ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς."

Transcript

1 ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων πολλὲς δεκαετίες πρίν. Πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἀδιαφοροῦν ἐπιδεικτικὰ οἱ ἴδιες κατηγορίες ἀνθρώπων σήμερα. Τὸ νεοσύστατο ἀκόμα κράτος ὅπως καὶ οἱ ἑπόμενες γενιὲς (γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ) στήριξαν πολλὰ πράγματα πάνω στὴν παιδεία τῶν νέων. Ἡ γλῶσσα, ἡ θρησκεία καὶ ἡ παιδεία εἶναι τρία πράγματα ποὺ ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποίησε σὲ πολλὲς δύσκολες καταστάσεις ὡς ὅπλα. Καὶ ὅποτε τὰ καλλιεργοῦσε σωστὰ καὶ μὲ σύνεση αὐτὰ μὲ τὴ σειρά τους τῆς χάριζαν πολύτιμη βοήθεια. Οἱ γενιὲς τοῦ τότε διαμόρφωναν τὴν παιδιεία τους καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ σχολεῖο. Οἱ γονεῖς μάθαιναν στὰ παιδιὰ τὴν εὐγένεια καὶ τὸν σεβασμό. Οἱ δάσκαλοι τοὺς μάθαιναν γράμματα καὶ δημιουργοῦσαν πνεῦμα συνεργασίας. Τὰ παιδιὰ ἤξεραν ὅτι πρέπει νὰ σέβονται ὅλο τὸν κόσμο (τοὺς γονεῖς, τὸν παπποῦ, τὴν γιαγιά, τὸν γείτονα, τὸν ἀδελφό), νὰ βοηθοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ τιμοῦν τὴν πατρίδα τους καὶ τὸ κυριότερο νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀγαποῦν τὸ Θεό. Ὅλη ἡ κοινωνία συνεργαζόταν ὥστε τὰ νέα μέλη νὰ γνωρίσουν τὴ θρησκεία κὰι νὰ ἀγαπήσουν τὸ Θεό!! Δὲν ἦταν αὐστηρὰ καὶ μόνο προσωπικὸ θέμα τῆς οἰκογένειας ἡ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν. Ἀκόμα καὶ τὰ βιβλία περιεῖχαν ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ κεφαλαίων ἀφιερωμένα στὸ Θεό, στὴν ἐκκλησία καὶ στὶς μεγάλες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐπιπρόσθετα περιεῖχαν καὶ κείμενα ποὺ βοηθοῦσαν τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ τόπου τους ἔτσι ὥστε νὰ τὰ περάσουν καὶ αὐτὰ μὲ τὴ σειρά τους στὴν ἑπόμενη γενιά. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι τὸ σχολεῖο ἔπαιζε καθοριστικὸ ρόλο στὴν διαμόρφωση τῆς παιδείας τῶν νέων καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς μόρφωσής τους. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα μαθήματα (μαζὶ μὲ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ μαθηματικὰ) ἦταν πάντα, γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς χώρας μας, τὰ θρησκευτικά! Ἕνα μάθημα ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια «διώκεται» κα- ΤΕΥΧΟΣ 92 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 2 θημερινῶς καὶ τείνει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ σημερινὰ σχολεῖα. Ἕνα μάθημα ποὺ βοηθάει τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν τὴ θρησκεία τους ἔτσι ὥστε μέσῳ τῆς γνώσης νὰ τοὺς δοθεῖ κάποια στιγμὴ (μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ἀγωνιστεῖ καὶ ἀτομικὰ τὸ κάθε παιδὶ) τὸ μεγάλο δῶρο τῆς πίστης. Φυσικὰ ἡ θεωρία πρέπει πάντα νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὴν πράξη. Ἡ πράξη στὴν συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ἡ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν ἐκκλησία, δηλαδὴ ὁ ἐκκλησιασμός. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ συστηματικὸς καὶ συχνὸς ἐκκλησιασμὸς ἔτσι ὥστε τὸ παιδὶ νὰ ἀποκτήσει προσωπικὲς ἐμπειρίες καὶ νὰ δημιουργήσει μιὰ προσωπικὴ σχέση μὲ τὸ Θεό. Ἀκριβῶς ὅπως συνέβαινε μερικὲς δεκαετίες πρὶν ποὺ τὰ παιδιὰ συναντιόνταν κάθε Κυριακὴ στὸ σχολεῖο καὶ πήγαιναν ὅλα μαζὶ στὴν ἐκκλησία πάντα μὲ τὴ συνοδεία τοῦ δασκάλου. Ὅλα αὐτὰ τότε!! Σήμερα συμβαίνουν στὴν κοινωνία μας ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προείπαμε. Οἱ οἰκογένειες εἶναι σκορπισμένες. Οἱ μητέρες λόγῳ τῆς ἄσχημης οἰκονοικῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ χώρα μας ἔχουν βγεῖ στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ ἔχουν ἀφήσει ἀναγκαστικὰ σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν τους. Οἱ παπποῦδες καὶ οἱ γιαγιάδες δὲν ἀποτελοῦν πιὰ μέρος τῆς στενῆς οἰκογένειας καὶ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιὰ μόνο λίγες μέρες τὸ χρόνο. Τὰ μέλη τῆς κοινωνίας ἀδιαφοροῦν τὸ ἕνα γιὰ τὸ ἄλλο. Ἡ θεολογία ὡς ἐπιστήμη εἶναι ὑποτιμημένη καὶ θεωρεῖται ὡς ἐπιστήμη τῶν ἱερέων καὶ τῶν μοναχῶν. Ἄρα ὁποιοσδήποτε λαϊκὸς θεολόγος θεωρεῖται ἄχρηστο εἶδος σὲ αὐτὴν τὴν χώρα ποὺ ξεχνάει τὶς ρίζες καὶ τὴν θρησκεία της καὶ δίνει καθημερινὴ μάχη ὥστε τὰ θρησκευτικὰ νὰ μὴ διδάσκονται πιὰ στὰ σχολεῖα. Τὰ τελευταῖα χρόνια φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ μοναδικὸς τομέας ποὺ ἐνδιαφέρει τὶς κυβερνήσεις εἶναι ὁ οἰκονομικός. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων; Παιδιὰ χωρὶς σεβασμό, παιδιὰ χωρὶς εὐγένεια, παιδιὰ χωρὶς ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, παιδιὰ μὲ ἐμφανῆ ροπὴ πρὸς τὴ βία, παιδιὰ χωρὶς ἀξίες, παιδιὰ χωρὶς οὐσιαστικὲς γνώσεις, παιδιὰ χωρὶς μόρφωση, παιδιὰ χωρὶς ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ἐν κατακλεῖδι παιδιὰ χωρὶς παιδεία. Παιδιὰ ποὺ μεγαλώνοντας βρίσκουν κλειστὰ Πανεπιστήμια, ἀνεργία, φτώχεια καὶ βία. Παιδιὰ ποὺ ὁ θυμός τους μεγαλώνει μέρα μὲ τὴ μέρα. Παιδιὰ ποὺ βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἀδιέξοδα καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ ξεπεράσουν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Θεοῦ ποὺ κανεὶς δὲν νοιάστηκε νὰ τοὺς διδάξει βιωματικά, μιὰ ἀπὸ τὶς εἴκοσι φορὲς ποὺ βρέθηκαν στὴν ἐκκλησία σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ (στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ φυσικὰ Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν σχολείων 2013 τὸ Πάσχα). Παιδιὰ ποὺ ἢ θὰ μείνουν στὴ χώρα τους ἢ θὰ φύγουν νὰ ἀναζητήσουν τὴν τύχη τους σὲ κάποια ἄλλη χώρα. Παιδιὰ ποὺ ὅταν θὰ ἐνηλικιωθοῦν θὰ ἔχουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια συμπεριφορὰ μὲ αὐτὴν ποὺ εἶχαν ὡς ἀνήλικοι. Παιδιὰ ποὺ καταστρέφουν κάθε μέρα τὴν κοινωνία γιατὶ αὐτὰ εἶναι τὰ βιώματά τους. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἴμαστε ἐμεῖς!!! Ἐμεῖς ποὺ δὲν βοηθᾶμε τὴν πατρίδα μας νὰ ὀρθοποδήσει. Ἐμεῖς ποὺ δὲν μάθαμε ἀκόμα νὰ βοηθᾶμε τὸν διπλανό μας ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μας. ΕΜΕΙΣ... οἱ προηγούμενες γενιὲς καὶ οἱ ἑπόμενες γενιές. Καὶ ὁ κύκλος συνεχίζεται... πάντα συνεχίζεται!!! Παπανικολάου Ἀννέτα Φοιτ. Θεολογίας

3 ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Ἱερά Μονή Παναγίας Ξενίας Στὶς 4 καὶ 5 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας σὲ Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ναοὺς τοῦ Βόλου. Ξεκινήσαμε λοιπὸν τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 4 Ὀκτωβρίου καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ μικρὴ στάση στὴν Ἐθνικὴ Ὁδό, βρεθήκαμε στὴ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Κάτω Ξενιᾶς, ὅπου στὸ παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὸ μοναδικὸ τμῆμα τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, γιὰ τὰ ὁποῖα σεμνύνεται ἡ Μονή. Ἡ Ἡγουμένη Νυμφοδώρα, μᾶς ἐδέχθη φιλοφρόνως στὸ Ἀρχονταρί- Ἀπό τίς Μηλιές Πηλίου κι τοῦ μοναστηριοῦ, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν «λόγο ὠφελείας» μᾶς προσέφεραν καὶ κεράσματα. Συνεχίσαμε τὸ προσκύνημά μας κατευθυνόμενοι πρὸς τὸ χωριὸ τοῦ Ἁγ. Λαυρεντίου στὸ Πήλιο, ὅπου καὶ προσκυνήσαμε ἐντὸς τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου τοῦ Νέου τὴν κάρα καὶ ροῦχα τοῦ Νεομάρτυρος βαμμένα μὲ τὸ πάντιμο αἷμά του. Ὁδηγηθήκαμε κατόπιν πρὸς τὸ ξενοδοχεῖο ΑΛΚΗΣΤΙΣ στὴν Πορταριὰ ὅπου καὶ ἐγκατασταθήκαμε γιὰ τὴ διανυκτέρευσή μας καὶ ἀφοῦ φάγαμε στὴν πλατεία τῆς Πορταριᾶς, ἀνηφορίσαμε πρὸς τὴ Γυναικεία Ἱερὰ Ἱερά Μονή Παναγίας Ὁδηγήτριας Μονὴ Παναγίας Ὁδηγήτριας, Μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ παρακολουθήσαμε τὸν Ἑσπερινὸ ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τῆς Μονῆς καὶ ἐπιστρέψαμε στὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τὸν ἀναγκαῖο βραδυνὸ ὕπνο. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα πρωΐ-πρωΐ ξεκινήσαμε γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στὸ χωριὸ Ἅγιος Γεώργιος Νηλείας, ὅπου καὶ συλλειτουργήσαμε μὲ τὸν π. Ἀντώνιο, Γέροντα τῆς Μονῆς, ποὺ «στεγάζει» 27 ἀγωνιζόμενες μοναχές. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, 3

4 ὅπου εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἐξαίσια ψάλματα ἀπὸ τὶς καλλίφωνες μοναχές, μᾶς δεξιώθηκαν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς μὲ πλούσια κεράσματα καὶ ἀκούσαμε «λόγον ἀγαθὸν» ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἀντώνιο. Μᾶς μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Μοναστηριοῦ, μᾶς παρηγόρησε γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ χώρα μας καὶ μᾶς προέτρεψε νὰ ἀποκτήσουμε «ἀνδρεία» πίστη. Μετὰ κατηφορίσαμε πρὸς τὶς Μηλιὲς Πηλίου καὶ προσκυνήσαμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν, στὸν ὁποῖο ξεναγηθήκαμε ἀπὸ τὸν ἐπίτροπο κ. Μιχάλη Γαβριήλ, ποὺ μᾶς ἀνέφερε διεξοδικὰ γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Μετὰ τὸ γεῦμα στὶς Μηλιὲς ἐπιστρέψαμε πλήρεις εὐλογιῶν καὶ ἀναμνήσεων στὸ «κλεινὸν ἄστυ», εὐχόμενοι γιὰ μιὰ νέα εὐλογημένη ἐξόρμηση. Η ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν κατηχητικῶν Ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιὰ ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸ χῶρο τῆς Ε.Ν.Ε. στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Μέσα σὲ μιὰ εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα καὶ σὲ μιὰ αἴθουσα γεμάτη ἀπὸ παλιὰ καὶ νέα Ὁ ἁγιασμός τῶν κατηχητικῶν πρόσωπα ὁ π. Παναγιώτης Χαβάτζας, ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας, τέλεσε τὸν Ἁγιασμό, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν καὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τοῦ τομέα Νεότητος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, ὁμίλησε ὁ π. Παναγιώτης, εὐχαριστώντας θερμῶς τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, π. Φιλόθεο Νικολάκη, γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συνεφημερίους του γιὰ τὴν ἐν γένει βοήθειά τους στὸ δύσκολο ἔργο τῆς νεότητος. Ὁμίλησε ἐπίσης γιὰ τὸ σκοπὸ τοῦ Κατηχητικοῦ σήμερα καὶ εὐχαρίστησε τέλος τοὺς Κατηχητές, τοὺς ἐθελοντὲς συνεργάτες καὶ τοὺς δωρητές, χωρὶς τὴν παρουσία καὶ ἐνίσχυση τῶν ὁποίων θὰ ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας μας. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ὁ Κύριος νὰ χαρίζει μιὰ εὐλογημένη χρονιὰ καὶ νὰ ἐνισχύσει χαρίζοντας πλούσια καρποφορία σὲ κάθε κατηχητικὴ προσπάθεια τῆς Ἐνορίας μας πρὸς ἁγιασμὸ καὶ καταρτισμὸ τῶν νέων μας. Ἐφέτος ἐκτὸς τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ πραγματοποιοῦνται κάθε Κυριακὴ 11.00π.μ μ.μ. θὰ γίνονται μαθήματα Ἁγιογραφίας κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη 6-8 ἀπόγευμα, Ἀγγλικῶν (σὲ διάφορα ἐπίπεδα κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὶς ἐθελόντρι- 4

5 ες καθηγήτριες) καὶ κιθάρας κάθε Σάββατο 11.00π.μ μ.μ. Τέλος κάθε Δευτέρα μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο θὰ ἀκολουθεῖ πνευματικὴ ὁμιλία. Τὴν Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θὰ ὁμιλήσει ὁ π.φιλόθεος μὲ θέμα: «Πνευματικὴ πατρότητα». Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ. Λιτανεία εἰκόνος Ἁγίου Γερασίμου τεῖχε καὶ πλήθος Κεφαλληνίων τῆς Ἀθήνας καὶ δραστηριοποιεῖτο ἔντονα καὶ σχετικὸς Σύλλογος τῆς περιοχῆς μας. Σημεῖα τῶν καιρῶν; Ἴσως Τὴν παραμονὴ λοιπὸν τελέσθηκε ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐφημερίων μας, ἐνῷ μᾶς τίμησε καὶ ὁ πρώην ἐφημέριος καὶ προϊστάμενος π. Κων. Βαστάκης. Μετὰ τὰ ἀναγνώσματα ὁμίλησε καταλ- Ἑσπερινός Πανηγύρεως Ὁσίου Γερασίμου Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μὲ λαμπρότητα καὶ ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος τὴν 20ὴ Ὀκτωβρίου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ στὴν Ἐνορία μας. Ὡς γνωστὸν τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἐν λόγῳ Ὅσιο καὶ ἔτσι κάθε χρόνο πανηγυρίζεται ἡ μνήμη του. Βέβαια ἡ ἑορτὴ ἔχει «χάσει» κάτι ἀπὸ τὶς παλαιότερες λαμπρὲς ἐποχές, τότε ποὺ συμμελήλως ὁ ἑορτάζων π. Γεράσιμος Φακιώλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸν βίο τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἑπομένη τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ ἑορτάζων ἐφημέριός μας π. Γεράσιμος καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ π. Φιλόθεος ἀναφερθεὶς στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἰάσεως ἀπὸ τὸν Κύριο τοῦ δαιμονιζομένου νέου τῶν Γαδαρηνῶν καὶ τὶς ἰάσεις δαιμονιζομένων ἀπὸ τὸν ἑορταζόμενο Ὅσιο. Μετὰ τὸ πέρας της τελέσθηκε καὶ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ἀπόγευμα ἡ Ἱ. Παράκλησή του. Στὸν ἑορτάζοντα π. Γεράσιμο εὐχήθηκε ὁ π. Φιλόθεος, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους ἐνορίτες μας, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ εἰληταρίου τοῦ Ἁγίου τῆς Εἰκόνος του «τεκνία εἰρηνεύετε καὶ μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονεῖτε». Συνάξεις Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς Τὴν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου θὰ ξεκινήσουν οἱ μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἱ. Παρακλήσεως στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἑσπερινὲς συνάξεις μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεράσιμο, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι ἀφιερωμένες σὲ Προφῆτες καὶ Ἀποστόλους. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ. 5

6 ΠρΟγραμμα ΠανηγΥρεως Ι. ΠαρεκκλησΙου Αγ. ΝεκταρΙου ΣτΕγης ΓερΟντων ΠαραμονΗ: ΠαρασκευΗ 8 ΝοεμβρΙου 6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς ΚυριΩνυμος: ΣΑββατο 9 ΝοεμβρΙου 7.00π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία 5.00μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου ΠρΟγραμμα ΠανηγΥρεως Αγ. Βαρβάρας Ι. Παρ. Αγ. ΑποστΟλων Κανάρη ΠαραμονΗ, ΤρΙτη 3 ΔεκεμβρΙου 6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος ΚυριΩνυμος, ΤετΑρτη 4 ΔεκεμβρΙου 7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ. 5.00μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Τὴν 15η Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ καὶ πάλι τὸ καθιερωμένο σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων στὴν Ἐνορίας μας ἐπ εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς παράλληλης νηστείας. Ὡς γνωστὸν ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται ἐκ περιτροπῆς στὸν Ναό μας, στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη καὶ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19, α ὄροφος), οἱ ὁποῖες θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα στὸν Ναό μας. Στὸ Ναὸ καὶ τὸ Παρεκκλήσιό μας θὰ βρίσκονται φάκελλοι μὲ τὰ σχετικὰ δίπτυχα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ συμπληρωθοῦν καὶ νὰ παραδοθοῦν ἐγκαίρως. Στέγη Γερόντων Οἱ ἐποχὲς δύσκολες, ὅλα ἄλλαξαν Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Στέγη μας. Ἡ κρίση ποὺ μαστίζει ἀρκετὸ καιρὸ τώρα πιὰ ὅλους, χτυπάει καὶ ἐμᾶς ἀνελέητα. Οἱ δωρεὲς σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθὸν τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση Καὶ πῶς νὰ μὴν τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση, ἀφοῦ ἡ Ἐφορία δὲν ἀφήνει τίποτε στὶς τσέπες μας; Οἱ ἀνάγκες ὅμως εἶναι μεγάλες καὶ καθημερινὰ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κτυποῦν πλέον τὴν πόρτα τοῦ Φιλοπτώχου μας καὶ ζητοῦν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ἕνα πιάτο φαγητοῦ ἢ τὰ φάρμακά τους. Προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε κατὰ τὶς δυνάμεις μας. Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ ἄλλωστε μὲ τὶς δομές της καὶ σὲ συνεργασία μὲ πολλοὺς φορεῖς ὅπως τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν κ.ἄ. κάνει τεράστια προσπάθεια πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Συνεχίζουμε λοιπὸν νὰ παρέχουμε οἰκονομικὰ βοηθήματα σὲ 26 ἄτομα, μαγειρευμένο φαγητὸ σὲ 50 ἀκόμη καὶ σὲ κάποιους φάρμακα. Σήμερα δὲ οἱ περιθαλπόμενοι τῆς Στέγης Γερόντων ἀνέρχονται στοὺς 62, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν εἶναι λίγοι ποὺ καταβάλλουν ἐλάχιστα χρηματικὰ ποσὰ καὶ ἀρκετοὶ ποὺ αἰτοῦνται μείωση τῶν καταβαλομένων λόγω τῶν γνωστῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ κάποιοι - ἐλάχιστοι εὐτυχῶς - ποὺ μᾶς ἔχουν ἀφήσει ὅμως τεράστια 6

7 χρέη μὲ τὴ γνωστὴ δικαιολογία: «Ἐκκλησία εἶστε, κάντε καὶ κάτι»! Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι στὴ Στέγη μας, λόγῳ μᾶλλον τοῦ εἰδικοῦ προσωπικοῦ, ἔρχονται ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι σχεδὸν ἐτοιμοθάνατοι καὶ συνήθως περιθάλπονται σ αὐτὴν γιὰ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα. Οἱ αὐτοεξυπηρετούμενοι εἶναι πλέον ἐλάχιστοι, ἀφοῦ τοὺς κρατοῦν στὸ σπίτι γιὰ νὰ ζήσουν ἴσως καὶ μιὰ ὁλόκληρη οἰκογένεια ἀπὸ τὴν σύνταξή τους. Ἔχει καὶ τὰ καλά της λοιπὸν ἡ κρίση Ἀπὸ τὴν ἄλλη λόγῳ τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ κατακοίτων - ἡ ἁρμόδια Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς, ποὺ μᾶς ἐλέγχει, ἀπαιτεῖ μεγάλο ἀριθμὸ προσωπικοῦ, χωρὶς βεβαίως νὰ ἐρωτᾶ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητές μας. Ἂς σημειωθεῖ δὲ ὅτι πολλοὶ κτυποῦν τὴν πόρτα μας ζητώντας νὰ καταβάλλουν ἂν ὄχι τίποτε, ἐλάχιστα ποσὰ γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν συγγενῶν τους παρ ὅλον ὅτι τὸ ἀπαιτούμενο ποσὸ γιὰ τὸν κάθε περιθαλπόμενο ἔχει ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ κάθε ὑπολογισμό μας. Ἡ εὐνομούμενη Πολιτεία μας βέβαια δὲν ἀναγνωρίζει τίποτε ἀπ ὅλα αὐτὰ καὶ γι αὐτὸ οἱ φόροι ἐξακολουθοῦν νὰ «πέφτουν βροχὴ» καὶ γιὰ τὶς προνοιακὲς δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γνωστοὶ φόροι στὰ ἀκίνητα, ΦΠΑ κ.λπ. κ.λπ. Μέσα σ ὅλα αὐτὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Ἅγιός μας, δὲν μᾶς ἐγκαταλείπουν. Ἀπευθυνθήκαμε σὲ πάρα πολλὰ Κοινωφελὴ Ἱδρύματα συμπατριωτῶν μας καὶ ὁ Κύριος εὐδόκησε νὰ ἀνταποκριθοῦν δύο ἀπὸ αὐτὰ γιὰ ἄλλη μία φορά τὸ Ἵδρυμα «Στ. Νιάρχος» καὶ ἄλλο ἕνα ποὺ θέλει νὰ διατηρήσει τὴν ἀνωνυμία του. Θὰ μᾶς ἐπιχορηγήσουν γιὰ ἕνα χρόνο μὲ τὸ ποσὸ τῶν ,00 τὸ καθένα, τὸ ὁποῖο θὰ καταβληθεῖ σὲ ἰσόποσες μηνιαῖες δόσεις. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς καὶ εὐχόμαστε νὰ τοὺς τὸ ἀνταποδώσει ὁ Κύριος μυριοπλασίως καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ ἐνισχύουν τέτοια καὶ πολλὰ ἄλλα θεάρεστα ἔργα. Ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν θεραπεύεται ἁπλῶς πρὸς καιρὸν θὰ ἀνακουφιστοῦμε. Ἐξακολουθοῦμε νὰ χρωστοῦμε ,00 γιὰ ληφθέντα δάνεια, ὥστε νὰ καταβληθοῦν δῶρα παρελθόντων Χριστουγέννων, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἀποδώσει οὔτε ἕνα εὐρώ. Ἐπίσης βρίσκονται ἐν ὄψει καὶ τὰ ἑπόμενα Χριστούγεννα, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ χρειασθεῖ καὶ πάλι ἕνα τεράστιο ποσόν. Σημειωτέον ὅτι ἡ μὴ καταβολὴ τῶν ἐπιδομάτων καὶ τῶν δώρων πρὸς τὸ προσωπικὸ συνεπάγεται καὶ ποινικὲς εὐθύνες καὶ κυρώσεις (κατὰ τὴν ἰσχύουσα ὑπ ἀριθμ. πρωτ.: 2266/ Ἐγκύκλιο τοῦ Εἰδικοῦ Γραμματέως τοῦ Σ.Ε.Π.Ε.). Χρωστοῦμε ἐπίσης σὲ ἕναν προμηθευτὴ καὶ στὸ συνεργεῖο καθαριότητος περίπου ,00. Εἶναι λοιπὸν τὰ προβλήματα μεγάλα ἀλλὰ εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ἐξακολουθήσει τὸ Ἵδρυμά μας νὰ παρέχει ἀνακούφιση σὲ ὅσους δοκιμάζονται, παρέχοντας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου περίθαλψη σὲ ἐγκαταλελειμένους συνανθρώπους μας, σὲ κάποιους ἄλλους ποὺ δὲν θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώνουν μεγαλύτερα ποσὰ σὲ κάποιο ἀνάλογο ἰδιωτικὸ Ἵδρυμα, φαγητὸ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, ἐργασία σὲ 20 ἄτομα καὶ κατὰ συνέπεια ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειῶν τους, στήριξη σὲ μιὰ σειρὰ προμηθευτῶν, ἄρα καὶ σ αὐτῶν τὶς οἰκογένειες κ.π.ἄ. Πάντοτε δὲ θὰ προστρέχουμε γιὰ τὶς προαναφερθεῖσες ἀνάγκες μας σὲ ὅσους ἀκόμη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ μᾶς ἐνισχύσουν ἔστω καὶ μὲ ἕνα εὐρώ, ποὺ θὰ ἀφήσουν ἴσως στὸ κυτίο τοῦ Φιλοπτώχου στὸν Ναό, στοὺς Ἁγ. Ἀποστόλους ἢ στὸ Γηροκομεῖo μας. Ἄλλωστε οἱ φιλανθρωπικὲς χειρονομίες τῶν «ἐχόντων» εἶναι σπάνιες. Ἐμεῖς εὐχόμαστε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ μὴν ἐγκαταλείπει ποτὲ κανέναν. Περισσότερα νέα, φωτογραφίες καὶ ἀνακοινώσεις στὸ site agiosgeorgios-kypselis.gr καὶ στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας megalomartys.wordpress.com

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ AS MARINE LTD ,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 80,00 Βενιέρη Μαρία...100,00 Βεργαδῆ Νάσια...100,00 Εὐδωρίδου Αἰμιλία... 50,00 Ἠρειώτου Βασιλική...200,00 Καββαδία Ἄννα... 50,00 Κακιοπούλου Ρεγγίνα... 50,00 Καπετανάκη Μαρία... 50,00 Καραμπότσου Ἀδαμαντία...70,00 Κοντορούση Ἀλεξάνδρα...400,00 Κουμούτσου Σάρρα...120,00 Λιούλιας Ἰωάννης ,00 Λουκίδου Μαρία... 50,00 Λύρα Θάλεια...100,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μπαμπίλης Λάμπρος...100,00 Μπούκη Βασιλικὴ...70,00 Νικολοπούλου Ἀγγελικὴ... 50,00 Νομικοῦ Βασιλικὴ...500,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ...300,00 Παπουτσῆ Στυλιανὴ...100,00 Σύνδεσμος Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων ,00 Τσιπιλῆς Δημοσθένης...200,00 Χαμηλοθώρη Εὐαγγελία...120,00 Χατζηθεοδώρου Δέσποινα...180,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 90,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...71,96 ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βασιλάκης Θεόδωρος... 50,00 Βεργάδη Ἀναστασία...100,00 Γαρούφης Βασίλειος...75,00 Δεμεσιώτου Ἀναστασία... 50,00 Δίσκος 15ης Αὐγούστου Ι.Ν.Ἁγ.Γεωργίου. 338,66 Δίσκος 15ης Αὐγούστου Ι.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων.67,33 Κασαπίδου Ἀγγελικὴ... 90,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ...200,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 45,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων... 48,69 ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...160,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 90,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη...100,00 Διπλάρης Εὐάγγελος... 50,00 Ἵδρυμα Σίμου Καρακατσάνη ,00 Καραδημητρακόπουλος Σταῦρος...120,00 Μάνος Ὀρφέας... 50,00 Μπούκη Κονδυλία...200,00 Στυλιανὸς Ἠλίας...100,00 Σύνδεσμος Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλάδος ,00 Τσόχα Ἀσημίνα ,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 60,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ,01 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Τ.Κ Κυψέλη, Τηλ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι.

Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. ΤΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΟ ΚΟΝΣΕΡΒΟΚΟΥΤΙ Ἥλιος καυτός. Πρέπει νὰ ἦταν µεσηµέρι. Τὸ µονοπάτι ἀτελείωτο ἀνεβαίνει... Παρὰ τὴν πεῖνα καὶ τὴν κούρασή µου συνεχίζω, ἄλλως τε, ποῦ θὰ µποροῦσα νὰ κάτσω; Ἀπὸ τὴν µία πλευρὰ

Διαβάστε περισσότερα

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί»

ΒΑΒΔΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα του «Άξιον Εστί» Φωνήτου Θεσσαλονίκη Εφημερίδα της Ένωσης Βαβδινών Θεσσαλονίκης Γενικού ενδιαφέροντος και τοπικών ειδήσεων Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: vavdos@hotmail.gr ΧΡΟΝΟΣ 7ος - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ - Οκτώβριος -

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ ΕΝΟΡΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ»

«Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε

ΟΧΙ ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ! ( Λούκ. 14, 18-20). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔκανε τὸ τραπέζι πληροφορήθηκε (αρ. φυλλ. 53) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ εκέµ βριος 2013 Ἕνας ἄνθρωπος θέλησε νὰ τιµήση τοὺς φίλους του. Ἐτοίµασε τραπέζι. Φρόντιζε νὰ µὴ λείψει τίποτε. Ὅταν ἦταν ὅλα ἕτοιµα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ εἰδοποιήση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο

Πνευματική Διακονία. Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο πδ Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Ἀμμοχώστου Ἔτος 6 ο (2013) Τεῦχος 15 ο Πνευματική Διακονία Ἀφιέρωμα: Νεώτερα Πατριαρχεῖα καί Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες : Νεώτερα Πατριαρχεῖα καὶ Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημάδια του χρόνου

Τα σημάδια του χρόνου AΣHM. ΦΩTHΛA & ΛEΩΦ. AΛEΞANΔPAΣ, AΘHNA 114 73 ΔIEYΘYNΣH EΦHMEPIΔAΣ: AΓIAΣ BAPBAPAΣ 64 THNOΣ 84200 ETOΣ 8ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 AP. ΦYΛΛOY 31 Επισκευή στο καμπαναριό της Ενορίας μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριον του Θανάτου

Το Μυστήριον του Θανάτου ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Έτος 2ο Περίοδος Α Του Πρωτ. Γεωργίου Ατσαλάκη ΩΡΑ Α) Εσπερινός και Παρακλήσεις στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Α Τµήµα) Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Στην Αθήνα σήµερα, 3 Σεπτεµβρίου 2005, ηµέρα Σάββατο και ώρα 09.00', στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. Σέ περιπέτειες τά 2/3 τῶν οἰκοπέδων στούς Θρακομακεδόνες Τά νεώτερα στήν ὑπόθεση Νάστου-Μενιδιατῶν

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013. Σέ περιπέτειες τά 2/3 τῶν οἰκοπέδων στούς Θρακομακεδόνες Τά νεώτερα στήν ὑπόθεση Νάστου-Μενιδιατῶν ΦΥΛΛΟ 45ο ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com Σέ περιπέτειες

Διαβάστε περισσότερα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα

Καλό Φθινόπωρο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 28ο Αρ. φύλλου 105 Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2013 Μελίσσου 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό Φθινόπωρο Τειχιώτικα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Διδυμότειχο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Διδυμότειχο ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΤΟΣ 2ο- Tρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Φύλλου 19 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Διδυμότειχο Το Διδυμότειχο υποδέχτηκε με βαθιά αισθήματα χαράς,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ίναι διαπιστωμένη και επιβεβαιώνεται

Ε ίναι διαπιστωμένη και επιβεβαιώνεται ΠΛHPΩMENO TEΛOΣ Tαχ. Γραφείο KEMΠA Aριθμός Άδειας 2486 P R E S S P R E S S X+7 P O S T P O S T Kωδικός 4170 Tα θεμέλιά μου στα βουνά και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στους ώμους τους και πάνω τους η μνήμη

Διαβάστε περισσότερα