Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας"

Transcript

1 Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους που εξαρτώνται από το πρωτόκολλο επικοινωνίας του κάθε δικτύου. Για να επικοινωνήσουν οι υπολογιστές μεταξύ τους, πρέπει να μιλούν την ίδια γλώσσα. Στον κόσμο των υπολογιστών το ρόλο της γλώσσας αναλαμβάνουν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τα πιο διαδεδομένα είναι τα TCP/IP και NetBEUI. To τελευταίο, αν και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ρυθμίσεις, δεν χρησιμοποιείται συνήθως σε δίκτυα με πολλούς υπολογιστές. Από την άλλη πλευρά, το TCP/IP αξιοποιείται για την επικοινωνία στο Internet και στα μεγάλα τοπικά δίκτυα, και απαιτεί τον καθορισμό ορισμένων χαρακτηριστικών τιμών (διευθύνσεων) οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται στον υπολογιστή από το Διαχειριστή Δικτύου. Αυτές οι τιμές είναι: Διεύθυνση IP (IP Address) Μάσκα Υποδικτύου (Netmask) Προεπιλεγμένη πύλη (Default gateway) Διακομιστής DNS (Nameserver) Οι τιμές των παραπάνω διευθύνσεων είναι τετράδες αριθμών από το 0 μέχρι το 255, που χωρίζονται μεταξύ τους από μια τελεία ( π.χ ). Για παράδειγμα ένας υπολογιστής μπορεί να χαρακτηρίζεται ως εξής: Διεύθυνση IP Μάσκα Υποδικτύου Προεπιλεγμένη πύλη Διακομιστής DNS Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP για να: Προβάλουμε τις τρέχουσες δικτυακές ρυθμίσεις του υπολογιστή μου (ipconfig) Ελέγξουμε την απόκριση υπολογιστή (Ping) Παρακολουθήσουμε τη διαδροµή που ακολουθούν τα πακέτα (tracert) Ελέγξουμε ποιους υπολογιστές γνωρίζει ο υπολογιστής (arp) Ελέγξουμε την κατάσταση του δικτύου (netstat)

2 Ποιες είναι οι τρέχουσες δικτυακές ρυθμίσεις του υπολογιστή μου (ipconfig); Η πρώτη εντολή που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σε γραμμή εντολών DOS είναι η ipconfig. Η σχετική εντολή σε περιβάλλον Unix είναι η ifconfig -a. Η έξοδος της εντολής, που φαίνεται εδώ, µας δίνει όλες τις τρέχουσες δικτυακές ρυθµίσεις του υπολογιστή για κάθε δικτυακό interface (π.χ. κάρτα δικτύου) που είναι εγκατεστηµένο στο σύστηµα. Η σύνταξη της εντολής δίνεται από το παρακάτω αρχείο βοήθειας. C:\>ipconfig /? ΧΡΗΣΗ: ipconfig [/? /all /renew [προσαρμογέας] /release [προσαρμογέας] /flushdns /displaydns /registerdns /showclassid προσαρμογέα /setclassid προσαρμογέα [classid] ] όπου προσαρμογέας Όνομα σύνδεσης (επιτρέπονται χαρακτήρες μπαλαντέρ * και?, βλέπε παραδείγματα) Επιλογές /? Εμφάνιση αυτού του μηνύματος Βοήθειας. /all Εμφάνιση όλων των πληροφοριών ρύθμισης παραμέτρων /release Αποδέσμευση της διεύθυνσης IP για τον καθορισμένο προσαρμογέα. /renew Ανανέωση της διεύθυνσης IP για τον καθορισμένο προσαρμογέα. /flushdns Εκκαθάριση της μνήμης cache της επίλυσης DNS. /registerdns Ανανεώνει όλες τις μισθώσεις DHCP και καταχωρεί πάλι τα ονόματα DNS /displaydns Εμφανίζει το περιεχόμενο της μνήμης cache της επίλυσης DNS. /showclassid Εμφανίζει όλα τα αναγνωριστικά κλάσης dhcp που /setclassid επιτρέπονται για τον προσαρμογέα. Τροποποιεί το αναγνωριστικό κλάσης dhcp. Η προεπιλογή είναι εμφάνιση μόνο διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου και προεπιλεγμένης πύλης για κάθε προσαρμογέα συνδεδεμένο στο TCP/IP. Για Release και Renew, αν δεν έχει καθοριστεί όνομα προσαρμογέα, θα αποδεσμευτούν ή ανανεωθούν οι μισθώσεις διευθύνσεων IP για όλους τους συνδεδεμέν ους προσαρμογείς στο TCP/IP. Για SetClassID, αν δεν έχει καθοριστεί αναγνωριστικό κλάσης, το αναγνωριστικό κλάσης καταργείται. Παραδείγματα: > ipconfig... Εμφάνιση πληροφοριών. > ipconfig /all... Εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών > ipconfig /renew... ανανεώνει όλους τους προσαρμογείς > ipconfig /renew EL*... ανανεώνει όλες τις συνδέσεις με όνομα που αρχίζει με EL > ipconfig /release *Con*... αποδεσμεύει όλους τις συνδέσεις που ταιριάζουν, π.χ. "Local Area Connection 1" ή "Local Area Connection 2"

3 Απλή εκτέλεση της εντολής (χωρίς παραμέτρους) δίνει τις βασικές µόνο παραµέτρους, όπως στο παρακάτω παράδειγµα. D:\>ipconfig Windows 2000 IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix. : IP Address : Subnet Mask..., : Default Gateway : Η ίδια εντολή µε το διακόπτη /all, δίνει µια πλήρη αναφορά για τις δικτυακές παραµέτρους του συστήµατος. C:\ >ipconfig /all Ρύθμιση παραμέτρων IP των Windows Όνομα κεντρικού υπολογιστή... : menelaos Επίθημα κύριου DNS : netlab.gr Τύπος κόμβου : Άγνωστος Ενεργοποίηση δρομολόγησης IP.. : Όχι Ενεργοποίηση μεσολάβησης WINS. : Όχι Προσαρμογέας Τοπικής Σύνδεσης: Επίθημα DNS συγκεκρ. σύνδεσης. : netlab.gr Περιγραφή : Φυσική διεύθυνση : Ενεργοποίηση DHCP : No Διεύθυνση IP : Μάσκα υποδικτύου : Προεπιλεγμένη πύλη : Διακομιστές DNS : NetBIOS σε Tcpip : Απενεργοποιημένο Μια σημαντική πληροφορία για την οποία μας πληροφορεί η παραπάνω καρτέλα είναι η φυσική διεύθυνση (MAC address) και αφορά έναν δεκαεξαδικό αριθμό που χαρακτηρίζει την κάρτα δικτύου που είναι εγκαταστημένη στον υπολογιστή μας. Οι εντολές αυτές στα Windows δεν δίνουν πληροφορία για ένα interface που υπάρχει σε κάθε υπολογιστικό σύστηµα που είναι συνδεδεµένο σε IP δίκτυο. Αυτό είναι το loop-back interface. Στις εγγραφές του ifconfig αναφέρεται ως lo0. Χρησιµοποιείται για τη δροµολόγηση IP πακέτων από ένα πρόγραµµα πελάτη (client) σε ένα πρόγραµµα εξυπηρετητή (server) που τρέχει στο ίδιο µηχάνηµα. Η IP διεύθυνση για το loopback interface είναι δεσµευµένη και είναι ίδια για όλα τα µηχανήµατα. Η διεύθυνση αυτή είναι η και η µάσκα υποδικτύωσης (0xff000000). Έλεγχος απόκρισης υπολογιστή (Ping) Για να ελέγξουµε την επικοινωνία του loopback interface µε το σύστηµά µας θα χρησιµοποιήσουµε την εντολή ping είτε ότι το interface αυτό λειτουργεί πραγµατικά. Το πρόγραµµα ping χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο ICMP (Internet Control Message Protocol) για να στείλει ένα πακέτο ECHO_REQUEST ώστε να προκαλέσει ένα ECHO_RESPONSE από κάποιον άλλο

4 υπολογιστή. Συνήθως τo ping χρησιµοποιείται για να διαπιστώσουµε αν κάποιος υπολογιστής ή άλλη δικτυακή συσκευή είναι εν λειτουργία και συνδεδεµένη µε το δίκτυο. Εκτός από αυτό το ping έχει και κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ιδιότητες όπως το να αναφέρει τη διαδροµή που ακολούθησε το ECHO_REQUEST στο δρόµο του για το αποµακρυσµένο σύστηµα. Επίσης αναφέρει το χρόνο διάρκειας της διαδροµής των δύο πακέτων (ECHO_REQUEST και ECHO_RESPONSE). Με λίγα λόγια, το ping στέλνει ένα µήνυµα σε ένα οποιοδήποτε δικτυωµένο σύστηµα και ζητάει απάντηση. Μετά περιµένει την απάντηση και αναφέρει το χρόνο που χρειάστηκε για να τη λάβει. Παρακάτω φαίνεται η σύνταξη της εντολής ping όπως δίνεται από τη βοήθεια των MS Windows. C:\>ping /? Χρήση: ping [-t] [-a] [-n πλήθος] [-l μέγεθος] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r πλήθος] [-s πλήθος] [[-j λίστα] [-k λίστα]] [-w όριο-χρόνου] λίστα-προορισμού Επιλογές: -t Εκτελεί το Ping έως ότου διακοπεί από το χρήστη. Για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία και να συνεχίσετε πιέστε Control-Break. Για να σταματήσετε πιέστε Control-C. -a Επιλύει τις διευθύνσεις σε ονόματα υπολογιστών. -n πλήθος Πλήθος των αιτήσεων που θα σταλούν. -l μέγεθος Στέλνει το μέγεθος του buffer. -f Αποτρέπει τη διαίρεση (fragment) του πακέτου. -i TTL Διάρκεια ζωής (Time To Live). -v TOS Τύπος υπηρεσίας (Type Of Service). -r πλήθος Καταγραφή διαδρομής το πλήθος των αναπηδήσεων. -s πλήθος Σημείωση χρόνου το πλήθος των αναπηδήσεων. -j λίστα Ελεύθερη διαδρομή προέλευσης μέσα από τη λίστα υπολογιστών. -k λίστα Αυστηρή διαδρομή προέλευσης μέσα από τη λίστα υπολογιστών. -w όριο-χρόνου Χρονικό όριο αναμονής για κάθε απάντηση σε millisecond. Αφού λοιπόν γνωρίζετε την IP διεύθυνση του υπολογιστή σας ή τουλάχιστον ξέρετε πώς να τη µάθετε, δώστε την εντολή ping [xxx.xxx.xxx.xxx] και ελέγξτε την απάντηση. Εδώ σας απαντάει η κάρτα δικτύου του υπολογιστή σας. Αν πήρατε απάντηση σηµαίνει ότι όχι µόνο η κάρτα είναι σωστά εγκατεστηµένη αλλά κι ότι εγκαταστάθηκε σωστά όλη η στοίβα πρωτοκόλλων στο IP. Στην πραγµατικότητα τα ICMP πακέτα δεν εκπέµφθηκαν στο τοπικό δίκτυο. Επειδή η διεύθυνση προορισµού είναι ίδια µε τη διεύθυνση του αποστολέα, δροµολογήθηκαν εσωτερικά µέσω του οδηγού loopback που είδαµε πριν. Κάντε ping στον υπολογιστή του διπλανού σας. Παρατηρείστε το χρόνο απόκρισης. Ξανακάνετε ping µε πακέτα µεγέθους 128Bytes και 10 επαναλήψεις. Κάντε τώρα ping στο αγαπηµένο σας δικτυακό τόπο. Πως έµαθε ο υπολογιστή σας την IP διεύθυνσή του; Κάθε φορά που ο υπολογιστής σας λαµβάνει ένα πακέτο Echo-reply εµφανίζει µια γραµµή κειµένου. Κάθε πακέτο echo-request περιέχει, έναν αριθµό σειράς (ξεκινώντας από το 0) ο οποίος αυξάνεται µετά από κάθε εκποµπή και µια χρονική σήµανση που δηλώνει την ώρα εκποµπής. Η γραµµή κειµένου δείχνει τον αύξοντα αριθµό του πακέτου που λήφθηκε και τη χρονική διάρκεια του ταξιδιού των δύο πακέτων (σε millisecond). Έρχεται απάντηση για κάθε πακέτο που στέλνετε; Η απώλεια πακέτων µπορεί αρχικά να διαπιστωθεί από πιθανή ασυνέχεια στον αύξοντα αριθµό των πακέτων που επιστρέφουν. Το πρόγραµµα αναφέρει στο τέλος το ποσοστό των πακέτων που δεν απαντήθηκαν.

5 Είναι αποδεκτό να χάνονται πακέτα; Είναι τουλάχιστον λογικό; Αν είχατε απώλεια πακέτων, µπορείτε να καταλάβετε γιατί το IP θεωρείται ένα πρωτόκολλο καλύτερης προσπάθειας (best effort). Από τη στιγµή που το ICMP είναι ένα πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση (connection-less) δεν κάνει επανεκποµπή των πακέτων που χάνονται εποµένως δεν είναι αξιόπιστο (reliable). Ποια διαδροµή ακολουθούν τα πακέτα (tracert); Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο διαδίκτυο υπάρχει συνήθως ένα πρόγραµµα που λέγεται traceroute (στα Windows είναι tracert). Το πρόγραµµα καταγράφει τη διαδροµή που διανύει ένα πακέτο στο Internet και αναφέρει τους δροµολογητές που περνάει και το χρόνο ταξιδιού µεταξύ τους. Επειδή προκαλεί µεγάλο φόρτο στα δίκτυα είναι καλό να χρησιµοποιείται µόνο για διερεύνηση προβληµάτων και όχι κάτω από συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιεί επίσης πακέτα ICMP. ώστε την εντολή tracert [xxxxxx] θέτοντας ως όρισµά της το όνοµα του αγαπηµένου σας δικτυακού τόπου. Το πρόγραµµα θα σας επιστρέψει την πλήρη διαδροµή που ακολούθησαν τα πακέτα µέχρι να φτάσουν εκεί, µετρώντας τα hops και αναφέροντας τα ονόµατα των δροµολογητών από τα οποία διέρχονται. Ένα παράδειγµα σύνταξης της εντολής φαίνεται από τη βοήθειά της. C:\>tracert /? Χρήση: tracert [-d] [-h μέγιστο_πλήθος_αναπηδήσεων] [-j λίστα-υπολογιστών] [-w όριο-χρόνου] όνομα_στόχου Επιλογές: -d Να μην επιλύονται οι διευθύνσεις σε ονόματα. -h αναπηδήσεις Μέγιστο πλήθος αναπηδήσεων για την αναζήτηση του στόχου. -j υπολογιστές Λίστα υπολογιστών για ελεύθερη διαδρομή. -w όριο-χρόνου Όριο αναμονής σε millisecond για κάθε απάντηση. Ποιους υπολογιστές γνωρίζει ο υπολογιστής σας (arp); Οι υπολογιστές για τη δικτυακή τους επικοινωνία χρησιµοποιούν συνήθως τις IP διευθύνσεις τους. Με τον τρόπο αυτό τα πακέτα µπορούν να ταξιδεύουν πάνω από δίκτυα διαφορετικής τεχνολογίας και να βρίσκουν τον προορισµό τους. Όταν όµως τα πακέτα φτάσουν στο τοπικό δίκτυο του παραλήπτη πρέπει να ενθυλακωθούν σε πακέτα του τύπου του τοπικού δικτύου που χρησιµοποιείται και να βρεθεί µια διαδικασία για την µετατροπή της IP διεύθυνσης στη φυσική διεύθυνση του δικτύου. Η πιο συνηθισµένη τεχνολογία τοπικών δικτύων είναι το Ethernet οπότε τα IP datagrams πρέπει να γίνουν Ethernet frames και η ΙΡ διεύθυνση να µετατραπεί στην αντίστοιχη φυσική διεύθυνση (MAC address). Τη διαδικασία αυτή αναλαµβάνει το ARP Address Resolution Protocol. Με τη χρήση αυτού του πρωτοκόλλου κάθε υπολογιστής κατασκευάζει έναν πίνακα αντιστοίχισης των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες MAC διευθύνσεις. Ο πίνακας αυτός παραµένει στη µνήµη του υπολογιστή για κάποιο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Μετά την πάροδό του οι εγγραφές διαγράφονται εκτός αν υπάρχει ακόµη επικοινωνία µε το κάθε σύστηµα. Για κάθε υπολογιστή η πρόσβαση σε αυτό τον πίνακα αντιστοίχισης γίνεται µε την εντολή arp a. Με την εντολή αυτή µπορούµε επίσης να ορίσουµε κάποια αντιστοιχία IP-σε-MAC διεύθυνση. Η καταχώρηση αυτή λέγεται στατική (static) και είναι µόνιµη σε αντίθεση µε τη δυναµική (dymanic) ανακάλυψη του περιβάλλοντος από κάθε υπολογιστικό σύστηµα.

6 C:\ >arp /? Εμφανίζει και τροποποιεί τους πίνακες μετάφρασης διευθύνσεων IP σε φυσικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από το πρωτόκολλο επίλυσης διευθύνσεων (ARP). ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr] ARP -d inet_addr [if_addr] ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] -a Εμφανίζει τις τρέχουσες καταχωρήσεις ARP διερευνώντας τα τρέχοντα δεδομένα πρωτοκόλλου. Αν καθορίζεται το inet_addr, εμφανίζεται η διεύθυνση IP και η φυσική διεύθυνση μόνο για τον καθορισμένο υπολογιστή. Αν περισσότερες από μία διασυνδέσεις δικτύου χρησιμοποιούν ARP, εμφανίζονται οι καταχωρήσεις για κάθε πίνακα ARP. -g Όμοια με το -a. inet_addr Καθορίζει μια διεύθυνση Internet. -N if_addr Εμφανίζει τις καταχωρήσεις ARP για την καθορισμένη διασύνδεση δικτύου που καθορίζεται από το if_addr. -d Διαγράφει τον κεντρικό υπολογιστή που καθορίζεται από το inet_addr. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χαρακτήρας μπαλαντέρ * για τη διαγραφή όλων των κεντρικών υπολογιστών. -s Προσθέτει τον κεντρικό υπολογιστή και συσχετίζει τη διεύθυνση Internet inet_addr με τη φυσική διεύθυνση eth_addr. Η φυσική διεύθυνση δίνεται με 6 δεκαεξαδικά byte χωρισμένα με ενωτικά. Η καταχώρηση είναι μόνιμη. eth_addr if_addr Καθορίζει μια φυσική διεύθυνση. Αν δίνεται, καθορίζει τη διεύθυνση Internet της διασύνδεσης της οποίας ο πίνακας μεταφράσεων πρέπει να τροποποιηθεί. Αν δεν δίνεται, χρησιμοποιείται η πρώτη διαθέσιμη διασύνδεση. Παράδειγμα: > arp -s aa c Προσθέτει στατική καταχώρηση. > arp -a... Προβάλει τον πίνακα arp. Ποια είναι η κατάσταση του δικτύου (netstat); Υπάρχει µια ακόµη εντολή µε την οποία µπορούµε να πάρουµε κάποια στατιστικά για την κατάσταση του δικτύου όπως ποια πρωτόκολλα λειτουργούν στο δίκτυο, ποιες είναι οι τρέχουσες ενεργές συνδέσεις ή ποιος είναι ο πίνακας δροµολόγησης του υπολογιστή µας. Όλες αυτές οι πληροφορίες µας δίνονται από την εντολή netstat. Η σύνταξη της εντολής και οι διακόπτες που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φαίνονται παρακάτω στη βοήθειά της. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µορφές της είναι οι netstat a, netstat n και netstat s.

7 C:\>netstat /? Εμφανίζει στατιστικά στοιχεία για το πρωτόκολλο και τις τρέχουσες συνδέσεις δικτύου TCP/IP. NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-o] [-s] [-p πρωτόκολλο] [-r] [διάστημα] -a Εμφανίζει όλες τις συνδέσεις και τις πόρτες που κάνουν ακρόαση. -e Εμφανίζει στατιστικά στοιχεία για το Ethernet. Μπορεί να συνδυαστεί με την επιλογή -s. -n Εμφανίζει διευθύνσεις και αριθμούς πορτών σε αριθμητική μορφή. -o Εμφανίζει το αναγνωριστικό διαδικασίας ιδιοκτησίας το σχετιζόμενο με κάθε σύνδεση. -p πρωτόκολλο Εμφανίζει τις συνδέσεις για το πρωτόκολλο που καθορίζεται. Το πρωτόκολλο μπορεί να είναι TCP, UDP, TCPv6, ή UDPv6. Αν χρησιμοποιηθεί με την επιλογή -s για να εμφανίσει στατιστικά στοιχεία ανά πρωτόκολλο, το πρωτόκολλο μπορεί να είναι IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, ή UDPv6.. -r Εμφανίζει τον πίνακα δρομολόγησης. -s Εμφανίζει στατιστικά στοιχεία ανά πρωτόκολλο. Από προεπιλογή, εμφανίζονται στατιστικά στοιχεία για τα IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, και UDPv6. Η επιλογή -p μπορεί να καθορίσει ένα υποσύνολο της προεπιλογής. διάστημα Επανεμφανίζει τα επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία, μετά από παρέλευση όσων δευτερολέπτων ορίζονται από το 'διάστημα'. Πατήστε CTRL+C για να σταματήσετε την επανεμφάνιση των στατιστικών. Αν δεν συμπεριλάβετε αυτήν την επιλογή η netstat θα εμφανίσει τα στατιστικά στοιχεία μόνο μια φορά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS

ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ TIP ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ "TIP" ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ COLOR PETRI-NETS Ιωάννης Κοκκινίδης Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων: Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00

Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Οδηγός χρήσης Nokia C5 00 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Πληροφορίες για τη συσκευή 5 Εφαρμογές γραφείου 6 Υπηρεσίες δικτύου 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και μέρη 8 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15

1. Σειριακές επικοινωνίες...3. 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6. 3. Τα πρωτόκολλα UDP και TCP...15 Πίνακας Περιεχομένων 1. Σειριακές επικοινωνίες...3 1.1 Το RS-232 πρότυπo σειριακών επικοινωνιών... 3 1.2 Διαφορική σειριακή μετάδοση.... 5 1.3 Αναφορές... 5 2. Σειριακές επικοινωνίες και Visual Basic...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03

Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Οδηγός χρήσης Nokia C5 03 Τεύχος 2.2 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Ασφάλεια 5 Αφαίρεση μπαταρίας 5 Ξεκινώντας 6 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας 6 Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης 8 Αφαίρεση της κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2

2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα IVS SERIES 2 «ΕΞΥΠΝΑ» ΙΚΤΥΑΚΑ DVR H.264 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τους περιορισµούς που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Κρατήστε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα