Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015"

Transcript

1 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες Έκτακτη Αμυντική Εισφορά Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Φόρος Κληρονομιάς Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και Αρχείων Συμβάσεις για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας Φορολογικό Ημερολόγιο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Κοινωνικές Ασφαλίσεις Δικαιώματα Κτηματολογίου Χαρτόσημα Τέλη και Δικαιώματα Εφόρου Εταιρειών Έκτακτη Εισφορά για Μισθωτούς κ.λ.π. του Ιδιωτικού Τομέα Η Φορολογική Διευθυντική Ομάδα της Deloitte Συνέταιροι & Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Γραφεία & Σύνδεσμοι Επικοινωνίας... 53

3 Για ακόμα μια χρονιά, η Deloitte σας παρουσιάζει το νέο της Φορολογικό Οδηγό. Ο Φορολογικός Οδηγός της Deloitte είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση και για κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να γνωρίζει τα φορολογικά δεδομένα στην Κύπρο. Η παροχή φορολογικών υπηρεσιών αποτελεί μια από τις κυριότερες υπηρεσίες που παρέχει η Deloitte τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη φορολογία εταιρειών, φορολογία φυσικών προσώπων, θέματα ΦΠΑ και θέματα διεθνούς φορολογικού σχεδιασμού τόσο για διεθνείς οργανισμούς όσο και για Κυπριακές επιχειρήσεις με δραστηριότητες στο εξωτερικό. Χρίστης Μ. Χριστoφόρου - Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος Οι φορολογικές πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσης του (1 Ιανουαρίου 2015). Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως εξαντλητικές παρά μόνο ως γενικής φύσεως. Για περισσότερες πληροφορίες ή επαγγελματική συμβουλή παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους συμβούλους σας στην Deloitte.

4 Η DELOITTE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η Deloitte είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής ελεγκτικών, φορολογικών, συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο. Το ευρύ φάσμα των επαγελματικών υπηρεσιών που παρέχουμε περιλαμβάνει: ελεγκτικές υπηρεσίες με βάση τα διεθνή πρότυπα ελέγχου ή τα πρότυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ φορολογικές υπηρεσίες για εταιρείες στην Κύπρο ή στο εξωτερικό συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικά, διευθυντικά, τεχνολογίας πληροφορικής, ανθρώπινου δυναμικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδυτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες υπηρεσίες σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-business) υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση εταιρειών (corporate finance) καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες για εταιρείες που σκοπεύουν να μετατραπούν από ιδιωτικές σε δημόσιες και εγγραφή τους στο ΧΑΚ λογιστικές υπηρεσίες ίδρυση εταιρειών με δικηγόρους και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε διεθνείς επιχειρήσεις Ο Διεθνής μας Οίκος Η Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στον κόσμο. Πέραν από άτομα σε περισσότερες από 150 χώρες εξυπηρετούν πάνω από το 80% των μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο, δημόσιους οργανισμούς καθώς επίσης μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις με γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 1

5 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φυσικά πρόσωπα Επιβολή φόρου Άτομο που είναι φορολογικός κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας (της Δημοκρατίας), φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας. Άτομο που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Δημοκρατίας μόνο. Φορολογική κατοικία Άτομο φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας είναι άτομο το οποίο παραμένει στη Δημοκρατία για περισσότερο από 183 ημέρες στο φορολογικό έτος. Για σκοπούς υπολογισμού των ημερών παραμονής στη Δημοκρατία- η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα στη Δημοκρατία η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία και η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας. Φορολογικοί συντελεστές Φορολογητέο Φορολογικός Ποσό Συσσωρευμένος Εισόδημα Συντελεστής Φόρου Φόρος % και άνω 35 2 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

6 Απαλλαγές Τα πιο κάτω εισοδήματα απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος: Απαλλαγή Οποιοδήποτε κατ αποκοπή καθοριζόμενο Όλο ποσό το οποίο λαμβάνεται εφάπαξ σε μορφή φιλοδωρήματος επί αφυπηρετήσει, μετατροπή συντάξεως, φιλοδωρήματος λόγω θανάτου ή ως εφάπαξ αποζημίωση λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης Ποσό που αντιπροσωπεύει αποπληρωμή Όλο από ασφάλεια ζωής ή από εγκεκριμένα ταμεία προνοίας Εισόδημα από τόκους Όλο (Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης δεν θεωρούνται τόκοι αλλά κέρδη και δεν απαλλάσονται) Εισόδημα από μερίσματα Όλο Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση Το στη Δημοκρατία από άτομο που μικρότερο δεν ήταν κάτοικος της Δημοκρατίας του 20% πριν την έναρξη της εργοδότησής του. της Ισχύει, για περίοδο 3 ετών από την Ιη αμοιβής ή Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση Αμοιβή από οποιαδήποτε εργοδότηση 50% που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο της το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας αμοιβής πριν την έναρξη της εργοδότησής του. Ισχύει για περίοδο 5 ετών, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης εφόσον η ετήσια αμοιβή υπερβαίνει τις Κέρδη από διάθεση τίτλων περιλαμβανομένης Όλα της εξαργύρωσης μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 3

7 Αμοιβή από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών Όλη εκτός της Δημοκρατίας σε εργοδότη που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, ή σε μόνιμη εγκατάσταση εκτός της Δημοκρατίας εργοδότη που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία νοουμένου ότι η περίοδος των υπηρεσιών στο εξωτερικό για ένα φορολογικό έτος είναι πέραν των 90 ημερών Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση που Όλα διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) Ενοίκια διατηρητέας οικοδομής Όλα (με προϋποθέσεις) Αφαιρέσεις Έξοδα που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση του εισοδήματος αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Αφαίρεση Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση Όλοι στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Έξοδα για ενοίκια εισπρακτέα κτιρίων 20% των ενοικίων Τόκοι για ενοικιαζόμενο κτίριο Όλοι Συνδρομές σε συντεχνίες Όλες ή επαγγελματικούς συνδέσμους Δαπάνες για συντήρηση Μέχρι 700, διατηρητέας οικοδομής ή (με προϋποθέσεις) για κάθε τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) Δωρεές σε εγκεκριμένα φιλανθρωπικά Όλες ιδρύματα με αποδείξεις Έκτακτη εισφορά σε μισθούς και συντάξεις Όλο (για λεπτομέρειες βλέπε σελίδα 50) Κέρδη από εκμετάλλευση ή/και διάθεση 80% δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (για λεπτομέρειες βλέπε σελίδα 14) Δαπάνες για αγορά μετοχών Όλες σε καινοτόμo επιχείρηση 4 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

8 Δαπάνες που δεν εκπίπτουν Τα πιο κάτω δεν εκπίπτουν από το εισόδημα: Δεν εκπίπτουν Έξοδα που δεν έγιναν εξολοκλήρου και Όλα αποκλειστικά για την κτήση του εισοδήματος Έξοδα επιχειρηματικής Πέραν του ψυχαγωγίας 1% των ακαθάριστων εσόδων ή των (οποιοδήποτε είναι μικρότερο) Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα Επαγγελματικός φόρος Όλος Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας Όλος Τόκος που αναλογεί ή λογίζεται ότι αναλογεί Όλος στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται μετά την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Τόκοι για απόκτηση μετοχών εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας, δεν περιορίζονται νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι τόκοι που αντιστοιχούν στο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που δεν χρησιμοπιούνται στην επιχείρηση, δεν θα εκπίπτονται. Η πρόνοια αυτή ισχύει για την απόκτηση μετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Δαπάνες που δεν υποστηρίζονται Όλες από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 5

9 Αποδοχές, που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες Όλες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Ταμείο Συντάξεως και Ταμειο Προνοίας δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται. Σε περίπτωση που, οι πιο πάνω εισφορές (συμπεριλαμβανόμενων οποιοδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων) καταβάλλονται πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημέρα που οφείλονται, τότε οι εισφορές και οι αποδοχές θα εκπίπτονται το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται. Δάνεια και απολήψεις διευθυντών και μετόχων εταιρειών Σε περίπτωση παραχώρησης δανείου ή χρηματικής διευκόλυνσης (ή χρηματικής ανάληψης) από εταιρεία, σε άτομα διευθυντές ή άτομα μετόχους της των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας, τότε θα λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος ίσο με 9% του υπόλοιπου της οποιασδήποτε πιο πάνω διευκόλυνσης και τέτοιο ποσό θα περιλαμβάνεται στα εισοδήματα των ατόμων για σκοπούς φορολόγησης όπως καθορίζεται στον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο. Το ποσό του φόρου για το μηνιαίο όφελος του ατόμου θα παρακρατείται από τις αποδοχές του και θα καταβάλλεται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων μηνιαία. Εκπτώσεις ετήσιας φθοράς Οι ίδιες εκπτώσεις ετήσιας φθοράς που παραχωρούνται για εταιρείες (σελίδες 15 και 16) παραχωρούνται και σε φυσικά πρόσωπα. Ζημιές Μεταφορά ζημιών Για φυσικά πρόσωπα με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των τα οποία έχουν υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών, η ζημιά οποιουδήποτε φορολογικού έτους μπορεί να μεταφερθεί στα επόμενα πέντε έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η ζημιά προέκυψε και να συμψηφιστεί με τα φορολογικά κέρδη. 6 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

10 Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης επιχείρησης περιλαμβανομένου και συνεταιρισμού, μετατρέπει την επιχείρηση του σε εταιρεία οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές του ιδιοκτήτη δύναται να μεταφέρονται στην εταιρεία. Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό Ζημιά που προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό συμψηφίζεται με κέρδη που προκύπτουν στη Δημοκρατία. Όμως όταν υπάρξει κέρδος από τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, ποσό ίσο με τις ζημιές που παραχωρήθηκαν θα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα. Προσωπικές εκπτώσεις Τα πιο κάτω εκπίπτουν από το εισόδημα: Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε εγκεκριμένα ταμεία προνοίας, σύνταξης, Γενικό Σχέδιο Υγείας, σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλα εγκεκριμένα ταμεία ως επίσης και ασφάλιστρα ζωής. Το συνολικό ποσό της έκπτωσης αυτής περιορίζεται στο 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος, όπως υπολογίζεται πριν την αφαίρεση της παρούσας έκπτωσης. τα ετήσια ασφάλιστρα περιορίζονται στο 7% του ασφαλιζόμενου ποσού για ασφάλειες που υπήρχαν σε ισχύ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 για τη ζωή της/του συζύγου για τις οποίες παραχωρείτο έκπτωσης θα εξακολουθήσει να παρέχεται η έκπτωση σε περίπτωση ακύρωσης συμβολαίου ασφάλειας ζωής μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του, φορολογείται ποσοστό των ασφαλίστρων που παραχωρήθηκαν σαν έκπτωση, ως ακολούθως: - ακύρωση μέσα σε 3 χρόνια 30% - ακύρωση από 4 μέχρι 6 χρόνια 20% Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό Οποιοσδήποτε φόρος πληρωθεί στο εξωτερικό για εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Κύπρο θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου στην Κύπρο ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 7

11 Εταιρείες Επιβολή φόρου Εταιρεία που είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές τόσο εντός όσο κα εκτός της Δημοκρατίας. Εταιρεία που δεν είναι φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας, φορολογείται πάνω στο εισόδημα που αποκτάται ή προκύπτει από πηγές εντός της Δημοκρατίας μόνο. Φορολογική κατοικία Εταιρεία φορολογικός κάτοικος της Δημοκρατίας είναι εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκείται στη Δημοκρατία. Συντελεστής εταιρικού φόρου Εταιρικός φόρος 12.5% Απαλλαγές Τα πιο κάτω απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος: Απαλλαγή Εισόδημα από τόκους Όλο Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκοι που αποκτούν τα συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου δεν θεωρούνται εισόδημα από τόκους και δεν απαλλάσονται Εισόδημα από μερίσματα Όλο Κέρδη από τη διάθεση τίτλων Όλα περιλαμβανομένης της εξαργύρωσης μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο ανοικτού ή κλειστού τύπου Κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση Όλα που διατηρείται στο εξωτερικό (με προϋποθέσεις) Ενοίκια διατηρητέας οικοδομής Όλα (με προϋποθέσεις) Αφαιρέσεις Όλα τα έξοδα που έγιναν εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την κτήση του εισοδήματος αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των εξής: 8 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

12 Τόκοι αναφορικά με την απόκτηση Όλοι στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση Δαπάνες για συντήρηση Μέχρι 700, διατηρητέας οικοδομής ή (με προϋποθέσεις) για κάθε τ.μ. (ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής) Δωρεές σε εγκεκριμένα Όλες φιλανθρωπικά ιδρύματα με αποδείξεις Κέρδη από εκμετάλλευση ή/και διάθεση 80% δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (για λεπτομέρειες βλέπε σελίδα 14) Εισφορές εργοδότη σε εγκεκριμένα ταμεία Όλες πάνω στους μισθούς των εργοδοτούμενων Έκτακτη εισφορά σε μισθούς Όλη (για λεπτομέρειες βλέπε σελίδα 50) Δαπάνες για αγορά μετοχών Όλες σε καινοτόμο επιχείρηση Δαπάνες που δεν εκπίπτουν Τα πιο κάτω δεν εκπίπτουν από το εισόδημα: Δεν εκπίπτουν Έξοδα επιχειρηματικής Πέραν του 1% ψυχαγωγίας των ακαθάριστων εσόδων ή των (οποιοδήποτε είναι μικρότερο) Έξοδα ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος Όλα Επαγγελματικός φόρος Όλος Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας Όλος Τόκος που αναλογεί ή λογίζεται ότι αναλογεί Όλος στο κόστος αγοράς ιδιωτικού μηχανοκίνητου οχήματος ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση ή όχι ή οποιουδήποτε άλλου περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιείται στην επιχείρηση. Η διάταξη αυτή σταματά να εφαρμόζεται μετά την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία αγοράς του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 9

13 Τόκοι για απόκτηση μετοχών εξ' ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιορίζονται, νοουμένου ότι στα περιουσιακά στοιχεία της άμεσα ή έμμεσα εξαρτημένης εταιρείας δεν περιλαμβάνονται περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που η εξαρτημένη εταιρεία κατέχει περιουσιακά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, οι τόκοι που αντιστοιχούν στο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων που δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, δεν θα εκπίπτονται. Η πρόνοια αυτή ισχύει για την απόκτηση μετοχών από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά. Δαπάνες που δεν υποστηρίζονται Όλες από τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης ή άλλα στοιχεία που προβλέπονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Αποδοχές, που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες Όλες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους, επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, Ταμείο Συντάξεως και Ταμείο Προνοίας δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται. Ζημιές Σε περίπτωση που, οι πιο πάνω εισφορές (συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε επιβαρύνσεων και τόκων) καταβάλλονται πλήρως εντός δύο ετών από την τελευταία ημέρα που οφείλονται, τότε οι εισφορές και οι αποδοχές θα εκπίπτονται το φορολογικό έτος στο οποίο καταβάλλονται. Μεταφορά ζημιών Για τις εταιρείες οι οποίες έχουν υποχρέωση ετοιμασίας ελεγμένων λογαριασμών η ζημιά οποιουδήποτε φορολογικού έτους δεν θα μεταφέρεται και δεν θα συμψηφίζεται με το εισόδημα οποιουδήποτε φορολογικού έτους μετά την πάροδο πέντε ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η ζημιά πρόεκυψε. Συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος Επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών του ιδίου συγκροτήματος. Ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών θα παραχωρείται στην περίπτωση όπου η εκχωρούσα εταιρεία και η αιτούσα εταιρεία είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το φορολογικό έτος. 10 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

14 Δύο εταιρείες θεωρούνται ότι είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος αν: η μια είναι κατά 75% εξαρτημένη της άλλης, ή η κάθε μια ξεχωριστά είναι κατά 75% εξαρτημένες τρίτης εταιρείας Από 1 Ιανουαρίου 2012, στην περίπτωση εταιρείας που ιδρύθηκε από τη μητρική της κατά το φορολογικό έτος, θα θεωρείται ότι είναι μέλος του ιδίου συγκροτήματος για ολόκληρο το υπό αναφορά φορολογικό έτος. Ζημιά μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό Ζημιά που προκύπτει από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό συμψηφίζεται με κέρδη που προκύπτουν στη Δημοκρατία. Όμως όταν υπάρξει κέρδος από τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, ποσό ίσο με τις ζημιές που παραχωρήθηκαν θα περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα. Ασφαλιστικές εταιρείες επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ζημιών του γενικού κλάδου με τα κέρδη του κλάδου ζωής επιτρέπεται ο συμψηφισμός ζημιών του κλάδου ζωής με τα κέρδη από άλλες πηγές Πίστωση για φόρο που πληρώθηκε στο εξωτερικό Οποιοσδήποτε φόρος πληρωθεί στο εξωτερικό για εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Κύπρο θα παραχωρείται ως πίστωση έναντι του πληρωτέου φόρου στην Κύπρο ανεξάρτητα από την ύπαρξη συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 11

15 Ειδικοί Τρόποι Φορολογίας Ασφαλιστικές εταιρείες Οι ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου και κλάδου ζωής φορολογούνται όπως και οι άλλες εταιρείες. Στην περίπτωση όμως που δεν προκύπτει φόρος ή ο πληρωτέος φόρος πάνω στο φορολογητέο εισόδημα κλάδου ζωής είναι λιγότερος από 1.5% του ακαθάριστου ποσού των ασφαλίστρων τότε η εταιρεία πληρώνει τη διαφορά υπό μορφή επιπρόσθετου φόρου. Συντάξεις από την παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό Το εισόδημα ατόμου που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από σύνταξη για υπηρεσίες οι οποίες είχαν παρασχεθεί εκτός της Δημοκρατίας φορολογείται με συντελεστή 5% στο ποσό που υπερβαίνει τα ετησίως. Ο φορολογούμενος όμως έχει το δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί με τον ειδικό τρόπο φορολογίας που αναφέρεται πιο πάνω ή με τους κανονικούς συντελεστές όταν η σύνταξη θα προστεθεί με τυχόν άλλα εισοδήματα του. Συντάξεις χηρείας Συντάξεις χηρείας που λαμβάνονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή/και από άλλα εγκεκριμένα ταμεία συντάξεων φορολογούνται με συντελεστή 20% στο ποσό που υπερβαίνει τα ετησίως. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α. Το ακαθάριστο ποσό οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άλλων δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως, αποζημιώσεων ή άλλου εισοδήματος που κτάται από πηγές εντός της Δημοκρατίας από πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή). Δικαιώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέσεις). Δικαιώματα που εκχωρούνται για χρήση εκτός της Δημοκρατίας δεν υπόκεινται σε παρακράτηση. 12 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

16 Μισθώματα ταινιών κ.α. Το ακαθάριστο ποσό οποιουδήποτε μισθώματος για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών στη Δημοκρατία το οποίο κτάται από πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (εκτός εάν η σχετική σύμβαση για αποφυγή διπλής φορολογίας προβλέπει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή). Μισθώματα που αποκτά συνδεδεμένη εταιρεία Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαλλάσσονται της φορολογίας (με προϋποθέσεις). Κέρδη επαγγελματιών, καλλιτεχνών κ.ά. Το ακαθάριστο εισόδημα το οποίο αποκτά οποιοδήποτε άτομο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από την άσκηση στη Δημοκρατία οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, η αμοιβή προσώπων, τα οποία δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία, που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό και οι ακαθάριστες εισπράξεις οποιουδήποτε θεατρικού ή μουσικού ομίλου ή άλλης ομάδας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγίας στο κοινό, περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών ομάδων και άλλων αθλητικών αποστολών από το εξωτερικό, που προκύπτουν από παραστάσεις στη Δημοκρατία, υπόκεινται σε παρακράτηση 10%. Τόκος και χρηματική επιβάρυνση 5% για παράλειψη καταβολής του φόρου Ο φόρος που παρακρατείται από πληρωμές, σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου μέσα στη χρονική περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω, θα καταβάλλεται πέραν του τόκου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο και χρηματική επιβάρυνση 5% του οφειλομένου φόρου. Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 13

17 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κάθε δαπάνη για την απόκτηση ή ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο, η οποία γίνεται από πρόσωπο το οποίο ασκεί επιχείρηση εκπίπτεται του φορολογητέου εισοδήματος. Τέτοια δαπάνη κεφαλαιουχικής φύσεως κατανέμεται εξίσου στο φορολογικό έτος που γίνεται και στα αμέσως επόμενα τέσσερα έτη ήτοι 20% ετήσια. Από το κέρδος που προκύπτει από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για παράτυπη χρήση τέτοιων δικαιωμάτων, καθώς και από το κέρδος πώλησης τους, αφαιρείται ως έξοδο το 80% του κέρδους. Το κέρδος υπολογίζεται με την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού. 14 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

18 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΦΘΟΡΑΣ Οι εκπτώσεις ετήσιας φθοράς, υπολογίζονται πάνω στο κόστος αγοράς του στοιχείου πάγιου ενεργητικού και αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Μηχανήματα και εγκαταστάσεις Συντελεστής Ελκυστήρες, εκσκαφείς όλων των τύπων 25% και μεγεθών, μπουλτόζες, αυτοκινούμενα μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης και βαρέλια πετρελαιοειδών Αυτοκίνητα όλων των τύπων 20% εκτός από ιδιωτικά αυτοκίνητα σαλούν Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) 20% και λειτουργικά προγράμματα (operating software) Προγράμματα εφαρμογής ηλεκτρονικών υπολογιστών (application software) - μέχρι % - πάνω από /3% Γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, 15% κομπρεσόροι, μηχανήματα ψεκάσματος Διατρήσεις, βιομηχανικά χαλιά, 10% συσκευές βίντεο, τηλεοράσεις Οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα 10% ή εγκαταστάσεις Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 20% (Για αποκτήσεις κατά τη διάρκεια Εκτός των φορολογικών ετών ) εάν ο συντελεστής είναι ψηλότερος Έπιπλα και σκεύη 10% Κτίρια Μεταλλικός σκελετός θερμοκηπίων 10% Ξύλινος σκελετός θερμοκηπίων 33 1/3% Βιομηχανικά, γεωργικά και ξενοδοχειακά 4% Βιομηχανικά και ξενοδοχειακά 7% (Για αποκτήσεις κατά τη διάρκεια των φορολογικών ετών ) Εμπορικά 3% Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 15

19 Πλοία Ατμόπλοια, ρυμουλκά και αλιευτικά 6% Ιστιοφόρα σκάφη 4 1/2% Μηχανές καθέλκυσης πλοίων 12 1/2% Μεταχειρισμένα σκάφη με ειδική συμφωνία Καινούργια εμπορικά πλοία 8% Καινούργια επιβατικά πλοία 6% Μεταχειρισμένα εμπορικά υπόλοιπη και επιβατικά πλοία ωφέλιμη και επιπρόσθετες οικονομική ζωή κεφαλαιουχικές δαπάνες με βάση το πιστοποιητικό του νηογνώμονα Εργαλεία Γενικά όλα τα εργαλεία 33 1/3 % Βιντεοκασέτες των βίντεοκλαπς 50% «Εξειδικευμένα» στοιχεία πάγιου ενεργητικού Τεθωρακισμένα οχήματα 20% (τα οποία χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας) Μηχανοκίνητα κότερα (Motor yachts) 6% Ανεμογεννήτριες 10% (στο κόστος απόκτησης περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό επιδότησης έχει ληφθεί) Φωτοβολταϊκά συστήματα 10% (στο κόστος απόκτησης περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης μειωμένο με οποιοδήποτε ποσό επιδότησης έχει ληφθεί) Καινούρια Αεροπλάνα 8% Καινούρια Ελικόπτερα 8% Εξειδικευμένα μηχανήματα κατασκευής 20% σιδηροδρομικών γραμμών (π.χ. Locomotive engines, Ballast wagon, container wagon και container sleeper wagon) 16 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

20 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Συντελεστές Σε επιβολή φορολογίας έκτακτης αμυντικής εισφοράς υπόκεινται μόνο οι κάτοικοι της Δημοκρατίας στα πιο κάτω εισοδήματα: Μερίσματα 17% Τόκοι 30% Τόκοι ατόμου από Κυβερνητικά 3% Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως Τόκοι ατόμου από Κυβερνητικά 3% Χρεόγραφα Αναπτύξεως Τόκοι που αποκτούν τα Ταμεία Προνοίας 3% Τόκοι που αποκτά το Ταμείο Κοινωνικών 3% Ασφαλίσεων Ενοίκια μείον 25% 3% Μερίσματα Απαλλάσσονται: τα μερίσματα που λαμβάνει μια εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία από άλλη εταιρεία που είναι και αυτή κάτοικος στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μερισμάτων που καταβάλλονται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία τα εν λόγω μερίσματα προέρχονται. μερίσματα που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από μερίσματα για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί έκτακτη εισφορά. τα μερίσματα που λαμβάνει εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία από εταιρεία που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία. Η απαλλαγή δεν εφαρμόζεται αν: (α) η καταβάλλουσα το μέρισμα εταιρεία επιδίδεται άμεσα ή έμμεσα περισσότερο από 50% σε δραστηριότητες οι οποίες αποδίδουν επενδυτικό εισόδημα και Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 17

21 Τόκοι (β) ο αλλοδαπός φόρος πάνω στο εισόδημα της καταβάλλουσας το μέρισμα εταιρείας είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία ή της εταιρείας που δεν είναι κάτοικος στη Δημοκρατία αλλά έχει μόνιμη εγκατάσταση στη Δημοκρατία. Τόκοι που αποκτούνται από τη συνήθη διεξαγωγή μιας επιχείρησης περιλαμβανομένων τόκων που συνδέονται στενά με τη συνήθη διεξαγωγή της επιχείρησης και τόκων που αποκτούν τα συλλογικά επενδυτικά σχέδια ανοικτού ή κλειστού τύπου, δεν θεωρούνται τόκοι για σκοπούς έκτακτης εισφοράς. Άτομο του οποίου το συνολικό ετήσιο εισόδημα, περιλαμβανομένου και των τόκων, δεν υπερβαίνει τα έχει δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς που παρακρατήθηκε πέραν του ποσοστού που αντιστοιχεί στο 3%. Λογιζόμενη διανομή κερδών Εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει 70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από τον εταιρικό φόρο*, υπό μορφή μερισμάτων, κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά νοουμένου ότι οι άμεσοι/έμμεσοι τελικοί μετόχοι της εταιρείας είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. * Εταιρικός Φόρος Ο ορισμός του «εταιρικού φόρου» περιλαμβάνει επιπλέον από τον εταιρικό φόρο: την έκτακτη εισφορά για την άμυνα που επιβάλλεται σύμφωνα με το Νόμο το φόρο που επιβάλλεται σύμφωνα με τον περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμο και οποιοδήποτε ποσό αλλοδαπού φόρου που δεν πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος ή και έναντι της έκτακτης εισφοράς για το έτος στο οποίο οφείλονται. Τα κέρδη που υπόκεινται σε λογιζόμενη διανομή για τα φορολογικά έτη 2012, 2013 και 2014 μειώνονται με το κόστος των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και κτιρίων (εξαιρουμένων ιδιωτικών μηχανοκίνητων οχημάτων) που αποκτήθηκαν κατά τα φορολογικά έτη 2012, 2013 και Πρόσωπο που είναι κάτοικος στη Δημοκρατία, το οποίο λο- 18 Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος

22 γίζεται ότι λαμβάνει μερίσματα από οργανισμό συλλογικών επενδυτικών επενδύσεων του οποίου η σύσταση και λειτουργία διέπεται από τον περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο ή από άλλη νομοθεσία που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία στη Δημοκρατία άλλων συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, υπόκειται σε έκτακτη εισφορά σε ποσοστό 3% στο ποσό του μερίσματος. Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα διανέμεται στη διάρκεια του έτους ή των δύο ετών που ακολουθούν το φορολογικό έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την λογιζόμενη διανομή, οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Για σκοπούς υπολογισμού του ποσού του λογιζόμενου μερίσματος, «κέρδη» σημαίνει τα λογιστικά κέρδη όπως υπολογίζονται σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές αρχές αλλά μετά την αφαίρεση οποιονδήποτε μεταφορών στα αποθεματικά που προβλέπονται σε οποιοδήποτε νόμο. Συμψηφισμός ζημιών συγκροτήματος καθώς και οποιαδήποτε ποσά, περιλαμβανομένων και πρόσθετων αποσβέσεων που προέρχονται ή που είναι αποτέλεσμα επανεκτίμησης κινητών και ακινήτων αξιών αγνοούνται. Σε περίπτωση προσώπου μη κάτοικου στη Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει μέρισμα από εταιρεία κάτοικο στη Δημοκρατία προερχόμενο από κέρδη τα οποία σε οποιοδήποτε στάδιο υπέστησαν λογιζόμενη διανομή, η έκτακτη εισφορά που καταβλήθηκε λόγω της λογιζόμενης διανομής που αναλογεί στο μέρισμα που λαμβάνει τέτοιο πρόσωπο επιστρέφεται. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων προς μετόχους σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας Στην περίπτωση εταιρείας που διαθέτει περιουσιακό στοιχείο σε άτομο μέτοχο της που είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή σε συγγενή του μέχρι και δευτέρου βαθμού συγγένειας ή σύζυγο αυτού, χωρίς την καταβολή αντιπαροχής ή με αντιπαροχή που είναι μικρότερη από την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου που διατίθεται, τότε θα λογίζεται ότι η εταιρεία διανέμει μέρισμα ίσο με την αγοραία αξία ή με τη διαφορά μεταξύ της αγοραίας αξίας και του ποσού της Deloitte Φορολογικές Πληροφορίες Κύπρος 19

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. Σηµειώσεις Σεµιναρίων ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σηµειώσεις Σεµιναρίων Ανάλυση των διατάξεων του Ν. 2238/1994 όπως ισχύουν µετά τις αλλαγές των Ν. 3522/2006, 3610/2007 και Ν. 3634/2008 Πρακτικά παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΑΡΙΘ. 2459 Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις ------------------------------------------------------------------------------------- Article 1. Κατάργηση απαλλαγών και εκπτώσεων από

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα