Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών"

Transcript

1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Ηµερίδα ΤΕΕ / ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 6 Ιουνίου 2011 Συµβολή της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Πρόληψη και Καταγραφή Φυσικών Καταστροφών Μ. Τσακίρη-Στρατή ΚαθηγήτριαΑΠΘ, ΚΦΧ-ΤΑΤΜ Γ. οξάνη Αγρ. & ΤοπογράφοςΜηχ. M.T.E., Υπ. ρ. ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Σ. Σιάχαλου Αγρ. & ΤοπογράφοςΜηχ. M.T.E, Υπ. ρ. ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Η επιστήμη της Τηλεπισκόπησης ασχολείται με τη μέτρηση των γεωμετρικών και θεματικών χαρακτηριστικών των αντικειμένων του γήινου περιβάλλοντος χωρίς τη φυσική επαφή με τα αντικείμενα H επιστήμη της τηλεπισκόπησης είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, διότι επιτρέπει: την παρατήρηση, χαρτογράφηση και παρακολούθηση του γήινου περιβάλλοντος στο σύνολό του και σε συνεχή κλίμακα. 1

2 H ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι το μέσο με το οποίο η πληροφορία μεταβιβάζεται από το αντικείμενο στο τηλεπισκοπικό σύστημα απεικόνισης, το οποίο μπορεί να είναι πάνω ή σε αεροπλάνο ή σε δορυφόρο. Η διαδικασία απόκτησης μιας τηλεπισκοπικής εικόνας 2

3 Landsat-4 και 5 IKONOS-2 Landsat 1 Spot 1 QuickΒird ird ιαστηµικός σταθµός ορυφόρος OrbView-3 της εταιρείας ORBIMAGE ERS Envisat 3

4 Landsat-7 SPOT-5 Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναιµιαοργανωµένησυλλογήαπό: φυσικάεξαρτήµαταυπολογιστή, λογισµικό, γεωγραφικά δεδοµένα και προσωπικό, σχεδιασµέναέτσιώστε, να: λαµβάνουν, αποθηκεύουν, ενηµερώνουν, επεξεργάζονται, αναλύουν και ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ εκθέτουν όλες τις µορφές γεωγραφικών πληροφοριών ΓΣΠ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ε ΟΜΕΝΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ 4

5 ιαχείριση Καταστροφών µε Τηλεπισκοπικά εδοµένα Γενική Αρχή Εκτίµηση επικινδυνότητας ορυφορικά δεδοµένα Από αέρος δεδοµένα εδοµένα επεξεργασίας Συνδυασµός δεδοµένων GIS ιανοµή στους χρήστες Έγκαιρη ειδοποίηση Έλεγχος καταστροφής Επίγεια δεδοµένα Εκτίµηση καταστροφής Βοηθητικά δεδοµένα Παροχή βοήθειας 5

6 Γενική Περιγραφή των Καταστροφών (Hazards): Οι καταστροφές είναι γεγονότα που σαν αποτέλεσµα µπορούν να επιφέρουν το θάνατο και την καταστροφή η οποία υπερβαίνει τις δυνατότητες ανταπόκρισης και ανάκαµψης των περιοχών που επλήγησαν δηµιουργώντας την ανάγκη εξωτερικής βοήθειας. Τοκόστοςείναιπάνωαπό 100 δισεκατοµµύρια US$ ετησίως Τοπλήθοςτωνκαταστροφώνέχειαυξηθεί. Οικαταστροφέςταξινοµούνταισε: Φυσικές καταστροφές Καταστροφές οι οποίες προκαλούνται από τον άνθρωπο Καταστροφές οι οποίες προκαλούνται από τις ανθρώπινεςδραστηριότητες (επιταχύνονται / επιδεινώνονται από ανθρώπινες επιρροές) Γενική Περιγραφή των Καταστροφών (Hazards): Όλες οι µελέτες φυσικών καταστροφών ή της επικινδυνότηταςγιακαταστροφέςείναιπολυεπιστηµονικές. Οι καταστροφές προκαλούν απώλειες ζωής, καθώς και κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα. Οι καταστροφές µπορούν να είναι προβλέψιµες και µή προβλέψιµες. Σύµφωνα µε την πηγή προέλευσής τους οι καταστροφές ταξινοµούνται: Εξωγενείς (πληµµύρες, ξηρασία, τυφώνες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες) Ενδογενείς (ηφαιστειακή δράση, σεισµοί) Ανθρωπογενείς (καταστροφή κατασκευών, απερήµωση, φωτιές) Οι δύο σοβαρές καταστροφές, οι πληµµύρες και οι ξηρασίες συνδέονται µε την παγκόσµια αλλαγή κλίµατος. 6

7 Επικινδυνότητα (Risk): Είναιηπιθανότητανασυµβείένακαταστροφικόσυµβάνµε συγκεκριµένο µέγεθος. Οι επικινδυνότητες είναι µετρήσεις των απειλών για καταστροφές. Είναι η ακριβής έκθεση για την ανθρώπινη τιµή σε µία καταστροφή. Είναι η έκθεση ή η πιθανότητα απώλειας λόγω µιας ιδιαίτερης καταστροφής σε µία συγκεκριµένη περιοχή και περίοδοαναφοράς. Αυτό µπορεί να εκφράζεται µαθηµατικά ως η πιθανότητα που µία τάση για να συµβεί µία καταστροφή πολλαπλασιάζεται µε τις συνέπειες από αυτή την τάση. Φυσικές Καταστροφές Τα εικονίδια στον παραπάνω χάρτη παρουσιάζουν τις θέσεις των φυσικών καταστροφών που παρατηρήθηκαν από δορυφόρους της NASA σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 7

8 Άνοδος του πλήθους των φυσικών καταστροφών, σε σχέση µε τις καταστροφές λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Πλήθος γεγονότων ιαχείριση Καταστροφών Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των καταστροφών, απαιτείται µία πλήρης στρατηγική διαχείρισης η οποία είναι γνωστή ως κύκλος διαχείρισης καταστροφών: Πρόληψη: Mitigation Ετοιµότητα/Προετοιµασία: Preparedness Καταστροφή: Disaster Event Βοήθεια: Relief Αποκατάσταση: Rehabilitation Ανασυγκρότηση: Reconstruction Πρόληψη Ανασυγκρότηση Ετοιµότητα Ετοιµότητα Προετοιµασία Προετοιµασία Αποκατάσταση Καταστροφή Βοήθεια 8

9 ιαχείριση Καταστροφών και Γεωπληροφορική ΠρόληψηκαιΑυξηµένηΠροετοιµασία Ελαχιστοποίηση των επιδράσεων από µία καταστροφή µε τη λήψη κατάλληλων προληπτικών µέτρων. Χάρτες µε τις περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για διάφορες καταστροφές για την αύξηση της προετοιµασίας και µείωση του µεγέθους των πιθανών ζηµιών. Επίσης, περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό για αποτελεσµατική ανταπόκριση, δηµόσια ενηµέρωση του κινδύνου, δηµόσια εκπαίδευση, ενηµερωτικές εκστρατείες, σχέδια εκκένωσης κ.λ.π. Αποστολήέγκαιρωνπροειδοποιήσεων Η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων µπορούν να επιτρέπουν µία εξελισσόµενη κατάσταση που µπορεί να αναγνωρισθεί. Αυτόείναιεργασίαρουτίναςµετουςµετεωρολογικούςδορυφόρους, καθώς επίσης πρόβλεψη ξηρασίας, δασικές φωτιές, υφαιστειακές εκρήξεις. ιαχείριση Καταστροφών και Γεωπληροφορική Παρακολούθησητηςκαταστροφήςσεπραγµατικόχρόνο Παρέχει πληροφορίες για την εξέλιξη του συµβάντος και προβλέψεις για µελλοντικές καταστάσεις του ατυχήµατος Αποτίµησητηςκαταστροφής Ποιοτική ή ποσοτική έρευνα της καταστροφής η οποία µπορεί να προκύψει από ένα ατύχηµα, συµπεριλαµβάνοντας τις επιρροές στη ζωή και τις ιδιοκτησίες ΠαροχήΒοήθειας Παροχή χωρικής πληροφορίας για µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας (π.χ. προµήθεια αγαθών σε περιοχές µέγιστης ανάγκης). Παρακολούθηση του παραµένοντα κινδύνου για αποφυγή δεύτερης καταστροφής. Βοήθεια σε τοπικό και περιφερειακό σχεδιασµό για την εξασφάλιση κατάλληλης αναδόµησης. 9

10 ιαχείριση Καταστροφών και Γεωπληροφορική Πρόληψη Καταστροφής Κατάλογοι µε χωρικά στοιχεία Εκτίµηση κινδύνων Στοιχεία σε χάρτη επικινδυνότητας Εκτίµηση Ευαισθησίας Εκτίµηση Επικινδυνότητας Απόφαση για συστήµατα υποστήριξης του χώρου Προετοιµασία/Ετοιµότητα Καταστροφής Οργάνωση της πληροφορίας της καταστροφής Απογραφή µετά την καταστροφή Αναγνώριση θέσεων ανακατασκευής Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων µε Καταστροφή, ευαισθησία-τρωτότητα και επικινδυνότητα Ανάκαµψη Καταστροφής Χάρτες Καταστροφής Ανωµαλίες σε µία χρονική σειρά Εικόνων Πρόβλεψη και έγκαιρη ειδοποίηση Παρακολούθηση/έλεγχος µιας εξελισσόµενης κατάστασης/προβλήµατος Βοήθεια Χαρτογράφηση της έκτασης της καταστροφής Εκτίµηση καταστροφής Συντονισµός βοήθειας Εκκένωση Τηλεπισκόπηση/ΓΣΠ: Κύρια Εργαλεία στη ιαχείριση Καταστροφών Τηλεπισκόπηση Οι δορυφόροι µπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως τις θέσεις των γεγονότων σε µία χρονική σειρά εικόνων, επιτρέποντας: τονέλεγχο/παρακολούθησηµιαςκαταστροφής, τηνεκτίµησητωνζηµιών, τη χαρτογράφηση της νέας κατάστασης και την ενηµέρωση των βάσεων δεδοµένων οι οποίες θα χρησιµοποιηθούνστηνανακατασκευή. Τα τηλεπισκοπικά δορυφορικά δεδοµένα των αισθητήρων (Thermal IR-AVHRR, MODIS, Landsat, ASTER, SPOT, IKONOS, Quickbirdκ.α.) επιτρέπουν την παρακολούθηση και την καταγραφή των διαφόρων καταστροφικώνφαινοµένωνσετοπικήκαισεπαγκόσµιακλίµακα. 10

11 Τηλεπισκόπηση/ΓΣΠ : Κύρια Εργαλεία στη ιαχείριση Καταστροφών ΓΣΠ: Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Η αποτελεσµατική µελέτη µιας καταστροφής µε τη χρήση διαφόρων δεδοµένων απαιτεί περιβάλλον ΓΣΠ. Η ανάλυση σε περιβάλλον ΓΣΠ επιτρέπει την επεξεργασία χωρικών δεδοµένων διαφόρων πηγών και ηµεροµηνιών µε στόχο την ουσιαστική διαχείριση των καταστροφών. Ένα ΓΣΠ ταιριάζει απόλυτα στη διαχείριση καταστροφών λόγω της χωρικής φύσης των δεδοµένων. Χαρακτηρισµός Καταστροφής Για κάθε τύπο καταστροφής οι ακόλουθες ερωτήσεις απαιτούν απάντηση: Είναι γνωστή η ταχύτητα εξέλιξης; Ποιά είναι η περίοδος επιστροφής; Ποιά περιοχή επηρεάζεται; Ποιάείναιηφύσηκαιέκτασητωνζηµιών; Ποιό είναι το τίµηµα σε απώλεια ανθρώπινης ζωής; Ποιέςµορφέςπροετοιµασίαςείναιπρακτικές; Ποιές µορφές πρόληψης/βοήθειας είναι πρακτικές; 11

12 Παρατήρηση Καταστροφής Για κάθε τύπο καταστροφής οι ακόλουθες ερωτήσεις απαιτούν απάντηση: Ποιά παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά προηγούνται της καταστροφής; Ποιά παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά συνάδουν µε την καταστροφή; Ποιά παρατηρήσιµα χαρακτηριστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκτίµηση των ζηµιών; Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαχείριση γίνεται κυρίως µε δεδοµένα εικόνων! Ποιέςείναιοιαπαιτήσειςτηςδορυφορικήςεικόναςσεχωρική, διαχρονική και φασµατική ανάλυση; Είναι κατάλληλες οι χρησιµοποιούµενες τεχνικές; Ποιοί είναι οι περιορισµοί των τεχνικών; Μπορούν οι τεχνικές αυτές να αυτοµατοποιηθούν; Καταστροφή Ξηρασία Πληµµύρα Πυρκαγιές Σεισµός Τυφώνας Ασθένεια Καλλιέργειας Σταθερά δεδοµένα Βροχόπτωση Θερµοκρασία Τύποι Βλάστησης Υγρασία Εδάφους DEM Τύποι Εδάφους Χρήσεις Γης/Καλύψεις Γης Επίπεδα Νερού Θερµοκρασία Κάλυψη µε Χιόνι Χιόνι/Νερό Ισοδυναµία µε Χιόνι DEM Τύποι Βλάστησης Θερµοκρασία Κίνηση Τεκτονικών Πλακών ιαγράµµατα Ρηγµάτων Ιστορικό Σεισµών Ιστορικό Τυφώνων Μέτωπο Ανέµου Προφίλ Πίεσης Βροχόπτωση Τύποι Βλάστησης Θερµοκρασία εδοµένα σε πραγµατικό χρόνο Βροχόπτωση Θερµοκρασία Κατάσταση Βλάστησης Υγρασία Εδάφους Βροχόπτωση (ποσότητα και ένταση) Επίπεδα Νερού Ρυθµός Ροής Υγρασία Εδάφους Έκταση Πληµµυρισµένης Περιοχής Καύσιµη Ποσότητα Υγρασία Καυσίµου Ύλης Κατάσταση Βλάστησης (stress) Θερµοκρασία Επιφάνειας Θέση Πυρκαϊάς Συµπεριφορά Φωτιάς (ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου) Έκταση Καµένης Περιοχής Επίπεδο καταστροφής στη Βλάστηση Κίνηση Τεκτονικών Πλακών Ένταση στον Υποχώρο Επίγειες Κινήσεις (χώρος και ταχύτητα) Μέγεθος και Θέση του Ματιού του Κυκλώνα Προφίλ της Υγρασίας Ταχύτητα και ιεύθυνση Ανέµου Θερµοκρασία Πίεση Θερµοκρασία Επιφάνειας Θαλάσσης Βροχόπτωση Βροχόπτωση Κατάσταση της Βλάστησης (stress) Θερµοκρασία 12

13 Κλειδιά ιαχείρισης Καταστροφών Φάση προ καταστροφής Φάση µετά καταστροφής Αναγνώριση επικινδυνότητας Βοήθεια Μεταβίβαση επικινδυνότητας Πρόληψη / Προετοιµασία Αντίδραση στην επείγουσα ανάγκη Αποκατάσταση και αναδόµηση Εκτίµηση πηγών κινδύνου Φυσικές / κατασκευαστικές εργασίες βοήθειας Ασφάλιση, αναπροσαρµογή µε βάση τα νέα δεδοµένα Συστήµατα έγκαιρης ενηµέρωσης Συστήµατα επικοινωνίας Ανθρωπιστική βοήθεια / διάσωση Αποκατάσταση / αναδόµηση των καταστραµµένων υποδοµών Εκτίµησηευαισθησίας / τρωτότητας Χαρτογράφηση χρήσεων γης και κωδικοποίηση των κτιρίων Εξασφάλιση χρηµατοδότησης για αγορά οργάνων Παρακολούθηση και πρόγνωση Εκτίµηση ζηµιών ιαχείριση Μακροοικονοµικών και προϋπολογισµού Εκτίµηση επικινδυνότητας Οικονοµικά κίνητρα ηµιουργία δηµοσίων υπηρεσιών µε ασφαλείς κανονισµούς Σε επείγουσα κατάσταση προγραµµατισµός δυνατότητας για παροχή καταφυγίου ΞαφνικόΚέρδος, προσωρινή ανανέωση και αναδόµηση των υπηρεσιών Αναζωογόνηση των επηρεασµένων τοµέων (τουρισµός, προϊόντα εξαγωγής) Χαρτογράφησηµε GIS και δηµιουργία σεναρίου Εκπαίδευση, εξάσκηση και ενηµερότητα ιαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι για µεγάλες καταστροφές Προγραµµατισµός για απρόοπτα (από εταιρείες καιδηµόσιεςυπηρεσίες) Κινητοποίηση για ανάκτηση των πόρων Ενσωµάτωση της βοήθειας των ζηµιών στην ανακατασκευή Μοντέλο επικινδυνότητας σε µία καταστροφή RISK = HAZARD * VULNERABILITY * AMOUNT Risk = Η επικινδυνότητα σε µία καταστροφή Hazard = Η πιθανότητα να συµβεί µε προκαθορισµένο µέγεθος Vulnerability = Η τρωτότητα, η προδιάθεση να υφίσταται καταστροφές που οφείλονται σε εξωτερικά γεγονότα. Είναι συνάρτηση: του µεγέθους του συµβάντος που µπορεί να συµβεί και του τύπου των παραγόντων που συµβάλλουν στην επικινδυνότητα Amount = Η ποσοτικοποίηση των πιθανών αποτελεσµάτων της καταστροφής. Είναισυνάρτηση: των εξόδων αντικατάστασης των υποδοµών. των απωλειών και οικονοµικών επιπτώσεων της απώλειας ανθρώπινων ζωών 13

14 Απαιτούµενες Πληροφορίες Για την εκτίµηση του Hazard (καταστροφής) Επιστηµονικές µελέτες/χάρτες, µεγάλης διάρκειας παρακολούθηση, ιστορικά Αναφορές σε καταστροφικά συµβάντα του παρελθόντος, ιδιαίτερα για τη Θέση, συχνότητα και σοβαρότητα των συµβάντων Κατανόηση των παραγόντων που επέδρασαν για να συµβεί η καταστροφή Για την εκτίµηση της Vulnerability (τρωτότητας) Χαρακτηριστικά του κινδύνου (από την εκτίµηση του κινδύνου) Χαρακτηριστικά του συστήµατος που ενδιαφέρει Περιβαλλοντική Ποιότητα Για την εκτίµηση του Risk (επικινδυνότητας) Όπως στην έκτίµηση της τρωτότητας, επιπλέον ειδικής καταστροφής Εκτίµηση συχνότητας απώλειας για στοιχεία σε επικινδυνότητα Ειδικά σενάρια καταστροφής Απαιτούµενες Πληροφορίες Μεταβολές της Τρωτότητας σταθερά στο χρόνο Μεταβολέςκτιρίων (Αστικήεπέκταση) Μεταβολές πληθυσµού (κάθε τµήµα της ηµέρας) Μεταβολή δραστηριοτήτων Έτσι µε βάση τον τύπο της καταστροφής, η Vulnerability µπορεί να αλλάζει µέσα στο χρόνο 14

15 Απώλειες Οι Απώλειες Καταστροφών περιλαµβάνουν τις άµεσες επιδράσεις όπως η απώλεια ζωής, στέγασης και υποδοµής καθώς επίσης και έµµεσες επιδράσεις στην παραγωγήτωνυπηρεσιώνγενικήςχρήσης, µεταφορά, αποζηµιώσεις, πιστώσειςκαιεµπορεύµατα. Οι απώλειες στέγασης και υποδοµής µπορούν να εκτιµηθούν µέσω τηλεπισκοπικής διαδικασίας Οι δευτερογενείς απώλειες περιλαµβάνουν επιδράσεις σε µακροοικονοµικές µεταβλητές όπως την οικονοµική ανάπτυξη, εξισορρόπηση πληρωµών, δηµόσια έξοδα και πληθωρισµός. Οι επιρροές είναι αισθητές περισσότερο στις αναπτυσσόµενες χώρες Παραδείγµατα δηµιουργίας χαρτών επικινδυνότητας καταστροφών Χάρτης Επικινδυνότητας Πληµµύρας 15

16 Χρήση των Τηλεπισκοπικών δεδοµένων και της τεχνολογίας των ΓΣΠ στη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και στην εκτίµηση του κινδύνου από κατoλισθήσεις Οι εικόνες υψηλής ανάλυσης επιτρέπουν τη χαρτογράφηση κατολισθήσεων οι οποίεςέχουνσυµβείστοπαρελθόν. Αυτόµπορείναβοηθηθείµεστέρεο-παρατήρηση. Οπωσδήποτε, ειδικέςεικόνεςαρχείου (µεχωρικέςαναλύσειςµικρότερεςαπό 10 m), συχνά δεν είναι επαρκείς (περιορισµοί). Τα µεγάλα αρχεία αεροφωτογραφιών µε την πλούσια υφή τους και την τονική πληροφορία, είναι ακόµη πολύ κατάλληλα. Οι δορυφορικές εικόνες µετά από επεξεργασία µπορούν να παρέχουν πολύτιµεςπληροφορίες, όπως: τους τύπους του εδάφους, τους τύπους των πετρωµάτων τιςγωνίεςκλίσηςκαιπροσανατολισµότωνόψεων, τη φυτική κάλυψη και είδος βλάστησης, τιςχρήσειςγης, τα ρήγµατα κ.λ.π. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη χαρτογράφηση ζωνώνασταθούςκλίσης. Χρήση των Τηλεπισκοπικών δεδοµένων και της τεχνολογίας των ΓΣΠ στη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και στην εκτίµηση του κινδύνου από κατoλισθήσεις Θεµατικοί χάρτες που λειτουργούν ως παράγοντες αστάθειας 16

17 Χρήση των Τηλεπισκοπικών δεδοµένων και της τεχνολογίας των ΓΣΠ στη χαρτογράφηση της επικινδυνότητας και στην εκτίµηση του κινδύνου από κατoλισθήσεις Χάρτης επικινδυνότητας για κατολίσθηση µε στατιστική ανάλυση για την κατανοµή των τιµών Αποτελέσµατα υπέρθεσης του χάρτη επικινδυνότητας στο χάρτη κατολισθήσεων ηµιουργία χάρτη επικινδυνότητας για πληµµύρα Χαρτογράφηση ευάλωτων/ευαίσθητων περιοχών προκύπτει από το συνδυασµό: του ψηφιακού µοντέλου εδάφους µε δεδοµένα καλύψεων εδάφους, καθώς επίσης και µε υδρολογικά µοντέλα (πρόληψη). Παρακολούθηση φάσεων διαδοχικών πληµµυρών, περιλαµβάνοντας τη διάρκεια, βάθος νερού, ανώτερο επίπεδο πληµµύρας και διεύθυνση ροής (παράλληλα µε το γεγονός). Εικόνες Radar είναι χρήσιµες για χαρτογράφηση πληµµυρισµένων περιοχών διότι αποκτώνται παντός καιρού και ώρας. Στηνπερίπτωσηπουηπεριοχήκαλύπτεταισεµεγάλοποσοστόαπό σύννεφα, τότε τυπικά τα οπτικά δεδοµένα δεν είναι χρήσιµα. 17

18 ηµιουργία χάρτη επικινδυνότητας για πληµµύρα Γενική Προσέγγιση Απαιτούµενα δεδοµένα για τη δηµιουργία του µοντέλου 18

19 Καταστροφές από ασικές Πυρκαγιές Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκτυλίσσονται κάθε χρόνο σε παγκόσµιο επίπεδο θεωρούνται ένα σοβαρόπλήγµαστηνπροστασίατουπεριβάλλοντος. Η Τηλεπισκοπική Τεχνολογία αποτελεί ένα ισχυρό και αποδοτικό οικονοµικά εργαλείο στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Πέρατωνάλλωνεφαρµογώντης, συµβάλλει: στηνπρόληψητωνδασικώνπυρκαγιών, στονεντοπισµό, παρακολούθηση και διαχείρισή τους καθώς και στηνεκτίµησητων ζηµιώνπουπροκάλεσαν. Καταστροφές από ασικές Πυρκαγιές Η παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών µε τη χρήση της τηλεπισκοπικής τεχνολογίαςαποτελείπιαρουτίναστιςµέρεςµας. Ταδορυφορικάδεδοµένατωναισθητήρων (Thermal IR-AVHRR, MODIS, Landsat, ASTER, SPOT, IKONOS, Quickbird) επιτρέπουν την παρακολούθηση και την καταγραφή των δασικών περιοχών σε τοπική και σεπαγκόσµιακλίµακα. Ηεφαρµογή νέων τηλεπισκοπικών τεχνικών σε συνδυασµό εικόνων από την κόκκινη και την εγγύς υπέρυθρη περιοχές του φάσµατος µπορεί να οδηγήσει σε θεµατικούς χάρτες απεικόνισης του κινδύνου για πρόκλησηπυρκαγιάςσεµιαπεριοχή. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα εντοπισµού µιας φωτιάς σε πραγµατικό χρόνο µέσω αισθητήρων που ανιχνεύουν τον καπνό και προσδιορίζουν έτσι την έκταση, το µέτωπο και την περίµετρό της. Για την ανίχνευση και την καταγραφή της χωρο-χρονικής εξέλιξης µιας πυρκαγιάς σήµερα χρησιµοποιούνται κυρίως τα δεδοµένα του συστήµατος MODIS Rapid Response της NASA λόγω της καθηµερινής τους λήψης (δύο εικόνες ηµηρεσίως από τους δορυφόρους TERRA και AQUA) 19

20 Καταστροφές από ασικές Πυρκαγιές ασική πυρκαϊά στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής 22 Αυγούστου 2006 Εικόνα από τον αισθητήρα MODIS TERRA-1 Οι φωτιές στην Ελλάδα όπως ανιχνεύτηκαν καικαταγράφηκαναπότοναισθητήρα MODIS των δορυφόρων TERRA-1 και AQUA-1 στις 26/08/2007 Modis Rapid Response System Latest fire map available: 05/21/11-05/30/11 ( ) 20

21 υνατότητες της τηλεπισκόπησης σε µελέτες fire risk Οι κύριες συνεισφορές της τηλεπισκόπησης στις δασικές πυρκαγιές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τις τρεις φάσεις της διαχείρισης της φωτιάς: εκτίµησητουκινδύνουγιαανάφλεξη (πριντην πυρκαγιά), οεντοπισµός (κατάτηδιάρκειατηςπυρκαγιάς) και ηεκτίµηση (µετάτηνπυρκαγιά). υνατότητες της τηλεπισκόπησης σε µελέτες fire risk Ηµελέτητουβαθµούεπικινδυνότηταςγιαπρόκλησηπυρκαγιάςσεµια δασική περιοχή βοηθά στην πρόληψη, διαχείριση και καταστολή ενδεχόµενηςπυρκαγιάς. Οιπαράγοντεςπουεξετάζονταισεµιατέτοιαµελέτηείναι: ητοπογραφίατηςπεριοχής, οικλιµατολογικέςσυνθήκες, η υγρασία του εδάφους - βλάστησης και το είδος της βλάστησης (καύσιµη ύλη). Ηδυνατότηταλήψηςδορυφορικώνεικόνωνστερεοσκοπικήςκάλυψης µιας περιοχής διευκολύνει τη φωτογραµµετρική διαδικασία της δηµιουργίαςτουψηφιακούµοντέλουεδάφους (ΨΜΕ). Οι κλίσεις και οι υψοµετρικές διαφορές µπορούν πλέον να υπολογιστούνεύκολακαιγρήγορα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε µια µελέτη fire risk παρουσιάζουν οι περιοχές µε µεγάλες (απότοµες) κλίσεις, γιατί θεωρούνται πιο επικίνδυνες για εξάπλωση της πυρκαγιάς. 21

22 υνατότητες της τηλεπισκόπησης σε µελέτες fire risk Με την ανάλυση και το συνδυασµό των πολυφασµατικών εικόνων, δεδοµένα από διαφορετικές περιοχές του φάσµατος, εξάγεται πληροφορία για την υγρασία και τους τύπους κάλυψης του εδάφους. Από την ανακλώµενη ηλιακή ακτινοβολία στην κοντινή (shortwave) υπέρυθρη περιοχή του φάσµατος υπολογίζεται η υγρασία των φύλλων και σε συνδυασµό µε το είδος της βλάστησης προκύπτει το επίπεδο υγρασίαςστηνπεριοχή (χάρτεςυγρασίας). Οι µετρήσεις στην εγγύς (near) υπέρυθρη περιοχή διευκολύνουν επιπλέον τη διάκριση των ειδών και την αναγνώριση του τύπου βλάστησης. Τα διαθέσιµα άλλωστε σήµερα δορυφορικά δεδοµένα laser και radar επιτρέπουν ακόµα και τον υπολογισµό του ύψους των δέντρων για τον ακριβή προσδιορισµό του είδους (χάρτες καύσιµης ύλης). Τηλεπισκόπηση και καταγραφή ζηµιών Η δυνατότητα καταγραφής µιας περιοχής σε τακτά χρονικά διαστήµατα αποτελεί ένα από τα βασικά γνωρίσµατα των τηλεπισκοπικώνεικόνων. Με τις διαχρονικές πολυφασµατικές εικόνες καταγράφονται οι µεταβολές σε µια περιοχή, πριν και µετά την πυρκαγιά, µε αποτέλεσµα τον ακριβή υπολογισµό των καταστροφών που προκλήθηκαν. Βασικό ρόλο στην περίπτωση αυτή παίζει η ηµεροµηνία λήψης της εικόναςσεσχέσηµετηχρονικήστιγµήεκδήλωσηςτηςφωτιάς. Η εναπόθεση της στάχτης και η µεταβολή της βλάστησης στο διάστηµα αυτό µπορεί να δυσχεραίνει την αναγνώριση των καµένων περιοχών 22

23 Εφαρµογή της Τηλεπισκοπικής Τεχνολογίας και των ΓΣΠ στη δασική περιοχή του Σέϊχ Σου Η µελέτη της ανάλυσης των παραγόντων επικινδυνότητας του περιαστικού δάσους του Σέϊχ Σου και της καταγραφής των ζηµιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά του 1997 πραγµατοποιήθηκε µε δυο εικόνες του δορυφόρου Landsat, λήψης το 1996 (προ φωτιάς) και το 1997 (µετά τηφωτιά). ιαθέσιµοήτανκαιτοψμετηςπεριοχήςµεβήµακαννάβου 25m. Στις δύο εικόνες εφαρµόστηκε η τεχνική Natural Color για την καλύτερη εµφάνιση των φυσικών χρωµάτων και τη διάκριση των περιοχών πρασίνου. Η εφαρµογή της ταξινόµησης των δυο εικόνων απέδωσε ικανοποιητικά τις µεταβολές από δασική (πριν) σε καµένη (µετά) περιοχή. Εφαρµογή της Τηλεπισκοπικής Τεχνολογίας και των ΓΣΠ στη δασική περιοχή του Σέϊχ Σου ΤΜΕικόνεςτουδορυφόρου Landsat, λήψηςτο 1996 (αριστεράπρο φωτιάς) καιτο 1997 (δεξιάµετάτηνφωτιά). 23

24 Μεθοδολογία Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Πολλοί ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στον προσδιορισµό των αξιόπιστωνδεικτώνεπικινδυνότηταςπυρκαγιάς. Οιδείκτεςεπικινδυνότηταςυπολογίζονταιαπόµαθηµατικάµοντέλα τα οποία χρησιµοποιούν ως δεδοµένα εισόδου τις παραµέτρους που µπορούν να επηρεάσουν µε διαφορετικά βάρη τον κίνδυνο πυρκαγιάς Οι παράµετροι καθώς και τα βάρη τα οποία χρησιµοποιούνται στο µοντέλοποικίλλουνανάλογαµεταχαρακτηριστικάτηςπεριοχήςµελέτης. Οιπαράµετροιπουεπιλέχθηκανστηνπαρούσαµελέτηήταν: ηυγρασίατηςβλάστησης, οικλίσειςκαιοιόψειςτουαναγλύφου, ηαπόστασηαπότουςδρόµουςκαιτουςοικισµούς. Η δοµή του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα. Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Οι παράγοντες και η δοµή του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς 24

25 Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Τα είδη της βλάστησης ταξινοµήθηκαν σύµφωνα µε την υγρασία η οποίαεπηρεάζειτηνεξάπλωσητηςπυρκαγιάς. Η ξηρότητα είναι µία από τις πιο κρίσιµες παραµέτρους στην επικινδυνότητα πυρκαγιάς, διότι αυξάνει την ευφλεκτότητα της περιοχής. Γιατηνεκτίµησητηςυγρασίαςτηςβλάστησηςχρησιµοποιείταισυνήθως ο κανονικοποιηµένος δείκτης υγρασίας (NDMI). Ο δείκτης NDMI τονίζει τις περιοχές µε υγειή πράσινη βλάστηση µε υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία, αξιοποιώντας την ισχυρή απορρόφηση της SWIR ακτινοβολίας από τα λεπτά στρώµατα της φυτικής κάλυψης και του ύδατος του εδάφους, καθώς και την υψηλή ανάκλαση της NIR ακτινοβολίας από την υγειή πράσινη βλάστηση. Ο δείκτης NDMI υπολογίζεται από την παρακάτω συνάρτηση: NDMI = (NIR-SWIR)/ (NIR+SWIR) Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Αρκετέςµελέτεςδείχνουνότιοικλίσειςείναιένακρίσιµοστοιχείοστην εξάπλωσηπυρκαγιάς. Επισηµαίνεταιότιόσονοικλίσειςαυξάνονταιαυξάνειεπίσηςκαιη ταχύτητατηςεξάπλωσηςτηςφωτιάς. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι οι όψεις: Ο Νότιος προσανατολισµός των όψεων έχει µεγαλύτερη έκθεση στον ήλιο, στο Βόρειο Ηµισφαίριο, µε αποτέλεσµα την ξηρασία του εδάφους, το οποίο είναι πιο δεκτικό στην ανάφλεξη. Τεχνητάχαρακτηριστικά, όπωςοιδρόµοικαιοιοικισµοίσυνδέονται άµεσαµετιςδασικέςπυρκαγιές. Μελέτεςυποδεικνύουνότιοκίνδυνοςπυρκαγιάςείναιµεγαλύτεροςσε πολλές περιοχές όπου οι άνθρωποι και τα οχήµατα κινούνται καθηµερινά. Ηεπίδρασητωνανθρώπινωνδραστηριοτήτωνστηνέναρξηµιας πυρκαγιάς µπορεί να εκφραστεί µαθηµατικά µε τη µορφή της εγγύτητας τωνοδώνκαιτωνοικισµώνσεέναδάσος. 25

26 Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Ταξινόµηση των παραµέτρων που επηρεάζουν την επικινδυνότητα και εξάπλωσηπυρκαγιάς. Για τη δηµιουργία του µοντέλου επικινδυνότητας όλοι οι παραπάνω παράµετροι ποσοτικοποιήθηκαν σύµφωνα µε την επιρροή τους στην πρόκληση και διάδωση πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό, οι παράµετροι χωρίζονται σε κατηγορίες: πρώτης τάξης που αντιπροσωπεύουν υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και τελευταίωντάξεων, ήσσονος σηµασίας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Προσδιορισµός του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς Το µοντέλο, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία του χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς περιγράφεται στην παρακάτω εξίσωση: FIRE RISK INDEX=7VEGETATION+5(SLOPE + ASPECT)+3(DISTANCE ROADS + DISTANCE SETTLEMENTS ) Το τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι η ανάλυση των αποτελεσµάτων του µοντέλου επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ και η δηµιουργία ενόςχάρτηµετιςπεριοχέςκινδύνουπυρκαγιάς. 26

27 Αποτελέσµατα Οδείκτης NDMI υπολογίζεταιαπότιςφασµατικέςτιµέςτωνδιαύλων στην εγγύς υπέρυθρη περιοχή και στην κοντινή υπέρυθρη. Στην περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκε η εικόνα TM του δορυφόρου Landsat. Ηπαράµετροςαυτήείναιδυναµική, πουσηµαίνειότιαλλάζειµετο χρόνο, διότιεξαρτάταιαπότιςκαιρικέςσυνθήκες. Στηνπαρούσαµελέτηοδείκτης NDMI εκτιµήθηκεγιατηνεικόναπου αποκτήθηκετονιούλιο Οιπεριοχές «πολύυψηλούκινδύνου»παρουσιάζονταιµετοκόκκινο χρώµακαιοιπεριοχές «πολύχαµηλούκινδύνου», µεπράσινο. Ηυγρασίαείναιµιαπαράµετροςπουεπηρεάζειτηνανάφλεξη, καθώς καιτηνεξάπλωσητηςπυρκαγιάς. Η ταξινόµηση της NDMI Landsat εικόνας σε πέντε τάξειςκινδύνου. 27

28 Αποτελέσµατα ΟιΠαράµετροι «κλίσεις»και «όψεις»υπολογίστηκανµε βάσηταυψόµετρατουδιαθέσιµου DTM. Καιοιδύοπαράµετροισχετίζονταιµετοανάγλυφοκαιγια τολόγοαυτόδενεξαρτώνταιαπότοχρόνο. Οιεικόνεςπουπροέκυψανταξινοµήθηκανσε 5 και 4 κατηγορίες κινδύνου, αντίστοιχα, και παρουσιάζονται στην παρακάτωεικόνα. ΣτηνπεριοχήτουΣέιχΣουοικλίσειςείναισχετικάαπότοµες και η πλειοψηφία των όψεων είναι προσανατολισµένη Νότια και υτικά. Ταξινόµηση των Slope και Aspect εικόνων. 28

29 Αποτελέσµατα Η εγγύτητα των δρόµων και των οικισµών σε ένα δάσος είναι µια σηµαντική παράµετρος στην πρόκληση µιαςπυρκαγιάς. Γιατολόγοαυτόοιδρόµοι καιταόριατωνοικισµών ψηφιοποιήθηκαν σε µια εικόνα Quickbird και οι αποστάσεις υπολογίστηκαν γιακάθεψηφίδασε περιβάλλον GIS. Τέλος, παρήχθησανδύο χάρτες buffer (παρακάτω εικόνα). Περιοχές «πολύ υψηλού κινδύνου»βρίσκονταικοντά σε δρόµους και οικισµούς. Χάρτες µε buffer των δρόµων και οικισµών FIRE RISK INDEX=7VEGETATION+5(SLOPE + ASPECT)+3(DISTANCE ROADS + DISTANCE SETTLEMENTS ) Σύµφωνα µε το παραπάνω µοντέλο επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε περιβάλλον ΓΣΠ και χρήση των επιπέδων που δηµιουργήθηκαν προέκυψε ο παρακάτω χάρτης Χάρτης µε τις ζώνες επικινδυνότητας πυρκαγιάς που ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: Υψηλής, Μέσηςκαι Χαµηλής επικινδυνότητας περιοχές Risk areas. 29

30 Αποτελέσµατα Η ταξινόµηση της περιοχής µετά την πυρκαγιά µε την εικόνα Landsat (Νοέµβριος, 1997) οδήγησε στη διάκριση της καµένης περιοχής από το δάσος. Εκτιµήθηκαν περίπου 1100 εκτάρια δάσους που κάηκαν στην περιοχή µελέτης. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουµε αυτή την εικόνα µε τα αποτελέσµατατουµοντέλουκινδύνουπυρκαγιάς. Οιτιµέςτουδείκτηκινδύνουπυρκαγιάς υπολογίστηκανκαιχωρίστηκαν σετρειςκατηγορίες: Υψηλής, ΜέσηςκαιΧαµηλήςΕπικινδυνότητας. Ησυσχέτισητωντιµώνεπικινδυνότηταςπυρκαγιάςγιατιςπεριοχέςπου πράγµατι κάηκαν το 1997, οδήγησε σε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τηναξιοπιστίατουµοντέλου. Τααποτελέσµαταπαρουσιάζονταιστοδιάγραµµαπουακολουθεί. Στις περιοχές που έχουν ταξινοµηθεί ως «χαµηλού κινδύνου» 43,9% της έκτασης κάηκαν, στις περιοχές ως «µεσαίου κινδύνου» 57,6% κάηκανκαιστιςπεριοχέςως «υψηλούκινδύνου» 78,3%. INTEGRATING REMOTE SENSING PROCESSING AND GIS TO FIRE RISK ZONE MAPPING: A CASE STUDY FOR THE SEIH-SOU FOREST OF THESSALONIKI Το διάγραµµα παρουσιάζει τα ποσοστά καµένων και δασικών περιοχών, το οποία αντιστοιχούν σε χαµηλής, µέσης και υψηλήςεπικινδυνότηταςπεριοχές. 30

31 Αποτελέσµατα Τογεγονόςότισεπεριοχέςχαµηλούκινδύνου, τοποσοστότωνκαµένων περιοχώνδενείναιπολύχαµηλό, δενσηµαίνειότιτοµοντέλοµαςαπέτυχε. Οι τιµές κινδύνου πυρκαγιάς που υπολογίστηκαν µε βάση τα δεδοµένατηςεικόναςτουιουλίουτου 1996 ενώηφωτιάέλαβεχώρα ένα χρόνο µετά. Οικλίσεις, οιόψειςτουαναγλύφουκαιηαπόστασηαπότουςδρόµουςκαι τους οικισµούς δεν έχουν αλλάξει, αλλά η υγρασία της βλάστησης µπορεί ναήτανδιαφορετικήαπότηνηµέρατηςπυρκαγιάς. Θαπρέπεινασηµειωθείότιειδικάσεπεριοχές «υψηλούκινδύνου», µόνο το 21,7% δενκάηκεαπότηφωτιά. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι τα δεδοµένα εισόδου του µοντέλου ελήφθησαν ένα χρόνο πριν από την πυρκαγιά το µοντέλο πέτυχε στην πρόβλεψη ποιές περιοχές είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από την πυρκαγιά. Το µοντέλο µπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω µε τη χρήση ηµερήσιων µετρήσεων των µετεωρολογικών δεδοµένων, όπως η ταχύτητα και η κατεύθυνση του ανέµου, βροχόπτωσης ξηρότητα της ατµόσφαιρας, κλπ. Ταξινόµηση των καµένων περιοχών Στην παρούσα µελέτη έχει επιλεγεί η αντικειµενοστραφής προσέγγιση ταξινόµησης, διότι θεωρείται ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση εικόνας. Η αντικειµενοστραφής µεθοδολογία ταξινόµησης αποτελείται από δύο βήµατα, την κατάτµηση και την ασαφή ταξινόµηση των αντικειµένων της εικόνας. Ηκατάτµησητηςπολυφασµατικήςεικόναςέχειωςστόχοναδιαιρέσειτην εικόνα σε διάφορες σηµαντικές περιοχές, πράγµα που σηµαίνει ότι τα αντικείµενα θα πρέπει να προσεγγίσουν τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου, έτσι ώστε να παρέχουν βέλτιστες πληροφορίες για περαιτέρω επεξεργασία. Η ταξινόµηση της εικόνας βασίζεται στην λογική της ασάφειας, είτε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πλησιέστερου γείτονα ή τους συνδυασµούς των ασαφών συνόλων µε τα χαρακτηριστικά των αντικειµένων, πουορίζονταιαπόσυναρτήσειςσυµµετοχής. 31

32 Ταξινόµηση των καµένων περιοχών Η διαδικασία της ταξινόµησης εφαρµόστηκε στις εικόνες που αποκτήθηκαν µε ηµεροµηνίες πριν και µετά την πυρκαγιά στην περιοχή µελέτης. Ο δείκτης NDMI εφαρµόστηκε σε κάθε εικόνα για τον εντοπισµό των περιοχών βλάστησηςστιςδύοηµεροµηνίες. Ένα ορισµένο επίπεδο αντικειµένων σχηµατίστηκε για κάθε εικόνα και δηµιουργήθηκε το κατάλληλο σύνολο κανόνων χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό χαρακτηριστικών αντικειµένων των δύο διαφορετικών επιπέδων. Ταξινόµηση µε αντικειµενοστραφήµέθοδο. Η καµένη περιοχή παρουσιάζεται µε το κίτρινο χρώµα. FIRE RISK INDEX=7VEGETATION+5(SLOPE + ASPECT)+3(DISTANCE ROADS + DISTANCE SETTLEMENTS ) Normalized Difference Moisture Index: NDMI NDMI = (NIR-SWIR)/ (NIR+SWIR) 32

33 Fire risk 33

34 Fire risk FWI: Forest Weather Index 34

35 Παραδείγµατα Καταστροφών Χρήση Radar στη Χαρτογράφηση Πληµµυρών Πληµµύρα του Elbe στη Γερµανία (Αύγουστος 2002) 35

36 Πληµµύρα του Ποταµού Έβρου το Μάρτιο του έτους 2006 Πληµµύρα λόγω του Κυκλώνα, Myanmar 6/5/

37 Χαρτογράφηση Πετρελαιοκηλίδων στη Θάλασσα ΗΤηλεπισκόπησηµπορείναχρησιµοποιείταιγιατονεντοπισµό παράνοµων πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα Ηεικόνα Radarείναιειδιαίτεραχρήσιµη (στοπαράδειγµαπαρουσιάζεται εικόνα ERS SAR Σκόνη από την Αφρική µεταφέρεται πάνω από την κόκκινη θάλασσα, Ηεικόνααποκτήθηκεστις

38 38

39 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Σας ευχαριστώ 39

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης

24/6/2013. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης Κ. Ποϊραζίδης Η λέξη Τηλεπισκόπηση συντίθεται από το αρχαίο επίρρημα τηλε (από μακριά) και το ρήμα επισκοπώ (εξετάζω). Έτσι, τηλεπισκόπιση σημαίνει αντίληψη αντικειμένων ή φαινομένων από απόσταση. Ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον

Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Σύντομη Παρουσίαση Μαθημάτων Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Προπτυχιακά μαθήματα Στη θεματική περιοχή: Περιβάλλον Μάθημα Στόχοι / Περιεχόμενο Εξάμηνο Υποχρ. /Επιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified in Crisis Management with G.I.S. (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CCMG) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Τηλεπισκόπηση. Κ. Ποϊραζίδης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ Κ. Ποϊραζίδης Η ταξινόμηση εικόνας αναφέρεται στην ερμηνεία με χρήση υπολογιστή των τηλεπισκοπικών εικόνων. Παρόλο που ορισμένες διαδικασίες έχουν τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών

Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων & Προληπτικού Σχεδιασµού Συστηµική Προσέγγιση στην Ανάλυση των Φυσικών Κινδύνων και των Φυσικών Καταστροφών Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Φυσικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8

Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 7: Έγχρωµη κατακόρυφη αεροφωτογραφία παραθαλασσίου προαστίου της Αθήνας. (εδώ σε ασπρόµαυρη εκτύπωση). 8 Εικόνα 8: Ψηφιακή, πολυφασµατική τηλεπισκοπική απεικόνιση τµήµατος της Ελλάδας από τον δορυφόρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής

Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Εκτίμηση ευπάθειας των ελληνικών δασών στον κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής αλλαγής Διευθυντής Ερευνών: Δρ. Χ. Γιαννακόπουλος Συνεργάτες: Α. Καράλη, Γ. Λεμέσιος, Α. Ρούσσος, Β. Τενέντες Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης

Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Συστηματική Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Αλλαγών με Μέσα Τηλεπισκόπισης Dr. Σπύρος Κοψιδάς: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΕΚΕΤΑ Dr. Θανάσης Σφέτσος: Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών / ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (E6205) Βασιλάκης Εµµανουήλ Επίκ. Καθηγητής Ιδιότητες φασµατικών περιοχών υπο-μπλε (0,40-0,45µm coastal blue): επιτρέπει διείσδυση στις υδάτινες µάζες σε αρκετά µεγάλα βάθη και υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος και Πετρώματα

Έδαφος και Πετρώματα Το έδαφος = ένα σύνθετο σύνολο από μεταλλεύματα, νερό και αέρα Επηρεάζει αμφίδρομα τους ζώντες οργανισμούς Τα πετρώματα αποτελούν συμπλέγματα μεταλλευμάτων τα οποία συνδέονται είτε μέσω συνδετικών κόκκων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος http://www.prd.uth.gr/el/staff/i_faraslis

Διαβάστε περισσότερα

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ

Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α. στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ ρ Αθανάσιος Γκανάς ρ Γεώργιος ρακάτος Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Ε.Α.Α Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης ευστάθειας κλιτύων στην Περιφέρεια Πελοποννήοσυ 1 Το πρόβληµα των κατολισθήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Πρόληψη δασικών πυρκαγιών και δασική καύσιμη ύλη Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια, 115 28 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ENV07: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε μη αγροτική χρήση ως αποτέλεσμα των πιέσεων που αναμένεται να προκύψουν σε σημεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο

Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Χρήσεις γης / Κάλυψη γης και οι αλλαγές τους στο χρόνο Η κάλυψη της γης, αφορά τη φυσική κατάσταση του εδάφους, η χρήση γης ορίζεται ως ο τρόπος χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm

Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία. ακτινοβολία. λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien. Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Ηλεκτροµαγνητικήακτινοβολία ακτινοβολία λmax (µm)= 2832/Τ(Κ) νόµος Wien Ήλιος (Τ=6000 Κ) λmax=0.48 µm Γή (Τ=300 Κ) λmax=9.4 µm Μετρήσειςµετεωρολογικών µετεωρολογικώνδορυφόρων ορυφορική φωτογράφηση ραδιόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες βλάστησης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης.

Δείκτες βλάστησης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης. Οι δείκτες βλάστησης χρησιμοποιούνται στην έρευνα για τη χαρτογράφηση περιοχών με διαφοροποιημένη πυκνότητα φυτοκάλυψης. Υπολογίζονται με βάση απλούς αλγεβρικούς τύπους που στηρίζονται στις τιμές ανακλαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο : Χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων- Εκτίμηση σφοδρότητας της πυρκαγιάς Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν, ακόμα και σήμερα, μεγάλο πρόβλημα για τα δάση αλλά και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor

Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης κρίσεων δασικών πυρκαγιών: το σύστηµα firementor Νίκος Μαρκάτος, Καθ. ΕΜΠ Βασίλης Βεσκούκης, Επ.Καθ Καθ.ΕΜΠ Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας Τεχνολογίες πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 6: Βασικές έννοιες Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος

Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος Φυσικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι (Εργαστήριο) Ενότητα 13 Πυρκαγιές - τηλεπισκόπιση ρ. Θεοχάρης Μενέλαος 6.4.3 Ταξινόμηση της εικόνας Στο στάδιο της ταξινόμησης της εικόνας, πραγματοποιείται επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευκαλίων Καλογρίδης 1(*) ΑΤΜ, Τζώτσος Άγγελος 1 ΑΤΜ, Πετρόγκωνας Ιωάννης 1 ΑΤΜ, Χρήστος Ιωσηφίδης 2 ΕΜΠ, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή. καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή. καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ ΕφαρμογέςΤηλεπισκόπησηςστη Γεωργία: Πρωτογενής Παραγωγή καθ. Γ. Ζαλίδης και ρ. Θ. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ 4ο ΠανελλήνιοΣυνέδριοAgrotica 2012 Εισαγωγή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας LIFE+ Environment Policy and Governance Programme Έργο: HYDROSENSE Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Νικόλαος Ρ. Δαλέζιος Καθηγητής Αγρομετεωρολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2012 Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com

Τηλ: 6977458208, E-mail: antyger@gmail.com. Τηλ: 6936856490, E-mail: ioannis.giannakis@gmail.com ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 2007 ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΧΛΩΡΙ ΑΣ - ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Αντύπας Γεράσιµος 1 *, Γιαννάκης Ιωάννης 2, Μαρτίνης

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση χωρικών αντικειμένων εκτίμηση ζωνών επικινδυνότητας χωροθέτηση αντι- πλημμυρικών

Aξιολόγηση χωρικών αντικειμένων εκτίμηση ζωνών επικινδυνότητας χωροθέτηση αντι- πλημμυρικών Aξιολόγηση χωρικών αντικειμένων εκτίμηση ζωνών επικινδυνότητας χωροθέτηση αντι- πλημμυρικών ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΣΝΟ:Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο 8 Σεπτ. 2007 Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης, Παν/μιο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation)

SafeChania 2015: The Knowledge Triangle in the Civil Protection Service (Education, Research, Innovation) Βασιλική Βαρελά 1*, Αθανάσιος Σφέτσος 1, Ιωάννης Μητσόπουλος 2, Γαβριήλ Ξανθόπουλος 3, Διαμάντω Βλαχογιάννη 1, Nικόλαος Γούναρης 1 1 Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών, ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δ», Πατριάρχου Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Γεωγραφικές συντεταγµένες ( Ω 2) Παιχνίδια µε τις γεωγραφικές συντεταγµένες Η χρήση των χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση του αναγλύφου

Η γνώση του αναγλύφου ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Η γνώση του αναγλύφου συµβάλλει στον προσδιορισµό Ισοϋψών καµπυλών Κλίσεων του εδάφους Προσανατολισµού Ορατότητας Μεταβολών Κατανοµής φωτισµού ιατοµών Χωµατισµών Υδροκρίτη Οπτικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας

Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση. Τηλεπισκόπηση 24/6/2013. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας. Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας Η βελτίωση ασχολείται με την τροποποίηση των εικόνων ώστε να είναι πιο κατάλληλες για την ανθρώπινη όραση. Ανεξάρτητα από το βαθμό της ψηφιακής παρέμβασης, η οπτική ανάλυση παίζει σπουδαίο ρόλο σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα και ανάπτυξη για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών

Ερευνα και ανάπτυξη για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών Ερευνα και ανάπτυξη για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επένδυσε με συστηματικό τρόπο σημαντικά πόσα σε έρευνα στο αντικείμενο των δασικών πυρκαγιών από το 1990 μέχρι το 2005 Την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΟΧΗΜΙΚΩΝ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙ Η ΝΕΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO ΙΙ και ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Ë. ÃÏÕÔÁ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2000 1

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας

Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιπληµµυρικής Προστασίας στο Πλαίσιο της Νέας Οδηγίας. Γ. Τσακίρης, Καθηγητής ΕΜΠ Οδηγία 2007/60 Σχέδια διαχείρισης πληµµυρικής διακινδύνευσης Ενιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή

ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: Πρόληψη & καταστολή Νικόλαος Γρηγοριάδης, Πρόεδρος Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας ( Δασολόγος-Ερευνητής), Δρ.Δασοκομίας-Οικολογίας - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ-νίκης/ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 4o Συνέδριο Αγροτεχνολογίας Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 20 Νοεμβρίου 2015 29/06/2015 1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007

ΣΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΟΙ ΚΑΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΤΗΣ 23/08/2007 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Τίτλος παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης

Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ασφάλεια. Σύστηµα Ασφάλειας. Τι είναι έκτακτη ανάγκη; Περιστατικά Έκτακτης Ανάγκης ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ιοίκηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ένα αθλητικό κέντρο για να λειτουργεί οµαλά και αποτελεσµατικά χρειάζεται να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές Ασφάλεια Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

Ο χώρος του πανεπιστηµίου περικλείεται από εκτάσεις βλάστησης σε όλη την περίµετρο του λόφου µε συνολική έκταση 18 στρεµµάτων. Για την καταγραφή των

Ο χώρος του πανεπιστηµίου περικλείεται από εκτάσεις βλάστησης σε όλη την περίµετρο του λόφου µε συνολική έκταση 18 στρεµµάτων. Για την καταγραφή των . ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ CO 2.1 Γενικά Η υπερθέρµανση του πλανήτη και οι κλιµατικές αλλαγές ως αποτέλεσµα της αύξησης των εκλυόµενων αερίων του θερµοκηπίου, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών

Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών Δασικές Πυρκαγιές στις Περιοχές Μίξης Δασών-Οικισμών και το Φαινόμενο των Μέγα-Πυρκαγιών Γαβριήλ Ξανθόπουλος ΕΘΙΑΓΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα

Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα Επίδραση των δασικών πυρκαγιών στη θνησιµότητα Αντώνης Αναλυτής, Γιάννης Γεωργιάδης και Κλέα Κατσουγιάννη Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΡΑ ΙΟΜΕΤΡΟΥ AVHRR ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΝΟΑΑ. Ν. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ και Κ. ΚΑΡΤΑΛΗΣ Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα

Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Βιοµηχανικά Ατυχήµατα Κωνσταντινίδου Αργυρή-Μυρτώ Επιβλέπων Ερευνητής: ρ. Ζ. Νιβολιανίτου Τριµελής Επιτροπή: Ν. Μαρκάτος Α. Λυγερός Χ. Κυρανούδης Μονάδα Υπολογιστικής Ρευστοµηχανικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211

Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Μάθημα: Ηφαιστειολογία Καθηγητής: Τ. Σολδάτος Φοιτητές: Παπαδοπούλου Μάρθα 4188 Πισκούλης Παύλος 4195 Τσοπουρίδης Λεωνίδας 4211 Το Ηφαίστειο Pinatubo Η λέξη Pinatubo σημαίνει: «αυτό που έχει μεγαλώσει»

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Φαινόµενο του Θερµοκηπίου Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, Κυριάκου Λίντα, Παυλίδης Ονήσιλος, Χαραλάµπους Εύη, Χρίστου ρόσος Φαινόµενο του θερµοκηπίου Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον Γάλλο µαθηµατικό Fourier J. (1768)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις

Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Προειδοποιήσεις πλημμυρών από μετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις Β. Κοτρώνη Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής

Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Κύκλος διαλέξεων στις επιστήμες του περιβάλλοντος Μοντέλα ακτινοβολίας Εργαλείο κατανόησης κλιματικής αλλαγής Χρήστος Ματσούκας Τμήμα Περιβάλλοντος Τι σχέση έχει η ακτινοβολία με το κλίμα; Ο Ήλιος μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 5 ο σεμινάριο 9 Ιουνίου 2015 Ύλη Πως το GRASS GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του QGIS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1β: Πλανητική μεταβολή Ανάγκη για κατανόηση τόσο της φυσικής μεταβλητότητας όσο και του βαθμού επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών στις μεταβολές του φυσικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα