Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα"

Transcript

1 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Εφαρµογή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος µε τη Χρήση Λογισµικού και η ιδακτική του Αξιοποίηση στο Νηπιαγωγείο ως Παρέµβαση σε Εµπειρική Έρευνα Μπεαζίδου Ελευθερία Αποσ/µένη εκπ/κός στο Τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίιδευσης Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Χαλούλη έσποινα Φοιτήτρια του Τµήµατος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµιου Θεσσαλιας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διδακτική αξιοποίηση ενός εκπαιδευτικού λογισµικού µέσα από ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της γλώσσας και πιο συγκεκριµένα για τη βελτίωση της φωνηµικης επίγνωσης των νηπίων. Το λογισµικό καθώς και τα στοιχεία του λογισµικού που αξιοποιήσαµε διδακτικά και µαθησιακά εφαρµόστηκαν σε µια οµάδα νηπίων. Αποτέλεσµα αυτής της εφαρµογής είναι τα νήπια µε την εµπλοκή τους σε µαθησιακές δραστηριότητες µε υπολογιστή να αναπτύξουν εµπειρίες και γνώσεις κριτική σκέψη και συνεργατικές δεξιότητες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: εκπαιδευτικό λογισµικό, φωνηµική επίγνωση, διδακτική αξιοποίηση, προσχολική εκπαίδευση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον όρο Τ.Π.Ε(τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών) χαρακτηρίζονται: Α)Οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και τη µετάδοση µιας ποικιλίας µορφών αναπαράστασης της πληροφορίας(σύµβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και Β) τα µέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων µηνυµάτων.(κόµης 2004). Οι Τ.Π.Ε έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στις ραγδαίες Τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων 40 χρόνων και όπως ήταν φυσικό οι εξελίξεις άγγιξαν και την εκπαίδευση. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τον τρόπο που τα παιδιά σκέφτονται σήµερα, τον τρόπο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες και αλληλεπιδρούν στον πολιτισµό µας. Εµεις οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την πραγµατικότητα. Ένα σχολείο που θέλει να λέγεται επίκαιρο και να παρέχει βασικές γνώσεις ώστε οι αυριανοί πολίτες να µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, πρέπει να στραφεί στη παιδαγωγική χρήση των δυνατοτήτων των Η.Υ(Ράπτης.Α, και Ράπτη.Α,2002) Χωρίς να θεωρήσουµε τις νέες τεχνολογίες πανάκεια για την εκπαίδευση - γιατί δεν έχουµε καµία σαφή και ουσιαστική ένδειξη ότι οι µαθητές αυξάνουν την ακαδηµαϊκή τους επίδοση µόνο µε τη χρήση της τεχνολογίας(larry Kuehn.2001), εντούτοις είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για τη µάθηση γιατί συµπληρώνουν και υποστηρίζουν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, σε καµία όµως περίπτωση δεν τα αντικαθιστούν.

2 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 2 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ. Τα ερωτήµατα για τη χρήση και αποτελεσµατικότητα των υπολογιστών στην εκπαίδευση είναι πάρα πολλά και πολύ περισσότερο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας που αποτέλεσαν αντικείµενο έντονης διαφωνίας και προβληµατισµού. Όµως η είσοδος τους στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα όλων των προηγµένων κρατών είναι τόσο δυναµική που η συζήτηση σχετικά µε την αναπτυξιακή τους καταλληλότητα, παρότι εξακολουθεί να απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, θεωρείται πλέον παρελθόν(οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης, 2006 ). Το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών ( ΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο προβλέπει µια διαθεµατική προσέγγιση των γνωστικών αντικειµένων που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο, µεταξύ αυτών και η πληροφορική. Το πρόγραµµα για τη πληροφορική εισάγει τη γνωριµία µε τη χρήση του υπολογιστή ως εποπτικό µέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο διερεύνησης και επικοινωνίας πάντα µε τη στενή βοήθεια του εκπαιδευτικού. Εποµένως, είναι αναγκαίο τα νηπιαγωγεία να εξοπλιστούν µε τουλάχιστο, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, να δηµιουργήσουν τη γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να τον εντάξουν ενεργά και λειτουργικά στη σχολική τάξη, προκειµένου να εφαρµοστούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του ΕΕΠΣ( ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαίσιου Σπουδών στο νηπιαγωγείο) στο συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προσφέρει την ευκαιρία για ανάπτυξη ποικίλων βιωµατικών εµπειριών στην προσχολική εκπαίδευση η επιτυχία των οποίων στηρίζεται κατά µεγάλο µέρος στη σωστή επιλογή εκπαιδευτικού λογισµικού..(haugland and Wright 1997, Haugland 1992,Haugland 1999a ) Η κατηγορία εκπαιδευτικού λογισµικού που κυριαρχεί στις µικρές ηλικίες είναι συµπεριφορικού τύπου και κυρίως άσκησης - εξάσκησης. Περιλαµβάνει την εκµάθηση και αυτοµατοποίηση πολλών τύπων βασικών δεξιοτήτων της προσχολικής εκπαίδευσης (π.χ αναγνώριση γραµµάτων, αριθµών, χρωµάτων, κατευθύνσεων κ.λ.π).ο συµπεριφορισµός ως ρεύµα έχει ασκήσει µεγάλη και σηµαντική επίδραση στη διαµόρφωση του χώρου του εκπαιδευτικού λογισµικού. Οι κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού που έχουν επηρεαστεί από το συµπεριφορισµό είναι: ιδακτικό (Tutorials ) και Άσκησης Εξάσκησης (Drill & Practice ). Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα λογισµικά αυτής της κατηγορίας είναι αρκετα σηµαντικά: Προσφέρουν τη δυνατότητα µεγάλου αριθµού ασκήσεων. Προσφέρουν τη δυνατότητα µεγάλης ποικιλίας ασκήσεων. Είναι διαδραστικά ( interactive )επειδή προσφέρουν άµεση ανατροφοδότηση για τη σωστή απάντηση Προσαρµόζουν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων στο επίπεδο ικανότητας του µαθητή Προσαρµόζουν το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων στο ρυθµό µάθησης του µαθητή Μπορούν να αποτελέσουν ένα ακούραστο βοηθό για την αυτοµατοποίηση δεξιοτήτων.

3 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 3 Επίσης τα λογισµικά αυτής της κατηγορίας µπορούν να συµβάλουν θετικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών µικρής ηλικίας. Βέλτιστα αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν όταν το λογισµικό αυτής της κατηγορίας συνδυάζεται µε εκπαιδευτικό (και άλλο )λογισµικό άλλων κατηγοριών ή µε άλλες δραστηριότητες εκτός υπολογιστή και λογισµικού. (Η.Καρασαββίδης,2007) Το λογισµικό που επιλέξαµε για την έρευνά µας ανήκει στην παραπάνω κατηγορία λογισµικών. Η εφαρµογή του έγινε µε το συνδυασµό δραστηριοτήτων εκτός υπολογιστή. ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος φωνολογική επίγνωση παραπέµπει συνήθως στο χώρο της γλωσσολογίας ή της ψυχολογίας και δεν έχει συνδεθεί ακόµα ισχυρά µε το χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριµένα µε το χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας. Περιλαµβάνει τη σαφή επίγνωση ύπαρξης των φωνολογικών µερών του λόγου στο επίπεδο της λέξης και τη χρήση τους πέρα από το νόηµα και την επικοινωνιακή φύση της λέξης. Η φωνολογική επίγνωση µπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα τη συλλαβική και τη φωνηµική επίγνωση. Η πρώτη αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης συλλαβών στις λέξεις και στη δυνατότητα πολλαπλού χειρισµού αυτών των συλλαβών. Η φωνηµική επίγνωση, αφορά στην επίγνωση της ύπαρξης των φωνηµάτων και τον πολλαπλό χειρισµό τους.π.χ το παιδί µπορεί να µας πει από ποια φωνή αρχίζει η λέξη, να αναλύσει, ή αντίστοιχα να συνθέσει µια λέξη από τα φωνήµατα που την αποτελούν. (Π.Παπούλια Τζελέπη, 2001) Η καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι πολύ σηµαντική γιατί είναι µέρος του αναδυόµενου γραµµατισµού και αφορά στη γλωσσική καλλιέργεια των νηπίων. Επιπλέον, έρευνες έχουν δείξει πως παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει φωνολογικές δεξιότητες ( συλλαβική φωνηµική )δυσκολεύονται µε την ανάγνωση και τη γραφή της γλώσσας. Η σταδιακή συνειδητοποίηση του φωνηµικού χαρακτήρα της γλώσσας και η διάκριση των φωνηµάτων ως συστατικών των λέξεων είναι ένας από τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για το νηπιαγωγείο και πραγµατοποιείται µέσα από τραγούδια, λαχνίσµατα, και ρίµες.τα παιδιά µπορούν να παίξουν µε τις λέξεις, να µιλήσουν «κορακίστικα» (συλλαβική επίγνωση ), ή να χωρίσουν τη λέξη στα φωνήµατά της και να τη συνθέσουν ( φωνηµική ). Ένας ελκυστικός τρόπος διδασκαλίας σίγουρα είναι οι δραστηριότητες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Υπάρχουν αρκετά λογισµικά που µπορούν να συµπληρώσουν τις παραπάνω δραστηριότητες. Τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων προ-ανάγνωσης ενισχύουν τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν γίνει σε µικρά παιδιά. Στην έρευνα των Moxley et al. (1997 ) διερευνήθηκε η ανάπτυξη δεξιοτήτων προγραφής ενσωµατώνοντας τον υπολογιστή µε γλωσσικές δραστηριότητες. ώδεκα νήπια παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο ακαδηµαϊκών ετών. Η έρευνα έδειξε ότι τα νήπια είχαν σταθερή πρόοδο στο συλλαβισµό, τονισµό και στην «ανάπτυξη» ιστοριών. Οι Chena &Wood (2003 ) µε την έρευνά τους έδειξαν πως βελτιώθηκε η φωνηµική ικανότητα 15 νηπίων µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο χρόνος ενασχόλησης των νηπίων µε το λογισµικό (CD-ROM, talking books ) ήταν 10 συναντήσεις 10 λεπτών.

4 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 4 Επίσης η έρευνα των Din & Calao (2001) έδειξε πως βελτιώθηκαν οι δεξιότητες προανάγνωσης και πιο συγκεκριµένα η συλλαβική ικανότητα 25 νηπίων µε τη χρήση λογισµικού (βιντεο-παιχνίδια) Τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της χρήσης υπολογιστών για την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης νηπίων στους Ολλανδικούς Παιδικούς Σταθµούς έχουν δείξει µε την έρευνά τους οι Segers, Eliane, Verhoeven, Ludo (2005) O Cavanaugh, T(2007)διαπιστώνει ότι η τεχνολογία συµπεριλαµβανοµένου και του υπολογιστή µπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης των µικρών µαθητών. Επισκόπηση ερευνών σχετικά µε τις Τ.Π.Ε και την ανάπτυξη αλφαβητισµού στην Προσχολική ηλικία(lankshear and Knobel, 2003), επεσήµανε ότι δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες για παιδιά ηλικίας µέχρι 8 ετών συγκριτικά µε ανάλογες έρευνες που έγιναν µε µεγαλύτερα παιδιά, µε συνέπεια να µην µπορούν να γίνουν γενικεύσεις. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στόχος υπόθεση Η παρουσίαση αυτή αφορά µια εµπειρική µελέτη που έχει σαν στόχο να περιγράψει την εφαρµογή δραστηριοτήτων που σχεδιάσαµε µε βάση ένα λογισµικό,και να διερευνηθεί αν µε το συγκεκριµένο λογισµικό καθώς και µε τις δραστηριότητες που δηµιουργήσαµε θα βελτιώσουµε τις γλωσσικές δεξιότητες µιας οµάδας νηπίων και πιο συγκεκριµένα την φωνηµική τους επίγνωση. Η υπόθεσή µας είναι ότι τα νήπια θα ανταποκριθούν µε την ενεργή συµµετοχή τους και ότι η απόδοσή τους θα επηρεαστεί θετικά τόσο σε γνωστικό όσο και σε κοινονικοσυναισθηµατικό επίπεδο. Λάβαµε υπόψη ότι:α) Η πλειονότητα των ερευνών δείχνει ότι από πολύ νωρίς ακόµα και από την ηλικία των 3 ετών το παιδί εµφανίζει τα πρώτα σηµάδια φωνηµικής ικανότητας, αφού µπορεί ενεργά να πειραµατιστεί µέσα από γλωσσικά παιχνίδια µε τα φωνολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας µας (Clark, 1978). Κι από την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά γίνονται ικανότερα στο συνειδητό χειρισµό και έλεγχο της φωνολογικής δοµής της γλώσσας τους (Caravolas, M.and Bruck, M.,1993. Treiman, & Zukowski, Lonigan et al., 1998). β) Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας µαθαίνουν µε επιτυχία γραφή και ανάγνωση, όταν το περιβάλλον µάθησης τα υποστηρίζει να εστιάσουν την προσοχή τους στο πως δοµείται ο γραπτός λόγος (Π.Παπούλια-Τζελέπη ) και γ) ότι η ενεργή και άµεση αλληλεπίδραση µαθητή υπολογιστή βελτιώνει τη µαθησιακή διεργασία, παρέχεται άµεση και σωστή ανάδραση στις ενέργειες του µαθητή, και η ενίσχυση που προσφέρεται στο µαθητή είναι άµεση, δίνοντάς του ένα επιπλέον κίνητρο για µάθηση (Μικρόπουλος & Λαδιάς, Ράπτης & Ράπτη, 1997). Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε εναρµονίζονται µε το πρόγραµµα σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων γλώσσας του ΥΠΕΠΘ.. είγµα Προκειµένου να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση στόχος, χρησιµοποιήθηκε δείγµα 13 νηπίων,από ιδιωτικό σχολείο της πόλης της Λάρισας.

5 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 5 Το δείγµα µας είναι σχετικά µικρό για την εµπειρική έρευνα που πραγµατοποιήσαµε, αλλά ένας µεγαλύτερος αριθµός νηπίων θα µας ανάγκαζε να έχουµε περισσότερα παιδιά σε κάθε υπολογιστή, το οποίο τελικά δεν προτιµήσαµε. Όλα τα παιδιά που συγκρότησαν το δείγµα µας είναι 5-5,5ετών, έχουν µοναδική γλώσσα οµιλίας τα ελληνικά και επιπλέον κανένα παιδί δεν αντιµετώπιζε γλωσσική δυσκολία ή κάποια µορφή νοητικής ανεπάρκειας. Το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί για λεπτά την ηµέρα, δύο φορές την εβδοµάδα, για ένα µήνα περίπου. ιαδικασία Στην αρχή του προγράµµατος αφιερώσαµε δύο επισκέψεις στο χώρο του νηπιαγωγείου µε σκοπό να γνωριστούµε µε τα παιδιά και να διερευνήσουµε τις γνώσεις τους σχετικά µε τα φωνήµατα της γλώσσας µας και πόσο καλά ξέρουν να τα χειρίζονται. Η αξιολόγηση έγινε µε τη µορφή ερωτήσεων σε κάθε νήπιο χωριστά. Οι ερωτήσεις µας βασίζονται στο κριτήριο των Bryant & Bradley (1983 )προσαρµοσµένες στις δικές µας ανάγκες. Το κριτήριο µας περιλάµβανε 8 θέµατα, τα δύο εφαρµόστηκαν δοκιµαστικά. Σε κάθε θέµα παρουσιάσαµε µια σειρά 3 λέξεων. Η παρουσίαση έγινε µε εικόνες.( Π.χ καπέλο, φεγγάρι, φύλλο.) Α) ερώτηση 1: ποια λέξη δεν αρχίζει µε τον ίδιο ήχο. Β) ερώτηση 2: ποιος είναι ο ίδιος ήχος µε τον οποίο αρχίζουν οι δύο λέξεις Γ) ερώτηση 3: ποια λέξη άλλη γνωρίζει που να αρχίζει µε τον κοινό αρχικό ήχο των προηγούµενων δύο λέξεων.] Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε το πρόγραµµα στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου Σε κάθε υπολογιστή εργάζονται 3 παιδιά, εναλλάσσοντας τη χρήση ποντικιού. Στο τέλος του προγράµµατος αξιολογήσαµε τις γνώσεις των παιδιών όπως και στην αρχή µόνο που τα θέµατα είχαν διαφορετικές λέξεις. Η εφαρµογή του προγράµµατος καταγράφηκε από βιντεοκάµερα για να είναι περισσότερο αποτελεσµατική η παρατήρησή µας και πιο ακριβή τα συµπεράσµατά µας. Υλικό Εκτός από τις εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν πριν από την εργασία στον υπολογιστή(pre-test), αλλά και µετά από αυτή(post-test) για τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά µε τη φωνηµική ικανότητα των παιδιών ως µέθοδος αξιολόγησης, βασικό υλικό για την έρευνα είναι το εκπαιδευτικό λογισµικό που επιλέξαµε : «η Αλφα-Βήτα των Πειρατών». Ανήκει στην κατηγορία λογισµικών : ιδακτικό &Άσκησης Εξάσκησης και αναφέρεται στο γνωστικό αντικείµενο της γλώσσας. (Ο τύπος αδείας του είναι:copyrigth Χρήση επί πληρωµή-κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα). Το συγκεκριµένο λογισµικό πληρεί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά µπορούν να αποφασίζουν την ροή και την

6 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 6 κατεύθυνση των δραστηριοτήτων και όχι το πρόγραµµα. Οποιαδήποτε στιγµή µπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνσή τους και να επιστρέψουν στο κύριο µενού επιλογών. ίνει απεριόριστες ευκαιρίες για δοκιµή και λάθος και ενθαρρύνει την δηµιουργική επίλυση προβληµάτων.οι οδηγίες που δίνονται για τις επιλογές ή το επόµενο βήµα των παιδιών είναι απλές και ακριβείς. Τα γραφικά του είναι καλόγουστα και οι λειτουργίες του υποστηρίζονται ηχητικά. ίνει κίνητρα και προτρέπει να συνεχίσουν τα παιδιά χωρίς να απογοητεύονται. Επίσης έχει δυνατότητα εκτύπωσης των εργασιών των παιδιών. Το λογισµικό στο κύριο µενού του έχει τη δυνατότητα εισόδου σε τέσσερεις ενότητες Α) Ζωγραφική Β) Παζλ Γ) Τραγούδια ) Παιχνίδια µνήµης παρατήρησης αντιστοίχησης. Επίσης βασικό υλικό για την έρευνα ήταν και οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε αξιοποιώντας διδακτικά στοιχεία του λογισµικού τα οποία θεωρήσαµε ότι παρουσιάζουν έντονο διδακτικό-µαθησιακό ενδιαφέρον Εµείς επιλέξαµε να σχεδιάσουµε δραστηριότητες στη γ &δ ενότητα του λογισµικού. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η αφορµή για να χωριστούν τα παιδιά σε οµάδες και να ασχοληθούν µε δραστηριότητες στον υπολογιστή δόθηκε όταν ένα µεγάλο µπαλόνι έσπασε στη τάξη του νηπιαγωγείου και γέµισε η αίθουσα µικρά χαρτάκια µε γράµµατα κεφαλαία και µικρά. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και µάζευε το καθένα όσα περισσότερα µπορούσε. Παροτρυνθήκαν να χωριστούν σε οµάδες και η κάθε οµάδα να σκεφτεί τι θα µπορούσε να κάνει µε τα γράµµατα που είχε µαζέψει. Τα παιδιά παρουσίασαν ενδιαφέροντα πράγµατα(σχηµάτισαν λέξεις συµβουλευµένα από τους πίνακες αναφοράς εικόνες ψηφιδωτά από γράµµατα κ.α) ενώ εµείς κρατήσαµε τον ενθουσιασµό τους,τα παιδιά συµφώνησαν, όπως ήταν χωρισµένα σε οµάδες να παίξουν µε τα γράµµατα στον υπολογιστή. Προτίµησαν να ασχοληθούν µε τα τραγούδια και τα παιχνίδια και αν θα είχαµε επιπλέον χρόνο µε τα παζλ και τη ζωγραφική. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Τα παιδιά µπορούν να επιλέξουν κάθε φορά µία κάρτα που εµφανίζει ένα τραγουδάκι.πριν το κάθε στίχο υπάρχει ένα κεφαλαίο γράµµα κενό και µετά µε µικρά γράµµατα ο στίχος που µέσα κρύβει µε διαφορετικό χρώµα το µικρό γράµµα που είναι αντίστοιχο του κεφαλαίου. Αυτό γίνεται σε έξι διαφορετικά γράµµατα και σε τέσσερις διαφορετικές κάρτες Τα παιδιά ακούν όσες φορές θέλουν το τραγούδι. Αξιοποιήσαµε διδακτικά αυτήν την ενότητα µε δραστηριότητες που έχουν στόχο: Να συνδέσουν τον ήχο της λέξης µε τη γραφή της Να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήµατα της οµιλούµενης γλώσσας αντιστοιχούν γράµµατα Να εντοπίσουν ένα συγκεκριµένο γράµµα µέσα σε µια λέξη

7 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 7 Να συνδέσουν οπτικά τα κεφαλαία µε τα αντίστοιχα µικρά γράµµατα της γλώσσας µας Να διαπιστώσουν πως τα ίδια γράµµατα υπάρχουν σε πολλές λέξεις. Η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να τραγουδήσουν το ίδιο τραγούδι µε διαφορετικούς τρόπους, θα φωνάζουν περισσότερο τις λέξεις που ξεχωρίζουν ή θα τις τραγουδούν πολύ σιγά. Προσπαθούν να µάθουν το τραγούδι ώστε να θυµούνται όσο περισσότερες από τις λέξεις που δίνει για το κάθε γράµµα. Τα παιδιά εκτυπώνουν το τραγούδι και συνεργάζονται να βρουν και να κυκλώσουν τις λέξεις που έµαθαν. Στη συνέχεια τις κόβουν και τις κολλούν σε µια καρτέλα. Κάθε οµάδα έχει µια τέτοια καρτέλα. Τα παιδιά εντοπίζουν από µνήµης τα κοινά γράµµατα του ονόµατος τους και των λέξεων της καρτέλας. Στη συνέχεια κάνουν την επαλήθευση συγκρίνοντας τις κινητές καρτέλες του ονόµατος τους που έχουν στην τάξη και της καρτέλας που φτιάξανε από τις λέξεις του υπολογιστή. ιαπιστώνουν πως µε τα ίδια γράµµατα µπορούν να φτιάξουν διαφορετικές λέξεις. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ αυτή την ενότητα υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια παρατήρησης µνήµης αντιστοίχησης. Στο πρώτο αντιστοιχίζουν το κεφαλαίο γράµµα µε το µικρό του,στο δεύτερο ένα γράµµα µε τη λέξη που αρχίζει από αυτό, στο τρίτο τον ήχο ενός φωνήµατος µε τη γραφή του και στο τέταρτο κυνηγώντας τον κρυµµένο θησαυρό αντιστοιχίζουν τα γράµµατα και τους αριθµούς που βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή µ αυτά στο πληκτρολόγιο. Αξιοποιήσαµε αυτά τα στοιχεία του λογισµικού δηµιουργώντας δραστηριότητες µε στόχο : Να εξασκήσουν δεξιότητες όπως παρατηρητικότητας µνήµης. Να πειραµατίζονται Να κάνουν συλλογισµούς Να διατυπώνουν την άποψή τους, να επιχειρηµατολογούν, να συζητούν Να εξασκηθούν µέσα από τα παιχνίδια στην αναγνώριση των φωνηµάτων Να κατανοήσουν πως σε κάθε φώνηµα αντιστοιχεί ένα πεζό και ένα κεφαλαίο γράµµα Μέσα από το παιχνίδι του κρυµµένου θησαυρού εξασκούνται στις έννοιες µακριά κοντά, µαθαίνουν τα γράµµατα και τους αριθµούς στο πληκτρολόγιο. Αφού τα παιδιά παίξουν µε όποια σειρά θέλουν τα παιχνίδια αυτής της ενότητας του λογισµικού η νηπιαγωγός παροτρύνει τα παιδιά να θυµηθούν ποια λέξη του παιχνιδιού άρχιζε από π.χ ξ, λ,κ.λπ. Ποιο όνοµα αρχίζει µε τον ίδιο ήχο-φώνηµα (Τα παιδιά µπορούν να αποµονώσουν τον πρώτο ήχο του ονόµατός τους από την ηλικία των 5 ετών (Zhurova, 1973.) ποιες άλλες λέξεις γνωρίζουν που αρχίζουν µε το συγκεκριµένο φώνηµα; Τα παιδιά συνεργάζονται και κάθε οµάδα θα βρει τις δικές της λέξεις. Κάνουν αστεία παιχνίδια µε τις λέξεις: αλλάζουν το πρώτο φώνηµα του ονόµατός τους µε το τελευταίο ή κάποιας λέξης ή µεταξύ δύο λέξεων τα πρώτα φωνήµατα π.χ ψάρι ξύλα µετατρέπονται σε ξάρι ψύλα. Αφαιρούν το πρώτο φώνηµα από λέξεις που γνωρίζουν στη συνέχεια κάνουν το ίδιο σε περισσότερα φωνήµατα και προσπαθούν να φτιάξουν καινούργιες λέξεις από αυτά.

8 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 8 Οι δραστηριότητες που σχεδιάσαµε προσεγγίζουν το θέµα της φωνολογικής ικανότητας εξελικτικά: A)αναγνώριση φωνήµατος Β) αποµόνωση φωνήµατος Γ) ανεύρεση λέξης που να αρχίζει µε ένα συγκεκριµένο φώνηµα. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αρχικά θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι όλα τα παιδιά ήταν εξοικειωµένα µε τη χρήση του υπολογιστή γιατί στο πρόγραµµα του σχολείου περιλαµβάνονται δραστηριότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα παιδιά συνεργάστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Τα πιο διστακτικά εναρµονίστηκαν µε τα πιο ενθουσιώδη και δηµιούργησαν φιλικό περιβάλλον. Σχετικά µε τις δραστηριότητες στη γ ενότητα, τα παιδιά άκουσαν τα τραγούδια και από τις τέσσερις κάρτες, τους άρεσε πολύ γιατί είναι µικρά ευχάριστα τραγουδάκια και το σηµαντικό είναι πως µπορούσαν να συνδέσουν τον ήχο της κάθε λέξης µε τη γραφή της γιατί η λέξη που ακούγεται µπαίνει σε φωτεινό πλαίσιο. Συγκράτησαν στη µνήµη τους αρκετές λέξεις, και βρήκαν από µνήµης - κοινά φωνήµατα µε το όνοµά τους. Στην επαλήθευση χρειάστηκαν τη βοήθειά µας για να εντοπίσουν τις λέξεις αυτές στον πίνακα που η κάθε οµάδα δηµιούργησε από την εκτύπωση των τραγουδιών, ένα πίνακα µε πολλές λέξεις( Άννα, ανανά, βρέχει, βοή, γάτα, γη, δώρα κ.λ.π )Η µία οµάδα ρωτούσε την άλλη πόσα σωστά βρήκε, τα παιδιά της κάθε οµάδας χαµηλόφωνα συζητούσαν, προβληµατιζόταν, διαφωνούσαν και τελικά συµφωνούσαν. Τα παιχνίδια του λογισµικού της δ ενότητας η κάθε οµάδα τα έπαιξε µε όποια σειρά ήθελε. Αυτό µας δυσκόλεψε γιατί δεν τελείωσαν ταυτόχρονα όλες οι οµάδες. Όµως έτσι δινόταν η ευκαιρία µία οµάδα που συναντούσε δυσκολίες να κάνει ερωτήσεις σε άλλη που είχε δώσει τις δικές της λύσεις. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να θυµηθούν µερικές από τις λέξεις που είχε το παιχνίδι µε τις κάρτες και να της πούνε από ποιο γράµµα αρχίζει η κάθε µια. Θυµούνται πάρα πολλές, µάλιστα και το αρχικό τους γράµµα Στην επόµενη δραστηριότητα µπορούν εύκολα να αποµονώσουν το πρώτο φώνηµα του ονόµατός τους ή κάποιας λέξης αλλά µόνο το πρώτο. Οποιοδήποτε άλλο τους δυσκολεύει πολύ. Επίσης εύκολα αντικαθιστούν το πρώτο φωνήµατα µιας λέξεις µε το πρώτο άλλης. Στο τέλος η κάθε οµάδα συνεργάζεται να βρει λέξεις που να αρχίζουν από ένα συγκεκριµένο φώνηµα.ενθαρρύνονται να σκεφτούν, να προσέξουν διάφορα αντικείµενα στο χώρο, εικόνες, πίνακες, ότι µπορεί να τους βοηθήσει. Πριν ανακοινώσει η κάθε οµάδα τις δικές της λέξεις το συζητούν αρκετή ώρα. Στο τέλος του προγράµµατος τα παιδιά ζωγράφισαν και εκτύπωσαν τις ζωγραφιές τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Tο συγκεκριµένο λογισµικό και η διδακτική του αξιοποίηση βοήθησαν να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον διδακτικό µεν αλλά υπό µορφή παιγνιώδους ενασχόλησης που σπουδαίο ρόλο έπαιξε η συνεργασία και η δηµιουργική αλληλεπίδραση ανάµεσα στα παιδιά στα παιδιά και στο λογισµικό στα παιδιά και εµάς. Επίσης η συνεργασία, η επικοινωνία, οι διαφορετικές απόψεις, ο προβληµατισµός που δηµιουργήθηκε οι διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων είχαν ως

9 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 9 αποτέλεσµα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης γενεσιουργός δύναµη της µάθησης, και βοήθησαν στην κοινωνικοποίηση των νηπίων. Η εφαρµογή αυτού του προγράµµατος υποστήριξε τη µάθηση, το βλέπουµε και στα αποτελέσµατα της τελικής αξιολόγησης της φωνηµικής ικανότητας των νηπίων. φωνηµική ικανότητα(πριν-µετά την παρέµβαση) σωστές απαντήσεις Σειρά1 Σειρά2 ερωτήσεις 1,2,3,από 6 θέµατα Η σειρά 1δείχνει τις σωστές απαντήσεις των νηπίων πριν την εφαρµογή του προγράµµατος ενώ Η σειρά 2»» µετά»» Στην 1 ερώτηση παρατηρούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών επισήµανε σωστά τη λέξη µε διαφορετικό αρχικό φώνηµα και πρίν και µετά την εφαρµογή του προγράµµατος. Στην ερώτηση 2 και 3 τα παιδιά εµφανίζουν χαµηλότερη επίδοση γιατί οι ερωτήσεις αυτές απαιτούν περισσότερο συνειδητές φωνολογικές ικανότητες.όµως στην ερώτηση 2 οι απαντήσεις των παιδιών βελτιώθηκαν σε ποσοστό 18% και στην ερώτηση 3 σε ποσοστό 6,4%. Τα αποτελέσµατα της εµπειρικής µας έρευνας δείχνουν πως µε τη χρήση του λογισµικού καθώς και µε την εφαρµογή δραστηριοτήτων από τη διδακτική αξιοποίηση του βελτιώσαµε τη φωνηµική ικανότητα των παιδιών αλλά βοηθήσαµε και στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα θετικά µαθησιακά και συναισθηµατικά αποτελέσµατα του προγράµµατος οφείλονται και στην καλή συνεργασία των νηπιαγωγών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1.Bradley,L., & Bryant,p.e, (Categorizing sounds and learning to read A causal connection )Nature, 301(3), 1983,pp Caravolas, M., & Bruck, M., (The effect of oral and written language input on children s phonological awareness: A cross-linguistic study),journal of Experimental Child Psychology, 55, 1993, pp

10 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Cavanaugh,T(2007). Technology and phonological awareness.florida Reading Quarterly. Vol.43, No.3,Spring 2007, pp Clark, E.V.,(Awareness of language: Some evidence from what children say and do ). In A. Sinclair, R.J.Jarvella, &W.J.M.Levelt(e.d), The child s conception of language. Berlin, Springer, Clements, D. (2002), From exercises and tasks to problems and projects unique contributions of computers to innovative mathematics education, The journal of mathematical Behaviour, 19(1), Clements, D. and Sarama, J. (2003), Strip mining for gold: Research and policy in educational technology A response to Fool s Gold, Educational Technology Review, 11(1), Cuban, Larry. (2001). Oversold and Underused : Computers in the classroom. Cambridge: Harvard University Press. Reviewed by Larry Kuehn University of British Colubia. June 6, Din, F. and Calao, J. (2001), The effects of playing educational videogames on kindergarden achievement, Child study Journal, 31(2), Haugland, S. and Wright, j. (1997), Young children and technology, a world of discovery, New York: Allyn and Bacon. 10. Lankshear, C. and Knobel, M.(2003), New Technologies in early childhood literacy research: A review of research, Journal of Early Childhood Literacy, 3(1), Moxley,R., Warash, B., COFFMAN, g., Brinton, K. and Concannon, K.(1997)Writing development usingcomputers in a class of three-year-olds,journal of Computing in Childhood Education, 8(2-3), Segers,Eliane, Verhoeven,Luno. Journal of computer Assisted Learning.Vol.21.Number 1, February 2005 pp Zhurova,L.Y.(The development of analysis of words into their sounds by preschoolchildren)in C.A. Ferguson, &D.I Slobin, studies of child language development, New york, Holt, Rinehart and Winston, Καρασαββίδης Η (2007). Πανεπιστηµιακές σηµειώσεις. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 15. Κόµης, Β. (2004) Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Αθήνα :Εκδόσεις νέων τεχνολογιών. 16. Μικρόπουλος, Τ.& Λαδιάς, Τ. (1993) Πληροφορική και Εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 17. Μωραϊτη Τζένη- ιανέλλου Γλυκερία. Τι θέµα να διαλέξω στο χρόνο για να τρέξω; Εκδόσεις Μεταίχµιο. 18. Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί. ηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης. Υ.Π.Ε.Π.Θ κεφ.12, σελ Παπούλια Π Τζελέπη(2001) Ανάδυση του γραµµατισµού. Εκδόσεις Καστανιώτη. 20. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(1997)Πληροφορική και Εκπαίδευση. Αθήνα. 21. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α.(2002)Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Αθήνα.

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth

Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Σχεδιασµός Εκπαιδευτικού Σεναρίου µε τα Λογισµικά «Περιπέτειες στη Μυθοχώρα» & Google Earth Αποστολία Μπέκα Νηπιαγωγός Med Επιµορφώτρια Β επιπέδου Α θµια Μαγνησίας liampeka@hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης

Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ο Συνεργατικός Σχεδιασµός µιας Ψηφιακής Αφίσας από Νήπια: Πτυχές της ιαµεσολάβησης και Αλληλεπίδρασης Μαρία Θεοδωρακάκου Μ ΕΕΑ, Νηπιαγωγός maria.theodorakakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων

ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΤΠΕ και Γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο: ραστηριότητες µε φωτογραφίες. ηµιουργία κινουµένων σχεδίων ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παππά Χριστίνα Νηπιαγωγός, Μετεκπαιδευόµενη στο ιδασκαλείο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου «Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80

Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης Π.. 407/80 ιερεύνηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ΤΠΕ και πρακτικών γνώσεων εκπαιδευτικών Α/θµιας εκπαίδευσης: µια µελέτη περίπτωσης στα πλαίσια µιας εικονικής κοινότητας Γ. Πολάκης Η. Καρασαββίδης ιδασκαλείο Μετεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES «Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο(ΕΚΤ)» ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ EDUCATING AUTISTIC PERSONS WITH THE USE OF NEW TECHNOLOGIES ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ»

«ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» «ΜΕΘΟ ΟΣ PROJECT ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ» Ράλλης Μιχαήλ άσκαλος, ηµοτικό Σχολείο Μακρακώµης mirallis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν µε σκεπτικισµό απέναντι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 791 Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ Καρασαββίδης Ηλίας Δρ., Δάσκαλος -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή

Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή Η Αλληλεπίδραση Γονέων και Σχολείου στα Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Προσχολική Αγωγή ήµητρα Μπία Νηπιαγωγός, ΚΠΕ ραπετσώνας dimibi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσω

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα