ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: , 214, 304, 303, 310 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε: α) την αριθµ. Φ10034/28/ (ΦΕΚ 1036/ , τεύχος Β ) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν τα Προγράµµατα και ο αριθµός δικαιούχων του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.) του ΟΓΑ έτους 2015 και β) τις αριθ. Συν.9/Θ1/ , Συν.9/Θ2/ , Συν.9/Θ3/ , Συν.9/Θ4/ αποφάσεις της ιαχειριστικής Επιτροπής του Λ.Α.Ε, εγκρίθηκε η υλοποίηση των κατωτέρω Προγραµµάτων του έτους 2015, ως εξής : 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕ/ΟΓΑ 1.1. Κοινωνικός Τουρισµός (6ήµερες διακοπές) 1.2. Ιαµατικός Τουρισµός (6ήµερες διακοπές) και παράλληλα δυνατότητα πραγµατοποίησης µέχρι τέσσερις (4) απλές λούσεις δωρεάν σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων όλης της χώρας που είναι συµβεβληµένα µε το ΛΑΕ/ΟΓΑ) 1.3. Εκδροµικό Πρόγραµµα (3ήµερες, 2ήµερες και µονοήµερες εκδροµές) 1.4. ωρεάν Παροχή Βιβλίων ωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου. Τα προγράµµατα εφαρµόζονται σε όλους τους νοµούς της χώρας και για τη συµµετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή αίτησης στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από κλήρωση στην οποία προτεραιότητα για τα Προγράµµατα Κοινωνικού - Ιαµατικού Τουρισµού καθώς και για το Εκδροµικό Πρόγραµµα, έχουν όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. 1

2 2. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 2.1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ Οι ασφαλισµένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήµεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθµισης, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής στις παροχές του Λ.Α.Ε ικαιούχοι σύνταξης επιζώντων Τα µέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι - παιδιά) που είναι έµµεσα ασφαλισµένα στον ΟΓΑ. Επισηµαίνεται ότι εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συµµετάσχουν στα Προγράµµατα Κοινωνικού, Ιαµατικού Τουρισµού και στο Εκδροµικό Πρόγραµµα, τα άτοµα που λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαµβάνουν εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας ή τετραπληγίας. Φέτος για πρώτη φορά τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο-δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ, εφόσον δεν έχουν δηλώσει σύζυγο ή τέκνα στην αίτηση τους. Το τρίτο πρόσωπο θα συµµετάσχει στο αντίστοιχο πρόγραµµα (Κοινωνικού ή Ιαµατικού Τουρισµού ή Εκδροµικό), χωρίς κλήρωση, µε την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση συµµετοχής του. Στο Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού συµµετέχουν ΜΟΝΟ οι συνταξιούχοι -τα άτοµα που λαµβάνουν ορφανική σύνταξη δεν συµµετέχουν- και σε περίπτωση ζεύγους, συµµετέχει µόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος όχι ο/η ασφαλισµένος/η σύζυγος. Οι δικαιούχοι όλων των προγραµµάτων πρέπει να κατέχουν Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας από µέχρι προκειµένου να δηλώσουν συµµετοχή στα προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας έτους Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίζουν είναι τα εξής: α) Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατοµικό και των προστατευοµένων µελών που θέλει να συµµετέχουν στις διαθέσιµες παροχές µαζί του) µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. β) ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας γ) Ενηµερωτικό σηµείωµα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) ή απόκοµµα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισµένους) Η προσκόµιση των δικαιολογητικών της (γ) περίπτωσης δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όµως στη διαδικασία ανεύρεσης του Α.Μ. του ΟΓΑ. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει στο ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης συµµετοχής, θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίσει το Βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ του αιτούντος, το ενηµερωτικό σηµείωµα Σύνταξης ή καταβολής εισφορών καθώς και νόµιµη εξουσιοδότηση. Ο αιτών µπορεί να επιλέξει µε σειρά προτεραιότητας µια ή περισσότερες από τις παρακάτω παροχές: α) Κοινωνικός Τουρισµός (6ήµερες διακοπές) β) Ιαµατικός Τουρισµός (6ήµερες διακοπές και παράλληλα δυνατότητα 2

3 πραγµατοποίησης µέχρι τέσσερις (4) απλές λούσεις -τέσσερα (4) εισιτήρια ελεύθερης εισόδου- είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συµβεβληµένων ξενοδοχείων, είτε σε συµβεβληµένες εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών). γ) Εκδροµικό Πρόγραµµα (3ήµερες ή 2ήµερες ή µονοήµερες εκδροµές) Επίσης ο αιτών µπορεί να επιλέξει, εφόσον επιθυµεί, να συµµετάσχει παράλληλα µε τα Προγράµµατα Τουρισµού και στα Προγράµµατα ωρεάν Παροχής Βιβλίων και ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου. Ζευγάρι δικαιούχων: Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι των προγραµµάτων του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, πρέπει να υποβάλλουν δύο ξεχωριστές αιτήσεις συµµετοχής, για να συµµετέχουν από κοινού στην ίδια παροχή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι καθένας εκ των συζύγων να δηλώσει στην αίτησή του τα στοιχεία του άλλου συζύγου και να έχουν δηλώσει στις Αιτήσεις τους κοινές παροχές. Στο Πρόγραµµα Ιαµατικού Τουρισµού δικαιούχοι είναι µόνο οι συνταξιούχοι, συνεπώς σε περίπτωση που ο/η σύζυγος είναι ασφαλισµένος/η και όχι συνταξιούχος, δεν µπορεί να συµµετέχει στο εν λόγω πρόγραµµα. Τα άτοµα που λαµβάνουν ορφανική σύνταξη δεν είναι δικαιούχοι του Προγράµµατος Ιαµατικού Τουρισµού. ικαιούχοι ορφανικής σύνταξης/σύνταξης χηρείας: Άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισµένου/ης ή συνταξιούχου του ΟΓΑ, χήρες/οι µε ανήλικο/α ορφανό/ά τέκνα που επιτροπεύονται από τη χήρα/ο ή τρίτο πρόσωπο, και επιθυµούν να συµµετέχουν στην κλήρωση ως µέλη οικογένειας, πρέπει να δηλώνουν στην αίτησή τους και τα στοιχεία των λοιπών µελών που λαµβάνουν σύνταξη από τον ίδιο θανόντα ώστε να εξασφαλισθεί η από κοινού συµµετοχή τους στα Προγράµµατα. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Οι ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι του ΟΓΑ που υπέβαλαν Αίτηση Συµµετοχής στα Προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας, µπορούν να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ ικαιούχοι) και να λάβουν τα ελτία τους από τα ΚΕΠ όλης της χώρας και όχι απαραίτητα από το ΚΕΠ στο οποίο υπέβαλαν Αίτηση. 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΤΙΟΥ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από τον ΟΓΑ, προκειµένου να παραλάβουν τα ελτία για να συµµετέχουν στα προγράµµατα -πλην της παροχής δωρεάν βιβλίων- της Αγροτικής Εστίας έτους Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζουν για την παραλαβή του ελτίου είναι τα εξής: α) Αντίγραφο της Αίτησης Συµµετοχής τους και ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή β) Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α. (ατοµικό και των προστατευοµένων µελών που θέλει να συµµετέχουν στις διαθέσιµες παροχές µαζί του), ή Ενηµερωτικό σηµείωµα συντάξεων (εφόσον υπάρχει) /απόκοµµα καταβολής εισφορών (αφορά ασφαλισµένους) και ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας. 3

4 (Σηµείωση: Για τα Προγράµµατα Κοινωνικού και Ιαµατικού Τουρισµού βλ. «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΤΙΩΝ»). ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΤΟΜΟ : Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που ο δικαιούχος αδυνατεί να παραλάβει το ελτίο του προσωπικά, µπορεί να ορίζει άλλο άτοµο µε εξουσιοδότηση µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής του από Αρµόδια Αρχή. Η εξουσιοδότηση θα κρατείται από τον υπάλληλο ΚΕΠ κατά την παράδοση του ελτίου. Ο δικαιούχος του ελτίου πρέπει να υπογράφει το ελτίο στο πεδίο ικαιούχος µε την παραλαβή του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ. 6. ΕΛΕΓΧΟΙ Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ πραγµατοποιεί, οποτεδήποτε, δειγµατοληπτικούς ελέγχους µε όλα τα πρόσφορα µέσα που έχει στην διάθεσή του, προκειµένου να διαπιστώνει την τήρηση ή µη των όρων των προγραµµάτων. Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραµµα ισχύει από έως (καταληκτική ηµεροµηνία αναχώρησης από το κατάλυµα) και εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται µέχρι έξι (6) ηµέρες (µέχρι πέντε διανυκτερεύσεις). Ο αριθµός των δικαιούχων ανέρχεται στα άτοµα. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβεί τον εγκεκριµένο αριθµό δικαιούχων στην οποία προτεραιότητα έχουν όσοι δεν έχουν κληρωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Κατ' εξαίρεση θα µπορούν να συµµετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στο παραπάνω πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαµβάνουν εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυµα της προτίµησης τους από τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο των συµβεβληµένων τουριστικών καταλυµάτων. εν επιτρέπεται να γίνει χρήση του ελτίου σε τουριστικές µονάδες που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου (πόλη, κωµόπολη, χωριό κλπ). Το ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. Οι σχέσεις (Κρατήσεις, Ακυρώσεις, Προκαταβολές, πρόωρες αναχωρήσεις λόγω ανωτέρας βίας κλπ) του δικαιούχου-κοινωνικού τουρίστα µε τα τουριστικά καταλύµατα, που συµµετέχουν στο πρόγραµµα, διέπονται από τον ισχύοντα Κανονισµό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167Α/ , απόφαση ) και τις λοιπές ισχύουσες για τα τουριστικά καταλύµατα διατάξεις. 4

5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : Η κράτηση των δωµατίων θα γίνεται µόνο από τον ίδιο τον κοινωνικό τουρίστα και απαγορεύεται ρητά η µεσιτεία για την κράτηση δωµατίων από άλλα πρόσωπα διαφορετικά των δικαιούχων, ακόµη και µέσω τουριστικών γραφείων, Κ.Α.Π.Η. ή Συλλογικών φορέων. Οι κληρωθέντες για να λάβουν το ελτίο τους από το ΚΕΠ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία : 2.1. Κράτηση δωµατίου σε συµβεβληµένο τουριστικό κατάλυµα, από το οποίο θα ζητείται να τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ. voucher) Τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την προσέλευσή τους στο κατάλυµα, πρέπει να εισέρχονται, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή η οποία είναι διαθέσιµη στην αρχική σελίδα της επίσηµης ιστοσελίδας του ΟΓΑ για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της κράτησης δωµατίου (επωνυµία καταλύµατος, διάστηµα διαµονής τους). Η διαδικασία αυτή µπορεί να γίνει και µέσω των ΚΕΠ. Σηµειώνουµε ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία καταχώρησης Επιβεβαίωσης Κράτησης για παραµονή 6 ηµερών(5 διανυκτερεύσεις)στην εφαρµογή του ΟΓΑ, ορίζεται η ύο (2) ηµέρες µετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της κράτησης δωµατίου στην ανωτέρω εφαρµογή, µπορούν να προσέρχονται στο ΚΕΠ για να παραλάβουν τα δελτία τους Για την παραλαβή του ελτίου απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) Αντίγραφο της Αίτησης Συµµετοχής τους και ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (ή ιαβατήριο) του αιτούντος, ή β) Βιβλιάρια Υγείας ΟΓΑ (ή Ενηµερωτικό Σηµείωµα Συντάξεων/απόκοµµα καταβολής εισφορών) και ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (ή ιαβατήριο) του αιτούντος και γ) Η επιβεβαίωση κράτησης (voucher) Η διαδικασία είναι υποχρεωτική για την παραλαβή των ελτίων, στα οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύµατος στο οποίο έγινε η κράτηση. Το ελτίο ισχύει µόνο για το κατάλυµα τα στοιχεία το οποίου είναι προεκτυπωµένα επί αυτού. ελτία που δεν θα φέρουν προεκτυπωµένα τα στοιχεία της επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται ΑΚΥΡΑ. 5

6 3. ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Λ.Α.Ε./ΟΓΑ προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Για παροχή ΙΑΜΟΝΗΣ): Τα ποσά επιδότησης του Λ.Α.Ε./ ΟΓΑ ανά άτοµο / ανά διανυκτέρευση προς τα συµβεβληµένα τουριστικά καταλύµατα για τα Προγράµµατα Κοινωνικού και Ιαµατικού Τουρισµού αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ: Για παραµονή σε ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και παραδοσιακά καταλύµατα (από 1* έως 5*Lux) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (2 έως 4 κλειδιά) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING) Από 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 έως 15 ΜΑΪΟΥ 2016 ΠΟΣΑ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ 21,00 18,00 11,00 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Το ποσό της οικονοµικής συνεισφοράς των δικαιούχων καθορίζεται κατ αρχήν από τις επιχειρήσεις λαµβάνοντας υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράµµατος και υπό την προϋπόθεση: α) ότι το ύψος του ποσού δεν θα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια, που καθορίζει ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ανάλογα µε τη µορφή, την κατηγορία και τις προσφερόµενες υπηρεσίες του καταλύµατος, τα οποία περιλαµβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί, β) ότι το άθροισµα του ποσού συµµετοχής του δικαιούχου και του ποσού επιδότησης θα είναι µειωµένο σε σχέση µε την τιµή της ελεύθερης αγοράς και χαµηλότερο από την τιµή πόρτας του καταλύµατος. 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ: Για παραµονή σε ξενοδοχεία Κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων και παραδοσιακά καταλύµατα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 5* (Lux) 4* 3* 2* 1* ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ/ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 15,00 13,00 8,00 6,00 4,00 ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ 12,00 10,00 6,00 4,00 2,00 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ/ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4 κλειδιά 3 κλειδιά 2 κλειδιά 8,00 6,00 4,00 6,00 4,00 2,00 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΕΠΑΥΛΕΙΣ Χωρίς κατάταξη 7,00 5,00 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (CAMPING S) γ) ιευκρινίζεται ότι η τιµή συµµετοχής του δικαιούχου συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις(φπα κλπ). δ) Οι επιχειρηµατίες δικαιούνται να εισπράττουν τα προαναφερόµενα ποσά συµµετοχής από τους κοινωνικούς τουρίστες χωρίς καµία ευθύνη και ανάµειξη του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Οι κοινωνικοί τουρίστες υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα αναχώρησής τους από το κατάλυµα. 5. ΠΡΟΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ: α) Σε περίπτωση που δικαιούχος προσέλθει στο κατάλυµα, αλλά δεν επιθυµεί να διαµείνει σε αυτό (δεν πραγµατοποιήσει καµία διανυκτέρευση), τότε ο επιχειρηµατίας θα επιστρέφει το ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού στον δικαιούχο ασυµπλήρωτο. β) Σε περίπτωση που ο κοινωνικός τουρίστας αναχωρήσει πρόωρα τότε στα ελτία, όπως και στις αναγγελίες άφιξης, θα πρέπει να αναφέρεται ο πραγµατικός αριθµός διανυκτερεύσεων των δικαιούχων. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : - Τα ελτία θα πρέπει να υπογράφονται υποχρεωτικά και από τους δικαιούχους τόσο κατά την παραλαβή από τα ΚΕΠ, όσο και κατά την αναχώρηση από το κατάλυµα. - Η δαπάνη για τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών (εντός των δωµατίων ή διαµερισµάτων) κουζίνας, ψυγείου κλπ, καθώς και για τη χρήση του κλιµατισµούκλιµατιστικού δεν επιβαρύνει τον κοινωνικό τουρίστα, για όλα τα τουριστικά καταλύµατα, ανεξαρτήτως αν τα δηλώσει ο επιχειρηµατίας, ο οποίος υποχρεούται, άνευ 7

8 αποζηµιώσεως ή αµοιβής, να προσφέρει στους κοινωνικούς τουρίστες δικαιούχους του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ όλες τις προς τρίτους παρεχόµενες κατά τις σχετικές διατάξεις- παροχές. - Παιδί ή παιδιά µέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από και µετά) θα διαµένουν δωρεάν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους. Σε περίπτωση που προστίθεται κλίνη για τα παιδιά στο ίδιο δωµάτιο των γονιών τους, ο δικαιούχος θα επιβαρύνεται µε το 50% της οικονοµικής συµµετοχής του ενός γονέα και θα δικαιούται έκπτωση 50% επί της τιµής πόρτας για το πρωινό που θα λάβουν τα παιδιά. - Παιδιά άνω των πέντε ετών (γεννηθέντα µέχρι και ), θεωρούνται κανονικοί δικαιούχοι του προγράµµατος και διαθέτουν δικό τους ελτίο Κοινωνικού Τουρισµού. - Σε περίπτωση που µη δικαιούχος του προγράµµατος διαµένει στο ίδιο δωµάτιο (δίκλινο ή τρίκλινο) µε δικαιούχο Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, θα επιβαρύνεται µε το άθροισµα του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του δικαιούχου και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ, ανάλογα µε τη λειτουργική µορφή και την κατηγορία του καταλύµατος. - Σε περίπτωση που µεµονωµένο άτοµο επιλέξει να µείνει σε δίκλινο δωµάτιο, όταν δεν υπάρχει µονόκλινο, θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό συµµετοχής του και επιπλέον θα επιβαρύνεται µε το 70% του αθροίσµατος του ποσού της οικονοµικής συνεισφοράς του και του ποσού της ηµερήσιας επιδότησης που καταβάλλεται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ ανάλογα µε τη λειτουργική µορφή και την κατηγορία της µονάδας. - Τα τουριστικά καταλύµατα, θα πρέπει να παρέχουν πρωινό στους κοινωνικούς τουρίστες εφόσον το δηλώσουν στην αίτηση συµµετοχής τους, ίδιο µε εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύµατος, σε επαρκείς ποσότητες φροντίζοντας τόσο για την ποιότητα όσο και για τους όρους υγιεινής. Η σύνθεση του πρωινού να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. - Οι επιχειρηµατίες θα πρέπει να συµπληρώνουν το ελτίο (και τα 3 στελέχη) παρουσία του κοινωνικού τουρίστα την ηµέρα αναχώρησής του, και να του παραδίδουν το στέλεχος του ελτίου που φέρει την ένδειξη «για τον δικαιούχο». Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού, ισχύει από έως (καταληκτική ηµεροµηνία αναχώρησης από το κατάλυµα) και εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. ικαιούχοι είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι ατοµικού ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβεί τον εγκεκριµένο αριθµό δικαιούχων. Κατ' εξαίρεση µπορούν να συµµετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στο παραπάνω πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαµβάνουν εξωϊδρυµατικό επίδοµα παραπληγίας- τετραπληγίας. Oι δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να κάνουν χρήση του ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού µόνο για διαµονή (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις) έως , αλλά µπορούν µόνο µέχρι , παράλληλα µε τη διαµονή τους, να πραγµατοποιούν δωρεάν µέχρι και 4 απλές λούσεις, είτε σε Υδροθεραπευτήριο εντός συµβεβληµένων ξενοδοχείων, είτε σε συµβεβληµένες εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών. 8

9 Σηµείωση: Οι κληρωθέντες δικαιούχοι, κατά την προσέλευση τους στο Υδροθεραπευτήριο που επέλεξαν από τον κατάλογο των συµβεβληµένων µε τον ΟΓΑ επιχειρήσεων, θα προσκοµίσουν φωτοαντίγραφο του ελτίου Ιαµατικού Τουρισµού προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τις λούσεις τους. Μετά την ολοκλήρωση των λούσεων, οι δικαιούχοι θα υπογράψουν βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός των διατεθέντων εισιτηρίων καθώς και οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των λούσεων, προκειµένου να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις των Υδροθεραπευτηρίων µε το ανάλογο ποσό. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το κατάλυµα της προτίµησης τους από τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο των συµβεβληµένων τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και το Υδροθεραπευτήριο ή την εγκατάσταση ιαµατικών πηγών που προτιµούν για τις λούσεις τους. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαµονή σε τουριστικό κατάλυµα -κράτηση δωµατίου, παραλαβή του ελτίου, πρόωρες αναχωρήσεις κλπ.- ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω για το Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού. Οι δικαιούχοι, εφόσον επιθυµούν, µπορούν να µην κάνουν χρήση της παροχής λούσεων και να χρησιµοποιήσουν το ελτίο Ιαµατικού Τουρισµού µόνο για διαµονή (µέχρι 5 διανυκτερεύσεις). 2. ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: α) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (Για παροχή ΙΑΜΟΝΗΣ): Τα ποσά επιδότησης του ΟΓΑ ανά διανυκτέρευση/ ανά άτοµο προς τα συµβεβληµένα τουριστικά καταλύµατα είναι τα ίδια όπως αποτυπώνονται στον ανωτέρω πίνακα του Προγράµµατος του Κοινωνικού Τουρισµού. β) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (που διαθέτουν Υδροθεραπευτήριο εντός της µονάδας τους) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ) : Το ποσό επιδότησης για παροχή λούσεων θα είναι µέχρι 5 ΕΥΡΩ ανά λούση συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων (ΦΠΑ κλπ). 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : α)για παροχή ΙΑΜΟΝΗΣ: ότι ισχύει και στο Πρόγραµµα Κοινωνικού Τουρισµού. β) Για παροχή ΛΟΥΣΕΩΝ : δεν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή των δικαιούχων. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Το ελτίο Ιαµατικού Τουρισµού είναι αυστηρά προσωπικό και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του από άλλα άτοµα. 9

10 . ΕΚ ΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραµµα ισχύει από έως (ηµεροµηνία έναρξης της τελευταίας εκδροµής του έτους). Τύποι Εκδροµών Αριθµός ικαιούχων Τουριστικοί Προορισµοί: Φέτος το πρόγραµµα απευθύνεται σε δικαιούχους και περιλαµβάνει µονοήµερες, διήµερες και τριήµερες εκδροµές µέσω συµβεβληµένων µε τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ τουριστικών γραφείων. Συγκεκριµένα θα συµµετάσχουν: άτοµα σε µονοήµερες εκδροµές (επιστροφή αυθηµερόν) άτοµα σε διήµερες εκδροµές (1 διανυκτέρευση) άτοµα σε τριήµερες εκδροµές (2 διανυκτερεύσεις) Οι εκδροµές θα περιλαµβάνουν στο πρόγραµµά τους και επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτιστικά και αρχαιολογικά αξιοθέατα (µνηµεία, µουσεία, µοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.), οι οποίες θα πραγµατοποιούνται σε προορισµούς όλης της χώρας και οι εκδροµείς θα διακινούνται µόνο εντός των ορίων της. Οι εκδροµές µπορούν να είναι µικτές ή αµιγείς, δηλ. µπορεί να είναι οργανωµένες εκ των προτέρων και οι κάτοχοι των ελτίων Εκδροµικού Προγράµµατος έτους 2015, να εντάσσονται ως µέλη στην οµάδα της οργανωµένης εκδροµής ή να οργανώνονται ειδικά για τους κατόχους των ελτίων του Εκδροµικού Προγράµµατος. Κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, εφόσον ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβεί τον εγκεκριµένο αριθµό δικαιούχων. Κατ' εξαίρεση θα µπορούν να συµµετέχουν χωρίς κλήρωση, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συµµετοχής στο παραπάνω πρόγραµµα, µε την προϋπόθεση ότι λαµβάνουν προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα επιλέγουν το τουριστικό γραφείo της προτίµησης τους από τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο των συµβεβληµένων τουριστικών γραφείων. 2. ΙΑΘΕΣΗ ΕΛΤΙΩΝ : Τα ελτία του Εκδροµικού Προγράµµατος έτους 2015 θα εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όλης της χώρας. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ : α. Μονοήµερες εκδροµές: εν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή του δικαιούχου. β. ιήµερες εκδροµές: Σε περίπτωση που η τιµή της διήµερης εκδροµής, υπερβαίνει το ποσό των 65 Ευρώ, το προτεινόµενο ποσό της οικονοµικής συµµετοχής του δικαιούχου από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ θα είναι µέχρι 10 Ευρώ/ ανά άτοµο. γ. Τριήµερες εκδροµές: Σε περίπτωση που η τιµή της τριήµερης εκδροµής, υπερβαίνει το ποσό των 120 Ευρώ, τότε το προτεινόµενο ποσό της οικονοµικής συµµετοχής του δικαιούχου από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ θα είναι µέχρι 10 Ευρώ/ ανά άτοµο. Το ποσό της οικονοµικής συµµετοχής του δικαιούχου για τις διήµερες και τριήµερες εκδροµές συµπεριλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις (Φ.Π.Α. κλπ.) 10

11 Σε περίπτωση που η τιµή της εκδροµής είναι µικρότερη του αθροίσµατος του ποσού επιδότησης του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ και του ποσού συµµετοχής του δικαιούχου το ποσό θα αφαιρείται από τη συµµετοχή του δικαιούχου. Σε περίπτωση που δικαιούχος επιλέξει να συµµετάσχει σε εκδροµή µεγαλύτερης διάρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί τότε θα επιβαρύνεται ο ίδιος την επιπλέον διαφορά. Αντιθέτως, ο δικαιούχος δεν µπορεί να επιλέξει να συµµετάσχει σε εκδροµή µικρότερης διάρκειας από εκείνη στην οποία έχει κληρωθεί. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Το ελτίο Εκδροµικού Προγράµµατος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτοµα. Παιδιά µέχρι πέντε ετών (γεννηθέντα από και µετά) δεν δικαιούνται ελτίο, θα µετακινούνται δωρεάν - µε εξασφάλιση θέσης - και θα παραµένουν δωρεάν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους, δικαιούµενα έκπτωση 50% επί της τιµής πόρτας για το πρωινό ή το γεύµα που τυχόν θα λάβουν (διήµερες, τριήµερες εκδροµές). Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (Α ΜΕΡΟΣ) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραµµα ισχύει από έως και εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. Oι κληρωθέντες δικαιούχοι επιλέγουν βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους της προτίµησης τους από τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ κατάλογο των συµβεβληµένων βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων από τα οποία προµηθεύονται δωρεάν καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράµµατος βιβλία µορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχοµένου, φροντιστηριακά, σχολικά βοηθήµατα ή άλλα ξενόγλωσσα φροντιστηριακά βοηθήµατα κλπ. Επισηµαίνουµε ότι δεν επιτρέπεται χορήγηση άλλων ειδών εκτός των βιβλίων. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του Προγράµµατος της ωρεάν Παροχής βιβλίων δε θα λαµβάνουν ελτία αγοράς βιβλίων από τα ΚΕΠ αλλά θα απευθύνονται κατευθείαν στα συµβεβληµένα µε τον ΟΓΑ βιβλιοπωλεία. Ο Λ.Α.Ε./ΟΓΑ επιδοτεί τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε το ποσό των 20,00 κατά ανώτατο όριο, ανά δικαιούχο, το οποίο αντιστοιχεί στην τιµή του βιβλίου/βιβλίων αφού αφαιρεθεί έκπτωση σε ποσοστό 10%. Η έκπτωση θα υπολογίζεται επί της αναγραφόµενης επί του βιβλίου τιµής λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση που η τιµή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζόµενης και της έκπτωσης 10%) υπερβαίνει το ποσό των 20,00, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο δικαιούχος, χωρίς καµία υποχρέωση του Λ.Α.Ε./ΟΓΑ. Παιδιά µέχρι πέντε (5) ετών (γεννηθέντα από και µετά) δεν είναι δικαιούχοι του προγράµµατος. Επισηµαίνεται ότι η παροχή είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει προσωπικά για το δικαιούχο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση από άλλα άτοµα. 11

12 ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015 & ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το πρόγραµµα ισχύει από έως και εφαρµόζεται σε όλους τους νοµούς της χώρας. ικαιούχοι είναι άτοµα και ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση εφ' όσον ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής υπερβεί τον εγκεκριµένο αριθµό δικαιούχων. Οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα προµηθευτούν τα ελτία Θεάµατος από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) όλης της χώρας, προκειµένου να παρακολουθήσουν παραστάσεις των συµβεβληµένων θεατρικών επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των παιδικών σκηνών και θα επιλέγουν το θέατρο της προτίµησης τους από τον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ στο κατάλογο των συµβεβληµένων θεάτρων. Η παραλαβή των ελτίων από τους κληρωθέντες δικαιούχους του προγράµµατος δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου θα γίνεται µέχρι 20/8/2015. Μετά την ηµεροµηνία αυτή τυχόν αδιάθετα ελτία και µέχρι τη συµπλήρωση των ατόµων θα διανέµονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα έτους 2015, µε σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ. Στην ανωτέρω διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν και οι κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν θα έχουν παραλάβει τα ελτία τους µέχρι την 20/8/2015. Για κάθε ελτίο Θεάµατος, η θεατρική επιχείρηση επιδοτείται από τον Λ.Α.Ε./ΟΓΑ µε το ποσό των δεκαπέντε Ευρώ (15,00 ) για την Κεντρική Σκηνή και δώδεκα Ευρώ (12,00 ) για την Παιδική Σκηνή. εν υπάρχει οικονοµική συµµετοχή του δικαιούχου. Τα ελτία Θεάµατος ισχύουν για όλες τις παραστάσεις, τακτικές βραδινές, απογευµατινές ή λαϊκές απογευµατινές, περιλαµβανοµένων και αυτών του Σαββάτου και Κυριακής και για θέση πλατείας. Το ελτίο Θεάµατος είναι αυστηρά προσωπικό, ισχύει αποκλειστικά για το δικαιούχο και απαγορεύεται η χρήση του από άλλα άτοµα. Παιδιά µέχρι τριών (3) ετών (γεννηθέντα από και µετά) δεν δικαιούνται ελτίο Θεάµατος. Το ελτίο Θεάµατος πρέπει να υπογράφεται από το δικαιούχο πριν το παραδώσει στο θέατρο επιλογής του. Ο δικαιούχος που έχει εξασφαλίσει θέση, δικαιούται εµφανιζόµενος µισή ώρα τουλάχιστον πριν του ορισµένου χρόνου έναρξης της παράστασης, να αναβάλει τη χρήση του ελτίου και να ζητήσει την επιστροφή των αποκοµµάτων, που έχουν κρατηθεί από τον ταµία, ο οποίος υποχρεούται να τα επιστρέψει στο δικαιούχο, ώστε αυτός να µην απολέσει το δικαίωµα της δωρεάν ψυχαγωγίας. Εσωτερική ιανοµή: Γραµµατεία ιοίκησης Ο ιοικητής Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 12

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράµµατος επιδότησης διακοπών εργαζοµένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών µε Επιταγή Κοινωνικού Τουρισµού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ ΛΟΥΒΡΟ ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΣΗΚΟΥΑΝΑΣ ΚΑΘ. ΕΥΤΕΡΑ & 25 η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Athens, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 2103250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΠΑΡΙΣΙ ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ Σάμος, 18 Μαρτίου 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 386 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ.2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ.2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα