Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προστατεύουμε τα χρήματά σας"

Transcript

1 Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

2 Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί τι είναι το FSCS και πώς προστατεύουμε τα χρήματά σας. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεστε στην εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την οποία συνεργάζεστε για να συζητήσετε σχετικά με την προστασία που παρέχουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αποκτήσει από αυτήν την εταιρεία. 2 Σχετικά με το FSCS Το FSCS είναι ο φορέας που δύναται να σας αποζημιώσει σε περίπτωση που ο πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Εν ολίγοις, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να σας καταβάλουμε αποζημίωση εάν μια εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών παύσει να δραστηριοποιείται πλέον εμπορικά και εσείς υποστείτε οικονομική ζημία λόγω των συναλλαγών σας με αυτήν. Το FSCS είναι ανεξάρτητος φορέας. Έχει συσταθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Η χρηματοδότησή του FSCS και οι αποζημιώσεις που καταβάλλουμε καλύπτονται από τον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Δεν χρεώνουμε για τη χρήση των υπηρεσιών μας.

3 Προστατεύουμε τα χρήματά σας Τι είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών; Παραδείγματα εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν: τράπεζες εταιρείες κτηματικής πίστεως πιστωτικές ενώσεις ασφαλιστικές εταιρείες μεσίτες ασφαλίσεων ανεξάρτητοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι (IFAs) μεσίτες υποθηκών εταιρείες επενδύσεων Τι είναι χρηματοοικονομικό προϊόν; Παραδείγματα χρηματοοικονομικών προϊόντων: τρεχούμενοι λογαριασμοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου ατομικοί λογαριασμοί ταμιευτηρίου (ISA) επενδύσεις ασφαλιστήρια συμβόλαια. Καλύπτουμε επίσης υπηρεσίες παροχής ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβουλών, μεσιτείας ασφαλίσεων και παροχή συμβουλών και διευθέτησης ενυπόθηκων δανείων Υπάρχουν όρια στα ποσά αποζημίωσης που μπορούμε να καταβάλουμε και αυτά διαφέρουν για διαφορετικούς τύπους χρηματοοικονομικών προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταβάλουμε αποζημίωση θα πρέπει η εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε να έχει λάβει έγκριση από την Financial Conduct Authority (FCA) ή την Prudential Regulation Authority (PRA). Τι τύπου εταιρείες καλύπτει το FSCS; Καλύπτουμε μόνο εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Financial Conduct Authority (FCA) ή την Prudential Regulation Authority (PRA). Επομένως εσείς θα πρέπει να ελέγχετε ότι η εταιρεία έχει εγκριθεί (ενίοτε μπορεί να αναφέρεται ως Firm Reference Number αριθμός Αναφοράς Εταιρείας). 3

4 Πώς μπορείτε να μάθετε εάν η εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σας είναι εγκεκριμένη; Υπάρχουν τέσσερις τρόποι για να διαπιστώσετε εάν μια εταιρεία είναι εγκεκριμένη: 1. Ελέγξτε τα έγγραφα που η εταιρεία σας χορήγησε συνήθως σε αυτά αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης της FCA ή PRA. 2. Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εταιρείας ο αριθμός έγκρισης της FCA ή PRA βρίσκεται συνήθως στην ενότητα νομικές πληροφορίες. 3. Επικοινωνήστε με την εταιρεία και ζητήστε τον αριθμό έγκρισης της από την FCA ή PRA. 4. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Conduct Authority) της FCA στη διεύθυνση register/search, που διαθέτει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχει λάβει έγκριση λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ορισμένες εταιρείες εμφανίζονται στη λειτουργία αναζήτησης εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Services Firm Search) της FCA ως «EEA-authorised» (εγκεκριμένη στον ΕΟΧ). Ανάλογα με τον τύπο της εταιρείας αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα σας καλύψουμε. Η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε σύστημα αποζημίωσης της χώρας όπου έχει τα κεντρικά γραφεία της. Θα πρέπει να επικοινωνήστε με την εταιρεία για να ενημερωθείτε σχετικά με την προστασία που θα έχετε. Ποια προϊόντα καλύπτει το FSCS; Καλύπτουμε πέντε διαφορετικούς τύπους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Καταθέσεις, όπως τραπεζικούς λογαριασμούς και ατομικούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε μετρητά (cash ISA). Διευθέτηση και παροχή συμβουλών για ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας. Ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως ασφάλιση αυτοκινήτων ή κατοικίας. Μεσιτεία ασφαλίσεων. Επενδυτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβουλών. Οι ακόλουθες ενότητες επεξηγούν τι περιλαμβάνει κάθε τύπος επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα όρια αποζημίωσης. > Καταθέσεις Το FSCS προστατεύει τις καταθέσεις σας. Με τον όρο κατάθεση εννοούμε χρηματικά ποσά που τηρούνται σε λογαριασμούς, όπως τρεχούμενους ή ταμιευτηρίου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών λογαριασμών ταμιευτηρίου σε μετρητά (cash ISA). Εάν η τράπεζά σας, η εταιρεία κτηματικής πίστεως ή η πιστωτική σας ένωση κηρυχθεί έκπτωτη εμείς δύναται να μπορούμε να καταβάλουμε αποζημίωση. Καλύπτουμε έως λίρες Αγγλίας κατ άτομο ανά εγκεκριμένη εταιρεία. 4

5 Προστατεύουμε τα χρήματά σας Υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που πρέπει να θυμάστε σχετικά με το όριο αποζημίωσης καταθέσεων. 1. Το όριο ισχύει για πρόσωπα, όχι λογαριασμούς. Αυτό σημαίνει ότι για κοινούς λογαριασμούς, το όριο ισχύει για κάθε δικαιούχο λογαριασμού. Συνεπώς, για παράδειγμα, εάν τηρείτε έναν κοινό λογαριασμό με τον/την σύζυγο ή σύντροφό σας και κανέναν άλλο λογαριασμό μόνος/η σας, το μέγιστο ποσό που θα μπορούσε ο καθένας σας να λάβει είναι λίρες Αγγλίας, έκαστος. Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να καλύψουμε μέχρι του ποσού λιρών Αγγλίας για καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό. 2. Το όριο ισχύει ανά εγκεκριμένη εταιρεία. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ορισμένες φορές μία εταιρεία μπορεί να διαθέτει περισσότερες από μία εμπορικές επωνυμίες υπό τον ίδιο αριθμό έγκρισης. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιώτες που τηρούν λογαριασμούς σε διαφορετικές εμπορικές επωνυμίες που υπάγονται στον ίδιο αριθμό έγκρισης δικαιούνται συνολικά μόνο λίρες Αγγλίας. Όριο επί καταθέσεων Εάν τηρείτε έναν τρεχούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα X και έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου στην Τράπεζα Ψ και οι δύο τράπεζες υπάγονται στον ίδιο αριθμό έγκρισης, κατηγοριοποιούνται ως μία εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι το όριο αποζημίωσής σας ανέρχεται συνολικά σε λίρες Αγγλίας και για τις δύο τράπεζες X και Ψ. Θα πρέπει επομένως να ελέγξετε: 1. εάν τηρείτε καταθέσεις σε τράπεζα ή εταιρεία κτηματικής πίστεως που υπάγεται στην ίδια έγκριση με άλλη εμπορική επωνυμία και 2. εάν οι συνολικές σας καταθέσεις σε όλες τις εν λόγω εμπορικές επωνυμίες υπερβαίνουν τις λίρες Αγγλίας. Πώς μπορείτε να διαπιστώσετε εάν η τράπεζα ή εταιρεία κτηματικής πίστεώς σας ανήκει σε κάποιον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο Η τράπεζα ή εταιρεία κτηματικής πίστεως με την οποία συνεργάζεστε θα πρέπει να σας ενημερώνει σχετικά τουλάχιστον σε ετήσια βάση μέσω των έντυπων ή ηλεκτρονικών καταστάσεων λογαριασμών που λαμβάνετε. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε σχετικά με έναν από τους τρεις τρόπους που ακολουθούν: 1. Ρωτήστε την τράπεζα σας ή την εταιρεία κτηματικής πίστεως εάν ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες υπό διαφορετικές επωνυμίες που υπάγονται σε μία κοινή έγκριση. 2. Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα στον διαδικτυακό τόπο της FCA όπου αναφέρονται τράπεζες που ανήκουν σε μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους: consumers/complaints/how-toclaimcompensation/banking-andsaving/ banking-and-savings-brands. 3. Συγκρίνετε τους αριθμούς μητρώων των τραπεζών και εταιρειών κτηματικής πίστεως με τις οποίες συνεργάζεστε και εάν οι αριθμοί ταυτίζονται οπότε η έγκριση είναι κοινή. Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται ένα παράδειγμα: Τρεχούμενος λογαριασμός στην Τράπεζα με επωνυμία X Λογαριασμός ταμιευτηρίου στην Τράπεζα με επωνυμία Ψ Κοινή Εγκριση Μία εταιρεία Ενιαίο όριο:

6 > Διευθέτηση και παροχή συμβουλών για ενυπόθηκα δάνεια για αγορά κατοικίας Το FSCS δύναται να είναι σε θέση να σας βοηθήσει σε περίπτωση που μια εταιρεία σας συμβούλεψε να προβείτε σε σύσταση υποθήκης που δεν ήταν ενδεδειγμένη για εσάς και, κατά συνέπεια, ζημιωθήκατε χρηματικά. Εάν η εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη και αδυνατεί να σας επιστρέψει το ποσό που σας οφείλει, μπορούμε να σας αποζημιώσουμε. Καλύπτουμε έως λίρες Αγγλίας κατ άτομο ανά εγκεκριμένη εταιρεία. > Ασφαλιστήρια συμβόλαια Το FSCS μπορεί να καταβάλει αποζημίωση εάν η ασφαλιστική σας εταιρεία κηρυχθεί έκπτωτη και αδυνατεί να καταβάλει βάσιμες αξιώσεις δυνάμει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας ή να επιστρέψει ασφάλιστρα που καταβάλατε. Οι τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, κατοικιδίου, ταξιδίου και προστασίας πληρωμών (PPI). Καλύπτουμε επίσης μακροπρόθεσμα ασφαλιστήρια συμβόλαια, όπως ζωής ή συνταξιοδότησης. Βασικός μας στόχος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της κάλυψης για κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι δύναται να προσπαθήσουμε να μεταβιβάσουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούμε να καταβάλουμε αποζημίωση για το 90% της αξίωσης σας χωρίς ανώτερο όριο. Προστατεύουμε πλήρως οποιαδήποτε υποχρεωτική ασφάλιση, όπως η αστική ευθύνη έναντι τρίτων στην ασφάλιση αυτοκινήτου. > Μεσιτεία ασφαλίσεων Το FSCS μπορεί να καταβάλει αποζημίωση, σε περίπτωση: Παραπλανητικής πώλησης ασφαλιστηρίου συμβολαίου και συνακόλουθης απώλειας χρημάτων ή που υπήρξατε θύμα απάτης και ο μεσίτης που σας πώλησε το συμβόλαιο κηρύχθηκε έκπτωτος και αδυνατεί να επιστρέψει τα ασφάλιστρα σας ή το ποσό που σας οφείλει. Οι τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων που καλύπτουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασφάλιση αυτοκινήτου, κατοικίας, κατοικιδίου, ταξιδίου και προστασίας πληρωμών (PPI). Μπορούμε να καταβάλουμε αποζημίωση για το 90% της αξίωσης σας χωρίς ανώτερο όριο. Προστατεύουμε πλήρως κάθε υποχρεωτική ασφάλιση, όπως η αστική ευθύνη έναντι τρίτων στην ασφάλιση αυτοκίνητου. > Επενδυτικές δραστηριότητες Το FSCS μπορεί να καταβάλει αποζημίωση εάν χάσετε χρήματα λόγω: κακής ή παραπλανητικής επενδυτικής συμβουλής, πλημμελούς διαχείρισης επενδύσεων, εσφαλμένης δήλωσης ή απάτης και η σχετική εταιρεία κηρύχθηκε έκπτωτη και αδυνατεί να επιστρέψει τις επενδύσεις σας ή τα οφειλόμενα ποσά. Δεν καταβάλλουμε αποζημίωση εάν η επένδυσή σας δεν αποδίδει όσο καλά προσδοκούσατε. Καλύπτουμε έως λίρες Αγγλίας κατ άτομο ανά εγκεκριμένη εταιρεία. 6

7 Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ποιος μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από το FSCS; Ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αξιώσουν αποζημίωση από εμάς. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις γενικά εξαιρούνται. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου επιστραφούν τα χρήματά μου; Στις περισσότερες περιπτώσεις καταθέσεων, το FSCS στοχεύει στην καταβολή αποζημίωσης εντός επτά ημερών από την έκπτωση της τράπεζας, εταιρείας κτηματικής πίστεως ή πιστωτικής ένωσης. Θα καταβάλλουμε τυχόν υπολειπόμενες αξιώσεις, που ενδέχεται να είναι πιο σύνθετες, εντός 20 εργάσιμων ημερών. Όσον αφορά άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προσπαθούμε να διευθετούμε αξιώσεις εντός έξι μηνών. Τι δεν καλύπτει το FSCS; Δεν καλύπτουμε κάποια χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: Ποσά δεσμευμένα για προπληρωμένες πιστωτικές κάρτες. Λογαριασμοί Christmas club ή άλλοι συναφείς αποταμιευτικοί λογαριασμοί. Επενδύσεις που βασίζονται σε αθέμιτα και αμφιβόλου ηθικής τεχνάσματα («boiler room») «προϊόντα» που πωλούνται από μη εγκεκριμένες εταιρείες, συνήθως στο εξωτερικό, που εξαπατούν πελάτες αποσπώντας τους χρηματικά ποσά. Απώλειες που προκύπτουν αμιγώς από την απόδοση επενδύσεων. Κάποιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. PayPal) ή γραφεία συναλλάγματος. Ασφαλιστήρια συμβόλαια στον τομέα της ναυτιλίας, της αεροπορίας ή των μεταφορών. Ασφάλιση/αντασφάλιση πιστώσεων. Ενυπόθηκα δάνεια ή διαχείριση. 7

8 Μάθετε περισσότερα Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί πώς το FSCS προστατεύει τα χρήματά σας. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτό ισχύει στις εξατομικευμένες συνθήκες σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην/στις εταιρεία(-ες) παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με την/τις οποία(-ες) συνεργάζεστε ή με το σύμβουλό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το FSCS, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξίωσης αποζημίωσης, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση ή καλέστε μας στο COPYRIGHT FSCS. L

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα