Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων. Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»"

Transcript

1 Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Συντονίστρια Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»

2 Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από τους χρόνους του Ιπποκράτη Διάγνωση των νεφρικών παθήσεων Παρακολούθηση Εκτίμηση της απάντησης του ασθενούς στη θεραπεία (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, αγγειίτιδες, ουρολοιμώξεις) Η κατάλληλη ερμηνεία και αξιολόγηση των ευρημάτων στο ίζημα των ούρων συμβάλλει στην εντόπιση της βλάβης του νεφρού Σπειράματα Διάμεσο ιστό Σωληνάρια

3 Σημαντικοί δείκτες νεφρικής νόσου Πρωτεϊνουρία Αιματουρία Πυουρία Κυλινδρουρία Λιπιδουρία

4 ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ Στο Εργαστήριό μας ορίζουμε ως μικροσκοπική αιματουρία αριθμό ερυθροκυττάρων >3 κατά οπτικό πεδίο (κ.ο.π.) με ξηρό φακό x400 Η αιματουρία, ανάλογα με το αίτιο που την προκαλεί διακρίνεται σε: Σπειραματική (αίτια οι διάφοροι τύποι ΣΝ, ιδιοπαθείς, δευτεροπαθείς και οικογενείς) Μη σπειραματική, (αίτια νεφρικές και εξωνεφρικές παθήσεις)

5 Αίτια σπειραματικής αιματουρίας Ιδιοπαθείς σπειραματονεφρίτιδες (ΣΝ) IgA νεφροπάθεια Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ Εστιακή-τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ Δευτεροπαθείς ΣΝ ΣΝ συστηματικού ερυθηματώδους λύκου Μεταλοιμώδης ΣΝ Αγγειίτιδες Ιδιοπαθής μικτή κρυοσφαιριναιμία Αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο Θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα Οικογενείς Νόσος της λεπτής βασικής μεμβράνης Σύνδρομο Alport Νόσος του Fabry Σύνδρομο όνυχα-επιγονατίδας

6 Χαρακτηριστικά σπειραματικής αιματουρίας Στις σπειραματικές παθήσεις, τα ερυθροκύτταρα ποικίλλουν ως προς: Το μέγεθος Τη μορφολογία Την περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη τα σπειραματικά ερυθροκύτταρα έχουν συνήθως απολέσει ένα μεγάλο μέρος της αιμοσφαιρίνης Τα σπειραματικά ερυθροκύτταρα είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα μη σπειραματικά

7 Τι είναι δύσμορφο ερυθροκύτταρο; Οι Birch και Fairley περιέγραψαν πρώτοι τις μορφολογικές αλλαγές των ερυθροκυττάρων και τις συσχέτισαν με κλινικά ευρήματα Μερικά όμως από τα χαρακτηριζόμενα ως δύσμορφα ερυθροκύτταρα θα μπορούσαν εύκολα να προκληθούν από αλλαγές στην οσμωτικότητα και το ph Αποτέλεσμα του πτωχού ορισμού στο ερώτημα «τι είναι δύσμορφο ερυθροκύτταρο;» ήταν αναφορές με αντικρουόμενα κριτήρια ως προς την εκατοστιαία αναλογία των δυσμόρφων ερυθροκυττάρων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει δείκτη σπειραματικής αιματουρίας Έχουν αναφερθεί ποσοστά 80%, 75%, 40%, 30% και 10% δυσμόρφων ερυθροκυττάρων ως διαγνωστικά σπειραματικής αιματουρίας

8 Σπειραματικά ερυθροκύτταρα Από τη μεγάλη ποικιλία των δυσμόρφων ερυθροκυττάρων, τα ακανθοκύτταρα (δακτυλιοειδείς μορφές με κυστικές προσεκβολές) βρέθηκαν να απαντούν αποκλειστικά σε σπειραματικές παθήσεις και να διατηρούν τη μορφολογία τους σταθερά αμετάβλητη σε διάφορες μεταβολές της οσμωτικότητας, του ph και της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών στα ούρα

9 Σπειραματική αιματουρία Τα ακανθοκύτταρα σε ποσοστό 5% αναφέρονται ως ο πλέον ασφαλής διαγνωστικός δείκτης σπειραματικής αιματουρίας, με ευαισθησία και ειδικότητα 52% και 98%, αντίστοιχα (Kidney Int 1991, 40:115) Ηευαισθησίααυξάνει>80% εάν εξετασθούν 3 δείγματα ούρων Aκανθοκύτταρα ή G1 κύτταρα 5% στα ούρα έχουν 100% ειδικότητα και ευαισθησία στη διάγνωση της σπειραματικής αιματουρίας (Pediatr Nephrol 1995, 9:425)

10 Πρότυπο της σπειραματικής αιματουρίας Tο πρότυπο της σπειραματικής αιματουρίας στο εργαστήριό μας αποτελούν σταθερά, σε όλους τους τύπους ΣΝ, τρεις μορφές δύσμορφων ερυθροκυττάρων: Τα δακτυλιοειδή Τα στοχοκύτταρα Τα ακανθοκύτταρα Η ευαισθησία και η θετική προγνωστική αξία του μοντέλου αυτού της μορφολογίας των δυσμόρφων ερυθροκυττάρων, ως δεικτών σπειραματικής αιματουρίας, βρέθηκε 88,35% και 98,9%, αντίστοιχα με διαχωριστικό όριο (cut off) το ποσοστό 4% Ιατρική 1999, 76:273

11 Σημασία του καθορισμού της προέλευσης των ερυθρών Η τυποποίηση της προέλευσης της αιματουρίας καθορίζει τον περαιτέρω έλεγχο του ασθενούς Η σπειραματική αιματουρία απαιτεί: Ανοσολογικό έλεγχο Βιοψία νεφρού Η μη σπειραματική αιματουρία απαιτεί: Απεικονιστικό έλεγχο του ουροποιητικού Κυστεοσκόπηση

12

13 Χαρακτηριστικά μη σπειραματικής αιματουρίας Τα μη σπειραματικά ερυθροκύτταρα είναι ομοιόμορφα ως προς το μέγεθος και τη μορφολογία Συνήθως περιέχουν φυσιολογικά ποσά αιμοσφαιρίνης, αλλά μπορεί να εμφανίσουν μεταβολές Σε όξινα ούρα μπορεί να χάσουν μέρος της αιμοσφαιρίνης

14

15 Σπειραματονεφρίτιδα επί απουσίας δυσμόρφων ερυθροκυττάρων Μερικές μορφές μηνοειδούς ΣΝ μπορεί να έχουν χαρακτήρες μη σπειραματικής αιματουρίας (ισόμορφα ερυθροκύτταρα και ομοιόμορφο μορφολογικό πρότυπο) Για το λόγο αυτόν, κάποιοι συγγραφείς αμφισβητούν τη διαγνωστική αξία της μορφολογικής ανάλυσης των ερυθροκυττάρων στον καθορισμό της προέλευσης της αιματουρίας Σε δική μας μελέτη, σε μερικές μηνοειδείς, ανοσοπενικές-νεκρωτικές, και σπανιότερα μεταλοιμώδεις ΣΝ (ποσοστό 11,65% επί του συνόλου των ΣΝ), δεν βρέθηκαν δύσμορφα ερυθροκύτταρα Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός της αιματουρίας ως σπειραματικής έγινε από την παρουσία τυπικών ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων

16 Κυτταρομετρία ροής (Ι) Διακρίνει τη σπειραματική από τη μη σπειραματική αιματουρία με βάση την ανάλυση του μεγέθους και της επιφανειακής δομής των ερυθροκυττάρων Μειονεκτήματα της μεθόδου Οι μορφολογικές μεταβολές δεν εκφράζονται ατομικά, αλλά ως σύνολο Ειδικές μορφές δύσμορφων ερυθροκυττάρων, όπως τα ακανθοκύτταρα, δεν είναι δυνατό να διακριθούν με την κυτταρομετρία ροής Η μέθοδος έχει μικρότερη διαγνωστική αξία από τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων στη διερεύνηση της προέλευσης της αιματουρίας Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων, διότι αδυνατεί να δώσει τις λεπτομερείς πληροφορίες της μικροσκοπικής ανάλυσης

17 Κυτταρομετρία ροής (ΙΙ) Η εισαγωγή ενός αυτόματου κυτταρομετρητή ροής (urine flowmetry sysmex UF-100) δεν μπορεί να τυποποιήσει τις μορφές των δυσμόρφων ερυθροκυττάρων και τους ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους Η αυτόματη κυτταρομετρία ροής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αδρή δοκιμασία ρουτίνας για τη διάκριση σπειραματικής από μη σπειραματική αιματουρία Ταχεία Εξέταση μεγάλου αριθμού δειγμάτων Δεν απαιτεί ιδιαίτερη ικανότητα και γνώση

18 Η σημασία της μικροσκοπικής ανάλυσης των ούρων στη διάγνωση της σπειραματικής αιματουρίας Η μικροσκοπική ανάλυση του ιζήματος των ούρων παραμένει το «χρυσό πρότυπο» στον καθορισμό της προέλευσης της αιματουρίας Ανιχνεύει ακόμα και μικρό αριθμό ερυθροκυττάρων Καθορίζει την ατομική μορφολογία των ερυθρών και κυρίως των ακανθοκυττάρων, καθώς και την εκατοστιαία αναλογία τους Επιτρέπει τη σφαιρική ανάλυση του ιζήματος των ούρων και την ανίχνευση και άλλων διαγνωστικών στοιχείων, κυρίως ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων

19 Κυλινδρουρία Οι κύλινδροι αποτελούν ένδειξη νεφρικής νόσου Σχηματίζονται από τη συσσώρευση Tamm- Horsfall γλυκοπρωτεΐνης μαζί με άλλες πρωτεΐνες στα νεφρικά σωληνάρια Ηενσωμάτωσηεμμόρφωνστοιχείων (ερυθρών, λευκοκυττάρων, επιθηλίων κ.λπ.) του περιεχομένου των σωληναρίων οδηγεί στο σχηματισμό μιας ποικιλίας κυλίνδρων

20 Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Αποτελούν δείκτες σπειραματικής αιματουρίας (ευαισθησία 87,38% και θετική προγνωστική αξία 97,16% Ιατρική 1999, 76:273) Αποτελούν πολύτιμο δείκτη σπειραματικής αιματουρίας στις περιπτώσεις απουσίας δυσμόρφων ερυθροκυττάρων (μηνοειδείς, ανοσοπενικές-νεκρωτικές, και σπανιότερα μεταλοιμώδεις ΣΝ)

21 Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι σε μη σπειραματικές παθήσεις Οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα Οξεία σωληναριακή νέκρωση Φλοιώδης νέκρωση Νεφρικό έμφρακτο Οξεία απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος

22 Αιμοσφαιρινικοί ή αιμορραγικοί κύλινδροι Έχουν την ίδια διαγνωστική σημασία με τους ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους, εκτός από τις περιπτώσεις οξείας ενδαγγειακής αιμόλυσης και αιμοσφαιρινουρίας

23 Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι Η παρουσία τους στα ούρα δείχνει φλεγμονή του διάμεσου ιστού Απαντούν σε: Πυελονεφρίτιδα Διάμεση νεφρίτιδα Εξιδρωματική μεταλοιμώδη ΣΝ Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ Υπερπλαστική ΣΝ (εστιακή και διάχυτη) από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο

24

25 Μικτοί κυτταρικοί κύλινδροι Περιέχουν επιθήλια νεφρικών σωληναρίων και ερυθροκύτταρα ή λευκοκύτταρα ή και τα δύο Ανευρίσκονται στα ούρα σε οποιοδήποτε τύπο σπειραματονεφρίτιδας Μπορεί να παρατηρηθούν σε: Οξεία διαμεσοσωληναρική νεφρίτιδα Οξεία σωληναριακή νέκρωση

26 Κύλινδροι επιθηλίων νεφρικών σωληναρίων ή επιθηλιακοί Ανιχνεύονται στα ούρα, όταν υπάρχει σωληναριακή νέκρωση, μαζί με ελεύθερα επιθήλια νεφρικών σωληναρίων ή τμήματα αυτών και κυλίνδρους οξείας σωληναριακής νέκρωσης Επιθηλιακοί κύλινδροι είναι δυνατό να παρατηρηθούν και σε σοβαρή ΣΝ με σωληναριακή βλάβη

27

28 Κύλινδροι οξείας σωληναριακής νέκρωσης Είναι κοκκώδεις, συνήθως ευρείς, καφέ χρώματος, σπανιότερα γκρι-μαύρου (χωρίς να είναι γνωστή η φύση της χρωστικής) και συχνά πολυάριθμοι Απαντούν στην οξεία σωληναριακή νέκρωση

29 Κηρώδεις κύλινδροι Έχουντετραγωνισμέναάκραμεεντομές στις πλευρές, είναι συνήθως ευρείς ή μπορεί να εμφανιστούν ως εσπειραμένοι και δεν απαντούν σε φυσιολογικά ούρα Είναι χαρακτηριστικό αλλά όχι παθογνωμονικό εύρημα της ΧΝΑ Ανευρίσκονται στην οξεία σωληναριακή νέκρωση και οξεία ΣΝ

30

31 Βακτηριακοί κύλινδροι Είναι υαλώδεις κύλινδροι που έχουν καλυφθεί εξ ολοκλήρου με αναρίθμητα βακτήρια Η ανεύρεσή τους είναι παθογνωμονική λοίμωξης του νεφρικού παρεγχύματος, συνήθως οξείας πυελονεφρίτιδας

32

33 Κρυσταλλικοί κύλινδροι Έχουν ανιχνευθεί σε: Υπερασβεστιουρικές καταστάσεις Οξεία ουρική νεφροπάθεια (κρυσταλλικοί κύλινδροι ουρικού οξέος) Οξεία νεφρική ανεπάρκεια

34

35 Οξεία ουρική αποφρακτική νεφροπάθεια Παρατηρείται σε ασθενείς με λεμφο- ή μυελοϋπερπλαστικές διαταραχές ή συμπαγή νεοπλάσματα Η μαζική λύση των κακοήθων κυττάρων, αυτόματα ή συχνότερα μετά από χημειοθεραπεία, οδηγεί σε αυξημένο καταβολισμό των πουρινών με αποτέλεσμα: Υπερουριχαιμία Μαζική καθίζηση κρυστάλλων ουρικού οξέος στα νεφρικά σωληνάρια Απόφραξη Σωληναριακή βλάβη και ΟΝΑ Εκτός από το μεγάλο αριθμό κρυστάλλων ουρικού οξέος, σταούραμπορείναβρεθούνκύλινδροι ουρικού οξέος και επιθήλια νεφρικών σωληναρίων

36 Τύποι κυλίνδρων Κλινική σημασία των νεφρικών κυλίνδρων Συνδεόμενες νεφρικές νόσοι Ερυθροκυτταρικοί Αιμορραγικοί Λευκοκυτταρικοί Μικτοί κυτταρικοί Επιθηλιακοί Οξείας σωληναριακής νέκρωσης Κηρώδεις Βακτηριακοί Κρυσταλλικοί Σπειραματονεφρίτιδες, οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, οξεία σωληναριακή νέκρωση, φλοιώδης νέκρωση, νεφρικό έμφρακτο, οξεία απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος Σπειραματονεφρίτιδες, οξεία διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, οξεία σωληναριακή νέκρωση, φλοιώδης νέκρωση, νεφρικό έμφρακτο, οξεία απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος, οξεία ενδαγγειακή αιμόλυση και αιμοσφαιρινουρία Πυελονεφρίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα, εξιδρωματική μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα, μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα, υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα (εστιακή και διάχυτη) από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο Σπειραματονεφρίτιδες, οξεία διαμεσοσωληναρική νεφρίτιδα, οξεία σωληναριακή νέκρωση Σπειραματονεφρίτιδες, οξεία σωληναριακή νέκρωση Οξεία σωληναριακή νέκρωση Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οξεία σωληναριακή νέκρωση (οξεία νεφρική ανεπάρκεια), οξεία σπειραματονεφρίτιδα Οξεία πυελονεφρίτιδα Υπερασβεστιουρικές καταστάσεις, οξεία ουρική νεφροπάθεια (κρυσταλλικοί κύλινδροι ουρικού οξέος), οξεία νεφρική ανεπάρκεια

37 ΠΥΟΥΡΙΑ Ως πυουρία ορίζεται αριθμός λευκοκυττάρων 4 ή 5 κ.ο.π. x400 σε ίζημα φυγοκεντρημένων ούρων ή 10 λευκοκύτταρα/μl αφυγοκέντρητων ούρων Μεγάλος αριθμός πολυμορφοπυρήνων με σημαντικό ποσοστό ηωσινοφίλων στα ούρα παρατηρείται στην οξεία διάμεση νεφρίτιδα Ηωσινοφιλουρία έχει παρατηρηθεί: Σε διάφορους τύπους ΣΝ Πολυκυστική νόσο των νεφρών Οξεία απόρριψη μοσχεύματος

38 Σπειραματονεφρίτιδες με συνοδό πυουρία Σπειραματονεφρίτιδα του λύκου Εστιακή υπερπλαστική (κλάση ΙΙΙ) Διάχυτη υπερπλαστική (κλάση IV) Μεμβρανώδης (κλάση V) με εστιακές και διάχυτες υπερπλαστικές αλλοιώσεις (υποομάδες Vc και Vd, αντίστοιχα) Μεταλοιμώδης (οξεία διάχυτη υπερπλαστική ΣΝ) Μεμβρανοϋπερπλαστική Ταχέως εξελισσόμενη σε έδαφος: IgA νεφροπάθειας Μεταλοιμώδους (οξείας διάχυτης υπερπλαστικής) Μεμβρανοϋπερπλαστικής τύπου I Διάχυτης υπερπλαστικής ΣΝ του λύκου (κλάση IV) Ανοσοπενικής-νεκρωτικής ΣΝ

39 Πυουρία σε μη σπειραματικές παθήσεις Ουρολοιμώξεις (κυστίτιδα, πυελονεφρίτιδα) Φυματίωση του νεφρού Ουρηθρίτιδα (Chlamydia, N. gonorrhoeae, Mycoplasma spp, Ureaplasma spp) Προστατίτιδα Νεφρολιθίαση Πολυκυστικοί νεφροί προχωρημένου σταδίου

40 Τύποι λιπιδουρίας Λιπώδη ωοειδή σωμάτια (επιθήλια ή μακροφάγα με λιποσταγονίδια) Υαλολιπώδεις κύλινδροι Λιπώδεις κύλινδροι Κύλινδροι λιπωδών ωοειδών σωματίων Ελεύθερα λιποσταγονίδια

41

42

43

44

45

46

47 Ίζημα ούρων με επιθήλια νεφρικών σωληναρίων RTCs μαζί με επιθηλιακούς και κυλίνδρους οξείας σωληναριακής νέκρωσης, χωρίς άλλα στοιχεία, υποδηλώνουν οξεία σωληναριακή νέκρωση RTCs μαζί με μεγάλο αριθμό ερυθροκυττάρων, λευκοκυττάρων και ερυθροκυτταρικών/αιμορραγικών κυλίνδρων θέτουν την υπόνοια οξείας υπερπλαστικής σπειραματονεφρίτιδας RTCs μαζί με λιπιδουρία (ελεύθερα λιποσταγονίδια ή λιπώδεις κύλινδροι) συνθέτουν τυπική εικόνα νεφρωσικού συνδρόμου. Τα RTCs περιέχουν λιπίδια (λιπώδη ωοειδή σωμάτια) RTCs μαζί με μεγάλους αριθμούς κρυστάλλων (π.χ. ουρικού οξέος) και σπανιότερα κρυσταλλικούς κυλίνδρους, υποδηλώνουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια, λόγω καθίζησης των κρυστάλλων, απόφραξης των σωληναρίων και σωληναριακής βλάβης (οξεία ουρική νεφροπάθεια)

48 Συσχέτιση των κύριων ευρημάτων στο ίζημα με πιθανή νεφρική νόσο Ευρήματα στο ίζημα Δύσμορφα ερυθρά Ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Ερυθρά δύσμορφα ή ισόμορφα με ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους Λιπιδουρία (λιπώδη ωοειδή σωμάτια, λιπώδεις ή υαλολιπώδεις κύλινδροι) Λευκοκύτταρα ή λευκοκυτταρικοί κύλινδροι με βακτήρια Λευκοκύτταρα ή λευκοκυτταρικοί κύλινδροι ή και τα δύο χωρίς βακτήρια Επιθήλια νεφρικών σωληναρίων ή τμήματα αυτών, κύλινδροι επιθηλίων νεφρικών σωληναρίων, ευρείς κηρώδεις κύλινδροι και άφθονοι καφέ κοκκώδεις κύλινδροι οξείας σωληναριακής νέκρωσης Νόσοι που συσχετίζονται Σπειραματική νόσος Σπειραματική νόσος Σπειραματική νόσος Νεφρωσικό σύνδρομο Ουρολοίμωξη Οξεία διάμεσος νεφρίτιδα Οξεία σωληναριακή νέκρωση

49 Εκδηλώσεις των σπειραματικών παθήσεων Οι ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα παρουσιάζονται με ένα από τα 6 κλινικά σύνδρομα: Ασυμπτωματική πρωτεϊνουρία Ασυμπτωματική αιματουρία Νεφρωσικό σύνδρομο Νεφριτικό σύνδρομο Οξεία/ταχέως εξελισσόμενη νεφρική ανεπάρκεια Τελικού σταδίου χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

50 Κύρια μοντέλα ιζήματος των ούρων Αντανακλούν διαφορετικές κλινικές καταστάσεις Νεφρωσικό Νεφριτικό Μικτό με νεφρωσικά και νεφριτικά χαρακτηριστικά Ίζημα οξείας σωληναριακής νέκρωσης Ίζημα οξείας διάμεσης νεφρίτιδας

51 Χαρακτηριστικά νεφρωσικού συνδρόμου Βαριά πρωτεϊνουρία (συνήθως >3,5 g/24ωρο) Υποπρωτεϊναιμία Οίδημα Υπερλιπιδαιμία (υπερχοληστερολαιμία) Λιπιδουρία

52 Χαρακτηριστικά νεφρωσικού ιζήματος Λιπιδουρία Λιπώδη ωοειδή σωμάτια Υαλολιπώδεις και λιπώδεις κύλινδροι Ελεύθερα λιποσταγονίδια Κύλινδροι λιπωδών ωοειδών σωματίων Τυπικό νεφρωσικό ίζημα Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα Διαβητική νεφροπάθεια Αμυλοείδωση Νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων

53 Αίτια μεμβρανώδους ΣΝ Νεοπλάσματα Φάρμακα Αυτοάνοσα νοσήματα (μικτή νόσος συνδετικού ιστού, ερυθηματώδης λύκος κ.ά.) Λοιμώξεις (ηπατίτιδα Β, σύφιλη, ελονοσία) Δρεπανοκυτταρική αναιμία

54 Χαρακτηριστικά μεμβρανώδους ΣΝ Είναι η συχνότερη αιτία νεφρωσικού συνδρόμου στους ενήλικες Το 1/3 των ασθενών παρουσιάζει αυτόματη ίαση Το 1/3 παραμένει πρωτεϊνουρικό αλλά με σταθερή νεφρική λειτουργία Το υπόλοιπο 1/3 καταλήγει προοδευτικά σε ΧΝΑ Το χαρακτηριστικό της νόσου είναι η έντονη λιπιδουρία (λιπώδη ωοειδή σωμάτια, υαλολιπώδεις και λιπώδεις κύλινδροι, ελεύθερα λιποσταγονίδια και κύλινδροι λιπωδών ωοειδών σωματίων) Η λιπιδουρία συνδέεται συνήθως με βαριά πρωτεϊνουρία Στο 80% των περιπτώσεων η πρωτεΐνη των ούρων υπερβαίνει τα 3,5 g/24ωρο Η μικροσκοπική αιματουρία, η οποία σχεδόν πάντα είναι σπειραματική (δύσμορφα ερυθρά), είναι συχνή αλλά η μακροσκοπική σπάνια

55 Νόσος των ελαχίστων αλλοιώσεων Είναι η πιο κοινή αιτία νεφρωσικού συνδρόμου στα παιδιά Αίτια Φάρμακα, ιδίως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη Νόσος του Hodgkin Η λιπιδουρία είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη που απαντά στη μεμβρανώδη ΣΝ Μικροσκοπική αιματουρία παρατηρείται σε 15-20% των περιπτώσεων, ενώ η μακροσκοπική αιματουρία είναι σπάνια

56 Διαβητική νεφροπάθεια Είναι η πιο κοινή αιτία τελικού σταδίου ΧΝΑ Οι ασθενείς αρχικά εμφανίζουν μικρολευκωματινουρία (κάτω από το ανιχνεύσιμο με το dipstick επίπεδο) Μετά από 1-5 χρόνια η πρωτεϊνουρία γίνεται κλινικά εμφανής (ανιχνεύσιμη με το dipstick), μέχρι επιπέδου νεφρωσικού συνδρόμου (>3,5 g/ημέρα) Συχνό εύρημα αποτελεί η λιπιδουρία, ενώ η μικροσκοπική αιματουρία δεν είναι σπάνια Επιμένουσα αιματουρία και παρουσία ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων μπορεί να υποδηλώνει επιπρόσθετη ή άλλη συστηματική νόσο Η διαβητική νεφροπάθεια συνήθως συνοδεύεται από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

57 Αμυλοείδωση Οι δύο κύριοι τύποι που προσβάλλουν το νεφρό και προκαλούν νεφρωσικό σύνδρομο είναι: AL αμυλοείδωση ΑΑ αμυλοείδωση Η επίκτητη συστηματική AL αμυλοείδωση, γνωστή ως πρωτοπαθής και ως αμυλοείδωση των ελαφρών αλύσεων, επιπλέκει τις μονοκλωνικές πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες Η τύπου ΑΑ αμυλοείδωση προκαλείται από χρόνιες λοιμώξεις και φλεγμονώδη νοσήματα Κλινική υποψία αμυλοείδωσης τίθεται όταν ο ασθενής παρουσιάζεται με: Νεφρωσικόσύνδρομομεήχωρίςνεφρικήανεπάρκεια Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια από μυοκαρδιοπάθεια Ηπατομεγαλία Περιφερική νευροπάθεια Το νεφρωσικό σύνδρομο εκδηλώνεται με πρωτεϊνουρία και λιπιδουρία Με την ανοσοκαθήλωση του ορού και/ή τωνούρων, στο 90% των ασθενών ανιχνεύονται μονοκλωνικές ελαφρές αλυσίδες (κυρίως λ).

58 Χαρακτηριστικά νεφριτικού συνδρόμου Σπειραματική αιματουρία Πρωτεϊνουρία Νεφρική ανεπάρκεια Οίδημα Υπέρταση Ολιγουρία

59 Χαρακτηριστικά νεφριτικού ιζήματος Σπεραματική αιματουρία Δύσμορφα ερυθρά /και ή ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Λευκοκύτταρα Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι Επιθήλια νεφρικών σωληναρίων Επιθηλιακοί κύλινδροι Κηρώδεις κύλινδροι Τυπικό νεφριτικό ίζημα Οξεία διάχυτη υπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα Οξεία μεταλοιμώδης Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα Ανοσοσυμπλεγματική Anti-GBM ANCA-θετική ανοσοπενική-νεκρωτική

60 Τάσεις των διαφόρων σπειραματικών νόσων να εκδηλώνουν νεφρωσικά και νεφριτικά χαρακτηριστικά Σπειραματικές νόσοι Νεφρωσικά χαρακτηριστικά Νεφριτικά χαρακτηριστικά Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων ++++ Μεμβρανώδης ΣΝ Διαβητική σπειραματοσκλήρυνση Αμυλοείδωση Εστιακή-τμηματική σπειραματοσκλήρυνση Μεσαγγειοϋπερπλαστική ΣΝ Μεμβρανοϋπερπλαστική ΣΝ Υπερπλαστική ΣΝ του λύκου Οξεία διάχυτη υπερπλαστική ΣΝ Ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ

61 Οξεία διάχυτη υπερπλαστική μεταλοιμώδης ΣΝ Είναι ένας μόνο από τους πολλούς φαινοτύπους των ανοσοσυμπλεγματικών ΣΝ που προκαλούνται από λοιμώξεις Είναι πιο συχνή στα παιδιά Ακολουθεί λοίμωξη (1-2 εβδομάδες μετά) από: Streptococcus pyogenes (φαρυγγίτιδα ή πυόδερμα) Οι σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις είναι η δεύτερη αιτία Σπάνιες αιτίες είναι βακτηριακές, ιογενείς, παρασιτικές και μυκητιασικές λοιμώξεις Χαρακτηρίζεται από διάχυτη σπειραματική υπερκυτταρικότητα ιδίως εισροή πολυμορφοπύρηνων Η πιο εκδήλωση είναι το νεφριτικό σύνδρομο

62 Οξεία διάχυτη υπερπλαστική μεταλοιμώδης ΣΝ Δύσμορφα ερυθρά (σπάνια απόντα), ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, λευκοκύτταρα, λευκοκυτταρικοί κύλινδροι, επιθήλια νεφρικών σωληναρίων και κηρώδεις κύλινδροι Υποχώρηση σημείων και συμπτωμάτων μέσα σε λίγους μήνες Η ελάττωση του συμπληρώματος υποχωρεί μέσα σε 2 μήνες, η αιματουρία σε 6 μήνες και η πρωτεινουρία σε 2 χρόνια

63 Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα Είναι κλινικό σύνδρομο χαρακτηριζόμενο από σημεία (αιματουρία, πρωτεϊνουρία) και συμπτώματα σπειραματονεφρίτιδας συνοδευόμενα από ταχεία έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέσα σε λίγες εβδομάδες σε τελικού σταδίου ΧΝΑ Κλινικά, εκδηλώνεται με νεφριτικό σύνδρομο Οφείλεται σε 3 κύριους τύπους σπειραματικών παθήσεων Anti-GBM, σύνδρομο Goodpasture ANCA-θετική ανοσοπενική νεκρωτική ΣΝ (κοκκιωμάτωση Wegener, μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα, σύνδρομο Churg-Strauss) Ανοσοσυμπλεγματικές ΣΝ (IgA, μεταλοιμώδης, μεμβρανοϋπερπλαστική, διάχυτη υπερπλαστική του λύκου)

64 Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα Το ίζημα των ούρων είναι τυπικά νεφριτικό Παρουσιάζει μεγάλο αριθμό ερυθροκυττάρων, με ποικίλο ποσοστό δύσμορφων, που μπορεί και να απουσιάζουν Ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους Λευκοκύτταρα Λευκοκυτταρικούς κυλίνδρους Επιθήλια νεφρικών σωληναρίων Επιθηλιακούς κυλίνδρους Ευρείς κηρώδεις Νεφρωσικά στοιχεία (λιπώδεις κύλινδροι και λιπώδη ωοειδή σωμάτια) παρατηρούνται σε περιπτώσεις βαριάς πρωτεϊνουρίας Νεφρωσικού τύπου πρωτεϊνουρία εμφανίζεται σε λιγότερο από 30% των ασθενών

65 Μικτό ίζημα με νεφρωσικά και νεφριτικά στοιχεία Χαρακτηριστικά Σπειραματική αιματουρία Λευκοκυττουρία Κυλινδρουρία Λιπιδουρία Τυπικό μικτό ίζημα Μεμβρανοϋπερπλαστική Σπειραματονεφρίτιδα του λύκου Κρυοσφαιριναιμική σπειραματονεφρίτιδα Μεμβρανοϋπερπλαστική τύπου I

66 Μεμβρανοϋπερπλαστική ή μεσαγγειοτριχοειδική ΣΝ Ταξινομείται, με βάση τα ευρήματα στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, σε 2 τύπους: Τύπος Ι (υποενδοθηλιακές και μεσαγγειακές ανοσοεναποθέσεις) Τύπου ΙΙ κρυοσφαιριναιμία Ηπατίτιδα C Χρόνια λοίμωξη (υποξεία ή χρόνια ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα) Νεοπλασία Τύπος ΙΙ (πυκνές εναποθέσεις στη βασική μεμβράνη) Ο τύπος ΙΙ είναι σπάνιος και σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέεται με λιποδυστροφία Κλινικά, και οι 2 τύποι εκδηλώνουν χαρακτηριστικά νεφρωσικού και νεφριτικού συνδρόμου Στη μικροσκοπική ανάλυση των ούρων ανευρίσκονται νεφριτικά και νεφρωσικά στοιχεία Δύσμορφα ερυθρά, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, λευκοκύτταρα Λιπιδουρία Νεφρωσικού τύπου πρωτεϊνουρία παρατηρείται περίπου στο 50% των ασθενών

67

68 Αγγειίτιδες Το ίζημα των ούρων έχει διαγνωστική αξία στις αγγειίτιδες των μικρών αγγείων (φλεβιδίων, τριχοειδών και αρτηριδίων), οι οποίες προσβάλλουν το σπείραμα και προκαλούν σπειραματονεφρίτιδα Συστηματικές αγγειίτιδες (προκαλούν εστιακή νέκρωση με απουσία ή σπάνια εναπόθεση ανοσοσυμπλεγμάτων) Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Κοκκιωμάτωση Wegener Σύνδρομο Churg-Strauss Πορφύρα Henoch-Schönlein Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα

69 ANCA (+) σπειραματονεφρίτιδα (ανοσοπενική-νεκρωτική) Μη συστηματική αγγειίτιδα Συστηματική αγγειίτιδα χωρίς κοκκιώματα ή άσθμα Συστηματική αγγειίτιδα με κοκκιώματα και όχι άσθμα Συστηματική αγγειίτιδα ηωσινοφιλία, άσθμα και κοκκιώματα ANCA (+) ΣΝ Μικροσκοπική πολυαγγειίτιδα Κοκκιωμάτωση Wegener Σύνδρομο Churg-Strauss

70 Μικροσκοπικά ευρήματα στο ίζημα των ούρων ασθενών με αγγειίτιδα Αφθονία ερυθροκυττάρων δυσμόρφων ή όχι Μεγάλος αριθμός ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων Λευκοκύτταρα, επιθήλια νεφρικών σωληναρίων Μικτοί κυτταρικοί και ευρείς κηρώδεις κύλινδροι Νεφρωσικά στοιχεία σε περιπτώσεις μεγάλης ή νεφρωσικού επιπέδου πρωτεϊνουρίας Κλινικάταευρήματασυνδυάζονταιμενεφριτικό σύνδρομο

71 Πορφύρα Henoch-Schönlein Προσβάλλει το δέρμα, το έντερο και τα σπειράματα, με πιο συχνές εκδηλώσεις πορφύρα, κοιλιακό πόνο, σπειραματονεφρίτιδα και αρθραλγίες ή αρθρίτιδα Η σπειραματική βλάβη είναι όμοια με την αντίστοιχη της IgA νεφροπάθειας Οι ασθενείς εμφανίζουν μικροσκοπική σπειραματική αιματουρία ή μακροσκοπική, αμέσως μετά την έναρξη λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού

72 Κρυοσφαιριναιμική αγγειίτιδα Προκαλείται από τη μικτή τύπου ΙΙ κρυοσφαιριναιμία (IgM/IgG) Προσβάλλει δέρμα και σπειράματα, με κύριες εκδηλώσεις πορφύρα, αρθραλγίες και σπειραματονεφρίτιδα Εθεωρείτο πρωτοπαθής, σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οφείλεται σε χρόνια ηπατίτιδα C Η κρυοσφαιριναιμική σπειραματονεφρίτιδα Είναι μεμβρανοϋπερπλαστική τύπου Ι με νεφρωσικά και νεφριτικά χαρακτηριστικά

73 Σπειραματονεφρίτιδα του ΣΕΛ Το 1/3 περίπου των ασθενών με ΣΕΛ παρουσιάζουν νεφρική συμμετοχή ενωρίς κατά την πορεία της νόσου Η νεφρική συμμετοχή περιλαμβάνει: Διαμεσοσωληναριακή νεφρίτιδα, συνοδευόμενη σχεδόν πάντα από σπειραματική νόσο Αγγειακές αλλοιώσεις (θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια) Η νεφρική συμμετοχή αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΣΕΛ σε περίπου 25% των περιπτώσεων

74 Κλινικές νεφρικές εκδηλώσεις στη σπειραματονεφρίτιδα του ΣΕΛ Παθολογικά ευρήματα στο ίζημα των ούρων Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία ή χρόνια) Οξύ νεφριτικό σύνδρομο (υπερπλαστικές μορφές της νόσου) Νεφρωσικό σύνδρομο (μεμβρανώδης τύπος) Μικτό νεφρωσικό και νεφριτικό σύνδρομο (υπερπλαστικές μορφές της νόσου) Ταχέως εξελισσόμενη ΣΝ (αποκλειστικά στη διάχυτη υπερπλαστική μορφή, τύπο IV) Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, όπως θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα/αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο, σύνδρομο αντικαρδιολιπίνης, θρόμβωση νεφρικής φλέβας και κακοήθης υπέρταση

75 Μικροσκοπικά ευρήματα στο ίζημα των ούρων ασθενών με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο Σπειραματονεφρίτιδα συστηματικού ερυθηματώδους λύκου Κλάση ΙΙ: ήπια μικροσκοπική σπειραματική αιματουρία με δύσμορφα ερυθρά και ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους, χαρακτηριστική η απουσία πυουρίας Κλάση ΙΙΙ και ΙV: μεγάλος αριθμός σπειραματικών ερυθροκυττάρων, μεγάλος αριθμός λευκοκυττάρων (δείκτης ενεργού σπειραματικής φλεγμονής), ποικιλία κυλίνδρων ερυθροκυτταρικών, λευκοκυτταρικών και μικτών κυτταρικών, νεφρωσικά στοιχεία Κλάση V: επικρατούν τα νεφρωσικά στοιχεία

76 Η αξία της ανάλυσης του ιζήματος των ούρων στην παρακολούθηση των σπεραματικών νόσων Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των ενδονεφρικών βλαβών (σπειραματικών και διαμεσοσωληναριακών) και της σοβαρότητας των ευρημάτων στο ίζημα των ούρων Επιμονή ενεργού νεφριτικού ιζήματος συνήθως δείχνει επιμένουσες υπερπλαστικές αλλοιώσεις στο σπείραμα, ενώ υποχώρηση των ευρημάτων δείχνει ελάττωση της δραστικότητας της νεφρικής νόσου, οφειλόμενη σε ίαση ή σε μετάπτωση σε χρόνια νόσο Η επανεμφάνιση ενεργού νεφριτικού ιζήματος συνήθως συνδέεται με υποτροπή της νόσου. Τούτο παρατηρείται σε ασθενείς με σπειραματονεφρίτιδα του λύκου ήμεancaθετική ανοσοπενική-νεκρωτική ΣΝ (αγγειίτιδα) Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ενεργού νεφρικής νόσου (κυρίως στη ΣΝ του λύκου) με ήπια ή πολύ πτωχά ευρήματα στο ίζημα των ούρων

77 Μικροσκοπικά ευρήματα στο ίζημα των ούρων ασθενών με διάφορους τύπους σπειραματονεφριτίδων Σπειραματονεφρίτιδες Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα Εστιακή τμηματική σπειραματονεφρίτιδα Μεμβρανοϋπερπλαστική σπειραματονεφρίτιδα IgA νεφροπάθεια Οξεία μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα Ταχέως εξελισσόμενη σπειραματονεφρίτιδα Αγγειίτιδες (μικροσκοπική πολυαρτηρίτιδα, κοκκιωμάτωση Wegener, σύνδρομο Churg-Strauss Ευρήματα στο ίζημα ούρων Έντονη λιπιδουρία (λιπώδη ωοειδή σωμάτια, υαλολιπώδεις, λιπώδεις κύλινδροι, ελεύθερα λιποσταγονίδια και κύλινδροι λιπωδών ωοειδών σωματίων), μικροσκοπική σπειραματική αιματουρία Σπειραματική αιματουρία (δύσμορφα ερυθρά και ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι), στοιχεία νεφρωσικού συνδρόμου (λιπώδη ωοειδή σωμάτια, υαλολιπώδεις και λιπώδεις κύλινδροι) Νεφριτικά και νεφρωσικά στοιχεία, δύσμορφα ερυθρά, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, λευκοκύτταρα και λιπιδουρία Σπειραματική αιματουρία, δύσμορφα ερυθρά, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Δύσμορφα ερυθρά (σπάνια απόντα), ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, λευκοκύτταρα, λευκοκυτταρικοί κύλινδροι, επιθήλια νεφρικών σωληναρίων και κηρώδεις κύλινδροι Μεγάλος αριθμός ερυθροκυττάρων με ποικίλο ποσοστό δυσμόρφων ή απουσία αυτών, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, λευκοκύτταρα, λευκοκυτταρικοί κύλινδροι, επιθήλια νεφρικών σωληναρίων, ευρείς κηρώδεις και κοκκώδεις κύλινδροι, νεφρωσικά στοιχεία σε περιπτώσεις βαριάς πρωτεϊνουρίας Αφθονία ερυθροκυττάρων όχι απαραίτητα δυσμόρφων, μεγάλος αριθμός ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων, λευκοκύτταρα, επιθήλια νεφρικών σωληναρίων, μικτοί κυτταρικοί και ευρείς κηρώδεις κύλινδροι, νεφρωσικά στοιχεία σε περιπτώσεις μεγάλης ή νεφρωσικού επιπέδου πρωτεϊνουρίας Σπειραματονεφρίτιδα συστηματικού ερυθηματώδους λύκου Κλάση ΙΙ: ήπια μικροσκοπική σπειραματική αιματουρία με δύσμορφα ερυθρά και ερυθροκυτταρικούς κυλίνδρους, χαρακτηριστική η απουσία πυουρίας Κλάση ΙΙΙ και ΙV: μεγάλος αριθμός σπειραματικών ερυθροκυττάρων, μεγάλος αριθμός λευκοκυττάρων (δείκτης ενεργού φλεγμονής), ποικιλία κυλίνδρων ερυθροκυτταρικών, λευκοκυτταρικών και μικτών κυτταρικών, νεφρωσικά στοιχεία Κλάση V: επικρατούν τα νεφρωσικά στοιχεία

78 Αίτια οξείας σωληναριακής νέκρωσης Η ΟΣΝ Προκαλείται από: Νεφρική ισχαιμία Τοξίνες (αντιβιοτικά, σκιαγραφικά υλικά, βαριά μέταλλα, δηλητήρια) Αιμόλυση με αιμοσφαιρινουρία Ραβδομυόλυση με μυοσφαιρινουρία

79 Μικροσκοπική ανάλυση του ιζήματος των ούρων στην ΟΣΝ (Ι) Επιθήλια νεφρικών σωληναρίων ή τμήματα αυτών (ένδειξη σοβαρής ισχαιμίας και ρήξης της βασικής μεμβράνης) Κυλίνδρους επιθηλίων νεφρικών σωληναρίων Ευρείς κηρώδεις κυλίνδρους Άφθονους καφέ κοκκώδεις κυλίνδρους οξείας σωληναριακής νέκρωσης Η φύση της χρωστικής των κυλίνδρων της ΟΣΝ είναι άγνωστη Οι κύλινδροι αυτοί, οι οποίοι καλούνται και ρυπαροί καφέ κύλινδροι (dirty brown casts), είναι χρήσιμοι στη διαφορική διάγνωσητηςοξείαςσωληναριακήςνέκρωσηςαπόάλλες αιτίες ΟΝΑ

80 Μικροσκοπική ανάλυση του ιζήματος των ούρων στην ΟΣΝ (ΙΙ) Σπάνια παρατηρούνται ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι, χωρίς να είναι γνωστό αν η παρουσία τους αποτελεί ένδειξη φλοιώδους νέκρωσης ή απλώς συνυπάρχουν σε αμιγή οξεία σωληναριακή νέκρωση Αιμοσφαιρινικοί ή μυοσφαιρινικοί κύλινδροι ανευρίσκονται σε αιμόλυση και αιμοσφαιρινουρία ή ραβδομυόλυση και μυοσφαιρινουρία, αντίστοιχα Μικροσκοπική αιματουρία και ήπια σωληναριακή πρωτεϊνουρία (συνήθως <1 g/ημέρα)

81 Ίζημα οξείας σωληναριακής νέκρωσης Επιθήλια νεφρικών σωληναρίων ή τμήματα αυτών Κύλινδροι επιθηλίων νεφρικών σωληναρίων Ευρείς κηρώδεις κύλινδροι Κύλινδροι οξείας σωληναριακής νέκρωσης Σπάνια, ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Αιμοσφαιρινικοί κύλινδροι σε αιμόλυση Μυοσφαιρινικοί κύλινδροι σε ραβδομυόλυση

82

83

84

85 Οξεία διάμεση νεφρίτιδα Αποτελεί αίτιο ΟΝΑ σε >10% των περιπτώσεων Χαρακτηρίζεται από οξεία, αλλεργική συνήθως φλεγμονή του διάμεσου ιστού Προκαλείται από φάρμακα (κυρίως αντιβιοτικά ή μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη) Σπανιότερα από άλλα αίτια (λοιμώξεις, ανοσολογικά νοσήματα) Εκδηλώνεται με πυρετό, εξάνθημα και αρθραλγίες

86 Οξεία διάμεση νεφρίτιδα Χαρακτηριστικά ευρήματα στο ίζημα των ούρων είναι: Τα λευκοκύτταρα (στείρα πυουρία), με σημαντικό ποσοστό ηωσινοφίλων Οι λευκοκυτταρικοί και οι ηωσινοφιλικοί κύλινδροι Η ηωσινοφιλουρία σήμερα δεν θεωρείται παθογνωμονική της νόσου διότι έχει παρατηρηθεί και σε άλλες καταστάσεις όπως: Διάφορους τύπους σπειραματονεφρίτιδας Πολυκυστική νόσο των νεφρών Οξεία απόρριψη μοσχεύματος Παρατηρούνται επίσης ερυθροκύττταρα και σε σπάνιες περιπτώσεις και ερυθροκυτταρικοί κύλινδροι Η παρουσία των ερυθροκυτταρικών κυλίνδρων στην οξεία διάμεση νεφρίτιδα είναι τόσο σπάνια, ώστε η ανεύρεσή τους να θεωρείται διαγνωστικό στοιχείο σπειραματικής νόσου Τα ευρήματα στο ίζημα των ούρων συνδυάζονται με ήπια πρωτεϊνουρία, που σπανίως μπορεί να φθάσει σε επίπεδα νεφρωσικού συνδρόμου

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων

Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Μικροσκοπική εξέταση ιζήματος ούρων Κ. Τζανέτου Αν. Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Η μικροσκοπική ανάλυση των ούρων Η σπουδαιότητα της εξέτασης των ούρων ήταν γνωστή από τους

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο

Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(5):651-662 Η ανάλυση των ούρων στην οξεία και τη χρονία νεφρική νόσο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF

Διαβάστε περισσότερα

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ 1) ΟΞΕΙΑ ΜΕΤΑΛΟΙΜΩΔΗΣ 2) αντι-gbm 3) ΑΝΟΣΟΠΕΝΙΚΗ ΜΗΝΟΕΙΔΙΚΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ Φωτεινή Kαρασαββίδου Επιμελήτρια Β Παθολογοανατόμος Γ.Π.Π.Ν. Θεσσαλίας Oξεία μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα Oξεία μεταλοιμώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ. Διαγνωστική προσέγγιση

ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ. Διαγνωστική προσέγγιση ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΕΣ Διαγνωστική προσέγγιση Ιστορικό Κληρονομικό Ιστορικό Αντικειμενική εξέταση Προσεκτική γενική εξέταση των ούρων (Λευκ.ούρων) Εκτίμηση της νεφρικής λειτουργίας (GFR) Απεικονιστικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ασθενούς με αιματουρία. Παπαχρήστου Ευάγγελος Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Διερεύνηση ασθενούς με αιματουρία. Παπαχρήστου Ευάγγελος Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Διερεύνηση ασθενούς με αιματουρία Παπαχρήστου Ευάγγελος Λέκτορας Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ Μικροσκοπική: Η παρουσία 3 ερυθρών/οπ κατά τη μικροσκοπική εξέταση των ούρων Μακροσκοπική:

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) Dr Αφροδίτη Ν. Παντζάκη Αναπληρώτρια διευθύντρια ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΣΕΛ Συστηματική αυτοανοσοποιητική νόσος Προσβολή πολλών οργάνων Νεφρός Δέρμα, αρθρώσεις, ορώδεις μεμβράνες,

Διαβάστε περισσότερα

Σπειραματονεφρίτιδες Διάμεσες νεφροπάθειες

Σπειραματονεφρίτιδες Διάμεσες νεφροπάθειες Σπειραματονεφρίτιδες Διάμεσες νεφροπάθειες Σπύρος Μιχαήλ Νεφρολόγος Παθογένεια σπειραματονεφριτίδων Ανοσολογικοί μηχανισμοί Χυμική ανοσία Κυτταρική ανοσία Μη ανοσολογικοί μηχανισμοί Μεταβολικές νόσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παθήσεις των νεφρών: 5. α. Σπειραματοπάθεια ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ Μορφολογικές (ιστολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count)

Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count) Γενική εξέταση αίματος (Complete blood Count) Μιράντα ΔρογκάρηΑπειρανθίτου Ιατρός Βιοπαθολόγος Υπεύθυνη Ερευνητικού Εργαστηρίου Λοιμώξεων και Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας Δ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ

ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΔΙΑΜΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑΚΗ ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΛΟΙΜΩΔΗΣ 1. Οξεία (βακτηριδιακή) πυελονεφρίτιδα 2. Χρόνια πυελονεφρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού.

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση των αζωτούχων προϊόντων του μεταβολισμού. Διαφορική διάγνωση της οξείας νεφρικής βλάβης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Καράτζιος Δημήτριος Επικουρικός Νεφρολόγος Οξεία νεφρική ανεπάρκεια: Αιφνίδια μείωση του GFR, με συνέπεια την κατακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Παθοφυσιολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία Ι Νεφρολογία - Υπέρταση - Μεταμόσχευση νεφρού Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Παθολογίας/Ρευματολογίας, Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Οξεία νεφρική ανεπάρκεια ορίζεται ως μια οξεία αύξηση της κρεατινίνης

Διαβάστε περισσότερα

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117

Cr (mg/dl) (ml/min) (copies/ml) I Α Αφρ. 38 198 3.6 24 5.3 89 33117 HIV Θετικοί Ασθενείς µε Νεφροπάθεια Κων/νος Παπανικολάου Παθολόγος, ΕξειδικευόµενοςΛοιµώξεων ΕΠαθολογική / ΜΕΛ Χαρακτηριστικά Ασθενών Φύλο Φυλή Ηλικία Urea (mg/dl) Cr (mg/dl) Kάθαρση (ml/min) TPU/24h (gr/d)

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ Ρευµατικά οζίδια, γαγγραινώδες πυόδερµα, αγγειίτιδα µικρών και µεσαίου µεγέθους αγγείων. Ουδετεροφιλικές δερµατοπάθειες PNGD (Palisaded( neutrophilic and granulomatous dermatosis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα

ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ. Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΟΥΡΩΝ Νικολάου Χρυσούλα ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Το ποσό του λευκώματος που περνά από το αγγειώδες σπείραμα είναι 36 g/24ώρο. Επαναρροφάται όλο από τα κύτταρα των εσπειραμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειίτιδες. Γενικές Αρχές & Επιδηµιολογία. Χαράλαµπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή

Αγγειίτιδες. Γενικές Αρχές & Επιδηµιολογία. Χαράλαµπος Μ. Μουτσόπουλος. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αγγειίτιδες Γενικές Αρχές & Επιδηµιολογία Χαράλαµπος Μ. Μουτσόπουλος Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή Φεβρουάριος 2012 Περίγραµµα οµιλίας! Ορισµός! Ταξινόµηση!

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Λ.Β. Αθανασίου. Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΠΘ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ Διαπίστωση της νεφρικής βλάβης/ νεφροτοξική δράση φαρμάκων Εντόπιση της βλάβης Πρόγνωση Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σπειραματονεφρίτιδες

Σπειραματονεφρίτιδες Σπειραματονεφρίτιδες Υπερδιήθημα= νερό, διαλυτές ουσίες (γλυκόζη, ιόντα) που διηθούνται μέσω του σπειράματος προς την κάψα του Bowman Σπειραματονεφρίτιδα Φλεγμονή των σπειραμάτων ή των μικρών αγγείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο. Σπ. Μιχαήλ

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο. Σπ. Μιχαήλ Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με νεφρική νόσο Σπ. Μιχαήλ Απουσία νεφρικής νόσου Φυσιολογική παροχή αίματος στους νεφρούς Νεφρική αρτηρία, ενδονεφρικοί κλάδοι Διαταραχές αιμοδυναμικών συνθηκών Φυσιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

Βιοψία νεφρού Από το φυσιολογικό στο παθολογικό. Γιώργος Καρκαβέλας

Βιοψία νεφρού Από το φυσιολογικό στο παθολογικό. Γιώργος Καρκαβέλας Βιοψία νεφρού Από το φυσιολογικό στο παθολογικό Γιώργος Καρκαβέλας Σκοπός της βιοψίας νεφρού πληροφορίες για διάγνωση θεραπευτική αντιμετώπιση πρόγνωση παρακολούθηση Νεφρική βιοψία Αντικειμενική εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Λ. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 9. Διαγνωστική προσέγγιση συνδρόμου πολλακιουρίας, δυσουρίας και στραγγουρίας στο σκύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Κλινική περίπτωση 1 Παιδί 8 ετών παραπονιέται για κοιλιακό άλγος και αρθραλγίες. Τα ούρα του είναι θολερά και αφρώδη και τον τελευταίο καιρό το βάρος του έχει αυξηθεί απότομα κατά 10 κιλά ενώ εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού.

15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. 15λεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα της λιθίασης του ουροποιητικού. Τι είναι η λιθίαση του ουροποιητικού ; Λιθίαση του ουροποιητικού Είναι η ύπαρξη των λίθων σε οποιοδήποτε σημείο του ουροποιητικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2011-2013 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΖΙΟΥΦΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Παθολογική Φυσιολογία Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο.

Διαταραχές Νεφρών. Τα άχρηστα μεταβολικά προϊόντα αφήνουν τα νεφρά ως ούρα και μεταφέρονται μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη στην πύελο. Ο νεφρός είναι ένα όργανο που διαμορφώνει τον όγκο και τη σύσταση των σωματικών υγρών με τη διήθηση του αίματος και τις λειτουργίες της εκλεκτικής επαναρρόφησης ή απέκκρισης. Οι νεφροί εκκρίνουν νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου

Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αιµορραγικό εξάνθηµα και συστηµατική αγγειίτιδα µε οξεία νεφρική βλάβη σε ασθενή µε οξεία ρήξη µιτροειδούς βαλβίδας σε έδαφος στεφανιαίας νόσου Αλεξάνδρου Μαρία-Ελένη 1, Μάνου Ελένη 1, Πατεινάκης Παναγιώτης1,

Διαβάστε περισσότερα

Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος. θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. και νεφρωσικού συνδρόμου

Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος. θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας. και νεφρωσικού συνδρόμου Σεπτέμβριος 2014 Βήτα ιντερφερόνες: κίνδυνος θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας και νεφρωσικού συνδρόμου Αγαπητέ επαγγελματία υγείας, Παράκληση προς Αξιότιμους Κ. Διευθυντές Νευρολογικών Κλινικών όπως κοινοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Αιματουρία. Υ.Τομογραφία? Σ.Γιάννου

Αιματουρία. Υ.Τομογραφία? Σ.Γιάννου Αιματουρία Υ.Τομογραφία? Σ.Γιάννου Σπειραματική αιματουρία Η σπειραματική αιματουρία προέρχεται από τα αγγειώδη σπειράματα των νεφρών. Τα σημαντικότερα αίτια είναι: Ανοσολογικά: όπως σαχαρώδης διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας.. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ

Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας.. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ Ο ανοσολογικός έλεγχος στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου και της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας. ί ς ής ά ς ( ) ής ής ής ύ ί ώ Ο ανοσολογικός έλεγχος των ρευµατικών νοσηµάτων είναι πιθανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ A.I.D.S. ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ.Ε.Θ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ A.I.D.S. ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ.Ε.Θ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ: ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ A.I.D.S. ΑΣΘΕΝΕΙΣ Μ.Ε.Θ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α. ΠΕΤΕΙΝΕΛΛΗ Δ/ΤΡΙΑ Ε.Σ.Υ. Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας. Αγγειίτιδες Πνευμονικές εκδηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πορφυρα Henoch-Schoenlein

Πορφυρα Henoch-Schoenlein www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Πορφυρα Henoch-Schoenlein Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN 1.1 Τι είναι; Η Πορφύρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάσταση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΝΕΥΜΟΝΟΝΕΦΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-12- 2010 ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙI

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙI ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙI Ενότητα: Πρότυπα σπειραματικής νεφρικής βλάβης - ρευματικές νόσοι Ανδρέας Χ. Λάζαρης Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Η δομή του νεφρώνα σε σχέση με την αγγείωσή του 2 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς

Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ανατομίας και ιστολογίας της καρδιάς Συμφορητική καρδιακή νόσος: - Ορισμός, σχόλια για την αιτιοπαθογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική Ι. Ενότητα 18: Πρωτεϊνουρία- Αιματουρία. Δέσποινα Τράμμα- Ζάρβαλη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδονεφρολογίας Α.Π.Θ.

Παιδιατρική Ι. Ενότητα 18: Πρωτεϊνουρία- Αιματουρία. Δέσποινα Τράμμα- Ζάρβαλη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδονεφρολογίας Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 18: Πρωτεϊνουρία- Αιματουρία Δέσποινα Τράμμα- Ζάρβαλη Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδονεφρολογίας Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΥ Λ.Β. Αθανασίου ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΥΡΟΥ Συνεισφορά στη διάγνωση νοσημάτων Νοσήματα ουροποιητικού Μεταβολικά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης) Ηπατική ανεπάρκεια Αιμολυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9

Νοσολογία_Νοσ. 1201 Παθήσεις των Αρθρώσεων και Οστών. C.D.A. Εβδ.9 1.Γενικά περί Ρευµατικών Νοσηµάτων 2.Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος ( Σ. Ε. Λ.) 3. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 4. Οστεοαρθρίτιδα 5. Σκληρόδερµα, Προοδευτική Συστηµατική Σκλήρυνση 01/15 1.Γενικά περί Ρευµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αθήνα 8 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους δυο θανάτους, ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο, οφείλεται σε καρδιαγγειακό επεισόδιο και όχι στη νόσο αυτή καθ αυτή!!! Αυτό ανέφερε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιοψίας στην εκτίμηση της ηπατικής αρχιτεκτονικής. Η παθολογοανατομική βάση της πυλαίας υπερτάσεως.

Ο ρόλος της βιοψίας στην εκτίμηση της ηπατικής αρχιτεκτονικής. Η παθολογοανατομική βάση της πυλαίας υπερτάσεως. Νοσήματα του ήπατος: Υπενθύμιση στοιχείων ιστολογίας, απαραίτητων για την κατανόηση ηπατικής ιστοπαθολογίας. Η έννοια της κιρρωτικής εξεργασίας. Η μορφολογία της κιρρώσεως. Ο ρόλος της βιοψίας στην εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo)

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) Έκδοση από 2016 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ/ΟΣΤΕΪΤΙΔΑ (CRMO) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CRMO 1.1 Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός

Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους. Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Κοιλιακός πόνος στους ηλικιωμένους Πέππας Γεώργιος Χειρουργός Σημαντικά Δεδομένα Περίπου 60% ηλικιωμένων με κοιλιακό πόνο που προσέρχονται στο ΤΕΠ με κοιλιακό πόνο χρήζουν εισαγωγής και 40% χρήζουν χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ

κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Τι είναι κοινό και τι όχι κατά την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των νοσημάτων του ήπατος στο σκύλο και στη γάτα Τ. Ράλλης Καθηγητής Παθολογίας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ Η γάτα δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ουρολόγος για τη νεφρική ανεπάρκεια

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ουρολόγος για τη νεφρική ανεπάρκεια Τι πρέπει να γνωρίζει ο ουρολόγος για τη νεφρική ανεπάρκεια Κωνσταντίνος Κουλούσιος Νεφρολόγος Νεφρική Ανεπάρκεια Οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) Είναι το κλινικό σύνδρομο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης. 2. Νοσήματα της ουρήθρας. 3. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γυναίκα 42 ετών προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία παραπονούμενη για δυσουρία ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΟΥΡΙΑΣ 1. Νοσήματα της ουροδόχου κύστης 1.1. Κυστίτιδα 1.2. Σκλήρυνση του αυχένα της κύστης

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα

Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Ρευματικός Πυρετός και Μεταστρεπτοκοκκική Αντιδραστική Αρθρίτιδα Έκδοση από 2016 2. Διάγνωση και θεραπεία 2.1 Πώς μπαίνει η διάγνωση; Τα κλινικά ευρήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή

Παλαιά βλάβη. Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή Παλαιά βλάβη Περιαγγειακή αποµυελίνωση χωρίς φλεγµονή Απώλεια µυελίνης (LFB/cresyl violet) Μείωση πάχουςαραίωση νευραξόνων (silver stain) αποµυελίνωση και επαναµυελίνωση δντ επανειληµµένα στην ίδια πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

Εμβρυολογία, ανατομεία, ιστολογία νεφρού

Εμβρυολογία, ανατομεία, ιστολογία νεφρού Εμβρυολογία, ανατομεία, ιστολογία νεφρού Τα νεφρά αναπτύσσονται από αμφοτερόπλευρες μάζες ενδιαμέσου μεσοδέρματος νεφρογενείς πτυχές 3-4 εβδομάδα πρόνεφρος μεσόνεφρος μετάνεφρος δημιουργία νεφρών μετάνεφρος

Διαβάστε περισσότερα

γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35

γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35 Α ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ, ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ γγειακή εγκεφαλική νόσος, ισχαιμική35 Cerebrovascular disease, ischemic 35 ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Αθηροσκληρυντική νόσος μεγάλων αγγείων Κενοχωριώδης νόσος (lacunar

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO

Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Ορθολογική χρήση κοινών εργαστηριακών παραμέτρων στην παιδιατρική πράξη: ASTO Πολυξένη Πρατσίδου-Γκέρτση Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΑΠΘ στην Παιδιατρική Ρευματολογία Α Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα

Λοιμώξεις ουροποιητικού. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Λοιμώξεις ουροποιητικού Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Ταξινόμηση-Ορισμοί Λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού Πυελονεφρίτιδα με ή χωρίς νεφρικό ή παρανεφρικό απόστημα. Λοιμώξεις κατώτερου ουροποιητικού Κυστίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία

Οργανωτική Επιτροπή. Θεματολογία Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Μέλη: Λάζαρος Σακκάς Ιωάννης Αλεξίου Χαράλαμπος Γεροδήμος Αθανάσιος Ζιώγας Αλέξιος Ηλιόπουλος Χριστίνα Κατσιάρη Αθανάσιος Κουτρούμπας Ευάγγελος Ντάβας Θεματολογία Ανοσολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Παθολογική Κλινική Γ.Ν. «Η Παμμακάριστος» ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κωνσταντινίδης Ιωάννης Συντ. Διευθυντής Μανιατάκου Μαρία Επικ. Παθολόγος Παρούσα νόσος Άνδρας 38 ετών με: Εμπύρετο

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Ποιοί είναι οι τύποι της αγγειίτιδας? Πως γίνεται η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιατρική Σχολή 3 η Παιδιατρική Κλινική ιευθυντής : Καθηγητής Ιωάννης Ν. Τσανάκας Ι οκράτειο Νοσοκοµείο Κωνσταντινου όλεως 49 Θεσσαλονίκη 54642 Τηλ.: 2310-992982 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο.! Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Ο ρόλος της υπερδιήθησης στο Καρδιονεφρικό Σύνδροµο Ιωάννης Μακρής Νοσηλευτής MSc Μ.Τ.Ν. ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Καρδιονεφρικό Σύνδροµο (CRS) Ορισµός Οι διαταραχές της καρδιάς και των νεφρών, όπου οξεία ή χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛ ΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟ ΟΓΙΑ»

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛ ΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟ ΟΓΙΑ» «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ. Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, 2008-2010 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Δ. Μέμμος Χρ. Ιατρού Δ. Οικονομίδου Κ. Κατωπόδης

Διαβάστε περισσότερα

OKTΩΒΡΙΟΣ ΔEKEMBΡΙΟΣ 2015 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

OKTΩΒΡΙΟΣ ΔEKEMBΡΙΟΣ 2015 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ OKTΩΒΡΙΟΣ ΔEKEMBΡΙΟΣ 2015 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ.ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΚΑΤ.ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ NEΦΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Ι) Γυναίκα 34 ετών με διαβήτη προσέρχεται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με πυρετό, αίσθημα ρίγους, πόνο στην πλάτη, ίλιγγο και δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο

Το θωρακικό άλγος, όχι σπάνιο Προσέγγιση του παιδιού με θωρακικό άλγος Steven M. Selbst, MD Pediatr Clin N Am 57 (2010) 1221 1234 Παρουσίαση : Νίκος Α. Καρανταγλής Επιστημονικός Συνεργάτης Γ ΠΔ Α.Π.Θ. 10/01/2011 www.pd3.gr Το θωρακικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμοι λίθοι πρέπει να αναλύονται για να προσδιορίζεται η σύστασή τους σε κρυστάλλους, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο είδος θεραπείας.

Οι διαθέσιμοι λίθοι πρέπει να αναλύονται για να προσδιορίζεται η σύστασή τους σε κρυστάλλους, ώστε να επιλεγεί το κατάλληλο είδος θεραπείας. Η νεφρολιθίαση είναι σχετικά συνήθης νόσος, συχνότερη στη λευκή φυλή και στους άνδρες. Οι κύριοι τύποι ουρολίθων αποτελούνται από οξαλικό ή φωσφορικό ασβέστιο (80%), ουρικό, στρουβίτη και κυστίνη. Οι ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου.

Στοιχεία Νοσολογίας. Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Στοιχεία Νοσολογίας Το μάθημα Στοιχεία Νοσολογίας είναι κοινό σε όλες τις Ειδικότητες του Τομέα Υγείας Πρόνοιας του 2 ου Κύκλου. Δηλαδή: - Βοηθών Φυσικοθεραπευτών - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ

ΥΔΡΟΚΗΛΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΣΧΕΟΥ - ΥΔΡΟΚΗΛΗ - ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ - ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΝΟΥ - ΚΥΣΤΗ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ - ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΣΤΗ - ΚΥΣΤΕΣ ΟΣΧΕΟΥ ΥΔΡΟΚΗΛΗ Είναι η συλλογή υγρού μεταξύ των πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Λεμφώματα πνεύμονα (συνέχεια) Πηνελόπη Κορκολοπούλου Επ. Καθηγήτρια Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Αγγειοκεντρική ανοσοϋπερπλαστική νόσος / λέμφωμα πνεύμονος ΕΒV B T/NΚ Λεμφωματώδης

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή

«Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή «Επιδημιολογία του Ερυθηματώδους Λύκου- Η εμπειρία της Ομάδας Μελέτης Λύκου της Θεσσαλονίκης» Στεφανίδου Στυλιανή Ορισμός Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα τυπικό μη οργανοειδικό αυτοάνοσο

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Καρακίτσος. Καθηγητής Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών

Πέτρος Καρακίτσος. Καθηγητής Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Εργαστήριο Διαγνωστικής Κυτταρολογίας Ιατρικής Σχολής Παμεπιστημίου Αθηνών Οσφυϊκή παρακέντηση στο μεσοσπονδύλιο διάστημα 3ου-4ου σπονδύλου Η σπονδυλική στήλη σε παράλληλη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1

ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ & ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ Λ.Β.Α. 1 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Συχνότητα: Σκύλος >> γάτα Συχνότητα: Θηλυκά >> αρσενικά Εντόπιση: ουροδόχος κύστη, ουρήθρα Αιτιολογία: βακτήρια>μυκοπλάσματα, χλαμύδιες,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα

25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα 1 ο Εή Ετήσιο Σχολείο Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου Νεφρική νόσος Διάγνωση και Παρακολούθηση Χ. Ν. Σκαλιώτη Νεφρολογική Κλινική & Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού 25-26 Σεπτεμβρίου 2015, Αθήνα ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες

Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Ουρολοιμώξεις στις γυναίκες Οι ουρολοιμώξεις είναι συχνότερες στις γυναίκες, καθώς η γυναικεία ουρήθρα είναι μικρή σε μήκος και ο κόλπος αποικίζεται από βακτήρια. Οι ουρολοιμώξεις στις γυναίκες εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς»

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2007 Προδιηθητικές επίπεδο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα δυσπλασία Ο όρος «ουροθηλιακή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία» (urothelial intraepithelial

Διαβάστε περισσότερα

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini,

Κανένα για αυτήν την παρουσίαση. Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, Κανένα για αυτήν την παρουσίαση Εκπαιδευτικές-ερευνητικές-συμβουλευτικές επιχορηγήσεις την τελευταία διετία: Abbvie,Novartis, MSD, Angelini, 2 Κυκλοσπορίνη-θεραπευτικές ενδείξεις 3 Θεραπεία σοβαρών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής

Γράφει: Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Γράφει: Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Πώς ρυθμίζεται η θερμοκρασία στον άνθρωπο; Ο βιολογικός «θερμοστάτης» του ανθρώπινου οργανισμού βρίσκεται στον

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή για το μάθημα των ουρολοιμώξεων. Τι είναι ουρολοίμωξη; Σαν ουρολοίμωξη χαρακτηρίζουμε την βακτηριδιακή λοίμωξη κυρίως οποιοδήποτε σημείου του ουροποιητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου

αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ταξινόµηση- αλγόριθµοι ροσέγγισης Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες ροσέγγιση - ταξινόµηση Νίκη Γιαννάκου Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Κλινική Περιστερίου αγγειίτιδες

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές Αγειίτιδες

Συστηματικές Αγειίτιδες Συστηματικές Αγειίτιδες Μαρία Γ. Τεκτονίδου Επίκουρος Καθηγήτρια Ρευματολογίας Υπεύθυνη Ρευματολογικής Μονάδας, Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α Λαϊκό, ΕΚΠΑ Συστηματικές Αγειίτιδες Ομάδα αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα