1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ"

Transcript

1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ 3 Η παρούσα µελέτη αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που υποβάλλεται για την έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της µελετώµενης δραστηριότητας: «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ 1 Ο ΧΛΜ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗΣ Είδος έργου : Τυροκοµική µονάδα Φορέας υλοποίησης : "ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ." Καθεστώς υλοποίησης έργου : Υφιστάµενο ιοικητική περιφέρεια :. Κ. Τυρνάβου ηµοτικής Ενότητας Τυρνάβου Θέση : 1 ο και 2 ο χλµ Τυρνάβου Αµπελώνα Έκταση γηπέδου τυροκοµείου: 3.258,99 m 2 Έκταση γηπέδου βιολογικού : 4.172,46 m 2 καθαρισµού υναµικότητα : Επεξεργασία γάλακτος 28 tn/ηµέρα Λειτουργία : Ετήσια - Επτά ηµέρες/εβδοµάδα

2 4 1.2 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΛΕΤΗΣ Η κατάθεση των στοιχείων για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται µε βάση τις παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις: ΚΥΑ / 703 / Φ104 / 03 (ΦΕΚ 332 / Β / ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)». ΚΥΑ / 2332 / 02 (ΦΕΚ 1022 / Β / ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες». Ν / 02 (ΦΕΚ 91 / Α / 02) «Εναρµόνιση του Ν / 86 µε τις οδηγίες ΕΕ 11 / 97 και ΕΕ 61 / 96 κα». ΚΥΑ / 3281 / 02 (ΦΕΚ 1463 / Β / 02) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ / 2332 / 02 Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κλπ». ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ678 τ.β) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986». Νόµος 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 209). Νόµος 3937/2011 «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 60). ΥΑ 1958 ΦΕΚ 21/Β/ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες». Νόµος 1650 (ΦΕΚ 160/ ), για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 1958 ΦΕΚ 21/Β/ το µελετώµενο έργο κατατάσσεται σύµφωνα µε τον πίνακα 1: Οµάδα 9 η : Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών: Αύξων Αριθµός 15: Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων πλην τυριών, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 η [>100 tn/ηµέρα (Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναµικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη)].

3 5 Οµάδα 9 η : Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών: Αύξων Αριθµός 16: Τυροκόµηση γάλακτος, Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 2 η [>30 tn/ηµέρα (Οι ποσότητες αναφέρονται στην δυναµικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη)]. Το περιεχόµενο της Μ.Π.Ε για έργα και δραστηριότητες της Α2 κατηγορίας καθορίζονται στον πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ678 τ.β) και σύµφωνα µε την ΚΥΑ / 3281 / 02 (ΦΕΚ 1463 / Β / 02) η µελέτη κατατίθεται στην /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικίας Περιφέρειας σε κάθε περίπτωση. 1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία µε επωνυµία «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία είναι η αρµόδια για θέµατα που αφορούν την επιχείρηση και υπεύθυνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που θα επιβληθούν κατά το στάδιο της έγκρισης της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ταχ. /νση Αλληλογραφίας : Γ. Τζαφέττα 21 - Τύρναβος, Αρµόδιος για πληροφορίες : Κόκουρας Ιωάννης, Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Κόκουρας Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός Χρυσούλας Χαρίλαος : Περιβαλλοντολόγος Ειδίκευση σε θέµατα Υγειονολόγου Μηχανικού (ΜSc EMΠ) Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Τζαφέττα 21 - Τύρναβος, Τηλέφωνο: , Κινητό: Fax:

4 6 1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ O σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η κατάθεση των στοιχείων εκείνων για τον εντοπισµό των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα έχει ως αποτέλεσµα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του παραπάνω έργου. Αυτό γίνεται µε την τεχνική περιγραφή του προτεινόµενου έργου καθώς και µε την επισήµανση των πιθανών κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία των επιµέρους έργων. Ειδικότερα η µελέτη αυτής της φάσης απαντά στα στοιχεία του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90, απαντά στο ερωτηµατολόγιο του Πίνακα 3 και τεκµηριώνει τις απαντήσεις αυτές. Κατόπιν, προχωρά σε µια γενική περιγραφή του έργου που προβλέπεται καθώς και του περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς). Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτίµηση των επιπτώσεων και προτείνονται τα ανάλογα για την περίπτωση µέτρα. Στο παράρτηµα παρουσιάζονται χάρτες της περιοχής µελέτης, τοπογραφικό διάγραµµα των έργων, σειρά φωτογραφιών της άµεσης περιοχής µελέτης καθώς και τα έγγραφα αδειοδότησης του έργου. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Η ευρύτερη περιοχή µελέτης συνίσταται από τον ευρύτερο χώρο της λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταµού και εκτείνεται στο κεντρικό πεδινό τµήµα του Νοµού Λάρισας. Η άµεση περιοχή µελέτης βρίσκεται σε πεδινή έκταση στην.κ. Τυρνάβου της ηµοτικής Ενότητας Τυρνάβου. Συγκεκριµένα βρίσκεται ανατολικά του οικισµού του Τυρνάβου σε ευθεία απόσταση 500,00m, δυτικά του ήµου Αµπελώνα σε ευθεία απόσταση 6.000,00m, δυτικά του οικισµού Βρυοτόπου σε ευθεία απόσταση 7.000,00m και βόρεια του οικισµού των ένδρων σε ευθέια απόσταση m. Η µελετώµενη τυροκοµική µονάδα βρίσκεται σε γήπεδο συνολικού εµβαδού 3.258,99 m 2 ενώ οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού βρίσκονται σε γήπεδο µε συνολικό εµβαδόν

5 4.172,46 m 2. Τα δύο γήπεδα αποτελούν ιδιόκτητες εκτάσεις, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται. 7 Το γήπεδο της µελετώµενης δραστηριότητας (τυροκοµείο) συνορεύει βόρεια, νότια και ανατολικά µε ιδιοκτησίες µε κύρια χρήση τη γεωργική γη και δυτικά µε την επαρχιακή οδό Τυρνάβου - Αµπελώνα, ενώ ευρύτερα περιβάλλεται µε αγροτεµάχια µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι. Άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες εντοπίζονται στα 600 µέτρα (Συνεταιριστικό οινοποιείο Τυρνάβου) και στα 800 µέτρα (αλευρόβιοµηχανία Χατζηκρανιώτη). Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού συνορεύει βόρεια µε ανάχωµα δρόµο και γεωργικές εκτάσεις, νότια και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο (Επ. Οδός Τυρνάβου Αµπελώνα) ενώ ανατολικά µε αγροτεµάχιο µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες. Οι εκτάσεις που καταλαµβάνει το έργο είναι περιορισµένες. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε υψόµετρο περίπου 90m. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ευρύτερη περιοχή µελέτης παρουσιάζει τα παρακάτω φυσικά χαρακτηριστικά: Το ανάγλυφο στην ευρύτερη περιοχή µελέτης ποικίλει από οµαλό µε µικρές και µέτριες κλίσεις στις πεδινές εκτάσεις έως ανώµαλο µε µεγάλες κλίσεις πρανών στις λοφώδεις εκτάσεις. Οι κύριοι γεωλογικοί σχηµατισµοί στις λοφώδεις και ηµιορεινές εκτάσεις της περιοχής µελέτης είναι κυρίως κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι και κρυσταλλικοί σχιστόλιθοι, ενώ στις πεδινές εκτάσεις κυριαρχούν οι τεταρτογενείς αλουβιακές ποταµοχειµαρρικές αποθέσεις. Ο εδαφικός µανδύας κατατάσσεται στους εδαφικούς τύπους των ασυνεχών και αβαθέων εδαφών πλούσιοι σε οργανική ουσία. Ο µελετώµενος χώρος αποτελεί µέρος του υδρογραφικού δικτύου του Πηνειού ποταµού.

6 Η επικρατούσα διεύθυνση του ανέµου είναι η Βόρεια και η Βορειοδυτική (Β ) µε µέση ένταση 2 Μποφόρ (Β). Η µέση ετήσια θερµοκρασία αέρα είναι 13,1 ο C, η µέση µέγιστη του θερµότερου µήνα Αυγούστου 29,4 ο C, η µέση ελάχιστη του ψυχρότερου µήνα Ιανουαρίου 2,7 ο C. Το µέσο µηνιαία ύψος βροχής είναι 59,6 mm. Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής που παρατηρήθηκε είναι 716 mm. Η ξηροθερµική περίοδος κατά Gaussen είναι περίπου 120 ηµέρες, από τις αρχές Ιουνίου ως το τέλος Σεπτεµβρίου (Στοιχεία από το Μετεωρολογικό Σταθµό Τρικάλων). Σύµφωνα µε το βιοκλιµατικό χάρτη και το χάρτη βιοκλιµατικών ορόφων του Υπουργείου Γεωργίας το κλίµα στην περιοχή µελέτης θεωρείται έντονα µεσοµεσογειακό, µέτρια υγρό, µε ψυχρό χειµώνα και θερµό καλοκαίρι. Η δασική βλάστηση στην ευρύτερη περιοχή µελέτης είναι πλούσια και στο µεγαλύτερο µέρος αποτελείται από θαµνώδη (Quecus sp.), ενώ στα χαµηλότερα υψόµετρα επικρατούν µεσογειακοί θαµνώνες (µακία βλάστηση) µε επικρατέστερο είδος το πουρνάρι (Quecus cocciffea). Από την άλλη πλευρά επικρατούν γεωργικές εκτάσεις. Σηµειώνεται ότι το µελετώµενο έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισµού σε αγροτική περιοχή. Με την διάκριση ζωνών δασικής βλάστησης κατά Ντάφη (Αραµπατζής 1998) η ευρύτερη περιοχή µελέτης κατατάσσεται στην Παραµεσογειακή Ζώνη Βλάστησης (QUERCETALIA PUBESCENTIS). Η πανίδα που παρατηρήθηκε µπορεί να καταταχθεί στην κατηγορία των ειδών µε µικρό ενδιαίτηµα (π.χ. νυφίτσα, κουνάβι, σκαντζόχοιρος, αλεπού, παπαδίτσα, βασιλίσκος, καρδερίνα, σπουργίτι, κοκκινολαίµης, κ.α.). Το υδρογραφικό δίκτυο τροφοδοτείται κυρίως από επιφανειακά νερά που προέρχονται από τις ετήσιες κατακρηµνίσεις. Στην πεδινή ζώνη λόγω της γεωλογικής στρωµατογραφίας η περιοχή παρουσιάζει υπόγεια υδροφορία. Η ευρύτερη περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός προστατευτέας περιοχής. Η αποστράγγιση της ευρύτερης περιοχής µελέτης είναι µέτρια έως καλή. 8 Τα φυσικά χαρακτηριστικά της άµεσης περιοχής µελέτης είναι τα παρακάτω: Η τοπογραφία στην άµεση περιοχή µελέτης του έργου είναι οµαλή, το ανάγλυφο επίπεδο µε τις υφιστάµενες κλίσεις του αναγλύφου να έχουν κατεύθυνση Β ->ΝΑ. Στην άµεση περιοχή µελέτης η γεωλογική στρωµατογραφία αποτελείται αποκλειστικά από αλουβιακές τεταρτογενείς ποταµοχειµαρικές αποθέσεις (Al). Τα εδάφη γενικά χαρακτηρίζονται γεωτεχνικά σταθερά στην άµεση περιοχή µελέτης. Η άµεση περιοχή µελέτης του έργου διακρίνεται από το πεδινό γεωργικό τοπίο.

7 Η ποιότητα του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος στην άµεση περιοχή µελέτης είναι άριστη. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η βλάστηση στην άµεση περιοχή µελέτης των έργων έχει υποβαθµιστεί από την συνεχή δράση του ανθρώπου ήταν επακόλουθο και η βιοποικιλότητα της πανίδας γενικά να είναι υποβαθµισµένη. Το γήπεδο του έργου βρίσκεται εκτός προστατευτέας περιοχής. Ο ανθρωπογενής παράγοντας έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στην µείωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Η έντονη βόσκηση και η εντατική καλλιέργεια των εκτάσεων έχει οδηγήσει σε οπισθοχώρηση την ανάπτυξη της κλίµαξ φυτοκοινότητας µέχρι εξαφάνισης της βλάστησης σε πολλά σηµεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µελέτη αφορά την υφιστάµενη τυροκοµική µονάδα ιδιοκτησίας και εκµετάλλευσης της εταιρείας «ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Πρόκειται για υφιστάµενη µονάδα που θέλει να αυξήσει την δυναµικότητά της από 18tn/ηµέρα σε 28tn/ηµέρα και να εκσυγχρονίσει τον βιολογικό καθαρισµό µε µονάδα επίπλευσης (Σύστηµα διαλελυµένου αέρα - Dissolved Ai Flotation unit) για την επεξεργασία των αποβλήτων νερών. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να εκδοθεί για την τυροκοµική µονάδα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για να είναι εφικτή η έκδοση νέας άδειας λειτουργίας. Η τυροκοµική µονάδα θα έχει µέγιστη δυναµικότητα επεξεργασίας γάλακτος 28,00tn/ηµέρα. Η τυροκοµική µονάδα εδρεύει σε αγροτεµάχιο µε ΚΑΕΚ µε εµβαδό 3.258,99 m 2. Το γήπεδο συνορεύει δυτικά και ανατολικά µε ιδιοκτησίες µε κύρια χρήση τη γεωργική γη και βόρεια µε αγροτικό δρόµο, ενώ ευρύτερα περιβάλλεται µε αγροτεµάχια µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες και βιοτεχνίες.

8 Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού αποτελείται από δύο αγροτεµάχια µε ΚΑΕΚ & , συνολικό εµβαδόν 4.172,46 m 2, συνορεύει βόρεια µε ανάχωµα δρόµο και γεωργικές εκτάσεις, νότια και δυτικά µε επαρχιακό δρόµο (Επ. Οδός Τυρνάβου Αµπελώνα) ενώ ανατολικά µε αγροτεµάχιο µε χρήση γεωργικές καλλιέργειες. 10 Το εµβαδόν κάλυψης των κτισµάτων του τυροκοµείου που καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια ανέρχεται σε 1.035,35m 2 ενώ η δόµηση ανέρχεται σε 1.617,42m 2 (τα επιπλέον έχουν τακτοποιηθεί στο Ν.4178/13). Το εµβαδόν κάλυψης των υφισταµένων κτισµάτων του βιολογικού καθαρισµού που καλύπτονται µε οικοδοµική άδεια ανέρχεται σε 20m 2 ενώ πρόκειται να κατασκευαστούν κτίρια µε εµβαδόν 64 m 2 για την στέγαση του συστήµατος διαλελυµένου αέρα. 4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού το σκυρόδεµα θα µεταφέρεται στο χώρο του έργου µε τροχοφόρα µπετονιέρα από την περιοχή της Λάρισας. Τα υλικά κατασκευής θα µεταφέρονται στο χώρο του έργου µε ειδικό ανά περίπτωση τροχοφόρο φορτηγό. Οι εκσκαφές θα γίνουν µε εκσκαφέα τύπου JCB. Η υδροδότηση της µονάδας του τυροκοµείου και του βιολογικού καθαρισµού γίνεται µε βιοτεχνικές γεωτρήσεις για τις οποίες έχουν κατατεθεί τα ανάλογα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού στις αρµόδιες υπηρεσίες µε αριθµού πρωτοκόλλου 1) Τυροκοµείου 17762/ ( /νση Υδάτων Περιφέρειας) και 3489/ στις 5/11/2013 ( /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης), 2) Βιολογικού 558/ ( /νση Υδάτων Περιφέρειας) και 3717/ στις ( /νση Υδάτων Αποκεντρωµένης ιοίκησης). Για τις ανάγκες ηλεκτροδότησης η µονάδα έχει συνδεθεί µε το δίκτυο της ΕΗ που ήδη υφίσταται στο χώρο της µελετώµενης µονάδας. Εποµένως δεν απαιτούνται έργα ηλεκτροδότησης. Να σηµειωθεί ότι δεν απαιτούνται έργα διάνοιξης δρόµου διότι ο χώρος των οικοπέδων είναι προσπελάσιµος από την επαρχιακή οδό Τυρνάβου - Αµπελώνα.

9 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η τυροκοµική µονάδα περιλαµβάνει τις παρακάτω κτιριακές εγκαταστάσεις: o Ενιαίο κτίριο της µονάδας συνολικού εµβαδού κάλυψης 1.035,35 m 2, το οποίο θα περιλαµβάνει τους παρακάτω χώρους: Χώρος εστίασης προσωπικού Αποθήκη Αποδυτήρια αντρών Αποδυτήρια γυναικών W.C. Λογιστήριο Γραφείο κίνησης Χώρος ελέγχου υποδοχής Χηµείο - Εργαστήριο Χώρος παστερίωσης C.I.P. Χώρος ωρίµανσης φέτας Χώρος παρασκευής φέτας Ψυγείο θάλαµος 1 Ψυγείο θάλαµος 2 Μηχανοστάσιο Λέβητας ατµού Μυζήθρες o Στεγανός βόθρος λυµάτων προσωπικού. o Βιοτεχνική γεώτρηση. o Κλειστό paking Όροι δόµησης Το γήπεδο της τυροκοµικής µονάδας µε εµβαδόν 3.258,99 m 2 δεν είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του Ν.3937/2011 λόγω του ότι εµπίπτει εντός προστατευόµενης ζώνης Natua 2000 και βάση αυτού δεν έχει όρους δόµησης.

10 Το γήπεδο του βιολογικού καθαρισµού µε εµβαδόν 4.172,46 m 2 είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις του Ν.3937/2011 λόγω του ότι εµπίπτει εντός προστατευόµενης ζώνης Natua 2000 και βάση αυτού έχει όρους δόµησης. 12 Μορφολογία κτιρίου Αρχιτεκτονικά στοιχεία Κατά τη σύνταξη της Αρχιτεκτονικής Μελέτης έγινε προσπάθεια ώστε όλη η µορφή των κτιρίων να εναρµονίζεται µε την αρχιτεκτονική µορφή των κτιρίων που συναντάµε στην ευρύτερη περιοχή. Η µορφή, το µέγεθος και τα υλικά κατασκευής της µονάδας είναι προσαρµοσµένα στο περιβάλλον και θα την έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. Η ανέγερση του κτιρίου στην εν λόγω περιοχή και η βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου θα αποτελέσουν στοιχεία για την καλαισθητική ανύψωση αυτής σε σηµαντικό βαθµό. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις Κατά την µελέτη και κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων τηρούνται τόσο οι Ελληνικοί όσο και οι ιεθνείς ισχύοντες κανονισµοί και ειδικότερα: Κεντρική θέρµανση: Σύµφωνα µε τον κανονισµό κατά DIN Κλιµατισµός: Εγχειρίδιο ASHRAE. Εξαερισµός: Προσαγωγή νωπού αέρα κατά DIN Πυρόσβεση: Σύµφωνα µε το Π.. 71/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η συνολική εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύς της µονάδας είναι 361,33 KW και πρόκειται να εγκατασταθεί µηχανολογικός εξοπλισµός µε συνολική ισχύς 53,00 KW. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει η επιχείρηση φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

11 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΙΣΧΥΣ(KW) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 7,35 1 Παγολεκάνη 2 13,5 9 Αεροψυκτήρες 3 7,5 1 Πιεστικό συγκρότηµα 4 5,6 1 Συµπιεστής Πλυντήριο Γαλακτοδοχείων 6 1 Παγολεκάνη 7 7,35 1 Συµπιεστής 8 10,29 6 Αντλίες 9 1 Εναλλάκτης 10 8,82 1 Παστεριωτικό συγκρότηµα 11 1 εξαµενή παγωµένου νερού 12 22,06 1 Κοµπρεσέρ 13 3,68 1 Κορυφολόγος 14 0,74 1 Κλειστικό 15 4,1 2 Κλειστικό µηχάνηµα δοχείων (το ένα εφεδρικό) 16 22,38 2 Συµπιεστής 30HP (+1 εφεδρικός συµπιεστής 25HP) 17 5,15 1 Συµπιεστής 18 1,47 1 Εξαεριστήρας 19 2,21 1 Ατµολέβητας Γ' κατηγορίας 20 1,47 1 Αντλία ατµολέβητα 21 2,2 1 Κοφλέρ 22 1,1 1 εξαµενή γάλακτος 23 18,38 1 Αυτοκαθαριζόµενος κορυφολόγος Σύστηµα παραγωγής κρύου νερού 25 1,47 1 Κούτερ 26 1 Πνευµατική αντλία 27 5,51 1 Υποβρύχια αντλία Αεροσυµπιεστής 29 1,1 1 Αντλία 30 5,51 1 Συγκρότηµα παραλαβής

12 31 1 LACTOSCOPE 32 20,8 1 Αερόψυκτος ψύκτης νερού CIP Σιλό γάλακτος 35 5,51 2 Βραστήρας 36 1 Θάλαµος µυζήθρας 37 13,24 1 Πλυντήριο καλουπιών 38 1 Πρέσσα 39 1,47 1 εξαµενή γάλακτος Ατµολέβητας Γ' κατηγορίας µε προθερµαντήρες 41 1,5 2 Αντλίες ατµολέβητα(η µία εφεδρική) Συσκευαστικό κενού εξαµενή µαζούτ 44 9 Τυρολέβητες 45 4,1 2 Αντλίες παραλαβής γάλακτος (η µία εφεδρική) 46 8,34 2 Αντλίες 3HP, 3 αντλίες 1,5HP και 1 αντλία 0,5KW 47 4,1 1 Αντλία τυρογάλακτος 48 14,03 1 Κλειστικό τάπερ 49 1 Ανιχνευτής µετάλων 50 8,82 1 Παστεριωτικό συγκρότηµα 51 3,35 1 Condense 52 3,73 1 Πλυντήριο τσαντήλων Πλυστικό µηχάνηµα 54 2,95 2 Αντλίες Ανεµιστήρας 56 0,75 1 ανεµιστήρας 57 1,8 1 Αντλία παραλαβής γάλακτος Ανεµιστήρας 59 4,4 2 Ανεµιστήρας 60 1 Ζυγιστικό µηχάνηµα 61 1 Αποσκληρυντής νερού 62 5,5 2 Αντλίες απόνερων προς βιολογικό (η µία 14

13 15 εφεδρική) 63 1 εξαµενή απόνερων Φορτιστές ανυψωτικών µηχανηµάτων 65 1 Φίλτρα παραλαβής γάλακτος 66 1 Εναλλάκτης ψύξης παραλαβής γάλακτος 67 1 Φίλτρα νερού ΣΥΝΟΛΟ 361,33 KW 99 Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθεί φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α/Α ΙΣΧΥΣ(KW) ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 68 6,25 1 Γραµµή φέτας Νέος ατµολέβητας Β' κατηγορίας µε προθερµαντήρες 70 1,5 2 Αντλίες ατµολέβητα(η µία εφεδρική) 71 1 ίδυµος ογκοµετρικός αποσκληρυντής νερού 72 1 Μονωµένη δεξαµενή επιστρεφόµενου νερού ατµολεβήτων Φορτιστής κλάρκ 74 1 Ζυγιστικό - γεµιστικό 75 1 Ανιχνευτής ξένων σωµάτων 76 9,5 1 Πλυντικη µηχανή καλουπιών 77 2,2 1 Συγκρότηµα µεταφοράς εδέσµατος 78 8,75 1 Τροχήλατο πλυστικό µηχάνηµα Μονάδα αφρισµού 80 1 Αναλυτής γάλακτος Σταθµός απολύµανσης χεριών σόλας 82 0,80 1 Αυτόµατη κοπτική µηχανή ΣΥΝΟΛΟ 53,00 KW 16

14 16 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο µηχανολογικός εξοπλισµός που διαθέτει τώρα η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισµού: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ 2 αντλίες 2 2,20 2 ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 1 0,37 3 ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1 1,10 4 ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ 3 5 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ SBR 2 τµχ 2 30,00 6 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1 7,50 8 SKIMMER ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ 2.. ΣΥΝΟΛΟ 41,17 KW Στα παραπάνω θα προστεθούν και τα µηχανήµατα της DAF: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 9 ΣΑΡΟΘΡΟ ΛΙΠΟΥΣ 1 0, τµχ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ DAF 1 1,50 11 ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΟΛΥΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 1 0,3 12 ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΚ 1 0,3 13 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ 1 1,00 14 ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΚΙ ΩΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 0,37 ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 16 ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑΣ ΚΡΟΚΙ ΩΣΗΣ ΑΡΓΗΣ 1 0,37 ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ 17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ PH-ΜΕΤΡΟ 1... ΣΥΝΟΛΟ 4,39 KW

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρώτες ύλες Προϊόντα Πρόκειται για ένα µεσαίου µεγέθους τυροκοµείο το οποίο λειτουργεί όλο το χρόνο. Η λειτουργία του τυροκοµείου καθορίζεται από την ποσότητα γάλακτος που εισέρχεται στο τυροκοµείο.έτσι µία περίοδος είναι αυτή που κυµαίνεται από τα µέσα Οκτωβρίου οπότε αρχίζει να παράγεται µεγάλη ποσότητα πρόβειο γάλα, µέχρι τα µέσα Ιουλίου του επόµενου έτους µε την µεγαλύτερη παραγωγικότητα να εµφανίζεται κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο. Η δεύτερη είναι τους υπόλοιπους µήνες όπου η ποσότητα γάλακτος είναι µικρότερη σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Κατά την δεύτερη περίοδο τυροκόµησης είναι πιθανόν το τυροκοµείο για λίγες µέρες λόγω µειωµένης εισκόµισης γάλακτος να υπολειτουργεί ή να λειτουργεί κάθε δεύτερη µέρα για µείωση των λειτουργικών του δαπανών. Σ' αυτή την περίπτωση το γάλα αποθηκεύεται στα ειδικά σιλό όπου διατηρείται σε θερµοκρασία 2-4 C υπό συνεχή ανάδευση µέχρι την ώρα της τυροκόµησης (1 έως 2 ηµέρες). Στην περίοδο αιχµής οι ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας (επεξεργασία γάλακτος, τυροκόµηση κλπ) καλύπτονται µε µικρή υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού Οι ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων εξαρτώνται από την εποχιακή διακύµανση εισκόµισης του γάλακτος, την περιοδική διαθεσιµότητα ανάλογα µε την εποχή του έτους και πρωτίστως από την εκάστοτε διαµορφούµενη ζήτηση της αγοράς. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται είναι το γάλα, το οποίο καταφθάνει από τους παραγωγούς σε ανοξείδωτα γαλακτοδοχεία. Βοηθητικές ύλες µπορούν να θεωρηθούν το αλάτι, η τυροµαγιά, το χλωριούχο ασβέστιο, οξυγαλακτικές καλλιέργειες και υλικά συσκευασίας. Η µονάδα έχει µέγιστη δυναµικότητα επεξεργασίας γάλακτος 28,00 tn/ηµέρα, για την παρασκευή τυριού και των λοιπών τυροκοµικών προϊόντων. Συγκεκριµένα στο χώρο της µελετώµενης τυροκοµικής µονάδας θα γίνεται η παραγωγή και η συσκευασία τυροκοµικών προϊόντων, φέτας, µανουριού, ανθότυρου, µυζήθρας και κρέµα γάλακτος.

16 Παραγωγική διαδικασία Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας έχουν ως εξής: Για το τυρί Το γάλα παραλαµβάνεται από µια δεξαµενή η οποία είναι και ζυγαριά. Στη συνέχεια το γάλα µεταφέρεται στην παγολεκάνη και από εκεί στο καζάνι προθέρµανσης. Μετά φιλτράρεται στον κορφολόγο, όπου συγκρατούνται στερεά απόβλητα, γίνεται µερική αποβουτύρωση και µεταφέρεται στα καζάνια αναθέρµανσης όπου ολοκληρώνεται η παστερίωση µε βρασµό στους 68 ο C και παραµονή είκοσι λεπτών. Στη συνέχεια µε αντλία µεταφέρεται στον ψύκτη, όπου παραµένει 15 λεπτά και επιστρέφει στα καζάνια, στα οποία φτάνοντας σε θερµοκρασία 35 ο C είναι έτοιµο προς πήξη. Αφού πήξει και περάσει µια ώρα, το τυρόπηγµα τεµαχίζεται µε κόφτη και µεταφέρεται µε ανοξείδωτα δοχεία σε τυροτράπεζες για φορµάρισµα. Εκεί παραµένει για δύο ώρες, ώσπου να στραγγίσει. Στη συνέχεια γίνεται το τεµάχισµα του σκληρού πλέον τυροπήγµατος και η τοποθέτηση του σε δεξαµενή µε άλµη για 24 ώρες. Την επόµενη µέρα συσκευάζεται σε δοχεία και µεταφέρεται σε ωριµαντήριο φέτας σε θερµοκρασία των 20 ο C. Τέλος σε δέκα ηµέρες µεταφέρεται στο ψυγείο, όπου επικρατούν θερµοκρασίες από 0 έως 1 ο C και παραµένει εκεί για τουλάχιστον 70 ηµέρες, ώστε να είναι έτοιµο να διοχετευθεί στο εµπόριο. Επεξεργασία Τυρόγαλου Παραγωγή Κρέµας, Μανουριού, Ανθότυρου και Μυζήθρας Τα στραγγίσµατα από την παραγωγή της φέτας (τυρόγαλο) συγκεντρώνονται στη δεξαµενή αναµονής για την αξιοποίησή τους και την παραγωγή των ονοµαζόµενων αλβουµινικών τυριών ή µαλακών τυριών (µυζήθρα, µανούρι, ανθότυρο). Τα στραγγίσµατα από την παραγωγική διαδικασία του ανθότυρου, του µανουριού και της µυζήθρας αποτελούν τον ορό λακτόζης και συχνά αναφέρονται ως µη αξιοποιήσιµο τυρόγαλο ή

17 τυρόγαλο ορού λακτόζης ή δευτερογενές τυρόγαλο. Το τυρόγαλο ορού λακτόζης περιέχει κύρια λακτόζη, σε ποσοστό περίπου 4,5% και υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες περίπου 1-11,5%. Το µη θρεπτικά αξιοποιήσιµο πλέον αυτό τυρόγαλο θα υπόκειται σε επεξεργασία στη µονάδα συµπύκνωσης τυρογάλακτος (µονάδα υπερδιήθησης) Η µέθοδος βασίζεται στην υπό µεγάλη πίεση διέλευση του τυρογάλακτος (πρωτογενούς ή δευτερογενούς) από σύστηµα µεµβρανών µε συγκεκριµένο µέγεθος πόρων από όπου µπορούν να περάσουν µόνο τα µόρια του νερού. Με αυτόν τον τρόπο και όσο το τυρόγαλο κινείται στο σύστηµα των µεµβρανών αποβάλλει συνεχώς µέρος του νερού. Αυτό µπορεί να υπολογισθεί και τελικά να λάβουµε προϊόν µε την επιθυµητή συµπύκνωση. Η µέθοδος απαιτεί την κεντρική µονάδα του συστήµατος, η οποία περιλαµβάνει την κύρια µονάδα µε τις µεµβράνες, το balance tank, τις αντλίες υψηλής πίεσης (καθότι το σύστηµα λειτουργεί σε 35 ba), βαλβίδες, όργανα ελέγχου λειτουργίας και κεντρικό πίνακα ελέγχου. Επί πλέον περιφερειακά απαιτούνται στο πρώτο στάδιο πριν την τροφοδοσία δεξαµενή αποθήκευσης πρώτης ύλης και φυγοκεντρικός διαχωριστήρας κατακράτησης στερεών, ψύξη ή θέρµανση τυρογάλακτος (λειτουργία µονάδας, σε θερµοκρασία ~27 C), οι απαραίτητες αντλίες και βαλβίδες. Στο τελευταίο στάδιο το συµπύκνωµα θα πρέπει να ψυχθεί από ~30 C σε ~10 C έως 15 C και να αποθηκευτεί σε ανοξείδωτη δεξαµενή. Η συµπύκνωση που επιτυγχάνεται κυµαίνεται από 4:1-6:1 (εξαρτώµενο από την παροχή) και τα ολικά στερεά του συµπυκνώµατος 20%. Ο χρόνος λειτουργίας του συγκροτήµατος µεταξύ δύο διαδοχικών καθαρισµών είναι 8 ώρες. 19 Παραγωγή Κρέµας-Μυζήθρας Η παραγωγή της κρέµας ανέρχεται σε 150 κιλά/ηµέρα και προέρχεται από την αποβουτύρωση της πρώτης ύλης στη γραµµή παραγωγής φέτας. Από τη δεξαµενή αναµονής ένα µέρος του τυρόγαλου οδηγείται και εισάγεται στους βραστήρες όπου θερµαίνεται µέχρι τους 90 ο C και γίνεται ο διαχωρισµός της µυζήθρας και του ορού λακτόζης. Κατόπιν γίνεται η πλήρωση των καλουπιών και το στράγγισµα, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος. Μετά την παρασκευή της η µυζήθρα οδηγείται στο χώρο στεγνώµατος όπου επιτυγχάνεται η αφύγρανσή της. Μετά µεταφέρεται σε ψυχρό χώρο και παραµένει για µια ηµέρα.

18 20 Παραγωγή Μανουριού - Ανθότυρου Από τη δεξαµενή αναµονής του τυρόγαλου εισάγεται στους βραστήρες όπου προστίθεται στο τυρόγαλο κρέµα και γάλα, θερµαίνεται µέχρι τους 90 ο C και γίνεται ο διαχωρισµός του µανουριού και του ορού λακτόζης. Κατόπιν γίνεται η πλήρωση των καλουπιών και το στράγγισµα, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Χρήση νερού - Απαιτούµενες ποσότητες ύδατος Oι βιοµηχανίες γάλακτος απαιτούν µεγάλες ποσότητες νερού (50 90% της συνολικής κατανάλωσης νερού), για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Όπως προκύπτει και από την ως άνω περιγραφόµενη παραγωγική διαδικασία, η χρήση του νερού προορίζεται για: πλύσιµο και καθαρισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής (γραµµών παραγωγής) πλύσιµο και καθαρισµό των εγκαταστάσεων συσκευασίας. πλύσης των δεξαµενών γάλακτος. γενική καθαριότητα των χώρων παραγωγής (δαπέδων). πλύση των βυτιοφόρων οχηµάτων µεταφοράς του νωπού γάλακτος στο εργοστάσιο. πλύση των δοχείων µεταφοράς γάλακτος. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι χρησιµοποιούµενες ποσότητες νερού στις γαλακτοβιοµηχανίες, ανά είδος προϊόντος. Ποσότητες νερού στις γαλακτοβιοµηχανίες, ανά είδος προϊόντος ( αλέζιος, 1986)) Είδος Προϊόντων Μέσος όρος κατανάλωσης νερού (lt νερού / lt γάλακτος) Εύρος κατανάλωσης νερού (lt νερού / lt γάλακτος) Εµφιάλωση γάλακτος 2,2 1,0 4,3 Παραγωγή τυριών 2,6 0,7 5,4 Εµφιάλωση γάλακτος & Παραγωγή τυριού Εµφιάλωση γάλακτος & Παραγωγή τυριού (Ελληνικές εκτιµήσεις) 2,5 0,8 4,5 3,5 3,0 4,5

19 21 *Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες από το παραγόµενο τυρόγαλα που υπολογίζονται σε περίπου 15%. Το παραγόµενο νερό από την παραγωγική διαδικασία µπορεί άνετα να χρησιµοποιηθεί (όπως και συµβαίνει στην πράξη) για τις διαδικασίες πλυσίµατος δαπέδων εντός της µονάδας, οπότε έχουµε και σηµαντική εξοικονόµηση ύδατος. Με βάση την εισερχόµενη ποσότητα γάλακτος (28tn/ηµέρα) προκύπτει ότι η µέγιστη απαιτούµενη ποσότητα νερού για το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας ανέρχεται περίπου σε 28*3,5 = 97,2m 3 /24ωρο. Όπως προαναφέρθηκε, η περίοδος λειτουργίας κυµαίνεται όλο τον χρόνο 365 ηµέρες. Έτσι προκύπτει η ετήσια απαιτούµενη ποσότητα νερού για την παραγωγική διαδικασία (που θα καλυφθεί από τη βιοµηχανική γεώτρηση) εκτιµάται σε m 3. Το προσωπικό που εργάζεται στο τυροκοµείο εκτιµάται ότι φτάνει τα 20 άτοµα. Η ηµερήσια ποσότητα σε πόσιµο νερό ανά εργαζόµενο υπολογίζεται σε 50,00 lt/ηµέρα. Άρα η ηµερήσια ποσότητα σε πόσιµο νερό θα ισούται µε 20 x 50,00 = 1000,00 lt/ηµέρα = 1 m 3 /ηµέρα, η οποία καλύπτεται από τη ΕΥΑ Τυρνάβου Χρήση ενέργειας Η µελετώµενη µονάδα είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο της ΕΗ για τις ανάγκες λειτουργίας του µηχανολογικού εξοπλισµού και του φωτισµού ενώ µέρος των ενεργειακών απαιτήσεων καλύπτετε µε µαζούτ Για τη λειτουργία της µελετώµενης µονάδας υπάρχει η ανάγκη ,00 KWh ετησίως για την τυροκοµική µονάδα και ,00 KWh για τον βιολογικό καθαρισµό.

20 Οδική σύνδεση Ο χώρος του οικοπέδου είναι προσπελάσιµος από την επαρχιακή οδό Τυρνάβου Αµπελώνα, όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται και για τον οποίο έχει εκδοθεί η υπ. αριθµ. 8093/ βεβαίωση κυκλοφοριακής σύνδεσης από την ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νοµαρχίας Λάρισας Πυροπροστασία Έχει εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας από την Π.Υ. µε αριθµό πρωτοκόλλου 1442Φ µε την οποία ορίζεται σαφώς το σύστηµα πυρόσβεσης Απασχολούµενο προσωπικό Η επιχείρηση θα απασχολεί 20 άτοµα Παραγόµενα απόβλητα Παραγωγή Αέριων Αποβλήτων Καπνός-Σκόνες Κατά τη φάση εκσυγχρονισµού του βιολογικού καθαρισµού θα υπάρξουν εκποµπές αέριων ρύπων από τη λειτουργία των µηχανηµάτων. Συγκεκριµένα παράγονται καυσαέρια από τη λειτουργία των οχηµάτων. Επίσης εκπέµπονται αιωρούµενα σωµατίδια και σκόνες γαιώδεις από τη διακίνηση και την εναπόθεση υλικών. Οι εκποµπές αυτές θα είναι περιορισµένες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας των εργασιών και της

21 αναστρεψιµότητας του φαινοµένου. Επίσης είναι δυνατόν να µηδενιστούν τα επίπεδα εκποµπής σκόνης αν ακολουθηθούν κατάλληλα µέτρα προστασίας. 23 Από τη λειτουργία του έργου δεν παράγονται αέριοι ρύποι. Κατά τη φάση κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων θα υπάρξουν εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων, µόνο κατά την διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Οι εκποµπές αυτές θα είναι περιορισµένες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας λόγω της µικρής χρονικής διάρκειας των εργασιών και της αναστρεψιµότητας του φαινοµένου. Από τη λειτουργία της προτεινόµενης δραστηριότητας παράγονται καπνός αιθάλη. Είναι ο καπνός από το τµήµα παραγωγής ατµού, όπου σήµερα υπάρχουν 2 ατµολέβητες Γ κατηγορίας ενώ µετά τον εκσυγχρονισµό θα προστεθεί ένας νέος κατηγορίας Β µε προθερµαντήρες και θα αφαιρεθεί ένας Γ κατηγορίας. Οι ατρολέβητες αυτοί χρησιµοποιούν το µαζούτ 1500 ως καύσιµο. Συµβατικοί ρύποι Από την παραγωγική διαδικασία της µονάδας δεν παράγονται αέρια απόβλητα. Η λειτουργία της µονάδας στηρίζεται σε ηλεκτρική ενέργεια και µαζούτ. Έτσι από την κύρια πηγή ενέργειας και λειτουργίας της µονάδας παράγονται συµβατικοί ρύποι. Οσµές-Αερολύµατα Από τη λειτουργία της δραστηριότητας δεν παράγονται οσµές ή αερολύµατα. Όµως, κατά την τυχόν δυσλειτουργία της µονάδας βιολογικού καθαρισµού ίσως να παρουσιαστεί αυτό το ενδεχόµενο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλοι οι άνθρωποι εκτιμούν την άνεση που παρέχουν τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού. Τα περισσότερα συστήματα που εγκαταστάθηκαν πρίν τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Άρθρο 11 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ.104/2003, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1724 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/28-09-2012 ΘΕΜΑ 12 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 08 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 429/2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4148 Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006 3691 Αριθμός 429 Οι περί Οδών και Οικοδομών

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. aquabio.gr. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ aquabio SBR aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΔΑ: Β43Φ7Λ1-4ΟΥ. Έχοντας υπόψη: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_PIKROLIMNI II 1,012 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε για την παραγωγική διαδικασία και να μας πείτε περισσότερα τους αυτοματισμούς?

Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε για την παραγωγική διαδικασία και να μας πείτε περισσότερα τους αυτοματισμούς? Μικρές οικογενειακές τυροκομικές μονάδες Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει τη δική του οικογενειακή τυροκομική μονάδα? Τι είναι το οικογενειακό τυροκομείο και πως λειτουργεί? (συνέντευξη από τον διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_FARSALA III 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1.0.0. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΒΥ PASS... 2 2.0.0. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ... 2 2.1.0 ΕΣΧΑΡΩΣΗ... 2 2.2.0. ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: 45Β87ΛΡ-Ω2Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 10-11 - 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 08/2016 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 17/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τυρί

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τυρί ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τυρί Γενικά Πήξη του γάλακτος με τη χρήση πρωτεολυτικών ενζύμων. Σκοπός μας είναι η αποσταθεροποίηση της κ-καζεΐνης με σκοπό την πήξη του αποσταθεροποιημένου μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Pre-engineered ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SBR ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AQUAmax Professional G/GS Η ΜΕΘΟΔΟΣ SBR Η μέθοδος SBR (Sequential Batch Reactor) για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας

Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας LIFE08 ENV/GR/000578 Ανάπτυξη πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας Αγροτοβιομηχανικά απόβλητα & Αγροτικά υπολείμματα

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα

Μονάδες, παραβάσεις, πρόστιμα Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Δρ. Κων/νος Τριάντης, υπέγραψε επιβολή προστίμων, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σε 12 μονάδες, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ. Τα πρόστιμα

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ / ΑΝΑ ΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ TORNADO ΤΗΣ AEROMIX USA Γενική περιγραφή-εφαρµογές Οι µονάδες αυτές είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα SS316 και εξασφαλίζουν ισχυρή ανάδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα