ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης»"

Transcript

1 ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία αυτοαξιολόγησης» ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ 3 η : Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και των διαδικασιών του προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης Η ανάδειξη της Σχολικής Μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης μαθητών και γονέων στο έργο των εκπαιδευτικών και του σχολείου Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στα ζητήματα της αξιολόγησης Η διαμόρφωση κουλτούρας ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό δράσεων και την επίλυση προβλημάτων Η διάχυση καλών πρακτικών Η δυνατότητα της συνεχούς ανατροφοδότησης του σχεδιασμού και των πολιτικών του ΥΠΔΒΜΘ για συγκεκριμένες παρεμβάσεις (υποστηρικτικού, ενισχυτικού, αντισταθμιστικού, επιμορφωτικού χαρακτήρα) Άλλο...: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 43 σχόλια κατατέθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Η αποδελτίωση των σχολίων που κατατέθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση ανέδειξε τα παρακάτω σημεία: Κίνητρα για συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή Αρκετοί πολίτες υιοθετούν το πνεύμα του εισαγωγικού κειμένου, προτάσσοντας ως κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης τη βελτίωση ή την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση του ρόλου τους, καθώς και τη δυνατότητα παρέμβασης σε αποφάσεις που τους αφορούν -το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν οι ίδιοι μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης για την αυταξιολόγηση του σχολείου. Η μείωση του διδακτικού ωραρίου και η παροχή οικονομικού κινήτρου καταγράφονται ως επιπλέον κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πιλοτική εφαρμογή. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: 1

2 «Το μοναδικό μας κίνητρο να είναι η βελτίωση του ελληνικού σχολείου και η αναβάθμιση του ρόλου μας, που τόσο έχει απαξιωθεί απο τη κοινωνία.» «Κίνητρο είναι η δυσαρέσκειά μας απέναντι στην κατάσταση του ελληνικού σχολείου. Επίσης, η θέλησή μας να επηρεάσουμε "έστω και ελάχιστα" αυτά που αποφασίζονται πριν από μας για εμάς. Κι ένα τρίτο: δουλεύουμε και δε φοβόμαστε αυτό να μετρηθεί.» «1)Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και των διαδικασιών του προγράμματος της Αυτοαξιολόγησης 2)Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών στην τάξη 3)Η ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και η αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού 4)Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στα ζητήματα της αξιολόγησης 5)Η διάχυση των καλών πρακτικών 6)Η μείωση του διδακτικού ωραρίου 7) Η οικονομική αποζημίωση όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 8)Τεχνική βοήθεια για οργάνωση της επικοινωνίας κ.α.» Οικονομικά κίνητρα σε σύνδεση με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του σχολείου Η σύνδεση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης με την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία, κατά την άποψη ορισμένων πολιτών, μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την εισαγωγή και την εδραίωση της καινοτομίας. Επισημαίνεται η παροχή οικονομικών και ηθικών κινήτρων σε σχέση με την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του σχολείου κίνητρα τα οποία θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα ενίσχυσης και επιβράβευσης και όχι επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις ανεπαρκούς απόδοσης : «Ναι στο οικονομικό κίνητρο αλλά όχι άκριτα. Δεν παράγουν όλοι έργο και δε δουλεύουν όλοι το ίδιο. Το να δώσεις σε όλους το ίδιο ποσό, ανεξαρτήτως της επίδοσης και απόδοσής τους θα είναι καταστροφικό. Άρα καλό είναι να υπάρξει μια σύνδεση της οικονομικής ενίσχυσης με την "αποτελεσματικότητα" είτε της σχολικής μονάδας είτε του εκπαιδευτικού (ή απλά με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί). Και βέβαια το κίνητρο δεν πρέπει να έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά μόνο ενισχυτικό και να επιβραβεύει τα σχολεία που πετυχαίνουν τους στόχους τους.» «Το σημαντικότερο κίνητρο είναι το οικονομικό. Αν κάποιος είναι σίγουρος ότι βρέξειχιονίσει θα πάρει τα ίδια, τότε δεν θα ενδιαφερθεί για την ποιότητα της δουλειάς του. Επίσης, χρειάζεται και συμπληρωματικά ηθικά κίνητρα.» «Για τους παραπάνω λόγους πρέπει εκτός από τα κίνητρα που αναφέρετε η αξιολόγηση να έχει και οικονομικά κίνητρα, δηλαδή εκτός από την ακώλητη μισθολογική εξέλιξη να υπάρχει και επιπλέον αμοιβή για αυτούς που πετυχαίνουν στόχους, όπως παραγωγή εργασιών από μαθητές, θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχή ομάδων μαθητών σε διαγωνισμούς, περιβαλλοντικά προγράμματα που παρουσιάζονται υποχρεωτικά τουλάχιστον στη σχολική μονάδα, επισκέψεις σε επιστημονικά ιδρύματα, μουσεία κ.ά. [...] Αν δε θέλετε η αξιολόγηση να μείνει στο επίπεδο του σχεδιασμού ή να εκφυλισθεί σε διαδικασία γραφειοκρατική (εικονική αξιολόγηση ή αξιολόγηση "μαιμού"), πρέπει να κερδίσετε τον καθηγητή-τρια χρησιμοποιώντας υλικά κίνητρα, τα οποία είναι και τα μόνα αποτελεσματικά στην κοινωνία που ζούμε, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα ιστορικά.» 2

3 Δράση για βελτίωση από την πολιτεία Η πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης για την επίλυση των προβλημάτων της σχολικής πραγματικότητας. Η προσδοκία αυτή προσδιορίζει το κίνητρο κάποιων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία: «Αν θα καταλάβουν ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης θα παρθούν σοβαρά από την πολιτική ηγεσία και δεν θα παραμείνει η αυτοαξιολόγηση μια ακόμα χρηματοδοτούμενη διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα.» «Κατά την γνώμη μου πρέπει να πειστεί ο εκπαιδευτικός ότι θα ληφθεί υπόψη η γνώμη του και δεν θα φάει πόρτα από την ιεραρχία;» Επιφυλακτικότητα ως προς τη διαδικασία Η λειτουργία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας φαίνεται να υπάγεται για ορισμένους πολίτες σε ένα συμβατικό σχήμα διοικητικού ελέγχου του έργου και των πρακτικών των εκπαιδευτικών και των σχολείων, με τον κύριο αποδέκτη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης να βρίσκεται εκτός σχολείου. Με την αντίληψη αυτή συνδέονται οι διάφορες επιφυλάξεις που εκδηλώνονται ως προς τη διαδικασία. Επιφυλάξεις που αφορούν την πιθανή χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα ή και σχολικές μονάδες, καθώς και επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και των αξιολογικών κρίσεων που θα διαμορφωθούν. Η ανησυχία σχετικά με τα κριτήρια της αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν, οι προτάσεις για διεύρυνση της αξιολογικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και για αντιστροφή της φοράς της αξιολόγησης «από κάτω προς επάνω», η επιθυμία για εξάλειψη κάθε αρνητικής εξωτερικής συνέπειας για εκπαιδευτικούς και σχολεία ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης (ποινές, απολύσεις, οικονομικές επιπτώσεις, προσπάθειες χειραγώγησης κλπ), το αίτημα για κατάργηση της αυθεντίας του σχολικού συμβούλου και για οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, αποτελούν ενδεικτικά σημεία της επιφυλακτικότητας που καταγράφεται απέναντι στη διαδικασία. Σημεία που διατυπώνονται από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση με τη μορφή κινήτρων για την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «Αναγνώριση των καλών προθέσεων εκατέρωθεν (ΥΠΕΠΘ-εκπαιδευτικοί). Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Εξάλειψη αντικινήτρων (ποινές, κλίμα φόβου, προσπαθειών χειραγώγησης) Δυνατότητα στον εκπαιδευτικό όχι μόνο να είναι παθητικός δέκτης (αξιολογούμενος) αλλά να συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία (να αξιολογεί, να προτείνει). Η αξιολόγηση να αρχίσει από τα μεσαία στελέχη (Προϊστάμενοι Δ/σεων εκπαίδευσης, Δ/ντες κλπ.) με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών.» «α.κατάργηση της αυθεντίας των σχολ. συμβούλων β. Βεβαιότητα αξιοκρατίας» 3

4 «2ο κίνητρο: η διαβεβαίωση ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν κινδυνεύει με απόλυση εξαιτίας της αξιολόγησης.» «Επίσης η ανασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμηση της αξιολόγησης. Για τους παραπάνω λόγους πρέπει εκτός από τα κίνητρα που αναφέρετε η αξιολόγηση να έχει και οικονομικά κίνητρα,δηλαδή εκτός από την ακώλητη μισθολογική εξέλιξη να υπάρχει και επιπλέον αμοιβή για αυτούς που πετυχαίνουν στόχους,...» «Αυτοαξιολόγηση λοιπόν, σαν ένα εργαλείο προαγωγής της διδασκαλίας, της επικοινωνίας μαθητών, δασκάλων, γονέων και γενικότερα όσων εμπλέκονται στην σχολική κοινότητα και ΟΧΙ αξιολόγηση ως εργαλείο εκβιασμού, ανταγωνισμού και "θεαθήναι".» «Πέρα από όσα αναφέρονται στα έγγραφα του Υπουργείου για το συγκεκριμένο θέμα, καλό θα ήταν να αξιολογούνται και οι αξιολογητές από τους αξιολογούμενους. Πως διασφαλίζεται ότι οι αξιολογητές θα αξιολογούν όπως πρέπει και όχι με λάθος κριτήρια (πχ πολιτικά). Ισως θα ήταν καλό να έχουμε αξιολόγηση σε δύο επιπεδα (το ένα να μη γνωρίζει τα έξαγόμενα του άλλου για να μην υπάρχει λάθος προδιάθεση) και στο τέλος να βγαίνει το γενικό συμπέρασμα μέχρι να στηθεί καλά το σύστημα.» Αμφισβήτηση του προτεινόμενου σχεδίου Επιφυλάξεις εκφράζονται και ως προς το προτεινόμενο σχέδιο, ιδιαίτερα σε σχέση με το χρόνο και την εργασία που φαίνεται να απαιτεί η υλοποίηση του, τον ενδεχόμενο γραφειοκρατικό χαρακτήρα του αλλά και τη σκοπιμότητα του προγράμματος, αφού, όπως δηλώνεται, πολλές από τις πληροφορίες που απαιτείται να συγκεντρωθούν είναι ήδη διαθέσιμες σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κίνητρα που υιοθετούνται για τη συμμετοχή στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης αφορούν την απλοποίηση των προτεινόμενων διαδικασιών και τον περιορισμό τους μόνον σε ότι αφορά το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, καθώς και τη διασφάλιση ότι η όλη διαδικασία δεν θα αποβεί τελικά εις βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «-Να διασφαλισθεί ότι η αξιολόγηση τελικά (πολλά έγγραφα για συμπλήρωση) δεν θα είναι σε βάρος του εκπαιδευτικού έργου και κατα συνέπεια σε βάρος των μαθητών μας.» «Διαβάζοντας με προσοχή την "πρόταση αυτοαξιολόγησης" του υπουργείου διακρίνω (καλοπροαίρετα πάντα) κάποια σημαντικά αντικίνητρα: 1. Αν και η διαδικασία αυτοαξιολόγησης εντάσσεται τμηματικά και σε βάθος χρόνου στη σχολική μονάδα ξεχνάει ότι έχει να κάνει με μια εξαιρετικά ανώριμη σε θέματα αξιολόγησης μονάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: Να απλουστευτεί δραστικά το project. Μήπως θα έπρεπε στη διαβούλευση να εντοπίσουμε καλές απλές πρακτικές, να τις εφαρμόσουμε και να μετρήσουμε το αποτέλεσμα; Η "πρόταση αυτοαξιολόγησης" ΤΡΟΜΑΖΕΙ τον εκπαιδευτικό από τον όγκο της και μόνο. Είναι αυθόρμητη και δικαιολογημένη η αντίδραση σε κάτι "ὁγκώδες" και "γραφειοκρατικό" με οσμή πάρεργου και όχι έργου. 2. Η "πρόταση αξιολόγησης" απογράφει τα πάντα. Γιατί ξανά απογραφή; Μας θέλετε παιδαγωγούς ή γραμματείς; Επίσης απογραφή σε 4

5 μορφή έντυπης έκθεσης (μη ενταγμένης σε Πληροφοριακό Σύστημα) σας είναι άχρηστη. Γιατί τη ζητάτε; σε δουλειά να βρισκόμαστε; Κάτι ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάψετε να ζητάτε ξανά και ξανά πληροφορία που έχετε ήδη από υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα. ΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ!» «Ένα άλλο πάλι σημαντικό κίνητρο είναι, η απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται και που θα πρέπει να περιοριστούν αυστηρά με ότι έχει σχέση με τα διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικό, το πώς δηλαδή θα δουλέψουν με τους μαθητές και όχι θέματα διαχείρισης σχολικής μονάδας. Δεν είναι η δουλειά τους αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση δύσκολα θα βρεθούν σχολεία που θα αποφασίσουν να λάβουν μέρος στο πιλοτικό αυτό στάδιο.» Αμφισβήτηση της αυτοαξιολόγησης Ορισμένοι πολίτες φαίνεται να μην αποδέχονται τις δυνατότητες που προσφέρει η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία αυτοελέγχου και αυτοδέσμευσης της σχολικής μονάδας για ανάπτυξη πρωτοβουλιών με στόχο τη βελτίωση. Εκλαμβάνουν την αξιολογική διαδικασία περισσότερο ως μηχανισμό εξωτερικού ελέγχου των εκπαιδευτικών και των σχολείων και η απουσία συμμετοχής ενός εξωτερικού παράγοντα στη διαδικασία ανάπτυξης της αυτοαξιολόγησης και παραγωγής των αποτελεσμάτων ενισχύει μια τάση αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της όλης διαδικασίας: «Η αυτοαξιολόγιση είναι ένα δειλό βήμα. Δηλαδή το σχολείο θα θέτει μόνο του τα κριτήρια και τους στόχους και μετά θα αξιολογεί τις επιδόσεις του; Ας θέσουμε λοιπόν ως κριτήριο να πετύχει το 10%των μαθητών μας σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και μετά ας θριαμβολογήσουμε που πέτυχε το 40%.» «Εγώ θα πρότεινα στην υπουργό μας να στελεχώσει αξιοκρατικά όλες τις θέσεις ευθύνης!!!!! Μόλις το καταφέρει αυτό (????) και έχει εμπιστοσύνη σ' αυτους τους διευθυντές, συμβούλους και προισταμένους, να προβούν αυτοί στην αξιολόγηση μια και θα είναι η δουλειά τους και άς αφήσουν εμάς να κάνουμε μάθημα στα παιδιά, γιατί μόνο αυτή είναι η δουλειά μας. Είσαστε σοβαροί να μας προτείνετε την αυτοαξιολόγηση????» Ανάγκη για πραγματοποίηση αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα Τέλος, μέρος των πολιτών εκδηλώνει μια στάση δυσπιστίας ή και άρνησης για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, αποδίδοντας ευθύνη στην κεντρική εξουσία για τις βασικές αδυναμίες της εκπαίδευσης. Απαιτεί την ανάληψη δράσης καταρχήν από την πολιτεία για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και δηλώνει ότι η δράση αυτή πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε αξιολογικής διαδικασίας στο επίπεδο του σχολείου. Ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις και τη θέση του εκπαιδευτικού με και μέσα στο σχολείο, την τοπική κοινότητα, τη δημόσια διοίκηση, το πολιτικό κομματικό πελατειακό σύστημα, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με τη διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με επαρκές και κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα διαθέσιμα κονδύλια για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλπ, ζητήματα που θεωρούνται κατά κύριο λόγο ως αντικείμενα αρμοδιότητας της πολιτείας, καθορίζουν, κατά την άποψη ορισμένων 5

6 πολιτών, το πρώτο πεδίο δραστηριοποίησης για την αλλαγή και τη βελτίωση της σχολικής πραγματικότητας: «Πώς να συμμετάσχω σε μια διαδικασία αξιολόγησης, όταν εμφανίζονται σχολικοί σύμβουλοι, που δε γνωρίζουν το πρόγραμμα σπουδών του Σχολείου; Με τί διάθεση να συμμετάσχω, όταν μου ΣΤΕΡΟΎΝ τη δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές, αν και έχω περάσει πρώτος έπειτα από εξεταστική δοκιμασία τεσσάρων μαθημάτων; Αν απαντηθούν τα παραπάνω -ρητορικά;- ερωτήματα, ίσως πεισθώ ότι η πολιτική ηγεσία θα μου δώσει τα κίνητρα να υποστηρίξω τη διαδικασία της αξιολόγησης.» «Απαξιώνοντας τον εκπαιδευτικό, απαξιώσαμε και το εκπαιδευτικό σύστημα. Πως διορθώνεται αυτό; Αποκατάσταση οικονομική, κοινωνική, επαγγελματική του εκπαιδευτικού. Παροχή υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς. Και αξιολόγηση.» «Μιλάμε λοιπόν για εκ βάθρων μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, σε νοοτροπίες, οργάνωση, διοίκηση, αξιοποίηση υποδομών, τρόπο λήψης αποφάσεων, αμοιβές, σχέσεις με την κοινωνία, επιλογές στελεχών..., για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για (αποτελεσματική ) αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.» «Για να έχει νόημα οποιαδήποτε καταγραφή και εκτίμηση αποτελεσμάτων σε μια σχολική μονάδα, πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλιστεί ότι το υπουργείο και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης λειτουργούν άψογα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό οργανικών θέσεων, έγκαιρες και σωστές τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά, αποσπάσεις.» «Το σημαντικότερο κίνητρο είναι η οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού να παίρνει όσα παίρνει ο συνάδελφός του στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες της Ε.Ε. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου μην περιμένετε αυτοαξιολογήσεις!!!! ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑ!!!!» Συνοπτικά: Ως κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης καταγράφονται η ανάπτυξη του σχολικού περιβάλλοντος και του εκπαιδευτικού, καθώς και η δυνατότητα παρέμβασης, μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος, στη διαμόρφωση μιας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης πρότασης για την αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Η μείωση του διδακτικού ωραρίου και η παροχή οικονομικού κινήτρου θεωρούνται, επίσης, ότι ενισχύουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πιλοτική εφαρμογή. Διατυπώνεται η άποψη ότι η παροχή οικονομικών και ηθικών κινήτρων σε εκπαιδευτικούς και σχολεία υψηλής απόδοσης και αποτελεσματικότητας μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την εισαγωγή και την εδραίωση της καινοτομίας. Η προσδοκία για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησης από την πολιτεία, αποτελεί για ορισμένους κίνητρο για συμμετοχή στη διαδικασία. 6

7 Η χρήση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης, η διεύρυνση της αξιολογικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής ιεραρχίας και η αντιστροφή της φοράς της από κάτω προς επάνω, η εξάλειψη κάθε μορφής αντικινήτρου (ποινές, απολύσεις, οικονομικές επιπτώσεις, προσπάθειες χειραγώγησης κλπ), η κατάργηση της αυθεντίας του σχολικού συμβούλου και η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, καταγράφονται από αρκετούς πολίτες ως κίνητρα για την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης. Παράλληλα, αποτελούν ενδεικτικά σημεία της επιφυλακτικότητας που εκδηλώνεται απέναντι στη διαδικασία: επιφυλακτικότητας ως προς την πιθανή χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα ή και σχολικές μονάδες, καθώς και ως προς την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και των αξιολογικών κρίσεων που θα προκύψουν. Επιφυλάξεις εκδηλώνουν κάποιοι πολίτες και ως προς το προτεινόμενο σχέδιο: ως προς το χρόνο και την εργασία που φαίνεται να απαιτεί η υλοποίηση του, το γραφειοκρατικό χαρακτήρα αλλά και τη σκοπιμότητα του προγράμματος. H απλοποίηση των προτεινόμενων διαδικασιών, ο περιορισμός τους σε ότι αφορά αποκλειστικά το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, καθώς και η διασφάλιση ότι η όλη διαδικασία δεν θα αποβεί τελικά εις βάρος της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, διατυπώνονται ως κίνητρα για τη συμμετοχή στη διαδικασία. Τέλος, μέροςτων πολιτών απαιτεί την ανάληψη δράσης από την πλευρά της πολιτείας για την ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και θεωρεί ότι η δράση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε αξιολογικής διαδικασίας στο επίπεδο του σχολείου. Η αντιμετώπιση ζητημάτων που θεωρούνται κατά κύριο λόγο αντικείμενα αρμοδιότητας της πολιτείας, όπως η κοινωνική, επαγγελματική, οικονομική αποκατάσταση του εκπαιδευτικού, η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με διδακτικό προσωπικό, η βελτίωση της διαθέσιμης υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων κλπ, καταγράφεται ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης. 7

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό

Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό IKANOΠOIHΣH EPΓAZOMENΩN KAI AΠOΔOΣH EPΓAΣIAΣ Των: Νομικού Αργεντίνης, Ρώιμπα Βασιλικής, Μήταλα Θεόδωρου* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το παρόν άρθρο, με αφετηρία τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, έχει ως σκοπό να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθ. Πρωτ.1620 Αθήνα 18/5/2015 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: Οριστική Ημερήσια Διάταξη 84ης Γ.Σ. του κλάδου Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, Σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Δ.Ο.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ISBN: 978-960-9571-13-5 ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Αξιολόγηση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα