ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Προοίμιο- Νομικό καθεστώς-έδρα Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (εφεξής Ε.Ε.Σ.) ιδρύθηκε την 10 Ιουνίου Το Καταστατικό του Ε.Ε.Σ. βασίζεται στις ιδέες και τις αρχές που έχουν περιληφθεί στις Συμβάσεις της Γενεύης του έτους 1949 και στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των ετών 1977 και 2005, τα οποία η Ελλάδα, όπως και τις συμβάσεις, έχει κυρώσει. Ο Ε.Ε.Σ. είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το Ελληνικό Κράτος με το ιδρυτικό διάταγμα της 10 ης Ιουνίου 1877, ως εθελοντικός σύλλογος βοήθειας, αρωγός των δημόσιων αρχών στον ανθρωπιστικό τομέα. Είναι ο μόνος Εθνικός Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού στην επικράτεια της Ελλάδας και έχει την έδρα του στην Αθήνα. Ο Ε.Ε.Σ. έχει συσταθεί νομίμως ως νομικό πρόσωπο και η καταστατική διάρκειά του είναι αορίστου χρόνου. Είναι σωματείο κοινωφελές και εθνωφελές, ιδιωτικού δικαίου και η λειτουργία του διέπεται από το παρόν καταστατικό του, τον καταστατικό νόμο 3711/1927, όπως τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 552/1945, και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε σχέση με τις δημόσιες αρχές, ο Ε.Ε.Σ. διατηρεί αυτονομία, η οποία του επιτρέπει να δρα σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις Θεμελιώδεις Αρχές του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Δημόσιες Αρχές σέβονται πάντοτε την προσήλωση του Ε.Ε.Σ. στις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος. Άρθρο 2 Σχέσεις με τα άλλα όργανα του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου Ο Ε.Ε.Σ., ο οποίος αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ε.Ε.Σ.) την 6 η Οκτωβρίου 1877, είναι μέρος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (εφεξής «το Κίνημα»). Έγινε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού (Δ.Ο.Ε.Σ.) και Ερυθράς Ημισελήνου την 24 η Ιουνίου

2 Ο Ε.Ε.Σ. πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού του Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και τις σχέσεις του με τα άλλα θεμελιώδη όργανα του Κινήματος, οι οποίες, επίσης, διέπονται από το άρθρο 3 του Καταστατικού του Κινήματος. Ο Ε.Ε.Σ. δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 8 του Καταστατικού της Δ.Ο.Ε.Σ. Ο Ε.Ε.Σ. καθοδηγείται στο έργο του από τις Αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, τις Αποφάσεις της Διεθνούς Διάσκεψης του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, το Καταστατικό του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, τις Αποφάσεις του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και από το Καταστατικό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, καθώς και από το Καταστατικό και τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, όπως είναι οι: Ανθρωπισμός Το Κίνημα, που δημιουργήθηκε από την επιθυμία παροχής βοήθειας, χωρίς διάκριση, στους τραυματίες του πεδίου της μάχης, προσπαθεί, υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα, να προλάβει και ανακουφίσει τον ανθρώπινο πόνο σε όλες τις περιπτώσεις. Σκοπός του είναι να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και υγεία και να εξασφαλίζει το σεβασμό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αμοιβαία κατανόηση, φιλία, συνεργασία και διαρκή ειρήνη μεταξύ των λαών. Αμεροληψία Το Κίνημα δεν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, φύλο, θρησκεία, κοινωνική τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις. Προσπαθεί να ανακουφίζει τις ταλαιπωρίες των ανθρώπων, ωθούμενο μόνο από τις ανάγκες τους και να δίνει προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας. Ουδετερότητα Το Κίνημα δεν μεροληπτεί στις εχθροπραξίες, ούτε εμπλέκεται, οποτεδήποτε, σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή ιδεολογικής φύσης, προκειμένου να συνεχίσει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης όλων. Ανεξαρτησία Το Κίνημα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεων και υπόκεινται στους νόμους των χωρών τους, πρέπει, πάντοτε, να διατηρούν την αυτονομία τους, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν, πάντοτε, σύμφωνα με τις Αρχές του Κινήματος. 2

3 Εθελοντισμός Είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό κίνημα βοηθείας και κατ ουδένα τρόπο, άμεσο ή έμμεσο, ενεργεί με σκοπό την απόκτηση κέρδους. Ενότητα Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου δύναται να υπάρχει σε μια χώρα. Πρέπει να είναι ανοιχτός σε όλους. Πρέπει να εκτελεί το ανθρωπιστικό του έργο σε όλη την επικράτεια της χώρας. Παγκοσμιότητα Το Κίνημα, στο οποίο όλοι οι Σύλλογοι έχουν ίση θέση και μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια, είναι παγκόσμιο. Η σωστή τήρηση των ως άνω αρχών από όλους τους Τομείς και λοιπές οργανώσεις, καθώς και από όλα τα μέλη ανατίθενται στην Κεντρική Διοίκηση. Συμφωνίες Συνεργασίας Οι Συμφωνίες, που είναι δυνατό να συνάπτονται με άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα και, ιδιαίτερα, με τις δημόσιες αρχές σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, διατυπώνονται γραπτώς και κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της τήρησης και από τα δύο μέρη των θεμελιωδών Αρχών του Κινήματος. Ο Ε.Ε.Σ. επιτελεί βοηθητικό ρόλο με τις δημόσιες αρχές στο ανθρωπιστικό πεδίο, με εκατέρωθεν σεβασμό στην αρχή της Ανεξαρτησίας. Ο Ε.Ε.Σ., ως αρωγός των δημόσιων αρχών στον ανθρωπιστικό τομέα, έχει καθήκον να εξετάζει σοβαρά οποιοδήποτε αίτημα από τις δημόσιες αρχές, για την πραγματοποίηση ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με την Απόφαση 2 της 30ης Διεθνούς Διάσκεψης Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, στην οποία παρατίθεται η ειδική φύση του Κινήματος σε δράσεις και συνεργασίες, αλλά και ο ρόλος των Εθνικών Συλλόγων, ως αρωγών για τις δημόσιες αρχές στον ανθρωπιστικό τομέα. Άρθρο 3 Έμβλημα Ο Ε.Ε.Σ. κάνει χρήση του εραλδικού εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού σε λευκό φόντο, συνοδευόμενο από την ονομασία «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός», σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και Πρόσθετα Πρωτόκολλά της του 1977 και του 2005, και τους Κανονισμούς για τη 3

4 χρήση του εμβλήματος του Ερυθρού Σταυρού Ερυθράς Ημισελήνου από τους Εθνικούς Συλλόγους (Συμβούλιο Αντιπροσώπων στη Βουδαπέστη, Νοέμβριος 1991) και το εσωτερικό δίκαιο Ν. 14/1914. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Κ.Δ.Σ) δύναται να θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό για τη χρήση των εμβλημάτων του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθράς Ημισελήνου και της Ερυθράς Κρυστάλλου, για την προστασία τους από παραβίαση ή κατάχρηση. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνά για την προστασία των ανωτέρω εμβλημάτων, συμβόλων, σημάτων και διακριτικών, ιδιοκτησίας και χρήσεως του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού, με όλα τα νόμιμα μέσα και να καταγγέλλει στις αρμόδιες αρχές την παράνομη χρησιμοποίηση των ανωτέρω, που είναι κατοχυρωμένα και προστατεύονται από τις ανωτέρω συμβάσεις της Γενεύης και τα λοιπά διεθνή ή εσωτερικά νομικά κείμενα και συνθήκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Άρθρο 4 Γενικοί Σκοποί και Καθήκοντα του Ε.Ε.Σ. Ο κυρίαρχος σκοπός του Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του Κινήματος, είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο, με απόλυτη αμεροληψία, χωρίς διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, φύλο, θρησκεία, γλώσσα, κοινωνική τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις. Για το σκοπό αυτό, καθήκον του είναι: 1. να δρα, σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, για την περίθαλψη των τραυματιών, των ασθενών και των αδύναμων, και σε καιρό ειρήνης, να προετοιμάζεται για δράση σε όλους τους τομείς, που καλύπτουν οι Συμβάσεις της Γενεύης, και για λογαριασμό όλων των θυμάτων πολέμου, πολιτών και στρατιωτικών, 2. να παρέχει σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης ή άλλων βίαιων καταστάσεων και άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, υπηρεσίες αποκατάστασης προς τις κοινότητες και τα μέλη της, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Απόφασης 7 του Συμβουλίου των Αντιπροσώπων (Γενεύη, 26 Νοεμβρίου, 2011) σχετικά με: «την προετοιμασία των Εθνικών Συλλόγων για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ένοπλης σύρραξης ή βίας», 3. να οργανώνει, μέσα στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου, επείγουσες και έκτακτες υπηρεσίες βοήθειας για τα θύματα καταστροφής, οποιασδήποτε αιτίας, καθώς και να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα ανάκαμψης μετά από καταστροφές και κρίσεις, 4

5 4. να εκπαιδεύει και να επιμορφώνει τον πληθυσμό για την αντιμετώπιση καταστροφών, οποιασδήποτε αιτίας, 5. να προσφέρει εκπαίδευση για την παροχή πρώτων βοηθειών και διάσωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και υπηρεσίες αποκατάστασης των θυμάτων καταστροφής, οποιασδήποτε αιτίας, 6. να προάγει τη συμμετοχή των παιδιών και των νέων στο έργο του, προωθώντας τις αρχές της μη βίας, της εξάλειψης των διακρίσεων και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, 7. να προάγει τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, ώστε να αναπτύσσει ανθρωπιστικά ιδεώδη στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους, και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στο έργο του, 8. να προσελκύει, εκπαιδεύει και διορίζει προσωπικό κατάλληλο και απαραίτητο για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του, 9. να προσελκύει, εκπαιδεύει και συμπεριλαμβάνει εθελοντές στις δραστηριότητές του και να επικεντρώνεται σε κοινοτικές δράσεις υλοποιούμενες από εθελοντές- και να αναπτύσσει τον εθελοντισμό προκειμένου να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες, για τις οποίες προαπαιτούνται πόροι και μακροχρόνια δέσμευση του οργανισμού. Εμπλεκόμενοι Τομείς και Διευθύνσεις του Ε.Ε.Σ. που επανδρώνουν εθελοντές θα είναι υπεύθυνες για την εξέλιξή τους και να υιοθετήσουν την Πολιτική της ΔΟΕΣ για του Εθελοντές (η οποία υιοθετήθηκε στη 18 η Γ.Σ, Νοεμβρίου 2011, Γενεύη), 10. να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές για τη διασφάλιση του σεβασμού του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την προστασία των εμβλημάτων του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθράς Ημισελήνου και της Ερυθράς Κρυστάλλου, 11. να προωθεί την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, σε όλα τα επίπεδα, και να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους, αντίστοιχου σκοπού, οργανισμούς εντός και εκτός του Κινήματος, 12. να προωθεί την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο, 13. να προωθεί την ανθρωπιστική διπλωματία στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 14. να παρέχει Υπηρεσίες Αποκατάστασης Οικογενειακών Δεσμών (υπηρεσίες εντοπισμού και επικοινωνίας) στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνατότητές του (Restoring Family Links RFL), 5

6 15. να καθορίζει, σε καταστάσεις κρίσης, τις πιο ευάλωτες ομάδες, ως βασικούς δικαιούχους των προγραμμάτων του 16. να ιδρύει και να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των δράσεων του Σχολή Νοσηλευτών. Το έργο του Ε.Ε.Σ. μπορεί να επεκταθεί εκτός ελληνικών συνόρων, μόνο σε περιπτώσεις υποστήριξης διεθνών επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας, σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και διεθνές δίκαιο και το Καταστατικό του Διεθνούς Κινήματος ΕΣ/ΕΗ, την Θεμελιώδη Αρχή της Ενότητας σύμφωνα με την οποία σε κάθε κράτος επιτρέπεται μόνο ένας Εθνικός Σύλλογος και τις σχετικές Αποφάσεις της Διεθνούς Διάσκεψης ΕΣ/ΕΗ, καθώς και τους σχετικούς Κανονισμούς συντονισμού του Διεθνούς Κινήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΜΕΛΗ Άρθρο 5 Ιδιότητα Μέλους Την ιδιότητα του μέλους του Ε.Ε.Σ. μπορεί να αποκτήσει κάθε άτομο που κατοικεί ή διαμένει (μονίμως ή μη) νόμιμα στην Ελλάδα, χωρίς διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, φύλο, θρησκεία, γλώσσα, κοινωνική τάξη ή πολιτικές πεποιθήσεις. Τα μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά και β) Επίτιμα. α) Τακτικά μέλη Τακτικά μέλη μπορεί να γίνουν όλοι όσοι υποβάλλουν έγγραφη αίτηση, έχουν αποδεχθεί ότι δεσμεύονται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος και το παρόν καταστατικό και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής είτε στην Κεντρική Διοίκηση είτε στα Τοπικά Τμήματα της περιοχής κατοικίας ή διαμονής του. Τα Τοπικά Τμήματα διαβιβάζουν τις αιτήσεις, με τη γνώμη τους στα Περιφερειακά Τμήματα. Τα Περιφερειακά Τμήματα διαβιβάζουν συγκεντρωτικά τις αιτήσεις, με τη γνώμη τους, στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τις εξετάζει στην πρώτη, από τη διαβίβασή τους, συνεδρίασή του και με απόφασή του εγκρίνει ή απορρίπτει την εγγραφή. Η απορριπτική απόφαση του Κ.Δ.Σ πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αν απορριφθεί η αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην 6

7 πρώτη, μετά την απόρριψη της αίτησης, τακτική σύνοδο της Κεντρικής Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση της οποίας είναι αμετάκλητη. β) Επίτιμα μέλη Είναι εκείνα τα οποία προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στον Ε.Ε.Σ. και επέδειξαν ή επιδεικνύουν έμπρακτα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επίτευξη των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων μελών του και επικυρώνεται με απόφαση της Κεντρικής Γενικής Συνέλευσης. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να υποβάλλει προς το Κ.Δ.Σ κάθε μέλος του Ε.Ε.Σ. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν εκτελεστικές εξουσίες, ούτε δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Ε.Ε.Σ., σε όλα τα επίπεδα. Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Γενικό Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Κ.Δ.Σ, στο οποίο καταχωρείται το όνομα, η διεύθυνση και η ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο καθορίσει το Κ.Δ.Σ. Το Γενικό Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Τα ανά Διοικητική Περιφέρεια δεκατρία (13) Περιφερειακά Τμήματα, όπως και τα Τοπικά Τμήματα, τηρούν ίδιο Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρούν τα μέλη τους. Ένα μέλος απαγορεύεται να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερα από ένα Περιφερειακά ή Τοπικά Τμήματα, καθώς και σε περισσότερους από έναν Εθνικούς Συλλόγους. Η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. Δωρητές Το Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. απονέμει τους τιμητικούς τίτλους «Δωρητής», «Ευεργέτης» και «Μεγάλος Ευεργέτης» σε πρόσωπα, που προσέφεραν στον Ε.Ε.Σ. δωρεές, αγαθά μεγάλης αξίας, κινητά και ακίνητα, για την εκπλήρωση των σκοπών του. Με απόφαση του Κ.Δ.Σ, εκδίδεται Κανονισμός, που καθορίζει τα κριτήρια απονομής των τιμητικών τίτλων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μελών 1. Τα Μέλη του Ε.Ε.Σ. έχουν τις εξής υποχρεώσεις: 7

8 α) να αποδέχονται και να διαδίδουν τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και την προστασία των εμβλημάτων του Ερυθρού Σταυρού, της Ερυθράς Ημισελήνου και της Ερυθράς Κρυστάλλου, β) να προβάλουν το έργο του, γ) να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του, δ) να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή, ε) να συμμετέχουν ενεργά στο έργο του, στ) να προσφέρουν εθελοντική εργασία. 2. Τα Τακτικά Μέλη του Ε.Ε.Σ. έχουν, επίσης, και τα εξής δικαιώματα: α) να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα σε όλα τα επίπεδα, β) να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις συνόδους των Περιφερειακών Γενικών Συνελεύσεων των Περιφερειακών Τμημάτων, στα οποία ανήκουν, και, εάν εκλεγούν, στις συνόδους των Γενικών Συνελεύσεων υψηλότερων επιπέδων του Ε.Ε.Σ., γ) να υποβάλλουν προτάσεις και να θέτουν θέματα σε όλες τις αρχές του Ε.Ε.Σ., δ) να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις και να καταθέτουν προτάσεις για τις δράσεις του. α) Αποχώρηση: Άρθρο 7 Απώλεια της ιδιότητας μέλους Τα μέλη μπορούν να αποχωρούν από τον Ε.Ε.Σ οποτεδήποτε μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Περιφερειακό Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος, στο οποίο ανήκουν. β) Αποβολή ή Διαγραφή: Μέλη τα οποία: α) είναι υπόδικοι για κακούργημα, β) εκδηλώνουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Ε.Ε.Σ. και τις Θεμελιώδεις Αρχές του Κινήματος, γ) δεν τηρούν το Καταστατικό και τις νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της Κεντρικής Γενικής Συνέλευσης και του Κ.Δ.Σ, δ) έχουν εμπλακεί σε δραστηριότητες που είναι βλαπτικές για το κύρος του Ε.Ε.Σ. και ε) καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής επί διετία, προειδοποιούνται εγγράφως από το Κ.Δ.Σ. και αποβάλλονται ή διαγράφονται από το Ε.Ε.Σ. Η αποβολή ή η διαγραφή γίνεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Κ.Δ.Σ. Το μέλος, του οποίου προτείνεται η αποβολή ή η διαγραφή, ενημερώνεται εγγράφως και προσκαλείται για 8

9 παροχή εξηγήσεων, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σχετική συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας δικαιούται να παρίσταται ενώπιον του Κ.Δ.Σ και να αναπτύξει τις απόψεις του. Η απόφαση για την αποβολή ή τη διαγραφή κοινοποιείται στο μέλος, το οποίο μπορεί, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της, να προσφύγει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Η προσφυγή κατατίθεται στο Κ.Δ.Σ, το οποίο οφείλει, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, να τη διαβιβάσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Από την έκδοση της απόφασης διαγραφής ή αποβολής του Κ.Δ.Σ, η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής ή εάν η Επιτροπή Δεοντολογίας απορρίψει την προσφυγή, το μέλος αποβάλλεται ή διαγράφεται οριστικά. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ανέκκλητες. Τα μέλη, που αποχωρούν, παραιτούνται, αποβάλλονται ή διαγράφονται, δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των εισφορών τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. Όργανα του Ε.Ε.Σ. είναι η Κεντρική Γενική Συνέλευση, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η Επιτροπή Οικονομικών η Επιτροπή Δεοντολογίας. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Άρθρο 8 Συγκρότηση 1. Η Κεντρική Γενική Συνέλευση (εφεξής Κ.Γ.Σ.) αποτελείται από: τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κ.Δ.Σ, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων (εφεξής Δ.Σ) των Περιφερειακών Διοικητικών Συμβουλίων των Περιφερειακών Τμημάτων και τους Προέδρους των Τοπικών Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Τμημάτων, τους εκλεγμένους για το σκοπό αυτό αντιπροσώπους των Περιφερειακών Τμημάτων. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Περιφερειακών Τμημάτων καθορίζεται, βάσει αναλογικής πληθυσμιακής ποσόστωσης της Περιφέρειας όπου ανήκει το Περιφερειακό Τμήμα, ήτοι για πάνω από το 5% του πληθυσμού της Ελλάδος 9 αντιπροσώπους και για κάτω από το 5% του πληθυσμού 7 αντιπροσώπους. Εξαίρεση αποτελούν η Περιφέρεια Αττικής όπου ορίζεται ο αριθμός αντιπροσώπων στους δεκαεφτά (17) και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης στους έντεκα (11), 9

10 τους εκλεγμένους για το σκοπό αυτό αντιπροσώπους των Τοπικών Τμημάτων. Ο αριθμός των αντιπροσώπων των Τοπικών Τμημάτων καθορίζεται βάσει αναλογικής πληθυσμιακής ποσόστωσης της Περιφέρειας όπου ανήκει το Τοπικό Τμήμα, ήτοι για πάνω το 5% του πληθυσμού της Ελλάδος στους πέντε (5) αντιπροσώπους και για κάτω του 5% του πληθυσμού στους τέσσερεις (4) αντιπροσώπους. Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Η Κ.Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Ε.Ε.Σ. και είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, να: 1. διαμορφώνει την αποστολή και τις πολιτικές που διέπουν τον Ε.Ε.Σ., 2. εγκρίνει τα σχέδια, τους προϋπολογισμούς, τις δραστηριότητες και τους απολογισμούς του Ε.Ε.Σ, 3. διασφαλίζει ότι το καταστατικό και οι εσωτερικοί κανονισμοί εκσυγχρονίζονται και παρακολουθεί τη συμβατότητα των σχετικών εθνικών κανονισμών με τους σκοπούς του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, 4. παρακολουθεί, σέβεται και διασφαλίζει τη μόνιμη εφαρμογή των Θεμελιωδών Αρχών και των στόχων του Κινήματος, και εφαρμόζει τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές, που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, του Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.Σ, 5. εισηγείται για μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά και υποστηρικτικά σχέδια δράσεων του Ε.Ε.Σ. για τη βελτίωση ζητημάτων, υγείας, πρόληψης ασθενειών, μείωση πόνου με κάθε τρόπο μέσω εκπαίδευσης, σύσταση νοσοκομείων ή κλινικών, υγειονομικών κέντρων και άλλων συναφών δράσεων με τη συνεργασία και στήριξη του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 6. εισηγείται τη σύσταση εκπαιδευτικών και επαγγελματικών σχολών, εκπαιδεύοντας εξειδικευμένο προσωπικό των τομέων υγείας, πρόνοιας, ανάπτυξης κ.λπ. σε συνεργασία με τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 7. εκλέγει είκοσι ένα (21) τακτικά μέλη του Κ.Δ.Σ (εφεξής εκλεγμένα μέλη) και εφτά (7) αναπληρωματικά μέλη, 8. εγκρίνει τις όποιες τροποποιήσεις του καταστατικού, μετά από διαβουλεύσεις με την Κοινή Επιτροπή Καταστατικού της Δ.Ε.Ε.Σ. και της Δ.Ο.Ε.Σ. και Ερυθράς Ημισελήνου. 10

11 Άρθρο 10 Διαδικασία σύγκλησης Η Κ.Γ.Σ. συγκαλείται σε τακτική σύνοδο κάθε δύο (2) έτη, σε τόπο και σε χρόνο που έχει προσδιοριστεί από την προηγούμενη Κ.Γ.Σ. ή από το Κ.Δ.Σ., μετά από εξουσιοδότησή της. Συγκαλείται σε έκτακτες συνόδους με πρωτοβουλία του Προέδρου και με σύμφωνη γνώμη του Κ.Δ.Σ. ή μετά από αίτημα του ενός εικοστού (1/20) των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών του Ε.Ε.Σ. Στη Κ.Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου, η αναπλήρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 15. Η Κ.Γ.Σ. λαμβάνει τις αποφάσεις της με απαρτία του ημίσεως των μελών της και με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, συγκαλείται Α Επαναληπτική Σύνοδος εντός δύο (2) ημερών με απαρτία του 1/3 των μελών. Καθένα από τα μέλη έχει δικαίωμα μιας μόνο ψήφου. Η παράσταση στην Κ.Γ.Σ. με εκπρόσωπο και η ψήφος με εξουσιοδότηση απαγορεύεται. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και στην Ά Επαναληπτική Σύνοδο η Κ.Γ.Σ. συγκαλείται σε Β Επαναληπτική Σύνοδο, στον προβλεπόμενο και προσδιοριζόμενο στην αρχική πρόσκληση τόπο και χρόνο, χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση, θεωρείται δε ότι τελεί σε απαρτία όσα εκ των μελών της και αν παρίστανται. Δεν επιτρέπεται συζήτηση επί θεμάτων που δεν αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη, εκτός εάν είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη της Συνέλευσης το ζητήσουν. Στην τακτική σύνοδο της Κ.Γ.Σ, το Προεδρείο, ήτοι ο εκλεγμένος Πρόεδρος και δύο (2) Αντιπρόεδροι, ανακοινώνει την Έκθεση Πεπραγμένων του Κ.Δ.Σ., καθώς και τον Ισολογισμό, μετά των συναφών οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου. Άρθρο 11 Ανάδειξη των μελών του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ. - Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Κ.Δ.Σ. διεξάγονται κάθε τέσσερα (4) έτη και η θητεία του είναι τετραετής. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με διαφανείς, ανοιχτές, δημοκρατικές διαδικασίες. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία διορίζονται από την Κ.Γ.Σ. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι ως μέλη του Κ.Δ.Σ. 2. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της Κεντρικής Γενικής Συνέλευσης. Ψηφοφορία δια αντιπροσώπου απαγορεύεται. 11

12 3. Τα μέλη θέτουν υποψηφιότητα στο Κ.Δ.Σ. τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών και τα ονόματά τους καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με απολύτως αλφαβητική σειρά. 4. Η ψηφοφορία είναι μυστική και σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να τεθούν μέχρις είκοσι ένας (21) σταυροί. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης των ψήφων. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού προβεί σε διαλογή των ψηφοδελτίων και καταμέτρηση των ψήφων, συντάσσει και υπογράφει πρακτικό ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων, καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων, με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης για τον καθένα, καθώς και πρακτικό ανακήρυξης επιτυχόντων, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων, με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτίμησης και των αναπληρωματικών. 5. Μετά την υπογραφή των παραπάνω πρακτικών, η Επιτροπή παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Πρόεδρο της Κ.Γ.Σ., περατώνοντας έτσι την αποστολή της. 6. Ως μέλη του Κ.Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι είκοσι ένας (21) από τους υποψήφιους, κατά σειρά αριθμού ψήφων (σταυρών προτίμησης) και εφτά (7) αναπληρωματικοί. 7. Ο πρώτος υποψήφιος Πρόεδρος εκ των 21, με σειρά σταυρού προτιμήσεως, είναι ο εκλεγμένος Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο εκλεγόμενος αναδεικνύεται κατόπιν κλήρωσης μεταξύ των ισοψηφησάντων. 9. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Κ.Δ.Σ., το απερχόμενο Κ.Δ.Σ εξακολουθεί να επιμελείται των αναγκαίων για τη λειτουργία του Ε.Ε.Σ. πράξεων και υποθέσεων. 10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους Κ.Δ.Σ, θα πληρωθεί από τον επόμενο αναπληρωματικό σύμφωνα με την εκλογική του σειρά, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται να πληρώσει. Χαρακτηριστικά/Προσόντα Υποψηφίων Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα πρέπει να διανέμονται πριν από τις εκλογές, θα συντάσσονται στη βάση υποδείγματος που θα εκδώσει το Κ.Δ.Σ. και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον στοιχεία δηλώσεις που θα αφορούν : (α) στο μορφωτικό επίπεδο του υποψηφίου (β) στην εμπειρία του υποψηφίου στους τομείς δράσης του Ε.Ε.Σ. (γ) στην ανυπαρξία κωλυμάτων υποψηφιότητας 12

13 Πιο συγκεκριμένα, μέλη του Ε.Ε.Σ. που συνδέονται με αυτόν με οποιασδήποτε φύσεως εργασιακή σχέση ή άλλης φύσεως συμβατική σχέση ή οιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής με τον ΕΕΣ και οι έχοντες συγγενικούς δεσμούς με τέτοια πρόσωπα δεν επιτρέπεται να εκλεγούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στα όργανα διοίκησης του σωματείου. Επίσης, πρόσωπα που έχουν χρηματίσει μέλη του Κ.Δ.Σ. για δύο (2) θητείες δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα εκ νέου για τρίτη (3η) θητεία. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Κ.Δ.Σ) Άρθρο 12 Σύνθεση - Αρμοδιότητες Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής Κ.Δ.Σ.) είναι το όργανο που διοικεί τον Ε.Ε.Σ., κατ εντολή της Κ.Γ.Σ. και αποτελείται από είκοσι ένα (21) τακτικά και εφτά (7) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη. Στο Κ.Δ.Σ., με την επιφύλαξη των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της Κ.Γ.Σ, ανήκουν οι αρμοδιότητες που συντείνουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Ε.Ε.Σ σύμφωνα με το αρθ. 4 του παρόντος Καταστατικού. Το Κ.Δ.Σ, μεταξύ άλλων,: 1. καθορίζει το ποσό των ετήσιων συνδρομών, 2. αποφασίζει για τη συγκρότηση και τη διάλυση των Περιφερειακών και Τοπικών Τμημάτων και των Τοπικών Επιτροπών, 3. παρακολουθεί το Γενικό Μητρώο Μελών και τη δράση τους, 4. θέτει πολιτικές για τη διαχείριση, το προσωπικό και τους εθελοντές, 5. θέτει στόχους και να τηρεί διευρυμένη αντίληψη για την αποτελεσματικότητα του Ε.Ε.Σ., 6. διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Ε.Ε.Σ. και αποφασίζει για τις προτεραιότητες και τους στόχους του, 7. καθορίζει τη δομή του Ε.Ε.Σ. και προάγει νοοτροπία για την επίτευξη των προσδιορισμένων στόχων, 8. καθορίζει τα κριτήρια για τους δικαιούχους, τους εξυπηρετούμενους και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, 9. συντάσσει, εγκρίνει ή τροποποιεί όλους τους κανονισμούς που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή του παρόντος καταστατικού και την οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ε.Σ., 10. συγκροτεί επιτροπές για τη διεκπεραίωση των σκοπών του Ε.Ε.Σ., 13

14 11. διαχειρίζεται και διαθέτει την περιουσία του Ε.Ε.Σ., αποφασίζοντας την πώληση, αγορά, παραχώρηση ή μίσθωση κινητών και ακινήτων, την εγγραφή ή διαγραφή προσημειώσεων υποθηκών και κατασχέσεων, καθώς και τη σύναψη δανείων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, 12. διορίζει, αξιολογεί και παύει τον Γενικό Διευθυντή, εάν το κρίνει απαραίτητο, 13. παρακολουθεί και ενημερώνεται άμεσα για την αποτελεσματική δράση του Ε.Ε.Σ. και αξιολογεί τόσο την απόδοση του Γενικού Διευθυντή όσο και των Τομέων, Διευθύνσεων, υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ και του προσωπικού τους Ε.Ε.Σ., 14. μετά από απόφασή του δύναται να προσλαμβάνει και να απολύει προσωπικό του Ε.Ε.Σ ή να εκχωρεί σχετική εξουσιοδότηση στο Γενικό Διευθυντή, 15. διευκολύνει και ενισχύει τη διεθνή συνεργασία, 16. αποφασίζει για την απονομή μεταλλίων και άλλων τιμητικών διακρίσεων σε άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Ε.Ε.Σ. και στο Κίνημα γενικότερα, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό. Άρθρο 13 Συγκρότηση σε σώμα Τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Κ.Δ.Σ συνεδριάζουν εντός οχτώ (8) ημερών από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Η θητεία για όλα τα μέλη του Κ.Δ.Σ. θα είναι τέσσερα (4) έτη Κάθε μέλος του ΚΔΣ μπορεί εκλεγεί για δύο θητείες το περισσότερο. Η ιδιότητα του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γραμματέα και του Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του στον 1 ο ή και 2 ο Αντιπρόεδρο. Αυτές οι αναθέσεις μπορούν να ανακληθούν από τον πρόεδρο χωρίς προηγούμενη απόφαση Κ.Δ.Σ. Η υπηρεσία όλων των μελών του Κ.Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και η ανάληψη των καθηκόντων από το απερχόμενο Κ.Δ.Σ, το οποίο έχει κληθεί για το σκοπό αυτό, υπογράφεται σχετικό πρακτικό, οπότε και λήγει οριστικά η θητεία του προηγούμενου Κ.Δ.Σ. Άρθρο 14 Απώλεια ιδιότητας μέλους του Κ.Δ.Σ. Κωλύματα 14

15 Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, αποποίησης κλπ ενός ή περισσοτέρων μελών καλούνται οι κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικοί σύμβουλοι, μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού τους. Τα μέλη των διοικητικών οργάνων πρέπει να ενεργούν μόνο προς το συμφέρον του Ε.Ε.Σ. Μέλη του Ε.Ε.Σ. που συνδέονται με αυτόν με οποιασδήποτε φύσεως εργασιακή σχέση ή άλλης φύσεως συμβατική σχέση δεν επιτρέπεται να εκλεγούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στα όργανα διοίκησης του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση, η κατάληψη μιας τέτοιας θέσης ή η σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ε.Σ., μετά την εκλογή του μέλους στα διοικητικά όργανα, συνιστά ασυμβίβαστο και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Κ.Δ.Σ. (αυτοδίκαιη έκπτωση). Ακόμη εάν μέλος του Κ.Δ.Σ αποκτά μια υψηλού επιπέδου θέση σε δημόσια υπηρεσία ή ένα πολιτικό κόμμα (σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Διοίκηση Δ.Ο.Ε.Σ 2007) επίσης αποβάλλει αυτοδικαίως την ιδιότητας του μέλους του Κ.Δ.Σ. (αυτοδίκαιη έκπτωση). Το ΚΔΣ θα αναπτύξει Κώδικα Δεοντολογίας, που θα δεσμεύει όλα τα μέλη, υπαλλήλους και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Άρθρο 15 Συνεδριάσεις Διαδικασία Το Κ.Δ.Σ. συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Ε.Ε.Σ., εκτός από τα θέματα αρμοδιότητας της Κ.Γ.Σ. Συνεδριάζει στην έδρα του, τακτικά, μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, και έκτακτα, όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο με απόφαση του Προέδρου ή με γραπτή αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των μελών του στις οποίες αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. Η σχετική γραπτή αίτηση αποστέλλεται στα μέλη είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ. Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης μπορεί να συζητηθούν μόνο εάν το ζητήσουν εννέα (9) τουλάχιστον μέλη του. Στην τακτική συνεδρίαση, τα μέλη καλούνται με γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο ακριβής χρόνος της συνεδρίασης και, συνοπτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη, είτε με προσωπική παράδοση, είτε μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικώς, πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Προέδρου, η πρόσκληση μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας. Στο Κ.Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει ο Α Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, προεδρεύει ο Β Αντιπρόεδρος. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο Αντιπρόεδροι, προεδρεύει ένα από τα παρόντα μέλη, που 15

16 εκλέγεται για το σκοπό αυτό. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Τουλάχιστον, εφτά (7) μέλη συνιστούν απαρτία και αποφασίζουν με την απλή πλειοψηφία των παρόντων. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, με φανερή ψηφοφορία, εκτός εάν ζητηθεί μυστική ψηφοφορία από τα δύο τρίτα (2/3) των παρόντων μελών, ο ακέραιος αριθμός των οποίων όμως ορίζεται ο πλησιέστερος πέραν των δύο τρίτων (2/3). Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίασης. Με απόφαση του Πρόεδρου, στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ μπορεί να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι των εργαζομένων του Ε.Ε.Σ., εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε για να εκφέρουν τη γνώμη τους και να αποχωρήσουν, είτε για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του, ανάλογα με τη φύση του θέματος που πρόκειται να συζητηθεί. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου Ε.Ε.Σ. μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άτομα τα οποία είτε λόγω της κοινωνικής τους θέσης ή του αξιώματός τους, είτε λόγω των εξειδικευμένων γνώσεών τους, μπορούν να συμβάλλουν στην ευόδωση του έργου του Ε.Ε.Σ. Ο Πρόεδρος Άρθρο 16 Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. ως ανωτέρω. Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος έναντι της Κ.Γ.Σ. για τη διασφάλιση ότι ο Ε.Ε.Σ. επιδιώκει τους κύριους σκοπούς και επιτελεί τις λειτουργίες του, όπως ορίζονται στο παρόν Καταστατικό. Διευθύνει τις υποθέσεις του Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.Γ.Σ., του Κ.Δ.Σ. και της Ε.Ε., και διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι: 1. να συγκαλεί και να προεδρεύει στις συνόδους της Κ.Γ.Σ. και τις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ., εφαρμόζοντας το νόμο και το καταστατικό, 16

17 2. να παρουσιάζει στην Κ.Γ.Σ. επισκόπηση της κατάστασης του Ε.Ε.Σ., 3. να συντονίζει το έργο των οργάνων του Ε.Ε.Σ., 4. να εκπροσωπεί τον Ε.Ε.Σ. τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 5. να εισηγείται προς το Κ.Δ.Σ. την κατάρτιση ή τροποποίηση των Κανονισμών που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του Ε.Ε.Σ., όπως τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Υπηρεσιών ΕΕΣ, τον Κανονισμό Λειτουργίας Περιφερειακών και Τοπικών Τμημάτων και Τοπικών Επιτροπών, τον Κανονισμό Ηθικών Αμοιβών και Διακρίσεων, 6. να εκπροσωπεί τον Ε.Ε.Σ. ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής και κάθε άλλης αρχής και σε όλες τις συναλλαγές, πλην των περιπτώσεων διάθεσης επιβάρυνσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ε.Σ. 7. Η Ημερησία Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο ή με εξουσιοδότησή του εφόσον κωλύεται από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. 8. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου στους Αντιπρόεδρους ή σε μέλος του Κ.Δ.Σ ή στον Γενικό Διευθυντή. Τις εξουσιοδοτήσεις αυτές ο Πρόεδρος δύναται να τις ανακαλέσει μόνος του, χωρίς να απαιτείται απόφαση Κ.Δ.Σ. Αν κενωθεί η θέση του Προέδρου, Προεδρεύει ο Ά, άλλως ο Β Αντιπρόεδρος και συγκαλείται σε έκτακτη το Κ.Δ.Σ., κατά την οποία τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωματικού που καλείται κατά τη σειρά επιτυχίας του, αποφασίζουν την εκλογή νέου Πρόεδρου για το υπόλοιπο της θητείας. Άρθρο 17 Ο Γενικός Γραμματέας Ο Γενικός Γραμματέας είναι μέλος του Κ.Δ.Σ/ΕΕΣ και ιδίως: - τηρεί τα πρακτικά του Κ.Δ.Σ και της Γ.Σ - να διαφυλάττει τη σφραγίδα του Ε.Ε.Σ. - επιβλέπει τη λειτουργία των περιφερειακών τμημάτων - να ενημερώνει εγκαίρως τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ε.Ε.Σ εφόσον προκύψει ανάγκη - μεριμνά για τη σύνταξη και έκδοση των δημοσιευμάτων του συλλόγου - φροντίζει για την τήρηση αρχείου και της βιβλιοθήκης του Ε.Ε.Σ. 17

18 Άρθρο 18 Ταμίας Ο Ταμίας είναι μέλος Κ.Δ.Σ/ Ε.Ε.Σ. και συμβουλεύει τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ε.Ε.Σ σε όλα τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν τον Ε.Ε.Σ, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που συνδέονται με τη συλλογή των συνδρομών, προϋπολογισμούς και να αναφέρεται επί των αλλαγών των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ε.Σ. Άρθρο 19 Επιτροπή Οικονομικών α) Σύνθεση Η Επιτροπή Οικονομικών (εφεξής Ε.Ο.) είναι συμβουλευτική επιτροπή προς το Κ.Δ.Σ. και σε λοιπά διοικητικά όργανα του ΕΕΣ αναφορικά με ζητήματα υλοποίησης αποφάσεων Γ.Σ που σχετίζονται με οικονομικά θέματα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη, που ορίζονται από το Κ.Δ.Σ. Αναφέρεται για τις ενέργειές της σε κάθε Κ.Δ.Σ. Η θητεία της είναι τετραετής. β) Αρμοδιότητες Οι αρμοδιότητες της Ε.Ο. είναι οι εξής : να συμβουλεύει το Κ.Δ.Σ για εκθέσεις και τον προϋπολογισμό που συντάσσει ο Γενικός Διευθυντής, να συμβουλεύει για το χειρισμό των επενδύσεων των διαθεσίμων κεφαλαίων στο Κ.Δ.Σ., να εξετάζει περιοδικά τη μέθοδο του προσδιορισμού της ετήσιας συνδρομής των μελών. γ) Διαδικασία και Συνεδριάσεις Η λειτουργία της Ε.Ο. ρυθμίζεται κατά τα λοιπά από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ε.Ε.Σ. και συμπληρωματικά με ανάλογη εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων του καταστατικού. Άρθρο 20 Επιτροπή Δεοντολογίας Η Επιτροπή Δεοντολογίας (εφεξής Ε.Ε.) είναι αρμόδια να αποφασίζει για τις προσφυγές που έχουν ασκήσει μέλη, για τα οποία έχει αποφασιστεί από το Κ.Δ.Σ. η αποβολή ή η διαγραφή τους. Η θητεία της είναι τετραετής. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι τριμελής και αποτελείται από μέλη που εκλέγονται από την Κ.Γ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11, για θητεία ίση με εκείνη του Κ.Δ.Σ. Οι υποψήφιοι πρέπει να 18

19 έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη ως μέλη του Ε.Ε.Σ. Μέλος της Ε.Δ. δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Κ.Δ.Σ. ή οποιουδήποτε άλλου συλλογικού ή ατομικού οργάνου ή επιτροπής. Εντός τριάντα (30) ημερών που της διαβιβάζεται η προσφυγή, οφείλει να εκδώσει τη σχετική απόφαση. Η ειδικότερη λειτουργία της Επιτροπής και κάθε άλλο σχετικό θέμα προσδιορίζεται με Κανονισμό που συντάσσεται από το Κ.Δ.Σ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Άρθρο 21 Γενικός Διευθυντής Ο Γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με θητεία, μετά από διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους που έχουν τεθεί από το Κ.Δ.Σ., με κανονιστική απόφασή του ως προς τα προσόντα. Η σύμβαση διορισμού του Γενικού Διευθυντή καταρτίζεται από το Κ.Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Διευθυντή, το Κ.Δ.Σ. εκλέγει από τους υπάρχοντες διευθυντές Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή. Η θητεία του Γενικού Διευθυντού αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ., μετά από θετική εισήγηση του Προέδρου για μία ακόμη θητεία. Στην προκήρυξη αναφέρεται υποχρεωτικά το δικαίωμα της απόλυσής του, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Κ.Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος πλήρους απασχόλησης και επικεφαλής της διαχείρισης του Ε.Ε.Σ. Εκτελεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του Κ.Δ.Σ. και του Προέδρου. Οι αρμοδιότητές του είναι: 1. να υλοποιεί τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ και να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα που του αναθέτει, 2. να προΐσταται και να διευθύνει το έμμισθο προσωπικό και να είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου που έχει ανατεθεί σε αυτό, 3. να οργανώνει τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.Γ.Σ και του Κ.Δ.Σ, 4. να συντάσσει τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς, 19

20 5. να οργανώνει τις διάφορες υπηρεσίες του Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ, να εισηγείται στο ΚΔΣ το διορισμό κατάλληλου προσωπικού και τη λύση της σχέσης εργασίας του, μετά από διαφανείς διαδικασίες, 6. να διευθύνει τις δράσεις, που οποίες αποφασίζει το Κ.Δ.Σ., 7. να διεκπεραιώνει οποιονδήποτε άλλο έργο, που του ανατίθεται από το παρόν Καταστατικό ή του εμπιστεύονται το Κ.Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος, 8. να υποβάλλει έκθεση για τις δραστηριότητες του Ε.Ε.Σ. στο Κ.Δ.Σ., 9. να ενημερώνει, μέσω του Προέδρου, το Κ.Δ.Σ. για το έργο και την πορεία των υποθέσεων του Ε.Ε.Σ., που ανάγονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, 10. να ασχολείται με ζητήματα εκτάκτου ανάγκης και να λαμβάνεις τις δέουσες αποφάσεις οι οποίες υποβάλλονται εκ των υστέρων στην πρώτη συνεδρίαση Κ.Δ.Σ προς έγκριση, 11. να βοηθάει το Κ.Δ.Σ στην υλοποίηση αποφάσεων Γ.Σ αναφορικά με την οικονομική διαχείριση του Ε.Ε.Σ, 12. να συμμετέχει στις συνόδους της Κ.Γ.Σ. και στις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ, με συμβουλευτική ιδιότητα, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 13. να οργανώνει τη δομή των Τομέων, Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Ε.Ε.Σ., το γενικό περίγραμμα των οποίων υπόκειται σε έγκριση από το Κ.Δ.Σ, 14. να διασφαλίσει την κατάλληλη αλληλεπίδραση με εταίρους του Ε.Ε.Σ. και εντός και εκτός του Κινήματος. Με τον εσωτερικό Κανονισμό ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. Άρθρο 22 Περιφερειακά Τμήματα Το Κ.Δ.Σ συγκροτεί Περιφερειακά Τμήματα (εφεξής Π.Τ.) προσδιορίζει την περιφέρεια που καλύπτει το καθένα και τους αναθέτει την ευθύνη για την οργάνωση του Ε.Ε.Σ. και τις δραστηριότητές του στην περιοχή εκείνη, διατηρώντας τη συνολική επίβλεψη. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Π.Τ, τα Δ.Σ των Περιφερειών και τα όργανα αυτών (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, και μέλη) ασκούν κατά αναλογία αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες με αυτά των 20

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Άρθρο 1 Ίδρυση Λειτουργίας Ιδρύεται Τράπεζα Αίματος από μέλη των Δ.Σ. Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα