ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής προειδοποίησης ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτό απο όλους τους εμπλεκομένους το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσθέτει σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, καθώς και η διατύπωση προτάσεων σχετικών με τη βελτίωση της, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο όφελος για τη χώρα. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 2. Οι προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη, κατά τη σύνταξη των κατευθύνσεων, είναι οι παρακάτω: α. Το σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα ασάφεια, αβεβαιότητα και ραγδαίες εξελίξεις. β. Υφίσταται σαφής αναγκαιότητα υπάρξεως στρατηγικής προειδοποίησης στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. γ. Δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο η έλλειψη πληροφοριών αλλά και η διαχείριση, η λανθασμένη κατανόηση καθώς και άλλες δυσκολίες που άπτονται κυρίως γνωστικών και οργανωτικών θεμάτων. δ. Η στρατηγική προειδοποίηση συνίσταται από συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που αναφέρονται σε πραγματικές ή πιθανές καταστάσεις και συνθήκες οι οποίες σχετίζονται με εξωτερικές δραστηριότητες και αποσκοπούν στη γνώση του αντιπάλου. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 3. Η αξιολόγηση και ιεράρχηση των παραγόντων που συνεπιδρούν στη διαμόρφωση της στρατηγικής προειδοποίησης διαμορφώνεται όπως παρακάτω: α. Λήψη στρατηγικής κατέυθυνσης. β. Καθορισμός και ανάλυση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. γ. Επανεξέταση των ισχυουσών εκτιμήσεων. δ. Επανεξέταση των σχετικών σχεδίων σε σχέση με την ισχύουσα

2 κατάσταση. ΑΝΑΛΥΣΗ 4. Ορισμός της Προειδοποίησης. α. Η προειδοποίηση δεν αποτελεί κάτι που μία χώρα, οι υπεύθυνοι των υπηρεσιών πληροφοριών ή οι αναλυτές, είτε διαθέτουν είτε όχι. Δεν αποτελεί κάτι το απτό. Είναι κάτι το θεωρητικό, μία παρατήρηση ή απλά μία άποψη. β. Όπως κάθε ιδέα έτσι και η προειδοποίηση συνοδεύεται από ένα βαθμό κατανόησης και βεβαιότητας διαφορετικό για κάθε άνθρωπο και ο οποίος βασίζεται σε ένα σύνολο από παράγοντες, όπως η γνώση των γεγονότων που βρίσκονται πίσω από την προειδοποίηση, η θέληση κάποιου να ακούσει και να καταλάβει την προειδοποίηση, η αντιλήψη για το τι θα πράξει ο εχθρός, η γνώση για την ιστορία και το παρελθόν, η φαντασία και άλλα. 5. Στοιχεία της Στρατηγικής Προειδοποίησης. Η στρατηγική προειδοποίηση αναφέρεται σε παράγοντες οι οποίοι αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: α. Πολιτική Κατάσταση (Κυβέρνηση Εσωτερική Κατάσταση) β Εξωτερική Πολιτική (Συμμαχίες και Διεθνές Περιβάλλον) γ. Ένοπλες Δυνάμεις-Εξοπλισμοί δ. Οικονομία-Βιομηχανία-Ενέργεια ε. Συγκοινωνιακές Υποδομές στ. Τεχνολογία-Τηλεπικοινωνίες ζ. Γεωγραφία της περιοχής του αντιπάλου 6. Σημασία της Στρατηγικής Προειδοποίησης. Με δεδομένη την ιστορική εμπειρία της χώρας αλλά και τη διεθνή τοιαύτη, μπορεί να παρατηρηθεί/καταγραφεί ότι: α. Η διαχρονική θεώρηση της στρατηγικής προειδοποίησης πιστοποιεί την αναγκαιότητά της σε κάθε φάση των δημιουργηθεισών κατά το παρελθόν κρίσεων. β. Η στρατηγική προειδοποίηση έχει ζωτική σημασία για τον αποτελεσματικό χειρισμό επικείμενων κρίσεων. Η έγκαιρη και σωστή δράση είναι ανεκτίμητης αξίας. Όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταστεί γνωστό, πότε και ποιος

3 είναι ο καλύτερος τρόπος εμπλοκής σε μια αναδυόμενη κρίση. Απαιτείται να αποκτηθεί ταχύτατα μια όσο το δυνατόν ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης και να υιοθετηθεί μια πορεία δράσης, που να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα. γ. Τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής προειδοποίησης για τις αναδυόμενες κρίσεις είναι προφανή. Προσφέρει περισσότερο χρόνο για προετοιμασία, ανάλυση και σχεδιασμό μιας απάντησης και στην περίπτωση της επέμβασης, ενισχύει την πιθανότητα της επιτυχίας. δ. Η στρατηγική προειδοποίηση μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν, στην ανάπτυξη των τρόπων ενέργειας και στη σύγκρισή τους, οδηγώντας τελικά στην υλοποίηση των επιλογών που αποφασίστηκαν, καθώς και στην ανάλυση της αντίδρασης των εμπλεκομένων μερών και στα πιθανά σενάρια. ε. Λόγω της σπουδαιότητάς της, οι διαδικασίες κατά τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων στα αρχικά στάδια εστιάζονται στην απόκτηση πληροφοριών, στην αποτίμηση και στην ανάλυση. στ. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η «προειδοποίηση» δεν είναι ένα γεγονός, αλλά μια κυκλική διαδικασία, κατά την οποία υπολογίζεται μια αναγνωρίσιμη κρίση ή απειλή, προσδιορίζεται ένα προειδοποιητικό πρόβλημα και καταρτίζεται ένας κατάλογος με σημαντικές ενδείξεις. ζ. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο στο σημερινό, περισσότερο πολύπλοκο και ποικίλο περιβάλλον ασφαλείας. Οι κρίσιμες ενδείξεις παρακολουθούνται συνεχώς και ενημερώνεται ανάλογα ο πίνακας εκτίμησης. Εκδίδεται η προειδοποίηση και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. η. Το κρίσιμο, μη ορατό σημείο στην διαδικασία αυτή είναι η αναγνώριση ότι η αποτελεσματικότητα της προειδοποίησης εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο αυτή ενσωματώνεται στην διαχείριση κρίσεων και στα μέτρα αντίδρασης που είναι διαθέσιμα σε εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις. 7. Διάκριση Στρατηγικής και Τακτικής Πληροφόρησης. α. Στρατηγική Πληροφόρηση. Στρατηγική πληροφόρηση είναι η απαιτούμενη για τον σχηματισμο της πολιτικής και των σχεδίων σε εθνικά και διεθνή επίπεδα. Αντίθετα με την τακτική

4 πληροφόρηση, η στρατηγική προσανατολίζεται στους εθνικούς αντικειμενικούς σκοπούς βοηθώντας στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων υλοποίησης των και σχεδιάζοντας τις μεθόδους επίτευξης των. β. Τακτική Πληροφόρηση. Η τακτική πληροφόρηση επικεντρώνεται στον εχθρό και το διαμορφούμενο περιβάλλον και αποκτάται με τρόπους όπως η ανάκριση, η επίγεια και εναέρια αναγνώριση/επιτήρηση, οι πληροφορίες που αποκτώνται μέσω υποκλοπης σημάτων, οι αντιπληροφορίες, οι τεχνικές πληροφορίες, η φωτοερμηνεία καθώς και πληροφορίες που αποκτώνται μέσω συσκευών αναζήτησης στόχων και νυκτερινής παρατήρησης. Οι αντικειμενικοί σκοποί της τακτικής πληροφόρησης είναι περιορισμένοι, βραχυπρόθεσμοι και κατευθυνόμενοι στις άμεσες πληροφοριακές απαιτήσεις των τακτικών Διοικητών. 8. Διάκριση Στρατηγικής και Τακτικής Προειδοποίησης. α. Στρατηγική Προειδοποίηση. Η στρατηγική προειδοποίηση δεν έχει έναν κοινώς αποδεκτό ορισμό. Γενικότερα στρατηγική προειδοποίηση θεωρούμε την προειδοποίηση μακροπρόθεσμου ορίζοντα που δεν έχει να κάνει με την συντομότερη δυνατή προειδοποίηση. Έτσι μία στρατηγική προειδοποίηση μπορεί να δοθεί εβδομάδες ή μήνες πριν, εαν για παράδειγμα αυτό έχει να κάνει με μία μεγάλης κλίμακας μετακίνηση Μονάδων του εχθρού ή με μία πολιτική δέσμευση του για συγκεκριμένη ενέργεια. β. Τακτική Προειδοποίηση. Η Τακτική προειδοποίηση είναι πιο εύκολο να ορισθεί αν και υπάρχουν σχετικές διαφωνίες. Στην ουσία η τακτική προειδοποίηση δε είναι κομμάτι της ανάλυσης πληροφοριών αλλά των πληροφοριών των Μονάδων, αφού αποτελεί προειδοποίηση που θα δίνονταν στους Διοικητές Μονάδων που βρίσκονται εγγύς του μετώπου. 9. Ανάλυση της Στρατηγικής Προειδοποίησης. α. Ο όρος πληροφορία της προειδοποίησης όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη περιορίζεται σε τομείς που αφορούν: συμμάχων της. (1) Ευθεία πράξη εναντίον των συμφερόντων της χώρας μας ή των (2) Άλλες εξελίξεις, κυρίως συγκρούσεις που επηρεάζουν την

5 ασφάλεια της χώρας, στις οποίες ενδέχεται να συμμετάσχουν εχθρικές χώρες. (3) Σημαντικές στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ χωρών που δεν έχουν άμεση σχέση με την χώρα μας αλλά επηρεάζουν το γενικότερο πλαίσιο ασφαλείας της περιοχής. (4) Την απειλή ασύμετρων ενεργειών. β. Οπως γίνεται κατανοητό δεν μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων ένα πλαίσιο το οποίο να περιγράφει υπό ποιές συνθήκες ένα γεγονός ή μία εξέλιξη γίνεται αντικείμενο της πληροφόρησης της προειδοποίησης. γ. Κάποια γεγονότα είναι σαφές ότι αποτελούν μία απειλή για τη χώρα, ενώ άλλα αν και δεν απειλούν ευθέως την ασφάλειά της περιλαμβάνουν χώρες και εξελίξεις που μπορούν αποτελέσουν σοβαρή απειλή για αυτήν (π.χ. εξάπλωση βίας και εμφυλίου πολέμου σε χώρα της Μ. Ανατολής). δ. Ανεξάρτητα από το εάν μία κρίση βρίσκεται σε εξέλίξη ο σκοπός της πληροφόρσης της προειδοποίησης είναι να μελετάει συνεχώς και να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και καθημερινά σχετικά με κάποιες εξελίξεις ή γεγονότα που μπορεί να υποδεικνύουν ότι ο αντίπαλος ετοιμάζεται να προβεί σε ενέργεια εναντίον της χώρας μας. ε. Οι εξελίξεις, πράξεις αναφορές τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτικές, γεγονότα ή σχεδιασμοί χωρών εχθρικών με τη χώρα μας, πρέπει να εξετάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνουν την αλλαγή πολιτικών ή την προετοιμασία για κάποια εχθρική ενέργεια. στ. Σκοπός της πληροφόρησης της προειδοποίησης είναι η εκπόνηση μίας εκτίμησης για το κατά πόσο υπάρχουν γεγονότα ή εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε κάποια εχθρική ενέργεια και η συλλογή στοιχείων για την υποστήριξη της εκτίμησης αυτής. ζ. Η πληροφόρηση της προειδοποίησης χρησιμοποιείται τόσο για την συνεχή πληροφόρηση όσο και για την πληροφόρηση σε περίοδο ειδικών κρίσεων. Μία ημερήσια ή εβδομαδιαία αναφορά μπορεί να μην παράσχει πολλά στοιχεία και η εκτίμηση της να είναι αρνητική αλλά αποτελεί μία δικλείδα ασφαλείας ότι όλοι οι ενδείκτες έχουν μελετηθεί και ληφθεί υπόψην. Σε περιόδους κρίσης ή πιθανής κρίσης, χρησιμοποιείται για να προειδοποιεί όσο πιο ξεκάθαρα και γρήγορα γίνεται, για αυτό που σχεδιάζει ο αντίπαλος.

6 10. Προβλήματα της Στρατηγικής Προειδοποίησης. Τα προβλήματα της στρατηγικής προειδοποιησης και η φύση των σφαλμάτων που άπτονται αυτής, ελάχιστα εχουν διαφοροποιηθεί κατα τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό σημαίνει οτι σήμερα εξακολουθούμε να συναντάμε τους ίδιους τύπους προβλημάτων που συνοψίζονται στα ακόλουθα: α. Ανεπαρκής αντίληψη των επικίνδυνων απειλών και ιδιαίτερα αυτών της χαμηλότερης πιθανότητος αλλά δυνητικά υψηλότερου κινδύνου. β. Απορρέουσα ανεπαρκής συλλογή πληροφοριών για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους απειλών. γ. Ελλιπής ή διακεκομένη επικοινωνία μεταξύ τμημάτων συλλογής και ανάλυσης καθώς και μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών. δ. Αποτυχία προσεκτικής παρακολούθησης των απόψεων και της γνώμης της ''μειοψηφίας''. ε. Τρωτότητα στην παραπλάνηση. 11. Ενδείξεις και Ενδεικτες α. Ένδειξη μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε εξέλιξη. Μπορεί να είναι ένα σίγουρο ή ένα πιθανό γεγονός ή η έλειψη κάποιου συγκεκριμένου παράγοντα, ένα κομμάτι μίας πληροφορίας, μία παρατήρηση, μία φωτογραφία, η μετάδοση μίας προπαγάνδας, ένα διπλωματικό σημείωμα, μία μετακίνηση Μονάδας ή οτιδήποτε άλλο. Η μόνη προυπόθεση για να αποτελεί κάτι ένδειξη είναι η παροχή ή το ενδεχόμενο παροχής πληροφόρησης για το τρόπο δράσης του αντιπάλου. β. Ενδείκτης είναι ένα θεωρητικό βήμα που πρέπει να κάνει ο εχθρός καθώς προετοιμάζεται για μία εχθρική ενέργεια. Είναι δηλαδή κάτι που περιμένουμε ότι θα συμβεί και συνήθως περιλαμβάνουμε σε ένα πίνακα από πράγματα που μπορεί να συμβούν, γνωστού και ως πίνακα ενδεικτών. Πληροφόρηση ότι κάποιο από αυτά τα γεγονότα συμβαίνει αποτελεί ένδειξη. 12. Διαφορά μεταξύ Πληροφόρησης Προειδοποίησης και Πληροφόρησης Τρεχουσών Εξελίξεων. α. Γενικώς επικρατεί η άποψη ότι η προειδοποίηση είναι ένα προϊόν της ανάλυσης πληροφοριών. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη είναι φυσικό η πληροφόρηση της προειδοποίησης να προέρχεται από τις καθημερινά αναλυόμενες πληροφορίες και οι πιο πρόσφατες πληροφοριές να είναι αυτές που χρειάζονται για να παράγει κανείς μία προειδοποίηση.

7 β. Είναι πολύ σημαντικό οι αναλυτές να λαμβάνουν και να παρακολουθούν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που μπορεί να είναι ενδείξεις κάποιας εχθρικής ενέργειας. Αντίθετα οι αναλυτές που παράγουν την πληροφόρηση που χρειάζεται για την προειδοποίηση δεν μπορούν να ''χαθούν'' μέσα στόν όγκο των εισερχομένων πληροφοριών με τον φόβο μη χάσουν κάποια σοβαρή ένδειξη. γ. Τόσο τα τμήματα συλλογής όσο και ανάλυσης των πληροφοριών πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιό ενημερωμένα. Υπάρχουν παραδείγματα στα οποία έστω και μία μικρή καθυστέρηση απέτρεψε την λήψη ορθών συμπερασμάτων. δ. Παρ όλα αυτά η καλύτερη πληροφόρηση της προειδοποίησης δεν προέρχεται συνήθως από τη προσεκτική μελέτη των τρεχουσών πληροφοριών. Η επιτυχημένη πληροφόρηση της προειδοποίησης βασίζεται στην προσεκτική μελέτη των πληροφοριών που είναι μερικές φορές παλαιότερες κατά εβδομάδες ή και μήνες, αλλά συσχετίζονται με τα γεγονότα και την κατανόηση της πολιτικής και των στόχων του εχθρού. ε. Οι πιο πρόσφατες πληροφοριές όσο απαραίτητες και αν είναι, συνήθως δεν θα είναι οι πιο χρήσιμες για την πληροφόρηση της προειδοποίησης. Αν θα συμβαίνει αυτό, είναι γιατί συνδέονται με κάποια πληροφορία που είχε αναλυθεί πρίν από πολύ καιρό ή βοήθησε στο να επιβεβαιώσει κάποια εκτίμηση που βρισκόνταν στο μυαλό ενός αναλυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. στ. Στην σπάνια περίπτωση που τα γεγονότα εξελίσσονται πολύ γρήγορα, τότε η πληροφόρηση της στρατηγικής προειδοποίησης είναι το ίδιο ακριβώς με αυτή των τρεχουσών εξελίξεων. ζ. Οι περισσότερες κρίσεις έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν και μάλιστα παλαιότερα από ότι πιστεύουμε, κάτι που γίνεται ανιληπτό μόνο αφού έχουν ''ξεσπάσει''. Η προετοιμασία για πόλεμο ή για την περίπτωση πολέμου συχνά ξεκινάει μήνες πρίν η απειλή εντοπισθεί και πληροφορίες που στο παρελθόν έμοιαζαν αβέβαιης ποιότητας ή αβάσιμες, στο παρόν φαίνεται ότι είχαν σπουδαία σημασία και αν ο αναλυτής τις έχει καταχωρήσει μπορεί να τις εντάξει στο πλαίσιο της ανάλυσης του. η. Επιπλέον πληροφορίες που λαμβάνονται μήνες μετά αφότου έγιναν (δηλαδή σε καμία περίπτωση τωρινές) μπορεί να αποδειχθούν πάρα πολύ χρήσιμες. Μία ένδειξη δεν είναι άχρηστη επειδή υπέπεσε στην αντίληψη μας στο παρόν ενώ συνέβη πριν από μήνες και μπορεί να μας αποδείξει για παράδειγμα ότι οι προετοιμασίες για τον πόλεμο είναι πιο εντατικές και πιο μακροπρόθεσμες από ότι πιστεύαμε.

8 θ. Σε περιόδους ειρήνης οι αναλυτές πληροφοριών πρέπει να δύνανται να ανταπεξέλθουν σε έναν μεγάλο όγκο πληροφοριών. ι. Σε περιόδους κρίσης μπορεί να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των πληροφοριών αλλά και στις απαιτήσεις των προισταμένων τους. Σε τέτοιες συνθήκες δεν είναι παράλογο που δεν μπορεί να δώσουν την κατάλληλη προσοχή σε παλιές πληροφοριές αρκετών μηνών ή δεν μπορούν να επαναφέρουν στο μυαλό τους πληροφορίες που έχουν πλέον σχεδόν λησμονηθεί. ια. Είναι δυνατόν και έχει παρατηρηθεί κατά το παρελθόν, οι σε βάρδια ευρισκόμενοι αξιωματικοί πληροφοριών να μην έχουν καν λάβει υπόψη τους πολλές από τις πληροφοριές που είχαν συμβεί τους προηγούμενους απο κάποια κρίση μήνες και είναι σημαντικές στο παρόν. Επιπλέον οι μέρες πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών είναι πολύ πιθανό να συνοδεύονται από πολύ λίγες ενδείξεις σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο. ιβ. Για τους παραπάνω λόγους η συσχέτιση της πληροφορήσης των τωρινών πληροφοριών με αυτή της στρατηγικής προειδοποίησης μπορεί συχνά να οδηγήσει σε λάθος και πολλές φορές εσφαλμένα συμπεράσματα. 13. Εκτίμηση Προθέσεων και Ικανοτήτων του Αντιπάλου. α. Μία σημαντική αρχή της ανάλυσης είναι ότι δεν πρέπει να εκτιμώνται οι προθέσεις του εχθρού αλλά τις ικανότητές του. Αυτό μερικές φορές οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να κρίνουμε τις ικανότητες του εχθρού αλλά όχι τις προθέσεις του. β. Αυτή η αρχή προέρχεται από τις ανάγκες του τακτικού Διοικητού (Field Commander), ο οποίος βρίσκεται απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να του επιτεθεί ανά πάσα στιγμή και γι αυτό τον λόγο του είναι πιο χρήσιμο να γνωρίζει τι ικανότητες του εχθρού και όχι τις προθέσεις του. γ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο ιστορικό παρελθόν χάθηκαν σημαντικές μάχες επειδή οι Διοικητές προσπάθησαν και απέτυχαν να εκτιμήσουν τις προθέσεις του εχθρού. Η ορθότητα της αρχής αυτής δεν σημαίνει όμως ότι η ανάλυση σε στρατηγικό και εθνικό επίπεδο δεν πρέπει να ασχολείται με τίποτε άλλο περα από την εκτίμηση των ικανοτήτων του εχθρού. δ. Σε υψηλό επίπεδο, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για την πολιτική και στρατηγική του αντιπάλου, οι λήπτες αποφάσεων (decision makers) πρέπει να ασχολούνται και με θέματα προθέσεων.

9 ε. Η μεγαλύτερη κριτική στους αναλυτές ασκείται συνήθως για το ότι δεν κατάφεραν να καταλάβουν εγκαίρως πως κάτι θα συμβεί. Ακόμα και αν το πρόβλημα είναι μία λάθος εκτίμηση των ικανοτήτων του εχθρού σε στρατηγικό επίπεδο η κριτική επικεντρώνεται στο ζήτημα τις έγκαιρής προειδοποίησης. Όσο επιτυχημένη και αν είναι η ανάλυση θα κριθεί από την ικανότητα της να προβλέψει ότι κάτι θα συμβεί. στ. Εαν γίνει προσπάθεια αξιολογήσεως από την αρχή των ικανοτήτων του εχθρού, μπορεί αυτές να εκτιμηθούν έγκυρα ενώ οι προθέσεις του όχι. Όπως διαβεβαιώνεται όμως από έμπειρους αναλυτές είναι πιο εύκολο να φτάσουν σε μία εκτίμηση σχετικά με τις προθέσεις του εχθρού παρά σχετικά με τις ακριβείς ικανότητες του. ζ. Αν υφίσταται αρκετός χρόνος, οι υπηρεσίες ανάλυσης μπορούν να παράγουν μία ορθή και έγκυρη εικόνα των στρατιωτικών ικανοτήτων του εχθρού. Παρ όλα αυτά η καταγραφή των συνολικών δυνάμεων του εχθρού έχει αποδειχθεί πραγματικά πολύ δύσκολη υπόθεση, και βέβαια για περιπτώσεις που η ικανότητα του εχθρού έχει μείνει σχετικά αμετάβλητη. η. Ένας γενικός κανόνας έιναι ότι η ανάλυση θα υποεκτιμήσει τις δυνάμεις του εχθρού και ιδιαιτέρως τις χερσαίες του δυνάμεις. Επιπλέον τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας (ιδιαίτερα οι προμήθειες, καθώς και τα αποθέματα πυρομαχικών και καυσίμων) είναι ακόμα πιο δύσκολο να εκτιμηθούν. θ. Η εκτίμηση των στρατιωτικών ικανοτήτων του εχθρού δεν είναι μία απλή διεργασία. Από την άλλη πλευρά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως θεωρείται το να εκτιμηθούν σωστά οι προθέσεις του αντιπάλου, ειδικότερα αν μελετηθεί το θέμα από την σκοπιά των πιθανοτήτων, του ιστορικού του εχθρού και των εθνικών του επιδιώξεων. ι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη συμπεριφορά δεν μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο και στο παρελθόν χώρες που είχαν πολύ συγκεκριμένη και πάγια πολιτική, άλλαξαν τις αποφάσεις τους και προέβησαν σε μη αναμενόμενες ενέργειες. Ένας αναλυτής μπορεί να εκτιμήσει ποιες είναι οι πιο πιθανές ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ο εχθρός. ια. Ο αναλυτής σκέφτεται και εκτιμά τις προθέσεις όχι μόνο του εχθρού αλλά και άλλων παικτών καθημερινά. Όλοι οι αναλυτές συνεχώς αξολογούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν και προσπαθούν να καταλάβουν αν κάποιος συγκεκριμένος παίκτης θα κάνει κάτι που δεν περιμένουν. Τις περισσότερες φορές οι χώρες δρούν με τον ίδιο τρόπο που δρούσαν και στο παρελθόν, στη περίπτωση τουλάχιστον που δεν έχει

10 συμβεί κάποια μεγάλη αλλαγή που τους αναγκάζει να αλλάξουν στρατηγική. ιβ. Όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε να εκτιμήσουμε ορθά τις στρατιωτικές ικανότητες του εχθρού. Αντιθέτως μία προειδοποίηση είναι πιο χρήσιμη όταν συνοδεύεται από μία έγκυρη καταγραφή των στρατιωτικών ικανοτήτων του εχθρού που ετοιμάζεται να επιτεθεί. Δεν πρέπει μόνον ο τακτικός διοικητής να γνωρίζει τις ικανότητες του εχθρού, αλλά και ο υπεύθυνος για τις αποφάσεις σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο. ιγ. Οι εκτιμήσες των προθέσεων που δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες για τις ικανότητες του εχθρού είναι επικίνδυνες, μάλιστα ακόμα πιο επικίνδυνες σε στρατηγικό επίπεδο. Ο αναλυτής (που προειδοποιεί) θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει πόσες δυνάμεις έχει ο εχθρός, πόσο έτοιμος είναι και πόσο καλά προετοιμασμένος σε επίπεδο διοικητικής μέριμνας. Κατά το παρελθόν πολλές φορές οι παραλήπτες των προειδοποιήσεων δεν κατάφεραν να δράσουν γιατί κανείς δεν τους εξήγησε πόσο έτοιμος και ικανός ήταν ο εχθρός για να δράσει. 14. Συνήθη σφάλματα κατά την Έκδοση της Στρατηγικής Πληροφόρησης. α. Ως συνήθη σφάλματα τα οποία είναι δυνατόν να καταγραφούν σχετικά με την αποτυχία της πληροφόρησης και ειδικότερα της στρατηγικής, θεωρούνται τα παρακάτω: (1) Η ανεπαρκής έξέταση/έλεγχος από τους αναλυτές. (2) Η ανεπαρκής κατανόηση των ενδείξεων, που πιθανόν να οφείλεται στη διφορούμενη φύση αυτών. (3) Η υπερβολική έμφαση στις τρέχουσες πληροφορίες και άγνοια βασικής και μακράς ως προς το παρελθόν πληροφόρησης. (4) Οι προκαταλήψεις επί συγκεκριμένων θεμάτων αγνοώντας τα γεγονότα. (5) Η αποτυχία διατυπώσεως 'ξεκάθαρων' εκτιμήσεων και ειδικότερα σε οτι αφορά τις προθέσεις του αντιπάλου και όχι μόνο τις δυνατότητες του. (6) Οι εσφαλμένες εκτιμήσεις περί του χρόνου εκδηλώσεως εχθρικών ενεργειών ως μέρους της τακτικής προειδοποίησης. (7) Η απροθυμία αποδοχής γεγονότων τα οποία καταδεικνύουν την κατάσταση απειλής. (8) Η απροθυμία μετάδοσης του ''συναγερμού'' στους διαμορφωτές της πολιτικής, ειδικά εαν υφίσταται η άποψη ότι τίποτα δεν μπορεί ή δεν θα έπρεπε να γίνει σχετικά με μια συγκεκριμένη κατάσταση.

11 (9) Ο φόβος της έκδοσης μίας άστοχης ή λανθασμένης προειδοποίησης. β. Επίσης μερικές άλλες αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία της στρατηγικής προειδοποίησης μπορεί να είναι: (1) Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών (2) Η υπαγωγή της πληροφόρησης στην πολιτική (3) Η λήψη απόφασεων χωρίς κατάληλη διερεύνηση και (4) Η δημιουργία ''εικόνων καθρέπτου'' δηλαδή η βασιζόμενη σε φίλιες ενέργειες πρόβλεψη των ενεργειών του αντιπάλου. 15. Αναγκαίες Προυποθέσεις Λειτουργίας του Συστήματος Στρατηγικής Προειδοποίησης. α. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δεν έχει μεγάλη σημασία πόσο καλά δομημένο είναι. Η επιτυχία του εξαρτάται πρωταρχικά, από την κρίση και το όραμα των πολιτικών αρχών. β. Πιο σημαντική από οποιοδήποτε σύστημα στρατηγικής προειδοποίησης είναι η πολιτική βούληση για δράση και εάν απαιτείται, για παρέμβαση. Ωστόσο, η πολιτική βούληση εξαρτάται από περισσότερα ζητήματα, πέραν της ανάλυσης της πιθανής εξέλιξης μιας σύγκρουσης και επηρεάζεται προφανώς από μια σειρά άλλων θεμάτων. γ. Ενα αξιόπιστο σύστημα στρατηγικής προειδοποίησης θα πρέπει να στερείται πολιτικών διαδικασιών, και να είναι όσο το δυνατόν ''απολιτικό'' προκειμένου να αποφεύγεται η οποιαδήποτε αλλοίωση των πληροφοριών. δ. Ώς αναγκαίες προυποθέσεις λειτουργίας του συστήματος στρατηγικής προειδοποίησης θεωρούνται οι παρακάτω: (1) Η προσαρμογή της στρατηγικής προειδοποίησης, ώστε να εκπληρώνει τους στρατηγικούς στόχους. (2) H μη ύπαρξη ''τειχών'' μεταξύ της συλλογής των δεδομένων και της ανάλυσης, καθώς και μεταξύ πληροφοριών και επιχειρήσεων. (3) Η ύπαρξη ενός δικτύου επαφών/ανθρώπων που θα πρέπει να είναι πρόθυμοι, να έχουν κίνητρα, να είναι σε θέση να παρακολουθούν κινήσεις και δραστηριότητες του αντιπάλου, να επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις κρίσιμες πληροφορίες (HUMINT). (4) Η επάρκεια αναλυτών εφοδιασμένων με εμπειρία, ισχυρές γλωσσικές δεξιότητες, ευρεία πολιτιστική κατανόηση, και πρόσβαση σε πλούσιες πηγές δεδομένων που μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές αναλύσεις και ποικίλες απόψεις.

12 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 16. Τα προηγηθέντα θεμελιώνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε ότι αφορά τη στρατηγική προειδοποίηση: α. Δεν πρέπει να προέρχεται μόνο από απλή συγκέντρωση γεγονότων. (1) Η προειδοποίηση δεν είναι το αποτέλεσμα μίας συγκέντρωσης πληροφοριών και ενδείξεων όσο χρήσιμες και αν είναι αυτές. Η πληροφορίες και οι ενδείξεις είναι η βάση της προειδοποίησης. (2) Όσο περισσότερα στοιχεία υπάρχουν διαθέσιμα τόσο πιο εύκολα είναι να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα. Στην πραγματικότητα η συλλογή πληροφοριών είναι μόνο το πρώτο βήμα στη διαδικασία προειδοποίησης. (3) Πολλές φορές συμβαίνει λίγα στοιχεία και ενδείκτες να είναι πιο σημαντικά από ένα τεράστιο όγκο. β. Δεν πρέπει να προέρχεται μόνο από τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. (1) Λόγω της φύσης της πληροφόρησης της προειδοποίησης είναι πολύ πιθανό ένας μεγάλος αριθμός ατόμων να συμμετάσχουν στην διαδικασία. Μπορεί να είναι χρήσιμο και να βοηθά στην διαδικασία ένας αριθμός ειδικών, όμως δεν είναι σίγουρο ότι όσο πιο πολλοί συμμετέχουν στην διαδικασία της προειδοποίησης τόσο πιο ποιοτικό θα είναι και το προϊόν της διαδικασίας. (2) Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η εκτίμηση στρατηγικής προειδοποίησης που αποτελεί τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων (αναλυτών, ειδικών, προισταμένων) δεν είναι πάντα πιο βάσιμη από αυτή που προέρχεται από αναλυτές με πείρα στη προειδοποίηση και γνώση των εξελίξεων. (3) Πολύ συχνά αυτό που προκύπτει από την συμμετοχή περισσοτέρων ανθρώπων στην διαδικασία είναι η δημιουργία ενός προϊόντος μειωμένης αξιοπιστίας λόγω του συμβιβασμού στην προσπάθεια για ομοφωνία. (4) Ιστορικά ισχύει ότι σε περιόδους κρίσης οι πιο σωστές εκτιμήσεις ήταν αυτές που προήλθαν από μία μειοψηφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εμπλέκονται πολλά άτομα στην διαδικασία, απλά οι εμπλεκόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλές φορές στο παρελθόν οι άποψη των λίγων ήταν ορθότερη αυτής των πολλών.

13 γ. Πρέπει να βασίζεται σε διεξοδική προσπάθεια μελέτης/ανάλυσης. (1) Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών καθώς και όλων των ενδείξεων, να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν λεπτομερώς. Στην ιστορία της πληροφόρησης της προειδοποίησης υπάρχουν πολλά παράδείγματα όπου εκ των υστέρων εντοπίσθηκαν πολλά γεγονότα και ενδείξεις που αν και ήταν πολύ σημαντικά για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανάλυση. Αυτό έρχεται να προστεθεί στις πληροφορίες που αν και χρήσιμες λαμβάνονται με καθυστέρηση και χάνουν την σημασία τους. (2) Όλοι όσοι ασχολούνται με την πληροφορήση της προειδοποίησης πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικοί με όσους καταλήγουν σε συμπεράσματα πριν την ενδελεχή ανάλυση όλων των στοιχείων. Αν και η αρχή αυτή μπορεί να φαίνεται πολύ απλή και αυτονόητη δεν πρέπει να θεωρείται βεβαία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. (3) Η ιστορία έχει καταδείξει ότι πολύ συχνά, άτομα και μάλιστα άτομα με σημαντική πείρα, σε περιόδους κρίσης καταλήγουν σε συμπεράσματα αγνοώντας πληροφορίες ή τη σημασία που έχουν αυτές για την αναλυσή τους. Κατά το παρελθόν αναλυτές τρεχουσών πληροφοριών εξεπλάγησαν όταν συνειδητοποίησαν, πόσοι λίγο πιο πάνω από τους ίδιους στην ιεραρχία, αγνοούσαν σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορούσε την προειδοποίηση. Υπάρχουν παραδείγματα που αναλυτές εκ των υστέρων συνειδητοποίησαν ότι είχαν στην διαθέσή του σημαντικές πληροφορίες που όμως άφησαν ανεκμετάλευτες. (4) Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί σε περιόδους κρίσης το σύστημα ανάλυσης πληροφοριών «βομβαρδίζεται» από μεγάλο αριθμό πληροφοριών που δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει. Επιπλέον ο χρόνος που ο αναλυτής έχει στην διάθεση του στενεύει με αποτέλεσμα σημαντικές πληροφορίες να παραλείπονται. (5) Ο κυριότερος λόγος που υπάρχει σε ορισμένες υπηρεσίες ανάλυσης ξεχωριστό τμήμα ανάλυσης ενδείξεων ή ανάλυσης προειδοποιήσεων, είναι διότι με αυτόν τον τρόπο ο αναλυτής αφιερώνει τον χρόνο του αποκλειστικά στην εις βάθος ανάλυση χωρίς την υποχρέωση να ασχοληθεί με έναν αριθμό άλλων πληροφοριακών υποχρεώσεων.

14 (7) Για τη χώρα μας ένας ικανοποιητικός αριθμός αναλυτών που θα έπρεπε να ασχολουνται αποκλειστικά με την παρακολούθηση των ενδεικτών θα έπρεπε να κυμαίνεται από 5 εως 7 άτομα. δ. Πρέπει να αποτελεί μέρος της εκτίμησης πιθανοτήτων. (1) Σπάνια οι επικείμενες εχθρικές προετοιμασίες ειναι τόσο εμφανείς ώστε η πρειδοποίηση να είναι απολύτως ξεκάθαρη και να την γνωρίζουν όλοι. Το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας για τις ενέργειες του εχθρού ακόμα και όταν οι περισσότερες λεπτομέρειες μας είναι γνωστές. Ο βαθμός αβεβαιότητας θα αυξάναται όταν οι πληροφορίες που έχουμε στην διάθεσή μας είναι περιορισμένες ή μειωμένης αξιοπιστίας. Πολλές φορές μάλιστα θα υπάρχουν τόσο λίγες πληροφορίες που θα θέτουν σε αμφισβήτηση ακόμα και το ενδεχόμενο επίθεσης. (2) Όπως είναι φυσικό οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων επιθυμούν να έχουν στη διάθεση τους εκτιμήσεις απολύτως σίγουρες, που αποτελούν βεβαιότητα. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν ακόμα και αν η ιεραρχία ζητάει αποδείξεις ότι κάτι θα γίνει. Τετοιου είδους διαβεβαίωση δεν μπορεί να παρασχεθεί διότι δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί κάτι το οποίο βασίζεται σε αποφάσεις τρίτων. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων ότι μία προειδοποίηση δεν είναι μία βεβαιότητα αλλά κάτι πιθανό που βασίζεται σε ενδείξεις και όχι σε αποδείξεις. ε. Πρέπει να αποτελεί παράγοντα λήψεως αποφάσεων. (1) Αποτελεί αξίωμα σχετικά με την προειδοποίηση το ότι δεν υπάρχει προειδοποίηση αν δεν έχει ενημερωθεί αυτός που αποφασίζει και γνωρίζει επαρκώς ότι έχει προηγηθεί. Μία προειδοποίηση που υπάρχει μόνο στο μυαλό του αναλυτή, είναι άχρηστη. Ο αναλυτής πρέπει να βρεί το τρόπο να μεταδόσει αυτά που πιστεύει στα κατάλληλα άτομα. (2) Στο επίπεδο αυτών που λαμβάνουν τις αποφάσεις αυτός είναι ο παράγοντας που διαχωρίζει περισσότερο από κάποιον άλλον την πληροφόρηση της προειδοποίησης από αυτή των τρεχουσών πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό ο αναλυτής να κρατάει ενήμερο αυτόν που αποφασίζει και να του ξεκαθαρίζει ανά πάσα στιγμή πως έχει η κατάσταση και πως διαμορφώνονται οι εξελίξεις. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι προτιμότερα τα περισσότερα στοιχεία, οι εξειδικευμένες εκτιμήσεις και οι συγκεκριμένες και αιτιολογημένες προτάσεις. (3) Οι αναλυτές πρέπει να κατανοούν ότι αυτοί που αποφασίζουν

15 είναι πραγματικά πολυάσχολοι και οτι εκτιμήσεις που δεν περιλαμβλανουν κάποια ''ξεκάθαρη'' προειδοποίηση δεν μεταδίδουν σωστά τις πεποιθήσεις του αναλυτή. (4) Εκτιμήσεις που τονίζουν τι μπορεί να κάνει ο αντίπαλος αν το αποφασίσει, μεταδίδουν μία αίσθηση αβεβαιότητας και δείνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις, παρ ολές τις ενδείξεις ότι οι αποφάσεις έχουν κατά πάσα πιθανότητα ήδη ληφθεί. Φράσεις που υποδηλώνουν αρνητικές εξελίξεις θαμένες σε μεγάλες αναφορές γεγονότων δεν βοηθούν να μεταδώσει ο αναλυτής την σοβαρότητα της κατάστασης. (5) Αποτελεί σύνηθες φαινόμεμο όταν ξεσπάει μία κρίση οι αναλυτές να διατείνονται ότι είχαν προειδοποιήσει αυτόν που αποφασίζει και εκείνος να απαντάει ότι δεν τον είχαν ενημερώσει αρκετές φορές ή με αρκετή έμφαση. (6) Ένας αναλυτής δεν πρέπει να υποθέτει ότι επειδή εξέδωσε μία προειδοποίηση μία φόρα πριν από μία εβδομάδα δεν πρέπει να την επαναλάβει. Όταν η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη τότε δεν είναι ώρα για καθυστέρησης αλλά για γρήγορη και ''ξεκάθαρη'' μετάδοση των πληροφοριών και εκτιμήσεων. στ. Πρέπει να προκαλεί σειρά ενεργειών. (1) Αν υποτεθεί ότι οι αναλυτές έχουν κάνει τη δουλεία τους σωστά τότε αυτό σημαίνει ότι, έχουν συλλέξει τις πληροφορίες και έχουν φθάσει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα ότι ο εχθρός προετοιμάζεται για επίθεση, το οποίο μάλιστα έχουν μεταφέρει σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. (2) Σκοπός αυτής της προειδοποίησης είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις να έχει στη διάθεση του τα κατάλληλα στοιχεία. Αν δεν είναι σίγουρος για την προειδοποίηση ή δεν πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις τότε η όλη διαδικάσία δεν θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. (3) Αν και είναι εξαιρετικά σπάνιο δεν αποτελεί ανύπαρκτο φαινόμενο για κάποιον αναλυτή να φτάσει σε μία εκτίμηση και να προειδοποιήσει ξεκάθαρα και έγκαιρα τους προισταμένους του και αυτοί με τη σειρά τους να μην προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι υπάρχει κάποιος λάθος υπολογισμός εκ μέρους του αναλυτή όσον αφορά το τόπο ή τον χρόνο ή κάποιον άλλο σημαντικό παράγοντα που έχει να κάνει με τις κινήσεις του εχθρού. (4) Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι ότι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις θέλει να αναλύσει τις πληροφορίες και μόνος του, είτε επειδή δεν εμπιστεύεται

16 πλήρως τους μηχανισμούς ανάλυσης πληροφοριών είτε επειδή θέλει να είναι σίγουρος για την προειδοποίηση. Αυτή η μέθοδος έχει τα θετικά της στοιχεία αλλά εγκυμονεί και κινδύνους. (5) Ανεξαρτήτως όμως από το πόσο καλά λειτουργούν και συνεργάζονται οι αναλυτές και οι λήπτες των αποφάσεων, το σημαντικό είναι στο τέλος της διαδικασίας να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις και να εκτελούνται οι κατάλληλες ενέργειες. Χωρίς αυτές τις ενέργειες η λειτουργία της πληροφόρησης της προειδοποίησης είναι δίχως νόημα. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17. Γενικά α. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, δεν έχει μεγάλη σημασία πόσο καλά δομημένο είναι. Η επιτυχία του εξαρτάται πρωταρχικά, από την κρίση και το όραμα των πολιτικών αρχών. β. Πιο σημαντική από οποιοδήποτε σύστημα στρατηγικής προειδοποίησης είναι η πολιτική βούληση για δράση και εάν απαιτείται για παρέμβαση. Ωστόσο, η πολιτική βούληση εξαρτάται από περισσότερα ζητήματα, πέραν της ανάλυσης της πιθανής εξέλιξης μιας σύγκρουσης και επηρεάζεται προφανώς από μια σειρά άλλων θεμάτων. γ. Ενα αξιόπιστο σύστημα στρατηγικής προειδοποίησης θα πρέπει να στερείται πολιτικών διαδικασιών, και να είναι όσο το δυνατόν ''απολιτικό'' προκειμένου να αποφεύγεται η οποιαδήποτε αλλοίωση των πληροφοριών. 18. Αναγκαίες Προυποθέσεις Λειτουργίας του Συστήματος Στρατηγικής Προειδοποίησης. Ώς αναγκαίες προυποθέσεις λειτουργίας του συστήματος στρατηγικής προειδοποίησης θεωρούνται οι παρακάτω: α. Η προσαρμογή της στρατηγικής προειδοποίησης, ώστε να εκπληρώνει τους στρατηγικούς στόχους. β. H μη ύπαρξη ''τειχών'' μεταξύ της συλλογής των δεδομένων και της ανάλυσης, καθώς και μεταξύ πληροφοριών και επιχειρήσεων. γ. Η ύπαρξη ενός δικτύου επαφών/ανθρώπων που θα πρέπει να είναι πρόθυμοι, να έχουν κίνητρα, να είναι σε θέση να παρακολουθούν κινήσεις και δραστηριότητες του αντιπάλου, να επεξεργάζονται τις πληροφορίες αυτές και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις κρίσιμες πληροφορίες (HUMINT).

17 δ. Η επάρκεια αναλυτών εφοδιασμένων με εμπειρία, ισχυρές γλωσσικές δεξιότητες, ευρεία πολιτιστική κατανόηση, και πρόσβαση σε πλούσιες πηγές δεδομένων που μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές αναλύσεις και ποικίλες απόψεις. 19. Προτεινόμενες προδιαγραφές/χαρακτηριστικά του συστήματος. Σε ότι αφορά τις απαιτήσεις/προυποθέσεις ενός επιτυχημένου συστήματος στρατηγικής προειδοποίησης, αυτές θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: α. Να διατηρεί μακροπρόθεσμη προοπτική. προτέρων. β. Να είναι προσαρμοσμένο στη "Διοικητική Δομή" των ΕΔ. γ. Να βασίζεται στη διαλειτουργικότητα. δ. Να καθορίζει και να κατανέμει στόχους, καθήκοντα και ευθύνες εκ των ε. Να χρησιμοποιεί σύστημα ενδεικτών το οποίο δεν θα αποτελεί ''πανάκεια'' αλλά θα δημιουργείται/ προσαρμόζεται κατά περίπτωση. στ. Να εντοπίζει πιθανά γεγονότα που προκαλούν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαδοχικά αποτελέσματα. ζ. Να ενσωματώνει την ύπαρξη ενός υποσυστήματος ''ιστορικού της προειδοποίησης και πρόβλεψης'' ως τρόπου παρακολούθησης της εξέλιξης. η. Να ενσωματώνει την ύπαρξη ενός υποσυστήματος το οποίο θα καταγράφει και ελέγχει τις δραστηριότητες του αντιπάλου και σε άλλους τομείς πέραν του αμυντικού. θ. Να διευρύνεται πέρα από την απλή πρόληψη του αιφνιδιασμού και σε προειδοποίηση σχετικά με διαφορετικές τάσεις και ευκαιρίες. ι. Να εκμεταλλεύεται την τεχνολογική εξέλιξη, ώστε να μεγιστοποιούνται οι πολλαπλασιαστές πληροφοριακής ισχύος. ια. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία δικτυοκεντρικής αντίληψης ώστε να γίνεται πλήρης επιχειρησιακή εκμετάλλευση των μέσων συλλογής πληροφοριών. ιβ. Να προβλέπει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης του διαδικτύου. Τέλος, για να διατηρεί την αξία του, ένα στρατηγικό σύστημα προειδοποίησης θα πρέπει να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη και συνεχής αναφορά. 20. Υπόδειγμα αυστηρού και αξιόπιστου στρατηγικού μηχανισμού δύναται να αποτελέσει το NATO INTELLIGENCE WARNING SYSTEM για τους παρακάτω λόγους: α. Διαθέτει δυνατότητες οι οποίες βοηθούν να διασφαλιστεί το ότι η

18 στρατηγική προειδοποίηση παίζει αποφασιστικό ρόλο στην διαχείριση κρίσεων. β. Δύναται να προβλέψει τις κρίσεις (στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό) και εάν είναι απαραίτητο να αναλάβει δράση, προκειμένου να αποσοβηθεί η κρίση και η σύγκρουση, ή σε περίπτωση που η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, η χώρα να επικρατήσει κατά τον καλλίτερο τρόπο σ'ολα τα επίπεδα (πολιτικό, στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό). γ. Ενεργοποιεί τα πολιτικά και στρατιωτικά εργαλεία για δράση, με την μορφή της υψηλής ετοιμότητας των ικανών για ταχεία ανάπτυξη Στρατηγείων και Δυνάμεων, μόλις υπάρξουν οι προειδοποιητικές ενδείξεις. -Ο- ΣΥΝΤΑΞΑΣ Γρυλλάκης Μιλτιάδης Σχης (ΠΒ)

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου.

Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η εύρεση η αξιολόγηση και η χρήση της πληροφορίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη του Συνεργείου. Η αναγκαιότητα για εξειδικευμένη πληροφόρηση είναι αδιαμφισβήτητη, γιατί τίποτα δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Gerards Papadakis Soccer Academy

Gerards Papadakis Soccer Academy Παιδί Τεχνική Στόχος Gerards Papadakis Soccer Academy ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΩΦΕΛΕΙ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Τεχνική είναι η ικανότητα του παίκτη να μπορεί να ελέγχει την μπάλα και το σώμα του κάτω από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική των επιχειρήσεων

Διοικητική των επιχειρήσεων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοικητική των επιχειρήσεων Ενότητα 6 : Τύποι και διαχέιριση αποφάσεων Καραμάνης Κωνσταντίνος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία

Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαχείριση Αλλαγής και Ηγεσία E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις

Τεχνικές Προβλέψεων. Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Προβλέψεις http://www.fsu.gr - lesson@fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης

Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης Οι Φάσεις μιας Διαπραγμάτευσης Προετοιμασία και Σχεδιασμός Έναρξη της Διαπραγμάτευσης Έλεγχος Προσέγγιση μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων Συμπεράσματα και Συμφωνίες Μέτρηση Επιτυχίας (Αποτελεσμάτων) 1 Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH

Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός. Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός. Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH Εκτίμηση αναγκών & Κοινωνικός Σχεδιασμός Μάθημα 2 ο Κοινωνικός Σχεδιασμός Κούτρα Κλειώ Κοινωνική Λειτουργός PhD, MPH kkoutra@staff.teicrete.gr 1 Κοινωνικός Σχεδιασμός 2 Κοινωνικός Σχεδιασμός Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η υπαγωγή της χώρας στον έλεγχο της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ το 2010 σηματοδοτεί το δραματικό τέλος μιας περιόδου στη διάρκεια της οποίας οι μεταρρυθμίσεις υπήρξαν

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ

2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ 2.10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΑ Το ερωτηματολόγιο είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο συνεντευκτή και στον ερωτώμενο και σημαντικό εργαλείο στα προβλήματα έρευνας. Είναι ένα έντυπο το οποίο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Οι κρίσεις δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία και απαιτούν αποφάσεις προκειμένου οι επιπτώσεις τους να μην επεκταθούν ταχύτατα. Κάθε κρίση απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που

Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που Ορισμοί Ένας τυπικός ορισμός για την διαχείριση κρίσεων αποτελεί ο παρακάτω: Διαχείριση Κρίσεων είναι η ενδελεχής μελέτη και πρόβλεψη των κινδύνων που ενδέχεται να απειλήσουν μια επιχείρηση/ οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο ΤΥΠΟΣ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ Ο τύπος έχει αποδειχθεί ότι στηρίζει το δημοκρατικό πολίτευμα αλλά και εξαρτάται από αυτό προκειμένου να κάνει απρόσκοπτα το έργο του. Tο έργο αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων.

τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων. Προκειμένου η ΕΥΔ να εξετάσει και να αξιολογήσει την ικανότητα της Αστικής Αρχής να αναλάβει καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 1997 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1

ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ, ΕΣΠΙ 1 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η έννοια της συνάρτησης είναι θεμελιώδης στο λογισμό και διαπερνά όλους τους μαθηματικούς κλάδους. Για το φοιτητή είναι σημαντικό να κατανοήσει πλήρως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit

Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Όμιλος FOURLIS Risk Based Audit Παράδειγμα Εφαρμογής Οκτώβριος 2005 1. Risk based audit: πώς προέκυψε; 2. Risk assessment project: πώς σχεδιάστηκε; 3. Risk assessment method: ποιά επιλέξαμε; 4. Risk assessment

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η νοσηλευτική διεργασία : Αποτελεί συστηματική μέθοδο που κατευθύνει τον νοσηλευτή και τον ασθενή στον αμοιβαίο: Προσδιορισμό των αναγκών για νοσηλευτική φροντίδα σχεδιασμό και εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day

Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου. στο HP day Χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο HP day 31.03.2005 Θέμα: Ο δημόσιος τομέας ως adaptive enterprise Αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι και φίλες Επιθυμώ

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου

Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Παιδαγωγικό εργαστήριο Σχεδιάζοντας ένα χάρτη εννοιών για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Δ Αθήνας «Προστατευόμενες περιοχές: Διαδρομές στο χώρο και στο

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου

Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου Καλώς ήρθατε στο Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας του ιστότοπου www.psychologyonline.gr! Μαζί µε τις καλύτερες ευχές µας για ένα αγωνιστικά επιτυχηµένο καλοκαίρι και τις πιο ξεκούραστες διακοπές, σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση.

Βασικά συμπεράσματα. Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Βασικά συμπεράσματα Η πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει εδώ και μία δεκαετία τη χώρα μας, έχει πυροδοτήσει μια μαζική θεσμική πολιτική αμφισβήτηση. Πολιτικοί θεσμοί όπως τα πολιτικά κόμματα, το Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα