ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007"

Transcript

1 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/ Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ) Οδοποιίας) Ο Ο 1110 Μ3 0,27 [*] Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ηµιβραχώδες (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-2 του ΝΕΤ Οδοποιίας) Ο Ο 1123Α Μ3 0,37 [*] Α3 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων ή τάφρων σε οποιοδήποτε έδαφος (Εφαρµόζεται το άρθρο Β-1 του ΝΕΤ Οδοποιίας) Ο Ο 2111 Μ3 3,08 Α4 Επένδυση πρανών κ.λπ. µε φυτική γη (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-24.1 του ΝΕΤ Οδοποιίας) ΠΡΣ 1610 Μ2 0,52 Α5 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-25 του ΝΕΤ Οδοποιίας) ΠΡΣ 1620 Μ3 1,70 Α6 Συµπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές µε φυτική γη ΠΡΣ 1620 Μ3 2,8 2,80 Α7 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη ΠΡΣ 1620 Μ2 1,2 1,20 Εκσκαφή τάφρων σωληνώσεων σε έδαφος βραχώδες (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-4.2 του ΝΕΤ Α8 Οδοποιίας ) ΠΡΣ 2112 Μ3 3,70 [*] Α9 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων αρδευτικού δικτύου χωρίς µηχανικά µέσα ΠΡΣ 2111 MM 0,6 0,60 Α10 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ 2111 MM 1,5 0,80-46,70% Α11 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε ελκυστήρα ΠΡΣ 2111 MM 0,7 0,60-14,30% Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Β1 Μεταλλικές σχάρες δένδρων Υ Ρ 6752 Χγρ. 5,5 5,50 Β2 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης ΟΙΚ 5104 MM 14 14,00 Β3 Κατασκευή περίφραξης µε σιδηρά κιγκλιδώµατα (Εφαρµόζεται το άρθρο Ε-4.2 του ΝΕΤ Οδοποιίας) ΟΙΚ 6402 Χγρ. 1,87 Β4 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα (Εφαρµόζεται το άρθρο Β-51 του ΝΕΤ Οδοποιίας) Ο Ο 2921 MM 6,16 Β5 Πλακόστρωση πεζοδροµίων - νησίδων - πλατειών (Εφαρµόζεται το άρθρο Β-52 του ΝΕΤ Οδοποιίας) Ο Ο 2922 Μ2 10,50 Β6 Πλακόστρωση µε κυβόλιθους Ο Ο 2922 Μ ,00 Β7 Τσιµεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών (Εφαρµόζεται το άρθρο Β-33 του ΝΕΤ Οδοποιίας) Υ Ρ 6402 Μ2 3,52 Β8. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ - ΣΙ ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ (Εφαρµόζονται κατά περίπτωση τα αντίστοιχα άρθρα του ΝΕΤ Οδοποιίας) Β.8.1 ΆΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Σ150 (Β 160) ή (Β 10) (Όπως τιµολόγιο Οδοποιίας) Β.8.2 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Σ200 (Β 225) ή (Β 15) (Όπως τιµολόγιο Οδοποιίας) Β.9 ΣΙ ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ (Όπως τιµολόγιο Οδοποιίας) Β.9.1 ΣΙ ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ Χ.Ο.Σ S220 (Όπως τιµολόγιο Οδοποιίας) Β.9.2 ΣΙ ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ Χ.Ο.Σ S400 (Όπως τιµολόγιο Οδοποιίας) Γ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γ1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ 1140 Στρµ ,00-60,00% Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους ΠΡΣ 1620 Στρµ. 5,2 5,20 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 1 /37

2 Γ3 Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού ΠΡΣ 1620 Μ3 1 1,00 Γ4 ιάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας ΠΡΣ 1620 Μ2 0,2 0,20 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ένδρα 1.1 ένδρα κατηγορίας 1 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 3 3, ένδρα κατηγορίας 2 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 5,25 5, ένδρα κατηγορίας 3 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 11,25 11, ένδρα κατηγορίας 4 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 26,15 26, ένδρα κατηγορίας 5 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 44,25 44, ένδρα κατηγορίας 6 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 77,25 77, ένδρα κατηγορίας 7 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 110,25 110, ένδρα κατηγορίας 8 ΠΡΣ 5210 Τεµ , ένδρα κατηγορίας 9 ΠΡΣ 5210 Τεµ ,00 2. Θάµνοι 2.1 Θάµνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 1,9 1, Θάµνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 3,5 3, Θάµνοι κατηγορίας Θ3 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 5,85 5, Θάµνοι κατηγορίας Θ4 ΠΡΣ 5210 Τεµ. 11,7 11, Θάµνοι κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ 5210 Τεµ , Θάµνοι κατηγορίας Θ6 ΠΡΣ 5210 Τεµ , Θάµνοι κατηγορίας Θ7 ΠΡΣ 5210 Τεµ ,00 3. Αναρριχώµενα φυτά 3.1 Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α1 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 1,9 1, Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α2 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 3,5 3, Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α3 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 5,85 5, Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α4 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 11,7 11, Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α5 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Αναρριχώµενα φυτά κατηγορίας Α6 ΠΡΣ 5220 Τεµ ,00 4. Φυτά πρανών 4.1 Φυτά πρανών κατηγορίας Σ1 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 0,75 0, Φυτά πρανών κατηγορίας Σ2 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 1,5 1,50 5 Φυτά εσωτερικού χώρου 5.1 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε1 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 4 4, Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε2 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 8 8, Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε3 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε4 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε5 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε6 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε7 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε8 ΠΡΣ 5220 Τεµ ,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 2 /37

3 5.9 Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε9 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε10 ΠΡΣ 5220 Τεµ , Φυτά εσωτ. χώρου κατηγ. Ε11 ΠΡΣ 5220 Τεµ ,00 6 Ποώδη - πολυετή φυτά 6.1 Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π1 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 0,75 0, Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγ. Π2 ΠΡΣ 5220 Τεµ. 1,5 1,50 7 Προµήθεια κηπευτικού χώµατος ΠΡΣ 1710 Μ3 8,00 8 Προµήθεια φυτικής γης ΠΡΣ 1620 Μ3 5,00 9 Προµήθεια κοπριάς ΠΡΣ 5340 Μ3 24,60 10 Προµήθεια τύρφης ΠΡΣ 5340 Μ3 58,70 11 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων ΠΡΣ 5340 Μ3 88,00 12 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη ΠΡΣ 5340 Μ3 48,00 13 Προµήθεια θείου ΠΡΣ 5340 Χγρ. 1,00 14 Προµήθεια θειικού σιδήρου ΠΡΣ 5340 Χγρ. 0,80 15 Προµήθεια γύψου κοινού ΠΡΣ 5340 Χγρ. 0,08 16 Προµήθεια άµµου χειµάρρου ή ορυχείου Ο Ο 1510 Μ3 40,00 Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ε1 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός Ε1.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5130 Τεµ. 0,6 0,60 Ε1.2 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5120 Τεµ. 1,5 1,50 Ε2 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός Ε2.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 ΠΡΣ 5130 Τεµ. 0,8 0,80 Ε2.2 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 ΠΡΣ 5120 Τεµ. 2,1 2,10 Ε3 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Ε3.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,30 ΠΡΣ 5150 Τεµ. 0,35 0,35 Ε3.2 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 ΠΡΣ 5150 Τεµ. 0,4 0,40 Ε4 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Ε4.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 ΠΡΣ 5110 Τεµ. 1,3 1,30 Ε4.2 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 ΠΡΣ 5110 Τεµ. 2,2 2,20 Ε4.3 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 ΠΡΣ 5110 Τεµ. 4,2 4,20 Ε4.4 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 ΠΡΣ 5110 Τεµ. 5,3 5,30 Ε5 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση αεροσυµπιεστή Ε5.1 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 ΠΡΣ 5160 Τεµ. 5,1 5,10 Ε5.2 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 ΠΡΣ 5160 Τεµ. 9,5 9,50 Ε5.3 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 ΠΡΣ 5160 Τεµ. 15,5 15,50 Ε6 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόµιο ΠΡΣ 5160 Τεµ. 10,5 10,50 Ε7 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 m σε έδαφος βραχώδες µε χρήση εκρηκτικών ΠΡΣ 5160 Τεµ. 14,2 14,20 Ε8 Άνοιγµα αυλακώσεως για φύτευση µπορντούρας µε εργαλεία χειρός ΠΡΣ 5140 MM 1,3 1,30 Ε9 Φύτευση φυτών Ε9.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ 5220 Τεµ. 0,35 0,35 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 3 /37

4 Ε9.2 Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5220 Τεµ. 0,9 0,90 Ε9.3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου µέχρι 1,50 lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 0,8 0,80 Ε9.4 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 1 1,00 Ε9.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 1,2 1,20 Ε9.6 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50-22,00 lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 3 3,00 Ε9.7 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 4,2 4,20 Ε9.8 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 6,3 6,30 Ε9.9 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 10,5 10,50 Ε9.10 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 14,2 14,20 Ε10 Μεταφύτευση φυτών Ε10.1 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 42,5 42,50 Ε10.2 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ 5210 Τεµ. 147,5 147,50 Ε11 Υποστύλωση δένδρων Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου ΠΡΣ 5240 Τεµ. 3,2 3,20 Ε11.2 Υποστύλωση δένδρου χωρίς την αξία του πασσάλου ΠΡΣ 5230 Τεµ. 0,7 0,70 Ε11.3 Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες ΠΡΣ 5230 Τεµ. 11,2 11,20 Ε12 Κλαδοπλέγµατα ΠΡΣ 5230 MM 13,4 13,40 Ε13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά ΠΡΣ 5510 Στρµ ,00 Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα ΠΡΣ 5510 Στρµ ,00 31,80% Ε14 Εγκατάσταση µεσηµβριανθέµου ΠΡΣ 5610 Στρµ ,00 Ε15 Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών Ε15.1 Υδροσπορά και επικάλυψηµε άχυρο ΠΡΣ 5710 Στρµ ,00 Ε15.2 Υδραυλική υδροσπορά ΠΡΣ 5710 Στρµ ,00 Ε15.3 Υδροσπορά µε χρήση πλέγµατος γιούτας, αχύρου ή κοκκοφοίνικα ΠΡΣ 5710???στρ, ,00 Ε15.4 Υδροσπορά µε χρήση τριδιάστατου πλέγµατος ΠΡΣ 5710???στρ, ,00 ΣΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤ1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών ΣΤ1.1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών Με διάµετρο µέχρι 0,60 m ΠΡΣ 5330 Τεµ. 0,4 0,40 ΣΤ1.2 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών Με διάµετρο από 0,61 m και άνω ΠΡΣ 5330 Τεµ. 0,7 0,70 ΣΤ.2 ΑΡ ΕΥΣΗ ΣΤ2.1 Άρδευση φυτών ΣΤ2.1.1 Άρδευση φυτών µε βυτίο ΠΡΣ 5311 Τεµ. 0,12 0,12 ΣΤ2.1.2 Άρδευση φυτών µε βυτίο και χρήση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ΠΡΣ 5321 Τεµ. 0,05 0,05 ΣΤ2.1.3 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης µε γέµισµα δεξαµενών µε βυτίο ΠΡΣ 5311 Τεµ. 0,03 0,03 ΣΤ2.1.4 Άρδευση φυτών από παροχές ΠΡΣ 5321 Τεµ. 0,036 0,04 11,10% ΣΤ2.1.5 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5321 Τεµ. 0,009 0,01 11,10% ΣΤ2.1.6 Άρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5321 Τεµ. 0,01 0,01 ΣΤ2.1.7 Άρδευση φυτών µε υπόγειο σύστηµα άρδευσης ΠΡΣ 5321 Τεµ. 0,009 0,01 11,10% ΣΤ2.2 Άρδευση χλοοτάπητα Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 4 /37

5 ΣΤ2.2.1 Άρδευση χλοοτάπητα µε βυτίο ΠΡΣ 5521 Στρµ. 52,5 52,50 ΣΤ2.2.2 Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές ΠΡΣ 5522 Στρµ. 18,5 18,50 ΣΤ2.2.3 Άρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µε σταλάκτες, αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5522 Στρµ. 2,9 2,90 ΣΤ2.2.4 Άρδευση χλοοτάπητα µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης, µε σταλάκτες, µη αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5522 Στρµ. 3,8 3,80 ΣΤ2.2.5 Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) ΠΡΣ 5522 Στρµ. 1,8 1,80 ΣΤ2.2.6 Άρδευση χλοοτάπητα µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) ΠΡΣ 5522 Στρµ. 3,3 3,30 ΣΤ2.3 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβιανθέµου ΣΤ2.3.1 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε βυτίο ΠΡΣ 5621 Στρµ. 46,2 46,20 ΣΤ2.3.2 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθεµου από παροχές ΠΡΣ 5622 Στρµ. 14,3 14,30 ΣΤ2.3.3 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα άρδευσης αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5622 Στρµ. 2,8 2,80 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, µη ΣΤ2.3.4 αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5622 Στρµ. 4 4,00 ΣΤ2.3.5 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες (αυτοµατοποιηµένο σύστηµα) ΠΡΣ 5622 Στρµ. 2,5 2,50 ΣΤ2.3.6 Άρδευση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου µε εκτοξευτήρες (µη αυτοµατοοιηµένο σύστηµα) ΠΡΣ 5622 Στρµ. 3,6 3,60 ΣΤ2.4 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών ΣΤ2.4.1 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών µε βυτίο ΠΡΣ 5720 Στρµ. 45,5 45,50 ΣΤ2.4.2 Άρδευση χλοοτάπητα πρανών από παροχές ΠΡΣ 5622 Στρµ ,00 ΣΤ3 Λιπάνσεις ΣΤ3.1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια ΠΡΣ 5340 Τεµ. 0,9 0,09-90,00% ΣΤ3.2 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες ΠΡΣ 5730 Τεµ. 0,06 0,06 ΣΤ3.3 Λίπανση χλοοτάπητα µέσω δικτύου ποτίσµατος ΠΡΣ 5730 Στρµ ,00 ΣΤ3.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική ΠΡΣ 5540 Στρµ ,00 ΣΤ3.5 Λίπανση φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου, χειρονακτική ΠΡΣ 5630 Στρµ ,00 ΣΤ4 ΚΛΑ ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ ΣΤ4.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων ΣΤ4.1.1 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 4 m. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.2 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.2.2 ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους από 4 µέχρι 8 m ΠΡΣ 5354 Τεµ. 44,5 44,50 ΣΤ4.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ΣΤ4.3.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m, σε πλατείες, πάρκα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.2 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m σε νησίδες, ερείσµατα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.3 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.4 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους12-16 m σε νησίδες, ερείσµατα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.5 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους m, σε πλατείες, πάρκα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 5 /37

6 ΣΤ4.3.6 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους m σε νησίδες, ερείσµατα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.7 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m, σε πλατείες, πάρκα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.3.8 Ανανέωση κόµης ή κοπή Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσµατα κ.λπ. ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.4 Κλάδεµα φοινίκων ΣΤ4.4.1 Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού έως 2,5 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.4.2 Κλάδεµα φοινίκων ύψους κορµού πάνω από 2,5 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 ΣΤ4.5 Κλάδεµα θάµνων ΣΤ4.5.1 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m ΠΡΣ 5353 Τεµ. 1,3 1,30 ΣΤ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΜΕ ΥΨΟΣ ΜΕΧΡΙ 1,70 m ΣΤ4.5.2 Ανανέωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 Τεµ. 5,7 5,70 ΣΤ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,70 m ΣΤ4.5.3 ιαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων, ύψους πάνω από 1,70 m ΠΡΣ 5353 Τεµ. 3 3,00 ΣΤ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΜΕ ΥΨΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,70 m ΣΤ4.5.4 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων, ηλικίας έως 3 ετών ΠΡΣ 5351 Τεµ. 0,55 0,55 ΣΤ4.6 ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα ΣΤ4.6.1 ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε αυτοκινούµενα µέσα ΠΡΣ 5352 MM 0,18 0,18 ΣΤ4.6.2 ιαµόρφωση θάµνων σε µπορντούρα µε χειροκίνητο µηχανικό ψαλίδι µπορντούρας ΠΡΣ 5352 MM 0,55 0,55 ΣΤ4.7 ιαµόρφωσηκόµης ετησίων και πολυετών ποωδών φυτών ΠΡΣ 5351 Τεµ. 0,06 0,06 ΣΤ8. Κούρεµα χλοοτάπητα ΣΤ4.8.1 Με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή ΠΡΣ 5530 Στρµ ,00 ΣΤ4.8.2 Με µικρό ελκυστήρα µε χλοοκοπτική εξάρτηση ΠΡΣ 5530 Στρµ ,00 ΣΤ5 Φυτοπροστασία ΣΤ5.1 Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m ΠΡΣ 5362Α Τεµ. 0,2 0,20 ΣΤ5.2 Φυτοπροστασία δένδρων ύψους πάνω από 4 ΠΡΣ 5362Α Τεµ. 0,45 0,45 ΣΤ5.3 Φυτοπροστασία χλοοτάπητα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα ΠΡΣ 5560Α Στρµ ,00 ΣΤ6 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων ΣΤ.6.2 ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤ6.1 Βοτάνισµα µε τα χέρια ΠΡΣ 5551 Στρµ ,00-16,70% ΣΤ6.2 Βοτάνισµα µε ζιζανιοκτόνα ΠΡΣ 5552 Στρµ. 58,5 58,50 ΣΤ6.3 Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή ΠΡΣ 5371 Στρµ ,00 ΣΤ6.4 Βοτάνισµα µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα ΠΡΣ 5371 Στρµ ,00 ΣΤ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ,00% ΣΤ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ,00% ΣΤ ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤ ΜΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤ7 Βοτάνισµα χλοοτάπητα ΣΤ7.1 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε τα χέρια ΠΡΣ 5371 Στρµ ,00-10,70% Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 6 /37

7 ΣΤ7.2 Βοτάνισµα χλοοτάπητα µε χρήση ζιζανιοκτόνων ΠΡΣ 5372 Στρµ. 29,00 ΣΤ7.3 Βοτάνισµα χώρων εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου ΠΡΣ 5371 Στρµ. 56,00 ΣΤ8 ΚαθαρισµοίI ΣΤ8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών ΠΡΣ 5390 Στρµ. 4,7 4,70 ΣΤ8.2 Καθαρισµός περιβάλλοντος χώρου ΠΡΣ 5390 Στρµ. 2,5 2,50 ΣΤ8.3 Καθαρισµός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5570 Στρµ. 3,3 3,30 ΣΤ8.4 Καθαρισµός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου ΠΡΣ 5650 Στρµ. 4,7 4,70 ΣΤ8.5 Καθαρισµός στύλων από διαφηµιστικά υλικά ΟΙΚ 7792 Τεµ. 0,27 0,27 ΣΤ8.6 Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο ΠΡΣ 5390 MM 0,006 0,01 66,70% ΣΤ9 Ριζοτοµές χλοοτάπητα ΠΡΣ 5380 MM 0,55 0,55 ΣΤ10 Αερισµός χλοοτάπητα ΠΡΣ 5580 Στρµ ,00 ΣΤ11 Αραίωµα χλοοτάπητα (καθαρισµός, thatching) ΠΡΣ 5570 Στρµ. 31,5 31,50 ΣΤ12 Συντήρηση φυτών εσωτερικού χώρου ΠΡΣ 5340 Τεµ. 1,15 1,15 Ζ ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ζ1 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων µε µπορντούρα ΠΡΣ 5352 MM 8,5 8,50 Ζ2 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων Ζ2.1 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού έως 0,30 m ΠΡΣ 5352 Τεµ. 7 7,00 Ζ2.2 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m ΠΡΣ 5352 Τεµ. 9 9,00 Ζ2.3 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 Ζ2.4 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m ΠΡΣ 5354 Τεµ. 15,5 15,50 Ζ2.5 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 Ζ2.6 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού πάνω από 1,51 m ΠΡΣ 5354 Τεµ ,00 Ζ3 Καταπολέµηση επιβλαβών εντόµων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους. ΠΡΣ 5361Α Λιτρ. 6,5 6,50 Ζ4 Μυοκτονία σε φρεάτια, κτίρια λαι σε υπαίθριους χώρους ΠΡΣ 5361Α Τεµ. 3,8 3,80 Η ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Η.1 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Η1.1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 16 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,24 0,24 Η1.1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 20 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,27 0,27 Η1.1.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 25 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,34 0,34 Η1.1.4 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 32 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,42 0,42 Η1.1.5 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 40 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,6 0,60 Η1.1.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,74 0,74 Η1.1.7 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,07 1,07 Η1.1.8 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,45 1,45 Η1.1.9 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2 2,00 Η Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 3 3,00 Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Η1.2.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 20 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,41 0,41 Η1.2.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 25 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,44 0,44 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 7 /37

8 Η1.2.3 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 32 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,52 0,52 Η1.2.4 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 40 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,73 0,73 Η1.2.5 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,01 1,00-1,00% Η1.2.6 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,53 1,53 Η1.2.7 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2,06 2,06 Η1.2.8 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2,86 2,86 Η1.2.9 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 4,19 4,20 Η1.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Η1.3.1 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 4 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,16 0,16 Η1.3.2 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 6 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,19 0,19 Η1.3.3 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 8 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,25 0,25 Η1.3.4 Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 12 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,34 0,34 Η1.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης ΗΛΜ 4 τεµ. 0,25 0,25 Η2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Η2.1 Σωλήνας από PVC ονοµαστικής πίεσης 4 atm Η2.1.1 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 32 ΗΛΜ 8 ΜΜ 0,85 0,85 Η2.1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 40 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,06 1,05-0,90% Η2.1.3 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,39 1,40 0,70% Η2.1.4 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 1,73 1,75 1,20% Η2.1.5 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2,25 2,25 Η2.1.6 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 100 ΗΛΜ 8 ΜΜ 3,33 3,35 0,60% Η2.1.7 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 125 ΗΛΜ 8 ΜΜ 5,32 5,35 0,60% Η2.1.8 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 140 ΗΛΜ 8 ΜΜ 6,38 6,40 Η2.1.9 ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 160 ΗΛΜ 8 ΜΜ 8,55 8,55 Η ΣΩΛΗΝΕΣ PVC Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 200 ΗΛΜ 8 ΜΜ 12,55 12,55 Η2.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Η2.2.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2,34 2,35 Η2.2.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 3,06 3,00-2,00% Η2.2.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 3,96 4,00 1,00% Η2.2.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90 ΗΛΜ 8 ΜΜ 5,26 5,25 Η2.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 7,29 7,30 Η2.2.6 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 125 ΗΛΜ 8 ΜΜ 9,37 9,35 Η2.2.7 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 140 ΗΛΜ 8 ΜΜ 10,84 10,80 Η2.2.8 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 160 ΗΛΜ 8 ΜΜ 13,56 13,50 Η2.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Η2.3.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 2,87 2,90 1,00% Η2.3.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 4,02 4,00 Η2.3.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 5,31 5,30 Η2.3.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90 ΗΛΜ 8 ΜΜ 7,14 7,10-0,60% Η2.3.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 9,9 9,90 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 8 /37

9 Η2.3.6 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 125 ΗΛΜ 8 ΜΜ 12,22 12,20 Η2.3.7 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 140 ΗΛΜ 8 ΜΜ 14,79 14,80 Η2.3.8 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 160 ΗΛΜ 8 ΜΜ 18,69 18,70 Η2.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm Η2.4.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 11,26 11,25 Η2.4.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 125 ΗΛΜ 8 ΜΜ 13,8 13,80 Η2.4.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 140 ΗΛΜ 8 ΜΜ 16,92 16,90 Η2.4.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 12,5 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 160 ΗΛΜ 8 ΜΜ 21,36 21,30 Η2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Η2.5.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 8 ΜΜ 3,66 3,60-1,60% Η2.5.2 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 63 ΗΛΜ 8 ΜΜ 5,13 5,10-0,60% Η2.5.3 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 ΗΛΜ 8 ΜΜ 6,95 6,95 Η2.5.4 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90 ΗΛΜ 8 ΜΜ 9,38 9,40 Η2.5.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 110 ΗΛΜ 8 ΜΜ 13,18 13,20 Η2.5.6 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 125 ΗΛΜ 8 ΜΜ 16,39 16,40 Η2.5.7 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 140 ΗΛΜ 8 ΜΜ 19,95 20,00 Η2.5.8 Αγωγός από σωλήνα PVC 16atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 160 ΗΛΜ 8 ΜΜ 25,26 25,00-1,00% Η3 ΣΙ ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Η3.1.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 5 ΜΜ 3,41 3,40 Η3.1.2 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ Η /4 ΗΛΜ 5 ΜΜ 4,42 4,40 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 5 ΜΜ 6,56 6,55 Η3.1.4 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 5 ΜΜ 9,45 9,45 Η3.1.5 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 5 ΜΜ 9,74 9,75 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 5 ΜΜ 13,43 13,40 Η3.1.7 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 Η3.1.6 Η3.1.8 Η /2 ΗΛΜ 5 ΜΜ 17,16 17,10 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 5 ΜΜ 22,14 22,20 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 5 ΜΜ 31,41 31,40 Η.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Η.4.1 Ειδικά χυτοσιδηρά τεµάχια ΗΛΜ 12 ΜΜ 3,72 3,70-0,50% Η.4.2 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 9 /37

10 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,14 5,15 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,43 6,40 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 7,23 7,20 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 10,44 10,40 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 13,18 13,20 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 19,37 19,30 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 43,21 43,20 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 66,3 66,30 Η Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 87,63 87,50 Η.4.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 3 3,00 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,96 4,00 1,00% Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,31 5,30 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,88 6,90 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 8,45 8,45 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 12,23 12,20 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 26,97 27,00 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 34,52 34,50 Η Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 62,41 62,40 Η.4.4 Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,79 1,80 0,60% Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,12 2,10-0,90% Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,3 3,30 Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 4,6 4,60 Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,89 5,90 Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 8,11 8,10 Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 17,13 17,10 Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 22,13 22,00-0,60% Η Ταυ µεταλλικό, γαλβανισµένο Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 39,87 40,00 Η.4.5 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,55 2,50-2,00% Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 4 4,00 Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,08 5,00-1,60% Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,15 6,10-0,80% Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 8,38 8,40 Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 19,18 19,00-0,90% Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 25,67 25,50-0,70% Η Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 48,04 48,00 Η.4.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,67 1,70 1,80% Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 10 /37

11 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,95 1,95 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,08 3,00-2,60% Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 4,15 4,15 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,21 5,20 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,82 6,80 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 14,64 14,60 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 21,79 21,80 Η Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 35,12 35,00 Η.4.7 Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,38 2,40 0,80% Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,15 3,10-1,60% Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 4,51 4,50 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,19 6,20 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 7,88 7,90 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 10,72 10,70 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 27,75 27,75 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 34,73 34,70 Η Καµπύλες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 68,29 68,30 Η.4.8 Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,71 1,70-0,60% Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,79 1,80 0,60% Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,71 2,70 Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,23 3,20-0,90% Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,75 3,75 Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,26 5,25 Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 11,63 11,60 Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 13,8 13,80 Η Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 28,48 28,50 Η.4.9 Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,62 1,60-1,20% Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,74 1,75 0,60% Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,61 2,60 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,19 3,20 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,75 3,75 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,26 5,25 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 8,76 8,75 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 13,4 13,40 Η Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 28,48 28,50 Η.4.10 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 1,67 2,05 22,80% Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 11 /37

12 Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 2,53 2,90 14,60% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,04 3,70 21,70% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 3,54 4,60 29,90% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 5,1 6,65 30,40% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 8,18 14,20 73,60% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 10,86 20,00 84,20% Η Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 18,3 34,00 85,80% Η.4.11 Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 3/4 2,04 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 1 2,87 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 1 1/4 3,74 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 1 1/2 4,6 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 2 6,65 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 2 1/2 14,18 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 3 19,89 Η Συστολή Αγγλίας µεταλλική, γαλβανισµένη ιατοµής Φ 4 33,99 Η.4.12 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2, 2 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 13,37 13,40 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2, 3 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 15,78 15,80 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2, 4 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 18,43 18,40 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2, 5 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 20,77 20,80 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2, 2 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 18,86 15,30-18,90% Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2, 3 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 18,36 18,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2, 4 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 21,29 21,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2, 5 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 24,31 24,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2 1/2, 2 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 21,87 21,80 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2 1/2, 3 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 26,13 26,00 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2 1/2, 4 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 26,29 26,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 2 1/2, 5 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 29,3 29,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 3, 2 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 22,62 22,60 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 3, 3 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 26,35 26,30 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 3, 4 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 30,9 30,90 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 3, 5 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 31,21 31,20 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 4, 2 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 23,93 24,00 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 4, 3 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 28,86 29,00 Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 4, 4 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 32,59 33,00 1,30% Η Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 4, 5 εξόδ. ΗΛΜ 5 τεµ. 36,99 37,00 Η.4.13 Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1/2, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 2,93 2,90-1,00% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 3/4, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 3,23 3,20-0,90% Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 12 /37

13 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 4,19 4,20 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1 1/4, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 4,52 4,50 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1 1/2, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 4,85 4,80-1,00% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 2, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 6,53 6,50 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 2 1/2, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 8,15 8,15 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 3, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 9,53 9,50 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 4, 50 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 11,66 11,50-1,40% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1/2, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 3,23 3,20-0,90% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 3/4, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 3,59 3,60 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 4,85 4,80-1,00% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1 1/4, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 5,33 5,30-0,60% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 1 1/2, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 5,8 5,80 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 2, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 7,78 7,80 Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 2 1/2, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 9,76 9,70-0,60% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 3, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 11,59 11,50-0,80% Η Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι ιατοµής / µήκους Φ 4, 100 cm ΗΛΜ 5 τεµ. 14,23 14,20 Η.4.14 Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Η Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 3,9 3,90 Η Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 4,4 4,40 Η Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 5,8 5,80 Η Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 7,48 7,40-1,10% Η Ταχυσύνδεσµος πυροσβεστικού κρουνού Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 11 τεµ. 9,24 9,20 Η.4.15 Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,13 6,10 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 12 τεµ. 6,63 6,60 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 7,01 7,00 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 7,85 7,85 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 10,19 10,20 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ ,00 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 13,73 13,70 Η Φλάντζες χαλύβδινες µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 17,5 17,50 Η.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΚΤΥΟΥ Η.5.1 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 3,49 3,50 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 5,15 5,15 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 6,43 6,50 1,10% Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 9,24 9,20 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 13,98 14,00 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 20,46 20,50 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 39,5 39,50 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 13 /37

14 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 11 τεµ. 55,97 56,00 Η Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 11 τεµ. 92,66 92,00-0,70% Η.5.2 Βάνες ελαστικής έµφραξης Η Βάνες ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 120,51 120,00 Η Βάνες ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 149,64 150,00 Η Βάνες ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 152,7 155,00 1,50% Η Βάνες ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 181,21 180,00-0,70% Η.5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 2,79 2,80 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 3,71 3,70 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 4,31 4,30 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 5,62 5,60 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 7,04 7,00-0,60% Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 10,22 10,20 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ ,00 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 11 τεµ. 19,37 19,40 Η Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 11 τεµ. 30,29 30,00-1,00% Η.5.4 Υδρόµετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Η Υδρόµετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 54,4 54,00-0,70% Η Υδρόµετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 107,68 107,00-0,60% Η Υδρόµετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 142,65 142,00 Η.5.5 Υδρόµετρα τύπου Woltman Η Υδρόµετρα τύπου Woltman Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 10,84 278, ,60% Η Υδρόµετρα τύπου Woltman Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 15,81 330, ,30% Η Υδρόµετρα τύπου Woltman Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 19,81 333, ,00% Η Υδρόµετρα τύπου Woltman Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 20,2 372, ,60% Η.5.6 Ηλεκτρική έξοδος υδροµέτρου ΗΛΜ 47 τεµ. 70,66 70,66 Η.5.7 Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές Η Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 12 τεµ. 15,31 15,30 Η Bαλβίδες εξαερισµού, κινητικού τύπου, πλαστικές ή µεταλλικές Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 29,58 29,60 Η.5.8 Αυτόµατη βαλβίδα εξαερισµού, πλαστική ή µεταλλική ΗΛΜ 12 τεµ ,00 Η.5.9 Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 123,8 124,00 Η.5.10 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης Η Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 50 ΗΛΜ 12 τεµ ,00 Η Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 174,25 174,00 Η Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 201,76 200,00-0,90% Η Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 220,85 220,00 Η.5.11 Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 14 /37

15 Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 0,60% Η /2 ΗΛΜ 11 τεµ. 3,48 3,50 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 5,24 5,25 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 6,91 6,90 Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1-0,70% Η /4 ΗΛΜ 11 τεµ. 9,06 9,00 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 13,55 13,55 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 17,63 17,60 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 35,73 35,70 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3 ΗΛΜ 11 τεµ. 49,95 50,00 Η Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή µε ελατήριο ή µε άλλο µηχανισµό Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 4 ΗΛΜ 11 τεµ. 86,28 86,00 Η.5.12 Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 14,23 14,20 Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 3/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 28,69 28,70 Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 ΗΛΜ 11 τεµ. 30,85 30,85 Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/4 ΗΛΜ 11 τεµ. 63,17 63,20 Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 1 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 66,84 66,50-0,50% Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 ΗΛΜ 11 τεµ. 92,97 93,00 Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2 1/2 ΗΛΜ 11 τεµ. 156,13 156,00 Η.5.13 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 ΗΛΜ 31 τεµ. 9 9,00 Η.5.14 Βαλβίδα αντεπιστροφής άρδευσης ΗΛΜ 11 τεµ. 340,00 Η.6 Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ ΕΣ Η.6.1 Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 165,34 165,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 169,85 170,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 193,68 193,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 322,2 322,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 15 /37

16 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 365,9 365,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 228,5 228,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 284,41 284,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 340,56 340,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες µονού θαλάµου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 16 atm, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 425,75 425,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 368,04 368,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 387,96 387,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 398,58 398,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 604,21 604,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 642,77 640,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 448,82 448,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 490,05 490,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 594,66 594,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 745,95 745,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 368,04 368,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 387,96 387,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 398,58 398,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 604,21 604,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 642,77 640,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 16 /37

17 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 448,82 448,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 490,05 490,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 594,66 594,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διατήρησης πίεσης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 745,95 745,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 204,96 205,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 219,01 219,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 241,37 241,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 322,16 322,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 397,43 397,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 262,24 262,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 307,87 307,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 373,56 373,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες ελέγχου στάθµης (φλοτεροβαλβίδες), απλού φλοτέρ, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 505,76 505,00 Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 632,38 632,00 Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 636,88 636,00 Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 664,39 664,00 Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 820,08 820,00 Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 871,86 871,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 17 /37

18 Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 708,02 708,00 χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 774,95 775,00 χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 842,11 842,00 χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 942,72 942,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 321,03 321,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 372,54 372,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 398,58 398,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 414,73 414,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 467,91 467,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 546,6 546,00 Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 624,77 624,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 920,26 920,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 924,77 924,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 948,6 948,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 1077, ,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 1121, ,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 983,42 983,00 Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 1040, ,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 18 /37

19 Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Η Υδραυλικές βαλβίδες υπερπίεσης, ηλεκτρικής ανίχνευσης πλήγµατος, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 1096, ,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 116,14 116,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 120,64 120,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 144,48 144,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 273,73 273,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 317,43 317,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 179,29 179,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 235,94 235,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 292,82 292,00 Υδραυλικές βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έµφραξης, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 376,55 376,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 472,32 472,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 476,83 476,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 500,66 500,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 629,91 629,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 673,61 673,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 535,48 535,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 592,13 592,00 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 649,01 649,00-0,50% Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 19 /37

20 Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης παροχής, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 732,73 732,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 1 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 317,36 317,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 ΗΛΜ 12 τεµ. 354,92 354,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 2 1/2 ΗΛΜ 12 τεµ. 456,6 456,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 3 ΗΛΜ 12 τεµ. 588,79 588,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου Φ 4 ΗΛΜ 12 τεµ. 648,64 648,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 481,87 481,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 547,33 547,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 607,15 607,00 Η Υδραυλικές ογκοµετρικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, µονού θαλάµου, ΡΝ 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 708,49 708,00 Η.6.2 Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 16-DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 632,42 632,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 16 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 767,65 767,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 16 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 902,38 902,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 16 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ. 1124, ,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 25 -DN 50 ΗΛΜ 12 τεµ. 697,78 697,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 25 -DN 65 ΗΛΜ 12 τεµ. 845,5 845,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 25 -DN 80 ΗΛΜ 12 τεµ. 992,71 992,00 Η Υδραυλικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου, χυτοσιδηρές, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 25 -DN 100 ΗΛΜ 12 τεµ ,00 Επιµέλεια ErgoTech -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) Σελ. 20 /37

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (ΝΕΤ ΟΔΟ : Α -1, μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,7613 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,8118 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5047

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Ν. ΑΤΕΠ) Ε8: ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΣ-210 ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΡΣ-211 Πετρέλαιο ακάθαρτο It 0,9597 ΠΡΣ-212 Βενζίνη It 0,9395 ΠΡΣ-213 Ζελατοδυναμίτιδα 30% kg 1,5750

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Αποπεεράττωση Αθληττι ικού Κέένττρου Σκαλανίου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς

Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΔΩΝ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ Α.Μ. 12/2010 ΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩN Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α.Μ: 2016-77 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν στη διαχείριση του φυτικού υλικού του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου, στη δημοτική κοινότητα Νενήτων της δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ : «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΜΑ ΣΕ ΧΟΡΤΟ» ΠΡΟΥΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : 63074 ΑΡΝΑΙΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2372 3 50108, 127, 209 FAX : 2372 0 23062, 31777 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΖΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Β. :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Β. :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004080403 016-03-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δήμος Ηρακλείου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνταξη : Νικόλαος Παππούς ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Ποσότητα ΟΔΟ-1123Α m 3 3.900 8,80 34.320,00 2 ΟΔΟ-1212 m 3 50 9,63 481,50 3 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗTΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα