ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

2 Το Επιµελητήριο Σερρών έχει αναθέσει σε ειδικούς συµβούλους την εκπόνηση µελετών και προτάσεων οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφεροµένου. Οι σηµαντικότερες από τις µελέτες προτάσεις είναι οι εξής: 1. Η Ανεργία και Απασχόληση στο Νοµό Σερρών και στους Όµορους Νοµούς Η µελέτη αυτή αποδεικνύει ότι το ποσοστό της ανεργίας στο Νοµό µας είναι υψηλότερο από αυτό που δίνει επίσηµα η Ε.Σ.Υ, και µάλιστα είναι υψηλότερο και από το αντίστοιχο ποσοστό όµορων νοµών που έχουν ενταχθεί στις φθίνουσες περιοχές και εποµένως πρέπει να ενταχθεί και ο Νοµός µας στις φθίνουσες και να τύχει των ειδικών κινήτρων προσέλκυσης επενδυτών. ( ηµ. Καµπούρης). 2. Η Απασχόληση και Ανεργία στο Νοµό Σερρών Με τη µελέτη αυτή αποδεικνύεται ο υψηλός δείκτης ανεργίας του Νοµού µας. ( ηµ.καµπούρης). 3. Φθίνουσες περιοχές και ο Νοµός Σερρών Με τη µελέτη αυτή γίνεται σύγκριση των δεικτών ανάπτυξης του Νοµού Σερρών µε αντίστοιχους δείκτες των Νοµών και περιοχών που έχουν ενταχθεί στις φθίνουσες περιοχές και αποδεικνύεται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο καθεστώς φθινουσών περιοχών. ( ηµ. Καµπούρης). 4. Η Πορεία του Τοµέα της Βιοµηχανίας - Βιοτεχνίας του Ν.Σερρών Με τη µελέτη αυτή αποδεικνύεται η αποβιοµηχάνιση του Νοµού Σερρών.( ). Οι τέσσερις αυτές µελέτες υποβλήθηκαν στα αρµόδια Υπουργεία προκειµένου να τεκµηριώσουν το αίτηµα και την προσπάθεια του Επιµελητηρίου µας για ένταξη του Νοµού στο καθεστώς ειδικών κινήτρων των Φθινουσών περιοχών. Οι µελέτες για την ανεργία επιδόθηκαν στην Υπουργό Ανάπτυξης µε αποτέλεσµα να ενοποιηθούν η Β' και η Γ'ζώνη του Αναπτυξιακού Νόµου και να ενταχθεί και ο Νοµός Σερρών στη Γ' ζώνη κινήτρων. ( ηµ.καµπούρης). 5. Τεκµηρίωση του Χαρακτηρισµού του Ν. Σερρών ως Φθίνουσα Βιοµηχανική Περιοχή Με τη µελέτη αυτή τεκµηριώνεται το γεγονός ότι ο Νοµός µας πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο καθεστώς των φθινουσών περιοχών. (Θεοφ. Μπλέτσης). 6. Προµελέτη Σκοπιµότητας Αεροδρµίου - CARGO Ν. Σερρών Η µελέτη αυτή εξετάζει και παρουσιάζει τις δυνατότητες και προοπτικές κατασκευής Αεροδροµίου CARGO στο Ν. Σερρών και εντάσσεται τα πλαίσια των προσπαθειών του Επιµελητηρίου να εντάξει το Αεροδρόµιο αφνουδίου στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, θεωρώντας ότι το έργο αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την περιοχή του Ν. Σερρών. ( ηµ. Καµπούρης) 7. Επενδυτικές Ευκαιρίες στους Κλάδους της Μεταποίησης Μέσω της Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης ( ηµ. Καµπούρης) 8. Εξελίξεις της Αγοράς Εργασίας στις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Μεταποίησης τροφίµων στους Νοµούς Σερρών Καβάλας (Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑDΑΡΤ, Προσαρµογή του Εργατικού δυναµικού στη Βιοµηχανική Μεταβολή)

3 9. Οδηγός για την Εφαρµογή Κανόνων Ορθής Πρακτικής και Υγιεινής σε Κτηνοτροφικές Μονάδες (Ευρωσύµβουλοι Α.Ε., στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑDΑΡΤ, Απρίλιος 1999). 10. Προµελέτες που αφορούν τις Προτάσεις του Επιµελητηρίου Σερρών για το Γ'Κ.Π.Σ. και συγκεκριµένα τα παρακάτω θέµατα: - Κέντρο Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών και Ανάπτυξη Εµπορίου στις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις που ξεκινούν δοσοληψίες µε τις Ανατολικές Χώρες, (ιδιαίτερα µε τις Βαλκανικές και τις Μεσογειακές χώρες) εκτός Ε.Ε. - Κέντρο Ολοκληρωµένων Ενεργειών στον Τοµέα του Τουρισµού. - ηµιουργία Νοµαρχιακών Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. - Παρατηρητήριο Μεταναστών. - Κέντρο Ανάπτυξης της Αισθητικής της Αγοράς. - Θερµοκοιτίδα Επιχειρήσεων. - Ένωση ή Τµήµα Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιταλο-Ελληνικού Επιµελητηρίου. - Κέντρο Ανάπτυξης Αναγνωρισιµότηταςτης Περιοχής Προέλευσης των Προϊόντων. - Ανάπτυξη ΟΙυδίθΓδ. - Κέντρο Κατοχύρωσης ονοµάτων Τοπικών Προϊόντων. Οι Προµελέτες αυτές συντάχθηκαν από τον κ. Ιωάννη Χαµάλη. 11. Ολοκληρωµένη Πρόταση Έργων ράσεων για ιασυνοριακή Συνεργασία µε Βουλγαρία και Π.Γ..Μ. στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στάλθηκε σε όλα τα Επιµελητήρια και τους οικονοµικούς φορείς της Βουλγαρίας και της Π.Γ..Μ. για συνεργασία στα πλαίσια του INTERREG III. H ολοκληρωµένη αυτή πρόταση του ΕΒΕΣ, είναι αποτέλεσµα της πολύχρονης πείρας του για τα οικονοµικά θέµατα της Βουλγαρίας αλλά και των συνεχών επαφών µε τους φορείς της γειτονικής χώρας και ανοίγει µια νέα προοπτική διασυνοριακής συνεργασίας. Αναφέρουµε ότι η πρόταση αυτή συνοδεύεται από συµφωνίες των σηµαντικότερων Υπουργείων και όλων των Επιµελητηρίων της Βουλγαρίας και της Π.Γ..Μ. για διάθεση και πρόθεση συνεργασίας µε το ΕΒΕΣ στα πλαίσια της πρωτοβουλίας INTERREG III. 12. Πακέτο προτάσεων για το Νοµό Σερρών για τα Επιχειρησιακά Τοµεακά Προγράµµατα Υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και κοινοποιήθηκε µέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε άλλα Υπουργεία. Περιλαµβάνει το σύνολο των προτάσεων του Επιµελητηρίου Σερρών για τη στήριξη των επιχειρηµατικότητας, προκειµένου να συµπεριληφθούν στους άξονες και τα µέτρα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Υπουργείων (Ανάπτυξης, Γεωργίας, κ.ά.) στα πλαίσια του Γ Κ.Π.Σ. 13. Πακέτο Προτάσεων για το Νοµό Σερρών για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαµβάνει το σύνολο των προτάσεων του ΕΒΕΣ για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας προκειµένου να ενταχθούν στους άξονες και τα µέτρα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. 14. Μελέτη Εγκατάστασης Συστηµάτων ιασφάλισης Ποιότητας στις Επιχειρήσεις (Μάιος 2001, ITG) 15. Μελέτη Ορθολογιστικής/Παραγωγικής Χρήσης των νέων Υπολογιστικών συστηµάτων του Επιµελητηρίου

4 (Μάρτιος 2001, ITG) 16. Μελέτη / Οργάνωση και Αρχειοθέτηση του Μηχανογραφικού Μοντέλου του ΕΒΕΣ» (Μάιος 2001, ITG). 17. Μελέτη Κέντρου Στήριξης Επιχειρήσεων Η Μελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε 100% από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. (Ιούνιος 2002) 18. Συγκριτική Μελέτη Καταγραφής των Αναπτυξιακών Κινήτρων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και Προτεινόµενο Σχέδιο Παρέµβασης». (Σεπτέµβριος 2002, Ανάδοχος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ) 19. Μελέτη Σκοπιµότητας Ίδρυσης Τµήµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης στο Ν. Σερρών (Φεβρουάριος 2003, Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών) 20. Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάµενης Κατάστασης στο Ν. Σερρών(α µέρος) (ICAP εκέµβριος 2003) Η µελέτη αυτή περιλαµβάνει την καταγραφή και αξιολόγηση των οικονοµικών δεδοµένων του Ν. Σερρών, το επίπεδο των οικονοµικών και κοινωνικών υποδοµών, καθώς και την επισήµανση για τις υφιστάµενες οικονοµικές δυνατότητες της τοπικής οικονοµίας. 21. Συγκριτική Μελέτη καταγραφής των Αναπτυξιακών Κινήτρων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και Προτεινόµενο Σχέδιο Παρέµβασης (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, ΑΝΕΣΕΡ, Σεπτέµβριος 2002) Στη µελέτη αυτή καταγράφεται η µεγάλη ανεργία του Νοµού, η οικονοµική του κατάσταση, η φθίνουσα πορεία του δευτερογενούς τοµέα, και η υστέρησή του σε σχέση µε τους υπόλοιπους συγκρινόµενους Νοµούς Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας ως προς τις εντάξεις έργων στο Β Κ.Π.Σ. και στους ΑΝ 1892/90 και 2601/98. Παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις για σύγκλιση και έξοδο από τη φθίνουσα πορεία, που αφορούν κυρίως ενδοπεριφερειακές παρεµβάσεις στα πλαίσια του νέου Αναπτυξιακού Νόµου. 22. Μελέτη Αποτύπωσης της Καταναλωτικής Συµπεριφοράς των Επισκεπτών Καταναλωτών στη Βουλγαρία (ΤΕΙ Σερρών, Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών, εκέµβριος 2004). Στη µελέτη αυτή καταγράφεται ο αριθµός, τα χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο κ.ά.), οι καταναλωτικές τάσεις, οι µετακινήσεις, η αξία των αγορών και άλλα στοιχεία σχετικά µε τους επισκέπτες από το Νοµό Σερρών στη Βουλγαρία. 23. Μελέτη Αποτύπωσης της Υφιστάµενης Κατάστασης στο Ν. Σερρών» (β µέρος, καταγραφή χαρακτηριστικών συγκεκριµένων επιχειρηµατικών κλάδων του Ν. Σερρών) (ICAP, παραδοτέα το Σεπτέµβριο του 2005). Στη µελέτη αυτή αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά (οικονοµικά στοιχεία, προοπτικές κλπ) των εξής επιχειρηµατικών κλάδων που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονοµία του Ν. Σερρών: Τρόφιµα Ποτά, οµικά Υλικά Κατασκευές, Ξύλο Ξύλινα Έπιπλα, Μεταλλικές Κατασκευές, Βιοκαλλιέργεια Θερµοκήπια, Logistics. 24. Έρευνα - Μελέτη καταγραφής της άποψης των µελών του Επιµελητηρίου Σερρών για το παρόν και το µέλλον των επιχειρήσεων του Ν. Σερρών (Εργαστήριο Πληροφορικής, Τµήµατος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών, σε εξέλιξη, παραδοτέα τον Οκτώβριο του 2005). Η µελέτη βρίσκεται στην τελευταία φάση της σύνταξής της και για την αποτύπωση και διεξαγωγή των αποτελεσµάτων συµπερασµάτων της, χρησιµοποιήθηκαν οι τεχνικές του

5 marketing και της στατιστικής, ύστερη από πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη µέσω συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου σε όλα τα µέλη του Επιµελητηρίου. Μελέτες που υπάρχουν στο Αρχείο Βιβλιοθήκη του Επιµελητηρίου Σερρών και αξιοποιούνται από αυτό. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης πεδιάδας Σερρών Φορέας εκτέλεσης: αναπτυξιακή εταιρία Σερρών ΑΕ. Ειδικός σύµβουλος: AGRO POLE Ε.Π.Ε. Απρίλιος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγροτουριστική γεωργική ανάπτυξη χαµηλής ζώνης Μενοικίου ορούς Φορέας εκτέλεσης: αναπτυξιακή εταιρία Σερρών ΑΕ. Ειδικός σύµβουλος: AGRO POLE ΕΠΕ. Σεπτέµβριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μελέτη σκοπιµότητας-βιωσιµοτητας για τη σύσταση φορέα ορθολογικής αξιοποίησης και εκµετάλλευσης γεωθερµικού πεδίου δήµων Νιγρίτας-Αχινου Ν. Σερρών Φορέας εκτέλεσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ. 4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ ιαµόρφωση στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του ν. Σερρών Φορέας εκτέλεσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ. Απρίλιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάπτυξης αγροτικού χώρου-περιοχη Κερκίνης ν. Σερρών Φορέας εκτέλεσης: ΕΥΡΟΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.. Φεβρουάριος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης αγροτικών περιοχών ορεινού συγκροτήµατος Άγγιστρου -Όρβηλου-Βροντού (Λαϊλια) - Ν Μενοικίου Φεβρουάριος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Σχέδιο τοπικού προγράµµατος LEADER+ Περιοχή αναφοράς: νοµός Σερρών καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής πρότασης: 17/06/2002 Κεφάλαιο 1: περιγραφή υποψήφιου φορέα Κεφάλαιο 2: καθορισµός περιοχής παρέµβασης τοπικού προγράµµατος και ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης Κεφάλαιο 3: ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της προτεινοµένης περιοχής εφαρµογής (swot ανάλυση) Κεφάλαιο 4: στόχοι και στρατηγική τοπικού προγράµµατος - ορισµός θέµατος συσπείρωσης Κεφάλαιο 5: διαµόρφωση περιεχοµένου τοπικού προγράµµατος Κεφάλαιο 6: συµπληρωµατικότητα προγράµµατος µε λοιπές παρεµβάσεις Κεφάλαιο 7: χρηµατοδοτικό πλάνο Κεφάλαιο 8: τρόποι και µέθοδοι εφαρµογής Κεφάλαιο 9: αξιολόγηση

6 8. ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Περιφερειακός σχεδιασµός νοµού Σερρών Μελετητής: S.P.E.E.D ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε. Νοέµβριος Μελέτη για την εξέλιξη της βιοµηχανίας στο νοµό Σερρών τη δεκαετία Θεσσαλονίκη Απρίλιος Η µεταποιητική δραστηριότητα στο νοµό Σερρών Καταγραφή της παρούσας κατάστασης και παράθεση συγκριτικών στοιχείων σε σχέση µε τους γειτονικούς νοµούς ΕΥΡΟΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Ιανουάριος ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ Υπόµνηµα Θ. Μπλέτσης 10/10/ Παρουσίαση προς: «Μελή Επιµελητήριου Σερρών» 10/02/ ιαχρονική αντιµετώπιση του ν. Σερρών από πλευράς φορολογικών και οικονοµικών κινήτρων Σύνταξη-επιµέλεια δρ. ηµήτριος Καµπούρης Θεσσαλονίκη εκέµβριος υνατότητες εξειδίκευσης και ανάπτυξης των σερραϊκών επιχειρήσεων περάν του νοµού Σερρών Σύνταξη - επιµέλεια: ρ. ηµήτριος Καµπούρης Θεσσαλονίκη εκέµβριος Καταγραφή της ενεργειακής κατάστασης των Μ.Μ. επιχειρήσεων του νοµού Σερρών και προτάσεις βελτίωσης Φορέας υλοποίησης: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Θεσσαλονίκη Μάιος Επιχειρηµατικός οδηγός νοµού Σερρών Πρόγραµµα interreg Επιµελητήριο Σερρών εκέµβριος Το έτοιµο ένδυµα στη Βουλγαρία Πρόγραµµα interreg Οκτώβριος Μελέτη δηµιουργίας και λειτουργιάς φορέα τεκµηρίωσης και εκπροσώπησης αιτηµάτων χρηµατ/σης των µικροµεσαίων και νέων επιχειρηµατιών Θ. Μπλετσης 12/06/ Μελέτη για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργιά κέντρου νέων επιχειρηµατιών Θ. Μπλετσης 12/06/2000

7 20. Έπιπλα προϊόντα ξύλου και χαρτού στη Βουλγαρία Πρόγραµµα interreg Ιανουάριος Προµελέτη σκοπιµότητας για την ίδρυση διαµετακοµιστικού κέντρου στο νοµό Σερρών EYROTEC Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκη Ιούνιος ηµιουργία νοµαρχιακών γραφείων µεταφοράς τεχνολογίας στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας Νοµαρχιακά γραφεία µεταφοράς τεχνολογίας 23. Η βιοµηχανία τροφίµων στη Βουλγαρία Πρόγραµµα interreg Μάρτιος Περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασµός νοµού Σερρών Μελετητής: S.P.E.E.D. Νοέµβριος Πρόγραµµα inτerreg µέτρο διασυνοριακής συνεργασίας Εγχειρίδιο για την επέκταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία εκέµβριος Αξιολόγηση στοιχείων του γραφείου πληροφόρησης επενδυτών και τεκµηρίωση της τάσης ιδιωτικών επενδύσεων Θ. Μπλετσης 12/12/ Μελέτη τυποποίησης της οργάνωσης και της λειτουργιάς του γραφείου πληροφόρησης επενδυτών του ΕΒΕΣ Θ.Μπλετσης 12/12/ Μελέτη σκοπιµότητας για την ίδρυση πιστωτικού συνεταιρισµού στον νοµό Σερρών Πρόγραµµα interreg Σεπτέµβριος Κλαδική µελέτη τροφίµων και ποτών Φορέας ανάθεσης: Επιµελητήριο Σερρών Μελετητής: INDECO Α.Ε. Ιούνιος Μελέτη προετοιµασίας φακέλου δηµιουργία Β.Ε.ΠΕ ήµου Σερρών 1 η ειδική µελέτη σκοπιµότητας βιωσιµότητας για την ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ σερρών εκέµβριος Μελέτη αποτύπωσης της υφιστάµενης κατάστασης στο ν. Σερρών ICAP εκέµβριος 2003.

8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία

Αποτύπωση Επιχειρηµατικών Τάσεων Περιφέρειας υτ. Μακεδονίας ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ. Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ Έκθεση Πορείας της Επιχειρηµατικότητας στη υτική Μακεδονία 1 ΚΕΤΑ - ΑΝΚΟ ΑΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:... 11 1. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠ ΣΑΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟY 2007-2013 ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Η δράση αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια (Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER PLAN) / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (MASTER

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος

Προγραµµατική Περίοδος Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2007GR161PO004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ.

ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ.Ε.Τ.Α Α.Μ.-Θ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξώφυλλο σελ. 1 Περιεχόµενα σελ. 2 Ταυτότητα της Περιφέρειας Α.Μ. Θ. σελ. 4 Γενικά στοιχεία Νοµών Α.Μ.-Θ. σελ. 13 Ν. Έβρου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 (ΕΠΑΛ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020

Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Πρωτοβουλία Κιλκίς 2020 Συµµετοχική Στρατηγική ιερεύνηση Προοπτικών Ανάπτυξης Όραµα και Στρατηγική προσέγγιση για το Κιλκίς του 2020 Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Έκδοση 1 η : 21 Φεβρουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα