στην πρόταση νόµου «Προστασία του ελεύθερου α- νταγωνισµού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στην πρόταση νόµου «Προστασία του ελεύθερου α- νταγωνισµού»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στην πρόταση νόµου «Προστασία του ελεύθερου α- νταγωνισµού» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Οι εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού είναι ισχυρές εταιρείες, συνήθως θυγατρικές γιγαντιαίων πολυεθνικών Οµίλων, διαπράττουν σοβαρότατα εγκλήµατα αφού, εκµεταλλευόµενες την ι- σχύ τους, υπερχρεώνουν τους Έλληνες καταναλωτές για τα είδη πρώτης ανάγκης, καταστρέφουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις και εµποδίζουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Το νοµοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής Δηµοκρατίας, δυστυχώς, αντί να εµποδίζει, ευνοεί σηµαντικά όλες τις εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ελεύθερου Α- νταγωνισµού επιτρέποντάς τους να παρανοµούν και να µην τους απασχολεί η «επόµενη ηµέρα». Αποτέλεσµα πρώτο: οι τιµές των αγαθών πρώτης ανάγκης βρίσκονται στα ύψη, ενώ η ύφεση αδειάζει τα πορτοφόλια όλων των Ελλήνων και ιδίως των οικονοµικά α- δυνάτων. Αποτέλεσµα δεύτερο: ο καθηµερινός εκβιασµός και η καταστροφή µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις παράνοµες πρακτικές των εταιρειών αυτών. Η παρούσα νοµοθετική πρόταση στοχεύει σε «χειρουργικές» παρεµβάσεις στο δίκαιο του ανταγωνισµού (ν. 3959/2011) αλλά και στους υπόλοιπους νόµους που υποστηρίζουν ή εµποδίζουν την εφαρµογή της βούλησης του νοµοθέτη στις υποθέσεις του ελεύθερου ανταγωνισµού. Άρθρο 1 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την έναρξη έρευνας για συγκεκριµένο κλάδο Με το άρθρο 1 η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να ανακοινώσει δηµοσίως την έναρξη της έρευνάς της σε έναν κλάδο µε σκοπό όλοι οι παράγοντες που ενδιαφέρονται είτε να εισφέρουν στοιχεία στην έρευνα είτε να ενταχθούν στο πρόγραµµα επιείκειας. Σήµερα πολλές φορές η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισµού παρα- µένει άγνωστη στο ευρύ κοινό έως την ώρα που θα εκδοθεί η εισήγηση της ΓΔΑ. Άρθρο 2 Ποινικές ευθύνες Με το άρθρο 2 επεκτείνεται και για τα λοιπά αδικήµατα του ελεύθερου ανταγωνισµού, όπως αυτά ορίζονται από το ν. 3959/2011 η οριζόµενη ποινή φυλάκισης για τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν τις εταιρείες που παραβιάζουν το ν. 3959/2011. Σήµερα τα κατεξοχήν αδικήµατα που διαπράττονται και τα οποία εντοπίζει η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η απαγόρευση παράλληλων εισαγωγών, η απαγόρευση εξαγωγών, ο καθορισµός τιµών, αδικήµατα για τα οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για ποινή φυλάκισης. Με δεδοµένο ότι τα στελέχη των εταιρειών αυτών ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τις προσωπικές τους ποινικές ευθύνες η πρόβλεψη για ποινή φυλάκισης θα είναι µέτρο ιδιαίτερα αποτρεπτικό. Άρθρο 3 Ποινική δίωξη Με το άρθρο 3 επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που διευθύνουν τις εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού. Η ταχεία ποινική δίωξη θα τους αποθαρρύνει να διαπράξουν τις παράνοµες πράξεις τους. Η δη- µοσιότητα κάθε δίκης θα ενθαρρύνει στη συµµετοχή των ζηµιωθέντων σε αυτή και θα αποθαρρύνει ακόµα περισσότερο τους υποψηφίους παραβάτες της νοµοθεσίας. Η εξαρχής καταγραφή των υπεύθυνων προσώπων θα διευκολύνει την ποινική τους δίωξη. Άρθρο 4 Άµεση ενηµέρωση της δικαιοσύνης για αδικήµατα που εκφεύγουν του ανταγωνισµού και ανήκουν στα φορολογικά ή στα ποινικά αδικήµατα Με το άρθρο 4 αυξάνεται η αποτρεπτική δράση της Ε- πιτροπής Ανταγωνισµού αφού οι εταιρείες που παρανο- µούν θα γνωρίζουν ότι ο «εισαγγελικός» έλεγχος της Ε- πιτροπής Ανταγωνισµού δεν θα περιοριστεί στα αδικήµατα του ανταγωνισµού αλλά θα τους εµπλέξει και µε άλλους φορείς της Πολιτείας που έχουν ευθύνη για άλλα αδικήµατα που θα εντοπιστούν, όπως για παράδειγµα Εισαγγελικές Αρχές, Αρχή για την Καταπολέµηση Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατική Δραστηριότητα, ΣΔΟΕ κ.λπ.. Η παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισµού (π.χ. κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ή εναρµονισµένη πρακτική) σηµαίνει µερικές φορές ότι προήλθε από προσωπικές ενέργειες των στελεχών των εταιρειών για εκβιασµό των µικρών επιχειρήσεων, για παράδειγµα «βγάλε το προϊόν του ανταγωνιστή αλλιώς θα σου αυξήσω τις τι- µές στο δικό µου που έχει µερίδιο αγοράς 80%», ή από άλλες ενέργειες που παραπέµπουν σε εγκληµατικές οργανώσεις (βλ. οργανωµένη καταστροφή εµπορευµάτων ανταγωνιστών κ.λπ.) ή ακόµα µε φορολογικές παραβάσεις (εικονικά τιµολόγια κ.λπ.). Για παράδειγµα στην απόφαση 520/2011 της Επιτροπής Ανταγωνισµού διαβάζουµε: «Το συνηµµένο φωτογραφικό υλικό εµπεριέχει φωτογραφίες που εµφανίζουν υπαλλήλους της καταγγελλό- µενης, ακόµη και µε κουκούλα, να έχουν αποµακρύνει τα πάγια (σκαλιέρες) της Τσακίρης και της Chipita από τα σηµεία πώλησης και να επιδίδονται στην καταστροφή τους. Και τούτο, προφανώς σε συνέχεια των κατευθυντήριων γραµµών του κ. [ ] προς όλους τους προαναφερόµενους παραλήπτες [βλ. έγγραφο Α10.19]: «ΜΠΡΑΒΟ [ ]!!! Χαίροµαι για την εγρήγορση της οµάδας Ολόκληρη σκαλιέρα πήραµε... ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟ- ΚΡΙΣΗ!!! ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ [ ]». Επίσης, στην υπόθεση του καρτέλ του γάλακτος εντοπίστηκαν σοβαρά στοιχεία για κυκλοφορία ακατάλληλου γάλακτος στην αγορά (µαρτυρίες προσώπων, έγγραφα κ.λπ.). Με την αλλαγή της νοµοθεσίας και µε υποχρέωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού να γνωστοποιεί αυτά που ε- ντοπίζει στις αρµόδιες αρχές γίνεται ακόµα περισσότερο αποτρεπτικό το νοµοθετικό πλαίσιο.

2 2 Άρθρο 5 Παραγραφή ποινικών ευθύνων Με το άρθρο 5 επιτυγχάνεται η διακοπή της παραγραφής των ποινικών αδικηµάτων των φυσικών προσώπων που κατευθύνουν τις εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού. Μάλιστα αυτό γίνεται ακόµα περισσότερο αναγκαίο στο πλαίσιο του ισχύοντος ν. 3959/2011 ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού να θέτει υ- ποθέσεις σε δεύτερη σειρά προτεραιότητας, που ναι µεν µπορεί να αποδειχθούν ως παρανοµίες, αλλά επειδή δεν είναι µεγάλης σηµαντικότητας δεν τις εξετάζει κατά προτεραιότητα. Αν δηλαδή κάποιος κάνει σήµερα µια καταγγελία που αφορά παραβάσεις τριών ετών πριν, επειδή η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα την αφήσει στην άκρη, όταν κάποτε εξεταστεί, π.χ. σε 4 χρόνια, όλα τα ποινικά αδικήµατα θα έχουν παραγράφει. Άρθρο 6 Προσωπική ευθύνη των ιδιοκτητών των εταιρειών που παρανοµούν για το πρόστιµο που θα επιβληθεί για παράβαση του ανταγωνισµού Με το άρθρο 6 αποτρέπονται οι περιπτώσεις όπου ε- ταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισµού, τιµωρούνται µεν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (συνήθως µε µεγάλη καθυστέρηση), όµως οι εταιρείες διακόπτουν τη λειτουργία τους και τα πρόστιµα που καταλόγισε η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν πληρώνονται ποτέ. Συνήθως οι πραγµατικοί ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών κρύβονται πίσω από offshore εταιρείες και αχυράνθρωπους. Με την τροποποίηση της νοµοθεσίας θα αποθαρρυνθούν αφού θα βρεθούν σε κάθε περίπτωση και θα είναι αυτοί υπεύθυνοι για τα πρόστιµα. Άρθρο 7 Άµεση ενεργοποίηση της αρχής για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα Με το άρθρο 7 οι εταιρείες που παρανόµησαν στα πλαίσια του Δικαίου του Ανταγωνισµού, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που επωφελήθηκαν από τις παράνοµες πρακτικές, θα απολέσουν αµέσως κέρδη τους από τις παράνοµες πρακτικές (εταιρικά κέρδη, υψηλοί µισθοί, bonus στελεχών κ.λπ.), κατά συνέπεια θα προστεθεί µία ακόµα ισχυρή αποτροπή στο να παρανοµήσουν. Άρθρο 8 Αµοιβή στον καταγγέλοντα ως ποσοστό του προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Με το άρθρο 8 δίνεται ισχυρό κίνητρο για κάποιον να καταγγείλει τις παράνοµες πρακτικές του Δικαίου του Α- νταγωνισµού. Αν ο καταγγέλλων είναι «θύµα του καρτέλ» θα έχει οικονοµική ευχέρεια (αν το επιθυµεί) για να χρησιµοποιήσει το καλύτερο δικηγορικό γραφείο (το ο- ποίο µε αυτό το ενδεχόµενο θα αναλάβει εργολαβικά την υπόθεση). Είναι αυτονόητο ότι για να λάβει αµοιβή δεν θα αρκεί η απλή καταγγελία αλλά η συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (έως και το ΣτΕ) ώστε να αποκαλυφθούν οι παράνοµες πρακτικές και να τιµωρηθούν οι παρανοµούσες ε- ταιρείες. Άρθρο 9 Κάλυψη δαπανών νοµικής υποστήριξης από τα Επιµελητήρια Με το άρθρο 9 προβλέπεται όπως τα Επιµελητήρια καλύπτουν τις δαπάνες νοµικής υποστήριξης των µελών τους που επιθυµούν να προχωρήσουν σε καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά εταιρειών που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισµού (ν. 3959/2011). Τα έσοδα των Επιµελητηρίων είναι από τα µέλη τους και προσφέρονται ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντά τους. Η κάλυψη της δαπάνης νοµικής υποστήριξης µε τη χρήση εξειδικευµένων γραφείων θα διευκολύνει στα µέγιστα τη µάχη κατά των καρτέλ και θα διακόψει από τις ι- σχυρές εταιρείες το πλεονέκτηµά τους να έχουν απέναντί τους οικονοµικά αδυνάτους επιχειρηµατίες. Άρθρο 10 Προτεραιότητα στις καταγγελίες των Επιµελητηρίων Με το άρθρο 10 τα Επιµελητήρια εξισώνονται σε σπουδαιότητα καταγγέλλοντος µε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα Επιµελητήρια είναι το φυσικό σπίτι των µικρών επιχειρήσεων που δέχονται τις καταχρηστικές πρακτικές των ισχυρών εταιρειών. Η δυνατότητά τους να ελέγξουν τις καταγγελίες και να τις παραπέµψουν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού η οποία υ- ποχρεωτικά θα τις εξετάσει κατά προτεραιότητα, θα βάλει ένα ακόµα εµπόδιο στις εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισµού. Άρθρο 11 Παράσταση πολιτικής αγωγής στα ποινικά δικαστήρια και από έµµεσα ζηµιωθέντες Με το άρθρο 12 δίνεται η δυνατότητα να αποφύγουν τις ποινικές τους ευθύνες τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν τις εταιρείες που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ε- λεύθερου Ανταγωνισµού, ειδικά στις περιπτώσεις που είναι δυσδιάκριτη η άµεση ζηµία αυτών που θέλουν να στηρίξουν το ποινικό κατηγορητήριο. Άρθρο 12 Ταχεία καθαρογραφή των σχετικών αποφάσεων σε κάθε δικαστήριο Με το άρθρο 13 προκύπτει µηδενισµός απώλειας χρόνου για την τελική τιµωρία των εταιρειών που παραβίασαν το Δίκαιο του Ανταγωνισµού. Άρθρο 13 Μέτρα για τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισµού Με το άρθρο 14 αποτρέπονται ενδεχόµενες προσπάθειες των εταιρειών που παραβίασαν ή παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισµού να «συνεργαστούν» αθέµιτα µε στελέχη της διωκτικής τους αρχής µέσω κάθε είδους διασυνδέσεων.

3 3 Άρθρο 14 Αποζηµιώσεις θυµάτων αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών Με το άρθρο 15 επιτυγχάνεται ισχυρή αποτρεπτική διαδικασία των εταιρειών που παραβιάζουν το Δίκαιο του Ανταγωνισµού, αφού θα γνωρίζουν ότι άµεσα θα α- ποζηµιώσουν πλήρως όσους έπληξαν και µάλιστα µε τη στήριξη της Επιτροπής Ανταγωνισµού στην παροχή των οικονοµικών στοιχείων. Άρθρο 15 Υποχρέωση των αλυσίδων σούπερ µάρκετ να διαθέσουν το 25% του «ραφιού» τους χωρίς χρηµατικό αντάλλαγµα (αέρα) σε εταιρείες που δεν ανήκουν στις ισχυρές της κατηγορίας Με το άρθρο 16 δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικόητας να νοµοθετήσει προσωρινά και έως διάστηµα δύο ετών ρυθµίσεις, ώστε να ε- πιτευχθεί η αντιµετώπιση του αποκλεισµού προϊόντων α- πό τα ράφια των µεγάλων αλυσίδων των υπεραγορών (Super Markets). Είναι γνωστό το γεγονός ότι για να µπει κάποιος παραγωγός στο ράφι των µεγάλων αλυσίδων Σούπερ Μαρκετ θα πρέπει να καταβάλει σηµαντικά ποσά σαν «αέρα». Η είσοδος του επίσης, εξαρτάται από το καθεστώς στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος, δηλαδή αν οι εταιρείες που ελέγχουν το µεγάλο κοµµάτι της αγοράς αυτής θα επιτρέψουν στην αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ να δεχτεί και τον νέο ανταγωνιστή. Ο τρόπος α- ποτροπής εισόδου είναι πολύ απλός: έµµεσες ή άµεσες απειλές προς την αλυσίδα ότι θα «χαλάσουν» οι όροι συνεργασίας µε τους δυνατούς. Μάλιστα από αυτές τις µεθόδους δεν ξεφεύγουν και µεγάλες εταιρείες-παραγωγοί οι οποίες αποφασίζουν να εισέλθουν σε νέα αγορά και βρίσκονται αντιµέτωπες µε ήδη καθιερωµένες καταστάσεις. Με την προτεινόµενη ρύθµιση θα µπουν «αναγκαστικά» στα ράφια των µεγάλων αλυσίδων νέοι παραγωγοί και θα ενταθεί ο ανταγωνισµός. Μπαίνοντας Έλληνες παραγωγοί θα προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Η είσοδος νέων µε χαµηλότερες τιµές θα εντείνει τον ανταγωνισµό και θα πέσουν οι τιµές και στις µεγάλες φίρµες. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Για την προστασία του ελέυθερου ανταγωνισµού Άρθρο 1 Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού για την έναρξη έρευνας για συγκεκριµένο κλάδο Στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 12: «12. Σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή Ανταγωνισµού ξεκινήσει έρευνα σε έναν κλάδο είτε αυτεπάγγελτη είτε από καταγγελία είτε από κάθε άλλο λόγο, εκδίδει δηµόσια ανακοίνωση για την έναρξη της έρευνας. Η α- νακοίνωση εκδίδεται ύστερα από ενδεχόµενες ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν, οι οποίες θα σηµάνουν την έναρξη της έρευνας, όπως για παράδειγµα αιφνιδιαστικές εφόδους, αποστολή ερωτηµατολογίων κ.λπ.. Με τη δηµόσια ανακοίνωση θα προσκαλούνται όσοι έχουν στοιχεία να τα προσκοµίσουν και όσοι επιθυµούν να ε- νταχθούν στο πρόγραµµα επιείκειας µε τις ανάλογες α- παλλαγές ευθυνών να προστρέξουν.» Άρθρο 2 Ποινικές ευθύνες Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 αντικαθίστανται µε την παράγραφο 1 ως εξής: «1. Όποιος συνάπτει συµφωνία, λαµβάνει απόφαση ή εφαρµόζει εναρµονισµένη πρακτική κατά παράβαση του άρθρου 1 ή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) µέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται όποιος, µε τις ιδιότητες της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 25, ε- νεργεί κατά παράβαση των άρθρων 5 µέχρι 10 ή δεν ε- φαρµόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 11. Όποιος προβαίνει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 2 του παρόντος ή του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από τριάντα χιλιάδες (30.000) µέχρι τριακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις που είναι µεταξύ τους πραγµατικοί ή δυνητικοί ανταγωνιστές, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή από εκατό χιλιάδες ( ) µέχρι ένα εκατοµµύριο ( ) ευρώ. Η ίδια ποινή φυλάκισης και η χρηµατική ποινή επιβάλλεται και στα υ- πεύθυνα πρόσωπα των αδικηµάτων του δεύτερου εδαφίου (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης).» Τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 αναριθµούνται σε άρθρα 2, 3, 4, 5, και 6 αντίστοιχα. Άρθρο 3 Ποινική δίωξη Στο άρθρο 43 του ν. 3959/2011 προστίθεται ύστερα α- πό τη φράση «προς την αρµόδια εισαγγελική αρχή» το ακόλουθο κείµενο: «και προς την Αρχή για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατική Δραστηριότητα». µε αριθµό 2 (το υφιστάµενο κείµενο αριθµείται πλέον ως παράγραφος 1) µε το εξής περιεχόµενο: «2. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού στέλνει στην Εισαγγελία και στην Αρχή για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Ε- γκληµατική Δραστηριότητα πλήρη δικογραφία. Στη δικογραφία συµπεριλαµβάνει τα λεπτοµερή στοιχεία των υ- πευθύνων φυσικών προσώπων που διοικούσαν τις εταιρείες που τιµωρήθηκαν για παράβαση του ν. 3959/2011 κατά το χρόνο που αυτές παρανοµούσαν είτε αυτές οι ε- ταιρείες βρίσκονται στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Για την εξασφάλιση της πληρότητας των στοιχείων από την έναρξη της διαδικασίας η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι υποχρεωµένη να αναζητήσει µέσω των νοµικών προσώπων τα πραγµατικά φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νοµίµως τις ελεγχόµενες εταιρείες ή κατέχουν πλειοψηφικό ποσοστό ιδιοκτησίας. Τα νοµικά πρόσωπα που ε- λέγχονται είναι υποχρεωµένα να προσκοµίσουν επίσηµα στοιχεία ως προς τα ανωτέρω στοιχεία. Στην περίπτωση

4 4 που δεν προσκοµιστούν τα στοιχεία αυτά υπαιτιότητα των ελεγχόµενων νοµικών προσώπων επιβάλλεται πρόστιµο ευρώ και επιβάλλονται οι ποινικές ευθύνες που ορίζει το άρθρο 44 παράγραφος 1. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών και η Εισαγγελία Εφετών θέτουν σε προτεραιότητα ως εξαιρετικά κατεπείγουσες την εκδίκαση όλων των δικογραφιών που σχετίζονται µε το ν. 3959/2011 είτε προέρχονται από απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού είτε όχι.» µε αριθµό 4 µε το εξής περιεχόµενο: «4. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να παρακολουθεί στενά κάθε ποινική δικογραφία ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη εκδίκαση όλων των υπεύθυνων προσώπων. Η Ε- πιτροπή Ανταγωνισµού παρίσταται υποχρεωτικά ως πολιτικώς ενάγων σε όλα τα ποινικά δικαστήρια που προκύπτουν ύστερα από απόφασή της, µε σκοπό να στηρίξει την κατηγορία. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της, αµέσως µόλις ενηµερωθεί σχετικά, τη δικάσιµο, το κατηγορητήριο και τους κατηγορουµένους κάθε υπόθεσης, ώστε να είναι σε θέση να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων ο καθείς που θεωρεί ότι ζηµιώθηκε άµεσα ή έµµεσα από τις εταιρείες που παραβίασαν τη νοµοθεσία. Ανάλογα πράττει για κάθε στάδιο της διαδικασίας.» Άρθρο 4 Άµεση ενηµέρωση της δικαιοσύνης για αδικήµατα που εκφεύγουν του ανταγωνισµού και ανήκουν στα φορολογικά ή στα ποινικά αδικήµατα µε αριθµό 5 µε το εξής περιεχόµενο: «5. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται, αµέσως µόλις αντιληφθεί πρακτικές που παραβιάζουν καθ οποιονδήποτε τρόπο τη νοµοθεσία, πέραν των παραβάσεων του ν. 3959/2011 που αυτή εφαρµόζει, να ενηµερώσει τη Δικαιοσύνη ή κάθε άλλη Αρχή που πρέπει να επιληφθεί των ενδεχόµενων αδικηµάτων, ιδίως δε τις φορολογικές Αρχές.» Άρθρο 5 Παραγραφή ποινικών ευθυνών Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 8 µε το εξής περιεχόµενο: «8. Η παραγραφή των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 διακόπτεται από τη στιγµή της, µε ο- ποιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίησης στα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού της έρευνας που αυτή διεξάγει στο συγκεκριµένο κλάδο. Για το σκοπό της αποφυγής της παραγραφής των ποινικών ευθυνών των συγκεκριµένων φυσικών προσώπων η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται όπως σε κάθε καταγγελία, για την οποία δεν αποφασίζει σε εύλογο χρόνο να θέσει στο αρχείο, αλλά την οποία παραπέµπει σε µελλοντική εξέταση µε βάση τα κριτήρια προτεραιότητας που ο νόµος θέτει, προχωρήσει σε πράξεις διακοπής της παραγραφής των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων µε την αποστολή των κατά περίπτωση σχετικών εγγράφων προς τις καταγγελλόµενες, τουλάχιστον, εταιρείες.» Άρθρο 6 Προσωπική ευθύνη των ιδιοκτητών των εταιρειών που παρανοµούν για το πρόστιµο που θα επιβληθεί για παράβαση του ανταγωνισµού Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος δ µε το εξής περιεχόµενο: «δ. Στην περίπτωση των ανωνύµων εταιρειών όπου τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και τα αρµόδια για την υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων πρόσωπα δεν συ- µπίπτουν µε τους πραγµατικούς ιδιοκτήτες του νοµικού προσώπου, ορίζεται όπως σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής των προστίµων που επιβάλλονται από την ε- φαρµογή του παρόντος νόµου από τα πρόσωπα της παραγράφου 3, την ευθύνη για την καταβολή των προστί- µων έχουν οι ιδιοκτήτες του νοµικού προσώπου που εκπροσωπούν το πλειοψηφικό ποσοστό του 70% του νοµικού προσώπου.» Άρθρο 7 Άµεση ενεργοποίηση της αρχής για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα µε αριθµό 3 µε το εξής περιεχόµενο: «3. Η Αρχή για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκλη- µατικές Δραστηριότητες δεσµεύει άµεσα την περιουσία που παράνοµα αποκτήθηκε από τα νοµικά πρόσωπα που τιµωρήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Ανάλογα πράττει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε διεύθυναν τις εταιρείες που τιµωρήθηκαν είτε διέπραξαν τις παράνοµες πρακτικές ως διευθυντικά στελέχη των νοµικών αυτών προσώπων.» Άρθρο 8 Αµοιβή στον καταγγέλοντα ως ποσοστό του προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011 στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε µε το εξής περιεχόµενο: «ε. Ποσοστό 10% του επιβαλλόµενου προστίµου αποδίδεται στο/στα φυσικό/ά ή νοµικό/ά πρόσωπο/ά που κατήγγειλε/αν την παράβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Το ποσοστό αποδίδεται είτε αν η καταγγελλόµενη παράβαση συµπίπτει µε την τελική διαπιστωθείσα παράβαση είτε σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η καταγγελλό- µενη/ες εταιρεία/ες τιµωρείται/ούνται για ατοµική ή ως µέρος συνόλου παράβαση του παρόντος νόµου. Για να δικαιούται την αµοιβή το/τα φυσικό/ά ή το/τα νοµικό/ά πρόσωπο/α που θα προχωρήσει/σουν σε καταγγελία ο- φείλει/ουν να υποστηρίξει/ουν µε κάθε µέσο την προσπάθεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού ενώπιόν της αλλά και ενώπιον των Δικαστηρίων (ποινικών, πολιτικών και διοικητικών) που θα κρίνουν τις σχετικές αποφάσεις. Το ποσοστό αποδίδεται στον/στους καταγγέλλοντα/ντες µόλις οι σχετικές αποφάσεις καταστούν αµετάκλητες. Στην περίπτωση που καταγγείλουν τις παραβάσεις του παρόντος νόµου περισσότεροι του ενός καταγγέλλοντες µε διαφορετικές (είτε σε περιεχόµενο είτε χρονικά) καταγγελίες, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είναι αποκλει-

5 5 στικά υπεύθυνη να καταµερίσει το δικαίωµα σε αµοιβή α- νάµεσα στους καταγγέλλοντες µε βάση τα στοιχεία που ο κάθε ένας προσκοµίζει. Τη σχετική της απόφαση οφείλει να αιτιολογήσει πλήρως και να δηµοσιοποιήσει. Επί της απόφασης αυτής µπορούν να προσφύγουν οι ενδιαφερόµενοι όπως ορίζει η νοµοθεσία. Την ανωτέρω αµοιβή δικαιούται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ανεξαρτήτου νοµικής µορφής, π.χ. Ν.Π.Δ.Δ.) και ανεξαρτήτου άµεσης ή έµµεσης σχέσης µε την εν λόγω υπόθεση ή αγορά.» Άρθρο 9 Κάλυψη δαπανών νοµικής υποστήριξης από τα Επιµελητήρια Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος στ µε το εξής περιεχόµενο: «στ. Στην περίπτωση όπου ο καταγγέλλων αδυνατεί οικονοµικά να καλύψει τα έξοδα νοµικής υποστήριξης σχετικά µε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, είναι υποχρεωτική η κάλυψη της δαπάνης νοµικής υποστήριξης της καταγγελίας προς την Επιτροπή Α- νταγωνισµού από το Επιµελητήριο στο οποίο ανήκει ο καταγγέλλων. Αν το Επιµελητήριο δεν διαθέτει τους α- παραίτητους πόρους, τη δαπάνη καλύπτει η Κεντρική Έ- νωση Επιµελητηρίων Ελλάδας, η οποία θα επιµερίσει το κόστος προς όλα τα Επιµελητήρια της Ελλάδας που είναι µέλη της, αναλογικά µε τη δυναµικότητά τους. Το Επιµελητήριο ή η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας θα καλύπτουν τα έξοδα σύνταξης της καταγγελίας, υποστήριξής της ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού (υποµνήµατα, παραστάσεις κ.λπ.) αλλά και τα έξοδα ενώπιον κάθε δικαστηρίου που θα χρειαστεί να παρασταθεί ο καταγγέλλων προς υποστήριξη της καταγγελίας του (ασφαλιστικά µέτρα, Εφετείο, ΣτΕ κ.λπ.).» Άρθρο 10 Προτεραιότητα στις καταγγελίες των Επιµελητηρίων Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 1, ύ- στερα από τη φράση «ή αίτησης του Υπουργού Οικονο- µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» προστίθεται η φράση «ή καταγγελίας από Επιµελητήριο, µέλους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ή από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος,». Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 5, ύ- στερα από τη φράση «ή ύστερα από αίτηση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» προστίθεται η φράση «ή καταγγελίας από Επιµελητήριο, µέλους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ή από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος,». Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 5, στο εδάφιο 3, ύστερα από τη φράση «από την ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης του Υπουργού Οικονοµίας, Α- νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,» προστίθεται η φράση «ή της καταγγελίας από Επιµελητήριο, µέλους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος ή από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος,». Στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 9 µε εξής περιεχόµενο: «9. Οι καταγγελίες από Επιµελητήριο, µέλους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος ή από την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος εξετάζονται µε την ίδια προτεραιότητα που εξετάζονται οι αιτήσεις από τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». Άρθρο 11 Παράσταση πολιτικής αγωγής στα ποινικά δικαστήρια και από έµµεσα ζηµιωθέντες Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011, στην παράγραφο 6 προστίθεται η ακόλουθη φράση: «Επίσης, µπορούν να παρασταθούν ως πολιτικώς ενάγοντες Καταναλωτικές Οργανώσεις, Επιµελητήρια ή έµ- µεσα ζηµιωθέντες που µπορούν να αποδείξουν το έννο- µο συµφέρον τους». Άρθρο 12 Ταχεία καθαρογραφή των σχετικών αποφάσεων σε κάθε δικαστήριο Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 9 µε το εξής περιεχόµενο: «9. Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται µε το ν. 3959/ 2011, σε οποιοδήποτε Δικαστήριο της Ελληνικής Επικράτειας, καθαρογράφονται κατά απόλυτη προτεραιότητα µε ευθύνη του Δικαστηρίου. Επίσης, κοινοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη.» Άρθρο 13 Μέτρα για τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισµού Στο άρθρο 21 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 12 µε το εξής περιεχόµενο: «12. Όλα τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εξετάζουν υ- ποθέσεις του παρόντος νόµου υποχρεούνται όπως υποβάλλουν ετησίως δήλωση περιουσιακής κατάστασης για όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία. Όποιος εργαζόµενος της Επιτροπής Ανταγωνισµού έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθµού µε πολιτικά πρόσωπα οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τον Υ- πουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Απαγορεύεται οποιασδήποτε µορφής σχέση (επαγγελµατικής, επιστηµονικής, εκπαιδευτικής) των στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισµού και ιδιαιτέρως των εργαζοµένων στις νοµικές υπηρεσίες αυτής, µε νοµικούς που είτε άµεσα είτε έµµεσα παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες που ελέγχονται από την Επιτροπή Ανταγωνισµού ή που ελέγχθηκαν και τιµωρήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισµού (σε αυτή την περίπτωση έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας και έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος εφαρµογής της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού).» Άρθρο 14 Αποζηµιώσεις θυµάτων αντιανταγωνιστικών συµπεριφορών Στο ν. 3959/2011 προστίθεται άρθρο µε αριθµό 44α µε το εξής περιεχόµενο: «Ενόσω διαρκεί η διοικητική διαδικασία ενώπιον της Ε- πιτροπής Ανταγωνισµού αναστέλλεται η παραγραφή της

6 6 αξιώσεως τόσο για τις ζηµιωθείσες επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές οι οποίοι ασκούν συλλογική αγωγή. Αναστέλλεται επίσης και η προθεσµία παραγραφής του άρθρου 10 παρ. 18 του ν. 2251/1994 (συλλογική α- ξίωση χρηµατικής ικανοποίησης). Η ζηµιά που υπέστησαν υπολογίζεται εντόκως από τη χρονική στιγµή που αυτή έλαβε χώρα και όχι από τη χρονική στιγµή κατάθεσης της σχετικής αγωγής. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να παρέχει πλήρη υποστήριξη στους ζηµιωθέντες αναφορικά µε την κατάρτιση της αγωγής τους και την απόδειξη της ζηµιάς τους. Οι αγωγές των ζηµιωθέντων από αντιανταγωνιστικές πρακτικές εκδικάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα σε κάθε στάδιο ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων. Η πρώτη συζήτηση ορίζεται εντός τριών (3) µηνών από την κατάθεση του δικογράφου, η έκδοση της απόφασης γίνεται κατά προτεραιότητα όπως και η καθαρογραφή της απόφασης. Οι ζηµιωθέντες από αντιανταγωνιστικές πρακτικές α- παλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ένσηµου αλλά και από κάθε άλλο υποχρεωτικό εκ της κείµενης νοµοθεσίας έξοδο. Στην περίπτωση διαπίστωσης αοριστίας της αγωγής ζηµιωθέντων από αντιανταγωνιστικές πρακτικές από το Δικαστήριο, το Δικαστήριο, πριν την έκδοση τελικής α- πόφασης, υποχρεούται να ζητήσει από τις εταιρείες που ενάγονται για τα αδικήµατα του παρόντος νόµου να προσκοµίσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα αιτηθούν οι ενάγοντες για να αποδείξουν τη ζηµιά τους. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι ενάγοντες στα αιτήµατα των ε- ναγοµένων. Σε περίπτωση που τα εναγόµενα νοµικά πρόσωπα αρνούνται ή αδυνατούν να προσκοµίσουν τα σχετικά στοιχεία, παρότι µε την κοινή λογική τα έχουν ή θα έπρεπε να τα έχουν στην κατοχή τους, το Δικαστήριο θεωρεί ως επιβαρυντικό στοιχείο την άρνηση ή την αδυναµία. Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για κάθε εκκρεµή αγωγή που αφορά αποζηµίωση α- πό εταιρείες που παραβίασαν τη νοµοθεσία του ελεύθερου ανταγωνισµού, για κάθε εκκρεµή υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισµού, καθώς και για όλες τις υ- ποθέσεις για τις οποίες η Επιτροπή Ανταγωνισµού δεν έ- χει πραγµατοποιήσει έλεγχο εφαρµογής των αποφάσεών της έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου ή για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή Ανταγωνισµού έχει πραγµατοποιήσει έλεγχο εφαρµογής των α- ποφάσεών της και δεν έχει εντοπίσει να συµµορφώνονται οι καταδικασµένες εταιρείες. Όλα τα µέλη του ΔΣ των εταιρειών που παραβίασαν το δίκαιο του Ανταγωνισµού έχουν προσωπική ευθύνη προς αποζηµίωση κάθε τρίτου που ζηµιώθηκε από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές του νοµικού προσώπου.» Άρθρο 15 Υποχρέωση των αλυσίδων σούπερ µάρκετ να διαθέσουν το 25% του «ραφιού» τους, χωρίς χρηµατικό αντάλλαγµα «αέρα», σε εταιρείες που δεν ανήκουν στις ισχυρές της κατηγορίας Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µπορούν να υποχρεωθούν οι µεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μαρκετ που αθροιστικά κατέχουν µερίδιο α- γοράς άνω του 70%, να διαθέτουν συγκεκριµένο χώρο από το «ράφι» κάθε κατηγορίας προϊόντων στις εταιρείες που δεν ανήκουν στις λεγόµενες «κατέχουσες δεσπόζουσα θέση» στην αγορά του προϊόντος αυτού. Το ποσοστό του ραφιού που θα δεσµευθεί δεν µπορεί να ξεπερνάει το 20%-25% του συνολικού ωφέλιµου χώρου. Η ρύθµιση αυτή µπορεί να ισχύσει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνάει τους 24 µήνες. Στη συνέχεια µπορεί να εφαρµοστεί και δεύτερη φορά για το ίδιο χρονικό διάστηµα, αφού όµως µεσολαβήσουν 12 µήνες από την πρώτη εφαρµογή του. Η παραχώρηση του χώρου στο ράφι γίνεται προς τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση («αέρα») είτε άµεσα είτε έµµεσα. Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2013 Ο Προτείνων Βουλευτής Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 18 Μαΐου 2010, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ιεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τροποποίηση του ν. 3213/2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΤ, 26 Ιουνίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα