Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά."

Transcript

1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση τω συθηκώ διαβίωσης. Παράλληλα, ετοπίζεται η αάγκη για τη καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει τη Αακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοιωικούς εταίρους ααγωρίζοτας ότι η Αακύκλωση πρέπει α μπει στη καθημεριότητά μας και α γίει Τρόπος Ζωής. Σε κάθε περίπτωση πάτως, Αακύκλωση με καθαρά τεχικούς όρους είαι η διαδικασία μέσα από τη οποία επιτυγχάεται η εκ έου χρήση τω υλικώ συσκευασίας (γυαλί, χαρτί, πλαστικό αλουμίιο, λευκοσίδηρο και ξύλο) και η επααεισαγωγή τους στο κύκλο παραγωγής. ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Στο ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ μπαίου όλες οι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, δηλαδή: αλουμιέιες, λευκοσιδηρές, πλαστικές, γυάλιες και χάρτιες. Συσκευασίες από αλουμίιο, π.χ. ααψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από ερό, ααψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπατικά, είδη καθαρισμού, σαμπουά, αφρόλουτρα, φιλμ περιτυλίγματος, οδοτόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες κ.ά. Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια, χυμοί, ααψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα κ.ά. Συσκευασίες από χαρτί & χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπατικά, χαρτοσακούλες κ.ά. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ «ΠΕΤΑΜΑ» 1. Διαχωρίζουμε καθημεριά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα στο οικοκυριό. 2. Αδειάζουμε ετελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. 3. Διπλώουμε τα χαρτοκιβώτια. 4. Δε πετάμε στο κάδο τα υλικά συσκευασίας μέσα σε δεμέες σακούλες, τα ρίχουμε χύμα. 5. Δε πετάμε ποτέ κοιά σκουπίδια στους μπλε κάδους αακύκλωσης. 6. Μεταδίδουμε το μήυμα της αακύκλωσης συσκευασιώ στους φίλους και γωστούς μας.

2 1) Ποιά υλικά μπορώ α ρίχω στο μπλε κάδο της Αακύκλωσης; χάρτιες συσκευασίες και χαρτοκιβώτια από π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, χυμούς, γάλα, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπατικά, οδοτόκρεμες, χαρτοσακούλες κ.α. αλουμιέια κουτάκια από ααψυκτικά, μπύρες κ.α. γυάλιες συσκευασίες από π.χ. ερό, χυμούς, ααψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, βαζάκια τροφίμω κ.α. πλαστικές συσκευασίες από π.χ. μπουκάλια ερού, ααψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπατικά,είδη καθαρισμού, σαμπουά, αφρόλουτρα, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, φιλμ περιτυλίγματος κ.α. λευκοσιδηρές συσκευασίες από γάλα εβαπορέ, καφέ, τόο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, μπισκότα, κ.λπ. 2) Πώς απορρίπτουμε τα υλικά στο μπλε κάδο της Αακύκλωσης; 1. Οι συσκευασίες πρέπει α είαι ετελώς άδειες από υπολείμματα. 2. Όσες συσκευασίες μπορούμε τις τσακίζουμε ή τις διπλώουμε. 3. Βγάζουμε τα καπάκια από τα μπουκάλια μας αλλά τα πετάμε και αυτά στη αακύκλωση. 4. Ότα φτάσουμε στο κάδο αδειάζουμε τη σακούλα με τα υλικά μέσα σε αυτό. Μπορούμε κατόπι α πετάξουμε και τη σακούλα μας προς αακύκλωση. 3) Γιατί α κάω αακύκλωση; Τι όφελος θα έχω εγώ προσωπικά; Με τη Αακύκλωση: Προστατεύουμε το περιβάλλο και ααβαθμίζουμε τη ποιότητα της ζωής μας Μειώουμε το όγκο τω απορριμμάτω τα οποία καταλήγου στους χώρους υγειοομικής ταφής απορριμμάτω (Χ.Υ.Τ.Α.) με αποτέλεσμα α επιμηκύεται ο χρόος ζωής τους Εξοικοομούμε πρώτες ύλες και εέργεια Δημιουργούται έες θέσεις εργασίας Προκύπτου συαλλαγματικά οφέλη για τη χώρα μας Συεισφέρουμε στο πολιτισμό εφόσο η διαχείριση τω αποβλήτω είαι δείκτης πολιτισμού 4) Πού μεταφέρεται το περιεχόμεο τω μπλε κάδω και πώς γίεται ο διαχωρισμός τω αακυκλώσιμω υλικώ; Ειδικά οχήματα συλλογής μεταφέρου το περιεχόμεο τω μπλε κάδω όπου καταλήγει στα ειδικά Κέτρα Διαλογής που λειτουργού για αυτό το σκοπό. Εκεί τα υλικά διαχωρίζοται μέσα από μία διαδικασία που περιλαμβάει διατάξεις μηχαικού διαχωρισμού και χειροδιαλογή, όπως συμβαίει στις αάλογες μοάδες του εξωτερικού. Τα αακυκλώσιμα (πλαστικό, χαρτί, γυαλί, αλουμίιο, λευκοσίδηρος) ξεχωρίζοται αά υλικό και οδηγούται προς δεματοποίηση για α μπορέσου α αξιοποιηθού από τα ατίστοιχα εργοστάσια σε χρήσιμα υλικά. 5) Τι σημαίει το ευρωπαϊκό σήμα green dot που απεικοίζεται στις συσκευασίες; Η παρουσία του δηλώει τη οικοομική συεισφορά της συγκεκριμέης εταιρίας που εμπορεύεται τη συσκευασία στα έργα της αακύκλωσης και δε πρέπει α συγχέεται με τη αακυκλωσιμότητα ή μη του υλικού συσκευασίας. 6) Πώς μπορούμε α προμηθευτούμε κάδο αακύκλωσης στη γειτοιά μου; Η Ελληική Εταιρεία Αξιοποίησης-Αακύκλωσης ΑΕ δωρίζει το απαιτούμεο εξοπλισμό (αυτοκίητα/κάδους) στους εταγμέους δήμους. Το Σύστημα μόο εισηγητικό ρόλο έχει για το

3 δίκτυο τω κάδω. Η τελική απόφαση πόσοι κάδοι αακύκλωσης θα τοποθετηθού και σε ποια σημεία αήκει στους συεργαζόμεους Δήμους Θα πρέπει α επικοιωήσετε με το δήμο σας, εφόσο βέβαια είαι εταγμέος στο πρόγραμμα, με το Τμήμα Καθαριότητας και α κάετε αίτημα για τοποθέτηση κάδου. Στη επέκταση του δικτύου τω μπλε κάδω οι Δήμοι λαμβάου υπόψη αιτήματα δημοτώ και εταιρειώ για τη καλύτερη εξυπηρέτηση όλω όσοι μετέχου στη Αακύκλωση Συσκευασιώ. 7) Σε ποιό α αποταθώ εά ο μπλε κάδος της γειτοιάς μου δε αδειάζεται συχά; Η διαδικασία αποκομιδής τω κάδω Αακύκλωσης αήκου στη ευθύη και αρμοδιότητα τω Δήμω που συεργάζοται με το Σύστημα Συλλογικής Εαλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργαώει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α το ε λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωα με το εγκεκριμέο από τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Υπεύθυοι για τη λειτουργία του προγράμματος και για τη αποκομιδή τω κάδω είαι οι Δήμοι. Θα πρέπει α επικοιωήσετε με το Δήμο σας και το Τμήμα Καθαριότητας και α τους εημερώσετε για το γεγοός που παρατηρήσατε. 8) Τι πρέπει α κάω εά παρατηρήσω κάποια δυσλειτουργία στο έργο της Αακύκλωσης; Η ορθή χρήση τω οχημάτω αακύκλωσης και γεικά η διαδικασία αποκομιδής τω κάδω αακύκλωσης αήκου στη ευθύη και αρμοδιότητα τω Δήμω που συεργάζοται με το Σύστημα Συλλογικής Εαλλακτικής Διαχείρισης Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ («Σύστημα») που οργαώει η ΕΕΑΑ. Το Σύστημα παραχωρεί στους Ο.Τ.Α το ε λόγω εξοπλισμό (οχήματα, κάδους) προς χρήση σύμφωα με το εγκεκριμέο από τις αρμόδιες αρχές πλαίσιο συεργασίας του Συστήματος με τους Ο.Τ.Α. Επομέως η επικοιωία με το Δήμο (Τμήμα Καθαριότητας) είαι και το πρώτο βήμα που πρέπει α κάει ο ευαισθητοποιημέος πολίτης, α παρατηρήσει παρόμοιο φαιόμεο. Βεβαίως, σε περίπτωση που τέτοιες παρατηρήσεις φτάου στο Σύστημα από πολίτες, αυτές προωθούται στο Δήμο που το αφορού και ααζητούται οι λόγοι που προκάλεσα το φαιόμεο, αλλά και τυχό λύσεις για τη πατελή εξάλειψή τους.

4 TΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ Α Αλουμιόχαρτο Αλουμιέια ταψάκια φαγητού Β Βαζάκια τροφίμω Βιβλία * Βιτεοκασέτες Βούρτσες πλαστικές Γ Γάτια Γυαλόχαρτο Δ Δερμάτια ατικείμεα Δισκάκια CD/DVD Ε Εέσεις - Ιατρικά απόβλητα Έτυπα (διοικητικώ κέτρω, υπηρεσιώ, ΔΕΚΟ * οσοκομείω κ.τ.λ.) Εφημερίδες * Η Ηλεκτρικά είδη οικιακής χρήσης (πιστολάκια, μασιές, κ.τ.λ.) Ηλεκτρικές και ηλεκτροικές Συσκευές Κ Καλαμάκια Καλαμάκια (εξωτερική συσκευασία) Κεσεδάκια από γιαούρτι Κεσεδάκια από βούτυρο Κλαδιά Κούκλες - παιχίδια Κουτάκι μπύρας Κουτάκια/μπουκάλια από ααψυκτικά (αλουμιέια, πλαστικά) Κουτιά από δημητριακά Κουτιά από μπισκότα Κουτιά από μπογιές άδεια Κουτιά/μπουκάλια από απορρυπατικά Κουτιά/μπουκάλια από λάδι Κράος ααβάτη Λ Λαδιού δοχεία από μηχαές Λάμπες/λαμπτήρες Μ Μαχαίρια Μαχαιροπήρουα Πλαστικά Μελάια (toner,inject, απόβλητα τυπογραφείω) Μπάλες (Μπόουλιγκ, ποδοσφαίρου κτλ) Μπαταρίες Μπουκάλια από αλκοολούχα ποτά (πλαστικά/ γυάλια) Μπουκάλια από είδη καθαρισμού (πλαστικά/ γυάλια) Μπουκάλια κρασιού (γυάλια, τετραπάκ) Μπουκάλια από ερό (πλαστικά / γυάλια) Μπουκάλια από σαμπουά (πλαστικά / γυάλια)

5 Μπουκάλια/κουτιά από γάλα (γυάλιο, τετραπάκ, πλαστικό) Ξύλια ατικείμεα Ξυραφάκια Ο Οδοτόβουρτσες Οικοδομικά υλικά Π Παιχίδια Πάες μιας χρήσης Παπούτσια Παραϊατρικά προϊότα οσοκομείω Περιτυλίγματος χαρτί Περιοδικά * Πίτσα κουτί Πλαστικά έπιπλα (καρέκλες-τραπέζια) Πλαστικά ταψάκια φρούτω (π.χ. από φράουλες) Πλαστικές γλάστρες Πλαστικές θήκες CD/DVD Ποτήρια/πιάτα Πλαστικά Προφυλακτήρες Αυτοκιήτω Προφυλαχτικά Ρ Ρολόγια και Αξεσουάρ Ρούχα/εδύματα Σ Σακούλες (πλαστικές, χάρτιες) Σελοτέιπ Στρώματα Στυλό Συσκευασίες τροφίμω Σωληάκια από οδοτόκρεμές Συσκευασίες από Βιτεοκασέτες /CD/DVD T Τεεκέδες (π.χ. από λάδι) Τηλεκάρτες Τσίγκιο κουτί από φέτα Υ Υπολείμματα τροφώ Υφάσματα Φ Φάστ Φούτ Χαρτί Φελιζόλ Φίλμ φωτογραφίας Φυτά Φωτοβολίδες /Πυροτεχήματα Φωτογραφίες Χαρτί κουζίας (μη χρησιμοποιημέο) Χαρτί μικρότερο από Α4 Χαρτί υγείας (μη χρησιμοποιημέο) Χαρτοκιβώτια συσκευώ (π.χ. τηλεοράσεις, ψυγεία) Χόρτα Χώμα * μόο εά ο Δήμος μας δε διαθέτει ξεχωριστό κάδο έτυπου χαρτιού

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA

Ιδιοκτησία: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική HELMEPA Ιδιοκτησία: Εκδότης: Σύνταξη: HELMEPA HELMEPA Δημήτρης Κ. Μητσάτσος Τομέας Ενημέρωσης Κοινού - Παιδική Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση όλων ανεξαιρέτως των κειμένων και φωτογραφιών χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου

Η φίλη μας η ανακύκλωση. Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Η φίλη μας η ανακύκλωση Ειδική έκδοση για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Στην όμορφη πολιτεία με το γαλάζιο ουρανό μια μικρή παρέα από σκουπίδια συναντήθηκε για να κουβεντιάσει το μέλλον της. Ο Αλουμίνης,

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν

π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν π ε ρ ι ο δ ι κ ή έ κ δ ο σ η - 2 ο τ ε ύ χ ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 0 * Δ Ι Α Ν Ε Μ Ε Τ Α Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ν Έν Δράσει Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες Εγώ μονάχος έχω χρέος να σώσω τη γης Άμα δε σωθεί εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ

ηλεκτρικών αποβλήτων Διογκώνεται το πρόβλημα των business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ εφημερίδα για το περιβάλλον Σάββατο- Κυριακή 25-26 Απριλίου 2015 Τεύχος GreenweekΕβδομαδιαία business + ρεπορταζ + eco news + εκδηλωσεισ + δρασεισ www.greenweek.gr 85 Διογκώνεται το πρόβλημα των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα