ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας». ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεώργιος Δράκος Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Μπαμπάλη ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σε. 3 Κεφάαιο 1ο Προφορικός και Γραπτός Λόγος σε. 6 Κεφάαιο 2ο Ιστορικό Μελέτης Περίπτωσης σε. 11 Κεφάαιο 3ο Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή σε. 15 Κεφάαιο 4ο Διδακτικοί Στόχοι και Διδακτικές Ενέργειες σε. 19 Κεφάαιο 5ο Συμπεράσματα - Περιορισμοί Έρευνας Προτάσεις για Μελλοντική Παρέμβαση σε. 22 Βιβιογραφία σε. 23 Παναγιώτα Μπαμπάλη 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους πιο βασικούς λογούς ύπαρξης του σχολείου είναι η εκπαιδευτική κατάρτιση των παιδιών. Τα παιδιά απ ανέκαθεν αντιμετώπιζαν διαφορά προβλήματα μέσα στη σχολική πραγματικότητα, τα οποία και καλούνταν να αντιμετωπίσουν. Παλαιότερα η αντιμετώπιση αυτή των προβλημάτων δεν έβρισκε πάντοτε τους εκπαιδευτικούς αρωγούς. Μπορεί τα προβλήματα που να αντιμετώπιζαν οι μαθητές να ήταν από πολύ απλά ως όμως και πολύ σύνθετα. Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια απασχολεί όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και άλλους παράγοντες που βρίσκονται κοντά στη σχολική ζωή είναι η αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές δρουν ως ανασταλτικός παράγοντας στην εκπαιδευτική πρόοδο του εκάστοτε μαθητή και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ακραίες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι δυο βασικοί τομείς που παρουσιάζονται αυτές οι δυσκολίες είναι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζεται σε καθένα από τους δύο τομείς γίνεται και η ανάλογη κατηγοριοποίηση. Έτσι γίνεται λόγος για «δυσλαλία», «τραυλισμό», «δυσαρθρία», «δυσλεξία», «δυσορθογραφία» κ.τ.λ. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν έχουν ως στόχο την περιθωριοποίηση των μαθητών ή των ατόμων που τις παρουσιάζουν άλλα είναι ένας τρόπος για την καλύτερη αντιμετώπιση τους από τους ειδικούς. Έρευνες αναφέρουν ότ το 20-30% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού παρουσιάζε μαθησιακά προβλήματα. Ένα μεγάλο μάλιστα ποσοστό παρουσιάζε προβλήματα στο γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή), ενώ μαθητές χωρίς μαθησιακά προβλήματα παρουσιάζεται να αντιμετωπίζουν Παναγιώτα Μπαμπάλη 3

4 προβλήματα στο γραπτό λόγο και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή (Σπαντιδάκης, 2001). Η σύνταξη της παρούσας εργασίας οφείλεται αφενός μεν στις υπάρχουσες συνθήκες μέσα στη σχολική τάξη κα σε όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα, αφετέρου δε στο υλικό και τα ερεθίσματα που προκάλεσε η παρακολούθηση του προγράμματος «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας». Ο γραπτός λόγος ήταν το βασικό πεδίο έρευνας και ενασχόλησης και πιο συγκεκριμένα η αντιμετώπιση διαφόρων δυσκολιών με ποικίλες μεθόδους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας της εν λόγω εκπαιδευτικού με μαθητή δημοτικού που είχε στη τάξη της το σχολικό έτος Η έρευνα έγινε στη περιοχή του Περάματος κα αποτελεί μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης. Ένας από τους πιο βασικούς περιορισμούς αυτής της εργασίας ήταν η ειδικότητα της μετεχούσης εκπαιδευτικού. Όντας καθηγήτρια Αγγλικών στην τάξη του μαθητή μελέτη περίπτωσης δεν ήταν δυνατή η πλήρης και καθημερινή επαφή μαζί του. Επίσης οι περιορισμένες ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στην συγκεκριμένη τάξη του δημοτικού έκανε ακόμη δυσκολότερο το έργο της έρευνας, παρατήρησης και γενικότερης λήψης πληροφοριών. Τέλος, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων και γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχο της έρευνας ήταν: 1. Παρουσίαση μεμονωμένων δυσκολιών στο γραπτό λόγο. 2. Τρόπο αντιμετώπισης τους. 3. Προτάσεις για περαιτέρω παρέμβαση και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η εργασία είναι χωρισμένη σε κεφάλαια που περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο, το αναλυτικό ιστορικό του μαθητή, την αναλυτική Παναγιώτα Μπαμπάλη 4

5 περιγραφή των παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν, τα συμπεράσματα καθώς και τη μελλοντική παρέμβαση για άλλους εκπαιδευτικούς. Παναγιώτα Μπαμπάλη 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προφορικός λόγος Μια από τις πιο δύσκολες και πολύπλοκες διαδικασίες που διενεργεί ο άνθρωπος είναι η εκφορά του προφορικού λόγου. Η διαδικασία αυτή είναι μια από τις πιο βασικές καθώς καθορίζει την πορεία του ανθρώπου ήδη από τη στιγμή της γέννησης του και τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Η όλη διαδικασία και εξέλιξη του λόγου περνάει από συγκεκριμένα στάδια που είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. Κάποιες μικρές φυσικά διαφορές υπάρχουν ανάλογα με τη μητρική γλώσσα του καθενός. Ο προφορικός λόγος δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της έρευνας, καθώς ο μαθητής της μελέτης περίπτωσης δεν παρουσιάζε κάποιο πρόβλημα στην άρθρωση του προφορικού λόγου αλλά επίσης δεν ήταν δυνατή η συλλογή τέτοιων πληροφοριών από το οικείο προς το μαθητή περιβάλλον. Γραπτός λόγος Μια ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική λειτουργία που πρέπει να διατελέσε άνθρωπος είναι ο γραπτός λόγος και αυτό γιατί δεν χρειάζετα μόνο να σκεφτεί και να συντάξει τις σκέψεις αυτές αλλά και να τις πραγματώσε μέσα από τις σωστές μορφές πάνω στο χαρτί. Προκειμένου όμως ο μαθητής να φτάσει στο σημείο του να παράγει γραπτό λόγο, δηλαδή δομημένο κείμενο με νόημα, θα πρέπε να συνδυάζει αρμονικά δύο ρόλους: του συγγραφέα-δημιουργού και του γραμματέα-γραφέα (Σπαντιδάκης 2004). Για να μπορέσουν αυτοί ο δύο ρόλοι να συνυπάρξουν αρμονικά και να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, μια σειρά από πολύπλοκες λειτουργίες και ικανότητες θα πρέπει να έχε ενεργοποιηθεί. Ο Παναγιώτα Μπαμπάλη 6

7 συγγραφέας-δημιουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, να αποφασίσει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί, να βρει το στόχο για τον οποίο γράφε και τέλος να προβεί στις κατάλληλες βελτίωσες και διορθώσεις με σκοπό την επίτευξη του στόχου που έχει θέσε (Σπαντιδάκης, 2004). Από την άλλη μεριά ο ρόλος του γραμματέα-γραφέα είναι εξίσου σημαντικός και περίπλοκος. Ο μαθητής γραμματέας-γραφέας θα πρέπε να είναι σε θέση να καταγράψει τις ιδέες του συγγραφέα-δημιουργού μετατρέποντας τες σε σύμβολα, γραφήματα, αποτυπώνοντας τες στο χαρτί όσον το δυνατόν με πιο πιστό νόημα. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο θα πρέπε να χρησιμοποιήσει όλες εκείνες τις διαθέσιμες δεξιότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει το μέγιστο τον ικανοτήτων του καταναλώνοντας ελάχιστη γνωστική ικανότητα (λεπτή κινητικότητα, σχεδιασμός γραμμάτων, τήρηση αποστάσεων, γραμματικών και συντακτικών κανόνων και κανόνων δομής κειμένου) (Σπαντιδάκης, 2004). Καθώς η γραφή με το χέρι είναι μια σύνθετη δραστηριότητα απαιτεί κα τον ανάλογο συνδυασμό γνωστικών, κιναισθητικών, οπτικών και αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων. Πιο αναλυτικά, κατά τους Graves (1994) και Richards (1998), η γραφή με το χέρι είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί: 4- Οπτική, ακουστική και οπτικοκινητική αντίληψη, Ψ- Λεπτό οπτικοκινητικό συντονισμό, 4- Προσανατολισμό, +- Ανάκληση στη μνήμη τόσο της φόρμας των γραμμάτων όσο και των απαραίτητων κινήσεων, 4- Φωνολογική και μορφηματική επίγνωση, Παναγιώτα Μπαμπάλη 7

8 Κατάλληλο κράτημα του μολυβιού, Κατάλληλη θέση του σώματος και του τετραδίου, Αυτοαξιολόγηση. Βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην εκτέλεση αυτών των δεξιοτήτων είναι η ταχύτητα και η άνεση. Κατά τον Graham, 1992, για να γράφει ευανάγνωστα ο μαθητής γραμματέας-γραφέας θα πρέπει να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα γράμματα, να υπολογίζει τα διαστήματα, να ανακαλεί και να αναπαράγει τη μορφή των γραμμάτων με ορθότητα, ταχύτητα και άνεση. Φυσικά, υπάρχουν και κριτήρια για την ευανάγνωστη γραφή όπως ο σχεδιασμός, η κλίση και το μέγεθος των γραμμάτων, το διάστημα μεταξύ τους, η αναλογία πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, η ευθυγράμμιση, η ομοιομορφία, η ποιότητα, η σταθερότητα και γενικότερα η συνολική εικόνα του κειμένου (Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun, 1984, Mercer & Mercer, 1998, στο Σπαντιδάκης, 2004). Η ομάδα των μαθητών που παρουσιάζει προβλήματα στη παραγωγή γραπτού περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία με τον όρο δυσγραφία. Κατά τους Castles & Coltheart, (1996) (στο Σπαντιδάκης, 2004) οι δύσγραφοι μαθητές δυσκολεύονται στην αυτόματη ανάκληση και εκτέλεση των διαδοχικών μυοκινητικών κινήσεων που είναι αναγκαίες για τη γραφή των γραμμάτων και των αριθμών. Ο Deuel (1995) (στο Σπαντιδάκης, 2004) χωρίζει τη δυσγραφία σε ειδική δυσγραφία (specific dysgrapghia) και μη ειδική δυσγραφία (non-specific dysgrapghia). Η ειδική δυσγραφία, που μας απασχόλησε και με το μαθητή της μελέτης περίπτωσης, είναι αποτέλεσμα προβλημάτων ορθογραφίας, λεπτής κινητικότητας, καθώς και γλωσσικών δυσκολιών. Τα προβλήματα της δυσγραφίας προέρχονται από Παναγιώτα Μπαμπάλη 8

9 προβληματική λεπτή κινητικότητα και μπορεί να σχετίζονται με ανατομικά προβλήματα, προβλήματα αδρής κινητικότητας, κα προβλήματα οπτικοχωρικής αντίληψης. Ο Levine (1994a) (στο Σπαντιδάκης, 2004) χωρίζε τη δυσγραφία σε τρεις υπό-ομάδες. Στην πρώτη υπο-ομάδα είναι οι μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα στην κιναισθητική μνήμη. Αν και κατέχουν τις απαραίτητες κινήσεις για τον σχεδιασμό της μορφής, δεν μπορούν να τις ανακαλέσουν από τη μνήμη τους. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τους μεγαλύτερους μυς του καρπού και του πήχη κατά τον σχεδιασμό των γραμμάτων ανήκουν στη δεύτερη υπό-ομάδα. Οι μαθητές αυτοί ασκούν πιο εύκολα πίεση πάνω στους μεγάλους παρά σε αυτούς των δακτύλων. Ως αποτέλεσμα, αυτοί ο μαθητές γράφουν πάρα πολύ αργά αν και η γραφή τους είναι ευανάγνωστη. Στη τρίτη υπό-ομάδα ανήκουν οι μαθητές με προβλήματα κινητικής ανατροφοδότησης. Αυτά δημιουργούνται γιατί οι μαθητές αν και παρακολουθούν οπτικά στο χώρο τη θέση του μολυβιού δεν είναι σε θέση ο εγκέφαλος να προσδιορίσει τις θέσεις των δακτύλων. Έτσι κρατούν το μολύβ με αδέξιο τρόπο, εμποδίζοντας το χέρι να κάνε αποτελεσματικά τις απαραίτητες κινήσεις. Σύμφωνα με τους Kurtz (1994) και Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun (1984) (στο Σπαντιδάκης,2004) υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μαθητές με προβλήματα γραφής: > Αδέξιο ή προβληματικό κράτημα του μολυβιού, > Προβληματική θέση του καρπού, του σώματος και της θέσης του τετραδίου. > Πολλά σβησίματα και διορθώσεις. Παναγιώτα Μπαμπάλη 9

10 > Δυσανάγνωστο κείμενο (παρόλο που παράγοντες όπως ο χρόνος και η προσοχή έχουν τηρηθεί.) > Ανάμειξη κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων μέσα στις λέξεις. > Ανάμειξη της κάθετης, της πλάγιας και συνεχούς γραφής. > Ασυνέπειες στο μέγεθος και στο σχήμα. > Υπέρβαση των περιθωρίων των γραμμών. > Πολύ αργός ή πολύ γρήγορος ρυθμός γραφής ή αντιγραφής > Μη ολοκληρωμένες λέξεις και γράμματα ή παραλείψεις γραμμάτων και λέξεων. > Ακατάλληλο διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων > Ψιθύρισμα των λέξεων κατά τη διάρκεια της γραφής τους. > Απουσία των φάσεων σχεδιασμού και βελτίωσης κατά τη γραφή. Όπως, λοιπόν, μπορεί να γίνε αντιληπτό, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος συνδέοντα άρρηκτα και για να μπορέσει η μία μορφή λόγου να πραγματωθεί μέσα από την άλλη χρειάζεται να είναι και οι δύο αναπτυγμένες ισάξια. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη μια επιστήμης που θα δίνει τη δυνατότητα και τα κατάλληλα εργαλεία, τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς. Η παιδαγωγική (αγωγή) του λόγου και της ομιλίας είναι πράγματι μια επιστήμη που συνδέει άριστα τη θεωρία και την πράξη. Είναι αυτή η επιστήμη που ως σκοπό έχει τη διδασκαλία, την αγωγή και την άσκηση του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από τη παιδαγωγική διαδικασία (Δράκος, 1999). Παναγιώτα Μπαμπάλη 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ιστορικό Μελέτης Περίπτωσης Α. Ατομικό - Οικογενειακό Ιστορικό Ο Ε. είναι 10 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Πέραμα μαζί με τους γονείς του. Ο Ε. είναι μοναχοπαίδι. Το επάγγελμα του πατέρα είναι απροσδιόριστο ενώ η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Η μητέρα του Ε. είναι αλλοδαπή αν και μένει χρόνια την Ελλάδα. Ο Ε. από την αρχή της σχολικής του σταδιοδρομίας εγγράφηκε στο ιδιωτικό δημοτικό όπου φοιτάει και σήμερα. Εάν και η φοίτηση του Ε. είναι συνεχής στο ιδιωτικό σχολείο παρόλα αυτά η παρουσία της μητέρας είναι ελάχιστη έως και ανύπαρκτη. Η εμφάνιση της γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μια ή δύο φορές το χρόνο. Η μητέρα του Ε. δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τις δασκάλες του. Παρουσιάζεται ως κοινή γραμμή της μητέρας του Ε. να μην έρχεται σε συνελεύσεις γονέων, στις ενημερωτικές συναντήσεις με τις εκάστοτε δασκάλες και στη τρίμηνη εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιείται στο σχολείο κάθε τρίμηνο για την επίδοση των βαθμών. Αντίθετα, ειδοποιεί μέσω γραπτών σημειωμάτων την εκάστοτε δασκάλα όπως παραδώσει τους βαθμούς στον Ε. Όπως γίνεται αντιληπτό η οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον του Ε. είναι αδύνατη έως κα ανύπαρκτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Ε. αποφεύγε να αναφερθεί στο οικογενειακό του περιβάλλον. Παναγιώτα Μπαμπάλη 11

12 Ι. Η σχέση του Ε. με την προηγούμενη Δασκάλα. Ο Ε. είχε αρκετά καλές σχέσεις με τη δασκάλα της τρίτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της δασκάλας, ο Ε. δεν δημιουργούμε ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στη τάξη και δεν υπήρχε ιδιαίτερη επικοινωνία με τη μητέρα του Ε. Η μόνη επικοινωνία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της περσυνής χρονιάς ήταν μέσω του τετραδίου επικοινωνίας και μια τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τη διευθέτηση κάποιου χρηματικού ποσού για την αγορά της στολής για την γιορτή της λήξης του σχολικού έτους που διοργανώνει κάθε χρόνο το σχολείο. Π. Η σχέση του Ε. με το σημερινό Δάσκαλο. Ο Ε. έχει αρκετά καλές σχέσεις και με το δάσκαλο της τετάρτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δασκάλου, ο Ε. είναι ένα σχετικά ήσυχο και υπάκουο παιδί που δεν δημιουργεί φασαρία μέσα στη τάξη. Για μια ακόμη φορά δεν υπάρχε συνεχής επικοινωνία με τη μητέρα. III. Η σχέση του Ε. με τη Καθηγήτρια των Αγγλικών. Ο Ε. δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη καθηγήτρια των Αγγλικών. Αν και τη γνωρίζει 2 χρόνια τώρα, δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο δεσμό μαζί της. Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το μάθημα των Αγγλικών γίνεται μόνο 2 ώρες την εβδομάδα. Όπως εξηγεί και η καθηγήτρια των Αγγλικών ο Ε. είναι λίγο πιο ζωηρός σε σχέση με τη περσυνή σχολική χρονιά και αρκετά πιο φλύαρος με τους συμμαθητές του. Η μητέρα του Ε. δεν έχε ποτέ αυτά τα δύο χρόνια απευθυνθεί στη καθηγήτρια Αγγλικών για να ρωτήσει για τη πρόοδο του Ε. άρα είναι ανύπαρκτες οι σχέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικού και της μητέρας του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 12

13 Β. Σχολικό Ιστορικό I.Μαθησιακό επίπεδο Ο Ε. είναι ένας μέτριος μαθητής με αρκετά γνωσιακά κενά τόσο στο μάθημα της γλώσσας όσο και στα μαθηματικά αλλά και στα δευτερεύοντα μαθήματα. Παρουσιάζει βραδεία ανάγνωση και μια δυσπραγία την μαθηματική γνώση όπως επίσης και τη γραφή. Τα γράμματα του είναι πολύ ακατάστατα όπου μερικές φορές ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τι έχει γράψε ένα τον ρωτήσεις. Είναι όμως από τους πιο γρήγορους μέσα στη τάξη στη αντιγραφή από τον πίνακα. Του αρέσει στην κυριολεξία να μασάε το ξύλινο μολύβ με το οποίο γράφει. Σύμφωνα με τη δασκάλα της τρίτης, το δάσκαλο της τετάρτης και την καθηγήτρια των Αγγλικών αρκετές φορές ξεχνιέτα μέσα στο μάθημα και το μασάει σαν να ήταν τσίχλα. Το ενδιαφέρον του για το δευτερεύοντα μαθήματα είναι ελάχιστο, εκτός και εάν το μάθημα είναι ιδιαίτερα παραστατικό, με στοιχεία περιπέτειας. Παρουσιάζει κενά στους γραμματικούς, ορθογραφικούς κα συντακτικούς κανόνες, παρ όλες τις προσπάθειες του Δασκάλου της τάξης. Παρόλα αυτά είναι συνεπής ως προς τα βιβλία και τετράδια που πρέπει να φέρει καθημερινά. Στο μάθημα των Αγγλικών συμμετέχει και του αρέσει να σχολιάζε το λόγια των χαρακτήρων του κειμένου του μαθήματος. Μάλιστα αρκετές φορές διακόπτει τον ειρμό της τάξης μόνο και μόνο για να πει το σχόλιο του. Η επίδοση του στα επαναληπτικά διαγωνίσματα κρίνεται μέτρια από το δάσκαλο και αν και πηγαίνει φροντιστήριο αγγλικών δεν έχει γράψει πότε σωστή ορθογραφία στο μάθημα των Αγγλικών καθώς και σε τεστ. Παναγιώτα Μπαμπάλη 13

14 Αυτό που αξίζε να σημειωθεί είναι ο γεγονός ότι ο Ε. φέτος έλλειψε αρκετά και έκανε αρκετές απουσίες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου έλλειψε από το σχολείο σχεδόν ένα μήνα. Κατά τα λεγόμενα του Ε. είχε πάει με τη μητέρα του στην Φιλανδία να δουν τον παππού του. II.Ατομικό - Κοινωνικό επίπεδο. Ο Ε. είναι ένα αγαπητό παιδί και ιδιαίτερα πρόσχαρο. Έχει καλές σχέσεις με τους συμμαθητές του και παίζουν ακούραστα όλο μαζί μπάλα στο διάλλειμα. Αν και λόγω της μικροσκοπικής του κατασκευής, ο Ε. συχνά πέφτε «θύμα» ενός σκληρού και ιδιαιτέρως βίαιου συμμαθητή του και προβαίνει σε διαμαρτυρίες στο δάσκαλο του. Οι σχέσεις του Ε. με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι καλές, αν και φαίνεται να φοβάται αρκετά τη διευθύντρια του σχολείου και αυτό γιατί είναι η μόνη που τόσο πολύ έντονα τον κατακρίνει ακόμα και μπροστά στους συμμαθητές του για τον γραφικό του χαρακτήρα. Αιτιολόγηση της Συγγραφής του Ιστορικού Όλες ο παραπάνω πληροφορίες από το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του Ε. παρατέθηκαν για να μπορέσει η ερευνήτρια να αποκλίσε με κάποια ενδεχόμενη βεβαιότητα ότ ο μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζε ο Ε. στον γραπτό λόγο δεν οφείλονται σε ενδογενείςπαθολογικούς παράγοντες αλλά μάλλον σε περιβαλλοντικούς. Φυσικά μια τέτοια διατύπωση καθιστά το έργο της παρέμβασης ευκολότερο αν και δεν αποκλείονται εντελώς οι παθολογικοί παράγοντες καθώς δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη και πιο λεπτομερής συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Ε. από τη μητέρα του. Παναγιώτα Μπαμπάλη 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή Α. Συγγραφικό Προφίλ Μαθητή Η κατάρτιση του συγγραφικού προφίλ του Ε. δυστυχώς δεν ήταν εφικτή. Το γεγονός ότι όλη η διαδικασία παρατήρησης και παρέμβασης έγιναν κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας των Αγγλικών με τη συμμετοχή της καθηγήτριας των Αγγλικών παρουσιάζεται ως εμπόδιο στη καταγραφή του συγγραφικού προφίλ του Ε. Όπως και η ίδια η καθηγήτρια των Αγγλικών εξηγεί το επίπεδο της τάξης δεν επιτρέπει τη συγγραφή εκθέσεων, δηλαδή σκέφτομαι και γράφω όπως στο μάθημα της Γλώσσας στα ελληνικά, παρά μόνο τη δημιουργία προτάσεων και την αντιγραφή μικρών παραγράφων από τον πίνακα. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς θα γίνει αναφορά μόνο στο γραμματειακό προφίλ του Ε. Β. Γραμματειακό Προφίλ Μαθητή Για την κατάρτιση του γραμματειακού προφίλ του Ε. και την εξακρίβωση περί προβλήματος στο ρόλο του γραμματέα-γραφέα, έξ δείγματα γραφής του Ε. συλλέχθηκαν από μια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα τρία πρώτα δείγματα είναι ελληνικής γραφής (ταχύτερης, μέτριας και καλλίγραφης), ενώ τα τρία επόμενα δείγματα είναι αγγλικής γραφής (ταχύτερης, μέτριας και καλλίγραφης). Όπως είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, ο Ε. παρουσιάζει κάποιο είδος δυσγραφίας (σύμφωνα με το Σπαντιδάκη, 2004) καθώς πληρεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι Kurtz (1994) και Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun (1984) (στο Σπαντιδάκη ς, 2004). Στην επόμενη σελίδα παρατίθενται τα δείγματα και φωτογραφία του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 15

16 Δείγματα ελληνικής γραφής. Παναγιώτα Μπαμπάλη 16

17 Δείγιιατα Αγγλικής γραφής Τρόπος λαβής του μολυβιού από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Παναγιώτα Μπαμπάλη 17

18 Ύστερα από την παρατήρηση όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη ότ οι διδακτικοί στόχο θα πρέπε να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι (Σαλβαράς, 1996 & Ματσαγγούρας, 1997 στο Σπαντιδάκης, 2004), και να ικανοποιούν τις ατομικές, κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες του μαθητή, τέθηκαν οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι: 0 Να πιάνει το μολύβι με την κατάλληλη «σωστή» λαβή, 0 Να διατηρεί τη σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της γραφής, 0Να σχεδιάζει τα γράμματα της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτας με τη σωστή φορά, 0Να διατηρεί στη μνήμη του το σωστό σχηματισμό των γραμμάτων, 0 Να μπορεί να γράφε με ταχύτητα και ευανάγνωστα. Φυσικά για τη σωστή επίτευξη των διδακτικών στόχων που τέθηκαν θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη σύνταξη Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ). Σύμφωνα με τον Σπαντιδάκη (2004), το ΕΕΠ είναι μοναδικό για κάθε μαθητή γιατί μοναδικές είναι και οι μαθησιακές και συγγραφικές του ανάγκες. Το ΕΕΠ περιλαμβάνει το σύνολο των σκοπών και των διδακτικών στόχων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα επιτευχθούν. Ως διαδικασία το ΕΕΠ απαιτεί την ουσιαστική συνεργασία των μελών της ομάδας που το δημιουργεί, την έγκυρη διάγνωση, τη σαφή κα ακριβή περιγραφή του προβλήματος, τη διατύπωση ρεαλιστικών, παρατηρήσιμων και μετρήσιμων διδακτικών στόχων, επιλογή του καταλληλότερου τόπου και των αποτελεσματικότερων υποστηρικτικών μέσων, καθώς και την αρχική αξιολόγηση του μαθητή (Graham, Harris, MacArthur, & Schwartz, 1991, Reed, 1997, στο Σπαντιδάκης, 2004). Παναγιώτα Μπαμπάλη 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διδακτικοί στόγοι και Διδακτικές ενέργειες Κατά τους Bereiter & Scardamalia (1987) (στο Σπαντιδάκης 2004) η γραφή ως δραστηριότητα μοιάζει με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, και για να την πραγματοποιήσουμε επιστρατεύουμε γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές από διαφορετικά γνωστικά επίπεδα. Έτσι θα πρέπει να γίνεται και από τον μαθητή γραμματέαγραφέα όσο το δυνατόν πιο εύκολα, δαπανώντας ελάχιστο δυναμικό από τις δεξιότητες του. Ένας από του πρώτους διδακτικούς στόχους για τη βελτίωση της κατάστασης του Ε. είναι: 0Να πιάνε το μολύβ με την κατάλληλη «σωστή» λαβή, Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο διδακτικός στόχος, θα πρέπει θα θέσουμε ορισμένες διδακτικές δραστηριότητες. Ι. Ανάπτυξη των προδεξιοτήτων οπτικοκινητικού συντονισμού. Για την επίτευξη αυτό του υποστόχου που σκοπό έχε την ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, ο Ε. θα πρέπει να κόψει με το ψαλίδι διάφορα κομματάκια από γράμματα και να τα κολλήσει έπειτα μεταξύ τους φτιάχνοντας έτσι ένα πιο μεγάλο γράμμα. Π. Εκμάθηση σωστής λαβής του μολυβιού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Ε. θα πρέπε να μάθε να συμβουλεύεται την κάρτα υπενθύμισης της ορθής λαβής και την συνεχή εξάσκηση πάνω σε διαφορετικών υφών επιφάνειες, που θα του προσφέρουν πολυαισθητηριακή αντίληψη της λαβής. Παναγιώτα Μπαμπάλη 19

20 0 Να διατηρεί τη σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της γραφής, Στον διδακτικό αυτό στόχο δίνεται στον Ε. κάρτα υπενθύμισης της ορθής στάσης του σώματος και την εξάσκηση της χρησιμοποιώντας διαφορετικά αντικείμενα για στήριξη. Επίσης για των επίτευξη αυτού το στόχου είναι απαραίτητη και η επίδειξη της σωστής στάσης από τον εκπαιδευτικό που έχε να λάβει την εκπλήρωση του ΕΕΠ. 0Να σχεδιάζει τα γράμματα της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτας με τη σωστή φορά, Ι. Χρήση δακτυλομπογιών σε λευκό πίνακα από χαρτί. Ο Ε. ζωγραφίζει ένα ένα τα γράμματα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα του καθώς και πολύχρωμες μπογιές πάντα με την αρχική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και πάντα μετά από παρότρυνση για τη χρήση της σωστής φοράς. Π.Χρήση μαρκαδόρων για την συνέχιση της εγγραφής ένα ένα τα γράμματα. Ο Ε. ενώνει τις τελείες προς τη σωστή κατεύθυνση για τη εκμάθηση της σωστής φοράς των γραμμάτων καθώς και της σωστής λαβής στο κράτημα του μαρκαδόρου. Πολυαισθητηριακή δραστηριότητα γιατί περιλαμβάνει χρώματα (οπτικό ερέθισμα), αφή (κινητικό ερέθισμα). 0Να διατηρεί στη μνήμη του το σωστό σχηματισμό των γραμμάτων, Ο Ε. σχηματίζε στον αέρα ή την πλάτη ενός άλλου παιδιού το γράμμα που του υπέδειξε φωνητικά ο εκπαιδευτικός. Παναγιώτα Μπαμπάλη 20

21 0Να μπορεί να γράφει με ταχύτητα και ευανάγνωστα. Ι. Ρυθμική γραφή Ο Ε. θα γράφει μια πρόταση με βάση το ρυθμό της μουσικής. Ο Ε. με αυτόν τον τρόπο θα κάνει εξάσκηση στον ακουστικό-κινητικό συντονισμό. Η ταχύτητα της γραφής θα εξαρτάται από το ρυθμό της μουσικής. Όσο πιο γρήγορη η μουσική τόσο πιο γρήγορη η γραφή. Όσο πιο αργά η μουσική τόσο πιο αργά η γραφή. Με αυτόν τον τρόπο ο Ε. θα αποκτήσε εσωτερικό ρυθμό (Δράκος, 2002). Με τη συνεχή επανάληψη των διδακτικών δραστηριοτήτων θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχο που έχουν τεθεί. Παναγιώτα Μπαμπάλη 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Α. Συιιπεράσίΐατα-Περιορισίΐοί Έρευνας Το συμπέρασμα της έρευνας - μελέτης περίπτωσης θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσε και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό καθώς ο πολύ περιορισμένος χρόνος που είχε στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός για την ολοκλήρωση του ΕΕΠ δεν επέτρεψε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή. Το γεγονός πάντως ότι ο Ε. αντέδρασε θετικά και με ιδιαίτερο κέφι στην πραγματοποίηση των διδακτικών ενεργειών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος πρωτογενούς συμπεράσματος. Ένας άλλος βασικός περιορισμός ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση. Η σχολική τάξη δεν ήταν και ο καταλληλότερος χώρος καθώς δεν εξασφάλιζε την ήρεμη διεξαγωγή της παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, υπήρχαν και άλλα παιδία μέσα στη τάξη που επιζητούσαν τη βοήθεια της καθηγήτριας Αγγλικών ενώ η προσοχή της ήταν στραμμένη στο ΕΕΠ του Ε. Β. Προτάσεις για Μελλοντική Παρέιιβαση Για μια σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, προτείνεται η συνέχιση του προγράμματος παρέμβασης, καθώς και η επέκταση του στο τομέα του Συγγραφικού Προφίλ του Ε. για την εξεύρεση και κει τυχόν δυσκολιών που ίσως να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το Γραμματειακό Προφίλ του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δράκος, Γ Ζητούμενα Ζητήματα: Παιδαγωγική διαδικασία και δράση, Αγωγή-ειδική, Αγωγή λγου και ομιλίας, Ψυχολογία γλώσσας. Αθήνα: Ατραπός - «Περιβολάκι». Δράκος, Γ Ειδική Παιδαγωγική των Προβλημάτων Λγου και Ομιλίας. Αθήνα: Ατραπός - «Περιβολάκι». Δράκος, Γ Σύγχρονα Θέματα Ειδικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός Σπαντιδάκης, Ι Προβλήματα Παραγωγής Γραπτού Λγου Παιδιών Σχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΑΛΙΚΤΥΟ agogi.html Παναγιώτα Μπαμπάλη 23

Γράφει: Κωνσταντίνα Γκόλτσιου, Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος

Γράφει: Κωνσταντίνα Γκόλτσιου, Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος Γράφει: Κωνσταντίνα Γκόλτσιου, Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος Η γραφή με το χέρι είναι μία πολύπλοκη και σύνθετη δραστηριότητα που απαιτεί δεξιότητες όπως: οπτική, ακουστική και οπτικοκινητική αντίληψη, λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητή με αυτισμό. Τροκάνα Αρίστη ΠΕ02.50

Παρουσίαση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητή με αυτισμό. Τροκάνα Αρίστη ΠΕ02.50 «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Παρουσίαση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος μαθητή με αυτισμό Τροκάνα Αρίστη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 26-2-2015 (2 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Γραφικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: Γενικές Δυσκολίες Μάθησης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες «Μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε μία ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες σε πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Αξιολόγηση

Περιγραφική Αξιολόγηση Περιγραφική Αξιολόγηση Κυρατσώ Τσιόπα Σχ. σύµβουλος ΕΑΕ Λάρισα, 25 Νοεµβρίου 2016 Π.Δ 8/1995 Αξιολόγηση Μαθητών Περιγραφική αξιολόγηση Μέθοδος που δεν χρησιµοποιεί βαθµολογικούς ή εγγράµµατους χαρακτηρισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Η ΓΡ ΑΦ Η ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ (Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Με τον όρο γραφή εννοούμε ολόκληρο τον ορατό κόσμο τοποθετημένο μέσα σε γραμμές. Πρόκειται για μια τεράστια κατάκτηση του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα

Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής. Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Σύλλογος γονέων & κηδεµόνων παιδικών σταθµών Αγίας Παρασκευής Δυσλεξία Ανάπτυξη Λόγου & Κίνησης Παιδοψυχολόγος: Νότα Ζέρβα Το παιδί µου δεν µιλάει καθαρά... Έως 2 ετών πρέπει να... Καταλαβαίνει σύνθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ. Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ Ονοματεπώνυμο Μαθητή/τριας:... Τάξη Φοίτησης:... Συμπληρώνεται από τον/την:... Ημερομηνία:... ΓΕΝΙΚΑ: 1) Η γλωσσική του ανάπτυξη έγινε φυσιολογικά; 2) Η κινητική του ανάπτυξη ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Βιβέτα Λυμπεράκη Ξένια Κωνσταντινοπούλου Καθηγήτριες αγγλικών ειδικής αγωγής Ποιοί μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολία στις ξένες γλώσσες Μαθητές που: παρουσιάζουν δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μαθησιακές Δυσκολίες Φωτεινή Πολυχρόνη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώτα Δημητροπούλου Λέκτορας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1 Θεματικές ενότητες του μαθήματος Θεωρητικό πλαίσιο της διαδικασίας εκμάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Οδηγίες-συστάσεις Χρησιμοποιούμε μολύβια με μαλακή μύτη. Χρησιμοποιούμε στυλό με τη γόμα στο καπάκι του. Επιμένουμε σε ασκήσεις πρώτης γραφής (σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται το παιδί). Παρόλο που ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ: μελέτη περίπτωσης Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ βιβλιο_layout 1 24/12/2015 11:50 πμ Page 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 1. Εισαγωγή... 21 2. Τα αλφάβητα και οι λειτουργίες τους... 24 2.1 Το ελληνικό αλφάβητο: χαρακτήρες και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

=> Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό

=> Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν έναν ανομοιογενή πληθυσμό Μαθησιακές Δυσκολίες ΟΡΙΣΜΟΣ - Παρόλο που ο όρος χρησιμοποιείται εδώ και 40 χρόνια περίπου, δεν υπάρχει συμφωνία πάνω στα αποδεκτά κριτήρια που ορίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες είτε στον κλινικό είτε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Φυσική Αγωγή. Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Φυσική Αγωγή. Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι

Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Προετοιμασία & εργασία των μαθητών στο σπίτι Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύμβουλος 32 ης Π. Δημ. Εκπ. Αττικής 1 Στο σημερινό σχολείο γίνεται όλη η δουλειά στην τάξη; δεν υπάρχει εργασία για το σπίτι; πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου

Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Αποστέλλεται εμπιστευτικά, υπηρεσιακά στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 2012 γονέων μαθητών μας της Α & Β Λυκείου 1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Κόπτσης Αλέξανδρος Ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που σχετίζονται με την απόκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης-ομιλίας-ανάγνωσης-γραφήςσυλλογισμού-μαθηματικών δεξιοτήτων. Δυσλεξία-Δυσγραφία-Δυσαναγνωσία-Δυσορθογραφία-Δυσαριθμησία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα)

Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Τριμηνιαία Έκθεση Διδακτικού Έργου (Γλώσσα) Σχολείο: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού. Μάθημα που δίδαξε ΓΛΩΣΣΑ Μήνες: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) (παραλείπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου ή Λυκείου

Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου ή Λυκείου ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Έντυπο Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης από τους Εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου ή Λυκείου Αποστέλλεται εμπιστευτικά, υπηρεσιακά στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σωτηρία Τζιβινίκου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σωτηρία Τζιβινίκου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σωτηρία Τζιβινίκου Αποτελεσματική πρόληψη είναι μια μορφή παρέμβασης. Η Πρόληψη ξεκινά όταν τα προβλήματα δεν είναι παρόντα/εμφανή Η καλή γονεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ. Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Ναύπακτος 29 Σεπτεμβρίου 2014 Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών σας ευχόμαστε: αποδοτική συνεργασία και κάθε πρόοδο στο παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιστορική Αναδρομή Το 1881 ο αυστριακός φυσιολόγος S. Exner υποστήριξε όπως και ο Ogle την ύπαρξη ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία της γραφής: Ένας οδηγός στρατηγικής για την ενίσχυση της γραπτής έκφρασης

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία της γραφής: Ένας οδηγός στρατηγικής για την ενίσχυση της γραπτής έκφρασης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Κατεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Τι αναμένουμε να πάρουμε; Φωνάζει, διακόπτει, παίζει στο μάθημα Εφαρμόζοντας τη στρατηγική Eλέγχω και Aποχωρώ σε παιδιά με ήπια και συχνά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη A Λευκή Κουρέα, Πανεπιστήμιο Κύπρου Έλενα Αγαπίου, Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΜΑΖΙ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ», ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ 70 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ 70 12 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ \ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ. Οι παρακάτω δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών

«Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών «Η παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης του μαθητή» Δρ. Χριστίνα Παπαζήση Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Ρωτώ τον εαυτό μου Κάνε αυτήν την απλή ερώτηση στον εαυτό σου, κάθε πρωί στην πορεία σου για το

Διαβάστε περισσότερα

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία Ενότητα 10: Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Σουζάνα Παντελιάδου Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2 Φεβρουαρίου 2017

TΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 2 Φεβρουαρίου 2017 TΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Φεβρουαρίου 2017 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Οπτικά ερεθίσματα (π.χ. Να υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΟΗΝΠΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΠΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΟΗΝΠΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΠΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΟΗΝΠΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΠΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα : η Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών mc Γενική Εκπαίδευση νια Μαθητέα υε Ποοβλήυατα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας».

Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Πτυχιακή με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες στη σχολική ηλικία και εφαρμογή του Τεστ Πρώιμης Ανίχνευσης Δυσλεξίας». Επιβλέπων καθηγητής:κ.χριστοδουλίδης Παύλος Επιμέλεια: Κατσάνου Αλεξάνδρα (Α.Μ:11074) Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Στήριξης μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (προτάσεις και παραδείγματα)

Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Στήριξης μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (προτάσεις και παραδείγματα) Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Στήριξης μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία (προτάσεις και παραδείγματα) Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10 ης Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις. Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Η ανάδυση της ανάγνωσης και της γραφής: έννοια και σύγχρονες απόψεις Ευφημία Τάφα Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης Αναγνωστική ετοιμότητα Παλαιότερα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι: υπάρχει μια συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες

Πότε πρέπει να αρχίζει η λογοθεραπεία στα παιδιά - λόγος και μαθησιακές δυσκολίες Η διάγνωση των διαταραχών λόγου πρέπει να γίνεται έγκαιρα, μόλις οι γονείς αντιληφθούν οτι κάτι ισως δεν πάει καλά και πρέπει να παρουσιάσουν το παιδί τους στον ειδικό. Ο ειδικός θα λάβει μέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον

Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον Ενότητα 3:Πρώιμη διάγνωση και χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

χρόνια Εμπειρίας ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ, ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΑΙ ΕΦΉΒΟΥΣ

χρόνια Εμπειρίας ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ, ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΑΙ ΕΦΉΒΟΥΣ * * ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΆΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ, ΣΧΟΛΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ ΚΑΙ ΕΦΉΒΟΥΣ 59 χρόνια Εμπειρίας Mασσαλίας 22, 10680 Aθηνα T.: 210 3680900, F.: 210 3633174 e-mail: english@hau.gr, http://www.hau.gr/english

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 Αναπτυξιακή Δυσλεξία Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας το 1968 «μια διαταραχή στα παιδιά τα οποία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΗΣΗ Όνομα : εωργίου Ιακώβου Ελένη Ομάδα :ΛΕΥΑ1 Ειδικότητα :Μαθηματικός Αρ. Ταυτότητας :77876

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16

Στόχοι Συνάντησης. Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 10/23/16 Στηρίζοντας Ομάδες Μαθητών μέσω Δευτερογενούς Πρόληψης: Η Εφαρμογή της Στρατηγικής «Ελέγχω Αποχωρώ» στο Σύστημα ΠροΘεΣυ μέσα από Μελέτη Περίπτωσης Λευκή Κουρέα & Έλενα Αγαπίου Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (2) Αντίληψη της ομιλίας Απεικόνιση της πρότασης «θα σας διηγηθώ την ιστορία των δύο νέων» κυματομορφή Φασματόγραμμα Συνάρθρωση Οι φθόγγοι αλληλεπικαλύπτονται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου)

Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Παναής Κασσιανός, δάσκαλος Διευθυντής του 10ου Ειδικού Δ.Σ. Αθηνών (Μαρασλείου) Ομιλία-συζήτηση με βασικό άξονα προσέγγισης το Φάσμα του Αυτισμού και με αφορμή το βιβλίο της Εύας Βακιρτζή «Το Αυγό» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου

Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Poster Έρευνα Δράσης «Βελτίωση Προφορικού και Γραπτού Λόγου» Εκπαιδευτικοί 24 εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Τμήματα 196 παιδιά 12 τμήματα Τοποθεσία Σχολείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9

Περιεχόμενα. Προλογικό Σημείωμα 9 Περιεχόμενα Προλογικό Σημείωμα 9 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Εισαγωγή 14 1.2 Τα βασικά δεδομένα των Μαθηματικών και οι γνωστικές απαιτήσεις της κατανόησης, απομνημόνευσης και λειτουργικής χρήσης τους 17 1.2.1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής

Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος Φυσικής Αγωγής ρ.. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Σχεδιασµός µαθήµατος: απαραίτητος στη διδακτική διαδικασία Ο νοητικός σχεδιασµός είναι µια αναγκαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 2016-2017 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας

Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Δρ Γεωργία Αθανασοπούλου Σχ. Σύμβουλος Δυτικής Αττικής και Ν. Φωκίδας Η ΓΛΩΣΣΑ! Η γλώσσα είναι το μέσο με το οποίο σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους, αλλά και ένα μέσο με το οποίο δημιουργούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕIΡΟΥ ΣΧΟΛH ΕΠΑΓΓΕΛΜAΤΩΝ ΥΓΕIΑς ΚΑΙ ΠΡOΝΟΙΑς ΤΜHΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕIΑς ΜΑΘΗΣΙΑΚEς ΔΥΣΚΟΛIΕς: ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ ΕΙΣΗΓΗΤHς: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛIΔΗς ΠΑYΛΟς ΣΠΟΥΔΑΣΤEς: ΜΑΚΑΡΟYΝΑ ΚΑΛΛΙOΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ. Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Β Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού»

Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού με το πρόγραμμα «Η Χώρα των Λενού» Νοέμβριος 2009 Κατερίνα Φυτράκη Φιλόλογος ΜΑ Περιεχόμενα παρουσίασης Δυσκολίες μάθησης στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης

Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT 3 Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγγλική Γλώσσα Μαρούλης Δημήτρης EXCELLENT Ετήσια Αξιολόγηση του ΚΞΓ Μαρούλης Δημήτρης Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα