ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50"

Transcript

1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια που πρέπει να διαβαστούν και να τηρούνται πάντα. Αυτό το είναι σύμβολο συναγερμού, σχετικό με την ασφάλεια, που προειδοποιεί για ενδεχόμενους κινδύνους για το χρήστη και για τους άλλους. Σε όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια θα προηγείται το σύμβολο συναγερμού καθώς και οι ακόλουθοι όροι: ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε, προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς. δείχνει μια επικίνδυνη κατάσταση, που εάν δεν την αποφύγουμε μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς. Όλα τα μηνύματα τα σχετικά με την ασφάλεια εξειδικεύουν τον ενδεχόμενο κίνδυνο/προειδοποίηση για τον οποίο αναφέρονται και υποδεικνύουν πώς θα μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών, ζημιών, ηλεκτροπληξίας ως επακόλουθο μιας μη σωστής χρήσης της συσκευής. Ακολουθείστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες: Η εγκατάσταση ή η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, σε συμφωνία με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε σεβασμό με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς όσο αναφορά το αντικείμενο της ασφάλειας. Μην επιδιορθώνετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής εάν αυτό δε καθορίζετε ρητώς στο εγχειρίδιο χρήσης. Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεμένη από το ηλεκτρικό δίχτυο πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ενέργεια εγκατάστασης. Η γείωση για τη συσκευή είναι υποχρεωτική. (Δεν είναι δυνατό για τους απορροφητήρες της ΙΙ τάξης). Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι αρκετά μακρύ έτσι ώστε να επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής με την ηλεκτρική πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής για να το βγάλετε από την ηλεκτρική πρίζα. Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, τα ηλεκτρικά μέρη δε θα πρέπει να είναι πια προσβάσιμα από το χρήστη. Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά μέρη του σώματος και μην το χρησιμοποιείτε με γυμνά πόδια. Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται στα άτομα (συμπεριλαμβανόμενων και των παιδιών) με φυσικές ικανότητες, αίσθησης και διανοητικές μειωμένες, η εξαιτίας έλλειψης εμπειρίας ή γνώσης, εκτός και εάν δεν έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής εκ μέρους υπεύθυνων ατόμων για την ασφάλειας τους. Μην επισκευάζετε ή αλλάζετε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής εκτός εάν αυτό συνιστάται στο εγχειρίδιο. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Όταν τρυπάτε τον τοίχο, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στις ηλεκτρικές συνδέσεις και/ή σωληνώσεις. Τα κανάλια για τον αερισμό πρέπει πάντα να έχουν έξοδο σε ανοιχτό χώρο. Ο κατασκευαστής δεν έχει καμία ευθύνη για μη σωστή χρήση ή για λανθασμένους καθορισμούς των εντολών. Μια συντήρηση και καθαριότητα τακτική εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την καλή απόδοση τη συσκευής. Καθαρίζετε συχνά όλες τις επικαθίσεις από τις βρώμικες επιφάνειες για να αποφύγετε τη συσσώρευση λιπών. Βγάζετε και καθαρίζετε ή αλλάζετε το φίλτρο ταχτικά. Μη μαγειρεύετε φαγητό σε φλόγα (flambe) κάτω από τη συσκευή. Η χρήση ελεύθερης φλόγας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ο αέρας που αποβάλλεται δεν πρέπει να κατευθύνετε σε αγωγό που χρησιμοποιείται για την εκκένωση καπνών που παράγονται από συσκευές καύσης αερίου ή άλλου είδους καύση, αλλά πρέπει να έχει ανεξάρτητη έξοδο. Πρέπει να ακολουθούνται όλοι οι εθνικοί κανονισμοί σχετικοί με την εκκένωση του αέρα που προβλέπονται από το άρθρο της CEI EN Εάν ο απορροφητήρας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες συσκευές που για τη λειτουργία τους είναι απαραίτητο το αέριο ή άλλα καύσιμα, η αρνητική πίεση του χώρου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4 Pa (4x 10-5 bar). Γι'αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αερίζετε καλά. Μην αφήνετε το τηγάνι χωρίς την παρουσία κάποιου ατόμου όταν τηγανίζετε φαγητά, γιατί το λάδι τηγανίσματος μπορεί να αναφλεχθεί. Πριν αν ακουμπήσετε τις λάμπες βεβαιωθείτε ότι είναι κρύες. Μην χρησιμοποιείτε ή μην αφήνετε τον απορροφητήρα χωρίς λάμπες σωστά τοποθετημένες, εξαιτίας ενδεχόμενου κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Ο απορροφητήρας δεν είναι ένα επίπεδο στήριξης, γι'αυτό μη βάζετε αντικείμενα ούτε να υπερφορτώνετε τον απορροφητήρα. Για όλες τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χρησιμοποιείτε γάντια εργασίας. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Απόσυρση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ανακυκλώσιμο και επαναχρησιμοποιούμενο υλικό. Για την απόσυρση του ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες για την απόσυρση των απορριμμάτων. Πριν να απαλλαγείτε από αυτό πρέπει να το κάνετε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κόβοντας το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο, περισυλλογής, ανακύκλωσης των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ GR50

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφού πρώτα βγάλετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιές από τη μεταφορά. Στην περίπτωση που υπάρξουν προβλήματα, ελάτε σε επαφή με τον αντιπρόσωπο ή με την Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών. Για ενδεχόμενες ζημιές, σας συμβουλεύουμε να βγάλετε τη συσκευή από τη βάση του πολυεστέρα μόνο πριν από την εγκατάσταση. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προϊόν με μεγάλο βάρος. Οι κινήσεις και η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνουν από δύο ή περισσότερα άτομα. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας στην οποία στηρίζονται τα οικοσκεύη μαγειρέματος στη συσκευή μαγειρέματος, και το πιο χαμηλό μέρος του απορροφητήρα κουζίνας δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 50 εκ. Στην περίπτωση ηλεκτρικής κουζίνας και σε 65 εκ. Στην περίπτωση κουζίνα με αέριο ή και τα δύο. Πριν από την εγκατάσταση, επίσης, βεβαιωθείτε για τις αποστάσεις για το επίπεδο μαγειρέματος που υπάρχουν στο εγχειρίδιο. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΧΤΥΟ Ελέγξτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα μητρώου του προϊόντος είναι η ίδια με αυτή του ηλεκτρικού διχτύου. Αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό του απορροφητήρα, ορατή βγάζοντας το φίλτρο λίπους. Ενδεχόμενες αντικαταστάσεις του καλωδίου τροφοδοσίας (τύπος H05 RR- F3 x 1,5 mm) πρέπει να γίνουν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Απευθυνθείτε στα εξουσιοδοτημένα κέντρα υποστήριξης. Εάν δεν διαθέτετε βύσμα, συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα σύμφωνη με τους κείμενους κανόνες σε προσβάσιμη περιοχή. Εάν δε διαθέτει βύσμα (σύνδεση απευθείας στο δίχτυο) ή το βύσμα δεν βρίσκεται σε μια προσβάσιμη περιοχή εφαρμόστε ένα διπολικό διακόπτη σύμφωνο με τους κανόνες, που εξασφαλίζει την πλήρη αποσύνδεση από το δίχτυο υπό συνθήκες κατηγορίας υπέρτασης ΙΙΙ, σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Πριν απο τη χρηση Βγάλτε τις χάρτινες προστασίες, διαφανείς μεμβράνες και αυτοκόλλητες ετικέτες από τα εξαρτήματα. Διαπιστώστε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Κατα τη διαρκεια της χρησης Μην βάζετε βάρη πάνω στη συσκευή γιατί αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά. Μην εκτίθεται τη συσκευή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Απόσυρση της συσκευασίας Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης ( ). Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο περιβάλλον, αλλά πρέπει να αποσύρονται σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Απόσυρση της συσκευής - Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - Άχρηστος Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός). - Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία. - Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών συσκευών. GR51

3 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Η συσκευή δε λειτουργεί: Διαπιστώστε ότι υπάρχει τάση στο δίχτυο και ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα. Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία. Ο απορροφητήρας δεν τραβάει ικανοποιητικά τον αέρα: Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα αναρρόφησης είναι η επιθυμητή. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένοι. Η λάμπα δε λειτουργεί: Βεβαιωθείτε εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη λάμπα. Βεβαιωθείτε εάν η λάμπα έχει τοποθετηθεί σωστά. ΣΕΡΒΙΣ Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις: 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να επιλύσετε μόνοι σας το πρόβλημα στη βάση των σημείων όπως αυτά περιγράφονται στο "Οδηγός ανεύρεσης βλαβών". 2. Σβήστε και ξανανάψτε τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι η επιλύθηκε η μη σωστή λειτουργία. Εάν μετά από τους παραπάνω ελέγχους η μη σωστή λειτουργία συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την πιο κοντινή Υπηρεσία Υποστήριξης. Αναφέροντας πάντα: Μια μικρή περιγραφή της βλάβης Τον τύπο και το μοντέλο της συσκευής Τον αριθμό Υποστήριξης (είναι ο αριθμός που βρίσκεται μετά τη λέξη ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην πινακίδα μητρώου), που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Ο αριθμός της υπηρεσίας Υποστήριξης αναφέρεται και στο βιβλιαράκι εγγύησης. Την πλήρη διεύθυνση σας Τον αριθμό του τηλεφώνου σας. από που είναι αναγκαία μια επιδιόρθωση, απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης (έχοντας έτσι την εγγύηση για τη χρησιμοποίηση αυθεντικών ανταλλακτικών καθώς και μίας σωστής επιδιόρθωσης). ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: - Μη χρησιμοποιείτε μηχανήματα καθαρισμού που ρίχνουν ατμό. - Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που μπορούν να διαβρώσουν ή να λειάνουν. Εάν, για κάποιο λόγο, ένα από αυτά τα προϊόντα έρθει σε επαφή με τη συσκευή, καθαρίστε το αμέσως με ένα υγρό πανί. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί τις επιφάνειες. Εάν είναι πολύ βρώμικο, προσθέστε στο νερό κάποια σταγόνα από απορρυπαντικό για πιάτα. Στεγνώστε με ένα στεγνό πανί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια λείανσης, μεταλλικά σφουγγαράκια ή σπάτουλες. Η χρησιμοποίηση τους, με το χρόνο, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στις εμαγιέ επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε ειδικά καθαριστικά για την καθαριότητα της συσκευής και ακολουθείστε τις οδηγίες του Κατασκευαστή. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: καθαρίστε τα φίλτρα τουλάχιστον μια φορά το μήνα για να βγάλετε τα υπολείμματα από λάδι και λίπη. GR52

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: - χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια. - αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΛΙΠΗ Το μεταλλικό φίλτρο για λίπη έχει απεριόριστη διάρκεια και πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα στο χέρι ή στο πλυντήριο πιάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε σύντομο κύκλο. Μετά το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, το φίλτρο για λίπη μπορεί να θαμπώσει, χωρίς ωστόσο να μειωθεί η αποτελεσματικότητά του. Αφαιρέστε τη λαβή για να βγάλετε το φίλτρο. Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα του φίλτρου, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να το τοποθετήσετε ξανά. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: - Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες αλογόνου 20W MAX - G4. 1. Αποσυνδέστε τον απορροφητήρα από το οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο. 2. Χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι με επίπεδη μύτη για να πιέσετε ελαφρά κοντά στα τρία υποδεικνυόμενα σημεία και να βγάλετε την πλαφονιέρα. 3. Αφαιρέστε τον καμένο λαμπτήρα από το ντουί και αντικαταστήστε τον. 4. Κλείστε ξανά την πλαφονιέρα (στερέωση με πίεση). ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (μόνο για μοντέλα με δυνατότητα φιλτραρίσματος): Το φίλτρο ενεργού άνθρακα πρέπει να πλένεται μία φορά το μήνα στο πλυντήριο πιάτων και σε πρόγραμμα με την υψηλότερη θερμοκρασία, χρησιμοποιώντας κοινό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων. Συνιστάται να πλένετε το φίλτρο μόνο του. Για να χρησιμοποιηθεί ξανά το φίλτρο ενεργού άνθρακα μετά το πλύσιμο, πρέπει να στεγνώσει σε φούρνο στους 100 C για 10 λεπτά. Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 3 χρόνια. Τοποθέτηση του φίλτρου ενεργού άνθρακα: 1. Αφαιρέστε το φίλτρο για λίπη. 2. Αφαιρέστε το πλαίσιο στήριξης φίλτρου στρέφοντας κατά 90 τα πομολάκια "g". 3. Τοποθετήστε το φίλτρο άνθρακα "i" μέσα στο πλαίσιο στήριξης φίλτρου "h". Ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία για να τοποθετήσετε ξανά το πλαίσιο στήριξης φίλτρου και το φίλτρο για λίπη. GR53

5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τις συσκευασίες. Ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα. Απορροφητήρας συναρμολογημένος με μοτέρ, λαμπτήρες και εγκατεστημένα φίλτρα για λίπη. 1 Προσυναρμολογημένος πυλώνας 1 Ρακόρ φιλτραρίσματος με επέκταση Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 1 δακτύλιος σύνδεσης 1 ηλεκτρικό καλώδιο 1 σφιγκτήρας καλωδίου 1 Οδηγός διάτρησης 6 βίδες Ø 6x70 6 ούπα τοίχου Ø 10x60 14 βίδες Ø 4x7 14 τετράγωνα παξιμάδια (παπουτσάκια) 46 βίδες Ø 3,5x9,5 4 βίδες 3x9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ο απορροφητήρας έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται και να λειτουργεί ως "Έκδοση απαγωγής" ή ως "Έκδοση φιλτραρισματος αέρα". Σημείωση: το μοντέλο με ηλεκτρική βαλβίδα μπορεί να λειτουργήσει μόνο στην "Έκδοση απαγωγής" και ο σωλήνας εξαγωγής πρέπει να συνδέεται σε μια περιφερική μονάδα αναρρόφησης. Λειτουργία απαγωγής Οι υδρατμοί αναρροφώνται και διοχετεύονται προς το εξωτερικό μέσω ενός σωλήνα απαγωγής (δεν παρέχεται) που συνδέεται στο ρακόρ εξόδου αέρα του απορροφητήρα. Ανάλογα με το σωλήνα απαγωγής, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο στερέωσης του σωλήνα στο ρακόρ εξόδου αέρα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι ήδη τοποθετημένο, πρέπει να το αφαιρέσετε. Λειτουργία φιλτραρίσματος αέρα Ο αέρας διέρχεται από ένα ή περισσότερα φίλτρα ενεργού άνθρακα, φιλτράρεται και ανακυκλώνεται στο χώρο. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι η ανακύκλωση του αέρα εκτελείται σωστά. Εάν ο απορροφητήρας δεν διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα, πρέπει να το παραγγείλετε και να το τοποθετήσετε πριν από τη χρήση. Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να εκτελείται σε καθαρό χώρο, μακριά από παράθυρα, πόρτες και πηγές θερμότητας. Ο απορροφητήρας παρέχεται με όλα τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάσταση στους περισσότερους τοίχους/οροφές. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο τεχνίτη ώστε να βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα των υλικών ανάλογα με τον τύπο τοίχου/οροφής. GR54

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Οι αριθμοί των παρακάτω οδηγιών αναφέρονται στα σχέδια που παρέχονται στις τελευταίες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου με την αντίστοιχη αρίθμηση. 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οριοθετήστε την περιοχή εγκατάστασης του απορροφητήρα: R1 = Κέντρο του σημείου εγκατάστασης και της ενδεχόμενης οπής από όπου περνάει ο σωλήνας εξαγωγής. FRONT = πλευρά που αντιστοιχεί στο τμήμα εμπρός του απορροφητήρα. SX: αριστερή πλευρά του απορροφητήρα. RX: δεξιά πλευρά του απορροφητήρα. Σημείωση: οι ίδιες συντομογραφίες αναγράφονται σε πολλά σχέδια προκειμένου να διευκολύνουν την ανάγνωση των οδηγιών εγκατάστασης. 2. Τοποθετήστε τον οδηγό στην οροφή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σημεία αναφοράς και φροντίζοντας ώστε τα βέλη που αναγράφονται στον οδηγό να αντιστοιχούν στο μπροστινό τμήμα του απορροφητήρα (FRONT). Ανοίξτε τις απαιτούμενες οπές κατάλληλης διαμέτρου. Τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα τοίχου. 3. Βιδώστε μερικώς τις βίδες όπως υποδεικνύεται (στις γωνίες), που θα χρησιμεύσουν για την ανάρτηση του πυλώνα του απορροφητήρα. Μόνο για μοντέλα με λειτουργία αναρρόφησης: Ανοίξτε μία οπή στην οροφή για τη διέλευση του σωλήνα εξαγωγής. 4. Αφαιρέστε και φυλάξτε τις βίδες που στερεώνουν την επάνω βάση και τα τμήματα του πυλώνα. 5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ρυθμίστε την επέκταση με βάση τον υποδεικνυόμενο μαθηματικό τύπο: H (cm) = ( X-Y-M)+10,5 H = Επέκταση του πυλώνα προς υπολογισμό X = Απόσταση από την οροφή στην εστία. Y = Ελάχιστη απόσταση του απορροφητήρα από τα μάτια της εστίας (65 cm στις εστίες αερίου, 50 cm στις ηλεκτρικές εστίες). M = Ύψος του μοτέρ του απορροφητήρα. 6. Στερεώστε μεταξύ τους τα τμήματα του πυλώνα με τις βίδες με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 7. Μόνο για μοντέλα με λειτουργία αναρρόφησης: συνδέστε ένα σωλήνα για την απαγωγή και διοχέτευση των καπνών στο σύστημα εξαγωγής τους εκτός του σπιτιού. Ο σωλήνας πρέπει να προεξέχει από την οροφή τόσο όσο υποδεικνύεται στο σχέδιο Σημείωση: H = Υπολογισμένη επέκταση του πυλώνα (βλέπε τη σειρά εγκατάστασης, σημείο 5) Σημείωση: ο σωλήνας εξαγωγής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. 8. Αφαιρέστε την ταινία που στερεώνει το κουτί ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ελέγχου στο κιβώτιο του μοτέρ. Σημείωση: το σχέδιο είναι καθαρά ενδεικτικό, το κιβώτιο μπορεί προσωρινά να τοποθετηθεί σε άλλες πλευρές του κιβωτίου του μοτέρ. 9. Στερεώστε τον δακτύλιο σύνδεσης στην οπή εξαγωγής. 10. Σηκώστε το κιβώτιο με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 11. Στερεώστε το κουτί με τις βίδες εν μέρει βιδωμένες στο κιβώτιο του μοτέρ. Σημείωση: το κιβώτιο είναι δύο τύπων, με εμπρός ή πίσω στερέωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τις εικόνες (11a ή 11b) με βάση το μοντέλο στην κατοχή σας). 12. Εισάγετε το ηλεκτιρκό καλώδιο στην ειδική υποδοχή (12a ή 12b) 13. Ασφαλίστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην ασφάλεια συγκράτησης καλωδίου. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Χρησιμεύει προκειμένου να αποφευχθούν τυχαίες αποσυνδέσεις του ηλεκτρικού καλωδίου. 14. Στερεώστε τον πυλώνα του απορροφητήρα με τις βίδες σύμφωνα με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στερεώστε τον απορροφητήρα στην οροφή και βιδώστε εντελώς τις βίδες. 16. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εισάγετε και βιδώστε τις 2 viti (1 σε κάθε πλευρά) ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ στερέωση ασφαλείας. 17. Στερεώστε το σωλήνα εξαγωγής στον δακτύλιο σύνδεσης. Σημείωση: Ο σφιχτήρας στερέωσης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Συνδέστε τη μονάδα στο οικιακό ηλεκτρικό δίκτυο. 18. Μόνο για μοντέλα με λειτουργία φιλτραρίσματος: Στερεώστε τον εκτροπέα. Σημείωση: το καπάκι παρέχεται σε 3 κομμάτια, συναρμολογείται ανάλογα με τις διαστάσεις του απορροφητήρα. 19. Με βάση τη σταθερότητα του πυλώνα, αξιολογήστε αν είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε την επάνω βάση ενίσχυσης, που αφαίρεθηκε προηγουμένως, με τις βίδες, όπως υποδεικνύεται. GR55

7 Σημείωση: Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε η ελάχιστη επέκταση της κατασκευής, η βάση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σημείωση: Συνιστάται να τοποθετήσετε τη βάση σε θέση όπου να βρίσκεται σε ίση απόσταση από την οροφή και από την κάτω βάση που είναι ήδη συγκολλημένη στον πυλώνα. 20. Τοποθετήστε τα παρεχόμενα τετράγωνα παξιμάδια (παπουτσάκια) στο εσωτερικό των επάνω απαγωγών. 21. Συναρμολογήστε τα τμήματα του επάνω απαγωγού ώστε να καλύψει τον πυλώνα. 22. Στερεώστε τα δύο μέρη με τις βίδες σύμφωνα με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 23. Στερεώστε τον επάνω απαγωγό στον πυλώνα, ώστε να εφαρμόζει στη ν οροφή. 24. Τοποθετήστε τα παρεχόμενα τετράγωνα παξιμάδια (παπουτσάκια) στο εσωτερικό του κάτω τμήματος του απαγωγού με τις τετράγωνες εγκοπές. Σημείωση: το τμήμα αυτό τοποθετείται κατά προτίμηση στην πίσω πλευρά 25. Συναρμολογήστε τα τμήματα του κάτω απαγωγού ώστε να καλύψει τον πυλώνα. 26. Στερεώστε τα δύο μέρη με τις βίδες σύμφωνα με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 27. Εισάγετε τους απαγωγείς στην ειδική έδρα πάνω από τον απορροφητήρα ώστε να καλύψει εντελώς τον απορροφητήρα. 28. Αφαιρέστε το/τα φίλτρο(α) για λίπη. 29. Στερεώστε τους κάτω απαγωγείς, από την εσωτερική πλευρά του απορροφητήρα, με τις βίδες σύμφωνα με τον υποδεικνυόμενο τρόπο. 30 Μόνο για μοντέλα με λειτουργία φιλτραρίσματος: Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να διαθέτουν φίλτρο ενεργού άνθρακα (ήδη εγκατεστημένο ή παρεχόμενο), σε αντίθετη περίπτωση πρε πει να το παραγγείλετε. 31. Τοποθετήστε τα κάτω διακοσμητικά πλαίσια (στερέωση με αγκίστρωση) 32. Τοποθετήστε τα επάνω διακοσμητικά πλαίσια (στερέωση με αγκίστρωση) Σημείωση: Τα επάνω διακοσμητικά πρέπει να κοπούν με βάση τις επιτόπου διαστάσεις. 33. Τοποθετήστε το/τα φίλτρο(α) για λίπη. Ελέγξτε τη λειτουργία του απορροφητήρα, με αναφορά στην παράγραφο περιγραφής χρήσης του απορροφητήρα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ 1. Πίνακας χειριστηρίων. 2. Φίλτρα για λίπη. 3. Λαμπτήρες αλογόνου. 4. Τηλεσκοπικός απαγωγός. Πίνακας χειριστηρίων a. Κουμπί ON/OFF φωτισμού b. Κουμπί OFF/ON (Κλειστό/Ανοιχτό) μοτέρ και επιλογής ελάχιστης ταχύτητας (ισχύς αναρρόφησης) c. Κουμπί επιλογής μέσης ταχύτητας (ισχύς αναρρόφησης) d. Κουμπί επιλογής μέγιστης ταχύτητας (ισχύς αναρρόφησης) GR56

8

9

10 11a 11b 12a 12b 13

11

12 18 19

13

14

15

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07

Design Team Elica. LI2FGF Ed. 09/07 Om Design Team Elica LI2FGF Ed. 09/07 6 1 3 2 1 2 G 3 C D D 11A 11F F B B (x18) 6 10 (x18) 6 3 8 7 8 9 2 9 1 30 Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ EL Περιγραφη απορροφητηρα - Εικ.1 1 Ταµπλο ελεγχου 2 Φιλτρο

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis

LI11NC Ed. 09/07 Futura By David Lewis Futura By David Lewis LI11N Ed. 09/07 8 9 7 6 1 4 3 2 5 1 Fig. 1 f Fig. 2 2 j g g i g g Fig. 3 3 h Fig. 4 4 13 G 1 B 12 3 4-10 6 8 A 12 D 11 2 9 5 7 7 5 G 15 D 16 16 14 18 18 17 6 23 G 23 22 G 20 22 G

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3

Οδηγίες χρήσης AQUALTIS ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα AAQCF 81 U. Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα GR GR Ελληνικά,1 CZ Český,19 TR Türkçe,37 Σημαντικές πληροφορίες, 2-3 Εγκατάσταση, 4 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Ευθυγράμμιση του στεγνωτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα.

Φυλλάδιο οδηγιών ΚRH 600 B ΚRH 600 X ΚRH 640 B ΚRH 640 X ΚRH 641 D B ΚRH 641 D X KRH 642 DO X KRH 642 DO Z KRH 642 DO B. Εστία. Περιεχόμενα. Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος ΚRH 600 B ΚRH 600

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα