Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)"

Transcript

1 Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά Αντικείμενο Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ 8 5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας Όροι και προϋποθέσεις Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Ψηφιακής Τεχνολογίας Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Τερματικού Τμήματος Όροι και προϋποθέσεις παροχής Τερματικού Τμήματος Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Γενικά Ζευκτικών Τμημάτων Τεχνικά χαρακτηριστικά Ζευκτικών Τμημάτων Όροι και προϋποθέσεις παροχής Ζευκτικών Τμημάτων Περιγραφή υπηρεσίας ΣΚΕ Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας ΣΚΕ Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας ΣΚΕ Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Γενικά Περιγραφή Υπηρεσίας Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Όροι και προϋποθέσεις Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Περιγραφή Υπηρεσίας Σ.Μ. Ημι Ζεύξης Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Σ.Μ. Ημι-Ζεύξης Όροι και προϋποθέσεις παροχής Σ.Μ. Ημι-Ζεύξης Περιγραφή Υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης _ Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ Όροι και προϋποθέσεις παροχής Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ Περιγραφή υπηρεσίας Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-tp) Όροι και προϋποθέσεις παροχής Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) 20 2

3 5.7. Περιγραφή Υπηρεσίας Συνεγκατάστασης Γενικά Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού Παρόχων Όροι και προϋποθέσεις Τμηματικά Κυκλώματα Γενικά Όροι και προϋποθέσεις παροχής Τμηματικών Κυκλωμάτων Ειδικές Πρόσθετες Απαιτήσεις Διαδικασίες Εμπορικής Διαχείρισης Παροχή Πληροφοριών από τον ΟΤΕ Αίτηση Χορήγησης Υπηρεσίας Γενικοί Όροι Κατάθεση Παραλαβή Αιτήσεων Τερματικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας Αίτηση χορήγησης αναλογικού κυκλώματος Ακύρωση αιτήματος αναλογικού κυκλώματος Αίτημα μεταφοράς άκρου αναλογικού κυκλώματος Αίτημα κατάργησης αναλογικού κυκλώματος Παράδοση Παραλαβή Αναλογικού Κυκλώματος Τερματικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Τερματικού Τμήματος Ακύρωση Αιτήματος Τερματικού Τμήματος Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Τερματικού Τμήματος Αίτημα Κατάργησης Τερματικού Τμήματος Αίτημα Αναβάθμισης Τερματικού Τμήματος Παράδοση Παραλαβή Τερματικού Τμήματος Ζευκτικά Τμήματα Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Ζευκτικού Τμήματος Ακύρωση Αιτήματος Ζευκτικού Τμήματος Αίτημα Κατάργησης Ζευκτικού Τμήματος Αίτημα Αναβάθμισης Ζευκτικού Τμήματος Παράδοση Παραλαβή Ζευκτικού Τμήματος Σύνδεση Μετάδοσης Αίτηση Χορήγησης Νέας Σύνδεσης Μετάδοσης Αίτημα Ακύρωσης Σύνδεσης Μετάδοσης Αίτημα Μεταφοράς Άκρου Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους ζεύξης Αίτημα Αναβάθμισης χωρητικότητας Σύνδεσης Μετάδοσης Αίτημα Κατάργησης Σύνδεσης Μετάδοσης Αναδρομολόγηση από Σύνδεση Μετάδοσης σε Σύνδεση Μετάδοσης Παράδοση Παραλαβή Σύνδεσης Μετάδοσης Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης (Σ.Κ.Ε.) Αίτηση χορήγησης Σ.Κ.Ε Ακύρωση αιτήματος ΣΚΕ Αίτημα μεταφοράς άκρου Σ.Κ.Ε Αίτημα κατάργησης Σ.Κ.Ε Αίτημα Αναβάθμισης Σ.Κ.Ε Παράδοση Παραλαβή Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης Συνδεδεμένα Αιτήματα Συνδεδεμένο αίτημα για ένα Τερματικό και ένα Ζευκτικό Τμήμα Συνδεδεμένο αίτημα για ένα Τερματικό, ένα Ζευκτικό Τμήμα και μια Σύνδεση Μετάδοσης 40 3

4 Συνδεδεμένο αίτημα για ένα Τερματικό Τμήμα και μία Σύνδεση Μετάδοσης Συνδεδεμένο αίτημα για ένα Ζευκτικό Τμήμα και μία Σύνδεση Μετάδοσης Συνδεδεμένο αίτημα για ένα Ζευκτικό Τμήμα και δύο Συνδέσεις Μετάδοσης Συνδεδεμένο αίτημα για ένα ΣΚΕ και μία Σύνδεση Μετάδοσης ΦΣ Ακύρωση Συνδεδεμένου αιτήματος Κατάργηση Συνδεδεμένου αιτήματος Αναβάθμιση Συνδεδεμένου αιτήματος Παράδοση Παραλαβή Συνδεδεμένου Αιτήματος Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο Αίτηση χορήγησης Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Ακύρωση αιτήματος Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Αίτημα μεταφοράς άκρου Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Αίτημα κατάργησης Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Αίτημα Αναβάθμισης Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Παράδοση Παραλαβή Συνδεδεμένου κυκλώματος (p-t-p) Μετατροπές Γενικά Όροι και προϋποθέσεις Μετατροπή Τερματικού και Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας_ Μετατροπή Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ Αίτηση παροχής χώρου/ευκολιών Συνεγκατάστασης Αίτηση παροχής χώρου/συναφών ευκολιών Συνεγκατάστασης σε υφιστάμενο χώρο Αίτηση παροχής χώρου/ευκολιών Συνεγκατάστασης με κατασκευή νέου χώρου ή επέκταση υφιστάμενου στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού κατασκευών χώρων ΦΣ Οικονομικοί όροι Γενικά Τρόπος πληρωμής Πληροφορίες Χρεώσεων Αμφισβήτηση Λογαριασμού Προσωρινή και οριστική διακοπή υπηρεσιών Δομή Τιμοκαταλόγου Βασικά Τέλη Δομή τιμοκαταλόγου Τερματικών Τμημάτων Αναλογικής Τεχνολογίας Δομή τιμοκαταλόγου Τερματικών Τμημάτων Δομή τιμοκαταλόγου Ζευκτικών Τμημάτων Δομή τιμοκαταλόγου Συνδέσεων Μετάδοσης Δομή τιμοκαταλόγου της Πλήρους Ζεύξης Δομή τιμοκαταλόγου της Ημι Ζεύξης Δομή τιμοκαταλόγου της ΣΜ Φ/Σ Δομή τιμοκαταλόγου ΣΚΕ Δομή τιμοκαταλόγου Συνδεδεμένου Κυκλώματος απ άκρο σε άκρο (p-t-p) Δομή τιμοκαταλόγου Μετατροπών 58 4

5 Δομή τιμοκαταλόγου Τερματικού-Ζευκτικού ίδιας χωρητικότητας Διάφορα Τέλη Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής Εγγυοδοσία Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) Σκοπός Π.Σ Σύνδεση με το σύστημα Πληροφοριακά Στοιχεία Δείκτες Αποδοτικότητας (ΔΑ) 64 Παράρτημα 1 : Πίνακας ΚοΜΓ 66 Παράρτημα 2 : Πίνακας Κατανομής Αστικών (Ψηφιακών) Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ 67 Παράρτημα 3 : Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών (Basic SLA) Ορισμοί Γενικά Λόγοι Καθυστέρησης Παράδοσης «Μη Υπαιτιότητας ΟΤΕ» Χρόνοι Παράδοσης Υπηρεσιών Χρόνοι Παράδοσης Συνδεδεμένου Αναλογικού Κυκλώματος Χρόνοι Παράδοσης Τερματικού Τμήματος Χρόνος Παράδοσης Ζευκτικού Τμήματος Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης Ημι ζεύξης Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης Μετάδοσης ΦΣ Χρόνος Παράδοσης Σύνδεσης ΣΚΕ Χρόνοι Παράδοσης Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Χρόνοι Παράδοσης Αστικού Συνδεδεμένου Κυκλώματος (p-t-p) Χρόνοι Παράδοσης Υπεραστικού Συνδεδεμένου κυκλώματος (p-t-p) Προβλέψεις Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Νέων Συνδέσεων Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Αναλογικού Συνδεδεμένου Κυκλώματος Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Συνδέσεων Μετάδοσης Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Ρήτρες Χρόνου Παράδοσης Υπηρεσιών Συνεγκατάστασης Βλάβες Αναγγελία Βλαβών Χρόνος Άρσης Βλάβης Χρόνος Άρσης βλάβης Συνδεδεμένου Αναλογικού Κυκλώματος Χρόνος Άρσης βλάβης Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Χρόνος Άρσης βλάβης Συνδέσεων Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης και Φ/Σ _ Χρόνος Άρσης βλάβης Συνδέσεων Μετάδοσης Ημι-Ζεύξης Χρόνος Άρσης βλάβης ΣΚΕ Χρόνος Άρσης βλάβης Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Αναλογικών Συνδεδεμένων Κυκλωμάτων Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Τερματικών & Ζευκτικών Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης Συνδέσεων Μετάδοσης Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης ΣΚΕ Ρήτρες Χρόνου Άρσης Βλάβης P-T-P Τακτοποίηση Ρητρών 88 5

6 Παράρτημα 4: Όροι Σύμβασης Πλαίσιο Διάρκεια Λύση Αποζημίωση Ευθύνη Ανωτέρα Βία Εμπιστευτικότητα-Δημοσιοποίηση Εκχώρηση Δικαιωμάτων & Υποχρεώσεων Τροποποίηση Επίλυση Διαφορών Ισχύον Δίκαιο Διαδικασίες Ασφάλειας 95 Παράρτημα 5 : Προγραμματισμένες Εργασίες 96 Διαδικασίες ενημέρωσης 96 Παράρτημα 6 : Εγγυητικές Επιστολές Εγγυητική Επιστολή προς ΟΤΕ 98 Παράρτημα 7 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΚ 101 6

7 1. Γενικά 1.1. Αντικείμενο Η παρούσα Προσφορά Αναφοράς (εφεξής Προσφορά) αφορά στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων (αγορές αριθμ. 13 και 14 της Σύστασης 2003/311/ΕΚ), Τμηματικών Κυκλωμάτων, κυκλωμάτων από άκρο σε άκρο καθώς και συναφών ευκολιών Μισθωμένων Γραμμών τις οποίες προσφέρει ο ΟΤΕ στους Δικαιούχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών που λειτουργούν υπό καθεστώς γενικών αδειών. Καλύπτει τις υποχρεώσεις του ΟΤΕ που προκύπτουν από την υπ αριθμ. 401/14/ απόφασης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1419/ Β/ ) και ενοποιεί τη Προσφορά Αναφοράς για τη Χονδρική Παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών (470/037/ απόφαση της ΕΕΤΤ - ΦΕΚ 498/Β/ ) με τη Προσφορά Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων (477/002/ απόφαση της ΕΕΤΤ - ΦΕΚ 987/Β/ ) αλλά και ενσωματώνει τις εγκεκριμένες, με την 531/064/ απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1552/Β/ ), προτάσεις του ΟΤΕ τροποποίησης των προαναφερομένων Προσφορών Αναφορών Ορισμοί Λέξεις και φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον ν. 3431/2006 και εν γένει στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έλλειψη δε αυτών στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της ΕΕ, ιδίως στις Οδηγίες 2002/21/ ΕΚ και 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως ισχύουν. Οι κάτωθι λέξεις και φράσεις όπου χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προσφορά έχουν την έννοια που αποδίδεται κατωτέρω στο παρόν Κεφάλαιο: «Δικαιούχος»: Ο εκάστοτε νόμιμα αδειοδοτημένος Πάροχος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που λειτουργεί υπό καθεστώς γενικών αδειών. «Πελάτης ΜΓ»: O Πελάτης του Δικαιούχου, ή και ο ίδιος ο Δικαιούχος, πλην του ΟΤΕ. «Αστικό κέντρο (ΑΚ)»: Το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ στο οποίο ανήκει ο Τοπικός Βρόχος του Πελάτη ΜΓ (θέση Κεντρικού Κατανεμητή ΟΤΕ). Τα ΑΚ του ΟΤΕ αποτυπώνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης. «Κόμβος Μισθωμένων Γραμμών (ΚοΜΓ)» : Συνιστά το φυσικό σημείο οριοθέτησης μεταξύ Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) και Ζευκτικών τμημάτων ΜΓΧ. Οι ΚοΜΓ αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης. «Σ.Π.»: Σημείο παρουσίας (κόμβος) του Δικαιούχου. «Σύνδεση Μετάδοσης (ΣΜ)»: Η συμπληρωματική υπηρεσία η οποία παρέχεται από τον ΟΤΕ κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών. «Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ.)»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται στη γειτνίαση του ΑΚ ή του ΚοΜΓ σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από τον ΟΤΕ με γνώμονα την τεχνική ευκολία της λύσης. «Σημείο Οριοθέτησης των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου (ΣΟ)»: Το σημείο στο οποίο σταματά η ευθύνη του ΟΤΕ και ξεκινά η ευθύνη του Δικαιούχου. 7

8 «ΚΟΙ»: Καλώδιο Οπτικών Ινών «Τερματικός Εξοπλισμός ΟΤΕ ΜΓ»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη ΜΓ και είναι αναγκαίες για την παροχή της υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών και των Συνδέσεων Μετάδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α /2002). «Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη»: Οι τερματικές διατάξεις που εγκαθίστανται από τον Δικαιούχο / Πελάτη στον χώρο του για την εκμετάλλευση της ΜΓ και πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α /2002). «ΠΠΠ»: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής. «ΜΓ»: Μισθωμένες Γραμμές. «Φυσική Συνεγκατάσταση»: Η συνεγκατάσταση εξοπλισμού του Δικαιούχου εντός των κτιρίων του ΟΤΕ σε δωμάτια Δικαιούχων ξεχωριστά από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΟΤΕ (εφεξής ΦΣ). 2. Σύμβαση Για την εφαρμογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική Σύμβαση Παροχής Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής, την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ με το Δικαιούχο. Οι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής που αναφέρονται στο Παράρτημα 4: Όροι Σύμβασης Πλαίσιο, αποτελούν μέρος της ως άνω Σύμβασης Παροχής Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής. Η Προσφορά Αναφοράς μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα αποτελεί μέρος της Σύμβασης Παροχής Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής. 3. Τροποποίηση Προσφοράς Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την ΕΕΤΤ την τροποποίηση της παρούσας Προσφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 401/14/2006 (ΦΕΚ 1419/Β /2006), Κεφάλαιο Α, ενότητα ΙΙΙ, σημείο iv, υποπαράγραφος 1.ii. Ο ΟΤΕ σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβεί σε μονομερή τροποποίηση των όρων της Σύμβασης η οποία υπογράφεται με τους Δικαιούχους με βάση την παρούσα, η αναθεώρηση της οποίας γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 7 στο Παράρτημα 4: Όροι Σύμβασης Πλαίσιο της παρούσας. 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ Ο ΟΤΕ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών, ορίζει : I. 46 περιφέρειες μετάδοσης. Εντός εκάστης των περιφερειών αυτών ο ΟΤΕ διαθέτει κόμβο χονδρικής παροχής Τερματικών Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών, ο οποίος συνιστά το φυσικό σημείο οριοθέτησης μεταξύ των Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής (εντός της περιφέρειας) και των Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ χονδρικής (μεταξύ των διαφόρων περιφερειών) όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ. Ο κάθε κόμβος παρέχει: α) πρόσβαση μέσα στην αντίστοιχη περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή Τερματικών Τμημάτων 8

9 β) πρόσβαση σε διαφορετική περιφέρεια μετάδοσης για την παροχή Ζευκτικών Τμημάτων Οι κόμβοι αυτοί για συντομία θα αναφέρονται ως ΚοΜΓ. Ο ΚοΜΓ ο οποίος εξυπηρετεί την γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο Πελάτης ΜΓ ή το ΣΠ του Δικαιούχου εφεξής θα καλείται Οικείος ΚοΜΓ. Στους ΚοΜΓ ο ΟΤΕ παραδίδει Τερματικά και Ζευκτικά Τμήματα σε Συνδέσεις Μετάδοσης. II. 202 Αστικά Ψηφιακά Κέντρα Το κάθε Αστικό Ψηφιακό Κέντρο, που για συντομία θα αναφέρονται ως Α/Κ, παρέχει πρόσβαση μέσα στη δική του γεωγραφική περιφέρεια για την παροχή Τερματικών Τμημάτων. Το ΑΚ το οποίο εξυπηρετεί τη γεωγραφική περιφέρεια στην οποία ανήκει ο τοπικός βρόχος του Πελάτης ΜΓΧ ή το ΣΠ του Δικαιούχου εφεξής θα καλείται Οικείο Α/Κ και εκεί ο ΟΤΕ παραδίδει μόνο Τερματικά τμήματα MΓ σε Συνδέσεις Μετάδοσης. Σε κάθε Α/Κ ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης καθώς και υπηρεσίες Συνδέσεων Μετάδοσης. Στο Παράρτημα 1 και στο Παράρτημα 2 παρουσιάζονται οι ΚοΜΓ ΟΤΕ καθώς και τα Αστικά (Ψηφιακά) Κέντρα που εξυπηρετούνται από κάθε ΚοΜΓ, αντίστοιχα. 5. Προσφερόμενες Υπηρεσίες Η παρούσα Προσφορά περιλαμβάνει τους τεχνικούς και οικονομικούς όρους σχετικά με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Τερματικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας εύρους ζώνης φωνής συνήθους καθώς και ειδικής ποιότητας (ή Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα απ άκρο σε άκρο), 2. Τερματικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Ψηφιακής Τεχνολογίας με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως και 155 Mbit/s. 3. Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Ψηφιακής Τεχνολογίας με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως και 155 Mbit/s. 4. Συνδεδεμένα Κυκλώματα Επέκτασης (ΣΚΕ), με χωρητικότητα 34 Mbit/s, 45 Mbit/s, και 155 Mbit/s 5. Συνδέσεις Μετάδοσης στον ΚοΜΓ και στο Α/Κ όπου είναι απαραίτητες για την πρόσβαση του Δικαιούχου στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων ΜΓ. 6. Συνδεδεμένα Ψηφιακά Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (p-t-p), με χωρητικότητα από 64 kbit/s έως και 155 Mbit/s. 7. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας Γενικά Τα Τερματικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών χονδρικής αναλογικής τεχνολογίας αφορούν μισθωμένες γραμμές απ άκρο σε άκρο, οι οποίες συνδέουν δυο σημεία τα οποία ανήκουν και τα δυο σε Δικαιούχο ή το ένα σε Δικαιούχο και το άλλο σε πελάτη του Δικαιούχου και παρέχονται ως συνδεδεμένα κυκλώματα 9

10 από άκρο σε άκρο (p-t-p) μέσω των Ψηφιακών Κέντρων του ΟΤΕ (Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα). Τα Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα παρέχονται σύμφωνα με τις διεθνείς συστάσεις της ITU-T και δύνανται να είναι είτε Γραμμές ποιότητας Μ- 1040, κατάλληλες για μετάδοση Φωνής και για τις οποίες δεν απαιτούνται ειδικές μετρήσεις, είτε Γραμμές ποιότητας Μ-1020/1025, κατάλληλες για μετάδοση Δεδομένων για τις οποίες απαιτούνται ειδικές μετρήσεις Τεχνικά χαρακτηριστικά Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αναλογικής Τεχνολογίας Η υπηρεσία των Συνδεδεμένων Αναλογικών Κυκλωμάτων που παρέχει ο ΟΤΕ, έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Αναλογικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής Αναλογική, εύρους ζώνης φωνής συνήθους ποιότητας (Μ 1040) Αναλογική, εύρους ζώνης φωνής ειδικής ποιότητας (Μ 1020/25) Προδιαγραφές διεπαφών Δισύρματη ETS ή τετρασύρματη ETS Δισύρματη ETS ή τετρασύρματη ETS Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων Δισύρματη ETS ή τετρασύρματη ETS Δισύρματη ETS ή τετρασύρματη ETS Όροι και προϋποθέσεις 1. Ένα συνδεδεμένο αναλογικό κύκλωμα παρέχεται μέσω κατάθεσης αιτήματος μισθωμένης γραμμής χονδρικής αναλογικής τεχνολογίας από άκρο σε άκρο. 2. Δεν παρέχεται η δυνατότητα για οποιαδήποτε ομαδοποίηση συνδεδεμένων αναλογικών κυκλωμάτων σε Συνδέσεις μετάδοσης. 3. Η παροχή των συνδεδεμένων αναλογικών κυκλωμάτων πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών κέντρων του ΟΤΕ χωρίς απαραίτητα να ακολουθείται η αρχιτεκτονική δικτύου του ΟΤΕ που προβλέπεται για την χονδρική παροχή Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 1 & Παράρτημα Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στη δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτημάτων Συνδεδεμένων Αναλογικών Κυκλωμάτων στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη ΜΓ με το Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ. 5. Τα Συνδεδεμένα Αναλογικά Κυκλώματα υλοποιούνται από τον ΟΤΕ μέσω των κατάλληλων υποδομών του δικτύου του ΟΤΕ για την υποστήριξη των αιτούμενων κυκλωμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και την επάρκεια των σχετικών υλικών. Ο ΟΤΕ σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης της αίτησης ενημερώνει τον Δικαιούχο για τον εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης. 6. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης κυκλώματος αναλογικής ποιότητας. 10

11 5.2. Περιγραφή Υπηρεσίας Τερματικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Ψηφιακής Τεχνολογίας Γενικά Τα Τερματικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών Ψηφιακής Τεχνολογίας, ή «Τερματικά Τμήματα», είναι η συμμετρική σύνδεση αποκλειστικής χωρητικότητας: α) ψηφιακής τεχνολογίας, μεταξύ ενός Πελάτη ΜΓ και του Οικείου ΚοΜΓ που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 : Πίνακας ΚοΜΓ, στο οποίο ανήκει ο Πελάτης ΜΓ, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του δικτύου του ΟΤΕ. β) ψηφιακής τεχνολογίας μεταξύ ενός Πελάτη ΜΓ και του Οικείου Αστικού Κέντρου ΟΤΕ που αναφέρονται στο Παράρτημα 2, στο οποίο ανήκει ο Πελάτης ΜΓ. Τα Τερματικά Τμήματα είναι διαθέσιμα ως ψηφιακά και παρέχονται στις εξής χωρητικότητες: 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 1920 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στη Παράγραφο Ο ΟΤΕ ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για την παροχή Τερματικών Τμημάτων χωρητικότητας άνω των 155Mbps. Προκειμένου τα Τερματικά Τμήματα ΜΓ να παραδοθούν στο Δικαιούχο στον Οικείο ΚοΜΓ ή στο Οικείο Α/Κ αντίστοιχα, πολυπλέκονται σε μια Σύνδεση Μετάδοσης (Πλήρης Ζεύξη, Ημι-Ζεύξη ή Φ/Σ) Τεχνικά χαρακτηριστικά Τερματικού Τμήματος Η υπηρεσία των Τερματικών Τμημάτων που παρέχει ο ΟΤΕ, έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Τερματικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 kbit/s, ETS ETS ETS ETS όπου n=1,2,4,6,8,16 και 30 2 Mbit/s ETS ETS ETS /A1 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής Τερματικού Τμήματος Α) Για την παροχή υπηρεσιών Τερματικών Τμημάτων ο Δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Αίτηση Τερματικού Τμήματος συνδεδεμένη με αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση ή Πλήρη Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας μεταξύ Οικείου ΚοΜΓ ή Α/Κ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου ή, 2. Αίτηση Τερματικού Τμήματος στην οποία να δηλώνεται η υφιστάμενη Σύνδεση Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση ή Πλήρη Ζεύξη ή Ημι- 11

12 Ζεύξη) η οποία να διαθέτει επαρκή χωρητικότητα, μεταξύ του Οικείου ΚοΜΓ ή Α/Κ ΟΤΕ και του ΣΠ του Δικαιούχου ή 3. Αίτηση Τερματικού Τμήματος συνδεδεμένη με αίτηση Ζευκτικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας, το οποίο καταλήγει σε ΚοΜΓ του ΟΤΕ στον οποίο ο Δικαιούχος διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση ή Πλήρη Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) η οποία να διαθέτει επαρκή χωρητικότητα, ή 4. Αίτηση Τερματικού Τμήματος συνδεδεμένη με αίτηση Ζευκτικού Τμήματος και με αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση ή Πλήρη Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη). Το Τερματικό και το Ζευκτικό τμήμα πρέπει να είναι ίδιας χωρητικότητας ενώ η Σύνδεση Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση, Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτηση που δεν εμπίπτει στις ως άνω υπό (1) έως (4) κατηγορίες, η αίτηση παροχής Τερματικού Τμήματος απορρίπτεται. Β) Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στη δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος Τερματικών Τμημάτων στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη ΜΓ με το Οικείο Αστικό Κέντρο ή του Οικείου ΚοΜΓ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την διαδικασία της παραγράφου Η παροχή Τερματικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται από το Οικείο ΚοΜΓ ή το οικείο Α/Κ του Πελάτη ΜΓ περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις: i. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ, δηλαδή μεταξύ του Αστικού Κέντρου και του Οικείου ΚοΜΓ. ii. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στη Σύνδεση Μετάδοσης (Ημι Ζεύξη ή Πλήρης Ζεύξη ή Φυσική Συνεγκατάσταση), εφόσον η αίτηση για το Τερματικό Τμήμα είναι συνδεδεμένη με αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω υπό (i), (ii) λόγοι η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών», σχετικά με τις προβλέψεις και τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης Τερματικών Τμημάτων. Γ) Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Πελάτη ΜΓ τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία του Τερματικού Τμήματος Περιγραφή Υπηρεσίας Ζευκτικών Τμημάτων Γενικά Ζευκτικών Τμημάτων Τα Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών, ή «Ζευκτικά Τμήματα», είναι οι συμμετρικές συνδέσεις αποκλειστικής χωρητικότητας μεταξύ δύο ΚοΜΓ του ΟΤΕ σύμφωνα με το Παράρτημα 1. Πιο συγκεκριμένα είναι το κύκλωμα που ξεκινάει από το χώρο πολυπλεξίας ενός ΚοΜΓ και καταλήγει στο χώρο πολυπλεξίας ενός άλλου ΚοΜΓ και διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των ΚοΜΓ όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Τα Ζευκτικά Τμήματα παρέχονται στις εξής χωρητικότητες: 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 384 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 1920 kbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στη Παράγραφο

13 Ο ΟΤΕ ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για την παροχή Ζευκτικών Τμημάτων χωρητικότητας άνω των 155Mbps. Προκειμένου ένα Ζευκτικό Τμήμα ΜΓ να παραδοθεί στο Δικαιούχο σε ένα ΚοΜΓ, πολυπλέκεται και εντάσσεται σε κάθε άκρο με μια Σύνδεση Μετάδοσης (Πλήρη Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη ή Φυσική Συνεγκατάσταση). Μπορεί βέβαια το ένα άκρο να είναι συνδεδεμένο με Τερματικό και τότε συνδέεται το ένα μόνο άκρο με Σύνδεση Μετάδοσης Μετάδοσης (Πλήρη Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη ή Φυσική Συνεγκατάσταση) ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας Τεχνικά χαρακτηριστικά Ζευκτικών Τμημάτων Η υπηρεσία των Ζευκτικών Τμημάτων που παρέχει ο ΟΤΕ, έχουν τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων. Ζευκτικό Τμήμα μισθωμένης γραμμής Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων n X 64 kbit/s, ETS ETS ETS ETS όπου n=1,2,4,6,8,16 και 30 2 Mbit/s ETS ETS ETS /A1 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής Ζευκτικών Τμημάτων Α). Για την παροχή υπηρεσιών Ζευκτικών Τμημάτων ο Δικαιούχος υποβάλει σχετική αίτηση η οποία πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Αίτηση Ζευκτικού Τμήματος στην οποία δηλώνονται οι υφιστάμενες Συνδέσεις Μετάδοσης (Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη ή Φυσική Συνεγκατάσταση) ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας, στις οποίες θα συνδεθούν τα άκρα του εν λόγω τμήματος ή 2. Αίτηση Ζευκτικού Τμήματος συνδεδεμένη με αιτήσεις Συνδέσεων Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση, Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας, για τους ΚοΜΓ στους οποίους ο Δικαιούχος δεν διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης ή 3. Αίτηση Ζευκτικού Τμήματος συνδεδεμένη με αίτηση Τερματικού Τμήματος ίδιας χωρητικότητας όπου στο άλλο άκρο του Ζευκτικού ο Δικαιούχος διαθέτει Σύνδεση Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση, Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) η οποία να έχει επαρκή χωρητικότητα, ή 4. Αίτηση Ζευκτικού Τμήματος συνδεδεμένη με αίτηση για ένα Τερματικό Τμήμα και με αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση, Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη). Το Τερματικό και το Ζευκτικό τμήμα πρέπει να είναι ίδιας χωρητικότητας ενώ η Σύνδεση Μετάδοσης (Φυσική Συνεγκατάσταση, Πλήρης Ζεύξη ή Ημι-Ζεύξη) μπορεί να είναι ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτηση που δεν εμπίπτει στις ως άνω (1) έως (4) κατηγορίες, η αίτηση παροχής Ζευκτικού Τμήματος απορρίπτεται. Β). Η παροχή Ζευκτικών Τμημάτων δεν εξασφαλίζεται περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις: 13

14 i. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ ii. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στη Σύνδεση Μετάδοσης (Πλήρους Ζεύξης ή Ημι Ζεύξης ή ΦΣ), εφόσον η αίτηση για το Ζευκτικό Τμήμα είναι συνδεδεμένη με αίτηση Σύνδεσης Μετάδοσης. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω υπό (i) και (ii) λόγοι, η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Βασικής Συμφωνίας Επιπέδου Υπηρεσιών, σχετικά με τις προβλέψεις και τους εγγυημένους χρόνους παράδοσης Ζευκτικών Τμημάτων Περιγραφή υπηρεσίας ΣΚΕ Γενικά Το Συνδεδεμένο Κυκλώματα Επέκτασης (ΣΚΕ) παρέχεται στα πλαίσιο των αναγκών για συναφείς ευκολίες (Backhaul) της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (RUO), ώστε η κίνηση από το χώρο Φ.Σ. όπου είναι συνεγκατεστημένος ο Δικαιούχος να δρομολογείται στο Σημείο Παρουσίας του Δικαιούχου. Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης αποτελεί μια συμμετρική γραμμή αφιερωμένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται στο χώρο πολυπλεξίας του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ που είναι συνεγκατεστημένος ο Δικαιούχος και το άλλο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (Σ.Π. Δικαιούχου). Ο χώρος πολυπλεξίας συνδέεται με το χώρο όπου είναι συνεγκατεστημένος ο Δικαιούχος μέσω της υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ. Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης είναι διαθέσιμο στις ταχύτητες των 34 Mbit/s, 45 Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδεται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο Τεχνικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας ΣΚΕ Η υπηρεσία του Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης που παρέχει ο ΟΤΕ, έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Χωρητικότητα Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας ΣΚΕ Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης παρέχεται στις περιπτώσεις που το Α/Κ στο οποίο βρίσκεται ο χώρος Φυσικής Συνεγκατάστασης: Δε συμπίπτει με το οικείο Α/Κ που ανήκει το Σ.Π. του Δικαιούχου, ή Δε αποτελεί ταυτόχρονα και ΚοΜΓ Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης δρομολογείται μέσω μιας Σύνδεσης Μετάδοσης σε Φ/Σ στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης όπου ο Δικαιούχος είναι συνεγκατεστημένος. Η Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης χωρητικότητας με αυτή του ΣΚΕ. Στη Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ στην οποία εισέρχεται το Συνδεδεμένο Κύκλωμα Επέκτασης, δύναται να εισέρχονται και άλλα Τερματικά τμήματα, με την 14

15 προϋπόθεση ότι επαρκεί η χωρητικότητα της Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης. Η υπηρεσία Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης παρέχεται σε όλα τα Α/Κ στα οποία ο Δικαιούχος διαθέτει ΦΣ λόγω αναγκών αδεσμοποίητου βρόχου δηλαδή: στα Α/Κ, που περιγράφονται στο Παράρτημα 2 στα υπόλοιπα Α/Κ του ΟΤΕ (Απομακρυσμένες Συνδρομητικές Μονάδες - ΑΣΜ). Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης και για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (RUO) και μόνο, ο ΟΤΕ παρέχει την υπηρεσία Σύνδεσης Μετάδοσης σε Φ/Σ και στα υπόλοιπα Α/Κ πέραν αυτών που ορίζονται στο Παράρτημα 2 : Πίνακας Κατανομής Αστικών (Ψηφιακών) Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ, το δε υπερκείμενο αυτών Α/Κ, θα ορίζεται από τον ΟΤΕ σύμφωνα με την ιεραρχία του δικτύου του ΟΤΕ. Το ΣΚΕ υλοποιείται μέσω των καταλλήλων υποδομών και δακτυλίων του δικτύου του ΟΤΕ για την υποστήριξη των αιτούμενων χωρητικοτήτων μέχρι τα Σ.Π. του Δικαιούχου, η δε δρομολόγησή του θα ακολουθεί τη δομή του δικτύου του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Σ.Π. του Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για τη λειτουργία του ΣΚΕ. Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στην δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος Συνδεδεμένου Κυκλώματος Επέκτασης στις εξής περιπτώσεις: I. Όταν δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του ΣΠ παρουσίας του Δικαιούχου με το Οικείο Αστικό Κέντρο. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την διαδικασία της παραγράφου II. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ III. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στη Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ 5.5. Περιγραφή Υπηρεσίας Συνδέσεων Μετάδοσης Γενικά Η Σύνδεση Μετάδοσης αφορά την συμπληρωματική υπηρεσία μέσω της οποίας τα Τερματικά Τμήματα και τα Ζευκτικά Τμήματα μισθωμένων γραμμών χονδρικής παραδίδονται στον Δικαιούχο. Οι Συνδέσεις Μετάδοσης μπορούν να έχουν: Α. Άκρο Α: i) ΑΚ του ΟΤΕ που δεν είναι ΚοΜΓ για την εξυπηρέτηση της παράδοσης τερματικών κυκλωμάτων που υπάγονται στο συγκεκριμένο Α/Κ ii) ΚοΜΓ για την εξυπηρέτηση παράδοσης ζευκτικών κυκλωμάτων ή/και τερματικών κυκλωμάτων που υπάγονται στο συγκεκριμένο ΚοΜΓ και Β. Άκρο Β: Σημείο Παρουσίας του Δικαιούχου ή του χώρου Φυσικής Συνεγκατάστασης ή του ΦΥΠ Η υπηρεσία της Σύνδεσης Μετάδοσης απαιτείται προκειμένου ο Δικαιούχος να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες χονδρικής παροχής Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών και παρέχεται από τα Αστικά Κέντρα ΟΤΕ ή ΚοΜΓ όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα 1 & στο Παράρτημα 2, και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει τον αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας. 15

16 Τα είδη της Σύνδεσης Μετάδοσης είναι: Α. Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης Β. Σύνδεση Μετάδοσης Ημί-Ζεύξης Γ. Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ Η αίτηση για Σύνδεση Μετάδοσης σε ΚοΜΓ ή Α/Κ ΟΤΕ και η αποδοχή της αίτησης από τον ΟΤΕ πρέπει είτε να προηγείται της υποβολής της αίτησης παροχής των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων στο συγκεκριμένο ΚοΜΓ ή στο ΑΚ είτε να υποβάλλεται με την μορφή συνδεδεμένων αιτήσεων. Η παροχή των υπηρεσιών Σύνδεσης Μετάδοσης υπόκειται σε κάθε περίπτωση σε τεχνικό έλεγχο ως προς τη διαθεσιμότητα των υποδομών για την υλοποίηση της υπηρεσίας μεταξύ του άκρου παράδοσης του Δικαιούχου και του άκρου του ΟΤΕ (Α/Κ ή ΚοΜΓ) Περιγραφή Υπηρεσίας Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Γενικά Η Πλήρης Ζεύξη αποτελεί μια συμμετρική γραμμή αφιερωμένης χωρητικότητας της οποίας το ένα άκρο βρίσκεται σε ένα Α/Κ ή ΚοΜΓ ΟΤΕ και το άλλο στις εγκαταστάσεις του Δικαιούχου (Σ.Π. Δικαιούχου). Στη Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης εισέρχονται τα Τερματικά ή/και Ζευκτικά Τμήματα Μισθωμένων Γραμμών για να παραδοθούν στο Δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Η Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης παρέχεται στους ΚοΜΓ και στα Α/Κ του ΟΤΕ που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 : Πίνακας ΚοΜΓ και στο Παράρτημα 2 : Πίνακας Κατανομής Αστικών (Ψηφιακών) Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία της Σύνδεσης Μετάδοσης. Η Πλήρης ζεύξη είναι διαθέσιμη στις χωρητικότητες των 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s, 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο Τεχνικά χαρακτηριστικά Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Η υπηρεσία της Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης που παρέχει ο ΟΤΕ, έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Χωρητικότητα Σύνδεσης Μετάδοσης Πλήρης Ζεύξης Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 2 Mbit/s ETS ETS ETS /A1 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις Σ.Μ. Πλήρους Ζεύξης Η Σύνδεση Μετάδοσης Πλήρους Ζεύξης υλοποιείται μέσω κατάλληλων υποδομών και δακτυλίων για την υποστήριξη των αιτούμενων χωρητικοτήτων μέχρι τα ΣΠ των Δικαιούχων, η δε δρομολόγησή της ακολουθεί τη δομή του δικτύου του ΟΤΕ. 16

17 Ο Δικαιούχος οφείλει να παρέχει στον ΟΤΕ αδαπάνως τον αναγκαίο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, την απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύ για την τροφοδοσία καθώς και τις συναφείς ευκολίες για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού του ΟΤΕ στο χώρο του. Η ανάλυση της χωρητικότητας (αποπολυπλεξία) των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων τα οποία δρομολογούνται μέσω της Πλήρους Ζεύξης στο Σ.Π. του Δικαιούχου είναι στην ευθύνη του ιδίου. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάλυσης της χωρητικότητας της πλήρους ζεύξης στα Τερματικά και Ζευκτικά που περιέχονται σε αυτήν (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη). Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στην δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος Πλήρους Ζεύξης στις εξής περιπτώσεις: I. Όταν δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του ΣΠ παρουσίας του Δικαιούχου με το Οικείο Αστικό Κέντρο. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την διαδικασία της παραγράφου II. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ Περιγραφή Υπηρεσίας Σ.Μ. Ημι Ζεύξης Γενικά Η Ημι-Ζεύξη αποτελεί γραμμή αποκλειστικής χωρητικότητας το ένα άκρο της οποίας βρίσκεται στο Α/Κ ή ΚοΜΓ του ΟΤΕ και το άλλο άκρο είναι ο οπτικός σύνδεσμος εντός του Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ), το οποίο βρίσκεται πλησίον του ίδιου Α/Κ ή ΚοΜΓ του ΟΤΕ. Στη Σύνδεση Μετάδοσης Ημί-Ζεύξης εισέρχονται τα Τερματικά και Ζευκτικά τμήματα των Μισθωμένων Γραμμών για να παραδοθούν στο Δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Η Σύνδεση Μετάδοσης Ημι-Ζεύξης παρέχεται στους ΚοΜΓ και στα Α/Κ του ΟΤΕ που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 : Πίνακας ΚοΜΓ και στο Παράρτημα 2 : Πίνακας Κατανομής Αστικών (Ψηφιακών) Κέντρων ΟΤΕ σε ΚοΜΓ. Η Ημι-Ζεύξη διατίθεται στη χωρητικότητα των 155 Mbit/s. και παραδίδεται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο Τεχνικά χαρακτηριστικά Σ.Μ. Ημι-Ζεύξης Η υπηρεσία της Σύνδεσης Μετάδοσης Ημι-Ζεύξης που παρέχει ο ΟΤΕ, έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Χωρητικότητα Σύνδεσης Μετάδοσης Ημι-Ζεύξης Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 155 Mbit/s (STM 1) ITU T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής Σ.Μ. Ημι-Ζεύξης Η Σύνδεση Μετάδοσης Ημι-Ζεύξης υλοποιείται μέσω του Φ.Υ.Π. Το Φ.Υ.Π. είναι φρεάτιο κοινής υποδοχής Παρόχων και είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση, λειτουργία και συντήρηση του ΦΥΠ σύμφωνα με του κανόνες ασφαλείας που τηρούνται στο Οπτικό δίκτυο Πρόσβασής του. Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύνδεσης, ο ΟΤΕ εγκαθιστά 17

18 ΚΟΙ που τερματίζει σε ΦΥΠ στη γειτνίαση (~50m) εκτός του περιβόλου του κτιρίου Οικείου ΚοΜΓ ή Οικείου Α/Κ του ΟΤΕ Αναγκαίο εξοπλισμό πολυπλεξίας για την παροχή της ΜΓ. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά αντίστοιχο εξοπλισμό (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη) στις εγκαταστάσεις του καθώς και ΚΟΙ έως το ΦΥΠ. Η διασύνδεση του ΚΟΙ του ΟΤΕ με το ΚΟΙ του Δικαιούχου θα πραγματοποιείται με κατάλληλο οπτικό σύνδεσμο (fibre splice) στο ΦΥΠ από τον ΟΤΕ, το οποίο θα αποτελεί και το ΣΟ μεταξύ των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου. Η ανάλυση της χωρητικότητας (αποπολυπλεξία) των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων τα οποία δρομολογούνται μέσω της Ημι-Ζεύξης στο Φ.Υ.Π. είναι στην ευθύνη του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά στο Σημείο Παρουσίας του για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάλυσης της χωρητικότητας της Ημι-ζεύξης στα Τερματικά και Ζευκτικά που περιέχονται σε αυτήν (Τερματικός Εξοπλισμός Πελάτη). Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στην δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος Ημι-Ζεύξης στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του ΦΥΠ για λόγους που δεν άπτονται της αρμοδιότητας του ΟΤΕ (π.χ. αδυναμία λήψης των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων των Δημοσίων, Δημοτικών Αρχών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών) Περιγραφή Υπηρεσίας Σύνδεσης Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης Γενικά Η Σύνδεση Μετάδοσης Φυσικής Συνεγκατάστασης (Φ/Σ) παρέχεται στα σημεία παρουσίας του ΟΤΕ όπου λειτουργεί Α/Κ (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 2) με την προϋπόθεση ότι ο Δικαιούχος διαθέτει χώρο Φ.Σ. Η Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ αποτελεί κύκλωμα αποκλειστικής χωρητικότητας το ένα άκρο του οποίου βρίσκεται στο χώρο Φ.Σ. και το άλλο άκρο στο χώρο πολυπλεξίας του ίδιου σημείου παρουσίας του ΟΤΕ. Στη Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ εισέρχονται τα Τερματικά ή/και Ζευκτικά (για τις περιπτώσεις που το σημείο παρουσίας του ΟΤΕ είναι ΚοΜΓ) τμήματα των μισθωμένων γραμμών για να παραδοθούν στο Δικαιούχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο Η Σύνδεση Μετάδοσης Φ/Σ διατίθεται στη χωρητικότητα των 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s 155 Mbit/s και παραδίδεται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ Η υπηρεσία της Σύνδεσης Μετάδοσης ΦΣ που παρέχει ο ΟΤΕ, έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Χωρητικότητα Σύνδεσης Μετάδοσης ΦΣ Προδιαγραφές διεπαφών Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων 2 Mbit/s ETS ETS ETS /A1 18

19 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ Για την υλοποίηση της Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ, ο ΟΤΕ εγκαθιστά τους απαιτούμενος οπτικούς ή/και ηλεκτρικούς κατανεμητές στην αίθουσα Φ.Σ. καθώς και στον χώρο πολυπλεξίας. Οι οπτικοί ή/και οι ηλεκτρικοί κατανεμητές στην αίθουσα Φ.Σ αποτελούν και τα ΣΟ μεταξύ των δικτύων του ΟΤΕ και του Δικαιούχου Η ανάλυση της χωρητικότητας (αποπολυπλεξία) των Τερματικών και Ζευκτικών Τμημάτων τα οποία δρομολογούνται μέσω της Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ στο χώρο Φυσικής Συνεγκατάστασης είναι στην ευθύνη του Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος εγκαθιστά για τον σκοπό αυτό με ευθύνη του όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό ανάλυσης της χωρητικότητας της Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ στα Τερματικά και Ζευκτικά που περιέχονται σε αυτήν. Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στην δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος Σύνδεσης Μετάδοσης Φ/Σ στην περίπτωση μη ύπαρξης χώρου Φ.Σ του Δικαιούχου στο Α/Κ Περιγραφή υπηρεσίας Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Γενικά Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο (p-t-p) αποτελεί μια ψηφιακή μισθωμένη γραμμή από άκρο σε άκρο, η οποία συνδέει δυο σημεία τα οποία ανήκουν και τα δυο σε Δικαιούχο ή το ένα σε Δικαιούχο και το άλλο σε πελάτη του Δικαιούχου μέσω των Ψηφιακών Κέντρων του ΟΤΕ. Τα Συνδεδεμένα Κυκλώματα από άκρο σε άκρο (p-t-p) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: I. Αστικό Είναι ένα Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο (p-t-p) που και τα δύο άκρα έχουν το ίδιο ΧΑΚ (Χαρακτηριστικός Αριθμός Κλήσης) σύμφωνα με το Παράρτημα 7. II. Yπεραστικό Είναι ένα Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο (p-t-p) που τα άκρα του έχουν διαφορετικό ΧΑΚ (Χαρακτηριστικός Αριθμός Κλήσης) σύμφωνα με το Παράρτημα 7. Τα Συνδεδεμένα Κυκλώματα από άκρο σε άκρο είναι διαθέσιμα ως ψηφιακά και παρέχονται στις εξής χωρητικότητες: 64 Κbit/s, 128 Κbit/s, 256 Κbit/s, 384 Κbit/s, 512 Κbit/s, 1024 Κbit/s, 1920 Κbit/s, 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 45 Mbit/s και 155 Mbit/s και παραδίδονται στον Δικαιούχο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται στην παράγραφο

20 Τεχνικά χαρακτηριστικά Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Η υπηρεσία του Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) που παρέχει ο ΟΤΕ, έχει τα κατωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά διεπαφών και επιδόσεων: Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο (p-tp) n X 64 kbit/s, όπου n=1,2,4,6,8,16 και 30 Προδιαγραφές διεπαφών ETS ETS Χαρακτηριστικά σύνδεσης και προδιαγραφές επιδόσεων ETS ETS Mbit/s ETS ETS ETS /A1 34 Mbit/s ETS G703 ETS G Mbit/s ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Mbit/s (STM 1) ITU-T G.957 ITU T G.707 G.708 G Όροι και προϋποθέσεις παροχής Συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) Το Συνδεδεμένο Κύκλωμα από άκρο σε άκρο υλοποιείται μέσω των καταλλήλων υποδομών του δικτύου του ΟΤΕ για την υποστήριξη των αιτούμενων χωρητικοτήτων. Η δε δρομολόγησή του θα ακολουθεί τη βέλτιστη πρακτική στο δίκτυο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ εγκαθιστά στο χώρο του Πελάτη ΜΓ και στο Σ.Π. του Δικαιούχου τον απαιτούμενο Τερματικό Εξοπλισμό ΟΤΕ ΜΓ για την λειτουργία του Συνδεδεμένου Κυκλώματος από άκρο σε άκρο. Ο ΟΤΕ δύναται να απαντήσει αρνητικά στη δυνατότητα εξυπηρέτησης αιτήματος συνδεδεμένου κυκλώματος από άκρο σε άκρο (p-t-p) στις εξής περιπτώσεις: I. Όταν δεν είναι εφικτή η υλοποίηση ακραίου δικτύου για τη σύνδεση του Πελάτη ΜΓ ή του Δικαιούχου με το Οικείο Αστικό Κέντρο. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την διαδικασία της παραγράφου II. Έλλειψης διαθέσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο μετάδοσης του ΟΤΕ 5.7. Περιγραφή Υπηρεσίας Συνεγκατάστασης Γενικά Η υπηρεσία συνεγκατάστασης παρέχεται από τον ΟΤΕ σε όλα τα ΑΚ μετά από σχετικό αίτημα του Δικαιούχου. Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς ο ΟΤΕ παρέχει υπηρεσίες συνεγκατάστασης στις ακόλουθες μορφές: Τη Φυσική Συνεγκατάσταση, εφεξής ΦΣ η οποία είναι η συνεγκατάσταση εξοπλισμού του Δικαιούχου εντός των κτιρίων του ΟΤΕ σε δωμάτια Δικαιούχων ξεχωριστά από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΟΤΕ,). Τη Σύμμικτη Συνεγκατάσταση, εφεξής ΣΣ η οποία είναι η συνεγκατάσταση του εξοπλισμού του Δικαιούχου στον ίδιο χώρο με 20

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικαιούχου ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ ΟΙΚΕΙΟ Α/Κ ΠΕΛΑΤΗ ΜΓΧή ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΚΑIΟΥΧΟΥ

ικαιούχου ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ ΙΚΤΥΟ ΟΤΕ ΟΙΚΕΙΟ Α/Κ ΠΕΛΑΤΗ ΜΓΧή ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΙΚΑIΟΥΧΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟ Α/Κ ΠΕΛΑΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟ Α/Κ ΠΕΛΑΤΗ Σ.Μ. Τερµατικό Τµήµα : Είναι η συµµετρική σύνδεση αποκλειστικής χωρητικότητας ψηφιακής τεχνολογίας, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Οι υπηρεσίες Μισθωμένων Γραμμών Ethernet αποτελούν την ενδεδειγμένη λύση για αξιόπιστη και ασφαλή μεταφορά δεδομένων σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω του συνεχώς αναπτυσσόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΚΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ / ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ 2 64KB 256,42 128KB 256,42 256KB 444,53 3

ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΚΡΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ / ΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ 2 64KB 256,42 128KB 256,42 256KB 444,53 3 ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ (Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ) Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ Είδος Κυκλώµατος Τερµατικό ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ + Zευκτικό Zευκτικό * + * + Zευκτικό + 64KB 859,88 1.236,11 698,21 1.368,36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ (Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ) Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ Είδος Κυκλώµατος Τερµατικό + + + + 64KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65 128KB 847,67 1.218,58 688,30 1.368,36 1.388,65 256KB

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 Εφάπαξ Μετατροπής Συνδεδεµένου Κυκλώµατος ανά άκρο Τερµατικού / Ζευκτικού Τµήµατος σε Σύνδεση Μετάδοσης * 64KB 227,09 128KB 227,09 256KB 394,05

1.1.3 Εφάπαξ Μετατροπής Συνδεδεµένου Κυκλώµατος ανά άκρο Τερµατικού / Ζευκτικού Τµήµατος σε Σύνδεση Μετάδοσης * 64KB 227,09 128KB 227,09 256KB 394,05 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ - ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Όλα τα ποσά είναι σε Ευρώ) 1.ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1.1 ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ 1.1.1 Εφάπαξ Σύνδεσης Τερµατικό 64KB 762,81

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τερµατικό Tερµατικό & Zευκτικό Zευκτικό 64KB 663,36 1.017,19 566,60 128KB 663,36 1.017,19 566,60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (*) Τερµατικό Tερµατικό & Zευκτικό Zευκτικό 64KB 663,36 1.017,19 566,60 128KB 663,36 1.017,19 566,60

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Τερµατικό Tερµατικό & Zευκτικό Zευκτικό 64KB 454,50 694,68 388,83 128KB 454,50 694,68 388,83 256KB 947,99

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ Α. ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ-ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΤΕΛΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΖΕΥΚΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2016 Τερµατικό Tερµατικό & Zευκτικό Zευκτικό 64KB 455,57 696,28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...4 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 3 Ο.Κ.ΣΥ.Α...8 3.1 ΓΕΝΙΚΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Α.- Η προβλεπόμενη υποχρέωση των παρόχων να προβούν σε προβλέψεις, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ ( ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2009-2011) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων των υπηρεσιών των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 :

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α COSMOTE ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ισχύς νέου τιμολογίου από 1η Ιουνίου 2013 : Σελ. COSMOTE Μισθωμένες Αναλογικές Αστικές Γραμμές 2) Όταν απαιτούνται ειδικές μετρήσεις (Μ-1025 & Μ-1020) 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 3 2.1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 2 2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 2 2.1.1 Πλήρως Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Φυσική Συνεγκατάσταση Τέλος Ισχύει από

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Φυσική Συνεγκατάσταση Τέλος Ισχύει από ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυσική Συνεγκατάσταση Τέλος Ισχύει από Τέλος Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 296,83 13/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ Πρόσβαση Ethernet Νοητές Συνδέσεις ΙΡ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 3 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 3 2.1 Σύνδεση στο Δίκτυο ΙΡ της ΑΤΗΚ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2007 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ 2007 H ΕΕΤΤ με Απόφασή της την οποία έλαβε στην χθεσινή της Ολομέλεια ενέκρινε τα Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 401/14/06.09.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ. (ΦΕΚ 1419 / τ. Β της 26-09-2006) Ιανουάριος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυσική Συνεγκατάσταση

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυσική Συνεγκατάσταση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυσική Συνεγκατάσταση Εκπόνησης Τεχνικής Προµελέτης ΦΣ ανά Πάροχο 238,38 241,90 ακύρωσης Εκπόνησης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1 ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1. Τέλος Παροχής...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά

Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ» (Τερματικά/Ζευκτικά Τμηματικά Κυκλώματα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ..3 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών Μισθωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2.1 Τέλη Σύνδεσης για την Παροχή των Προϊόντων Χονδρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 3 2. ΠPOIONTA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VPU FTTH OTE WHOLESALE

VPU FTTH OTE WHOLESALE VPU FTTH OTE WHOLESALE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή υπηρεσίας Σηµεία οριοθέτησης Αρχιτεκτονική Λογικός Σχεδιασµός Οφέλη Είδη αιτηµάτων Προϋποθέσεις υλοποίησης Ενεργοποίηση υπηρεσίας Περισσότερες πληροφορίες Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 5.1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (RBO)» Μαρούσι, Οκτώβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 3 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 4 3.1 Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET

ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Πάροχος 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ETHERNET Υπεύθυνος Αίτησης 1.2 Ονοματεπώνυμο Τηλ. Σταθερό Τηλ. Κινητό FAX Email Ημερομηνία Υποβολής 1.3 / / Αρ. Πρωτοκόλλου Παρόχου 1.4 HH MM EEEE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ ) Η

ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/ (ΦΕΚ 4505/Β/ ) Η Μαρούσι, 23-07-2018 ΑΠ 860/05 ΑΠΟΦΑΣΗ Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σχεδίου Κανονισμού της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 12-03-2018 ΑΠ 844/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήματος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), αναφορικά με την κατάργηση δύο υπαίθριων καμπινών από το πλάνο υλοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8... 2 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 6 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 6 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ PRIMETEL 1.1. Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη 04.09.2014, ώρα 15:00, ΔΕΘ-HELEXPO AE, Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: supplies@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. :2310 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-7-2017 ΑΠ.: 818/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/09/22-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SDH... 2 3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ETHERNET...

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 5 Διαδικασίες Εγκατάστασης και Ελέγχου Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 22.02.2018 ΑΠ 842/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ορισμός Τιμών για την εμπορική διάθεση Κεντρικής Σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ». υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της «Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 IP... 2 3. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 3 IP...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ... 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟ... 2 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΧΟΝ ΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 28/01/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέμα: Απάντηση της Net One A.E στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ»

Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ» Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικές Παρατηρήσεις... 5 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ... 3 2.1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ... 3 2.1.1 Πλήρως Αδεσµοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση της ΕΕΤΤ για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης Μαρούσι, Αύγουστος 2016 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02

Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02 Μαρούσι, 12/03/2018 ΑΠ 844/02 ΑΠΟΦΑΣΗ Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής περιοδικών αναφορών των παρόχων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δικτύων πρόσβασης NGA στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 08-07-2019 ΑΠ 901/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση προθεσμίας υλοποίησης συγκεκριμένων μεταβατικών διατάξεων της ΑΠ ΕΕΤΤ 859/06/16.07.2018 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO:

Παραλαβή του διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΔΕΘ-HELEXPO: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. :3005 Θεσσαλονίκη, 18.12.2015 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα