ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1. Καθαιρέσεις - χωµατουργικές εργασίες 4.2. Εργασίες οικοδοµικών & λοιπών τεχνικών έργων 4.3. Εργασίες οδοποιίας - επιστρώσεων 4.4. Εργασίες δικτύων (υδραυλικά - ηλεκτρικά)

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η µελέτη αυτή µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ OTTO WALTER» ανατέθηκε µε την µε αρ. 6604/ υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του µελετητή κ. Γεωργίου Φράγκου και του ηµάρχου Αιγείρας κ. ηµήτρη Μυλωνά στον µελετητή: - Γεώργιο Φράγκο, διπλ. πολιτικό µηχανικό, κάτοχο του µε αρ. µητρώου 4280 πτυχίου µελετητή Β τάξης στην κατηγορία 10 µελετών οδοποιίας για το αντικείµενο οδοποιίας συγκοινωνιακών έργων µε έδρα την Πάτρα, (οδός Κορίνθου 293, ΤΚ ), ο οποίος είναι µόνιµος επιστηµονικός συνεργάτης του Γραφείου Αρχιτεκτονικών και Πολεοδοµικών µελετών Χρύσα ιονυσοπούλου και συνεργάτες. Η οµάδα που εκπόνησε την µελέτη ήταν: Ανάδοχος µελετητής : Γεώργιος Φράγκος διπλ. πολιτικός µηχανικός Συνεργάτες : Μαρία Τερέζα Ακίνο Ελλούλ διπλ. αρχιτέκτων Φωτεινή Σαµαντά διπλ. πολιτικός µηχανικός Ανδρέας Γουβέτας διπλ. µηχανικός Π.Χ.Π.Α. Ερατώ Μοσχόβου διακοσµήτρια Ελένη Κοτσώνη σχεδιάστρια Η/Υ Βασιλική Καρέλα τεχνολόγος έργων υποδοµής Ειδική Σύµβουλος Χρύσα ιονυσοπούλοιπλ. αρχιτέκτων Σηµαντική στην οριστικοποίηση της µελέτης και την έγκρισή της, ήταν η συµβολή του ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου και του Αντιδηµάρχου Ανάπτυξης κ. Λεωνίδα Μαυρουδή, Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πρόγραµµα LEADER και θα εκτελεστεί µετά από ηµοπρασία (Πρόχειρος ιαγωνισµός) και σύµφωνα µε τις διατάξεις εκτελέσεως ηµοσίων Έργων

4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Αντικείµενο της µελέτης αυτής είναι: Τα έργα διαµόρφωσης και ανάπλασης του κοινόχρηστου µονοπατιού Otto Walter, µέσα στο παλαιό σχέδιο του κεντρικού πυρήνα του οικισµού Αιγείρας. Αιγείρας Ν. Αχαΐας, συνολικού µήκους 212,00µ., το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από δύο επιµέρους τµήµατα µήκους 77,00µ. και 135,00µ., από την οδό Αγ. Παντελεήµονος έως την διασταύρωση µε την οδό Άρχωνος και από την Άρχωνος έως την Ξενάρχου αντίστοιχα. Πρόκειται ουσιαστικά για µονοπάτι που ανήκει στον ήµο Αιγείρας, διασχίζει τα Ο.Τ. 7 και 9, είναι ενταγµένο στο παλαιό Σχέδιο Πόλης Αιγείρας αλλά µη εγκεκριµένο και είναι πλήρως διανοιγµένο σε όλο το µήκος του. Ο συνολικός χώρος προς διαµόρφωση έχει επιφάνεια 580,00µ 2. Ο υφιστάµενος χώρος του µονοπατιού είναι παραµεληµένος και υποβαθµισµένος, χωρίς σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές και εφάπτεται εκατέρωθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Η όλη διαµόρφωση περιλαµβάνει τις απαιτούµενες βελτιώσεις του κοινόχρηστου µονοπατιού, µε επιστρώσεις και συµπληρωµατικές παρεµβάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται: - Η λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση και αναβάθµιση του χώρου. - Η ασφαλής κυκλοφορία των αυτοκινήτων, όπου απαιτείται και επιτρέπεται από το πλάτος του µονοπατιού. - Η ασφαλής και ανεµπόδιστη κίνηση και στάση των πεζών. - Η εξυπηρέτηση των λοιπών χρήσεων κύριας και δευτερεύουσας πρόσβασης στις ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν του µονοπατιού. - Η αντιµετώπιση προβληµάτων απορροής οµβρίων υδάτων. Σκοπός της µελέτης είναι: Η ανάπλαση και η βελτίωση της µορφής και της λειτουργίας του µονοπατιού Otto Walter του κεντρικού πυρήνα του οικισµού Αιγείρας ώστε να αναβαθµιστεί η περιοχή λειτουργικά και αισθητικά. Η λειτουργική και αισθητική βελτίωση του κοινοχρήστου αυτού µονοπατιού θα συνεισφέρει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων και στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής.

5 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ Η µελέτη αυτή αναφέρεται στο έργο ανάπλασης του µονοπατιού Otto Walter και περιλαµβάνει έργα συµπληρωµατικής διαµόρφωσης και επίστρωσης του χώρου. Το µονοπάτι Otto Walter αρχίζει από τη δηµοτική οδό Αγ. Παντελεήµονος, διασταυρώνεται µε την ασφαλτοστρωµένη οδό Άρχωνος σε απόσταση 77,00µ. και εκτείνεται νοτιοανατολικά για µήκος 135,00µ. έως την οδό Ξενάρχου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα µονοπάτι µέσου πλάτους 2,70µ. χωρίς σηµαντικές υψοµετρικές διαφορές που εφάπτεται και στις δύο πλευρές του µε ιδιοκτησίες και οριοθετείται, κατά τµήµατα, µε περιτοιχίσεις από τοιχεία λιθοδοµής, σκυροδέµατος και τσιµεντόπλινθων. Συνδέει τις ιδιοκτησίες, οι οποίες βρίσκονται επ αυτού µε τους επιµέρους κοινοχρήστους χώρους του οικισµού, γι αυτό η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της καλής βατότητάς του, είναι απαραίτητη για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Το πρώτο τµήµα του µονοπατιού συνολικού µήκους 77,00 µ. που διασχίζει το Ο.Τ. 7 είναι εντελώς αδιαµόρφωτο στην αρχή του, από τη διασταύρωση µε την οδό Αγ. Παντελεήµονος και για µήκος 32,00µ. και διαστρωµένο µε σκυρόδεµα µη επιµεληµένης επιφάνειας για µήκος 45,00µ. στην κατάληξή του στην οδό Άρχωνος. Στην βόρεια πλευρά του, στη θέση όπου εφάπτεται µε το οικόπεδο της τετραώροφης πολυκατοικίας, υπάρχει ακάλυπτος υδραύλακας σε επαφή µε την πυλωτή της πολυκατοικίας για την απορροή των οµβρίων υδάτων, ο οποίος, λόγω των ακατάλληλων κλίσεων τόσο του µονοπατιού όσο και του ακάλυπτου χώρου της πολυκατοικίας, δεν εξυπηρετεί το σκοπό του και τα όµβρια καταλήγουν στην ιδιοκτησία. Το δεύτερο τµήµα του µονοπατιού, µήκους 135,00µ., που διασχίζει το Ο.Τ. 9 είναι διαµορφωµένο και διαστρωµένο µε σκυρόδεµα µη επιµεληµένης επιφάνειας και η απορροή των οµβρίων υδάτων γίνεται µε τη φυσική κλίση του εδάφους. Η συνολική επιφάνεια του χώρου που διαµορφώνεται είναι 580,00µ 2. Ο χώρος, στον οποίο θα εκτελεστούν οι εργασίες διαµορφώνεται µε έργα ανάπλασης, που αποσκοπούν στην αισθητική αποκατάσταση της διαµορφωµένης περιοχής και στην αντιµετώπιση προβληµάτων απορροής οµβρίων, φαίνεται στα σχέδια της µελέτης και θα λειτουργήσει ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. Αναλυτικότερα µε την διαµόρφωση της περιοχής προβλέπονται τα ακόλουθα: Το µονοπάτι αναδιαµορφώνεται µε µικροτροποποιήσεις των κλίσεων και επιστρώνεται µε χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεµα σε συνδυασµό µε φυσικούς κυβολίθους

6 διαστάσεων 10x10x8εκ και λωρίδες πλάτους 30εκ. από φυσική πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, χρώµατος γκρι για να λειτουργήσει ως οδός ήπιας κυκλοφορίας. Επιστρώνεται αφού προηγουµένως κατασκευαστεί η βάση του από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα. Στις θέσεις τοποθέτησης των εσχαρών οµβρίων, κάθετα στο µήκος της οδού, ενσωµατώνονται στην επίστρωση κράσπεδα µε τη µορφή λιθοδοµής µε διαµόρφωση λωρίδων πλάτους 30εκ., στο επίπεδο του οδοστρώµατος, τα οποία λειτουργούν και ως αρµοί συστολής διαστολής. Κατά διαστήµατα και σε επιλεγµένες θέσεις, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης κάθετα στο µήκος του µονοπατιού, διαµορφώνονται στην επίστρωση λωρίδες πλάτους 20εκ. µε φυσικούς κυβολίθους διαστάσεων 10x10x8εκ από πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, χρώµατος γκρι σε συνδυασµό µε λωρίδες φυσικής πέτρας πλάτους 30εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, που λειτουργούν και ως αρµοί συστολής διαστολής. Εκατέρωθεν του µονοπατιού, σε όλο το µήκος του και µε υψοµετρική διαφορά 5εκ. πάνω από το επίπεδο του µονοπατιού, τοποθετούνται πέτρινα κράσπεδα µε τη µορφή λιθοδοµής πλάτους 30εκ. για τον καθορισµό του σε σχέση µε τις όµορες ιδιοκτησίες. Όµοιας µορφής κράσπεδα λιθοδοµής τοποθετούνται και περιµετρικά των υπαρχόντων δένδρων. Κατασκευάζεται λιθοδοµή µε τη µορφή τοιχείου µίας ορατής όψης πλάτους 30εκ. και µέσου ύψους 1,00µ. µε πέτρα ορθογωνικής κατά το δυνατόν διατοµής, πλακοειδούς χωρικού τύπου από φυσική πέτρα τοπικής προέλευσης, νότια του µονοπατιού, κατά µήκος ιδιοκτησίας χωρίς περίφραξη, η οποία βρίσκεται σε ψηλότερο επίπεδο από το µονοπάτι (ελαιώνας) στο Ο.Τ. 9 για τον καθορισµό της και την συγκράτηση του υπερκείµενου εδάφους λόγω υψοµετρικής διαφοράς που προκύπτει από την υπάρχουσα διαµόρφωση, κατόπιν συναίνεσης του ιδιοκτήτη, στη θέση που προβλέπεται από τη µελέτη. ιαµορφώνεται η επίστεψη του νέου τοιχείου µε πλάκα άοπλου σκυροδέµατος C16/20, πάχους 8εκ. µε ιδιαίτερα επιµεληµένη και επεξεργασµένη λεία την τελική επιφάνεια, µε χρήση τριβείου. Κατασκευάζεται δίκτυο ηλεκτροφωτισµού, το οποίο προβλέπεται να καλύψει όλο τον διαµορφούµενο χώρο του µονοπατιού. Συγκεκριµένα τοποθετούνται φωτιστικά σώµατα κορυφής σε χυτοσιδηρούς στύλους στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη, και συγκεκριµένα στις εισόδους εξόδους του µονοπατιού σε κάθε Ο.Τ. Επί πλέον τοποθετούνται:

7 - χαµηλά στεγανά φωτιστικά σώµατα εξωτερικού χώρου επί των τοιχείων των ιδιοκτησιών, στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη. Καταργούνται οι υπάρχοντες ανοικτοί αγωγοί πρόχειρες συνδέσεις µε τα φρεάτια οµβρίων και κατασκευάζεται δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων, το οποίο προβλέπεται να καλύψει τον διαµορφούµενο χώρο, σε όλο το µήκος του. Το δίκτυο αποτελείται από κεντρικό υπόγειο αγωγό οµβρίων από PVC Φ40, ο οποίος συνδέεται µε τα επιµήκη φρεάτια πλάτους 20εκ. µε χυτοσιδηρές εσχάρες, τα οποία τοποθετούνται κάθετα µε τον άξονα του µονοπατιού. Ο κεντρικός αγωγός του µονοπατιού συνδέεται µε τους αγωγούς του υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης οµβρίων που διέρχεται από τις οδούς Άρχωνος και Αγ. Παντελεήµονος. Ο χώρος εξοπλίζεται: µε καλάθια αχρήστων, στις θέσεις που προβλέπονται από τη µελέτη. Όλοι οι χώροι που διαµορφώνονται, επιστρώνονται αφού προηγουµένως έχουν κατασκευαστεί όλα τα έργα υποδοµής.

8 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στο έργο «Ανάπλαση µονοπατιού Otto Walter», το οποίο περιλαµβάνει εργασίες διαµόρφωσης και αποκατάστασης του κοινοχρήστου χώρου του µονοπατιού συνολικής επιφανείας 580,00 µ 2. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την προτεινόµενη διαµόρφωση καταγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια και οµαδοποιούνται στις εξής ενότητες εργασιών: 1. Εργασίες καθαιρέσεων - χωµατουργικών 2. Εργασίες οικοδοµικών εργασιών και λοιπών τεχνικών έργων 3. Εργασίες οδοποιίας - επιστρώσεων 4. Εργασίες δικτύων (υδραυλικά - ηλεκτρικά) 4.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Για την προετοιµασία του προς διαµόρφωση χώρου µε την προβλεπόµενη µορφή θα απαιτηθούν οι ακόλουθες εργασίες καθαιρέσεων - αποξηλώσεων: 1. Αποξήλωση - καθαίρεση υπάρχουσας βάσης οδοστρωσίας µε σκυρόδεµα σε όλο το µήκος του µονοπατιού, συµπεριλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε µικροκατασκευών υπάρχουν σε αυτό. Οι χωµατουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την προετοιµασία και διαµόρφωση του χώρου, σύµφωνα µε την µελέτη και µε τα προβλεπόµενα υψόµετρα, περιλαµβάνουν µικρής κλίµακας εκσκαφές και επιχώσεις µε οποιοδήποτε µέσο (µηχανικά και χειρωνακτικά): 1. Για την προετοιµασία και διαµόρφωση των τελικών επιπέδων του εδάφους, όπως προβλέπονται από την µελέτη. 2. Για τη διαµόρφωση των διαφόρων επιπέδων και κλίσεων του εδάφους για να είναι δυνατή η κατασκευή της υποδοµής των δικτύων στους χώρους που προβλέπονται από τη µελέτη και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των επιβλεπόντων. 3. Για την κατασκευή των θεµελίων των κρασπέδων, του νέου τοιχείου λιθοδοµής και λοιπών µικροκατασκευών. 4. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία που προβλέπεται από την µελέτη αλλά δεν περιγράφεται αναλυτικά. Από την περιοχή θα αποµακρυνθούν όλα τα περιττά προϊόντα που θα προκύψουν από τις προεργασίες, αποξηλώσεις και χωµατουργικές εργασίες, καθώς και κάθε ξένο και πλεονάζον στοιχείο και θα µεταφερθούν στις θέσεις απόρριψης ή επίχωσης που θα καθορίσει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.

9 4.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται: 1. Η κατασκευή της βάσης των επιστρώσεων και των κρασπέδων από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 0,10 µ. Της βάσης αυτής έχει προηγηθεί η εξοµάλυνση της υπόβασης µε θραυστά υλικά µεταβλητού πάχους. 2. Η κατασκευή της βάσης του θεµελίου του νέου τοιχείου λιθοδοµής που κατασκευάζεται για τον καθορισµό και τη συγκράτηση του φυσικού υλικού της ιδιοκτησίας στο νότιο όριο του µονοπατιού στο Ο.Τ. 9 από ελαφρώς οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 0,20 µ., στη θέση που προβλέπεται από τη µελέτη. 3. Η κατασκευή της επίστεψης του νέου τοιχείου λιθοδοµής, σε όλο το µήκος του µε πλάκα πάχους 8εκ. από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε ιδιαίτερα επεξεργασµένη και επιµεληµένη λεία την τελική επιφάνεια µε επίπαση τσιµέντου και χρήση τριβείου. 4. H κατασκευή λιθοδοµής µε τη µορφή τοιχείου µίας ορατής όψης µε πέτρα ορθογωνικής κατά το δυνατόν διατοµής πλακοειδούς χωρικού τύπου, πλάτους 0,30µ. και κυµαινόµενου ύψους από 0,80µ. έως 1,15µ. Αυτό κατασκευάζεται µέσα στο όριο της ιδιοκτησίας (ελαιώνας), όπως αυτή έχει περιγραφεί για την οριοθέτηση της, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη. 5. Η κατασκευή και τοποθέτηση κρασπέδων µε τη µορφή λιθοδοµής από λαξευτή φυσική πέτρα πλάτους 30εκ. και ύψους 15εκ., ενσωµατωµένων στην επίστρωση κατά µήκος και εκατέρωθεν του µονοπατιού, καθώς και περιµετρικά των υπαρχόντων δένδρων, στο πρώτο τµήµα του µονοπατιού που διασχίζει το Ο.Τ. 7, µε υψοµετρική διαφορά 5εκ. πάνω από το επίπεδό των επιστρώσεων, σύµφωνα µε τα αναλυτικά σχέδια της µελέτης. Ανάλογης µορφής κράσπεδα µε τη µορφή λωρίδων πλάτους 30εκ. τοποθετούνται στο επίπεδο του µονοπατιού, εκατέρωθεν των εσχαρών οµβρίων σύµφωνα µε τα αναλυτικά σχέδια της µελέτης. Θεµελιώνονται πάνω σε βάση από σκυρόδεµα C16/20 πάχους 10εκ.. 6. Η κατασκευή και τοποθέτηση λίθινων βάσεων φωτιστικών επί στύλου, τετράγωνου σχήµατος εξωτερικής πλευράς 30 εκ. και ύψους 35εκ. µε κυκλική οπή διαµέτρου 15εκ στο κέντρο τους για τη τοποθέτηση του στύλου του φωτιστικού, µε λεία επεξεργασµένη την επιφάνειά τους µε βελόνι και καµπύλη απόληξη στην εξωτερική τους γωνία. Τοποθετούνται µε υψοµετρική διαφορά 25 εκ. πάνω από το επίπεδο του µονοπατιού στις θέσεις τοποθέτησης φωτιστικών επί στύλου, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

10 Οι βάσεις λιθοδοµής φέρουν κατάλληλες οπές για τη σύνδεση του στύλου του φωτιστικού σώµατος µε τη βάση σκυροδέµατος, στην οποία ενσωµατώνονται οι µεταλλικές στηρίξεις του στύλου. Θεµελιώνονται πάνω σε αφανή βάση σκυροδέµατος C16/20 διαστάσεων 50x50x50εκ.. 7. Η προµήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις, χυτοσιδηρών καλυµµάτων διαµέτρου 80εκ., απλού σχεδίου, επιλογής του επιβλέποντος, περιµετρικά των υπαρχόντων δένδρων. Αυτά αποτελούνται από τέσσερα τµήµατα που συνδέονται µεταξύ τους και κεντρικά φέρουν οπή για τον κορµό του δένδρου. 8. Η προµήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόµενες από τη µελέτη θέσεις, καλαθιών αχρήστων τελικής επιλογής του επιβλέποντος. Αυτά αποτελούνται από έναν ή δύο µεταλλικούς ανοξείδωτους σωλήνες διαµέτρου έως 15 εκ. ο καθένας, µε µεταλλική ανοξείδωτη βάση, η οποία ενσωµατώνεται µε ειδικές υποδοχές στη βάση σκυροδέµατος C16-20 που έχει προηγηθεί των επιστρώσεων. Επάνω στους κατακόρυφους µεταλλικούς σωλήνες στηρίζεται µε µεταλλικούς συνδέσµους καλάθι ελάχιστης εσωτερικής διαµέτρου 30 εκ. και ύψους µέχρι 50 εκ., κατασκευασµένο από ανοξείδωτη λαµαρίνα ή άλλο σχετικό και ανθεκτικό υλικό ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ Στην συνολική διαµόρφωση του χώρου της µελέτης καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επιστρώσεις, για τον καθορισµό και τη διασφάλιση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εµπόδια κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, στα επί µέρους τµήµατα, όπως καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης. Η επιλογή των υλικών που χρησιµοποιούνται για την διαµόρφωση του χώρου της µελέτης, έγινε µε βασικό κριτήριο, το αισθητικό αποτέλεσµα, το µειωµένο κόστος, τον σωστό συνδυασµό και την προσπάθεια διατήρησης, κατά το δυνατόν, της φυσικότητας του χώρου. Στις επιφάνειες όπου προβλέπονται από την µελέτη επιστρώσεις, χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα υλικά: 1. Υπόβαση µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-150, πάνω σε ισοπεδωµένο και συµπυκνωµένο έδαφος. 2. Βάση ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, S 500, πάχους 10εκ. 3. Χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

11 4. Φυσικοί κυβόλιθοι ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων 10x10x8εκ. από γκρι πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική. 5. Λωρίδες πλάτους 20εκ. φυσικών κυβολίθων διαστάσεων 10x10x8εκ., από γκρι πέτρα τοπικής προέλευσης ή σχετική, 6. Λωρίδες από φυσική πέτρα πλάτους 30εκ., τοπικής προέλευσης ή σχετικής, ορθογωνικών διαστάσεων. Οι διαστάσεις και η µορφή των χώρων που επιστρώνονται καθώς και τα σχέδια και ο συνδυασµός των υλικών, φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Συγκεκριµένα: Το µονοπάτι επιστρώνεται, σε όλη την επιφάνειά του, µε χυτό βοτσαλωτό σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, χρώµατος γκρι, που εφαρµόζεται επί επιφανείας οπλισµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 S500 µε προηγούµενη διαβροχή και επάλειψη µε ρητίνη. Η επίστρωση διαφοροποιείται στη θέση των υπαρχόντων δένδρων, στο πρώτο τµήµα του µονοπατιού, του οποίου η θέση και η διάσταση φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια. Αυτό επιστρώνεται µε κυβολίθους φυσικής πέτρας διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώµατος γκρι. Στις θέσεις διασταύρωσης του µονοπατιού µε τις λοιπές δηµοτικές οδούς και στην είσοδο του µονοπατιού επιστρώνονται κυβόλιθοι φυσικής πέτρας διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώµατος γκρι, σε διαγώνια διάταξη. Στο κεντρικό τµήµα των επιστρώσεων αυτών διαµορφώνονται ειδικά κυκλικά διακοσµητικά σχέδια διαµέτρου 1,20µ. µε χρήση σκυροδέµατος επιµεληµένης επιφάνειας, πλακών µαρµάρου και φυσικών πλακών χρώµατος γκρι σε συνδυασµούς. Οι θέσεις και οι διαστάσεις των σχεδίων φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια της µελέτης. Κατά διαστήµατα και σε επιλεγµένες θέσεις, κάθετα στο µήκος του µονοπατιού, διαµορφώνονται λωρίδες στην επιφάνεια επίστρωσης, πλάτους 80εκ., αποτελούµενες από συνδυασµό κυβολίθων πλάτους 20εκ. από φυσική πέτρα διαστάσεων 10x10x8 εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, χρώµατος γκρι και φυσικών πλακών πλάτους 30εκ. τοπικής προέλευσης ή σχετικής, εκατέρωθεν των κυβολίθων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. Των εργασιών επιστρώσεων έχει προηγηθεί:

12 1. Η κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισµού και η τοποθέτηση των βάσεων φωτιστικών δαπέδου. 2. Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης των όµβριων υδάτων. 3. Η διαµόρφωση των κλίσεων των χώρων για την αποµάκρυνση των οµβρίων µε φυσική απορροή. 4. Η κατασκευή των βάσεων εξοπλισµού, όπου απαιτείται ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΤΥΩΝ (Υ ΡΑΥΛΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Η αποχέτευση των οµβρίων υδάτων εξασφαλίζεται µε την φυσική απορροή τους προς τους υπάρχοντες αποδέκτες. Σε όλους τους επί µέρους χώρους εξασφαλίζονται οι κατάλληλες κλίσεις µε την απαιτούµενη διαµόρφωση του εδάφους, ώστε η απορροή των οµβρίων υδάτων να γίνεται προς τις εξόδους των χώρων προς τις οδούς ή προς τους χώρους φύτευσης, παράλληλα µε τη συγκέντρωση τους σε επιµήκη φρεάτια οµβρίων κάθετα τοποθετηµένα στο µήκος της οδού. Τα φρεάτια που κατασκευάζονται είναι επιµήκη, βάθους 0,40µ. και διαφόρων µηκών και καλύπτονται µε εσχάρα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη µήκους αντίστοιχου των φρεατίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντος. Στο πρώτο τµήµα του µονοπατιού από την οδό Αγ. Παντελεήµονος έως την οδό Αρχωνος, όπου από την ακατάλληλη κλίση των επιφανειών συγκεντρώνονται µεγάλες ποσότητες οµβρίων µε κίνδυνο εισροής τους στις όµορες ιδιοκτησίες, κατασκευάζονται επιµήκη φρεάτια, σε όλο το πλάτος της οδού, εσωτερικών διαστάσεων 0,20x2,35µ., 0,20x1,75µ., 0,20χ3,00µ. και 0,20χ2,60µ. που συλλέγουν τα νερά και τα διοχετεύουν στους κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης οµβρίων, µε υπόγειους πλαστικούς σωλήνες από σκληρό PVC-100, Φ400ΓΤΙΓΤΙ. Επιµήκη φρεάτια, εσωτερικών διαστάσεων 0,20x2,15µ., 0,20x2,50µ., 0,20x1,95µ. και 0,20χ2,30µ. κατασκευάζονται και στο δεύτερο τµήµα του µονοπατιού από την οδό Αρχωνος έως την οδό Ξενάρχου. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Στη µελέτη αυτή περιλαµβάνονται οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού του χώρου που διαµορφώνεται, συµπεριλαµβανοµένης και της προµήθειας και τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. Το δίκτυο που προβλέπεται να κατασκευαστεί, φαίνεται αναλυτικά στα σχέδια της µελέτης φωτισµού. Στα σχέδια φαίνεται επίσης τόσο η θέση των φωτιστικών σωµάτων, όσο και η πορεία και το είδος των καλωδιώσεων, τα φρεάτια επισκέψεως, κ.λ.π. Το δίκτυο του µονοπατιού τροφοδοτείται από υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα.

13 Κατασκευάζεται όλο το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού µε υπόγειο καλώδιο τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό διατοµής 4χ10mm 2. Τα καλώδια οδεύουν µέσα σε πλαστικούς σωλήνες 6 atm από σκληρό PVC-100 και διαµέτρου 110mm, οι οποίοι είναι κατάλληλα τοποθετηµένοι, σε βάθος περίπου 50εκ. Οι πλαστικοί σωλήνες εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα και καταλήγουν πάντα σε φρεάτια καλωδίων. Φρεάτια, διαστάσεων 30x30εκ. και 20x20εκ. τοποθετούνται στη βάση κάθε φωτιστικού σώµατος επί στύλου και επί τοίχου αντίστοιχα, για τη σύνδεση τους µε το δίκτυο. Παράλληλα µε τα καλώδια τροφοδοσίας θα εγκατασταθεί και θα οδεύει µέσα στο έδαφος και γυµνός αγωγός χαλκού, (γείωση) διατοµής 16 mm 2. Τα φωτιστικά σώµατα που τοποθετούνται είναι διαφορετικών τύπων και συγκεκριµένα: Ψηλά φωτιστικά σώµατα επί απλών χυτοσιδηρών στύλων, µε φανό, ύψους 3,50 µ., ενδεικτικού τύπου Classic Pali serie 8000 της NERI ή οποιουδήποτε σχετικού τύπου, ο οποίος θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, και στύλου, ύψους 3,50 µ. περίπου, µε λαµπτήρα µικτού φωτισµού 125W (HWL), στεγανού τύπου, κατάλληλα δια συνεχή λειτουργία στην ύπαιθρο, µε πλήρη προστασία από την σκόνη και την βροχή. Αυτά τοποθετούνται στο χώρο του µονοπατιού, στις θέσεις που καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, αφού προηγουµένως τοποθετηθεί και λειτουργήσει επί τόπου δείγµα. Το κέλυφος του φωτιστικού σώµατος θα αποτελείται από ενιαίο τµήµα, από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράµµα αλουµινίου, βαµµένο µε πολυεστερική πούδρα, κάλυµµα χώρου τοποθέτησης του συστήµατος έναυσης από πλαστικό ανθεκτικό στη γήρανση, ανταυγαστήρα από στιλπνό αλουµίνιο καθαρότητος 99,8%, κάλυµµα διαφανές από πολυκαρβονικό, σταθεροποιηµένο στην ακτινοβολία UV, µε λάστιχο στεγανοποίησης και κλίπς στερέωσης, λυχνιολαβή Ε 27 ή Ε 40 από πορσελάνη, κλέµα µε γείωση, δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm 2, καλώδιο σιλικόνης θερµικής αντοχής Τ C διατοµής 1,5 mm 2, πυκνωτή διόρθωσης του συντελεστή ισχύος cοsφ > 0,9. Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τον κανονισµό CE και µε βαθµό προστασίας IP 65. Τοποθετούνται επί λίθινης βάσης, η οποία στηρίζεται επί της κύριας βάσης του στύλου από σκυρόδεµα µε κάλυµµα των στοιχείων στήριξης του στύλου του φωτιστικού, επί της βάσης. Φωτιστικά σώµατα επί των επιφανειών των υπαρχόντων τοιχείων σε όλο το µήκος του µονοπατιού, µε λυχνία µικτού φωτισµού, ισχύος 26W και πλήρη προστασία από την σκόνη και την βροχή.

14

15

16

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90)

(βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Π.. 515/89 (ΦΕΚ Α' 219) : Τροποποίηση, συµπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.. 696/74 "Περί αµοιβών µηχανικών δια σύνταξιν µελετών κλπ." (ΦΕΚ Α' 301) (βλέπε ΥΠΕΧΩ Ε Εγκ.57/90) Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3.4.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΕΥΣΕΙΣ 1. Ως πρώτη εναλλακτική όδευση αξιολογείται ο διάδροµος Πανεπιστηµιούπολη (Θεολογική σχολή) Εθνικής Αντιστάσεως Υµηττού Ευτυχίδου Σπύρου Μερκούρη Αρχελάου

Διαβάστε περισσότερα