Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV13.. 1 Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης 1 Εγκατάσταση της µονάδας Ο θα πρέπει να βρίσκεται στον κυρίως χώρο διαβίωσης (για επίτοιχη τοποθέτηση, δείτε τα τα διαγράµµατα B ως E) Ο πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο σηµείο ώστε να µετράει τη θερµοκρασία του χώρου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χωρίς να είναι εκτεθειµένο άµεσα σε ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θέρµανσης ή ψύξης. min. 10 cm 2261Z03 2 Τοποθέτηση Για να τοποθετήσετε τον θερµοστάτη δείτε τα διαγράµµατα A έως E 3 Ελέγξτε την καλωδίωση Για ηλεκτρολογικές συνδέσεις, ανατρέξτε στο κεφάλαιο ιάγραµµα συνδεσµολογίας. Σηµείωση:Μη χρησιµοποιείται πολύκλωνα καλώδια, µόνο µονόκλωνα ή πολύκλωνα µε κόσε! 4 Σηµειώσεις Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να τηρεί τους εγχώριους κανονισµούς ασφαλείας. Εάν ο χώρος αναφοράς διαθέτει θερµοστατικές βάνες θερµαντικού σώµατος, αυτές πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτές. Εκκίνηση 1 Θέστε σε λειτουργία τον Αφαιρέστε τη µαύρη µονωτική ταινία από τις δύο µπαταρίες (εικόνα. F). Μόλις αφαιρεθεί, ο θερµοστάτης τίθεται σε λειτουργία (ανατρέξτε και στις οδηγίες λειτουργίας). 2 Επιλέξτε τη γλώσσα Μόλις τίθεται σε λειτουργία ο θερµοστάτης, εµφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη το µοντέλο του και στη γραµµή κειµένου το µήνυµα THANK YOU σε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες. Πιέστε κάποιο κουµπί για να φύγει το µήνυµα χαιρετισµού. Αρχικά η επιλεγµένη γλώσσα είναι αγγλικά "ENGLISH (εργοστασιακή ρύθµιση). Πιέστε ή µέχρι να εµφανιστεί η γλώσσα που επιθυµείτε. Πιέστε ή µετακινήστε το δροµέα για να επιβεβαιωθεί η γλώσσα που επιλέξατε. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του 1 Ρυθµίσεις παραµέτρων 1.1 Μικροδιακόπτες (DIP SWITCHES) Κεφάλαιο ON / OFF Βαθµονόµηση αισθητηρίου ενεργή Βαθµονόµηση αισθητηρίου ανενεργή Όρια επιθυµητής θερµοκρασίας C Όρια επιθυµητής θερµορκασίας 3 35 C Ένδειξη θερµοκρασίας σε F Ένδειξη θερµοκρασίας σε C Έλεγχος PID µε αυτοεκπαίδευση Έλεγχος PID µε κύκλο επανελέγχου 6 λεπτών Έλεγχος PID µε κύκλο επανελέγχου 12 λεπτών Έλεγχος 2 θέσεων Εσωτερικό ρολόι (Quartz) ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι Μπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων ON Z32 Όταν αλλάζετε τη θέση ενός ή περισσοτέρων µικροδιακοπτών, πρέπει να πατήσετε το κουµπί επιβεβαίωσης ρυθµίσεων ώστε να αποθηκευτεί η καινούρια ρύθµιση ( εικόνα. ). ιαφορετικά, θα παραµείνουν οι προηγούµενες ρυθµίσεις! Εργοστασιακές ρυθµίσεις: Όλοι οι µικροδιακόπτες στη θέση OFF CE1G2201xx /40

2 1.1.1 Βαθµονόµηση αισθητηρίου:μικροδια/πτης 1 Γυρίστε το µικροδιακόπτη 1 στη θέση ON και πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων: Η οθόνη δείχνει την ένδειξη CAL.Η τιµή της τρέχουσας µετρούµενης θερµοκρασίας χώρου αναβοσβήνει. Πίεστε ή για να επαναρυθµίσετε τη θερµοκρασία (µέγιστη απόκλιση ± 5 C). Για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση, γυρίστε το µικροδιακόπτη στη θέση OFF και πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα ) Όριο επιθυµητής τιµής: Μικροδιακόπτης 2 Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Όριο επιθυµητής θερµοκρασίας C Μικροδια/πτης στη θέση OFF: Όριο επιθυµητής θερµοκρασίας 3 35 C (εργοστασιακή ρύθµιση). Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το κουµπί επιβεβαίωσης ρυθµίσεων Ένδειξη θερµοκρασίας σε C ή F: Μικροδιακόπτης 3 Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Ένδειξη θερµοκρασίας σε F Μικροδιακόπτης στη θέση OFF: Ένδειξη θερµοκρασία σε C (εργοστασιακή ρύθµιση) Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Αλγόριθµος ελέγχου:μικροδιακόπτες 4 και 5 Μικροδιακόπτης στη θέση 4 στο ON και 5 στη θέση ON: PID µε αυτοεκπαίδευση. Προσαρµογή του τρόπου ελέγχου σε όλες τις εφαρµογές. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση ON και 5 στη θέση OFF: PID 6 µε 6λεπτο κύκλο επανελέγχου. Για ταχέως ελεγχόµενα συστήµατα, µε ακραίες µεταβολές θερµοκρασίας. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση OFF και 5 στη θέση ON: PID 12 µε 12λεπτο κύκλο επανελέγχου. Για κανονικά ελεγχόµενα συστήµατα, µε συνήθεις µεταβολές θερµοκρασίας. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση OFF και 5 στη θέση OFF: 2-θέσεων Για συστήµατα µε µεγαλύτερη δυσκολία ελέγχου, έλεγχος 2-θέσεων µε διαφορικό διακοπής 0.5 C (εργοστασιακή ρύθµιση). Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι: Μικροδιακόπτης 6 Αφορά µόνο τη σειρά REV..DC (µε ενσωµατοµένο δέκτη DCF77 που λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από την Φρανκφούρτη)! Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Ώρα από το εσωτερικό ρολόι. Μικροδιακόπτης στη θέση OFF: Σήµα συγχρονισµού από Φρανκφούρτη. Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Μπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων Όταν αλλάζετε τη θέση ενός η περισσοτέρων µικροδιακοπτών, πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων για να αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση. ιαφορετικά, θα παραµείνει η προηγούµενη ρύθµιση! (εικόνα. ) 2 Είσοδος στο επίπεδο ρυθµίσεων του µηχανικού Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN και πιέστε ταυτόχρονα τα κουµπία και για 3 δευτερόλεπτα, αφήστε τα και µέσα σε 3 δευτερόλεπτα, πιέστε ταυτόχρονα και για 3 δευτερόλεπτα, αφήστε το κουµπί και κρατήστε πατηµένο το για άλλα 3 δευτερόλεπτα. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στο επίπεδο µηχανικού για να κάνετε ρυθµίσεις. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη (εικόνα. G). Αρχικά εµφανίζεται ο κωδικός 00, και η εργοστασιακά επιλεγµένη γλώσσα. Μπορείται να µετακινηθείται στο µενού ρυθµίσεων µε τη χρήση των κουµπίων και. Για να αποθηκευτεί η ρύθµιση πιέστε. Για να βγείτε από το επίπεδο µηχανικού πιέστε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας. Ρυθµίσεις παραµέτρων Βασικές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις οθόνης Κωδικός Παράµετρος Εργοστασιακή ρύθµιση 00 Γλώσσα Αγγλικά 01 Βαθµονόµηση αισθητηρίου off 02 ιαφορικό διακοπής 2-θέσεων 0.5 C 10 Χρόνος φωτισµού 10 δευτερόλεπτα 11 Φωτεινότητα οθόνης 0 12 Αντίθεση οθόνης 0 Προσωπική ρύθµιση Ζώνη ώρας 30 Απόκλιση από την ώρα Φρανκφούρτης 0 ώρες Ρυθµίσεις ρολογιού (Central European Time CET) (Σηµείωση 1) 31 Έναρξη θερινής ώρας (Σηµείωση 2) 31 Μαρτίου (31-03) 32 Λήξη θερινής ώρας (Σηµείωση 3) 31 Οκτωβρίου (31-10) Σηµείωση 1: Εάν δεν υπάρχει επαρκής λήψη για το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι, η ρύθµιση αυτή δεν έχει νόηµα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). Σηµείωση 2: Εάν το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι δεν είναι ενεργό, η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή πριν από την επιλεγµένη ηµεροµηνία στις 02:00π.µ η ώρα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). Σηµείωση 3: Εάν το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι δεν είναι ενεργό, η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή πριν από την επιλεγµένη ηµεροµηνία στις 03:00π.µ η ώρα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). 36/ CE1G2201xx

3 3 Έλεγχος λειτουργίας Α) Ελέγξτε την οθόνη. Εάν δεν υπάρχει καµία ένδειξη, ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση των µπαταριών. Β) Επιλέξτε τη Λειτουργία άνεσης, ελέγξτε τη θερµοκρασία στην οθόνη. Γ) Ρυθµίστε την επιθυµητή θερµοκρασία σε τιµή µεγαλύτερη από την µετρούµενη θερµοκρασία χώρου (µε τα κουµπία και ). )Το ρελέ και κατά συνέπεια η συσκευή που ενεργοποιείται πρέπει να ανταποκριθεί µέσα σε 1 λεπτό. Το σύµβολο θα εµφανιστεί στην οθόνη. Εάν αυτό δε συµβεί: Ελέγξτε τη συσκευή που ενεγοποιείται και τη καλωδίωση της. H (υπάρχουσα) θερµοκρασία χώρου πιθανώς είναι µεγαλύτερη από την επιθυµητή θερµοκρασία που έχουµε δηλώσει. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία Συνεχής λειτουργίας άνεσης στη σωστή τιµή. Ε)Επιλέξτε τον απαιτούµενο τρόπο λειτουργίας (π.χ:auto). 4 Επαναφορά (reset) Ρυθµίσεις χρήστη: Πιέστε ταυτόχρονα, και για 3 δευτερόλεπτα: Όλες οι ρυθµίσεις ώρας και θερµοκρασίας που έγιναν στο επίπεδο του χρήστη επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιµές (δείτε το κεφάλαιο Εργοστασιακές ρυθµίσεις στις οδηγίες λειτουργίας). Οι τυχόν ρυθµίσεις στο επίπεδο του µηχανικού δε θα αλλάξουν. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί στις 12:00 και η ηµεροµηνία στις (01 - Ιανουαρίου ). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής όλες οι επιλογές ενδείξεων φωτίζονται, ώστε να µπορείτε να τις ελέγχετε ευκολότερα. Ρυθµίσεις χρήστη και µηχανικού: Πιέστε ταυτόχρονα το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων, για 5 δευτερόλεπτα: Μετά την επαναφορά αυτή, επαναφέρονται όλες οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Η επαναφορά αυτή αφορά τόσο τις ρυθµίσεις στο επίπεδο του χρήστη όσο και τις ρυθµίσεις στο επίπεδο του µηχανικού. Σηµείωση Ο θερµοστάτης αυτός είναι πιστοποιηµένη συσκευή ενεργειακής κλασης A και είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί σε περιβάλλον µε κανονικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη). και Massbilder Dimensions Encombrements Ingombri Maatschetsen Dimensiones Dimensões Rozměry Méretek Wymiary Måttuppgifter Mittapiirrokset Målskitse Boyutlar ιαστάσεις ,5 56 Ø , ,5 2206M01 CE1G2201xx /40

4 Anschlussschaltplan Connection diagram Schéma de raccordement Schema di collegamento Aansluitschema Esquema de conexionado Esquema de ligações Schéma zapojení Villamos bekötés Schemat połączeń Kopplingsscheman Kytkentäkaavio Tilslutningsdiagram Bağlantı şeması ιαγράµµατα συνδεσµολογίας L 2252A02 DC 3 V T1 T2 L2 L N1 AC V S1 N Y1 M1 N 38/ CE1G2201xx

5 de en fr it L Phase, AC 230 V Live, AC 230 V Phase 230 V~ Fase, 230 V AC Lx Phase, AC V Live, AC V Phase V~ Fase, V AC L2 Arbeitskontakt, Ruhekontakt, N.O. contact, N.C. contact, Contact travail (NO) V~ / 6 (2,5) A Contact repos (NF) V~ / 6 (2,5) A Contatto di lavoro (N.A), V AC / 6 (2,5) A Contatto di lavoro (N.C), V AC/ 6 (2,5) A M1 Umwälzpumpe Circulating pump Pompe de circulation Pompa di circolazione N Nullleiter Neutral conductor Neutre Neutro T1 Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande à distance Ingresso da comando remoto T2 Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande à distance Ingresso da comando remoto N1 Raumtemperaturregler Room temperature controller S1 Fernbedienungsgerät Remote operation unit (potentialfree) (potentialfrei) Régulateur d'ambiance programmable Appareil de télécommande (libre de potentiel) Cronotermostato Dispositivo di comando remoto (contatto libero da potenziale) Y1 Stellgerät Actuating device Servomoteur Dispositivo da comandare nl es pt cs L Fase, AC 230 V Fase 230 V CA Fase, AC 230 V Fáze, AC 230 V Lx Fase, AC V Fase V CA Fase, AC V Fáze, AC V L2 Maakcontact, Verbreekcontact, Contacto de trabajo NA V CA / 6 (2,5) A Contacto de trabajo NC V CA / 6 (2,5) A Contacto normalmente aberto, Contacto normalmente fechado Spínací kontakt, Rozpínací kontakt, M1 Circulatiepomp Bomba circulación Bomba de circulação de àgua Oběhové čerpadlo N Nul Neutro Neutro Nula T1 Signaal afstandbediening Señal mando remoto Sinal <telecomando> Signál dálkové ovládání T2 Signaal afstandbediening Señal mando remoto Sinal <telecomando> Signál dálkové ovládání N1 Ruimtemperatuurregelaar Controlador REV13 Controlador de temperatura da sala S1 Afstand bedienapparaat Mando distancia Unidade de telecomando (livre (potentiaalvrij) (libre de tensión) de potencial) Regulátor prostorové teploty Jednotka dálkového ovládání (s bezpotenciálovým výstupem) Y1 Aangesloten apparaat (b.v ketel) Unidad a controlar Aparelho a controlar Ovládané zařízení (např. kotel) hu pl sv fi L Fázis, AC 230 V Zasilanie, faza, 230 VAC Fas, AC 230 V Vaihe, 230 VAC Lx Fázis, AC V Zasilanie, faza V AC Fas, AC V Vaihe, VAC L2 Alaphelyzetben nyitott kontaktus AC V / 6 (2,5) A Alaphelyzetben zárt kontaktus AC V / 6 (2,5) A Styk normalnie otwarty, faza V AC / 6 (2,5) A Styk normalnie zamknięty, faza V AC / 6 (2,5) A Slutande kontakt, AC 24 V V/ 6 (2,5) A Vilokontakt Sulkeutuva kosketin, VAC / 6 (2,5) A Avautuva kosketin, VAC / 6 (2,5) A M1 Keringető szivattyú Pompa obiegowa Cirkulationspump Kiertovesipumppu N Hálózati nullvezeték Zero zasilania Nolledare Nollajohdin T1 Signal <remote operation> Sygnał sterowania zdalnego Signal fjärrstyrning Kaukokäytön viesti T2 Signal <remote operation> Sygnał sterowania zdalnego Signal fjärrstyrning Kaukokäytön viesti N1 Room temperature controller Pomieszczeniowy regulator Rumstemperaturregulator Huonelämpötilan säädin temperatury REV13 S1 Y1 Remote operation unit (potentialfree) Beavatkozó (pl. : kazán, zónaszelep, vagy szivattyú) Urządzenie sterowania zdalnego (styk bezpotencjałowy) Fjärrbetjäningsenhet (potentialfri) Kaukokäyttölaite (potentiaalivapaa) Urządzenie wykonawcze Ställdon Toimilaite da tr el L Fase, AC 230 V Faz, AC 230 V Canlı Φάση, AC 230 V Lx Fase, AC V Faz, AC V Canlı Φάση, AC V L2 Arbejdskontakt AC V / 6 (2.5) A Hvilekontakt AN.O. kontak, canlı AC V / 6 (2.5) A N.C. contact, live AC V / 6 (2.5) A Κανονικά Ανοιχτή επαφή (N.O.) Κανονικά Ανοιχτή (N.C.) AC V / 6 (2.5) A Conformity Declaration Hereby Siemens declares that this Room Thermostat is in compliance with the essential requirements and other relevant provision of Directive 1999/5/EC. Standard according to EN M1 Cirkulationspumpe Devridaim pompası Κυκλοφορητής Automatic action Type 1.B N Nulleder Nötr Αγωγός ουδετέρου Degree of pollution 2 T1 Signal, fjernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation> Rated impulse voltage 4000 V T2 Signal, fjernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation> N1 S1 Rumtemperaturregulator Fjernbetjeningsenhed (potentialfri) Room temperature controller Remote operation unit (potentialfree) Room temperature controller Remote operation unit (potentialfree) Y1 Manøvreorgan Düzenleme Μονάδα ελέγχου CE1G2201xx /40

6 2008 Siemens Switzerland Ltd. Subject to alteration 40/ CE1G2201xx

7 Εµφανίζεται το σύµβολο ; Το σύµβολο αυτό ενηµερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των µπαταριών µέσα στους επόµενους τρεις µήνες. Οδηγίες λειτουργίας Θερµοστάτης χώρου 24ωρης λειτουργίας για την σωστή θερµοκρασία τη χρονική περίοδο που επιθυµείτε. Ο. έχει δυνατότητα προγραµµατισµού 2 ανεξάρτητων χρονοπρογραµµάτων. Όλες οι εργοστασιακές ρυθµίσεις παρέχουν ιδανική άνεση. Ο θερµοστάτης µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί στις εκάστοτε ανάγκες µε τη χρήση των ενδείξεων και του δροµέα. Εισάγετε δύο νέες αλκαλικές µπαταρίες τύπου AA, 1.5 V όπως περιγράφεται ακολούθως: Αποµακρύνετε τον θερµοστάτη από την βάση εγκατάστασής του. Ανοίξτε το χώρο τοποθέτησης των µπαταριών στο πίσω µέρος του θερµοστάτη. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούργιες, κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον θερµοστάτη πάλι στη θέση του. Ανακυκλώστε τις παλιές µπαταρίες. Προσέξτε τα ακόλουθα για την εγκατάσταση της µονάδας χώρου: Προσοχή: Η ώρα και η ηµεροµηνία διατηρούνται το πολύ για 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την µέτρηση θερµοκρασίας από το αισθητήριο Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις δεν αλλάζουν! του θερµοστάτη (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις άλλων πηγών θερµότητας). Μέρα της εβδοµάδας Σύµβολα επιθυµητών τιµών θερµοκρασίας Αυτόµατη λειτουργία µε 1 περίοδο θέρµανσης Το σύµβολο του ραδιοσυγχρονιζόµενου ρολογιού (radio clock) εµφανίζεται µόνο εάν ο δέκτης ρυθµιστεί να λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από το ειδικό κέντρο στη Φρανκφούρτη. Η εµφάνιση του συµβόλου δείχνει ότι η ώρα και η ηµεροµηνία του θερµοστάτη είναι συγχρονισµένες µε την ώρα της Φρανκφούρτης (DCF77).Το σύµβολο αναβοσβήνει αν δεν ληφθεί σήµα για πάνω από µία βδοµάδα. Ειδοποίηση σφάλµατος Συνεχής λειτουργία άνεσης Ρύθµιση θερµοστάτη και γρήγορη εκκίνηση Λειτουργία θερ/νσης C or F Εµφάνιση κειµένου Αντικατάσταση µπαταριών Ο θερµοστάτης έχει ένα σύνολο εργοστασιακών ρυθµίσεων θέρµανσης και τιµών θερµοκρασίας. Συνεχης οικονοµική λειτουργία Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως: Εµφάνιση ώρας Οθόνη Εµφανίζεται το σύµβολο ; Ραδιοσυγχρο/µενο Λειτουργία πάρτυ ενεργή Ένδειξη πληροφοριών ρολόι ενεργό Ηµεροµηνία Λειτουργία Τηλεχειρισµού Αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης Γραφική παράσταση του χρονοπρογράµµατος Θέρµανση ανοικτή Αντιπαγετική λειτουργία Αφαιρέστε τον θερµοστάτη από την βάση εγκατάστασής του και τραβήξτε την µαύρη µονωτική ταινία από τις δύο µπαταρίες: Ο θερµοστάτης ανοίγει αυτόµατα. Επανατοποθετήστε τον θερµοστάτη στην βάση του. Πλήκτρο Info Μετά την εκκίνηση, ένα µήνυµα καλωσορίσµατος εµφανίζεται στην οθόνη για περίπου 2 λεπτά. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φύγει το µήνυµα. Η επιλεγµένη γλώσσα Εµφάνιση θερµοκρασίας Επιλογή τρόπου λειτουργίας: - Αυτόµατη µε 2 περιόδους θέρµανσης - Άνεσης - Οικονοµική - Αντιπαγετική αγγλικά (εργοστασιακή ρύθµιση). Πιέστε εµφανιστεί η γλώσσα που επιθυµείτε. Πιέστε γίνει αποδεκτή η γλώσσα που επιλέξατε. Εναλλαγή µεταξύ λειτουργίας άνεσης, οικονοµικής (για εξοικονόµηση ενέργειας) και λειτουργίας πάρτυ - Αυτόµατη µε 1 περίοδο θέρµανσης ροµέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε ή ή µέχρι να ή µετακινείστε τον δροµέα για να για να ρυθµίσετε την ώρα. Σηµείωση: εν χρειάζεται να εισάγετε την ώρα όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήµα. Πλήκτρο µείωσης τιµών, ρύθµιση ώρας ροµέας στη θέση 2 (ηµεροµηνία): Πιέστε ηµεροµηνία. ροµέας επιλογής προγράµµατος ή για να ρυθµίσετε την Σηµείωση: εν χρειάζεται να εισάγετε την ηµεροµηνία όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήµα. RUN RUN Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN (µόνο έτσι κλείνει το καπάκι). Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας µε τον επιλογέα λειτουργίας. Θέσεις δροµέα 11 Θερµοκρασία τηλεχειρισµού 10 Θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας σε αυτόµατη λει/ργία 2 περιόδων(α και Β) 9 Θερµοκρασία άνεσης σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων(α και B) 8 Ώρα λήξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης 7 Ώρα έναρξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης ης ης 6 Ώρα λήξης 2 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης 5 Ώρα έναρξης 2 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης ης ης 4 Ώρα λήξης 1 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης 3 Ώρα έναρξης 1 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης 2 Ηµεροµηνία Ηµέρα / µήνας / έτος 1 Ρύθµιση ώρας Ρυθµίσεις λειτουργίας είναι αρχικά Πλήκτρο αύξησης τιµών, ρύθµιση ώρας Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι στο. ιπλώστε τις οδηγίες λειτουργίας και τοποθετήστε τις στην βάση στήριξης για να µη χαθούν. Ενεργοποιήστε το φωτισµο της οθόνης, ελέγξτε για µηνύµατα λάθους ή άλλες σηµαντικές πληροφορίες Πιέστε το πλήκτρο ιnfο µια φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισµός της οθόνης. Ο φωτισµός απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από λίγο. Κρατώντας πατηµένο το ). Η πλήκτρο Info εµφανίζεται η οθόνη πληροφοριών: (εµφανίζεται η ένδειξη συσκευή δείχνει πρώτα µηνύµατα λάθους και έπειτα σηµαντικές πληροφορίες (π.χ. χρονοπρόγραµµα,...) Εάν η επιλεγµένη λειτουργία δεν υποστηρίζει τη ρύθµιση του χρήστη, εµφανίζεται στη οθόνη η ένδειξη PASS Αλλάξτε παροδικά την κατάσταση λειτουργίας(κανονική, οικονοµική) του θερµοστάτη Εµφάνιση ειδικών συµβόλων Κατά τη διάρκεια του χρονοπρογράµµατος, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να µεταβείτε από το υπάρχον επίπεδο θερµοκρασία στο αντίθετο. Εµφανίζεται το σύµβολο ; Το καµπανάκι δηλώνει την εµφάνιση κάποιου σφάλµατος! Με γρήγορο τρόπο µεταβείτε στην οικονοµική λειτουργία όταν εγκαταλείπετε για µικρό χρονικό διάστηµα το διαµέρισµά σας έτσι ώστε να εξοικονοµήσετε ενέργεια. Πιέστε το πλήκτρο Info και ελέγξτε το µήνυµα σφάλµατος (π.χ. σήµα ραδιοσυγχρονιζόµενου ρολογιού, σύνδεση στο δέκτη κτλ.). Επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικό αν χρειαστεί. Η αλλαγή εµφανίζεται στην οθόνη και είναι ενεργή µέχρι την επόµενη µετάβαση του χρονοπρογράµµατος. Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας χωρίς την απώλεια άνεση. B2201el Θέρµανση χώρων το πολύ µέχρι 21 C Χρησιµοποιήστε το κουµπί για µετάβαση σε οικονοµική λειτουργία ακόµα και σε περίπτωση µικρής απουσίας. Αερίστε τους χώρους σύντοµα αλλά µε τελείως ανοικτά παράθυρα. Siemens Building Technologies

8 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λειτουργίας. Καταστάσεις λειτουργίας µε «χρονοπρόγραµµα» Ο θερµοστάτης προσφέρει τη δυνατότητα προγραµµατισµού 2 ανεξάρτητων χρονοπρογραµµατων: και. Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέστη/ κρύο; Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία. Η ρύθµιση είναι προσωρινή και ενεργή µέχρι την στιγµή που ο θερµοστάτης αλλάζει (λόγο χρονοπρογράµµατος) κατάσταση. Σηµείωση: Για να προγραµµατίσετε εσείς τον θερµοστάτη, δείτε την παράγραφο: "Εισαγωγή επιθυµητών θερµοκρασιών και περιόδων θέρµανσης". Καταστάσεις συνεχούς λειτουργίας Ο θερµοστάτης προσφέρει τις εξής καταστάσεις συνεχής λειτουργίας: "Συνεχής λειτουργία άνεσης, "Συνεχή λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας και λειτουργία προστασίας από παγετό. Εισάγετε θερµοκρασία για «τηλεχειρισµό» Στην λειτουργία τηλεχειρισµού µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή θερµοκρασία η οποία θα ισχύει για όσο είναι ενεργοποιηµένος ο τηλεχειρισµός. Με την απενεργοποίηση του τηλεχειρισµού, ο θερµοστάτης επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισµού, εµφανίζεται το σύµβολο Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως RUN ροµέας στη θέση 11 (θερµοκρασία τηλεχειρισµού): Πιέστε ή για να επιλέξετε την θερµοκρασία της λειτουργίας του τηλεχειρισµού. Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Πιέστε και ταυτόχρονα µαζί µε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι προσωπικές ρυθµίσεις θερµοκρασίας και ώρας επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιµές. Το ρολόι ξεκινά στις 12:00. Προσοχή: Όλες οι ρυθµίσεις σας θα χαθούν! Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέστη/ κρύο; Πιέστε ή για να επαναρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας RUN ροµέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα ροµέας στη θέση 2 (ηµεροµηνία): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία. Επαναφορά του δροµέα στη θέση RUN για να αποθηκευτεί η ώρα. Σηµείωση: εν απαιτείται ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας όταν ο θερµοστάτης λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από τη Φρανκφούρτη. Στην ένδειξη ώρας εµφανίζεται η ένδειξη PASS Εισαγωγή επιθυµητών θερµοκρασιών και περιόδων θέρµανσης Ο θερµοστάτης προσφέρει 2 χρονοπρογράµµατα αυτόµατης λειτουργίας και τα οποία µπορείτε να ρυθµίσετε µε τη χρήση του δροµέα επιλογής προγράµµατος. Ακολουθήστε τα παρακάτω: ροµέας στη θέση 3 (Ώρα έναρξης 1 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 4 (Ώρα λήξης 1 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 5 (Ώρα έναρξης 2 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 6 (Ώρα λήξης 2 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 7 (Ώρα έναρξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 8 (Ώρα λήξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 9 (Θερµοκρασία άνεσης σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων(α και B): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Εργοστασιακες ρυθµίσεις: Θέρµανση 20 C 16 C 8 C 12 C Εργοστασιακές Ρυθµίσεις: Περίοδοι θέρµανσης A1 A2 A3 A4 06:00 08:00 17:00 22:00 B1 Ενεργοποίηση λειτουργίας «πάρτυ» B2 07:00 23:00 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «πάρτυ» µόνο στις λειτουργίες και. Στη λειτουργία «πάρτυ», ο θερµοστάτης διατηρεί την επιλεγµένη θερµοκρασία για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστηµα το οποίο µπορούµε να δηλώσουµε. Όσο ο θερµοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ» εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο. Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως: 1. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα. 2. Πιέστε ή για να ρυθµίσετε πόσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ». Ο µέγιστος χρόνος είναι 9 ώρες. Η ρύθµιση καταχωρείται µετά από 20 δευτερόλεπτα ή µε το πάτηµα του κουµπιού. 3. Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. 4. Η λειτουργία «πάρτυ» διακόπτεται αυτόµατα µε το πέρας του χρόνου που ρυθµίσατε προηγουµένως ή µε το πάτηµα των κουµπιών ή. Σηµειώσεις (π.χ. Πρόσθετες ρυθµίσεις): ροµέας στη θέση 10 (Θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων Α και Β): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας. Σηµείωση:Η θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας στα χρονοπρογράµµατα A και B δεν αφορά την κατάσταση «συνεχούς οικονοµικής λειτουργίας». RUN Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις και κλείστε το καπάκι. B2201el Siemens Building Technologies

REV13.. G2201. Installationsanleitung Installation instructions Instructions d installation

REV13.. G2201. Installationsanleitung Installation instructions Instructions d installation G2201 Installationsanleitung Installation instructions Instructions d installation Istruzioni di montaggio Montage instructie Instrucciones de montaje Instruções de montagem Návod k montáži a uvední do

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD 3 031 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη LCD για συστήµατα θέρµανσης RDD101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο ON / OFF για θέρµανση Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµησης ενέργειας Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD

Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD 3 035 Ελεγκτές θερµοκρασίας χώρου µε εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη και οθόνη LCD Για συστήµατα θέρµανσης RDE101 Έλεγχος 2 θέσεων µε έξοδο θέρµανσης ON/OFF Τρόποι λειτουργίας: κανονική λειτουργία και εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 261 Ελεγκτής Θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV12 5 τρόποι λειτουργίας, µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37..

5.1 QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5 Χειρισµός 5. QAA75.. / QAA78 / AVS37.. 5.. Λειτουργία Πλήκτρα λειτουργίας Τύπος µονάδας χώρου Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου Επιλογή θέρµανσης Ζνχ Έξοδος από τις ρυθµίσεις Επιβεβαίωση ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΒΔ. ΠΡΟΓΡΑΜ/ΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ T1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε την παροχή ρεύματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο

QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο QAA70 Μονάδα Χώρου Βασικό εγχειρίδιο Landis & Staefa Division Περίληψη 17.04.2000 1/16 1 Περίληψη 1.1 Σύντοµη περιγραφή Η QAA70 είναι µία ψηφιακή πολλαπλών εφαρµογών µονάδα χώρου και σκοπός είναι να βελτιστοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση 2 257 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε αυτοεκπαίδευση 5 τρόποι λειτουργίας και µενού µε περιστροφικό επιλογέα REV16 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Εύκολο µενού µε επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου 2 211 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε οθόνη αφής REV100 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος ελεγκτής δύο θέσεων µε έλεγχο PID (πατέντα)

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD

Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD Θερμοστάτης χώρου touch με οθόνη LCD ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ O ΗΤ 300 touch θερμοστάτης χώρου έχει χωριστές εξόδους για εντολή μόνο θέρμανσης και μόνο ψύξης. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τον θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 212 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος µε φωτιζόµενη οθόνη αφής REV200 Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη του δικτύου Ευκολονόητη, επεξηγούµενη οθόνη αφής Αυτοεκπαιδευόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή Το τηλεχειριστήριο ZEFIRO περιλαµβάνει: Τον ποµποδέκτη υπέρυθρης ακτινοβολίας. 4 κουµπιά ελέγχου λειτουργίας ενεργοποίησης/

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα τη βάση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Περιγραφή. Πληροφορίες. Λειτουργία Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...... EL 1 Γενικές υποδείξεις.......... EL 1 Παραλλαγές εκδόσεων / Πληροφορίες......... EL 1 Περιγραφή................ EL 1 Λειτουργία........... EL 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη

Οδηγίες VTC Απενεργοποίηση και ενεργοποιηση του θερμοστατη Οδηγίες VTC 770 Ο μοναδικός σχεδιασμός των ρυθμιστικών αρχών AURA σειρά VTC που επιτρέπει σε λίγα λεπτά αναβάθμιση θερμοστάτη σας από το ένα μοντέλο στο άλλο, 1. Πλήκτρο ON / OFF του θερμοστάτη 2. Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAW810. Μονάδα Χώρου ζώνης. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 72 Μονάδα Χώρου ζώνης για ελεγκτές RRV817 QAW810 Ψηφιακή μονάδα χώρου ζώνης για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ST2RDR. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2RDR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

B1633X QAW740

B1633X QAW740 74 319 0328 0 B1633X QAW740 74 319 0328 0 - B1633 74 319 0328 0 - B1633 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Τύπος 1633Z04 Αφαιρέστε τη βάση και ανοίξτε την πρόσοψη, πιέζοντας µε ένα κατσαβίδι το επάνω µέρος προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος

Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος 2 264 Χρήση Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου αυτοεκπαιδευόµενος REV23 5 τρόποι λειτουργίας, λειτουργίες θέρµανσης / ψύξης και µενού µε περιστροφικό επιλογέα Ελεγκτής θερµοκρασίας χώρου µε τροφοδοσία ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού:

3.2.1 Σχεδιάζοντας τον προγραµµατισµό: Παράδειγµα προγραµµατισµού: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟN/OFF Boiler (Ζεστού νερού χρήσης) ST2ΤΧ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση: 1)Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας,απενεργοποιείστε

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817

QAX810. Κύρια Μονάδα Χώρου. Building Technologies. για ελεγκτές RRV817 2 723 Κύρια Μονάδα Χώρου για ελεγκτές RRV817 QAX810 Πολυλειτουργική ψηφιακή μονάδα χώρου για επικοινωνία του τεχνικού εγκατάστασης ή/και του τελικού χρήστη με ελεγκτές θερμοκρασίας RRV817 σε πολυζωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL

Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Οδηγίες Προγραμματισμού αναβαθμισμένου Προγραμματιστή RAIN DIAL Ο προγραμματιστής Rain Dial ακλουθώντας τις εξελίξεις αναβαθμίστηκε αποκτώντας νέες δυνατότητες που μέχρι σήμερα υπήρχαν σε επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς

Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς Albatros2 Διεπαφή Γραφικών Χρήστη UI400 Σύντομος οδηγός αναφοράς CE1C2348el 2014-04-23 Building Technologies Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα (push-and-roll) για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat. User Guide. Danfoss Heating MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP5001 Range Electronic Programmable Room Thermostat Danfoss Heating User Guide Οδηγίες χρήσης Index 1.0 Οδηγίες χρήσης...18 1.1 Εισαγωγή στον προγραμματιζόμενο θερμοστάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, (ΑΠΕ) ΧΡ. ΛΑΜΠΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο.1 Διαφορικός θερμοστάτης ηλιακού θερμικού συστήματος με δύο (2) αισθητήρια. ΑΘΗΝΑ 2010 ΕΡΓ/ΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Από σήμερα συγκαταλέγεστε στους πολυάριθμους χρήστες των προϊόντων LEXIBOOK. Το dventure Watch W40 της Lexibook είναι ένα ψηφιακό προϊόν που παρέχει υψομετρητή, βαρόμετρο, δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350

Οδηγίες Χρήσης. Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Οδηγίες Χρήσης Vitotronic 150 Τύπος ΚΒ1 Ψηφιακό σετ αντιστάθµισης µε Fuzzy Logic Part No. 7450 350 Λειτουργίες και ενδείξεις 9 1 2 3 4 8 6 10 7 11 12 5 13 14 15 16 17 18 19 20 1. Χαµηλή θερµοκρασία δωµατίου

Διαβάστε περισσότερα

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης

LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER. Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης LUCCI LCD REMOTE FAN CONTROLLER Οδηγίες Χρήσης & Εγκατάστασης SKU# 210013 Rated Voltage 220-240V, 50Hz ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου

Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου OCD4/OCC4 Ηλεκτρονικός Προγραμματιζόμενος Θερμοστάτης Διπλού Αισθητηρίου Εισαγωγή Ελληνικά Ο θερμοστάτης διπλού αισθητηρίου OCD4/OCC4 προορίζεται για έλεγχο και προγραμματισμό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o 4 3 2 1 L N

o o o o o o 4 3 2 1 L N 1 RWB9 Χρονοδιακόπτης Παρακαλώ αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες τοποθέτησης και προγραµµατισµού, ώστε να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον RWB9 σας. 1. Αφαιρέστε πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S

RWD32S. No. 34X034el I/BT/ /HVP RWD32S ΠΡΟΪΌΝΤΑ HVAC ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ RWD32S Νοέµβριος 05, 2008 No. 34X034el Κοτταράς Γιώργος I/B/ /HVP Προϊόν No. (ASN): RWD32S Σε ποιους απευθύνεται: Τµήµα πωλήσεων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 Τα παρακάτω αποτελούν σύντοµες περιγραφές των χαρακτηριστικών στοιχείων του Greenkeeper. Καθένα από αυτά τα µέρη θα παρατεθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια στα κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC-400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας τεσσάρων βαλβίδων SVC 400 αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2

THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 THERMOMETER TC-101 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.1 7/12/2011 AUTOGUARD-PG Σελ.2 1. Γενικά Είναι ένα σύστηµα µέτρησης θερµοκρασίας πολλών σηµείων και τηλεειδοποίησης µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης

Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης www.geomechaniki.gr info@geomechaniki.gr Εγκατάσταση & Οδηγίες Χρήσης Εγκαταστήστε τον προγραµµατιστή σε σταθερή επιφάνεια. Εάν τον τοποθετήσετε σε φρεάτιο, προτείνεται να τον τοποθετήσετε κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης

Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Θερμόμετρο για μετρήσεις χωρίς επαφή με το αντικείμενο μέτρησης Σύντομη περιγραφή Το είναι θερμόμετρο το οποίο μπορεί να μετρήσει την θερμοκρασία χωρίς να έρθει σε επαφή με το αντικείμενο. Η μέτρηση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας

Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας B3144 Synco 700 Ελεγκτής γενικής χρήσης RMU7..B Οδηγίες Λειτουργίας CE1B3144_el 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό του θερμοστάτη πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό. Επεξήγηση ενδείξεων ασύρματου θερμοστάτη RF Digi 2HF Εισαγωγή και εξαγωγή μπαταριών Ο θερμοστάτης έχει φωτεινή ένδειξη που υποδεικνύει πότε οι μπαταρίες πρέπει να αντικατασταθούν. Μόλις η φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. NETAFIM AQUA PRO. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 1) Γενικά : Εύκολο στη χρήση προγραµµατιστή άρδευσης µπαταρίας. ύο σε ένα : προγραµµατιστής άρδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας

Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας B3133 Synco 700 Ελεγκτής θέρμανσης RMH760B Ελεγκτής αλληλουχίας λεβήτων RMK770 Οδηγίες λειτουργίας CE1B3133_el 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IsoFast C+F 35EA + F 35E-Hmod ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ ISOFAST 35 EA + Hmod ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Γενικός διακόπτης για άναμμα / σβήσιμο του λέβητα 2. Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Περιεχόμενα 1. Είσοδος 2. Ξεχάσατε τον κωδικό σας 3. Επιλέξτε θερμοστάτη 4. Τρόποι λειτουργίας 5. Έλεγχος α. Οθόνη ελέγχου β. Τρόποι λειτουργίας Γ. Πλήκτρα ελέγχου Γ.1 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122

ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES. Τηλ.210 97.67.322-3 Fax: 210.9765.122 Θερµιδοµετρητές διαιρούµενοι Υπολογιστική µονάδα WR classic S Οδηγίες εγκατάστασης - λειτουργίας ENERGY SERVICES ENERGY CONTRACTING IT SERVICES Dach Equipment Μον. Ε.Π.Ε Καραολή & ηµητρίου 1 17562 Π.Φάληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ TOTAL CONTROL Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ η ποιότητα στην άρδευση 1. LCD Display : Οθόνη υγρών κρυστάλλων. 2. Πλήκτρα +/- : Για ρύθμιση των παραμέτρων του προγραμματιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ IR/IT 2241 Κωδικοποιηµένα φωτοκύτταρα τοίχου, περιστροφής 180 και εµβέλειας έως 20 mt. Η κωδικοποίηση του σήµατος µετάδοσης, προς ρύθµιση της στιγµής της εγκατάστασης, ελαχιστοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό

Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Ελεγκτής Κεντρικής Θέρµανσης µε Χρονοπρογραµµατισµό Γενικά Ο χρονοπρογραµµατιζόµενος ελεγκτής θέρµανσης CHS ελέγχει την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος και ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας και τον προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας.

1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό σας. Efergy Aircontrol Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας έχει σύνδεθει στο ίδιο WiFi δίκτυο, που είναι τοποθετημένη η συσκευή AirControl. Κάντε λήψη της

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη

BT-TH02 RF. Οδηγιες Χρησης. Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη BT-TH02 RF Οδηγιες Χρησης Ασυρματη, Ψηφιακη, Προγραμματιζομενη Θερμοστατικη Κεφαλη 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 1 Παρουσίαση - Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκαθίσταται κατά προτίμηση από εξειδικευμένο επαγγελματία. Υπό την

Διαβάστε περισσότερα

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ

P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ 2101201010_31-P5601N 105 148 mm P5601N T091 ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗΣ www.emos.eu Θερμοστάτης Θερμοστάτης T091 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Σημαντικό Πριν από την πρώτη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ MIRACLE D.C. 9V.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕTAFIM BY MOTOROLA 1 1.ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Ο προγραµµατιστής που έχετε αγοράσει έχει τις ακόλουθες δυνατότητες : Έχει δυνατότητα να ενεργοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. KT-e03 www.tele.gr. Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου ΑΑΑ δίνοντας προσοχή ώστε η

Διαβάστε περισσότερα