ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας». ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Γεώργιος Δράκος Εκπαιδευτικός: Παναγιώτα Μπαμπάλη ΑΘΗΝΑ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σε. 3 Κεφάαιο 1ο Προφορικός και Γραπτός Λόγος σε. 6 Κεφάαιο 2ο Ιστορικό Μελέτης Περίπτωσης σε. 11 Κεφάαιο 3ο Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή σε. 15 Κεφάαιο 4ο Διδακτικοί Στόχοι και Διδακτικές Ενέργειες σε. 19 Κεφάαιο 5ο Συμπεράσματα - Περιορισμοί Έρευνας Προτάσεις για Μελλοντική Παρέμβαση σε. 22 Βιβιογραφία σε. 23 Παναγιώτα Μπαμπάλη 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας από τους πιο βασικούς λογούς ύπαρξης του σχολείου είναι η εκπαιδευτική κατάρτιση των παιδιών. Τα παιδιά απ ανέκαθεν αντιμετώπιζαν διαφορά προβλήματα μέσα στη σχολική πραγματικότητα, τα οποία και καλούνταν να αντιμετωπίσουν. Παλαιότερα η αντιμετώπιση αυτή των προβλημάτων δεν έβρισκε πάντοτε τους εκπαιδευτικούς αρωγούς. Μπορεί τα προβλήματα που να αντιμετώπιζαν οι μαθητές να ήταν από πολύ απλά ως όμως και πολύ σύνθετα. Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα που ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια απασχολεί όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά και άλλους παράγοντες που βρίσκονται κοντά στη σχολική ζωή είναι η αντιμετώπιση των παιδιών με μαθησιακά προβλήματα ή μαθησιακές δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές δρουν ως ανασταλτικός παράγοντας στην εκπαιδευτική πρόοδο του εκάστοτε μαθητή και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε ακραίες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι δυο βασικοί τομείς που παρουσιάζονται αυτές οι δυσκολίες είναι ο προφορικός και ο γραπτός λόγος. Ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζεται σε καθένα από τους δύο τομείς γίνεται και η ανάλογη κατηγοριοποίηση. Έτσι γίνεται λόγος για «δυσλαλία», «τραυλισμό», «δυσαρθρία», «δυσλεξία», «δυσορθογραφία» κ.τ.λ. Οι κατηγοριοποιήσεις αυτές δεν έχουν ως στόχο την περιθωριοποίηση των μαθητών ή των ατόμων που τις παρουσιάζουν άλλα είναι ένας τρόπος για την καλύτερη αντιμετώπιση τους από τους ειδικούς. Έρευνες αναφέρουν ότ το 20-30% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού παρουσιάζε μαθησιακά προβλήματα. Ένα μεγάλο μάλιστα ποσοστό παρουσιάζε προβλήματα στο γραπτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή), ενώ μαθητές χωρίς μαθησιακά προβλήματα παρουσιάζεται να αντιμετωπίζουν Παναγιώτα Μπαμπάλη 3

4 προβλήματα στο γραπτό λόγο και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγή (Σπαντιδάκης, 2001). Η σύνταξη της παρούσας εργασίας οφείλεται αφενός μεν στις υπάρχουσες συνθήκες μέσα στη σχολική τάξη κα σε όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν το συγκεκριμένο ζήτημα, αφετέρου δε στο υλικό και τα ερεθίσματα που προκάλεσε η παρακολούθηση του προγράμματος «Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Γενικής Εκπαίδευσης για Μαθητές με Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας». Ο γραπτός λόγος ήταν το βασικό πεδίο έρευνας και ενασχόλησης και πιο συγκεκριμένα η αντιμετώπιση διαφόρων δυσκολιών με ποικίλες μεθόδους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χώρο εργασίας της εν λόγω εκπαιδευτικού με μαθητή δημοτικού που είχε στη τάξη της το σχολικό έτος Η έρευνα έγινε στη περιοχή του Περάματος κα αποτελεί μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης. Ένας από τους πιο βασικούς περιορισμούς αυτής της εργασίας ήταν η ειδικότητα της μετεχούσης εκπαιδευτικού. Όντας καθηγήτρια Αγγλικών στην τάξη του μαθητή μελέτη περίπτωσης δεν ήταν δυνατή η πλήρης και καθημερινή επαφή μαζί του. Επίσης οι περιορισμένες ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στην συγκεκριμένη τάξη του δημοτικού έκανε ακόμη δυσκολότερο το έργο της έρευνας, παρατήρησης και γενικότερης λήψης πληροφοριών. Τέλος, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων και γενίκευση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα οι στόχο της έρευνας ήταν: 1. Παρουσίαση μεμονωμένων δυσκολιών στο γραπτό λόγο. 2. Τρόπο αντιμετώπισης τους. 3. Προτάσεις για περαιτέρω παρέμβαση και αντιμετώπιση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Η εργασία είναι χωρισμένη σε κεφάλαια που περιλαμβάνουν το θεωρητικό υπόβαθρο, το αναλυτικό ιστορικό του μαθητή, την αναλυτική Παναγιώτα Μπαμπάλη 4

5 περιγραφή των παρεμβάσεων που χρησιμοποιήθηκαν, τα συμπεράσματα καθώς και τη μελλοντική παρέμβαση για άλλους εκπαιδευτικούς. Παναγιώτα Μπαμπάλη 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Προφορικός λόγος Μια από τις πιο δύσκολες και πολύπλοκες διαδικασίες που διενεργεί ο άνθρωπος είναι η εκφορά του προφορικού λόγου. Η διαδικασία αυτή είναι μια από τις πιο βασικές καθώς καθορίζει την πορεία του ανθρώπου ήδη από τη στιγμή της γέννησης του και τον συνοδεύει μέχρι το τέλος της ζωής του. Η όλη διαδικασία και εξέλιξη του λόγου περνάει από συγκεκριμένα στάδια που είναι κοινά για όλους τους ανθρώπους. Κάποιες μικρές φυσικά διαφορές υπάρχουν ανάλογα με τη μητρική γλώσσα του καθενός. Ο προφορικός λόγος δεν θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της έρευνας, καθώς ο μαθητής της μελέτης περίπτωσης δεν παρουσιάζε κάποιο πρόβλημα στην άρθρωση του προφορικού λόγου αλλά επίσης δεν ήταν δυνατή η συλλογή τέτοιων πληροφοριών από το οικείο προς το μαθητή περιβάλλον. Γραπτός λόγος Μια ακόμη πιο δύσκολη και απαιτητική λειτουργία που πρέπει να διατελέσε άνθρωπος είναι ο γραπτός λόγος και αυτό γιατί δεν χρειάζετα μόνο να σκεφτεί και να συντάξει τις σκέψεις αυτές αλλά και να τις πραγματώσε μέσα από τις σωστές μορφές πάνω στο χαρτί. Προκειμένου όμως ο μαθητής να φτάσει στο σημείο του να παράγει γραπτό λόγο, δηλαδή δομημένο κείμενο με νόημα, θα πρέπε να συνδυάζει αρμονικά δύο ρόλους: του συγγραφέα-δημιουργού και του γραμματέα-γραφέα (Σπαντιδάκης 2004). Για να μπορέσουν αυτοί ο δύο ρόλοι να συνυπάρξουν αρμονικά και να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, μια σειρά από πολύπλοκες λειτουργίες και ικανότητες θα πρέπει να έχε ενεργοποιηθεί. Ο Παναγιώτα Μπαμπάλη 6

7 συγγραφέας-δημιουργός θα πρέπει να είναι σε θέση να γεννήσει ιδέες, να τις οργανώσει, να αποφασίσει σε ποιο κοινό θα απευθυνθεί, να βρει το στόχο για τον οποίο γράφε και τέλος να προβεί στις κατάλληλες βελτίωσες και διορθώσεις με σκοπό την επίτευξη του στόχου που έχει θέσε (Σπαντιδάκης, 2004). Από την άλλη μεριά ο ρόλος του γραμματέα-γραφέα είναι εξίσου σημαντικός και περίπλοκος. Ο μαθητής γραμματέας-γραφέας θα πρέπε να είναι σε θέση να καταγράψει τις ιδέες του συγγραφέα-δημιουργού μετατρέποντας τες σε σύμβολα, γραφήματα, αποτυπώνοντας τες στο χαρτί όσον το δυνατόν με πιο πιστό νόημα. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο θα πρέπε να χρησιμοποιήσει όλες εκείνες τις διαθέσιμες δεξιότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πετύχει το μέγιστο τον ικανοτήτων του καταναλώνοντας ελάχιστη γνωστική ικανότητα (λεπτή κινητικότητα, σχεδιασμός γραμμάτων, τήρηση αποστάσεων, γραμματικών και συντακτικών κανόνων και κανόνων δομής κειμένου) (Σπαντιδάκης, 2004). Καθώς η γραφή με το χέρι είναι μια σύνθετη δραστηριότητα απαιτεί κα τον ανάλογο συνδυασμό γνωστικών, κιναισθητικών, οπτικών και αντιληπτικοκινητικών δεξιοτήτων. Πιο αναλυτικά, κατά τους Graves (1994) και Richards (1998), η γραφή με το χέρι είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί: 4- Οπτική, ακουστική και οπτικοκινητική αντίληψη, Ψ- Λεπτό οπτικοκινητικό συντονισμό, 4- Προσανατολισμό, +- Ανάκληση στη μνήμη τόσο της φόρμας των γραμμάτων όσο και των απαραίτητων κινήσεων, 4- Φωνολογική και μορφηματική επίγνωση, Παναγιώτα Μπαμπάλη 7

8 Κατάλληλο κράτημα του μολυβιού, Κατάλληλη θέση του σώματος και του τετραδίου, Αυτοαξιολόγηση. Βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην εκτέλεση αυτών των δεξιοτήτων είναι η ταχύτητα και η άνεση. Κατά τον Graham, 1992, για να γράφει ευανάγνωστα ο μαθητής γραμματέας-γραφέας θα πρέπει να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα γράμματα, να υπολογίζει τα διαστήματα, να ανακαλεί και να αναπαράγει τη μορφή των γραμμάτων με ορθότητα, ταχύτητα και άνεση. Φυσικά, υπάρχουν και κριτήρια για την ευανάγνωστη γραφή όπως ο σχεδιασμός, η κλίση και το μέγεθος των γραμμάτων, το διάστημα μεταξύ τους, η αναλογία πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, η ευθυγράμμιση, η ομοιομορφία, η ποιότητα, η σταθερότητα και γενικότερα η συνολική εικόνα του κειμένου (Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun, 1984, Mercer & Mercer, 1998, στο Σπαντιδάκης, 2004). Η ομάδα των μαθητών που παρουσιάζει προβλήματα στη παραγωγή γραπτού περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία με τον όρο δυσγραφία. Κατά τους Castles & Coltheart, (1996) (στο Σπαντιδάκης, 2004) οι δύσγραφοι μαθητές δυσκολεύονται στην αυτόματη ανάκληση και εκτέλεση των διαδοχικών μυοκινητικών κινήσεων που είναι αναγκαίες για τη γραφή των γραμμάτων και των αριθμών. Ο Deuel (1995) (στο Σπαντιδάκης, 2004) χωρίζει τη δυσγραφία σε ειδική δυσγραφία (specific dysgrapghia) και μη ειδική δυσγραφία (non-specific dysgrapghia). Η ειδική δυσγραφία, που μας απασχόλησε και με το μαθητή της μελέτης περίπτωσης, είναι αποτέλεσμα προβλημάτων ορθογραφίας, λεπτής κινητικότητας, καθώς και γλωσσικών δυσκολιών. Τα προβλήματα της δυσγραφίας προέρχονται από Παναγιώτα Μπαμπάλη 8

9 προβληματική λεπτή κινητικότητα και μπορεί να σχετίζονται με ανατομικά προβλήματα, προβλήματα αδρής κινητικότητας, κα προβλήματα οπτικοχωρικής αντίληψης. Ο Levine (1994a) (στο Σπαντιδάκης, 2004) χωρίζε τη δυσγραφία σε τρεις υπό-ομάδες. Στην πρώτη υπο-ομάδα είναι οι μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα στην κιναισθητική μνήμη. Αν και κατέχουν τις απαραίτητες κινήσεις για τον σχεδιασμό της μορφής, δεν μπορούν να τις ανακαλέσουν από τη μνήμη τους. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τους μεγαλύτερους μυς του καρπού και του πήχη κατά τον σχεδιασμό των γραμμάτων ανήκουν στη δεύτερη υπό-ομάδα. Οι μαθητές αυτοί ασκούν πιο εύκολα πίεση πάνω στους μεγάλους παρά σε αυτούς των δακτύλων. Ως αποτέλεσμα, αυτοί ο μαθητές γράφουν πάρα πολύ αργά αν και η γραφή τους είναι ευανάγνωστη. Στη τρίτη υπό-ομάδα ανήκουν οι μαθητές με προβλήματα κινητικής ανατροφοδότησης. Αυτά δημιουργούνται γιατί οι μαθητές αν και παρακολουθούν οπτικά στο χώρο τη θέση του μολυβιού δεν είναι σε θέση ο εγκέφαλος να προσδιορίσει τις θέσεις των δακτύλων. Έτσι κρατούν το μολύβ με αδέξιο τρόπο, εμποδίζοντας το χέρι να κάνε αποτελεσματικά τις απαραίτητες κινήσεις. Σύμφωνα με τους Kurtz (1994) και Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun (1984) (στο Σπαντιδάκης,2004) υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μαθητές με προβλήματα γραφής: > Αδέξιο ή προβληματικό κράτημα του μολυβιού, > Προβληματική θέση του καρπού, του σώματος και της θέσης του τετραδίου. > Πολλά σβησίματα και διορθώσεις. Παναγιώτα Μπαμπάλη 9

10 > Δυσανάγνωστο κείμενο (παρόλο που παράγοντες όπως ο χρόνος και η προσοχή έχουν τηρηθεί.) > Ανάμειξη κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων μέσα στις λέξεις. > Ανάμειξη της κάθετης, της πλάγιας και συνεχούς γραφής. > Ασυνέπειες στο μέγεθος και στο σχήμα. > Υπέρβαση των περιθωρίων των γραμμών. > Πολύ αργός ή πολύ γρήγορος ρυθμός γραφής ή αντιγραφής > Μη ολοκληρωμένες λέξεις και γράμματα ή παραλείψεις γραμμάτων και λέξεων. > Ακατάλληλο διάστημα μεταξύ γραμμάτων και λέξεων > Ψιθύρισμα των λέξεων κατά τη διάρκεια της γραφής τους. > Απουσία των φάσεων σχεδιασμού και βελτίωσης κατά τη γραφή. Όπως, λοιπόν, μπορεί να γίνε αντιληπτό, ο προφορικός και ο γραπτός λόγος συνδέοντα άρρηκτα και για να μπορέσει η μία μορφή λόγου να πραγματωθεί μέσα από την άλλη χρειάζεται να είναι και οι δύο αναπτυγμένες ισάξια. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η ύπαρξη μια επιστήμης που θα δίνει τη δυνατότητα και τα κατάλληλα εργαλεία, τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων από τους εκπαιδευτικούς. Η παιδαγωγική (αγωγή) του λόγου και της ομιλίας είναι πράγματι μια επιστήμη που συνδέει άριστα τη θεωρία και την πράξη. Είναι αυτή η επιστήμη που ως σκοπό έχει τη διδασκαλία, την αγωγή και την άσκηση του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από τη παιδαγωγική διαδικασία (Δράκος, 1999). Παναγιώτα Μπαμπάλη 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ιστορικό Μελέτης Περίπτωσης Α. Ατομικό - Οικογενειακό Ιστορικό Ο Ε. είναι 10 χρονών. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Πέραμα μαζί με τους γονείς του. Ο Ε. είναι μοναχοπαίδι. Το επάγγελμα του πατέρα είναι απροσδιόριστο ενώ η μητέρα ασχολείται με τα οικιακά. Η μητέρα του Ε. είναι αλλοδαπή αν και μένει χρόνια την Ελλάδα. Ο Ε. από την αρχή της σχολικής του σταδιοδρομίας εγγράφηκε στο ιδιωτικό δημοτικό όπου φοιτάει και σήμερα. Εάν και η φοίτηση του Ε. είναι συνεχής στο ιδιωτικό σχολείο παρόλα αυτά η παρουσία της μητέρας είναι ελάχιστη έως και ανύπαρκτη. Η εμφάνιση της γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μια ή δύο φορές το χρόνο. Η μητέρα του Ε. δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τις δασκάλες του. Παρουσιάζεται ως κοινή γραμμή της μητέρας του Ε. να μην έρχεται σε συνελεύσεις γονέων, στις ενημερωτικές συναντήσεις με τις εκάστοτε δασκάλες και στη τρίμηνη εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιείται στο σχολείο κάθε τρίμηνο για την επίδοση των βαθμών. Αντίθετα, ειδοποιεί μέσω γραπτών σημειωμάτων την εκάστοτε δασκάλα όπως παραδώσει τους βαθμούς στον Ε. Όπως γίνεται αντιληπτό η οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το οικογενειακό περιβάλλον του Ε. είναι αδύνατη έως κα ανύπαρκτη. Ακόμα και ο ίδιος ο Ε. αποφεύγε να αναφερθεί στο οικογενειακό του περιβάλλον. Παναγιώτα Μπαμπάλη 11

12 Ι. Η σχέση του Ε. με την προηγούμενη Δασκάλα. Ο Ε. είχε αρκετά καλές σχέσεις με τη δασκάλα της τρίτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της δασκάλας, ο Ε. δεν δημιουργούμε ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στη τάξη και δεν υπήρχε ιδιαίτερη επικοινωνία με τη μητέρα του Ε. Η μόνη επικοινωνία που υπήρξε κατά τη διάρκεια της περσυνής χρονιάς ήταν μέσω του τετραδίου επικοινωνίας και μια τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με τη διευθέτηση κάποιου χρηματικού ποσού για την αγορά της στολής για την γιορτή της λήξης του σχολικού έτους που διοργανώνει κάθε χρόνο το σχολείο. Π. Η σχέση του Ε. με το σημερινό Δάσκαλο. Ο Ε. έχει αρκετά καλές σχέσεις και με το δάσκαλο της τετάρτης. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δασκάλου, ο Ε. είναι ένα σχετικά ήσυχο και υπάκουο παιδί που δεν δημιουργεί φασαρία μέσα στη τάξη. Για μια ακόμη φορά δεν υπάρχε συνεχής επικοινωνία με τη μητέρα. III. Η σχέση του Ε. με τη Καθηγήτρια των Αγγλικών. Ο Ε. δεν έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη καθηγήτρια των Αγγλικών. Αν και τη γνωρίζει 2 χρόνια τώρα, δεν φαίνεται να έχει δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο δεσμό μαζί της. Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι το μάθημα των Αγγλικών γίνεται μόνο 2 ώρες την εβδομάδα. Όπως εξηγεί και η καθηγήτρια των Αγγλικών ο Ε. είναι λίγο πιο ζωηρός σε σχέση με τη περσυνή σχολική χρονιά και αρκετά πιο φλύαρος με τους συμμαθητές του. Η μητέρα του Ε. δεν έχε ποτέ αυτά τα δύο χρόνια απευθυνθεί στη καθηγήτρια Αγγλικών για να ρωτήσει για τη πρόοδο του Ε. άρα είναι ανύπαρκτες οι σχέσεις μεταξύ της εκπαιδευτικού και της μητέρας του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 12

13 Β. Σχολικό Ιστορικό I.Μαθησιακό επίπεδο Ο Ε. είναι ένας μέτριος μαθητής με αρκετά γνωσιακά κενά τόσο στο μάθημα της γλώσσας όσο και στα μαθηματικά αλλά και στα δευτερεύοντα μαθήματα. Παρουσιάζει βραδεία ανάγνωση και μια δυσπραγία την μαθηματική γνώση όπως επίσης και τη γραφή. Τα γράμματα του είναι πολύ ακατάστατα όπου μερικές φορές ούτε ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τι έχει γράψε ένα τον ρωτήσεις. Είναι όμως από τους πιο γρήγορους μέσα στη τάξη στη αντιγραφή από τον πίνακα. Του αρέσει στην κυριολεξία να μασάε το ξύλινο μολύβ με το οποίο γράφει. Σύμφωνα με τη δασκάλα της τρίτης, το δάσκαλο της τετάρτης και την καθηγήτρια των Αγγλικών αρκετές φορές ξεχνιέτα μέσα στο μάθημα και το μασάει σαν να ήταν τσίχλα. Το ενδιαφέρον του για το δευτερεύοντα μαθήματα είναι ελάχιστο, εκτός και εάν το μάθημα είναι ιδιαίτερα παραστατικό, με στοιχεία περιπέτειας. Παρουσιάζει κενά στους γραμματικούς, ορθογραφικούς κα συντακτικούς κανόνες, παρ όλες τις προσπάθειες του Δασκάλου της τάξης. Παρόλα αυτά είναι συνεπής ως προς τα βιβλία και τετράδια που πρέπει να φέρει καθημερινά. Στο μάθημα των Αγγλικών συμμετέχει και του αρέσει να σχολιάζε το λόγια των χαρακτήρων του κειμένου του μαθήματος. Μάλιστα αρκετές φορές διακόπτει τον ειρμό της τάξης μόνο και μόνο για να πει το σχόλιο του. Η επίδοση του στα επαναληπτικά διαγωνίσματα κρίνεται μέτρια από το δάσκαλο και αν και πηγαίνει φροντιστήριο αγγλικών δεν έχει γράψει πότε σωστή ορθογραφία στο μάθημα των Αγγλικών καθώς και σε τεστ. Παναγιώτα Μπαμπάλη 13

14 Αυτό που αξίζε να σημειωθεί είναι ο γεγονός ότι ο Ε. φέτος έλλειψε αρκετά και έκανε αρκετές απουσίες. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου έλλειψε από το σχολείο σχεδόν ένα μήνα. Κατά τα λεγόμενα του Ε. είχε πάει με τη μητέρα του στην Φιλανδία να δουν τον παππού του. II.Ατομικό - Κοινωνικό επίπεδο. Ο Ε. είναι ένα αγαπητό παιδί και ιδιαίτερα πρόσχαρο. Έχει καλές σχέσεις με τους συμμαθητές του και παίζουν ακούραστα όλο μαζί μπάλα στο διάλλειμα. Αν και λόγω της μικροσκοπικής του κατασκευής, ο Ε. συχνά πέφτε «θύμα» ενός σκληρού και ιδιαιτέρως βίαιου συμμαθητή του και προβαίνει σε διαμαρτυρίες στο δάσκαλο του. Οι σχέσεις του Ε. με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι καλές, αν και φαίνεται να φοβάται αρκετά τη διευθύντρια του σχολείου και αυτό γιατί είναι η μόνη που τόσο πολύ έντονα τον κατακρίνει ακόμα και μπροστά στους συμμαθητές του για τον γραφικό του χαρακτήρα. Αιτιολόγηση της Συγγραφής του Ιστορικού Όλες ο παραπάνω πληροφορίες από το οικογενειακό και σχολικό ιστορικό του Ε. παρατέθηκαν για να μπορέσει η ερευνήτρια να αποκλίσε με κάποια ενδεχόμενη βεβαιότητα ότ ο μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζε ο Ε. στον γραπτό λόγο δεν οφείλονται σε ενδογενείςπαθολογικούς παράγοντες αλλά μάλλον σε περιβαλλοντικούς. Φυσικά μια τέτοια διατύπωση καθιστά το έργο της παρέμβασης ευκολότερο αν και δεν αποκλείονται εντελώς οι παθολογικοί παράγοντες καθώς δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη και πιο λεπτομερής συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον Ε. από τη μητέρα του. Παναγιώτα Μπαμπάλη 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Περιγραφική Αξιολόγηση Μαθητή Α. Συγγραφικό Προφίλ Μαθητή Η κατάρτιση του συγγραφικού προφίλ του Ε. δυστυχώς δεν ήταν εφικτή. Το γεγονός ότι όλη η διαδικασία παρατήρησης και παρέμβασης έγιναν κατά τη διάρκεια των ωρών διδασκαλίας των Αγγλικών με τη συμμετοχή της καθηγήτριας των Αγγλικών παρουσιάζεται ως εμπόδιο στη καταγραφή του συγγραφικού προφίλ του Ε. Όπως και η ίδια η καθηγήτρια των Αγγλικών εξηγεί το επίπεδο της τάξης δεν επιτρέπει τη συγγραφή εκθέσεων, δηλαδή σκέφτομαι και γράφω όπως στο μάθημα της Γλώσσας στα ελληνικά, παρά μόνο τη δημιουργία προτάσεων και την αντιγραφή μικρών παραγράφων από τον πίνακα. Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς θα γίνει αναφορά μόνο στο γραμματειακό προφίλ του Ε. Β. Γραμματειακό Προφίλ Μαθητή Για την κατάρτιση του γραμματειακού προφίλ του Ε. και την εξακρίβωση περί προβλήματος στο ρόλο του γραμματέα-γραφέα, έξ δείγματα γραφής του Ε. συλλέχθηκαν από μια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα τρία πρώτα δείγματα είναι ελληνικής γραφής (ταχύτερης, μέτριας και καλλίγραφης), ενώ τα τρία επόμενα δείγματα είναι αγγλικής γραφής (ταχύτερης, μέτριας και καλλίγραφης). Όπως είναι δυνατόν να παρατηρηθεί, ο Ε. παρουσιάζει κάποιο είδος δυσγραφίας (σύμφωνα με το Σπαντιδάκη, 2004) καθώς πληρεί τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που προσδίδουν οι Kurtz (1994) και Barbe, Wasylyk, Hackeney, & Braun (1984) (στο Σπαντιδάκη ς, 2004). Στην επόμενη σελίδα παρατίθενται τα δείγματα και φωτογραφία του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 15

16 Δείγματα ελληνικής γραφής. Παναγιώτα Μπαμπάλη 16

17 Δείγιιατα Αγγλικής γραφής Τρόπος λαβής του μολυβιού από τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Παναγιώτα Μπαμπάλη 17

18 Ύστερα από την παρατήρηση όλων των παραπάνω και έχοντας υπόψη ότ οι διδακτικοί στόχο θα πρέπε να είναι ρεαλιστικοί και μετρήσιμοι (Σαλβαράς, 1996 & Ματσαγγούρας, 1997 στο Σπαντιδάκης, 2004), και να ικανοποιούν τις ατομικές, κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες του μαθητή, τέθηκαν οι παρακάτω διδακτικοί στόχοι: 0 Να πιάνει το μολύβι με την κατάλληλη «σωστή» λαβή, 0 Να διατηρεί τη σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της γραφής, 0Να σχεδιάζει τα γράμματα της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτας με τη σωστή φορά, 0Να διατηρεί στη μνήμη του το σωστό σχηματισμό των γραμμάτων, 0 Να μπορεί να γράφε με ταχύτητα και ευανάγνωστα. Φυσικά για τη σωστή επίτευξη των διδακτικών στόχων που τέθηκαν θα πρέπει να υπάρξει και η αντίστοιχη σύνταξη Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ). Σύμφωνα με τον Σπαντιδάκη (2004), το ΕΕΠ είναι μοναδικό για κάθε μαθητή γιατί μοναδικές είναι και οι μαθησιακές και συγγραφικές του ανάγκες. Το ΕΕΠ περιλαμβάνει το σύνολο των σκοπών και των διδακτικών στόχων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα επιτευχθούν. Ως διαδικασία το ΕΕΠ απαιτεί την ουσιαστική συνεργασία των μελών της ομάδας που το δημιουργεί, την έγκυρη διάγνωση, τη σαφή κα ακριβή περιγραφή του προβλήματος, τη διατύπωση ρεαλιστικών, παρατηρήσιμων και μετρήσιμων διδακτικών στόχων, επιλογή του καταλληλότερου τόπου και των αποτελεσματικότερων υποστηρικτικών μέσων, καθώς και την αρχική αξιολόγηση του μαθητή (Graham, Harris, MacArthur, & Schwartz, 1991, Reed, 1997, στο Σπαντιδάκης, 2004). Παναγιώτα Μπαμπάλη 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Διδακτικοί στόγοι και Διδακτικές ενέργειες Κατά τους Bereiter & Scardamalia (1987) (στο Σπαντιδάκης 2004) η γραφή ως δραστηριότητα μοιάζει με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, και για να την πραγματοποιήσουμε επιστρατεύουμε γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές από διαφορετικά γνωστικά επίπεδα. Έτσι θα πρέπει να γίνεται και από τον μαθητή γραμματέαγραφέα όσο το δυνατόν πιο εύκολα, δαπανώντας ελάχιστο δυναμικό από τις δεξιότητες του. Ένας από του πρώτους διδακτικούς στόχους για τη βελτίωση της κατάστασης του Ε. είναι: 0Να πιάνε το μολύβ με την κατάλληλη «σωστή» λαβή, Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο διδακτικός στόχος, θα πρέπει θα θέσουμε ορισμένες διδακτικές δραστηριότητες. Ι. Ανάπτυξη των προδεξιοτήτων οπτικοκινητικού συντονισμού. Για την επίτευξη αυτό του υποστόχου που σκοπό έχε την ενδυνάμωση των μυών των δακτύλων, ο Ε. θα πρέπει να κόψει με το ψαλίδι διάφορα κομματάκια από γράμματα και να τα κολλήσει έπειτα μεταξύ τους φτιάχνοντας έτσι ένα πιο μεγάλο γράμμα. Π. Εκμάθηση σωστής λαβής του μολυβιού. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο Ε. θα πρέπε να μάθε να συμβουλεύεται την κάρτα υπενθύμισης της ορθής λαβής και την συνεχή εξάσκηση πάνω σε διαφορετικών υφών επιφάνειες, που θα του προσφέρουν πολυαισθητηριακή αντίληψη της λαβής. Παναγιώτα Μπαμπάλη 19

20 0 Να διατηρεί τη σωστή θέση του σώματος κατά τη διάρκεια της γραφής, Στον διδακτικό αυτό στόχο δίνεται στον Ε. κάρτα υπενθύμισης της ορθής στάσης του σώματος και την εξάσκηση της χρησιμοποιώντας διαφορετικά αντικείμενα για στήριξη. Επίσης για των επίτευξη αυτού το στόχου είναι απαραίτητη και η επίδειξη της σωστής στάσης από τον εκπαιδευτικό που έχε να λάβει την εκπλήρωση του ΕΕΠ. 0Να σχεδιάζει τα γράμματα της ελληνικής και αγγλικής αλφαβήτας με τη σωστή φορά, Ι. Χρήση δακτυλομπογιών σε λευκό πίνακα από χαρτί. Ο Ε. ζωγραφίζει ένα ένα τα γράμματα χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα του καθώς και πολύχρωμες μπογιές πάντα με την αρχική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού και πάντα μετά από παρότρυνση για τη χρήση της σωστής φοράς. Π.Χρήση μαρκαδόρων για την συνέχιση της εγγραφής ένα ένα τα γράμματα. Ο Ε. ενώνει τις τελείες προς τη σωστή κατεύθυνση για τη εκμάθηση της σωστής φοράς των γραμμάτων καθώς και της σωστής λαβής στο κράτημα του μαρκαδόρου. Πολυαισθητηριακή δραστηριότητα γιατί περιλαμβάνει χρώματα (οπτικό ερέθισμα), αφή (κινητικό ερέθισμα). 0Να διατηρεί στη μνήμη του το σωστό σχηματισμό των γραμμάτων, Ο Ε. σχηματίζε στον αέρα ή την πλάτη ενός άλλου παιδιού το γράμμα που του υπέδειξε φωνητικά ο εκπαιδευτικός. Παναγιώτα Μπαμπάλη 20

21 0Να μπορεί να γράφει με ταχύτητα και ευανάγνωστα. Ι. Ρυθμική γραφή Ο Ε. θα γράφει μια πρόταση με βάση το ρυθμό της μουσικής. Ο Ε. με αυτόν τον τρόπο θα κάνει εξάσκηση στον ακουστικό-κινητικό συντονισμό. Η ταχύτητα της γραφής θα εξαρτάται από το ρυθμό της μουσικής. Όσο πιο γρήγορη η μουσική τόσο πιο γρήγορη η γραφή. Όσο πιο αργά η μουσική τόσο πιο αργά η γραφή. Με αυτόν τον τρόπο ο Ε. θα αποκτήσε εσωτερικό ρυθμό (Δράκος, 2002). Με τη συνεχή επανάληψη των διδακτικών δραστηριοτήτων θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχο που έχουν τεθεί. Παναγιώτα Μπαμπάλη 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Α. Συιιπεράσίΐατα-Περιορισίΐοί Έρευνας Το συμπέρασμα της έρευνας - μελέτης περίπτωσης θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσε και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό καθώς ο πολύ περιορισμένος χρόνος που είχε στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός για την ολοκλήρωση του ΕΕΠ δεν επέτρεψε την αξιολόγηση των παρεμβάσεων που τέθηκαν σε εφαρμογή. Το γεγονός πάντως ότι ο Ε. αντέδρασε θετικά και με ιδιαίτερο κέφι στην πραγματοποίηση των διδακτικών ενεργειών, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα είδος πρωτογενούς συμπεράσματος. Ένας άλλος βασικός περιορισμός ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η παρέμβαση. Η σχολική τάξη δεν ήταν και ο καταλληλότερος χώρος καθώς δεν εξασφάλιζε την ήρεμη διεξαγωγή της παρέμβασης. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, υπήρχαν και άλλα παιδία μέσα στη τάξη που επιζητούσαν τη βοήθεια της καθηγήτριας Αγγλικών ενώ η προσοχή της ήταν στραμμένη στο ΕΕΠ του Ε. Β. Προτάσεις για Μελλοντική Παρέιιβαση Για μια σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα των αποτελεσμάτων της παρέμβασης, προτείνεται η συνέχιση του προγράμματος παρέμβασης, καθώς και η επέκταση του στο τομέα του Συγγραφικού Προφίλ του Ε. για την εξεύρεση και κει τυχόν δυσκολιών που ίσως να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το Γραμματειακό Προφίλ του Ε. Παναγιώτα Μπαμπάλη 22

23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Δράκος, Γ Ζητούμενα Ζητήματα: Παιδαγωγική διαδικασία και δράση, Αγωγή-ειδική, Αγωγή λγου και ομιλίας, Ψυχολογία γλώσσας. Αθήνα: Ατραπός - «Περιβολάκι». Δράκος, Γ Ειδική Παιδαγωγική των Προβλημάτων Λγου και Ομιλίας. Αθήνα: Ατραπός - «Περιβολάκι». Δράκος, Γ Σύγχρονα Θέματα Ειδικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός Σπαντιδάκης, Ι Προβλήματα Παραγωγής Γραπτού Λγου Παιδιών Σχολικής Ηλικίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΑΛΙΚΤΥΟ agogi.html Παναγιώτα Μπαμπάλη 23

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός

Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός Προβλήματα γραπτού λόγου Σπανττδάκης Γιάννης Επικ. Καθηγητής ΠΤΑΕ Πανεπιστημίου Κρήτης email: ispantid@edc.uoc.gr Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου είναι δύσκολες, πολυσύνθετες, πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου και Εκπαίδευση από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς»

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης, Λέκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤO ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα