ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

2 Περιεχόµενα Πρόλογος.. Περιεχόµενα Το Τµήµα Νοσηλευτικής Πρόγραµµα Σπουδών. Μαθήµατα προγράµµατος σπουδών ανά κατηγορία Κάτοψη χώρου των αιθουσών διδασκαλίας.. Κάτοψη χώρου γραµµατείας και γραφείων καθηγητών. Κάτοψη χώρων εργαστηρίων.. Αναλυτικό περιεχόµενο µαθηµάτων ανά εξάµηνο.. Πρόλογος Ο οδηγός σπουδών απευθύνεται στους φοιτητές, στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό καθώς επίσης στους Επιστηµονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες του Τµήµατος της Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Σκοπός της δηµιουργίας του είναι η ενηµέρωσή τους τόσο σε θεσµικά όσο και σε εκπαιδευτικά θέµατα που αφορούν στις σπουδές του οικείου τµήµατος. Μέσα από τις σελίδες του, ο φοιτητής έχει την ευκαιρία να γνωρίσει αναλυτικά το πρόγραµµα σπουδών του τµ ήµατος Νοσηλευτικής, καθώς επίσης τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του. Στο πρώτο µέρος του οδηγού παρουσιάζονται αναλυτικά οι σπουδές στο τµήµα Νοσηλευτικής, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό, η διοικητική διάρθρωση του τµήµατος, οι ερευνητικές δραστηριότητ ες, τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, το µεταπτυχιακ ό πρόγραµµα και το πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης. Στο δεύτερο µ έρος παρουσιάζεται αναλυτικότερα το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. 2

3 Το Τµήµα Νοσηλευτικής Το Τµήµα Νοσηλευτικής είναι ενταγµένο στη Σχολή Επιστηµών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). Η Σ.Ε.Υ.Π. αποτελείται από δύο Τµήµατα: Το Τµήµα Νοσηλευτικής (Τ.Ν.) Το Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων (Τ.Ι.Ε.) Όλες οι εγκαταστάσεις της Σχολής βρίσκονται στο χώρο του ΤΕΙ Λάρισας. Οι σπουδές στο Τµήµα Νοσηλευτικής Σύµφωνα ε τον ισχύοντα νόµο, η διάρκεια φοίτησης στο Τµήµα Νοσηλευτικής είναι 8 εξάµηνα ήτοι: 7 εξάµηνα φοίτησης το τµήµα και 1 εξάµηνο πρακτικής άσκησης. Προσωπικό του Τµήµατος Νοσηλευτικής Το προσωπικό του τµήµατος νοσηλευτικής αποτελείται από: Εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π) ιοικητικό προσωπικό (.Π) Το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό του τµήµατος αποτελούν: Καθηγητές Κοτρώτσιου Ευαγγελία Μπακούρας Σιδέρης Ριζούλης Αχιλλέας Καθηγητές Εφαρµογών Κοτρώτσιου Στυλιανή Λαχανά Ελένη Παπαθανασίου Ιωάννα Παραλίκας Θεοδόσιος Τσάρας Κωνσταντίνος Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό του Τµήµατος αποτελούν: Γκοµοσίδου Ευθυµία 3

4 Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του, το Τµήµα Νοσηλευτικής, όπως και κάθε τµήµα του Τ.Ε.Ι., µπορεί να προσλάβει µετά από δηµόσια προκήρυξη έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό των εξής κατηγοριών: Επιστηµονικούς συνεργάτες πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.), κατόχους διδακτορικού διπλώµατος. Εργαστηριακούς συνεργάτες πτυχιούχους Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.), κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης. ιοικητική διάρθρωση του Τµήµατος Νοσηλευτικής Του τµήµατος προΐσταται ο Προϊστάµενος, ο οποίες είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής µε διετή θητεία. Το τµήµα αποτελείται από δύο Οµάδες µαθηµάτων (Ο.Μ.): Α Οµάδα Νοσηλευτικών και Γενικών Μαθηµάτων και Β οµάδα Ιατρικών Μαθηµάτων. Οι υπεύθυνοι των οµάδων εκλέγονται για ένα ακαδηµαϊκό έτος, αρχής γενοµένης από 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Α Οµάδα Νοσηλευτικών και Γενικών Μαθηµάτων Κοτρώτσιου Ευαγγελία Κοτρώτσιου Στυλιανή Λαχανά Ελένη Παπαθανασίου Ιωάννα Παραλίκας Θεοδόσιος Τσάρας Κωνσταντίνος Β Οµάδα Ιατρικών Μαθηµάτων Μπακούρας Σιδέρης Ριζούλης Αχιλλέας Το Συµβούλιο του Τµήµατος (Σ.Τ) είναι όργανο διοίκησης του Τµήµατος και αποτελείται από τον Προϊστάµενο, τους υπεύθυνους των Ο.Μ. και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Το συµβούλιο συγκαλείται µετά από πρόσκληση του Προϊσταµένου. Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (ΓΣΤ) είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Τµήµατος και αποτελείται από όλα τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπροσώπους σπουδαστών. 4

5 Η έρευνα στο Τµήµα Νοσηλευτικής. Στο τµήµα Νοσηλευτικής υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται ερευνητικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Επιστηµονικά υπεύθυνοι των προγραµµάτων είναι οι καθηγητές: Κοτρώτσιου Ευαγγελία Μπακούρας Σιδέρης Ριζούλης Αχιλλέας Πρόγραµµα Sokrates-Erasmus Στα πλαίσια του προγράµµατος Sokrates-Erasmus οι φοιτητές του τµήµατος Νοσηλευτικής µπορούν να πραγµατοποιήσουν ένα τµήµα της εκπαίδευσής τους σε Πανεπιστήµια των χωρών της Ε.Ε. µε τα εξής Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα: BULGARIA: PLOVDIV MEDICAL UNIVERSITY CZECH REPUBLIC: UNIVERZITA PALACKEHO V OLOMOUCI CZECH REPUBLIC: UNIVERSITY IN ZLIN GERMANY: EVANGELISCHE FACHHOCHSCHULE BERLIN ΚΥΠΡΟΣ: EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS LITHUANIA: KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS POLAND: THE BRONISLAW MERKIEWICZ STATE SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN JAROSLAW SPAIN: UNIVERSIDAD CATOLICA SAN ANTONIO DE MURCIA TURKEY: ARALIK UNIVERSITESI ROMANIA: UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Νοσηλευτικής έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών (Μ.Π.Σ.) σε συναφή ή άλλα γνωστικά αντικείµενα της Νοσηλευτικής σε Πανεπιστήµια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν µεταπτυχιακό πρόγραµµα µε τίτλο «Πρωτοβάθµια 5

6 Φροντίδα Υγείας». Πληροφορίες σχετικά µε το µεταπτυχιακό πρόγραµµα δίνονται, είτε από την γραµµατεία του µεταπτυχιακού προγράµµατος, είτε στην σελίδα του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και της ιατρικής σχολής του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Πρόγραµµα δια βίου εκπαίδευσης Το τµήµα Νοσηλευτικής µέσω του Ινστιτούτου ια Βίου Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας υλοποιεί πρόγραµµα συµπληρωµατικής εκπαίδευσης µε τίτλο «Ψυχική Υγεία- Ειδική Αγωγή». Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του προγράµµατος είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα δίνονται είτε από την γραµµατεία του προγράµµατος είτε στην ιστοσελίδα Ο πτυχιούχος του Τµήµατος Νοσηλευτικής Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Νοσηλευτικής φέρουν τον επαγγελµατικό τίτλο «Νοσηλευτής-Νοσηλεύτρια» και έχουν δικαίωµα απασχόλησης στην Πρωτοβάθµια, ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών µονάδων στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ως αυτοαπασχολούµενοι πολυδύναµοι Νοσηλευτές γενικής φροντίδας. Μπορούν επίσης: Να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας σύµφωνα κάθε φορά µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Να διεξαγάγουν ερευνητικές µελέτες µε σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήµης. 6

7 Πρόγραµµα Σπουδών 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ Υ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 7Θ+3Ε ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΥ Υ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΥ Υ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- Ι ΜΓΥ Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι ΜΓΥ Υ Θ+2Ε 7 5Θ+2Ε Σύνολο Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ Υ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6Θ+3Ε ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΜΕ Υ Θ+2Ε ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΜΓΥ Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΓΥ Υ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ Υ Σύνολο

8 3 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΜΕ Υ Θ+3Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΜΕ Υ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΕΥ Υ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΥ Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΥ Υ Θ+2Ε 4 3Θ+1Ε Σύνολο Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ Υ Θ+2Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ Υ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΥ Υ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΕΥ Υ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ Υ α 466 ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΥ ΕΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 6β 467 ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΝΑ ΕΥ Θ+2Ε Σύνολο

9 5 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΜΕ Υ ΠΑΙ ΙΟΥ 6Θ+2Ε ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕ Υ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 6Θ+2Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΝΑ Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΝΑ Υ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ Υ α 566 ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΝΑ ΕΥ 6β 567 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕ ΕΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Σύνολο Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΝΟΣΗΛEYTIKH ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Υ Θ+2Ε ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ Υ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΥ Υ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΥ Υ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΜΓΥ Υ α 666 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓΥ ΕΥ Θ+2Ε 6β 667 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΥ ΕΥ Σύνολο

10 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΜΕ Υ Θ+3Ε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ - Υ 4Θ+2Ε ΜΕΘ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Υ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΝΑ Υ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΥ Υ Θ+1Ε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6α 766 ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕ ΕΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 6β 767 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ /ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΜΕ ΕΥ Σύνολο Ο ΕΞΑΜΗΝΟ α/α Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS 1. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 2. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο

11 Επεξήγηση συµβολισµών Κ.Μ.= Κατηγορία Μαθήµατος Μ.Ε. = Μάθηµα Ειδικότητας Μ.Γ.Υ.= Μάθηµα Γενικής Υποδοµής Μ.Ε.Υ.= Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής ΟΝΑ = ιοίκηση, Οικονοµία, Νοµοθεσία, Ανθρωπιστικές σπουδές Ε.Μ.= Είδος Μαθήµατος Υ=Υποχρεωτικό µάθηµα Ε.Υ.= Επιλογής Υποχρεωτικό µάθηµα Θ= Θεωρία Ε= Εργαστήριο Φ.Ε= Φόρτος εργασίας ΠΜ= Πιστωτικές µονάδες (ECTS) 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 7Θ+3Ε ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- Ι ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Θ+2Ε 7 5Θ+2Ε 9 6Θ+3Ε 8 6Θ+2Ε ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Θ+3Ε 7 5Θ+2Ε ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

13 ΥΓΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Θ+1Ε 8 6Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ Θ+2Ε ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 6Θ+2Ε ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛEYTIKH ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Θ+3Ε ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 4Θ+2Ε ΜΕΘ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

14 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Θ+1Ε ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 36 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ - ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α

15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θ+3Ε ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΠΑΙ ΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛEYTIKH ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Θ+3Ε Θ+2Ε Θ+3Ε Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε Θ+2Ε 8 6Θ+2Ε 10 7Θ+3Ε 15

16 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘ Θ+2Ε ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α 18 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

17 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ Θ+1Ε ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ - ΙΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θ+1Ε 17

18 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΑΝΑΤΟΜΙΑ- Ι 5Θ+2Ε ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι Θ+2Ε ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

19 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ α/α Κωδικός Μάθηµα Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ α/α Κωδικός Μάθηµα Ε Σύνολο ΦΕ ΠΜ ECTS ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Σύνολο Πρακτική άσκηση Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται στο 8ο εξάµηνο σπουδών. Πτυχιακή εργασία Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται κατά το 8ο εξάµηνο σπουδών. Ο τελικός βαθµός της εργασίας προκύπτει ως µέσος όρος των βαθµολογιών των τριών βαθµολογητών, στρογγυλοποιηµένος στον πλησιέστερο ακέραιο βαθµό. 19

20 ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κεντρικού κτηρίου του Τ.Ε.Ι. ακριβώς απέναντι από την γραµµατεία του τµήµατος Νοσηλευτικής Ισόγειο Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 Τουαλέτες Αίθουσα διδασκαλίας Νο 12 Σκάλα Κεντρικός διάδροµος Γραµµατεία Νοσηλευτικής Γραφεία Καθηγητών 2 ος Όροφος Αίθουσα διδασκαλίας Ιατρικών εργαστηρίων Αίθουσα διδασκαλίας Ιατρικών εργαστηρίων Αίθουσα διδασκαλίας Ιατρικών εργαστηρίων Αίθουσα διδασκαλίας Νο 36 Αίθουσα διδασκαλίας Νο34 Αίθουσα διδασκαλίας Νο 32 Τουαλέτες ιάδροµος Σκάλα 20

21 ΕΞΟ ΟΣ ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Κ. Στυλιανή Κοτρώτσιου Καθηγήτρια Εφαρµογών ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κ. Κων/νος Τσάρας Καθηγητής Εφαρµογών κ. Θεοδόσης Παραλίκας Καθηγητής Εφαρµογών Τα γραφεία των καθηγητών βρίσκονται στο ισόγειο των εγκαταστάσεων της Σ.Ε.Υ.Π. στο κεντρικό κτίριο. Η γραµµατεία του τµήµατος βρίσκεται στο ισόγειο των εγκαταστάσεων της Σ.Ε.Υ.Π. µαζί µε τη γραµµατεία της Σ.Ε.Υ.Π. και την γραµµατεία του τµήµατος των Ι.Ε. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑ ΡΟΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κ. Σιδέρης Μπακούρας Καθηγητής κ. Αχιλλέας Ριζούλης Καθηγητής κ. Ιωάννα Παπαθανασίου Καθηγήτρια εφαρµογών κ. Ελένη Λαχανά Καθηγήτρια εφαρµογών Η δήλωση µαθηµάτων µπορεί να γίνει και από το διαδίκτυο. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κ. Ευαγγελία Κοτρώτσιου Καθηγήτρια ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. κ. Νικόλαος Χαιδαρλής ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κ. Ανδρέας Καραγκούνης κ. Άννα Μουσκεµένου 21

22 ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τα εργαστήρια του τµήµατος βρίσκονται στον 1 ο όροφο, στο κεντρικό κτήριο του Τ.Ε.Ι. ακριβώς πάνω από τον χώρο που στεγάζεται η Γραµµατεία του τµήµατος Χώροι Ιατρικών Εργαστηρίων Εργαστήριο Νοσηλευτικής Νο 3 Τουαλέτες Αποθήκη Υλικού Εργαστήριο Νοσηλευτικής Νο 2 Χώροι Ιατρικών εργαστηρίων Εργαστήριο Νοσηλευτικής Νο 1 Χώροι Ιατρικών εργαστηρίων Γραφεία Καθηγητών Ιατρικών Εργαστηρίων Είσοδος 22

23 1 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS 161 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ Υ Θ+3Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΘΕΩΡΙΑ Περίγραµµα Εισαγωγή στην επιστήµη της Νοσηλευτικής. Εισαγωγή στις έννοιες: Άνθρωπος, ανάγκες, υγεία, ασθένεια, περιβάλλον, νοσηλευτική, φροντίδα, πρόληψη, stress. Ολιστική θεώρηση της υγείας. Βασικές αρχές θεραπευτικής επικοινωνίας νοσηλευτή ασθενή. Νοσηλευτικές θεωρίες, νοσηλευτική διεργασία. Νοσηλευτική εκτίµηση, νοσηλευτικό ιστορικό, νοσηλευτική διάγνωση, προγραµµατισµός της νοσηλευτικής φροντίδας, νοσηλευτικές δεξιότητες και παρεµβάσεις, µέθοδοι αξιολόγησης της νοσηλευτικής φροντίδας. Μέθοδοι έγγραφης τεκµηρίωσης της νοσηλευτικής φροντίδας. Εκπαίδευση ασθενούς. Στόχοι : Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής θα είναι σε θέση : Να γνωρίζει τις έννοιες υγεία, ασθένεια, νοσηλευτική επιστήµη, φροντίδα. Να κατέχει και να εφαρµόζει βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες. Να αναγνωρίζει τους δείκτες του stress και τους ψυχολογικούς µηχανισµούς άµυνας Να κατανοεί τις νοσηλευτικές θεωρίες Να περιγράφει τη νοσηλευτική διεργασία και να παραθέτει πλάνα νοσηλευτικής φροντίδας Να γνωρίζει τις µεθόδους εκπαίδευσης των ασθενών Περιεχόµενο : 23

24 1. Εισαγωγή στις έννοιες άνθρωπος, ανάγκες, υγεία, ασθένεια, περιβάλλον, φροντίδα, νοσηλευτική επιστήµη, νοσηλευτικές θεωρίες. 2. Συστήµατα φροντίδας υγείας. Ολιστική προσέγγιση. 3. Το stress και η αντιµετώπισή του. 4. Η επικοινωνία νοσηλευτή ασθενή και η σχέση φροντίδας. 5. Ανάλυση της νοσηλευτικής διεργασίας. Κριτική σκέψη. 6. Νοσηλευτική εκτίµηση. 7. Νοσηλευτικό ιστορικό. Νοσηλευτική συνέντευξη. 8. Νοσηλευτική διάγνωση. 9. Προγραµµατισµός νοσηλευτικών παρεµβάσεων. 10. Εφαρµογή του νοσηλευτικού πλάνου φροντίδας. 11. Μέθοδοι αξιολόγησης της νοσηλευτικής φροντίδας. 12. Έγγραφη τεκµηρίωση της νοσηλευτικής φροντίδας. 13. Η εκπαίδευση του ασθενή. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περίγραµµα: Παράγοντες υγείας και ασθένειας. Τεχνικές θεραπευτικής επικοινωνίας. Μέτρηση, αξιολόγηση και καταγραφή ζωτικών σηµείων. Εφαρµογή νοσηλευτικής διεργασίας πλάνα νοσηλευτικής φροντίδας. Stress και ψυχολογικοί µηχανισµοί άµυνας. ηµιουργία πλάνου εκπαίδευσης ασθενή. Επίσκεψη σε νοσοκοµείο. Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο φοιτητής θα είναι σε θέση Να αναγνωρίζει τους παράγοντες που συµβάλλουν στην υγεία και την ασθένεια. Να εφαρµόζει επικοινωνιακές δεξιότητες. Να λαµβάνει και να καταγράφει τα ζωτικά σηµεία. Να συµπληρώνει θερµοµετρικό διάγραµµα. Να λαµβάνει νοσηλευτικό ιστορικό και να σχεδιάζει πλάνα νοσηλευτικής φροντίδας Να αναγνωρίζει τους δείκτες του stress και τους ψυχολογικούς µηχανισµούς άµυνας 24

25 Περιεχόµενο: 1. Υγεία Ασθένεια 2. Η διαδικασία της Επικοινωνίας Τεχνικές Θεραπευτικής Επικοινωνίας 3. Stress και Μηχανισµοί Άµυνας 4. Ζωτικά Σηµεία - Εργαστήριο 1 ο Θερµοκρασία - Αναπνοή 5. Ζωτικά Σηµεία - Εργαστήριο 2 ο Αρτηριακός Σφυγµός 6. Ζωτικά Σηµεία - Εργαστήριο 3 ο Αρτηριακή Πίεση Αίµατος 7. Ζωτικά Σηµεία - Εργαστήριο 4 ο Θερµοµετρικό ιάγραµµα 8. Νοσηλευτική ιεργασία Εργαστήριο 1 ο Ανάλυση της Νοσηλευτικής ιεργασίας Κριτική Σκέψη 9. Νοσηλευτική ιεργασία Εργαστήριο 2 ο Εκτίµηση της Κατάστασης της Υγείας ιαγνωστικοί Χειρισµοί Νοσηλευτικό Ιστορικό 10. Νοσηλευτική ιεργασία Εργαστήριο 3 ο Νοσηλευτική ιάγνωση 11. Νοσηλευτική ιεργασία Εργαστήριο 4 ο Προγραµµατισµός Νοσηλευτικής Φροντίδας Εφαρµογή και Αξιολόγηση της Νοσηλευτικής Φροντίδας 12. Νοσηλευτική ιεργασία Εργαστήριο 5 ο Πλάνα Φροντίδας 13. Αξιολόγηση φοιτητών-εξετάσεις Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Dewit S.(2006) : Βασικές Αρχές και εξιότητες της Νοσηλευτικής Φροντίδας. Τόµος Ι, ΙΙ, ΙΙΙ. ΛΑΓΟΣ : Αθήνα C. Taylor, C. Lillis, P. LeMone (2002). Θεµελιώδεις Αρχές της Νοσηλευτικής ΤΟΜΟΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ. Πασχαλίδης : Αθήνα M. McEwen, E. Wills. (2004). Νοσηλευτικές Θεωρίες. ΒΗΤΑ: Αθήνα. 25

26 Σαββοπούλου Γ. (2001) : Βασική Νοσηλευτική : Μία βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση. ΤΑΒΙΘΑ : Αθήνα Schuster, P.M. (2002). Concept mapping : A critical thinking approach to care planning. Philadelphia : F.A. Davis. Wilkinson, J.M. (2001). Nursing process and critical thinking (3 rd ed.) Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall Health. American Nurses Association. (1998). Standards of clinical nursing practice (2 nd ed). Kansas City, MO: Author Ackley, B.J., & Ladwing, G.B. (2002). Nursing diagnosis handbook: A guide to planning care (5 th ed.) St. Louis. MO: Mosby. Alfaro LeFevre. (2001). Applying the nursing process: Promoting collaborative care (5 th ed.) Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins. Gardner, P. (2002). Nursing process. Albany. NY: Delmar. Johnson, M., Maas, M. & Moorhead, S. (Eds) (2000). Nursing outcomes classification (NOC). (2 nd ed.). St. Louis. MO: Mosby. McCloskey, J. C., Buleshek, G.B., (Eds). (2000). Nursing interventions classification (NIC) (3 rd ed). St. Louis: Mosby. McCloskey, J. C., Buleshek, G.B., Dochterman, J. & Maas, M. (Eds) (2000). Nursing diagnoses, outcomes and interventions : NANDA, NOC and NIC linkages. St. Louis. MO: Mosby. NANDA International. (2003). NANDA nursing diagnoses : Definitions and Classification Philadelphia: Author. Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS 162 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΕΥ Υ Περίγραµµα: 26

27 1 Τι είναι φιλοσοφία, Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύµατα, Φιλοσοφία και Νοσηλευτική, η επίδραση των σύγχρονων φιλοσοφικών ρευµάτων στην νοσηλευτική, Η νοσηλευτική γνώση: είδη γνώσης, Η φροντίδα στη νοσηλευτική: η φροντίδα ως έννοια, φροντίδα και συναίσθηµα, φροντίδα και ενσυναίσθηση, Επισκόπηση της Θεωρίας στη Νοσηλευτική, Ανάπτυξη εννοιών, Ανάλυση και αξιολόγηση της θεωρίας. Μεγάλες θεωρίες. Θεωρίες µέσου επιπέδου, µικρές θεωρίες, Εισαγόµενες από άλλες επιστήµες θεωρίες, Εφαρµογές των νοσηλευτικών θεωριών στη νοσηλευτική πρακτική, έρευνα και διοίκηση. Στόχος: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής είναι σε θέση: Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της φιλοσοφίας της Νοσηλευτικής, πως αυτή εξελίχθηκε στο χρόνο, ποια είναι η φιλοσοφία της Νοσηλευτικής σήµερα και από ποια φιλοσοφικά ρεύµατα επηρεάστηκε και επηρεάζεται Να κατέχει τις βασικές αρχές ανάλυσης και ανάπτυξης των εννοιών που συνθέτουν µια θεωρία. Να αναλύει τις βασικές έννοιες που συνθέτουν το µεταπαράδειγµα της «νοσηλευτικής φροντίδας». Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά, τις έννοιες και τις σχέσεις των νοσηλευτικών θεωριών καθώς επίσης και τον τρόπο εφαρµογής τους στους διάφορους νοσηλευτικούς τοµείς. Να κατανοεί τη σχέση της φιλοσοφίας και της θεωρίας της Νοσηλευτικής µε τη Νοσηλευτική πρακτική και πως αυτή επηρεάζεται. Περιεχόµενο: 1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία και στη Θεωρία 2. Σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύµατα, Φιλοσοφία και Νοσηλευτική. Φιλοσοφία της σύγχρονης Νοσηλευτικής 3. Νοσηλευτική γνώση: είδη γνώσεων, Η φροντίδα στη Νοσηλευτική 4. Ανάλυση και ανάπτυξη θεωριών 5. Μεγάλες Νοσηλευτικές θεωρίες µε βάση τις ανθρώπινες ανάγκες Μεγάλες Νοσηλευτικές θεωρίες µε βάση τη διαδικασία αλληλεπίδρασης 27

28 6. Μεγάλες Νοσηλευτικές θεωρίες µε βάση τις ενοποιητικές διαδικασίες 7. Νοσηλευτικές θεωρίες Μέσου πεδίου 8. Θεωρίες από τις κοινωνικές επιστήµες 9. Θεωρίες από τις επιστήµες της συµπεριφοράς 10. Θεωρίες από τις βιοϊατρικές επιστήµες 11. Θεωρίες από τις επιστήµες της διοίκησης 12. Θεωρίες µάθησης 13. Εφαρµογές της Θεωρίας στη νοσηλευτική πρακτική Ενδεικτική βιβλιογραφία: McEwen, M., Wills, E. (2004): Νοσηλευτικές Θεωρίες. ΒΗΤΑ: Αθήνα. Αποστολοπούλου, Ε. (1999): Θεωρίες της Νοσηλευτικής. Αθήνα Fawcett, J. (1996): Pflegemodelle im Überblick. Hans Huber: Bern Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS 163 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΥ Υ Περίγραµµα: Εισαγωγή στη Στατιστική. Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική. ειγµατοληψία. Κλίµακες µέτρησης και είδη µεταβλητών. Αριθµητική και γραφική παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων (πίνακες και διαγράµµατα). Μορφές και χαρακτηριστικά των κατανοµών συχνοτήτων. Παράµετροι θέσης, διασποράς, ασυµµετρίας, κύρτωσης. Ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων. Κανονική κατανοµή. οκιµασία t-test. Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων. οκιµασία x 2. Στόχος: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής να είναι σε θέση: Να αντιλαµβάνεται τις πληροφορίες στους στατιστικούς πίνακες και διαγράµµατα, καθώς και να κωδικοποιεί ο ίδιος στατιστικά δεδοµένα στη µορφή στατιστικών πινάκων και διαγραµµάτων. Να εξάγει σηµαντικές πληροφορίες για στατιστικών δεδοµένα µε τη µορφή µέτρων θέσης και διασποράς. 28

29 Να αντιλαµβάνεται τη σηµασία και χρήση σηµαντικών κατανοµών. Περιεχόµενο: 1. Εισαγωγή στην έννοια της Στατιστικής. Περιγραφική και Επαγωγική. 2. ειγµατοληψία. Κλίµακες µέτρησης και είδη µεταβλητών. 3. Πηγές, τρόποι συλλογής και παρουσίασης στατιστικών δεδοµένων. 4. Ποιοτικές µεταβλητές: πίνακες και διαγράµµατα. 5. Ποσοτικές µεταβλητές: πίνακες και διαγράµµατα. 6. Μορφές και χαρακτηριστικά των κατανοµών συχνοτήτων. 7. Παράµετροι θέσης της κατανοµής συχνοτήτων (µέση, διάµεση, επικρατούσα τιµή). 8. Παράµετροι διασποράς της κατανοµής συχνοτήτων (ακραίες τιµές, εύρος, εκατοστηµόρια). 9. Παράµετροι διασποράς της κατανοµής συχνοτήτων (διακύµανση, σταθερή απόκλιση, συντελεστής µεταβλητότητας). 10. Ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων. Κανονική κατανοµή. 11. οκιµασία t-test. Εφαρµογές. 12. Ανάλυση ποιοτικών δεδοµένων. 13. οκιµασία x 2. Εφαρµογές. Ενδεικτική Βιβλιογραφία: Τριχόπουλος., Τζώνου Α., Κατσουγιάννη Κ. (2000): Βιοστατιστική. Εκδ. Παριζιάνος, Αθήνα. Pagano M., Gauvreau K. (2000): Αρχές Βιοστατιστικής. Επιµ. αφνή Ο. Εκδ. Έλλην, Αθήνα. Παρασκευόπουλος Ι. (1990): Στατιστική. Τόµος 1, 2, 3. Αθήνα. Παπαευαγγέλου Γ., Κατοστάρας Θ. (1996): Βιοστατιστική και µεθοδολογία έρευνας. Εκδ. ΖΗΤΑ, Αθήνα. Κτενάς Ε. (1992): Βιοστατιστική. Εκδ. Zymel, Αθήνα. Κικίλιας Π., Παλαµούρδας., Πετράκης Α., Τσουκαλάς. (2001): Στατιστική, Πιθανότητες. Εκδ. ηρός, Αθήνα. Κιντής Α. (2002): Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση. Τόµος Α. Εκδ. Gutenberg, Αθήνα. Χαλκός Γ. (2000): Στατιστική. Εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα. 29

30 Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΑΝΑΤΟΜΙΑ- Ι ΜΓΥ Υ Θ+2Ε ΑΝΑΤΟΜΙΙΑ Ι ΘΕΩΡΙΑ Περίγραµµα: Εισαγωγή στην Ανατοµία. Στοιχεία Ιστορίας της Ανατοµίας. Γενικές ανατοµικές έννοιες και όροι. Αδρή τοπογραφία. Τοπογραφική και συστηµατική προσέγγιση. Γενικό µέρος: Κυτταρική δοµή, ιστοί, όργανα. Ειδικό µέρος: Οστεολογία, συνδεσµολογία. Συστήµατα: Αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιητικό, γεννητικό. Στόχος: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση: Να κατέχει βασικές γνώσεις της κατασκευής (µακροσκοπικής και µικροσκοπικής), των σχέσεων και της οργάνωσης του ανθρώπινου σώµατος Να γνωρίζει την θέση, µορφή και κατασκευή των επί µέρους οργάνων του ανθρώπινου σώµατος. Να συνδέει τις ανατοµικές γνώσεις µε στοιχεία φυσιολογίας και κλινικών εφαρµογών. Περιεχόµενο: 1. Εισαγωγή στην Ανατοµία. Μικρή ιστορική αναδροµή. Γενικές έννοιες τοπογραφικής ανατοµικής. 2. Κύτταρο: οµή και στοιχεία λειτουργίας. 3. Ιστοί: Επιθηλιακός ιστός, ερειστικός ιστός. 4. Ιστοί: Μυϊκός ιστός, νευρικός ιστός. 5. Οστεολογία: Κρανίο, θώρακας, σπονδυλική στήλη. 6. Οστεολογία: Πύελος, άνω και κάτω άκρα. 7. Συνδεσµολογία 8. Αναπνευστικό σύστηµα 9. Κυκλοφορικό σύστηµα: Καρδιά 10. Κυκλοφορικό σύστηµα: Αγγεία 11. Πεπτικό σύστηµα 30

31 12 Ουροποιητικό σύστηµα. 13 Γεννητικό σύστηµα: Άρρενος, Θήλεος ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περίγραµµα: Γενικές ανατοµικές έννοιες και όροι. Αδρή ανατοµική τοπογραφία. Οστεολογία, συνδεσµολογία. Συστήµατα: Αναπνευστικό, κυκλοφορικό, πεπτικό, ουροποιητικό, γεννητικό. Στόχος: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση: Να κατέχει βασικές γνώσεις τοπογραφικής ανατοµικής. Να γνωρίζει τη βασική δοµή και οργάνωση του ανθρώπινου σώµατος Να γνωρίζει την θέση, µορφή και κατασκευή των επιµέρους οργάνων του ανθρώπινου σώµατος. Να έχει οξύνει την παρατηρητικότητα και να έχει δηµιουργήσει οπτικές παραστάσεις των ανατοµικών συστηµάτων και οργάνων. Να έχει έρθει σε επαφή οπτική και απτική µε ανατοµικά προπλάσµατα του εργαστηρίου. Περιεχόµενο: 1. Γενικές έννοιες τοπογραφικής ανατοµικής. Βασική οργάνωση του ανθρώπινου σώµατος. 2. Οστεολογία: Κρανίο. 3. Οστεολογία: Θώρακας, σπονδυλική στήλη, πύελος. 4. Οστεολογία: Άνω και κάτω άκρα. 5. Συνδεσµολογία: Γενικά, αρθρώσεις άνω και κάτω άκρων. 6. Αναπνευστικό σύστηµα. 7. Κυκλοφορικό σύστηµα: καρδιά. 8. Κυκλοφορικό σύστηµα: αγγεία. 9. Πεπτικό σύστηµα: ανώτερο αναπνευστικό. 10. Πεπτικό σύστηµα: Κατώτερο πεπτικό 12. Ουροποιητικό σύστηµα. 13. Γεννητικό σύστηµα: Άρρενος/Θήλεος. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 31

32 Drake, R., Vogl, W., Mitchell, A. (2007): GRAY S Ανατοµία, 2 η Ελληνική Έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα. Κahle W., Leonhardt H., Platzer W.: Εγχειρίδια ανατοµικής του ανθρώπου µε έγχρωµο άτλαντα. 3 τόµοι. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα. Lippert, Η. (1993): Ανατοµική, Κείµενο και Άτλαντας, Ελληνικοί και Λατινικοί όροι. 5 η έκδοση, Εκδόσεις Παριζιάνος, Αθήνα. Snell Richard. Κλινική ανατοµική. 2 τόµοι. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα Μαλλιάρας Γεώργιος: Στοιχεία ανατοµικής του ανθρώπου. Λάρισα 2005 Χατζηµπούγιας Ιωάννης: Στοιχεία ανατοµικής του ανθρώπου. Θεσσαλονίκη Κωδικός Μάθηµα ΚΜ ΕΜ Θ Ε ΦΕ ΠΜ ECTS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-Ι ΜΓΥ Υ Θ+2Ε ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι ΘΕΩΡΙΑ Περίγραµµα: Εισαγωγή στην έννοια της φυσιολογίας της λειτουργίας των συστηµάτων του οργανισµού. Εισαγωγή και ανάλυση της λειτουργίας της µονάδας όλων των συστηµάτων, του κυττάρου. Κατανόηση της παραγωγής και εξοικονόµησης ενέργειας σε κυτταρικό επίπεδο, για τη φυσιολογική λειτουργία όλων των συστηµάτων ( µεταφορά µέσω µεµβρανών, οµοιόσταση κυττάρων, δηµιουργία δυναµικών ενεργείας απαραίτητων για την έναρξη λειτουργιών). Λειτουργία µυϊκού συστήµατος και νευροµυικής σύναψης. Φυσιολογία του αίµατος. Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήµατος. Φυσιολογία του Αναπνευστικού συστήµατος. Φυσιολογία των νεφρών. Στόχος: Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος ο φοιτητής είναι σε θέση: 32

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0211 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Κωδικός Μαθήματος: MA0211 ΜΑ0212 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ MA0111 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος Μαθήματος Συντετμημένος Τίτλος: Πλήρης Τίτλος: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Κωδικός Μαθήματος: MA0111 ΜΑ0112 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ. Ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΥΠ001 ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ- ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΥΠ010 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 1 3 3 4 3 ΥΠ003 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 2 2 4 4 4 4 ΥΠ004 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική

Oδηγός Επαγγέλµατος. Νοσηλευτή. πευτική Oδηγός Επαγγέλµατος Νοσηλευτή πευτική Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Ονοµ/µο: Θεοδόσιος Παραλίκας Ιδιότητα: Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα: Νοσηλευτική Τηλ.: 2410684345 Fax: 2410613986 Ε-mail:paralikas@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0321 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0321 ΜΑ0322 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ε ΡΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ - - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων που

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος 2012 2013 3 ο Εξάμηνο Εργαστήριο Φυσιολογίας Διευθυντής: Πασχάλης Αδάμ Μολυβδάς Υπεύθυνος μαθήματος: Χρυσή Χατζόγλου Διδάσκοντες: Π. Μολυβδάς: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος

Περιεχόµενα. Εισαγωγή... 19. Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό. Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στην Κλινική Εξέταση - Ζωτικά Σηµεία. Κεφάλαιο 3: Κεφαλή και Τράχηλος Περιεχόµενα Εισαγωγή....................................................... 19 Κεφάλαιο 1: Ιατρικό Ιστορικό 1.1 Λήψη και καταγραφή ιατρικού ιστορικού............................. 23 1.2 Δεξιότητες επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας I MPN 636. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας I MPN 636. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος: Αριθμός ECTS: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 Πρόγραμμα Εξεταστικής Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 8-6-2015 ΤΡΙΤΗ 9-6-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10-6-2015 ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2015 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-6-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Β ΕΞΑΜ) 11:00-13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Μ. Μπουρουτζόγλου Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Μαιευτικής Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μαιευτική στη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΕΝΑΡΙΟ 1 Παρουσία σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 Ώρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙ 1 ος ΧΡΟΝΟΣ Χειμερινό Εξάμηνο 9 πμ-10πμ ΣΕΝΑΡΙΟ 1 σε ιατρική εξέταση - Εβδομάδα: 15/9/2014-19/9/2014 «Ιατρική Εξέταση» Ανατομική ορολογία (Ανατομία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Μαθημάτων Σεπτεμβρίου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 11:00 13:00 ΑΜΦ, ΝΚ1 *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία Βιοχημεία ΙΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 13:00 15:00 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ *Βιολογία του Κυττάρου Βιοχημεία ΙΙ *Βιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ MA0551 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΙΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μαιευτική Γυναικολογία Κωδικός Μαθήματος: MA0551 ΜΑ0552

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ Τίτλος Μαθήµατος: Βιοστατιστική και Επιδηµιολογία Κωδικός Μαθήµατος: MNU 612 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 1 Τετράµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) Καθώς και κατόχων πτυχίου ανωτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 Ετών» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΙ) ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Νοσηλευτικής Ποιοί είμαστε. Η Σχολή Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

κλινική εξέταση οδηγός για Barbara Bates, M.D. ISBN 9780960-372-144-4 Δεύτερη έκδοση Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οδηγός για κλινική εξέταση Δεύτερη έκδοση Barbara Bates, M.D. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ. Μουτσόπουλου Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων I. Ανδρουλάκη Καθηγητού Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α ΤΑΞΗ Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΑΞΗ Τ... ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΓΑΜΜΑ ΠΟΥΔΝ ΚΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΤΤΑΟ ΚΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΥΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΥΚΛΟΦΟΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΙΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΠΤΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΚΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υ/MΓΥ 2 4 2 Υ 2012 Υ/MΓΥ 2-2 - - 7 6 Υ/MΓΥ 2 1 1 - - 8 6 Υ/MΓΥ - 1 2 Υ 210A - 5 3 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Σπουδών, Σητεία, Ιούνιος 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Υ 1012 Υ/MΓΥ 2 2 - Υ 400Ε -

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ MA0341 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Συντετμημένος Τίτλος: Τίτλος Μαθήματος Πλήρης Τίτλος: Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα Κωδικός Μαθήματος: MA0341 ΜΑ0342 Επίπεδο Μαθήματος: Προπτυχιακό Τύπος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραµµα µαθηµάτων Α Εξαµήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δρ. Ιωάννα Λεονταρίδου Αισθητικός - Βιολόγος Αν. Καθηγήτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Η αντίληψη ως προς το ωραίο Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας II MPN 637. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας II MPN 637. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος: Αριθμός ECTS: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 11.06.14 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11 Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 12.06.14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας III MPN 638. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί

Πρακτική Άσκηση Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής - Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας III MPN 638. Μεταπτυχιακό (2ος κύκλος) Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράμηνο προσφοράς Μαθήματος: Αριθμός ECTS: Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ΜΚ001: Ορθοπαιδική ΜΚ002: Αθλητιατρική ΜΚ003: Περιγραφική Ανατομική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ: ΜΚ001) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Φρ.-Εργ. Δ.Μ Σ.Β ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 06-07 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 0- - (Ομάδα) - (Ομάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ-Α) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Α.ΠΡΙΤΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ. ECTS Units

Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ. ECTS Units ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 2 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-1 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.Γ4α /Γ.Π. 3567 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Υγιεινή της Εργασίας είναι: η προάσπιση και προαγωγή της υγείας στον ψηλότερο βαθμό της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των εργαζομένων σ όλα τα επαγγέλματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.

Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 λειτουργεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) "Έρευνα Στην Γυναικεία

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 14.1.13 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση»

«Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» «Εκπαίδευση στη Γενική Ιατρική: από το Πανεπιστήμιο έως τη δια βίου μάθηση» Γεώργιος Χρ. ΣΠΑΘΑΡΆΚΗΣ Διευθυντής Γενικής Ιατρικής Κέντρο Υγείας Ιτέας Φωκίδας Γηρίατρος - Γεροντολόγος Ταμίας EURACT ΓΕΝΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Καθηγητής Γκοβίνα Ο. Μάργαρη Ν. Κουτσοπούλου Β. Καπάδοχος Θ. Κυρίτση Ε. Ευαγγέλου Ε. Θέματα ανά καθηγητή Αξιολόγηση συμπτωμάτων ασθενών με καρκίνο ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 2 ο Εξάμηνο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 15.30-18.30 Θ ΑΙΘ. ΑΜΦ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.30-14.30 ΑΙΘ ΑΜΦ Ρόχας

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2 Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1. Βασικές έννοιες - οµή της ύλης 1. Γνωρίσµατα της ύλης 2. οµικά σωµατίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Έναρξη 6/10

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή. Έναρξη 6/10 Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α Εξαμήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 10-11 11-12 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Έναρξη 5/10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος

Εισηγητική Επιτροπή. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος Εισηγητική Επιτροπή Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Καθηγητής Ελευθέριος Παπαδημητρίου Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Περιεχόμενο Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής...5 Β. Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ιδυµότειχο, 01-09-2014 Αρ. πρωτ.:1662

ιδυµότειχο, 01-09-2014 Αρ. πρωτ.:1662 ` ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ( Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ιδυµότειχο, 01-09-2014 Αρ. πρωτ.:1662-1 - Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 διδάσκοντες Υπεύθυνος Μαθήματος: Ευάγγελος Μπριασούλης Διδάσκοντες: Ευάγγελος Μπριασούλης Ελένη Καψάλη Ελευθερία Χατζημιχαήλ Γιώργος Βαρθολομάτος Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας

Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας Εισαγωγή Ιστορία της Ανατομίας Ioannis Lazarettos MD PhD 1 Εισαγωγή 2 Κύτταρο Το κύτταρο αποτελεί τη βασική δομική και λειτουργική μονάδα των οργανισμών Πρωτόπλασμα Πυρήνας Κυτταρική Μεμβράνη 3 Ιστοί Άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Α Εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-17 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 10-11 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-

Διαβάστε περισσότερα