2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους». Μια διδακτική πρόταση για διαθεματικές προεκτάσεις στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ με χρήση του διαδικτύου. Μαριάνθη Γαϊτάνη Καθηγήτρια Φιλόλογος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί σκοπό έχει να εξωθήσει τους μαθητές σε μια κριτική έρευνα πάνω σε γεγονότα εμφύλιων αναμετρήσεων που συγκλόνισαν τον ελληνικό κόσμο από την αρχαιότητα έως και τον β Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να τους κάνει να βιώσουν έριδες και συγκρούσεις Ελλήνων αρχηγών πριν από κρίσιμες μάχες, με σκοπό στο τέλος μετά από συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των πέντε ομάδων, την εκπόνηση συνθετικής εργασίας με τη μορφή πολυτροπικού κειμένου για το αν τελικά έβλαψαν ή όχι αυτά τα φαινόμενα διχόνοιας και βίαιης αντιπαράθεσης τους Έλληνες και κατά πόσο άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Επιδιώκεται λοιπόν η διαχρονική εξέταση ενός θέματος, αλλά και η εναλλακτική θεώρησή του αξιοποιώντας το διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο project στηρίζεται στις αρχές της ερευνητικής ανακαλυπτικής μάθησης μέσα σε αυθεντικό περιβάλλον με κύριο στόχο την ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης. Τέλος οι μαθητές εξοικειώνονται με την ομαδική εργασία και τη συμπαραγωγή γραπτού λόγου με τον Επεξεργαστή Κειμένου. Αφόρμηση εκπόνησης του σεναρίου που περιγράφεται παρακάτω αποτελεί η διδασκαλία του 3ου Βιβλίου, (ενότητες 70 83) «ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ», στην Α Λυκείου που αναφέρεται στην εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαθεματικότητα, διαδίκτυο, μηχανή αναζήτησης, έριδες, δημιουργική, κριτική και συνθετική σκέψη, πολυπρισματικότητα, ενσυναίσθηση, ανακαλυπτική μάθηση. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αυξημένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, όπως φαίνεται και από τα προγράμματα [99]

2 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» σπουδών, της ικανότητας δηλαδή να διακρίνει κανείς το σημαντικό από το ασήμαντο, να αξιολογεί τις πληροφορίες, να διατυπώνει τεκμηριωμένες θέσεις, να διαχειρίζεται τις αντιφάσεις, να διακρίνει το γεγονός από το σχόλιο, ( Μαυροσκούφης, 2008 ) Η αξία της μελέτης της ιστορίας δε βρίσκεται ( πλέον ) στην απομνημόνευση μεμονωμένων γεγονότων του παρελθόντος, όσο στην εμβάθυνση των επιπέδων, που αποσκοπεί στην αποκάλυψη παραγόντων, δυνάμεων ή δομών που καθορίζουν την ιστορική διαδικασία, στη διασύνδεση των γεγονότων μεταξύ τους, στην ανασύνθεση της συνολικής δράσης του ανθρώπου και στην κατανόηση της δράσης αυτής ( Βακαλούδη, 2008 ). Είναι γεγονός ότι η αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδακτική της ιστορίας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής της γνώσης μέσα από ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό, να θέσει τη σχέση εκπαιδευτικού μαθητών σε νέες βάσεις από τη στιγμή που ο ρόλος του πρώτου παύει να είναι εκείνος του απλού διεκπεραιωτή της ύλης, του αξιολογητή και είναι πλέον εκείνος του συντονιστή της μαθησιακής διαδικασίας, του συνεργάτη και εμψυχωτή. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η πολυπρισματική προσέγγιση των γεγονότων, η εξήγηση, η διαθεματική προέκταση και εναλλακτική θεώρησή τους. Συχνά η δυνατότητα προσέγγισης της πληροφορίας μέσα από υπερκείμενο, εικαστικό υλικό, γραπτές πηγές, κ. α. καθιστούν τη μαθησιακή διαδικασία ευχάριστη και το υλικό προς επεξεργασία ελκυστικό και ενδιαφέρον. Επιπλέον οι ΤΠΕ συνέβαλλαν στην αλλαγή των δεδομένων επικοινωνίας και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη ενός νέου γραμματισμού, του τεχνολογικού ή ψηφιακού. Συγκεκριμένα με το λογισμικό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δημιουργούνται συνθήκες παραγωγής λόγου σε πραγματικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Επιπλέον ο Επεξεργαστής κειμένου και τα Προγράμματα Παρουσιάσεων ασκούν τους μαθητές στην συνεργατική παραγωγή κειμένου σε ψηφιακή μορφή, που το χαρακτηρίζει η ρευστότητα, η πολυτροπικότητα, η μη γραμμική οργάνωση του περιεχομένου, κειμένου με το οποίο μπορούν να πειραματίζονται μέχρι την τελική μορφή του. Επιτυγχάνεται τέλος η μεταφορά του κέντρου βάρους της διδασκαλίας στη διάρκεια της παραγωγής και πρόσληψης λόγου, στο πλαίσιο της οποίας ο ρόλος του διδάσκοντος μπορεί να είναι πιο ουσιαστικός και δημιουργικός (Κουτσογιάννης, 1999). ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ Αφόρμηση εκπόνησης του σεναρίου που περιγράφεται παρακάτω αποτελεί η διδασκαλία του 3 ου Βιβλίου, (ενότητες 70 83) «ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ», στην Α Λυκείου που αναφέρεται στην εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα, αλλά και ο «σχολιασμός της άποψης ότι η διχόνοια είναι η κατάρα της ελληνικής φυλής» (Ματακιάς 1994). Στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης είναι να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές στο γυμνάσιο από το μάθημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (Ομήρου Ιλιάδα, ραψ. Α, στ «μήνις Αχιλλέως»), της αρχαίας Ιστορίας [100]

3 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ (Ναυμαχία της Σαλαμίνας, Πελοποννησιακός Πόλεμος), της νεότερης Ιστορίας (Επανάσταση του Εμφύλιος / β παγκόσμιος πόλεμος-εμφύλιος), αλλά και να βιώσουν το ρόλο του ιστορικού ερευνητή και δημοσιογράφου στα πλαίσια της «ερευνητικής στρατηγικής», αξιοποιώντας πηγές και πληροφοριακό υλικό από το διαδίκτυο, για να συντάξουν στο τέλος άρθρο για την εφημερίδα του σχολείου τους προβληματιζόμενοι πάνω στο ερώτημα: «Οι έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους έβλαψαν τελικά τον τόπο μας και τα ήθη του και αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες κάθε προόδου;». Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές αιτιολογούν την άποψή τους. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: α) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, β) Ιστορία, γ) Νεοελληνική γλώσσα. ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ Οι μαθητές επιδιώκεται α) να βιώσουν, να μελετήσουν και να αξιολογήσουν τον εμφύλιο πόλεμο σαν διατοπικό και διαχρονικό φαινόμενο τουλάχιστον στην ελληνική ιστορία φτάνοντας ακόμη και στη «γνωστική σύγκρουση». β) να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη σπουδή του παρελθόντος ως παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας. γ) να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της επιλογής των κατάλληλων ιστορικών πηγών οι οποίες, φυσικά, θα μας επιτρέψουν την άντληση των επιθυμητών πληροφοριών. δ) να καλλιεργήσουν ιστορική ενσυναίσθηση, κριτική ιστορική σκέψη, ιστορική, πολιτική και εθνική συνείδηση με την αξιοποίηση του διαδικτύου. ε) να γνωρίσουν συγκλονιστικές περιόδους εμφυλίων πολέμων, το διπλωματικό παιχνίδι και τη συμφεροντολογική πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, τα πολιτικά πάθη και τις ιδεολογικές συγκρούσεις καθώς και τις ολέθριες συνέπειές τους. στ) να βιώσουν την ψυχολογία πολιτικών στρατιωτικών ηγετών πριν από κρίσιμες αναμετρήσεις. ζ) να μάθουν να κρατούν σημειώσεις για την εκπόνηση σύνθετων εργασιών και να ασκηθούν σε ενεργές μαθησιακές δραστηριότητες, όπως συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ιδεοθύελλα, συγκρίσεις διαφορετικών συμπερασμάτων, μικρή έρευνα πάνω στο θέμα ( Μαυροσκούφης 2008 ). ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ Οι μαθητές επιδιώκεται α) να καλλιεργήσουν τη διερευνητική μάθηση. [101]

4 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» β) να ενισχυθούν στο να αυτενεργούν και να πειραματίζονται. γ) να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας, διαλόγου και ομαδικότητας. δ) να οικοδομήσουν τη γνώση. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ Οι μαθητές επιδιώκεται α) να μάθουν να περιηγούνται σε σελίδες του διαδικτύου που σχετίζονται με το αντικείμενο που μελετούν. β) να ασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης και στην ορθή αξιοποίηση των λέξεων κλειδιών. γ) να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιλεκτικής εύρεσης ιστορικού υλικού στο διαδίκτυο. δ) να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης, επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. ε) να εντοπίζουν διαφορετικές πηγές, οπτικές και ερμηνείες και να μπορούν να μπορούν να τις αξιολογούν. στ) να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση 1. του Επεξεργαστή κειμένου και 2. του Προγράμματος Παρουσιάσεων. ζ)να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ προκειμένου να εμπλουτίσουν πολυμεσικά και αισθητικά τα κείμενά τους και τα εκφραστικά τους μέσα (πολυτροπικότητα). ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Αρχικά, η αλληλεπίδραση με τον Η/Υ βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν τη δεξιότητα της οθόνης. Επίσης προωθείται η ευρετική ανακαλυπτική μάθηση του Bruner. Σύμφωνα με τον Bruner η μάθηση περιλαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών και τη διαδικασία μετασχηματισμού των γνώσεων από τους ίδιους τους μαθητές. Στο σενάριο ακόμη βρίσκουν εφαρμογή και οι θεωρίες του κονστρουκτιβισμού σύμφωνα με τις οποίες οι διδασκόμενοι τελικά οικοδομούν τη νέα γνώση πάνω σε ήδη προϋπάρχουσες μέσα από υποθέσεις, συσχετισμούς και συναγωγή συμπερασμάτων. Πράγματι οι μαθητές εμπλέκονται σε συνθήκες ιστορικής έρευνας, καλλιεργούν την ιστορική κρίση και οικοδομούν την ιστορική γνώση διερευνητικά. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μέσα από τη συνδυαστική αναζήτηση και ουσιώδη συνεργασία, αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους, για να παράγουν συνεργατικά πολυτροπικά κείμενα. Τέλος μέσα από τη συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ενισχύουν τη δυνατότητά τους να διαμορφώσουν προσωπική άποψη και στάση. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διαδικασία του σχεδίου είναι εκείνος του διευκολυντή, καθοδηγητή προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν έννοιες και να διατυπώσουν συμπεράσματα με βάση τις αρχές του εποικοδομητισμού, αλλά και υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky). [102]

5 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: α)συζήτηση στην τάξη, υπομνήσεις και επισημάνσεις από τον εκπαιδευτικό πάνω σε γεγονότα ερίδων και συγκρούσεων που συγκλόνισαν τους Έλληνες, με αφορμή τον εμφύλιο στην Κέρκυρα, β) δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο, γ) εκπαίδευση μαθητών στην αξιολόγηση των ιστοσελίδων και στην κριτική των ιστορικών πηγών, δ) γνώσεις πάνω στη χρήση των μηχανών αναζήτησης, ε) βασικές γνώσεις επεξεργασίας κειμένου (Word) π. χ. αποθήκευση, εκτύπωση κειμένου, ικανοποιητικός χειρισμός των εργαλείων μορφοποίησης, ε) γνώσεις πάνω στο πρόγραμμα Παρουσιάσεων ( Power point ). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΗΓΕΣ: α) Σύνδεση στο διαδίκτυο, β) Φυλλομετρητής και συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές σελίδες και γ) το λογισμικό του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, δ) Επεξεργαστής κειμένου, ε) Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ( Power Point ), στ) τα Φύλλα εργασίας που αποτελούν οδηγό εργασίας για τους μαθητές, αφού τους δίνουν οδηγίες πλοήγησης στο λογισμικό και στο διαδίκτυο, στ) τετράδιο στο οποίο οι μαθητές θα κρατούν σημειώσεις (αυτό μπορεί να γίνει και σε ένα αρχείο word, φυλασσόμενο στην επιφάνεια εργασίας), ζ) Τα σχολικά εγχειρίδια ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ και ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ( σ ). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Η παρούσα διδακτική πρόταση υλοποιείται σε πέντε (5) φάσεις. Η κατανομή των ωρών ανά φάση είναι ως εξής: Α Φάση : Ένα δίωρο (02) Β Φάση και Γ Φάση: Ένα δίωρο (02) Δ Φάση: Μία ώρα (01) Ε ΦΑΣΗ: Ένα δίωρο (02) Στην πρώτη φάση γίνεται η προετοιμασία των μαθητών και ο χωρισμός των ομάδων, στη δεύτερη και Τρίτη φάση η πλοήγηση των μαθητών στο διαδίκτυο, η εξοικείωσή τους με τις σελίδες α) (συγκεκριμένα τη μηχανή αναζήτησης), β) και η συλλογή υλικού για την εκπόνηση των εργασιών που προβλέπουν τα φύλλα εργασίας, στην τέταρτη η παρουσίασή των εργασιών και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και στην Πέμπτη η παραγωγή λόγου. Α ΦΑΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ Αφού οι μαθητές διδαχτούν από το 3 ο Βιβλίο, «ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ» τις ενότητες 70 83, με αφορμή το γεγονός του εμφυλίου στην Κέρκυρα καλούνται σε ένα δίωρο να αναφερθούν σε παρόμοια γεγονότα ερίδων και συγκρούσεων που συγκλόνισαν τους Έλληνες, όπως τα διδάχτηκαν στο μάθημα της Ιστορίας και της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, ενώ ο [103]

6 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες υπομνήσεις και επισημάνσεις, όπου χρειάζεται. Χωρίζονται σε ομάδες 5 ατόμων με ανομοιογενή σύνθεση ως προς τις μαθησιακές ικανότητες, αλλά σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει ένας, τουλάχιστον, μαθητής με καλή γνώση χειρισμού των ΤΠΕ. Β ΚΑΙ Γ ΦΑΣΗ: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / Α ΟΜΑΔΑ. Στη φάση αυτή, η οποία διαρκεί 1 δ. ω. οι μαθητές πλοηγούνται στο διαδίκτυο για να εξοικειωθούν με τις σελίδες / και να συλλέξουν υλικό για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων που προβλέπουν τα φύλλα εργασίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές της Α Ομάδας κάνουν χρήση της μηχανής αναζήτησης του και επισκέπτονται από τα αποτελέσματα συγκεκριμένες σελίδες. Στη συνέχεια μελετούν το πληροφοριακό υλικό, βιώνουν τη «μήνιν» του Αχιλλέα μέσα από το φραστικό παραλήρημα κατά του Αγαμέμνονα, ερευνούν και συζητούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικών κινήτρων ή ψυχογενών αιτιών που οδήγησαν τους δύο ήρωες στο να εκδηλώσουν αυτή τη συμπεριφορά φθάνοντας στην ενσυναίσθηση. Πλοηγούνται επίσης στην ιστοσελίδα επιλέγουν Γεωμετρική Περίοδος, Πολιτική και εξετάζουν αν η σύγκρουση των δύο ανδρών οφείλεται σε αλλαγές στους πολιτικούς θεσμούς κατά τα γεωμετρικά χρόνια. Προσπαθούν τέλος να δώσουν απάντηση στο ερώτημα: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Αχιλλέας δεν απείχε από τη μάχη των Αχαιών κατά των Τρώων. Κρατούν σημειώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχουν δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας και παραγουν συνεργατικά πολυτροπικό κείμενο για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους. ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ / Β ΟΜΑΔΑ Η Β Ομάδα κάνει χρήση της μηχανής αναζήτησης της σελίδας και επισκέπτεται από τα αποτελέσματα συγκεκριμένους ιστοχώρους. Οι μαθητές διαβάζουν τα σχετικά κείμενα και προσπαθούν να βιώσουν το κλίμα που επικρατούσε στο συνέδριο των αρχηγών λίγο πριν τη Ναυμαχία στη Σαλαμίνα, ερευνούν και συζητούν το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικών κινήτρων ή ψυχογενών αιτιών που οδήγησαν Θεμιστοκλή και Ευρυβιάδη στο να εκδηλώσουν αυτή τη συμπεριφορά, μελετούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επικράτησε η τελική απόφαση, ενώ προβληματίζονται πάνω στο ερώτημα για το τι θα συνέβαινε αν στο συγκεκριμένο συνέδριο δεν είχε επικρατήσει η άποψη του Θεμιστοκλή φθάνοντας στην ενσυναίσθηση. Κρατούν σημειώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχουν δημιουργήσει και παράγουν συνεργατικά πολυτροπικό κείμενο για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Γ ΟΜΑΔΑ [104]

7 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η Γ Ομάδα κάνει χρήση της μηχανής αναζήτησης του και επισκέπτεται από τα αποτελέσματα συγκεκριμένες σελίδες. Πλοηγείται ακόμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιλέγουν: Κλασσική Περίοδος Αθήνα, Πολιτική και αναζητά πληροφορίες για τα αίτια και τις αφορμές που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τις συνέπειές του σ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικό ηθικό θηριωδίες και έκτροπα ανθρώπινες απώλειες, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό) και κρατούν σημειώσεις σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ τους. Τα μέλη της ομάδας συζητούν πάνω στα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου και αξιολογούν τους λόγους για τους οποίους ο πόλεμος αυτός άσκησε καταλυτική επίδραση στον ελληνικό κόσμο του 5 ου αι. μ. Χ. καταλήγοντας τεκμηριωμένα στον σημαντικότερο. Τέλος οι μαθητές συντάσσουν κείμενο το οποίο θα σταλεί με σε σχολείο του εξωτερικού (με το οποίο συνεργάζεται το σχολείο τους) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του πολέμου. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 21 Δ ΟΜΑΔΑ Η Δ Ομάδα κάνει χρήση της μηχανής αναζήτησης του και επισκέπτεται από τα αποτελέσματα συγκεκριμένες σελίδες. Πλοηγείται ακόμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση Από τη στήλη ΝΕΟΤΕΡΑ οι μαθητές επιλέγουν: Η συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , ΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ και στη συνέχεια κάνουν κλικ στο σύνδεσμο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην κορυφή της σελίδας. Αριστερά της σελίδας επιλέγουν: Νέοι παράγοντες, Προεπαναστατική ηγεσία, Πολιτική ένταση, Εμφύλιες συγκρούσεις, Γ Δ Εθνοσυνέλευση και συγκεντρώνουν πληροφορίες για τα αίτια της δημιουργίας κομμάτων στην Ελλάδα, τους αρχηγούς, τα μέλη, τους στόχους, την ιδεολογία τους, καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις τους στη συνοχή των επαναστατημένων Ελλήνων, ακόμη πληροφορίες για τα αίτια και τα αποτελέσματα του Εμφυλίου των Ελλήνων στο διάστημα σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Τέλος αξιολογώντας τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και ασκώντας την αφαιρετική και κριτική τους σκέψη συνθέτουν μία σύντομη παρουσίαση με θέμα: «Ο ελληνικός Εμφύλιος του » που προορίζεται για σχολική εορτή : ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Ε ΟΜΑΔΑ Οι μαθητές της Ε Ομάδας πλοηγούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου και του Β Παγκοσμίου Πολέμου, Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ( ), επιλέγουν στο πάνω μέρος της σελίδας αντίσταση και από την αναδυόμενη [105]

8 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» λίστα Η αρχή της κρίσης, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την έλλειψη ομοψυχίας μεταξύ των Ελλήνων που στρατεύτηκαν στον εθνικό αγώνα κατά του Γερμανού Κατακτητή. Επίσης μελετούν τα ιδρυτικά των αντιστασιακών οργανώσεων που θα βρούν επιλέγοντας το σύνδεσμο ΠΗΓΕΣ. Επιπλέον οι μαθητές επισκέπτονται α) τη σελίδα και κάνουν χρήση της μηχανής αναζήτησης και β) τη σελίδα αντλώντας πληροφορίες για τα αίτια και τα αποτελέσματα του Εμφυλίου των Ελλήνων στο διάστημα σε ηλεκτρονικό αρχείο που δημιούργησαν στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Τέλος συνθέτουν ένα κείμενο που θα σταλεί με σε σχολείο ευρωπαϊκής χώρας με το οποίο επικοινωνούν και συνεργάζονται στα πλαίσια μιας εργασίας που αφορά σκοτεινές σελίδες από τη νεότερη ιστορία των χωρών στις οποίες ζουν. Δ ΦΑΣΗ: Σε αυτή τη φάση οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες που εκπόνησαν ανά ομάδα και ακολουθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Οι έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους έβλαψαν τελικά τον τόπο μας και τα ήθη του και αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες κάθε προόδου;» Σε κάθε περίπτωση βέβαια αιτιολογούν την άποψή τους και κρατούν σημειώσεις. Εδώ ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει το ρόλο του συντονιστή της συζήτησης, σε καμία όμως περίπτωση δεν παρεμβαίνει, για να επιβάλλει τις απόψεις του, παρά μόνο όταν αντιληφθεί ότι διασαλεύονται οι αρχές του διαλόγου. Τέλος ενθαρρύνει το διάλογο, κάνει επισημάνσεις και διευκρινήσεις, όταν του ζητηθεί. Ε ΦΑΣΗ: Στην πέμπτη φάση οι μαθητές παράγουν συνεργατικά ψηφιακό κείμενο άρθρο με δικό τους τίτλο για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους και με θέμα: «Οι έριδες και συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους έβλαψαν τελικά τον τόπο μας και τα ήθη του και αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες κάθε προόδου;» Σε κάθε περίπτωση βέβαια αιτιολογούν την άποψή τους. Για τη συγγραφή του κειμένου τους στηρίζονται στο υλικό των εργασιών τους καθώς και στις σημειώσεις που κράτησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης βιώνοντας το ρόλο του ιστορικού ερευνητή και δημοσιογράφου. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΤΡΩΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (Η «ΜΗΝΙΣ» ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ) - Α ΟΜΑΔΑ [106]

9 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1/ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη μηχανή αναζήτησης να πληκτρολογήσετε: Αχιλλέας Αγαμέμνων και από τα αποτελέσματα να επιλέξετε: α) ANA-MPA-cultur από τη 3 η σελίδα των αποτελεσμάτων. Να μελετήσετε το απόσπασμα από τη ραψωδία Α(στ ), για να θυμηθείτε και να βιώσετε τη «μήνιν» του Αχιλλέα μέσα από το φραστικό παραλήρημα κατά του Αγαμέμνονα. Τι είναι εκείνο που τον έχει εξοργίσει; Να κρατήσετε σημειώσεις σ ένα ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο θα διατηρείτε στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας. β) ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ Smoking Knight από την 3 η σελίδα των αποτελεσμάτων. Να μελετήσετε το κείμενο και να κρατήσετε σημειώσεις για τα αποτελέσματα του θυμού του Αχιλλέα στο ηλεκτρονικό αρχείο που ήδη δημιουργήσατε. γ) Στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας υπάρχει φάκελλος αρχείων Word. Να ανοίξετε εκείνο με το όνομα: «Persa» και να μελετήσετε το κείμενο κρατώντας σημειώσεις για τα αποτελέσματα του θυμού του Αχιλλέα καθώς και για τους λόγους που τον έκαναν να επιστρέψει στη μάχη στο ίδιο ηλεκτρονικό αρχείο. (Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης: Αχιλλέας Αγαμέμνων μπορείτε να επιλέξετε και να μελετήσετε κι άλλες σελίδες που αναφέρονται στη «μηνι» του Αχιλλέα, στα αποτελέσματά της για την έκβαση των ελληνικών πραγμάτων στην Τροία και στους λόγους που έκαναν τον ήρωα να επιστρέψει στη μάχη). δ) Στη μηχανή αναζήτησης να πληκτρολογήσετε: Ιλλιάδα-Βικιπαίδεια. Στη συνέχεια κάντε κλικ στους συνδέσμους: 2.1 Η διαφωνία Αχιλλέα και Αγαμέμνονα και η οργή του Αχιλλέα, 2.2 Η εξέλιξη των αναμετρήσεων μέχρι την πρώτη πρεσβεία στον Αχιλλέα, 2.3 Η επέλαση των Τρώων, 2.4 Η αριστεία και ο θάνατος του Πάτροκλου, 2.5 Η επιστροφή του Αχιλλέα. Να διαβάσετε τα κείμενα με τις ενεργές λέξεις και να κρατήσετε σημειώσεις για τα αποτελέσματα του θυμού του Αχιλλέα καθώς και για τους λόγους που τον έκαναν να επιστρέψει στη μάχη στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε δημιουργήσει. 2/ Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας θέματα προσωπικής «τιμής» στους αρχαίους Έλληνες και από τα αποτελέσματα να επιλέξετε ΕΧΕΤΛΑΙΟΣ Ήρωας. Μελετήστε από το έργο του Ι. Συκουτρή το κείμενο που αναφέρεται στην ηρωική αντίληψη της ζωής). Με βάση τα όσα διαβάσατε προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τη στάση του Αχιλλέα. Να κρατήσετε σημειώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε δημιουργήσει. 3/ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: επιλέξτε τους συνδέσμους: Γεωμετρικά χρόνια, Πολιτική και εξετάστε αν η σύγκρουση των δύο ανδρών οφείλεται σε αλλαγές στους πολιτικούς θεσμούς κατά τα γεωμετρικά χρόνια. Να κρατήσετε σημειώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο που έχετε δημιουργήσει. [107]

10 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δικαιολογείται η στάση αποχής του Αχιλλέα από τη μάχη; Πότε και γιατί επέστρεψε σ αυτή; (Στην απάντησή σας να λάβετε υπ όψη τα ζητήματα τιμής για τους αρχαίους Έλληνες ). Μήπως τα αίτια της φοβερής σύγκρουσης των δύο ανδρών θα πρέπει να αναζητηθούν σε κοινωνικοπολιτικές μεταβολές που συντελέστηκαν κατά τα γεωμετρικά χρόνια; Δικαιολογείται μια τέτοια στάση και μάλιστα από αρχηγούς που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των στρατιωτών τους αλλά και ολόκληρης της εκστρατείας των Ελλήνων στην Τροία; Ποιες οι συνέπειες της στάσης Αχιλλέα και Αγαμέμνονα για την έκβαση των ελληνικών πραγμάτων στην Τροία; Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ο Αχιλλέας δεν απείχε από τη μάχη των Αχαιών κατά των Τρώων και γιατί; Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις να συνθέσετε ένα κείμενο με δικό σας τίτλο που θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας. Το κείμενό σας μπορείτε να το εμπλουτίσετε με εικόνες που θα αναζητήσετε από το αναγράφοντας πάντα την πηγή προέλευσης του υλικού σας. ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Β ΟΜΑΔΑ 1/Βρίσκεστε στην ιστοσελίδα Στη μηχανή αναζήτησης να πληκτρολογήσετε: Θεμιστοκλής Ευρυβιάδης και από τα αποτελέσματα να επιλέξετε: α) Ευρυβιάδης-Βικιπαίδεια και διαβάστε το κείμενο. β) Ευρυβιάδης- Live-Pedia και διαβάστε το κείμενο. γ) Σαλαμίνα: Να μελετήσετε το κείμενο: Η μάχη σύμφωνα με τον Πλούταρχο και στη συνέχεια τα γεγονότα της Σαλαμίνας σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το Διόδωρο το Σικελίώτη και τον Αισχύλο επιλέγοντας τους κατάλληλους συνδέσμους στο πάνω μέρος της σελίδας. (Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης: Θεμιστοκλής Ευρυβιάδης μπορείτε να επιλέξετε και να μελετήσετε κι άλλες σελίδες που αναφέρονται στα γεγονότα της Σαλαμίνας, εστιάζοντας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων πριν τη ναυμαχία καθώς και στα αποτελέσματά τους για την έκβαση της κρίσιμης αναμέτρησης). 2/ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα κάντε κλικ διαδοχικά στους συνδέσμους: Γεωμετρικά χρόνια, Εξωτερικές σχέσεις, Σαλαμίνα και μελετήστε το υπερκείμενο που αναφέρεται στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας και στις ενέργειες των Περσών μετά τη νίκη των Ελλήνων. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤι κλίμα επικρατούσε στο συνέδριο των Ελλήνων πριν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και για ποιο λόγο; Τελικά ποια άποψη επικράτησε και πώς; Επηρέασε αυτή η απόφαση το αποτέλεσμα της ναυμαχίας; Δικαιολογείτε τη στάση του Θεμιστοκλή και του Ευρυβιάδη στο συνέδριο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τους Πέρσες; Ποιους κινδύνους εγκυμονούσε αυτή η στάση των δύο αρχηγών για τους Έλληνες μπροστά στην περσική απειλή; Τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν επικρατουσε η άποψη του [108]

11 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Θεμιστοκλή και γιατί; Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις να συνθέσετε ένα κείμενο με δικό σας τίτλο το οποίο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας. Το κείμενο αυτό μπορείτε να το εμπλουτίσετε με εικόνες που θα αναζητήσετε από το αναγράφοντας πάντα την πηγή προέλευσης του υλικού σας. Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Γ ΟΜΑΔΑ (Στους επόμενους συνδέσμους να αναζητήσετε πληροφορίες για τα αίτια και τις αφορμές που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, τις συνέπειές του σ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (κοινωνικό ηθικό θηριωδίες και έκτροπα - ανθρώπινες απώλειες, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό) και να κρατήσετε σημειώσεις σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας. 1/ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Από τη στήλη ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ επιλέξτε Κλασσική Περίοδος, Κλασική Περίοδος Αθήνα, Πολιτική, διαβάζετε τη σελίδα και στο τέλος της κάντε κλικ στο σύνδεσμο επόμενη σελίδα. Στη συνέχεια επιλέγετε Συμμαχία της Δήλου, μελετάτε το κείμενο και κάνετε κλικ στην ενεργή λέξη Περικλής, Αθηναϊκή ηγεμονία, και στο τέλος της σελίδας επόμενη σελίδα. Ακολούθως επιλέγετε τους συνδέσμους: Κυζίκου, Νικία, Αλκιβιάδη, Τριάκοντα τυράννων. 2/ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογήστε: Πελοποννησιακός Πόλεμος και από τα αποτελέσματα επιλέξτε: α) από την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος - Athens Info Guide β) από την δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων Πελοποννησιακός Πόλεμος - Βικιεπιστήμιο και από τον πίνακα με τα βιβλία της Ιστορίας του Θουκυδίδη να επιλέξετε Βιβλίο 1 και από τον Πίνακα περιεχομένων, 1. Προοίμιον, 2. Τα Κερκυραϊκά, 3. Ανάδειξις των Αθηναίων εις μεγάλην δύναμιν ( ), 4. Συνέλευσις των μελών της Πελοποννησιακής Συμμαχίας, 5.Αλληλοκατηγορίαι Αθηναίων και Λακεδαιμονίων δια παλαιότερα γεγονότα. γ) από τη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων Ιστορία της Αρχαίας Αθήνας - Τα χρόνια του Περικλή. δ) από την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων iβ Θέμα Θουκυδίδης και πελοποννησιακός πόλεμος. (Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης Πελοποννησιακός Πόλεμος μπορείτε να επιλέξετε και να μελετήσετε κι άλλες σελίδες που αναφέρονται στα γεγονότα αυτού του πολέμου που συγκλόνισε τον ελληνικό κόσμο). ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με βάση το υλικό που συγκεντρώσατε να εξηγήσετε γιατί και πώς ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών και ποιος ήταν ο σημαντικότερος λόγος [109]

12 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» για τον οποίο το γεγονός αυτό άσκησε καταλυτική επίδραση στον ελληνικό κόσμο τον 5 ο αι. π. Χ. Στη συνέχεια να συντάξετε κείμενο το οποίο θα σταλεί με σε σχολείο του εξωτερικού (με το οποίο συνεργάζεται το σχολείο σας ) με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του πολέμου. Το κείμενό σας μπορεί να εμπλουτιστεί με εικόνες από το αναγράφοντας πάντα την πηγή προέλευσης του υλικού σας. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ `21 Δ ΟΜΑΔΑ 1/ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στη μηχανή αναζήτησης να πληκτρολογήσετε: Εμφύλιος επανάσταση 1821 και από τα αποτελέσματα να επιλέξετε: α) από την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων Τα πολιτικά κόμματα κατά την Επανάσταση του Μελετήστε το κείμενο και συγκεντρώστε πληροφορίες για τα αίτια δημιουργίας κομμάτων στην Ελλάδα, τους αρχηγούς, τα μέλη τους στόχους, την ιδεολογία τους, καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις τους στη συνοχή των επαναστατημένων Ελλήνων σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας. β) από την πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων Κατηγορία: Ελληνική Επανάσταση του Βικιπαίδεια, κάντε κλικ στο ενεργό σύνδεσμο Ελληνικός Εμφύλιος και συγκεντρώστε πληροφορίες για τα αίτια και τα αποτελέσματα του Εμφυλίου των Ελλήνων στο διάστημα στο ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήσατε. 2/ Μπορείτε τέλος να συγκεντρώσετε κι άλλες πληροφορίες για τον Εμφύλιο επισκεπτόμενοι την ηλεκτρονική διεύθυνση Από τη στήλη ΝΕΟΤΕΡΑ επιλέξτε Η συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους, Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ , ΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ενεργό σύνδεσμο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην κορυφή της σελίδας. Αριστερά της σελίδας επιλέξτε: Νέοι παράγοντες, Προεπαναστατική ηγεσία, Πολιτική ένταση, Εμφύλιες συγκρούσεις, Γ και Δ Εθνοσυνέλευση και συγκεντρώστε πληροφορίες για τα αίτια και τα αποτελέσματα του Εμφυλίου των Ελλήνων στο διάστημα στο ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήσατε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με βάση το υλικό που συγκεντρώσατε να συνθέσετε μία σύντομη παρουσίαση με θέμα «Ο ελληνικός Εμφύλιος του ». Για την παρουσίασή σας μπορείτε να αναζητήσετε εικόνες από την ηλεκτρονική σελίδα και φωτογραφικό υλικό από τη διεύθυνση αναγράφοντας πάντα την πηγή προέλευσης του υλικού σας. Η εργασία σας μπορεί να προβληθεί σε σχολική εορτή στα πλαίσια εορτασμού της 25 ης Μαρτίου : ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ Ε ΟΜΑΔΑ 1/ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση [110]

13 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Από τη στήλη ΝΕΟΤΕΡΑ επιλέξτε Η Ελλάδα του Μεσοπολέμου και του Β Παγκοσμίου Πολέμου, κάντε κλικ στο εικονίδιο της ελληνικής σημαίας, στη συνέχεια κλικ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ( ), στο πάνω μέρος της σελίδας αντίσταση και από την αναδυόμενη λίστα επιλέξτε Η αρχή της κρίσης. Να μελετήσετε τη σελίδα και να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την έλλειψη ομοψυχίας μεταξύ των Ελλήνων που στρατεύτηκαν στον εθνικό αγώνα κατά του Γερμανού Κατακτητή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε μελετώντας τα ιδρυτικά των αντιστασιακών οργανώσεων που θα βρείτε επιλέγοντας το σύνδεσμο ΠΗΓΕΣ. Κρατήστε σημειώσεις σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας. 2/Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διευθύνση: α) μελετήστε το υπερκείμενο και από το σύνδεσμο Επίσημα κείμενα το «Δόγμα Τρούμαν », το «Δόγμα Τρούμαν », στο οποίο παραθέτονται στοιχεία για την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα (οικονομική και πολιτική) μετά την αποχώρηση των Γερμανών και το «Διάταγμα αποστράτευσης ». Στη συνέχεια επιλέγοντας αριστερά Συνδέσεις, You Tube μπορείτε να δείτε το βίντεο: Greek Civil War in Greece 1944, καθώς και άλλα βίντεο που αναφέρονται στην ίδια περίοδο. 3/Επισκεφτείτε το Έπειτα να πληκτρολογήσετε στη μηχανή αναζήτησης: Αποτελέσματα Εμφυλίου Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης αυτής να επιλέξετε: α) από τη δεύτερη σελίδα των αποτελεσμάτων Παλιννόστηση και Κοινωνικός Αποκλεισμός Μ Βεργέτη που αναφέρεται στο ζήτημα των πολιτικών προσφύγων που προέκυψε από το φοβερό εμφύλιο του και β) pathfinder clubs ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ. Να μελετήσετε τις συγκεκριμένες σελίδες για να αντλήσετε πληροφορίες για τα αίτια που οδήγησαν στον Εμφύλιο καθώς και τα αποτελέσματά του. Να κρατήσετε σημειώσεις στο ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργήσατε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με βάση το υλικό που συγκεντρώσατε να συνθέσετε ένα κείμενο που θα σταλεί με σε σχολείο ευρωπαϊκής χώρας με το οποίο επικοινωνείτε και συνεργάζεστε στα πλαίσια μιας εργασίας που αφορά σκοτεινές σελίδες από τη νεότερη ιστορία των χωρών στις οποίες ζείτε. Μέσα από το κείμενό σας ενημερώνετε για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση του Γερμανού Κατακτητή και τους σημαντικότερους λόγους που οδήγησαν στην Εμφύλια διαμάχη του Το κείμενό σας μπορείτε να το εμπλουτίσετε με εικόνες από το αναγράφοντας πάντα την πηγή προέλευσης του υλικού σας. [111]

14 «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Στηριζόμενοι στο υλικό των εργασιών που εκπονήσατε σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας που σας δόθηκαν καθώς και στις σημειώσεις που κρατήσατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, να συντάξετε άρθρο που προορίζεται για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας με δικό σας τίτλο προβληματιζόμενοι πάνω στο ερώτημα: «Οι έριδες και οι συγκρούσεις των Ελλήνων ανά τους αιώνες πριν από σημαντικές στρατιωτικές αναμετρήσεις, αλλά και σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους έβλαψαν τελικά τον τόπο μας και τα ήθη του και αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες κάθε προόδου;» Πιστεύετε τελικά ότι όλες αυτές οι αψιμαχίες και εμφύλιες διαμάχες ακόμη και μετά την απομάκρυνση κάποιου κατακτητή τελικά έβλαψαν ή ωφέλησαν τους Έλληνες; Σε κάθε περίπτωση να τεκμηριώσετε τις απόψεις σας. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Οι μαθητές μπορούν από τη σελίδα:http://www.fhw.gr/chronos/, Αρχαϊκή περίοδος, πολιτική, εσωτερικές συγκρούσεις να μελετήσουν και άλλες περιπτώσεις εμφύλιων συγκρούσεων των Ελλήνων επιλέγοντας Α Ιερός Πόλεμος, 2 Μεσσηνιακοί πόλεμοι, Ο Πόλεμος για την Κατοχή του Ληλάντιου πεδίου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ματάκιας Α., Η ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ, (Μια πολυδιάστατη προσέγγισή της), ΒΟΛΟΣ 1994, σ Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. (Τεύχος 3, ΠΕ02), ΙΤΥ, Πάτρα, Απρίλιος [Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης: Διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης]. 3. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Επιμορφωτικό υλικό για το Ειδικό μέρος του Προγράμματος σπουδών Ειδικότητα ΠΕ ΥΠΕΠΘ και ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο (Σχ. Έτος ). [112]

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας

Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα. Το γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου αφορά στο μάθημα της ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ.

ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΣΕΝΑΡΙΟ: ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ. ΤΙΤΛΟΣ: H ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΑΞΗ: Γ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΡΟΝΟΣ: 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα:

Εκπαιδευτικό σενάριο. Ταυτότητα: Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα: Τίτλος: Επί ασπαλάθων του Σεφέρη Τάξη: Β Λυκείου Δημιουργός: Ποντίκη Μαρία Το σενάριο δοκιμάστηκε στην τάξη. Διδακτικές ώρες : 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Η χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διδακτική παρέμβαση 2-3 ωρών στο μάθημα της Λογοτεχνίας της Β Λυκείου και συγκεκριμένα στο κείμενο «Ζάβαλη Μάϊκω» του Στρατή Μυριβήλη με αξιοποίηση ΤΠΕ (χρήση αρχείων power point, διαδικτύου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)»

«Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ κλάδου ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ «Ευριπίδη ΕΛΕΝΗ (ένα επαναληπτικό μάθημα)» Σενάριο στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ

Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση. Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Πώς η διαμάχη για τις Εικόνες κατέληξε σε μάχη για τη γνώση Αναστάσιος Παπάς Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Mth, Επιμορφωτής Β Επιπέδου ΤΠΕ Εισαγωγικά «Η ιστορία είναι η συστηματική μελέτη των ανθρώπων στο παρελθόν»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη

Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική - Έρευνα - Πράξη Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010 ηρητήριο _2010 1 Τα πολυτροπικά κείμενα ως εργαλείο προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου;

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου; συνέχεια τη χρονολογία 1821. Στο χάρτη που ανοίγεται μπροστά σας εντοπίστε τις ενότητες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο (Η Ευρωπαϊκή Διπλωματία το 1821, Φιλελληνισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές

Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. 1 ΤΙΤΛΟΣ Μουσεία: Γνωριμία-στάσεις-συμπεριφορές 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ιστορία, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νεοελληνική Γλώσσα 1.3 ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ TEACHERS4EUROPE 1o 12/Θ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.ΣΧ. Π.Α. (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) Υπεύθυνη εκπ/κος: Σοφία Σιμιτζόγλου Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τίτλος εργασίας 3 2. Τάξη, Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές)

Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (με εφαρμογές) Δημήτρης Κ. Μαυροσκούφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία

10o Μάθημα. Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία 10o Μάθημα Εφαρμογή καλών πρακτικών στη διδασκαλία Καλή πρακτική (best practice)?? Ό,τι «δουλεύει» σε μία κατάσταση ή σε ένα περιβάλλον Καλή πρακτική στη εκπαίδευση Δράση που δίνει ευκαιρίες σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης

3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης 236 3. Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων Δ. Κουτσογιάννης Σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πλήρης καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης σε όλα της τα μέρη, από την ταυτότητα των

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 2. Γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία 3. Τάξη: Α 4. Μάθημα: Φωτοσύνθεση 5. Γενική ενότητα: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 6. Προβλεπόμενος χρόνος:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας

«Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Περιδιάβαση στα Τρίκαλα του χτες μέσα από παλιές φωτογραφίες». Σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Όταν οι βάσεις συνάντησαν τα άλατα 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ελένη του Σεφέρη ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας β λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης. Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ηλεκτρονική ιαχείριση Τάξης Οδηγίες χρήσης για τον µαθητή http://eclass.sch.gr Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης αναπτύχθηκε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο Η χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτωση που ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι χώρες της ΕΕ» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396

Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Τεύχος 3 (Κλάδος ΠΕ02) γ έκδοση 396 2.4. Άξονες ανάγνωσης του τρόπου διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων (ΤΠΕ) στη γλωσσική εκπαίδευση: το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟ Β: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τίτλος σεναρίου Μεταγραφή του γενετικού υλικού 1.2 Δημιουργός σεναρίου Δασκαλάκη Αικατερίνη, ΠΕ04.04

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας»

«Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η αξιοποίηση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Βlog) και ενός λογισμικού στη διδασκαλία της Ιστορίας» Κυριακή Ασκιανάκη 1, Αναστάσιος Βιολέτης 2 1 Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: Περίοδοι διδασκαλίας: 7 5η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΡΗΝΗ -ΠΟΛΕΜΟΣ Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α - Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από τα κείμενα οι μαθητές: Να αναπτύξουν προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της ειρήνης και του πολέμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα