Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης EDIP 6600 EDIP 6700

2 απεικόνιση. 1 GAS ELEKTRO 2

3 Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή της συσκευής ιακόπτης Φώς/Αεριστήρας Τρόποι λειτουργίας Συρόµενο φίλτρο Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα: Οι ατµοί της κουζίνας απορροφούνται από τον αεριστήρα του απορροφητήρα, καθαρίζονται από το φίλτρο λιπών και καταλήγουν στο ύπαιθρο. Το φίλτρο λιπών προσλαµβάνει τα λιπαρά συστατικά των ατµών της κουζίνας. Η κουζίνα παραµένει σε γενικές γραµµές ελεύθερη από λίπη και οσµές. D Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα µέσω του απορροφητήρα κουζίνας και την ταυτόχρονη λειτουργία εγκαταστάσεων πυράς, των οποίων ο καπνός πρέπει να εξέρχεται µέσω καπνοδόχου (όπως π.χ. συσκευές θέρµανσης µε αέριο, πετρέλαιο ή κάρβουνο, θερµοσίφωνα, συσκευές θέρµανσης νερού) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα παροχής επαρκούς ποσότητας αέρα, η οποία απαιτείται για την καύση στις εστίες πυράς. Ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή µόνον, όταν η υποπίεση στον χώρο φωτιάς δεν υπερβεί τα 4 Pa (0,04 mbar). Τρόποι λειτουργίας Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, όταν χάρη σε ανοίγµατα που δεν κλείνουν, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα και σε συνδυασµό µε πλαίσιο εντοιχισµού εισόδου/εξόδου αέρα ή χάρη σε άλλα τεχνικά µέτρα, όπως αµοιβαία ασφάλιση ή παρόµοια, ο αέρας καύσης µπορεί να εισρέει κατόπιν ανεµπόδιστα. Σε µη επαρκή αέρα παροχής υφίσταται κίνδυνος δηλητηρίασης από επαναρροφώµενα αέρια καύσης. Μόνο µε πλαίσιο εντοιχισµού εισόδου/εξόδου αέρα δεν διασφαλίζεται η τήρηση της οριακής τιµής. Σηµείωση: Για την εκτίµηση πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη ο συνολικός αερισµός της κατοικίας. Για τη λειτουργία συσκευών µαγειρέµατος, π.χ. σκαφοειδούς εστίας µαγειρέµατος και κουζίνας αερίου δεν βρίσκει εφαρµογή ο κανόνας αυτός. Αν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιµοποιείται στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα - µε φίλτρο ενεργού άνθρακα -, η λειτουργία του είναι δυνατή χωρίς περιορισµό. Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα: Για τη λειτουργία αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα (βλ. στην παράγραφο «Φίλτρα και συντήρηση»). Ολόκληρο το σετ τοποθέτησης καθώς και τα εφεδρικά φίλτρα µπορείτε να τα προµηθευτείτε από τα ειδικά καταστήµατα. Τους αντίστοιχους κωδικούς εξαρτηµάτων θα τους βρείτε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης. Οι ατµοί της κουζίνας απορροφούνται από τον αεριστήρα του απορροφητήρα, καθαρίζονται από τα φίλτρα λιπών και ενεργού άνθρακα και οδηγούνται πάλι στην κουζίνα. Το φίλτρο λιπών προσλαµβάνει τα λιπαρά συστατικά των ατµών της κουζίνας. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα συγκρατεί τις οσµηρές ουσίες. Αν δεν τοποθετηθεί φίλτρο ενεργού άνθρακα, δεν µπορούν να προσδεθούν οι οσµηρές ουσίες του ατµού της κουζίνας. 3

4 Πριν την πρώτη χρήση Σπουδαίες υποδείξεις: Tο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύει για διάφορα µοντέλα της συσκευής. Eνδέχεται ορισµένα µεµονωµένα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που περιγράφονται να µην αφορούν τη δική σας συσκευή. Αυτός ο απορροφητήρας κουζίνας ανταποκρίνεται στους σχετικούς κανονισµούς ασφαλείας. Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται µόνον από τους ειδικούς. Όταν δεν γίνονται σωστά οι επισκευές, είναι δυνατόν να προκύψουν σοβαρές ζηµιές για τον χρήστη. Προτού χρησιµοποιήσετε την καινούργια συσκευή, διαβάστε µε προσοχή τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας καθώς και για τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Φυλάξτε καλά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εγκατάστασης ενδεχοµένως για κάποιον επόµενο χρήστη. Aν έχει πάθει ζηµία η συσκευή, δεν επιτρέπεται να τη χρησιµοποιήσετε. Η σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύµατος και η θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά επιτρέπεται να διεξαχθούν µόνον από τον ειδικό. Αν το καλώδιο σύνδεσης αυτής της συσκευής είναι φθαρµένο, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από παρόµοια ειδικευµένο πρόσωπο, για να αποφεύγεται ο κίνδυνος. Αποσύρετε τα υλικά συσκευασίας σύµφωνα µε τους κανονισµούς (βλ. οδηγίες τοποθέτησης). Χρησιµοποιείτε τον απορροφητήρα κουζίνας µόνον, όταν έχουν τοποθετηθεί και βιδωθεί οι λαµπτήρες. Οι καµµένοι λαµπτήρες θα πρέπει να αλλάζονται αµέσως, ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των υπολοίπων λαµπτήρων. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ τον απορροφητήρα κουζίνας χωρίς φίλτρο λιπών. Λίπη ή λάδια, τα οποία έχουν υπερθερµανθεί, είναι δυνατόν να αναφλεχθούν εύκολα. Για τον λόγο αυτό τα φαγητά µε λίπος ή λάδι, π.χ. πατάτες τηγανητές, πρέπει να µαγειρεύονται µόνον υπό επίβλεψη. Μην παρασκευάζετε ποτέ φλαµπέ φαγητών κάτω από τον απορροφητήρα κουζίνας. Κίνδυνος να πάρει φωτιά το φίλτρο! λιπών από τις ανερχόµενες φλόγες. Η λειτουργία του απορροφητήρα κουζίνας πάνω από εστία φωτιάς µε στερεά καύσιµα (κάρβουνα, ξύλα κ.τ.ο.) επιτρέπεται µόνον κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (βλ. οδηγίες τοποθέτησης). Σκαφοειδείς βάσεις εστιών αερίου / Κουζίνες αερίου Χρησιµοποιείτε τις εστίες υγραερίου πάντοτε µε τον κατάλληλο τρόπο και για τον σκοπό που έχουν προβλεφθεί.. Σηµαντικό: Οι φλόγες των "µατιών" υγραερίου πρέπει να καλύπτονται πάντοτε από µαγειρικά σκεύη. Από την ισχυρή έκλυση θερµότητας που παράγεται από τις ανοιχτές φλόγες κατά την καύση του υγραερίου, θα µπορούσαν να προκληθούν βλάβες! στον απορροφητήρα κουζίνας. 4

5 Χειρισµός του απορροφητήρα κουζίνας Οι ατµοί κουζίνας µπορούν να απορροφηθούν µε τον πλέον αποτελεσµατικότερο τρόπο: θέτοντας τον αεριστήρα σε λειτουργία κατά την έναρξη του µαγειρέµατος και θέτοντας τον αεριστήρα εκτός λειτουργίας αφού παρέλθουν µερικά λεπτά από τη λήξη του µεγειρέµατος. Στη συσκευή αυτή µπορούν οι ανεµιστήρες κατ' επιλογή να τεθούν µε το χέρι στην επιθυµητή βαθµίδα (λειτουργία µε το χέρι) ή να ρυθµιστούν µε το αυτόµατο σύστηµα ανάλογα µε τις απαιτήσεις (αυτόµατη λειτουργία). Λειτουργία µε το χέρι Θέση σε λειτουργία: Πατήστε το πλήκτρο L ή +. Ο αεριστήρας ξεκινά στη βαθµίδα }. Ρύθµιση των βαθµίδων των αεριστήρων/εντατική βαθµίδα: 1. Πατώντας το πλήκτρο + µπορείτε να ρυθµίσετε τους αεριστήρες σε υ ηλότερη βαθµίδα ή αντίστοιχα στην εντατική βαθµίδα ç. Στην εντατική βαθµίδα επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση του απορροφητήρα. Η βαθµίδα αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα. Αν η εντατική βαθµίδα δεν αλλαχτεί µε το χέρι, τότε ο αεριστήρας ρυθµίζεται αυτόµατα µετά από 10 λεπτά πίσω στη βαθµίδα }. 2. Πατώντας το πλήκτρο µπορείτε να απενεργοποιήσετε την εντατική βαθµίδα ç, να ρυθµίσετε πίσω στις βαθµίδες ~ } και να θέσετε τον απορροφητήρα εκτός λειτουργίας. Συσκευές χωρίς αυτόµατη λειτουργία: Συσκευές µε αυτόµατη λειτουργία: (αισθητήρας υπερήχων) Αεριστήρες - off - Βαθµίδες ανεµιστήρων - χαµηλότερα - Αεριστήρες - on - Βαθµίδες ανεµιστήρων - υ ηλότερα - Αεριστήρες - on - Βαθµίδες ανεµιστήρων - υ ηλότερα - Αυτόµατη λειτουργία / Λειτουργία µε το χέρι Αεριστήρες - off - Βαθµίδες ανεµιστήρων - χαµηλότερα - Αερισµός κατά διαστήµατα Φωτισµός On / Off Αερισµός κατά διαστήµατα Αεριστήρες On / Off Ένδειξη: Βαθµίδες αεριστήρων / Εντατική βαθµίδα Κορεσµός - Φίλτρα λιπών # Κορεσµός - Φίλτρο ενεργού άνθρακα ã Φωτισµός On / Off Αεριστήρες On / Off Ένδειξη: Βαθµίδες αεριστήρων / Εντατική βαθµίδα Κορεσµός - Φίλτρα λιπών # Κορεσµός - Φίλτρο ενεργού άνθρακα ã Ρύθµιση στην αυτόµατη λειτουργία: Πατώντας το πλήκτρο Ü µπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγµή τη ρύθµιση από τη λειτουργία µε το χέρι στην αυτόµατη λειτουργία. 5

6 Χειρισµός του απορροφητήρα κουζίνας Αυτόµατη λειτουργία Θέση σε λειτουργία: Πατήστε το πλήκτρο Ü. Ο αεριστήρας ξεκινά τουλάχιστον στη βαθµίδα. Αερισµός κατά διαστήµατα: Για τον αερισµό της κουζίνας όλο το εικοσιτετράωρο ανά µία ώρα, στη χαµηλότερη βαθµίδα του αεριστήρα. Θέση σε λειτουργία: Πατήστε το πλήκτρο και ωθήστε το συρόµενο φίλτρο προς τα µέσα. Βαθµίδες αεριστήρα: Ο αεριστήρας ρυθµίζεται στην πλέον κατάλληλη βαθµίδα, ανάλογα µε τις ανάγκες, αυτόµατα µέσω ενός αισθητήρα. Το αυτόµατο σύστηµα λειτουργεί στις βαθµίδες έως ~. Εντατική βαθµίδα: 1. Πατώντας το πλήκτρο + µπορείτε να ενεργοποιήσετε την εντατική βαθµίδα ç. Ο αεριστήρας λειτουργεί επί 5 λεπτά στη βαθµίδα. Κατόπιν αυτός τίθεται για 55 λεπτά εκτός λειτουργίας. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται κάθε µία ώρα. Απενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο. Η αυτόµατη λειτουργία είναι απενεργοποιηµένη. Στην εντατική βαθµίδα επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση του απορροφητήρα. Η βαθµίδα αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα. Αν η εντατική βαθµίδα δεν αλλαχτεί µε το χέρι, τότε ο αεριστήρας ρυθµίζεται αυτόµατα µετά από 10 λεπτά πίσω στην πλέον κατάλληλη βαθµίδα. 2. Πατώντας το πλήκτρο µπορείτε να απενεργοποιήσετε την εντατική βαθµίδα. Η αυτόµατη λειτουργία επανενεργοποιείται. Ρύθµιση στη λειτουργία µε το χέρι: Πατώντας το πλήκτρο Ü µπορείτε να αλλάξετε ανά πάσα στιγµή τη ρύθµιση από την αυτόµατη λειτουργία στη λειτουργία µε το χέρι. 6

7 Χειρισµός του απορροφητήρα κουζίνας Θέση εκτός λειτουργίας: Η συσκευή µπορεί να τεθεί τόσο στη λειτουργία µε το χέρι όσο και στην αυτόµατη λειτουργία κατά δύο τρόπους εκτός λειτουργίας. Άµεση θέση εκτός λειτουργίας: Πατήστε το πλήκτρο L. Ειδικές λειτουργίες Αυτόµατη ενεργοποίηση του φωτισµού, π.χ. µέσω χρονοδιακόπτη: Ο αεριστήρας και ο φωτισµός δεν πρέπει να είναι ενεργοποιηµένοι. Ενεργοποίηση: Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα a και L. Σηµαντικό: Όλες οι λειτουργίες ανεµιστήρα είναι απενεργοποιηµένες. Θέση εκτός λειτουργίας µε κατόπιν λειτουργία του ανεµιστήρα: Ωθήστε το συρόµενο φίλτρο µέχρι το τέρµα προς τα µέσα. Οι ανεµιστήρες δουλεύουν ακόµα περ. 10 λεπτά στην τελευταία ρυθµισµένη βαθµίδα και τίθενται µετά εκτός λειτουργίας. Αν κατά την ώθηση του συρόµενου φίλτρου προς τα µέσα είναι ενεργοποιηµένη η εντατική βαθµίδα, αυτή ρυθµίζεται κατά την κατόπιν λειτουργία αυτόµατα σε χαµηλότερη βαθµίδα.. Αν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία αερισµού κατά διαστήµατα, αυτή συνεχίζει µετά την κατόπιν λειτουργία να λειτουργεί κανονικά. Φωτισµός: Ο φωτισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή, ακόµα κι όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πατήστε το πλήκτρο a. Μετά από 3 δευτερόλεπτα περίπου ανάβει για επαλήθευση το φως. Απενεργοποίηση: Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία µε αναµµένο το φως. Μετά από 3 δευτερόλεπτα περίπου σβήνει για επαλήθευση το φως. Ρύθµιση της ευαισθησίας του συστήµατος ελέγχου µε αισθητήρα: 1. Πατήστε το πλήκτρο για την αυτόµατη λειτουργία και κρατήστε το πατηµένο. 2. Πατώντας το πλήκτρο + ή αντίστοιχα εµφανίζετε στην ένδειξη η επίκαιρη ευαισθησία. 3. Τώρα µπορείτε µε το πλήκτρο + ή αντίστοιχα να αλλάξετε την ευαισθησία του συστήµατος ελέγχου µε αισθητήρα. Ρύθµιση της φωτεινότητας: Κρατήστε το πλήκτρο a πατηµένο, µέχρι να επιτευχθεί η επιθυµητή φωτεινότητα. Ρύθµιση από το Χαµηλότερη ρύθµιση: {. Υψηλότερη ρύθµιση: Ö. 7

8 Φίλτρα και συντήρηση Φίλτρα λιπών: Για την πρ σληψη των λιπαρών συστατικών τ υ ατµ ύ της κ υ ίνας έ υν τ π θετηθεί στη συσκευή µεταλλικά ίλτρα λιπών. Τα ύλλα των ίλτρων απ τελ ύνται απ µέταλλ π υ δεν καίγεται. Πρ σ ή: Με την αύ ηση τ υ κ ρεσµ ύ των ίλτρων µε κατάλ ιπα π υ περιέ υν λίπ ς, αυ άνεται η δυνατ τητα ανά λε ης αυτ ύ και µπ ρεί να εµπ δί"εται η λειτ υργία τ υ απ ρρ ητήρα. Σηµαντικ : Καθαρί" ντας έγκαιρα τα µεταλλικά ίλτρα λιπών, πρ λαµ άνετε τ ν κίνδυν πυρκαϊάς, π ί ς µπ ρεί να πρ κύψει απ τη θερµική συµ ρηση κατά τ τηγάνισµα σε ριτέ"α ή τηγάνι. Ένδει!η κ ρεσµ ύ των ίλτρων: Σε περίπτωση κ ρεσµ ύ των ίλτρων λιπών η εί µετά τη θέση τ υ αεριστήρα εκτ ς λειτ υργίας επί 6 δευτερ λεπτα ένα σήµα και η ένδει η # ανά ει. Τ αργ τερ σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καθαρίσετε τα ίλτρα λιπών. Καθαρισµ ς των µεταλλικών ίλτρων λιπών: Μπ ρείτε να καθαρίσετε τα ίλτρα πλέν ντάς τα στ πλυντήρι πιάτων, πράγµα τ π ί µως είναι δυνατ ν να πρ καλέσει ελα ρύ εθώριασµα των ίλτρων. Σηµαντικ : Μεταλλικά ίλτρα λιπών, τα π ία έ υν κ ρεσθεί ισ υρά, δεν πρέπει να πλέν νται στ πλυντήρι πιάτων µα"ί µε σκεύη. Σε περίπτωση καθαρισµ ύ των ίλτρων στ έρι, τ π θετείτε τα ίλτρα µέσα σε καυτ διάλυµα απ ρρυπαντικ ύ, ύτως ώστε να µαλακώσ υν ι ρύπ ι. Κατ πιν υρτσί"ετε τα ίλτρα, τα επλένετε καλά και τ' α ήνετε να στραγγίσ υν. Α αίρεση και τ π θέτηση των µεταλλικών ίλτρων λιπών: Πρ σ ή: ι λαµπτήρες αλ γ ν υ πρέπει να είναι σ ηστ ί και να έ υν κρυώσει. 1. Τρα ή τε τ συρ µεν ίλτρ µέ ρι τ τέρµα πρ ς τα έ ω. 2. Πατήστε τα κ υµπώµατα στ εµπρ σθι ίλτρ λιπών πρ ς τα µέσα και α αιρέστε τ ίλτρ λιπών. 3. Πατήστε τα κ υµπώµατα στ πίσθι ίλτρ λιπών πρ ς τα µέσα και α αιρέστε τ ίλτρ λιπών. 4. Καθαρί"ετε τα ίλτρα λιπών. 5. Τ π θετείτε τα καθαρισµένα ίλτρα λιπών πάλι στη συσκευή. 6. Σ"ήσιµ της ένδει!ης #. Πατήστε τ πλήκτρ L τ υλά ιστ ν επί 3 δευτερ λεπτα. Κατ πιν σ ήνει η ένδει η #. 8

9 Φίλτρα και συντήρηση Φίλτρο ενεργού άνθρακα: Για τη συγκράτηση των οσµηρών ουσιών κατά τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Προσοχή: Με την αύξηση του κορεσµού των φίλτρων µε κατάλοιπα που περιέχουν λίπος, αυξάνεται η δυνατότητα ανάφλεξης αυτού και µπορεί να εµποδίζεται η λειτουργία του απορροφητήρα. Σηµαντικό: Με την έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα προλαµβάνεται ο κίνδυνος πυρκαϊάς, ο οποίος µπορεί να προκύψει λόγω συµφόρησης της θερµότητας κατά το τηγάνισµα ή ψήσιµο. Τοποθέτηση: Προσοχή: Οι λαµπτήρες αλογόνου πρέπει να είναι σβηστοί και να έχουν κρυώσει. 1. Αφαιρείτε τα φίλτρα λιπών (βλ. στην παράγραφο "Αφαίρεση και τοποθέτηση των µεταλλικών φίλτρων λιπών"). 2. Τοποθετείτε στη συσκευή το φίλτρο ενεργού άνθρακα. Ένδειξη κορεσµού του φίλτρου: Σε περίπτωση κορεσµού του φίλτρου ενεργού άνθρακα ηχεί µετά τη θέση του αεριστήρα εκτός λειτουργίας επί 6 δευτερόλεπτα ένα σήµα και η ένδειξη ã ανάβει. Το αργότερο σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. Aφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα: Προσοχή: Οι λαµπτήρες αλογόνου πρέπει να είναι σβηστοί και να έχουν κρυώσει. 1. Αφαιρείτε τα φίλτρα λιπών. 2. Πιέζετε τις γλώσσες και από τις δύο πλευρές προς τα µέσα και αφαιρείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, τραβώντας το προς τα κάτω. 3. Αλλαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα: Το φίλτρο ενεργού άνθρακα µπορείτε να το προµηθευτείτε από τα ειδικά καταστήµατα (βλ. ειδικά εξαρτήµατα). Χρησιµοποιείτε µόνον αυθεντικά φίλτρα. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της συσκευής. 4. Τοποθετείτε στη συσκευή τα φίλτρα λιπών. 3. Ασφαλίζετε τις γλώσσες και από τις δύο πλευρές. 4. Τοποθετείτε στη συσκευή τα φίλτρα λιπών (βλ. στην παράγραφο "Αφαίρεση και τοποθέτηση των µεταλλικών φίλτρων λιπών"). 5. Σβήσιµο της ένδειξηã. Πατήστε το πλήκτρο L τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα. Κατόπιν σβήνει η ένδειξη ã. Απόσυρση του παλιού φίλτρου ενεργού άνθρακα: Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες. Μπορείτε π.χ. να τα αποσύρετε ως απορρίµµατα της κατηγορίας "Υπόλοιπα απορρίµµατα". 9

10 Καθαρισµός και περιποίηση Αποµονώνετε τον απορροφητήρα κουζίνας από το ηλεκτρικό ρεύµα τραβώντας το φις από την πρίζα ή αντίστοιχα κατεβάζοντας την ασφάλεια. Κατά τον καθαρισµό των φίλτρων λιπών καθαρίζετε το λίπος που έχει επικαθίσει στα προσιτά για σας τµήµατα του περιβλήµατος της συσκευής. Έτσι αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος πυρκαϊάς και διατηρείται η οµαλή λειτουργία της συσκευής. Για τον καθαρισµό του απορροφητήρα κουζίνας χρησιµοποιείτε ζεστό διάλυµα απορρυπαντικού ή ένα ήπιο µέσο καθαρισµού τζαµιών. Μην ξύνετε ξεραµένους ρύπους, αλλά µαλακώστε τους µε βρεγµένο πανί. Μη χρησιµοποιείτε διαβρωτικά µέσα ούτε σφουγγάρια που προκαλούν αµυχές. Υπόδειξη: Μη χρησιµοποιείτε αλκοόλη (οινόπνευµα) για τον καθαρισµό των πλαστικών επιφανειών, διότι θα µπορούσαν να προκύψουν θαµπά σηµεία. Προσοχή! Αερίζετε επαρκώς την κουζίνα και αποφεύγετε την ανοιχτή φλόγα. Καθαρίζετε τα πλήκτρα χειρισµού µόνο µε διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού πιάτων και µε ένα µαλακό, βρεγµένο πανί. Μη χρησιµοποιήσετε για τα πλήκτρα χειρισµού απορρυπαντικό για ανοξείδωτο χάλυβα. Επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα: Χρησιµοποιείτε ένα ήπιο, µη διαβρωτικό απορρυπαντικό για επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Καθαρίζετε µόνο στην κατεύθυνση τριψίµατος των επιφανειών. Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα µε σφουγγάρια που προκαλούν αµυχές ούτε µε µέσα καθαρισµού που περιέχουν άµµο, σόδα, οξέα ή χλώριο! Αλουµινένιες επιφάνειες: Χρησιµοποιείτε µαλακό πανί καθαρισµού τζαµιών ή πανί από µικροΐνες που δεν χνουδιάζει. Μη χρησιµοποιείτε στεγνά πανιά. Χρησιµοποιείτε ένα ήπιο απορρυπαντικό τζαµιών. Μη χρησιµοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά απορρυπαντικά που περιέχουν οξέα ή βάσεις. Μη χρησιµοποιείτε µέσα τριψίµατος. 10 Αλλαγή των λαµπτήρων 1. Θέτετε τον απορροφητήρα κουζίνας εκτός λειτουργίας και τον αποµονώνετε από το ηλεκτρικό ρεύµα τραβώντας το φις από την πρίζα ή κατεβάζοντας την ασφάλεια. Οι λαµπτήρες αλογόνου θερµαίνονται πολύ κατά λειτουργία. Κίνδυνος εγκαυµάτων υφίσταται επίσης και µετά την πάροδο κάµποσου χρόνου από τη θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας. 2. Αφαιρείτε τον δακτύλιο του λαµπτήρα µε ένα κατσαβίδι ή κάτι παρόµοιο. 3. Αλλάζετε τον λαµπτήρα αλογόνου (κοινός λαµπτήρας αλογόνου του εµπορίου, 12 Volt, το πολύ 20 Watt, ντουί G4). Προσοχή: Ντουί µε φις. Για να πιάσετε τον λαµπτήρα, χρησιµοποιείτε ένα καθαρό πανί. 4. Ξανακουµπώνετε τον δακτύλιο του λαµπτήρα. Απεικόνιση. 5. Αποκαθιστάτε την τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα, βάζοντας το φις πάλι µέσα στην πρίζα ή ανεβάζοντας την ασφάλεια. Υπόδειξη: Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο φωτισµός, ελέγχετε, αν έχουν τοποθετηθεί σωστά οι λαµπτήρες.

11 Μετατόπιση του πεδίου χειρισµού Μπορείτε να µετατοπίσετε το πεδίο χειρισµού από το κέντρο του συρόµενου φίλτρου στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Εκτός αυτού µπορεί το πεδίο χειρισµού να τοποθετηθεί µπροστά, σε έναν πήχη λαβής, ο οποίος είτε διατίθεται ως ειδικό εξάρτηµα είτε παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή (βλ. Ειδικά εξαρτήµατα στην τελευταία σελίδα). Ρύθµιση της ένδειξης κορεσµού των φίλτρων Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η ρύθµιση του είδους λειτουργίας (απορρόφηση ακάθαρτου αέρα/λειτουργία ανακύκλωσης αέρα), πρέπει να ρυθµιστεί ανάλογα και η ένδειξη κορεσµού για τα φίλτρα (βλ. στις Οδηγίες τοποθέτησης). Βλάβες 1. Λύστε τις 2 βίδες από κάτω. 2. Αφαιρέστε το πεδίο χειρισµού και βγάλτε το φις του πλακέ καλωδίου. 3. Αφαιρέστε το πλευρικό κάλυµµα από το συρόµενο φίλτρο. 4. Βάλτε το φις του πλευρικού πλακέ καλωδίου στο πεδίο χειρισµού. 5. Ωθήστε το πεδίο χειρισµού στα πλάγια του συρόµενου φίλτρου προς τα µέσα. Ωθήστε επίσης µαζί προς τα µέσα το παραπανίσιο µήκος του πλακέ καλωδίου. Όταν εµφανίζεται στην ένδειξη ένα # ή ã Βλ. στο κεφάλαιο "Φίλτρα και συντήρηση". Όταν δεν µπορείτε να χειριστείτε τον απορροφητήρα κουζίνας: Αποµονώνετε τον απορροφητήρα για 1 λεπτό περίπου από το ρεύµα, τραβώντας το φις από την πρίζα ή αντίστοιχα κατεβάζοντας την ασφάλεια. Κατόπιν θέτετε τη συσκευή εκ νέου σε λειτουργία. Σε περίπτωση που έχετε τυχόν απορίες ή όταν παρουσιαστούν βλάβες, πρέπει να καλέσετε την Υπηρεσία Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών. (Βλ. στον Πίνακα Υπηρεσιών Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών). Κατά την κλήση παρακαλείσθε να δώσετε τους εξής αριθµούς: Αριθµός Ε FD Αναγράψτε τους αριθµούς στα παραπάνω σηµεία. Οι αριθµοί βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στον εσωτερικό χώρο του απορροφητήρα και µπορείτε να τους δείτε, αφού αφαιρέσετε το πλέγµα του φίλτρου. 6. Τοποθετήστε το κάλυµµα στο κέντρο του συρόµενου φίλτρου και βιδώστε το κάλυµµα από κάτω µε 2 βίδες. 11

12 Οδηγίες Τοποέτησης: Σηµαντικές υποδείξεις Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα απορρίµµατα. Με την απόσυρσή τους σύµφωνα µε τους κανονισµούς για την προστασία του περιβάλλοντος µπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιµες πρώτες ύλες. Προτού αποσύρετε την παλιά συσκευή, πρέπει να την αχρηστέψετε. Η συσκευασία προστατεύει την καινούργια σας συσκευή κατά τη µεταφορά µέχρι το σπίτι σας. Όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά συσκευασίας είναι αβλαβή για το περιβάλλον και µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν. Παρακαλούµε να συντελέσετε κι εσείς στην προστασία του περιβάλλοντος και ν' αποσύρετε τη συσκευασία µε τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον. Για τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης παρακαλείσθε να ζητήσετε πληροφορίες από το ειδικό κατάστηµα, από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή από τη ηµοτική ή Κοινοτική Αρχή της περιοχής σας. Ο απορροφητήρας κουζίνας µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα και στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Ο απορροφητήρας κουζίνας πρέπει να τοποθετείται πάντοτε πάνω από το κέντρο της εστίας. Ελάχιστη απόσταση µεταξύ των εστιών ηλεκτρικής κουζίνας και της κάτω άκρης του απορροφητήρα: 430 mm, απεικόνιση 1. Επιπλέον υποδείξεις για συσκευές µαγειρέµατος µε αέριο: Κατά την τοποθέτηση των εστιών αερίου πρέπει να τηρούνται οι σχετικές εθνικές νοµικές διατάξεις (π.χ. στη Γερµανία: Τεχνικοί Κανονισµοί Εγκατάστασης Αερίου TRGI). Πρέπει να προσέξετε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές τοποθέτησης και τις υποδείξεις τοποθέτησης των κατασκευαστών συσκευών αερίου. Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνον στη µία πλευρά του δίπλα σε υψηλό ερµάριο ή σε υψηλό τοίχο. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm. 12 Πάνω από "µάτια" υγραερίου η τοποθέτηση του απορροφητήρα επιτρέπεται µε την ελάχιστη απόσταση των 650 mm (σε απορροφητήρες µε αυτόµατη λειτουργία 700 mm) απεικόνιση 1 και µόνον, όταν δεν γίνεται υπέρβαση των ακόλουθων φορτίων ονοµαστικής θερµότητας (Hs). Κουζίνες υγραερίου Φορτίο ενός "µατιού" το ανώτερο 03,0 kw Φορτίο όλων των "µατιών" το ανώτερο 08,3 kw Φορτίο του φούρνου το ανώτερο 03,9 kw Σκαφοειδείς εστίες µαγειρέµατος µε υγραέριο Φορτίο ενός "µατιού" το ανώτερο 03,9 kw Φορτίο όλων των "µατιών" το ανώτερο 11,3 kw Πλατό υγραερίου από υαλοκεραµικό υλικό Τα στοιχεία σχετικά µε το φορτίο ονοµαστικής θερµότητας δεν ισχύουν για τα πλατό υγραερίου από υαλοκεραµικό υλικό. Προσέξτε οπωσδήποτε τα στοιχεία του κατασκευαστή του πλατό. Κουζίνες για στερεά καύσιµα υλικά Ισχύουν αναλογικά τα µέγιστα φορτία ονοµαστικής θερµότητας και η ελάχιστη απόσταση όπως στις κουζίνες αερίου. Πάνω από εστίες φωτιάς για στερεά καύσιµα, από τις οποίες µπορεί να προκύψει κίνδυνος πυρκαϊάς (π.χ. από σπινθήρες) η τοποθέτηση του απορροφητήρα κουζίνας επιτρέπεται µόνον, όταν η εστία φωτιάς καλύπτεται µε κλειστό κάλυµµα που δεν µπορεί να αφαιρεθεί και τηρούνται οι ειδικές για την εκάστοτε χώρα προδιαγραφές. Αυτός ο περιορισµός δεν ισχύει για κουζίνες αερίου και σκαφοειδείς εστίες µαγειρέµατος µε αέριο. Όσο µικρότερη είναι η απόσταση ανάµεσα στον απορροφητήρα και τις εστίες τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να σχηµατισθούν στην κάτω επιφάνεια του απορροφητήρα κουζίνας σταγόνες νερού από τον ανερχόµενο υδρατµό.

13 Πριν την τοποθέτηση Λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα Ο ακάθαρτος αέρας διοχετεύεται µέσω µιας καταπακτής προς τα πάνω ή καταλήγει απευθείας στο ύπαιθρο διαµέσου του εξωτερικού τοίχου. D Ο ακάθαρτος αέρας δεν επιτρέπεται να διοχετεύεται ούτε σε καπνοδόχο βρισκόµενη σε λειτουργία, από την οποία εξέρχεται καπνός ή καυσαέρια ούτε σε αγωγό, ο οποίος χρησιµεύει για την εξαέρωση χώρων µε εστίες φωτιάς. Κατά την απαγωγή του ακάθαρτου αέρα πρέπει να τηρούνται οι υπηρεσιακές και νοµικές προδιαγραφές (π.χ. εθνικές πολεοδοµικές διατάξεις). Για τη διοχέτευση του ακάθαρτου αέρα σε καπνοδόχους για την έξοδο καπνού ή καυσαερίων, οι οποίες βρίσκονται εκτός λειτουργίας, απαιτείται η συγκατάθεση του αρµόδιου εργοδηγού καπνοδοχοκαθαριστών. D Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα µέσω του απορροφητήρα κουζίνας και την ταυτόχρονη λειτουργία εγκαταστάσεων πυράς, των οποίων ο καπνός πρέπει να εξέρχεται µέσω καπνοδόχου (όπως π.χ. συσκευές θέρµανσης µε αέριο, πετρέλαιο ή κάρβουνο, θερµοσίφωνα, συσκευές θέρµανσης νερού) πρέπει να λαµβάνονται µέτρα παροχής επαρκούς ποσότητας αέρα, η οποία απαιτείται για την καύση στις εστίες πυράς. Ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή µόνον, όταν η υποπίεση στον χώρο φωτιάς δεν υπερβεί τα 4 Pa (0,04 mbar). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, όταν χάρη σε ανοίγµατα που δεν κλείνουν, π.χ. σε πόρτες, παράθυρα και σε συνδυασµό µε πλαίσιο εντοιχισµού εισόδου/εξόδου αέρα ή χάρη σε άλλα τεχνικά µέτρα, όπως αµοιβαία ασφάλιση ή παρόµοια, ο αέρας καύσης µπορεί να εισρέει κατόπιν ανεµπόδιστα. Σε µη επαρκή αέρα παροχής υφίσταται κίνδυνος δηλητηρίασης από επαναρροφώµενα αέρια καύσης. Μόνο µε πλαίσιο εντοιχισµού εισόδου/εξόδου αέρα δεν διασφαλίζεται η τήρηση της οριακής τιµής. Σηµείωση: Για την εκτίµηση πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε υπόψη ο συνολικός αερισµός της κατοικίας. Για τη λειτουργία συσκευών µαγειρέµατος, π.χ. σκαφοειδούς εστίας µαγειρέµατος και κουζίνας αερίου δεν βρίσκει εφαρµογή ο κανόνας αυτός. Αν ο απορροφητήρας κουζίνας χρησιµοποιείται στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα - µε φίλτρο ενεργού άνθρακα -, η λειτουργία του είναι δυνατή χωρίς περιορισµό. Κατά τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα θα πρέπει να τοποθετηθεί στον απορροφητήρα κουζίνας καπελάκι συσσώρευσης αέρα, αν αυτό δεν υπάρχει στον σωλήνα ή στο πλαίσιο εντοιχισµού. Σε περίπτωση που το καπελάκι συσσώρευσης αέρα δεν εσωκλείεται στη συσκευασία της συσκευής, µπορείτε να το προµηθευτείτε από τα ειδικά καταστήµατα. Σε περίπτωση που ο ακάθαρτος αέρας εξέρχεται δια του εξωτερικού τοίχου, πρέπει να χρησιµοποιείται πλαίσιο εντοιχισµού τηλεσκοπικού τύπου. 13

14 Πριν την τοποθέτηση Ιδανική απόδοση του απορροφητήρα κουζίνας: Κοντός λείος σωλήνας απορρόφησης ακάθαρτου αέρα. Κατά το δυνατόν λιγότερες γωνιακές συνδέσεις. Κατά το δυνατόν σωλήνας µεγάλης διαµέτρου (σας συνιστούµε διάµετρο 150 mm) και µεγάλες γωνιακές συνδέσεις των σωλήνων. Η χρήση µακριών, τραχιών σωλήνων απαγωγής, πολλών γωνιών σωλήνων ή µικρότερων διαµέτρων σωλήνων οδηγεί σε απόκλιση από την ιδανική απόδοση του αεριστήρα και ταυτόχρονα σε αύξηση του θορύβου. Στρόγγυλοι σωλήνες Κοντός σωλήνας απαγωγής: εσωτερική διάµετρος τουλάχιστον 120 mm, Μακρύτερος σωλήνας απαγωγής: εσωτερική διάµετρος τουλάχιστον 150 mm. Τα επίπεδα κανάλια πρέπει να έχουν ισότιµη διατοµή όπως οι στρόγγυλοι σωλήνες. Αυτά δεν πρέπει να έχουν οξείες γωνίες. l 120 mm περ. 113 cm 2 l 150 mm περ. 177 cm 2 Σε αποκλίνουσες διαµέτρους σωλήνων: Τοποθετήστε στεγανοποιητικές λωρίδες. Σε περίπτωση λειτουργίας µε ανακύκλωση αέρα φροντίστε για επαρκή παροχή καθαρού αέρα. Απαγωγή ακάθαρτου αέρα απευθείας προς τα πίσω: Είναι δυνατή µόνο εντός του επάνω ερµαρίου µόνο σε υψηλά ερµάρια, ανάλογα µε το µέγεθος του σωλήνα απαγωγής ακαθάρτου αέρα. Κάντε γι' αυτό άνοιγµα στο οπίσθιο τοίχωµα του επάνω ερµαρίου µε εγκοπή για το ηλεκτρικό τροφοδοτικό καλώδιο. 14 Απαγωγή ακάθαρτου αέρα προς τα πάνω: Ø133/170 min Κάντε γι' αυτό άνοιγµα στο πάνω µέρος του επάνω ερµαρίου µε εγκοπή για το ηλεκτρικό τροφοδοτικό καλώδιο. Τη συσκευή συνοδεύει το χνάρι O I. 2. Κόψτε τον πάτο του ερµαρίου αν υπάρχει σε όλο το πλάτος τουλάχιστον σε βάθος 270 mm. Σύνδεση σωλήνα απαγωγής l 150 mm: Στερεώστε τον σωλήνα απαγωγής απευθείας στο στόµιο απαγωγής ακάθαρτου αέρα. Σύνδεση σωλήνα απαγωγής l 120 mm: Στερεώστε το στόµιο αναγωγής (συστολή) που παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, στην έξοδο αέρα. Να κλειστούν στεγανά οι οπές εξόδου αέρα. Στερεώστε τον σωλήνα απαγωγής στο στόµιο αναγωγής. Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα Με φίλτρο ενεργού άνθρακα, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα. Ολόκληρο το σετ τοποθέτησης µπορείτε να το προµηθευτείτε από τα ειδικά καταστήµατα. Τους αντίστοιχους κωδικούς εξαρτηµάτων θα τους βρείτε στο τέλος αυτών των οδηγιών χρήσης. 195 min. 435

15 Προετοιµασία επάνω ερµαρίου Ο απορροφητήρας αυτός έχει προβλεφθεί για την τοποθέτηση σε επάνω ερµάριο µε τις ακόλουθες διαστάσεις: Πλάτος: 600 mm Βάθος: 293 έως 350 mm Ύψος: τουλ. 435 mm. Σε βάθη ερµαρίου άνω των 293 mm ο απορροφητήρας µπορεί να µετατοπιστεί προς τα πίσω, π.χ. για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση ραφιού µπαχαρικών µπροστά από τον απορροφητήρα. Για τον σκοπό αυτό βάλτε το χνάρι O II ανάλογα προς τα πίσω. Η σταθερότητα του ερµαρίου πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια και µετά την τοποθέτηση. Επίσης κατά την τοποθέτηση στο τέλος του σετ κουζίνας. 1. Χαράξτε από δύο σηµεία στερέωσης δεξιά και αριστερά στις εσωτερικές πλευρές του ερµαρίου και ποντάρετέ τα µε σουβλί. Αν διανοιχτούν τρύπες µε τρυπάνι: l 2 mm το πολύ 10 mm βάθος. Για τη χάραξη των σηµείων στερέωσης χρησιµοποιήστε το επισυναπτόµενο χνάρι O II. 2. Βιδώστε τις δύο πλάκες στερέωσης. 3. Κρεµάστε το ερµάριο µε την πόρτα και ευθυγραµµίστε το. Τηρήστε την ελάχιστη απόσταση µεταξύ των εστιών και του απορροφητήρα! Απεικόνιση 1. 15

16 Τοποθέτηση στο επάνω ερµάριο Ελέγξτε την ευθυγράµµιση του ερµαρίου, αν χρειάζεται ευθυγραµµίστε εκ νέου. 1. Αφαιρέστε το φίλτρο λιπών (βλ. Οδηγίες χρήσης). 2. Σηκώστε τον απορροφητήρα από κάτω µέσα στο ερµάριο, µέχρι να κουµπώσουν µε ασφάλεια τα δύο αφτιά στερέωσης. 4. Αν χρειάζεται κοντύνετε το κάλυµµα τοίχου στις απαιτούµενες διαστάσεις (π.χ. µε το πριόνι). Τοποθετήστε το κάλυµµα τοίχου προκαταρκτικά µε τα κλιπ που παραδίδονται µαζί. Βιδώστε το κάλυµµα τοίχου στο επάνω ερµάριο. 3. Βιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης µε κατσαβίδι (κατσαβίδι µπαταρίας). Ευθυγραµµίστε τον απορροφητήρα µέσα στο ερµάριο. Σφίξτε προσεκτικά τις δύο βίδες στερέωσης. Ελέγξτε τη σταθερή εφαρµογή του απορροφητήρα µέσα στο ερµάριο. 5. Οδηγήστε το τροφοδοτικό καλώδιο έξω από το ερµάριο. 6. Κάντε την σωληνοσύνδεση µέσα στο πάνω ερµάριο. Αν χρειάζεται στερεώστε τον σωλήνα αέρα στο επάνω τοίχωµα του ερµαρίου. 7. Επανατοποθετήστε το φίλτρο λιπών (βλ. Οδηγίες χρήσης). Υπόδειξη: Το περίβληµα του απορροφητήρα µπορεί να επενδυθεί εντός του επάνω ερµαρίου (π.χ. µε πλάκες νοβοπάν). Σχετικά προσέξτε τα εξής: Ο ενδιάµεσος πάτος δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί πάνω στο περίβληµα του απορροφητήρα. Μην στερεώσετε τις επενδύσεις στο περίβληµα. Προβλέψτε, ότι ο απορροφητήρας πρέπει να είναι προσιτός στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. 16

17 Τοποθέτηση στο επάνω ερµάριο Σε περίπτωση που ο απορροφητήρας τοποθετηθεί µέσα στο ερµάριο µετατοπισµένος προς τα πίσω, µπορούν να µετατοπιστούν τα στοπ για τη συρόµενη υποδοχή ατµού µε φίλτρο προς τα εµπρός. Για τον σκοπό αυτό λύστε τις βίδες, µετατοπίστε τα στοπ και ξανασφίξτε γερά τις βίδες. Μετατόπιση του πεδίου χειρισµού: Βλ. Οδηγίες χρήσης. Συναρµολόγηση του πήχη λαβής: Στη συρόµενη υποδοχή ατµού µε φίλτρο πρέπει να τοποθετηθεί ένας πήχης λαβής. Ο πήχης λαβής µπορεί να είναι ένας ξύλινος πήχης που ταιριάζει µε τα έπιπλα κουζίνας ή ένας πήχης λαβής που διατίθεται ως ειδικό εξάρτηµα (βλ. Ειδικά εξαρτήµατα στην τελευταία σελίδα). 1. Χαράξτε µε το επισυναπτόµενο χνάρι OIII τρία σηµεία στερέωσης στον ξύλινο πήχη και ποντάρετέ τα µε σουβλί. Αν διανοιχτούν τρύπες µε τρυπάνι: l 2 mm το πολύ 10 mm βάθος. Βάρος σε kg Ακάθαρτος αέρας Ανακυκλωµένος αέρας 13,0 13,5 Επιφυλασσόµεθα για αλλαγές κατασκευής στα πλαίσια της τεχνικής προόδου. 2. Ευθυγραµµίστε τον πήχη λαβής και βιδώστε τον στη συσκευή. Προσέξτε να µην πιαστεί ανάµεσα το πλακέ καλώδιο. 17

18 Σύνδεση στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύµατος Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο σε πρίζα σούκο εγκατεστηµένη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. Τοποθετήστε την πρίζα σούκο κατά το δυνατόν προσιτή κοντά στον απορροφητήρα. Η πρίζα σούκο πρέπει να συνδεθεί σε ξεχωριστό κύκλωµα. Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά: Αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου, αφού αφαιρέσετε το πλαίσιο του φίλτρου - στο εσωτερικό της συσκευής. Σε περίπτωση επισκευών πρέπει γενικά να αποµονώνεται η συσκευή από το ρεύµα. Μήκος του αγωγού σύνδεσης: 1,30 m. Σε περίπτωση απαιτούµενης µονίµου σύνδεσης: Ο απορροφητήρας κουζίνας επιτρέπεται να συνδεθεί στο δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύµατος µόνον από αδειούχο ηλεκτρολόγο που είναι καταχωρηµένος στην αρµόδια υπηρεσία παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (.Ε.Η.). Από την πλευρά της εγκατάσης πρέπει να προβλεφθεί µία διάταξη αποµόνωσης. Ως διατάξεις αποµόνωσης ισχύουν διακόπτες µε διάκενο επαφής άνω των 3 mm και διακοπή σε όλους τους πόλους. Σ' αυτές ανήκουν οι διακόπτες LS και οι προστατευτικές διατάξεις. Αυτός ο απορροφητήρας κουζίνας ανταποκρίνεται στις διατάξεις της ΕΚ περί αντιπαρασιτικών συστηµάτων. Αφαίρεση από το επάνω ερµάριο 1. ιακόψτε την ηλεκτρική σύνδεση. 2. Λύστε τις σωληνοσυνδέσεις. 3. Αφαιρέστε τα φίλτρα. 4. Λύστε τις βίδες στερέωσης αριστερά και δεξιά, µέχρι να µην κατεβαίνει πλέον άλλο ο απορροφητήρας. Μην ανασηκώνετε τον απορροφητήρα κατά το λύσιµο των βιδών στερέωσης (ξεβίδωµα). 5. Ανασηκώστε λίγο τον απορροφητήρα, µέχρι να ξεκουµπώσουν τα αφτιά στερέωσης και κατεβάστε τη συσκευή προς τα κάτω. Οι βίδες στερέωσης µπορεί να προεξέχουν. Κατά το ανασήκωµα του απορροφητήρα µην ωθήσετε δια της βίας το συρόµενο φίλτρο προς τα µέσα. 6. Προετοιµασία για την εκ νέου τοποθέτηση: Βιδώστε τις βίδες στερέωσης αριστερά και δεξιά, µέχρι να στραφούν τ' αφτιά στα πλάγια προς τα έξω. Ρύθµιση από τη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα Ρύθµιση του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα: Ο απορροφητήρας είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο στη λειτουργία απορρόφησης ακάθαρτου αέρα. Ο απορροφητήρας πρέπει να έχει συνδεθεί και να βρίσκεται εκτός λειτουργίας Πατήστε το πλήκτρο L και κρατήστε το πατηµένο. 2. Πατήστε το πλήκτρο επί περ. 3 δευτερόλεπτα. Στην ένδειξη εµφανίζεται ένα ã. 3. Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Η ένδειξη σβήνει µετά από µικρό χρονικό διάστηµα. Εκ νέου ρύθµιση στη λειτουργία αποµάκρυνσης ακάθαρτου αέρα: 1. Επαναλαµβάνετε τη διαδικασία. Στην ένδειξη εµφανίζεται ένα #. 2. Αφήστε τα πλήκτρα ελεύθερα. Η ένδειξη σβήνει µετά από µικρό χρονικό διάστηµα.

19 1 2 3 ZUB x Aluminium: ZUB 248 Metall: ZUB

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εικ. 1 GAZ Abb. 1 ELECTRO mind. 650 mind. 550 2 Οδηγίες χρήσεως Περιγραφή της συσκευής Φωτισµός Τρόποι λειτουργίας Επένδυση της "καµινάδας" ιακόπτης Φώς/ Αεριστήρας Πλέγµα

Διαβάστε περισσότερα

Gaggenau Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Απορροφητήρας AW / AW /281120

Gaggenau Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης. Απορροφητήρας AW / AW /281120 Gaggenau Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρας κουζίνας AW 280190/280120 AW 281190/281120 Εικ. 1 ΒΑΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Abb. 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΣΤΙΩΝ 2 Περιεχόµενα Οδηγίες χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Gaggenau Οδηγίες χρήσης. Απορροφητήρας AW 250

Gaggenau Οδηγίες χρήσης. Απορροφητήρας AW 250 Gaggenau Οδηγίες χρήσης Απορροφητήρας (χοάνη εξαερισµού) AW 250 Περιεχόµενα Υποδείξεις ασφαλείας 4 Για την πρώτη θέση σε λειτουργία 5 Για τη χρήση 5 Αυτή είναι η καινούργια σας συσκευή 6 Απορροφητήρας

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια

Φυλλάδιο οδηγιών HZTL 9 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία. Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Συνδεσμολογία Περιγραφή της συσκευής, 4 Χειριστήρια Λειτουργία, 5 Έκδοση φίλτρου Έκδοση με σωλήνα εξόδου αέρα HZTL 9 IX Συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UHC-826 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμαντικό σώμα ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 2000W ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AC 220-240V - 50Hz ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211

AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Οδηγίες χειρισµού και εγκατάστασης AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Απορροφητήρας (χοάνη εξαερισµού) AW 200 AW 201 AW 202 AW 210 AW 211 Πρόλογος 1. Σηµαντικές υποδείξεις Σελίδα 3-4 1.1 Για την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Απορροφητήρας. [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Απορροφητήρας. [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Απορροφητήρας [el] Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ù Πίνακας περιεχομένων Οδηγίεςχρήσηςκαι [el] συναρμολόγησης ΟΔΗΓÍΕΣ ΧΡΉΣΗΣ... 2 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας... 2 Προστασία περιβάλλοντος... 4 Απόσυρση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού και εγκατάστασης VL 430/431. Αυτόµατα εξερχόµενη διάταξη εξαερισµού του πεδίου εστιών

Οδηγίες χειρισµού και εγκατάστασης VL 430/431. Αυτόµατα εξερχόµενη διάταξη εξαερισµού του πεδίου εστιών Οδηγίες χειρισµού και εγκατάστασης VL 430/431 Αυτόµατα εξερχόµενη διάταξη εξαερισµού του πεδίου εστιών VL 430 VL 431 1. Σηµαντικές υποδείξεις Σελίδα 3-4 Για την ασφάλεια Σελίδα 3 Για την πρώτη θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 3210 1013 663/Max Min ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 6 5 4 3 2 1 1. Φίλτρο Αλουμινίου 2. ιακόπτης Αφής 3. Φωτισμός Φούρνου 4. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης XKM RS232. el - GR. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Οδηγίες χρήσης XKM RS232. el - GR. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την Οδηγίες χρήσης XKM RS232 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την el - GR τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές βλάβες στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Instructions Manual Kitchen Hoods DC-60/ DC-70/ DC-90 Vr. 03 Manuel

Διαβάστε περισσότερα

AI 200 AI 201 AI 202 AI 203

AI 200 AI 201 AI 202 AI 203 Οδηγίες χειρισµού και εγκατάστασης AI 200 AI 201 AI 202 AI 203 Απορροφητήρας (χοάνη εξαερισµού) AI 200 AI 201 AI 202 AI 203 Πρόλογος 1. Σηµαντικές υποδείξεις Σελίδα 3-4 1.1 Για την ασφάλεια Σελίδα 3 1.2

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras ND.3 Vr. 03 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben ND.3 Vr. 03 Instructions Manual Kitchen Hoods ND.3 Vr. 03 Manuel d instructions Hottes aspirantes ND.3 Vr.

Διαβάστε περισσότερα

Isolaella Design Team Elica I2YEA Ed. 06/06 3 x Ø 6 mm A R x 4 3 x 4.5x36mm B S x 4 150 cm C D E F x 3 4 x Ø 10 mm 4 x 6x70mm G x 3 H T x 4 M K I U x 4 6 x Ø 2,9x6,5 8 x Ø 3,5x6,5 Z 3 x Ø M4x14 1 O P Q

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Περιεχόµενα Οδηγίες Εγκατάστασης 2 Χρήση 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση Απορροφητήρα 3 Συντήρηση 3 Καθαρισµός 4 Εγγύηση 8 1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσεως Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46

17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121. Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 17500 ΒΡΑΝΙΕ, ΣΕΡΒΙΑ Οδός Radnička 1, Τηλ.: 017/421-121 Σόμπα στερεών καυσίμων REGULAR-46 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της κουζίνας 1 1 2 9 3 7 4 5 6 8 Εικόνα Νο. 1 Κουζίνα REGULAR-46 1. Κάλυμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΡΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΡΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΡΟΜΕΝΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΑ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ευχαριστημένος/η από την επιλογή σας. Παρακαλούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE

Инструкции по монтажу и эксплуатации ż ł ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE Инструкциипомонтажуиэксплуатации żł ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ EDD9960.OGE 2 3 1 2 2A 2B 2C 4 5 6 7 8 ΟΔΗΓΙΕΣΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣΚΑΙΧΡΗΣΗΣ Δωσε μεγαλη προσοχη στις οδηγιες που αναφερονται σε αυτο το εγχειριδιο

Διαβάστε περισσότερα

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ.

Manual de Instrucciones. Bedienungsanleitung. Instructions Manual. Manuel d instructions. Manual de Instruções Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Manual de Instrucciones Campanas Extractoras DQ-90 Bedienungsanleitung Dunstabzugshauben DQ-90 Instructions Manual Kitchen Hoods DQ-90 Manuel d instructions Hottes aspirantes DQ-90 Manual de Instruções

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 698 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Ταµπλό ρύθµισης Logamatic MC0 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Πρόλογος Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχο Γκονγκ 1200.. 1 Περιγραφή συσκευής Το επίτοιχο γκονγκ είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Εξυπηρετεί στην πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Μονό Μπουτόν Κλήσης 1266 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με 3πλό Μπουτόν Κλήσης 1267 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με 2 3πλά Μπουτόν Κλήσης 1268

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Απορροφητήρες DA 146 DA 156 DA 150 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: /

ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ. Κωδικός προϊόντος: / ΦΥΛΛΟΜΗΧΑΝΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΓΗ Κωδικός προϊόντος: 107-48590 / 107-48593 Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ΜΟΝΟ για οικιακή χρήση. Καµία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα