Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας"

Transcript

1 Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά είστε ικνοί ν κάνετε τις συνηθισµένες σς δρστηριότητες. Σς πρκλούµε ν πντήσετε σ υτές τις ερωτήσεις! Kidney Disease and Quality of Life Short Form (KDQOL-SF ) Greek Version 1.2 Copyright 1993, 1994, 1995 by RAND and the University of Arizona. SF-36 Health Survey Copyright 1992 Medical Outcomes Trust. All rights reserved. (SF-36 Greek Version 1.0) Η εισγωγική δήλωση στο εξώφυλλο έχει ντιγρφεί µε άδει πό την SF-36 Health Survey [Ερωτηµτολόγιο Υγείς]. Πνευµτικά δικιώµτ 1992 πό την Medical Outcomes Trust.

2 Μελέτη Ποιότητς Ζωής Γι Ασθενείς Που Πάσχουν πό σθένει των νεφρών Ποιος είνι ο σκοπός υτής της µελέτης; Αυτή η µελέτη πργµτοποιείτι σε συνεργσί µε τους γιτρούς κι τους (τις) σθενείς τους. Ο σκοπός είνι η εκτίµηση της ποιότητς ζωής των σθενών που πάσχουν πό σθένει των νεφρών. Τι θ µου ζητηθεί ν κάνω; Γι υτή τη µελέτη, θέλουµε ν συµπληρώσετε µι έρευν σήµερ σχετικά µε την υγεί σς, πώς νιώθετε κι το ιστορικό σς. Εµπιστευτικότητ των πληροφοριών; ε ζητάµε τ όνοµά σς.οι πντήσεις σς θ συνδυστούν µ υτές άλλων συµµετεχόντων στην νφορά των ευρηµάτων της µελέτης. Κάθε πληροφορί που θ επέτρεπε την νγνώρισή σς, θ θεωρείτι υστηρά εµπιστευτική. Εκτός υτού, όλες οι πληροφορίες που θ συλλεχθούν θ χρησιµοποιηθούν µόνο γι τους σκοπούς της µελέτης κι δε θ εκδοθούν γι οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούµενη συγκτάθεσή σς. Με ποιο τρόπο θ µε ωφελήσει η συµµετοχή µου; Οι πληροφορίες που πρέχετε θ µς ενηµερώσουν γι το πως νιώθετε σχετικά µε τη φροντίδ που σς πρέχετι κι θ µς δώσουν περιτέρω κτνόηση σχετικά µε τ ποτελέσµτ της ιτρικής φροντίδς γι την υγεί των σθενών. Αυτές οι πληροφορίες θ βοηθήσουν στην ποτίµηση της πρεχόµενης φροντίδς. Χρειάζετι ν συµµετέχω; εν είνι νάγκη ν συµπληρώσετε την έρευν κι µπορείτε ν ρνηθείτε ν πντήσετε όποι ερώτηση θέλετε. Η πόφσή σς ν συµµετέχετε δεν πρόκειτι ν επηρεάσει την ευκιρί ν λάβετε φροντίδ.

3 Η Υγεί σς 1. Γενικά, θ λέγτε ότι η υγεί σς είνι: [Σηµειώστε X στο τετράγωνο που περιγράφει κλύτερ την πάντησή σς.] Εξιρετική κλή Κλή Μέτρι Κκή Σε σύγκριση µε έν χρόνο πριν, πώς θ ξιολογούστε την υγεί σς τώρ; κλύτερη τώρ π ότι έν χρόνο πριν Κάπως κλύτερη τώρ π ότι έν χρόνο πριν Περίπου η ίδι όπως έν χρόνο πριν Κάπως χειρότερη τώρ π ότι έν χρόνο πριν χειρότερη τώρ π ότι έν χρόνο πριν Σελίδ 1

4 3. Οι πρκάτω προτάσεις περιέχουν δρστηριότητες που πιθνώς ν κάνετε κτά τη διάρκει µις συνηθισµένης ηµέρς. Η τωρινή κτάστση της υγείς σς, σς περιορίζει σε υτές τις δρστηριότητες; Εάν νι, πόσο; [Σηµειώστε X στο τετράγωνο που περιγράφει κλύτερ την πάντησή σς.] Νί, µε περιορίζει Νί, µε περιορίζει Λίγο Οχι, δεν µε περιορίζει Κθόλου. Σε κουρστικές δρστηριότητες, όπως το τρέξιµο, το σήκωµ βριών ντικειµένων, η δρστηριότητες δύσκολων θληµάτων β. Σε µέτρις έντσης δρστηριότητες, όπως η µετκίνηση ενός τρπεζιού, το σπρώξιµο µις ηλεκτρικής σκούπς, ο περίπτος στην εξοχή ή ότν πίζετε ρκέτες στην πρλί γ. Οτν σηκώνετε ή µετφέρετε ψώνι πό την γορά δ. Οτν νεβίνετε µερικές σκάλες ε. Οτν νεβίνετε µί σκάλ στ. Στο λύγισµ του σώµτος, στο γονάτισµ ή στο σκύψιµο ζ. Οτν περπτάτε περίπου έν χιλιόµετρο η. Οτν περπτάτε µερικές εκτοντάδες µέτρ θ. Οτν περπτάτε περίπου εκτό µέτρ ι. Οτν κάνετε µπάνιο ή ότν ντύνεστε Σελίδ 2

5 4. Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, σς προυσιάστηκν είτε στη δουλειά σς είτε σε κάποι άλλη συνηθισµένη κθηµερινή σς δρστηριότητ κάποι πό τ πρκάτω προβλήµτ, εξιτίς της κτάστσης της σωµτικής σς υγείς;. Μειώστε το χρόνο που συνήθως ξοδεύετε στη δουλειά ή σε άλλες Νι Οχι β. Επιτελέστε λιγότερ πό όσ θ θέλτε γ. Περιορίστε τ είδη της δουλειάς η τ είδη άλλων δρστηριοτήτων σς δ υσκολευτήκτε ν εκτελέσετε τη δουλειά ή άλλες δρστηριότητές σς Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, σς προυσιάστηκν είτε στη δουλειά σς είτε σε κάποι άλλη συνηθισµένη κθηµερινή δρστηριότητ κάποι πό τ πρκάτω προβλήµτ εξιτίς οποιουδήποτε συνισθηµτικού προβλήµτος (λ.χ., επειδή νιώστε µελγχολί ή άγχος);. Μειώστε το χρόνο που συνήθως ξοδεύετε στη δουλειά ή σε άλλες Νι Οχι β. Επιτελέστε λιγότερ πό όσ θ θέλτε γ. εν κντε τη δουλειά ή κι άλλες δρστηριότητες λιγότερο προσεκτικά π ότι συνήθως Σελίδ 3

6 6. Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, σε ποιό βθµό επηρέσε η κτάστση της σωµτικής σς υγείς ή κάποι συνισθηµτικά προβλήµτ τις συνηθισµένες κοινωνικές σς δρστηριότητες µε την οικογένει, τους φίλους, τους γείτονές σς ή µε άλλες κοινωνικές οµάδες: Κθόλου Ελάχιστ Μέτρι Αρκετά Πάρ πολύ Πόσο σωµτικό πόνο νιώστε τις τελευτίες 4 εβδοµάδες; Κθόλου ήπιο Ηπιο Μέτριο Εντονο έντονο Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, πόσο επηρέσε ο πόνος τη συνηθισµένη εργσί σς (τόσο την εργσί έξω πό το σπίτι όσο κι µέσ σε υτό); Κθόλου Λίγο Μέτρι Αρκετά Πάρ πολύ Σελίδ 4

7 9. Οι πρκάτω ερωτήσεις νφέροντι στο πως ισθνόσστε κι στο πως ήτν γενικά η διάθεσή σς τις τελευτίες 4 εβδοµάδες. Γι κάθε ερώτηση, πρκλείστε ν δώσετε εκείνη την πάντηση που πλησιάζει περισσότερο σε ότι ισθνθήκτε. Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, γι πόσο χρονικό διάστηµ... Συνεχώς Σηµντικό διάστηµ Το µεγλύτερο διάστηµ Μερικές φορές Μικρό διάστηµ Κθόλου. Αισθνόσστε γεµάτος/γεµάτη ζωντάνι; β. Είχτε πολύ εκνευρισµό; γ. Αισθνόσστε τόσο πολύ πεσµένος/ πεσµένη ψυχολογικά, που τίποτε δεν µπορούσε ν σς φτιάξει το κέφι; δ. Αισθνόσστε ηρεµί κι γλήνη; ε. Είχτε πολλή ενεργητικότητ; στ. Αισθνόσστε πελπισί κι µελγχολί; ζ. Αισθνόσστε εξάντληση; η. Ησστε ευτυχισµένος/ ευτιχισµένη; θ. Αισθνόσστε κούρση; Σελίδ 5

8 10. Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες, γι πόσο χρονικό διάστηµ επηρέσν τις κοινωνικές σς δρστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς, κλπ.) η κτάστση της σωµτικής σς υγείς ή κάποι συνισθηµτικά προβλήµτ; Συνεχώς Το µεγλύτερο διάστηµ Μερικές φορές Μικρό διάστηµ Κθόλου Πόσο ΑΛΗΘΙΝΕΣ ή ΨΕΥ ΕΙΣ είνι οι πρκάτω προτάσεις στη δική σς περίπτωση; Εντελώς Αλήθει Μάλλον Αλήθει εν ξέρω Μάλλον Ψέµ Εντελώς ψέµ Μου φίνετι ότι ρρωστίνω λίγο ευκολότερ πό άλλους νθρώπους β. Είµι τόσο υγιής όσο όλοι οι γνωστοί µου γ. Περιµένω ότι η υγεί µου θ χειροτερεύσει δ. Η υγεί µου είνι εξιρετική Σελίδ 6

9 Η Νεφροπάθειά σς 12. Κτά πόσο η κάθε µί πό τις κόλουθες δηλώσεις είνι λήθει ή ψέµτ; Συµφωνώ πολύτως Συµφωνώ ως επί το πλείστον εν γνωρίζω ιφωνώ ως επί το πλείστον ιφωνώ πολύτως... Η νεφροπάθειά µου εµποδίζει τη ζωή µου σε υπερβολικό βθµό β. Κτνλώνω υπερβολικά πολύ χρόνο στην προσπάθει ντιµετώπισης της νεφροπάθειάς µου γ. Συχνά νευριάζω στην προσπάθει ντιµετώπισης της σθένειάς µου δ. Νιώθω πως είµι βάρος στην οικογένειά µου Σελίδ 7

10 13. Οι κόλουθες ερωτήσεις φορούν το πώς ισθάνεστε κι το πώς τ πήγτε τις περσµένες 4 εβδοµάδες. Γι κάθε ερώτηση επιλέξτε την πάντηση που ντιπροσωπεύει κλύτερ τον τρόπο που ισθάνεστε. Τις τελευτίες 4 εβδοµάδες πόσο χρόνο Κθόλου Σπάνι Ορισµένες φορές Συχνά συχνά Συνέχει Αποµονωθήκτε πό τους γύρω σς; β. Αντιδράστε µε κθυστέρηση σε λόγι ή πράξεις των γύρω σς; γ. Συµπεριφερθήκτε στους γύρω σς µε εκνευρισµό; δ. υσκολευθήκτε ν οργνώσετε τις σκέψεις σς ή ν συγκεντρωθείτε; ε. Είχτε κλές σχέσεις µε τους γύρω σς; στ. Νιώστε σστισµένοι; Σελίδ 8

11 14. Τις περσµένες 4 εβδοµάδες κτά πόσο ενοχληθήκτε πό τ κόλουθ: εν ενοχλήθηκ Ενοχλήθηκ Ενοχλήθηκ κθόλου κάπως µέτρι Ενοχλήθηκ πάρ πολύ Ενοχλήθηκ υπερβολικά Πόνους στους µύες; β. Πόνους στο στήθος; γ. Κράµπες; δ. Φγούρ στο δέρµ; ε. Ξηρό δέρµ; στ. Λχάνισµ; ζ. Λιποθυµί ή ζλάδ; η Έλλειψη όρεξης; θ ι ι l ιγ Εξσθένηση ή υπερβολική κόπωση; Μούδισµ στ χέρι ή στ πόδι; Νυτί ή στοµχικές διτρχές; (Μόνο γι σθενείς που υποβάλλοντι σε ιµοκάθρση) Προβλήµτ µε το σηµείο φλεβοκέντησης; (Μόνο γι σθενείς που υποβάλλοντι σε περιτονϊκή ιµοδιάλυση) Προβλήµτ µε τη θέση του κθετήρ σς; Σελίδ 9

12 Οι Επιδράσεις της Νεφροπάθεις στην Κθηµερινή Σς Ζωή 15. Ορισµένοι ενοχλούντι πό τις επιπτώσεις της νεφροπάθεις στη κθηµερινή τους ζωή ενώ άλλοι όχι. Κτά πόσο επηρεάζει ρνητικά η νεφροπάθει τους κόλουθους τοµείς της ζωής σς; Κθόλου Κάπως Μέτρι Πάρ πολύ Εξιρετικά πολύ Περιορισµός υγρών; β. Περιορισµοί στη διτροφή; γ. Την ικνότητά σς ν κάνετε δουλειές στο σπίτι; δ. Την ικνότητά σς ν τξιδεύετε; ε. Εξάρτηση πό γιτρούς κι ιτρικό προσωπικό; στ. Άγχος ή νησυχίες λόγω της νεφρικής σθένειάς σς; ζ. Τη σεξουλική σς ζωή; η. Την προσωπική εµφάνισή σς; Σελίδ 10

13 16. Οι δύο κόλουθες ερωτήσεις είνι ρκετά προσωπικές κι φορούν τη σεξουλική σς δρστηριότητ. Οι πντήσεις σς ωστόσο είνι ιδιίτερ σηµντικές προκειµένου ν κτλάβουµε πώς επηρεάζει η νεφροπάθει τη ζωή των σθενών. Κτά πόσο ποτέλεσε πρόβληµ κθέν πό τ πρκάτω τις περσµένες 4 εβδοµάδες: Κνέν πρόβληµ Μικρό πρόβληµ Μέτριο πρόβληµ Μεγάλο πρόβληµ Σοβρό πρόβληµ Σεξουλική ευχρίστηση; β. Σεξουλική διέγερση; Στην επόµενη ερώτηση πρκλούµε βθµολογήσετε τον ύπνο σς πό 0 έως 10. Το 0 ντιστοιχεί σε πολύ άσχηµο κι το 10 σε πολύ κλό. Αν πιστεύετε ότι ο ύπνος σς είνι κριβώς στη µέση µετξύ πολύ άσχηµου (0) κι πολύ κλού (10) τότε σηµειώστε το τετράγωνο κάτω πό το 5. Αν πιστεύετε ότι ο ύπνος σς είνι έν βθµό κλύτερος πό το 5, τότε σηµειώστε το τετράγωνο κάτω πό το 6. Αν πιστεύετε πως είνι έν βθµό χειρότερος πό το 5, τότε σηµειώστε το τετράγωνο κάτω πό το 4 κι ούτω κθεξής. Σε κλίµκ πό 0 έως 10, τι βθµό θ δίντε γι τον ύπνο σς συνολικά; [Σηµειώστε Χ σε έν πό τ τετράγων] άσχηµος κλός Σελίδ 11

14 18. Τις περσµένες 4 εβδοµάδες πόσο συχνά... Ποτέ Σπάνι Ορισµένες φορές Συχνά συχνά Συνέχει Ξυπνήστε κτά τη διάρκει της νύχτς κι δυσκολευτήκτε ν ξνκοιµηθείτε; β. Κοιµηθήκτε όσο χρειζόσστν γ. υσκολευτήκτε ν κρτηθείτε ξύπνιοι κτά τη διάρκει της ηµέρς; Όσον φορά την οικογένει κι τους φίλους σς, πόσο ικνοποιηµένος /η είστε µε... δυσρεστηµ ένος/η Λίγο δυσρεστηµ ένος/η Λίγο ευχριστηµέ νος/η ευχριστηµέ νος/η Το χρόνο που µπορείτε ν περάσετε µε την οικογένει κι τους φίλους σς; β. Την υποστήριξη που σς προσφέρουν η οικογένει κι οι φίλοι σς; Σελίδ 12

15 20. Τις περσµένες 4 εβδοµάδες εργστήκτε σε µοιβόµενη εργσί; Νι Όχι Η κτάστση της υγείς σς σάς εµποδίζει ν εργσθείτε σε µοιβόµενη εργσί; Νι Όχι Συνολικά, πώς θ βθµολογούστε την υγεί σς; Χείριστη (σ ν πεθίνω ή κι χειρότερ) Μετξύ της χειρότερης κι κλύτερης Κλύτερη δυντή Σελίδ 13

16 Ικνοποίηση µε την περίθλψή 23. Ανλογιστείτε την περίθλψη που σς πρέχετι γι την ιµοκάθρση. Όσον φορά το πόσο ευχριστηµένοι είστε, πώς θ περιγράφτε την φιλικότητ κι το νθρώπινο ενδιφέρον που σς δείχνει το προσωπικό, εσάς ως άτοµο; άσχηµο Άσχηµο Ικνοποι ητικό Κλό κλό Υπέροχο Άριστο Κτά πόσο οι κόλουθες προτάσεις είνι λήθει ή ψέµτ; Συµφωνώ πολύτως Συµφωνώ ως επί το πλείστον εν γνωρίζω ιφωνώ ως επί το πλείστον ιφωνώ πολύτως Το προσωπικό ιµοκάθρσης µε ενθρρύνει ν είµι όσο πιο νεξάρτητος/η γίνετι β. Το προσωπικό ιµοκάθρσης µε στηρίζει στην ντιµετώπιση της σθένειάς µου Σς πρκλούµε ν πντήσετε σ υτές τις ερωτήσεις! Σελίδ 14

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις ακολουθίες

Σηµειώσεις στις ακολουθίες Σηµειώσεις στις κολουθίες Η έννοι της κολουθίς Ας ρίξουµε µι µτιά στην επόµενη πράθεση ριθµών: 7,, 5, 9,, 7,, Όπως κτλβίνει κνείς, υπάρχουν άπειροι ριθµοί που διδέχοντι ο ένς τον άλλο, µε κάποι λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας

Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Greek Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Επιλογές Θεραπείας Νεφρικής Ανεπάρκειας Κάνοντας τη Σωστή Επιλογή Πρόλογος Σας έχει δοθεί αυτό το εισαγωγικό βιβλιάριο επειδή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Εισαγωγή Αυτό το βιβλιάριο έχει γραφτεί µε σκοπό να σας δώσει κάποιες σηµαντικές πληροφορίες ώστε να κατανοήσετε ευκολότερα τι ακριβώς είναι ο καρκίνος του πνεύµονα.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός

Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Μαθαίνοντας να ζούμε με τη διπολική διαταραχή: Συνοδευτικός οδηγός Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 Κεφάλαιο 1 Η ζωή με διπολική διαταραχή 7 Κεφάλαιο 2 Έχω διπολική διαταραχή; 11 Κεφάλαιο 3 Αναζητώντας τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ

www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ www.pediatric-rheumathology.printo.it ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ Τι είναι; Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια χρόνια αυτοάνοση νόσος που µπορεί να προσβάλλει διάφορα όργανα του σώµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής

Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής With the support of European Commission Παραδοτέο Ν 5 Μεθοδολογικές Προτάσεις για τις Δραστηριότητες Αλληλοδιδακτικής 1. Εφαρμογή του Προγράμματος στο Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Το ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί τα συμπτώματα καθώς και την ικανότητα σας να εκτελείται συγκεκριμένες ασχολίες εργασίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ. Το ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί τα συμπτώματα καθώς και την ικανότητα σας να εκτελείται συγκεκριμένες ασχολίες εργασίες. ΟΔΗΓΙΕΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί τα συμπτώματα καθώς και την ικανότητα σας να εκτελείται συγκεκριμένες ασχολίες εργασίες. Παρακαλώ απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις βαθμολογώντας την ικανότητα σας

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ

Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη. Το αντίγραφο του Εξεταστή. Ελληvική απόδοση από. Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΤΖΗ Ελληνική απόδοση ΤΟ BAE/KO-C/D/ Η Σύvθετη Διεθvής ΔιaΥvωστικήΣυvέvτευξη Βασική Εκδοση.0 - Νοέμβριος 990 Το αντίγραφο του Εξεταστή Ελληvική απόδοση από Κ. Γ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Γ. Κ. Λ ΥΚΕΤΣΟ, Α. ΓΕΡΟΝΤΑ και ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ...

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΕΝΑ ΒΛΕΜΜΑ... ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Χαμεζόπουλος «Μην καμπουριάζεις, χτένιζε τα μαλλιά σου και σταμάτα να τρέχεις γύρω-γύρω». Η μαμά είχε δίκιο τελικά... Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια

Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Νο. 126, 2012 Εργασία, οικιακή παραγωγή και χρονικές απαιτήσεις: Γιατί η «έλλειψη χρόνου» είναι σηµαντική για τη φτώχεια Των Ράνια Αντωνοπούλου, Thomas Masterson και Ajit Zacharias Εισαγωγή Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

BREAST SCREENING The Facts

BREAST SCREENING The Facts BREAST SCREENING GREEK The Facts ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Τα στοιχεία Τι είναι η εξέταση µαστού; Η εξέταση µαστού (µαστογραφία) είναι µια ακτινογραφία των µαστών. Η εξέταση µαστού µπορεί να ανιχνεύσει όγκους

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ); Φανταστείτε ότι το µυαλό σας µένει κολληµένο σε µια συγκεκριµένη σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων

Περάσματα. Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης για τη ζωή των προσφύγων Περάσματα ενα παιχνιδι ευαισθητοποιησης για τη ζωη των προσφυγων Δημιουργήθηκε από τους Chantal Barthélémy-Ruiz, Benoît Carpier και Nadia

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια.

Κατάθλιψη. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί τι ειναι η Kατάθλιψη και πώς μπορείτε να βρείτε βοήθεια. Αισθάνεστε λύπημενος/η ή στεναχωρημένος/η; Κλαίτε χωρίς λόγο; Αισθάνεστε κουρασμένος/η; Εχετε απώλεια ενδιαφέροντος για

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Εργασιακό Περιβάλλον - Οδηγός για εργαζομένους - EΔΠΥΧΕ Περιεχόμενα 1. Γιατί η ψυχική υγεία στην εργασία είναι σημαντική για όλους... σελ. 04 2. Τι μπορείτε να κάνετε για

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα

Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα Πίνακας Περιεχομένων Μελέτη της Συμπεριφοράς των Παιδιών απέναντι στα Ζώα Συντροφιάς στην Ελλάδα...3 Περίληψη...3 Μεθοδολογία...4-6

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Χολέβα Περσεφόνη Mήττα. M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) - Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα