ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις - Αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα στοιχεία 02 Εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΕΜΦΑΤΝΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ... 7 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΕΜΦΑΤΝΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Εµφάτνωση Πλαισίων από οµικό Χάλυβα ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή αφορά την εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα σε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα σε έργα επεµβάσεων (επισκευών ενισχύσεων). 2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ 2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Τα ενσωµατούµενα υλικά είναι: - Συγκολλήσιµος δοµικός χάλυβας σε µορφή ελασµάτων ή µορφοσιδήρου - Εποξειδικές κόλλες κατάλληλες για την πάκτωση µεταλλικών ράβδων στο σκυρόδεµα, - Βλήτρα, αγκύρια - Κονιάµατα κατάλληλα για την εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος, την πάκτωση ράβδων οπλισµού στο σκυρόδεµα και την πλήρωση κενών - Ενέµατα - Πολυεστερικές πάστες - Ακροφύσια εισόδου και ελέγχου ενεµάτων - Ακροφύσια από σκληρό πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου 2 4 mm µε πεπλατυσµένη κεφαλή η οποία καλύπτεται από υλικό σφράγισης. - Ακροφύσια από εύκαµπτο πλαστικό εσωτερικής διαµέτρου, 2 4 mm που εισάγεται στο ρήγµα (στην περίπτωση διευρυµένων χειλέων του ρήγµατος). - Ηλεκτρόδια 2.2 ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Για τα ενσωµατούµενα υλικά έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα πρότυπα: EN :2004: pren : EN :2004: Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels -- Μέρος 2: Τεχνικοί όροι παράδοσης για τους µη κραµατικούς δοµικούς χάλυβες. [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10025:1993]. Designation systems for steels - Part 1: Steel names -- Συστήµατα προσδιορισµού χαλύβων. Μέρος 1: Ονοµατολογία χαλύβων. Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. -- Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και ΠΕΤΕΠ: /8

6 εξοµαλυµένων µε έλαση συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10113, µέρη 1 και 2 του 1993]. EN :2004: EN :2004: EN :2004: EN :2004: EN :2004: Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels. -- Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης εξοµαλυµένων και εξοµαλυµένων µε έλαση συγκολλήσιµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10113, µέρη 1 και 2 του 1993]. Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels. -- Μέρος 4; Τεχνικοί όροι παράδοσης συγκολλησίµων λεπτοκόκκων δοµικών χαλύβων θερµοµηχανικής εξέλασης [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 10113, µέρη 1 και 3, του 1993]. Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση Hot rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition -- Προϊόντα θερµής έλασης για χάλυβες κατασκευών - Μέρος 6: Τεχνικοί όροι παράδοσης πλατέων χαλύβδινων προϊόντων µε υψηλό όριο διαρροής σε επιβελτιωµένη κατάσταση EN ISO :2002: Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO :2002) -- Χάλυβας οπλισµένου και προεντετεµένου σκυροδέµατος. Μέθοδοι δοκιµής. Οπλισµός από ράβδους, χονδρόσυρµα και σύρµα. prenv :2002: Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - Part 3: Technical delivery conditions for class B -- Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος. Συγκολλήσιµος χάλυβας οπλισµών. Μέρος 3: Τεχνικοί όροι παράδοσης για προϊόντα κατηγορίας Β. Κ.Τ.Χ. 2000: ETAG 001: Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων, ΦΕΚ 381/β/ Οδηγία για Ευρωπαϊκές Τεχνικές εγκρίσεις ETAG 001:Αγκυρώσεις σκυροδέµατος. Μέρος 5: Συγκολλούµενα αγκύρια EN :2002: Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of workability - Part 2: Test for flow of grout or mortar -- Προϊόντα και συστήµατα προστασίας και επισκευής κατασκευών από σκυρόδεµα. Μέθοδοι δοκιµής. Προσδιορισµός του εργασίµου. Μέρος 2: οκιµές ροής ενεµάτων και κονιαµάτων. PrEN : Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2/8 ΠΕΤΕΠ:

7 6: Anchoring of reinforcing steel bar -- Προϊόντα και συστήµατα για την προστασία και επισκευή του σκυροδέµατος. Μέρος 6:ενέµατα αγκυρώσεων και πλήρωσης εξωτερικών κενών EN 1599:1997: Welding consumables - Covered electrodes for manual arc welding of creep-resisting steels - Classification -- Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, χαλύβων ανθεκτικών σε ερπυσµό - Ταξινόµηση Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω οι εποξειδικές κόλλες που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να ικανοποιούν και τις εξής απαιτήσεις: - Τα επί µέρους συστατικά θα είναι συσκευασµένα σε διαφορετικά και διακεκριµένου τύπου δοχεία - Η ρητίνη και ο σκληρυντής θα είναι διαφορετικού αρώµατος και δεν θα εµφανίζουν ίχνη κρυσταλλώσεως. - Τα δοχεία θα φέρουν ετικέτα στην οποία θα αναγράφονται το συστατικό (εποξειδική ρητίνη, σκληρυντής), το χρώµα, το καθαρό βάρος, τα επιτρεπόµενα όρια των θερµοκρασιών εφαρµογής, η ηµεροµηνία παραγωγής, ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης από την ηµεροµηνία παραγωγής, οι αναλογίες αναµίξεως των επί µέρους συστατικών, οι συνθήκες αποθηκεύσεως και ο χρόνος χρήσης µετά την ανάµειξη. - Θα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή/ παραγωγού. Συµπληρωµατικά µε τα αναφερόµενα στα πρότυπα, τα κονιάµατα θα ικανοποιούν και τις εξής απαιτήσεις: - Θα είναι συσκευασµένα σε σάκους και δεν θα εµφανίζουν ίχνη κροκιδώσεως. - Στη συσκευασία τους θα αναφέρεται η ηµεροµηνία παραγωγής, ο µέγιστος χρόνος αποθήκευσης, η θερµοκρασία εφαρµογής και οι συνθήκες αποθήκευσης (θερµοκρασία, υγρασία). - Θα έχουν ελάχιστη αντοχή 400kg/cm 2, σε κάθε δε περίπτωση µεγαλύτερη του σκυροδέµατος επί του οποίου θα εφαρµοσθούν κατά τουλάχιστον 50 kg/cm 2. - Θα συνοδεύονται από λεπτοµερείς οδηγίες χρήσεως του προµηθευτή/παραγωγού 2.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα συστατικά των εποξειδικών συγκολλητικών (ρητίνη και σκληρυντής) θα αποθηκεύονται σε προστατευµένους χώρους που θα εξασφαλίζουν θερµοκρασία εντός των ορίων που συνιστούν οι οδηγίες του προµηθευτή / παραγωγού. Πριν την χρησιµοποίησή τους θα µεταφέρονται σε χώρους µε επαρκή θερµοκρασία προκειµένου να αποκτήσουν ικανοποιητικό για την εφαρµογή ιξώδες. 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας θα λαµβάνονται τα µέτρα υποστηλώσεως που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και τον κανονισµό κατεδαφίσεων, καθώς και τα µέτρα ασφαλείας που ΠΕΤΕΠ: /8

8 αναφέρονται στο κεφάλαιο 5 της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής. Επίσης, θα ελέγχεται εάν έχει γίνει η διακοπή όλων των παροχών των δικτύων που διέρχονται από την περιοχή της επέµβασης. Στο τέλος κάθε ηµέρας εργασίας, τα άχρηστα υλικά θα αποµακρύνονται (µε µονότροχο ή φορτωτάκι) και θα συγκεντρώνονται στις θέσεις φόρτωσης. Όλα τα δάπεδα εργασίας / διάδροµοι θα παραµένουν καθαροί (απαλλαγµένοι από µπάζα) καθ όλο το διάστηµα της ηµέρας. 3.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ α. Το τεχνικό προσωπικό που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή της µεθόδου θα έχει αποδεδειγµένη εµπειρία (βεβαιώσεις εργοδοτών), σε έργα επεµβάσεων (επισκευών - ενισχύσεων). Πριν από την έναρξη των εργασιών, το συνεργείο κατασκευής θα εφαρµόσει δοκιµαστικά την µέθοδο σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα, ΠΕΤΕΠ «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», ΠΕΤΕΠ «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια», ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» και ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους». Από την δοκιµαστική εφαρµογή θα διαπιστωθεί η ικανότητα του προσωπικού για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. β. Το συνεργείο επισκευής θα διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση της εργασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3.3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα διαθέτει τα εξής: - Συγκρότηµα πεπιεσµένου αέρα µε πίεση 0.7 Mpa µε ειδικό ακροφύσιο για την αποµάκρυνση σκόνης. - Συρµατόβουρτσα χειρός για καθαρισµό - Συρµατόβουρτσα και σµυριδόπετρα προσαρµοσµένη σε γωνιακό τροχό - Συγκρότηµα αντλίας κενού για την αναρρόφηση σκόνης - Θερµόµετρο περιβάλλοντος για την µέτρηση της θερµοκρασίας - ύο θερµόµετρα εµβαπτίσεως για την θερµοµέτρηση των εποξειδικών συστατικών (ρητίνης και σκληρυντή) Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί κατά την δοκιµαστική εφαρµογή, θα είναι ο ίδιος µε αυτόν που θα χρησιµοποιηθεί και στην εκτέλεση των εργασιών. γ. Η Επίβλεψη των εργασιών γίνεται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό. Επί τόπου θα βρίσκεται καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο εργοδηγός µε εµπειρία σε έργα επεµβάσεων επισκευών ενισχύσεων (η οποία θα αποδεικνύεται µε σχετικές βεβαιώσεις εργοδοτών). 3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Οι βασικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των εργασιών έχουν ως εξής: Προσδιορίζονται οι θέσεις εφαρµογής εµφατνουµένων πλαισίων από δοµικό χάλυβα και θα επισηµαίνονται µε ανεξίτηλη σήµανση. Αφαιρούνται τα επιχρίσµατα (αν υπάρχουν) σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ: «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά». 4/8 ΠΕΤΕΠ:

9 Καθαρίζεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ: «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος». Επισκευάζονται τυχόν µικροανωµαλίες κενά, φωλιές κλ.π. που υπάρχουν ούτως ώστε η επιφάνεια του σκυροδέµατος να είναι κατά το δυνατόν επίπεδη Προσδιορίζονται οι θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη να τοποθετηθούν διατµητικοί σύνδεσµοι (βλήτρα / αγκύρια) και επισηµαίνονται µε ανεξίτηλη βαφή. Γίνεται διάτρηση σκυροδέµατος για τοποθέτηση διατµητικών συνδέσµων, ως ΠΕΤΕΠ «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού» Ο δοµικός χάλυβας, (έλασµα ή µορφοσίδηρος), κόβεται στις επιθυµητές διαστάσεις και γίνεται διάνοιξη των οπών σύµφωνα µε την µελέτη. Η κατεργασία του δοµικού χάλυβα µπορεί να γίνει είτε επί τόπου, είτε στο εργοστάσιο. Ο δοµικός χάλυβας, (έλασµα ή µορφοσίδηρος), καθαρίζεται από σκόνη και τυχόν έλαια µε καθαρό ύφασµα εµποτισµένο µε ειδικό καθαριστικό υγρό (π.χ. διάλυµα ακετόνης) Γίνεται τοποθέτηση του δοµικού χάλυβα στις προβλεπόµενες θέσεις και προσωρινή στερέωση του για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήµατος. Τοποθετούνται οι διατµητικοί συνδέσµοι, (βλήτρα / αγκύρια) ως ΠΕΤΕΠ «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», ΠΕΤΕΠ «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια» Μετά παρέλευση τουλάχιστον 24 ωρών, όταν πρόκειται για διατµητικούς συνδέσµους οι οποίου τοποθετούνται µε κόλλα, ή επτά ηµερών όταν πρόκειται για διατµητικούς συνδέσµους οι οποίου τοποθετούνται µε κονίαµα, γίνεται σύσφιγξη των κοχλιών, και τοποθέτηση των περικοχλίων ασφαλείας («κόντρα παξιµάδια»). Γίνεται συγκόλληση ή κοχλίωση των ενώσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. Γίνεται σφράγιση των κενών που τυχόν υπάρχουν µεταξύ σκυροδέµατος και δοµικού χάλυβα µε τοποθέτηση ακροφύσιων εισόδου και ελέγχου του ενέµατος (ως ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» και ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους») ή ενεµάτων κονίας (ως ΠΕΤΕΠ «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας»). 3.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο δοµικός χάλυβας θα φέρει αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την µελέτη. 3.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία θεωρείται τελειωµένη όταν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ή στερέωση του και η σφήνωση του πλαισίου από δοµικό χάλυβα στα περιβάλλοντα στοιχεία του φέροντος οργανισµού, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Κατά την παραλαβή θα ελέγχεται η επιτυχής εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τα ακόλουθα: ΠΕΤΕΠ «Φέρων οργανισµός από χάλυβα» ΠΕΤΕΠ: /8

10 ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά». ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος». ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού» «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους» «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια» «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας» 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Όπως αναφέρεται στις σχετικές ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στην συνέχεια. ΠΕΤΕΠ «Φέρων οργανισµός από χάλυβα» ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά». ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος». ΠΕΤΕΠ «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού» ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους» «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια» «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας» 5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Έχουν εφαρµογή οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις ΠΕΤΕΠ που αναφέρονται στην συνέχεια. ΠΕΤΕΠ «Φέρων οργανισµός από χάλυβα» ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά». ΠΕΤΕΠ «Επεξεργασία επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος, Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος». ΠΕΤΕΠ «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς», «ιάτρηση σκυροδέµατος, ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού» 6/8 ΠΕΤΕΠ:

11 ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ ΠΕΤΕΠ «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μικρού εύρους» «Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, Μεγάλου εύρους» «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Βλήτρα», «Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, Αγκύρια» «Εφαρµογή ενεµάτων για την αποκατάσταση της τοιχοποιίας» 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.1 ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περαιωµένη εργασία επιµετρείται σε χιλιόγραµµα (kg) µε βάση αναλυτικούς υπολογισµούς σύµφωνα µε τα θεωρητικά βάρη των διατοµών του µορφοχάλυβα κατασκευής του πλαισίου, οι ειδικές εργασίες επιµετρώνται όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ (βλέπε και παρ. 6.2). 6.2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Η εµφάτνωση πλαισίων από δοµικό χάλυβα ως περαιωµένη εργασία επιµετρούµενη για παράδοση ως πλήρης και ολοκληρωµένη, περιλαµβάνει: - Τη µεταφορά του απαιτούµενου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εργασιών και τη φύλαξή του στο έργο. - Τη δαπάνη για την προµήθεια του δοµικού χάλυβα καθώς και των υλικών συγκολλήσεων και συνδέσεων, και τη µεταφορά τους στο έργο. - Τη δαπάνη για αποθήκευση και φύλαξη των υλικών στο εργοτάξιο - Τη δαπάνη για την χρήση και συντήρηση του εξοπλισµού - Τη δαπάνη διαµόρφωσης του δοµικού χάλυβα (ελάσµατα και µορφοχάλυβας) - Τη δαπάνη των εργασιών τοποθέτησης, συγκόλλησης και σύνδεσης του δοµικού χάλυβα - Τη δαπάνη αποκατάστασης της αντισκωριακής επίστρωσης στην θέση των επί τόπου των συγκολλήσεων. - Την δαπάνη αποµάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και απόθεσής τους στις περιοχές φόρτωσης του εργοταξίου. - Την δαπάνη των πάσης φύσεως υλικών µικροϋλικών και εργασιών που απαιτούνται για την ολοκληρωµένη έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε την παρούσα ΠΕΤΕΠ Η δαπάνη των λοιπών εργασιών, ήτοι: - Καθαρισµός επιφανείας σκυροδέµατος από σαθρά τεµάχια σκυροδέµατος ή ξένα υλικά, - Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος - ιάτρηση σε θέσεις χωρίς οπλισµούς, - ιάτρηση µε αποκοπή του οπλισµού, - Σφράγιση ρωγµών σκυροδέµατος, µικρού και µεγάλου εύρους, - Εφαρµογή στερεωτικών µέσων, (βλήτρων και αγκυρίων) - Εφαρµογή ενεµάτων, ΠΕΤΕΠ: /8

12 καλύπτεται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ. 8/8 ΠΕΤΕΠ:

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα