ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται και συγκρίνεται πειραµατικά η βιολογική και συµβατική καλλιέργεια βαµβακιού από καλλιεργητικής και οικονοµικής άποψης. Το πείραµα που διεξάγεται σε συνεργασία των Πανεπιστηµίων Γεωπονικού Αθηνών και Ιωαννίνων περιλαµβάνει τέσσερις µεταχειρίσεις και τέσσερις επαναλήψεις πλήρως τυχαιοποιηµένες: ύο µεταχειρίσεις βιολογικής καλλιέργειας στις οποίες χρησιµοποιείται το ψυχανθές βίκος ως χειµερινή καλλιέργεια και στη µεν µια περίπτωση ενσωµατώνεται για χλωρή λίπανση στη δε άλλη κόβεται και πωλείται ως σανό, µια τρίτη βιολογική µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση και µια τέταρτη µεταχείριση συµβατικής καλλιέργειας. Τα αποτελέσµατα µιας διετίας έδειξαν ότι η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού, µε χρήση χειµερινού ψυχανθούς, δίνει σηµαντικά υψηλότερη παραγωγή έναντι της συµβατικής κατά 25 κιλά/στρέµµα όταν ο βίκος ενσωµατώνεται και κατά 33 κιλά/στρέµµα όταν ο βίκος κόβεται και αποµακρύνεται. ίνει, επίσης, σηµαντικά υψηλότερο ακαθάριστο κέρδος, µε την ίδια τιµή πώλησης του βαµβακιού, που κυµαίνεται από 17,1 /στρέµµα στην πρώτη περίπτωση µέχρι 57,3 /στρέµµα στην περίπτωση που ο βίκος κόβεται και πωλείται ως σανό, οπότε προκύπτει και δεύτερο εισόδηµα. Έδειξαν ακόµη ότι η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού χωρίς καµιά λίπανση, ενώ υπολείπεται της συµβατικής κατά 56 κιλά/στρέµµα, έχει µικρότερο ακαθάριστο κέρδος µόλις κατά 4,1 /στρέµµα. Αν ληφθεί υπόψη και η επιδότηση του βιολογικού βαµβακιού (60 /στρέµµα) τότε η βιολογική καλλιέργεια υπερέχει κατά πολύ της συµβατικής ακόµη και χωρίς καµιά λίπανση. Λέξεις κλειδιά: Βιολογική καλλιέργεια, συµβατική καλλιέργεια, απόδοση, κόστος, ακαθάριστο κέρδος 1 Επί πτυχίο φοιτήτρια και υποψήφια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 2 Επίκουρος Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 3 Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 4 Πτυχιούχος, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

2 Εισαγωγή Είναι γενικά γνωστό ότι τα τελευταία 60 χρόνια έχει παρατηρηθεί σηµαντική αύξηση των αποδόσεων πολλών καλλιεργειών, η οποία αποδίδεται σε πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: η ευρεία χρήση των αγροχηµικών, η χρησιµοποίηση νέας τεχνολογίας, οι νέες ποικιλίες, η αποτελεσµατική διαχείριση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και άλλοι. Οι µεγάλες όµως αυξήσεις των αποδόσεων δεν επιτεύχθηκαν χωρίς συνέπειες και κοινωνικό κόστος: Η µείωση της οργανικής ουσίας, η διάβρωση και υποβάθµιση του εδάφους, η ρύπανση του περιβάλλοντος και των υπογείων υδάτων, η υποβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων, τα µεγάλα αποθέµατα προϊόντων, το αυξηµένο κόστος παραγωγής κλπ. είναι µερικά από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που δηµιούργησε η σηµερινή εντατική ή εκµηχανισµένη γεωργία για τα οποία ενοχοποιείται σε µεγάλο βαθµό (Ferrigno et al 2005, Γαλανοπούλου και άλλοι 2001, Lampkin 1990, Carter 1989,1990, Gliessman et al1990, Roberts 1989, Ruttan 1990, Myes and Stolon 1999, Mygdakos 1982,). Για την αντιµετώπιση της παραπάνω κατάστασης η λύση που προτείνεται από πολλούς ερευνητές, φορείς κλπ. καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντικατάσταση της σηµερινής χηµικής γεωργίας είναι η αειφορική γεωργία, οποία βασίζεται στην καλύτερη διαχειριστική ικανότητα, στην περιορισµένη ή µηδενική χρήση αγροχηµικών και στην αντικατάσταση των εκτός γεωργίας εισροών µε προερχόµενες από τη γεωργία µε στόχο την επιστροφή στην υγιεινή διατροφή, συµπεριλαµβανοµένης και της Μεσογειακής (Lampkin 1990, Carter 1990, Ε.U. Regulation 2092/91 και 2078/92, Σωτηρόπουλος και Ντεµούσης 2002 και 2004, Σωτηρόπουλος και Πατρώνης 2004, Patronis et all 2004). Βιολογική γεωργία είναι µια µορφή αειφορικής γεωργίας, που σέβεται το περιβάλλον, ένα σύστηµα παραγωγής το οποίο δεν χρησιµοποιεί συνθετικά λιπάσµατα, χηµικά φυτοφάρµακα, ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης, προσθετικά ζωοτροφών κλπ. Βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αµειψισπορά, στα υπολείµµατα των καλλιεργειών, στη ζωική κοπριά, στα ψυχανθή, στη χλωρή λίπανση, στα οργανικά απόβλητα και στο βιολογικό έλεγχο των εντόµων για τη διατήρηση της παραγωγικότητας του εδάφους, τον εφοδιασµό των φυτών µε θρεπτικά συστατικά, την καταπολέµηση των εντόµων, των ζιζανίων κλπ.(ferrigno et al 2005, Lampkin 1990, Eyhorn et al 2005, Γαλανοπούλου και άλλοι 2001). Επιδίωξη της βιολογικής γεωργίας είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου, περιβαλλοντικά και οικονοµικά αειφορικού συστήµατος γεωργικής παραγωγής το οποίο να βασίζεται σε ανανεώσιµους φυσικούς πόρους και σε οικολογικές και βιολογικές διαδικασίες διαχείρισης, έτσι ώστε να παρέχει ικανοποιητικά επίπεδα παραγωγής φυτικών και ζωικών προϊόντων για την διατροφή του ανθρώπου, προστασία από τα έντοµα και τις αρρώστιες και µια ικανοποιητική απόδοση στους χρησιµοποιούµενους πόρους (Ferrigno et al 2005, Lampkin 1994). Η βιολογική γεωργία µπορεί να εφαρµοστεί και στην καλλιέργεια βαµβακιού που εµφανίζεται ως η πιο απαιτητική καλλιέργεια σε αγροχηµικά, λόγω του µεγαλύτερου βιολογικού κύκλου του βαµβακιού και της ευαισθησίας της καλλιέργειας στα έντοµα και ζιζάνια σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες. Η αυξηµένη χρήση αγροχηµικών όµως έχει µειώσει σηµαντικά το οικονοµικό αποτέλεσµα της καλλιέργειας αφού το 1

3 κόστος τους κυµαίνεται από 50% έως 86% του συνολικού κόστους παραγωγής του προϊόντος (Ferrigno et al 2005, ICAC Recorder 1998, 1996, 1994,). Η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού είναι η εναλλακτική πρόταση για τον περιορισµό των αγροχηµικών προς την κατεύθυνση της αειφορικής γεωργίας. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος: "Οργανικό βαµβάκι είναι αυτό που παράγεται χωρίς συνθετικά ανόργανα χηµικά λιπάσµατα, µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ρυθµιστές ανάπτυξης και αποφυλλωτικά, το οποίο πιστοποιείται από αρµόδιο φορέα πιστοποίησης" (ICAC 1994). Βιολογικό βαµβάκι καλλιεργείται στην Τουρκία, στις ΗΠΑ, στην Ινδία, στην Αργεντινή, στην Αυστραλία, στην Αίγυπτο, στη Βραζιλία κλπ. σε µικρή κλίµακα και πωλείται σε τιµές µέχρι και 20-22% πάνω από το συµβατικό (Ferrigno 2006, Eyhorn 2006, Ferrigno et al 2005, ICAC 1994, Τοn 1998,). Μέχρι σήµερα η παραγωγή του βιολογικού βαµβακιού είναι περιορισµένη λόγω πολλών περιοριστικών παραγόντων κύρια δε των εντόµων, των ασθενειών, των ζιζανίων, της χαµηλής παραγωγής και ποιότητας, του υψηλού κόστους παραγωγής και πιστοποίησης, της έλλειψης κατάλληλων ποικιλιών βαµβακιού, οργανωµένων δοµών εµπορίου και σχετικής πληροφόρησης των παραγωγών κλπ. (ICAC Recorder 2003, 1994c, 1993, Klonsky et al 1995). Οι στρεµµατικές αποδόσεις της οργανικής καλλιέργειας βαµβακιού θεωρούνται γενικά χαµηλότερες συγκρινόµενες µε αυτές της συµβατικής καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος, η µείωση της απόδοσης κυµαίνεται από 1 % µέχρι και 43%, εξαρτώµενη από πολλούς παράγοντες µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται τα έντοµα, τα ζιζάνια, η γονιµότητα του εδάφους, η διαχείριση, η περιοχή, η καλλιεργητική τακτική, η ποικιλία, η ικανότητα του παραγωγού κλπ. Υπάρχουν όµως και αναφορές για µη σηµαντικές ή καθόλου διαφορές στην απόδοση µεταξύ βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας (Ferrigno et al 2005, Swezey and Colman 1996), καθώς και αναφορές για αυξηµένες αποδόσεις της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού µέχρι και 7% και υψηλότερες σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια στις ΗΠΑ και αλλού (Eyhorn 2006, Mae-Wan Ho 2005, ICAC 2003, 1994, 1996, Kirby 2002, Eyhorn et al 2005). Αναφορικά µε την ποιότητα, το οικολογικό βαµβάκι φαίνεται να υπερτερεί από άποψη υγιεινής, οµοιοµορφίας, ωριµότητας, αντοχής και πιθανώς και µικροναίρ λόγω της µη χρησιµοποίησης αγροχηµικών και αποφυλλωτικών, ενώ το µήκος της ίνας και η κλάση φαίνονται χαµηλότερα (ICAC 2994, Beltrao et al 1994). Τέλος, σε ότι αφορά στο κόστος παραγωγής τα ελάχιστα δεδοµένα δείχνουν ότι οι δαπάνες παραγωγής του βιολογικού βαµβακιού είναι υψηλότερες κατά 10% -15% σε σύγκριση µε το συµβατικό. Το υψηλότερο κόστος αποδίδεται στις δαπάνες εργασίας για την καταπολέµηση των ζιζανίων, στην καταπολέµηση των εντόµων και στη µειωµένη απόδοση (Ferrigno et al 2005, ICAC 1994, Lampkin 1990). Συνέπεια του υψηλότερου κόστους παραγωγής είναι και οι υψηλότερες τιµές πώλησης του βιολογικού βαµβακιού (Ferrigno et al 2005, Beltrao et al 1994). Υπάρχουν όµως και αναφορές όπου το καθαρό κέρδος του βιολογικού βαµβακιού ήταν µεγαλύτερο από αυτό του συµβατικού (Mae-Wan Ho 2005, Eyhorn 2006, Eyhorn et al 2005). 2

4 Στη χώρα µας έγινε τα τελευταία χρόνια µια προσπάθεια καλλιέργειας βιολογικού βαµβακιού σε περιορισµένη έκταση χωρίς ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα (Fotopoulos and Pantzios 1998). Ο Οργανισµός Βάµβακος, αντίθετα, σε µια εξαετή πειραµατική έρευνα καλλιέργειας βιολογικού και συµβατικού βαµβακιού διαπίστωσε πολύ θετικά αποτελέσµατα υπέρ της βιολογικής καλλιέργειας. Συγκεκριµένα, η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού µε τη χρησιµοποίηση ψυχανθούς (κουκιών ή βίκου) για χλωρή λίπανση, υπερείχε της συµβατικής καλλιέργειας σε απόδοση κατά 52,5 κιλά/στρέµµα ή 14,5% και σε ακαθάριστο κέρδος κατά 31,2 /στρέµµα ή 24,3% περίπου (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001). Στην παρούσα εργασία γίνεται συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών αποτελεσµάτων της συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού µε τη βιολογική καλλιέργεια, στην οποία χρησιµοποιείται ο βίκος ως χειµερινή καλλιέργεια (cover crop) και είτε ενσωµατώνεται για χλωρή λίπανση, είτε κόβεται και πωλείται για απόκτηση επιπλέον εισοδήµατος. Το δεύτερο αυτό στοιχείο αποτελεί µια καινοτοµία της παρούσας έρευνας σε σχέση µε προηγούµενες ανάλογες µελέτες, η οποία γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα µας. Παράλληλα ερευνάται και η περίπτωση της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού χωρίς καµιά λίπανση (µάρτυρας). Η συγκριτική µελέτη των αποδόσεων και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού γίνεται µε βάση το ακαθάριστο κέρδος, που είναι η διαφορά µεταξύ ακαθάριστης προσόδου και µεταβλητών (άµεσων) δαπανών παραγωγής του προϊόντος (Κιτσοπανίδης 2006, ICAC Recorder 2003, BBCNews 2002, Lampkin, 1990, Κιτσοπανίδης και Καµενίδης 2003) Υλικά και µέθοδοι To πείραµα της παρούσας µελέτης εγκαταστάθηκε στην περιοχή Παλαµά Καρδίτσας την περίοδο και συνεχίζεται και φέτος για τρίτη χρονιά. Αποτελείται από τέσσερις τυχαιοποιηµένες πλήρως οµάδες µε τέσσερις επαναλήψεις συνολικής έκτασης τ.µ. Οι τέσσερις µεταχειρίσεις είναι: Η βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού όπου χρησιµοποιείται το ψυχανθές φυτό βίκος για χειµερινή κάλυψη και για λίπανση του αγρού ενσωµατούµενος ως χλωρή µάζα την άνοιξη. Η βιολογική καλλιέργεια όπου ο βίκος αποµακρύνεται ως σανό την άνοιξη και πωλείται στην αγορά για απόκτηση δεύτερου εισοδήµατος από τον ίδιο αγρό την ίδια χρονιά. Η βιολογική καλλιέργεια µάρτυρας, όπου δεν χρησιµοποιείται καµιά λίπανση χηµική ή βιολογική. Και τέλος η συµβατική καλλιέργεια όπου γίνεται χρήση χηµικής λίπανσης και άλλων αγροχηµικών. Η µηχανική σύσταση του εδάφους του κτήµατος, όπως προέκυψε από τη σχετική ανάλυση είναι: άµµος 34%, άργιλος 25% και ιλύς 41%. Το PH του εδάφους είναι 8,4 και η οργανική ουσία 0,8%. Οι καλλιεργητικές φροντίδες του πειραµατικού τεµαχίου ξεκινάνε από το φθινόπωρο µε την κοπή των βαµβακοστελεχών και τo σκόρπισµά τους οµοιόµορφα πάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Έπειτα και σε κάθε µεταχείριση χωριστά ακολουθούν οι εξής εργασίες: α. Στην πρώτη µεταχείριση µετά τη στελεχοκοπή ακολουθεί η σπορά του βίκου. Ο βίκος α- 3

5 ναπτύσσεται όλο το χειµώνα και στις αρχές Απριλίου γίνεται τεµαχισµός και ενσωµάτωσή του. Στη συνέχεια γίνεται κατάλληλη προετοιµασία της σποροκλίνης και ακολουθεί η σπορά του βαµβακιού. Η ποσότητα της υπέργειας χλωρής βιοµάζας του βίκου κυµαίνεται γύρω στα 1400 κιλά/στρέµµα κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε τις σχετικές µετρήσεις. Με καλές κλιµατικές συνθήκες η χλωρή βιοµάζα µπορεί να φτάσει και τα 4000 κιλά/στρέµµα (Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001). β. Στη δεύτερη µεταχείριση ακολουθείται η ίδια διαδικασία σποράς του βίκου µε την πρώτη µεταχείριση, την ίδια ηµέρα. Όµως την άνοιξη ο βίκος δεν ενσωµατώνεται, αλλά κόβεται µε χορτοκοπτικό, ξηραίνεται και πωλείται ως σανό για ζωοτροφή. Στη συνέχεια γίνεται προετοιµασία για τη δηµιουργία της επιθυµητής σποροκλίνης και σπορά του βαµβακιού. Η ποσότητα ξηράς µάζας (σανού) που πωλείται ανέρχεται σε 165 κιλά/στρέµµα κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε τις µετρήσεις που έγιναν. Μπορεί όµως να φτάσει και τα 400 κιλά/στρέµµα µε καλές καιρικές συνθήκες (Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001). γ. Στην τρίτη µεταχείριση µετά την κοπή των στελεχών γίνεται όργωµα ή καλλιεργητής. Την άνοιξη πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες προετοιµασίες για τη δηµιουργία της κατάλληλης σποροκλίνης, χωρίς καµιά λίπανση, χηµική ή οργανική, χωρίς εφαρµογή ζιζανιοκτόνων ή άλλων αγροχηµικών και ακολουθεί η σπορά. δ. Στην τέταρτη µεταχείριση γίνονται οι ίδιες επεµβάσεις, όπως και στην τρίτη µεταχείριση, καθώς και λίπανση µε 50 κιλά/στρέµµα λιπάσµατος του τύπου και στη συνέχεια δηµιουργία της κατάλληλης σποροκλίνης, ζιζανιοκτονία και σπορά του βαµβακιού. Η σπορά γίνεται στο διάστηµα µεταξύ 20 και 30 Απριλίου η δε ποικιλία βαµβακόσπορου που χρησιµοποιείται είναι η Celia, σε ποσότητα 3 κιλών /στρέµµα. Μετά το φύτρωµα ακολουθούν δύο µηχανοσκαλίσµατα και δύο τσαπίσµατα (βοτανίσµατα) για την καταστροφή των ζιζανίων σε όλες τις µεταχειρίσεις. Μέσα στη καλλιεργητική περίοδο και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, γίνονται τρία µε τέσσερα ποτίσµατα µε το σύστηµα σταγόνας, αρχίζοντας από τα τέλη Ιουνίου και τερµατίζοντας στα τέλη Αυγούστου. Καµιά άλλη επέµβαση από καλλιεργητικής πλευράς δεν έγινε ούτε χρειάστηκε να γίνει διότι δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα. Η συγκοµιδή του βαµβακιού γίνεται µε τα χέρια στις δύο µεσαίες γραµµές των επαναλήψεων. Τα συγκεκριµένα τεµάχια συγκοµίζονται δύο φορές µέσα στον Οκτώβρη. Τα συγκοµιζόµενα δείγµατα ζυγίζονται µε ζυγό ακριβείας για να προσδιοριστούν τα αντίστοιχα βάρη και να γίνει αναγωγή σε στρεµµατική απόδοση και σύγκριση των µεταχειρίσεων. Για όλη την καλλιεργητική περίοδο καταγράφονται τόσο τα στοιχεία ανάπτυξης όσο και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό των δαπανών παραγωγής, του µεταβλητού κόστους και των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Τα δεδοµένα αυτά αναλύονται και συστηµατοποιούνται µε βάση το ακαθάριστο κέρδος ως στοιχείο σύγκρισης (Κιτσοπανίδης 2006, ICAC Recorder 2003, BBCNews 2002, Lampkin, 1990, Κιτσοπανίδης και Καµενίδης 2003). Το γεγονός ότι πρόκειται για συγκριτική µελέτη 4

6 του µεταβλητού κόστους παραγωγής και του οικονοµικού αποτελέσµατος, η χρησιµοποίηση του ακαθάριστου κέρδους δίνει πλήρη και σαφή εικόνα του µέτρου σύγκρισης. Παράλληλα πραγµατοποιείται στατιστική ανάλυση των δεδοµένων µε το στατιστικό πακέτο SPSS 13 (ανάλυση διακύµανσης και ανάλυση πολλαπλών συγκρίσεων) για τη διεξαγωγή των σχετικών συµπερασµάτων. Αποτελέσµατα και συζήτηση Στους πίνακες 1 έως 3 φαίνονται τα αποτελέσµατα της διετούς έρευνας. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα οικονοµικά αποτελέσµατα και στους άλλους δύο πίνακες τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων. Παρατηρώντας τον πίνακα 1 διαπιστώνονται τα εξής: 1. Η απόδοση είναι µεγαλύτερη (436 κιλά/στρ.) στη µεταχείριση όπου αποµακρύνεται ο βίκος και σχετικά χαµηλότερη (428 κιλά/στρ. ή ποσοστό 98,2%) στη µεταχείριση όπου ενσωµατώνεται ο βίκος, αν και το αντίθετο θα έπρεπε να αναµένεται, αφού στη δεύτερη περίπτωση γίνεται και χλωρή λίπανση µε την ενσωµάτωση του βίκου. Η υστέρηση αυτή αποδίδεται στη βραδεία ανοργανοποίηση της βιοµάζας που ενσωµατώνεται στο έδαφος µε συνέπεια τη σχετικά περιορισµένη ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών της µεταχείρισης αυτής σε σχέση µε την περίπτωση που ο βίκος αποµακρύνεται. Ακολουθεί η συµβατική καλλιέργεια µε ακόµη µικρότερη απόδοση (403 κιλά/στρ. ή ποσοστό 92% σε σχέση µε την πρώτη µεταχείριση και 94% σε σχέση µε τη δεύτερη µεταχείριση) και τελευταία έρχεται η µεταχείριση χωρίς λίπανση (347 κιλά/στρ. ή ποσοστό 86% σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια). Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού µε χρήση του βίκου συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών του Οργανισµού Βάµβακος αλλά και άλλων ερευνητών, επιβεβαιώνοντας για µια φορά ακόµη τη δυνατότητα και χρησιµότητα των ψυχανθών, σε αντικατάσταση των χηµικών λιπασµάτων, δείχνοντας παράλληλα και την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούν οι βαµβακοπαραγωγοί µας για µεγαλύτερες αποδόσεις και µικρότερους κινδύνους και συνέπειες για τους ίδιους και το περιβάλλον (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001, Eyhorn 2006, Mae-Wan Ho 2005). 2. Η ακαθάριστη πρόσοδος του βαµβακιού, που είναι συνάρτηση της απόδοσης και της τιµής του προϊόντος, εµφανίζεται υψηλότερη στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο µε 316,1 /στρ., ως αποτέλεσµα της υψηλότερης απόδοσης σε σύσπορο βαµβάκι. Έπειτα έρχεται η µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο µε 310,3 /στρ. ή ποσοστό 98,1% σε σχέση µε την προηγούµενη και ακολουθεί η συµβατική καλλιέργεια µε 292,2 /στρ. ή ποσοστό 83,8% σε σχέση µε την πρώτη και 94,3% σε σχέση µε τη δεύτερη. Τελευταία βρίσκεται η µεταχείριση χωρίς λίπανση µε 251,6 /στρ. ή ποσοστό 86% σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια. Στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο θα πρέπει να προστεθεί και η ακαθάριστη πρόσοδος από την πώληση του βίκου που είναι 33 /στρ (165 κιλά/στρ.x 0.20 /κιλό.), οπότε η συνολική ακαθάριστη πρόσοδος φτάνει στα 349,1 /στρ. 3. Οι συνολικές µεταβλητές δαπάνες παραγωγής εµφανίζονται υψηλότερες (179,1 /στρ.) στη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο, είναι ελάχιστα χαµηλότερες (178,8 /στρ.) στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο και ελάχιστα, επίσης, χαµηλότερες (178,1 /στρ.) στη συµβατική καλλιέργεια. 5

7 Αυτό σηµαίνει ότι οι δαπάνες λίπανσης και ζιζανιοκτoνίας (26 /στρέµµα, ή ποσοστό 14,6%) της συµβατικής καλλιέργειας, ισοσκελίζονται από τις δαπάνες που αφορούν στην καλλιέργεια του βίκου, στην κοπή, στην ενσωµάτωση κλπ. (20 /στρέµµα ή ποσοστό 11%) πλέον µέρος των δαπανών συλλογής για την επιπλέον ποσότητα σύσπορου βαµβακιού των δύο βιολογικών µεταχειρίσεων (6 /στρέµµα ή ποσοστό 3,6%) σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια, οπότε προκύπτει το ίδιο αποτέλεσµα (26 /στρ. και ποσοστό 14,6%). Πολύ λιγότερες (141,6 /στρ.) είναι οι µεταβλητές δαπάνες παραγωγής στη µεταχείριση χωρίς λίπανση, κάτι που είναι λογικό, αφού δεν υπάρχουν δαπάνες για βίκο, λίπανση και ζιζανιοκτονία, µια διαφορά ίση µε 37 /στρ. 4. Το µεταβλητό κόστος παραγωγής που είναι συνάρτηση των µεταβλητών δαπανών παραγωγής και της απόδοσης, είναι ίδιο (0,41 /κιλό) στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο και στη µεταχείριση χωρίς λίπανση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η µεταχείριση χωρίς λίπανση έχει µεν µικρή απόδοση αλλά έχει και λιγότερες δαπάνες µε αποτέλεσµα οι συνέπειες στο κόστος να είναι ίδιες. Ελάχιστα υψηλότερο (0,42 /κιλό) είναι το κόστος στη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο και ακόµη υψηλότερο (0,44 /κιλό) στη συµβατική καλλιέργεια. Αυτό σηµαίνει ότι το κόστος της συµβατικής καλλιέργειας είναι υψηλότερο κατά 7,3% σε σχέση µε αυτό των δύο πρώτων µεταχειρίσεων (αποµακρυνόµενο βίκο και χωρίς λίπανση) και κατά 4,8% σε σχέση µε τη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο. 5. Τέλος, το ακαθάριστο κέρδος, που αποτελεί και το µέτρο σύγκρισης µεταξύ των µεταχειρίσεων, παρουσιάζει την εξής εικόνα. Είναι υψηλότερο, όπως είναι λογικό, στη µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο φτάνοντας τα 170,3 /στρ. Ακολουθεί η µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο µε 131,2 /στρ. και στη συνέχεια έρχεται η συµβατική καλλιέργεια µε 114,1 /στρ. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,1% σε σχέση µε την πρώτη µεταχείριση και 89% σε σχέση µε τη δεύτερη. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν, επίσης, µε εκείνα προηγούµενων µελετών (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001, Eyhorn 2006, Soth 2006) και ενισχύουν ακόµη περισσότερο την οικονοµικότητα της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού σε σχέση µε τη συµβατική, αφού το ακαθάριστο κέρδος αυξάνει κατά 56,3 /στρ. ή ποσοστό 49,3% στην περίπτωση που αποµακρύνεται ο βίκος και κατά 17,1 /στρ., έναντι 31,2 /στρ. σε προηγούµενες µελέτες (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001), στην περίπτωση της ενσωµάτωσης του βίκου για χλωρή λίπανση. Στην τελευταία θέση, όχι όµως µακριά, βρίσκεται η µεταχείριση χωρίς λίπανση µε 110 /στρ. ή ποσοστό 96,4% σε σχέση µε τη συµβατική καλλιέργεια. που σηµαίνει µια διαφορά µόλις 4,1 /στρ., έναντι µηδενικής διαφοράς σε προηγούµενες µελέτες, (Mygdakos et al 1998, Μυγδάκος και Πατσιαλής 2001), διαφορά που δηµιουργεί εύλογα ερωτηµατικά αναφορικά µε τη χρήση λιπασµάτων στην απόδοση και στο οικονοµικό αποτέλεσµα της σηµερινής συµβατικής βαµβακοκαλλιέργειας. Τα παραπάνω πολύ θετικά αποτελέσµατα για τη βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού προέκυψαν στο επίπεδο του αγρού από τη χρήση και µόνο του βίκου για χειµερινή κάλυψη και λίπανση του εδάφους, µια πρακτική χωρίς καµιά δυσκολία εφαρµογής της από τους παραγωγούς. Βεβαίως τα οφέλη αυτά δεν είναι τα µοναδικά. Υπάρχουν και άλλα θετικά στοιχεία για τα βιολογικά προϊόντα στο επίπεδο της αγοράς και συγκεκριµένα οι αυξηµένες τιµές των προϊόντων αυτών που φτάνουν και στο διπλάσιο και πλέον της τιµής των συµβατικών (Γαλανοπούλου και άλλοι 2001, Φωτόπουλος και άλλοι 2001, Beltrao et all 1994). Για το 6

8 βιολογικό βαµβάκι στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται τιµές µέχρι και 22% υψηλότερες της τιµής του συµβατικού προϊόντος (Beltrao et all 1994). Με βάση τη νέα αυξηµένη τιµή (κατά 22%) του βιολογικού βαµβακιού, προκύπτουν σηµαντικότατα αποτελέσµατα υπεροχής της βιολογικής καλλιέργειας, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Στον πίνακα αυτόν παρουσιάζεται η επιπλέον πρόσοδος από την αυξηµένη τιµή πώλησης του βαµβακιού για τις βιολογικές µεταχειρίσεις, η οποία προστιθέµενη στα προηγούµενα µεγέθη δίνει νέα µεγέθη ακαθαρίστου προσόδου που είναι 378,5 /στρ. για τη µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο, 418,3 /στρ. για την περίπτωση που αποµακρύνεται ο βίκος και 306,5 /στρ. για την µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση. Το νέα µεγέθη ακαθάριστου κέρδους είναι τώρα αρκετά υψηλότερα και συγκεκριµένα: Της µεταχείρισης µε ενωµατούµενο το βίκο 199,4 /στρ., της περίπτωσης µε αποµακρυνόµενο το βίκο 239,8 /στρ και της µεταχείρισης χωρίς καµιά λίπανση 164,9 /στρ., ενώ η συµβατική µεταχείριση παραµένει στα 114,1 /στρ. Με τα νέα δεδοµένα η µεταχείριση µε ενωµατούµενο το βίκο έχει αυξηµένο ακαθάριστο κέρδος κατά 74,4%, η µεταχείριση µε αποκρινόµενο το βίκο κατά 110%, αλλά και η µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση υπερέχει τώρα έναντι της συµβατικής κατά 44,5%, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο. Στα παραπάνω δεδοµένα έγινε στατιστική ανάλυση µε τη µέθοδο της ανάλυσης της διακύµανσης (ANOVA), όπως εφαρµόζεται σε πειραµατικά σχέδια πλήρως τυχαιοποιηµένων οµάδων. Επιπλέον, για τις πολλαπλές συγκρίσεις µεταξύ των µεταχειρίσεων εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι Bonferrone και Tukey Honest Significant Differeence. Τα επίπεδα σηµαντικότητας ήταν 5% και 1%. Μια εικόνα των στατιστικών ευρηµάτων της διετούς έρευνας παρουσιάζεται στους πίνακες 2 και 3. Στον πίνακα 2 όπου παρουσιάζονται τα δεδοµένα του πρώτου έτους ( ) παρατηρούνται τα εξής: 1. Σχετικά µε την απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι παρατηρείται ότι οι βιολογικές µεταχειρίσεις µε το βίκο έδειξαν στατιστικά σηµαντική υπεροχή έναντι της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p < 0,01. Στατιστικά σηµαντική διαφορά υπάρχει και µεταξύ της βιολογικής καλλιέργειας χωρίς λίπανση και της συµβατικής καλλιέργειας για το ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας, αλλά υπέρ της δεύτερης τη φορά αυτή. 2. Αναφορικά µε το µεταβλητό κόστος παραγωγής, η ανάλυση έδειξε ότι δεν παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών µεταχειρίσεων της βιολογικής και της συµβατικής καλλιέργειας. 3. Τέλος, όσον αφορά στο ακαθάριστο κέρδος οι βιολογικές µεταχειρίσεις µε βίκο υπερέχουν στατιστικά σηµαντικά της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01, ενώ δεν παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της βιολογικής µεταχείρισης χωρίς λίπανση και της συµβατικής καλλιέργειας. Ανάλογη κατάσταση παρατηρείται και στον πίνακα 3 που αναφέρεται στο δεύτερο έτος πειραµατισµού ( ). α. Η απόδοση της βιολογικής µεταχείρισης µε αποµακρυνόµενο το βίκο υπερτερεί στατιστικά 7

9 σηµαντικά της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01, καθώς και η µεταχείριση µε ενσωµατούµενο το βίκο για το ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας, ενώ η συµβατική καλλιέργεια υπερτερεί σηµαντικά της βιολογικής χωρίς καµιά λίπανση επίσης για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01. β. Το µεταβλητό κόστος των βιολογικών µεταχειρίσεων, επίσης, δεν εµφανίζει στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε αυτό της συµβατικής καλλιέργειας. γ. Τέλος, το ακαθάριστο κέρδος των δύο βιολογικών µεταχειρίσεων µε το βίκο παρουσιάζεται στατιστικά σηµαντικά υψηλότερο της συµβατικής καλλιέργειας για επίπεδο σηµαντικότητας p< 0,01, ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της συµβατικής καλλιέργειας και της βιολογικής χωρίς λίπανση. Στα παραπάνω στατιστικά ευρήµατα θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ο έλεγχος των υπολοίπων (residuals) µε τις κατάλληλες µεθόδους δεν αποκάλυψε καµιά σηµαντική παραβίαση των υποθέσεων που διέπουν τη σωστή εφαρµογή του. Πέρα όµως από την αυξηµένη τιµή του βιολογικού βαµβακιού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επιδότησή του από τον Κανονισµό 2078/92 της Ε.Ε., ύψους 60 /στρέµµα. Το ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί στα προηγούµενα δεδοµένα για να προκύψει ολόκληρο το οικονοµικό όφελος του βιολογικού βαµβακιού. Ακόµη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το γενικότερο περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος (αέρας, έδαφος, νερό, υγεία, υγιεινή διατροφή κλπ.) από τη µη χρησιµοποίηση αγροχηµικών και λοιπών σκευασµάτων. Τέλος, θα πρέπει να λεχθεί ότι προκύπτει και µια ακόµη σηµαντική ωφέλεια από την παραγωγή και προσφορά του βίκου ως ζωοτροφή για την ενίσχυση του τοµέα της κτηνοτροφίας της χώρας µας αλλά και την εξοικονόµηση συναλλάγµατος. Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της συγκριτικής µελέτης της βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού στη διάρκεια της διετούς έρευνας έδειξαν και επιβεβαίωσαν για µια φορά ακόµη ότι η καλλιέργεια βιολογικού βαµβακιού µε χρήση του βίκου για λίπανση ή/και για δεύτερο εισόδηµα και δυνατή είναι και επικερδής για τους παραγωγούς αλλά και πολλαπλά ωφέλιµη για το περιβάλλον και την κοινωνία. Από καλλιεργητικής άποψης δεν παρουσιάστηκαν προβλήµατα µέσα στη διετία σε καµιά φάση της καλλιεργητικής περιόδου, ενώ από οικονοµικής άποψης η βιολογική καλλιέργεια µε χρήση του βίκου έδειξε υπεροχή σε πολλά σηµεία: Υπερτερεί σηµαντικά της συµβατικής σε απόδοση, αφού βρέθηκε να παράγει κιλά/στρέµµα περισσότερο σύσπορο βαµβάκι, ενώ η βιολογική µεταχείριση χωρίς καµιά λίπανση, όπως αναµένεται, είχε απόδοση µικρότερη της συµβατικής κατά 56 κιλά/στρέµµα. Το µεταβλητό κόστος παραγωγής σε όλες τις µεταχειρίσεις βιολογικής καλλιέργειας (0,41-0,42 /κιλό) βρέθηκε χαµηλότερο από το αντίστοιχο της συµβατικής καλλιέργειας (0,44 /κιλό), αλλά όχι 8

10 σηµαντικά χαµηλότερο. Αναφορικά µε το ακαθάριστο κέρδος, για ενιαία τιµή πώλησης του βαµβακιού, τα αποτελέσµατα είναι ακόµη πιο θετικά. Η µεταχείριση µε αποµακρυνόµενο το βίκο έχει το υψηλότερο ακαθάριστο κέρδος που φτάνει τα 170,4 /στρέµµα σε σχέση µε τη συµβατική που έχει 114,1 /στρέµµα, µια διαφορά ίση µε 56,3 /στρέµµα (ποσοστό 49%), στατιστικά σηµαντική. Μεγαλύτερο είναι και το ακαθάριστο κέρδος της µεταχείρισης µε ενσωµατούµενο το βίκο που φτάνει τα 131,2 /στρέµµα, δηλαδή µια υπεροχή έναντι της συµβατικής ίση µε 17,1 /στρέµµα (ποσοστό 14,1%), επίσης στατιστικά σηµαντική. Η βιολογική µεταχείριση χωρίς λίπανση έχει ακαθάριστο κέρδος ίσο µε 110 /στρέµµα, ήτοι χαµηλότερο µόνο κατά 4,1 /στρέµµα έναντι της συµβατικής (ποσοστό µόλις 3,7%), διαφορά στατιστικά µη σηµαντική. Τα αποτελέσµατα αυτά γίνονται ακόµη πιο θετικά για τη βιολογική καλλιέργεια, αν ληφθεί υπόψη αυξηµένη τιµή πώλησης του βιολογικού βαµβακιού, κατά 22% περίπου. Στην περίπτωση αυτή το ακαθάριστο κέρδος στη βιολογική καλλιέργεια γίνεται πολύ υψηλότερο ακόµα και στη µεταχείριση χωρίς λίπανση. Στα παραπάνω οφέλη θα πρέπει να προστεθούν και αυτά από τη µη χρησιµοποίηση των αγροχηµικών όπως: της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των ανθρώπων, της συµβολής στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας κλπ. για να προκύψουν τα συνολικά οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας βαµβακιού. Φυσικά δεν µπορεί να γίνει βιολογική καλλιέργεια βαµβακιού σε όλα τα εδάφη και µικροκλίµατα. Για το λόγο αυτό απαιτούνται προσεκτικά και σταθερά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή. Βασική προϋπόθεση για την καλλιέργεια βιολογικού βαµβακιού θεωρείται η αµειψισπορά για περιορισµό των ζιζανίων και ασθενειών, καθώς και η ανάπτυξη ενός υγιούς συστήµατος εµπορίας. Όλα τα παραπάνω θέµατα θα πρέπει να µελετηθούν σφαιρικά και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για µια σαφή και πλήρη ενηµέρωση των παραγωγών, των υπευθύνων φορέων (υπουργείων, οργανισµών, άλλων υπηρεσιών κλπ.), των συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών, των διεπαγγελµατικών οργανώσεων και κάθε ενδιαφερόµενου, µέσα από ένα δίκτυο ενηµέρωσης ώστε να προκύψουν τα πραγµατικά οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας του βαµβακιού για τη χώρα µας. Βιβλιογραφία Beltrao N. Vieria R. Braga R Future possibilities of organic cotton in Brazil, ICAC, September. Mae-Wan Ho Br. Paul s organic cotton and vegetable farm. Institute of Science in Society, Press release, November. Carter H Agriculrural sustainability: an overview and research assessment, California Agriculture, Vol. 43, No 3, May-June. Carter H The three R s of agricultural sustainability: reality, redirection and restrains. In: Alternative Agriculture Science Review, Special Publication No 16, Ames, Iowa., Council for Agricultural Sciences and Technology. 9

11 Cliessman S., Wwezey S., Al;ison J., Cochran J., Farrel J. Kluson R., Rosado-May f., Werner M Strawberry production system during conversion to organic management, California Agriculture, Vol. 44, No 4, July-August. Γαλανοπούλου Σ., Γεωργούδης Α., Καλµπουρτζή Κ., Κρυστάλλης Α., Λίγδα Χ., Μηλιάδου Ε., Παπαναγιώτου Ε., Φωτόπυλος Χ Βιολογική Γεωργία: Στόχοι Προοπτικές, Πρακτικά ηµερίδας ικτύου Βιολογικής Γεωργίας, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2001, σελ Eyhorn F Organic cotton farming contributes to poverty reduction, Swiss Federal Institute of Technology, Switzerland. Eyhorn F., Mader P., Ramakrishnhan M The impact of organic cotton farming on the livelihoods of smallholders, Research Report, Research Institute of Organic Agriculture, Switzerland. Ferrigno S., Ratter S.,Ton P.,Vodouhe D.,Williamson S., Wilson J Organic cotton: A new development path for African smallholders, Internatiomal Insttute for Environment and Development, Gatekeeperseries 120, London, U.K. Ferrigno S Organic cotton fiber report, Organic Exchange, Oakland, Spring. ICAC Recorder Limitations on Organic Cotton Production, March, 2003 ICAC Recorder Organic Cotton Production IV, December ICAC Recorder World Organic Cotton Production, December ICAC Organic cotton growing, Washington D C May 27. ICAC Recorder International Conference on Organic Cotton, December, Kirby A Organic farming a realistic choice. Science/Nature, BBC News, May Κιτσοπανίδης Γ Οικονοµική Ζωικής Παραγωγής: Αρχές, Εφαρµογές, Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Κιτσοπανίδης Γ. και Καµενίδης Χ Αγροτική Οικονοµική, Γ Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ. Klosky K., Tourte L., Swezy S Production practices and economic performance for organic cotton in the Northern San Joaquin Valley. Proceedings of the Beltwide Cotton Conference, National Cotton cancel of America, Memphis, January 8-12 Lampkin, Organic farming, Farming Press, U.K. Lampkin, «Organic farming: Sustainable Agriculture in practice», In: N. Lampkin and S. Padel (Eds),The economics of organic farming an international perspective, Cab International. Mygdakos Ε The development and use of a simulation model to study group farming systems for mechanical harvesting of cotton in Greece, PhD Thesis, University of Reading, U.K. Mygdakos E., Patsialis K. Voliotou F Comparison between conventional and organic cotton growing in Greece: Economics of four year studies. Proceedings of the world cotton research conference -2: New frontiers in cotton research, Athens, Greece, Serptember

12 Μυγδάκος Ε και Πατσιαλής Κ Συµβατική και οικολογική καλλιέργεια βαµβακιού: Οικονοµικά αποτελέσµατα, Πρακτικά ηµερίδας ικτύου Βιολογικής Γεωργίας, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2001, σελ Myers D. and Stolton S Organic Cotton: From Field to Final Product, PAN, London, U.K. Patronis V., Mavreas K., Sotiropoylos Y New Food Consumption Patterns, New Cooperative Patterns and Entrepreneurship: The Case of the "Agri-environmental Group of Western Greece", Paper presented at the Conference Vertical Markets and Cooperative Hierarchies: The Role of Cooperatives in the International Agri-Food Industry, M.A.I.Ch., Chania, Greece, 3-7 September Regulations No. 2092/91 και 2078/92, E.U. Roberts T Pesticides in drinking water, Shell Agriculture, Νο. 3. Ruttan V. Alternative Agriculture sustainability is not enough, in: Alternative Agricultural Science Review, Special Publication No. 16, Council for Agricultural Sciences and Technology, Ames, Iowa. Soth J Summary of the organic cotton symposium of November, 30 in Lucerne, Symposium zur Bio- Baumwolle, Swezey S and Goldman P Conversion of cotton production to certified organic management in the Northern San Joaquin Valley: Plant development, yield, quality and production costs, Poceedings of the Beltwide Cotton Conferences, National Cotton Council of America, P.O. Box 12285, Memphis, TN 38182, USA. Σωτηρόπουλος Ι. και Ντεµούσης Μ Η διατροφική κατανάλωση στην Ελλάδα την µεταπολεµική πεντηκονταετία Πρακτικά 7 ου συνεδρίου της ΕΤΑΓΡΟ µε θέµα «Η κοινωνία της υπαίθρου σε ένα µεταβαλλόµενο αγροτικό χώρο», Αθήνα Νοεµβρίου. Σωτηρόπουλος Ι. και Πατρώνης Β Επιχειρησιακό σχέδιο (Business plan) και χρηµατοοικονοµική διαχείριση της βιολογικής κτηνοτροφίας. ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Προβλήµατα και προοπτικές της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας», Αγροπεριβαλλοντική Οµάδα Βιοκαλλιεργητών ικτύου υτικής Ελλάδας, Αγρίνιο. Σωτηρόπουλος Ι, και Ντεµούσης Μ Η διεθνοποίηση και βιοµηχανοποίηση της ζήτησης και προσφοράς κτηνοτροφικών προϊόντων στην Ελλάδα. ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Προβλήµατα και προοπτικές της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας», Αγροπεριβαλλοντική Οµάδα Βιοκαλλιεργητών ικτύου υτικής Ελλάδας, Αγρίνιο. Τοn P Organic cotton experiments in Northern Benin, Proceedings of the world cotton research conference -2: New frontiers in cotton research, Athens, Greece, Serptember Φωτόπουλος χ., Παντζιος Χ., Τζουβελέκας Ε Συγκριτικό κόστος παραγωγής επιλεγµένων βιοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, Πρακτικά ηµερίδας ικτύου Βιολογικής Γεωργίας, Θεσσαλονίκη, 2 Φεβρουαρίου 2001, σελ

13 Fotopoulos C. and Pantzios C A comparative analysis of organic and conventional cotton production in Viotia Greece. Proceedings of the world cotton research conference -2: New frontiers in cotton research, Athens, Greece, Serptember , p ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οικονοµικά αποτελέσµατα βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού διετίας (µ.ο.) ( και ) Β ι ο λ ο γ ι κ ή κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α Είδος Με ενσωµατούµενο Βίκο Με αποµακρυνόµενο βίκο Χωρίς καµιά λίπανση (µάρτυρας) Συµβατική καλλιέργεια όδοση βαµβακιού λά/στρ.) ή βαµβακιού κιλό) 0,725 0,725 0,725 0,725 αθάριστη προσοδ. µβακιού ( /στρ.) 310,3 316,1 251,6 292,2 όδοση βίκου λά/στρ.) ή βίκου ( /κιλό) 0 0,2 0 0 αθάριστη πρόσοδ. ου ( /στρ.) νολική ακαθάρ. 310,3 349,1 251,6 292,2 όσοδος ( /στρ.) ν. µεταβλ. δαπαν. ραγωγής ( /στρ.) 179,1 178,8 141,6 178,1 ταβλητό κόστος ραγωγής ( /κιλό) 0,42 0,41 0,41 0,44 αθάριστο κέρδος στρ.) 131,2 170,3 110,0 114,1 ιπλέον πρόσοδος αυξηµένη τιµή 68,2 69,5 55,3 0 ά 22% ( /στρ.) 12

14 α ακαθάριστη σοδος ( /στρ.) ο ακαθάριστο δος ( /στρ.) 378,5 418,6 306,5 292,2 199,4 239,8 164,9 114,1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Στατιστικά στοιχεία αποτελεσµάτων βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού στο Νοµό Καρδίτσας την περίοδο Α π ό δ ο σ η Μεταβλητό Κ ό σ τ ο ς Ακαθάριστο Κέρδος Μεταχειρίσεις Κιλά/στρ. /κιλό /στρ. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Βιολογική καλλιέργεια µε 425 a 19,1 0,40 a 0, a 4,4 ενσωµατούµενο το βίκο Βιολογική καλλιέργεια µε 426 a 21,4 0,40 a 0, b 5,72 αποκρινόµενο το βίκο Βιολογική καλλιέργεια 335 b 24,5 0,40 a 0, c 2,58 χωρίς καµιά λίπανση Συµβατική καλλιέργεια 390 c 8,9 0,43 a 0, c 4,69 Τιµές στην ίδια στήλη µε τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Τιµές στην ίδια στήλη µε διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σηµαντικά για P < 0,01 13

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Στατιστικά στοιχεία αποτελεσµάτων βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας βαµβακιού στο Νοµό Καρδίτσας την περίοδο Α π ό δ ο σ η Κ ό σ τ ο ς Ακαθάριστο Κέρδος Μεταχειρίσεις Κιλά/στρ. /κιλό /στρ. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. µ.ο. τ.α. Βιολογική καλλιέργεια µε 430 a 13,1 0,44 a 0, a 1,83 ενσωµατούµενο το βίκο Βιολογική καλλιέργεια µε 445 b 9,3 0,42 a 0, b 1,85 αποµακρυνόµενο το βίκο Βιολογική καλλιέργεια 358 c 24,8 0,42 a 0, c 1,90 χωρίς καµιά λίπανση Συµβατική καλλιέργεια 414 d 8,9 0,45 a 0, c 2,16 Τιµές στην ίδια στήλη µε τον ίδιο εκθέτη δεν διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Τιµές στην ίδια στήλη µε διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σηµαντικά για P < 0,01 14

16 15

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος

Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας. Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Αρχές και φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας Δούμα Κατερίνα Γεωπόνος Στάδια εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας 1 ο στάδιο: 1920 Ξεκινούν οι πρώτοι προβληματισμοί από τον Αυστριακό Steiner που αγωνίζεται για

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή κατάλληλης αµειψισποράς Χρήση φυτών εδαφοκάλυψης: Το γεγονός ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αντικατασταθούν µε κοπριά και άλλα οργανικά λιπάσµ

Εφαρµογή κατάλληλης αµειψισποράς Χρήση φυτών εδαφοκάλυψης: Το γεγονός ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αντικατασταθούν µε κοπριά και άλλα οργανικά λιπάσµ ΟΡΓΑΝΙΚΟ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΒΑΜΒΑΚΙ 1. Εισαγωγή Ως οργανικό ή βιολογικό αναφέρεται το βαµβάκι που καλλιεργείται χωρίς τη χρήση συνθετικών ουσιών ή λιπασµάτων, ενώ υλικά που εξυπηρετούν αυτούς τους σκοπούς αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μ. Καπνιστού, Ε. Οξούζη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονοµικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα

Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα Εδαφοκάλυψησε αγροοικοσυστήµατα ρ. E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (.Ε) Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873, ekab@nagref-her.gr Τι είναι η εδαφοκάλυψη Εδαφοκαλυψη είναι η µέθοδος κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Η Γεωργία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία

econtentplus programme Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος Φυτπροστασία στη Βιολογική Γεωργία Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme http://www.organic-edunet.eu 1 Η Φυτοπροστασία στα πλαίσια της Βιολογικής Γεωργίας Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος PhD Γεωπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση.

Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Συμβατική και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιέργειας μήλου. Μια συγκριτική τεχνικοοικονομική ανάλυση. Οξούζη Ε. 1, Μέλφου Κ. 2 και Ε. Παπαναγιώτου 3 1 Εργαστήριο Γεωργικής Οικονομικής Έρευνας, Τομέας Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια

ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια ιαχείριση αγριόχορτων στην βιολογική αµπελοκαλλιέργεια (Συγγραφείς: Ι.Κακαµπούκη,.Μπιλάλης και Π.Θωµόπουλος) Τα αγριόχορτα-ζιζάνια αποτελούν, τόσο στην βιολογική όσο και στην συµβατική αµπελουργία, ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Συγκαλλιέργεια ψυχανθών με σιτηρά για παραγωγή ζωοτροφών Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Επικ.. Καθηγητής Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών Η οικονομική κρίση δημιούργησε χρηματο-οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Κερασιά. Τζουραµάνη Ε., Λιοντάκης Αγ., Σιντόρη Αλ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ., Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596 Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494

ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον. Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 ΒιολογικήΓεωργία Παρόν& Μέλλον Δ. Μπιλάλης Αν. Καθ. Βιολογικής Γεωργίας Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα bilalis@aua.gr, τηλ-φαξ 210 5294494 Ορισμός Ο όρος Οργανική Καλλιέργεια (Organic Agriculture ή Organic

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 5: Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ του ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών στους ΑΓΡΟΤΕΣ και στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ του ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών στους ΑΓΡΟΤΕΣ και στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ του ΕΘΙΑΓΕ- Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών στους ΑΓΡΟΤΕΣ και στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δρ Σίδερης Π. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ/ντής Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών Τηλ.: 210 2819059 Ε-mail: sid_theo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ευρώπη :

Η Γεωργία στην Ευρώπη : Συνέντευξη Τύπου 30 Αυγούστου 2005 Η Γεωργία στην Ευρώπη : ένας σηµαντικός Κλάδος της Οικονοµίας Claus Illing Πρόεδρος της BASF Ευρώπης - Προϊόντα Φυτοπροστασίας Η Αγορά της Φυτοπροστασίας στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11.1 Το γενικό πλαίσιο Όλες οι υπάρχουσες μελέτες συμφωνούν ότι ο πληθυσμός της Γης θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα είναι πάνω από 9 δισεκατομμύρια κατοίκους το

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες

Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες Προσεγγίσεις για Πράσινη ανάπτυξη στη Γεωργία της Κρήτης Έµφαση στις Βιο-καλλιέργειες από τον ρα Ευάγγελο Καπετανάκη, Καθηγητή Σχολής Τ. Γεωπονίας και Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Περιεχόµενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια. Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Πιλοτικοί Αγροί Ενεργειακών Καλλιεργειών στη Περιφέρεια της ΑΜΘ στα πλαίσια του ΠΕΠ Ευθυμία Αλεξοπούλου Γεωπόνος Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ Καρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2007 Εγκατάσταση Πιλοτικών Επιδεικτικών Αγρών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης

Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ. Γεώργιος Κουμπούρης ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην ελαιοκαλλιέργεια Δρ. Γεώργιος Ψαρράς, Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας

Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Σχολικός κήπος Πρακτικές βιολογικής γεωργίας Μιχαηλίδου Ειρήνη ΚΠΕ Λαυρίου ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Συμβατική γεωργία Ολοκληρωμένη γεωργία (διαχείριση) Παραδοσιακή γεωργία Φυσική γεωργία Αειφόρος γεωργία Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φασόλι. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Φασόλι. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας

Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε. Οργάνωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοµάζας για Εφαρµογές Μικτής Καύσης σε Λιγνιτικούς ΑΗΣ Προοπτικές για το Νοµό Φλώρινας Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 Επιµελητήριο Φλώρινας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας & Πολιτικής (ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Π.) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ 2000-2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα

Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Μάρκετινγκ βιολογικών αγροτικών προϊόντων H στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα Δρ Ιωάννα Γιαννούκου Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών Βασικοί ορισμοί Βιολογική γεωργία:

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση).

Η λίπανση της ελιάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ανόργανα λιπάσματα, είτε με οργανικά υλικά (ζωική κοπριά, κομπόστα ή χλωρή λίπανση). Λίπανση της Ελιάς Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλη ποικιλία εδαφικών τύπων. Η λίπανση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Φακή. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Φακή. Τζουραµάνη Ε., Ναβρούζογλου Π., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Σ Ι Κ Ο Σ Η Σ Α & Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Α Σ Ο Ν Α Γ Ρ Ο Σ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Κ Α Ι Ν Ο Σ Ο Μ Ι Ε Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Μ Ε Α Σ Ε Ι Δ Τ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τρόφιµα ασφαλή, υψηλής ποιότητας και µε παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον Ποια είναι η απάντηση; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ

Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος Σεπτεμβρίου Subtitle. Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Πανελλήνιο συνέδριο νέων αγροτών Ρόδος 23 25 Σεπτεμβρίου 2016 Subtitle Συντάκης Μιλτιάδης ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ Γεωργικές πρακτικές και αειφορία Ορθές γεωργικές πρακτικές Η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας

Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βέλτιστη χρήση των πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το ΓΠΑ στο πλαίσιο του έργου LIFE09

Διαβάστε περισσότερα