Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα"

Transcript

1 Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης 3 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µη-τυπική εκπαίδευση µε τη µορφή επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής είναι µία συνήθης πρακτική που ακολουθούν διάφοροι φορείς και ενώσεις για την επαγγελµατική ανάπτυξη των µελών τους. Η εργασία αυτή αναφέρεται σε µια µελέτη περίπτωσης αυτό-επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής που διοργανώθηκε από το Παράρτηµα Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής σε θέµατα ηλεκτρονικής µάθησης µε σκοπό την αξιοποίησή της στη σχολική µονάδα και την επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα, εξετάζεται ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός Σεµινάριο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη δηµιουργία Ψηφιακών Μαθηµάτων µε το Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων (LAMS). Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν θετική για τη χρησιµότητα, την ταχύτητα δηµιουργίας ψηφιακών σχεδίων και ολοκληρωµένων µαθηµάτων και γενικά την ευκολία χρήσης του LAMS. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτουν ενδείξεις που σηµατοδοτούν το ενδιαφέρον και την αλλαγή στάσης των επιµορφωµένων εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησης της ηλεκτρονικής µάθησης για την υποστήριξη της διδακτικής πράξης στη σχολική µονάδα και την αξιοποίηση του διεθνούς αποθετηρίου έτοιµων επαναχρησιµοποιήσιµων σχεδίων και µαθηµάτων όχι µόνο για την πληροφορική αλλά και για όλα τα µαθήµατα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Επιµόρφωση, Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, LAMS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται µε αλµατώδεις ρυθµούς, η επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των πολιτών για να µπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της εργασίας τους και οι γενικότερες προκλήσεις µέσα στο νέο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον είναι απολύτως απαραίτητες. Ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, όπου αντικατοπτρίζονται όλες οι ελπίδες της κοινωνίας για πρόοδο και ανάπτυξη, η ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος είναι ζητούµενο. Η αναβάθµιση αυτή δεν µπορεί να νοηθεί δίχως τη διαρκή επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). Με τον όρο επιµόρφωση αναφέρονται οι προγραµµατισµένες δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συµπλήρωση του γνωστικού υποβάθρου των εκπαιδευτικών, τον εµπλουτισµό των επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και τη βελτίωση και ανάπτυξή τους κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας (Γκότοβος κ.α., 1992). Στο πλαίσιο της µη-τυπικής εκπαίδευσης αναλαµβάνονται συχνά πρωτοβουλίες από επιστηµονικούς και επαγγελµατικούς φορείς για τη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων που προσφέρουν στα µέλη τους ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Έπειτα από πρόσκληση πρόταση του Παραρτήµατος Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕΚΑΠ) οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε ένα Σεµινάριο Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη δηµιουργία Ψηφιακών Μαθηµάτων µε το Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων (LAMS). Το LAMS (http://lamsfoundation.org) είναι Ελεύθερο Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ), που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ασκήσουν νέους ρόλους κατά τη σχεδίαση του µαθήµατος και κατά τη διδασκαλία τους. Παρέχει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη», σ. 1-5 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011

2 2 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ εκπαιδευόµενους µια πλατφόρµα στην οποία µπορούν να µελετήσουν, να εξασκηθούν, να αλληλεπιδράσουν, να αυτό-αξιολογηθούν και να µαθαίνουν συνεργαζόµενοι δια ζώσης και εξ αποστάσεως. Στη συνέχεια της εργασίας εξετάζονται εν συντοµία το θεωρητικό πλαίσιο, η µεθοδολογία, τα κυριότερα αποτελέσµατα, τα πρώτα συµπεράσµατα καθώς και οι µελλοντικές κατευθύνσεις για την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης και ειδικότερα του LAMS στη διδακτική πράξη για τη διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών και την αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής λόγω της ειδικότητας τους, η οποία απαιτεί συνεχή ενηµέρωση και ανανέωση των γνώσεών τους πάνω στο γνωστικό αντικείµενό τους, αλλά και λόγω του ότι είναι σχετικά νέοι σε ηλικία αντιµετωπίζουν πολύ θετικά τα σεµινάρια επιµόρφωσής τους (Τραψιώτη κ.α., 2009; Τραψιώτη 2010) και εκδηλώνουν µεγάλη διάθεση για να συµµετάσχουν σε αυτά όταν πραγµατοποιούνται. Στόχος τους είναι να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τη διδασκαλία τους: α) χρησιµοποιώντας σχέδια µαθήµατος, β) υποστηρίζοντας τους µαθητές τους από απόσταση και βοηθώντας τους µε αυτό τον τρόπο να επαναλάβουν το µάθηµα που έκαναν στην τάξη γ) παρέχοντάς τους περισσότερες πηγές πληροφόρησης πάνω στο διδαχθέν µαθησιακό αντικείµενο δ) βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν διάθεση για χρησιµοποίηση ΤΠΕ στην τάξη τους να τις χρησιµοποιήσουν. Το σεµινάριο αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο και µε βάση τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα µιας ευρύτερης προσπάθειας (σχήµα 1) για τη διερεύνηση αξιοποίησης της ηλεκτρονικής µάθησης και ειδικότερα του LAMS στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Είχε σαν γενικό σκοπό την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής στη δηµιουργία ψηφιακών σχεδίων µαθήµατος και επαναχρησιµοποιήσιµων ακολουθιών µαθησιακών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη, τη συµπλήρωση και επέκταση της διδασκαλίας τους. Επιµέρους στόχοι ήταν: η καταγραφή της µέχρι τώρα στάσης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη διδασκαλία µε χρήση σχεδίου µαθήµατος, η υλοποίησή µιας τέτοιας διδασκαλίας στη σχολική πρακτική, η ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει η χρήση ενός Συστήµατος ιαχείρισης Μάθησης όσον αφορά τη συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευοµένων και η δυνατότητα ενσωµάτωσής του στη σχολική πραγµατικότητα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η γνώση σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία χωρίζεται α) στην ακαδηµαϊκή γνώση που δηµιουργείται στο πλαίσιο της έρευνας και αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών και β) στην επαγγελµατική γνώση που δηµιουργείται στο πλαίσιο της εφαρµογής στο χώρο εργασίας των γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί (Ruthen, 2004; Κυνηγός, 2007). Επειδή η ακαδηµαϊκή γνώση, τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα συµβαίνουν µέχρι σήµερα, αποκτάται από την πλειονότητα των ατόµων στην ηλικία µεταξύ ετών και δεν ανανεώνεται στη συνέχεια, η γνώση που αυξάνεται συνέχεια µέσω των εµπειριών που αποκοµίζει ο κάθε εργαζόµενος στην εργασία του είναι η επαγγελµατική. Η συνεχής και µε ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξη της τεχνολογίας καθιστά αναγκαία τη συνεχή ενηµέρωση και ανανέωση των γνώσεων όλων των επαγγελµατικών οµάδων. Αυτή η ανάγκη είναι ακόµη πιο επιτακτική στα τεχνικά επαγγέλµατα και στην εκπαίδευση. Τα επιµορφωτικά σεµινάρια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επικαιροποιήσει κανείς τις γνώσεις του. Ένα ζήτηµα που έχει αναδυθεί ιδιαίτερα είναι η ποιότητα των προσφεροµένων προγραµµάτων Επιµόρφωσης (Χασάπης, 2000). Η αξιολόγηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης συµβάλει στην καταγραφή και µελέτη των θετικών και αρνητικών τους σηµείων, και η ανατροφοδότηση που παρέχεται βοηθά στην υλοποίηση πετυχηµένων προγραµµάτων επιµόρφωσης. Παλιότερες µελέτες πάνω στις στάσεις των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά θετικές στάσεις σχετικά µε τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Μπρατίτσης κ.α., 2003; Κυνηγός κ.α., 2000). Από την άλλη µεριά, πολλοί κλάδοι εκπαιδευτικών είναι επιφυλακτικοί σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής στην Εκπαίδευση (Τζιµόπουλος, 2002). Η ειδικότητα της Πληροφορικής, ΠΕ19-20, είναι σχετικά καινούργια στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και χαρακτηρίζεται από ανοµοιοµορφία στις βασικές σπουδές των εκπαιδευτικών που την αποτελούν, καθ όσον περιλαµβάνει πτυχιούχους διαφόρων τµηµάτων Πληροφορικής, Πολυτεχνικών

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 3 Σχολών ή άλλων Σχολών (φυσικοµαθηµατικών κτλ.) µε εξειδίκευση ή µεταπτυχιακό τίτλο στην Πληροφορική (Παπαδάκης & Αθανασόπουλος, 2005). Η ανοµοιοµορφία του βασικού πτυχίου των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η γρήγορη παλαίωση των γνώσεων που αυτοί απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και η ανεπαρκής εκπαίδευσή τους σε θέµατα διδακτικής κάνει επιτακτική την ανάγκη διαρκούς υποστήριξης και επιµόρφωσής τους. (Γρηγοριάδου κ.α., 2004). Στο ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα η πρώτη συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας έγινε το 1996 στο πλαίσιο ενός πλέγµατος έργων µε την ονοµασία «Οδύσσεια» (Κυνηγός & ηµαράκη, 2002) και η δεύτερη την περίοδο στα πλαίσια πάλι πρωτοβουλίας του ΥΠΕΠΘ µε την ονοµασία «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική ιδακτική ιαδικασία» Οι ΤΠΕ βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν µαθήµατα στον υπολογιστή εµπλουτισµένα µε πολυµεσικές εφαρµογές. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαφοροποιείται ριζικά από το στερεότυπο του παραδοσιακού δασκάλου στο κέντρο της αίθουσας µε µια κιµωλία στο χέρι που µεταφέρει τη γνώση στους µαθητές του. Η σχεδίαση όµως εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων µε τη χρήση ΤΠΕ είναι ένα σύνθετο, επίπονο και ιδιαίτερα χρονοβόρο έργο για τον εκπαιδευτικό (Cameron, 2006; Dennis, 2007; Fill et al, 2006;). Ο εκπαιδευτικός κατά τη σχεδίαση των δραστηριοτήτων είναι υποχρεωµένος να λάβει υπόψη του τις δυνατότητες των σύνθετων νέων µέσων, τα οποία είναι σε θέση να τον υποστηρίξουν µε πολλούς νέους τρόπους στη διδασκαλία του και να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση µε τους µαθητές του. Η εξέλιξη των ΤΠΕ µας έχει δώσει νέα ιαδικτυακά µέσα που επιτρέπουν την από απόσταση δηµιουργία, διαχείριση και διάθεση ψηφιακών µαθηµάτων µέσα από φιλικά και εύχρηστα περιβάλλοντα. Ένα τέτοιο νέο µέσο, είναι το Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων (Learning Activity Management System LAMS), το οποίο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον µιας ευρείας κοινότητας ερευνητών και εκπαιδευτικών (http://lamscommunity.org). Το LAMS έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να διευκολύνει το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εκτέλεση επαναχρησιµοποιήσιµων µαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα της συνεργατικής µάθησης και διευκολύνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσµα της µάθησης, όπως η ενεργή συµµετοχή και η αλληλεπίδραση, το βάθος της επεξεργασίας της πληροφορίας (Dillenbourg, 1999) και η απαίτηση για βαθιά κατανόηση από τους εκπαιδευόµενους. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τα ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν αφορούσαν τρεις άξονες: α) την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του σεµιναρίου β) την αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών πληροφορικής ως προς το σχεδιασµό του µαθήµατος τους µε αξιοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Μάθησης (LMS) στη σχολική εκπαίδευση γ) τις δυνατότητες αξιοποίησης του LAMS για τη δηµιουργία ψηφιακών µαθηµάτων που υποστηρίζουν και επεκτείνουν τη διδασκαλία µε την υποστήριξη ατοµικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων των µαθητών εντός και εκτός της τάξης. ΤΟ LAMS Το LAMS είναι ένα Σύστηµα ιαχείρισης Μάθησης που υλοποιεί τις ιδέες του σχεδιασµού µάθησης (learning design) και παρέχει τη δυνατότητα µέσω ιαδικτύου, να γίνεται διαχείριση και υποστήριξη ατοµικών και συνεργατικών µαθησιακών δραστηριοτήτων. Το περιβάλλον αυτό είναι σχεδιασµένο µε βάση αρχές ευχρηστίας, ώστε να απαιτείται περιορισµένος χρόνος εκµάθησης, ενώ η δηµιουργία ακολουθιών µαθησιακών δραστηριοτήτων µπορεί να γίνει µε απευθείας χειρισµό εικονικών αναπαραστάσεων αντικειµένων σε ένα περιβάλλον συγγραφής, παρόµοιο µε αυτό που συναντάται σε εφαρµογές υπολογιστών. Αυτές οι δραστηριότητες µπορούν να περιλαµβάνουν ένα σύνολο ατοµικών εργασιών, εργασιών για µικρές οµάδες και εργασιών για το σύνολο µιας εκπαιδευτικής οµάδας, βασισµένων σε περιεχόµενο και συνεργασία. Οι δραστηριότητες µπορούν να αποθηκευτούν και τα στοιχεία τους να επαναχρησιµοποιηθούν. Το LAMS έχει ένα ευρύ φάσµα εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια σειρά παιδαγωγικών προσεγγίσεων, από τους εκπαιδευτές για τους εκπαιδευόµενους µε διαφορετικά επίπεδα γνώσεων και εξειδίκευσης (Dalziel, 2003). Αυτό το πρότυπο ροής της δραστηριότητας διακρίνει κυρίως το LAMS από άλλα περισσότερο βασισµένα στο περιεχόµενο LMS αφού παρέχει στους εκπαιδευόµενους ακολουθίες δραστηριοτήτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης

4 4 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ και συνεργασίας. Οι βασικοί λόγοι επιλογής του LAMS ως περιβάλλοντος υποστήριξης του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι οι εξής: Γνωρίζαµε από διδασκαλίες σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού και του εξωτερικού όλων των βαθµίδων ότι οι εκπαιδευόµενοι αγαπούν το LAMS και ότι το θεωρούν ως κίνητρο για την παρακολούθηση ενός µαθήµατος (Πασχάλης & Παπαδάκης, 2009). Θέλαµε να δοκιµάσουµε αν ενθαρρύνει τη µεγαλύτερη ενεργή συµµετοχή των εκπαιδευοµένων στο µάθηµα. Πολλοί εκπαιδευόµενοι δεν είναι πρόθυµοι να συζητήσουν τις ιδέες τους στην τάξη, και θέλαµε να δούµε αν µπορούσαν να συνεργαστούν καλύτερα µέσω των εργαλείων αλληλεπίδρασης του LAMS. Παρέχει στον Επόπτη Εκπαιδευτικό εργαλεία για άµεση παρακολούθηση κάθε χρονική στιγµή της προόδου των εκπαιδευόµενων. Περιλαµβάνει ατοµικό περιεχόµενο για τον εκπαιδευόµενο (όπως Μαθησιακά Αντικείµενα) καθώς επίσης και συνεργατικές δραστηριότητες όπως η συζήτηση και η ψηφοφορία. Κάθε Εκπαιδευόµενος µέσω του εργαλείου Εξαγωγής Φακέλου εργασιών, µπορεί να εξάγει τη συνολική δουλειά του στον υπολογιστή του. ιαθέτει εργαλεία ελέγχου ροής όπως η διακλάδωση, µέσω των οποίων µπορούν να σχεδιαστούν οµαδο-συνεργατικές µαθησιακές ακολουθίες σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου. Έτσι, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό εξατοµικευµένη διδασκαλία ακόµα και στην τάξη. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Για τη διερεύνηση της αποδοχής και πρόθεσης χρήσης του LAMS από τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, διοργανώθηκε από το Παράρτηµα Αχαΐας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής στο πλαίσιο δράσεων επαγγελµατικής ανάπτυξης, Εισαγωγικό Σεµινάριο-Εργαστήριο (workshop) για το LAMS. Το σεµινάριο σχεδιάστηκε να πραγµατοποιηθεί σε 12 ώρες δια-ζώσης διδασκαλίας (4 τρίωρες συναντήσεις) για 20 καθηγητές Πληροφορικής που δίδασκαν σε σχολεία της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε και µια 30 εξ αποστάσεως παρέµβαση από τρεις εκπαιδευτικούς και µία εκπαιδεύτρια που είχαν δηµιουργήσει ψηφιακά µαθήµατα και είχαν χρησιµοποιήσει το LAMS στην διδακτική πράξη, σε ηµοτικό, Γυµνάσιο, Λύκειο, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, εξ αποστάσεως πρόσθετη διδακτική στήριξη µαθητών, και σε επιµόρφωση ΜΚΟ (ΣΕΟ). Ο τόπος πραγµατοποίησης του workshop ήταν ένα σχολικό εργαστήριο υπολογιστών στην Πάτρα. Οι δύο (2) τελευταίες συναντήσεις µεταδόθηκαν εξ αποστάσεως µε το λογισµικό Centra ώστε να καλύψουν συναδέλφους από περιφερειακά σχολεία που δεν µπορούσαν να παρευρεθούν στα δύο τελευταία εργαστήρια δια-ζώσης λόγω καιρικών συνθηκών. Σχήµα 1: Αξιοποίηση του LAMS στη σχολική εκπαίδευση

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 5 Ο σχεδιασµός του Σεµιναρίου έγινε έπειτα από µελέτη εµπειρίας δράσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί προηγουµένως (Παπαδάκης κ.α., 2010α; 2010β). Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η εµπειρία από εφαρµογή του LAMS στη διδασκαλία Πληροφορικής στο 3ο Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης που είναι το σχολείο που εργάζεται ο ένας εκ των τριών συµµετεχόντων. Στο ίδιο σχολείο, έγιναν σεµινάρια για την επιµόρφωση των καθηγητών των άλλων ειδικοτήτων και χρησιµοποιήθηκε το LAMS στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους. Επί πλέον χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από την εφαρµογή του LAMS στη διδασκαλία Πληροφορικής σε άλλα σχολεία, και την επιµόρφωση σε καθηγητές Πληροφορικής στις βασικές αρχές του LAMS σε 3ωρα WorkShop που διοργανώθηκαν στα Χανιά και την Ηµαθία (Παπαδάκης κ.α., 2010α; 2010β). Ένα σχεδιάγραµµα που απεικονίζει όλη αυτή την προσπάθεια και τα µελλοντικά µας σχέδια φαίνεται αναλυτικά στο Σχήµα 1. Το περιεχόµενο των 12 ωρών δια-ζώσης διδασκαλίας στο LAMS εστίαζε στη δηµιουργία Ψηφιακών Μαθηµάτων Πληροφορικής µε σκοπό οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν εµπειρία σε ζητήµατα δηµιουργίας ψηφιακών µαθηµάτων µε το LAMS και να υποκινήσει προσωπικές απορίες και προτάσεις για την αξιοποίηση τους στη διδακτική πράξη. Όλες οι ενότητες του σεµιναρίου περιλάµβαναν σύντοµες εισηγήσεις, αναλυτική παρουσίαση-επίδειξη και σχολιασµό χαρακτηριστικών παραδειγµάτων, πολύ πρακτική άσκηση (ατοµική και σε µικρές οµάδες) και συζήτηση, ώστε οι συµµετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προβλήµατα και να επιλύσουν ζητήµατα, που έχουν συναντήσει ή που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν σχετικά µε την αξιοποίηση της ηλεκτρονικής µάθησης στην σχολική πραγµατικότητα. Αρχικά µέσα από πρακτική άσκηση (αλλά και µε προτροπή για προαιρετική εφαρµογή σε πραγµατικές και σε εικονικές τάξεις) οι συµµετέχοντες διερεύνησαν σε βάθος τα περιβάλλοντα του Εκπαιδευόµενου, του Συγγραφέα και του Επόπτη στο LAMS. Στο τέλος, οι συµµετέχοντες µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του σεµιναρίου είχαν ως παραδοτέα για εµπέδωση και αξιολόγησή τους να κάνουν δυο εργασίες, στις οποίες κλήθηκαν να σχεδιάσουν, υλοποιήσουν και να «τρέξουν» δυο µαθήµατα πληροφορικής διάρκειας µίας ώρας από την ύλη των µαθηµάτων που διδάσκουν στις τάξεις τους. Για να βοηθηθούν στις εργασίες τους οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτικοί δηµιουργήθηκε ειδικό «ψηφιακό µάθηµα» στο LAMS µε υποστηρικτικές σύγχρονες και ασύγχρονες δραστηριότητες µέσω των οποίων θα µπορούσαν να λύνουν τυχόν απορίες τους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε, έγινε συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδοµένων α) µέσω δυο ερωτηµατολογίων (ενός στην αρχή και ενός στο τέλος του σεµιναρίου-εργαστηρίου) β) µέσω παρατήρησης κατά τη διάρκεια των δια-ζώσης συναντήσεων και γ) από τις εργασίες παραδοτέα των επιµορφούµενων, µε σκοπό να ερευνήσουµε τις απόψεις των επιµορφούµενων πάνω στα ερευνητικά ερωτήµατα που διατυπώθηκαν παραπάνω. Τα ερωτηµατολόγια περιείχαν ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Οι κύριοι άξονες αφορούσαν το προφίλ των υποκειµένων, τους λόγους συµµετοχής, τη στάση τους ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και την αξιολόγηση του LAMS. Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις είχαν απαντήσεις στην πεντάβαθµη κλίµακα Likert. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν το πλεονέκτηµα ότι παρέχουν τη δυνατότητα αντικειµενικής στατιστικής επεξεργασίας όσον αφορά την ποσοτικοποίηση των αντίστοιχων ερωτήσεων στα ερωτηµατολόγια, αφού δεν υπεισέρχονται υποκειµενικοί παράγοντες και προσωπικές κρίσεις των ερευνητών στην ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων. Συµβάλουν επίσης στην εξοικονόµηση χρόνου κατά την επεξεργασία των απαντήσεων και είναι πιο ελκυστικές στους ερωτηθέντες όταν τους ζητείται να τις απαντήσουν. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις είναι απαραίτητες όταν απαιτείται η βαθύτερη διερεύνηση κάποιων θεµάτων (Cohen & Manion, 1997). Ήταν όµως πολύ λίγες σε σχέση µε τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ Στα ερωτήµατα απάντησαν δεκαοκτώ από τους είκοσι συµµετέχοντες (ποσοστό 90%). Το 25% ήταν άνδρες και το 75% γυναίκες. Οι περισσότεροι (ποσοστό 56%) ήταν µεταξύ ετών, ενώ το 38% ήταν µεταξύ ετών. Το 44% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ επίσης ποσοστό 44% είχε στη κατοχή του Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης. Όλοι είχαν πρόσβαση στο ιαδίκτυο από το σπίτι τους (οι περισσότεροι (63%) µε ταχύτητα ΑDSL >= 2MB), οπότε µπορούσαν να δουλέψουν ικανοποιητικά από το σπίτι τους χωρίς να καθυστερεί η σύνδεση για λήψη και αποστολή πληροφοριών µε τον εξυπηρετητή. Οι περισσότεροι είχαν αρκετή διδακτική εµπειρία (οι µισοί είχαν περισσότερα από είκοσι χρόνια προϋπηρεσίας και οι άλλοι µισοί που ήταν µικρότεροι ηλικιακά, κατά µέσο όρο 7 χρόνια. Όλοι γνώριζαν πολύ καλά ή άριστα την αγγλική γλώσσα και δεν είχαν καθόλου πρόβληµα να µελετήσουν παραδείγµατα καλής πρακτικής για το LAMS από άλλες χώρες στα αγγλικά.

6 6 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ Σε πρώτη φάση θελήσαµε να δούµε για πιο λόγο ήρθαν οι εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν το σεµινάριο, αν χρησιµοποιούσαν στην πράξη κατά τη διδασκαλία στην τάξη τους σχέδια µαθήµατος, υλικό από το διαδίκτυο και Συστήµατα ιαχείρισης Μάθησης (Σ Μ) πριν από το σεµινάριο και αν στη συνέχεια η στάση τους άλλαξε µετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου. Οι εκπαιδευτικοί σύµφωνα µε τις απαντήσεις τους ήρθαν να παρακολουθήσουν το σεµινάριο για να α) αποκτήσουν νέες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εµπλουτίσουν και να βελτιώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους µε νέες τεχνικές, β) µάθουν να φτιάχνουν σχέδιο µαθήµατος και να το υλοποιούν στην τάξη γ) επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και δ) επικοινωνήσουν και ανταλλάξουν απόψεις µε τους συναδέλφους τους σχετικά µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό το διαδίκτυο για να βρουν υλικό µε το οποίο εµπλουτίζουν τη διδασκαλία τους (Πίνακας 1). Οι περισσότεροι όµως, δε χρησιµοποιούν σχέδιο µαθήµατος στο χαρτί, γιατί δεν έχουν το χρόνο να το κάνουν. Θα ήθελαν όµως να έχουν ένα αποθετήριο µε έτοιµα σχέδια µαθήµατος ώστε να µπορούν εύκολα να τα τροποποιούν και να τα προσαρµόζουν στις ανάγκες τους. Άλλωστε, όπως δήλωσαν, όλοι έχουν το σχέδιο µαθήµατος στο µυαλό τους όταν µπαίνουν στην τάξη. Ερώτηση Πόσο συχνά χρησιµοποιείται εκπαιδευτικό υλικό από το διαδίκτυο; Πόσο συχνά ετοιµάζετε σχέδιο µαθήµατος το οποίο χρησιµοποιείτε κατά τη διδασκαλία σας; Έχετε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων µε χρήση Συστηµάτων ιαχείρισης Μάθησης (Σ Μ) πριν την έναρξη του παρόντος Σεµιναρίου; Πόσο θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε για την υποστήριξη της διδασκαλίας σας εντός ή εκτός τάξης ένα Σύστηµα ιαχείρισης Μάθησης (Σ Μ); Πόσο θα ήθελαν (κατά τη γνώµη σας) οι µαθητές σας, η πρόσωπο µε πρόσωπο (face to face) διδασκαλία ενός σχολικού µαθήµατος να εµπλουτιστεί µε τη χρήση ενός Σ Μ στην τάξη; Η χρήση της συνεργατικής µάθησης στην πράξη βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Σε τι βαθµό χρησιµοποιείτε συνεργατικές δραστηριότητες κατά τη διδασκαλία ενός µαθήµατος στην τάξη; Πάρα πολύ Καθόλου 19% 38% 31% 6% 6% 0% 44% 38% 13% 6% 0% 0% 13% 19% 69% 19% 69% 13% 0% 0% 19% 63% 19% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 44% 6% 0% Πίνακας 1: Σχετική Συχνότητα παραµέτρων αρχικού Ερωτηµατολογίου (µόνο για τις απαντήσεις κλειστού τύπου) Οι περισσότεροι (90%), δεν έχουν χρησιµοποιήσει κάποιο Σύστηµα ιαχείρισης Μάθησης στην τάξη τους, αλλά θα ήθελαν να το κάνουν για να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόµενούς τους και από το σπίτι, γι αυτό άλλωστε θέλησαν να παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο σεµινάριο. Πιστεύουν άλλωστε ότι και οι εκπαιδευόµενοί τους, οι οποίοι διαθέτουν πλέον σε ποσοστό άνω του 60% σύνδεση στο ιαδίκτυο από το σπίτι τους, θα επιθυµούσαν να επαναλάβουν το µάθηµα που διδάχτηκαν δια-ζώσης στην τάξη και να έχουν τη δυνατότητα να λύνουν τις απορίες τους. Τέλος, οι περισσότεροι έχουν εντάξει σε αρκετό βαθµό τις συνεργατικές δραστηριότητες στη διδασκαλία τους, γιατί όλοι πιστεύουν ότι βοηθούν σηµαντικά τη µάθηση, όπως άλλωστε έχουν δείξει αρκετές έρευνες (Κουτσελίνη & Θεοφιλίδης, 1998; Χαραλάµπους, 1996) Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο αρχικό ερωτηµατολόγιο πριν αρχίσει το σεµινάριο, µαζί µε τους κανόνες που έχουν προκύψει από άλλα σεµινάρια που είχαµε πραγµατοποιήσει στο παρελθόν (σχήµα 1), µας έδωσαν µια χρήσιµη ανάδραση ώστε να α) να προσαρµόσουµε το Σεµινάριο στις απαιτήσεις τους, β) να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε σε τι βαθµό µπορέσαµε να καλύψουµε τις ανάγκες και προσδοκίες τους.

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 7 Το ερωτηµατολόγιο που δώσαµε στο τέλος του σεµιναρίου εστίαζε σε δύο άξονες: α) στο Εργαστήριο - Σεµινάριο και τις µαθησιακές δραστηριότητες που περιείχε και β) στο κατά πόσο έµειναν ικανοποιηµένοι από το εκπαιδευτικό υλικό που τους δόθηκε. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι σχετική συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν στο 1ο µέρος του τελικού ερωτηµατολογίου. Ερώτηση Σε τι βαθµό θεωρείς ότι ήταν ενδιαφέρον το θέµα του εργαστηρίου; Πόσο ικανοποιηµένος/-η είσαι από την ατοµική σου συµµετοχή στο εργαστήριο; Πόσο ικανοποιηµένος/-η είσαι από τους µικρούς οδηγούς χρήσης, όσον αφορά την άµεση χρήση για τα πρώτα βήµατα στο LAMS; Πόσο ικανοποιηµένος/-η είσαι από την καθοδήγηση που παρείχαν τα φύλλα δραστηριοτήτων Σε τι βαθµό επαληθεύτηκαν οι προσδοκίες που είχες δηλώνοντας να συµµετάσχεις στο εργαστήριο; Θεωρείς ότι είχες τον επαρκή χρόνο για να υποβάλλεις ερωτήσεις και να εξασκηθείς λίγο αποκτώντας µια πρώτη µικρή εµπειρία µε το LAMS; Θα ήθελες να έχεις στη διάθεση σου ένα αποθετήριο µε µαθήµατα στο LAMS που θα µπορούσες να τα προσαρµόσεις και να τα χρησιµοποιήσεις µε τους δικούς σου µαθητές; Σε τι βαθµό θεωρείς ότι θα µπορούσε να ανθίσει η Ελληνική Κοινότητα Μάθησης του LAMS µε ενεργή συµµετοχή, διαµοίραση και ανταλλαγή µαθηµάτων καλών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς; Θα ήθελες να διαθέσεις σε ένα αποθετήριο µιας κοινότητα µάθησης µαθήµατα που προσάρµοσες ή δηµιούργησες στο LAMS και τα χρησιµοποίησες επιτυχώς µε τους δικούς σου µαθητές; Βρήκατε τις εξ αποστάσεως παρεµβάσεις άλλων χρηστών που έχουν χρησιµοποιήσει το LAMS στην τάξη τους χρήσιµες; Πάρα πολύ Καθόλου 60% 40% 0% 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 0% 0% 0% 20% 60% 0% 20% 60% 40% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 40% 40% 20% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% Πίνακας 2: Απόψεις των επιµορφούµενων για την ποιότητα του σεµιναρίου και την κοινότητα του LAMS. Από τις απαντήσεις τους φαίνεται ότι όλοι έµειναν ικανοποιηµένοι από το υλικό που τους παρασχέθηκε και το αντικείµενο του Σεµιναρίου. Σαν πιο δυνατά σηµεία του Σεµιναρίου ανέφεραν: τα έτοιµα παραδείγµατα του LAMS, την ανταλλαγή σχεδίων µε συναδέλφους και τη δυνατότητα εξατοµίκευσης (π.χ. διακλάδωση), τον ενθουσιασµό και την κατάρτιση των επιµορφωτών, την άµεση εφαρµογή αυτών που διδάσκονταν µε τον έλεγχο των επιµορφωτών, την εµπειρία - επίδειξη δουλειάς άλλων συναδέλφων χρησιµοποίησαν το LAMS στην τάξη τους και το διαθέσιµο υλικό στην κοινότητα. Σαν αρνητικές παραµέτρους του σεµιναρίου ανέφεραν τη µικρή διάρκεια, διότι ένα νέο αντικείµενο χρειάζεται περισσότερη εξάσκηση ειδικά όταν το µελετάται από τόσες διαφορετικές οπτικές γωνίες (εκπαιδευόµενου, επόπτη, συγγραφέα) και όταν περιλαµβάνει τόσα πολλά εργαλεία, το µικρό χρόνο ατοµικής άσκησης στη διάρκεια της επιµόρφωσης και τη µη υλοποίηση συγκεκριµένου σχεδίου µαθήµατος. Όλοι ήθελαν να συνεχίσουν να ασχολούνται µε το LAMS (50% θέλουν να παρακολουθήσουν/συµµετάσχουν και σε άλλες εκδηλώσεις - δραστηριότητες για το LAMS, 25% να βρουν και άλλες πηγές για αυτά που έµαθαν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, 25% να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στο LAMS και να επαναλάβουν τις δραστηριότητες και µερικοί πρότειναν να

8 8 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ εγκατασταθεί σαν υπηρεσία του Σχολικού ικτύου διαθέσιµη σε όλους τους εκπαιδευτικούς). Τα χαρακτηριστικά του LAMS που τους άρεσαν περισσότερο ήταν η ροή των ακολουθιών, η διακλάδωση, η δυνατότητα εκτέλεσής τους από το διαδίκτυο και η επίβλεψη του εκπαιδευτή από µακριά, η λεπτοµερής καταγραφή των κινήσεων των µαθητών και η δυνατότητα ύπαρξης συνεργατικών διαδικασιών, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Όλοι επιφυλάχτηκαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους για επιπλέον δυνατότητες που θα ήθελαν να παρέχει το LAMS στο µέλλον όταν το χρησιµοποιήσουν περισσότερο. Τέλος. όλοι θα ήθελαν να συµµετάσχουν στην ελληνική και διεθνή κοινότητα του LAMS και να δώσουν/τροποποιήσουν/επαναχρησιµοποιήσουν έτοιµα µαθήµατα. Το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου (πίνακας 3) αφορούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τη Συνεργατική Μάθηση και τον τρόπο εφαρµογής της στην τάξη µε το LAMS. Ερώτηση Το LAMS µπορεί να υποστηρίξει τη Συνεργατική Μάθησης µε τον τρόπο που την αντιλαµβάνεστε εσείς; Η συνεργασία βοηθά το µάθηµα να γίνει πιο ενδιαφέρον γι αυτούς που συµµετέχουν; Η εκπόνηση εργασιών µε συνεργατικές µεθόδους είναι προτιµότερη σε σχέση µε τις ατοµικές εργασίες; Θα βάλετε τους µαθητές σας να συνεργαστούν µεταξύ τους στην εκπόνηση εργασιών αν χρησιµοποιήσετε το LAMS; Πάρα πολύ Καθόλου 75% 25% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0% Πίνακας 3: Απόψεις επιµορφούµενων για την αξιοποίηση LAMS για συνεργατική µάθηση στο µάθηµά τους. Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής σε αυτό το µέρος του ερωτηµατολογίου ανέφεραν ότι θα ήθελαν να γίνει και άλλο πιο προχωρηµένο σεµινάριο στο LAMS, στο οποίο θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για πρακτική εξάσκηση και υλοποίηση συγκεκριµένου σχεδίου µαθήµατος στη διάρκεια πραγµατοποίησης του Σεµιναρίου. Ορίζουν τη συνεργατική µάθηση σαν τη διαδικασία που οι εκπαιδευόµενοι χωρίζονται σε οµάδες εργασίες, όπου ο κάθε εκπαιδευόµενος έχει διακριτό ρόλο µέσα στην οµάδα και ο καθηγητής αναλαµβάνει το ρόλο του καθοδηγητή και εµψυχωτή. Οι εκπαιδευόµενοι ανακαλύπτουν µόνοι τους τη γνώση αλληλεπιδρώντας µε άλλους συνεκπαιδευόµενους ή µε τους εκπαιδευτικούς τους, ανταλλάσοντας απόψεις, υλικό, on-line παρεµβάσεις κ.τ.λ. Όλοι συµφωνούν ότι το LAMS υποστηρίζει πλήρως τη Συνεργατική Μάθηση, και βοηθά το µάθηµα να γίνει πιο ενδιαφέρον και αποδοτικό για τους εκπαιδευοµένους. Γι αυτό σκοπεύουν να το χρησιµοποιήσουν στην τάξη. Μετά το τέλος του Εισαγωγικού Σεµιναρίου όσοι επιθυµούσαν είχαν τη δυνατότητα εφαρµογής στην πράξη δοκιµάζοντας πιλοτικά τα µαθήµατα που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου ή και άλλα µε µαθητές σε τάξη/εργαστήριο ή από το σπίτι. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιµορφούµενων, αρκετοί από τους συµµετέχοντες θα ενσωµατώσουν το LAMS στη διδασκαλία των µαθηµάτων τους και θα διαθέσουν τα µαθήµατά τους για τροποποίηση/επαναχρησιµοποίηση µε άδειες Creative Common, στην ελληνική και στη διεθνή κοινότητα του LAMS. Με τον τρόπο αυτό θα εµπλουτιστεί σε πρώτη φάση µε νέα µαθήµατα το αποθετήριο µαθηµάτων πληροφορικής που υπάρχει αυτή τη στιγµή. Επίσης ζητούν το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο να στήσει σε διάφορες περιφέρειες εξυπηρετητές LAMS και να προσφέρει το LAMS σαν µια υπηρεσία του προς όλους τους εκπαιδευτικούς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ Το LAMS είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για τη δηµιουργία και εκτέλεση ψηφιακών µαθηµάτων. Τα εργαλεία δραστηριοτήτων που παρέχει, επιτρέπουν τη δηµιουργία µαθηµάτων ανεξάρτητα από διδακτικό µοντέλο και τα εργαλεία ροής και διακλάδωσης δίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας οµαδοσυνεργατικών µαθηµάτων και εξατοµικευµένης διδασκαλίας. Επί πλέον, το περιβάλλον και οι δυνατότητες εποπτείας, σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα το καθιστούν εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευόµενο και την τάξη.

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη» 9 Το σεµινάριο που πραγµατοποιήθηκε ήταν ικανοποιητικό για την εκµάθηση του συστήµατος σε επίπεδο χρήσης, αλλά η διάρκεια του ήταν µικρή για την εµπέδωση και επαρκή εξάσκηση των εκπαιδευοµένων. Εποµένως συστήνεται η διοργάνωση µεγαλύτερης διάρκειας σεµιναρίων - εργαστηρίων προκειµένου να γίνει µια πιο ολοκληρωµένη και αποτελεσµατικότερη προσέγγιση. Παρόλα αυτά, οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν επιτρέπουν την ένταξη του LAMS στη σχολική τάξη στο µάθηµα της Πληροφορικής αλλά και την υποστήριξη εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων για την πιλοτική δοκιµή του LAMS στη διδακτική πράξη. Οι εξ αποστάσεως παρεµβάσεις αλλά και η εν µέρει εξ αποστάσεως συµµετοχή µικρού αριθµού επιµορφούµενων οδήγησε στη διαµόρφωση θετικής στάσης για τη δια βίου µάθηση και τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Στα µελλοντικά µας σχέδια περιλαµβάνεται η διοργάνωση ενός σεµιναρίου Β Επιπέδου σε «Προχωρηµένα Ζητήµατα στο LAMS», µε σκοπό την ανταλλαγή εµπειρίας από την εφαρµογή στην πράξη και τη γνωριµία και εµβάθυνση σε πιο προχωρηµένα ζητήµατα και υπηρεσίες του LAMS. Αυτό σχεδιάζεται να πραγµατοποιηθεί µετά από ένα χρονικό διάστηµα 3-4 µηνών, µέσα στο οποίο ελπίζουµε ότι θα έχει γίνει ήδη η πιλοτική δοκιµή και αξιολόγηση του LAMS από τους εκπαιδευόµενους µε τους µαθητές τους στην πράξη, Επίσης, είναι στους στόχους µας η επιµόρφωση στο LAMS καθηγητών άλλων ειδικοτήτων που επιθυµούν να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική µάθηση στη διδακτική πράξη και να ενθαρρυνθούν για τη διάθεση ψηφιακών µαθηµάτων στο αποθετήριο της ελληνικής και διεθνούς κοινότητας του LAMS. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε πολύ την ΠΕΚΑΠ Αχαΐας για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Σεµιναρίου «ηµιουργία Ψηφιακών Μαθηµάτων Πληροφορικής» για τους καθηγητές Πληροφορικής του Νοµού, τη ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αχαΐας για τη διάθεση του χώρου του Σχολικού Εργαστηρίου του 6 ου Γυµνασίου Πάτρας, το ΕΥΥΕΜ και το ΕΑΠ για τη φιλοξενία του στον εξυπηρετητή LAMS στον οποίο έγιναν τα µαθήµατα του σεµιναρίου, και τους κ. όβρο Ν., Ρώσσιου Ε., Τσεπαπαδάκη Α. για τις εξ αποστάσεως παρεµβάσεις τους σχετικά µε την εµπειρία τους στο LAMS. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Π. (1994). Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αθήνα: Νέα Σύνορα. 2. Γκότοβος, Α., Μαυρογιώργος, Γ. & Παπακωνσταντίνου, Π. (1992). Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη, Εκδόσεις Guteberg, Αθήνα. 3. Γρηγοριάδου, Μ., Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., αγδιλέλης, Β., Κόµης, Β., Κορδάκη, Μ., Μικρόπουλος, Α., Μπακογιάννης, Σ., Παπαδόπουλος, Γ., Πολίτης, Π., Σφηκόπουλος, Θ. & Τζιµογιάννης, Α. (2004). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Eπικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα κατάσταση, προβλήµατα, προτάσεις, στο Π. Πολίτης (επιµ.), Πρακτικά 2ης ιηµερίδας µε ιεθνή Συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής», 39-47, Βόλος 4. Κουτσελίνη, Μ. & Θεοφιλίδης, Χ. (1998). ιερεύνηση και συνεργασία, εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα, ISBN: Κυνηγός, Π., Καραγεώργος,., Βαβουράκη Α., & Γαβρίλης, Κ. (2000). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του «Οδυσσέα» για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, 2ο Παν/νιο Συνέδριο "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση", Πάτρα 6. Κυνηγός, Χ. & ηµαράκη, Β. (Επιµ) (2002). Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά µέσα Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής. Αθήνα: Καστανιώτη 7. Κυνηγός, Χ. (2007). Το µάθηµα της διερεύνησης: Παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδακτική των µαθηµατικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 8. Μπράτιτσης, Θ., Χλαπάνης, Γ., Μηναΐδη, Α., & ηµητρακοπούλου, Α. (2003). Σχεδιασµός Προγράµµατος ιαρκούς Επιµόρφωσης των Εκπαιδευτικών από Απόσταση, µε βάση εδοµένα Έρευνας από Τρέχουσα Επιµόρφωση στις ΤΠΕ, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα Μαρτίου 2003, σελ

10 10 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ 9. Παπαδάκης, Σ. & Αθανασόπουλος,. (2005). Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής. Στο Α. Τζιµογιάννης (επιµ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής». Κόρινθος: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 10. Παπαδάκης Σπ., Πασχάλης, Γ., όβρος, Ν. & Ρώσσιου, Ε. (2010) (α). ηµιουργία Ανοικτών Επαναχρησιµοποιήσιµων Μαθηµάτων µε το Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων (LAMS), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε διεθνή συµµετοχή για το Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στην Εκπαίδευση», Χανιά Απριλίου Παπαδάκης, Σπ., Πασχάλης, Γ., όβρος, Ν. & Ρώσσιου, Ε. (2010) (β). Εκπαίδευση και Πρακτική µε το Ελεύθερο Ανοικτό ιαδικτυακό Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων (LAMS), 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ηµαθίας «Ψηφιακές και ιαδικτυακές Εφαρµογές στην Εκπαίδευση, Βέροια-Νάουσα Απριλίου 2010, ηµοσιευµένο στο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Μάθηση µε Τεχνολογίες» (ISSN ) 12. Πασχάλης, Γ. & Παπαδάκης, (2009). ιδασκαλία µε το Σύστηµα ιαχείρισης Μαθησιακών ραστηριοτήτων LAMS: Η πλευρά του σπουδαστή, Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ιδακτική Πράξη. Σύρος Μαΐου 2009, ηµοσιευµένο Πρακτικά Εισηγήσεων, Τόµος Β σελ Τραψιώτη, Αθηνά (2010). «Ένας χρόνος µετά την επιµόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες µέσα στην τάξη» Τεύχος 0 περιοδικού e- δικτύου, 14. Τραψιώτη, Α. οδοντσής, Μ. & Χατσιούλης, Θ. (2009). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής έγινε. Πέτυχε; ιερεύνηση των απόψεων των επιµορφούµενων για τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικό πρόγραµµα της ειδικότητάς τους. Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στις ΤΠΕ, Σύρος 8-10 Μαΐου Τζιµόπουλος, Ν. (2002). Αξιολόγηση ενός εντατικού σεµιναρίου διάρκειας 60 ωρών σε καθηγητές όλων των ειδικοτήτων ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκπαιδευτικό λογισµικό" Γνώµες, κρίσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους υπολογιστές και τις εφαρµογές του, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση", Ρόδος Σεπτεµβρίου Χαραλάµπους, Ν. (1996). Η διαφορική επίδραση της συνεργατικής και ατοµικής µάθησης στη σχολική επίδοση, ιδακτορική διατριβή, Λευκωσία. 17. Χασάπης,. (2000), Σχεδιασµός, Οργάνωση, Εφαρµογή και Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας, Αθήνα: Μεταίχµιο. 18. Cameron, L. (2006). Picture this: My Lesson. How LAMS is being used with pre-service teachers to develop effective classroom activities. Proceedings of the First International LAMS Conference 2006: Designing the Future of Learning, Sydney. 19. Cohen, L. & Manion, L. (1997) Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Έκφραση/Μεταίχµιο, Αθήνα, 20. Dalziel, J. (2003). Implementing Learning Design: The Learning Activity Management System (LAMS), Sydney: E-learning Centre of Excellence (MELCOE), Macquarie University. Retrieved November 20, 2008, from 21. Dennis, C. (2007). Modeling the use of a collaborative authoring environment. Presentation for the 2nd International LAMS Conference: The Practical Benefits of Learning Design, Sydney, Australia, November Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg (Ed) Collaborative learning: Cognitive and Computational Approaches, Elsevier, pp Fill, K., Leung, S., DiBiase, D. & Nelson, A. (2006). Repurposing a learning activity on academic integrity: the experience of three universities. Journal of Interactive Media in Education, 2006(1). 24. Ruthven, K. (2004). Linking researching with teaching: Towards synergy of scholarly and craft Knowledge. The 10 th ICME, Copenhagen, Denmark.

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη»

«Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» «Ένας χρόνος μετά την επιμόρφωση: Οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής αξιοποιούν νέες γνώσεις και δεξιότητες μέσα στην τάξη» Αθηνά Τραψιώτη Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Τεχνικός ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ημαθίας trapsiot@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε. 10 χρόνια + Η συνέχεια Καθηγητής Χαράλαμπος Ζαγούρας 4 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 8-10 Απριλίου 2016 Ιστορική Αναδρομή Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σταμάτης Νικόλαος. Δρ. Χημικός (Ph.D., M.Sc.), Γενικό Λύκειο Ευηνοχωρίου nstamat@teimes. Αξιοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης Β' τάξης Γενικού Λυκείου Σταμάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr

Τζιµόπουλος Νίκος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Επιµορφωτής ΤΠΕ Σύρος, Μέγας Γιαλός, 84100 ntzimop@de.kyk.sch.gr Αξιολόγηση ενός Εντατικού Σεµιναρίου µε Θέµα "Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικό Λογισµικό": Γνώµες, Κρίσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για τους Υπολογιστές και

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

ΕΡΓΟ Υλοποίηση Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» ΜΕΤΡΟ 1.2 «Εισαγωγή & Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών

Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Η Πληροφορική στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Προγράµµατα Σπουδών, ιδακτικές Προσεγγίσεις, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μαρία Γρηγοριάδου 1, Βασίλειος αγδιλέλης 2, Γεώργιος Παπαδόπουλος 3, Παύλος Σπυράκης 4,

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εμπειρικές έρευνες αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - κατάρτισης εκπαιδευτικών: μία συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Εκπαίδευση επιµορφωτών και βοηθών επιµορφωτών» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ

Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία με Αξιοποίηση της υπηρεσίας Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (LAMS) του ΠΣΔ Β. Ζήσκος 1, Σ. Παπαδάκης 2 1 Κε.Πλη.Νε.Τ. Πιερίας, basilis.ziskos@gmail.com 2 Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας»

«Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Γραφείο ιασύνδεσης Εκδήλωση «ιαδροµές Σταδιοδροµίας» «Συµβουλευτική Σταδιοδροµίας» Ναταλία Μουτοπούλου Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Αίθουσα Συνεδρίων, 15/10/2015 Τι (επιπλέον) θα µάθουµε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του προγράµµατος

Περιγραφή του προγράµµατος /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Ν. Κιλκίς Σχ. έτος 2007-2008 Πρόγραµµα εξ αποστάσεως Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 Περιγραφή του προγράµµατος Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Σάββατο 5 Μαρτίου και Σάββατο 19 Μαρτίου 2016,ώρες 9.00-15.00 (2 δια ζώσης συναντήσεις του Σεμιναρίου) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η Διδασκαλία της Οπτικής στην Ε και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της Α/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα για Μικτή & Εξατοµικευµένη Μάθηση Κυπαρισσία Παπανικολάου Επ.Καθηγήτρια Γεν. Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ kpapanikolaou@aspete.gr Θέµατα l Διευρύνοντας τους ορίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής

Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Ανάγκες Εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς την Επιµόρφωσή τους σε θέµατα ιδακτικής της Πληροφορικής Σπύρος Παπαδάκης 1,3, ηµήτρης Αθανασόπουλος 2,3 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 2 ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Ν. Αχαΐας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Γεωργόπουλος Όνοµα: Kων/νος Ηµ/νία Γέννησης: 6-8-1959 Ειδικότητα: Φυσικός Οργανική Θέση: 2 Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων ιεύθυνση: Χρήστου Πάτση 1-45332 - Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας»

Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Τεχνική αναφορά «Τηλεκπαίδευση» Έργο: «Προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης στο ΤΕΙ Λάρισας» Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος Εκπαίδευσης Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εισαγωγή Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα

Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ανοικτά Ακαδηµα κά Μαθήµατα Ανάλυση Σχεδίαση Υλοποίηση Αξιολόγηση Ανάλυση: Πληροφορίες σχετικά µε τις ανάγκες της εκπαίδευσης Σχεδίαση: Καθορισµός χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ.

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. ΖΆΦΕΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Καθηγητής Μαθηµατικών στο 1 ο Λύκειο Παπάγου. Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική & παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη. http://users.sch.gr/pzafeir pzafeir@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία

Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη. Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία Αξιολόγηση µε Φάκελο Εργασιών (Portfolio και e-portfolio) Η Μαθησιακή Αποτίµησή Τη Χιονίδου Μοσκοφόγλου Μαρία ουκάκη Γ. Σπύρο Μαντζανάρη. Κωνσταντίνο ΠΤ Ε Αιγαίου Pierce College Ερευνητή Εκπ/κό.Ε. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ.: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. Εκπαιδευτικά Δίκτυα Ενημέρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Υπάρχουσα Κατάσταση Προβλήµατα - Προτάσεις Μ. Γρηγοριάδου, Α. Γόγουλου, Ε. Γουλή, Β. αγδιλέλης, Β. Κόµης, Μ. Κορδάκη, Α. Μικρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης

ιεύθυνση Επιµόρφωσης και Κατάρτισης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα