Αθηνών Γενναδείου Αρχεία Ελληνικών Σχολείων Τα αρχεία των Γυμνασιακών Παραρτημάτων...76

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθηνών Γενναδείου...41. Αρχεία Ελληνικών Σχολείων...63. Τα αρχεία των Γυμνασιακών Παραρτημάτων...76"

Transcript

1

2 Π EPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Ι TA Σ XOΛ EIA KAI TA APXEIA TOYΣ [15-38] 1. Τα τρία αθηναϊκά γυμνάσια: Σύντομη ιστορική αναδρομή Το αρχειακό υλικό Περιεχόμενο Αξιοποίηση Το συνοπτικό ευρετήριο ΜΕΡΟΣ Ι I ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ [39-89] Α. Το αρχείο του 1ου Ενιαίου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών Γενναδείου Ι. Βιβλία / Τετράδια Α Γυμνασίου Αρρένων ΙΙ. Έγγραφα / Λυτά φύλλα Α Γυμνασίου Αρρένων Αρχεία Ελληνικών Σχολείων Ι. Βιβλία / Τετράδια ΙΙ. Έγγραφα / Λυτά φύλλα Β. Το αρχείο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών Ι. Βιβλία / Τετράδια Β Γυμνασίου Αρρένων ΙΙ. Έγγραφα / Λυτά φύλλα Β Γυμνασίου Αρρένων Τα αρχεία των Γυμνασιακών Παραρτημάτων Ι. Βιβλία / Τετράδια ΙΙ. Έγγραφα / Λυτά φύλλα

3 8 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Αρχεία Ελληνικών Σχολείων Ι. Βιβλία / Τετράδια ΙΙ. Έγγραφα / Λυτά φύλλα Γ. Το αρχείο του 25ου Ενιαίου Λυκείου Αθηνών Ι. Βιβλία / Τετράδια Α Γυμνασίου Θηλέων Αρχεία Ελληνικών Σχολείων Ι. Βιβλία / Τετράδια ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

4 1. ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Όταν, τo 1834, η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους, 4 μεταφέρθηκε σ αυτήν και το Κεντρικό Σχολείο της Αίγινας, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της καποδιστριακής περιόδου. 5 Στην καινούργια του έδρα, το «Κεντρικόν Σχολείον» μετασχηματίστηκε σε «Βασιλικόν εν Αθήναις Γυμνάσιον», εγκαταστάθηκε στην «οικία Κλεάνθους» της Πλάκας 6 και, από την πρώτη στιγμή, έτυχε ειδικής μεταχείρισης, ως σχολείο της πρωτεύουσας. Με άλλα λόγια, όταν για τα υπόλοιπα τρία δημόσια γυμνάσια της επικράτειας (Μεσολογγίου, Ερμουπόλεως και Ναυπλίου) είχαν διατεθεί συνολικά δρχ., το γυμνάσιο της πρωτεύουσας απορρόφησε από τον κρατικό προϋπολογισμό το ποσό των δρχ. για την κάλυψη της ετήσιας μισθοδοσίας διδακτικού και υπηρετικού προσωπικού, την πληρωμή του ενοικίου και τα διάφορα λειτουργικά του έξοδα. 7 Σχεδόν ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του σχολείου στον αθηναϊκό χώρο, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι διορισμοί του διδακτικού προσωπικού. Πρώτος Γυμνασιάρχης τοποθετήθηκε ο Γ. Γεννάδιος, ο οποίος, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 8 ανέλαβε και τη σχολαρχία του συστεγαζόμε- 4. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος (ΓΕΕ), αρ. 36, 28/8/1834 (με ισχύ από 1/12/1834). 5. Για το «Κεντρικόν Σχολείον», βλ. Ε. Κούκκου, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία ( ). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αιγίνης, Αθήνα , Γ. Κόκκωνας, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου ( ), Αθήνα Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Το σπίτι του Κλεάνθη στο Ριζόκαστρο», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατόν πενήντα χρόνια ( ), Κατάλογος έκθεσης εκθεμάτων, Αθήνα 1987, σελ Σ. Γελαδάκη, «Το Α εν Αθήναις Γυμνάσιον», στο Αι Αθήναι ως εκπαιδευτική πόλις από το 19ο προς τον 20ό αιώνα, Αθήνα 1999, σελ Με το Βασιλικό Διάταγμα «Περί του κανονισμού λειτουργίας των Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων» (31 Δεκεμβρίου 1836), η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση οριζόταν ως επταετής και χωριζόταν σε δύο κύκλους: α) το Ελληνικό Σχολείο ή Σχολαρχείο, τριετούς φοίτησης, και β) το Γυμνάσιο, τετραετούς φοίτησης. Βλ. Δ. Αντωνίου, Προγράμματα της μέσης εκπαίδευσης ( ), τόμ. Α, Αθήνα 1987, σελ

5 18 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ νου «Α εν Αθήναις Ελληνικού Σχολείου». Οι υπόλοιποι καθηγητές ήταν ο Ν. Χορτάκης, ο Ι. Ψαράς, ο Ερ. Ουλερίχος και ο Χρ. Βάφας 9 όλοι τους είχαν στο παρελθόν υπηρετήσει στο Κεντρικό σχολείο. Πολύ γρήγορα, στο υπάρχον προσωπικό προστέθηκε ο βαυαρός αρχιτέκτονας L. Lange, ως καθηγητής της ζωγραφικής, 10 και, λίγο πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς , ο Κ. Βορέλλης, ο οποίος μετατέθηκε στην Αθήνα από το Γυμνάσιο Ερμουπόλεως. 11 Πρώην μαθητές του Κεντρικού ήταν και τα παιδιά που ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις φοίτησαν στις τρεις τάξεις του καινούργιου σχολείου και διδάχθηκαν τα προβλεπόμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα γνωστικά αντικείμενα 12 μαζί με κάποια επιπλέον μαθήματα. 13 Με το πέρασμα του χρόνου, εκείνους τους πρώτους μαθητές διαδέχθηκαν άλλα αγόρια των αθηναϊκών οικογενειών, καθώς και πολλά από την περιφέρεια. Επόμενο ήταν οι χώροι της «οικίας Κλεάνθους» να μην επαρκούν για τόσους μαθητές, και άλλους τόσους ακροατές που συνωστίζονταν καθημερινά στις σχολικές αίθουσες, και επιτακτική έγινε η ανάγκη μεταστέγασης του γυμνασίου. Η εξεύρεση χώρου, βέβαια, δεν ήταν εύκολη υπόθεση στην τότε Αθήνα, όπου υπήρχαν μεν περίπου σπίτια, τα περισσότερα όμως ήταν «οικίαι κακώς ωκοδομημέναι, χθαμηλαί, πενιχράς εξωτερικής και εσωτερικής όψεως» 14 και εντελώς ακατάλληλα για σχολική στέγη. Έτσι, προσωρινή μόνο λύση αποτέλεσε η επιλογή ενός από τα ελάχιστα αρχοντικά της πρωτεύουσας, της τριώροφης «οικίας Μποτσάρη» επί των οδών Καπνικαρέας και Πλούτωνος (Μητροπόλεως, σήμερα), όπου στεγάστηκε το γυμνάσιο από το σχολικό έτος Δέκα χρόνια αργότερα, το σχολείο μεταφέρθηκε στην «οικία Δοσίου», η οποία είχε προηγουμένως υποστεί τις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να 9. Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), αρ. 5Β, 10/9/ ΕτΚ, αρ. 10 Β, 17/9/ ΕτΚ, αρ. 13, 11/4/ Δ. Αντωνίου, ό.π., σελ Στα επιπλέον μαθήματα συμπεριλαμβανόταν και η αγγλική γλώσσα, οι παραδόσεις της οποίας διακόπηκαν το 1845 λόγω μείωσης των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση. 14. Κ. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20όν αιώνα, Αθήναι 1966, σελ Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Κεντρικού και Προκαταρκτικού Σχολείου Αιγίνης 1832/ /35 και Βασιλικού εν Αθήναις Γυμνασίου 1834/ /42.

6 ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 19 καλύψει τις ανάγκες του τριτάξιου (μέχρι το 1851) και κατόπιν τετρατάξιου Βασιλικού Γυμνασίου. 16 Από την «οικία Δοσίου», όπου και πάλι οι 360 περίπου μαθητές 17 ήταν «τόσον συνεσφιγμένοι, ώστε ουδέ να σαλεύσωσιν εις τας παραδόσεις εδύναντο», 18 το σχολείο δεν μετακινήθηκε για πολλά χρόνια. Και όταν ακόμα τα σχέδια για οικοδόμηση σχολικού κτιρίου ναυάγησαν, 19 το υπουργείο Παιδείας έσπευσε, το 1854, να έρθει σε συμφωνία με τον Κ. Δεκόζη, τον νέο ιδιοκτήτη της «οικίας Δοσίου», και να παρατείνει τη μίσθωση. 20 Τον ίδιο εκείνο καιρό που η Αθήνα, ως κέντρο της διοίκησης και της πνευματικής ζωής του κράτους κάλυπτε τις παιδευτικές ανάγκες του 40% των μαθητών ολόκληρης της επικράτειας, 21 ιδρύθηκε ένα ακόμα τετρατάξιο γυμνάσιο. 22 Το καινούργιο σχολείο αρχικά ονομάστηκε «β τμήμα του Α εν Αθήναις Βασιλικού Γυμνασίου», στεγάστηκε στην «οικία Ηπίτου» στην Πλάκα και από τον κρατικό προϋπολογισμό εξασφαλίστηκε ειδικό κονδύλι για την κάλυψη του ενοικίου του. 23 Η λειτουργία του ξεκίνησε το σχολικό έτος , με καθηγητές τους Α. Κυζικηνό, Α. Γεννάδιο, Δ. Σεμιτέλο, Κ. Βασιλόπουλο και γυμνασιάρχη τον Σ. Φυντικλή. 24 Όπως ήταν αναμενόμενο, ο προερχόμενος από την πρωτεύουσα και την επαρχία μαθητικός πληθυσμός μοιράστηκε ανάμεσα στο «Α εν Αθήναις Βασιλικόν Γυμνάσιον» και το «Β εν Αθήναις Βασιλικόν Γυμνάσιον», όπως ονομάστηκε τελικά το καινούργιο σχολείο. 25 Αυτόχθονες ή ετερόχθονες, πάντως, οι γυμνασιόπαιδες της Αθήνας πήραν μέρος μαζί με τους φοιτητές στις ταραχές που ξέσπασαν το 1859 και αναστάτωσαν για πολλές ημέρες τη ζωή της πρωτεύουσας. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Σκιαδικά», τα οποία, ξεκινώντας από εκδηλώσεις φαινομενικά ανώδυ- 16. Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Ένα σχολείο σε αναζήτηση στέγης», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ Μαθητολόγιον Βασιλικού εν Αθήναις Γυμνασίου 1845/ / Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Κεντρικού και Προκαταρκτικού Σχολείου Αιγίνης 1832/ / Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Ένα σχολείο σε αναζήτηση στέγης», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Βασιλικού εν Αθήναις Γυμνασίου 1852/ / Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο του Γρ. Γ. Παπαδόπουλου», Αρχαιολογία, τεύχ. 25, 1987, σελ. 53, σημ Αρχείο Γ. Γενναδίου, θ. MSS 211, Αύγουστος Σ. Γελαδάκη, «Το Β εν Αθήναις Γυμνάσιον», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ «Α Γυμνάσιον Χαλκίδος», στο Εκατονταετηρίδα , Χαλκίδα 1961, χ. αρ. σελ. 25. Μαθητολόγιον Α εν Αθήναις Βασιλικού Γυμνασίου 1856/ /67.

7 20 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ νες, αποτέλεσαν την απαρχή των γεγονότων που κατέληξαν στην έξωση του βασιλιά Όθωνα. 26 Δύο χρόνια μετά τις ταραχές, με το σκεπτικό ότι «το μέγιστον μέρος [των μαθητών] ανήκεν εις άλλους νομούς όπου γυμνάσια δεν υπήρχον και εξ ανάγκης προσήρχοντο εις τα ενταύθα», 27 αποφασίστηκε η κατάργηση ενός από τα δύο αθηναϊκά γυμνάσια και η ταυτόχρονη ίδρυση του «Α εν Χαλκίδι Βασιλικού Γυμνασίου». 28 Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν επρόκειτο για ίδρυση καινούργιου σχολείου αλλά για μετακίνηση του Β Γυμνασίου στην περιφέρεια. Κατά το σχολικό έτος , λοιπόν, το γυμνάσιο λειτούργησε ως διτάξιο στη Χαλκίδα, χωρίς το παλαιό διδακτικό του προσωπικό, το οποίο, μη αποδεχόμενο το νέο καθεστώς λειτουργίας, παραιτήθηκε. 29 Μετά την πάροδο ενός χρόνου, όμως, το Β εν Αθήναις Βασιλικόν Γυμνάσιον επανιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε και πάλι στην Πλάκα, 30 αυτή τη φορά σε ενοικιασμένο κτίριο της οδού Θουκυδίδου. 31 Έτσι, η πρωτεύουσα απέκτησε και πάλι δύο δημόσια γυμνάσια, τα οποία, αμέσως μετά την απομάκρυνση του Όθωνα, βιάστηκαν να απαλλαγούν από οτιδήποτε θύμιζε τον έκπτωτο βασιλιά και ονομάστηκαν αντιστοίχως «Α εν Αθήναις Γυμνάσιον» και «Β εν Αθήναις Γυμνάσιον». Συγχρόνως, το μεν πρώτο ανέλαβε την εποπτεία του «Β εν Αθήναις Ελληνικού Σχολείου» και του «Γ εν Αθήναις Ελληνικού Σχολείου», το δε δεύτερο του «Α εν Αθήναις Ελληνικού Σχολείου». Στη δεκαετία του 1870, η Ελλάδα έγινε εδαφικά μεγαλύτερη και η Αθήνα πολιτισμικά πλουσιότερη, με βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, μουσεία, φιλολογικές εταιρείες και συλλόγους, καθώς και τουλάχιστον 15 ιδιωτικά και 13 δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων. Ανάμεσα στα τελευταία ήταν και τα δύο γυμνάσια που μας ενδιαφέρουν, με γυμνασιάρχες τους φιλολόγους Γ. Παυλίδη (Α Γυμνάσιο) και Χρ. Βάφα (Β Γυμνάσιο) Οδ. Δημητρακόπουλος, «Τα Σκιαδικά», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (ΙΕΕ), τόμ. ΙΓ, Αθήνα 1976, σελ ΕτΚ, αρ. 69, 30/10/ ΕτΚ, αρ. 63, 18/10/ Για λεπτομέρειες βλ. «Α Γυμνάσιον Χαλκίδος», στο Εκατονταετηρίδα, ό.π., χ. αρ. σελ. 30. Αρχείο Γ. Γενναδίου, θ. MSS 211, Σεπτέμβριος Σ. Γελαδάκη, «Το Β εν Αθήναις Γυμνάσιον», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ Δ. Κορομηλάς, Οδηγός των Αθηνών του έτους 1874, εν Αθήναις και εν Κωνσταντινουπόλει 1873, σελ. 60.

8 ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 21 Εκείνο τον καιρό, τα δύο γυμνάσια της πρωτεύουσας φιλοξενούσαν στα θρανία τους περισσότερους από 500 μαθητές, 33 οι οποίοι, όπως ομολογούν περιηγητές της περιόδου, 34 συνεχώς αυξάνονταν όσο πλησίαζε το τέλος του αιώνα. Επειδή δε η υπερπαραγωγή ανειδίκευτων αποφοίτων μέσης εκπαίδευσης είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο, η πολιτεία υιοθέτησε την επιβολή εκπαιδευτικών τελών, μετά τα άλλα σχολεία, και στα γυμνάσια. 35 Ωστόσο, στο μαθητικό δυναμικό του Α και του Β Γυμνασίου, που τότε στεγάζονταν στο Βαρβάκειο Λύκειο και την οδό Μνησικλέους, 36 δεν είχε μεγάλη επίδραση. 37 Ο 20ός αιώνας βρήκε την Ελλάδα σε κακή οικονομική κατάσταση και το λαό της να διακατέχεται από ιδεολογική σύγχυση και εθνικές ανησυχίες. Μέσα στην πρώτη δεκαετία του, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας 38 συγκλονίστηκαν δύο φορές από έντονες φοιτητικές και μαθητικές ταραχές με αφορμή το γλωσσικό ζήτημα. Την πρώτη φορά, οι κινητοποιήσεις που είναι γνωστές ως «Ευαγγελιακά» 39 ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1901 και τελείωσαν αφήνοντας πίσω τους οκτώ νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και έναν δεκαεφτάχρονο μαθητή γυμνασίου. 40 Ακριβώς ύστερα από δύο χρόνια, μία παράσταση της Ορέστειας του Αισχύλου, μεταφρασμένη στην απλή καθαρεύουσα, που ανέβηκε στο Βασιλικό (σήμερα Εθνικό) Θέατρο, δίχασε και πάλι την αθηναϊκή κοινή γνώμη 41 και προκάλεσε αρκετά αιματηρά επεισόδια, στα οποία πρωτοστάτησαν και πάλι φοιτητές, μαζί με μαθητές από τα αθηναϊκά γυμνάσια Είναι βέβαιο ότι οι μαθητές του Α Γυμνασίου ξεπερνούσαν εκείνο τον καιρό τους 300 (Μαθητολόγιον Α εν Αθήναις Γυμνασίου 1867/ /80). Όσο για το Β Γυμνάσιο, δεδομένου ότι στο αρχείο του δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία για την αντίστοιχη περίοδο, ο υπολογισμός του μαθητικού δυναμικού έγινε με βάση τα παρεχόμενα από τον υπουργό Παιδείας Α. Αυγερινό στοιχεία στο ΕτΚ, αρ. 26, Παράρτημα, 6/7/ Βλ. ενδεικτ. R.A.H. Bickford-Smith (μτφρ. Λ. Παπαδάκη), Η Ελλάδα την εποχή του Γεωργίου του Α, Αθήνα 1993, σελ Για το ύψος των τελών που άρχισαν να ισχύουν από το σχολικό έτος , βλ. Α. Δημαράς, «Πίνακας εκπαιδευτικών τελών», στο Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Τεκμήρια ιστορίας, τόμ. Α, Αθήνα , σελ Κ. Κοκολάτος, Αττική Μέλισσα, εν Αθήναις 1887, σελ Βλ. ενδεικτ. Μαθητολόγιον Α εν Αθήναις Γυμνασίου 1889/ /1900 και Μαθητολόγιον Β εν Αθήναις Γυμνασίου 1889/ / Γ. Καιροφύλλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, τόμ. Α, Αθήνα 1978, σελ Ε. Κωνσταντινίδης, Τα Ευαγγελικά, το πρόβλημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την Νεοελληνικήν και τα αιματηρά γεγονότα του 1901, εν Αθήναις Α. Δημαράς, «Πυρ ομαδόν», στο Η μεταρρύθμιση, ό.π., τόμ. Β, Αθήνα , σελ Ε. Χουρμούζη, «Περίοδος κυβερνητικής αστάθειας», ΙΕΕ, τόμ. ΙΔ, σελ Βλ. ενδεικτ. εφημ. Αθήναι (2 Νοεμβρίου 1903) και Νέον Άστυ (27 Οκτωβρίου και 3 Νοεμβρίου 1903).

9 22 ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Ακολούθησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι που δεν φαίνεται να είχαν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των δύο γυμνασίων, τα οποία, στο μεταξύ, είχαν αλλάξει για άλλη μια φορά στέγη. Το Α Γυμνάσιο, αφού πέρασε για κάποιο διάστημα από την οδό Κορνάρου, στεγαζόταν πια στην «οικία Βόγλη» της οδού Αδριανού, 43 το δε Β Γυμνάσιο, μετά την αρχική μετακίνησή του στην οδό Ναυαρίνου, 44 συνέχιζε την πορεία του στο χρόνο φιλοξενούμενο στο κτίριο του Εθνικού Τυπογραφείου επί της οδού Σταδίου. 45 Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, δεν ήταν το ίδιο εύκολα. Λίγο μετά τη νικηφόρα έκβαση των Βαλκανικών πολέμων, το 1915, ξέσπασε ο Α Παγκόσμιος πόλεμος και η πρωτεύουσα βρέθηκε χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα, λόγω του Εθνικού Διχασμού. Η όλη ατμόσφαιρα είχε αντίκτυπο και στους αθηναίους μαθητές, όπως δείχνει η εκτενής εγκύκλιος «περί τιμωρίας μαθητών αναμειγνυομένων εις πολιτικά» 46 που έφθασε στα χέρια των διευθυντών του Α Γυμνασίου Κ. Δημακόπουλου και του Β Γυμνασίου Γ. Καψάλη τον Οκτώβριο του Την ίδια περίοδο, πάντως, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν είχαν ατονήσει, αφού τότε περίπου η Αθήνα, όπου λειτουργούσαν ήδη Ελληνικά Σχολεία θηλέων, απέκτησε και το πρώτο της γυμνάσιο θηλέων, εξασφαλίζοντας έτσι τις ανώτερες σπουδές των κοριτσιών της πόλης, 47 τα οποία, καταχρηστικά, φιλοξενούνταν τα τελευταία χρόνια στα θρανία των γυμνασίων αρρένων. 48 Για τη στέγαση των πρώτων 312 μαθητριών του «Α εν Αθήναις Γυμνασίου θηλέων» 49 διατέθηκε χώρος στο κτίριο της οδού Κορνάρου, όπου μέχρι τότε στεγαζόταν το Α Γυμνάσιο Αρρένων και συνέχιζε να στεγάζεται το «Ζ εν Αθήναις Ελληνικόν Σχολείον Θηλέων». Κατά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, η πρωτεύουσα απορρόφησε ένα μεγάλο μέρος από τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στα αστι- 43. Σ. Γελαδάκη, «Το Α εν Αθήναις Γυμνάσιον», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ Κ. Δασκαλάκης, Οδηγός των Αθηνών, εν Αθήναις 1900, χ. αρ. σελ. 45. Σ. Γελαδάκη, «Το Β εν Αθήναις Γυμνάσιον», στο Αι Αθήναι, ό.π., σελ Αναλυτικά για το περιεχόμενο της εγκυκλίου βλ. Α.Ε. Μογγολιάς, Β Γυμνάσιον εν Πάτραις, Πάτρα 1999, σελ Μαθητολόγιον Α εν Αθήναις Γυμνασίου Θηλέων 1917/ / Ενδεικτ. βλ. Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής Β εν Αθήναις Γυμνασίου 1906/ /19, όπου στην καταγραφή νέων μαθητών (Α τάξης) του σχολικού έτους υπάρχουν 126 αγόρια και 6 κορίτσια και του επόμενου έτους 101 αγόρια και 8 κορίτσια. 49. Γενικός Έλεγχος Ζ εν Αθήναις Ελληνικού Σχολείου και Α εν Αθήναις Γυμνασίου Θηλέων 1917/ /30.

10 ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 23 κά κέντρα ολόκληρης της χώρας. Για την προσωρινή εγκατάσταση του προσφυγικού αυτού πληθυσμού διατέθηκε και η «οικία Βόγλη» της οδού Αδριανού. Τα μαθήματα του Α Γυμνασίου Αρρένων όμως συνεχίστηκαν κανονικά, άλλοτε μέσα στον Μητροπολιτικό ναό και άλλοτε μέσα στο κτίριο του Βαρβακείου, ενώ οι καθηγητικοί σύλλογοι των δύο γυμνασίων αρρένων εξέδωσαν πολλούς τίτλους σπουδών συμπληρωματικών εξετάσεων για όσους μαθητές τους είχαν προσωρινά διακόψει τη φοίτηση, προκειμένου να υπηρετήσουν στο στρατό Βλ. ενδεικτ. Βιβλίον Πράξεων Β εν Αθήναις Γυμνασίου Αρρένων 1912/ /32.

11

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Ιούνιος 2011 ΑΙΓΙΝΑ ΜΟΝΑΧΟ: ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΜΟΝΑΧΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΘΗΝΑ: ΟΙ ΒΑΥΑΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ομιλήτρια: Χρυσή Καραϊωσηφίδου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Όθωνας και η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01001611307980028* 2197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 161 13 Ιουλίου 1998 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 200 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων 201 Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Oι Έλληνες στη Διασπορά

Oι Έλληνες στη Διασπορά 123 116 3. ΙΒΗΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μόσχος Μορφακίδης ΙΣΠΑΝΙΑ Η νεοελληνική παρουσία στην Ιβηρική Χερσόνησο μαρτυρείται από τα μέσα του 15ου αιώνα. Οι πρώτοι Έλληνες, που καταγράφονται στις διάσπαρτες πηγές,

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) Μήνυμα Προέδρου ΕΑΑΑ για το 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.Α.Α.Α.) ΚΕΜΠΑ ΗΧΩ των «Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή» Κ. Παλαμάς ΑΙΘΕΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 AP. ΦYΛΛOY 525 ΚΩΔ.:012860 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2011-2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 1.1 Θεσμικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων... 4 1.2 Το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ... 5 1.3 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν... ΑΘΗΝΑ 2014-2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ - ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Φίλες και φίλοι, Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε εν μέσω μιας μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας

Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Σχέδιο Καποδίστριας-Πρόγραμμα Καλλικράτης & Οικονομική Ανάλυση Δήμου Κασσάνδρας Vs ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΩΓΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΖΙΑΡΗ ΑΝΝΑ Σχολή : Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα : Λογιστικής Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν i s s n 1 7 9 1-3 8 9 6 α Π ρ ι Λ Ι ο σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο σ 2 0 1 0 Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Ο Π Τ Ι Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Ω Ν Μ Ε Σ Ω Ν [διατιθεται δωρεαν] IN TITOYTO O

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Γραφεία: ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ 3-5, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τ.Κ. 183 46 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012 ΤΗΛ.: 210 4832564, FAX: 210 4833555 Αριθ. Φύλλου: 111 ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015

Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014. Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Παρουσίαση των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών για το έτος 2014 Γενική Συνέλευση 24 Ιανουαρίου 2015 Ενότητες Παρουσίασης 1) Ενέργειες ενώπιον Διεθνών Οργανισμών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα