-άτα. -ατα MOROSI STUDI 119 OTRANTO. -άτα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-άτα. -ατα MOROSI STUDI 119 OTRANTO. -άτα"

Transcript

1 ας -ας (επίρρ.) άλλαγας. -ας -ας (επίρρ.) αργάς, αποψαργάς -ας -ας (επίρρ.) αλλαγηµιάς, αποµιάς. -άτα -άτα (επίρρ.) αδερφάτα, αδερφικάτα, αναπαυτικάτα, αρχοντάτα -άτα Ν. Ελληνοµν.11, 488 -ατα MOROSI STUDI 119 OTRANTO Τον δέκατον τρίτον αιώνα ευρίσκοµεν αραιώς την χρήσιν των σήµερον επικρατουσών εν Κεφαλληνία εις -άτα τοπωνυµιών. κατάλ. Παραγωγ. -ατα Συνήθ. Η κατάληξ. -ατα π.χ. Φιλήµατα, δακκαµάτα, µαχαιράτα, χεράτα, εξ επιδράσεως κατά MOROSI, της Ιταλικής κατάληξ. -αtα. Είναι πιθανώς η -αδα γενοµένη -ατα ως λ.χ. ασπράτα =λευκότης, ωραιάτα =ωραιότης. Κατά τον PELEGRINI εν λ. daccamia υπάρχει εν OTRANTO και ο τύπος daccamata. -άτα Παπαδοπ. Γραµµ.Βορ. Ιδιωµ. 116 Επιρρ. -άτα -ιάσκοµαι αποδεξιάσκοµαι, αρραβωνιάσκοµαι -ιάσκουµαι αγκαλιάσκουµαι, αποντροπιάσκουµαι, αποφτουλιάσκουµαι -ίκα λ. γαστρίκα: Υποκορ. κατάλ. -ίκα, ιδ. κείµ. -ίκα Ιστορ. Λεξ. εν λ.: ανθίκα, βαρελλίκα, βουζβουζίκα, γαστρίκα -ίκα λ. βιβλιοδετικά -ικά ιδ. κείµ. -ικα λ. *αραέτσικα -ικα ιδ. κείµ. -ικα λ. βαρελλίκα -ίκα ιδ. κείµ. -ικα λ. βαρελλίκα -ίκα ιδ. κείµ. -ίκα ανθίκα παραγωγ. κατάλ. -ίκα -ικά Βλ. και -ικός Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αναρραφτικά, βιβλιοδετικά, βρουβερικά ικά Λεξικ.Ν. Ελλην. αναρραφτικά παραγωγ. κατάλ. -ικά -ίκα Πόντ. ατωρίκα, πβ. το Κυπρ. ατσίκα (ετσά -ικα έτσι) Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 1

2 ικά αγγελικά, αδερφικά, αδραχτικά, αερικά, ανατολικά, αποκοφτικά, αρπαχτικά αρχοντιακά, αρχοντικά. -ικά αγενικά, αλληγορικά -ικά αγαθούτσικα, αράπικα, αρχοντάδικα -ικά αγνικά -ίκα Κουκουλές σ.215 (Εν τη ρίζη) -ίκα Ψάλτης σ. 117 µαγουλίκα, κατσίκα, τσιbίκα -ίκα χ. 312, σ. 121 Καλάβρ. Πληθ. Σηµαίνουσα αµοιβήν. (πολλά παραδείγµατα) -ίκα Φιλήντας σ.510 -ικα Οινούς µανίκα, βίκα, µπρίκα, σκουλήκα. -ίκα Παπαδοπ. σ.106 -ίκα ιαµαντάρας σ. 647 Μεγίστη οθσιαστικά εξ ουσιαστικών. δ) µαγουλίκα Εν καιρώ. βραδυάτικα, ευτεριάτικα, µεσηµεριάτικα -ικά Επιστ. Επετ. Ζ 15 -ικα Balkan - Archiv 4, σ. 147 κεξ. -ίκας Ιστορ. Λεξ. εν λ. :γαµπρίκας -ικας αντικούτικας, αντράλικας. -ικα κατάλ. δηλούσα αµοιβήν. -ινα λ. γαριφαλίνα Εκ του ουσ. γαρίφαλο και της παραγωγικής καταλ. -ίνα -ίνα -ίνα Χατζιδ. Χατζιδ. Αθηνά 20 (1908),566 Ακαδηµ. Αναγνώσµ. Α,601 Ιστορ. Λεξ. Εν λ.: αβρακωτίνα, αγωρίνα, αδερφίνα, ακροχωραφίνα, Αλεξαντρίνα, αλογίνα, ασπροκολίνα, *αττελαγίνα, αφρίνα, αφταρίνα, βαϊνα, βαρβακίνα, βατσίνα (Ι), βοϊδελλίνα, βοϊδογλωσσίνα, βουτακίνα, βουτσίνα, γαλατσίνα, γαριφαλίνα. Ιστορ. Λεξ. Εν λ.: αβρακωτίνα, αγωρίνα, αδερφίνα, ακροχωραφίνα, Αλεξαντρίνα, αλογίνα, ασπροκολίνα, *αττελαγίνα, αφρίνα, αφταρίνα, βαϊνα, βαρβακίνα, βατσίνα (Ι), βοϊδελλίνα, βοϊδογλωσσίνα, βουτακίνα, βουτσίνα, γαλατσίνα, γαριφαλίνα. -ινά αερινά -ίνα αγριαµπελίνα, αγριοµερσίνα, αθερίνα, αµπελίνα Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 2

3 ίνα αβγαρίνα, αγερίνα, αγια-μαρίνα, αγριογερακίνα, αγριολαφίνα, αγριοπροβατίνα, αγριοπροβατζίνα, αγωρίνα, αδερφίνα, αζίνα, αλογίνα, αργατίνα, ασπρολίνα, αρτίνα -ίνα Χατζιδ. ΜΝΕ Α,73 (αντί -ίνη) -ίνα Χ.312,σ. 99 Καλάβρ. -ίνα PSALTES BYZ. Σ. 269 Πβ. MEYER, NEUGR. STUD. III,76 -ίνα Χατζιδ. ΜΝΕ Β, 68 (θηλ. απ' αρσενικών) -ίνα Φιλήντας σ.508 -ίνα Φιλήντας Γραµµ. Β, 468 -ίνα Κουκουλές Οιν. σ ίνα Χατζιδ. ΜΝΕ, Β,162 -ίνα Ψάλτης Θρακικά,σ.112 ουσιαστικά -ίνα χ.511 τυπ. διάγρ. δ.8 Εύβ.(Όρ.) Παραγωγική κατάλ. Θηλυκών των ζώων. - ίνα λαγίνα, αετίνα, προβατίνα, ελαφίνα. -ίνα Πόντ. -ίνα καταλ. ανδρωνυµικών: Θόδωρος - Θοδωρίνα, Γιάννης - Γιαννίνα, Πέτρος - Πετρίνα Λάζαρος - Λαζαρίνα, Παύλος - Παυλίνα. -ίνα Balkan-Archiv 4, σ.116 -ίνα ΜΝΕ 2, 79 κεξ ι' ανδρωνυµικά, µεγεθυντικά, θήλεα -ινά -ινά ιδ. -ινός -ίνα Φιλήντας Γραµµ. -ίνα. Λατινοϊταλικό προσκόλληµα caballina > καβαλλίνα σαν τα παραπάνου, λ.χ. βατσίνα, γραδίνα, καρδερίνα, καρίνα, καρκίνα, κασσετίνα, κουρτίνα, λαπίνα, σεντίνα, σκορπίνα, σταµατίνα, τρεµεντίνα. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 3

4 ίνα Φιλήντας Γραµµ. -ίνα (Λατινικό -ina Paulina Παυλίνα) Παραστήνει: α) κύρια ονόµατα θηλυκά από οµόρριζα αρσενικά λ.χ. Πάβλος-Παβλίνα, Χρίστος - Χριστίνα, Αγγελής - Αγγελίνα κτλ. Β) τη γυναίκα του Προσώπου που σηµαίνουν αξίωµα και µερικά οικογενειακά σαν την παραπάνω που συναλλάζεται κιόλας µαζί της λ.χ. στρατηγός - στρατηγίνα (και -έσσα) έφορος - εφορίνα, βόιβοδας - βοϊβοδίνα, σούµπασης - σουµπασίνα, Κοντόπουλος -Κοντοπουλίνα, Λιάρος - Λιαρίνα, Λάσκαρης - Λασκαρίνα κτλ. γ) θηλυκά ζώων λ.χ. λαγός - λαγίνα και λαγουδίνα, λάφι - λαφίνα, πρόβατο - προβατίνα, βάθρακας - βαθρακίνα, κάβουρας - καβουρίνα, γεράκι - γερακίνα κτλ. -ίνα Χατζιδ. ΜΝΕ, Β,79-80 Ανδρωνυµικά εις -ίνα. Καταγωγής δηλωτ. -ίνα Επιστ. Επετ. -ίνα: καταλ. Οικογενειακών ονοµατ. γεν. θηλ. Α 135 Πόθεν Α,135 και ωρµήθη και εις τι χρησιµε θει Α 134 Α,134 -ίνα Αρχ. Πόντ.3,143 Πόντ. (Κοτύωρ.) -ίνα, καταλ. Θηλυκών ονοµάτων δηλούσα την σύζυγον, ως Λάζαρος - Λαζαρίνα, Θόδωρος - Θοδωρίνα, Παπούλτς - Παπουλίνα, -ίνα Οινούς Σισµάντς - Σισµανίνα. α) ανδρωνυµικά: παπουτσίνα, καλατζίνα, σαµαρτζίνα, φαναρτζίνα, ντουφεξίνα β) µεγεθυντ.αλογίνα, αλαφίνα, µουλαρίνα, φκυαρίνα. -ίνα Παπαδοπ. σ.109 Πατρων. -ινδούµενε έφνερ Λεξ.154 Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αναχανινδούµενε -ινή αποτωρινή, αργεντινή, αρχινή -ίνη ανελίνη, απαρίνη -ινή Φιλήντας σ.513 -ινή -ίνη Επιστ. Επετ. Α,135 -ίνι Φιλήντας Γραµµ. -ινή Βλ. -ινός Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αργατινή -ίνη: τα ούτω λήγοντα µετεπλάσθησαν εις -ίνα Α 135 -ίνι (το ουδ. του ίνα) λ.χ. καναρίνι, καρδερίνι, λουστρίνι, ποτίνι, σκαρπίνι, κοφίνι κτλ ινι Λεξ. Αρχ. Ε,119 Εκ του ιταλ. -ino δοντίνι -ινι Φιλήντας Γραµµ. 468 (1401 β ) (Ιταλ.) Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 4

5 ινι αδερφίνι -ινο αγριοκύµινο, ασβεστοκάµινο -ινον αλισσοκόφινον -ινόν αγρινόν απαλλοτινός, απανινός, αποβραδινός, απογεµατινός, αποκατινός, αποπανινός, αποπισινός, αποσπερινός, αποσταρικινός, αποταχινός, αποτωρινός, -ινός αποϋστερινός, αποψινός, αργαδινός, αργοπορινός, αυγερινός, αυγινός, αυγισινός, αυρινός, αυρισινός αγελαδινός, αγριοµερινός, αερινός, αθερινός, ακρινός, αληθινός, αλλαϊνός, -ινός αλλαργινός, αλληφορσινός, αλλοϊνός, αλλοτινός, αλογινός, ανθρωπινός, αντιπροχτεσινός αγκάθινος, αέρινος, αίθινος, ακροκίτρινος, ακροκόκκινος, αµούργινος, -ινος ανάθινος, ανεµοκλώστινος, ανεµορρίπινος, ανθρώπινος, άξινος, αράχνινος, αργυροπράσινος, ασπροσίζινος, αστέρινος -ίνος (θ αιώνος) αγριολουπίνος -ίνος αδραχτυλλίνος -ίνος Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αδραχτυλλίνος -ινός Λεξ. Ν.Ελλην. λ. γαρµπινός Εκ. Του ουσ. γαρµπής και της παραγωγικής καταλ. -ινός, ή εκ του Ιταλ. Garbino, τονισθέντος κατά τά βορεινός, νοτινός, κλπ. -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. γάττινος Εκ του ουσ. γάττα ή γαττί και της παραγωγικής καταλ. -ινος -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αστέρινος -ινος ιδ. κείµ. -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. ανεµορρίπινος παραγωγ. κατάλ. -ινος -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αποµάγνινος -ινος ιδ. κείµ. -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. βάτινος -ινος ιδ. κείµ. -ινός Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αποψινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αργατινή παραγωγική κατάλ. -ινή -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αραποσίτινος -ινος ιδ. κείµ. -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αράχνινος -ινος ιδ. κείµ. -ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. αργύρινος -ινος ιδ. κείµ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 5

6 ινος Λεξ. Ν.Ελλην. λ. άστρινος -ινος ιδ. κείµ. -ινος Ιστορ. Λεξ. εν λ.: ανεµορρίπινος, αποµάγνινος, αραποσίτινος, αράχνινος, αργύρινος, ασηµοβέργινος, αστέρινος, άστρινος, ατσάλινος, *βάτινος, βέργινος, βελούδινος, βούρλινος, βρίζινος, βρόχινος, βρύσινος, γάζινος, γαϊδουρίτσινος, γάµπρινος, γάντινος, γάττινος -ινός λ. αγελαδινός -ινός κατάλ. παραγωγική -ινός λ. βοϊδινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αγριοµερινός -ινός παραγωγ. κατάλ. -ινός λ. ακρινός κατάλ. -ινός -ινός λ. αποταχινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αργοπορινός παραγωγ. κατάλ. -ινός -ινός λ. Αρκαδινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αρχινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. απλαδινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αποβραδινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. απογεµατινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αποκαλοκαιρινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αποκατινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αποµπροστινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αποπανινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αλλοϊνός παραγωγική κατάλ. -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αλλοτινός παραγωγική κατάλ. -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αλογινός παραγωγική κατάλ. -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. αντικρινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. απανινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. απεκειθινός -ινός ιδ. κείµ. -ινός λ. Αλεξαντρινός παραγωγ. κατάλ. -ινός Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 6

7 ινός λ. αλλαργαδινός παραγωγ. κατάλ. -ινός -ινός λ. αλλαργινός παραγωγ. κατάλ. -ινός ιδ. κείµ. -ινος Ψάλτης σ.129 -ινος DOSSIOS σ ινος Κουκουλές σ.224 -ινος Χατζιδ. ΜΝΕ Α,471 ΜΝΕ Β,σ.114 ΜΝΕ Β,σ.115 -ινος Παπαδοπ. σ Επίθετα εξ ουσιαστικών -ινος Χατζιδ. Λεξ. Αρχ. 3,109 -ινος Φιλήντας σ.512 -ινος PSALTES BYZ. σ ινος WEIGEL αγριοσταφυλίνος -ινος PSALTES BYZ. 296 (λατιν.καταλ.) -ινος Λεξ. Αρχ. Ε,235 Κέρκ. -ινος χ.547α, σ.92 Θήρ. Balkan-Archiv 4, -ινος σ.156 -ινος χ.312,σ.142 Καλάβρ. -ινος (Χατζιδ. ΜΝΕ 2,114 κεξ.) Προπαροξύτονα εις -ινος σηµαίνουν α) χρώµα: κίτρινος, κόκκινος, πράσινος κλ. β) ύλην: µάλλινος, ρούχινος, σιδεροβέργινο (κλουβί), τρίχινος γ) ποιότητα: αποµόργινο ή απογόργινο (ψωµί = ο έωλος άρτος) οξύτονα σηµαίνουν α) χρόνον: παλαιινός (= παλαιός), περσινός, τωρινός, ταχινή, χτεσινός, βραδινός κλ. β) τόπον: µεσινός, µπροστινός, πισινός, πλαϊνός απανινός, κλ. γ) το όµοιον προς το υπό της ρίζης δηλούµενον: ανθρωπινός, γαδουρινός κλπ. δ) το εξ ου σύγκειταί τι ή προέρχεται: αερνός, βοδινό, κρεατινή, τυρνή (βδοµάδα), χερνό (κρεάς) κλ. και τέλος ε) ιδ Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 7

8 ινός PSALTES BYZ. 295 Πβ.CHATZID. EINL 180, 285 και ΜΝΕ Β,114 -ινός -ινή ΧΛΑ Ηπ. (Κόνιτσ.) κατάλ. Εθνικ. Ζερµατ'νός - Ζερµατ'νή -ινός Φιλήντας σ.513 χ.312, σ. 100 Εθνικά -ινός Παπαδοπ. σ.116 Επίθετα εξ επιρρηµάτων -ινός παραγ. καταλ. δηλούσα την ύλην εκ της οποίας συνίσταταί τι, οµοιότητα -ινός Αθηνά 42,181 Ίµβρ. ή καταγωγήν οίον: αθρουπ'νός, προυτ'νός, ξουµιρ'νός, θιρ νός, Καστιρ'νός κλπ ινός Λαογρ. Γ,664 Καστρί Κυνουρίας "χάρµα ινός" εξ επωδής διά τό δείγµα όφεως -ινός κατάλ. χρονικών επιθέτων ατωριζνός = τωρινός, οπερσιζνός = περυσινός, πρωτιζνός = -ινός Πόντ. πρωτινός, οσηµερ'νός = σηµερινός, βραδυζνός = βραδινός, 139 µεσηµερνός = µεσηµερινός αυριζνός = αυρινός κατάληξις εθνικών: Πολύγυρος > Πουλυγυρ'νός, Λιαρίγκοβη > 140 -ινός χ.528,70 Μακεδ. Αρν. Λιαριγκοβ'νός, Κασσάντρα > Κασσαντρινός Balkan-archiv 4 -ινός 141 σ. 160 Balkan-archiv 4 -ινός 142 σ. 151 Επιστ. Επετ., -ινός 143 1,9 Επιστ. Επετ., -ινός, -ινά (ή -ινα) καταλ. Εθνικών εν τη νέα γλώσση 1,9 εξ Τό -ινός 144 1,132 θηλ. λήγει εις -ινή, ινός χ.772, σ. 155 Πελοπν.(Κοπανάκ.) Εθνικά -ινός: Φιλιατρινός (Φιλιατρά) -ινός: Σηµαίνει εκείνον που ανήκει στο νόηµα της ρίζας λ.χ. Τωρινός, ταχινός, αβρινός, αλλοτινός (κι' αλλοτεσινός κατά τούτο και τωρεσινός) περισυνός και µάλιστα -ερνός µε τον ξεπεσµό του ι απ' τη συνεργιά του πλαϊνού ρ λ.χ. Σηµερνός, νυχτερνός, υστερνός, καθηµερνός, ταχυτερνός, καλοκαιρνός, -ινός Φιλήντας Γραµµ. αποσπερνός κτλ. Και µερικά τοπονοµάτιστα, λ.χ. Πατρινός, Καστρινός, έτσι τονίστηκαν και τ' αρχαία -ίνος: Βυζαντινός, Αλεξαντρινός κτλ. Μερικά γίνανε ουσιαστικά λ.χ. καθηµερνή (µέρα =αντίθετο της σκόλης) στην Αρτάκη καθηµερνή) σπερνός (=ύµνος = η αποσπερνή ακολουθία) σπερνά (= κόλυβα, 146 Πάνορµο) κτλ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 8

9 1 -ινος: Σήµερα σηµαίνει εκείνον που έχει το χρώµα του ριζικού νοηµάτου λ.χ. Κόκκινος (=κόκκος = cochenille), κίτρινος (κίτρο), πράσινος (πράσο) κτλ. Τα -ινος Φιλήντας Γραµµ. πέτρινος, ξύλινος κτλ. Είναι της λόγιας γλώσσας, ο λαός λέει ξυλένιος, 147 πετρένιος κτλ. -ινός κατάλ. ιδιάζοντος 148 -ινός Χίος (Καρδάµ.) αθρωπινός, αγελαδινός, γαδουρινός, θαλασσινός -ινός κατάλ. Χρόνου -ινός Χίος (Καρδάµ.) ταχινός, βραδινός, οψεσινός, αποσπερινός, πρψινός, φετινός, τωρινός, ινός Κίµωλ. σηµµερινός, Πασκαλινός καλοκαιρινός, παλαινός, ψωµατιανός, µπροστινός ινός Χατζιδ. ΜΝΕ 2, 114 -ινος Οινούς Παρ' ήν και -ινή) Ιστορ. Λεξ. Εν λ.: αγριοµερινός, αερινός, ακρινός, αλλαργαδινός, αλλαργινός, αλλοϊνός, αλλοτινός, αλογινός, αντικρινός, απαλλοτινός, απανινός, απεκειθινός, απλαδινός, αποβραδινός, απογεµατινός, αποκαλοακιρινός, αποκατινός, αποµπροστινός, αποπανινός, αποταχινός, αποτωρινός, αποψινός, αργοπορινός, Αρκαδινός, αρχινός, αυγινός, *αυγισινός, αυγουστινός, αφαρινός, αψινός, βδελυξινός, βοϊδινός, βουβαλινός, βραδινός (Ι), βραδινός (ΙΙ), βροχερινός, βρόχινος, γαϊδουρινός, γαρµπινός. α) χρώµα: κόκκινος, πράσινος, κίτρινος β) ύλην: ελάτινος, κέντρινος, πεύκος, ρούχινος, τρίχινος, πλατάνινος, λεύκινος, ξύλινος, µάλλινος, δερµάτινος τα οξύτονα: α) χρόνον: αυγεσινός, βραδεσινός, πρωινός, τωρινός, περσινός, β) τόπον: κοντινός, πισινός, πλαϊνός, απανινός. γ) το όµοιον προς το υπό της ρίζης δηλούµενον: γαϊδουρινός, ανθρωπινός, δ) το εξ' ου προέρχεται: βοϊδινό, γιδινό -ίνος Φιλήντας Γραµµ. -ίνος (Λατιν. -inus: Pelegrinus > πελεγρίνος Σηµαίνει α) διάφορα κοινά φανερωµένα λ.χ. λικουρίνος, πελεγρίνος β) εκείνον π' ανήκει στο δόγµα, στην εταιρεία ή σε ότι άλλο παραστήνει το ριζικό νόηµα Λιβερτίνος, καπουκίνος γ) τοπονοµάτιστα λ.χ. Λεβαντίνος, Αλτζερίνος, τριεστίνος -ινος Χίος (Καρδάµ.) µάλλινος, τρίχινος, ξύλινος, πέτρινος, πράσινος -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. *απογινίσκοµαι -ίσκω ιδ. κείµ. λ. αγκαλίσκω Εκ του ουσ. αγκαλά, δι' ό ιδ. αγκάλη, και της παραγωγικής -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. καταλ. -ίσκω -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αποβγαινίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 9

10 ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ.*αποδιαλυνίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ.ανασανίσκω παραγωγ. κατάλ. -ίσκω -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αποθυµανίσκω -ίσκω ιδ.κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. *αρνίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αρτιρίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. απορεξίσκοµαι -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αρχοντυνίσκω -ισκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. ακροβαλίσκω κατάλ. -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. βγαλίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. βαρυνίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. ακροκαθίσκω κατάλ. -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αποφουσκαρίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. *αποστανίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αποξυλιανίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. *βαλλίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Κουκουλές Οιν. σ ίσκω Λεξ.Ν. Ελλην. λ. βολταρίσκω -ίσκω ιδ. κείµ. -ίσκω Ψάλτης σ.102 Θράκ. Πβ. Χατζιδ. EINL. 165 και ΜΝΕ 1,299 -ίσκω Χατζιδ. ΜΝΕ Β,541 Σινασσ. -ίσκω χ.314, σ.206 βαρίσκω και βαρώ -ίσκω -µονή Αθηνά 24, 7 Πόντος (παρ' ήν και -ίσκοµαι) Ιστορ. Λεξ. εν λ: αγκαλίσκω, ακροβαλίσκω, αλαφρυνίσκω, ανασανίσκω, αποβγανίσκω, *αποδιαλυνίσκω, αποθυµανίσκω, αποξυλιανίσκω, *αποστανίσκω, αποφουσκαρίσκω, αρνίσκω, αρτιρίσκω, αρχοντυνίσκω, βαθυνίσκω, *βαλλίσκω, βαρίσκω, βαρυνίσκω, βγαλίσκω, βολταρίσκω, *βραδυνίσκω, βυζανίσκω. παιδεµονή, γιατρεµονή, γλυτωµονή, χορτασµονή, σηκωµονή, τελειωµονή, καµµωνή κτλ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 10

11 µονή Επιστ. Επετ. Η,β,6 -µονή Πόντος αφορισµονή -όκας αδερφόκας -µονή: καταλ. αφηρηµένων ουσιαστικών εν τη Ποντική διαλέκτω Η β,6 -όκας 183 KRETSCHMER σ.352 υιόκας, ανιψιόκας όκας -όντας Χατζιδ. ΜΝΕ Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αδερφόκας, ανιψιόκας Κατάλ. Μετοχών Επιστ. Επετ. -οντες 186 ΙΒ,21 -ου -ου -οντες: αρχαϊκός τύπος της µετοχής σωζόµενος εν Κύµη αντί του συνήθους - οντας Ιβ 21 αλλαχού, αλλού, αναµεσού, ανού, ανταµού, αντυχού, απαναπανωτού, απανωτού, απασπρού, απαυτού, απετού, αποεργού, αποκοπού, απολιγού, απολοργού, αποπολλού, αποπορνού, αποπού, αποσπερού, αποχειρού, απωρού, αρεσού, αρπαχτικού, αστού, αυτού αδιαλίγου, ακλούθου, αλλάργου, αλλοίου, αλµάγκου, αναφούλου, ανκαβάδου, αντιπηθάρκου, ανω-πουκάτου, αξαύτου, απάνου, απαφάλλου, απέµπρου, απίκου, αποβούρου, απόγκου, απογύρου, αποκάτου, απολίγου, αποξόρτου, απόσου, άπου, αράδου, αραντουράου, άρθου -ου Ιστορ. Λεξ. εν λ.: *απαργού, αποκολού, αποκοπού, αρπαχτικού -ου λ. αποχτυπού ιδ. κείµ. -ου Τσακων. αραµού (=ηρεµώ), αργού -ουβιά Τσοπανάκης Σιατ. Ιδίωµα, σ ουβιά Παπαδοπ. σ. 109 Πατρωνυµικά -ούθε -ούκχου Τσακων. αφιερούκχου -ούν αρτουµεθαυριούν -ουβιά Μάρκος - Μαρκουβιά (= η γυναίκα του Μ.) Ιάν'τς - Ιανουβιά Αντ' αυτής σήµερον η -αινα > -ινα Μήτρινα Ιώρ'ινα Ιστορ. Λεξ. εν λ: αρπαχτικούθε Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 11

12 1 -ούππα, Μεγεθυντική κατάληξις εν τω Κυπριακώ ιδιώµατι -ούππα χ. 507, σ. ς Κύπρ. Παραδ. αρνούππα (αρνίν), αλούππα (αλουπός) κλπ πβ. και ουρίζω -ουρίζω αγουρούπα αλεθουρίζω, ανακαλουρίζω, ανακαµµουρίζω, κλαουρίζω λ.αναφτουρίζω υποκορ. κατάλ. -ουρίζω Επιστ. Επετ. ρήµατα υποκοριστικού τύπου: -ουρίζω Παν. Θεσσαλ. 18 καµµυτσουρίζω, αλεθουρίζω, φεγγουρίζω, πετουρίζω, κλαουρίζω ουρίζω λ.αλεθουρίζω υποκορ. κατάλ. -ουρίζω 202 -ουρίζω Χατζιδ. ΜΝΕ Β, ουρίζω MOROSI σ. 41 Mπόβ. Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αλεθουρίζω, αναφτουρίζω, γαλατουρίζω, γαλουρίζω ιδ. κείµ. Balkan -Archiv 4, 205 σ ) Αγιούσα, λεχούσα Ψάλτης σ ) δηλοί ελάττωµα: βροµούσα, σκατούσα κλπ. 206 (πβ. και Παπαδόπ.) λ. γαϊτανολαιµούσα Εκ των ουσ. γαϊτάνι και λαιµός και της παραγωγικής καταλ., δι ήν ιδ. 207 Άνθ. Παπαδόπ. Εν Αθηνά 37 (1925) 180 κεξ λ. αποκαµούσα 208 Εκ του ρ. αποκάµνω και της παραγωγικής καταλ λ.αργοβατούσα παραγωγική κατάλ. λ. αργοπατούσα παραγωγική κατάλ. λ. αραιοµαλλούσα ιδ. κείµ. λ.αραιοπαιδούσα ιδ. κείµ. λ. βοϊδοµµατούσα ιδ. κείµ. λ.αστροφεγγούσα ιδ. κείµ. λ. αργοπαιδούσα παραγωγική κατάλ. λ.αργοκυµατούσα παραγωγική κατάλ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 12

13 λ.ανταρούσα ιδ. κείµ. λ.ανοιχτοχερούσα ιδ. κείµ. λ.ανοιχτοπορτούσα ιδ. κείµ. λ.ανοιχτοπατούσα, ιδ. κείµ. λ.αµµούσα παραγωγ. κατάλ. ιδ. κείµ. λ.αγαπούσα καταλ. Παραγωγική λ.αποπαιδούσα ιδ. κείµ. λ.ανεµούσα παραγωγ. κατάλ. λ.αλεούσα παρα. κατάλ. λ.αλατούσα παραγ. κατάλ. Η αρχ. µετοχική κατάλ. Των περισπαµένωνε: ποι µε το συνεπαρµό της επιθετικής -όεις -όεσσα > -ούσσα, βυζαντ. Αιθαλούσ(σ)α, πτερούσ(σ)α, µελιτούσ(σ)α, οινούσ(σ)α κτλ. Φιλήντας Γραµµ. Σηµαίνει φανερωµένα λ.χ. (α)γγούσα, αθούσα, ανερρούσα, βρωµούσα, γαλατούσα, καλαντρούσα, κωλοσούσα, λαγκούσα, πατούσα, φαρµακούσα, µικρονούσα, λεχούσα κτλ. λ. γεβεντούσα εκ του ρ. γεβεντίζω και της παραγωγικής καταλ., δι ήν ιδ. Άνθ. Παπαδόπ., Αθηνά 37 (1925), 180 κ εξ. Φιλήντας Γραµµ.. Πέρασε και για θηλυκό προσκόλληµα µερικώνε συγκολληµένωνε µε - ος και -ης λ.χ. Σαρανταπόδαρος - σαρανταποδαρούσα, πικροκάταρος - πικροκαταρούσα, πικροκυµατούσα, ξανθόµαλλος - ξανθοµαλλούσα κτλ µαυροµάτης - µαυροµατούσα, γαϊτανοφρυδούσα, γοργοµαγειρευτής - γοργοµαγειρευτούσα κτλ. κατάλ. παρατατικού βλ. Αθηνάς 46, 174 κεξ κατάλ. παρατατικού βλ. Αθηνάς 46, 254 κεξ Αθηνάς 37,σ. 180 κε ιδ. κείµ. Χατζιδ. ΜΝΕ, Β,162 Αµαντος Λεξικ. Αρχ. 2,30 Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 13

14 Παπαδοπ. σ.116 (Εκ των µετοχών, ουχί εκ του ενεστώτος) Επιστ. Επετ. Ζ,52 χ.547α, σ.77 χ.547α, σ.94 Χ. Α.Χ.Χ. Φιλήντας σ Φιλήντας σ. 505 (ιδ. και κεφ. 1407) Παπαδοπ. Αθηνά 37,σ. 180 κεξ Οινούς, -ουσες καταλ. παρατατ.αναπτυχθείσα εκ της καταλ. -σαν του αορ. Ζ, 52 : καλαντρούσα (=η φίλανδρος), λεχούσα, ξαθοµαλλούσα, παλούσα, χελούσα (ιχθ.) και κύρ. Ονόµατα: Μαρκελλούσα, Μαρούσα, Ργινούσα. Ούτω λήγουν αι πρότερον µετοχαί: αναιρούσα (=άφαντος), Λεούσα (η Παναγία). Επίσης τα: κακαντρούσα, λιοµυαλούσα (< λιόµυαλη + λιονούσα), πολυπιαττούσα (η Σαρακοστή). (Ακούεται δε και το καθηµερούσιος [κατά το επιούσιος], Στ. Ψάλτη, Θρακικά 31) πβ. αµµούσσα, περί ής ιδ. Γ. Χατζιδάκη εν Αθηνά 29 (1917) σ. 201 και Επιστ. Επετ. Πανεπ. 13 (1913/4) σ. 185 αγκούσα, τσοχούσα, καούσα, δοντούσα, λεχούσα, βρωµούσα, ρούσσα, ξανθοµαλούσσα, τραγούσα Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αγαπούσα, αγγελοβλεπούσα, αγγελοθωρούσα, αγγελοµµατούσα, αγγελοφρυδούσα, αγιούσα, αγριοµµατούσα, αιµατούσα, αλατούσα, αλαφρονούσα, αλεούσα, αλευρούσα, αµµούσα, αµπελούσα, αµυγδαλογελούσα, αναβολούσα, ανακατούσα, *αναραιοδοντούσα, ανασυρτογαλούσα, ανεµούσα, ανοιχτοπατούσα, ανοιχτοπορτούσα, ανοιχτοχερούσα, ανταρούσα, αντρογυνούσα, αποκαµούσα, αποπαιδούσα, αραιοµαλλούσα, αραιοπαιδούσα, αργοβατούσα, αργοκυµατούσα, αργοπαιδούσα, αργοπατούσα, Αρετούσα, αρµυρούσα, ασπροµαλλούσα, ασπροµαντηλούσα, ασπροποδαρούσα, Ασπροφορούσα, Ασπροφουστανούσα, αστρονοµούσα, αστροφεγγούσα, αφούσα, αφροκυµατούσα, αφτουλλούσα, αχνογελούσα, *βαρειοπροκούσα, βαρελλοκορµούσα, βαρεοκρατούσα, βαρούσα, βαρυνούσα, βλαττούσα, βογγωβολούσα, βοϊδοµµατούσα, βρεχούσα, βροντολαλούσα, βροντωκοπανούσα, βρωµούσα, γαϊτανολαιµούσα, γαϊτανοφρυδούσα, γαλανοµµατούσα, γαλανοφρυδούσα, γαλατούσα, γαργαρολαιµούσα, γαργαροµιλούσα, γεβεντούσα Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 14

15 244 Χατζιδ. ΜΝΕ 2, 122 Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αγαπούσα, αγγελοβλεπούσα, αγγελοθωρούσα, αγγελοµµατούσα, αγγελοφρυδούσα, αγιούσα, αγριοµµατούσα, αιµατούσα, αλατούσα, αλαφρονούσα, αλεούσα, αλευρούσα, αµµούσα, αµπελούσα, αµυγδαλογελούσα, αναβολούσα, ανακατούσα, *αναραιοδοντούσα, ανασυρτογαλούσα, ανεµούσα, ανοιχτοπατούσα, ανοιχτοπορτούσα, ανοιχτοχερούσα, ανταρούσα, αντρογυνούσα, αποκαµούσα, αποπαιδούσα, αραιοµαλλούσα, αραιοπαιδούσα, αργοβατούσα, αργοκυµατούσα, αργοπαιδούσα, αργοπατούσα, Αρετούσα, αρµυρούσα, ασπροµαλλούσα, ασπροµαντηλούσα, ασπροποδαρούσα, Ασπροφορούσα, Ασπροφουστανούσα, αστρονοµούσα, αστροφεγγούσα, αφούσα, αφροκυµατούσα, αφτουλλούσα, αχνογελούσα, *βαρειοπροκούσα, βαρελλοκορµούσα, βαρεοκρατούσα, βαρούσα, βαρυνούσα, βλαττούσα, βογγωβολούσα, βοϊδοµµατούσα, βρεχούσα, βροντολαλούσα, βροντωκοπανούσα, βρωµούσα, γαϊτανολαιµούσα, γαϊτανοφρυδούσα, γαλανοµµατούσα, γαλανοφρυδούσα, γαλατούσα, γαργαρολαιµούσα, γαργαροµιλούσα, γεβεντούσα Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αγαπούσα, αγγελοβλεπούσα, αγγελοθωρούσα, αγγελοµµατούσα, αγγελοφρυδούσα, αγιούσα, αγριοµµατούσα, αιµατούσα, αλατούσα, αλαφρονούσα, αλεούσα, αλευρούσα, αµµούσα, αµπελούσα, αµυγδαλογελούσα, αναβολούσα, ανακατούσα, *αναραιοδοντούσα, ανασυρτογαλούσα, ανεµούσα, ανοιχτοπατούσα, ανοιχτοπορτούσα, ανοιχτοχερούσα, ανταρούσα, αντρογυνούσα, αποκαµούσα, αποπαιδούσα, αραιοµαλλούσα, αραιοπαιδούσα, αργοβατούσα, αργοκυµατούσα, Ξανθουδ. Ερωτόκρ. 517 αργοπαιδούσα, αργοπατούσα, Αρετούσα, αρµυρούσα, ασπροµαλλούσα, ασπροµαντηλούσα, ασπροποδαρούσα, Ασπροφορούσα, Ασπροφουστανούσα, αστρονοµούσα, αστροφεγγούσα, αφούσα, αφροκυµατούσα, αφτουλλούσα, αχνογελούσα, *βαρειοπροκούσα, βαρελλοκορµούσα, βαρεοκρατούσα, βαρούσα, βαρυνούσα, βλαττούσα, βογγωβολούσα, βοϊδοµµατούσα, βρεχούσα, βροντολαλούσα, βροντωκοπανούσα, βρωµούσα, γαϊτανολαιµούσα, γαϊτανοφρυδούσα, γαλανοµµατούσα, γαλανοφρυδούσα, γαλατούσα, 245 γαργαρολαιµούσα, γαργαροµιλούσα, γεβεντούσα - ούσα Η αρχ. µετοχική κατάλ. Των παροξυτόνωνε: γράφουσα. Σηµαίνει 246 Φιλήντας Γραµµ. φανερωµένα λ.χ. Αναβάλλουσα, τρέµουσα, φάγουσα, λήγουσα 247 -ούσι -ούσι κατάληξις γ πληθ. ρηµάτων βλ. Αθηνάς 47, 236 κε λ.γελεκόπον -πον Εκ του ουσ. γελέκι και της υποκορ. καταλήξεως -πον παρά την πουλο, δι' ήν ιδ. -πουλα βλ. κείµ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 15

16 1 εν λ.: γελεκόπον 249 -πον Ιστορ. Λεξ. Βλ. και -πουλλον και -πουλον λ. γειτονοπούλα -πούλα Εκ του ουσ. γείτονας και της παραγωγικής καταλ. -πούλα, δι' ήν ιδ πούλα πουλος βλ. κείµ. λ. αραποπούλλα -πούλλα ιδ. κείµ πούλα Φιλήντας Γραµµ. -πούλα -πούλα -πούλλα -πούλι -πούλλι Χατζιδ. -πουλο Φιλήντας Γραµµ. Balkan -Archiv 4, σ., 153 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 ΜΝΕ 1, 636 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 Λεξικ. ελτ. Θ,44 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 -πουλο Φιλήντας Γραµµ. 2, πούλα : το θηλυκό του - πουλο Σηµαίνει α) τη θυγατέρα του προσώπου που παραστήνει το ριζικό νόηµα λ.χ. βασιλοπούλα, Ελληνοπούλα, Τουρκοπούλα, αφεντοπούλα, αρχοντοπούλα κτλ. β) έµψυχα κι άψυχα θηλυκά µε µικρυντικό νόηµα λ.χ. Πορτοπούλα, χωροπούλα, φτωχοπούλα κτλ. Βλ. -πουλος Ιστορ. Λεξ. εν λ: γειτονοπούλα Ιστορ. Λεξ. εν λ.: αγαδοπούλλα, αγγελοπούλλα, αδερφοπούλλα, αετοµαχοπούλλα, αηδονοπούλλα, αλυσιδοπούλλα, απιδοπούλλα, αρβανιτοπούλλα, αριδοπούλλα, *αρµατωλοπούλλα, ατσιγγανο-πούλλα, βαγιοπούλλα, βαρειοπούλλα, βαρελλοπούλλα, βαρκοπούλλα, βασιλοπούλλα, βασιλόπουλλα, βεζιροπούλλα, βελεντζοπούλλα, βεργοπούλλα, βιγλοπούλλα, βιτσιβιδοπούλλα, βιτσοπούλλα, βλαχοπούλλα, βοσκοπούλλα, βουργαροπούλλα, βουτσελλοπούλλα, γαϊττοπούλλα, γαλλοπούλλα (-πούλι αντί -πούλλι) Βλ. -πούλι Ιστορ. Λεξ. εν λ.: γαϊδουροπούλλι - πουλο. Σηµαίνει α) κάθε νιόγεννο πουλί λ.χ. ορνιθόπουλο, περδικόπουλο, περιστερόπουλο κτλ. β) κάθε νιογέννητο ζώο λ.χ. γατόπουλο, λυκόπουλο, σαργόπουλο, γ) κάθε παιδί του προσώπου που παραστήνει το ριζικό νόηµα λ.χ. βασιλόπουλο, αρχοντόπουλο, παπαδόπουλο, πασαδόπουλο, φτωχόπουλο κτλ. δ) έµψυχα κι άψυχα µικρυντικά, λ.χ. καλογερόπουλο (= καλογεράκι) παιδόπουλο, σκουληκόπουλο, τραπεζόπουλο, σπιτόπουλο, παιχνιδόπουλο κτλ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 16

17 πουλο Λεξικ. Αρχ. 6, 310 Κύθν. βουδόπουλλο, γουρουνόπουλλο, κλωσσόπουλλο, πετεινόπουλλο Γραµµ.Βορ. ουσιαστικά εξ ουσιαστικών -πουλος Παπαδοπ. Ιδιωµ. 107 Υποκοριστικά -πουλον PSALTES BYZANT. 287 ιδ. και παράγρ πουλο Ψάλτης σ πουλο χ.312, Καλάβρ. Λεξικογρ. Αρχ.3, -πουλο Παπαδοπ Επιστ. Επετ. Γ, -πουλο πουλλο -πουλλο -πουλλο -πουλο -πουλον Χατζιδ. ΜΝΕ 1, 636 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 Λεξικ. ελτ. Θ, σ. 44 Οινούς Κύθν. Υποκορ. σύνηθ. Κοριτσόπουλλο, καλαθόπουλλο, σπιτόπουλλο -πουλλον τα ούτω λήγοντα εδήλουν αρχικώς το νεογνόν, είτα µεταβαλόντα σηµασίαν εδήλωσαν απλώς την καταγωγήν Γ, 83 λαγόπουλλο, µουλαρόπουλλο, κοσσουβόπουλλο (υποκορ.) τα δε σπιτόπουλλο, λαχανόπουλλο, παιδόπουλλο, κολοκυθόπουλλο, ανόπουλλο, κατσικόπουλλο, αγγουρόπουλλο συνωνυµούσι τοις κοµψόν και µέγα οίκηµα, δροσερόν και µέγα λάχανον, νέος ρωµαλέος και ωραίος κ. τ. ό. βουδόπουλλο, γουρουνόπουλλο, κλωσσόπουλλο, µυλωνόπουλλο, περδικόπουλλο, πετεινόπουλλο, σπαρδόπουλλο Ιστορ.Λεξ. εν λ.: αλογόπουλλο, αµπαρόπουλλο, αµπελόπουλλο, αµπελοφυλλόπουλλο, *αντερόπουλλο, *απογλυσµόπουλλο, απογουλαρόπουλλο, αραπόπουλλο, αρκουδόπουλλο, αρµεχτηρόπουλλο, αρνόπουλλο, αρρωστικόπουλλο, *αρσενικόπουλλο, *ασηµόπουλλο, *ασκηµόπουλλο, ασπρόπουλλο, ασπροφυλλόπουλλο, βαγενόπουλλο, βασιλόπουλλο, βατραχόπουλλο, βλαχόπουλλο, βοϊδόπουλλο, βοσκαρόπουλλο, βουτσελλόπουλλο, βωλόπουλλο. Βλ. -πουλος και -πουλλος Ιστορ. Λεξ. εν λ.: γαρδελόπουλο, γαστρόπουλο, γαττόπουλο, γαττουδόπουλο, γαττουλόπουλο (-πουλον αντί -πουλλον) Βλ. και -πον Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 17

18 πουλλον Λεξικ. ελτ. Θ, σ πουλος 274 -πουλος Φιλήντας σ πουλος -πουλος Ιστορ. Λεξ. εν λ.: ανθρωπόπουλλον, *αξιναρόπουλλον, *αποξυσµόπουλλον, αποπλιµόπουλλον, *αποφαγόπουλλον, *αρα-µαδόπουλλον, αραµπαδόπουλλον, αργαστηρόπουλλον, *αργατι-κόπουλλον, *αρκοπαλλακόπουλλον, *αρµαθόπουλλον, *αυλακό-πουλλον, *αυλόπουλλον, *αφτόπουλλον, αχερόπουλλον, αχλαδόπουλον, *αχνιδόπουλον, *αψιµόπουλλον, *βαβακόπουλλον, *βελονόπουλον, *βοτανόπουλλον, *βοτρυδόπουλλον, βουνό-πουλλο (Ι), *βουρόπουλλον, *βουρτσόπουλλον, *βουτυρόπουλον, *βρακόπουλλον, *βραχιολόπουλλον, *βραχιονόπουλλον, *γαβα-νόπουλλον λ. γαρδελόπουλο παραγωγ. κατάλ. -πουλο, δι' ήν ιδ. -πουλος ιδ. κείµ. λ. γαστρόπουλο Εκ του ουσ. γάστρα και της υποκορ. καταλ. -πουλο, δι' ήν ιδ. - πουλος λ. γαρδελόπουλο Εκ του ουσ. γαρδέλι και της παραγωγικής καταλ. -πουλο, δι' ήν ιδ. - πουλος -πουλος λ. αρνόπουλλο -πουλλο ιδ.κείµ. -πουλος λ. αραµπαδόπουλλον -πουλλον ιδ. κείµ. -πουλος Λεξ.Ν. Ελλην. λ. αποξυσµόπουλλον -πουλλον ιδ. κείµ. -πουλος λ. *αραµπαδόπουλλον -πουλλον ιδ. κείµ. -πουλος λ. *απιδόπουλλον -πουλλον ιδ. κείµ. -πουλος λ. απιδοπούλλα -πούλλα ιδ. κείµ. -πουλος λ. αλογόπουλλο υποκοριστική κατάλ. -πουλλο ιδ. κείµ. -πουλος λ. *απογλυσµόπουλλο -πουλλο ιδ. κείµ. -πουλος λ. *αντραδερφόπουλλον -πουλλον ιδ. κείµ. -πουλος λ. αγαδοπούλλα -πουλλος -πούλλα -πουλλο κατάλ. παραγωγική Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 18

19 287 -πουλος Αθηνά 15, 72 Κρήτ. Περί της πατρωνυµικής καταλήξεως -πουλος παρατηρώ ότι επί Ενετοκρατίας ήτο συνηθεστάτη εν Κρήτη (ως σήµερον εν Πελοποννήσω), εν ώ σήµερον συνήθης είναι η εις -ακις επικρατήσασα κατά τον παρελθόντα αιώνα και παραγκωνίσασα την -πουλλος, αλλά µόνον εις το αρσενικόν, διότι εις τα θηλυκά εξακολουθεί άνευ εξαιρέσεως η -πουλλα, ούτως ώστε ευρίσκεται και εκεί όπου τα αρσενικά έχουσι το -άκις. Ούτω π.χ. λέγεται Παππαδάκις αλλά Παππαδόπουλλα, Χατζάκις αλλά Χατζοπούλλα, Στρατάκις αλλά Στρατοπούλλα κτλ. Τούτο πιθανώς έγινεν διότι η κατάληξις -ακις δεν έχει θηλυκόν τυπικόν χαρακτηριστικόν εν ώ το -πουλλος είχεν. (το θηλ.: -ακαινα δηλοί την σύζυγον του αντιστοίχου π.χ. Παππαδάκις - Παππαδάκαινα = η σύζυγος του Παππαδάκι). - πουλος (Τ' αρσενικό των -πούλα -πουλο) Στούς βυζαντινούς εσήµαινε το γιο του προσώπου της ρίζας λ.χ. αρχοντόπουλος, αυθεντόπουλος, κοµητόπουλος, έτσι και αλεκτορόπουλος. Απ' αυτά πέρασε και σε οικογενειακά λ.χ. Ξανθόπουλος, Συρόπουλος, Φραγγόπουλος, Καλογερόπουλος. Σήµερα το - πουλος Φιλήντας Γραµµ. µεταχειριζούµαστε µόνο για οικογενειακά λ.χ. Γιατρόπουλος, Παπαδόπουλος, Κωστόπουλος, Νικολόπουλος, Σιµόπουλος κτλ. το προσκόλληµα - πουλο κτλ. είναι ολότελα νεοελληνικό, καµωµένο από συγκόλληση µε δεύτερο πουλος συγκολλητό το πουλί. λ. αλυσιδοπούλλα παραγωγική κατάλ. -πούλλα ιδ. κείµ. ΜΝΕ 1, 636 -πουλος 290 Περί των ονοµάτων εις -πουλλος -πούλλα, -πουλλον, -πουλλί πουλος -πουλος Κουκουλές Φιλήντας Οιν. σ., 218 σ. 501 ΜΝΕ Α, 650 και -πουλος Χατζιδ κεξ Λεξικ. ελτ. Θ, -πουλος 294 σ. 44 Βλ. και -πουλλος Λεξικ. ελτ. Θ, Βλ. -πουλος -πουλλος 295 σ. 44 Ιστορ. Λεξ. εν λ: αγαθόπουλλος λ. γαττουδόπουλο 296 -πουλος υποκορ. κατάλ. -πουλο, ιδ. κείµ. Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 19

20 1 λ. γαττουλόπουλο 297 -πουλος υποκορ. κατάλ. -πουλο, ιδ. κείµ πουλος -σία -σία -χνω αρπάχνω -χνω απορρίχνω -χνω αναρρίχνω -χνω απολυταρρίχνω -χτω αρπάχτω - χνω Φιλήντας Γραµµ. -χτω Φιλήντας Γραµµ. λ. γαττόπουλο Εκ του ουσ. γαττί και της παραγωγ. καταλ. -πουλο, -πούλι, δι' ήν ιδ. -πουλος αβιασία, αβλαστησία, αβοηθησία, αβρασία, αγερασία, αγνωρισία, αγνωσία, αγογγυσία, αγοραπωλησία, αγυµνασία, αδοκιµασία, αδοξασία, αδυνασία, αθεµελιωσία, αιµατοκυλισία, αιρεσία, ακαµασία, ακαµωσία, ακαπιστρωσία, αλαβωσία, αλουσία, αµαγαρισία, αµασία, αµελησία, αµεστοσία, αµετανοησία, αµιλησία, αµυρισία αναγαπησία, αναγκασία, αναδοσία, αναισθησία, αναµαρτησία, ανασυχασία, ανοικονοµησία, ανοστασία, ανταρσία, αντιβρασία, ανυποµονησία, αξεχωρισία, αξυπασία, απελπισία, απλανεσία, αποδοκιµασία, αποδοσία, αποστασία, αργοκινισία, αρεσία, αρτοκλασία, αρτυσία, ασαπησία, αστοχασία, ατσακισία - χνω (ριζικό -χ + νω) Κατά τούτο ταιριάζουνται µερικά αρχαία ρήµατα λ.χ. Απωθώ > αµπώχνω, προωθώ > σπρώχνω, διώκω > διώχνω, δράττω > αδράχνω, δεικνύω > δείχνω, ρίπτω > ρίχνω, ψαύω > ψάχνω κηρύττω > κηρύχνω. Και τα ντόπια αρπάχνω, διδάχνω, πλέχνω κτλ. (Κριτ. σηµ. το προσκόλληµα - νω κοντά στα απώθ-νω, σπρώθ-νω. Το θν > χν Πρβλ. παθνί > παχνί κτλ. Έτσι και αµπώχνω, σπρώχνω, κι απ' αυτά ξετραβήχτηκε το προσκόλληµα - χνω και πέρασε και στ' άλλα -χτω (ριζικό -χ + τω) λιγοστά µόνο: διώχτω, ρίχτω, πλήχτω, φρίχτω. Σε µερικούς τόπους συναλλάζεται µε το -χνω: λ.χ. σπρώχνω και σπρώχτω, αδράχνω και αδράχτω, ψάχνω και ψάχτω κτλ απ' τον αόριστο έσπρωξα, άδραξα, έψαξα κτλ. λ. αλλαργώνω Εκ του επιρρ. α λ λ ά ρ γ α κατά τα εις -ώ ν ω ρήµατα αβγώνω, αβδελλώνω, αγγριφώνω, αγιώνω, αγκαθώνω, αγκαρώνω, αγκιστρώνω, αγκυλώνω, αγκώνω, αγριώνω, αδερφώνω, αδικοµαζώνω, αδικοσκοτώνω, αδραχτώνω, αδυναµώνω, αετώνω, αθρακώνω, αθωώνω Ιστορικό Λεξικό της Ακαδηµίας Αθηνών ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 20

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα

Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΚΟΥ Φύλλα εργασίας για τη Γλώσσα Δ Δημοτικού ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τα εκπαιδευτικά μου βιβλία / Δημοτικό / Γλώσσα Γιάννης Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνα Μάρκου, Φύλλα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ

Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Η Η Α Α Η Α Α Α Α Η Α - Α/Α Ι... Ω Ο Ο Ο Α Α Ω Ο Ι. Α Η Ο Ι ΧΟ Η / Ω ΑΝ / Ν 1 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α Ν ΑΝ ΙΝ - ΝΑΙ ΝΑΙ 2 Ι...Ν. Αθ ώ Α Α ΑΝ Ν ΑΝΑ Ι - ΝΑΙ ΝΑΙ 3 Ι...Ν. Αθ ώ Α Ι Α Α - ΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. «Τα ζώα της φάρμας» Ναταλία Ραγκούση Νίκος Ταμπούσο Κώστας Μπερντούφης 1 «Πώς από το πρόβατο «φτάνουμε» στο μάλλινο σκούφο;» Κουρεύουν το προβατάκι παίρνουν το τρίχωμα το πλένουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι.

Τα κύρια συστατικά του ψωμιού είναι : αλεύρι, νερό, αλάτι, μαγιά ή προζύμι. Το ψωμί (άρτος) είναι βασικό είδος τροφίμου με ιδιαίτερη θρεπτική αξία. Ανήκει στην παραδοσιακή διατροφή, ιδιαίτερα αυτής των φτωχών. Το ψωμί είναι η βασική τροφή στην Ευρώπη, αλλά και στους πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα

Θηλυκά ουσιαστικά σε -ίσσα Ενότητα 151 η: «Του κόσμου το ψωμί» Θηλυκά ουσιαστικά σε ισσα...39 Ευθύς και πλάγιος λόγος...40 Επιφωνήματα...41 Ουδέτερα ουσιαστικά σε είο...41 Υποκοριστικά...42 Σημεία στίξης: διπλή τελεία-εισαγωγικά...42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του επιλεκτικού ζευγαρώματος

Σκοπός του επιλεκτικού ζευγαρώματος Σκοπός του επιλεκτικού ζευγαρώματος Η διαιώνιση του είδους με καθαρόαιμους και υγιείς απογόνους υψηλής ποιότητας Καθένας έχει όλο το δικαίωμα να διαιωνίζει και να πολλαπλασιάζει ένα είδος αλλά δεν έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos.weebly.com Page 1

www.synodoiporos.weebly.com Page 1 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΕΣ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -ω : τρέχω, φροντίζω, αμείβω, τιμώ Κάποια ρήματα έχουν μόνο ενεργητική φωνή : κρυώνω, τρέχω ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Κατάληξη -μαι : αμείβομαι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ ΣΚΑΣΜΟΣ... ... και πότε τον βγάζουμε. σκασμός

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ ΣΚΑΣΜΟΣ... ... και πότε τον βγάζουμε. σκασμός ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ 61 ΣΚΑΣΜΟΣ...... και πότε τον βγάζουμε Αναθεώρηση της 23 Μαρτίου 2012 σκασμός Από το βιβλίο του Άρη Στουγιαννίδη και ριξ το στο γιαλό www.stougiannidis.gr ΑΡΗ ΣΟΤΓΙΑΝΝΙΔΗ aris@stougiannidis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Β ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ. Αρσενικά και θηλυκά σε ως και ουδέτερα σε ων. Α. ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Β ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ ΣΥΝΗΡΗΜΕΝΑ ΑΤΤΙΚΟΚΛΙΤΑ Αρσενικά και θηλυκά σε ος και ουδέτερα σε ον. Αρσενικά και θηλυκά σε ους και ουδέτερα σε ουν. Αρσενικά και θηλυκά σε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γραφικός χαρακτήρας Η ψυχή στα δόντια Είχα έναν ξάδερφο, τον Γιάννη. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα ξαδέρφια μου λέγονταν Γιάννηδες. Η μάνα είχε πολλά αδέρφια. Τα αρσενικά παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου

Καλλιεργώντας τη γη. νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου Καλλιεργώντας τη γη άλετρο βουκάνη ή δουκάνη νιν ή ινίν σκάλα του αμπελιου πενταδόντιν δρεπάνι Οι άνθρωποι όργωναν τη γη με το ξύλινο άλετρο που το έσερναν τα βόδια και έβαζαν τους σπόρους του σιταριού.

Διαβάστε περισσότερα

General Music Catalog General Music ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ

General Music Catalog General Music  ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ ΛΟΥΛΑ Η Λούλα Παππά γεννήθηκε στην Ελάτεια Λοκρίδος. Ο πατέρας της ήταν μουσικός και ως εκ' τούτου απο πολύ μικρή είχε το μικρόβιο του τραγουδιού. Ξεκίνησε να τραγουδά απο 13 χρονών με τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα

Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σχολ. Έτος: 2011 2012 Επιμέλεια: Χριστίνα Τσώτα ΦΩΚΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ Κοινό όνομα: Μεσογειακή φώκια Μήκος: 2 3 μέτρα Βάρος: 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙ Η ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Επώνυµο: Όνοµα:... Πατρώνυµο: Τηλέφωνο:... Σχολείο από το οποίο αποφοίτησα:. Θέρµη, 15 Μαΐου 2011 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Γιώργος και η Ελευθερία πηγαίνουν εκδρομή. Θα ακούσεις την Ελευθερία να λέει ποια ρούχα θα πάρει μαζί της. Σημείωσε με () αυτά που θα

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού

ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σχολική χρονιά: 2009 2010 Δασκάλα: Γεωργία Δημητρίου ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ Στα χέρια σας κρατάτε το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας...»

Διαβάστε περισσότερα

Ετυμολογία ΦΡΑΣΕΙΣ Τα ζώα μου αργά. Συν. Βόδι, χελώνα. Αφορά άτομο είτε φυσικά βραδυκίνητο είτε νοητικώς καθυστερημένο.

Ετυμολογία ΦΡΑΣΕΙΣ Τα ζώα μου αργά. Συν. Βόδι, χελώνα. Αφορά άτομο είτε φυσικά βραδυκίνητο είτε νοητικώς καθυστερημένο. ΑΣ1 ΒΡΕ ΖΩΟΝ! Page 1 ΖΩΑ Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011 4:11 πμ ΣΗΜΑΣΙΑ Κάθε τι που ζει, το έμβιο. Με την έννοια αυτή και ο άνθρωπος είναι ζώο Ο Αριστοτέλης περιέγραφε τον άνθρωπο ως πολιτικό ζώο και ο Πλάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας»

Θέµα: «Προµήθεια διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των /νσεων Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής καθώς και του Τµήµατος Εµπορίου Περιφέρειας Θεσσαλίας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Παπαναστασίου & Κουµουνδούρου Τ.Κ.: 411,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΑΙΜΟΜΙΚΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Τρία αρακτηριστικά Παραδείγµατα Γιάννης Κουλέτσης www.kanarinia.com Αιµοµικτική Ενδοπαραγωγή & Παραγωγή Γραµµής Το ζήτηµα της απόκτησης εξαιρετικών δειγµάτων απογόνων από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο

Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο Όνομα: Τάξη Α Κ Α Λ Ο Π Α Σ Χ Α Συμπλήρωσε στα αυγουλάκια τα γράμματα που λείπουν: Α,α Γ,γ Δ,δ Η,η Ν,ν Ρ,ρ Υ,υ Χ,χ Βάλε τώρα σε αλφαβητική σειρά λέξεις που έχουν σχέση με το Πάσχα. αυγά παπάς λαμπάδα τσουρέκι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 1 (για µαθητές της Γ' και ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Η γάτα θέλει να πάει στο γάλα και το ποντίκι στο τυρί, ακολουθώντας τους δρόµους του κήπου. Οι διαδροµές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ)

ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΗΣ (ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ) 1. Στις αλεπούδες το ασηµόµαυρο χρώµα του τριχώµατος καθορίζεται από ένα υπολειπόµενο αλληλόµορφο

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου. Κύρια ονόματα Ενότητα 2η : «Στο σπίτι και στη γειτονιά» Κύρια ονόματα...10 Γενική πτώση ουσιαστικών...11 Επίθετα...11 Συγκριτικός Βαθμός επιθέτων...11 Ενεστώτας: οριστική ενεργητικής και παθητικής φωνής...12 Βοηθητικό

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου!

Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Προστατευόμενα Ζώα της Κύπρου! Ψάξαμε και βρήκαμε. Ομαδικές εργασίες στα πλαίσια της ενότητας «Οι ακροβάτες της θάλασσας». Οι μαθητές έφτιαξαν δελτία ταυτότητας για κάθε προστατευόμενο ζώο. Έψαξαν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του

6993 706/2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 6993 706/2004 Αριθµός 706 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΙ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26 (2) (β) των περί του Συµβουλίου Αµπελοοινικών Προϊόντων Νόµων του Για καλύτερη εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Υ Α.1 ΣΑΓΙΑ Α-ΚΑΛΑΜΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.2 ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α.3 ΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους:

Εμένα με νοιάζει. Επαναληπτικό μάθημα. Ήρθαν οι μπλε κάδοι. 1 Αντιστοίχισε τις πρώτες ύλες με τα παράγωγά τους: Z Επαναληπτικό μάθημα Ανακύκλωση τώρα Αν το σύνθημα αυτό είναι κάτι που είχαμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, είναι καιρός να το θυμηθούμε και να ενεργοποιηθούμε. Όλοι. Και αυτό γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο

Φύλλα Εργασίας. και του Προγράμματος Υγείας. Βήματα για τη Ζωή ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Φύλλα Εργασίας από τη σύνδεση του Πολιτιστικού Προγράμματος "Σεργιάνι στην Παράδοση" και του Προγράμματος Υγείας "Βήματα για τη Ζωή" ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΑΘΗΜΑ 1ο και 2ο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΕΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα / Ερευνητικό 1 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 139/Γ/25-02-10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

«Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από ΣΕΛ. 1 φωτογραφικό υλικό» Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος

«Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από ΣΕΛ. 1 φωτογραφικό υλικό» Συντονιστής: Κυριακάκη Γεωργία Συνεργάτης: Αντωνάκης Νικόλαος «Παρασκευή παραδοσιακού ψωµιού µέσα από ΣΕΛ. 1 Αυτή η κραυγή αγωνίας για άµεση αποστολή άρτου στο στρατό που υπέφερε από πείνα στην περίοδο του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821, στάλθηκε στο Β. ηµητρακόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ. Γενετική του Φύλου Ι ασκήσεις

ΕΦΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ. Γενετική του Φύλου Ι ασκήσεις Γενετική του Φύλου Ι ασκήσεις 1. Δώστε το φύλο των πιο κάτω ατόμων στη Drosophila: α) ΑΑΧΧΧΧ, β) ΑΑΑΑΧΧΧ, γ) ΑΑΑΧ δ) ΑΑΑΑΧΧΧΧ, ε) ΑΑΧΧΥ. Υπολογίζουμε την αναλογία Χ/Α. Υπερράρεν (0,5) Άρρεν Μεσόφυλο (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σύνταξη Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. Κλίνε στον Ενεστώτα της Ενεργητικής και της Παθητικής Φωνής τα ρήματα : δένω δένομαι γράφω γράφομαι. φωτίζω φωτίζομαι πληρώνω πληρώνομαι Ονοματεπώνυμο: 11ο ημοτικό Σχολείο Βύρωνα Τάξη Ε 2 ασκάλα: Σύλα Τσέκου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ πλένω εγώ πλέν ω εσύ πλέν εις αυτός πλέν ει εμείς πλέν ουμε εσείς πλέν ετε αυτοί πλέν ουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Το κοκοράκι κικιρικικί Ενότητα: Ζώα (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4-6 ώρες (2-3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

σχήμα Σημασία: Ετυμολογία: Ξενόγλωσσα Εικόνες: Σχημα του σχηματος

σχήμα Σημασία: Ετυμολογία: Ξενόγλωσσα Εικόνες: Σχημα του σχηματος σχήμα Σάββατο, 3 Αυγούστου 2013 8:10 μμ Σημασία: 1. 2. 3. Γενικα σχήμα σημαινει την εξωτερικη μορφή καποιου πραγματος. Όμως στη μοναστικη ορολογια σημαινει ειδικο ενδυμα του μοναχου με πολλαπλο συμβολικο

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Βασισμένο στην ύλη του σχολικού βιβλίου ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γρήγορα τεστ Γλώσσα Ε Δημοτικού Ε 3 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Ενότητα 13η Κατασκευές Βασικό λεξιλόγιο φωλιά, κέλυφος, οικοδομώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ δένω δένεις δένει δένουµε,δένοµε δένετε δένουν έδενα έδενες έδενε δέναµε δένατε έδεναν έδεσα έδεσες έδεσε δέσαµε δέσατε έδεσαν θα δέσω θα δέσεις θα δέσει θα δέσουµε θα δέσετε θα δέσουν θα

Διαβάστε περισσότερα

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983

www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr Ηράκλειο 09-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 983 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ www.ygeia-pronoia.gr www.prosonolotahos.gr www.espa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα

ΑΘΗΝΑ. Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα ΑΘΗΝΑ Η Αθηνά είναι η θεά της σοφίας Γονείς:Δίας Παππούς:Κρόνος Γιαγιά: Ρέα Τι προστάτευε Προστάτευε τους αδικημένους και τους ήρωες Σύμβολα Ελιά Κουκουβάγια Κόκορας Φίδι Ομάδα Μαρσέλ Τρίφκας Νίκος Λιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη.

Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Χάρηκα! Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Παυλίδη. Γεια σου! Τι κάνεις; Γεια! Πώς σε λένε; [5] Γεια! Είμαι ο Ιβάν. Γεια σου! Είμαι η Ζωή. Καλημέρα. Με λένε Πέτρο. Πώς σε λένε; Γεια σου, Πέτρο. Με λένε Ιβάν. Χάρηκα! Κι εγώ. Καλησπέρα σας. Με λένε Νίκο Παπαδόπουλο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΜΑΔΑ 3 Η ΓΕΩΡΓΙΑ- ΣΤΑΡΙ-ΨΩΜΙ 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Π.Τ.Δ.Ε-ΑΠΘ 2014-15 Λεβεντούλα Λευτέρης Γιώργος Ποια ήταν η βάση της διατροφής εκείνη την εποχή; Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο

Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο Το καλύτερο Τσουρέκι - βήμα προς βήμα με βίντεο Mας το ζητήσατε. Σας το φτιάξαμε. Ξετρελαθήκατε και τώρα ψάχνετε την συνταγή του. Ορίστε λοιπόν το στρογγυλό τσουρέκι που φτιάξαμε παρέα με την κυρία Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα