Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης REV13.. Εκκίνηση. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του REV13.. 1 Εγκατάσταση της µονάδας. 2 Τοποθέτηση"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης 1 Εγκατάσταση της µονάδας Ο θα πρέπει να βρίσκεται στον κυρίως χώρο διαβίωσης (για επίτοιχη τοποθέτηση, δείτε τα τα διαγράµµατα B ως E) Ο πρέπει να τοποθετηθεί σε τέτοιο σηµείο ώστε να µετράει τη θερµοκρασία του χώρου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χωρίς να είναι εκτεθειµένο άµεσα σε ηλιακή ακτινοβολία ή άλλες πηγές θέρµανσης ή ψύξης. min. 10 cm 2261Z03 2 Τοποθέτηση Για να τοποθετήσετε τον θερµοστάτη δείτε τα διαγράµµατα A έως E 3 Ελέγξτε την καλωδίωση Για ηλεκτρολογικές συνδέσεις, ανατρέξτε στο κεφάλαιο ιάγραµµα συνδεσµολογίας. Σηµείωση:Μη χρησιµοποιείται πολύκλωνα καλώδια, µόνο µονόκλωνα ή πολύκλωνα µε κόσε! 4 Σηµειώσεις Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να τηρεί τους εγχώριους κανονισµούς ασφαλείας. Εάν ο χώρος αναφοράς διαθέτει θερµοστατικές βάνες θερµαντικού σώµατος, αυτές πρέπει να είναι πλήρως ανοιχτές. Εκκίνηση 1 Θέστε σε λειτουργία τον Αφαιρέστε τη µαύρη µονωτική ταινία από τις δύο µπαταρίες (εικόνα. F). Μόλις αφαιρεθεί, ο θερµοστάτης τίθεται σε λειτουργία (ανατρέξτε και στις οδηγίες λειτουργίας). 2 Επιλέξτε τη γλώσσα Μόλις τίθεται σε λειτουργία ο θερµοστάτης, εµφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη το µοντέλο του και στη γραµµή κειµένου το µήνυµα THANK YOU σε όλες τις διαθέσιµες γλώσσες. Πιέστε κάποιο κουµπί για να φύγει το µήνυµα χαιρετισµού. Αρχικά η επιλεγµένη γλώσσα είναι αγγλικά "ENGLISH (εργοστασιακή ρύθµιση). Πιέστε ή µέχρι να εµφανιστεί η γλώσσα που επιθυµείτε. Πιέστε ή µετακινήστε το δροµέα για να επιβεβαιωθεί η γλώσσα που επιλέξατε. Ρυθµίσεις και έλεγχος λειτουργίας του 1 Ρυθµίσεις παραµέτρων 1.1 Μικροδιακόπτες (DIP SWITCHES) Κεφάλαιο ON / OFF Βαθµονόµηση αισθητηρίου ενεργή Βαθµονόµηση αισθητηρίου ανενεργή Όρια επιθυµητής θερµοκρασίας C Όρια επιθυµητής θερµορκασίας 3 35 C Ένδειξη θερµοκρασίας σε F Ένδειξη θερµοκρασίας σε C Έλεγχος PID µε αυτοεκπαίδευση Έλεγχος PID µε κύκλο επανελέγχου 6 λεπτών Έλεγχος PID µε κύκλο επανελέγχου 12 λεπτών Έλεγχος 2 θέσεων Εσωτερικό ρολόι (Quartz) ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι Μπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων ON Z32 Όταν αλλάζετε τη θέση ενός ή περισσοτέρων µικροδιακοπτών, πρέπει να πατήσετε το κουµπί επιβεβαίωσης ρυθµίσεων ώστε να αποθηκευτεί η καινούρια ρύθµιση ( εικόνα. ). ιαφορετικά, θα παραµείνουν οι προηγούµενες ρυθµίσεις! Εργοστασιακές ρυθµίσεις: Όλοι οι µικροδιακόπτες στη θέση OFF CE1G2201xx /40

2 1.1.1 Βαθµονόµηση αισθητηρίου:μικροδια/πτης 1 Γυρίστε το µικροδιακόπτη 1 στη θέση ON και πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων: Η οθόνη δείχνει την ένδειξη CAL.Η τιµή της τρέχουσας µετρούµενης θερµοκρασίας χώρου αναβοσβήνει. Πίεστε ή για να επαναρυθµίσετε τη θερµοκρασία (µέγιστη απόκλιση ± 5 C). Για να αποθηκεύσετε τη ρύθµιση, γυρίστε το µικροδιακόπτη στη θέση OFF και πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα ) Όριο επιθυµητής τιµής: Μικροδιακόπτης 2 Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Όριο επιθυµητής θερµοκρασίας C Μικροδια/πτης στη θέση OFF: Όριο επιθυµητής θερµοκρασίας 3 35 C (εργοστασιακή ρύθµιση). Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το κουµπί επιβεβαίωσης ρυθµίσεων Ένδειξη θερµοκρασίας σε C ή F: Μικροδιακόπτης 3 Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Ένδειξη θερµοκρασίας σε F Μικροδιακόπτης στη θέση OFF: Ένδειξη θερµοκρασία σε C (εργοστασιακή ρύθµιση) Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Αλγόριθµος ελέγχου:μικροδιακόπτες 4 και 5 Μικροδιακόπτης στη θέση 4 στο ON και 5 στη θέση ON: PID µε αυτοεκπαίδευση. Προσαρµογή του τρόπου ελέγχου σε όλες τις εφαρµογές. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση ON και 5 στη θέση OFF: PID 6 µε 6λεπτο κύκλο επανελέγχου. Για ταχέως ελεγχόµενα συστήµατα, µε ακραίες µεταβολές θερµοκρασίας. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση OFF και 5 στη θέση ON: PID 12 µε 12λεπτο κύκλο επανελέγχου. Για κανονικά ελεγχόµενα συστήµατα, µε συνήθεις µεταβολές θερµοκρασίας. Μικροδιακόπτης 4 στη θέση OFF και 5 στη θέση OFF: 2-θέσεων Για συστήµατα µε µεγαλύτερη δυσκολία ελέγχου, έλεγχος 2-θέσεων µε διαφορικό διακοπής 0.5 C (εργοστασιακή ρύθµιση). Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι: Μικροδιακόπτης 6 Αφορά µόνο τη σειρά REV..DC (µε ενσωµατοµένο δέκτη DCF77 που λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από την Φρανκφούρτη)! Μικροδιακόπτης στη θέση ON: Ώρα από το εσωτερικό ρολόι. Μικροδιακόπτης στη θέση OFF: Σήµα συγχρονισµού από Φρανκφούρτη. Αποθηκεύστε τη ρύθµιση πιέζοντας το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων (εικόνα. ) Μπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων Όταν αλλάζετε τη θέση ενός η περισσοτέρων µικροδιακοπτών, πιέστε το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων για να αποθηκευτεί η νέα ρύθµιση. ιαφορετικά, θα παραµείνει η προηγούµενη ρύθµιση! (εικόνα. ) 2 Είσοδος στο επίπεδο ρυθµίσεων του µηχανικού Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN και πιέστε ταυτόχρονα τα κουµπία και για 3 δευτερόλεπτα, αφήστε τα και µέσα σε 3 δευτερόλεπτα, πιέστε ταυτόχρονα και για 3 δευτερόλεπτα, αφήστε το κουµπί και κρατήστε πατηµένο το για άλλα 3 δευτερόλεπτα. Αυτό επιτρέπει την πρόσβαση στο επίπεδο µηχανικού για να κάνετε ρυθµίσεις. Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη (εικόνα. G). Αρχικά εµφανίζεται ο κωδικός 00, και η εργοστασιακά επιλεγµένη γλώσσα. Μπορείται να µετακινηθείται στο µενού ρυθµίσεων µε τη χρήση των κουµπίων και. Για να αποθηκευτεί η ρύθµιση πιέστε. Για να βγείτε από το επίπεδο µηχανικού πιέστε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας. Ρυθµίσεις παραµέτρων Βασικές ρυθµίσεις Ρυθµίσεις οθόνης Κωδικός Παράµετρος Εργοστασιακή ρύθµιση 00 Γλώσσα Αγγλικά 01 Βαθµονόµηση αισθητηρίου off 02 ιαφορικό διακοπής 2-θέσεων 0.5 C 10 Χρόνος φωτισµού 10 δευτερόλεπτα 11 Φωτεινότητα οθόνης 0 12 Αντίθεση οθόνης 0 Προσωπική ρύθµιση Ζώνη ώρας 30 Απόκλιση από την ώρα Φρανκφούρτης 0 ώρες Ρυθµίσεις ρολογιού (Central European Time CET) (Σηµείωση 1) 31 Έναρξη θερινής ώρας (Σηµείωση 2) 31 Μαρτίου (31-03) 32 Λήξη θερινής ώρας (Σηµείωση 3) 31 Οκτωβρίου (31-10) Σηµείωση 1: Εάν δεν υπάρχει επαρκής λήψη για το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι, η ρύθµιση αυτή δεν έχει νόηµα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). Σηµείωση 2: Εάν το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι δεν είναι ενεργό, η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή πριν από την επιλεγµένη ηµεροµηνία στις 02:00π.µ η ώρα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). Σηµείωση 3: Εάν το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι δεν είναι ενεργό, η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή πριν από την επιλεγµένη ηµεροµηνία στις 03:00π.µ η ώρα. Με το ραδιοσυγχρονιζόµενο ρολόι ενεργό, το σήµα συγρονισµού που λαµβάνεται από τη Φρανκφούρτη διαµορφώνεται βάσει της τιµής της παραµέτρου µε κωδικό 30 (ζώνη ώρας). 36/ CE1G2201xx

3 3 Έλεγχος λειτουργίας Α) Ελέγξτε την οθόνη. Εάν δεν υπάρχει καµία ένδειξη, ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση των µπαταριών. Β) Επιλέξτε τη Λειτουργία άνεσης, ελέγξτε τη θερµοκρασία στην οθόνη. Γ) Ρυθµίστε την επιθυµητή θερµοκρασία σε τιµή µεγαλύτερη από την µετρούµενη θερµοκρασία χώρου (µε τα κουµπία και ). )Το ρελέ και κατά συνέπεια η συσκευή που ενεργοποιείται πρέπει να ανταποκριθεί µέσα σε 1 λεπτό. Το σύµβολο θα εµφανιστεί στην οθόνη. Εάν αυτό δε συµβεί: Ελέγξτε τη συσκευή που ενεγοποιείται και τη καλωδίωση της. H (υπάρχουσα) θερµοκρασία χώρου πιθανώς είναι µεγαλύτερη από την επιθυµητή θερµοκρασία που έχουµε δηλώσει. Ρυθµίστε τη θερµοκρασία Συνεχής λειτουργίας άνεσης στη σωστή τιµή. Ε)Επιλέξτε τον απαιτούµενο τρόπο λειτουργίας (π.χ:auto). 4 Επαναφορά (reset) Ρυθµίσεις χρήστη: Πιέστε ταυτόχρονα, και για 3 δευτερόλεπτα: Όλες οι ρυθµίσεις ώρας και θερµοκρασίας που έγιναν στο επίπεδο του χρήστη επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιµές (δείτε το κεφάλαιο Εργοστασιακές ρυθµίσεις στις οδηγίες λειτουργίας). Οι τυχόν ρυθµίσεις στο επίπεδο του µηχανικού δε θα αλλάξουν. Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί στις 12:00 και η ηµεροµηνία στις (01 - Ιανουαρίου ). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής όλες οι επιλογές ενδείξεων φωτίζονται, ώστε να µπορείτε να τις ελέγχετε ευκολότερα. Ρυθµίσεις χρήστη και µηχανικού: Πιέστε ταυτόχρονα το µπουτόν επιβεβαίωσης ρυθµίσεων, για 5 δευτερόλεπτα: Μετά την επαναφορά αυτή, επαναφέρονται όλες οι εργοστασιακές ρυθµίσεις. Η επαναφορά αυτή αφορά τόσο τις ρυθµίσεις στο επίπεδο του χρήστη όσο και τις ρυθµίσεις στο επίπεδο του µηχανικού. Σηµείωση Ο θερµοστάτης αυτός είναι πιστοποιηµένη συσκευή ενεργειακής κλασης A και είναι σχεδιασµένος να λειτουργεί σε περιβάλλον µε κανονικές συνθήκες (θερµοκρασία, υγρασία, σκόνη). και Massbilder Dimensions Encombrements Ingombri Maatschetsen Dimensiones Dimensões Rozměry Méretek Wymiary Måttuppgifter Mittapiirrokset Målskitse Boyutlar ιαστάσεις ,5 56 Ø , ,5 2206M01 CE1G2201xx /40

4 Anschlussschaltplan Connection diagram Schéma de raccordement Schema di collegamento Aansluitschema Esquema de conexionado Esquema de ligações Schéma zapojení Villamos bekötés Schemat połączeń Kopplingsscheman Kytkentäkaavio Tilslutningsdiagram Bağlantı şeması ιαγράµµατα συνδεσµολογίας L 2252A02 DC 3 V T1 T2 L2 L N1 AC V S1 N Y1 M1 N 38/ CE1G2201xx

5 de en fr it L Phase, AC 230 V Live, AC 230 V Phase 230 V~ Fase, 230 V AC Lx Phase, AC V Live, AC V Phase V~ Fase, V AC L2 Arbeitskontakt, Ruhekontakt, N.O. contact, N.C. contact, Contact travail (NO) V~ / 6 (2,5) A Contact repos (NF) V~ / 6 (2,5) A Contatto di lavoro (N.A), V AC / 6 (2,5) A Contatto di lavoro (N.C), V AC/ 6 (2,5) A M1 Umwälzpumpe Circulating pump Pompe de circulation Pompa di circolazione N Nullleiter Neutral conductor Neutre Neutro T1 Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande à distance Ingresso da comando remoto T2 Signal Fernbedienung Signal <remote operation> Signal commande à distance Ingresso da comando remoto N1 Raumtemperaturregler Room temperature controller S1 Fernbedienungsgerät Remote operation unit (potentialfree) (potentialfrei) Régulateur d'ambiance programmable Appareil de télécommande (libre de potentiel) Cronotermostato Dispositivo di comando remoto (contatto libero da potenziale) Y1 Stellgerät Actuating device Servomoteur Dispositivo da comandare nl es pt cs L Fase, AC 230 V Fase 230 V CA Fase, AC 230 V Fáze, AC 230 V Lx Fase, AC V Fase V CA Fase, AC V Fáze, AC V L2 Maakcontact, Verbreekcontact, Contacto de trabajo NA V CA / 6 (2,5) A Contacto de trabajo NC V CA / 6 (2,5) A Contacto normalmente aberto, Contacto normalmente fechado Spínací kontakt, Rozpínací kontakt, M1 Circulatiepomp Bomba circulación Bomba de circulação de àgua Oběhové čerpadlo N Nul Neutro Neutro Nula T1 Signaal afstandbediening Señal mando remoto Sinal <telecomando> Signál dálkové ovládání T2 Signaal afstandbediening Señal mando remoto Sinal <telecomando> Signál dálkové ovládání N1 Ruimtemperatuurregelaar Controlador REV13 Controlador de temperatura da sala S1 Afstand bedienapparaat Mando distancia Unidade de telecomando (livre (potentiaalvrij) (libre de tensión) de potencial) Regulátor prostorové teploty Jednotka dálkového ovládání (s bezpotenciálovým výstupem) Y1 Aangesloten apparaat (b.v ketel) Unidad a controlar Aparelho a controlar Ovládané zařízení (např. kotel) hu pl sv fi L Fázis, AC 230 V Zasilanie, faza, 230 VAC Fas, AC 230 V Vaihe, 230 VAC Lx Fázis, AC V Zasilanie, faza V AC Fas, AC V Vaihe, VAC L2 Alaphelyzetben nyitott kontaktus AC V / 6 (2,5) A Alaphelyzetben zárt kontaktus AC V / 6 (2,5) A Styk normalnie otwarty, faza V AC / 6 (2,5) A Styk normalnie zamknięty, faza V AC / 6 (2,5) A Slutande kontakt, AC 24 V V/ 6 (2,5) A Vilokontakt Sulkeutuva kosketin, VAC / 6 (2,5) A Avautuva kosketin, VAC / 6 (2,5) A M1 Keringető szivattyú Pompa obiegowa Cirkulationspump Kiertovesipumppu N Hálózati nullvezeték Zero zasilania Nolledare Nollajohdin T1 Signal <remote operation> Sygnał sterowania zdalnego Signal fjärrstyrning Kaukokäytön viesti T2 Signal <remote operation> Sygnał sterowania zdalnego Signal fjärrstyrning Kaukokäytön viesti N1 Room temperature controller Pomieszczeniowy regulator Rumstemperaturregulator Huonelämpötilan säädin temperatury REV13 S1 Y1 Remote operation unit (potentialfree) Beavatkozó (pl. : kazán, zónaszelep, vagy szivattyú) Urządzenie sterowania zdalnego (styk bezpotencjałowy) Fjärrbetjäningsenhet (potentialfri) Kaukokäyttölaite (potentiaalivapaa) Urządzenie wykonawcze Ställdon Toimilaite da tr el L Fase, AC 230 V Faz, AC 230 V Canlı Φάση, AC 230 V Lx Fase, AC V Faz, AC V Canlı Φάση, AC V L2 Arbejdskontakt AC V / 6 (2.5) A Hvilekontakt AN.O. kontak, canlı AC V / 6 (2.5) A N.C. contact, live AC V / 6 (2.5) A Κανονικά Ανοιχτή επαφή (N.O.) Κανονικά Ανοιχτή (N.C.) AC V / 6 (2.5) A Conformity Declaration Hereby Siemens declares that this Room Thermostat is in compliance with the essential requirements and other relevant provision of Directive 1999/5/EC. Standard according to EN M1 Cirkulationspumpe Devridaim pompası Κυκλοφορητής Automatic action Type 1.B N Nulleder Nötr Αγωγός ουδετέρου Degree of pollution 2 T1 Signal, fjernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation> Rated impulse voltage 4000 V T2 Signal, fjernbetjening Signal <remote operation> Signal <remote operation> N1 S1 Rumtemperaturregulator Fjernbetjeningsenhed (potentialfri) Room temperature controller Remote operation unit (potentialfree) Room temperature controller Remote operation unit (potentialfree) Y1 Manøvreorgan Düzenleme Μονάδα ελέγχου CE1G2201xx /40

6 2008 Siemens Switzerland Ltd. Subject to alteration 40/ CE1G2201xx

7 Εµφανίζεται το σύµβολο ; Το σύµβολο αυτό ενηµερώνει για την ανάγκη αντικατάστασης των µπαταριών µέσα στους επόµενους τρεις µήνες. Οδηγίες λειτουργίας Θερµοστάτης χώρου 24ωρης λειτουργίας για την σωστή θερµοκρασία τη χρονική περίοδο που επιθυµείτε. Ο. έχει δυνατότητα προγραµµατισµού 2 ανεξάρτητων χρονοπρογραµµάτων. Όλες οι εργοστασιακές ρυθµίσεις παρέχουν ιδανική άνεση. Ο θερµοστάτης µπορεί εύκολα να ρυθµιστεί στις εκάστοτε ανάγκες µε τη χρήση των ενδείξεων και του δροµέα. Εισάγετε δύο νέες αλκαλικές µπαταρίες τύπου AA, 1.5 V όπως περιγράφεται ακολούθως: Αποµακρύνετε τον θερµοστάτη από την βάση εγκατάστασής του. Ανοίξτε το χώρο τοποθέτησης των µπαταριών στο πίσω µέρος του θερµοστάτη. Αντικαταστήστε τις παλιές µπαταρίες µε καινούργιες, κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε τον θερµοστάτη πάλι στη θέση του. Ανακυκλώστε τις παλιές µπαταρίες. Προσέξτε τα ακόλουθα για την εγκατάσταση της µονάδας χώρου: Προσοχή: Η ώρα και η ηµεροµηνία διατηρούνται το πολύ για 1 λεπτό. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την µέτρηση θερµοκρασίας από το αισθητήριο Οι υπόλοιπες ρυθµίσεις δεν αλλάζουν! του θερµοστάτη (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία και επιδράσεις άλλων πηγών θερµότητας). Μέρα της εβδοµάδας Σύµβολα επιθυµητών τιµών θερµοκρασίας Αυτόµατη λειτουργία µε 1 περίοδο θέρµανσης Το σύµβολο του ραδιοσυγχρονιζόµενου ρολογιού (radio clock) εµφανίζεται µόνο εάν ο δέκτης ρυθµιστεί να λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από το ειδικό κέντρο στη Φρανκφούρτη. Η εµφάνιση του συµβόλου δείχνει ότι η ώρα και η ηµεροµηνία του θερµοστάτη είναι συγχρονισµένες µε την ώρα της Φρανκφούρτης (DCF77).Το σύµβολο αναβοσβήνει αν δεν ληφθεί σήµα για πάνω από µία βδοµάδα. Ειδοποίηση σφάλµατος Συνεχής λειτουργία άνεσης Ρύθµιση θερµοστάτη και γρήγορη εκκίνηση Λειτουργία θερ/νσης C or F Εµφάνιση κειµένου Αντικατάσταση µπαταριών Ο θερµοστάτης έχει ένα σύνολο εργοστασιακών ρυθµίσεων θέρµανσης και τιµών θερµοκρασίας. Συνεχης οικονοµική λειτουργία Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως: Εµφάνιση ώρας Οθόνη Εµφανίζεται το σύµβολο ; Ραδιοσυγχρο/µενο Λειτουργία πάρτυ ενεργή Ένδειξη πληροφοριών ρολόι ενεργό Ηµεροµηνία Λειτουργία Τηλεχειρισµού Αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης Γραφική παράσταση του χρονοπρογράµµατος Θέρµανση ανοικτή Αντιπαγετική λειτουργία Αφαιρέστε τον θερµοστάτη από την βάση εγκατάστασής του και τραβήξτε την µαύρη µονωτική ταινία από τις δύο µπαταρίες: Ο θερµοστάτης ανοίγει αυτόµατα. Επανατοποθετήστε τον θερµοστάτη στην βάση του. Πλήκτρο Info Μετά την εκκίνηση, ένα µήνυµα καλωσορίσµατος εµφανίζεται στην οθόνη για περίπου 2 λεπτά. Πιέστε ένα πλήκτρο για να φύγει το µήνυµα. Η επιλεγµένη γλώσσα Εµφάνιση θερµοκρασίας Επιλογή τρόπου λειτουργίας: - Αυτόµατη µε 2 περιόδους θέρµανσης - Άνεσης - Οικονοµική - Αντιπαγετική αγγλικά (εργοστασιακή ρύθµιση). Πιέστε εµφανιστεί η γλώσσα που επιθυµείτε. Πιέστε γίνει αποδεκτή η γλώσσα που επιλέξατε. Εναλλαγή µεταξύ λειτουργίας άνεσης, οικονοµικής (για εξοικονόµηση ενέργειας) και λειτουργίας πάρτυ - Αυτόµατη µε 1 περίοδο θέρµανσης ροµέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε ή ή µέχρι να ή µετακινείστε τον δροµέα για να για να ρυθµίσετε την ώρα. Σηµείωση: εν χρειάζεται να εισάγετε την ώρα όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήµα. Πλήκτρο µείωσης τιµών, ρύθµιση ώρας ροµέας στη θέση 2 (ηµεροµηνία): Πιέστε ηµεροµηνία. ροµέας επιλογής προγράµµατος ή για να ρυθµίσετε την Σηµείωση: εν χρειάζεται να εισάγετε την ηµεροµηνία όταν ο δέκτης DCF77 έχει επαρκές σήµα. RUN RUN Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN (µόνο έτσι κλείνει το καπάκι). Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας µε τον επιλογέα λειτουργίας. Θέσεις δροµέα 11 Θερµοκρασία τηλεχειρισµού 10 Θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας σε αυτόµατη λει/ργία 2 περιόδων(α και Β) 9 Θερµοκρασία άνεσης σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων(α και B) 8 Ώρα λήξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης 7 Ώρα έναρξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης ης ης 6 Ώρα λήξης 2 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης 5 Ώρα έναρξης 2 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης ης ης 4 Ώρα λήξης 1 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία µε 2 περιόδους θέρµανσης 3 Ώρα έναρξης 1 περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης 2 Ηµεροµηνία Ηµέρα / µήνας / έτος 1 Ρύθµιση ώρας Ρυθµίσεις λειτουργίας είναι αρχικά Πλήκτρο αύξησης τιµών, ρύθµιση ώρας Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι στο. ιπλώστε τις οδηγίες λειτουργίας και τοποθετήστε τις στην βάση στήριξης για να µη χαθούν. Ενεργοποιήστε το φωτισµο της οθόνης, ελέγξτε για µηνύµατα λάθους ή άλλες σηµαντικές πληροφορίες Πιέστε το πλήκτρο ιnfο µια φορά για να ενεργοποιηθεί ο φωτισµός της οθόνης. Ο φωτισµός απενεργοποιείται αυτόµατα µετά από λίγο. Κρατώντας πατηµένο το ). Η πλήκτρο Info εµφανίζεται η οθόνη πληροφοριών: (εµφανίζεται η ένδειξη συσκευή δείχνει πρώτα µηνύµατα λάθους και έπειτα σηµαντικές πληροφορίες (π.χ. χρονοπρόγραµµα,...) Εάν η επιλεγµένη λειτουργία δεν υποστηρίζει τη ρύθµιση του χρήστη, εµφανίζεται στη οθόνη η ένδειξη PASS Αλλάξτε παροδικά την κατάσταση λειτουργίας(κανονική, οικονοµική) του θερµοστάτη Εµφάνιση ειδικών συµβόλων Κατά τη διάρκεια του χρονοπρογράµµατος, πιέστε το πλήκτρο αυτό για να µεταβείτε από το υπάρχον επίπεδο θερµοκρασία στο αντίθετο. Εµφανίζεται το σύµβολο ; Το καµπανάκι δηλώνει την εµφάνιση κάποιου σφάλµατος! Με γρήγορο τρόπο µεταβείτε στην οικονοµική λειτουργία όταν εγκαταλείπετε για µικρό χρονικό διάστηµα το διαµέρισµά σας έτσι ώστε να εξοικονοµήσετε ενέργεια. Πιέστε το πλήκτρο Info και ελέγξτε το µήνυµα σφάλµατος (π.χ. σήµα ραδιοσυγχρονιζόµενου ρολογιού, σύνδεση στο δέκτη κτλ.). Επικοινωνήστε µε κάποιον ειδικό αν χρειαστεί. Η αλλαγή εµφανίζεται στην οθόνη και είναι ενεργή µέχρι την επόµενη µετάβαση του χρονοπρογράµµατος. Συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας χωρίς την απώλεια άνεση. B2201el Θέρµανση χώρων το πολύ µέχρι 21 C Χρησιµοποιήστε το κουµπί για µετάβαση σε οικονοµική λειτουργία ακόµα και σε περίπτωση µικρής απουσίας. Αερίστε τους χώρους σύντοµα αλλά µε τελείως ανοικτά παράθυρα. Siemens Building Technologies

8 Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε έναν από τους 5 τρόπους λειτουργίας. Καταστάσεις λειτουργίας µε «χρονοπρόγραµµα» Ο θερµοστάτης προσφέρει τη δυνατότητα προγραµµατισµού 2 ανεξάρτητων χρονοπρογραµµατων: και. Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέστη/ κρύο; Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την θερµοκρασία. Η ρύθµιση είναι προσωρινή και ενεργή µέχρι την στιγµή που ο θερµοστάτης αλλάζει (λόγο χρονοπρογράµµατος) κατάσταση. Σηµείωση: Για να προγραµµατίσετε εσείς τον θερµοστάτη, δείτε την παράγραφο: "Εισαγωγή επιθυµητών θερµοκρασιών και περιόδων θέρµανσης". Καταστάσεις συνεχούς λειτουργίας Ο θερµοστάτης προσφέρει τις εξής καταστάσεις συνεχής λειτουργίας: "Συνεχής λειτουργία άνεσης, "Συνεχή λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας και λειτουργία προστασίας από παγετό. Εισάγετε θερµοκρασία για «τηλεχειρισµό» Στην λειτουργία τηλεχειρισµού µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή θερµοκρασία η οποία θα ισχύει για όσο είναι ενεργοποιηµένος ο τηλεχειρισµός. Με την απενεργοποίηση του τηλεχειρισµού, ο θερµοστάτης επανέρχεται στην προηγούµενη κατάσταση. Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας τηλεχειρισµού, εµφανίζεται το σύµβολο Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως RUN ροµέας στη θέση 11 (θερµοκρασία τηλεχειρισµού): Πιέστε ή για να επιλέξετε την θερµοκρασία της λειτουργίας του τηλεχειρισµού. Μετακινήστε το δροµέα στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Πιέστε και ταυτόχρονα µαζί µε το πλήκτρο επιλογής τρόπου λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα. Όλες οι προσωπικές ρυθµίσεις θερµοκρασίας και ώρας επανέρχονται στις εργοστασιακές τους τιµές. Το ρολόι ξεκινά στις 12:00. Προσοχή: Όλες οι ρυθµίσεις σας θα χαθούν! Αισθάνεστε ιδιαίτερη ζέστη/ κρύο; Πιέστε ή για να επαναρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας RUN ροµέας στη θέση 1(ώρα): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα ροµέας στη θέση 2 (ηµεροµηνία): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ηµεροµηνία. Επαναφορά του δροµέα στη θέση RUN για να αποθηκευτεί η ώρα. Σηµείωση: εν απαιτείται ρύθµιση ώρας και ηµεροµηνίας όταν ο θερµοστάτης λαµβάνει το σήµα συγχρονισµού από τη Φρανκφούρτη. Στην ένδειξη ώρας εµφανίζεται η ένδειξη PASS Εισαγωγή επιθυµητών θερµοκρασιών και περιόδων θέρµανσης Ο θερµοστάτης προσφέρει 2 χρονοπρογράµµατα αυτόµατης λειτουργίας και τα οποία µπορείτε να ρυθµίσετε µε τη χρήση του δροµέα επιλογής προγράµµατος. Ακολουθήστε τα παρακάτω: ροµέας στη θέση 3 (Ώρα έναρξης 1 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 4 (Ώρα λήξης 1 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 5 (Ώρα έναρξης 2 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 6 (Ώρα λήξης 2 ης περιόδου, σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 7 (Ώρα έναρξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα έναρξης. ροµέας στη θέση 8 (Ώρα λήξης αυτόµατης λειτουργίας µε 1 περίοδο θέρµανσης): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε την ώρα λήξης. ροµέας στη θέση 9 (Θερµοκρασία άνεσης σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων(α και B): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. Εργοστασιακες ρυθµίσεις: Θέρµανση 20 C 16 C 8 C 12 C Εργοστασιακές Ρυθµίσεις: Περίοδοι θέρµανσης A1 A2 A3 A4 06:00 08:00 17:00 22:00 B1 Ενεργοποίηση λειτουργίας «πάρτυ» B2 07:00 23:00 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «πάρτυ» µόνο στις λειτουργίες και. Στη λειτουργία «πάρτυ», ο θερµοστάτης διατηρεί την επιλεγµένη θερµοκρασία για κάποιο επιπλέον χρονικό διάστηµα το οποίο µπορούµε να δηλώσουµε. Όσο ο θερµοστάτης βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ» εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο. Προχωρήστε όπως περιγράφεται ακολούθως: 1. Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα. 2. Πιέστε ή για να ρυθµίσετε πόσο χρόνο θα βρίσκεται σε λειτουργία «πάρτυ». Ο µέγιστος χρόνος είναι 9 ώρες. Η ρύθµιση καταχωρείται µετά από 20 δευτερόλεπτα ή µε το πάτηµα του κουµπιού. 3. Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία. 4. Η λειτουργία «πάρτυ» διακόπτεται αυτόµατα µε το πέρας του χρόνου που ρυθµίσατε προηγουµένως ή µε το πάτηµα των κουµπιών ή. Σηµειώσεις (π.χ. Πρόσθετες ρυθµίσεις): ροµέας στη θέση 10 (Θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας σε αυτόµατη λειτουργία 2 περιόδων Α και Β): Πιέστε ή για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας. Σηµείωση:Η θερµοκρασία οικονοµικής λειτουργίας στα χρονοπρογράµµατα A και B δεν αφορά την κατάσταση «συνεχούς οικονοµικής λειτουργίας». RUN Γυρίστε το διακόπτη στη θέση RUN για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις και κλείστε το καπάκι. B2201el Siemens Building Technologies

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A

Ελλάδα. Innovens Pro. Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-115. Οδηγίες χρήσης 300024754-001-A Innovens Pro Ελλάδα EL Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης MCA 45-65 - 90-5 Οδηγίες χρήσης 30004754-00-A Ευρετήριο Εισαγωγή...4. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...4. Συντμήσεις...4.3 Γενικές πληροφορίες...5.3.

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Κάµερας

Οδηγός Χρήσης Κάµερας 2-515-260-63(1) Οδηγός Χρήσης Κάµερας ιαβάστε πρώτα αυτό Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα CCD-TRV238E/TRV438E DCR-TRV270E/TRV285E 2005 Sony Corporation ιαβάστε πρώτα αυτό Πριν από τη λειτουργία της µονάδας,

Διαβάστε περισσότερα

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1

MDL 840 / F 2. C/F MDL 840 1 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ MDL 840 / F Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΝΑ Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑ Α) A. Κουµπί ξυπνητηριού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ...2 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ...2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...3 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ...6 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ...6 ΕΚΚΙΝΗΣΗ...7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης

Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1. Ïδηγίες χρήσης Φορητή συσκευή αναπαραγωγής µουσικής Σειρά VGF-AP1 Ïδηγίες χρήσης Εµπορικά σήµατα Τα VAIO,, SonicStage, VAIO music transfer, Open MG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! VIDEO AUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ NVM 450MB NVM 450MC ND 106 NVM 700MC ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΩΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4.

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4. Doro Comfort 3000 Ελληνικά Ελληνικά 1. Επιπλέον ενίσχυση έντασης 2. Ρύθμιση έντασης ακουστικού 3. Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου 4. Πλήκτρο υπηρεσιών 5. Ρύθμιση άμεσης κλήσης 6. Θέση ακουστικού 7. Αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση

Motorola S12. Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή. Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204. Προειδοποίηση Motorola S12 Ψηφιακό ασύρµατο τηλέφωνο µε τηλεφωνητή Για τα µοντέλα S1201, S1202, S1203 και S1204 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε...

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E

DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E 2-659-812-81(1) Ψηφιακή Βιντεοκάµερα Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας 8 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 22 Χρήση των στοιχείων µενού 38 DCR-HC23E/HC24E/ HC26E/HC35E Μετεγγραφή/Μοντάζ 56 Χρήση του υπολογιστή 64 Επίλυση προβληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα

Εγχειρίδιο του. Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E. Easy Handycam 27. Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32. Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα 2-698-884-91(1) Απολαύστε τη βιντεοκάμερα με Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam 11 Ξεκινώντας 14 Εγχειρίδιο του Handycam DCR-SR30E/SR40E/SR50E/ SR60E/SR70E/SR80E Easy Handycam 27 Εγγραφή/ Αναπαραγωγή 32 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας. LG Industrial Systems. STARVERT i C5 - SERIES ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Εγχειρίδιο : Εγκατάστασης Λειτουργίας Προγραµµατισµού LG Indusrial Sysems STARVERT i C5 - SERIES ΒΑΛΙΑ ΗΣ Ρυθµιστές Στροφών Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5

7+( 25,*,1$/ /$6(5 ',67$1&(0(7(5 Οδηγίες χρήσης Έκδοση 1.0 Ελληνικά Αναπόσπαστο τµήµα αυτών των οδηγιών χρήσης αποτελούν οι υποδείξεις για την ασφάλεια (738266) στο ξεχωριστό φυλλάδιο. Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

123134 Οδηγίες Χρήσης. Έλεγχος και Ενδείξεις. Κύρια Μονάδα. Μέρος Α LCD

123134 Οδηγίες Χρήσης. Έλεγχος και Ενδείξεις. Κύρια Μονάδα. Μέρος Α LCD 123134 Οδηγίες Χρήσης Έλεγχος και Ενδείξεις Κύρια Μονάδα Μέρος Α LCD A1. Ώρα A2. Εικονίδιο Ραδιοελέγχου A3. Ημερομηνία A4. Ημέρα A5. Ώρα Ανατολής του Ήλιου A6. Ώρα Ανατολή του Φεγγαριού A7. Φάση σελήνης

Διαβάστε περισσότερα