ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS"

Transcript

1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 2008 ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

2 ΗΛΩΣΗ Η παρούσα εργασία είναι πρωτότυπη και ότι εκπονήθηκε αποκλειστικά και µόνο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής του τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιά. ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΛΑ ΟΣ TΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.1 Γενικά για τον κλάδο των ταχυµεταφορών Ζήτηση υπηρεσιών ταχυµεταφοράς Προσφορά υπηρεσιών ταχυµεταφοράς Ανταγωνίστριες εταιρίες Προβλήµατα Προοπτικές 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΤΑΙΡΙΑ 2.1. Λίγα λόγια για την εταιρία Ιστορική εξέλιξη της εταιρίας ιαδικασία ανάπτυξη της εταιρίας Προσφερόµενες υπηρεσίες 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3.1. Pest Analysis Πολιτικό-Νοµικό Περιβάλλον Οικονοµικό Περιβάλλον Κοινωνικό-Πολιτιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικό Περιβάλλον ηµογραφικό Περιβάλλον Ανάλυση του υποδείγµατος των 5 δυνάµεων του Porter Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της επιχείρησης ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα Ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις Ευκαιρίες και απειλές 54 ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1. Η θεωρία των πόρων- ικανοτήτων της επιχείρησης (the resource-based theory of competitive advantage) Υλικοί πόροι Άυλοι πόροι Επιχειρηµατικότητα Όταν οι πόροι οδηγούν σε ικανότητες Μελέτη της επιχείρησης ως «Αλυσίδα Αξίας» Κύριες λειτουργίες Υποστηρικτικές λειτουργίες υνάµεις και Αδυναµίες Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Αριθµοδείκτες ρευστότητας Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Παρουσίαση κύριου ανταγωνιστή Αριθµοδείκτες Αριθµοδείκτες ρευστότητας Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Μερίδια αγοράς Σύγκριση εταιριών 80 ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΕΣ 6.1. Μήτρα ανάπτυξη/ µερίδιο αγοράς (Boston Consulting Group) Μήτρα ύναµη Εταιρίας/ Ελκυστικότητα αγοράς Μήτρα εξέλιξη προϊόντος/ αγοράς (Hofer) Μήτρα κύκλου ζωής (Arthur D. Little) 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7.1. Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς Στρατηγικές ανάπτυξης υπηρεσιών 94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΕΝΑΡΙΑ 8.1. Πιθανό σενάριο Αισιόδοξο σενάριο Απαισιόδοξο σενάριο 96 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Συµπεράσµατα κλάδου Γενικά συµπεράσµατα ACS Συµπεράσµατα εξωτερικού περιβάλλοντος Συµπεράσµατα εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 99 5.Συµπεράσµατα από τη σύγκριση µε τη µεγαλύτερη ανταγωνίστρια Συµπεράσµατα τοποθέτησης της εταιρείας σε µήτρες Συµπεράσµατα στρατηγικών ανάπτυξης Συµπεράσµατα για µάνατζερς 101 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 102 ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

6 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 1, Πωλήσεις ACS για τα έτη ΓΡΑΦΗΜΑ 2, Κέρδη ACS για τα έτη ΓΡΑΦΗΜΑ 3, Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ΓΡΑΦΗΜΑ 4, Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας ΓΡΑΦΗΜΑ 5, είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ΓΡΑΦΗΜΑ 6, είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ΓΡΑΦΗΜΑ 7, Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας της DHL ΓΡΑΦΗΜΑ 8, Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας της DHL ΓΡΑΦΗΜΑ 9, είκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια της DHL ΓΡΑΦΗΜΑ 10, είκτης Αποδοτικότητας της DHL ΓΡΑΦΗΜΑ 11, Μερίδια Αγοράς ΓΡΑΦΗΜΑ 12, Αριθµοδείκτες γενικής ρευστότητας για τις εταιρίες DHL και ACS ΓΡΑΦΗΜΑ 13, Αριθµοδείκτες άµεσης ρευστότητας για τις εταιρίες DHL και ACS ΓΡΑΦΗΜΑ 14, είκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια για τις εταιρίες DHL και ACS ΓΡΑΦΗΜΑ 15, είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για τις εταιρίες DHL και ACS ΓΡΑΦΗΜΑ 16, Μήτρα ανάπτυξη / µερίδιο αγοράς ΓΡΑΦΗΜΑ 17, Μήτρα ύναµη Εταιρίας / Ελκυστικότητα αγοράς ΓΡΑΦΗΜΑ 18, Μήτρα εξέλιξη προϊόντος / αγοράς ΓΡΑΦΗΜΑ 19, Μήτρα κύκλου ζωής ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

7 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Γενικός είκτης Τιµών Καταναλωτή ΠΙΝΑΚΑΣ 2, Επίπεδο Ανεργίας για το έτος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ 3, Εθνικό εισόδηµα ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου των ταχυµεταφορών δίνοντας έµφαση στην µελέτη περίπτωσης της εταιρείας ACS, την ανάλυση των στρατηγικών αποφάσεων που λαµβάνονται σε αυτήν καθώς και τα οικονοµικά µεγέθη που προκύπτουν από τη εφαρµογή των στρατηγικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα γίνεται ανάλυση του κλάδου των ταχυµεταφορών και σύγκριση της εταιρίας υπό εξέταση, η οποία τυγχάνει να είναι ηγέτιδα, µε την άµεση ανταγωνίστριά της. Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά στοιχεία του κλάδου των ταχυµεταφορών. Αρχικά γίνεται µια αναφορά για τις ταχυµεταφορές στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύεται η προσφορά και η ζήτηση για το µεταφορικό προϊόν στην Ελλάδα καθώς και η ένταση ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων στον κλάδο και ιδιαίτερα µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων που παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος παρατίθενται τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι προοπτικές αυτού. Στον δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά µια σύντοµη περιγραφή της επιχείρησης. Έπειτα περιγράφεται η ιστορική της εξέλιξη από το έτος ίδρυσης έως και σήµερα καθώς και οι χρονολογίες σταθµοί για την εξέλιξή της. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή της ανάπτυξης της επιχείρησης σε οικονοµικά µεγέθη καθώς και οι προσφερόµενες υπηρεσίες της ανά κατηγορία µεταφερόµενων προϊόντων, είδος µεταφοράς και πελάτη. Τέλος γίνεται περιγραφή των αρχών της επιχείρησης που εγγυώνται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης χρησιµοποιώντας αρχικά ως εργαλείο την PEST analysis και στη συνέχεια το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του Porter. Συγκεκριµένα στην Pest analysis αναλύονται τα εξής σηµεία του εξωτερικού περιβάλλοντος: α) το οικονοµικό περιβάλλον, β) το τεχνολογικό περιβάλλον, γ)το πολιτικό- νοµικό περιβάλλον, δ) το κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον ε) το δηµογραφικό περιβάλλον και στ) το παγκόσµιο περιβάλλον. Όσον αγορά το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του Porter η ανάλυση εστιάζεται στις παρακάτω δυνάµεις του εξωτερικού περιβάλλοντος: α) η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, β) η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες, γ) η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών µεταξύ δ) η διαπραγµατευτική δύναµη ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

9 των αγοραστών και ε) η ένταση ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Τέλος παρατίθενται οι ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στην εταιρεία και εξαρτώνται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Η ανάλυση των ευκαιριών και απειλών γίνεται σύµφωνα µε την τα στοιχεία που έχουν δοθεί σε όλο το κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης σύµφωνα µε τη θεωρεία των πόρων - ικανοτήτων της επιχείρησης. Συγκεκριµένα αναλύονται σηµεία όπως οι υλικοί και άυλοι πόροι της επιχείρησης καθώς και η επιχειρηµατικότητα και γίνεται αναφορά στην περίπτωση που οι πόροι οδηγούν την επιχείρηση σε ικανότητες για να αναπτυχθεί. Στην συνέχεια περιγράφεται η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Η αλυσίδα αξίας χωρίζεται σε δύο λειτουργίες, τις κύριες και τις υποστηρικτικές. Ως σύνοψη των ανωτέρω παρουσιάζονται οι δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης. Τέλος γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρίας µε τη βοήθεια χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που παρουσιάζονται είναι οι αριθµοδείκτες ρευστότητας (δείκτης γενικής και άµεσης ρευστότητας), οι αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας (δείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια) και αριθµοδείκτες αποδοτικότητας (δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). Η σύγκριση της ACS µε τη µεγαλύτερη ανταγωνίστρια της, την DHL παρουσιάζεται στο πέµπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αρχικά γίνεται παρουσίαση του κύριου ανταγωνιστή της επιχείρησης, όσον αφορά την πορεία της στο χρόνο από την χρονολογία ίδρυσης έως και σήµερα, της προσφερόµενες υπηρεσίες, το δίκτυό της, τα στοιχεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε τη βοήθεια χρηµατοοικονοµικών δεικτών όπως οι αριθµοδείκτες ρευστότητας (δείκτης γενικής και άµεσης ρευστότητας), οι αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας (δείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια) και αριθµοδείκτες αποδοτικότητας (δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). Μετά από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της DHL παρουσιάζονται τα µερίδια που κατέχουν οι δύο µεγαλύτερες αλλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στην αγορά των ταχυµεταφορών κατά το Τέλος γίνεται µία σύγκριση των δύο µεγαλύτερων εταιριών σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο µε τη βοήθεια των δεικτών που περιγράφτηκαν παραπάνω. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται προσπάθεια να τοποθέτησης την εταιρία σε µήτρες. Οι µήτρες που χρησιµοποιούνται είναι οι παρακάτω: ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

10 1. Μήτρα ανάπτυξη/ µερίδιο αγοράς (Boston Consulting Group) 2. Μήτρα δύναµη/ ελκυστικότητα αγοράς (GE-McKinsey) 3. Μήτρα εξέλιξη προϊόντος/ αγοράς (Hofer) 4. Μήτρα κύκλου ζωής (Arthur D. Little) Στο 7 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες στρατηγικές ανάπτυξης που χρησιµοποιούνται από την ACS. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται είναι: 1. Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης (είτε προς τα εµπρός είτε προς τα πίσω) 2. Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης (κυρίως µέσω συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού) 3. Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων 4. Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς (µε επέκταση στο εξωτερικό και διεύρυνση της αγοράς στο εσωτερικό) 5. Στρατηγική ανάπτυξης υπηρεσιών Στο 8 ο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται οι προοπτικές της επιχείρησης για το µέλλον, είτε αυτές είναι ευοίωνες είτε αυτές είναι δυσοίωνες είτε εάν το περιβάλλον παραµείνει σταθερό. Οι προοπτικές παρουσιάζονται µε τη µορφή σεναρίων, δηλαδή το πιθανό σενάριο, το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο. Στο τέλος παρουσιάζονται κάποια γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την µελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, καθώς και από την ένταση ανταγωνισµού µέσα στον κλάδο. ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ζήτηση Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στην ΕΕ (25) είχαν έσοδα περίπου 91,7 δισ. ευρώ το 2006, και συνεχίζουν να έχουν σηµαντική συνεισφορά στην οικονοµία της ΕΕ 1. Η άµεση συνεισφορά του ταχυδροµικού τοµέα στο ΑΕΠ της ΕΕ εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 37 δις. ευρώ (ή 0,4%) παρέχοντας απασχόληση σε 1,6 εκατ. άτοµα (ή 0,8% όλων των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ). Πρόσθετα έσοδα περίπου 150 δισ. ευρώ και 3,5 εκατ. θέσεις απασχόλησης προέρχονται από τοµείς σχετικούς ή εξαρτώµενους από τις ταχυδροµικές υπηρεσίες. Όσον αφορά στους πελάτες ή τους χρήστες των ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι µεµονωµένοι χρήστες αποστέλλουν 12,5% αλλά λαµβάνουν 70% του συνόλου των ταχυδροµικών αντικειµένων. Οι χρήστες του επιχειρηµατικού τοµέα αποστέλλουν 87,5% και λαµβάνουν 30% των ταχυδροµικών αντικειµένων 2. Σύµφωνα µε µια δεύτερη µελέτη που εκπονήθηκε από το Postal User s Group τον Ιούλιο του 2007 επισηµάνεται ότι εκτός του ενός εκατοµµυρίου άµεσα απασχολούµενων στην ευρωπαϊκή ταχυδροµική αγορά, άλλα τέσσερα εκατοµµύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από την πορεία του -υπό την στενή έννοια- ευρωπαϊκού ταχυδροµικού κλάδου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παραπάνω µελέτης η ευρύτερη ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδροµική αγορά συνεισφέρει περί τα 203 δισ. ευρώ σε όρους εσόδων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµία 3. Η έµµεση συνεισφορά τόσο σε όρους εσόδων όσο και σε όρους θέσεων εργασίας σχετίζεται µε παροχή υπηρεσιών τρίτων, στους ταχυδροµικούς οργανισµούς και παρόχους, στην πραγµατοποίηση επενδύσεων πάγιου και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού από αυτούς και πιο συγκεκριµένα παραδείγµατα έµµεσης συνεισφοράς αποτελούν οι υπηρεσίες κοµιστών (mail orders) και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce). Στον ταχυδροµικό τοµέα της ΕΕ συµβαίνουν σήµερα σηµαντικές αλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνεται το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς, η ταχεία ανάπτυξη και 1 Πηγή: 2 Πηγή: WIK Consult, Main Developments in the Postal Sector ( ), (WIK Consult GmbH May 2006) 3 Πηγή: Postal User s Group, The European Mail Manifesto 2006 (PUG July 2006, 1st Edition) ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

12 το µειούµενο κόστος των υποκατάστατων ηλεκτρονικών µέσων, η νέα τεχνολογία αυτοµατισµού και οι νέες δοµές ιδιοκτησίας. Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν την πίεση στον τοµέα να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και αποτελεσµατικός, για να µην υπάρξουν αρνητικές. συνέπειες για την απασχόληση και τη βιωσιµότητα των υπηρεσιών. Οι διαφορές του νοµοθετικού περιβάλλοντος όσο και του περιβάλλοντος της αγοράς, για τους ταχυδροµικούς φορείς της Ευρώπης προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και αποθαρρύνουν τις περαιτέρω µεταρρυθµίσεις. Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι φραγµοί που παρεµποδίζουν τον ουσιαστικό ανταγωνισµό στην ταχυδροµική αγορά, π.χ. τα εναποµένοντα µονοπώλια ή τα διαφορετικά συστήµατα έγκρισης και αδειοδότησης. Η υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας µπορεί να συνεπάγεται δυσµενές κόστος σε πολλές περιοχές ορισµένων χωρών, έχει όµως ζωτική σηµασία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ η διατήρηση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η ένταση του ανταγωνισµού διαφέρει στα διάφορα τµήµατα της ταχυδροµικής αγοράς. Οι ΦΠΚΥ (φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών) είναι κυρίαρχοι στην αγορά υπηρεσιών αλληλογραφίας (letter post). Αντίθετα η αγορά δεµάτων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Επίσης ιδιαίτερα υψηλό βαθµό ανταγωνισµού παρουσιάζουν οι αγορές business to business (Β2Β) και business to consumer (Β2C) ενώ µικρότερος είναι ο ανταγωνισµός στην αγορά consumer to consumer (C2C). Στην αγορά υπηρεσιών αλληλογραφίας, οι δηµόσιοι ταχυδροµικοί πάροχοι κατέχουν το 83% των συνολικών εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 17% µοιράζεται σε ιδιωτικούς ταχυδροµικούς παρόχους. Η αγορά των δεµάτων και των υπηρεσιών επείγουσας διαβίβασης, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Στην εν λόγω αγορά κυρίαρχοι παρουσιάζονται πέντε ιδιωτικοί πάροχοι. Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι οι τέσσερις από αυτούς τους πέντε ιδιωτικούς παρόχους ανήκουν (σε κάποιο ποσοστό) σε δηµόσιους ταχυδροµικούς παρόχους. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για τα έτη στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι οι εξής: 1. Η εξυπηρέτηση των πελατών 2. Η αξιοπιστία της επιχείρησης 3. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας 4. Το εισοδηµατικό επίπεδο των καταναλωτών ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

13 Σηµαντικότεροι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών παραµένουν και για το 2007 οι κλάδοι του εµπορίου µε ποσοστό 39% και των υπηρεσιών µε 31%. Ακολουθεί η βιοµηχανία µε ποσοστό 18% και τέλος µε ποσοστό 13% ο ηµόσιος Τοµέας. Σύµφωνα µε την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων που παρασχέθηκαν από τους φορείς της αγοράς ταχυµεταφορών, οι σηµαντικότεροι εταιρικοί πελάτες από πλευράς όγκου και εσόδων διακινούµενων αντικειµένων αναδεικνύονται οι διαφηµιστικές και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Στην κατάταξη ακολουθούν µε µικρότερα µερίδια οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πληροφορικής, οι τραπεζοασφαλιστικοί οργανισµοί, οι φαρµακοβιοµηχανίες και επιχειρήσεις επικοινωνιών / τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο σηµαντικοί εταιρικοί πελάτες για τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προέρχονται και από άλλους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, όπως η Ναυτιλία, οι Κατασκευές, η Βιοµηχανία Ένδυσης, η Βιοµηχανία Τροφίµων κ.ά. Προσφορά Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά των υπηρεσιών ταχυµεταφορών, είναι σε σειρά κατάταξης (όπως επιλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα) το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, η µείωση των τιµών, ενώ ακολουθούν η Νοµοθεσία και οι ρυθµιστικοί κανόνες. Σύµφωνα µε την άποψη των παραγόντων της ταχυδροµικής αγοράς, οι κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών των ταχυδροµικών υπηρεσιών θεωρούνται ο χρόνος επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου, το βάρος και ο τόπος προορισµού του. Για την ανάλυση του κόστους των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων των παραγόντων της αγοράς. Πολύ σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του κόστους των επιχειρήσεων ταχυµεταφοράς, όπως είναι αναµενόµενο καθώς ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, είναι οι αµοιβές προσωπικού. Ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης και κίνησης των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης. Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες του κλάδου, οι προµήθειες που δίδονται σε τρίτες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών στα πλαίσια συνεργασίας των ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

14 επιχειρήσεων µεταξύ τους προκειµένου να επιτύχουν ενδυνάµωση της θέσης τους στην αγορά και ανάπτυξη των εργασιών τους. Ο αριθµός του συνολικού απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού στον κλάδο παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, αλλά κατά την τελευταία τριετία το µέγεθός του δείχνει να σταθεροποιείται. Γενικά, η απασχόληση στην αγορά δε απαιτεί υψηλές δεξιότητες και ακαδηµαϊκή κατάρτιση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2007 για πρώτη φορά διαπιστώνεται ότι η ισορροπία µεταξύ διανοµέων και λοιπού προσωπικού ανατρέπεται και έτσι ποσοστό 48% του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και του ικτύου τους, αποτελείται από διανοµείς ενώ το υπόλοιπο 52% αποτελείται από άλλες κατηγορίες προσωπικού. Η συνολική κτιριακή υποδοµή που χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών βαίνει αυξανόµενη, ακολουθώντας την τάση αύξησης του αριθµού των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην µέση επιφάνεια των κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαντικά καθώς στην αγορά κατά κύριο λόγο εισέρχονται µικρού µεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους δεν απαιτούνται µεγάλου µεγέθους εγκαταστάσεις. Τα συνήθη µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούν οι ταχυδροµικές επιχειρήσεις αποτελούνται από αυτοκίνητα παραγωγής, δίκυκλα και λοιπά οχήµατα. Κατά κύριο λόγο βέβαια, και εξαιτίας της φύσης της ταχυµεταφορικής υπηρεσίας, τα κυριότερα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι τα δίκυκλα. Για το 2006 για πρώτη φορά παρατηρείται µείωση του µεγέθους των µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών κατά 11% περίπου, καθώς όλα τα προηγούµενα χρόνια παρατηρείται συνεχής αύξηση. Η µείωση αυτή οφείλεται ουσιαστικά σε σηµαντική µείωση του αριθµού των µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων του υπολοίπου δικτύου και όχι των ίδιων των αδειοδοτηµένων ταχυµεταφορικών επιχειρήσεων. Όσον αφορά την τεχνολογική υποδοµή για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της, µία επιχείρηση ταχυµεταφορών πέραν του Ειδικού Συστήµατος Παρακολούθησης και Εντοπισµού του Ταχυδροµικού Αντικειµένου (ΕΣΠΕΤΑ) που υποχρεούται να διαθέτει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών, χρειάζεται να διαθέτει και αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών της. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα απάντησαν ότι ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

15 διαθέτουν οργανωµένο τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και άλλα πληροφοριακά συστήµατα εκτός ΕΣΠΕΤΑ. Σε µικρότερο ποσοστό και κυρίως οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν οργανωµένα Συστήµατα ιαλογής καθώς και Scanner για τους διανοµείς τους. Ανταγωνισµός Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων. Οι πέντε µεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατά το 2007 διακίνησαν άνω των 34 εκατοµµυρίων αντικειµένων ή ποσοστό 77% περίπου επί των συνολικών ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών, εισπράττοντας το 69% περίπου επί των συνολικών εσόδων. Κατά τη διάρκεια του 2007 παρατηρήθηκε µείωση του µεριδίου αγοράς των πέντε µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου κατά 3,6% σε σύγκριση µε το Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία µόνο επιχείρηση συγκεντρώνει περί το 30% περίπου της αγοράς σε όρους όγκου διακίνησης ταχυδροµικών αντικειµένων, ενώ το αντίστοιχο µερίδιό της από πλευράς εσόδων διαµορφώνεται σε 24% περίπου, παραµένει δηλαδή στα αντίστοιχα επίπεδα του Η αγορά των ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισµό, ο οποίος δείχνει να επικεντρώνεται στις τιµές και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Στην αγορά ταχυµεταφορών η έννοια των προµηθευτών περιλαµβάνει: άλλες ταχυδροµικές εταιρείες διακίνησης ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού ή εξωτερικού που µεσολαβούν για τη διεκπεραίωση της ταχυδροµικής αποστολής µέσω συνδυασµένης διακίνησης, επιχειρήσεις που προµηθεύουν τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µε µεταφορικά µέσα (φορτηγά, µοτοσικλέτες) που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση του έργου τους, τους κοµιστές εκδοτικούς οίκους τυπογραφικές εταιρείες, επιχειρήσεις εµπορίας καυσίµων, επιχειρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων (hardware και software), ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

16 επιχειρήσεις εµπορίας χάρτου, το οποίο χρησιµοποιείται για τα τιµολόγια, τις αποδείξεις, τα συνοδευτικά δελτία ταχυµεταφοράς (vouchers). Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, όπως παρουσιάσθηκαν πιο πάνω, είναι µικρή και δεν επηρεάζει το ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Εξαίρεση ίσως αποτελεί η οµάδα των άλλων ταχυδροµικών επιχειρήσεων που µεσολαβούν για τη διεκπεραίωση της ταχυδροµικής αποστολής σε περιοχές όπου η ίδια η ταχυδροµική επιχείρηση και το δίκτυό της δεν έχει παρουσία. Όπως φάνηκε και από την ανάλυση του κόστους των ταχυµεταφορικών επιχειρήσεων, σηµαντικός παράγοντας κόστους αναδείχθηκαν οι προµήθειες που δίδονται σε τρίτες επιχειρήσεις για τη διενέργεια αποστολών. Σε γενικές γραµµές πάντως, διαπιστώνεται ότι δεν είναι σηµαντικό το κόστος αντικατάστασης ενός τοπικού προµηθευτή από κάποιον άλλο, αλλά το κόστος αυτό µεταβάλλεται σηµαντικά σε περιπτώσεις όπου σε συγκεκριµένες περιοχές δεν δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός τοπικής εµβέλειας ταχυµεταφορικών επιχειρήσεων. Προσδιοριστικός παράγοντας αυτού του κόστους, βεβαίως, αποτελεί ο όγκος ταχυδροµικών αντικειµένων που προορίζονται για την περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο προµηθευτής της ταχυµεταφορικής επιχείρησης. Σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του κόστους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ταχυµεταφορών, είναι τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των µεταφορικών µέσων παραγωγής. Το γεγονός αυτό αποδίδει στην οµάδα των επιχειρήσεων προµήθειας καυσίµων σχετικά υψηλή διαπραγµατευτική δύναµη. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προκειµένου να µειώσουν τους κινδύνους που µπορεί να τις απειλούν από τις εταιρείες εµπορίας καυσίµων, δύνανται να συνάψουν συµβάσεις συνεργασίας µε σταθερούς προµηθευτές. Ιδιαίτερη βαρύτητα για τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών έχει η οµάδα προµηθευτών - επιχειρήσεων που διενεργούν όλες τις εργασίες παραγωγής και προετοιµασίας των ταχυδροµικών αντικείµενων ή δεµάτων (κοµιστές εκδοτικοί οίκοι τυπογραφικές εταιρείες). Γενικά, διαπιστώνεται ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών του κλάδου, δεν είναι τόσο σηµαντική, ώστε να δύναται να προκαλέσει πρόβληµα στη συνήθη λειτουργία των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. Αυτό αντανακλάται και στις απόψεις των ίδιων των φορέων των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, καθώς σε σχετική ερώτηση της έρευνας αναφορικά µε τη βαρύτητα που αποδίδουν στη ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

17 διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών τους, κατά µέσο όρο έχουν απαντήσει ότι ο παράγοντας αυτός θεωρείται σηµαντικός, αλλά όχι µε εξαιρετική βαρύτητα. Οι βασικές κατηγορίες των πελατών στην αγορά ταχυµεταφορών είναι τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και οι επιχειρήσεις, οργανισµοί και λοιπά νοµικά πρόσωπα (εταιρικοί πελάτες). Όπως σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας και στην αγορά των ταχυµεταφορών, οι µεµονωµένοι πελάτες / καταναλωτές που διαθέτουν προς διακίνηση µικρό όγκο ταχυδροµικών αντικειµένων, δεν έχουν υψηλή διαπραγµατευτική δύναµη. Αντίθετα οι πελάτες που διαθέτουν προς διακίνηση στις εταιρείες ταχυµεταφορών µεγαλύτερους όγκους ταχυδροµικών αντικειµένων -και κυρίως αυτό συµβαίνει από τους εταιρικούς πελάτες- εµφανίζουν υψηλότερη διαπραγµατευτική δύναµη. Η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών αυξάνεται καθώς αυξάνεται η γνώση των τελευταίων για τα δρώµενα της αγοράς ταχυµεταφορών. Έτσι, η ευρεία γνώση της ύπαρξη µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων ταχυµεταφορών από την µία πλευρά και των τιµολογίων και του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή από τους χρήστες από την άλλη πλευρά, βασικών στοιχείων της λειτουργίας των επιχειρήσεων, αυξάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών αφού ενδέχεται να χρησιµοποιούν αυτή τη γνώση για να επιτύχουν καλύτερες τιµές και καλύτερη ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών. εν θα πρέπει βεβαίως, να αγνοείται το γεγονός ότι µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων ταχυµεταφορών δραστηριοποιείται σε τοπικό επίπεδο και δε διαθέτει παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ύπαρξη όµως συνεργασιών και η δηµιουργία δικτύων µεταξύ των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, αµβλύνει τις συνέπειες του τοπικού χαρακτήρα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. Από την πλευρά του θεσµικού πλαισίου, δεν υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια εισόδου στην αγορά ταχυµεταφορών, καθώς αυτή είναι πλήρως απελευθερωµένη. Το ύψος της αρχικής επένδυσης που απαιτείται προκειµένου να δραστηριοποιηθεί µία νέα επιχείρηση σε τοπικό επίπεδο στην αγορά των ταχυµεταφορών, είναι µικρό, καθώς πέραν της ύπαρξης ολοκληρωµένου συστήµατος ΕΣΠΕΤΑ, δεν απαιτείται ύπαρξη πρόσθετων υποδοµών, πέραν αυτών που ούτως ή άλλως απαιτούνται για τη λειτουργία οποιουδήποτε είδους επιχείρησης (π.χ. έδρα δραστηριότητας της επιχείρησης). Το ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων µεταβάλλεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

18 σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, λόγω των αναγκαίων υποδοµών που απαιτούνται τουλάχιστον αναφορικά µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα. Βασικά υποκατάστατα των προϊόντων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών είναι οι λοιπές µορφές επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), η τηλεοµοιοτυπία (fax), τα sms, τα mms, τα EDI. Οι πιο πάνω εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας τυγχάνουν αυξηµένης χρήσης τόσο από το ευρύ καταναλωτικό κοινό όσο και από τις επιχειρήσεις, γεγονός που έχει εδώκαι καιρό επιδράσει στην αγορά των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η επίδραση αυτή περιορίζεται από το γεγονός ότι οι λοιπές πέραν των ταχυδροµικών- µορφές επικοινωνίας, δεν µπορούν να µεταβιβάσουν πρωτότυπα ή εµπιστευτικά έγγραφα µε αποτέλεσµα να εξακολουθεί να προτιµάται σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση των ταχυδροµικών διαύλων επικοινωνίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αγορά ταχυµεταφορών όπου η φύση του αντικειµένου που χρήζει ταχυµεταφοράς - διακινούνται ειδικής επείγουσας διαβίβασης ταχυδροµικά αντικείµενα- η απειλή υποκατάστασης της υπηρεσίας αυτής από τις πιο πάνω λοιπές µορφές επικοινωνίας, δε θεωρείται σηµαντική. Στρατηγικές Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Από την ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται κάποια συµπεράσµατα αναφορικά µε τις στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προκειµένου να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά. Τα σηµεία όπου φαίνεται ότι επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών φαίνεται να είναι κυρίως δύο: α) η στενή παρακολούθηση του ανταγωνισµού όσον αφορά στην τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου να παρέχουν όσο το δυνατό χαµηλά τιµολόγια µε σκοπό την προσέλκυση πελατών και την µετακίνηση µεριδίου αγοράς από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, και β) η εξειδικευµένη εξυπηρέτηση των πελατών µε σκοπό την όσο το δυνατό πληρέστερη κάλυψη ενδεχόµενων ιδιαίτερων αναγκών προκειµένου να καταστούν ελκυστικότεροι έναντι του ανταγωνισµού. Προκειµένου να µπορέσουν να υλοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές, προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν σε ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

19 επενδύσεις για εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής τους υποδοµής και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού τους. Μία άλλη στρατηγική που ευρέως υιοθετείται από τις επιχειρήσεις του κλάδου προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους, είναι η αύξηση των σηµείων εξυπηρέτησης των καταναλωτών, µέσω της σύναψης συµβάσεων / συνεργασιών µε άλλες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προκειµένου να διευρύνουν την περιοχή που δύνανται να καλύπτουν µε τις υπηρεσίες τους. Στην ελληνική αγορά, όσον αφορά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που το πλάνο διείσδυσής τους στην ελληνική αγορά δεν περιλαµβάνει την ανάπτυξη αυτόνοµου δικτύου, αυτές συνήθως συνεργάζονται µε άλλες (µεγάλες ή µικρές) επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, προκειµένου να αποκτήσουν σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα και να επεκταθούν στην ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν το απαραίτητο δίκτυο για διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στο εξωτερικό, συνάπτουν συνεργασίες µε πολυεθνικές επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειµένου να καλύψουν και αυτό το κοµµάτι ταχυδροµικών υπηρεσιών για τους πελάτες τους. Όσον αφορά, τέλος, στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παρατηρείται το φαινόµενο να συνεργάζονται κυρίως µε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, προκειµένου να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας. Με αυτό τον τρόπο επικουρείται η περαιτέρω οικονοµική τους ανάπτυξη και η διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά ταχυµεταφορών. ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΛΑ ΟΣ TΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1.1 Γενικά για τον κλάδο των ταχυµεταφορών Στα επόµενα χρόνια οι εξελίξεις στον ταχυδροµικό κλάδο αναµένεται να είναι σηµαντικές, τόσο λόγω της επερχόµενης νέας ταχυδροµικής Οδηγίας, όσο και κυρίως λόγω της οριστικοποίησης του χρόνου απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς και των προκλήσεων που το γεγονός αυτό συνεπάγεται. Απαιτείται, λοιπόν, συντονισµός των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων στον ταχυδροµικό τοµέα φορέων για την εναρµόνιση των µεγεθών και των πρακτικών του ταχυδροµικού κλάδου της χώρας µας µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. ιαχρονικά, ο κλάδος των ταχυµεταφορών ακολουθεί ανοδική πορεία και µάλιστα οι ρυθµοί ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση διψήφιου µεγέθους και κατά το Ωστόσο, ο δρόµος που ως χώρα έχουµε να καλύψουµε για την περαιτέρω ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς είναι σηµαντικός, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί κάποιος ότι ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κάτοικο ανέρχεται σε 200 αντικείµενα σε ετήσια βάση, στην Ελλάδα το αντίστοιχο µέγεθος αγγίζει µόλις τα 60 ταχυδροµικά αντικείµενα ανά κάτοικο. Από πλευράς εσόδων, η συνολική αξία της ταχυδροµικής αγοράς ανήλθε σε 671,5 εκ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση µε το Τα συνολικά έσοδα της ταχυδροµικής αγοράς κατανέµονται κατά 60,3% στον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), 39,2% στις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών και κατά 0,4% στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς ειδικής άδειας. Ιδιαίτερα θετική είναι η συµµετοχή του κλάδου και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Κατά το διάστηµα οι συνολικές θέσεις απασχόλησης στον κλάδο αυξήθηκαν κατά 1,4%, φθάνοντας τις συνολικά, ενώ παρατηρήθηκε µία µετατόπιση από το µερικώς απασχολούµενο προσωπικό σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Θα πρέπει να τονιστεί η προσπάθεια ρύθµισης κι εποπτείας της ελληνικής ταχυδροµικής αγοράς από το κράτος, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική 4 Μελέτη του κλάδου των ταχυµεταφορών για το έτος 2007 από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, σελ. 3. ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης,

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Στατιστικά Στοιχεία Έτους 2003 Τάσεις της Αγοράς

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Στατιστικά Στοιχεία Έτους 2003 Τάσεις της Αγοράς H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Στατιστικά Στοιχεία Έτους 2003 Τάσεις της Αγοράς ιεύθυνση Ταχυδροµείων ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 Στατιστική ταξινόµηση 2 1.2 Σύστηµα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010)

Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) Ερωτηµατολόγιο Επιχειρήσεων µε Γενική Άδεια Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Ποσοτικά εδοµένα Έτους 2010 (Χρήση από 1/1/2010 έως 31/12/2010) Αριθµός Μητρώου / Επωνυµία Εταιρείας Κατηγορία Γενικής Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ.

ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΑΡΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Η Επιχείρηση Η Holland Hellas Logistics S.A. δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των διεθνών μεταφορών. Στα πλαίσια της επιπλέον δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Με βάση το Nόµο 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/7-3-2012), "Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ

ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου µέσω του ιατραπεζικού Συστήµατος ΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 04/03/2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ.Πρωτ.: 6355 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Είσπραξη οφειλών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ.: 210 6151000, FAX: 210 6105049 www.eett.gr, info@eett.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2011 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Περιεχόµενα 1. Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu

pet shop,, grocery super market ), pet shop , 2006 www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Αντιπροέδρου...4. Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών...5

Μήνυμα Αντιπροέδρου...4. Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών...5 EETT Περιεχόμενα Μήνυμα Αντιπροέδρου...4 Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών...5 1. Πορεία της ταχυδρομικής αγοράς: τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές...5 1.1. Στον κόσμο...5 1.2. Στην Ευρώπη...8 1.3. Στην Ελλάδα...11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Διδάσκουσα: Αναστασία Κωνσταντέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΙΑ ΤΟ.GR Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 3η: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

i-bank Simple Pay Spot

i-bank Simple Pay Spot i-bank Simple Pay Spot Εντάξτε το κατάστηµά σας στο δίκτυο i-bank Simple Pay Spot της Εθνικής Τράπεζας, εξοπλίζοντάς το µε ένα ειδικά προσαρµοσµένο για την υπηρεσία αυτή Σύστηµα Ταµείου της RBS και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα