ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Πρόλογοι Συνοπτικός πίνακας περιεχομένων Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ 1ο ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ - ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 1 ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Α) Γενικά Β) Η διαταγή πληρωμής είναι διαδικασία με έγγραφα Γ) Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής Δ) Διαταγή πληρωμής και ταχύτητα Ε) Η αίτηση ΣΤ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα Ζ) Έγγραφα κατάλληλα Η) Διαταγή πληρωμής Θ) Προπαρασκευή για άσκηση ανακοπής Ι) Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής ΙΑ) Απόδειξη και βάρος αποδείξεως ΙΒ) Ανακοπή αναγνωριστική αγωγή ΙΓ) Λογαριασμός αλληλόχρεος κλπ ΙΔ) Ανατοκισμός ΙΕ) Αναγνώριση ΙΣΤ) Καταναλωτής ΙΖ) Παραγραφή... 52

2 22 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΙΗ) Αίτηση - Αντικείμενο της δίκης - Εκκρεμοδικία - Δεδικασμένο ΙΘ) Τελική επισήμανση Κ) Η απόφαση 10/1997 Ολομελείας Αρείου Πάγου ΓΕΝΙΚΑ - Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩ- ΜΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ Α) Γενικά Β) Η αίτηση γενικώς Γ) Γιατί ενδιαφέρει το περιεχόμενο της αιτήσεως Δ) Περιεχόμενο της αιτήσεως - Ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα Ε) Αίτηση Τα αναγκαία στοιχεία στην αίτηση Ειδικώτερα η αιτία - Η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσόν ΣΤ) Θεωρία της εξατομικεύσεως - Και άρθρα και Ζ) Αοριστία δικογράφου γενικώς Η) Αοριστία αιτήσεως Έννομες συνέπειες Θ) Επιταγή Απαραίτητα στοιχεία Ι) Λογαριασμός ανοικτός, τρεχούμενος, αλληλόχρεος - Απαραίτητα στοιχεία ΙΑ) Τα έγγραφα αναφέρονται και επισυνάπτονται στην αίτηση (Επίκληση και προσαγωγή) ΙΒ) Έγγραφα και αοριστία αιτήσεως Σχέση των ΙΓ) Απόκρουση απόψεων ΙΔ) Ανακεφαλαιωτικά - Συνοπτικώς τα θέματα - Η γνώμη μου ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Φύση της διαταγής πληρωμής Β) Διάγνωση δεν γίνεται Γ) Προϋποθέσεις για έκδοση διαταγής πληρωμής - Φύση των Δ) Θετικές προϋποθέσεις Ε) Αρνητικές προϋποθέσεις ΣΤ) Προθεσμία Αίρεση Όρος Αντιπαροχή Ζ) Τι μπορεί να αποφανθεί ο δικαστής

3 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 23 Η) Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής Θ) Η επίδοση της διαταγής πληρωμής γενικώς Ι) Άγνωστης διαμονής ΙΑ) Επίδοση σε διαμένοντες στο εξωτερικό ΙΒ) Επίδοση εντός δύο μηνών ΙΓ) Σε θάνατο Συγχώνευση - Μετατροπή Πτώχευση ΙΔ) Πρόσθετες διαδικαστικές προϋποθέσεις ΙΕ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΙΣΤ) Τειρεσίας ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΙΚΑΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΩΣ Α) Νομιμοποίηση γενικά Β) Ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος Γ) Παθητική νομιμοποίηση - Καθ' ου η αίτηση Δ) Περιπτώσεις νομιμοποιήσεως Ε) Ικανότητα παραστάσεως ΣΤ) Έννομο συμφέρον Ζ) Πλαγιαστικώς αίτηση και ανακοπή ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ KAI ΔΙ- ΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Δικαιοδοσία Β) Καθ' ύλη αρμοδιότης Διαδικασία ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικά Β) Είναι αρμόδια Γ) Παρέκταση αρμοδιότητος Δ) Σε πώληση ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΠΟΙΑ Α) Αποδείξεις γενικώς Β) Απόδειξη μόνο από έγγραφα σε διαταγή πληρωμής Γ) Τι πρέπει να περιέχει το έγγραφο - Αντικείμενο αποδείξεως

4 24 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Τα έγγραφα γενικώς Ε) Ιδιωτικά έγγραφα ΣΤ) Δημόσια έγγραφα Ζ) Αντίγραφα Η) Η υπογραφή εκδότη στο ιδιωτικό έγγραφο Θ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο Ι) Υπογραφή από εκπρόσωπο εταιρείας ιδίως νομικού προσώπου ΙΑ) Πλαστά έγγραφα ΙΒ) Εμπορικά βιβλία Απόσπασμα ΙΓ) Μαγνητοταινία ΙΔ) Ηλεκτρονικές υπογραφές ΙΕ) Ηλεκτρονικές επιστολές ( ) ΙΣΤ) Τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) ΙΖ) Φωτοτυπία ΙΗ) Τηλεγράφημα Κ) Με έγγραφο αθεώρητο από Δ.Ο.Υ. ή έγγραφο αχαρτοσήμαντο κλπ ΚΑ) Μη πληρούντα προϋποθέσεις νόμου ΜΕΡΟΣ 2ο ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩ- ΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Α) Γενικά ΙΙ) Η ΕΠΙΤΑΓΗ Β) Γενικά για επιταγή Προέλευση ν. 5960/ Γ) Αξιογραφικές θεωρίες Δ) Ισχύουσες αρχές Ενστάσεις Ε) Έγκυρη επιταγή ΣΤ) Ποια στοιχεία δεν απαιτούνται Ζ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη επιταγή Η) Εμφάνιση και βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής για δυνατότητα αναγωγής κλπ

5 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 25 Θ) Προθεσμία εμφανίσεως - βεβαιώσεως αρνήσεως πληρωμής Ι) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση; ΙΑ) Απόψεις για τη βεβαίωση ΙΒ) Συνέπειες σε έκπτωση και παραγραφή ΙΓ) Εξαιρέσεις στην 8ημερη προθεσμία ΙΔ) Άκυρη επιταγή λόγω της αιτίας ΙΕ) Επιταγή οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΙΣΤ) Επιταγή - Ρήτρες ΙΖ) Αναστολή του απαιτητού ΙΙΙ) Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΗ) Ισχύουσες αρχές Σχέση συναλλαγματικής με επιταγή ΙΘ) Έγκυρη συναλλαγματική Κ) Δυνατές περιπτώσεις ενεργειών με βάση έγκυρη συναλλαγματική ΚΑ) Εμφάνιση και διαμαρτύρηση συναλλαγματικής για δυνατότητα αναγωγής ΚΒ) Προθεσμία εμφανίσεως και διαμαρτυρήσεως συναλλαγματικής ΚΓ) Αυτεπαγγέλτως ή κατ' ένσταση ΚΔ) Απόψεις ΚΕ) Συνέπειες σε έκπτωση ΚΣΤ) Εξαιρέσεις στην προθεσμία δύο ημερών για διαμαρτύρηση συναλλαγματικής ΚΖ) Άκυρη λόγω αιτίας ΚΗ) Συναλλαγματική οπισθογραφήσιμη - Ποιος ο κομιστής - Τεκμήρια ΚΘ) Αναστολή του απαιτητού ΕΠΙΤΑΓΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Αδικοπραξία σε επιταγή Διαταγή πληρωμής B) Επιταγή άκυρη Γ) Αλλοιώσεις σε επιταγή

6 26 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Ανάκληση επιταγής Ε) Να έχει διαμαρτυρηθεί - Βεβαιωθεί η άρνηση πληρωμής της επιταγής - Έκπτωση Αναγωγή ΣΤ) Επιταγή οπισθογραφηθείσα μετά το διαμαρτυρικό κλπ (μετοπισθογράφηση) Ζ) Εις διαταγή - Όχι εις διαταγή - Στον κομιστή - Και μεταβίβαση Η) Επιταγή δίγραμμη Θ) Επιταγή έγκυρη Ι) Επιταγή μεταβιβασθείσα με οπισθογράφηση και εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής επιταγή ΙΒ) Ενέχυρο σε επιταγή ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα επιταγή ΙΔ) Ελάττωση ή επίταση ευθύνης εξ επιταγής ΙΕ) Επιταγή ευκολίας ΙΣΤ) Επιταγή κλαπείσα ή απωλεσθείσα - Υπεξαιρεθείσα ΙΖ) Επιταγή λευκή ΙΗ) Επιταγή μεταχρονολογημένη ΙΘ) Επιταγή παραγεγραμμένη ή σε έκπτωση Κ) Επιταγή πλαστή ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Επιταγή και πτώχευση ΚΓ) Τριτεγγυητής επιταγής ΚΔ) Σχέση από υποκειμένη αιτία με επιταγή ΚΕ) Υπογραφή από αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Υπογραφή με αυτοσύμβαση ΚΖ) Διοικητική ποινή Πρόστιμο ΚΗ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΘ) Επιταγή κηρυχθείσα ανίσχυρη Λ) Διεθνής επιταγή σε ξένο νόμισμα κλπ ΛΑ) Καταπιστευμένη επιταγή ΛΒ) Πληρωτέα από κοινό λογαριασμό

7 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 27 ΛΓ) Σε αλληλόχρεο κλπ λογαριασμό ΛΔ) Επιταγή σε πώληση κλπ ΛΕ) Συνοπτικά διαταγή πληρωμής και επιταγή ΛΣΤ) Λόγω πληρεξουσιότητος ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Εξ αδικοπραξίας Β) Συναλλαγματική άκυρη Γ) Συναλλαγματική με αλλοιώσεις Δ) Ανάκληση συναλλαγματικής Ε) Αν δεν έχει διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική ΣΤ) Μετοπισθογραφηθείσα συναλλαγματική Ζ) Συναλλαγματική εκδοθείσα όχι εις διαταγήν Η) Δίγραμμη συναλλαγματική Θ) Έγκυρη συναλλαγματική Ι) Συναλλαγματική μεταβιβασθείσα με εκχώρηση ΙΑ) Ελλιπής συναλλαγματική ΙΒ) Ενέχυρο σε συναλλαγματική ΙΓ) Εταιρεία υπογράφουσα συναλλαγματική ΙΔ) Ευθύνη εκ συναλλαγματικής, ελάττωση και επίταση ΙΕ) Ευκολίας συναλλαγματική ΙΣΤ) Κλαπείσα συναλλαγματική ΙΖ) Λευκή συναλλαγματική ΙΗ) Μεταχρονολογημένη συναλλαγματική ΙΘ) Παραγεγραμμένη συναλλαγματική Κ) Πλαστή συναλλαγματική ΚΑ) Ποινική ευθύνη ΚΒ) Πτώχευση σε συναλλαγματική ΚΓ) Τριτεγγύηση σε συναλλαγματική ΚΔ) Υποκείμενη αιτία σε συναλλαγματική ΚΕ) Με αντιπρόσωπο ΚΣΤ) Με αυτοσύμβαση

8 28 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΚΖ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός ΚΗ) Κηρυχθείσα ανίσχυρη ΚΘ) Διεθνής - Σε ξένο νόμισμα Λ) Καταπιστευμένη συναλλαγματική ΛΑ) Σε αλληλόχρεο ΛΒ) Συναλλαγματική σε πώληση κλπ ΑΝΟΙΚΤΟΣ, ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟ- ΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΥΣ Α) Γενικά - Τα προβλήματα - Γιατί το ενδιαφέρον Τράπεζες Β) Δημοκρατία - Ισότητα Ανισορροπία Γ) Αρχή της εμπιστοσύνης - Προστασία καταναλωτή ΓΟΣ Δ) Η στάση των τραπεζών Ε) Η νομολογία ΣΤ) Νομοθετικές πρωτοβουλίες - Η προσπάθεια εκλογικεύσεως απέτυχε Ζ) Πρακτικά της Βουλής για το άρθρο 42 ν. 2912/ Η) Ήδη υπήρξε πλήρης επιστροφή στα πολύ παλιά Θ) Ανατοκισμός - Η μεγάλη επίδρασή του Ι) Να κρατήσομε τα διδάγματα - Ατυχώς χρειάζονται και θα χρειασθούν ΙΑ) Γενικά για αίτηση και αποδείξεις ΙΒ) Έγγραφα κατάλληλα ΙΓ) Λογαριασμός ΙΔ) Είδη λογαριασμών - Έχει δημιουργηθεί ασάφεια Σύγχυση ΙΕ) Τρεχούμενος λογαριασμός ΙΣΤ) Ανοικτός λογαριασμός ΙΖ) Αλληλόχρεος λογαριασμός ΙΗ) Απόδειξη - Επικληθέντα Επισυναφθέντα ΙΘ) Αποδεικτέα - Βάρος αποδείξεως Κ) Εμπορικά βιβλία - Απόσπασμα Επικύρωση Σύμβαση αποδείξεως

9 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 29 ΚΑ) Αίτηση - Κονδύλια χρεωπιστώσεων ΚΒ) Τόκοι - Τόκοι τόκων ΚΓ) Παραγραφή ΚΔ) Κλείσιμο του λογαριασμού ΚΕ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΚΣΤ) Κατάχρηση κλπ ΚΖ) Εγγυητής ΚΗ) Ανακοπή ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗ- ΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Πώληση με συμφωνητικό Γ) Πώληση με τιμολόγια ι) Επιστροφή εμπορευμάτων Δ) Εργολαβική αμοιβή Ε) Μίσθωση - Μισθώματα κλπ ΣΤ) Παρακαταθήκη Ζ) Μέρισμα ανωνύμου εταιρείας Η) Διατροφή Θ) Πιστωτικής κάρτας υπόλοιπο Ι) Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση ΙΑ) Κινητής τηλεφωνίας - Ηλεκτρικού ρεύματος - Νερού - Τηλεφώνου κλπ ΙΒ) Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΙΓ) Αναγνώριση ή υπόσχεση χρέους ΙΔ) Εγγύηση Εγγυητής ΙΕ) Δάνειο ΙΣΤ) Κοινόχρηστα πολυκατοικίας ΙΖ) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ΙΗ) Με απόφαση χορηγήσεως άδειας εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης ΙΘ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός

10 30 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Κ) Ασφάλιστρα ΚΑ) Από καταναλωτή ΚΒ) Καταναλωτή προστασία ΜΕΡΟΣ 3ο ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 13 ΓΕΝΙΚΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΕΩΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 632, Α) Ανακοπή Βασικές αρχές Προϋποθέσεις Β) Δικαιούμενοι να ασκήσουν ανακοπή Κατά ποίων Γ) Διαδικασία ασκήσεως ανακοπής Δ) Περιεχόμενο ανακοπής - Ορισμένοι οι λόγοι Ε) Προθεσμία ασκήσεως ανακοπής Αργίες - Ανωτέρα βία - Επίδοση ΣΤ) Αρμόδιο δικαστήριο Ζ) Λόγοι ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής Η) Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής Προθεσμία Θ) Διαδικασία εκδικάσεως ανακοπής Ι) Ισχυρισμοί και αποδείξεις από τον ανακόπτοντα (270, 650, 671, 432 κλπ) ΙΑ) Αποδείξεις από τον καθ' ου η ανακοπή ΙΒ) Βάρος αποδείξεως ΙΓ) Αμφισβήτηση αποδεικτικής ισχύος εγγράφου - Προσβολή εγγράφου ως πλαστού ΙΔ) Αποφάσεις ΑΝΑΚΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ Α) Γενικά Β) Σύγχρονη άσκηση Γ) Δικαιούμενοι Λόγοι Δ) Αρμοδιότης καθ' ύλη Ε) Αρμοδιότης κατά τόπο ΣΤ) Διαδικασία εκδικάσεως Ζ) Προθεσμία ασκήσεως

11 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 31 Η) Διαδικασία ασκήσεως Θ) Πρόσθετοι λόγοι Ι) Λόγοι παραδεκτοί απαράδεκτοι ΙΑ) Υποχρεωτική σώρευση λόγων ανακοπής ΙΒ) Περιεχόμενο Αοριστία ΙΓ) Στοιχείο η βλάβη ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α) Γενικά Β) Σχέση αναγνωριστικής αγωγής με ανακοπές Γ) Χρησιμότης της αναγνωριστικής αγωγής Δ) Έννομο συμφέρον ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ (632 ΚΑΙ 633) ΜΕ ΑΝΑΚΟΠΗ (933) ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (70) Α) Ανακοπή άρθρων 632 ή Β) Ανακοπή των άρθρων 632, 633, 933 ΚΠολΔ Γ) Η αναγνωριστική αγωγή Δ) Άσκηση ανακοπών 632 και ΜΕΡΟΣ 4ο ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 18 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α) Ορισμός ενδίκων μέσων Β) Ένδικα βοηθήματα Γ) Ποια τα ένδικα μέσα Δ) Άσκηση των ενδίκων μέσων Περιεχόμενο Ε) Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ΣΤ) Δικαιούμενοι - Έννομο συμφέρον Ζ) Ανακοπή άρθρων ΚΠολΔ ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ Α) Γενικώς Β) Τακτική διαδικασία Γ) Με διαδικασία πιστωτικών τίτλων Δ) Με άλλη ειδική διαδικασία

12 32 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Ε) Προθεσμία ΣΤ) Στο Εφετείο ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Α) Γενικά Β) Δικαιούμενοι Γ) Έννομο συμφέρον Δ) Διαδικασία ασκήσεως Ε) Οι δανειστές ΣΤ) Προθεσμία Ζ) Αρμόδιο δικαστήριο Η) Αποτελέσματα ασκήσεως και παραδοχής ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΙ- ΤΗΣΗ - ΠΛΑΓΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ Α) Αφορμές - Τα θέματα Β) Γενικά Γ) Η παρέμβαση γενικώς Δ) Κύρια παρέμβαση Ε) Η πρόσθετη παρέμβαση ΣΤ) Έννομο συμφέρον σε παρέμβαση Ζ) Παρέμβαση στη διαδικασία της διαταγής πληρωμής Η) Πλαγιαστική αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής Θ) Πλαγιαστική ανακοπή Ι) Ανακοπή τρίτου ΕΦΕΣΗ - ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΕΦΕΣΕΩΣ Α) Γενικά για την έφεση Β) Διατάξεις δημοσίας τάξεως Ενστάσεις προνομιακές Γ) Σε ανακοπή άρθρων 632, 633 ΚΠολΔ Δ) Εφαρμοστέες διατάξεις στην έφεση στις διάφορες διαδικασίες Ε) Λόγοι εφέσεως και πρόσθετοι λόγοι ΣΤ) Συμπέρασμα για το παραδεκτό Ζ) Προθεσμία

13 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 33 Η) Διαδικασία ασκήσεως προσθέτων λόγων εφέσεως ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Α) Εξεταστέα θέματα Β) Άσκηση αναιρέσεως Προσδιορισμός Γ) Διαδικασία Δ) Περιεχόμενο αναιρέσεως Πρόσθετοι λόγοι Ε) Άσκηση Προθεσμία για πρόσθετους λόγους Δεν υπολογίζονται οι πριν την ημέρα συζητήσεως αργίες ΣΤ) Αοριστία Ζ) Περιορισμός των λόγων αναιρέσεως Η) Όταν γίνει δεκτή η αναίρεση ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ Α) Γενικά Β) Σε διαταγή πληρωμής ΜΕΡΟΣ 5ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 25 ΑΝΑΣΤΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 632) Α) Γενικά η αναστολή σε διαταγή πληρωμής Β) Αναστολή εκτελεστότητας - Αναστολή διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως Γ) Αίτηση αναστολής άρθρου Προϋποθέσεις Συνέπειες Δ) Ανάκληση αποφάσεως αναστολής - Πότε Προϋποθέσεις Ε) Μετά την απόρριψη της ανακοπής πρωτοδίκως ΣΤ) Κατά το άρθρο 724 ΚΠολΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (938, 1000, 565) Α) Εκτέλεση διαταγής πληρωμής Β) Ανακοπή (933) Γ) Άσκηση ανακοπών 632 και Δ) Αναστολή εκτελεστότητος εκτελέσεως Ε) Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως (938)

14 34 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Αναστολή άρθρου Ζ) Αναστολή εκτελεστότητος (565) ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Α) Γενικά η παραγραφή Β) Παραγραφή επιταγής Γ) Παραγραφή συναλλαγματικής Δ) Σε διαταγή πληρωμής Ε) Πρώτο στάδιο μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής ΣΤ) Δεύτερο στάδιο από την έκδοση της διαταγής πληρωμής μέχρι την πρώτη επίδοση της διαταγής πληρωμής Ζ) Τρίτο στάδιο μεταξύ της πρώτης και δεύτερης επιδόσεως της διαταγής πληρωμής Η) Τέταρτο στάδιο που αρχίζει αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής μετά τη δεύτερη επίδοση της διαταγής πληρωμής Θ) Εικοσαετής παραγραφή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ Α) Γενικά Β) Αντικείμενο της δίκης Γ) Εκκρεμοδικία ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ Α) Δεδικασμένο Σκοπός Β) Διατάξεις που ρυθμίζουν το δεδικασμένο Γ) Σχέση δεδικασμένου με αντικείμενο της δίκης και εκκρεμοδικία Δ) Γενικώς - Τι καλύπτει το δεδικασμένο Ε) Δεδικασμένο σε αγωγή ΣΤ) Δεδικασμένο σε διαταγή πληρωμής Ζ) Δεδικασμένο ως προς τις δύο επιδόσεις της διαταγής πληρωμής Η) Άλλοι τρόποι αποκτήσεως δεδικασμένου της απαιτήσεως της διαταγής πληρωμής

15 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 35 Θ) Φύση συνέπειες δεδικασμένου από διαταγή πληρωμής ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΗ Α) Φύση προσημειώσεως Β) Διατάξεις νόμου Γ) Τροπή σε υποθήκη Δ) Εκδίκαση διαφορών Ε) Κατάταξη Απόσβεση ΣΤ) Πτώχευση Συγχώνευση Θάνατος Ζ) Έκδοση διαταγής πληρωμής Η) Εξάλειψη προσημειώσεως Θ) Εκτέλεση Ιδίως της εμπράγματης αγωγής ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Α) Φύση συντηρητικής κατάσχεσης Β) Διάταξη νόμου Γ) Άλλες διατάξεις εφαρμοζόμενες Δ) Προϋπόθεση η ύπαρξη εννόμου συμφέροντος Ε) Έννομες συνέπειες ΣΤ) Τρόπος ενέργειας Ζ) Εις χείρας τρίτου Η) Μεσεγγύηση Θ) Μετατροπή σε αναγκαστική κατάσχεση Ι) Εκδίκαση διαφορών ΙΑ) Αναστολή συντηρητικής κατασχέσεως Αντικατάσταση ΙΒ) Αναστολή εκτελέσεως διαταγής πληρωμής ΙΓ) Ακατάσχετα ΙΔ) Ως προς τους Δήμους κλπ ΙΕ) Ακύρωση ή εξόφληση διαταγής πληρωμής ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (914, 579 2, 550) ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (940, 703) Α) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 914) Β) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 550) Γ) Επαναφορά των πραγμάτων (άρθρο 579 2)

16 36 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων Δ) Επαναφορά πραγμάτων (730 2) Ε) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940) ΣΤ) Δικαίωμα αποζημιώσεως - Προσωρινά εκτελεστή απόφαση (940 1) Ζ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 2) - Τελεσίδικη απόφαση Η) Δικαίωμα αποζημιώσεως (940 3) - Ακύρωση αναγκαστικής εκτελέσεως Θ) Δικαίωμα αποζημιώσεως (703) Ι) Σε διαταγή πληρωμής - Επαναφορά και αποζημίωση (940) ΙΑ) Διαταγή πληρωμής - Επαναφορά (730) και αποζημίωση (703) ΙΒ) Προβληματισμός για τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου ΜΕΡΟΣ 6ο ΕΚΤΕΛΕΣΗ 33 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙ- ΤΗΣΕΩΣ - ΓΕΝΙΚΑ Α) Βασικές διατάξεις Β) Κατάσχεση Γ) Προϋποθέσεις Προδικασία Δ) Ανακοπή άρθρου 933, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙ- ΧΕΙΩΝ Α) Γενικά Β) Κατάσχεση κινητών Γ) Κατάσχεση ακινήτων πλοίων και αεροσκαφών Δ) Ειδικώς για κατάσχεση πλοίων και αεροσκαφών Ε) Κοινές διατάξεις ΣΤ) Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία

17 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 Γ) Συνέπειες κατασχέσεως Δ) Ανακοπή από οφειλέτη Ε) Υποχρέωση τρίτου να δηλώσει ΣΤ) Ανακοπή από τον κατάσχοντα Ζ) Υποχρεώσεις τρίτου Η) Καταφατική δήλωση και απόφαση που δέχεται ανακοπή Θ) Ασφαλισμένη απαίτηση Ι) Κατάσχεση εις χείρας τραπέζης ως τρίτης ΙΑ) Κατά δημοσίου κλπ ΙΒ) Ακατάσχετα ΙΓ) Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Α) Γενικά Β) Σώρευση αγωγών για την απαίτηση και την προσωποκράτηση Γ) Αγωγή αυτοτελής Δ) Αγωγή παρεμπίπτουσα Ε) Έμπορος και εμπορική υποχρέωσή του ΣΤ) Οι υποχρεώσεις από αδικοπραξία είναι εμπορικές για τον έμπορο Ζ) Ποιες οι απαιτήσεις από αδικοπραξία Η) Ομόρρυθμος εταίρος Θ) Προσωπική κράτηση εκπροσώπων νομικού προσώπου Ι) Σε πτώχευση ΙΑ) Αποκλεισμός - Απαγόρευση προσωπικής κρατήσεως ΙΒ) Εκτελεστός τίτλος Διαταγή πληρωμής κλπ ΙΓ) Αρχή αναλογικότητος ΙΔ) Προσωπική κράτηση - Άρθρο 11 ν. 2462/ Αρχή αναλογικότητος ΙΕ) Εκτέλεση ΙΣΤ) Άμυνα οφειλέτη ΙΖ) Απόλυση

18 38 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 37 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Α) Γενικώς Β) Διαταγή πληρωμής ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ- ΔΙΚΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ Α) Γενικά Β) Κληρονομητήριο Γ) Διαδικασία εκτελέσεως Δ) Επιταγή προς εκτέλεση Ε) Άρθρα 326, 327 ΚΠολΔ ΣΤ) Κληρονόμος εξ απογραφής ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Α) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Β) Δικαιώματα και υποχρεώσεις νομικού προσώπου Γ) Γενικώς τα μέλη των νομικών προσώπων Δ) Ομόρρυθμοι εταίροι Ε) Ετερόρρυθμοι εταίροι ΣΤ) Οι εταίροι ΕΠΕ Ζ) Μέτοχοι - Μετοχές ΑΕ Η) Εκπρόσωποι νομικών προσώπων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΡΘΡΟ Α) Γενικά Β) Ποιες οι διατάξεις Γ) Το άρθρο 919 ΚΠολΔ Δ) Άρθρο Με βάση απόφαση Ε) Άρθρο Εκτελεστοί τίτλοι πλην αποφάσεως ΣΤ) Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι Ζ) Καθολικοί - Οιονεί καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι Η) Άλλοι νόμοι Θ) Διαδικασία εκτελέσεως

19 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων 39 Ι) Σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙ- ΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙ- ΩΝ - ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ Α) Πρόβλεψη Β) Διαδικασία Γ) Μετά την απόφαση Δ) Εκτέλεση Ε) Δόση όρκου - Και μεταγενεστέρως ΣΤ) Διαπιστώσεις ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ - ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α) Γενικώς Β) Προϊσχύσαν δίκαιο Γ) Ισχύουσα νομοθεσία - Το Σύνταγμα Δ) Διεθνείς συμβάσεις Ε) Νόμοι ΣΤ) Χρόνος εκτελέσεως των αποφάσεων Ζ) Επί ποίων δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κλπ Η) Η διαταγή πληρωμής Θ) Εκτέλεση με διαταγή πληρωμής Ι) Κατά αλλοδαπού δημοσίου κλπ ΙΑ) Κατά ΟΤΑ ΙΒ) Τόκοι Παραγραφή ΠΤΩΧΕΥΣΗ Α) Τρόπος που εξέτασα τα θέματα πτωχεύσεως Β) Γενικά για την πτώχευση Γ) Έννομες συνέπειες πτωχεύσεως Δ) Ειδικώς η νομιμοποίηση Ε) Ειδικά θέματα

20 40 Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων ΣΤ) Άλλα ειδικά θέματα Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ κλπ ΜΕΡΟΣ 7ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) Απόφαση ΟλΑΠ 10/1997, με διαχωρισμό σε ζητήματα που εξετάζει ) Απόφαση ΕφΑθ 331/ ) Απόφαση ΑΠ 93/ ) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως, Αθανάσιος Αθανασάς ) Έναρξη της οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής Αθανάσιος Αθανασάς ) Η υπογραφή στα έγγραφα και τα νόμιμα τεκμήρια από τα άρθρα 424, 1110 ΑΚ για διαταγή πληρωμής, Χριστίνα Αθανασά Μέρος 8 ο ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΟΥ Α) Ευρετήρια ) Αλφαβητικό ευρετήριο ) Ευρετήριο νομικών διατάξεων ) Ευρετήριο συγγραφέων και δικαστών που παραπέμπω ) Ευρετήριο αποφάσεων Β) Πίνακες βιβλίων, μελετών και σημειωμάτων

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΑΣ Δικηγόρος Με τη συνεργασία ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΑΘΑΝΑΣΑ Δικηγόρων ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τι αντιμετωπίζει ο αιτών και ο καθ ου από την αίτηση μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ σελ. 2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ - ΑΡΘΡΟ 1 Α) Κείμενο άρθρου 1 επιταγής... Β) Έγκυρη επιταγή Αναγκαία στοιχεία Σχέση με συναλλαγματική...

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ 19 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενική εισαγωγή έννοια και χαρακτήρας της διαταγής πληρωμής (άρθρα 623, 624 ΚΠολΔ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 1 Ι ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΤΑ- ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 Σελ. Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων επί αυτοκινητικού ατυχήματος, στο οποίο ενεπλάκη αυτοκίνητο του δημοσίου [Παρατηρήσεις υπό ΕφΘεσ 2013/1994]... 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 17 ΜΕΡΟΣ 1ο 1) ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 61 Α) ΓΕΝΙΚΩΣ... 61 Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ. 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...7 Συντοµογραφίες...9 ΠPΩTO MEPOΣ Ρυθµίσεις του Κ 1. Έννοια και είδη αγωγών...27 Α. Πότε ασκείται αγωγή...27 Β. Η καταργηθείσα 5 του άρθ. 71 Κ...27 2. Απαγόρευση φορολογικής αγωγής...29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Α εκδόσεως... VII Πρόλογος Β εκδόσεως... VII Συντομογραφίες... ΙΧ Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υπό Ι.Σ. Σπυριδάκη)... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια εκούσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 97 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 97 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 99 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 107 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 108 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία...

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Έννοια και φύση ασφαλιστικών μέτρων... 91 2. Συνταγματική κατοχύρωση... 91 3. Ασφαλιστικά μέτρα και διαιτησία... 93 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ MEΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Τι είναι Δίκαιο.................................................... 5 2. Διακρίσεις του Δικαίου.............................................. 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες.. Γενική Εισαγωγή. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες.. ΙΧ XVII Γενική Εισαγωγή. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η προθεσμία αναψηλαφήσεως Ι. Εισαγωγή.. 5 ΙΙ. Οι υπ αριθμ. 564/2006, 78/2007 και 746/2008 αποφάσεις του Αρείου

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝΜΕΤΡΩΝ...... 3 Α. ΓΝΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ...... 3 Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...7 Πίνακας Α: Σύνθεση ΑΣΕΠ...9 ιάγραµµα Α: Ισχύον οργανόγραµµα ΑΣΕΠ (2003)...10

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24

Πρόλογος α' έκδοσης... 20. Πρόλογος β' έκδοσης... 22. 1. Επενδύσεις... 24. 1.1. Επένδυση... 24. 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 Περιεχόμενα Πρόλογος α' έκδοσης... 20 Πρόλογος β' έκδοσης.... 22 1. Επενδύσεις... 24 1.1. Επένδυση... 24 1.2. Επενδυτικός Κίνδυνος... 24 1.2.1. Κίνδυνος λόγω του πληθωρισμού (Inflation risk)... 25 1.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...7 Πίνακας Α: Σύνθεση ΑΣΕΠ...9 Πίνακας Β: Στατιστικά στοιχεία ιστοσελίδας ΑΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950) 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ"

περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 15 Εισαγωγή "ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ" α. Έννοια του δικαίου 18 1. Ορισμός του δικαίου 18 2. Χαρακτηριστικά στοιχεία του δικαίου 18 3. Δίκαιο και ηθική 19 4. Δίκαιο και χρηστά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Α. υστηματική ερμηνεία Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 1. Τπερχρέωση και εξυγίανση..3 1.1. Σο κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο.. 3 1.2. Σο πρόβλημα.6 1.3. Η εξυγίανση..8 2. Επισκόπηση των ρυθμίσεων, αρχές.10 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Ι. Βιβλίο πρώτο: Γενικές διατάξεις. Άρθρο 47 2 ΚΠολΔ: Δεν προσβάλλεται πλέον με ένδικο μέσο απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που παραπέμπει την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII Συντομογραφίες... ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων... 3 1.1. Γενικά, δικαιολογία... 3 1.2. Τυπική και ουσιαστική δημοσιότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε

Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012 Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ' ου η διαταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΟΛ.1080

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υπόδειγμα αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4. ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ1 (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (Άρθρου 4, άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ,

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, 904 1. - Τα ασφαλιστικά μέτρα, 904 4. - Ο τίτλος στην κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, 904 5. - Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, 904 9. - Ο εκτελεστός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr)

Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Βασικές πληροφορίες για τον Τειρεσία (πηγή: www.tiresias.gr) Στο site της Τειρεσίας ΑΕ διαβάζουμε : "Η Τειρεσίας ΑΕ είναι μια διατραπεζική εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Απαιτήσεις Λογιστική ΙΙ - ΤΟΕ-ΕΚΠΑ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Απαιτήσεις αποτελούν όλες οι αξιώσεις που έχει η επιχείρηση κατά φυσικών ή νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη

Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη Πρόλογος... VII Πρόλογος στην πέμπτη έκδοση... VIII Πρόλογος στην τέταρτη έκδοση... IΧ Πρόλογος στην τρίτη έκδοση... ΧI Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση... ΧΙΙ Πρόλογος στο τεύχος Ια της πρώτης έκδοσης... XΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 8-9 Απριλίου 2014 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... VII ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... IX ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... XIX Ι. ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. To δικαστήριο των ευθύνων στους «νόμους» του

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Θεσσαλονίκη 04-11-2008 Αριθμ.πρωτ.1034 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί Προλόγου.. ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί Προλόγου.. ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί Προλόγου.. VII ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1. Πλειστηριασμοί στην Αρχαία Αθήνα και αταξίες κατά τη διεξαγωγή τους Η περίπτωση του Αλκιβιάδη. 3 2. Οι θέσεις του Αριστοτέλη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου... 13 ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 1. Βασικές δικαϊκές αρχές στη «Ρητορική» του Αριστοτέλη και ισχύον δίκαιο... 17 2. Η ελληνική νομική σκέψη, και ειδικότερα δικανική, στις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αρ. Πρωτ.: 1006802/4/0013 ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση... 1 2. Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική ρήτρα... 2 3. Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα... 3 4. Ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής.

Μεταβίβαση λόγω ενεχύρου. Ο ενεχυράσας οφειλέτης που πλήρωσε ακάλυπτη επιταγή, αποκτώντας εκ νέου τον τίτλο, καθίσταται κομιστής της επιταγής. ΕφΘεσ 881/2012 ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ Πρόεδρος: Παναγιώτης Κατσιρούμπας. Δικαστές: Α. Πελεκούδα, Μ. Τσιλιγκαρίδου (Εισηγήτρια). Δικηγόροι: Δ. Νίκου, Β. Τρεμόπουλος. (79 1 ν. 5960/1972, 15 3 ν. 3472/2006, 71,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 27 Εισαγωγή... 35 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Γενικά... 38 1α. Πράγμα... 42

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...VII Συντομογραφίες...XVII Γενική βιβλιογραφία... XIX MEPOΣ A Γενική Eισαγωγή I. Iστορική εξέλιξη...3 II. Eνοποίηση δικαίου επιταγής...4 III. Eρμηνεία νόμου περί επιταγής...6

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών

Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Δημοσιονομικό Δίκαιο ΠΜΣ 2016-2017 Οι δημόσιες δαπάνες - Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών Ανδρέας Τσουρουφλής 10.1.2017 Δημόσιες δαπάνες Εκτέλεση Προϋπολογισμού Διενέργεια δημοσίων εσόδων Διενέργεια δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση)

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) (θεωρητική και πρακτική προσέγγιση) Σεμινάριο ενημέρωσης 26 Μαΐου 2010 Στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική η χρήση των αξιογράφων και ιδιαίτερα της επιταγής και της συναλλαγματικής γίνεται όλο και πιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής

Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης. διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής 1 Γ. Οι νομοθετικές τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής και στη δίκη της εναντίον της ανακοπής Στέφανος Πανταζόπουλος Εφέτης- Αναπληρωτής Καθηγητής Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα