Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006"

Transcript

1 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ

2 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι η παρακάτω: 1. Πρόδρομα βήματα Α. Καθορισμός του σκοπού της έρευνας Β. Διατύπωση του θέματος 2. Σχεδιασμός της έρευνας Α. Καθορισμός των αντικειμένων της έρευνας Β. Σχεδιασμός των μεθόδων Ι.Ο πληθυσμόςτηςμελέτης α. Ορισμός και επιλογή β. Δειγματοληψία γ. Μέγεθος δείγματος ΙΙ. Μεταβλητές α. Επιλογή των μεταβλητών β. Ορισμός των μεταβλητών γ. κλίμακες μετρήσεων ΙΙΙ. Μέθοδοι συλλογής δεδομένων ΙV.Μέθοδοι καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων 3. Προετοιμασία της συλλογής των δεδομένων 4. Συλλογή των δεδομένων 5. Επεξεργασία των δεδομένων 6. Ερμηνεία των δεδομένων 7. Συγγραφή αναφοράς Α) Σαφής δήλωση του σκοπού της μελέτης Παράδειγμα μιας αόριστης δήλωσης σκοπού: «ερευνούμε τις διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων» Πως ορίστηκε ο ηλικιωμένος? Από ποιο πληθυσμό ηλικιωμένων? Άτομα σε ιδρύματα? όλης της Ελλάδας? Για πιο λόγο γίνεται η έρευνα? Π.χ για να εξεταστούν τα επίπεδα υποθρεψίας Β) Καθορισμός των απαιτούμενων μετρήσεων Η επιλογή των διαιτολογικών μετρήσεων πρέπει να είναι κατάλληλη για τους τιθέμενους αντικειμενικούς στόχους της μελέτης. 2

3 Γ) Κάλυψη- Μέθοδος συλλογής δεδομένων Πρέπει να οριστεί ο πληθυσμός που θα μελετηθεί (π.χ. γεωγραφικά, δημογραφικά) Οι ερωτήσεις που προκύπτουν περιλαμβάνουν: Ποιος είναι ο πληθυσμός στόχος και ποιος ο πληθυσμός υπό μελέτη? Ποια θα είναι η δειγματοληπτική μονάδα? Ποιο δειγματοληπτικό πλαίσιο υπάρχει και τι δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπιστούν για την εφαρμογή του στο συγκεκριμένο δειγματοληπτικό σχέδιο? Τι είδους δειγματοληψία θα εφαρμοστεί? Τι μέγεθος δείγματος απαιτείται? Ποια μέθοδος συλλογής δεδομένων είναι κατάλληλη? Πως θα ελαχιστοποιηθούν οι μη-απαντούντες? 3

4 Είδη επιδημιολογικών μελετών ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 4

5 προοπτικές Αναδρομικές Πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα Attributable Risk (AR)-Αποδιδόμενος Κίνδυνος Relative Risk (RR)-Σχετικός Κίνδυνος Σε μια κλασσική Cohort μελέτη ο ερευνητής ορίζει 2 ή περισσότερες ομάδες ανθρώπων που είναι ελεύθεροι μιας νόσου και διαφέρουν στο βαθμό της έκθεσης τους σε μια πιθανή αιτία της νόσου και τις οποίες Θέτει υπό παρακολούθηση. (Κ. Rothman) 5

6 Είδη Η παρακολούθηση των ομάδων μπορεί να γίνει είτε προοπτικά είτε αναδρομικά οπότε έχουμε αντίστοιχα τις προοπτικές και τις αναδρομικές Cohort μελέτες. Προοπτικές Cohort (Prospective) -κλασσική Cohort Αναδρομικές Cohort (Retrospective, Historical) Τα άτομα ταυτοποιούνται από καταγεγραμμένες πληροφορίες και ο χρόνος κατά τον οποίο βρίσκονταν σε κίνδυνο τοποθετείται στο παρελθόν, πριν την έναρξη της μελέτης Αναδρομική Προοπτική -Είδη Προοπτική Αναδρομική Παρελθόν Παρόν Μέλλον Cohort Concurrent Cohort Follow up Follow up Προοπτική: Μια ομάδα ατόμων που είναι ελεύθεροι της υπό έρευνα νόσου στρατολογούνται. Η παρουσία ή η απουσία των ύποπτων (υποτιθέμενων) παραγόντων κινδύνου για τη νόσο καταγράφεται στην έναρξη της έρευνας και σε όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Όλαταμέληπαρακολουθούνταισυνεχώς(διαχρονικά) για την εμφάνιση αποδείξεων της νόσου. Αναδρομική: Αν ο πληθυσμός που συμμετέχει στην έρευνα ήταν εμφανώς ελεύθερος από τους δείκτες της νόσου στο παρελθόν, όπως μπορεί να προκύψει από υπάρχοντα ιατρικά ιστορικά ή από εργαστηριακές τράπεζες δειγμάτων, τότε μπορεί να επιλεγεί για τη μελέτη μόνο αν είναι διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την έκθεση στους ύποπτους παράγοντες κινδύνου για τη νόσο. 6

7 Αναδρομικές Cohort (Retrospective, Historical) Στις αναδρομικές μελέτες μπορεί να υπάρχουν κάποια επιπλέον προβλήματα: Να βρούμε τις ομάδες στο παρελθόν Να βεβαιωθούμε ότι οι μετρήσεις και άλλες πληροφορίες ήταν σωστές Κάποια γραπτά αρχεία μπορεί να μη βρίσκονται ή να είναι ελλιπή Έχουν όμως και κάποια πλεονεκτήματα: Αν γίνουν σωστά δίνουν την ίδια πληροφόρηση με τις προοπτικές μελέτες Είναι πολύ φθηνότερες Είναι πολύ πιο γρήγορες, αφού δεν χρειάζεται η μακροχρόνια παρακολούθηση Προοπτικές (Prospective) Design Προοπτική Cohort (Prospective) 7

8 Προοπτικές (Prospective) Άτομα Χωρίς τη Νόσο Εκτεθειμένοι t Μη Εκτεθειμένοι N + ή έκβαση N - N + ή έκβαση N - * Induction time (προοπτικές) Πλεονεκτήματα Ο μόνος τρόπος να μετρηθεί απευθείας η επίπτωση Η διαδικασία γένεσης της νόσου συμβαίνει ενώ εμείς την παρακολουθούμε και μπορούμε να την περιγράψουμε πλήρως, συμπεριλαμβανομένου και του ρυθμού επίπτωσης. Το μοντέλο της ακολουθεί την κλινική λογική (έκθεση στον κίνδυνο - εκδήλωση νόσου)- μπορούμε να αποδείξουμε τη χρονική σειρά Δεν υφίσταται το λάθος προκατάληψης (bias) να είναι γνωστή η έκβαση Είναι δυνατή η διερεύνηση της σχέσης του παράγοντα κινδύνου με περισσότερα από ένα νοσήματα- μπορούμε να μελετήσουμε πολλές αιτίες και πολλά αποτελέσματα ταυτόχρονα Μπορούμε να αποφύγουμε αρκετές μορφές λάθους π.χ. το λάθος μνήμης. Γενικά, μπορούμε να αποφύγουμε τις περισσότερες εν δυνάμει πηγές μεθοδολογικών bias που σχετίζονται με το case-control design Αποτελούν την πιο πειστική μη πειραματική προσέγγιση στην απόκτηση πληροφοριών για την αιτιολογική συσχέτιση. 8

9 ΕΚΘΕΣΗ Μειονεκτήματα Αναποτελεσματική σε σπάνια νοσήματα (πρέπει να παρακολουθούνται χιλιάδες άτομα) Οικονομικά πολύ δαπανηρή Τα αποτελέσματά της δεν είναι γνωστά για πολύ μεγάλο διάστημα (επαρκής χρόνος παρακολούθησης) ύσκολη η καταγραφή πολλών παραγόντων μαζί ιατήρηση της επαφής με όλα τα μέλη της μελέτης είναι πολλές φορές πολύ δύσκολη lost to follow-up: απαιτούν ειδική μέριμνα στο σχεδιασμό. Μεθοδολογία εκτίμησης δεικτών κινδύνου 2Χ2 πίνακας Νόσος Παρούσα (N + ) απούσα (N - ) Ι + a c b d Στην επιδημιολογία συνηθίζεται να αναφερόμαστε σε ένα δυνάμει αιτιολογικό παράγοντα ως Έκθεση Έτσι η Έκθεση μπορεί να αναφέρεται σε μία συμπεριφορά (π.χ. χρήση κοινής βελόνας), σε μια θεραπεία, σε ένα χαρακτηριστικό (π.χ. γενότυπος) ή σε μια έκθεση με τη συνηθισμένη έννοια (π.χ. διατροφικός παράγοντας). 9

10 ΕΚΘΕΣΗ Μεθοδολογία εκτίμησης δεικτών κινδύνου 2Χ2 πίνακας Ι + Νόσος (N + ) (N - ) a c b d Επίπτωση στους εκτεθέντες RR= Επίπτωση στους μη εκτεθέντες RR= a /(a+b) c / (c+d) AR= Επίπτωση (Ε + ) - Επίπτωση (Ε - ) AR= a a+b c c+d Σύγκριση κινδύνων Relative Risk Σχετικός Κίνδυνος Σχετικός κίνδυνος -Relative Risk Relative Risk=risk in exposed/risk in non exposed Ερώτηση: Πόσες φορές περισσότερο κινδυνεύουν να νοσήσουν οι εκτεθέντες σε σχέση με τους μη εκτεθέντες; Ορισμός: RR= I E+ I E- = Επίπτωση στους εκτεθέντες Επίπτωση στους μη εκτεθέντες 10

11 ΕΚΘΕΣΗ Risk Σύγκριση κινδύνων Attributable Risk Αποδιδόμενος κίνδυνος - Attributable Risk Attributable Risk= risk in exposed-risk in non exposed Ερώτηση: Ποια είναι η επίπτωση της νόσου που μπορεί να αποδοθεί στην έκθεση στον παράγοντα κινδύνου; Ορισμός: AR= I E+ I E- Risk Αλγόριθμος σύγκρισης μέτρων παραγόντων κινδύνου Ι + Νόσος (N + ) (N - ) a c b d 1. Αναπτύσσουμε τον τετράπτυχο πίνακα 2. Εξετάζουμε την σχεδίαση της μελέτης: Πρόκειται για μελέτη Cohort τότε μπορούμε να συγκρίνουμε απευθείας τον κίνδυνο με RR Πρόκειται για μελέτη cross-sectional (συγχρονική) ή ασθενών- μαρτύρων (case control) συγκρίνουμε έμμεσα τον κίνδυνο με υπολογισμό του Odds Ratio (OR) 11

12 Rate Ratio- Risk Ratio- Odds Ratio Rate ratio Risk Ratio Odds Ratio Ασκήσεις 3 Παρακολουθήθηκαν 100 έγκυες γυναίκες που εκτέθηκαν σε οργανωφοσφορικά φυτοφάρμακα. Από αυτές 30 απέβαλαν. 100 άλλεςέγκυεςγυναίκεςίδιαςηλικίαςπουδενεκτέθηκανστα φυτοφάρμακα παρακολουθήθηκαν και παρατηρήθηκαν 10 συνολικά αποβολές. Ζητείται: 1) Να αναπτυχθεί ο τετράπτυχος πίνακας ανάλυσης των περιπτώσεων 2) Να υπολογιστεί - ο αποδιδόμενος κίνδυνος (AR) - Οσχετικόςκίνδυνος(RR) 12

13 έκθεση Στα φυτοφάρμακα Ι + έκθεση Στα φυτοφάρμακα Ι + 3 Ασκήσεις Τα δεδομένα + Αποβολή a b c d a+b=100 c+d=100 Ν = a+b+c+d=200 3 Ασκήσεις Άρα υπολογίζουμε το b & το d + Αποβολή a b c d a+b=100 c+d=100 Ν = a+b+c+d=200 13

14 έκθεση Στα φυτοφάρμακα Ι + έκθεση Στα φυτοφάρμακα Ι + Ασκήσεις 3 Σχετικός Κίνδυνος -Relative risk + Αποβολή a b c d a+b=100 c+d=100 RR= a /(a+b) c /(c+d) RR= 30/100 10/100 RR=3 Ν = a+b+c+d=200 Πως ερμηνεύετε το αποτέλεσμα RR=3; Ασκήσεις 3 Αποδιδόμενος κίνδυνος (AR) + Αποβολή a b c d a+b=100 c+d=100 AR= I E+ I E- a c AR= a+b c+d AR= 30/100-10/100=0.20 Ν = a+b+c+d=200 14

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας Υπεύθυνος Σύνταξης Κων/νος Μπαταργιάς Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Μελέτη Περίπτωσης: Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων του ΑΤΕΙΘ Β. Μανώλα, Π. Τσαρούχας 2 Τμήμα Τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα