Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθήνα, Μάρτιος 2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Με την υπ αριθ. Φ.321/12/4685/ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ), συγκροτήθηκε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από τους: Μπούρτζινο Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε..., ως συντονιστή ρόσο Σέργιο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε... Καραµάνο Ευάγγελο, Προϊστάµενο Γ /νσης ΚΥ του Σ ΟΕ Αντωνόπουλο ηµήτριο, Προϊστάµενο Τµήµατος Ε ΕΥΑ ΚΥ του Σ ΟΕ Ρογκάκου Αλεξάνδρα, Επιθεωρητή Ελεγκτή του ΣΕΕ µε αντικείµενο το διοικητικό έλεγχο της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του νυν Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτήν από το 2005 έως τη συγκρότηση του Κλιµακίου Ελέγχου. Α. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α /101) «Επενδύσεις» 2. Ν.3299/2004 (ΦΕΚ Α /261/ ), «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους: N. 3470/2006, άρθρο 25 (ΦΕΚ 261 Α / ) Ν.3522/2006, άρθρο 37 (ΦΕΚ 276 Α / ) Ν.3631/2008, άρθρο 7 (ΦΕΚ 6 Α / ) Ν.3752/2009, άρθρα 3 & 4 (ΦΕΚ 40 Α / ) Ν.3816/2010, άρθρο 10 (ΦΕΚ 5 Α / ) Ν.3840/2010, άρθρο 13 (ΦΕΚ 53 Α / ) Με βάση προβλέψεις διατάξεων του νόµου αυτού εκδόθηκαν οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: i. H υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1205 B /2004) Υ.Α. ii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 989 Β /2005) Κ.Υ.Α. iii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1286 Β /2007) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ / (ΦΕΚ 1683 Β /2008) και 38508/ (ΦΕΚ 1664 Β /2009) αποφάσεις iv. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1599 Β /2005) Κ.Υ.Α. v. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 425 Β /2006) Κ.Υ.Α. vi. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1335 Β /2008) Κ.Υ.Α. vii. Η υπ αριθµ. 8351/ (ΦΕΚ 337 Β /2005) Κ.Υ.Α. viii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Κ.Υ.Α. ix. Η υπ αριθµ. 4355ΕΦΑ/ (ΦΕΚ 428 Β /2005) Κ.Υ.Α. x. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /1994) Κ.Υ.Α. 1

3 xi. Η υπ αριθµ. 8356/ (ΦΕΚ 350 Β /2005) Υ.Α., όπως τροποποίηθηκε µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Υ.Α. xii. Η υπ αριθµ / ΒΕ3161/ Κ.Υ.Α. xiii. Η υπ αριθµ / ΒΕ3162/ Κ.Υ.Α. xiv. Η υπ αριθµ. 8355/ (ΦΕΚ 337 Β /2005) Κ.Υ.Α. xv. Η υπ αριθµ. 8352/ (ΦΕΚ 360 Β /2005) Υ.Α. xvi. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /2008) Υ.Α. xvii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1571 Β /2005) Υ.Α. xviii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /2008) Υ.Α. xix. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1742 Β /2007) Υ.Α. 3. Ν.3522/06 (ΦΕΚ Α /276) «Φορολογία Εισοδήµατος-Κεφαλαίου κλπ, Απλουστεύσεις ΚΒΣ, Επενδύσεις κλπ» 4. Ν.2601/98 (ΦΕΚ Α /81/ ), «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις». 5. Ν.2996/2002 (ΦΕΚ Α /62/ ) «Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3530/2007(ΦΕΚ Α /3530/ ) και της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α /264/ ). 6. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α /26/ ), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...» 7. Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α /54/ ), «Πειθαρχικό ίκαιο ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου». 8. Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α /296/ ), «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». 9. Π 77/2005 (ΦΕΚ Α /118/ ), «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ I. Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης 1. Για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτήν από το 2005 έως τη 2

4 συγκρότηση του Κλιµακίου, µε τα έγγραφα του Μικτού Κλιµακίου µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/6936/ και ΓΕ Φ.321/12/7934/ διαβιβάστηκαν στο Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) τα ονόµατα 62 συνολικά υπαλλήλων, µε εντολή τον έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι: i. Οι υπηρετούντες στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι εµπλέκονται στη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδυτικών προγραµµάτων καθ οιονδήποτε τρόπο (κατέχοντες θέσεις ευθύνης, αξιολογητές, ελεγκτές, υπόλογοι, συµµετέχοντες σε γνωµοδοτικά όργανα) Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα Ι. ii. Οι εν ενεργεία υπηρετήσαντες από το 2005 µέχρι τη συγκρότηση του Κλιµακίου στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι ενεπλάκησαν ή εµπλέκονται στη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδυτικών προγραµµάτων καθ οιονδήποτε τρόπο (κατέχοντες θέσεις ευθύνης, αξιολογητές, ελεγκτές, υπόλογοι, συµµετέχοντες σε γνωµοδοτικά όργανα) Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙΙ. iii. Υπάλληλοι εν ενεργεία εκτός Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι είχαν σηµαντική εµπλοκή στην αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προγραµµάτων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 15 εδ. (η) του ν. 3299/2004 όλοι οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχων και πληρωµών επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον επενδυτικό νόµο 3299/2004, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3213/2003. Αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών είναι η Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Μετά από σχετική αλληλογραφία η Αρχή αυτή ανέλαβε τη διενέργεια του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης για τους 62 υπαλλήλους. Με τα µε αρ. πρωτ. 1073/Γ/ και 1112/Γ/ έγγραφα της Αρχής ενηµερωθήκαµε ο εν λόγω έλεγχος µέχρι τις ανωτέρω ηµεροµηνίες έδειξε ότι εννέα (9) υπάλληλοι δεν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ δύο (2) άλλων οι δηλώσεις είναι ανακριβείς, επειδή τα ευρεθέντα από τον έλεγχο οικονοµικά στοιχεία υπολείπονται των δηλωθέντων. Ο σχετικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 2. Με τα έγγραφα µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/6937/ και ΓΕ Φ.321/12/1727/ διαβιβάστηκαν στο Σ ΟΕ για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης τα ονόµατα δεκατεσσάρων (14) φυσικών προσώπων, τα οποία είτε είχαν απωλέσει την υπαλληλική ιδιότητα λόγω συνταξιοδότησης, είτε είχαν σηµαντική εµπλοκή στην 3

5 αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών προγραµµάτων προερχόµενοι από διάφορους φορείς (ΜΟ ΑΕ, ΤΕΕ κλπ). Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙV. Αναµένεται η ολoκλήρωση του ελέγχου από το Σ ΟΕ. 3. Τέλος ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ανέλαβε τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των: i. Κ.Κ. ii. Λ.Κ., υπαλλήλων της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε µε ευρήµατα οικονοµικά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από εµφανή εισοδήµατα. Οι υποβληθείσες σχετικές εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν: i. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ 22161/ στον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για ενηµέρωση και κατ αρµοδιότητα ενέργειες στο τοµέα του πειθαρχικού ελέγχου. ii. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ 22294/ στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τις κατ αρµοδιότητα ενέργειές του. iii. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/24964/ στην Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως αρµόδια Αρχή υποβολής και ελέγχου των εν λόγω δηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 15 εδ. (η) του ν. 3299/2004 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3213/2003. ΙΙ. ιοικητικός έλεγχος της διαδικασίας επιχορήγησης Α. Πορίσµατα Επιµέρους Ελέγχων που συνέταξε το Μικτό Κλιµάκιο στο πλαίσιο της εντολής 1. Το Κλιµάκιο Ελέγχου, στο πλαίσιο της εντολής για διοικητικό έλεγχο, διερεύνησε και συνέταξε πορίσµατα ελέγχου για τρεις υποθέσεις που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και τα επιχορηγούµενα επενδυτικά προγράµµατα. Ειδικότερα: α. Με το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της Γενικής /νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων «Ανακοίνωση Αξιόποινης Πράξης κατά την Υπηρεσία», το Μικτό Κλιµάκιο πληροφορήθηκε ότι έχει δροµολογηθεί απόφαση απένταξης της εταιρείας Ν. ΑΕ, λόγω κατάθεσης πλαστής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής. Η εν λόγω εταιρεία, υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου που αφορούσε στην ίδρυση ξενοδοχειακής µονάδας τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναµικότητας 57 κλινών στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας του Νοµού Ηλείας συνολικής δαπάνης

6 Το Κλιµάκιο Ελέγχου ανέλαβε να διερευνήσει την εν λόγω υπόθεση και µετά τη λήψη καταθέσεων όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων και την αξιολόγηση των στοιχείων συνέταξε, τον Ιούλιο του 2012, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε αρµοδίως για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. β. Με το µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ 12724/803/ 3Α/ έγγραφο του Σ ΟΕ, διαβιβάσθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης το µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ 36500/ έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ( ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων/Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων), το οποίο αφορούσε στη µη σύννοµη καταβολή ποσού επιχορήγησης ύψους ,90 στο φορέα της επένδυσης «ΟΜΙΛΟΣ Η.» παρότι είχε κοινοποιηθεί στην υπηρεσία σύµβαση εκχώρησης της επιχορήγησης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά από τη µελέτη των στοιχείων του φακέλου και τις επαφές που είχε το Κλιµάκιο, τόσο µε τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους της Υπηρεσίας όσο και µε στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, συνέταξε, τον Ιανουάριο του 2013, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε αρµοδίως για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. γ. Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου έλαβε εντολή µε το µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ /14203/ έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης να διερευνήσει καταγγελία που αφορά τις εκτός υπηρεσίας επαγγελµατικές δραστηριότητες υπαλλήλου της Μονάδας Οργάνωσης και ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟ ΑΕ), ο οποίος είναι αποσπασµένος στην Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, της οποίας προΐσταται. Το Κλιµάκιο Ελέγχου αφού έλαβε κατάθεση από τον εµπλεκόµενο, ζήτησε στοιχεία από τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( ΕΥΑ ΑΕ) και τους ήµους που είχαν συνάψει συµβάσεις και συµφωνητικά µε τον εν λόγω υπάλληλο. Μετά την αξιολόγηση όλων των συλλεγέντων στοιχείων συνετάγη, τον Ιούλιο του 2013, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εµπλεκοµένων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε στις ανά τη χώρα υπηρεσιακές και Εισαγγελικές Αρχές για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. Β. Συστηµικός ιοικητικός Έλεγχος των επιχορηγήσεων επενδυτικών προγραµµάτων ενταχθέντων στον επενδυτικό νόµο 3299/2004 Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποφάσισε, στα πλαίσια του ανατεθέντος διοικητικού ελέγχου, να προχωρήσει στην αξιολόγηση συστηµικών παραµέτρων που σχετίζονται µε την οµαλή υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων και κυρίως τη δηµιουργία 5

7 παθογενειών και δυσλειτουργιών, οι οποίες συνιστούν περιβάλλον ευνοϊκό για την εµφάνιση φαινοµένων διαφθοράς. Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία, τα οποία µας διαβιβάστηκαν, µετά από σχετική αίτηση µε το µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ /10527/ έγγραφό µας και προσωπικές συνεννοήσεις µε τα στελέχη της ΜΟ ΑΕ τα οποία διαχειρίζονται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία από τα επενδυτικά προγράµµατα που χειρίζεται η ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αφορούσαν τον επενδυτικό νόµο 3299/2004, στον οποίο ήταν ενταγµένη η πλειοψηφία των προγραµµάτων το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα. Τα διαβιβασθέντα στοιχεία περιελάµβαναν: Αριθµό φακέλου και επωνυµία επενδυτή Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία αίτησης Στοιχεία αξιολογητών (κωδικός, ονοµατεπώνυµο) Αιτούµενο και αξιολογηθέν κόστος επένδυσης και επιχορήγησης Στοιχεία για συνεδριάσεις (µία ή περισσότερες) Κ.Γ.Ε. για την υπαγωγή (ηµεροµηνίες) Αποφάσεις υπαγωγής i. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία απόφασης υπαγωγής ii. Κόστος επένδυσης και κόστος επιχορήγησης iii. Ηµεροµηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της επένδυσης Στοιχεία γνωµοδοτήσεων Κ.Γ.Ε. και αποφάσεων για τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης υπαγωγής (ηµεροµηνίες) Έλεγχοι επένδυσης i. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία αίτησης (πρώτου ή δεύτερου) ελέγχου ii. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία συγκρότησης Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) iii. Σύνθεση Κ.Ο.Ε. (κωδικοί και ονοµατεπώνυµα ελεγκτών) iv. Ηµεροµηνίες µετακίνησης Κ.Ο.Ε. v. Υποβολή εκθέσεων ελέγχου (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, σύνολο πιστοποιηµένων δαπανών) Απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας Εκταµιεύσεις i. Στοιχεία υπολόγων (κωδικός, ονοµατεπώνυµο) ii. Στοιχεία επιταγών πληρωµής (αριθµός, ηµεροµηνία ποσό) Στοιχεία γνωµοδοτήσεων Κ.Γ.Ε. και αποφάσεων για ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιβολής προστίµων (ηµεροµηνίες) Μετά από αρχική επεξεργασία και αξιολόγηση το Κλιµάκιο Ελέγχου αποφάσισε να προχωρήσει σε εκτεταµένη επεξεργασία των ακολούθων τριών παραµέτρων: 6

8 α. Της διακύµανσης των χρονικών διαστηµάτων που µεσολαβούν σε όλα τα επιµέρους στάδια έγκρισης και υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος, από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας και την εκταµίευση των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων. β. Της τήρησης ή µη της σειράς προτεραιότητας για εισαγωγή στη Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, όπως αυτή καθορίζεται από την ηµεροµηνία της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής. γ. Τον αριθµό και το ποσοστό χρέωσης επενδυτικών προγραµµάτων ανά αξιολογητή-εισηγητή και ελεγκτή στο σύνολο των ενταγµένων στον επενδυτικό νόµο 3299/2004 προγραµµάτων. εδοµένου ότι το Κλιµάκιο Ελέγχου δεν είχε τη δυνατότητα διασταύρωσης και παρέµβασης προς αποκατάσταση τυχόν λαθών κατά την καταχώρηση των στοιχείων στο Ο.Π.Σ., τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία καταγράφονται µε την επιφύλαξη της ορθότητας των δεδοµένων όπως αυτά παρασχέθηκαν από το Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παρά ταύτα επισηµαίνεται ότι το ποσοστό αστοχίας δεν µπορεί να είναι σηµαντικό ώστε να επηρεάσει εξαχθέντα γενικά συµπεράσµατα από την αξιολόγηση των στοιχείων. Από την ενδελεχή µηχανογραφική επεξεργασία των χορηγηθέντων στοιχείων προέκυψαν τα στατικά στοιχεία που ακολουθούν. Β.1 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια έγκρισης και υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος Β.1.1 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια της υπαγωγής του επενδυτικού προγράµµατος Όπως προκύπτει από τα παρασχεθέντα µηχανογραφικά στοιχεία το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων που υπήχθησαν στο ν.3299/2004 είναι 3478, ενώ 2171 αιτήσεις δεν οδήγησαν σε υπαγωγή του προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι η περίοδος ισχύος του εν λόγω επενδυτικού νόµου διαιρέθηκε σε δύο φάσεις, την Α ΦΑΣΗ από την αρχή ισχύος του νόµου µέχρι το τέλος του 2006 και τη Β ΦΑΣΗ από τις αρχές του 2007 µέχρι την ολοκλήρωση της ισχύος του νόµου. Από τα 3478 επενδυτικά προγράµµατα που υπήχθησαν, τα 992 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και τα 2486 στη Β ΦΑΣΗ, ενώ από τις 2171 µε υπαχθείσες αιτήσεις, οι 240 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και οι 1931 στη Β ΦΑΣΗ. Β Χρόνος από την αίτηση υπαγωγής µέχρι την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (για πρώτη φορά) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι δύο µήνες (60 ηµέρες). 7

9 α. Ο χρόνος αυτός, για τα υπαχθέντα επενδυτικά προγράµµατα, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 60 έως 869 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: i. Για το σύνολο των 3478 επενδυτικών προγραµµάτων ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (από-έως σε ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ έτη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2, , , , ,5 749 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΣΥΝΟΛΟ) µήνες 894 (26%) µήνες 122 (4%) 2-6 µήνες 749 (22%) µήνες 378 (11%) 6-12 µήνες 1336 (37%) ii. Για τη ΦΑΣΗ Α (992 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος):263 επενδ. προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος):729 επενδ. προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Α ΦΑΣΗ) 2-6 µήνες 263 (27%) 6-12 µήνες 729 (73%) 8

10 iii.για τη ΦΑΣΗ B (2486 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 0 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 1093 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 378 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 894 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 122 επενδυτικά προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Β ΦΑΣΗ) µήνες 122 (5%) 2-6µήνες 0 (0%) µήνες 894 (36%) 6-12 µήνες 1093 (44%) µήνες 378 (15%) β. Ο χρόνος αυτός, για τα απορριφθέντα επενδυτικά προγράµµατα, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 57 έως 871 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 1828 προγράµµατα οι οποίες φαίνονται να εισήχθησαν στη γνωµοδοτική Τα υπόλοιπα 353, εκ του συνόλου των 2171 αιτήσεων οι οποίες δεν οδήγησαν σε υπαγωγή, φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική (η δοθείσα εξήγηση είναι ότι απεσύρθη το ενδιαφέρον από τους επενδυτές πριν την αξιολόγηση). Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: i. Για το σύνολο των 1828 προγραµµάτων που εισήχθησαν στη γνωµοδοτική ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2, , , , ,

11 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΣΥΝΟΛΟ) µήνες 115 (6%) 2-6 µήνες 104 (6%) 6-12 µήνες 287 (16%) µήνες 1008 (55%) µήνες 314 (17%) ii. Για τη ΦΑΣΗ Α (240 προγράµµατα) Χρόνος 473 ηµέρες: (~16 µήνες): 1 πρόγραµµα Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 103 προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 69 προγράµµατα Τα υπόλοιπα 67 προγράµµατα φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Α ΦΑΣΗ) 6-12 µήνες 70 (40%) 2-6 µήνες 103 (60%) iii. Για τη ΦΑΣΗ B (1931 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 1 πρόγραµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 218 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 313 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 1008 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 115 προγράµµατα 10

12 Τα υπόλοιπα 286 προγράµµατα φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΦΑΣΗ Β ) µήνες 115 (7%) 2-6 µήνες 1 (0,05%) 6-12 µήνες 218 (13%) µήνες 313 (19%) µήνες 1008 (61%) Β Χρόνοι από την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) για πρώτη φορά µέχρι τις επόµενες Κ.Γ.Ε. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφεται ότι χρειάστηκαν να εισαχθούν προς γνωµοδότηση προγράµµατα σε περισσότερες της µιας Κ.Γ.Ε. α. Οι χρόνοι επανεισαγωγής των επενδυτικών προγραµµάτων στην Κ.Γ.Ε. για γνωµοδότηση για την υπαγωγή της επένδυσης, στις περιπτώσεις που είχαµε τελικά υπαγωγή της επένδυσης, είναι οι ακόλουθοι: i. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 2 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1101 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να επανεισαχθούν στην Γνωµοδοτική για δεύτερη φορά ήταν 899. Από αυτές 94 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 77 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. ii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 2 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 3 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 894 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τρίτη φορά ήταν 79. Από αυτές 10 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 12 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. iii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 3 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 4 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1126 ηµέρες. Ο 11

13 αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τέταρτη φορά ήταν 14. iv. Χρόνος από εισαγωγή στην 4 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 5 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 231 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για πέµπτη φορά ήταν 3. Τα επενδυτικά προγράµµατα τα οποία υπήχθησαν στον επενδυτικό νόµο µετά από εισαγωγή σε περισσότερες από µία Κ.Γ.Ε. ήταν 899. Συνολικά ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική µέχρι την ολοκλήρωση των γνωµοδοτικών για υπαγωγή του επενδυτικού προγράµµατος φθάνει τις 2253 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3 4 2, ,5 12 1, ,5 61 0, ,5 709 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ 1η ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ µήνες 61 (7%) µήνες 24 (3%) µήνες 12 (1%) µήνες 10 (1%) 36 µήνες 4 (0,5%) 6-12 µήνες 82 (9%) 0-6 µήνες 709 (79%) β. Οι χρόνοι επανεισαγωγής των επενδυτικών προγραµµάτων στην Κ.Γ.Ε. για γνωµοδότηση για την υπαγωγή της επένδυσης, στις περιπτώσεις που είχαµε τελικά µη υπαγωγή της επένδυσης, είναι οι ακόλουθοι: 12

14 i. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 2 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1342 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να επανεισαχθούν στην Γνωµοδοτική για δεύτερη φορά ήταν 221. Από αυτά 50 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 59 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. ii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 2 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 3 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 2015 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τρίτη φορά ήταν 30. Από αυτά 12 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 6 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. iii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 3 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 4 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1191 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τέταρτη φορά ήταν 6. iv. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 4 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 5 η Γνωµοδοτική για το µοναδικό πρόγραµµα που χρειάστηκε να εισαχθεί στη γνωµοδοτική για 5 η φορά ήταν 64 ηµέρες. Το πρόγραµµα µε 5 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 1, το ακόλουθο: B ΥΠΕ/5/03466/Ε ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. Τα προγράµµατα µε 4 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 6, τα ακόλουθα: A A B A A B ΥΠΕ/4/01135/Ε KAVALA FLOAT GLASS AE. ΥΠΕ/4/00055/Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ. ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕ/5/03466/Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. ΥΠΕ/4/00888/Ε ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΥΠΕ/4/00624/Ε ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΦΟΡΕΣΤ ΒΙΛΑΤΖ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕ/5/01224/Ε FOREST VILLAGE Ε.Π.Ε. Τα προγράµµατα µε 3 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 30, τα ακόλουθα: 13

15 PICAR ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ A ΥΠΕ/4/00440/Ε ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ Μ.Τ.Σ. B ΥΠΕ/5/00876/Ε ACTION SYNERGY A.E. B ΥΠΕ/5/00276/Ε GRAND OLYMPIC HOTEL. A ΥΠΕ/4/00224/Ε FOOD TRADE Ε.Π.Ε. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΕ B ΥΠΕ/5/00038/Ε & ΣΙΑ ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ Ε.Ε. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Ε. B ΥΠΕ/5/00039/Ε A ΥΠΕ/4/00761/Ε ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. B ΥΠΕ/5/00755/Ε ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΟΚΗ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) B ΥΠΕ/5/00386/Ε ΛΑΖΟΥΛΑΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ A ΥΠΕ/4/00282/Ε WAREHOUSE LOGISTICS ΑΕ A ΥΠΕ/4/00888/Ε ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. A ΥΠΕ/4/00336/Ε Ι ΚΑΙ Ν ΠΑΠΠΟΥ Ο.Ε. ΦΟΡΕΣΤ ΒΙΛΑΤΖ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ B ΥΠΕ/5/01224/Ε FOREST VILLAGE Ε.Π.Ε. B ΥΠΕ/5/00041/Ε Ι & Π ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε. A ΥΠΕ/4/00851/Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ A ΥΠΕ/4/01125/Ε ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΕ ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ B ΥΠΕ/5/00421/Ε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ A ΥΠΕ/4/00512/Ε ΒΑΙΟΣ Η. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΕΒΕ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε. A ΥΠΕ/4/00019/Ε B ΥΠΕ/5/01124/Ε ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε A ΥΠΕ/4/00245/Ε MAVIN ΑΕ. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ A ΥΠΕ/4/01135/Ε KAVALA FLOAT GLASS AE. A ΥΠΕ/4/00624/Ε B ΥΠΕ/5/03466/Ε A ΥΠΕ/4/01034/Ε ALTEX AEE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΙΒ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ B ΥΠΕ/5/00363/Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. A ΥΠΕ/4/00055/Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ. ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΝΑΥΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ B ΥΠΕ/5/00418/Ε "Η ΡΟ ΟΣ" Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A ΥΠΕ/4/01096/Ε ΒΑΡ Η Α.Ε. A ΥΠΕ/4/00495/Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΥΚΗΘΟΣ ΑΕ 14

16 Β Χρόνος από την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) για πρώτη φορά µέχρι την απόφαση υπαγωγής Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι ένας µήνας (30 ηµέρες). Ο χρόνος αυτός βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι έως 685 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 2546 προγράµµατα. Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 5-6 µήνες 320 (13%) 12 µήνες 25 (1%) 9-12 µήνες 91 (4%) 6-9 µήνες 372 (15%) 4-5 µήνες 298 (12%) 3-4 µήνες 327 (13%) 0-1 µήνες 460 (17%) 1-2 µήνες 274 (11%) 2-3 µήνες 379 (14%) Σηµειώνουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός ήταν δύο (2) µόνον ηµέρες, όπως για παράδειγµα τα επενδυτικά προγράµµατα µε κωδικούς ΥΠΕ/5/Ο2466/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2467/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2507/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2500/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2501/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2502/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2504/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2505/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2506/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2585/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2679/Ε, 15

17 ΥΠΕ/5/Ο2732/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2733/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2735/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2737/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2808/Ε,ΥΠΕ/5/Ο2986/Ε,ΥΠΕ/5/Ο3216/Ε και ΥΠΕ/5/Ο3379/Ε που έτυχαν θετικής γνωµοδότησης στις και η απόφαση υπαγωγής υπεγράφη δύο (2) ηµέρες αργότερα, στις Β Χρόνος από την αίτηση υπαγωγής µέχρι την απόφαση υπαγωγής Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι τρεις µήνες (90 ηµέρες). Ο χρόνος αυτός βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 102 έως 1779 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 3478 προγράµµατα, εκ των οποίων 992 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και τα 2486 στη Β ΦΑΣΗ. Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ii. Για το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων (3478 προγράµµατα) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , , , , , ,5 228 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ µήνες µήνες 47 (1%) 6 (0,2%) µήνες 114 (3%) µήνες 879 (25%) 3½-6 µήνες 228 (7%) 6-12 µήνες 1242 (36%) µήνες 410 (12%) µήνες 546 (16%) 16

18 iii. Για τη ΦΑΣΗ Α (992 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 228 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 732 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 16 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 7 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος 24 µήνες ( 2 έτη): 4 επενδυτικά προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (Α ΦΑΣΗ) µήνες 16 (2%) µήνες 7 (1%) 24 µήνες 4 (0,4%) 3½-6 µήνες 228 (23%) 6-12 µήνες 732 (74%) iv. Για τη ΦΑΣΗ B (2486 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 0 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 510 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 530 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 403 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 875 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2,5-3 έτη): 114 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος 36 µήνες ( 3 έτη): 53 επενδυτικά προγράµµατα 17

19 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (Β ΦΑΣΗ) µήνες 114 (5%) 36 µήνες 53 (2%) 0-6 µήνες 0 (0%) 6-12 µήνες 510 (21%) µήνες 875 (35%) µήνες 403 (16%) µήνες 530 (21%) Β.1.2 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια του ελέγχου του επενδυτικού προγράµµατος Όπως προκύπτει από τα παρασχεθέντα µηχανογραφικά στοιχεία το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων του ν.3299/2004, για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία ελέγχων στο Ο.Π.Σ., είναι Β Χρόνος από την αίτηση για έλεγχο µέχρι τη συγκρότηση του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 8 παρ.1(β) εδ.4 ο ν.3299/2004 είναι ένας µήνας (30 ηµέρες). α. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 1 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 2 έως 1030 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε ηµέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2, ,5 3 1, ,5 28 0, , , , , , , , , ,

20 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 1 η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ 6-12 µήνες 91 (5%) µήνες 28 (2%) >18 µήνες 10 (1%) 0-6 µήνες 1728 (92%) ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 1η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ (για τα προγράµµατα που συγκροτήθηκε ΚΟΕ εντός 6 µηνών) 4-5 µήνες 239 (14%) 5-6 µήνες 77 (4%) 0-1 µήνα 215 (12%) 3-4 µήνες 289 (17%) 1-2 µήνες 447 (26%) 2-3 µήνες 460 (27%) β. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 2 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 2 έως 1030 ηµέρες. Τα στοιχεία αφορούν 312 επενδυτικά προγράµµατα για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία δευτέρου ελέγχου στο ΟΠΣ και η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

21 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 2 η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ 5-6 µήνες 12 (4%) 6-12 µήνες 24 (8%)?12 12 (4%) 0-1 µήνας 62 (20%) 4-5 µήνες 16 (5%) 3-4 µήνες 36 (12%) 2-3 µήνες 59 (19%) 1-2 µήνες 91 (28%) Β Χρόνος από τη συγκρότηση του Κ.Ο.Ε., µετά από 1 η αίτηση για έλεγχο µέχρι τη µετακίνηση του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος, όπως προκύπτει έµµεσα, µε βάση το άρθρο 8 παρ.1(β) εδ.4 ο ν.3299/2004 είναι µικρότερος από δύο µήνες (60 ηµέρες), αφού εντός δύο µηνών από την συγκρότηση του Κ.Ο.Ε. πρέπει να έχει υποβληθεί η έκθεση ελέγχου. α. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 1 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 1 έως 848 ηµέρες. Τα στοιχεία αφορούν 1478 επενδυτικά προγράµµατα για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία πρώτου ελέγχου στο ΟΠΣ και η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε ηµέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2,5 2 1, ,5 40 0, , , , , , , , , ,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)

Προς: ΘΕΜΑ: Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα, 28-5-2014 Αρ. Πρωτ. 13542 Πληρ.: Ευπρ. Αναγνωστοπούλου, Αικ.Μαρίνου Τηλ.: 2106470370

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών

Κεντρικά : Υποκ/µα : Υπ όψιν : κας Βογιατζή Αγγ. Προϊσταµένη Παρακολούθησης Υποχρεώσεων Εταιριών Κεντρικά : Υποκ/µα : Λεωφ. Κηφισίας 180, Χαλάνδρι 152 31 Τηλ : 210-67.26.200 Fax : 210-67.29.480 Αποστ. Παύλου 31, Θεσσαλονίκη 546 34 Τηλ: 231-0 20.60.20 Fax: 231-0 20.60.30 Προς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-mobile Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε έξυπνες συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Αθήνα, 19-5-2011 ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 7892 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3 Ταχ. Κώδικας: 11523 Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις, ΚΠΑ2,ΤΥ του Οργανισµού ΚΟΙΝ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜ.ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜ.ΠΡΟΤ: ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Αρ. Πρωτ.: Β100766/05-01-2012 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 22/10/2013 Αρ. Πρωτ: 112999 ΠΡΟΣ : ΩΣ Π. Δ. ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΙΙΙ, ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/06/2009 ΕΩΣ 30/06/2009 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΒ-155 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 / 12 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2370 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Υ.. Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β' Ταχ. /νση: Μιχαλοκοπούλου 103 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2131501162 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης: «ΛΙΜΕΝΙΚΟ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π. LEADER) Αρ.Πρωτ. Πρόσκλησης: 31/25-01-2013 Α/Α Πρακτικού: 23 ο Ηµεροµηνία Συνεδρίασης: 01/02/2013 Τόπος: Γραφεία Πιερικής

Διαβάστε περισσότερα

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010

του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 της 9 εκεµβρίου 2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 2007-2013 (ΠΑΑ) 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 59241

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478

Ερµούπολη, 30.12.2009 A.Π.: 10478 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση: Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας: 71202, Ηράκλειο Πληροφορίες: Χρ. Ξυδιανός Τηλέφωνο: 2813-404529 Fax : 2810-335040 Email: vxidians@mu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και ικτύωσης του Άρθρου 13 (παρ. 1δ και παρ. 5 ) του Ν. 3908/2011 Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές

PROJECT P T & C ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015. Πρόγραµµα Σεµιναρίων. Υπηρεσιών & Φορέων ηµοσίου. σε πολύ χαµηλές τιµές P T & C Training & Consulting Ltd PROJECT ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 117 (ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ), 104 40 e-mail: contact@project-tc.gr ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 Πρόγραµµα Σεµιναρίων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΥΒ-0ΔΘ. Αθήνα, 22.04.2013. Αριθ. πρωτ. : 9041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ : 1048/B/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α Α : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝΥΒ-0ΔΘ. Αθήνα, 22.04.2013. Αριθ. πρωτ. : 9041 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ : 1048/B/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α Α : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 22.04.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ. : 9041 ΦΕΚ : 1048/B/2013 Α Α : ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII

: ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΙΙ- VII ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Ταχ. Κώδικας: Τ.Κ 712 02

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 28-12-2015 Αρμόδια Δ/νση: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αριθ. Πρωτ. 137437 Τμήμα Αλιείας ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ Εγκύκλιος Μέτρου 3.1 του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα