοι και περισσότεροι από 700 δημοτικοί αστυνομικοί από τις στις επτά (7) Ενιαίες Αποκεντρωμένες Μονάδες Διοίκησης της Χώρας, με γεωγραφική κατανομή που οριστικοποιήθηκε κατόπιν της μελέτης διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος. «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής» στα πλαίσια της Προτεραιότητας 1: Υλοποίηση Δράσεων που εφαρμόζουν τις «Κοινές Βασικές αρχές της πολιτικής ένταξης μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών Θεματική: Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που αφορούν στους μετανάστες. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω Δράσης ξεκίνησε τον Απρίλη του 2012 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του Ιουνίου του Επικεφαλής Εταίρος: Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) Άλλοι Εταίροι: α) Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (ΕΦΜ) β) Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη γ) Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθηνών Κύριοι Στόχοι του Προγράμματος: Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, μέσω του προγράμματος αυτού, στόχευσε στην: 1 3

14 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε Εξάλειψη στερεοτυπικών αντιλήψεων και ξενοφοβικών κοινωνικών συμπεριφορών για οτιδήποτε δεν είναι εθνοπολιτσμικά «οικείο» στην κοινωνία υποδοχής. Προβολή των θετικών, ποιοτικών στοιχείων που συγκροτούνται στις μεταναστευτικές κοινότητες των τοπικών κοινωνιών, όπως επίσης της συνεισφοράς τους σε οικονομικό, πολιτιστικό, επιστημονικό ή άλλο επίπεδο. Ενίσχυση της συλλογικότητας, του κοινωνικού εκείνου σχήματος δηλαδή, το οποίο θα αποτελείται και θα ανατροφοδοτείται από άτομα που θα συνδέονται στενά μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την εθνική, εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική, ή έμφυλη κοινωνική τους ταυτότητα. Ενημέρωση της κοινωνίας υποδοχής για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών. Δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας υποδοχής και των μεταναστών, προκειμένου να πραγματοποιούν από κοινού έργα και να συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Στοιχεία Δράσης Πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης τοπικών κοινωνιών σε τρεις Δήμους της Αττικής και συγκεκριμένα στους Δήμους Αθηναίων, Αγ. Δημητρίου και Βύρωνα. Συνολικά στις εκδηλώσεις συμμετείχαν περισσότερα από άτομα. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες: Θεατρικές παραστάσεις Συζήτηση με θέμα: «Τι είναι η πατρίδα μας; Πρώτη και δεύτερη γενιά μεταναστών: Μεταξύ συμπερίληψης και αποκλεισμού» Συζήτηση με κεντρικό άξονα το ρόλο της εργασίας στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς Προβολή ντοκιμαντέρ «Οι μικροί άλλοι» Περίπτερο Ενημέρωσης των Γιατρών του Κόσμου και της ΜΚΟ PRAKSIS Μουσικοχορευτικές παραστάσεις Συναυλίες Πολυεθνική Έκθεση Ζωγραφικής Πολυεθνική κουζίνα Έκθεση φωτογραφίας Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά Επαγγελματικό Περίγραμμα του «Εκπαιδευτή Ενήλικων Δια Βίου Μάθησης» Το έργο καταγράφει και αναλύει το προφίλ του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης (εφεξής, Εκπαιδευτής ΔΒΜ), όπως διαμορφώνεται στο νέο περιβάλλον της διά βίου μάθησης, μετατρέπει το επικαιροποιημένο 1 4

15 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Επαγγελματικό Περίγραμμα σε εθνικό πλαίσιο προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών με τη μορφή σπονδύλων (modular) και καθορίζει τις εθνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης. Επίσης, καθορίζει τη διαδικασία Πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης των Εκπαιδευτών ΔΒΜ, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού και την υλοποίηση σύντομου σεμιναρίου κατάρτισης των Εκπαιδευτών Συμβούλων (Μεντόρων) των υποψηφίων για πιστοποίηση Εκπαιδευτών, των αξιολογητών των επιτροπών πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και τη δημιουργία «Οδηγού εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτή ΔΒΜ», που προσαρτάται στο Περίγραμμα. Τέλος, αναπτύσσει μεθοδολογία αξιολόγησης της διαδικασίας πιστοποίησης και ανανέωσης της πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ΔΒΜ, ενσωματώνοντας σχετικούς δείκτες και διαδικασίες. Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης ολοκληρώθηκε εντός του 2013 Επικεφαλής Εταίρος: ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) Άλλοι Εταίροι: α) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) γ) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) «Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας» Η εκπόνηση του εν λόγω περιγράμματος γίνεται για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας για το έτος Θεματική: Εκπόνηση Επαγγελματικού Περιγράμματος του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας Διάρκεια: Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου του Εταίροι: α) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) β) Σύλλογος Ελλήνων Βιομηχάνων 1 5

16 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training)» Διάρκεια Προγράμματος: Το εν λόγω πρόγραμμα ξεκίνησε στις και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις Εταίροι: α) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (επικεφαλής εταίρος) β) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) γ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης δ) GPO A.E. Στόχοι Δράσης Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, με αφορμή τις ανησυχητικές διαστάσεις που διαφαίνεται ότι λαμβάνει και στη χώρα μας ιδιαίτερα λόγω των τρεχουσών κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων το φαινόμενο των ΝΕΕΤs, δηλαδή των νέων ανθρώπων που βρίσκονται εκτός δομών Εκπαίδευσης, Εργασίας ή Κατάρτισης (Young People Not in Education, Employment or Training), εστιάζει ερευνητικά σε αυτή την σχετικά καινούρια «κατηγορία» κοινωνικής ευπάθειας, συμπράττοντας, ως συντονιστής φορέας, με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΙΗΔΛ/ΙΤΕ και GPO) στο έργο «Βαρόμετρο Απόντων. Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και εμπειρική θεμελίωση προτάσεων πολιτικής για την καταπολέμηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι Neets (Young People Not in Education, Employment or Training)». Ειδικότερα, οι μείζονες στοχεύσεις του εν λόγω έργου κινούνται στους ακόλουθους τρεις άξονες: 1. Στάθμιση του συγκεκριμένου δείκτη σε ελληνικό επίπεδο. 2. Καταγραφή, αποτύπωση και χαρτογράφηση της νέας κατηγορίας κοινωνικής ευπάθειας, δηλαδή των NΕΕΤs (Young People Not in Education, Employment or Training). 3. Ανάπτυξη εμπειρικά θεμελιωμένων προτάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση αφενός του κοινωνικού αποκλεισμού των NEETs και αφετέρου για επίτευξη της πολυεπίπεδης και βιώσιμης ενσωμάτωσής τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, το έργο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», Πράξη Ι: «Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» του Επιχειρησιακού Π.ρογράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ» (ΕΣΠΑ ). «Developing e-learning tools for Trade Union Education (DeLTTUE)» Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη σύγκλισης του εκπαιδευτικού υλικού και της μεθοδολογίας της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα σύγχρονα προβλήματα και οι 1 6

17 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ διεκδικήσεις του κόσμου της εργασίας απαιτούν από το συνδικαλιστικό κίνημα, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συντονισμένες δράσεις, συνέπραξε με φορείς από τον ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό και ακαδημαϊκό χώρο (TUC, SAK, LO-Sweden, CITUB, ETUI, England s Open University, Lewisham College, Open Learning Partnership) στο διετές έργο «Developing e-learning Tools for Trade Union Education (DeLTTUE)». Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Leonardo da Vinci Multilateral Projects for the Development of Innovation» και αφορά τη δημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση μίας νέας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για την επιμόρφωση εκπαιδευτών συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» αποτελεί τον συνδετήριο κρίκο μεταξύ πολιτικής και πρακτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), ενώ με το έργο «Developing e-learning Tools for Trade Union Education (DeLTTUE)» αναγνωρίζεται ότι για την επιτυχή ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις και ολοκληρώθηκε στις «BUILD UP Skills Greek platform and Roadmap for the building workforce qualification on energy efficiency and renewable energy (BUS-GR)» Στόχοι Δράσης Η δράση αυτή έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει τις διαδικασίες για την δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Ελλάδα, για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την κατάρτιση και πιστοποίηση τεχνιτών και εγκαταστατών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης σε κτίρια. Οι ειδικοί στόχοι της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συνοπτικά είναι: Έναρξη εθνικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων. Προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση της ανάγκης για εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού μέχρι το Διαμόρφωση και συμφωνία ενός «Εθνικού Χάρτη Στρατηγικού Σχεδιασμού (roadmap)» για το 2020, με βάση τις ανάγκες και προτεραιότητες που θα διαπιστωθούν. Εταίροι: α) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως επικεφαλής εταίρος β) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΕΜΠ) γ) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ) δ) Πολυτεχνείο Κρήτης ε) Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) στ) Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) 1 7

18 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε ζ) Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) η) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος Στοιχεία Δράσης Όλες οι δραστηριότητες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης και των Συμβατικών Υποχρεώσεων προς το EACI, κατανέμονται σε επτά (7) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ): ΠΕ1: Διαχείριση προγράμματος (Management) Δράσεις Δημοσιότητας ΠΕ2: Ανάλυση παρούσας κατάστασης (Analysis of the national status quo) ΠΕ3: Χάραξη και ενεργοποίηση Εθνικής Πλατφόρμας Προσόντων (Setting up and activating the National Qualification Platform) ΠΕ4: Διαβούλευση για τις εθνικές προτεραιότητες στο θέμα των προσόντων και της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού στον τομέα των κτιριακών κατασκευών (Consultation the national priorities for the qualifications and training of the building workforce) ΠΕ5: Εκπόνηση του Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων (Elaboration of the National Qualification Roadmap) ΠΕ6: Υιοθέτηση / Αποδοχή της Δράσης (Endorsement Activities) ΠΕ7: Ανταλλαγή δραστηριοτήτων με Ευρωπαϊκή Ένωση (Exchange Activities) Διάρκεια Προγράμματος: Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του

19 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Δ Ρ Α Σ Η Σ Εκδόσεις «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή» Εκδόθηκε η μελέτη του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με τίτλο «Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Όψεις και βασικά μεγέθη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προ μνημονίου εποχή», στην οποία επιχειρείται μια συνθετική προσέγγιση και ερμηνεία του φαινομένου των ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σκοπό να αναδειχθούν οι συσχετισμοί και οι αιτιακές σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία που διαιωνίζουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες και διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η πραγματικότητα και η δυναμική της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. «Ετήσια έκθεση για την εκπαίδευση 2011: Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης. Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών » Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση του 2011, που συντάχθηκε και εκδόθηκε από το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με γενικό τίτλο «Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης: Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην ΕΕ (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση)», γίνεται συστηματική επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων για: α) τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης ( Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών των ετών 2004 & 2008 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΕΛ.ΣΤΑΤ.), β) τις δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση των κρατών μελών της ΕΕ-27 (EUROSTAT), και γ) τις πληρωθείσες δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικοί Προϋπολογισμοί των οικονομικών ετών από 2006 έως και 2010). Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων της Ετήσιας Έκθεσης για την εκπαίδευση από τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, κυρίως εκείνων που εστιάζουν στη χάραξη των πολιτικών για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και η κριτική τους στάση, οι παράλληλες/πολλαπλές αναγνώσεις τους και οι απαραίτητες υποδείξεις ή συμπληρώσεις, είναι αναγκαίες και κυρίως επιθυμητές. «Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης» H παραδοχή ότι το ζήτημα της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων συνδέεται άρρηκτα με τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς και την κοινωνική αναπαραγωγή δεν αποτελεί μια καινούργια διαπίστωση στην ιστορία της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Αντίθετα, επιβεβαιώνει και επικαιροποιεί ένα διαχρονικό δεδομένο το οποίο έχουμε χρέος όχι μόνο να μελετούμε διαρκώς, αλλά και να αγωνιζόμαστε για την περιστολή και την άμβλυνσή του. Το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, σε μία προσπάθεια να συμβάλει στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό διάλογο για την προβληματική αυτή, εξέδωσε τον τόμο: «Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης», ο οποίος βασίστηκε σε εισηγήσεις που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2008 σε ένα διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων επιστημόνων. 1 9

20 2 0 Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ( Κ Α Ν Ε Π ) Γ Σ Ε Ε

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΒUILD UP Skills Η Δράση BUILD UP Skills UPSWING για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Η Πράξη αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και στο πλαίσιο υλοποίησης της θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 25/09/2014 Αρ. Πρωτ. : 1156 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του

Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του Σκοπός και αποτελέσµατα της Ευρωπαϊκής ράσης BUILD UP Skills UPSWINGγια την αναβάθµιση των επαγγελµατικών προσόντων του εργατικού δυναµικού του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα ρ. Χαράλαµπος Μαλαµατένιος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING

Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης του ΚΑΠΕ, Συντονιστής του έργου BUILD UP Skills UPSWING Κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργατοτεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου σε θέματα Ενεργειακής Αποδοτικότητας - Η εθνική Δράση BUILD UP Skills UPSWING Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος,

Διαβάστε περισσότερα

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή.

της πλατφόρμα και έχουν αναπτυχθεί σε πλήρεις χρονοσειρές ανά μεταβλητή. Η Ετήσια Έκθεση για την εκπαίδευση των ετών 2015 και 2016 του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, υιοθετώντας το πρότυπο των Ετήσιων Εκθέσεων 2012-2014 για την Τριτοβάθμιας εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011

Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 Αρ. Πρωτ.: 4984 Αθήνα, 7.12.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 9632 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ- Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 8067 Αθήνα, 3/7/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Α.Π.: 8067 Αθήνα, 3/7/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ 3 ης Σεπτεμβρίου 36 (1 ος Όροφος) - 10432, ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΑ 2012 Τηλέφωνο: 210-5218750 Fax: 210-5218754 E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π.: 8067 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό

Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Σχολείο ανοικτό. Σχολείο ενταξιακό Έργο: 1.2.Δ/11 «Προώθηση διαδραστικών ενημερωτικών εκστρατειών στα σχολεία με ομάδες στόχο μετανάστες και γηγενείς μαθητές καθώς και τους γονείς τους, μέσω δραστηριοτήτων»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης

Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης 29 Αυγούστου 2016 Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών

Παρατηρητήριο της Κοινωνικής Οικονομίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Παρατηρητήριο της Κοινωνικής του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Σύντομο ιστορικό Το ΕΚΚΕ από το 2003 και μετά έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων, έργων και μελετών στο πεδίο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014

Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 1274 Αθήνα, 9/10/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων»

Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «Υλοποίηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» 3 ης Σεπτεμβρίου 36 (1 ος Όροφος) - 10432, ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΑ 2013 Τηλέφωνο: 210-5218750 Fax: 210-5218754 E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π.: 73 Αθήνα, 16/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση

Ο ρόλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο INSTALL στο πλαίσιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την Δια Βίου Μάθηση ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INNOVATIVE STRATEGY FOR RAISING AWARENESS OF LIFELONG LEARNING IN GREECE - INSTALL Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2012 Ο ρόλος της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Σύμπραξη ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για τη Δια Βίου Μάθηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό ΑΘΗΝΑ 2006 Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 4018 Αθήνα, 25/7/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

Α.Π.: 4018 Αθήνα, 25/7/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) 3 ης Σεπτεμβρίου 36 (1 ος Όροφος) - 10432, ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ΑΘΗΝΑ 2010 Τηλέφωνο: 210-5218750 Fax: 210-5218754 E-mail: akadimiaergasias@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π.: 4018 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 09-05-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και τις Νέες Τεχνολογίες διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ Ποιοι είμαστε; Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπόρων Ν. Ξάνθης είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρύθηκε το 1948 με σκοπό την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης:

θα δημιουργήσει ανοικτό μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων για τα ακόλουθα αντικείμενα κατάρτισης: 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 2 /9/2016 Αρ. πρωτ. 5066 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Κοιν: Γραφεία Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» Διαδικασίες σχεδιασμού επιμορφωτικού προγράμματος ΕΣΠΑ Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» Περιεχόμενα παρουσίασης Σύνδεση της Πράξης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ)

Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ημερομηνία Συμπλήρωσης:./.. /.. Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Π Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση

Πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική δ/νση 1 ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 07/04/2017 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΖΦΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διδακτικής των Μαθηματικών με ΤΠΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε.

Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β επιπέδου Τ.Π.Ε. Πράξη: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ««Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας 2» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού»

«Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» «Προσχέδιο Διαχείρισης Πολιτιστικών Δομών και Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού» Συνάντηση με τη «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» - 16.11.2015 Αναστασία Στρατηγέα Αναπλ. Καθηγ. Ε.Μ.Π. stratige@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ. Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις της ΕΛΣ Αλέξανδρος Ευκλείδης Σκηνοθέτης Δρ. Θεατρολογίας 11/05/2014 Η Εθνική Λυρική Σκηνή επενδύει στην εκπαίδευση για τη δημιουργία αφενός μιας νέας γενιάς Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr

www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr www.ellak.gr ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ Η ΕΕΛ/ΛΑΚ (www.eellak.gr) είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008 Αποτελείται σήμερα από 29 μέλη (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα