ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ"

Transcript

1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών... 2 Παράδειγμα Δεδομένα Ζητήματα Διάγραμμα διασποράς Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης Ερμηνεία αποτελεσμάτων Αναφορά αποτελεσμάτων Γραμμική Παλινδρόμηση... 5 Παράδειγμα 2.1 (Απλή Παλινδρόμηση) Δεδομένα Ζητήματα Επιλογή και προσδιορισμός του μαθηματικού μοντέλου Ερμηνεία αποτελεσμάτων Αναφορά αποτελεσμάτων... 7 Παράδειγμα 2.2 (Πολλαπλή Παλινδρόμηση) Δεδομένα Ζητήματα Επιλογή και προσδιορισμός του μαθηματικού μοντέλου Αναφορά αποτελεσμάτων

2 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών (Διαδικασίες: Bivariate Correlations & Scatter/Dot) Ο προσδιορισμός της φύσης και της έντασης της συσχέτισης μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών πραγματοποιείται με την κατασκευή του διαγράμματος διασποράς (διαδικασία Scatterplot) και με τον υπολογισμό του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson (διαδικασία Bivariate Correlations). Παράδειγμα Δεδομένα Για το παρακάτω παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο ERG-STAT-Askisi_3_data 1.2 Ζητήματα Θα θέλαμε να προσδιορίσουμε την φύση και την ένταση της συσχέτισης, η οποία ενδεχομένως να υπάρχει, μεταξύ του τρέχοντος μισθού (current salary) των εργαζομένων στην επιχείρηση αυτή και του αντίστοιχου αρχικού μισθού πρόσληψης τους (beginning salary). 1.3 Διάγραμμα διασποράς Για τον προσδιορισμό της φύσης της συσχέτισης που ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών (μεταβλητών), κατασκευάζουμε το διάγραμμα διασποράς (Graphs - ScatterPlot). Συγκεκριμένα, η κατασκευή αυτή πραγματοποιείται ως εξής: Από τη βασική ράβδο προτιμήσεων του λογισμικού επιλέγουμε Graphs Scatter/Dot Simple Scatter -- Define Στο πλαίσιο διαλόγου της διαδικασίας Simple Scatterplot, επιλέγουμε τις δύο ποσοτικές μεταβλητές που μας ενδιαφέρουν και τις μετακινούμε στα πλαίσια Y Axis και X Axis. Όταν η μια από τις δύο μεταβλητές θεωρείται ως ανεξάρτητη μετακινείται στο πλαίσιο X Axis (στο παράδειγμα αυτό ως ανεξάρτητη θεωρείται η μεταβλητή Beginning Salary). 2

3 1.4 Συντελεστής Γραμμικής Συσχέτισης Για να εκτιμήσουμε την ένταση της συσχέτισης αυτής, υπολογίζουμε τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson (r). Ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης του Pearson (r) παίρνει τις τιμές: -1 r +1, όπου r = -1 r = 0 r = +1 Μηδενική (δεν υπάρχει) γραμμική συσχέτιση Τέλεια αρνητική γραμμική συσχέτιση Τέλεια θετική γραμμική συσχέτιση Συγκεκριμένα: Όσο το r βρίσκεται πιο κοντά στο +1 (-1), τόσο πιο ισχυρή θετική (αρνητική) συσχέτιση υπάρχει. Όσο το r βρίσκεται πιο κοντά στο 0, τόσό πιο ασθενής συσχέτιση υπάρχει. Ενδεικτικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η συσχέτιση είναι: Ικανοποιητική έως πολύ ισχυρή, όταν 0,7 < r < 1 Μέτρια έως ικανοποιητική, όταν 0,5 < r < 0,7 Ασθενής έως μέτρια, όταν 0 < r < 0,5 Ο υπολογισμός του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης πραγματοποιείται ως εξής: Από τη βασική ράβδο προτιμήσεων του λογισμικού επιλέγουμε: Analyze Correlate Bivariate Στο πλαίσιο διαλόγου της διαδικασίας Bivariate Correlations, επιλέγουμε τις μεταβλητές των οποίων τη σχέση αναζητούμε και τις μετακινούμε στο πλαίσιο variable(s). Μπορούμε να μετακινήσουμε περισσότερες από δύο μεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή οι υπολογισμοί θα γίνουν για κάθε ένα συνδυασμό τους ανά δύο. 1.5 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Το διάγραμμα διασποράς υποδεικνύει την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών (τρέχον μισθός αρχικός μισθός). Παρατηρούμε ότι τα σημεία τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από μία νοητή ευθεία. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε ότι όταν ο αρχικός μισθός αυξάνεται, και ο τρέχον μισθός αυξάνεται επίσης, κατά μέσο όρο. Από τον πίνακα αποτελεσμάτων που αφορά στον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης, καταγράφουμε την τιμή του συντελεστή (r = + 0,880) και την σημαντικότητα του ελέγχου (sig.=0,000). Ο συντελεστής (r) ερμηνεύεται σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα. Ο έλεγχος υποθέσεων που πραγματοποιείται αφορά στην πραγματική τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης ρ (στον πληθυσμό). Συγκεκριμένα, ο έλεγχος υποθέσεων περιγράφεται ως εξής: 3

4 Η 0 : ρ = 0 Η a : ρ 0 Εφαρμογή του ελέγχου sig. = 0,000 < 0,05, συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση. Δηλαδή, ο συντελεστής ρ θεωρείται ότι είναι στατιστικά σημαντικά διάφορος του μηδέν, και συνεπώς υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ του αρχικού και του τρέχοντος μισθού. Παρατηρήσεις α) Η διαφορά μεταξύ του ρ και του r είναι ότι το πρώτο αναφέρεται στον πραγματικό συντελεστή συσχέτισης (δηλαδή εκείνον που θα προέκυπτε εάν είχαμε δεδομένα από το σύνολο του πληθυσμού των εργαζόμενων, και την τιμή του οποίου δεν γνωρίζουμε και θέλουμε να εκτιμήσουμε), ενώ το r αναφέρεται στον συντελεστή συσχέτισης που υπολογίζεται από τα δεδομένα του συγκεκριμένου δείγματος εργαζομένων. Συνεπώς, πρώτα ελέγχουμε εάν ο συντελεστής ρ μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στατιστικά σημαντικά διάφορος από το μηδέν (0), και μόνο στην περίπτωση αυτή προχωρούμε στην καταγραφή της έντασης της συσχέτισης αυτής με την ερμηνεία της τιμής του r. β) Στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή του συντελεστή ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ συσχέτισης (r) βρίσκεται κοντά στο 0 κατά απόλυτη τιμή, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι δύο μεταβλητές δεν συσχετίζονται μεταξύ τους ΓΡΑΜΜΙΚΑ (δηλαδή η σχέση τους δεν μπορεί να περιγραφεί ικανοποιητικά από μία ευθεία). Αυτό όμως δεν αποκλείει ότι μπορεί να συσχετίζονται με κάποιον άλλο τρόπο, ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να κατασκευάζουμε πρώτα το διάγραμμα διασποράς, το οποίο μπορεί να υποδείξει την φύση της συσχέτισης που μπορεί να υφίσταται μεταξύ δύο μεταβλητών. 1.6 Αναφορά αποτελεσμάτων Οι παραπάνω ερμηνείες μπορούν να καταγραφούν σε μία αναφορά αποτελεσμάτων ως εξής: Το διάγραμμα διασποράς υποδεικνύει την ύπαρξη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των δύο χαρακτηριστικών (τρέχον μισθός αρχικός μισθός). Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι όταν ο αρχικός μισθός αυξάνεται, και ο τρέχον μισθός αυξάνεται επίσης, κατά μέσο όρο. Σύμφωνα με τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης (r = +0,880, sig.<0,000), θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετά ισχυρή, θετική, γραμμική συσχέτιση μεταξύ του αρχικού και του τρέχοντος μισθού. 4

5 2. Γραμμική Παλινδρόμηση (Διαδικασία: Linear Regression) Η Γραμμική Παλινδρόμηση αποτελεί μία στατιστική μέθοδο η οποία αποσκοπεί στον προσδιορισμό ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή / ερμηνεία / πρόβλεψη των τιμών ενός χαρακτηριστικού (μεταβλητής) σε σχέση με τις τιμές ενός πλήθους άλλων χαρακτηριστικών (μεταβλητών). Παράδειγμα 2.1 (Απλή Παλινδρόμηση) Δεδομένα Για το παρακάτω παράδειγμα, θα χρησιμοποιηθεί το αρχείο ERG-STAT-Askisi_3_data Ζητήματα Θα θέλαμε να προσδιορίσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο να περιγράφει τον τρέχοντα μισθό των εργαζόμενων (current salary) σε σχέση με τον αντίστοιχο αρχικό μισθό πρόσληψης τους (beginning salary). Το ζήτημα αυτό βασίζεται στην λογική υπόθεση ότι ο τρέχων μισθός ενός εργαζόμενου μπορεί να «εξαρτάται» από το μισθό πρόσληψης (αρχικό μισθό) Επιλογή και προσδιορισμός του μαθηματικού μοντέλου Όπως έχουμε διαπιστώσει από το προηγούμενο παράδειγμα, ο τρέχων και ο αρχικός μισθός συσχετίζονται αρκετά ισχυρά και γραμμικά μεταξύ τους. Συνεπώς, το μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε και να προσαρμόσουμε στα δεδομένα μας είναι το γραμμικό. Το γραμμικό μοντέλο: Y = α + β Χ + ε εξαρτημένη μεταβλητή ανεξάρτητη μεταβλητή σφάλμα όπου, α β και ε πραγματικοί αριθμοί Ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση του εν λόγω μοντέλου (Γραμμή Παλινδρόμησης) πραγματοποιείται ως εξής: Από τη βασική ράβδο προτιμήσεων του λογισμικού επιλέγουμε: Analyze Regression Linear Μεταφέρουμε τη μεταβλητή την οποία μελετούμε (ή / και θέλουμε να κάνουμε πρόβλεψη των τιμών της) στο πλαίσιο Dependent (current salary) και την μεταβλητή, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να ερμηνεύσουμε τις τιμές της πρώτης, στο πλαίσιο Independent(s) (beginning salary). ΟΚ. 5

6 Model 1 Model Summary Adjusted Std. Error of R R Square R Square the Estimate.880 a $8, a. Predictors: (Constant), Beginning Salary Model 1 Regression Residual Total ANOVA b Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1E E a 3E E a. Predictors: (Constant), Beginning Salary b. Dependent Variable: Current Salary Model 1 (Constant) Beginning Salary Coefficients a Unstandardized Coefficients a. Dependent Variable: Current Salary Standardized Coefficients B Std. Error Beta t Sig

7 2.1.4 Ερμηνεία αποτελεσμάτων Πρώτος Πίνακας Ο δείκτης R-square (R 2 = 0,775) εκφράζει το ποσοστό της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής το οποίο ερμηνεύεται από τη διακύμανση των τιμών της ανεξάρτητης μεταβλητής. Δηλαδή στο παράδειγμα, το 77,5% της διακύμανσης των μισθών των εργαζομένων ερμηνεύεται από τη διακύμανση των αρχικών μισθών τους. Ο συντελεστής αυτός ονομάζεται συντελεστής προσδιορισμού και υποδεικνύει την ποιότητα προσαρμογής της γραμμής παλινδρόμησης στα δεδομένα. Δεύτερος Πίνακας Στον πίνακα των αποτελεσμάτων της Ανάλυσης Διακύμανσης (ANOVA), παρατηρείται ότι το επίπεδο σημαντικότητας είναι: sig.=0,000 < 0,05. Συνεπώς, η γραμμή παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί θεωρείται ότι είναι στατιστικά σημαντική (F=1622,118, sig. = 0,000). Τρίτος Πίνακας Το μαθηματικό μοντέλο το οποίο προκύπτει (γραμμή παλινδρόμησης), σύμφωνα με τον τρίτο πίνακα, είναι το εξής: (Current Salary) = 1928, ,909 (Beginning Salary) Έλεγχος του συντελεστή παλινδρόμησης β: Η 0 : β = 0 Η a : β 0 Εφαρμογή του t-test sig = 0,000 < 0,05, συνεπώς απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση Ο συντελεστής παλινδρόμησης β είναι στατιστικά σημαντικά διάφορος του μηδέν (t = 40,276, sig < 0,001), συνεπώς ο αρχικός μισθός ερμηνεύει στατιστικά σημαντικά το μισθό των εργαζομένων. Ερμηνεία του συντελεστή παλινδρόμησης β Δεδομένου ότι ο συντελεστής αυτός είναι στατιστικά σημαντικός, η τιμή του ερμηνεύεται ως εξής: όταν ο αρχικός μισθός είναι αυξημένος κατά μία μονάδα (1 δολάριο), τότε ο μισθός αναμένεται να είναι αυξημένος κατά 1,909 μονάδες (1,909 δολάρια, δηλαδή σχεδόν κατά δύο δολάρια) Αναφορά αποτελεσμάτων Οι παραπάνω ερμηνείες μπορούν να καταγραφούν σε μία αναφορά αποτελεσμάτων ως εξής: Ο τρέχων μισθός των εργαζομένων σε σχέση με τον αρχικό μισθό τους περιγράφεται σύμφωνα με την εξής γραμμή παλινδρόμησης: (Current Salary) = 1928, ,909 (Beginning Salary). Η γραμμή παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί θεωρείται ότι είναι στατιστικά σημαντική (F=1622,118, sig.=0,000). Συγκεκριμένα, ο αρχικός μισθός ερμηνεύει στατιστικά σημαντικά το μισθό των εργαζομένων (t = 40,276, sig < 0,001). Το 77,5% της διακύμανσης του τρέχοντος μισθού των εργαζομένων ερμηνεύεται από τη διακύμανση των αρχικών μισθών τους. Επίσης, το εκτιμώμενο μοντέλο υποδεικνύει ότι, όταν ο αρχικός μισθός είναι αυξημένος κατά μία μονάδα (1 δολάριο), τότε ο τρέχων μισθός αναμένεται να είναι, κατά μέσο όρο, αυξημένος κατά 1,909 μονάδες (1,909 δολάρια, δηλαδή σχεδόν κατά δύο δολάρια). 7

8 Παράδειγμα 2.2 (Πολλαπλή Παλινδρόμηση) Δεδομένα Το παράδειγμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος (Παράδειγμα 2.1) και βασίζεται στο ίδιο αρχείο (ERG-STAT-Askisi_3_data) Ζητήματα Θα θέλαμε να προσδιορίσουμε ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο να περιγράφει τον τρέχοντα μισθό των εργαζόμενων (current salary) σε σχέση με τον αντίστοιχο αρχικό μισθό πρόσληψης τους (beginning salary) και την προϋπηρεσία τους (previous experience). Το ζήτημα αυτό βασίζεται στην λογική υπόθεση ότι ο τρέχων μισθός ενός εργαζόμενου μπορεί να «εξαρτάται» από τον αρχικό μισθό πρόσληψης και από την προϋπηρεσία τους Επιλογή και προσδιορισμός του μαθηματικού μοντέλου Το γραμμικό μοντέλο: Y = α + β 1 Χ 1 + β 2 Χ 2 + ε εξαρτημένη μεταβλητή ανεξάρτητες μεταβλητές σφάλμα όπου, α β και ε πραγματικοί αριθμοί Εκτιμούμε το μαθηματικό μοντέλο αυτό όπως το πραγματοποιήσαμε στην προηγούμενο παράδειγμα (Παράδειγμα 2.1). Η μόνη διαφορά είναι ότι στο πλαίσιο Independent(s) εισάγουμε τις μεταβλητές beginning salary και previous experience. 8

9 2.2.4 Αναφορά αποτελεσμάτων Οι ερμηνείες των αποτελεσμάτων προκύπτουν σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο προηγούμενο παράδειγμα (Παράδειγμα 2.1), ενώ η καταγραφή τους σε μία αναφορά αποτελεσμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής: Ο τρέχων μισθός των εργαζομένων σε σχέση με τον αρχικό μισθό τους και την προϋπηρεσία τους περιγράφεται σύμφωνα με την εξής γραμμή παλινδρόμησης: (Current Salary) = 3850, ,923 (Beginning Salary) 22,445 (Previous Experience). Η γραμμή παλινδρόμησης που έχει εκτιμηθεί θεωρείται ότι είναι στατιστικά σημαντική (F=904,752, sig.=0,000). Συγκεκριμένα, ο αρχικός μισθός ερμηνεύει στατιστικά σημαντικά το μισθό των εργαζομένων (t = 42,283, sig < 0,001), όπως επίσης και η προϋπηρεσία τους (t = -6,558, sig < 0,001). Το 79,3% της διακύμανσης του τρέχοντος μισθού των εργαζομένων ερμηνεύεται από τη διακύμανση του αρχικού μισθού τους και της αντίστοιχης προϋπηρεσίας τους. Επίσης, το εκτιμώμενο μοντέλο υποδεικνύει ότι, όταν ο αρχικός μισθός είναι αυξημένος κατά μία μονάδα (1 δολάριο) και η αντίστοιχη προϋπηρεσία παραμένει σταθερή, τότε ο τρέχων μισθός αναμένεται να είναι, κατά μέσο όρο, αυξημένος κατά 1,923 μονάδες (1,923 δολάρια). Αντίστοιχα,, όταν ο αρχικός μισθός παραμένει σταθερός και η αντίστοιχη προϋπηρεσία είναι αυξημένη κατά μία μονάδα (1 μήνα), τότε ο τρέχων μισθός αναμένεται να είναι, κατά μέσο όρο, μειωμένος κατά 22,445 μονάδες (22,445 δολάρια). Παρατήρηση Η εισαγωγή ενός νέου ανεξάρτητου χαρακτηριστικού (μεταβλητής) στο μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης βελτίωσε την ερμηνευτική ικανότητα του (R-square) κατά (μόνο) 1,8 ποσοστιαίες μονάδες! 9

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΟ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1

Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα 1 Εισαγωγή στο SPSS, Ενότητα Βήματα για την Στατιστική ανάλυση δεδομένων.. Εισαγωγή δεδομένων στον data editor (Εισαγωγή από μία βάση δεδομένων ή από ένα spreadsheet ή από ένα αρχείο txt, ή απευθείας εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010

Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 2013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 Η ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002-2010 Καραγεώργη Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ.

Αν οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν, τότε ανατρέχουµε σε µη παραµετρικό τεστ. ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΣΠΟΡΑΣ (ANALYSIS OF VARIANCE - ANOVA) ΣΤ 1. Ανάλυση ιασποράς κατά µία κατεύθυνση. Όπως έχουµε δει στη παράγραφο Β 2, όταν θέλουµε να ελέγξουµε, αν η µέση τιµή µιας ποσοτικής µεταβλητής διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών

Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Properties of Financial Ratios Ιδιότητες Χρηματοοικονομικών δεικτών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Σπυρίδων Γ. Καριοφύλλας 8 Επιβλέπων: καθηγητής Διακογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ «ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ» της ΜΑΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΕΝ ΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιπλωµατική Εργασία του Παπαβασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα