ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013"

Transcript

1 Σ ε λ ί δ α 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΡΓΟ «Πρότυπο Σύστημα Υποστήριξης Ατόμων με Αυτισμό (ΠΣΥΑ) Βασιζόμενο σε ένα Ευφυές Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΣΥΑ)» [ΠΑΥΕΥΣ], MIS Παραδοτέο Π «Πρόταση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα»

2 Σ ε λ ί δ α 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Πίνακας Τμημάτων Παραδοτέου α/α Ονομασία Αρχείου Τύπος (format) Διαθέσιμο 01 Πρόταση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα Έντυπη μορφή (hardcopy 269 σελίδων) Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης 02 Πρόταση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα 03 Πρόταση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα Ψηφιακή μορφή, αρχείο Word & PDF (1 cd) Ψηφιακή μορφή, αρχείο PDF με κωδικό πρόσβασης Εργαστήριο Πληροφ. Συστημ. Διοίκησης & Επιχειρ. Νοημοσύνης (ΠΑΥΕΥΣ Παραδοτέα - Υποέργο 1)

3 Σ ε λ ί δ α 3 Εισαγωγικό Σημείωμα Επιστημονικού Υπευθύνου Κατόπιν της ολοκλήρωσης των υπολοίπων Παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 1.2, (δηλαδή των Π1.2.1 «Μελέτη Ελληνικής και Διεθνούς εμπειρίας σε θεσμικά πλαίσια και δομές Αυτισμού», Π1.2.2 «Σχέδια Προτύπων Λειτουργίας Δομών Αυτισμού», Π1.2.3 «Τελικά Πρότυπα Λειτουργίας Δομών Αυτισμού», Π1.2.4 «Μελέτη Τεχνικών Προδιαγραφών Λειτουργικότητας & Ασφάλειας δομών αυτισμού»), είναι λογικό ακόλουθο να προταθεί στα πλαίσια του έργου ΠΑΥΕΥΣ ένα θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα, κάτι που διαπραγματεύεται το παρόν Παραδοτέο Π Έπειτα και από πρότασή μας και στην συνέχεια συνεννόησης και με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αποφασίσαμε η πρόταση ενός τέτοιου θεσμικού πλαισίου να γίνει με μία πιο επεξεργασμένη και τελική μορφή. Σαν τέτοια επιλέξαμε την μορφή ενός Νομοθετικού Πλαισίου, επιλέγοντας ουσιαστικά την μορφή ενός προσχεδίου Νόμου, παρ όλο το αυξημένο έργο που απαιτείται για αυτό. Από την αρχή της προσπάθειας οργάνωσης της σχετικής Νομοθετικής ύλης, διαπιστώσαμε το γενικότερο πρόβλημα της πολυνομίας στην Ελληνική έννομη τάξη. Η πολυνομία αυτή οφείλεται στον μεγάλο αριθμό των κανόνων που θεσπίζονται σχεδόν καθημερινά με διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κ.λ.π.). Το γεγονός αυτό προκαλεί ασάφειες, αντινομίες, επαναλήψεις, αντιφάσεις και καταργήσεις διατάξεων. Το πρόβλημα αυτό αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε με το πλέον ενδεδειγμένο νομικό μέτρο: την Διοικητική Κωδικοποίηση. Ήδη με την υπ' αρ. Υ190/ Πρωθυπουργική Εγκύκλιο «Νομοθετική πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας και αποτελεσματικότητας νομοθεσιών και κανονιστικών ρυθμίσεων» τέθηκαν και στη χώρα μας οι αρχές και διαδικασίες καλής νομοθέτησης και η υποχρέωση των Υπουργείων να προχωρήσουν σε

4 Σ ε λ ί δ α 4 κωδικοποίηση του ρυθμιστικού τους πλαισίου. Μάλιστα έχει θεσπιστεί και «Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης», ειδικά για τον σκοπό αυτό. Στο παρόν Παραδοτέο 1.2.5, επιχειρείται η συγκέντρωση, συστηματική ταξινόμηση και ενοποίηση του συνόλου της νομοθετικής ύλης που αφορά στον αυτισμό. Δηλαδή του των συνόλου των διατάξεων που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο συνόλου και σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με άτομα που παρουσιάζουν Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Έτσι, το σχετικό νομικό πλαίσιο θα παρουσιάζεται με απλό και εύληπτο τρόπο στο σύνολο των εμπλεκομένων στον αυτισμό. Μία Διοικητική Κωδικοποίηση απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο κόστος. Στα πλαίσια του έργου ΠΑΥΕΥΣ αναλάβαμε το έργο αυτό, παρ όλο που δεν απαιτείται και δεν αναφέρεται στο Τεύχος Αναλυτικής Περιγραφής του Φυσικού Αντικειμένου του ΠΑΥΕΥΣ. Η Κωδικοποίηση εφαρμόσθηκε σε δύο ομάδες διατάξεων: 1) αυτές που θα λέγαμε ότι αφορούν στην «Υγεία» (με βάση τον Ν. 2716/1999), και 2) αυτές που θα λέγαμε ότι αφορούν στην «Εκπαίδευση» (με βάση τον Ν. 3699/2008). Μάλιστα, στην δεύτερη περίπτωση, λόγω άμεσα επικείμενου νέου νομοσχεδίου που τροποποιεί ριζικά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, η οιαδήποτε προσπάθεια κωδικοποίησης είναι ημιτελής μέχρι την οριστικοποίησή του. Στο παρόν Παραδοτέο παρέχεται ωστόσο ένα προσχέδιο κωδικοποίησης. Για αυτό θα παρέχουμε μία επικαιροποιημένη έκδοση του παρόντος Παραδοτέου, μόλις ανακοινωθεί η τελική μορφή του νέου νομοσχεδίου. Επιπλέον, στο παρόν Παραδοτέο παρουσιάζονται, με παραπομπή στα αντίστοιχα άρθρα των σχετικών κωδικοποιημένων Νόμων, και προτάσεις βελτίωσης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για άτομα με ΔΑΦ, οι οποίες προέκυψαν από τα υπόλοιπα Παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 1.2.

5 Σ ε λ ί δ α 5 Συνεπώς, το παρόν Παραδοτέο (και μάλιστα επικαιροποιημένο αργότερα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από το Υπουργείο Υγείας για να παραχθεί Νομοθετικό έργο αποκλειστικά για θέματα αυτισμού. Για όλα τα παραπάνω, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συμμετέχοντες Γιαννίκο Ιωάννη, Μεταξά Βασίλειο, Pyrah Ken, John Hull, Miller Sarah, Griffiths Leanne, Turner Kerry, Μπάρλου Κορίννα, Smith Debbie, Lake Hannah επίπονο και ταυτόχρονα πρωτοποριακό έργο τους. στο παρόν Παραδοτέο για το Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

6 Σ ε λ ί δ α 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΈΚΘΕΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2716/1999 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

7 Σ ε λ ί δ α 7 ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ: «ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας Άρθρο 2: Γραφείο και Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3: Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους Τομείς Ψυχικής Υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις Άρθρο 5: Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία Άρθρο 6: Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ` Οίκον Άρθρο 7: Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Άρθρο 8: Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης Άρθρο 9: Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

8 Σ ε λ ί δ α 8 Άρθρο 10: Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης Άρθρο 11: Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα Άρθρο 12: Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Άρθρο 13 (ΝΕΟ): Σύστημα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης της ποιότητας σε μονάδες ψυχικής υγείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 14: Πόροι Μονάδων Ψυχικής Υγείας Άρθρο 15 (ΝΕΟ): Κοστολόγηση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Άρθρο 16: Κίνητρα επανένταξης Άρθρο 17: Μετακίνηση του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Άρθρο 18: Ακούσια νοσηλεία ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19: Επιδόματα για ΑμεΑ Άρθρο 20: Επέκταση διατάξεων Άρθρο 21: Μετατροπή μονάδων πρόνοιας Άρθρο 22: Δελτία κινήσεως ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

9 Σ ε λ ί δ α 9 ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 3699/2008 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

10 Σ ε λ ί δ α 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Για να διευκολυνθεί ο αναγνώστης της ψηφιακής έκδοσης της παρούσας Μελέτης, λόγω του μεγάλου αριθμού σελίδων της, έχουν συμπεριληφθεί πολλές υπερσυνδέσεις (hyperlinks) και πολλοί σελιδοδείκτες (bookmarks). Συνεπώς, μαζί με τις βιβλιογραφικές παραπομπές, εξασφαλίζεται η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο μέρος του κειμένου από αυτό που αναγνώστης προσπελαύνει εκείνη την στιγμή. Για τον λόγο αυτό συστήνεται στον αναγνώστη της ψηφιακής έκδοσης, να κάνει χρήση εντολών συντόμευσης από το πληκτρολόγιο, ώστε να μετακινείται μέσα στο κείμενο. Συγκεκριμένα, σε όσα σημεία της Μελέτης εντοπίζονται λέξεις ή φράσεις που περιέχουν υπερσυνδέσεις (hyperlinks), προτείνεται η χρήση της εντολής συντόμευσης Ctrl + κλικ για μετάβαση στο σημείο του κειμένου όπου παραπέμπει η υπερσύνδεση αυτή. Για να επιστρέψει ο αναγνώστης στο προηγούμενο σημείο, μπορεί να κάνει χρήση της εντολής συντόμευσης Alt + αριστερό βέλος. Για να μεταβεί πάλι στην αμέσως επόμενη υπερσύνδεση, μπορεί να κάνει χρήση της εντολής συντόμευσης Alt + δεξιό βέλος. Δηλαδή, με τις εντολές συντόμευσης Alt + αριστερό/δεξιό βέλος, ο αναγνώστης μπορεί να μετακινηθεί μπρος ή πίσω στα σημεία που προσπέλασε προηγούμενα με χρήση υπερσυνδέσεων, σελιδοδεικτών και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης, η εντολή συντόμευσης Ctrl + G επιτρέπει την άμεση μετάβαση σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη, υποσημείωση, σελίδα, κ.λ.π. Τέλος, η προσέγγιση του κέρσορα σε μία υποσημείωση έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του αντίστοιχου κειμένου (πέρα της εμφάνισής του στο υποσέλιδο).

11 Σ ε λ ί δ α 11 ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Α.Μ.Κ.Α. Α.Π.Δ. ΑμεΑ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Άτομα με Αναπηρία Γ.Σ. Δ.Σ. ΔΑΦ Γενική Συνέλευση Διοικητικό Συμβούλιο Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος Ε.Δ.Ο.Δ.Ε. Ειδική Επιτροπή Διοικητικού Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου Ε.Ε. Ε.Θ.Ο. Ε.Ο.Ο.Σ. Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδική Θεραπευτική Ομάδα Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Ε.Π.Α. Ε.Π.Ε. Ε.Σ. Ε.Σ.Υ. ΕΕΟΧ ΘΥΔΟ Κ.Ε.Π. Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Εποπτικό Συμβούλιο Εθνικό Σύστημα Υγείας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Θεραπευτική Υποστηρικτική Διεπιστημονική Ομάδα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π.Α. Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας Κ.Μ.Ψ.Υ. Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας

12 Σ ε λ ί δ α 12 Κ.Π.Σ. ΚΑΦΚΑ ΚΕ.Σ.Υ. ΚΗ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής Κοινωνικής Αποκατάστασης Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Κέντρο Ημέρας Κοι.Σ.Π.Ε. Μ.Ψ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης Μονάδες Ψυχικής Υγείας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Ο.Α.Ε.Δ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ο.Τ.Α. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ε.Δ.Υ. Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας Π.Ο.Ε.Κοι.Σ.Π.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας ΣΥ.Σ.Ε.Δ.ΥΠ.Υ Συμβούλιο Συντονισμού Ενιαίας Δράσης των Υπηρεσιών Υγείας Τ.Ε.Ψ.Υ. Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων Το.Ψ.Υ. Τομέας Ψυχικής Υγείας Το.Ψ.Υ.Π.Ε. Τομέας Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων Υ.ΠΕ. Υγειονομική Περιφέρεια Υ.Υ.Κ.Α. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

13 Σ ε λ ί δ α 13 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΈΚΘΕΣΗΣ Το παρόν κείμενο αποτελεί το Παραδοτέο Π «Πρόταση θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των δομών αυτισμού στην Ελλάδα» που συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Προγράμματος ΠΑΥΕΥΣ, στα πλαίσια του Πακέτου Εργασίας ΥΠΕ «Τεχνικές Προδιαγραφές Λειτουργικότητας και Ασφάλειας Δομών αυτισμού». Το Παραδοτέο χωρίζεται σε δύο Τμήματα: «ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ» και «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ». Το πρώτο Τμήμα αποτελείται από δύο Μέρη: Στο Α ΜΕΡΟΣ περιλαμβάνεται το Σχέδιο Κωδικοποίησης του Νόμου 2716/1999, συνοδευόμενο από σχετική «Αιτιολογική Έκθεση» και «Πίνακα Κωδικοποιητικών Διατάξεων». Στο Β ΜΕΡΟΣ υπάρχει το «Προσχέδιο Κωδικοποίησης του Νόμου 3699/2008 και η σχετική εισαγωγική έκθεση. Στο δεύτερο Τμήμα του Παραδοτέου παρατίθεται μία σειρά από προτάσεις της επιστημονικής ομάδας του Προγράμματος ΠΑΥΕΥΣ προς βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τα άτομα που παρουσιάζουν ΔΑΦ. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν συμπεράσματα των προηγούμενων μελετών του Προγράμματος.

14 Σ ε λ ί δ α 14 ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 2716/1999

15 Σ ε λ ί δ α 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν σχέδιο αποτελεί κωδικοποίηση νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας σε επίπεδο Υπηρεσιών και παροχών.. Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Η κωδικοποίηση αποτελεί, σε αρκετές περιπτώσεις, μία σύνθετη διαδικασία που αναλύεται σε επιμέρους στάδια. Η διαδικασία αυτή αρχίζει με τη συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης (νομοθετικές ή και κανονιστικές πράξεις) Αυτή η φάση για το παρόν έργο έγινε από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι και τον Δεκέμβριο του Σύμφωνα με τις αρχές τις κωδικοποίησης και το ν. 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόμων κωδικοποιούνται χωριστά από τις διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης και οι αντίστοιχοι κώδικες κυρώνονται με διαφορετική διαδικασία. Στη δική μας περίπτωση έχουμε κωδικοποίηση ενός βασικού νόμου, του 2716/1999, και σειράς υπουργικών αποφάσεων, καθότι το συγκεκριμένο αντικείμενο για την ψυχική υγεία και δη τα άτομα με ΔΑΦ ρυθμίζεται κυρίως με υπουργικές αποφάσεις. Το κείμενο των νέων κανόνων λαμβάνει υπόψη τον υφιστάμενο βασικό νόμο, ώστε να διατηρείται η συνοχή και η ομοιομορφία του. Η όποια μεταβολή σε διάταξη του κώδικα, συνοδεύεται και από τις συνελκόμενες τροποποιήσεις στις λοιπές διατάξεις του, οι οποίες παραπέμπουν στην τροποποιούμενη. Επίσης οι παραπομπές γίνονται στις διατάξεις του νέου κώδικα και όχι στις κωδικοποιηθείσες διατάξεις.

16 Σ ε λ ί δ α 16 Τα σχέδια κωδίκων, όπως το παρόν, που περιλαμβάνουν διατάξεις κανονιστικών διαταγμάτων και πράξεων, μπορεί να προωθηθούν για κύρωση με προεδρικό διάταγμα, δεδομένου ότι η κύρωση και αυτών των σχεδίων με νόμο θα είχε ως αποτέλεσμα την ανεπίτρεπτη κατά το Σύνταγμα πρόσδοση τυπικής ισχύος νόμου σε διατάξεις κανονιστικών πράξεων με περαιτέρω νομικές συνέπειες, που σχετίζονται κυρίως με τη δυνατότητα τροποποίησής τους με όμοια κανονιστική πράξη. Μετά τη συγκέντρωση και καταγραφή κατά τα ανωτέρω της προς κωδικοποίηση ύλης ακολούθησε η κατάρτιση προσχεδίου του κώδικα. Αυτή η φάση διήρκησε μέχρι και τον Μάιο του Όσο διήρκησε η διαδικασία της κωδικοποίησης, στο κείμενο του καταρτιζόμενου προσχεδίου κώδικα έχουν παρατεθεί και διατηρούνται κατά τρόπο εμφανή οι τροποποιήσεις (προσθήκες, διαγραφές, αναδιάρθρωση κειμένου) και οι παρεμβάσεις της ομάδας εργασίας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας. Αυτό επιτεύχθηκε με τη χρήση των κατάλληλων επιλογών προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσα από το WORD. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, δίπλα σε κάθε παράγραφο άρθρου του προσχεδίου κώδικα υπάρχει περιθώριο, στο οποίο αναφέρονται οι διατάξεις που κωδικοποιούνται στην συγκεκριμένη παράγραφο. Τον κώδικα συνοδεύει αιτιολογική έκθεση και πίνακας κωδικοποιητικών και κωδικοποιούμενων διατάξεων. Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η κωδικοποίηση αφορά ισχύουσες διατάξεις. Επίσης, τυχόν μεταβατικές διατάξεις των κωδικοποιούμενων πράξεων, οι οποίες έχουν απολέσει πλέον το αντικείμενο εφαρμογής τους, έχουν απαλειφθεί. Η πιθανολόγηση, ότι υφίστανται εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με τις μεταβατικές αυτές διατάξεις, δεν συνιστά καθ εαυτή λόγο κωδικοποίησης των μεταβατικών διατάξεων. Πρόβλημα υπήρξε με τρεις υπουργικές

17 Σ ε λ ί δ α 17 αποφάσεις που έχουν χρόνο ισχύς μέχρι το Τελικά κρίθηκε σκόπιμο/αναγκαίο για την πληρότητα της ύλης να συμπεριληφθούν κανονικά στην κωδικοποίηση. Οι διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων, που κωδικοποιήθηκαν, χωρίστηκαν σε δύο μέρη. Σε ένα πρώτο μέρος κωδικοποιούνταν και ενσωματώνονταν οι διατάξεις που αφορούσαν τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα της ψυχικής υγείας και των φορέων αυτής (μονάδες κλπ) και σε ένα δεύτερο μέρος τα οικονομικά των υπηρεσιών της ψυχικής υγείας και κυρίως τα άρθρα που αφορούν τους πόρους των φορέων, το κόστος των υπηρεσιών και την επιχορήγηση αυτών. Στο τέλος προστέθηκαν βασικές διατάξεις του Ν. 2072/1992 που αφορούν τις δαπάνες μετακίνησης των ΑμεΑ, διατάξεις που συνέχονται άμεσα με τις προηγούμενες διατάξεις που αφορούν το κόστος και τα οικονομικά των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Ειδικότερα από το βασικό νόμο 2716/1999 δεν περιελήφθησαν οι ακόλουθες διατάξεις: 1. Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις 2. Άρθρα 18: ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ 3. Άρθρα 19: Χορήγηση ουσιών για υποκατάσταση εξάρτησης 4. Άρθρα 20: Κατάταξη προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας 5. Άρθρα 21: Κέντρο Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ηρακλείου 6. Άρθρα 23: Προϋπολογισμοί καταργουμένων φορέων ΠΙΚΠΑ,ΕΟΠ,Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ 7. Άρθρα 24: Άδεια ίδρυσης, μεταφορά φαρμακείου, πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού 8. Άρθρα 25: ΑΝΕΥ ΤΙΤΛΟΥ 9. Άρθρα 26: Διοίκηση Ε.Ο.Φ. 10. Άρθρα 27: Οίκος Ναύτου: νοσηλεία στο εξωτερικό 11. Άρθρα 28: Έναρξη ισχύος

18 Σ ε λ ί δ α 18 Ειδικότερα από τις Υπουργικές Αποφάσεις έχουν επιλεγεί και κωδικοποιήθηκαν οι 1. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1656/2012) 2. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1299/2013) 3. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1426/2013) 4. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/2444/2009) 5. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/453/2010) 6. ΥΑ 1677 (ΦΕΚ/Β/664/2001) 7. ΥΑ 1962 (ΦΕΚ/Β/1268/2000) 8. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1916/2003) 9. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1204/2008) 10. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1506/2010) 11. ΥΑ 44184/ ΥΑ 61060/ ΥΑ (ΦΕΚ/Β/2199/2013) 14. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/2114/2013) 15. ΥΑ 6315/ YA 876 (ΦΕΚ/Β/661/2000) 17. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1426/2013) 18. YA (ΦΕΚ/Β/485/2002) 19. YA (ΦΕΚ/Β/1085/2013) 20. YA (ΦΕΚ/Β/1129/2012) 21. ΥΑ 1424 (ΦΕΚ/Β/935/2000)

19 Σ ε λ ί δ α ΥΑ 1662 (ΦΕΚ/Β/691/2001) 23. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1299/2013) 24. YA (ΦΕΚ/Β/1105/2009) 25. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/1433/2001) 26. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/284/1998) 27. ΥΑ (ΦΕΚ/Β/474/2011) 28. ΥΑ 7837_(ΦΕΚ/Β/595/2014) Δ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 1. Συστηματική διαίρεση του κώδικα Αναλόγως προς το περιεχόμενο και την έκταση, το κείμενο του κώδικα έχει διαιρεθεί σε «Κεφάλαια» και «Άρθρα». Τα κεφάλαια αριθμούνται με κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου (λ.χ. Α, Β, Γ κ.ο.κ.). Τα άρθρα αριθμούνται με αραβική αρίθμηση (λ.χ. 1, 2, 3 κ.ο.κ.). Και στην περίπτωση αυτή προηγείται η μνεία του άρθρου με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και ακολουθεί ο αριθμός (Άρθρο 1). Σε σχέση με τη δομή των άρθρων σημειώνονται τα ακόλουθα: (α) Τα άρθρα έχουν υποδιαιρεθεί σε παραγράφους. (β) Κάθε παράγραφος αποτελείται από ένα ή περισσότερα εδάφια. Ως εδάφιο ορίζεται μία λεκτική περίοδος μεταξύ δύο τελειών. (γ) Επειδή η συγκεκριμένη κωδικοποίηση περιελάμβανε και πολλές υπουργικές αποφάσεις με τεχνικές ρυθμίσεις το περιεχόμενο μιας παραγράφου ή το περιεχόμενο ενός άρθρου που δεν υποδιαιρείται σε παραγράφους περιέχει απαρίθμηση περιπτώσεων, αυτές έχουν αριθμηθεί με μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (δηλαδή α, β, γ κ.ο.κ.), καθεμία

20 Σ ε λ ί δ α 20 δε από αυτές αρχίζει με την τήρηση εσοχής. Εφόσον υπάρχει ανάγκη παράθεσης υποπεριπτώσεων, αυτές δηλώνονται με δύο όμοια γράμματα του ελληνικού επίσης αλφαβήτου (δηλαδή αα, ββ, γγ κ.ο.κ.), ως εξής: α).. αα). ββ). 2. Ο κώδικας αποτελείται από δύο μέρη αφενός «Οργανωτικές Διατάξεις» και αφετέρου «Πόροι των Μονάδων και Κοστολόγηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας». Πρόκειται για 22 άρθρα, κατανεμημένα σε έξι κεφάλαια. Το κάθε άρθρο λόγω των ειδικών τεχνικών ρυθμίσεων χωρίζεται σε πολλές παραγράφους.

21 Σ ε λ ί δ α 21 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Γενικές Αρχές Άρθρο 1: Γενικές Αρχές Παροχής Υπηρεσιών ψυχικής Υγείας 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 Άρθρο 2: Γραφείο και Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: Το 1 ο εδάφιο του Ν.2716/1999 Το 2 ο εδάφιο του Ν.2716/1999 Το 3 ο εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. ΣΤ άρθρ. 12 Ν. 2955/2001, ΦΕΚ Α 256/ : : παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 4: : παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 5: : παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 6: : παράγραφος 1 του Ν.2716/1999

22 Σ ε λ ί δ α 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Τομεοποίηση Άρθρο 3: Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής Υγείας στους Τομείς Ψυχικής Υγείας 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 3: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 4: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 5: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 6: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 7: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 8: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 9: παράγραφος 1 του Ν.2716/ : διαγράφεται η παράγραφος 10 του Ν.2716/1999 και προστίθεται στη θέση της η ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 ως παράγραφος 10 και κωδικοποιείται με αρίθμηση υποπαραγράφων από Α- ΣΤ Α. το Άρθρο 1 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Αρμοδιότητες της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας και της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων. Β. το Άρθρο 2 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Λειτουργία της ΤΕΨΥ Γ. το Άρθρο 3 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Έργο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας.

23 Σ ε λ ί δ α 23 Δ. το Άρθρο 4 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Υποχρεώσεις και καθήκοντα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της ΤΕΨΥ Ε. το Άρθρο 5 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παίδων-Εφήβων ΣΤ. το Άρθρο 6 της ΥΑ 1424/ ΦΕΚ Β 935/2000 Ειδικές ρυθμίσεις. 11: παράγραφος 11 του Ν.2716/ : παράγραφος 12 του Ν.2716/ : παράγραφος 13 του Ν.2716/1999 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Μονάδες Ψυχικής Υγείας Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις 1:παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 γίνεται υποπαράγραφος Α και προστίθεται ως υποπαράγραφος Β και Γ το άρθρο 30 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α 81/ ) 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 3: παράγραφος 3 του Ν.2716/1999 4: παράγραφος 4 του Ν.2716/1999 5: η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με το άρθ. 27 παρ. 1 Ν.4213/2013 ΦΕΚ Α 261/ : η παράγραφος 6 προστίθεται με το άρθρο 27 παρ.3 Ν.4213/2013, ΦΕΚ Α 261/

24 Σ ε λ ί δ α 24 7: η παράγραφος 7 προστίθεται με το άρθρο 27 παρ.3 Ν.4213/2013, ΦΕΚ Α 261/ : η παράγραφος 8 προστίθεται με το άρθρο 27 παρ.3 Ν.4213/2013, ΦΕΚ Α 261/ : η παράγραφος 9 προστίθεται με το άρθρο 27 παρ.3 Ν.4213/2013, ΦΕΚ Α 261/ : η παράγραφος 10 προστίθεται με το άρθρο 27 παρ.3 Ν.4213/2013 ΦΕΚ Α 261/ : η παράγραφος 11 προστίθεται με το άρθρο 19 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ Α 151) 6 12: Η παράγραφος 6 του Ν.2716/1999 αναριθμήθηκε σε παρ. 12 με το άρθρο 27 παρ.2 Ν.4213/2013, ΦΕΚ Α 261/ Άρθρο 5: Κέντρα Ψυχικής Υγείας - Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Πολυδύναμα Ψυχιατρικά Ιατρεία Πολυδύναμα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 3: παράγραφος 3 του Ν.2716/1999 4: Το 1 ο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/ Το 2 ο εδάφιο του Ν.2716/1999

25 Σ ε λ ί δ α 25 Άρθρο 6: Υπηρεσίες Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας κατ` Οίκον 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: προστίθεται το Άρθρο 1 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Αρχές 3: προστίθεται το Άρθρο 2 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Ορισμός των υπηρεσιών κατ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας 4: προστίθεται το Άρθρο 3 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών κατ`οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας 5: προστίθεται το Άρθρο 4 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Ειδική Θεραπευτική Ομάδα 6: προστίθεται το Άρθρο 5 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Επιστημονικός Υπεύθυνος 7: προστίθεται το Άρθρο 6 της ΥΑ 1677/ ΦΕΚ Β 664/2001 Οργάνωση και Λειτουργία του Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών κατ Οίκον Νοσηλείας και Ειδικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας Άρθρο 7: Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 3: διαγράφεται η παράγραφος 3 του Ν.2716/1999 και προστίθεται το Άρθρο 1 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 με τίτλο Αρχές 4: : προστίθεται το Άρθρο 2 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Ορισμός των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 5: : προστίθεται το Άρθρο 3 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Προϋποθέσεις 6: : προστίθεται το Άρθρο 4 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Πολυκλαδική Ομάδα Παρέμβασης

26 Σ ε λ ί δ α 26 7: : προστίθεται το Άρθρο 5 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Επιστημονικός Υπεύθυνος 8: προστίθεται το Άρθρο 6 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Οργάνωση και λειτουργία των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 9: προστίθεται το Άρθρο 7 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Δομή του προγράμματος παροχής υπηρεσιών της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας 10: προστίθεται το Άρθρο 8 της ΥΑ 1662/ΦΕΚ Β 691/2001 Πιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει η Κινητή Μονάδα *** Τα άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 της υπουργικής απόφασης ΥΑ 5β/Γ.Π.ΟΙΚ 50552/13 (ΦΕΚ 1299 Β/ ) θα προστεθούν στο κεφάλαιο Δ: Πόροι των Μονάδων και Κοστολόγηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Άρθρο 8: Τα Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: προστίθεται το Άρθρο 1 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Αρχές 1 3: προστίθεται το Άρθρο 2 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Προϋποθέσεις 4: προστίθεται το Άρθρο 3 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Σκοπός του Κέντρου Ημέρας 5: προστίθεται το Άρθρο 4 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Επωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας 6: προστίθεται το Άρθρο 5 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Στο άρθρο 5 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 νυν άρθρο 6 προστίθεται η παράγραφος 13 βάσει της ΥΑ (ΦΕΚ Β ) 1 Ως τροποποίηση της ΥΑ /ΦΕΚ Β 2444/2009.

27 Σ ε λ ί δ α 27 7: προστίθεται το Άρθρο 6 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Πολυκλαδική Ομάδα 8: προστίθεται το Άρθρο 7 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος 9: προστίθεται το Άρθρο 8 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 10: προστίθεται το Άρθρο 9 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Τρόπος Παραπομπής 11: προστίθεται το Άρθρο 10 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Τήρηση αρχείων 12: προστίθεται το Άρθρο 11 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Αξιολόγηση 13: προστίθεται το Άρθρο 12 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Κτιριακή Υποδομή 14: προστίθεται Άρθρο 13 της ΥΑ 56669/ΦΕΚ Β 1426/2013 Διαχείριση *** Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 18 της ΥΑ /2009 (ΦΕΚ Β 2444/2009) όπως έχει τροποποιηθεί από την ΥΑ (ΦΕΚ Β 1426/2013) θα προστεθούν στο κεφάλαιο Δ: Πόροι των Μονάδων και Κοστολόγηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Άρθρο 9: Μονάδες και Προγράμματα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 3: παράγραφος 3 του Ν.2716/ ο εδάφιο: στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστέθηκε η παρ.4 του άρθρου 22 του Ν. 4025/2011 ΦΕΚ Α 228/ ο εδάφιο: του Ν.2716/ ο εδάφιο: του Ν.2716/1999

28 Σ ε λ ί δ α 28 4 ο εδάφιο: διαγράφεται και αντικαθίσταται με την ΥΑ 56675/ ΦΕΚ Β 1426/ ο εδάφιο: του Ν.2716/1999 4: παράγραφος 4 του Ν.2716/ ο εδάφιο: του Ν.2716/ ο εδάφιο: του Ν.2716/ ο εδάφιο: του Ν.2716/ ο εδάφιο: διαγράφεται και προστίθεται η ΥΑ 56675/ ΦΕΚ Β 1426/2013 5: προστίθεται το Άρθρο 1 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Αρχές 6: προστίθεται το Άρθρο 2 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Προϋποθέσεις 7: προστίθεται Άρθρο 3 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Ξενώνες 8: προστίθεται το Άρθρο 4 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Οικοτροφεία 9: προστίθεται το Άρθρο 5 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων 10: προστίθεται το Άρθρο 6 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Ξενώνες και Οικοτροφεία Παιδιών ή Εφήβων 11: προστίθεται το Άρθρο 7 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση 12: προστίθεται το Άρθρο 8 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 13: προστίθεται το Άρθρο 9 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα 14: προστίθεται το Άρθρο 10 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Επιστημονικός Υπεύθυνος 2 Ως τροποποίηση της ΥΑ 876 του 2000.

29 Σ ε λ ί δ α 29 15: προστίθεται το Άρθρο 11 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Προσωπικό 16: προστίθεται το Άρθρο 12 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 17: προστίθεται το Άρθρο 13 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Τρόπος παραπομπής 18: προστίθεται το Άρθρο 14 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Διοικητικό-οικονομική διαχείριση 19: προστίθεται το Άρθρο 15 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Η διαχείριση στους ξενώνες 20: προστίθεται το Άρθρο 16 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Η διαχείριση στο Οικοτροφείο 21: προστίθεται το Άρθρο 17 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Η διαχείριση στα Προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων 22: προστίθεται το Άρθρο 18 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Γενικές κατευθύνσεις 23: προστίθεται το Άρθρο 19 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Λειτουργία 24: προστίθεται το Άρθρο 20 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Περιγραφή του χώρου 25: προστίθεται το Άρθρο 21 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Υλικοτεχνική Υποδομή 26: προστίθεται το Άρθρο 22 της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Γενικές Διατάξεις Διαγράφηκε το άρθρο 23: Τελική Ρύθμιση της ΥΑ 56675/ΦΕΚ Β 1426/2013 Τα άρθρα 24, 25, 26, 27 και 28 θα προστεθούν στο κεφάλαιο Δ: Πόροι των Μονάδων και Κοστολόγηση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

30 Σ ε λ ί δ α : παράγραφος 5 του Ν.2716/1999 Η παράγραφος 5 του Ν.2716/1999 αριθμείται σε 27 28: προστίθεται το Άρθρο 1 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Αρχές 29: προστίθεται το Άρθρο 2 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Προϋποθέσεις 30: προστίθεται το Άρθρο 3 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Ορισμός του Προγράμματος Φιλοξενουσών Οικογενειών 31: προστίθεται το Άρθρο 4 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Θεραπευτική Υποστηρικτική Διεπιστημονική Ομάδα 32: προστίθεται το Άρθρο 5 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Επιστημονικός Υπεύθυνος 33: προστίθεται το Άρθρο 6 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Διαδικασία επιλογής ασθενούς για τοποθέτηση στις Φιλοξενούσες Οικογένειες 34: προστίθεται το Άρθρο 7 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Δικαιώματα του ασθενούς που έχει τοποθετηθεί σε πρόγραμμα Φιλοξενουσών Οικογενειών 35: προστίθεται το Άρθρο 8 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001Διαδικασία επιλογής φιλοξενούσας οικογένειας 36: προστίθεται το Άρθρο 9 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Διαδικασία εκπαίδευσης της φιλοξενούσας οικογένειας 37: προστίθεται το Άρθρο 10 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Εποπτεία της Φιλοξενούσας Οικογένειας 38: προστίθεται το Άρθρο 11 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Φάσεις ένταξης σε πρόγραμμα Φιλοξενουσών Οικογενειών

31 Σ ε λ ί δ α 31 39: προστίθεται το Άρθρο 12 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Πρότυπο σύμβασης μεταξύ του φορέα υλοποίησης του προγράμματος Φιλοξενουσών Οικογενειών, της Φιλοξενούσας Οικογένειας και του ασθενούς 40: προστίθεται το Άρθρο 13 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Διακοπή της σύμβασης Φιλοξενουσών Οικογενειών 41: προστίθεται το Άρθρο 14 της ΥΑ 19353/ΦΕΚ Β 1433/2001 Λειτουργία Φιλοξενούσας Οικογένειας Άρθρο 10: Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης Ειδικές Μονάδες Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: παράγραφος 2 του Ν.2716/1999 Άρθρο 11: Μονάδες Ψυχικής Υγείας στον Ιδιωτικό Κερδοσκοπικό και μη Κερδοσκοπικό Τομέα 1: παράγραφος 1 του Ν.2716/1999 2: Το 1 ο εδάφιο της παραγράφου 2 του Ν.2716/1999 μένει ως έχει. Το 2 ο εδάφιο διαγράφεται και προστίθεται ολόκληρη η ΥΑ 6315/ μετά την παρ.4 του άρθρου 11 ως παρ. 5. 3: Το 1 ο εδάφιο της παραγράφου 3 διαγράφεται και προστίθεται ολόκληρη η ΥΑ 6315/2014 μετά την παρ.4 του άρθρου 11 ως παρ. 5. Το 2 ο εδάφιο της παραγράφου 3 προστίθεται με το άρθρο 11 Ν.3754/2009, 3 Ως τροποποίηση της ΥΑ 1962 του 2000.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 3 Τομείς Ψυχικής Υγείας - Ένταξη των Μονάδων Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2716/1999 (ΦΕΚ Α' 96/17-5-1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014-2020 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Στόχος: η ομοιόμορφη ανά νομό κατανομή των δομών ψυχικής υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A / Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΥΓΕΙΑΣ - 269 - * ΝΟΜΟΙ * Νο. 4 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3235/ΦΕΚ53/A /18.02.2004 Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

103 Φορέας: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 6/2013 ΔΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΥτΥΚΑ, ΕΟΠΥΥ Α2 Θεσμοθέτηση του συστήματος χρηματοδότησης των μονάδων ψυχικής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 1) της παρ.2 του άρθρου 54 του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.250/1999 (ΦΕΚ Α`/206/7.10.1999) Τρόπος άσκησης από τους ειδικούς επιστήμονες του άρθρου 54 Ν. 2447/1996, των αρμοδιοτήτων κοινωνικής υπηρεσίας που τους ανατίθενται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧEΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» 2000-2006 Σημαντικό όχημα του Υπουργείου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής

ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ. 1. Το Κράτος μεριμνά για την προώθηση και το συντονισμό των λειτουργιών της πρόληψης, της περίθαλψης και της κοινωνικής ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ Ι. Aρ. 12 ΝΔ 104/1973 1. Υπόχρεοι κατά τας κειμένας διατάξεις προς διατροφήν ή περίθαλψην νοσηλευομένων προσώπων και απομακρυνομένων εκ Νοσοκομείων ή Κλινικών Ψυχικών Νόσων, αρνούμενοι όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/

Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/ και έγγραφό μας με ΑΠ 86/ Αθήνα, 24 Μαίου 2012 AΠ : 92 Προς : Ομάδα Εργασίας Τροποποίησης Οργανισμού ΥΠΕΞ Υπόψη κας Προέδρου Θέμα : Παρατηρήσεις επί των πρώτων 40 άρθρων του Οργανισμού. Σχετ. : Έγγραφό σας με ΑΠ 1/10.4.2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr, research.upatras.gr Πάτρα, 02-08-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΑ9-ΤΥΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «Αποστολή», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ως φορέας λειτουργίας του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική, στο πλαίσιο της Ενταγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γ. Σούτσου 4, 12243 Αιγάλεω Τηλ: 210 5911851, Fax:210 5319409 Ιστο σελίδα: www.kek cmh.gr, e mail: info@kek cmh.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται-κωδικοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 17 1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Κοι.Σ.Π.Ε. 18 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΥΡΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο

Τα μέλη της Τράπεζας διαχωρίζονται σε «τακτικά» και «αρωγά» α) Τακτικά μέλη ονομάζονται όσοι προσφέρουν αίμα τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος του συλλόγου φοιτητών Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αριθ.23204/13 07 2015 (ΦΕΚ 1475 Β/14-07- 2015) Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο εντάχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Χ-ΣΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ νέοι θεσμοί κοινωνικής προστασίας διαδικασίες μέθοδοι μορφές παρέμβασης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟY «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΗ Τηλέφωνο : 2131500771

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εθν. Μητρώου: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0469 Αρ. Μητρ. ΜΚΟ: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0410

Αρ. Εθν. Μητρώου: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0469 Αρ. Μητρ. ΜΚΟ: 07208ΣΥΠ12046Ο38Ν-0410 Πάτρα 17 / 04 /2013 Αρ. Πρωτ. 505 Σ.Ο.Ψ.Υ Πάτρας Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία Σισίνη 6- Τ.Κ. 26225, τηλ-fax:2610-621.273 Κιν:6977452647, www.sopsipatron.gr, e-mail: sopsipatron@yahoo.gr Αρ. Εθν. Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΗ ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ο οποίος θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τα παρακάτω: Λόγω των κοινωνικών και εργασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα 13 10 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 34237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας"

επί του Σχεδίου Νόμου: Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου: "Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας" Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Διαδικασία Στις 9 Ιουλίου 1998, ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-Ω0Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ1Χ-Ω0Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα