ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Δ. Κάββουρα Διδάκτωρ Διδακτικής της Ιστορίας (407), Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος., *Γ. Τσαγκάνου Πληροφορικός, υποψ. Διδάκτωρ, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Κτίρια ΤΥΠΑ, Δ. Κούτρα, Φιλόλογος, υποψ.διδάκτωρ, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Κτίρια ΤΥΠΑ, 15771, Μ. Γρηγοριάδου επίκουρη καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Κτίρια ΤΥΠΑ, 15771, Μ. Σαμαράκου καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών, Τμ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστημιούπολη, Κτίρια ΤΥΠΑ, 15771, Χ. Σολωμονίδου, επίκουρη καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος., Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό (educational software), ιστορικές πηγές (historical sources), διερευνητική ανακάλυψη (explorative investigation). Θέμα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη Εκπαιδευτικού λογισμικού, Λύκειο για ηλικίες Κατηγορία εργασίας: Αναπτυξιακή. Περίληψη Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη μελέτη και σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού με γνωστικά αντικείμενα την Ιστορία και τη Τέχνη του Λυκείου. Πρόκειται για το διδακτικό εργαλείο με το όνομα «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» για διερευνητική αναζήτηση της ιστορικής γνώσης και της τέχνης με χρήση ιστορικών πηγών. που αναπτύσσεται από την ομάδα μας στα πλαίσια του προγράμματος «Ναυσικά - Ε22» (έργο ΕΠΕΑΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας. Το λογισμικό προσφέρει ένα περιβάλλον μάθησης που αποτελεί για το μαθητή τον δικό του χώρο αναπαράστασης του ιστορικού θέματος, που τον οδηγεί στη διατύπωση επιχειρημάτων και αιτιακών συναφειών που καταλήγουν στη σύνθεση μιας αφήγησης. Διαθέτει για το σκοπό αυτό πληροφοριακό υλικό από ιστορικές πηγές και σειρά εργαλείων (βιβλιοθήκες έρευνας, εικονικό μουσείο, χάρτες, ευρετήρια) για την επεξεργασία των πηγών και χώρο εργασίας μέσα στον οποίο μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες από το γνωστικό αντικείμενο με αφορμή σενάρια, δραστηριότητες και απλές εργασίες που περιέχονται στο λογισμικό. Παρέχονται ακόμη δυνατότητες χρήσης δικτύου για επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή άλλων σχολείων. Επειδή θεωρούμε πολύ σημαντικό το ρόλο της αξιολόγησης του λογισμικού από εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα στο σχολικό περιβάλλον της τάξης, τα αποτελέσματα θα επηρεάσουν την τελική σχεδίαση του λογισμικού. Abstract The present contribution demonstrates the study and design of educational software for High-School History and Art. It is about the instructional tool "KASTALIA" for explorative investigation of historical and art knowledge by the use of historical sources. The study and the implementation is carried out by our research team in the framework of the program "NAYSIKA" supported by the Greek Ministry of Education. The software offers the students a computer supported learning environment suitable for historical subject representation and leads them to the formulation of arguments and reasoning contexts for constructing their own history narration. It provides historical data, a variety of tools (research libraries, virtual museum, maps, indexes) for the elaboration of historical sources and a work-space for the study of chosen topics of knowledge domain through scenarios, activities and tasks incorporated in the educational software. Additionally, this software supports network comunication for cooperative work between students or teachers of the same or different schools. Our team considers important the role of the evaluation of the software, by teachers and learners, in real classroom conditions. The evaluation results will influence the final design. Εισαγωγή Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής της Ιστορίας [14] και της Γνωσιακής Ψυχολογίας έχει δείξει ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στην κατανόηση ιστορικών εννοιών, ότι αγνοούν τις διαδικασίες της ιστορικής σκέψης και το ιστορικό υλικό. Οι μαθητές προσεγγίζουν την ιστορία σε νεαρή ηλικία από τα σχολικά βιβλία και από επισκέψεις σε Μουσεία ή Αρχαιολογικούς χώρους. Είναι διαπιστωμένο ότι δυσκολεύονται να συνδέσουν τη σχολική γνώση με τα μουσειακά ευρήματα και τα ερείπια και να εκτιμήσουν την αξία των ιστορικών πηγών στη συγγραφή της ιστορίας. Δεν τους έχει 190

2 δοθεί η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν σαν εργαστήριο το Μουσείο για να αναπαραστήσουν και να κατανοήσουν το παρελθόν. Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας προσφέρουν κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος που να επιτρέπει την ανάπτυξη διερευνητικής περιέργειας, ενεργητικής και δημιουργικής μάθησης από την πλευρά του μαθητή. Οι αναπαραστατικές και διαλογικές δυνατότητες των πολυμέσων ευνοούν έτσι τη γνωστική ευελιξία αλλά και τις μεταγνωστικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα για το μάθημα της ιστορίας η παράλληλη αναπαράσταση διαφορετικών εικόνων ιστορικών πηγών, κειμένων, εικόνων, γλυπτών, επιγραφών κλπ. προσφέρει τη δυνατότητα να διαπιστωθούν οι πληροφορίες που οι πηγές αυτές εγκλείουν, να ταξινομηθούν, να διασταυρωθούν και να κριθεί η αξιοπιστία τους, τα όριά τους. Η χρήση των πηγών αποτελεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να καλλιεργήσουν οι μαθητές την ικανότητα να θέτουν ερωτήματα και να παίρνουν απαντήσεις, να κάνουν υποθέσεις, συγκρίσεις, ταξινομήσεις, να κατασκευάζουν επιχειρήματα και να τα θέτουν σε κοινή κρίση, να συγκροτούν και να ανακοινώνουν συμπεράσματα και ερμηνείες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο μαθητής δεν αντιμετωπίζεται ως ένας παθητικός δέκτης πληροφοριών αλλά καλείται να ενεργοποιήσει όλο το πλέγμα των κατακτημένων μέχρι τότε γνώσεών του προκειμένου να κατασκευάσει και τη νέα γνώση αλλά και τις διαδικασίες για την κατάκτησή της σε αρμονία με τις οικοδομιστικές θεωρίες της μάθησης. Παράλληλα οι διδακτικές διαδικασίες μεταβάλλονται: η στατική αφήγηση που κυριαρχεί στη παραδοσιακή τάξη της ιστορίας αντικαθίσταται από άλλες διδακτικές πρακτικές. Οι διδάσκοντες δεν αφηγούνται αλλά προσανατολίζουν και ενορχηστρώνουν τις δραστηριότητες των μαθητών. Παιδαγωγικοί στόχοι Η «Κασταλία» είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον βασισμένο σε υπολογιστή, που ενισχύει την εκπαιδευτική δραστηριότητα τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών, σύμφωνα με την οικοδομιστική θεωρία για τη μάθηση, στα πλαίσια της οποίας γίνεται αποδεκτό ότι: [3], [5], [9] Η γνώση δεν μεταδίδεται, αλλά οικοδομείται από κάθε μαθητή προσωπικά, μέσα από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Στην πορεία οικοδόμησης της γνώσης το άτομο δημιουργεί προσωπικές αναπαραστάσεις, καθώς και ιδέες και αντιλήψεις, που συνήθως είναι ατελείς ή λανθασμένες από επιστημονική άποψη. Το λάθος του μαθητή έχει μεγάλη σημασία για τη μάθηση, καθώς επιτρέπει στον διδάσκοντα να γνωρίσει τις αντιλήψεις του μαθητή και να αναζητήσει τρόπους για την άμβλυνσή τους με στόχο τη κατάκτηση της ιστορικής γνώσης. Με βάση τις αρχές αυτές το λογισμικό έχει διερευνητικό χαρακτήρα, που: επιτρέπει την έκφραση των αντιλήψεων των μαθητών, εξασφαλίζει αυξημένη αλληλεπίδραση με το μαθητή (ενεργητική μάθηση) μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες που θα οδηγούν σε οικοδόμηση της γνώσης, εκμεταλλεύεται διδακτικά το λάθος του μαθητή. Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών, αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον επιστημονικό τρόπο προσέγγισης της ιστορικής γνώσης. 'Έτσι, υποστηρίζει διαδικασίες όπως: Διατύπωση ερωτημάτων του είδους: Γιατί ενδιαφέρει η ιστορική πηγή...; Τι διαπιστώνουμε από την ανάγνωσή της...; Διατύπωση υποθέσεων και συγκρίσεων. Ερμηνεία δεδομένων και συγκρότηση επιχειρημάτων Διάκριση μεταξύ διαπίστωσης, ερμηνείας, συλλογιστικού συμπεράσματος. 'Έλεγχος υποθέσεων (ιδιαίτερα των εμμέσων) που βρίσκονται πίσω από μια πορεία συλλογισμών. Οι διαδικασίες αυτές δεν διδάσκονται μέσα από μια τυπική ετήσια σειρά μαθημάτων, ούτε μέσα από τη διδασκαλία ενός μόνο γνωστικού αντικειμένου, αλλά αποκτώνται βαθμιαία μέσα από πολλαπλές συσχετίσεις και μέσα από τις δυσκολίες συγκεκριμένων θεμάτων. Ένα επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης με στόχο τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση πολλών μαθητών ταυτόχρονα πάνω σε μια κοινή εφαρμογή ή και τη συνεργασία μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Ο μαθητής έχει επίσης τη δυνατότητα να συζητήσει με άλλους μαθητές, να ανταλλάξει απόψεις, να μοιραστεί κοινές ιδέες ή θέματα, να θέσει ερωτήσεις προς τους καθηγητές και να πάρει απαντήσεις και, τέλος, να καταγράψει τις προσωπικές του παρατηρήσεις και τις σημειώσεις των συζητήσεων, ώστε να είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιεί το λογισμικό. Επιδιωκόμενοι διδακτικοί σκοποί Θεμελιακοί σκοποί του μαθήματος της ιστορίας [14] είναι: να καλλιεργήσουν οι μαθητές μια ιστορική σκέψη να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση. Η χρήση και η κριτική των πηγών, περιορισμένες στην παραδοσιακή σχολική πράξη, αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να γνωρίσουν οι μαθητές το έργο του ιστορικού και να προσεγγίσουν τις ιδιοτυπίες της ιστορικής σκέψης. 191

3 Παράλληλα δε η γνώση του δικού τους παρελθόντος και η κατανόησή του συμβάλλει στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Οι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι του λογισμικού είναι: Να προσεγγίσουν τις ιδιαιτερότητες της ιστορικής σκέψης. Να αναπτύξουν κριτήρια επεξεργασίας και ερμηνείας των πηγών. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής του δημοκρατικού ιδεώδους ως βασικού στοιχείου για την οργάνωση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Να καλλιεργήσουν αρχές για την απόκτηση ανθρωπιστικών αξιών. Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής Η δομή του λογισμικού απαιτεί μια ιεραρχική προσέγγιση που υπαγορεύει αρχιτεκτονική και μεθοδολογία ανάλυσης βασισμένη στον Ιεραρχικό Αντικειμενοστραφή Σχεδιασμό (Hierarchical Object Oriented Design, HOOD). Η Μηχανική Αντικειμενοστραφούς Λογισμικού (OOSE) θεμελιώνεται στα πλαίσια της βασικής αντίληψης που προτείνει ο Ivar Jacobson [11]. Η σχεδίασή μας στηρίζεται στη μεθοδολογία αυτή, η οποία μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα χρήσης του event delegation model κατά το σχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος και εξασφαλίζει την επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων αντικειμένων, καθώς και την επεκτασιμότητά του, μπορεί δε να οδηγήσει στο μέλλον σε μια component based αρχιτεκτονική του λογισμικού. Η σχεδίαση του λογισμικού είναι βασισμένη στην αρχή της τμηματοποίησης (modularity) έτσι ώστε αυτό μετά την αξιολόγησή του και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των παρατηρήσεων και υποδείξεων, να επιδέχεται βελτίωση της λειτουργικότητάς του, εμπλουτισμό του περιεχομένου του και εισαγωγή νέων σεναρίων και δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται ο ανασχεδιασμός του. Λειτουργική περιγραφή Το πληροφοριακό υλικό και το υλικό των ιστορικών πηγών είναι οργανωμένο σε επίπεδα. Στο κατώτατο επίπεδο το πληροφοριακό υλικό θα είναι οργανωμένο σε στοιχειώδεις μονάδες περιεχομένου που είναι: εννοιολογικά λεξικά, ιστορικοί όροι, ιστορικά πρόσωπα, συναφή ιστορικά γεγονότα, θεσμοί και μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο επίπεδο αυτό βρίσκονται και τα στοιχεία της κάθε πηγής δηλαδή η ταυτότητά της (χώρος και χρόνος εύρεσης, θέση, δημιουργός, ιστορική και παιδαγωγική αξία, τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ). Στο αμέσως ανώτερο επίπεδο οι μονάδες περιεχομένου θα είναι συνθετότερες και θα έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από αυτό του κατωτέρου επιπέδου (μετά από ταξινόμηση). Στο ανώτατο επίπεδο θα βρίσκεται ο χώρος έρευνας και κατασκευής της γνώσης. Εδώ με προκαθορισμένα ερωτήματα θα προσανατολίζεται η αναζήτηση και η επεξεργασία των ιστορικών πηγών καθώς και η διατύπωση αιτιακών συναφειών, υποθέσεων, επιχειρημάτων, ερμηνευτικών συμπερασμάτων και προσπάθειες αφηγηματικής σύνθεσης. Παράλληλα στο επίπεδο αυτό θα αναδύεται και δόκιμη γραπτή ιστορική αφήγηση από τις πληροφοριακές μονάδες κατωτέρων επιπέδων, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να αξιολογούν τη δική τους ιστορική γνώση. Τα εργαλεία αναζήτησης που θα είναι προσπελάσιμα από το χώρο εργασίας είναι Ευρετήρια (χρονολογικό, χαρτών, ιστορικών όρων, ιστορικών προσώπων, εννοιών κλπ.), Πηγές γραπτού και εικονικού λόγου (κείμενα, νομίσματα, κοσμήματα, αγγεία, γλυπτά, άλλα αρχαιολογικά ευρήματα κλπ) και το Εικονικό Μουσείο. Τα Ευρετήρια και οι Πηγές μπορούν να ταξινομούνται αλφαβητικά. Η βιβλιοθήκη των ερωτημάτων περιλαμβάνει προκαθορισμένα ερωτήματα καθώς και υποερωτήματα με υπόδειξη που κατευθύνει προς τη λύση τους. Κάθε ερώτημα αποτελεί κόμβο ενός πλέγματος από χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά ή εικονίδια που είναι διασπαρμένα μέσα στις μονάδες περιεχομένου ή αποτελούν λήμματα ευρετηρίων. Έτσι η επιλογή κάποιου ερωτήματος θα κατευθύνει και την αναζήτηση πληροφοριών στις πηγές. Η βιβλιοθήκη ιστορικού λόγου περιλαμβάνει δόκιμες γραπτές ιστορικές αφηγήσεις που πλαισιώνουν τις θεματικές ενότητες. Τα εργαλεία πλοήγησης μέσα σε ένα τέτοιο πολυσχιδές υλικό θα επιτρέπουν την προσπέλασή του από πολλαπλούς δρόμους. Η προσπέλαση στις μονάδες πληροφορίας και η μετάβαση από τη μία μονάδα στην άλλη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ιεραρχικό και το σχεσιακό μοντέλο. Το σχεσιακό σύστημα πλοήγησης, που είναι πρωτεύον, θα στηρίζεται στο πλέγμα χαρακτηριστικών λέξεων και εικονιδίων που διασυνδέονται μεταξύ τους και που διευκολύνει την αναζήτηση συνιστωσών χρόνου, χώρου και όρων που τίθενται από τα ερωτήματα. Το ιεραρχικό σύστημα πλοήγησης, που είναι δευτερεύον, θα βρίσκει εφαρμογή στο Εικονικό Μουσείο. Το Εικονικό Μουσείο θα συγκεντρώνει το υλικό υποστήριξης της έρευνας σε βάση πληροφοριών οργανωμένη με hypermedia τρόπο. Το περιεχόμενό του θα είναι κείμενα και άλλο ιστορικό υλικό οργανωμένα με τρόπο που επιτρέπει τη χρήση του για έρευνα και μελέτη των θεματικών ενοτήτων μέσω των ερωτημάτων αλλά και ανεξάρτητα. Δυνατότητες προς τον εκπαιδευτικό και προς τους μαθητές Για την αποδοτικότερη χρήση του λογισμικού από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές θα σχεδιάσουμε και θα εντάξουμε σ αυτό ένα σύνολο επιλεγμένων σεναρίων χρήσης που αναπτύχθηκαν με βάση τα πορίσματα της Διδακτικής της Ιστορίας. Το καθένα από τα σενάρια αυτά εξυπηρετεί την αντιμετώπιση συγκεκριμένων δυσκολιών και 192

4 παρανοήσεων των μαθητών και βοηθά στην άμβλυνσή τους επιτρέποντας την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και την κατάκτηση της ιστορικής γνώσης. Αφετηρία της μαθησιακής διαδικασίας είναι το ερώτημα που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό σε κάθε σενάριο. Ειδικότερα ο καθηγητής για τη μελέτη μιας θεματικής ενότητας επιλέγει ένα σενάριο κατάλληλο για την προσέγγιση της αντίστοιχης θεματικής ενότητας και αναθέτει τα ερωτήματα. Ερωτήματα μπορεί να επιλέξει από τα προτεινόμενα που περιέχονται στη βιβλιοθήκη ερωτημάτων. Στη διάρκεια της διδασκαλίας λειτουργεί ως ενορχηστρωτής και μπορεί να θέτει ερωτήματα επαναπροσανατολισμού αν διαπιστώνει ότι οι μαθητές ξεφεύγουν από τον επιδιωκόμενο στόχο. Μπορεί όμως να διατυπώσει και δικά του ερωτήματα και να τα αποθηκεύσει μέσα στο πρόγραμμα. Για το μαθητή η διαδικασία απάντησης στα ερωτήματα που θέτει ο καθηγητής αρχίζει με την αναζήτηση των πηγών. Η αναζήτηση μπορεί εναλλακτικά να είναι κατευθυνόμενη από το ερώτημα ή ελεύθερη μέσα στο Εικονικό Μουσείο. Ο κεντρικός άξονας για την οικοδόμηση της γνώσης είναι: Ανάγνωση - Λεξιλογική επεξεργασία της πηγής Κατανόηση - Αναζήτηση ιστορικών πληροφοριών - Εκτίμηση και αξιολόγησή της σε σχέση με το ερώτημα - Σύγκριση και διασταύρωση με πληροφορίες άλλων πηγών - Εξοικείωση με τη διατύπωση υποθέσεων Κατασκευή αιτιακών συναφειών - Διατύπωση με λόγο των ερμηνευτικών του προσπαθειών. Μετά το τέλος της διερευνητικής του εργασίας ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εργασίας του και αυτοαξιολόγησης. Θέματα για διδακτική αξιοποίηση Θεματική ενότητα: Αρχαϊκή Κόρινθος - εμπορική πόλη της Μεσογείου Σενάριο 1: " Γεωγραφικός χώρος της Αρχαϊκής Κορίνθου " Διδακτικός στόχος Η ιδέα που διέπει αυτό το σενάριο είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τον ιστορικό χώρο της Αρχαϊκής Κορίνθου με αφορμή τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του Γεωγραφικού χώρου. Παράλληλα δίνεται ένας αρχικός τρόπος να εξοικειωθούν με ιστορικές πηγές ώστε να προσεγγίζουν τις μεθόδους ιστορικής έρευνας. Το σενάριο προσανατολίζει τους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες υποκινούμενοι από τα ερωτήματα και αξιοποιώντας τις περιορισμένες προαπαιτούμενες γνώσεις στη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Προσανατολίζει επίσης τους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που απαιτούν ομαδοποιήσεις / κατηγοριοποιήσεις με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, να μετατρέψουν τις πληροφορίες από μία λεκτική μορφή σε γραφική παράσταση, να εκτιμήσουν ιστορικές πληροφορίες, να σχολιάσουν απόψεις ιστορικών. Ο παιδαγωγικός στόχος αυτού του σεναρίου είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους της επιστημονικής ιστορικής έρευνας με στόχο την καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης των μαθητών. Καθώς οι μαθητές ενεργοποιούνται στα πλαίσια αυτού του σεναρίου γίνονται κατασκευαστές της γνώσης τους με μέσα ελκυστικά και πρωτότυπα. Η συνεισφορά του διδάσκοντα στην εκτίμηση, αξιολόγηση και εφαρμογή αυτού του μαθησιακού περιβάλλοντος είναι σημαντική. Περιγραφή σεναρίου Ο μαθητής με υπόδειξη του καθηγητή προκαλεί κατάλληλα την εμφάνιση στην οθόνη του σκηνικού της δραστηριότητας που θα πραγματοποιήσει, που περιλαμβάνει τα ερωτήματα-εργασίες. Στο χώρο εργασίας εμφανίζονται η αναπαράσταση του ιστορικού χώρου της Αρχαϊκής Κορίνθου και αναδύονται οι όψεις του θέματος γίνονται δηλαδή διαθέσιμες οι ιστορικές πηγές (εικονίδια που παραπέμπουν στις αντίστοιχες με τη δραστηριότητα πηγές). O μαθητής μπορεί με τη χρήση του ποντικιού να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος που συνδέονται με τις εργασίες που σκοπεύει να εκτελέσει. Αυτό σημαίνει ότι κατευθύνεται ο μαθητής να ασχοληθεί με στοιχεία και διαδικασίες που αφορούν κάποιους άξονες του θέματος με πρώτο και κύριο την αναζήτηση της πηγής. Η αναζήτηση της πηγής σταματάει όταν εμφανισθεί η ταυτότητά της η οποία αντιστοιχεί σε πληροφοριακή μονάδα κατώτατου επιπέδου. Κάποια από τα στοιχεία ταυτότητας της πηγής αποτελούν λέξεις-κλειδιά που λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι και παραπέμπουν στις οντότητες που σχετίζονται με τα ερωτήματα. Αν χρειαστεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρετήριο για τη επεξήγηση ιστορικών όρων. Στο σημείο αυτό ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει την "επεξεργασία των πηγών" που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: Ανάγνωση της πηγής - Λεξιλογική και εννοιολογική επεξεργασία εννοιών, ιστορικών όρων - Αναζήτηση πληροφοριών. Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρετήρια και το Εικονικό Μουσείο. Ακολουθεί η προσπάθεια καταγραφής των ιστορικών πληροφοριών στο σημειωματάριο, σχεδιασμού στο σχεδιαστήριο ή συμπλήρωσης του φύλλου εργασίας σύμφωνα με τα ερωτήματα. Στη τελική φάση της εργασίας του έχει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης συγκρίνοντας την συνθετική του προσπάθεια με αντίστοιχες δόκιμες ιστορικές αφηγήσεις που έχει στη διάθεσή του. Διδακτικά εργαλεία Ο χώρος εργασίας παρέχει τις εξής δυνατότητες: Ο μαθητής μέσα στο χώρο της εργασίας του και χωρίς να εγκαταλείψει το πρόγραμμα θα έχει πρόσβαση με πολύ απλό τρόπο (πάτημα αντίστοιχων πλήκτρων): στα ερωτήματα, στο ευρετήριο αναζήτησης που είναι οργανωμένο όπως μία βάση δεδομένων, 193

5 στο Εικονικό Μουσείο θα μπορεί εναλλακτικά να αναζητήσει τις πηγές ελεύθερα και χωρίς προκαθορισμένα κριτήρια αφού έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στις αίθουσες του Εικονικού Μουσείου όπου αυτές εκτίθενται. Μπορεί να φέρει στο χώρο εργασίας του αυτούσιες τις πηγές, σε διευθύνσεις Μουσείων, Πανεπιστημίων, Ερευνητικών προγραμμάτων κλπ., στο Διαδίκτυο, επιλεγμένες με κριτήριο την επιστημονική εγκυρότητα, για την αναζήτηση ιστορικών πηγών που δεν είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα, στο ενσωματωμένο σημειωματάριο όπου θα μπορεί να κρατήσει τις σημειώσεις του, στο φύλλο εργασίας, στον ενσωματωμένο χώρο σχεδίασης όπου θα μπορεί να σχεδιάσει πάνω σε χάρτες ή σχέδια, σε δόκιμες ιστορικές αφηγήσεις. Δραστηριότητα : Προσδιορισμός της ταυτότητας των πηγών Η Δραστηριότητα προτείνεται για το μάθημα της Ιστορίας και αναφέρεται στη θεματική ενότητα: Αρχαϊκή Κόρινθος - εμπορική πόλη της Μεσογείου και στο σενάριο: Γεωγραφικός χώρος της Αρχαϊκής Κορίνθου Τα αντίστοιχα ερωτήματα που προτείνονται είναι τα παρακάτω: Σημείωσε το όνομα του δημιουργού κάθε πηγής Σημείωσε το έργο στο οποίο εντάσσεται κάθε πηγή Προσδιόρισε τη μορφή κάθε πηγής και το είδος της Τοποθέτησε κάθε πηγή στο χρόνο με τη βοήθεια του ευρετηρίου Καθηγητής: Προτείνει τη δραστηριότητα, επιλέγει τα ερωτήματα και υποδεικνύει στους μαθητές τον τρόπο με τον οποίο θα τα εμφανίσουν στην οθόνη τους. Παράλληλα τους καθοδηγεί να συμβουλευτούν το αντίστοιχο φύλλο εργασίας και να αναζητήσουν τις πηγές. Μαθητής: Εμφανίζει στο χώρο εργασίας του το σκηνικό της δραστηριότητας που περιλαμβάνει το χάρτη της ευρύτερης περιοχής της Κορίνθου και τα εικονίδια των συσχετιζόμενων ιστορικών πηγών (οθόνη 1). Οθόνη 1: Χώρος εργασίας Στο επάνω μέρος του χώρου εργασίας εμφανίζονται: Ο τίτλος της θεματικής ενότητας, ο τίτλος του σεναρίου και το όνομα της δραστηριότητας που έχει επιλεγεί. Τον υπόλοιπο χώρο καταλαμβάνει ένας χάρτης ή η αναπαράσταση κάποιου χώρου και πάνω σε αυτόν προβάλλονται εικονίδια ιστορικών πηγών που αντιστοιχούν στην αντίστοιχη δραστηριότητα. Τα εικονίδια φέρουν διαφορετικό προκαθορισμένο σύμβολο ανάλογα με το είδος της πηγής (κείμενο, αγγείο, νόμισμα κλπ.). Στο παράδειγμα της Οθόνης 1 οι πηγές είναι έξι κείμενα (για το συμβολισμό τους έχει επιλεγεί το προκαθορισμένο σύμβολο που παραπέμπει σε κείμενο). Οι πηγές είναι αριθμημένες και κλειστές. Στο μαθητή δίνεται η δυνατότητα να ανοίξει μία πηγή. Με απλό κλίκ του ποντικιού σε κάθε εικονίδιο ανοίγει το αντίστοιχο παράθυρο της πηγής. Στην οθόνη 2 έχουμε ένα κείμενο του Στράβωνα. 194

6 Οθόνη 2: Εμφάνιση μιας πηγής Ο μαθητής, έχει στη διάθεσή του το φύλλο εργασίας, ανά πάσα στιγμή με απλό κλικ στο πλήκτρο «Εργασίες». Το φύλλο αυτό περιέχει τις εργασίες της δραστηριότητας και επιπρόσθετες οδηγίες και είναι στη διάθεση του μαθητή τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή (στο τετράδιο του μαθητή). Ο μαθητής μπορεί να εργάζεται στον χώρο εργασίας έχοντας ανοικτό ταυτόχρονα το φύλλο εργασίας και να συμπληρώνει σε αυτό τις απαντήσεις του. Οθόνη 3: Φύλλο εργασίας Ακολουθεί η ανάγνωση της ταυτότητας της πηγής: ο μαθητής διαβάζει την ταυτότητά της κάθε πηγής και προσπαθεί να την κατανοήσει. Λεξιλογική και εννοιολογική επεξεργασία: ο μαθητής συναντά ονόματα προσώπων, λέξεις, που είναι άγνωστες ή δεν είναι γνωστός ο επιστημονικός ορισμός τους και αναζητά στο ευρετήριο πληροφορίες. Παράλληλα ο μαθητής έχει στη διάθεσή του το σημειωματάριο για να το χρησιμοποιεί σαν πρόχειρο για σημειώσεις (οθόνη 4). Αντιγράφει κείμενο και εικόνα, το μορφοποιεί, το εκτυπώνει. Μπορεί να αποθηκεύει την εργασία του ώστε να χρησιμοποιήσει τις σημειώσεις του, όποτε χρειαστεί, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του σημειωματάριου. 195

7 Οθόνη 4: Χρήση Σημειωματάριου Φύλλο εργασίας Δραστηριότητας ΟΝ/ΜΟ: ΤΑΞΗ: ΗΜ/ΝΙΑ: Θέμα : Αρχαϊκή Κόρινθος-εμπορική πόλη της Μεσογείου Σενάριο: Γεωγραφικός χώρος της Αρχαϊκής Κορίνθου Δραστηριότητα :«Προσδιορισμός της ταυτότητας των πηγών» Με τη δραστηριότητα αυτή έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις τις ιστορικές πηγές* οι οποίες συνοδεύονται από στοιχεία που αποτελούν την ταυτότητά τους. Στην οθόνη σου εμφανίζονται εικονίδια ιστορικών πηγών. Με κλικ σε κάθε ένα από τα εικονίδια εμφανίζεται η αντίστοιχη πηγή. Για κάθε πηγή συμπλήρωσε το αντίστοιχο τμήμα του παρακάτω πίνακα. Ερωτήματα- εργασίες Σημείωσε το όνομα του δημιουργού κάθε πηγής Σημείωσε το έργο στο οποίο εντάσσεται κάθε πηγή Προσδιόρισε τη μορφή κάθε πηγής και το είδος της Τοποθέτησε κάθε πηγή στο χρόνο με τη βοήθεια του ευρετηρίου * Οι ιστορικές πηγές είναι ίχνη του παρελθόντος, τα οποία χρησιμοποιεί ο ιστορικός για να αναπαραστήσει πράξεις ανθρώπων, κοινωνίες, πολιτισμούς. Αυτά τα ίχνη συναντώνται με τη μορφή γραπτών μνημείων, εικόνων, γραφικών αναπαραστάσεων, κτισμάτων, έργων τέχνης, αντικειμένων χρήσης. Οι ιστορικές πηγές διαχωρίζονται σε δύο είδη: πρωτογενείς πηγές, συγκεκριμένα δηλαδή ευρήματα μιας εποχής και δευτερογενείς πηγές που είναι κείμενα ή γραφικές παραστάσεις που αποτυπώνουν τις απόψεις και τις περιγραφές συγκεκριμένων συγγραφέων (ιστορικών, χρονικογράφων, χαρτογράφων, λογοτεχνών κτλ.). Σχόλιο [g1]: Οι ιστορικές πηγές είναι ίχνη του παρελθόντος, τα οποία χρησιμοποιεί ο ιστορικός για να αναπαραστήσει πράξεις ανθρώπων, κοινωνίες, πολιτισμούς. Αυτά τα ίχνη συναντώνται με τη μορφή γραπτών μνημείων, εικόνων, γραφικών αναπαραστάσεων, κτισμάτων, έργων τέχνης, αντικειμένων χρήσης. Οι ιστορικές πηγές διαχωρίζονται σε δύο είδη: πρωτογενείς πηγές, συγκεκριμένα δηλαδή ευρήματα μιάς εποχής και δευτερογενείς πηγές που είναι κείμενα ή γραφικές παραστάσεις που αποτυπώνουν τις απόψεις και τις περιγραφές συγκεκριμένων συγγραφέων (ιστορικών, χρονικογράφων, χαρτογράφων, λογοτεχνών κτλ.) πηγή δημιουργός έργο μορφή είδος χρόνος Πηγή 1 Πηγή 2 Πηγή 3 Πηγή 4 196

8 Αναμενόμενα αποτελέσματα Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για οκτώ διδακτικές ώρες ενώ ο προτεινόμενος τρόπος ένταξής του στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η διδασκαλία των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων στο εργαστήριο με τη βοήθεια του υπολογιστή. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της χρήσης του λογισμικού ιστορίας και τέχνης είναι: Να γνωρίσουν οι μαθητές το έργο του ιστορικού και θα προσεγγίσουν τις ιδιοτυπίες της ιστορικής σκέψης και να διαμορφώσουν ιστορική συνείδηση. Να καλλιεργήσουν οι μαθητές την ικανότητα να θέτουν ερωτήματα και να κατασκευάζουν απαντήσεις, να κάνουν υποθέσεις, συγκρίσεις, ταξινομήσεις, να κατασκευάζουν επιχειρήματα, να συγκροτούν συμπεράσματα και ερμηνείες. Να μπορούν οι μαθητές να κατανοούν τα έργα τέχνης και να τα εντάσσουν στο χρόνο. Η επίτευξη ή όχι των αναμενόμενων αποτελεσμάτων θα φανεί από την αξιολόγηση που θα γίνει στα πλαίσια του έργου. Η αξιολόγηση του λογισμικού, ποιοτική και ποσοτική, προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος». Στη πρώτη φάση που αποτελεί το στάδιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης, εκτός από τη σωστή λειτουργία του λογισμικού, θα ελεγχθεί παράλληλα αν το λογισμικό γίνεται αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα και ιδιαίτερα αν προκαλεί το ενδιαφέρον του μαθητή. Οι στόχοι της διαδικασίας αξιολόγησης είναι: Να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς τη κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων. Να αναδειχθούν τα προβλήματα ως προς την αποδοχή και αξιοποίηση του λογισμικού εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Η ποσοτική έρευνα θα επικεντρωθεί στη συλλογή στοιχείων βάσει ερωτηματολογίου με ερωτήσεις ουδέτερες ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του ερευνητή. Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, εκτός από την ποσοτική θα απαιτηθεί και ποιοτική έρευνα που θα προκύψει μέσα από ομαδικές συζητήσεις που θα φωτίσουν τα σημεία που δεν αναδεικνύονται με μεθόδους συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. Αναφορές 1. Bliss, J. (1994) Modelling, a means for expressing thinking: ESRC Tools for exploratory learning research programme. In S. Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F, vol. 137, Berlin: Springer-Verlag. 2. Brown, J.S., Collins, A., Duguid, P. (1989) Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18, Chiou G. F. (1992) Situated Learning, Metaphors and Computer-Based Learning Environments, In Educatioonal Technology 8 3 sel Mayes J. T. 4. De Corte, E. (1994) Toward the integration of computers in powerful learning environments. In S. Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F, vol. 137, Berlin: Springer-Verlag. 5. Doise W. (1989) Cognitions et represntations sociales: L approche genetique in Jodelet D. dir., Les representations sociales, Paris, PUF. 6. Driver, R. (1983) The pupil as a scientist? Milton Keynes: Open University Press. 7. Duit, R. (1991) Students conceptual frameworks: consequences for learning science. In S. Glynn, R. Yeany, B. Brytton (Eds.), The psychology of learning science. Hillsdale, N.J.: Erlbaum. 8. Dywer, T. A., (1974) Heuristic strategies for using computers to enrich education. International Journal of Man-Machine studies v.6, pp Gilbert, J., Watts, D.M. (1983). Misconceptions and alternative conceptions, Studies in Science Education, 10, Jacobson M.J. (1994) Issues in Hypertext & Hypermedia Research. 11. Jacobson Ivar, Booch G. (1999). The Unified Modeling Language User Guide, Addison Wesley Longman 12. Jacobson Ivar (1999). The Unified Process: A Software Engineering Process using the Unified Modeling Language, Addison Wesley Longman 13. Mayer, M. (1987). Common sense knowledge versus scientific knowledge: the case of pressure, weight and gravity. In Proceedings of the 2nd International Seminar on Misconceptions and Education, Ithaca University, Moniot H. (1993) Didactique de l histoire, Paris, Nathan 15. Nathan, M.J., Resnick, L.B. (1994) Less can be more: unintelligent tutoring based on psychological theories and experimentation. In S. Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F, vol. 137, Berlin: Springer-Verlag. 16. Ogborn, J., Bliss, J. (1990). A psycho-logic of motion, European Journal of Psychology of Education, special issue, Polson, M., Richardson J. (1988) Foundations of intelligent tutoring systems, Lawrence Erlbaum Associates Publishers. 197

9 18. Raghavan, K., Glaser, R. (1994) Studying and teaching model-based reasoning in science. In S. Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F, vol. 137, Berlin: Springer-Verlag. 19. Solloway E. (1992) How the nintendo generation learns. 20. Vernant Jean Pierre Μύθος και Σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα, Εκδόσεις Εγνατία. 21. Vosniadou, S. (1994a) Capturing and modeling the process of conceptual change, Learning and Instruction: The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 4, Vosniadou, S. (1994b) From cognitive theory to educational technology. In S. Vosniadou, E. De Corte and H. Mandl (Eds.), Technology-Based Learning Environments, Psychological and Educational Foundations. NATO ASI Series F, vol. 137, Berlin: Springer-Verlag. 23. Wenger E. (1987) Artificial Intelligence and Tutoring Systems, Morgan Kaufman Publishers, inc. 198

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» Χ. Σολομωνίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων xarampa@gmail.com Διδακτική προσέγγιση της Ιστορίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.: ένα διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με θέμα: «Η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση» Χριστίνα Αραμπατζή

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Ζώα στη ζωγραφική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Ζώα στη ζωγραφική» ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα