Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στη ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθήνα, Μάρτιος 2014

2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Με την υπ αριθ. Φ.321/12/4685/ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης (ΓΕ ), συγκροτήθηκε Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποτελούµενο από τους: Μπούρτζινο Νικόλαο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε..., ως συντονιστή ρόσο Σέργιο, Ειδικό Επιθεωρητή Γ.Ε... Καραµάνο Ευάγγελο, Προϊστάµενο Γ /νσης ΚΥ του Σ ΟΕ Αντωνόπουλο ηµήτριο, Προϊστάµενο Τµήµατος Ε ΕΥΑ ΚΥ του Σ ΟΕ Ρογκάκου Αλεξάνδρα, Επιθεωρητή Ελεγκτή του ΣΕΕ µε αντικείµενο το διοικητικό έλεγχο της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του νυν Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (τότε Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτήν από το 2005 έως τη συγκρότηση του Κλιµακίου Ελέγχου. Α. NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α /101) «Επενδύσεις» 2. Ν.3299/2004 (ΦΕΚ Α /261/ ), «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους: N. 3470/2006, άρθρο 25 (ΦΕΚ 261 Α / ) Ν.3522/2006, άρθρο 37 (ΦΕΚ 276 Α / ) Ν.3631/2008, άρθρο 7 (ΦΕΚ 6 Α / ) Ν.3752/2009, άρθρα 3 & 4 (ΦΕΚ 40 Α / ) Ν.3816/2010, άρθρο 10 (ΦΕΚ 5 Α / ) Ν.3840/2010, άρθρο 13 (ΦΕΚ 53 Α / ) Με βάση προβλέψεις διατάξεων του νόµου αυτού εκδόθηκαν οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: i. H υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1205 B /2004) Υ.Α. ii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 989 Β /2005) Κ.Υ.Α. iii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1286 Β /2007) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ / (ΦΕΚ 1683 Β /2008) και 38508/ (ΦΕΚ 1664 Β /2009) αποφάσεις iv. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1599 Β /2005) Κ.Υ.Α. v. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 425 Β /2006) Κ.Υ.Α. vi. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1335 Β /2008) Κ.Υ.Α. vii. Η υπ αριθµ. 8351/ (ΦΕΚ 337 Β /2005) Κ.Υ.Α. viii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Κ.Υ.Α. ix. Η υπ αριθµ. 4355ΕΦΑ/ (ΦΕΚ 428 Β /2005) Κ.Υ.Α. x. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /1994) Κ.Υ.Α. 1

3 xi. Η υπ αριθµ. 8356/ (ΦΕΚ 350 Β /2005) Υ.Α., όπως τροποποίηθηκε µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Υ.Α. xii. Η υπ αριθµ / ΒΕ3161/ Κ.Υ.Α. xiii. Η υπ αριθµ / ΒΕ3162/ Κ.Υ.Α. xiv. Η υπ αριθµ. 8355/ (ΦΕΚ 337 Β /2005) Κ.Υ.Α. xv. Η υπ αριθµ. 8352/ (ΦΕΚ 360 Β /2005) Υ.Α. xvi. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1292 Β /2007) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /2008) Υ.Α. xvii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1571 Β /2005) Υ.Α. xviii. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 922 Β /2008) Υ.Α. xix. Η υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1742 Β /2007) Υ.Α. 3. Ν.3522/06 (ΦΕΚ Α /276) «Φορολογία Εισοδήµατος-Κεφαλαίου κλπ, Απλουστεύσεις ΚΒΣ, Επενδύσεις κλπ» 4. Ν.2601/98 (ΦΕΚ Α /81/ ), «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Χώρας και άλλες διατάξεις». 5. Ν.2996/2002 (ΦΕΚ Α /62/ ) «Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3530/2007(ΦΕΚ Α /3530/ ) και της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4033/2011 (ΦΕΚ Α /264/ ). 6. Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α /26/ ), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...» 7. Ν.4057/2012 (ΦΕΚ Α /54/ ), «Πειθαρχικό ίκαιο ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου». 8. Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α /296/ ), «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». 9. Π 77/2005 (ΦΕΚ Α /118/ ), «Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης. Αναβάθµιση του Σώµατος Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις». Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ I. Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης 1. Για τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτήν από το 2005 έως τη 2

4 συγκρότηση του Κλιµακίου, µε τα έγγραφα του Μικτού Κλιµακίου µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/6936/ και ΓΕ Φ.321/12/7934/ διαβιβάστηκαν στο Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) τα ονόµατα 62 συνολικά υπαλλήλων, µε εντολή τον έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι: i. Οι υπηρετούντες στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι εµπλέκονται στη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδυτικών προγραµµάτων καθ οιονδήποτε τρόπο (κατέχοντες θέσεις ευθύνης, αξιολογητές, ελεγκτές, υπόλογοι, συµµετέχοντες σε γνωµοδοτικά όργανα) Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα Ι. ii. Οι εν ενεργεία υπηρετήσαντες από το 2005 µέχρι τη συγκρότηση του Κλιµακίου στην Γενική ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι ενεπλάκησαν ή εµπλέκονται στη χρηµατοδότηση των ιδιωτικών επενδυτικών προγραµµάτων καθ οιονδήποτε τρόπο (κατέχοντες θέσεις ευθύνης, αξιολογητές, ελεγκτές, υπόλογοι, συµµετέχοντες σε γνωµοδοτικά όργανα) Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙΙ. iii. Υπάλληλοι εν ενεργεία εκτός Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, οι οποίοι είχαν σηµαντική εµπλοκή στην αξιολόγηση και τον έλεγχο επενδυτικών προγραµµάτων. Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 15 εδ. (η) του ν. 3299/2004 όλοι οι εµπλεκόµενοι στη διαδικασία αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχων και πληρωµών επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον επενδυτικό νόµο 3299/2004, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3213/2003. Αρµόδια Αρχή για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών είναι η Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Μετά από σχετική αλληλογραφία η Αρχή αυτή ανέλαβε τη διενέργεια του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης για τους 62 υπαλλήλους. Με τα µε αρ. πρωτ. 1073/Γ/ και 1112/Γ/ έγγραφα της Αρχής ενηµερωθήκαµε ο εν λόγω έλεγχος µέχρι τις ανωτέρω ηµεροµηνίες έδειξε ότι εννέα (9) υπάλληλοι δεν υπέβαλαν δήλωση περιουσιακής κατάστασης, ενώ δύο (2) άλλων οι δηλώσεις είναι ανακριβείς, επειδή τα ευρεθέντα από τον έλεγχο οικονοµικά στοιχεία υπολείπονται των δηλωθέντων. Ο σχετικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. 2. Με τα έγγραφα µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/6937/ και ΓΕ Φ.321/12/1727/ διαβιβάστηκαν στο Σ ΟΕ για έλεγχο περιουσιακής κατάστασης τα ονόµατα δεκατεσσάρων (14) φυσικών προσώπων, τα οποία είτε είχαν απωλέσει την υπαλληλική ιδιότητα λόγω συνταξιοδότησης, είτε είχαν σηµαντική εµπλοκή στην 3

5 αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών προγραµµάτων προερχόµενοι από διάφορους φορείς (ΜΟ ΑΕ, ΤΕΕ κλπ). Τα στοιχεία των υπαλλήλων αυτών καταγράφονται στο συνηµµένο πίνακα ΙV. Αναµένεται η ολoκλήρωση του ελέγχου από το Σ ΟΕ. 3. Τέλος ο Γενικός Επιθεωρητής ηµόσιας ιοίκησης ανέλαβε τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των: i. Κ.Κ. ii. Λ.Κ., υπαλλήλων της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε µε ευρήµατα οικονοµικά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από εµφανή εισοδήµατα. Οι υποβληθείσες σχετικές εκθέσεις ελέγχου διαβιβάστηκαν: i. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ 22161/ στον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για ενηµέρωση και κατ αρµοδιότητα ενέργειες στο τοµέα του πειθαρχικού ελέγχου. ii. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ 22294/ στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τις κατ αρµοδιότητα ενέργειές του. iii. Με το έγγραφο µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ.321/12/24964/ στην Αρχή Καταπολέµησης και Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως αρµόδια Αρχή υποβολής και ελέγχου των εν λόγω δηλώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 15 εδ. (η) του ν. 3299/2004 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2429/1996, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του ν.3213/2003. ΙΙ. ιοικητικός έλεγχος της διαδικασίας επιχορήγησης Α. Πορίσµατα Επιµέρους Ελέγχων που συνέταξε το Μικτό Κλιµάκιο στο πλαίσιο της εντολής 1. Το Κλιµάκιο Ελέγχου, στο πλαίσιο της εντολής για διοικητικό έλεγχο, διερεύνησε και συνέταξε πορίσµατα ελέγχου για τρεις υποθέσεις που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη λειτουργία της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και τα επιχορηγούµενα επενδυτικά προγράµµατα. Ειδικότερα: α. Με το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της Γενικής /νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων «Ανακοίνωση Αξιόποινης Πράξης κατά την Υπηρεσία», το Μικτό Κλιµάκιο πληροφορήθηκε ότι έχει δροµολογηθεί απόφαση απένταξης της εταιρείας Ν. ΑΕ, λόγω κατάθεσης πλαστής εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής. Η εν λόγω εταιρεία, υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου που αφορούσε στην ίδρυση ξενοδοχειακής µονάδας τεσσάρων αστέρων συνολικής δυναµικότητας 57 κλινών στο ήµο Αρχαίας Ολυµπίας του Νοµού Ηλείας συνολικής δαπάνης

6 Το Κλιµάκιο Ελέγχου ανέλαβε να διερευνήσει την εν λόγω υπόθεση και µετά τη λήψη καταθέσεων όλων των εµπλεκοµένων υπηρεσιακών παραγόντων και την αξιολόγηση των στοιχείων συνέταξε, τον Ιούλιο του 2012, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε αρµοδίως για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. β. Με το µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ 12724/803/ 3Α/ έγγραφο του Σ ΟΕ, διαβιβάσθηκε στο Γενικό Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης το µε αρ. πρωτ. ΕΜΠ 36500/ έγγραφο της Γενικής ιεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ( ιεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων/Τµήµα Ελέγχου και Εκταµιεύσεων), το οποίο αφορούσε στη µη σύννοµη καταβολή ποσού επιχορήγησης ύψους ,90 στο φορέα της επένδυσης «ΟΜΙΛΟΣ Η.» παρότι είχε κοινοποιηθεί στην υπηρεσία σύµβαση εκχώρησης της επιχορήγησης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά από τη µελέτη των στοιχείων του φακέλου και τις επαφές που είχε το Κλιµάκιο, τόσο µε τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους της Υπηρεσίας όσο και µε στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, συνέταξε, τον Ιανουάριο του 2013, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες εµπλεκοµένων υπαλλήλων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε αρµοδίως για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. γ. Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου έλαβε εντολή µε το µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ /14203/ έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης να διερευνήσει καταγγελία που αφορά τις εκτός υπηρεσίας επαγγελµατικές δραστηριότητες υπαλλήλου της Μονάδας Οργάνωσης και ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΑΕ (ΜΟ ΑΕ), ο οποίος είναι αποσπασµένος στην Ειδική Υπηρεσία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, της οποίας προΐσταται. Το Κλιµάκιο Ελέγχου αφού έλαβε κατάθεση από τον εµπλεκόµενο, ζήτησε στοιχεία από τις ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης ( ΕΥΑ ΑΕ) και τους ήµους που είχαν συνάψει συµβάσεις και συµφωνητικά µε τον εν λόγω υπάλληλο. Μετά την αξιολόγηση όλων των συλλεγέντων στοιχείων συνετάγη, τον Ιούλιο του 2013, Πόρισµα Ελέγχου, µε το οποίο διαπιστώθηκαν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των εµπλεκοµένων. Το Πόρισµα Ελέγχου διαβιβάστηκε στις ανά τη χώρα υπηρεσιακές και Εισαγγελικές Αρχές για τον πειθαρχικό και ποινικό έλεγχο των εµπλεκόµενων. Β. Συστηµικός ιοικητικός Έλεγχος των επιχορηγήσεων επενδυτικών προγραµµάτων ενταχθέντων στον επενδυτικό νόµο 3299/2004 Το Μικτό Κλιµάκιο Ελέγχου αποφάσισε, στα πλαίσια του ανατεθέντος διοικητικού ελέγχου, να προχωρήσει στην αξιολόγηση συστηµικών παραµέτρων που σχετίζονται µε την οµαλή υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων και κυρίως τη δηµιουργία 5

7 παθογενειών και δυσλειτουργιών, οι οποίες συνιστούν περιβάλλον ευνοϊκό για την εµφάνιση φαινοµένων διαφθοράς. Χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία, τα οποία µας διαβιβάστηκαν, µετά από σχετική αίτηση µε το µε αρ. πρωτ. ΓΕ Φ /10527/ έγγραφό µας και προσωπικές συνεννοήσεις µε τα στελέχη της ΜΟ ΑΕ τα οποία διαχειρίζονται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, στο οποίο καταχωρίζονται στοιχεία από τα επενδυτικά προγράµµατα που χειρίζεται η ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν αφορούσαν τον επενδυτικό νόµο 3299/2004, στον οποίο ήταν ενταγµένη η πλειοψηφία των προγραµµάτων το ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα. Τα διαβιβασθέντα στοιχεία περιελάµβαναν: Αριθµό φακέλου και επωνυµία επενδυτή Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία αίτησης Στοιχεία αξιολογητών (κωδικός, ονοµατεπώνυµο) Αιτούµενο και αξιολογηθέν κόστος επένδυσης και επιχορήγησης Στοιχεία για συνεδριάσεις (µία ή περισσότερες) Κ.Γ.Ε. για την υπαγωγή (ηµεροµηνίες) Αποφάσεις υπαγωγής i. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία απόφασης υπαγωγής ii. Κόστος επένδυσης και κόστος επιχορήγησης iii. Ηµεροµηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της επένδυσης Στοιχεία γνωµοδοτήσεων Κ.Γ.Ε. και αποφάσεων για τροποποιήσεις της αρχικής απόφασης υπαγωγής (ηµεροµηνίες) Έλεγχοι επένδυσης i. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία αίτησης (πρώτου ή δεύτερου) ελέγχου ii. Αριθµό πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία συγκρότησης Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) iii. Σύνθεση Κ.Ο.Ε. (κωδικοί και ονοµατεπώνυµα ελεγκτών) iv. Ηµεροµηνίες µετακίνησης Κ.Ο.Ε. v. Υποβολή εκθέσεων ελέγχου (αριθµός πρωτοκόλλου, ηµεροµηνία, σύνολο πιστοποιηµένων δαπανών) Απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας Εκταµιεύσεις i. Στοιχεία υπολόγων (κωδικός, ονοµατεπώνυµο) ii. Στοιχεία επιταγών πληρωµής (αριθµός, ηµεροµηνία ποσό) Στοιχεία γνωµοδοτήσεων Κ.Γ.Ε. και αποφάσεων για ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής και επιβολής προστίµων (ηµεροµηνίες) Μετά από αρχική επεξεργασία και αξιολόγηση το Κλιµάκιο Ελέγχου αποφάσισε να προχωρήσει σε εκτεταµένη επεξεργασία των ακολούθων τριών παραµέτρων: 6

8 α. Της διακύµανσης των χρονικών διαστηµάτων που µεσολαβούν σε όλα τα επιµέρους στάδια έγκρισης και υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος, από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας και την εκταµίευση των εγκεκριµένων επιχορηγήσεων. β. Της τήρησης ή µη της σειράς προτεραιότητας για εισαγωγή στη Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή, όπως αυτή καθορίζεται από την ηµεροµηνία της υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής. γ. Τον αριθµό και το ποσοστό χρέωσης επενδυτικών προγραµµάτων ανά αξιολογητή-εισηγητή και ελεγκτή στο σύνολο των ενταγµένων στον επενδυτικό νόµο 3299/2004 προγραµµάτων. εδοµένου ότι το Κλιµάκιο Ελέγχου δεν είχε τη δυνατότητα διασταύρωσης και παρέµβασης προς αποκατάσταση τυχόν λαθών κατά την καταχώρηση των στοιχείων στο Ο.Π.Σ., τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία καταγράφονται µε την επιφύλαξη της ορθότητας των δεδοµένων όπως αυτά παρασχέθηκαν από το Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παρά ταύτα επισηµαίνεται ότι το ποσοστό αστοχίας δεν µπορεί να είναι σηµαντικό ώστε να επηρεάσει εξαχθέντα γενικά συµπεράσµατα από την αξιολόγηση των στοιχείων. Από την ενδελεχή µηχανογραφική επεξεργασία των χορηγηθέντων στοιχείων προέκυψαν τα στατικά στοιχεία που ακολουθούν. Β.1 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια έγκρισης και υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος Β.1.1 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια της υπαγωγής του επενδυτικού προγράµµατος Όπως προκύπτει από τα παρασχεθέντα µηχανογραφικά στοιχεία το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων που υπήχθησαν στο ν.3299/2004 είναι 3478, ενώ 2171 αιτήσεις δεν οδήγησαν σε υπαγωγή του προγράµµατος. Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι η περίοδος ισχύος του εν λόγω επενδυτικού νόµου διαιρέθηκε σε δύο φάσεις, την Α ΦΑΣΗ από την αρχή ισχύος του νόµου µέχρι το τέλος του 2006 και τη Β ΦΑΣΗ από τις αρχές του 2007 µέχρι την ολοκλήρωση της ισχύος του νόµου. Από τα 3478 επενδυτικά προγράµµατα που υπήχθησαν, τα 992 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και τα 2486 στη Β ΦΑΣΗ, ενώ από τις 2171 µε υπαχθείσες αιτήσεις, οι 240 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και οι 1931 στη Β ΦΑΣΗ. Β Χρόνος από την αίτηση υπαγωγής µέχρι την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (για πρώτη φορά) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι δύο µήνες (60 ηµέρες). 7

9 α. Ο χρόνος αυτός, για τα υπαχθέντα επενδυτικά προγράµµατα, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 60 έως 869 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: i. Για το σύνολο των 3478 επενδυτικών προγραµµάτων ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (από-έως σε ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ έτη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2, , , , ,5 749 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΣΥΝΟΛΟ) µήνες 894 (26%) µήνες 122 (4%) 2-6 µήνες 749 (22%) µήνες 378 (11%) 6-12 µήνες 1336 (37%) ii. Για τη ΦΑΣΗ Α (992 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος):263 επενδ. προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος):729 επενδ. προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Α ΦΑΣΗ) 2-6 µήνες 263 (27%) 6-12 µήνες 729 (73%) 8

10 iii.για τη ΦΑΣΗ B (2486 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 0 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 1093 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 378 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 894 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 122 επενδυτικά προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Β ΦΑΣΗ) µήνες 122 (5%) 2-6µήνες 0 (0%) µήνες 894 (36%) 6-12 µήνες 1093 (44%) µήνες 378 (15%) β. Ο χρόνος αυτός, για τα απορριφθέντα επενδυτικά προγράµµατα, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 57 έως 871 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 1828 προγράµµατα οι οποίες φαίνονται να εισήχθησαν στη γνωµοδοτική Τα υπόλοιπα 353, εκ του συνόλου των 2171 αιτήσεων οι οποίες δεν οδήγησαν σε υπαγωγή, φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική (η δοθείσα εξήγηση είναι ότι απεσύρθη το ενδιαφέρον από τους επενδυτές πριν την αξιολόγηση). Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: i. Για το σύνολο των 1828 προγραµµάτων που εισήχθησαν στη γνωµοδοτική ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2, , , , ,

11 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΣΥΝΟΛΟ) µήνες 115 (6%) 2-6 µήνες 104 (6%) 6-12 µήνες 287 (16%) µήνες 1008 (55%) µήνες 314 (17%) ii. Για τη ΦΑΣΗ Α (240 προγράµµατα) Χρόνος 473 ηµέρες: (~16 µήνες): 1 πρόγραµµα Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 103 προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 69 προγράµµατα Τα υπόλοιπα 67 προγράµµατα φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (Α ΦΑΣΗ) 6-12 µήνες 70 (40%) 2-6 µήνες 103 (60%) iii. Για τη ΦΑΣΗ B (1931 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 1 πρόγραµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 218 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 313 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 1008 προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 115 προγράµµατα 10

12 Τα υπόλοιπα 286 προγράµµατα φαίνονται ότι ουδέποτε εισήχθησαν στη γνωµοδοτική. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ (ΦΑΣΗ Β ) µήνες 115 (7%) 2-6 µήνες 1 (0,05%) 6-12 µήνες 218 (13%) µήνες 313 (19%) µήνες 1008 (61%) Β Χρόνοι από την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) για πρώτη φορά µέχρι τις επόµενες Κ.Γ.Ε. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφεται ότι χρειάστηκαν να εισαχθούν προς γνωµοδότηση προγράµµατα σε περισσότερες της µιας Κ.Γ.Ε. α. Οι χρόνοι επανεισαγωγής των επενδυτικών προγραµµάτων στην Κ.Γ.Ε. για γνωµοδότηση για την υπαγωγή της επένδυσης, στις περιπτώσεις που είχαµε τελικά υπαγωγή της επένδυσης, είναι οι ακόλουθοι: i. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 2 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1101 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να επανεισαχθούν στην Γνωµοδοτική για δεύτερη φορά ήταν 899. Από αυτές 94 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 77 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. ii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 2 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 3 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 894 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τρίτη φορά ήταν 79. Από αυτές 10 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 12 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. iii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 3 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 4 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1126 ηµέρες. Ο 11

13 αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τέταρτη φορά ήταν 14. iv. Χρόνος από εισαγωγή στην 4 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 5 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 231 ηµέρες. Ο αριθµός των υποθέσεων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για πέµπτη φορά ήταν 3. Τα επενδυτικά προγράµµατα τα οποία υπήχθησαν στον επενδυτικό νόµο µετά από εισαγωγή σε περισσότερες από µία Κ.Γ.Ε. ήταν 899. Συνολικά ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική µέχρι την ολοκλήρωση των γνωµοδοτικών για υπαγωγή του επενδυτικού προγράµµατος φθάνει τις 2253 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 3 4 2, ,5 12 1, ,5 61 0, ,5 709 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ 1η ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ µήνες 61 (7%) µήνες 24 (3%) µήνες 12 (1%) µήνες 10 (1%) 36 µήνες 4 (0,5%) 6-12 µήνες 82 (9%) 0-6 µήνες 709 (79%) β. Οι χρόνοι επανεισαγωγής των επενδυτικών προγραµµάτων στην Κ.Γ.Ε. για γνωµοδότηση για την υπαγωγή της επένδυσης, στις περιπτώσεις που είχαµε τελικά µη υπαγωγή της επένδυσης, είναι οι ακόλουθοι: 12

14 i. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 1 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 2 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1342 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να επανεισαχθούν στην Γνωµοδοτική για δεύτερη φορά ήταν 221. Από αυτά 50 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 59 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. ii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 2 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 3 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 2015 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τρίτη φορά ήταν 30. Από αυτά 12 εισήχθησαν µετά από 1 και πλέον έτος, ενώ 6 εισήχθησαν µετά από 6 έως 12 µήνες. iii. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 3 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 4 η Γνωµοδοτική φθάνει τις 1191 ηµέρες. Ο αριθµός των προγραµµάτων που χρειάσθηκε να εισαχθούν στην Γνωµοδοτική για τέταρτη φορά ήταν 6. iv. Ο χρόνος από την εισαγωγή στην 4 η Γνωµοδοτική έως την εισαγωγή στη 5 η Γνωµοδοτική για το µοναδικό πρόγραµµα που χρειάστηκε να εισαχθεί στη γνωµοδοτική για 5 η φορά ήταν 64 ηµέρες. Το πρόγραµµα µε 5 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 1, το ακόλουθο: B ΥΠΕ/5/03466/Ε ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. Τα προγράµµατα µε 4 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 6, τα ακόλουθα: A A B A A B ΥΠΕ/4/01135/Ε KAVALA FLOAT GLASS AE. ΥΠΕ/4/00055/Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ. ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΕ/5/03466/Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. ΥΠΕ/4/00888/Ε ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΥΠΕ/4/00624/Ε ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΦΟΡΕΣΤ ΒΙΛΑΤΖ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕ/5/01224/Ε FOREST VILLAGE Ε.Π.Ε. Τα προγράµµατα µε 3 γνωµοδοτικές για υπαγωγή είναι 30, τα ακόλουθα: 13

15 PICAR ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ A ΥΠΕ/4/00440/Ε ΧΩΡΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ Μ.Τ.Σ. B ΥΠΕ/5/00876/Ε ACTION SYNERGY A.E. B ΥΠΕ/5/00276/Ε GRAND OLYMPIC HOTEL. A ΥΠΕ/4/00224/Ε FOOD TRADE Ε.Π.Ε. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΕ B ΥΠΕ/5/00038/Ε & ΣΙΑ ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΓΑΡΜΠΗΣ Ε.Ε. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Ε.Ε. B ΥΠΕ/5/00039/Ε A ΥΠΕ/4/00761/Ε ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. B ΥΠΕ/5/00755/Ε ΑΦΟΙ Κ. ΚΑΡΟΚΗ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) B ΥΠΕ/5/00386/Ε ΛΑΖΟΥΛΑΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ A ΥΠΕ/4/00282/Ε WAREHOUSE LOGISTICS ΑΕ A ΥΠΕ/4/00888/Ε ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙ ΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. A ΥΠΕ/4/00336/Ε Ι ΚΑΙ Ν ΠΑΠΠΟΥ Ο.Ε. ΦΟΡΕΣΤ ΒΙΛΑΤΖ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ B ΥΠΕ/5/01224/Ε FOREST VILLAGE Ε.Π.Ε. B ΥΠΕ/5/00041/Ε Ι & Π ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Ο.Ε. A ΥΠΕ/4/00851/Ε ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ ΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ A ΥΠΕ/4/01125/Ε ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΕ ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ B ΥΠΕ/5/00421/Ε ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ A ΥΠΕ/4/00512/Ε ΒΑΙΟΣ Η. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΕΒΕ ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε. A ΥΠΕ/4/00019/Ε B ΥΠΕ/5/01124/Ε ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε A ΥΠΕ/4/00245/Ε MAVIN ΑΕ. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ A ΥΠΕ/4/01135/Ε KAVALA FLOAT GLASS AE. A ΥΠΕ/4/00624/Ε B ΥΠΕ/5/03466/Ε A ΥΠΕ/4/01034/Ε ALTEX AEE ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ.ΒΙΟΚΟΤΑ ΑΕ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΤΙΒ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ B ΥΠΕ/5/00363/Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. A ΥΠΕ/4/00055/Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ. ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΝΑΥΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ B ΥΠΕ/5/00418/Ε "Η ΡΟ ΟΣ" Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A ΥΠΕ/4/01096/Ε ΒΑΡ Η Α.Ε. A ΥΠΕ/4/00495/Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΛΥΚΗΘΟΣ ΑΕ 14

16 Β Χρόνος από την εισαγωγή στην Κεντρική Γνωµοδοτική Επιτροπή (Κ.Γ.Ε.) για πρώτη φορά µέχρι την απόφαση υπαγωγής Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι ένας µήνας (30 ηµέρες). Ο χρόνος αυτός βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι έως 685 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 2546 προγράµµατα. Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚ ΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 5-6 µήνες 320 (13%) 12 µήνες 25 (1%) 9-12 µήνες 91 (4%) 6-9 µήνες 372 (15%) 4-5 µήνες 298 (12%) 3-4 µήνες 327 (13%) 0-1 µήνες 460 (17%) 1-2 µήνες 274 (11%) 2-3 µήνες 379 (14%) Σηµειώνουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις ο χρόνος αυτός ήταν δύο (2) µόνον ηµέρες, όπως για παράδειγµα τα επενδυτικά προγράµµατα µε κωδικούς ΥΠΕ/5/Ο2466/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2467/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2507/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2500/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2501/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2502/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2504/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2505/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2506/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2585/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2679/Ε, 15

17 ΥΠΕ/5/Ο2732/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2733/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2735/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2737/Ε, ΥΠΕ/5/Ο2808/Ε,ΥΠΕ/5/Ο2986/Ε,ΥΠΕ/5/Ο3216/Ε και ΥΠΕ/5/Ο3379/Ε που έτυχαν θετικής γνωµοδότησης στις και η απόφαση υπαγωγής υπεγράφη δύο (2) ηµέρες αργότερα, στις Β Χρόνος από την αίτηση υπαγωγής µέχρι την απόφαση υπαγωγής Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 7 παρ.7 εδ.(α) ν.3299/2004 είναι τρεις µήνες (90 ηµέρες). Ο χρόνος αυτός βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 102 έως 1779 ηµέρες. Οι χρόνοι αυτοί αφορούν 3478 προγράµµατα, εκ των οποίων 992 ανήκουν στην Α ΦΑΣΗ και τα 2486 στη Β ΦΑΣΗ. Η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ii. Για το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων (3478 προγράµµατα) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ , , , , , ,5 228 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ µήνες µήνες 47 (1%) 6 (0,2%) µήνες 114 (3%) µήνες 879 (25%) 3½-6 µήνες 228 (7%) 6-12 µήνες 1242 (36%) µήνες 410 (12%) µήνες 546 (16%) 16

18 iii. Για τη ΦΑΣΗ Α (992 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 228 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 732 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 16 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 7 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος 24 µήνες ( 2 έτη): 4 επενδυτικά προγράµµατα ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (Α ΦΑΣΗ) µήνες 16 (2%) µήνες 7 (1%) 24 µήνες 4 (0,4%) 3½-6 µήνες 228 (23%) 6-12 µήνες 732 (74%) iv. Για τη ΦΑΣΗ B (2486 προγράµµατα) Χρόνος από 0-6 µήνες (0-0,5 έτος): 0 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από 6-12 µήνες (0,5-1 έτος): 510 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1-1,5 έτη): 530 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (1,5-2 έτη): 403 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2-2,5 έτη): 875 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος από µήνες (2,5-3 έτη): 114 επενδυτικά προγράµµατα Χρόνος 36 µήνες ( 3 έτη): 53 επενδυτικά προγράµµατα 17

19 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΜΕΧΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (Β ΦΑΣΗ) µήνες 114 (5%) 36 µήνες 53 (2%) 0-6 µήνες 0 (0%) 6-12 µήνες 510 (21%) µήνες 875 (35%) µήνες 403 (16%) µήνες 530 (21%) Β.1.2 Χρόνοι που µεσολαβούν στα επιµέρους στάδια του ελέγχου του επενδυτικού προγράµµατος Όπως προκύπτει από τα παρασχεθέντα µηχανογραφικά στοιχεία το σύνολο των επενδυτικών προγραµµάτων του ν.3299/2004, για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία ελέγχων στο Ο.Π.Σ., είναι Β Χρόνος από την αίτηση για έλεγχο µέχρι τη συγκρότηση του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος µε βάση το άρθρο 8 παρ.1(β) εδ.4 ο ν.3299/2004 είναι ένας µήνας (30 ηµέρες). α. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 1 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 2 έως 1030 ηµέρες, µε την ακόλουθη κατανοµή: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε ηµέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2, ,5 3 1, ,5 28 0, , , , , , , , , ,

20 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 1 η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ 6-12 µήνες 91 (5%) µήνες 28 (2%) >18 µήνες 10 (1%) 0-6 µήνες 1728 (92%) ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 1η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ (για τα προγράµµατα που συγκροτήθηκε ΚΟΕ εντός 6 µηνών) 4-5 µήνες 239 (14%) 5-6 µήνες 77 (4%) 0-1 µήνα 215 (12%) 3-4 µήνες 289 (17%) 1-2 µήνες 447 (26%) 2-3 µήνες 460 (27%) β. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 2 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 2 έως 1030 ηµέρες. Τα στοιχεία αφορούν 312 επενδυτικά προγράµµατα για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία δευτέρου ελέγχου στο ΟΠΣ και η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

21 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ 2 η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΕ 5-6 µήνες 12 (4%) 6-12 µήνες 24 (8%)?12 12 (4%) 0-1 µήνας 62 (20%) 4-5 µήνες 16 (5%) 3-4 µήνες 36 (12%) 2-3 µήνες 59 (19%) 1-2 µήνες 91 (28%) Β Χρόνος από τη συγκρότηση του Κ.Ο.Ε., µετά από 1 η αίτηση για έλεγχο µέχρι τη µετακίνηση του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) Ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος, όπως προκύπτει έµµεσα, µε βάση το άρθρο 8 παρ.1(β) εδ.4 ο ν.3299/2004 είναι µικρότερος από δύο µήνες (60 ηµέρες), αφού εντός δύο µηνών από την συγκρότηση του Κ.Ο.Ε. πρέπει να έχει υποβληθεί η έκθεση ελέγχου. α. Ο χρόνος αυτός, όταν πρόκειται για την 1 η αίτηση για έλεγχο, βρέθηκε, µετά την επεξεργασία των µηχανογραφικών στοιχείων, να είναι από 1 έως 848 ηµέρες. Τα στοιχεία αφορούν 1478 επενδυτικά προγράµµατα για τα οποία έχουν καταχωρηθεί στοιχεία πρώτου ελέγχου στο ΟΠΣ και η κατανοµή των χρόνων είναι η ακόλουθη: ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε έτη) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε µήνες) ΧΡΟΝΟΣ (από-έως σε ηµέρες) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2-2,5 2 1, ,5 40 0, , , , , , , , , ,

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΟΜΑ Α ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ περιοχές LEADER ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΝΟΜΟΥ ΡΟ ΟΠΗΣ 1 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα