Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα"

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα Μπεαζίδου Ελευθερία Αποσ/µένη εκπ/κός στο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίιδευσης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Χαλούλη έσποινα Φοιτήτρια του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµιου Θεσσαλιας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδακτική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µέσα από ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και πιο συγκεκριµένα για τη βελτίωση της φωνηµικης επίγνωσης των νηπίων. Το λογισµικό καθώς και τα στοιχεία του λογισµικού που αξιοποιήσαµε διδακτικά και µαθησιακά εφαρµόστηκαν σε µια οµάδα νηπίων. Αποτέλεσµα αυτής της εφαρµογής είναι τα νήπια µε την εµπλοκή τους σε µαθησιακές δραστηριότητες µε υπολογιστή να αναπτύξουν εµπειρίες και γνώσεις κριτική σκέψη και συνεργατικές δεξιότητες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, φωνηµική επίγνωση, διδακτική αξιοποίηση, προσχολική εκπαίδευση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Τ.Π.Ε(τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) χαρακτηρίζονται: Α)Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη µετάδοση µιας ποικιλίας µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας(σύµβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και Β) τα µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων µηνυµάτων.(κόµης 2004). Οι Τ.Π.Ε έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στις ραγδαίες Τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 40 χρόνων και όπως ήταν φυσικό οι εξελίξεις άγγιξαν και την εκπαίδευση. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που τα παιδιά σκέφτονται σήµερα, τον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες και αλληλεπιδρούν στον πολιτισµό µας. Εµεις οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την πραγµατικότητα. Ένα σχολείο που θέλει να λέγεται επίκαιρο και να παρέχει βασικές γνώσεις ώστε οι αυριανοί πολίτες να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, πρέπει να στραφεί στη παιδαγωγική χρήση των δυνατοτήτων των Η.Υ(Ράπτης.Α, και Ράπτη.Α,2002) Χωρίς να θεωρήσουµε τις νέες τεχνολογίες πανάκεια για την εκπαίδευση - γιατί δεν έχουµε καµία σαφή και ουσιαστική ένδειξη ότι οι µαθητές αυξάνουν την ακαδηµαϊκή τους επίδοση µόνο µε τη χρήση της τεχνολογίας(larry Kuehn.2001), εντούτοις είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τη µάθηση γιατί συµπληρώνουν και υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, σε καµία όµως περίπτωση δεν τα αντικαθιστούν.

2 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Τα ερωτήµατα για τη χρήση και αποτελεσµατικότητα των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι πάρα πολλά και πολύ περισσότερο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που αποτέλεσαν αντικείµενο έντονης διαφωνίας και προβληµατισµού. Όµως η είσοδος τους στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα όλων των προηγµένων κρατών είναι τόσο δυναµική που η συζήτηση σχετικά µε την αναπτυξιακή τους καταλληλότητα, παρότι εξακολουθεί να απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, θεωρείται πλέον παρελθόν(οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης, 2006 ). Το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών ( ΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο προβλέπει µια διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο, µεταξύ αυτών και η πληροφορική. Το πρόγραµµα για τη πληροφορική εισάγει τη γνωριµία µε τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο διερεύνησης και επικοινωνίας πάντα µε τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού. Εποµένως, είναι αναγκαίο τα νηπιαγωγεία να εξοπλιστούν µε τουλάχιστο, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, να δηµιουργήσουν τη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τον εντάξουν ενεργά και λειτουργικά στη σχολική τάξη, προκειµένου να εφαρµοστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΕΕΠΣ( ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαίσιου Σπουδών στο νηπιαγωγείο) στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει την ευκαιρία για ανάπτυξη ποικίλων βιωµατικών εµπειριών στην προσχολική εκπαίδευση η επιτυχία των οποίων στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος στη σωστή επιλογή εκπαιδευτικού λογισµικού..(haugland and Wright 1997, Haugland 1992,Haugland 1999a ) Η κατηγορία εκπαιδευτικού λογισµικού που κυριαρχεί στις µικρές ηλικίες είναι συµπεριφορικού τύπου και κυρίως άσκησης - εξάσκησης. Περιλαµβάνει την εκµάθηση και αυτοµατοποίηση πολλών τύπων βασικών δεξιοτήτων της προσχολικής εκπαίδευσης (π.χ αναγνώριση γραµµάτων, αριθµών, χρωµάτων, κατευθύνσεων κ.λ.π).ο συµπεριφορισµός ως ρεύµα έχει ασκήσει µεγάλη και σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση του χώρου του εκπαιδευτικού λογισµικού. Οι κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού που έχουν επηρεαστεί από το συµπεριφορισµό είναι: ιδακτικό (Tutorials ) και Άσκησης Εξάσκησης (Drill & Practice ). Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα λογισµικά αυτής της κατηγορίας είναι αρκετα σηµαντικά: Προσφέρουν τη δυνατότητα µεγάλου αριθµού ασκήσεων. Προσφέρουν τη δυνατότητα µεγάλης ποικιλίας ασκήσεων. Είναι διαδραστικά ( interactive )επειδή προσφέρουν άµεση ανατροφοδότηση για τη σωστή απάντηση Προσαρµόζουν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων στο επίπεδο ικανότητας του µαθητή Προσαρµόζουν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων στο ρυθµό µάθησης του µαθητή Μπορούν να αποτελέσουν ένα ακούραστο βοηθό για την αυτοµατοποίηση δεξιοτήτων.

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 Επίσης τα λογισµικά αυτής της κατηγορίας µπορούν να συµβάλουν θετικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών µικρής ηλικίας. Βέλτιστα αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν όταν το λογισµικό αυτής της κατηγορίας συνδυάζεται µε εκπαιδευτικό (και άλλο )λογισµικό άλλων κατηγοριών ή µε άλλες δραστηριότητες εκτός υπολογιστή και λογισµικού. (Η.Καρασαββίδης,2007) Το λογισµικό που επιλέξαµε για την έρευνά µας ανήκει στην παραπάνω κατηγορία λογισµικών. Η εφαρµογή του έγινε µε το συνδυασµό δραστηριοτήτων εκτός υπολογιστή. ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος φωνολογική επίγνωση παραπέµπει συνήθως στο χώρο της γλωσσολογίας ή της ψυχολογίας και δεν έχει συνδεθεί ακόµα ισχυρά µε το χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριµένα µε το χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Περιλαµβάνει τη σαφή επίγνωση ύπαρξης των φωνολογικών µερών του λόγου στο επίπεδο της λέξης και τη χρήση τους πέρα από το νόηµα και την επικοινωνιακή φύση της λέξης. Η φωνολογική επίγνωση µπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα τη συλλαβική και τη φωνηµική επίγνωση. Η πρώτη αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης συλλαβών στις λέξεις και στη δυνατότητα πολλαπλού χειρισµού αυτών των συλλαβών. Η φωνηµική επίγνωση, αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης των φωνηµάτων και τον πολλαπλό χειρισµό τους.π.χ το παιδί µπορεί να µας πει από ποια φωνή αρχίζει η λέξη, να αναλύσει, ή αντίστοιχα να συνθέσει µια λέξη από τα φωνήµατα που την αποτελούν. (Π.Παπούλια Τζελέπη, 2001) Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι πολύ σηµαντική γιατί είναι µέρος του αναδυόµενου γραµµατισµού και αφορά στη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει πως παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει φωνολογικές δεξιότητες ( συλλαβική φωνηµική )δυσκολεύονται µε την ανάγνωση και τη γραφή της γλώσσας. Η σταδιακή συνειδητοποίηση του φωνηµικού χαρακτήρα της γλώσσας και η διάκριση των φωνηµάτων ως συστατικών των λέξεων είναι ένας από τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για το νηπιαγωγείο και πραγµατοποιείται µέσα από τραγούδια, λαχνίσµατα, και ρίµες.τα παιδιά µπορούν να παίξουν µε τις λέξεις, να µιλήσουν «κορακίστικα» (συλλαβική επίγνωση ), ή να χωρίσουν τη λέξη στα φωνήµατά της και να τη συνθέσουν ( φωνηµική ). Ένας ελκυστικός τρόπος διδασκαλίας σίγουρα είναι οι δραστηριότητες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν αρκετά λογισµικά που µπορούν να συµπληρώσουν τις παραπάνω δραστηριότητες. Τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων προ-ανάγνωσης ενισχύουν τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν γίνει σε µικρά παιδιά. Στην έρευνα των Moxley et al. (1997 ) διερευνήθηκε η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραφής ενσωµατώνοντας τον υπολογιστή µε γλωσσικές δραστηριότητες. ώδεκα νήπια παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο ακαδηµαϊκών ετών. Η έρευνα έδειξε ότι τα νήπια είχαν σταθερή πρόοδο στο συλλαβισµό, τονισµό και στην «ανάπτυξη» ιστοριών. Οι Chena &Wood (2003 ) µε την έρευνά τους έδειξαν πως βελτιώθηκε η φωνηµική ικανότητα 15 νηπίων µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο χρόνος ενασχόλησης των νηπίων µε το λογισµικό (CD-ROM, talking books ) ήταν 10 συναντήσεις 10 λεπτών.

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 Επίσης η έρευνα των Din & Calao (2001) έδειξε πως βελτιώθηκαν οι δεξιότητες προανάγνωσης και πιο συγκεκριµένα η συλλαβική ικανότητα 25 νηπίων µε τη χρήση λογισµικού (βιντεο-παιχνίδια) Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της χρήσης υπολογιστών για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης νηπίων στους Ολλανδικούς Παιδικούς Σταθµούς έχουν δείξει µε την έρευνά τους οι Segers, Eliane, Verhoeven, Ludo (2005) O Cavanaugh, T(2007)διαπιστώνει ότι η τεχνολογία συµπεριλαµβανοµένου και του υπολογιστή µπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης των µικρών µαθητών. Επισκόπηση ερευνών σχετικά µε τις Τ.Π.Ε και την ανάπτυξη αλφαβητισµού στην Προσχολική ηλικία(lankshear and Knobel, 2003), επεσήµανε ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για παιδιά ηλικίας µέχρι 8 ετών συγκριτικά µε ανάλογες έρευνες που έγιναν µε µεγαλύτερα παιδιά, µε συνέπεια να µην µπορούν να γίνουν γενικεύσεις. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στόχος υπόθεση Η παρουσίαση αυτή αφορά µια εµπειρική µελέτη που έχει σαν στόχο να περιγράψει την εφαρµογή δραστηριοτήτων που σχεδιάσαµε µε βάση ένα λογισµικό,και να διερευνηθεί αν µε το συγκεκριµένο λογισµικό καθώς και µε τις δραστηριότητες που δηµιουργήσαµε θα βελτιώσουµε τις γλωσσικές δεξιότητες µιας οµάδας νηπίων και πιο συγκεκριµένα την φωνηµική τους επίγνωση. Η υπόθεσή µας είναι ότι τα νήπια θα ανταποκριθούν µε την ενεργή συµµετοχή τους και ότι η απόδοσή τους θα επηρεαστεί θετικά τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινονικοσυναισθηµατικό επίπεδο. Λάβαµε υπόψη ότι:α) Η πλειονότητα των ερευνών δείχνει ότι από πολύ νωρίς ακόµα και από την ηλικία των 3 ετών το παιδί εµφανίζει τα πρώτα σηµάδια φωνηµικής ικανότητας, αφού µπορεί ενεργά να πειραµατιστεί µέσα από γλωσσικά παιχνίδια µε τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας µας (Clark, 1978). Κι από την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά γίνονται ικανότερα στο συνειδητό χειρισµό και έλεγχο της φωνολογικής δοµής της γλώσσας τους (Caravolas, M.and Bruck, M.,1993. Treiman, & Zukowski, Lonigan et al., 1998). β) Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µαθαίνουν µε επιτυχία γραφή και ανάγνωση, όταν το περιβάλλον µάθησης τα υποστηρίζει να εστιάσουν την προσοχή τους στο πως δοµείται ο γραπτός λόγος (Π.Παπούλια-Τζελέπη ) και γ) ότι η ενεργή και άµεση αλληλεπίδραση µαθητή υπολογιστή βελτιώνει τη µαθησιακή διεργασία, παρέχεται άµεση και σωστή ανάδραση στις ενέργειες του µαθητή, και η ενίσχυση που προσφέρεται στο µαθητή είναι άµεση, δίνοντάς του ένα επιπλέον κίνητρο για µάθηση (Μικρόπουλος & Λαδιάς, Ράπτης & Ράπτη, 1997). Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε εναρµονίζονται µε το πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας του ΥΠΕΠΘ.. είγµα Προκειµένου να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση στόχος, χρησιµοποιήθηκε δείγµα 13 νηπίων,από ιδιωτικό σχολείο της πόλης της Λάρισας.

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 Το δείγµα µας είναι σχετικά µικρό για την εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, αλλά ένας µεγαλύτερος αριθµός νηπίων θα µας ανάγκαζε να έχουµε περισσότερα παιδιά σε κάθε υπολογιστή, το οποίο τελικά δεν προτιµήσαµε. Όλα τα παιδιά που συγκρότησαν το δείγµα µας είναι 5-5,5ετών, έχουν µοναδική γλώσσα οµιλίας τα ελληνικά και επιπλέον κανένα παιδί δεν αντιµετώπιζε γλωσσική δυσκολία ή κάποια µορφή νοητικής ανεπάρκειας. Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί για λεπτά την ηµέρα, δύο φορές την εβδοµάδα, για ένα µήνα περίπου. ιαδικασία Στην αρχή του προγράµµατος αφιερώσαµε δύο επισκέψεις στο χώρο του νηπιαγωγείου µε σκοπό να γνωριστούµε µε τα παιδιά και να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους σχετικά µε τα φωνήµατα της γλώσσας µας και πόσο καλά ξέρουν να τα χειρίζονται. Η αξιολόγηση έγινε µε τη µορφή ερωτήσεων σε κάθε νήπιο χωριστά. Οι ερωτήσεις µας βασίζονται στο κριτήριο των Bryant & Bradley (1983 )προσαρµοσµένες στις δικές µας ανάγκες. Το κριτήριο µας περιλάµβανε 8 θέµατα, τα δύο εφαρµόστηκαν δοκιµαστικά. Σε κάθε θέµα παρουσιάσαµε µια σειρά 3 λέξεων. Η παρουσίαση έγινε µε εικόνες.( Π.χ καπέλο, φεγγάρι, φύλλο.) Α) ερώτηση 1: ποια λέξη δεν αρχίζει µε τον ίδιο ήχο. Β) ερώτηση 2: ποιος είναι ο ίδιος ήχος µε τον οποίο αρχίζουν οι δύο λέξεις Γ) ερώτηση 3: ποια λέξη άλλη γνωρίζει που να αρχίζει µε τον κοινό αρχικό ήχο των προηγούµενων δύο λέξεων.] Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου Σε κάθε υπολογιστή εργάζονται 3 παιδιά, εναλλάσσοντας τη χρήση ποντικιού. Στο τέλος του προγράµµατος αξιολογήσαµε τις γνώσεις των παιδιών όπως και στην αρχή µόνο που τα θέµατα είχαν διαφορετικές λέξεις. Η εφαρµογή του προγράµµατος καταγράφηκε από βιντεοκάµερα για να είναι περισσότερο αποτελεσµατική η παρατήρησή µας και πιο ακριβή τα συµπεράσµατά µας. Υλικό Εκτός από τις εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν πριν από την εργασία στον υπολογιστή(pre-test), αλλά και µετά από αυτή(post-test) για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε τη φωνηµική ικανότητα των παιδιών ως µέθοδος αξιολόγησης, βασικό υλικό για την έρευνα είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό που επιλέξαµε : «η Αλφα-Βήτα των Πειρατών». Ανήκει στην κατηγορία λογισµικών : ιδακτικό &Άσκησης Εξάσκησης και αναφέρεται στο γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας. (Ο τύπος αδείας του είναι:copyrigth Χρήση επί πληρωµή-κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα). Το συγκεκριµένο λογισµικό πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά µπορούν να αποφασίζουν την ροή και την

6 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 κατεύθυνση των δραστηριοτήτων και όχι το πρόγραµµα. Οποιαδήποτε στιγµή µπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους και να επιστρέψουν στο κύριο µενού επιλογών. ίνει απεριόριστες ευκαιρίες για δοκιµή και λάθος και ενθαρρύνει την δηµιουργική επίλυση προβληµάτων.οι οδηγίες που δίνονται για τις επιλογές ή το επόµενο βήµα των παιδιών είναι απλές και ακριβείς. Τα γραφικά του είναι καλόγουστα και οι λειτουργίες του υποστηρίζονται ηχητικά. ίνει κίνητρα και προτρέπει να συνεχίσουν τα παιδιά χωρίς να απογοητεύονται. Επίσης έχει δυνατότητα εκτύπωσης των εργασιών των παιδιών. Το λογισµικό στο κύριο µενού του έχει τη δυνατότητα εισόδου σε τέσσερεις ενότητες Α) Ζωγραφική Β) Παζλ Γ) Τραγούδια ) Παιχνίδια µνήµης παρατήρησης αντιστοίχησης. Επίσης βασικό υλικό για την έρευνα ήταν και οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε αξιοποιώντας διδακτικά στοιχεία του λογισµικού τα οποία θεωρήσαµε ότι παρουσιάζουν έντονο διδακτικό-µαθησιακό ενδιαφέρον Εµείς επιλέξαµε να σχεδιάσουµε δραστηριότητες στη γ &δ ενότητα του λογισµικού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η αφορµή για να χωριστούν τα παιδιά σε οµάδες και να ασχοληθούν µε δραστηριότητες στον υπολογιστή δόθηκε όταν ένα µεγάλο µπαλόνι έσπασε στη τάξη του νηπιαγωγείου και γέµισε η αίθουσα µικρά χαρτάκια µε γράµµατα κεφαλαία και µικρά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και µάζευε το καθένα όσα περισσότερα µπορούσε. Παροτρυνθήκαν να χωριστούν σε οµάδες και η κάθε οµάδα να σκεφτεί τι θα µπορούσε να κάνει µε τα γράµµατα που είχε µαζέψει. Τα παιδιά παρουσίασαν ενδιαφέροντα πράγµατα(σχηµάτισαν λέξεις συµβουλευµένα από τους πίνακες αναφοράς εικόνες ψηφιδωτά από γράµµατα κ.α) ενώ εµείς κρατήσαµε τον ενθουσιασµό τους,τα παιδιά συµφώνησαν, όπως ήταν χωρισµένα σε οµάδες να παίξουν µε τα γράµµατα στον υπολογιστή. Προτίµησαν να ασχοληθούν µε τα τραγούδια και τα παιχνίδια και αν θα είχαµε επιπλέον χρόνο µε τα παζλ και τη ζωγραφική. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν κάθε φορά µία κάρτα που εµφανίζει ένα τραγουδάκι.πριν το κάθε στίχο υπάρχει ένα κεφαλαίο γράµµα κενό και µετά µε µικρά γράµµατα ο στίχος που µέσα κρύβει µε διαφορετικό χρώµα το µικρό γράµµα που είναι αντίστοιχο του κεφαλαίου. Αυτό γίνεται σε έξι διαφορετικά γράµµατα και σε τέσσερις διαφορετικές κάρτες Τα παιδιά ακούν όσες φορές θέλουν το τραγούδι. Αξιοποιήσαµε διδακτικά αυτήν την ενότητα µε δραστηριότητες που έχουν στόχο: Να συνδέσουν τον ήχο της λέξης µε τη γραφή της Να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας αντιστοιχούν γράµµατα Να εντοπίσουν ένα συγκεκριµένο γράµµα µέσα σε µια λέξη

7 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Να συνδέσουν οπτικά τα κεφαλαία µε τα αντίστοιχα µικρά γράµµατα της γλώσσας µας Να διαπιστώσουν πως τα ίδια γράµµατα υπάρχουν σε πολλές λέξεις. Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να τραγουδήσουν το ίδιο τραγούδι µε διαφορετικούς τρόπους, θα φωνάζουν περισσότερο τις λέξεις που ξεχωρίζουν ή θα τις τραγουδούν πολύ σιγά. Προσπαθούν να µάθουν το τραγούδι ώστε να θυµούνται όσο περισσότερες από τις λέξεις που δίνει για το κάθε γράµµα. Τα παιδιά εκτυπώνουν το τραγούδι και συνεργάζονται να βρουν και να κυκλώσουν τις λέξεις που έµαθαν. Στη συνέχεια τις κόβουν και τις κολλούν σε µια καρτέλα. Κάθε οµάδα έχει µια τέτοια καρτέλα. Τα παιδιά εντοπίζουν από µνήµης τα κοινά γράµµατα του ονόµατος τους και των λέξεων της καρτέλας. Στη συνέχεια κάνουν την επαλήθευση συγκρίνοντας τις κινητές καρτέλες του ονόµατος τους που έχουν στην τάξη και της καρτέλας που φτιάξανε από τις λέξεις του υπολογιστή. ιαπιστώνουν πως µε τα ίδια γράµµατα µπορούν να φτιάξουν διαφορετικές λέξεις. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ αυτή την ενότητα υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια παρατήρησης µνήµης αντιστοίχησης. Στο πρώτο αντιστοιχίζουν το κεφαλαίο γράµµα µε το µικρό του,στο δεύτερο ένα γράµµα µε τη λέξη που αρχίζει από αυτό, στο τρίτο τον ήχο ενός φωνήµατος µε τη γραφή του και στο τέταρτο κυνηγώντας τον κρυµµένο θησαυρό αντιστοιχίζουν τα γράµµατα και τους αριθµούς που βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή µ αυτά στο πληκτρολόγιο. Αξιοποιήσαµε αυτά τα στοιχεία του λογισµικού δηµιουργώντας δραστηριότητες µε στόχο : Να εξασκήσουν δεξιότητες όπως παρατηρητικότητας µνήµης. Να πειραµατίζονται Να κάνουν συλλογισµούς Να διατυπώνουν την άποψή τους, να επιχειρηµατολογούν, να συζητούν Να εξασκηθούν µέσα από τα παιχνίδια στην αναγνώριση των φωνηµάτων Να κατανοήσουν πως σε κάθε φώνηµα αντιστοιχεί ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράµµα Μέσα από το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού εξασκούνται στις έννοιες µακριά κοντά, µαθαίνουν τα γράµµατα και τους αριθµούς στο πληκτρολόγιο. Αφού τα παιδιά παίξουν µε όποια σειρά θέλουν τα παιχνίδια αυτής της ενότητας του λογισµικού η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να θυµηθούν ποια λέξη του παιχνιδιού άρχιζε από π.χ ξ, λ,κ.λπ. Ποιο όνοµα αρχίζει µε τον ίδιο ήχο-φώνηµα (Τα παιδιά µπορούν να αποµονώσουν τον πρώτο ήχο του ονόµατός τους από την ηλικία των 5 ετών (Zhurova, 1973.) ποιες άλλες λέξεις γνωρίζουν που αρχίζουν µε το συγκεκριµένο φώνηµα; Τα παιδιά συνεργάζονται και κάθε οµάδα θα βρει τις δικές της λέξεις. Κάνουν αστεία παιχνίδια µε τις λέξεις: αλλάζουν το πρώτο φώνηµα του ονόµατός τους µε το τελευταίο ή κάποιας λέξης ή µεταξύ δύο λέξεων τα πρώτα φωνήµατα π.χ ψάρι ξύλα µετατρέπονται σε ξάρι ψύλα. Αφαιρούν το πρώτο φώνηµα από λέξεις που γνωρίζουν στη συνέχεια κάνουν το ίδιο σε περισσότερα φωνήµατα και προσπαθούν να φτιάξουν καινούργιες λέξεις από αυτά.

8 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε προσεγγίζουν το θέµα της φωνολογικής ικανότητας εξελικτικά: A)αναγνώριση φωνήµατος Β) αποµόνωση φωνήµατος Γ) ανεύρεση λέξης που να αρχίζει µε ένα συγκεκριµένο φώνηµα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αρχικά θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι όλα τα παιδιά ήταν εξοικειωµένα µε τη χρήση του υπολογιστή γιατί στο πρόγραµµα του σχολείου περιλαµβάνονται δραστηριότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα παιδιά συνεργάστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Τα πιο διστακτικά εναρµονίστηκαν µε τα πιο ενθουσιώδη και δηµιούργησαν φιλικό περιβάλλον. Σχετικά µε τις δραστηριότητες στη γ ενότητα, τα παιδιά άκουσαν τα τραγούδια και από τις τέσσερις κάρτες, τους άρεσε πολύ γιατί είναι µικρά ευχάριστα τραγουδάκια και το σηµαντικό είναι πως µπορούσαν να συνδέσουν τον ήχο της κάθε λέξης µε τη γραφή της γιατί η λέξη που ακούγεται µπαίνει σε φωτεινό πλαίσιο. Συγκράτησαν στη µνήµη τους αρκετές λέξεις, και βρήκαν από µνήµης - κοινά φωνήµατα µε το όνοµά τους. Στην επαλήθευση χρειάστηκαν τη βοήθειά µας για να εντοπίσουν τις λέξεις αυτές στον πίνακα που η κάθε οµάδα δηµιούργησε από την εκτύπωση των τραγουδιών, ένα πίνακα µε πολλές λέξεις( Άννα, ανανά, βρέχει, βοή, γάτα, γη, δώρα κ.λ.π )Η µία οµάδα ρωτούσε την άλλη πόσα σωστά βρήκε, τα παιδιά της κάθε οµάδας χαµηλόφωνα συζητούσαν, προβληµατιζόταν, διαφωνούσαν και τελικά συµφωνούσαν. Τα παιχνίδια του λογισµικού της δ ενότητας η κάθε οµάδα τα έπαιξε µε όποια σειρά ήθελε. Αυτό µας δυσκόλεψε γιατί δεν τελείωσαν ταυτόχρονα όλες οι οµάδες. Όµως έτσι δινόταν η ευκαιρία µία οµάδα που συναντούσε δυσκολίες να κάνει ερωτήσεις σε άλλη που είχε δώσει τις δικές της λύσεις. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να θυµηθούν µερικές από τις λέξεις που είχε το παιχνίδι µε τις κάρτες και να της πούνε από ποιο γράµµα αρχίζει η κάθε µια. Θυµούνται πάρα πολλές, µάλιστα και το αρχικό τους γράµµα Στην επόµενη δραστηριότητα µπορούν εύκολα να αποµονώσουν το πρώτο φώνηµα του ονόµατός τους ή κάποιας λέξης αλλά µόνο το πρώτο. Οποιοδήποτε άλλο τους δυσκολεύει πολύ. Επίσης εύκολα αντικαθιστούν το πρώτο φωνήµατα µιας λέξεις µε το πρώτο άλλης. Στο τέλος η κάθε οµάδα συνεργάζεται να βρει λέξεις που να αρχίζουν από ένα συγκεκριµένο φώνηµα.ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να προσέξουν διάφορα αντικείµενα στο χώρο, εικόνες, πίνακες, ότι µπορεί να τους βοηθήσει. Πριν ανακοινώσει η κάθε οµάδα τις δικές της λέξεις το συζητούν αρκετή ώρα. Στο τέλος του προγράµµατος τα παιδιά ζωγράφισαν και εκτύπωσαν τις ζωγραφιές τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Tο συγκεκριµένο λογισµικό και η διδακτική του αξιοποίηση βοήθησαν να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον διδακτικό µεν αλλά υπό µορφή παιγνιώδους ενασχόλησης που σπουδαίο ρόλο έπαιξε η συνεργασία και η δηµιουργική αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παιδιά στα παιδιά και στο λογισµικό στα παιδιά και εµάς. Επίσης η συνεργασία, η επικοινωνία, οι διαφορετικές απόψεις, ο προβληµατισµός που δηµιουργήθηκε οι διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων είχαν ως

9 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 αποτέλεσµα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γενεσιουργός δύναµη της µάθησης, και βοήθησαν στην κοινωνικοποίηση των νηπίων. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος υποστήριξε τη µάθηση, το βλέπουµε και στα αποτελέσµατα της τελικής αξιολόγησης της φωνηµικής ικανότητας των νηπίων. φωνηµική ικανότητα(πριν-µετά την παρέµβαση) σωστές απαντήσεις Σειρά1 Σειρά2 ερωτήσεις 1,2,3,από 6 θέµατα Η σειρά 1δείχνει τις σωστές απαντήσεις των νηπίων πριν την εφαρµογή του προγράµµατος ενώ Η σειρά 2»» µετά»» Στην 1 ερώτηση παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών επισήµανε σωστά τη λέξη µε διαφορετικό αρχικό φώνηµα και πρίν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Στην ερώτηση 2 και 3 τα παιδιά εµφανίζουν χαµηλότερη επίδοση γιατί οι ερωτήσεις αυτές απαιτούν περισσότερο συνειδητές φωνολογικές ικανότητες.όµως στην ερώτηση 2 οι απαντήσεις των παιδιών βελτιώθηκαν σε ποσοστό 18% και στην ερώτηση 3 σε ποσοστό 6,4%. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής µας έρευνας δείχνουν πως µε τη χρήση του λογισµικού καθώς και µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων από τη διδακτική αξιοποίηση του βελτιώσαµε τη φωνηµική ικανότητα των παιδιών αλλά βοηθήσαµε και στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα θετικά µαθησιακά και συναισθηµατικά αποτελέσµατα του προγράµµατος οφείλονται και στην καλή συνεργασία των νηπιαγωγών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Bradley,L., & Bryant,p.e, (Categorizing sounds and learning to read A causal connection )Nature, 301(3), 1983,pp Caravolas, M., & Bruck, M., (The effect of oral and written language input on children s phonological awareness: A cross-linguistic study),journal of Experimental Child Psychology, 55, 1993, pp

10 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Cavanaugh,T(2007). Technology and phonological awareness.florida Reading Quarterly. Vol.43, No.3,Spring 2007, pp Clark, E.V.,(Awareness of language: Some evidence from what children say and do ). In A. Sinclair, R.J.Jarvella, &W.J.M.Levelt(e.d), The child s conception of language. Berlin, Springer, Clements, D. (2002), From exercises and tasks to problems and projects unique contributions of computers to innovative mathematics education, The journal of mathematical Behaviour, 19(1), Clements, D. and Sarama, J. (2003), Strip mining for gold: Research and policy in educational technology A response to Fool s Gold, Educational Technology Review, 11(1), Cuban, Larry. (2001). Oversold and Underused : Computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press. Reviewed by Larry Kuehn University of British Colubia. June 6, Din, F. and Calao, J. (2001), The effects of playing educational videogames on kindergarden achievement, Child study Journal, 31(2), Haugland, S. and Wright, j. (1997), Young children and technology, a world of discovery, New York: Allyn and Bacon. 10. Lankshear, C. and Knobel, M.(2003), New Technologies in early childhood literacy research: A review of research, Journal of Early Childhood Literacy, 3(1), Moxley,R., Warash, B., COFFMAN, g., Brinton, K. and Concannon, K.(1997)Writing development usingcomputers in a class of three-year-olds,journal of Computing in Childhood Education, 8(2-3), Segers,Eliane, Verhoeven,Luno. Journal of computer Assisted Learning.Vol.21.Number 1, February 2005 pp Zhurova,L.Y.(The development of analysis of words into their sounds by preschoolchildren)in C.A. Ferguson, &D.I Slobin, studies of child language development, New york, Holt, Rinehart and Winston, Καρασαββίδης Η (2007). Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 15. Κόµης, Β. (2004) Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Αθήνα :Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. 16. Μικρόπουλος, Τ.& Λαδιάς, Τ. (1993) Πληροφορική και Εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 17. Μωραϊτη Τζένη- ιανέλλου Γλυκερία. Τι θέµα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; Εκδόσεις Μεταίχµιο. 18. Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Υ.Π.Ε.Π.Θ κεφ.12, σελ Παπούλια Π Τζελέπη(2001) Ανάδυση του γραµµατισµού. Εκδόσεις Καστανιώτη. 20. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(1997)Πληροφορική και Εκπαίδευση. Αθήνα. 21. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(2002)Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Αθήνα.

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»

Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» ΠΑΚΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Θέμα εργασίας Εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» Επιμορφούμενη Αποστολία Μπέκα Βόλος Οκτώβριος 2008 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική χρήση των Νέων Τεχνολογιών δημιουργεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή.

Προσέλευση μαθητών. Πρωινή προσευχή. Προσέλευση μαθητών. Κολύμβηση Φυσική Αγωγή. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και κάνουν ασκήσεις για την καλύτερη φυσική κατάστασή τους και παιχνίδια ομαδικότητας, συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες]

Γνωριμία με τα παιδιά: [π.χ. πλήθος παιδιών, κατανομή ανά φύλο/εθνότητα, αναλογία προνήπια/νήπια, κανόνες τάξης, καθημερινές ρουτίνες] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Παρατήρηση 1: κουλτούρες πρακτικής μαθηματικών Σχολείο, Τάξη, Παιδιά Γνωριμία με το σχολείο: Που βρίσκεται; Πώς θα το περιγράφατε; [π.χ. περιοχή, κοινότητα, πλήθος παιδιών (φύλο, εθνότητα), κοινωνικο-οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση Ενότητα # 4:Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Ελληνικό Νηπιαγωγείο: Μια γενική επισκόπηση (μέρος 2) Θαρρενός Μπράτιτσης Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας

«Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 «Ο Τόπος Που Ζω» Παράδειγµα Αξιοποίησης του ιαδικτύου σε Σχέδιο Εργασίας στα Πλαίσια του Μαθήµατος της Γεωγραφίας Βάια Μανώλη ιευθύντρια 6/θ ηµοτικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών

Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Εκπαιδευτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο: Διαθεματικές Δραστηριότητες και Παιχνίδια για το Πάσχα με έμφαση στην Εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών Σ. Μάνεση 1 1 Νηπιαγωγός, Med, taniakourou@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης

Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Πρόλογος δεύτερης έκδοσης Δέκα έτη μετά την πρώτη έκδοση και την επιτυχημένη πορεία αυτού του βιβλίου θεωρήθηκε αναγκαία η επανέκδοσή του αφενός για να προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κεφάλαια τα νέα ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού

Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12. Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Κολλιόπουλος ηµήτρης- Σελίδα 1 από 12 Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού Πίνακας Περιεχοµένων Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισµικού 1. Εισαγωγή...3 2. Περιεχόµενο του Λογισµικού...5 1 ο Στάδιο. Στη γέφυρα....6

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Mοντέλα διδασκαλίας και μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο 27-1-2007

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων

Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα δραστηριοτήτων Α. Τζαβάρα Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών tzavara@upatras.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 3: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το νηπιαγωγείο Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα # 1.2: Η προοπτική των βασικών αρχών της φύσης των Φυσικών Επιστημών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΩΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 26 /01/2013 Τσαρούχα Βικτωρία ΠΕ 06 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προγραµµατισµός και διεξαγωγή έρευνας 30% Περιεχόµενο ερευνητικής έκθεσης 30% Γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ: Δραστηριότητες Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση

Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Τίτλος Μαθήματος: Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση Κωδικός Μαθήματος: ΙΠ041 Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου, mariapap@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 6 ο & 7 ο Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής.

1η δράση. κών, των εικαστικών, της δραµατικής τέχνης και της πληροφορικής. ΡΑΣΕΙΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ Η ιστορία του Κοµπιουτερούλη µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ερέθισµα για την εξοικείωση των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών 12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης Στάδιο 1 Εντοπισμός Στάδιο 2 Αξιολόγηση Στάδιο 3 Παρέμβαση Στάδιο 4 Υποστήριξη Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες

ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες ΑΚΤΙΝΕΣ v6.0 Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά με ειδικές ικανότητες και κινητικές δυσκολίες Μαρία Καραβελάκη Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Συστημάτων ΙΝΤΕ*LEARN Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη, 4

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά.

Προσέλευση μαθητών, ελεύθερες δραστηριότητες. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τα παιδιά απασχολούνται με οικοδομικό υλικό (τουβλάκια, κ.λπ.), πλαστελίνη, παζλ, ζωγραφική κ.ά. Τουαλέτα, υγιεινή, πρωινό. Πρωινή προσευχή, ημερολόγιο, αναφορά στο θέμα εβδομάδας. Πρόκειται για τη θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα

Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Μουσικό ταξίδι στην Ελλάδα Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Προσχολική Παιδαγωγική Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης

Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Αξιοποίηση του υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείων: λόγοι χρήσης και τρόποι ένταξης Κλεοπάτρα Νικολοπούλου klnikolopoulou@ath.forthnet.gr ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα