1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ"

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ 1 Ο ΧΛΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ Είδος έργου : Τυροκοµική µονάδα Φορέας υλοποίησης : "ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ." Καθεστώς υλοποίησης έργου : Υφιστάµενο ιοικητική περιφέρεια :. Κ. Τυρνάβου ηµοτικής Ενότητας Τυρνάβου Θέση : 1 ο και 2 ο χλµ Τυρνάβου Αµπελώνα Έκταση γηπέδου τυροκοµείου: 3.258,99 m 2 Έκταση γηπέδου βιολογικού : 4.172,46 m 2 καθαρισµού υναµικότητα : Επεξεργασία γάλακτος 28 tn/ηµέρα Λειτουργία : Ετήσια - Επτά ηµέρες/εβδοµάδα

2 4 1.2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ Η κατάθεση των στοιχείων για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται µε βάση τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις: ΚΥΑ / 703 / Φ104 / 03 (ΦΕΚ 332 / Β / ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)». ΚΥΑ / 2332 / 02 (ΦΕΚ 1022 / Β / ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες». Ν / 02 (ΦΕΚ 91 / Α / 02) «Εναρµόνιση του Ν / 86 µε τις οδηγίες ΕΕ 11 / 97 και ΕΕ 61 / 96 κα». ΚΥΑ / 3281 / 02 (ΦΕΚ 1463 / Β / 02) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ / 2332 / 02 Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κλπ». ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ678 τ.β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986». Νόµος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 209). Νόµος 3937/2011 «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60). ΥΑ 1958 ΦΕΚ 21/Β/ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες». Νόµος 1650 (ΦΕΚ 160/ ), για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 1958 ΦΕΚ 21/Β/ το µελετώµενο έργο κατατάσσεται σύµφωνα µε τον πίνακα 1: Οµάδα 9 η : Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών: Αύξων Αριθµός 15: Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων πλην τυριών, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 η [>100 tn/ηµέρα (Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναµικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη)].

3 5 Οµάδα 9 η : Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών: Αύξων Αριθµός 16: Τυροκόµηση γάλακτος, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 η [>30 tn/ηµέρα (Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναµικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη)]. Το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε για έργα και δραστηριότητες της Α2 κατηγορίας καθορίζονται στον πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ678 τ.β) και σύµφωνα µε την ΚΥΑ / 3281 / 02 (ΦΕΚ 1463 / Β / 02) η µελέτη κατατίθεται στην /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικίας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση. 1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία µε επωνυµία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία είναι η αρµόδια για θέµατα που αφορούν την επιχείρηση και υπεύθυνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν κατά το στάδιο της έγκρισης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ταχ. /νση Αλληλογραφίας : Γ. Τζαφέττα 21 - Τύρναβος, Αρµόδιος για πληροφορίες : Κόκουρας Ιωάννης, Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Κόκουρας Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Χρυσούλας Χαρίλαος : Περιβαλλοντολόγος Ειδίκευση σε θέµατα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc EMΠ) Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Τζαφέττα 21 - Τύρναβος, Τηλέφωνο: , Κινητό: Fax:

4 6 1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ O σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κατάθεση των στοιχείων εκείνων για τον εντοπισµό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα έχει ως αποτέλεσµα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου. Αυτό γίνεται µε την τεχνική περιγραφή του προτεινόµενου έργου καθώς και µε την επισήµανση των πιθανών κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των επιµέρους έργων. Ειδικότερα η µελέτη αυτής της φάσης απαντά στα στοιχεία του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90, απαντά στο ερωτηµατολόγιο του Πίνακα 3 και τεκµηριώνει τις απαντήσεις αυτές. Κατόπιν, προχωρά σε µια γενική περιγραφή του έργου που προβλέπεται καθώς και του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς). Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτίµηση των επιπτώσεων και προτείνονται τα ανάλογα για την περίπτωση µέτρα. Στο παράρτηµα παρουσιάζονται χάρτες της περιοχής µελέτης, τοπογραφικό διάγραµµα των έργων, σειρά φωτογραφιών της άµεσης περιοχής µελέτης καθώς και τα έγγραφα αδειοδότησης του έργου. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Η ευρύτερη περιοχή µελέτης συνίσταται από τον ευρύτερο χώρο της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταµού και εκτείνεται στο κεντρικό πεδινό τµήµα του Νοµού Λάρισας. Η άµεση περιοχή µελέτης βρίσκεται σε πεδινή έκταση στην.κ. Τυρνάβου της ηµοτικής Ενότητας Τυρνάβου. Συγκεκριµένα βρίσκεται ανατολικά του οικισµού του Τυρνάβου σε ευθεία απόσταση 500,00m, δυτικά του ήµου Αµπελώνα σε ευθεία απόσταση 6.000,00m, δυτικά του οικισµού Βρυοτόπου σε ευθεία απόσταση 7.000,00m και βόρεια του οικισµού των ένδρων σε ευθέια απόσταση m. Η µελετώµενη τυροκοµική µονάδα βρίσκεται σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 3.258,99 m 2 ενώ οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού βρίσκονται σε γήπεδο µε συνολικό εµβαδόν

5 4.172,46 m 2. Τα δύο γήπεδα αποτελούν ιδιόκτητες εκτάσεις, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται. 7 Το γήπεδο της µελετώµενης δραστηριότητας (τυροκοµείο) συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά µε ιδιοκτησίες µε κύρια χρήση τη γεωργική γη και δυτικά µε την επαρχιακή οδό Τυρνάβου - Αµπελώνα, ενώ ευρύτερα περιβάλλεται µε αγροτεµάχια µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι. Άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες εντοπίζονται στα 600 µέτρα (Συνεταιριστικό οινοποιείο Τυρνάβου) και στα 800 µέτρα (αλευρόβιοµηχανία Χατζηκρανιώτη). Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού συνορεύει βόρεια µε ανάχωµα δρόµο και γεωργικές εκτάσεις, νότια και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο (Επ. Οδός Τυρνάβου Αµπελώνα) ενώ ανατολικά µε αγροτεµάχιο µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες. Οι εκτάσεις που καταλαµβάνει το έργο είναι περιορισµένες. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 90m. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ευρύτερη περιοχή µελέτης παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικά χαρακτηριστικά: Το ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή µελέτης ποικίλει από οµαλό µε µικρές και µέτριες κλίσεις στις πεδινές εκτάσεις έως ανώµαλο µε µεγάλες κλίσεις πρανών στις λοφώδεις εκτάσεις. Οι κύριοι γεωλογικοί σχηµατισµοί στις λοφώδεις και ηµιορεινές εκτάσεις της περιοχής µελέτης είναι κυρίως κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι, ενώ στις πεδινές εκτάσεις κυριαρχούν οι τεταρτογενείς αλουβιακές ποταµοχειµαρρικές αποθέσεις. Ο εδαφικός µανδύας κατατάσσεται στους εδαφικούς τύπους των ασυνεχών και αβαθέων εδαφών πλούσιοι σε οργανική ουσία. Ο µελετώµενος χώρος αποτελεί µέρος του υδρογραφικού δικτύου του Πηνειού ποταµού.

6 Η επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου είναι η Βόρεια και η Βορειοδυτική (Β ) µε µέση ένταση 2 Μποφόρ (Β). Η µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα είναι 13,1 ο C, η µέση µέγιστη του θερµότερου µήνα Αυγούστου 29,4 ο C, η µέση ελάχιστη του ψυχρότερου µήνα Ιανουαρίου 2,7 ο C. Το µέσο µηνιαία ύψος βροχής είναι 59,6 mm. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε είναι 716 mm. Η ξηροθερµική περίοδος κατά Gaussen είναι περίπου 120 ηµέρες, από τις αρχές Ιουνίου ως το τέλος Σεπτεµβρίου (Στοιχεία από το Μετεωρολογικό Σταθµό Τρικάλων). Σύµφωνα µε το βιοκλιµατικό χάρτη και το χάρτη βιοκλιµατικών ορόφων του Υπουργείου Γεωργίας το κλίµα στην περιοχή µελέτης θεωρείται έντονα µεσοµεσογειακό, µέτρια υγρό, µε ψυχρό χειµώνα και θερµό καλοκαίρι. Η δασική βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι πλούσια και στο µεγαλύτερο µέρος αποτελείται από θαµνώδη (Quecus sp.), ενώ στα χαµηλότερα υψόµετρα επικρατούν µεσογειακοί θαµνώνες (µακία βλάστηση) µε επικρατέστερο είδος το πουρνάρι (Quecus cocciffea). Από την άλλη πλευρά επικρατούν γεωργικές εκτάσεις. Σηµειώνεται ότι το µελετώµενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού σε αγροτική περιοχή. Με την διάκριση ζωνών δασικής βλάστησης κατά Ντάφη (Αραµπατζής 1998) η ευρύτερη περιοχή µελέτης κατατάσσεται στην Παραµεσογειακή Ζώνη Βλάστησης (QUERCETALIA PUBESCENTIS). Η πανίδα που παρατηρήθηκε µπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία των ειδών µε µικρό ενδιαίτηµα (π.χ. νυφίτσα, κουνάβι, σκαντζόχοιρος, αλεπού, παπαδίτσα, βασιλίσκος, καρδερίνα, σπουργίτι, κοκκινολαίµης, κ.α.). Το υδρογραφικό δίκτυο τροφοδοτείται κυρίως από επιφανειακά νερά που προέρχονται από τις ετήσιες κατακρηµνίσεις. Στην πεδινή ζώνη λόγω της γεωλογικής στρωµατογραφίας η περιοχή παρουσιάζει υπόγεια υδροφορία. Η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός προστατευτέας περιοχής. Η αποστράγγιση της ευρύτερης περιοχής µελέτης είναι µέτρια έως καλή. 8 Τα φυσικά χαρακτηριστικά της άµεσης περιοχής µελέτης είναι τα παρακάτω: Η τοπογραφία στην άµεση περιοχή µελέτης του έργου είναι οµαλή, το ανάγλυφο επίπεδο µε τις υφιστάµενες κλίσεις του αναγλύφου να έχουν κατεύθυνση Β ->ΝΑ. Στην άµεση περιοχή µελέτης η γεωλογική στρωµατογραφία αποτελείται αποκλειστικά από αλουβιακές τεταρτογενείς ποταµοχειµαρικές αποθέσεις (Al). Τα εδάφη γενικά χαρακτηρίζονται γεωτεχνικά σταθερά στην άµεση περιοχή µελέτης. Η άµεση περιοχή µελέτης του έργου διακρίνεται από το πεδινό γεωργικό τοπίο.

7 Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην άµεση περιοχή µελέτης είναι άριστη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η βλάστηση στην άµεση περιοχή µελέτης των έργων έχει υποβαθµιστεί από την συνεχή δράση του ανθρώπου ήταν επακόλουθο και η βιοποικιλότητα της πανίδας γενικά να είναι υποβαθµισµένη. Το γήπεδο του έργου βρίσκεται εκτός προστατευτέας περιοχής. Ο ανθρωπογενής παράγοντας έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην µείωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Η έντονη βόσκηση και η εντατική καλλιέργεια των εκτάσεων έχει οδηγήσει σε οπισθοχώρηση την ανάπτυξη της κλίµαξ φυτοκοινότητας µέχρι εξαφάνισης της βλάστησης σε πολλά σηµεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µελέτη αφορά την υφιστάµενη τυροκοµική µονάδα ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης της εταιρείας «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα που θέλει να αυξήσει την δυναµικότητά της από 18tn/ηµέρα σε 28tn/ηµέρα και να εκσυγχρονίσει τον βιολογικό καθαρισµό µε µονάδα επίπλευσης (Σύστηµα διαλελυµένου αέρα - Dissolved Ai Flotation unit) για την επεξεργασία των αποβλήτων νερών. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εκδοθεί για την τυροκοµική µονάδα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για να είναι εφικτή η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας. Η τυροκοµική µονάδα θα έχει µέγιστη δυναµικότητα επεξεργασίας γάλακτος 28,00tn/ηµέρα. Η τυροκοµική µονάδα εδρεύει σε αγροτεµάχιο µε ΚΑΕΚ µε εµβαδό 3.258,99 m 2. Το γήπεδο συνορεύει δυτικά και ανατολικά µε ιδιοκτησίες µε κύρια χρήση τη γεωργική γη και βόρεια µε αγροτικό δρόµο, ενώ ευρύτερα περιβάλλεται µε αγροτεµάχια µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες και βιοτεχνίες.

8 Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού αποτελείται από δύο αγροτεµάχια µε ΚΑΕΚ & , συνολικό εµβαδόν 4.172,46 m 2, συνορεύει βόρεια µε ανάχωµα δρόµο και γεωργικές εκτάσεις, νότια και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο (Επ. Οδός Τυρνάβου Αµπελώνα) ενώ ανατολικά µε αγροτεµάχιο µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες. 10 Το εµβαδόν κάλυψης των κτισµάτων του τυροκοµείου που καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια ανέρχεται σε 1.035,35m 2 ενώ η δόµηση ανέρχεται σε 1.617,42m 2 (τα επιπλέον έχουν τακτοποιηθεί στο Ν.4178/13). Το εµβαδόν κάλυψης των υφισταµένων κτισµάτων του βιολογικού καθαρισµού που καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια ανέρχεται σε 20m 2 ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν κτίρια µε εµβαδόν 64 m 2 για την στέγαση του συστήµατος διαλελυµένου αέρα. 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού το σκυρόδεµα θα µεταφέρεται στο χώρο του έργου µε τροχοφόρα µπετονιέρα από την περιοχή της Λάρισας. Τα υλικά κατασκευής θα µεταφέρονται στο χώρο του έργου µε ειδικό ανά περίπτωση τροχοφόρο φορτηγό. Οι εκσκαφές θα γίνουν µε εκσκαφέα τύπου JCB. Η υδροδότηση της µονάδας του τυροκοµείου και του βιολογικού καθαρισµού γίνεται µε βιοτεχνικές γεωτρήσεις για τις οποίες έχουν κατατεθεί τα ανάλογα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού στις αρµόδιες υπηρεσίες µε αριθµού πρωτοκόλλου 1) Τυροκοµείου 17762/ ( /νση Υδάτων Περιφέρειας) και 3489/ στις 5/11/2013 ( /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης), 2) Βιολογικού 558/ ( /νση Υδάτων Περιφέρειας) και 3717/ στις ( /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης). Για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης η µονάδα έχει συνδεθεί µε το δίκτυο της ΕΗ που ήδη υφίσταται στο χώρο της µελετώµενης µονάδας. Εποµένως δεν απαιτούνται έργα ηλεκτροδότησης. Να σηµειωθεί ότι δεν απαιτούνται έργα διάνοιξης δρόµου διότι ο χώρος των οικοπέδων είναι προσπελάσιµος από την επαρχιακή οδό Τυρνάβου - Αµπελώνα.

9 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η τυροκοµική µονάδα περιλαµβάνει τις παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις: o Ενιαίο κτίριο της µονάδας συνολικού εµβαδού κάλυψης 1.035,35 m 2, το οποίο θα περιλαµβάνει τους παρακάτω χώρους: Χώρος εστίασης προσωπικού Αποθήκη Αποδυτήρια αντρών Αποδυτήρια γυναικών W.C. Λογιστήριο Γραφείο κίνησης Χώρος ελέγχου υποδοχής Χηµείο - Εργαστήριο Χώρος παστερίωσης C.I.P. Χώρος ωρίµανσης φέτας Χώρος παρασκευής φέτας Ψυγείο θάλαµος 1 Ψυγείο θάλαµος 2 Μηχανοστάσιο Λέβητας ατµού Μυζήθρες o Στεγανός βόθρος λυµάτων προσωπικού. o Βιοτεχνική γεώτρηση. o Κλειστό paking Όροι δόµησης Το γήπεδο της τυροκοµικής µονάδας µε εµβαδόν 3.258,99 m 2 δεν είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του Ν.3937/2011 λόγω του ότι εµπίπτει εντός προστατευόµενης ζώνης Natua 2000 και βάση αυτού δεν έχει όρους δόµησης.

10 Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού µε εµβαδόν 4.172,46 m 2 είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του Ν.3937/2011 λόγω του ότι εµπίπτει εντός προστατευόµενης ζώνης Natua 2000 και βάση αυτού έχει όρους δόµησης. 12 Μορφολογία κτιρίου Αρχιτεκτονικά στοιχεία Κατά τη σύνταξη της Αρχιτεκτονικής Μελέτης έγινε προσπάθεια ώστε όλη η µορφή των κτιρίων να εναρµονίζεται µε την αρχιτεκτονική µορφή των κτιρίων που συναντάµε στην ευρύτερη περιοχή. Η µορφή, το µέγεθος και τα υλικά κατασκευής της µονάδας είναι προσαρµοσµένα στο περιβάλλον και θα την έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. Η ανέγερση του κτιρίου στην εν λόγω περιοχή και η βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου θα αποτελέσουν στοιχεία για την καλαισθητική ανύψωση αυτής σε σηµαντικό βαθµό. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις Κατά την µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων τηρούνται τόσο οι Ελληνικοί όσο και οι ιεθνείς ισχύοντες κανονισµοί και ειδικότερα: Κεντρική θέρµανση: Σύµφωνα µε τον κανονισµό κατά DIN Κλιµατισµός: Εγχειρίδιο ASHRAE. Εξαερισµός: Προσαγωγή νωπού αέρα κατά DIN Πυρόσβεση: Σύµφωνα µε το Π.. 71/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η συνολική εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς της µονάδας είναι 361,33 KW και πρόκειται να εγκατασταθεί µηχανολογικός εξοπλισµός µε συνολική ισχύς 53,00 KW. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει η επιχείρηση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

11 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΙΣΧΥΣ(KW) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 7,35 1 Παγολεκάνη 2 13,5 9 Αεροψυκτήρες 3 7,5 1 Πιεστικό συγκρότηµα 4 5,6 1 Συµπιεστής Πλυντήριο Γαλακτοδοχείων 6 1 Παγολεκάνη 7 7,35 1 Συµπιεστής 8 10,29 6 Αντλίες 9 1 Εναλλάκτης 10 8,82 1 Παστεριωτικό συγκρότηµα 11 1 εξαµενή παγωµένου νερού 12 22,06 1 Κοµπρεσέρ 13 3,68 1 Κορυφολόγος 14 0,74 1 Κλειστικό 15 4,1 2 Κλειστικό µηχάνηµα δοχείων (το ένα εφεδρικό) 16 22,38 2 Συµπιεστής 30HP (+1 εφεδρικός συµπιεστής 25HP) 17 5,15 1 Συµπιεστής 18 1,47 1 Εξαεριστήρας 19 2,21 1 Ατµολέβητας Γ' κατηγορίας 20 1,47 1 Αντλία ατµολέβητα 21 2,2 1 Κοφλέρ 22 1,1 1 εξαµενή γάλακτος 23 18,38 1 Αυτοκαθαριζόµενος κορυφολόγος Σύστηµα παραγωγής κρύου νερού 25 1,47 1 Κούτερ 26 1 Πνευµατική αντλία 27 5,51 1 Υποβρύχια αντλία Αεροσυµπιεστής 29 1,1 1 Αντλία 30 5,51 1 Συγκρότηµα παραλαβής

12 31 1 LACTOSCOPE 32 20,8 1 Αερόψυκτος ψύκτης νερού CIP Σιλό γάλακτος 35 5,51 2 Βραστήρας 36 1 Θάλαµος µυζήθρας 37 13,24 1 Πλυντήριο καλουπιών 38 1 Πρέσσα 39 1,47 1 εξαµενή γάλακτος Ατµολέβητας Γ' κατηγορίας µε προθερµαντήρες 41 1,5 2 Αντλίες ατµολέβητα(η µία εφεδρική) Συσκευαστικό κενού εξαµενή µαζούτ 44 9 Τυρολέβητες 45 4,1 2 Αντλίες παραλαβής γάλακτος (η µία εφεδρική) 46 8,34 2 Αντλίες 3HP, 3 αντλίες 1,5HP και 1 αντλία 0,5KW 47 4,1 1 Αντλία τυρογάλακτος 48 14,03 1 Κλειστικό τάπερ 49 1 Ανιχνευτής µετάλων 50 8,82 1 Παστεριωτικό συγκρότηµα 51 3,35 1 Condense 52 3,73 1 Πλυντήριο τσαντήλων Πλυστικό µηχάνηµα 54 2,95 2 Αντλίες Ανεµιστήρας 56 0,75 1 ανεµιστήρας 57 1,8 1 Αντλία παραλαβής γάλακτος Ανεµιστήρας 59 4,4 2 Ανεµιστήρας 60 1 Ζυγιστικό µηχάνηµα 61 1 Αποσκληρυντής νερού 62 5,5 2 Αντλίες απόνερων προς βιολογικό (η µία 14

13 15 εφεδρική) 63 1 εξαµενή απόνερων Φορτιστές ανυψωτικών µηχανηµάτων 65 1 Φίλτρα παραλαβής γάλακτος 66 1 Εναλλάκτης ψύξης παραλαβής γάλακτος 67 1 Φίλτρα νερού ΣΥΝΟΛΟ 361,33 KW 99 Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθεί φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΙΣΧΥΣ(KW) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 68 6,25 1 Γραµµή φέτας Νέος ατµολέβητας Β' κατηγορίας µε προθερµαντήρες 70 1,5 2 Αντλίες ατµολέβητα(η µία εφεδρική) 71 1 ίδυµος ογκοµετρικός αποσκληρυντής νερού 72 1 Μονωµένη δεξαµενή επιστρεφόµενου νερού ατµολεβήτων Φορτιστής κλάρκ 74 1 Ζυγιστικό - γεµιστικό 75 1 Ανιχνευτής ξένων σωµάτων 76 9,5 1 Πλυντικη µηχανή καλουπιών 77 2,2 1 Συγκρότηµα µεταφοράς εδέσµατος 78 8,75 1 Τροχήλατο πλυστικό µηχάνηµα Μονάδα αφρισµού 80 1 Αναλυτής γάλακτος Σταθµός απολύµανσης χεριών σόλας 82 0,80 1 Αυτόµατη κοπτική µηχανή ΣΥΝΟΛΟ 53,00 KW 16

14 16 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει τώρα η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ 2 αντλίες 2 2,20 2 ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1 0,37 3 ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1 1,10 4 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 3 5 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SBR 2 τµχ 2 30,00 6 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 7,50 8 SKIMMER ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ 2.. ΣΥΝΟΛΟ 41,17 KW Στα παραπάνω θα προστεθούν και τα µηχανήµατα της DAF: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 9 ΣΑΡΟΘΡΟ ΛΙΠΟΥΣ 1 0, τµχ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ DAF 1 1,50 11 ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 1 0,3 12 ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΚ 1 0,3 13 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ 1 1,00 14 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΚΙ ΩΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 0,37 ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 16 ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΚΙ ΩΣΗΣ ΑΡΓΗΣ 1 0,37 ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ PH-ΜΕΤΡΟ 1... ΣΥΝΟΛΟ 4,39 KW

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρώτες ύλες Προϊόντα Πρόκειται για ένα µεσαίου µεγέθους τυροκοµείο το οποίο λειτουργεί όλο το χρόνο. Η λειτουργία του τυροκοµείου καθορίζεται από την ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται στο τυροκοµείο.έτσι µία περίοδος είναι αυτή που κυµαίνεται από τα µέσα Οκτωβρίου οπότε αρχίζει να παράγεται µεγάλη ποσότητα πρόβειο γάλα, µέχρι τα µέσα Ιουλίου του επόµενου έτους µε την µεγαλύτερη παραγωγικότητα να εµφανίζεται κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Η δεύτερη είναι τους υπόλοιπους µήνες όπου η ποσότητα γάλακτος είναι µικρότερη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Κατά την δεύτερη περίοδο τυροκόµησης είναι πιθανόν το τυροκοµείο για λίγες µέρες λόγω µειωµένης εισκόµισης γάλακτος να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί κάθε δεύτερη µέρα για µείωση των λειτουργικών του δαπανών. Σ' αυτή την περίπτωση το γάλα αποθηκεύεται στα ειδικά σιλό όπου διατηρείται σε θερµοκρασία 2-4 C υπό συνεχή ανάδευση µέχρι την ώρα της τυροκόµησης (1 έως 2 ηµέρες). Στην περίοδο αιχµής οι ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας (επεξεργασία γάλακτος, τυροκόµηση κλπ) καλύπτονται µε µικρή υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού Οι ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων εξαρτώνται από την εποχιακή διακύµανση εισκόµισης του γάλακτος, την περιοδική διαθεσιµότητα ανάλογα µε την εποχή του έτους και πρωτίστως από την εκάστοτε διαµορφούµενη ζήτηση της αγοράς. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται είναι το γάλα, το οποίο καταφθάνει από τους παραγωγούς σε ανοξείδωτα γαλακτοδοχεία. Βοηθητικές ύλες µπορούν να θεωρηθούν το αλάτι, η τυροµαγιά, το χλωριούχο ασβέστιο, οξυγαλακτικές καλλιέργειες και υλικά συσκευασίας. Η µονάδα έχει µέγιστη δυναµικότητα επεξεργασίας γάλακτος 28,00 tn/ηµέρα, για την παρασκευή τυριού και των λοιπών τυροκοµικών προϊόντων. Συγκεκριµένα στο χώρο της µελετώµενης τυροκοµικής µονάδας θα γίνεται η παραγωγή και η συσκευασία τυροκοµικών προϊόντων, φέτας, µανουριού, ανθότυρου, µυζήθρας και κρέµα γάλακτος.

16 Παραγωγική διαδικασία Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως εξής: Για το τυρί Το γάλα παραλαµβάνεται από µια δεξαµενή η οποία είναι και ζυγαριά. Στη συνέχεια το γάλα µεταφέρεται στην παγολεκάνη και από εκεί στο καζάνι προθέρµανσης. Μετά φιλτράρεται στον κορφολόγο, όπου συγκρατούνται στερεά απόβλητα, γίνεται µερική αποβουτύρωση και µεταφέρεται στα καζάνια αναθέρµανσης όπου ολοκληρώνεται η παστερίωση µε βρασµό στους 68 ο C και παραµονή είκοσι λεπτών. Στη συνέχεια µε αντλία µεταφέρεται στον ψύκτη, όπου παραµένει 15 λεπτά και επιστρέφει στα καζάνια, στα οποία φτάνοντας σε θερµοκρασία 35 ο C είναι έτοιµο προς πήξη. Αφού πήξει και περάσει µια ώρα, το τυρόπηγµα τεµαχίζεται µε κόφτη και µεταφέρεται µε ανοξείδωτα δοχεία σε τυροτράπεζες για φορµάρισµα. Εκεί παραµένει για δύο ώρες, ώσπου να στραγγίσει. Στη συνέχεια γίνεται το τεµάχισµα του σκληρού πλέον τυροπήγµατος και η τοποθέτηση του σε δεξαµενή µε άλµη για 24 ώρες. Την επόµενη µέρα συσκευάζεται σε δοχεία και µεταφέρεται σε ωριµαντήριο φέτας σε θερµοκρασία των 20 ο C. Τέλος σε δέκα ηµέρες µεταφέρεται στο ψυγείο, όπου επικρατούν θερµοκρασίες από 0 έως 1 ο C και παραµένει εκεί για τουλάχιστον 70 ηµέρες, ώστε να είναι έτοιµο να διοχετευθεί στο εµπόριο. Επεξεργασία Τυρόγαλου Παραγωγή Κρέµας, Μανουριού, Ανθότυρου και Μυζήθρας Τα στραγγίσµατα από την παραγωγή της φέτας (τυρόγαλο) συγκεντρώνονται στη δεξαµενή αναµονής για την αξιοποίησή τους και την παραγωγή των ονοµαζόµενων αλβουµινικών τυριών ή µαλακών τυριών (µυζήθρα, µανούρι, ανθότυρο). Τα στραγγίσµατα από την παραγωγική διαδικασία του ανθότυρου, του µανουριού και της µυζήθρας αποτελούν τον ορό λακτόζης και συχνά αναφέρονται ως µη αξιοποιήσιµο τυρόγαλο ή

17 τυρόγαλο ορού λακτόζης ή δευτερογενές τυρόγαλο. Το τυρόγαλο ορού λακτόζης περιέχει κύρια λακτόζη, σε ποσοστό περίπου 4,5% και υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες περίπου 1-11,5%. Το µη θρεπτικά αξιοποιήσιµο πλέον αυτό τυρόγαλο θα υπόκειται σε επεξεργασία στη µονάδα συµπύκνωσης τυρογάλακτος (µονάδα υπερδιήθησης) Η µέθοδος βασίζεται στην υπό µεγάλη πίεση διέλευση του τυρογάλακτος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) από σύστηµα µεµβρανών µε συγκεκριµένο µέγεθος πόρων από όπου µπορούν να περάσουν µόνο τα µόρια του νερού. Με αυτόν τον τρόπο και όσο το τυρόγαλο κινείται στο σύστηµα των µεµβρανών αποβάλλει συνεχώς µέρος του νερού. Αυτό µπορεί να υπολογισθεί και τελικά να λάβουµε προϊόν µε την επιθυµητή συµπύκνωση. Η µέθοδος απαιτεί την κεντρική µονάδα του συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει την κύρια µονάδα µε τις µεµβράνες, το balance tank, τις αντλίες υψηλής πίεσης (καθότι το σύστηµα λειτουργεί σε 35 ba), βαλβίδες, όργανα ελέγχου λειτουργίας και κεντρικό πίνακα ελέγχου. Επί πλέον περιφερειακά απαιτούνται στο πρώτο στάδιο πριν την τροφοδοσία δεξαµενή αποθήκευσης πρώτης ύλης και φυγοκεντρικός διαχωριστήρας κατακράτησης στερεών, ψύξη ή θέρµανση τυρογάλακτος (λειτουργία µονάδας, σε θερµοκρασία ~27 C), οι απαραίτητες αντλίες και βαλβίδες. Στο τελευταίο στάδιο το συµπύκνωµα θα πρέπει να ψυχθεί από ~30 C σε ~10 C έως 15 C και να αποθηκευτεί σε ανοξείδωτη δεξαµενή. Η συµπύκνωση που επιτυγχάνεται κυµαίνεται από 4:1-6:1 (εξαρτώµενο από την παροχή) και τα ολικά στερεά του συµπυκνώµατος 20%. Ο χρόνος λειτουργίας του συγκροτήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών καθαρισµών είναι 8 ώρες. 19 Παραγωγή Κρέµας-Μυζήθρας Η παραγωγή της κρέµας ανέρχεται σε 150 κιλά/ηµέρα και προέρχεται από την αποβουτύρωση της πρώτης ύλης στη γραµµή παραγωγής φέτας. Από τη δεξαµενή αναµονής ένα µέρος του τυρόγαλου οδηγείται και εισάγεται στους βραστήρες όπου θερµαίνεται µέχρι τους 90 ο C και γίνεται ο διαχωρισµός της µυζήθρας και του ορού λακτόζης. Κατόπιν γίνεται η πλήρωση των καλουπιών και το στράγγισµα, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την παρασκευή της η µυζήθρα οδηγείται στο χώρο στεγνώµατος όπου επιτυγχάνεται η αφύγρανσή της. Μετά µεταφέρεται σε ψυχρό χώρο και παραµένει για µια ηµέρα.

18 20 Παραγωγή Μανουριού - Ανθότυρου Από τη δεξαµενή αναµονής του τυρόγαλου εισάγεται στους βραστήρες όπου προστίθεται στο τυρόγαλο κρέµα και γάλα, θερµαίνεται µέχρι τους 90 ο C και γίνεται ο διαχωρισµός του µανουριού και του ορού λακτόζης. Κατόπιν γίνεται η πλήρωση των καλουπιών και το στράγγισµα, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Χρήση νερού - Απαιτούµενες ποσότητες ύδατος Oι βιοµηχανίες γάλακτος απαιτούν µεγάλες ποσότητες νερού (50 90% της συνολικής κατανάλωσης νερού), για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Όπως προκύπτει και από την ως άνω περιγραφόµενη παραγωγική διαδικασία, η χρήση του νερού προορίζεται για: πλύσιµο και καθαρισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής (γραµµών παραγωγής) πλύσιµο και καθαρισµό των εγκαταστάσεων συσκευασίας. πλύσης των δεξαµενών γάλακτος. γενική καθαριότητα των χώρων παραγωγής (δαπέδων). πλύση των βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς του νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. πλύση των δοχείων µεταφοράς γάλακτος. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες νερού στις γαλακτοβιοµηχανίες, ανά είδος προϊόντος. Ποσότητες νερού στις γαλακτοβιοµηχανίες, ανά είδος προϊόντος ( αλέζιος, 1986)) Είδος Προϊόντων Μέσος όρος κατανάλωσης νερού (lt νερού / lt γάλακτος) Εύρος κατανάλωσης νερού (lt νερού / lt γάλακτος) Εµφιάλωση γάλακτος 2,2 1,0 4,3 Παραγωγή τυριών 2,6 0,7 5,4 Εµφιάλωση γάλακτος & Παραγωγή τυριού Εµφιάλωση γάλακτος & Παραγωγή τυριού (Ελληνικές εκτιµήσεις) 2,5 0,8 4,5 3,5 3,0 4,5

19 21 *Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες από το παραγόµενο τυρόγαλα που υπολογίζονται σε περίπου 15%. Το παραγόµενο νερό από την παραγωγική διαδικασία µπορεί άνετα να χρησιµοποιηθεί (όπως και συµβαίνει στην πράξη) για τις διαδικασίες πλυσίµατος δαπέδων εντός της µονάδας, οπότε έχουµε και σηµαντική εξοικονόµηση ύδατος. Με βάση την εισερχόµενη ποσότητα γάλακτος (28tn/ηµέρα) προκύπτει ότι η µέγιστη απαιτούµενη ποσότητα νερού για το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ανέρχεται περίπου σε 28*3,5 = 97,2m 3 /24ωρο. Όπως προαναφέρθηκε, η περίοδος λειτουργίας κυµαίνεται όλο τον χρόνο 365 ηµέρες. Έτσι προκύπτει η ετήσια απαιτούµενη ποσότητα νερού για την παραγωγική διαδικασία (που θα καλυφθεί από τη βιοµηχανική γεώτρηση) εκτιµάται σε m 3. Το προσωπικό που εργάζεται στο τυροκοµείο εκτιµάται ότι φτάνει τα 20 άτοµα. Η ηµερήσια ποσότητα σε πόσιµο νερό ανά εργαζόµενο υπολογίζεται σε 50,00 lt/ηµέρα. Άρα η ηµερήσια ποσότητα σε πόσιµο νερό θα ισούται µε 20 x 50,00 = 1000,00 lt/ηµέρα = 1 m 3 /ηµέρα, η οποία καλύπτεται από τη ΕΥΑ Τυρνάβου Χρήση ενέργειας Η µελετώµενη µονάδα είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο της ΕΗ για τις ανάγκες λειτουργίας του µηχανολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού ενώ µέρος των ενεργειακών απαιτήσεων καλύπτετε µε µαζούτ Για τη λειτουργία της µελετώµενης µονάδας υπάρχει η ανάγκη ,00 KWh ετησίως για την τυροκοµική µονάδα και ,00 KWh για τον βιολογικό καθαρισµό.

20 Οδική σύνδεση Ο χώρος του οικοπέδου είναι προσπελάσιµος από την επαρχιακή οδό Τυρνάβου Αµπελώνα, όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται και για τον οποίο έχει εκδοθεί η υπ. αριθµ. 8093/ βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Λάρισας Πυροπροστασία Έχει εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας από την Π.Υ. µε αριθµό πρωτοκόλλου 1442Φ µε την οποία ορίζεται σαφώς το σύστηµα πυρόσβεσης Απασχολούµενο προσωπικό Η επιχείρηση θα απασχολεί 20 άτοµα Παραγόµενα απόβλητα Παραγωγή Αέριων Αποβλήτων Καπνός-Σκόνες Κατά τη φάση εκσυγχρονισµού του βιολογικού καθαρισµού θα υπάρξουν εκποµπές αέριων ρύπων από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. Συγκεκριµένα παράγονται καυσαέρια από τη λειτουργία των οχηµάτων. Επίσης εκπέµπονται αιωρούµενα σωµατίδια και σκόνες γαιώδεις από τη διακίνηση και την εναπόθεση υλικών. Οι εκποµπές αυτές θα είναι περιορισµένες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας των εργασιών και της

21 αναστρεψιµότητας του φαινοµένου. Επίσης είναι δυνατόν να µηδενιστούν τα επίπεδα εκποµπής σκόνης αν ακολουθηθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας. 23 Από τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται αέριοι ρύποι. Κατά τη φάση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων θα υπάρξουν εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων, µόνο κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι εκποµπές αυτές θα είναι περιορισµένες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας των εργασιών και της αναστρεψιµότητας του φαινοµένου. Από τη λειτουργία της προτεινόµενης δραστηριότητας παράγονται καπνός αιθάλη. Είναι ο καπνός από το τµήµα παραγωγής ατµού, όπου σήµερα υπάρχουν 2 ατµολέβητες Γ κατηγορίας ενώ µετά τον εκσυγχρονισµό θα προστεθεί ένας νέος κατηγορίας Β µε προθερµαντήρες και θα αφαιρεθεί ένας Γ κατηγορίας. Οι ατρολέβητες αυτοί χρησιµοποιούν το µαζούτ 1500 ως καύσιµο. Συµβατικοί ρύποι Από την παραγωγική διαδικασία της µονάδας δεν παράγονται αέρια απόβλητα. Η λειτουργία της µονάδας στηρίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια και µαζούτ. Έτσι από την κύρια πηγή ενέργειας και λειτουργίας της µονάδας παράγονται συµβατικοί ρύποι. Οσµές-Αερολύµατα Από τη λειτουργία της δραστηριότητας δεν παράγονται οσµές ή αερολύµατα. Όµως, κατά την τυχόν δυσλειτουργία της µονάδας βιολογικού καθαρισµού ίσως να παρουσιαστεί αυτό το ενδεχόµενο.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Π.Ε.) ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (Ε.Π.Μ.) Αποφ. 69269/5387/90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 : «Λατομείο Αδρανών Υλικών» σε «Λατομείο Αδρανών Υλικών & Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΙΤΣΑ» Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής»

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προδιαγραφές ποιότητας μονάδων μεταποίησης προϊόντων φυτική και ζωικής παραγωγής» ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Πλαίσιο αναφοράς...4 1.2 Σκοπιμότητα...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3072 3 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 171914 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ, 2010 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1275 11 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.15/4187/266 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 7 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 170613 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα