Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα."

Transcript

1 Σημαντικά ψηφία Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός είναι x 10 8 m/s. Η τιμή αυτή είναι δοσμένη σε 9 σημαντικά ψηφία. Τα 9 σημαντικά ψηφία είναι Η τιμή αυτή μπορεί να δοθεί και με 5 σημαντικά ψηφία x 10 8 m/s (29979) ή και με τρία σημαντικά ψηφία 3.00 x 10 8 m/s (300). Όταν τα μηδενικά βρίσκονται μπροστά από έναν αριθμό δεν λογαριάζονται ως σημαντικά. Για παράδειγμα στον αριθμό τα σημαντικά ψηφία είναι 3 (456). Όμως τα μηδενικά στο τέλος ενός αριθμού είναι σημαντικά. Για παράδειγμα στον αριθμό τα σημαντικά ψηφία είναι 5 (45600). Τα σημαντικά ψηφία δεν είναι το ίδιο με τα δεκαδικά ψηφία. Τα μήκη 23.0 m, 2.30 m και m έχουν όλα τρία σημαντικά ψηφία αλλά έχουν ένα, δύο και πέντε δεκαδικά ψηφία αντίστοιχα. Ένας τρόπος διδασκαλίας των σημαντικών ψηφίων. Στα πρώτα εργαστηριακά μαθήματα στο Λύκειο εισάγεται η έννοια του σφάλματος στη μέτρηση. Καμιά μέτρηση φυσικού μεγέθους δεν είναι απόλυτα ακριβής. Η ακρίβεια της μέτρησης περιορίζεται πάντα από την τελειότητα με την οποία είναι κατασκευασμένη μια συσκευή ή ένα όργανο μέτρησης. Εξηγούμε στους μαθητές μας ότι η μέτρηση των φυσικών μεγεθών στο εργαστήριο (ή και αλλού) απαιτεί την ανάγνωση κάποιας κλίμακας. Η λεπτομέρεια με την οποία βαθμονομήθηκε μια κλίμακα είναι περιορισμένη. Ακόμα και η γραμμή στην υποδιαίρεση της κλίμακας έχει κάποιο πάχος. Επομένως η μέτρηση του τελευταίου ψηφίου που διαβάζουμε σε μια κλίμακα γίνεται κατά προσέγγιση και κατά συνέπεια δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι για την ανάγνωση του ψηφίου αυτού. Παρόλα αυτά, το τελευταίο αυτό ψηφίο θεωρείται ως σημαντικό γιατί δίνει κάποια πληροφορία για το μέγεθος που μετρούμε. Σημαντικό ψηφίο ορίζεται ως εκείνο το οποίο θεωρούμε ότι είναι σχετικά αξιόπιστο. Η πιο κάτω δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθούν οι μαθητές μας να κατανοήσουν καλύτερα την έννοια των σημαντικών ψηφίων και να αποφεύγουν να καταγράφουν ψηφία τα οποία δεν είναι σημαντικά. Για τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται τέσσερεις χάρακες του 1 m. Στο σχήμα φαίνεται το πρώτο δέκατο κάθε χάρακα.

2 cm cm 10 cm cm Στον πρώτο χάρακα καλύπτονται πλήρως όλες οι υποδιαιρέσεις, ώστε να μη φαίνονται. Αυτό είναι και το μοναδιαίο μήκος, το 1 μέτρο. Στο δεύτερο χάρακα καλύπτονται όλες οι υποδιαιρέσεις εκτός από τις δεκάδες (0cm, 10cm, 20cm ). Στον τρίτο χάρακα καλύπτονται μόνο οι υποδιαιρέσεις του 1mm και αφήνονται φανερές οι υποδιαιρέσεις του εκατοστόμετρου. Στον τέταρτο χάρακα αφήνονται φανερές όλες οι υποδιαιρέσεις. Ζητούμε από ένα μαθητή να μετρήσει το μήκος ενός αντικειμένου το οποίο είναι τουλάχιστον μεγαλύτερο από 1 m. Ας υποθέσουμε ότι το μήκος του είναι μεταξύ 2 και 3 m. Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοποιεί τον πρώτο χάρακα. Οι συμμαθητές του τον παρακολουθούν να χρησιμοποιεί δύο φορές το χάρακα (το μοναδιαίο μήκος) χωρίς να φτάνει στο τέλος του αντικειμένου. Καταγράφει στον πίνακα την τιμή 2. Μετά ζητούμε από το μαθητή να χρησιμοποιήσει τον ίδιο αυτό χάρακα για να υπολογίσει κατά προσέγγιση, πόσο κλασματικό μέρος του χάρακα είναι το υπόλοιπο μήκος του αντικειμένου. Ας πούμε ότι βρίσκει ότι είναι 0.4 του μέτρου. Τονίζουμε στους μαθητές ότι η προσέγγιση αυτή (0.4) είναι λογική αφού είμαστε σε θέση να δούμε ότι το εναπομείναν μήκος είναι μικρότερο του 0.5 μέτρου και μεγαλύτερο από τα 0.3 του μέτρου. Παρόλα αυτά, δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για την τιμή 0.4, άρα το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο δεν είναι ακριβές. Παραμένει όμως μια χρήσιμη πληροφορία για το μήκος του αντικειμένου. Γράφουμε στον πίνακα 2.4 m και υπογραμμίζουμε το 4 για να δείξουμε ότι το 4 περικλείει μέσα μια αβεβαιότητα. Το μήκος του αντικειμένου μας έχει μετρηθεί με δύο σημαντικά ψηφία με όργανο τον πρώτο χάρακα. Περισσότερη ακρίβεια είναι αδύνατο να δοθεί από αυτό το όργανο μέτρησης. Συνεχίζοντας τη δραστηριότητα ο μαθητής χρησιμοποιεί τώρα το δεύτερο χάρακα. Οι δεκάδες είναι φανερές, άρα ο μαθητής είναι τώρα σε θέση να επιβεβαιώσει αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο στη μέτρηση 2.4 είναι ακριβές. Στη συνέχεια ο μαθητής είναι σε θέση να εκτιμήσει το κλασματικό μέρος της τέταρτης δεκάδας το οποίο θα αποτελέσει και το τρίτο σημαντικό ψηφίο στη μέτρησή μας. Ας πούμε ότι ο μαθητής βρίσκει κατά προσέγγιση ότι το αντικείμενο έχει το άκρο του στο 0.6 της τέταρτης δεκάδας.

3 Γράφει τώρα στον πίνακα 2.46 υπογραμμίζοντας το 6 για να δείξει ότι το 6 δεν είναι καθόλου βέβαιο, αποτελεί όμως μια χρήσιμη πληροφορία για το μήκος του αντικειμένου και είναι το τρίτο σημαντικό ψηφίο στη μέτρησή μας. Έτσι ο δεύτερος χάρακας μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε το μήκος ενός αντικειμένου με ακρίβεια τριών σημαντικών ψηφίων. Χρησιμοποιώντας τον τρίτο χάρακα ο μαθητής είναι σε θέση να μετρήσει με ακρίβεια τέταρτου σημαντικού ψηφίου, 2,463 m. Το τέταρτο σημαντικό ψηφίο (δηλαδή το 3) είναι αβέβαιο, παραμένει όμως χρήσιμη πληροφορία για το μήκος του αντικειμένου. Ο τέταρτος χάρακας μας δίνει τη δυνατότητα να μετρήσουμε μέχρι και πέμπτο σημαντικό ψηφίο. Έστω ότι ο μαθητής εκτιμά ότι το ψηφίο αυτό είναι το 9. Το μήκος τώρα θα γραφτεί ως 2,4639 m. Το 9 παραμένει αβέβαιο ψηφίο, παρόλα αυτά σημαντικό για τη μέτρηση. Μια καλή διδακτική προσέγγιση είναι να συνεχίσει η δραστηριότητα αυτή από ομάδες μαθητών. Οι μαθητές να μετρήσουν το μήκος του θρανίου τους χρησιμοποιώντας ένα χάρακα του ενός μέτρου στον οποίο είναι φανερές όλες οι υποδιαιρέσεις. Οι μαθητές καταγράφουν το αποτέλεσμα της μέτρησής τους στον πίνακα. Γίνεται φανερό ότι συμφωνούν για το μήκος του θρανίου στα τρία σημαντικά ψηφία. Θα διαπιστώσουν όμως ότι διαφέρει το τέταρτο σημαντικό ψηφίο σε μερικές ομάδες και σχεδόν υπάρχει διαφωνία από όλες τις ομάδες για το πέμπτο σημαντικό ψηφίο. Συζήτηση στην τάξη θα φέρει στην επιφάνεια τους διάφορους λόγους για τους οποίους οι ομάδες βρίσκουν διαφορετική τιμή. Τέτοιοι λόγοι είναι: Ο τρόπος που σημείωναν οι μαθητές το τέλος του χάρακα όταν τον μετακινούσαν για να μετρήσουν μήκος μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Το γεγονός ότι υπάρχουν ατέλειες στο τελείωμα του θρανίου. Λανθασμένος τρόπος με τον οποίο παρατηρούν την κλίμακα του χάρακα (λάθος παράλλαξης). Χρήση διαφορετικού χάρακα, άρα διαφορετική βαθμονόμηση. Η μεγάλη δυσκολία να διαβαστεί το τελευταίο σημαντικό ψηφίο. Για να δείξουμε ότι για να μετρήσουμε ένα μικρό αντικείμενο χρειαζόμαστε όργανο μέτρησης του οποίου η κλίμακα έχει μεγαλύτερη ακρίβεια, δίνουμε στους μαθητές να μετρήσουν με το συνηθισμένο χάρακα (με υποδιαιρέσεις mm) το πάχος του μολυβιού τους. Θα διαπιστώσουν ότι η απάντησή τους μπορεί να δοθεί μόνο με δύο σημαντικά ψηφία. Αν τους πούμε να μετρήσουν το πάχος ενός κέρματος θα διαπιστώσουν την ακαταλληλότητα του συνηθισμένου χάρακα να μετρήσει με ακρίβεια μεγαλύτερη του ενός σημαντικού ψηφίου. Οι μαθητές μπορούν να συνεχίσουν με μετρήσεις, χρησιμοποιώντας ακριβέστερα όργανα μέτρησης όπως είναι ένα διαστημόμετρο και ένα μικρόμετρο.

4 Ιστορικά μπορεί να δοθούν παραδείγματα μέσα από τα οποία φαίνεται η προσπάθεια του ανθρώπου να εφεύρει ακριβέστερα όργανα μέτρησης και να τονισθεί η σημασία των οργάνων αυτών στην εξέλιξη της Φυσικής. Παράδειγμα. Σε ένα πείραμα στον ηλεκτρισμό μετρούμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα κύκλωμα και τη βρίσκουμε Ι = 0.48 Α ± 0.01 A και την αντίστοιχη τάση V = 4.75 V ± 0.01 V. Αν υπολογίσουμε την αντίσταση χρησιμοποιώντας τις «καλύτερες» τιμές, η υπολογιστική μηχανή μπορεί να μας δώσει Χρησιμοποιώντας όμως τη μέγιστη τιμή για την τάση 4.76 V και την ελάχιστη τιμή για την ένταση του ρεύματος 0.47 Α η αντίσταση θα έχει την τιμή Χρησιμοποιώντας την ελάχιστη τιμή για την τάση 4.74 V και τη μέγιστη τιμή για την ένταση του ρεύματος 0.49Α η αντίσταση θα έχει την τιμή Ασφαλώς δεν έχει νόημα να δοθεί η τιμή της αντίστασης με ακρίβεια 10 σημαντικών ψηφίων αφού οι τρεις τιμές που υπολογίσαμε διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Αφού η τάση μετρήθηκε με ακρίβεια 3 σημαντικών ψηφίων και η ένταση με 2 σημαντικά ψηφία, η τιμή της αντίστασης θα δοθεί με ακρίβεια 2 σημαντικών ψηφίων. Άρα η «καλύτερη» τιμή είναι 9.9 Ω, η ελάχιστη 9.7 Ω και η μέγιστη 10.1 Ω. Οι δύο ακραίες τιμές διαφέρουν από την «καλύτερη» κατά 0.2 Ω, δηλαδή η αβεβαιότητα στην αντίσταση μπορούμε να πούμε ότι είναι ΔR = 0.2 Ω. Η τιμή της αντίστασης μπορεί να γραφτεί ως R = 9.9 Ω ± 0.2 Ω Ήδη το δεύτερο ψηφίο (ο αριθμός 9) είναι αβέβαιο και γι αυτό δεν έχει νόημα να δώσουμε την απάντηση με περισσότερη ακρίβεια από 2 σημαντικά ψηφία.

5 Χρήσιμος κανόνας για την καταγραφή του τελικού αποτελέσματος. Σε ένα υπολογισμό, το τελικό αποτέλεσμα μια πράξης δεν μπορεί να δίνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογισθεί αυτό. Η τελική απάντηση δεν μπορεί να έχει περισσότερα σημαντικά ψηφία από ότι ο ελάχιστος αριθμός σημαντικών ψηφίων που χρησιμοποιήθηκε στον υπολογισμό. Στο παράδειγμα του ηλεκτρισμού διαιρέσαμε τρία σημαντικά ψηφία (4.75V) με δύο σημαντικά ψηφία (0.48Α). Η απάντηση δόθηκε με ακρίβεια 2 σημαντικών ψηφίων (9.9 Ω), όσο δηλαδή ήταν και τα σημαντικά ψηφία του μεγέθους που μετρήθηκε με την ελάχιστη ακρίβεια, της έντασης δηλαδή του ρεύματος. Βιβλιογραφία. Salters Horners Advanced Physics Project, AS Student Book, Edexcel Pearson, London, Nathan Borowsky, Significant figures in measurement: Demonstration The Physics Teacher, Volume 4, Issue 7, pp (October 1966) Ανδρέας Παπαστυλιανού ΕΜΕ Φυσικής Τηλ Σεπτέμβριος 2010

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

B. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ Τα Μαθηματικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε όλους τους χώρους της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα σχεδόν τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της ε- πιστήμης στηρίζονται στην ανάπτυξη των Μαθηματικών. Αλλά και τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών.

Sudoku. - Οι άμεσοι αποκλεισμοί είναι δυο ειδών, ήτοι: 1) Απευθείας αποκλεισμός από ένα κουτάκι όλων, πλην ενός, των αριθμών. 1 από 10 Sudoku. Αν κάποιος ασχοληθεί με ένα λαό το σίγουρο είναι πως θα βρει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, χαρακτηριστικά του τρόπου σκέψης - και της στάσης ζωής γενικότερα - του λαού αυτού, και πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Ικανότητα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Κάθε υλικό από το οποίο μπορεί να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα, ονομάζεται

Μηχανική Ικανότητα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Κάθε υλικό από το οποίο μπορεί να περάσει ηλεκτρικό ρεύμα, ονομάζεται Μηχανική Ικανότητα Πώς τα πας με τους νόμους της φύσης; Κατανοείς τις βασικές αρχές της φυσικής, χημείας, μηχανολογίας; Είσαι καλός στις επιδιορθώσεις και στο χειρισμό εργαλείων; Κάνοντας το επόμενο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα