ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, Αθήνα, Tηλ.: , Fax: , 11 Tsami Karatassu, Athens, Greece, Tel.: , Fax: ΜΕΛΕΤΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Νίκος Βεντούρης Μιχάλης Βασιλειάδης Παρασκευή Βλάχου Άγγελος Τσακανίκας Φεβρουάριος 2012

2 Το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε µε σκοπό να προωθεί την επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαµόρφωση πολιτικής. Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον ερευνητικό βοηθό του ΙΟΒΕ, Παναγιώτη Μπάρκα, για τη συμβολή του στην επεξεργασία των στοιχείων της μελέτης Cpyright 2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο ανατύπωση ή µετάφραση οποιουδήποτε µέρους της µελέτης, χωρίς την άδεια του εκδότη.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής Η εξέλιξη της απασχόλησης και του εργατικού κόστους Δείκτης Τιµών Παραγωγού Σύγκριση Δεικτών Τιµών Εξωτερικής Αγοράς, Ελλάδα-ΕΕ Σύγκριση Δεικτών Τιµών Παραγωγού Εσωτερικής Αγοράς και Δεικτών Τιµών Εισαγωγών Εξωτερικό Εµπόριο Δαπάνες Ε&Α στη Μεταποίηση Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση του Μεταποιητικού Τοµέα Ανακεφαλαίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Εµπόδια στη Μεταποίηση και προτάσεις παρεµβάσεων ανά θεµατική περιοχή Ίδρυση επιχείρησης-έκδοση αδειών Εργασιακά Ασφαλιστικά θέµατα Επενδυτικό περιβάλλον Ε.Σ.Π.Α Άντληση ρευστότητας Φορολογία Επιχειρήσεων Διασυνοριακό εµπόριο Ενδοσυνοριακό εµπόριο Θεσµικό Πλαίσιο - Λειτουργία των αγορών Ερευνητικές δραστηριότητες Επιµόρφωση εργαζοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Δείκτης Ισοζυγίου Δείκτης Balassa Μήτρα Ανταγωνιστικότητας Ταξινόµηση σύµφωνα µε την εξέλιξη της εξωτερικής ζήτησης Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη µεταβολή του µεριδίου αγοράς των εξαγωγών των µεταποιητικών κλάδων στο σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών Ταξινόµηση σύµφωνα µε το µέγεθος του µεριδίου αγοράς των εξαγωγών των µεταποιητικών κλάδων στο σύνολο των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών Παραγωγικότητα της µεταποιητικής εξαγωγικής δραστηριότητας (Hausmann & Rdrik 2005) Ανακεφαλαίωση Προτεινόµενοι κλάδοι µε υψηλή ανταγωνιστικότητα και συγκριτικά πλεονεκτήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ Εισαγωγή Κλαδικά εµπόδια και προτάσεις παρεµβάσεων Στις δραστηριότητες της Βιοµηχανίας Τροφίµων ( ) Στις δραστηριότητες της Παραγωγής Χηµικών Ουσιών & Προϊόντων (24) Στις δραστηριότητες Κατασκευής Άλλων Προϊόντων από Μη Μεταλλικά Ορυκτά (26) Στις δραστηριότητες Κατασκευής ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους (33) Στις δραστηριότητες Κατασκευής Επίπλων-Λοιπών Βιοµηχανιών (36) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3: Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

4 ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών

5 ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα µελέτη περιλαµβάνει µια αναλυτική χαρτογράφηση του τοµέα της Μεταποίησης στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, µε στόχο να εντοπιστούν οι κλάδοι εκείνοι που εµφανίζουν ικανοποιητικές αναπτυξιακές επιδόσεις, µε έµφαση κυρίως στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται καταρχάς στοιχεία για την πορεία της παραγωγής (βιοµηχανική παραγωγή, προστιθέµενη αξία παραγωγής κ.ά.), την εξέλιξη της απασχόλησης, την εξαγωγική δραστηριότητα, τις δαπάνες Ε&Α, αλλά και βασικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, ως επί το πλείστον σε τριψήφιο επίπεδο µεταποιητικής δραστηριότητας 1, ή ακόµα και για τους τετραψήφιους µεταποιητικούς κλάδους, όπου υπάρχει διαθεσιµότητα στοιχείων. Στη συνέχεια, αξιολογούνται µε αρκετά, διαφορετικά µεταξύ τους κριτήρια, η ανταγωνιστικότητα και οι προοπτικές των µεταποιητικών κλάδων. Σε αυτά τα κριτήρια περιλαµβάνονται ο δείκτης Ισοζυγίου, ο δείκτης Balassa και η Μήτρα Ανταγωνιστικότητας, ως προς διάφορες παραµέτρους που υπεισέρχονται σε αυτή, ούτως ώστε να αναδειχθούν οι δραστηριότητες και τα προϊόντα µε συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και σταθερή δυναµική διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Στην ανάλυση ανταγωνιστικότητας και προοπτικών αξιοποιείται και ο δείκτης των Hausmann-Rdrik, που µετρά την παραγωγικότητα που σχετίζεται µε τις µεταποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις, προκειµένου να αξιολογηθεί η διάχυση των ωφελειών στην οικονοµία από την επένδυση σε κλάδους παραγωγής µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και αναπτυξιακές προοπτικές [Hausmann & Rdrik (2005)]. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι συνεκτιµώντας όλα τα βασικά δεδοµένα της παραγωγικής λειτουργίας των µεταποιητικών επιχειρήσεων και τις µεθοδολογίες αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας, να εντοπιστούν εκείνες οι µεταποιητικές δραστηριότητες που παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ισχυρή, ανερχόµενη εξαγωγική ζήτηση και συνεχώς διευρυνόµενη θέση στις διεθνείς αγορές. Κατά συνέπεια, αυτές παρουσιάζουν σαφώς δυνατότητες συµβολής στην οικονοµική ανάκαµψη και µετέπειτα στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα στην άµβλυνση της ιδιαίτερα οξυµένης ανεργίας. Επισηµαίνεται και πάλι ότι η ανάλυση εστιάζει όσο αυτό είναι εφικτό µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία - σε επιµέρους µεταποιητικές δραστηριότητες, ούτως ώστε να εντοπιστούν συγκεκριµένοι µεταποιητικοί κλάδοι που παρουσιάζουν αναπτυξιακό ενδιαφέρον. Ο εντοπισµός των κλάδων µε τις καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης µας οδηγεί στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης που σχετίζεται µε τα εµπόδια που αυτοί αντιµετωπίζουν στη λειτουργία 1 Σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 5

6 τους. Στη µελέτη γίνεται αναφορά καταρχήν στα εµπόδια και στα αντικίνητρα στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της Μεταποίησης γενικά, καθώς υπάρχουν οριζόντια ζητήµατα, ανεξαρτήτως κλάδων, που αγγίζουν σχεδόν το σύνολο των µεταποιητικών δραστηριοτήτων (π.χ. ζητήµατα αδειοδοτήσεων). Καταγράφονται επίσης προβλήµατα µεταποιητικών κλάδων οι οποίοι δεν συγκαταλέγονται στους πλέον ανταγωνιστικούς και αναπτυσσόµενους. Στη συνέχεια όµως η ανάλυση είναι στοχοθετηµένη, καθώς περιγράφονται συγκεκριµένες παρεµβάσεις ενίσχυσης κλάδων-δραστηριοτήτων της Μεταποίησης οι οποίοι ως εκείνοι µε τα περισσότερα-ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Οι προτάσεις αφορούν διάφορα επίπεδα, όπως ρυθµιστικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες από την πλευρά του κράτους, εξειδικευµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία κ.α., για την παροχή ισχυρών κινήτρων και τη διαµόρφωση του πλέον κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, ούτως ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της; ανταγωνιστικότητας στους συγκεκριµένους κλάδους και στον ευρύτερο τοµέα ή αλυσίδα αξίας που αυτοί υπάγονται. Αναλυτικότερα: Τα βασικά συµπεράσµατα της ανάλυσης των κύριων διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των µεταποιητικών κλάδων είναι τα εξής: Σε όρους ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας παραγωγής, ο τοµέας της Μεταποίησης αναπτύχθηκε την περίοδο µε µέσο ετήσιο ρυθµό χαµηλότερο σε σχέση µε τον αντίστοιχο ρυθµό µεταβολής της συνολικής εγχώριας οικονοµικής δραστηριότητας (µόλις +0,1%, έναντι +2,2%) Μάλιστα ιδιαίτερα µετά το 2008, ο τοµέας κατέγραψε σηµαντική συρρίκνωση, της τάξης τους 1,7%, ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Αποτέλεσµα ήταν η µείωση του µεριδίου του στο εγχώριο προϊόν κατά 3 εκατοστιαίες µονάδες στη διάρκεια της περιόδου και η διαµόρφωσή του στο 8,7% στο τέλος αυτής. Σε κλαδικό επίπεδο, η Παραγωγή Βασικών Φαρµακευτικών Προϊόντων & Φαρµακευτικών Σκευασµάτων, η Παραγωγή Χηµικών Ουσιών & Προϊόντων και η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων παρουσιάζουν την υψηλότερη µέση ετήσια άνοδο στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του παραγόµενου προϊόντος στη Μεταποίηση την περίοδο Ωστόσο σε όρους συµβολής στη µεταποιητική παραγωγή, ο κλάδος της Βιοµηχανίας Τροφίµων Ποτοποιίας Παραγωγής Προϊόντων Καπνού, κατέχει σταθερά το υψηλότερο µερίδιο σε αυτό το χρονικό διάστηµα και ακολουθούν η Παραγωγή Βασικών Φαρµακευτικών Προϊόντων & Φαρµακευτικών Σκευασµάτων και η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων. ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 6

7 Σε όρους βιοµηχανικής παραγωγής κατά τη διάρκεια , η Μεταποίηση κατέγραψε µέσο ετήσιο ρυθµό µείωσης 2,5% την περίοδο , µε σηµαντική επιδείνωση την τελευταία τριετία (ΜΕΡΜ: : -1,2% & : -8,2%). Η ταχύτερη άνοδος βιοµηχανικής παραγωγής σε όλη την περίοδο σηµειώθηκε στην Παραγωγή Φαρµακευτικών Σκευασµάτων (ρυθµός 12,9% ανά έτος, κατά µέσο όρο) και ακολουθούν µε αρκετά χαµηλότερες όµως επιδόσεις (κάτω του 1,5%) η Παραγωγή Λοιπών Χηµικών Προϊόντων και η Κατασκευή Αµαξωµάτων για Μηχανοκίνητα Οχήµατα-Κατασκευή Ρυµουλκούµενων κ.λπ. Ακόµα και µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ο πρώτος κλάδος εξακολουθεί να εµφανίζει σθεναρές αντιστάσεις (αύξηση κατά 10%), ενώ θετική πορεία εµφανίζει η Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου. Γενικά δεν σηµειώνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις προ και κατά τη διάρκεια της κρίσης όσον αφορά την κατάταξη των κλάδων. Οι κλάδοι που παρουσίαζαν προβλήµατα και πριν την κρίση είναι και αυτοί όπου επηρεάζονται περισσότερο και µετά. Εξαίρεση σε αυτή τη γενική τάση συνιστά η πορεία των υποκλάδων Παραγωγής Άλλων Οργανικών Βασικών Χηµικών Ουσιών και Κατασκευής Άλλων Μεταλλικών Προϊόντων που καταγράφουν αξιοσηµείωτη µέση ετήσια άνοδο µετά το ξέσπασµα της κρίσης, όπως και η Παραγωγή αλουµινίου και η Επισκευή Μηχανηµάτων, αν και οι αντίστοιχοι διψήφιοι κλάδοι εµφανίζουν αρνητικές επιδόσεις. Σε όρους απασχόλησης, η Μεταποίηση συγκαταλέγεται στους τοµείς µε τη µεγαλύτερη µείωση ειδικά στην τελευταία τριετία. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της απασχόλησης ήταν -6,6% κατά µέσο όρο την περίοδο , έναντι -1,9% στο σύνολο της οικονοµίας. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη µακροχρόνια διαδικασία αποβιοµηχάνισης της ελληνικής οικονοµίας που έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 80 και έχει οδηγήσει τη Μεταποίηση σε µερίδιο της τάξης του 10,7% το Η πιο ισχυρή υποχώρηση της απασχόλησης την περίοδο της κρίσης ( ) σηµειώνεται στην Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών (-32% κατά µέσο ετήσιο ρυθµό), ενώ στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκε η απασχόληση στην Παραγωγή Οπτάνθρακα & Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου (ΜΕΡΜ 9,6%), στη Βιοµηχανία Τροφίµων (ΜΕΡΜ 4,6%), στην Παραγωγή Βασικών Φαρµακευτικών Προϊόντων & Σκευασµάτων (ΜΕΡΜ 4,3%) και στην Παραγωγή ρυµουλκούµενων οχηµάτων (ΜΕΡΜ 4,1%). Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν µεταβάλει πάντως σηµαντικά τα σχετικά µερίδια µε εξαίρεση τη Βιοµηχανία Τροφίµων, όπου παρατηρήθηκε σηµαντική ενίσχυση του µεριδίου της απασχόλησης στο 25% του συνόλου των απασχολούµενων στη Μεταποίηση, διατηρώντας πάντα στην πρώτη θέση κατάταξης. Σε επιµέρους κλάδους, αξιοσηµείωτη άνοδος της απασχόλησης παρατηρήθηκε στην Κατασκευή ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 7

8 Ηλεκτρονικών Ειδών Ευρείας Κατανάλωσης και Κατασκευής Οπτικών Οργάνων & Φωτογραφικού Εξοπλισµού. Όσον αφορά το πραγµατικό µοναδιαίο κόστος εργασίας, ο Μεταποιητικός τοµέας στο σύνολό του παρουσίασε µια από τις µεγαλύτερες αυξήσεις την περίοδο στην Ελλάδα (αύξηση κατά 13% την περίοδο έναντι µείωσης 1% στην ΕΕ-27). Μετά το 2008, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ ξεκίνησαν µια διαδικασία αναπροσαρµογής του κόστους εργασίας, όµως τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την ύφεση, η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγραφεί αύξηση στο ανά µονάδα κόστος εργασίας (έστω οριακά, κατά 1%) όταν στις περισσότερες χώρες της ΕΕ σηµειώνεται µείωση. Σε ό,τι αφορά τις τιµές παραγωγού εξωτερικής και εγχώριας αγοράς, για την αξιόπιστη σύγκριση των επιδόσεων πρέπει να συνεξετάζεται στην εσωτερική αγορά για κάθε κλάδο και η πορεία του Δείκτη Τιµών Εισαγωγών, καθώς ειδικά στις περιπτώσεις όπου τα εισαγόµενα προϊόντα κατέχουν υψηλό µερίδιο επί των πωλήσεων, είναι πιθανό οι τιµές των παραγόµενων στην Ελλάδα οµογενών προϊόντων να επηρεάζονται ή/και να ακολουθούν την τάση των διεθνών τιµών. Αντιστοίχως, στις εκτός Ελλάδας αγορές, πρέπει να συνεκτιµάται η δυναµική των τιµών για τα ίδια προϊόντα που έχει διαµορφωθεί στις χώρες της ΕΕ-27, αφού τα προϊόντα τους αποτελούν βασικούς ανταγωνιστές των ελληνικών προϊόντων και είναι πιθανό να επηρεάζουν αντίστοιχα και τις τιµές των εγχώριων εξαγωγών. Με βάση τα παραπάνω οι κλάδοι των Καλωδιώσεων, Σωλήνων - Αγωγών µε καθορισµένη µορφή, τα Προϊόντα Μύλων-Δηµητριακών, οι Παρασκευασµένες Ζωοτροφές, η Διύλιση Πετρελαίου και τα Βασικά Πολύτιµα Μέταλλα εµφανίζουν διαχρονικά ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό κατά την περίοδο Οι περισσότεροι από αυτούς µάλιστα διατηρούν τη δυναµική τους και κατά την τριετία Αντίθετα στους κλάδους των Τροφίµων (Φυτικά-Ζωικά Έλαια & Λίπη, Διατηρηµένο Κρέας) και της Κλωστοϋφαντουργίας - Ένδυσης (Γούνινα είδη, Πλεκτά Είδη-Είδη Κροσέ, Υφαντά Υφάσµατα) παρουσιάστηκε η εντονότερη εξασθένιση της εξωτερικής ζήτησης από το 2005 µέχρι και το Ειδικά κατά την περίοδο την ισχυρότερη πτώση τιµών εξωτερικής αγοράς, σηµειώνουν η Παραγωγή Διατηρηµένου Κρέατος και τα Φυτικά-Ζωικά Έλαια και Λίπη, που παρουσίασαν άλλωστε παρόµοιες τάσεις στην περίοδο συνολικά. Σε γενικές γραµµές, οι κλάδοι των Τροφίµων πρωτοστατούν στην πτώση τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς µετά το ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 8

9 Σε ότι αφορά τις τιµές παραγωγού εσωτερικής αγοράς, την εντονότερη αύξηση τιµών την περίοδο , σηµειώνουν ως επί το πλείστον κλάδοι το προϊόν των οποίων χρησιµοποιείται σε κατασκευαστικές δραστηριότητες, λόγω προφανώς της ταχείας ανάπτυξης του Κατασκευαστικού κλάδου, από το 2000 έως το Μετά το 2008, τη µεγαλύτερη αύξηση τιµών παρουσιάζουν η Κατασκευή Κοσµηµάτων, Πολύτιµων Αντικειµένων και Συναφών Ειδών, γεγονός που ενδεχοµένως αντανακλά την αναζήτηση ασφαλέστερων επενδύσεων µετά την εκδήλωση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Οι περισσότεροι πάντως τριψήφιοι µεταποιητικοί κλάδοι µε την ταχύτερη πτώση τιµών εγχώρια υπάγονται στην Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, αντανακλώντας τη σηµαντική όξυνση του ανταγωνισµού µετά την κατάργηση των περιορισµών στις εισαγωγές στην ΕΕ, κυρίως από τις χώρες της Ασίας. Σε έντονα πτωτική τροχιά, για παρόµοιους λόγους, κινούνται και οι τιµές σε κλάδους της ένδυσης. Ωστόσο η εντονότερη υποχώρηση τιµών σηµειώνεται στην Παραγωγή Ζάχαρης, τουλάχιστον µέχρι το 2010, µιας και έκτοτε η πορεία είναι ανοδική. Σε όρους εξαγωγών, οι κλάδοι της Παραγωγής Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, της Παραγωγής Βασικών Πολύτιµων Μετάλλων & άλλων Μη Σιδηρούχων Μετάλλων και Παραγωγής Φαρµακευτικών Προϊόντων κατέχουν διαχρονικά τα µεγαλύτερα µερίδια στις µεταποιητικές εξαγωγές. Οι περισσότεροι κλάδοι µε τα υψηλότερα µερίδια εξαγωγών βελτίωσαν τη θέση τους το 2010 σε σχέση µε το 2005, ενώ το µερίδιο του φαρµακευτικού κλάδου υποχώρησε ελαφρά σε σχέση µε την περίοδο πριν την κρίση. Στους περισσότερους κλάδους µε τα χαµηλότερα µερίδια εξαγωγών στο σύνολο της Μεταποίησης παρατηρήθηκε επιδείνωση το 2010 σε σχέση µε το Μεγάλη υποχώρηση στο εξαγωγικό της µερίδιο σηµείωσε στην Κατασκευή Δερµάτινων Ενδυµάτων. Η δυναµική των εξαγωγών στην πλειοψηφία των κλάδων µετριάστηκε την περίοδο , ως αποτέλεσµα της υποχώρησης του διεθνούς εµπορίου. Μεταξύ των κλάδων που γενικά σηµείωσαν αύξηση στις εξαγωγές τους την περίοδο , τη µεγαλύτερη υποχώρηση την πιο πρόσφατη περίοδο παρουσίασε η Παραγωγή Προϊόντων Οπτανθρακοποίησης, διατηρώντας ωστόσο τον υψηλότερο ρυθµό αύξησης την πρόσφατη δεκαετία. Η παραγωγή οικοδοµικών υλικών παρουσιάζει διαχρονικά εµπορικά πλεονάσµατα όπως και η Επεξεργασία-Συντήρηση Φρούτων & Λαχανικών. ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 9

10 Σε ό,τι αφορά το τεχνολογικό περιεχόµενο των εξαγωγικών µεταποιητικών προϊόντων, η Ελλάδα παρουσιάζει τεχνολογικό έλλειµµα σε σχέση µε την ΕΕ, παρά το γεγονός ότι έχει σηµειωθεί µικρή βελτίωση στο εξαγωγικό µίγµα. Η αιτία για αυτή την υστέρηση δεν µπορεί παρά να αποδοθεί στις φτωχές επενδύσεις σε Ε&Α, καθώς τόσο η ένταση σε Ε&Α όσο και αντίστοιχα το ποσοστό των εργαζοµένων σε Ε&Α κυµαίνονται σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Τις υψηλότερες επιδόσεις στους δείκτες αυτούς παρουσιάζουν: η Κατασκευή Ραδιοτηλεοπτικού Εξοπλισµού & Επικοινωνιών και η Κατασκευή Χηµικών Προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, σε όρους αιτήσεων για πατέντες, αναδεικνύονται και άλλοι κλάδοι όπως η Κατασκευή Μηχανολογικού Εξοπλισµού, Η/Υ, Ιατρικών οργάνων και ακριβείας κ.τ.λ., η Βιοµηχανία Τροφίµων & Ποτών και η Κατασκευή Προϊόντων από Μη Μεταλλικά Ορυκτά. Ωστόσο, οι αιτήσεις και σε αυτούς τους κλάδους είναι ελάχιστες στον αριθµό και απέχουν πολύ από κάθε σύγκριση µε το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στα χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά της Μεταποίησης, το επίπεδο ρευστότητας κρίνεται ικανοποιητικό κατά µέσο όρο την περίοδο , ενώ παράλληλα διατηρείται η κερδοφόρα εικόνα του τοµέα. Συγχρόνως, διαπιστώνεται σταδιακή αύξηση του δανεισµού ως πηγή άντλησης πόρων. Ωστόσο, στην διετία , παρατηρείται επιδείνωση όλων των αριθµοδεικτών στο σύνολο της Μεταποίησης. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχωρεί αρκετά, ενώ πλέον αξιοποιούνται λιγότερο αποδοτικά τα περιουσιακά στοιχεία και τα ίδια κεφάλαια για την πραγµατοποίηση κερδών, γεγονός που επηρεάζεται αρκετά και από την υποχώρηση των συνολικών καθαρών κερδών της Μεταποίησης. Η Παραγωγή Τσιµέντου, Ασβέστη και Γύψου, η Κατασκευή Ατµογεννητριών κ.λπ., η Ανακύκλωση Μεταλλικών Απορριµµάτων και η Κατασκευή Οικιακών Συσκευών είναι οι υποκλάδοι µε τις καλύτερες επιδόσεις των εξεταζόµενων αριθµοδεικτών την περίοδο Μάλιστα, ειδικότερα τσην διετία οι υποκλάδοι που φαίνεται να ανθίστανται στην κρίση περισσότερο είναι η Κατασκευή ατµογεννητριών κ.λπ. και η Κατασκευή Ελαστικών Προϊόντων. Αναφορικά µε την κερδοφορία, η Καπνοβιοµηχανία και η Ποτοποιία φαίνεται επίσης να αντέχουν και συνεχίζουν να διατηρούν υψηλά περιθώρια κέρδους. Την πλέον καθοριστική όµως εικόνα για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων µεταποιητικών κλάδων τη διαµορφώνουν µια σειρά από δείκτες που αξιολογούν τις διεθνείς επιδόσεις αυτών των κλάδων. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκαν α) ο Δείκτης Ισοζυγίου, β) ο Δείκτης Balassa, γ) η Μήτρα Ανταγωνιστικότητας και δ) ο Δείκτης παραγωγικότητας εξαγωγών βάσει Hausmann, Hwang & Rdrik. Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής ευρήµατα: ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 10

11 Σύµφωνα µε το Δείκτη Ισοζυγίου, οι πλέον ανταγωνιστικοί κλάδοι είναι η Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη & γύψου και η Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων & λοιπών δοµικών προϊόντων από τη γη, Εξάλλου, παρά την χαµηλή τιµή του δείκτη, ο κλάδος της Κατασκευής σιδηροδροµικών & τροχιοδροµικών µηχανών & τροχαίου υλικού παρουσίασε σηµαντική βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης µετά το 2008 σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Επίσης, οι κλάδοι Κατασκευής πλεκτών υφασµάτων & υφασµάτων πλέξης κροσέ, Κατασκευής δοµικών µεταλλικών προϊόντων, Κατασκευής σωλήνων και Κατεργασίας & βαφής γουναρικών, κατασκευής γούνινων ειδών όχι µόνο διατήρησαν το σχετικό δείκτη σε υψηλά επίπεδα, αλλά κατάφεραν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση µετά το Σύµφωνα µε τον Δείκτη Balassa, οι κλάδοι µε µεγάλη εξωστρέφεια, δηλαδή µε διαχρονικά υψηλές τιµές του δείκτη είναι η Κατεργασία & βαφή γουναρικών, κατασκευή γούνινων ειδών, η Παραγωγή τσιµέντου, ασβέστη & γύψου και η Επεξεργασία & συντήρηση φρούτων & λαχανικών. Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί ότι οι κλάδοι Κατασκευής ηλεκτρονικών λυχνιών, Κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδοµή και Κατασκευής ατµογεννητριών βελτίωσαν την ανταγωνιστική τους θέση µετά το 2008, παρά τις χαµηλές τιµές του δείκτη. Η κατασκευή της Μήτρας Ανταγωνιστικότητας εξυπηρετεί στον εντοπισµό εκείνων των κλάδων που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα εξωστρέφειας, λαµβάνοντας υπόψη τόσο την εξέλιξη της εξωτερικής ζήτησης όσο και την εξέλιξη της συµµετοχής των ελληνικών εξαγωγών στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Με βάση την εξέλιξη της εξωτερικής ζήτησης, δηλαδή τη µεταβολή των εξαγωγών των µεταποιητικών κλάδων προς τη µεταβολή των συνολικών εξαγωγών της Μεταποίησης στην ΕΕ-27, οι πιο ελπιδοφόροι κλάδοι που θα µπορούσαν να επωφεληθούν από τη διεθνή ζήτηση είναι η Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς & φαρµακευτικών προϊόντων από βότανα, η Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους και η Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού & ορθοπεδικών οργάνων. Σύµφωνα µε το κριτήριο της εξέλιξης της συµµετοχής των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές κλαδικές εξαγωγές, οι πλέον ανταγωνιστικοί κλάδοι είναι: η Κατασκευή σωλήνων, η Κατασκευή ρολογιών, η Παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, η Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδερµα, γύψο & τσιµέντο, η Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων κ.α. και οι Εκδόσεις. ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 11

12 Σύµφωνα µε το κριτήριο του σχετικού µεγέθους των µεταποιητικών κλαδικών εξαγωγών στο σύνολο των εξαγωγών της Μεταποίησης στην Ελλάδα, οι κλάδοι που συνδυάζουν αυξηµένη εξωτερική ζήτηση και αυξητική τάση στη συµµετοχή τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές είναι: η Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, χηµικών προϊόντων για ιατρικούς σκοπούς & φαρµακευτικών προϊόντων από βότανα, η Κατασκευή πλαστικών προϊόντων, η Παραγωγή βασικών χηµικών προϊόντων, η Κατασκευή κάθε είδους ξύλινων δοχείων & κιβωτίων και η Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών. Τέλος η κατασκευή του δείκτη παραγωγικότητας εξαγωγών (Hausmann, Hwang & Rdrik) των µεταποιητικών κλάδων µας βοηθάει στον εντοπισµό εκείνων που παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα παραγωγικότητας έναντι των αντίστοιχων της ΕΕ-27. Οι κλάδοι που κατέγραψαν τη µεγαλύτερη µέση ετήσια αύξηση της εξαγωγικής παραγωγικότητας ( ) είναι: η Κατασκευή ηλεκτρονικών λυχνιών & ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων, η Κατασκευή ρολογιών, η Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης και η Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων & συστοιχιών. Επιπλέον, οι κλάδοι Κατασκευής κάθε είδους ξύλινων δοχείων & κιβωτίων, Κατασκευής παιχνιδιών κάθε είδους και Κατασκευής προϊόντων από σκυρόδερµα, γύψο & τσιµέντο κατάφεραν να αντισταθούν στις αρνητικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης και αύξησαν την παραγωγικότητα των εξαγωγών τους την περίοδο Προτεινόµενοι κλάδοι µε υψηλή ανταγωνιστικότητα και συγκριτικά πλεονεκτήµατα Από τη συνεκτίµηση όλων των δεδοµένων που συνοπτικά παρουσιάστηκαν παραπάνω, επιχειρήθηκε η ανάδειξη εκείνων των κλάδων που χαρακτηρίζονται από υψηλή ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα ανάπτυξης. Η συνεκτίµηση αυτή ωστόσο θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη σηµασία κάθε δείκτη και να «σταθµίζει» αντίστοιχα τις επιδόσεις που καταγράφηκαν. Είναι δεδοµένο ότι στο σηµερινό ελληνικό περιβάλλον µεγαλύτερη σηµασία και άρα και µεγαλύτερη στάθµιση στην επιλογή των κλάδων θα πρέπει να δοθεί στους δείκτες που αποτιµούν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Σε αυτό το πλαίσιο, από την επεξεργασία όλων των διαθέσιµων στοιχείων, φαίνεται να ξεχωρίζουν οι παρακάτω κλάδοι και επιµέρους δραστηριότητες, οι οποίοι προκύπτει βάσει διαφόρων µεγεθών τους ότι παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές, και υψηλή ανταγωνιστικότητα σήµερα. Πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι οι δείκτες που αξιολογούν τις εξαγωγικές επιδόσεις είναι αρκετά πιθανό να αντανακλούν καλές επιδόσεις εµπορικών δραστηριοτήτων γενικά, οι οποίες δεν οφείλονται αποκλειστικά στις εξαγωγές εγχώρια ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 12

13 παραγόµενων µεταποιητικών προϊόντων (π.χ. διαµετακοµιστικό εµπόριο). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να συγκαταλέγονται στους κλάδους που αναδείχτηκαν από την ανάλυση ενδεχοµένως και µερικοί που έχουν ισχυρότερο το εµπορικό µέρος της δραστηριότητάς τους και όχι το αυστηρά µεταποιητικό. Υπό αυτό το πλαίσιο µπορεί να εξηγηθεί η παρουσία κάποιων υποκλάδων στους πλέον δυναµικούς της ελληνικής Μεταποίησης ειδικά κάποιων προερχόµενων από τους κλάδους 33 και στον 36 κατά ΣΤΑΚΟΔ 03 οι οποίοι δεν ήταν αναµενόµενοι. Βιοµηχανία Τροφίµων & Ποτών (15, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα των 10, 11 και 20): Αν και ο κλάδος εµφανίζει µείωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 3% την περίοδο , εντούτοις οι εξαγωγές των περισσότερων υποκλάδων του εξακολουθούν να κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Είναι κλάδοι που καταγράφουν εµπορικά πλεονάσµατα, ενισχύουν το µερίδιο συµµετοχής τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές και προσφέρουν θέσεις απασχόλησης ακόµα και εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Συγκεκριµένα, ο κλάδος της Επεξεργασίας & Συντήρησης Φρούτων & Λαχανικών (153, κατά ΣΤΑΚΟΔ και τµήµα του 108) εµφανίζει εµπορικό πλεόνασµα, µε τις εξαγωγές του κλάδου να αποτελούν το 6% των συνολικών ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών. Επιπλέον, ο κλάδος καταγράφει τον 3 ο υψηλότερο Δείκτη Balassa, γεγονός που υποδηλώνει συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε την ΕΕ-27, ενώ φαίνεται ότι ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην εξέλιξη της διεθνούς ζήτησης, που είναι 1,4 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε το µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής του συνολικού µεταποιητικού τοµέα. Ο εγχώριος κλάδος Επεξεργασίας & Συντήρησης Φρούτων & Λαχανικών (153) µπορεί να ενισχύσει τη διεθνοποίησή του στα προσεχή χρόνια µέσω της ραγδαίας αύξησης της κατανάλωσης των προϊόντων του που σηµειώνεται σε ορισµένες από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ινδία (+60,7% ετησίως στην περίοδο ). Υψηλή άνοδο παρουσιάζει και η απορρόφηση των εξαγωγών του από τις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, ο κλάδος Παραγωγής Γαλακτοκοµικών Προϊόντων (155, κατά ΣΤΑΚΟΔ ), παρουσιάζει δυναµική διεύρυνση των εξαγωγών του, καθώς αύξησε το µερίδιο συµµετοχής του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές, ανταποκρινόµενος ικανοποιητικά στη θετική πορεία της εξωτερικής ζήτησης, και παρά τα εµπορικά ελλείµµατα που παρουσιάζει εγχώρια. Ο κλάδος κατατάσσεται αρκετά υψηλά και σύµφωνα µε το Δείκτη Παραγωγικότητας των Εξαγωγών, µε τις εξαγωγές του να αυξάνονται ετησίως κατά µέσο όρο κατά 9%, ενώ και η βιοµηχανική παραγωγή του αυξήθηκε κατά 1,3% ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο Η εδραιωµένη, συνεχώς βελτιούµενη θέση της εγχώριας Παραγωγής Γαλακτοκοµικών ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 13

14 Προϊόντων (155) στην αγορά της ΕΕ-27 αποτελεί αναγνώριση της υψηλής ανταγωνιστικότητάς της και διασφαλίζει τη σταθερότητα των εξαγωγικών της επιδόσεων. Η ποιότητα των ελληνικών γαλακτοκοµικών προϊόντων αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια από τους καταναλωτές στις πολύ µεγάλες αγορές της Κίνας και της Ινδίας, προς τις οποίες οι εξαγωγές ανέρχονται µε ρυθµούς πάνω από 110% και 60% κατ έτος αντίστοιχα. Παραγωγή Χηµικών Ουσιών & Προϊόντων (24, κατά ΣΤΑΚΟΔ και τµήµα των 19-21, 32): Οι υποκλάδοι που προέκυψαν από την ανάλυση ανήκουν στους εδραιωµένους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας, ενώ συνεχίζουν να κερδίζουν µερίδια και από την αύξηση της διεθνούς ζήτησης των προϊόντων που παράγουν. Έτσι, σηµειώνουν εντυπωσιακές επιδόσεις σε όρους Βιοµηχανικής Παραγωγής και απασχόλησης. Στο σύνολό του ο κλάδος κατέγραψε την τρίτη µεγαλύτερη µέση ετήσια αύξηση της ΑΠΑ την περίοδο Αναλυτικότερα: Η Παραγωγή Βασικών Χηµικών Προϊόντων (241, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα των 191, 201 και 381) αποτελεί το 4% των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών και κατατάσσεται µεταξύ των κλάδων που συνδυάζουν αυξηµένη εξωτερική ζήτηση και τάση αύξησης της συµµετοχής των εξαγωγών του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον Δείκτη Balassa, ο κλάδος παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την ΕΕ-27. Υψηλή, ανερχόµενη προτίµηση για τα προϊόντα του εκδηλώνεται από την Κίνα και την Ινδία. Η κλιµάκωση των εξαγωγικών ροών σε αµφότερες τις χώρες τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης Πλαστικών σε Πρωτογενή Μορφή (2416, κατά ΣΤΑΚΟΔ ). Πολλές επιµέρους δραστηριότητες της Παραγωγής Βασικών Χηµικών Προϊόντων (241) εµφανίζουν σταθερά υψηλή άνοδο εξαγωγικών ροών προς τη Βραζιλία, που κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια. Η αναπτυξιακή τροχιά στην οποία βρίσκονται οι Βαλκανικές χώρες που απορροφούν µεγάλα τµήµατα των εξαγωγών βασικών χηµικών προϊόντων (ΠΓΔΜ, Σερβία, Αλβανία), ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες διεθνοποίησης του κλάδου στο προσεχές µέλλον. Η Παραγωγή Παρασιτοκτόνων & Άλλων Αγροχηµικών Προϊόντων (242, κατά ΣΤΑΚΟΔ ) κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο της απασχόλησης µετά το 2008 (κατά 40% ετησίως κατά µέσο όρο). Δυνατότητες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζονται στα προσεχή χρόνια προς την αγορά των Η.Π.Α., οι εξαγωγές προς την οποία διπλασιάστηκαν από το 2007 έως και το ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 14

15 Η Παραγωγή Φαρµακευτικών Προϊόντων, Χηµικών Προϊόντων για Ιατρικούς Σκοπούς & Φαρµακευτικών Προϊόντων από Βότανα (244, κατά ΣΤΑΚΟΔ και εν µέρει 212 και 325) ανήκει στην κατηγορία των κλάδων που κατέχουν επίσης ένα υψηλό µερίδιο στο σύνολο των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών (6%) και κατατάσσεται πολύ υψηλά όσον αφορά την εξωτερική ζήτηση των προϊόντων του κλάδου (2,9 φορές ταχύτερη άνοδος σε σχέση µε τον µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής των εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ-27), ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται αυξητική τάση στο µερίδιο αγοράς των εξαγωγών του εν λόγω κλάδου στο σύνολο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εξαγωγών. Σε επίπεδο Βιοµηχανικής Παραγωγής, ο σχετικός δείκτης στον εν λόγω κλάδο κατέγραψε τον υψηλότερο µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής την περίοδο Ταυτόχρονα, παρουσιάζει καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση, µε τις καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων και στον δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο Το ιδιαίτερα υψηλό µερίδιο της Παραγωγής Φαρµακευτικών Προϊόντων, Χηµικών Προϊόντων για Ιατρικούς Σκοπούς κ.λπ. (244) στις ελληνικές εξαγωγές οφείλεται στις σηµαντικές θέσεις που έχει κατακτήσει ο κλάδος στις αγορές της ΕΕ-27. Ισχυρή ζήτηση σηµειώνεται και από τη Νότιο Αφρική, την Τουρκία αλλά και την Ελβετία. Ο κλάδος επωφελείται και από τη σηµαντική ενίσχυση των εξαγωγών των προϊόντων του πανευρωπαϊκά προς τη Βραζιλία. Επιπλέον, οι ελληνικές επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν την εγγύτητά τους στην περιοχή, στην παροχή των φαρµάκων που θα χρειαστούν για την αντιµετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων που ξέσπασαν πρόσφατα σε χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, µετά τις εκεί εµφύλιες συρράξεις (Αίγυπτο, Λιβύη, Συρία). Η Παραγωγή Άλλων Χηµικών Προϊόντων (246, κατά ΣΤΑΚΟΔ και τµήµα των 205, 261) εµφανίζει συγκριτικά αυξηµένο µερίδιο στο σύνολο των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών, αντιµετωπίζοντας παράλληλα σχετικά ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό. Παράλληλα, κατέγραψε αξιοσηµείωτη αύξηση βιοµηχανικής Παραγωγής την περίοδο Η αγορά της Ρωσίας παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για την παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων στα επόµενα χρόνια, καθώς η ροή εξαγωγών προς αυτή διευρύνεται σηµαντικά (+21% ετησίως από το 2008), όταν η αντίστοιχη άνοδος στην ΕΕ-27 δεν ξεπερνά το 1%. Επιµέρους δραστηριότητες του κλάδου, πχ. τα Λοιπά Χηµικά Προϊόντα (2469, κατά ΣΤΑΚΟΔ- 08 τµήµα των 2059 και 2611), έχουν βελτιώσει σηµαντικά τις εξαγωγικές τους επιδόσεις προς την Κίνα. Κατασκευή Άλλων Προϊόντων από Μεταλλικά Ορυκτά (26, κατά ΣΤΑΚΟΔ και εν µέρει 33): Οι υποκλάδοι που επιλέγονται εµφανίζουν τις καλύτερες επιδόσεις στο ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 15

16 Δείκτη Ισοζυγίου, µε υψηλά εµπορικά πλεονάσµατα, ενώ βάσει του Δείκτη Balassa, οι εξαγωγές τους εµφανίζουν σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ-27. Αναλυτικά: Η Κατασκευή Τούβλων, Πλακιδίων & Λοιπών Δοµικών Προϊόντων από Οπτή Γη (264, κατά ΣΤΑΚΟΔ και 331, 332), συγκαταλέγεται στους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους της ελληνικής Μεταποίησης σύµφωνα µε το Δείκτη Ισοζυγίου, ενώ η υψηλή τιµή του Δείκτη Balassa καταδεικνύει ότι είναι πιο σηµαντικός για τις εξαγωγές της Ελλάδας από ότι για τις εξαγωγές της ΕΕ-27. Καθώς η ζήτηση των προϊόντων του από χώρες της ΕΕ-27 φθίνει τα τελευταία χρόνια, η συνολική άνοδός τους αντανακλά την αυξανόµενη σηµασία των υπόλοιπων διεθνών αγορών στην επίτευξη των υψηλών εξαγωγικών επιδόσεων. Μεταξύ αυτών, κατακόρυφη βελτίωση σηµειώνεται στην αγορά της Ρωσίας. Ακόµα καλύτερες επιδόσεις στους δύο αυτούς δείκτες παρουσιάζει η Παραγωγή Τσιµέντου, Ασβέστη & Γύψου (265, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα του 235), καθώς κατατάσσεται στην πρώτη θέση µεταξύ των τριψήφιων κλάδων στο Δείκτη Ισοζυγίου και στη δεύτερη θέση στο Δείκτη Balassa. Οι εξαγωγές αυτού του κλάδου κατέχουν ένα αρκετά ικανοποιητικό µερίδιο στο σύνολο των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών, ενώ ο κλάδος παρουσιάζει ικανοποιητικές επιδόσεις στους δείκτες καθαρού περιθωρίου κέρδους και αποδοτικότητας ενεργητικού την περίοδο Ωστόσο µεγάλο µέρος των διεθνών εξαγωγικών ροών της εγχώριας παραγωγής τσιµέντου-ασβέστη κατευθύνονταν προς τη Λιβύη και την Αίγυπτο µέχρι και το 2010, µε αποτέλεσµα οι εξαγωγές του κλάδου να πληγούν σηµαντικά κατά το 2011 από τις εµφύλιες συγκρούσεις στις συγκεκριµένες χώρες. Είναι όµως πολύ πιθανό να ανακάµψουν κατά τη διάρκεια ανοικοδόµησης των δύο χωρών, στη βάση των πολύ καλών δικτυώσεων που φαίνεται να έχουν αναπτύξει τα προηγούµενα χρόνια σε αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις. Γενικότερα, το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του κλάδου Κατασκευής Άλλων Προϊόντων από Μεταλλικά Ορυκτά (26) που διακρίθηκαν για τη δυναµική της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους, παρουσιάζει προοπτικές διατήρησής-ενίσχυσής της στα προσεχή χρόνια, µέσω και της δραστηριοποίησης στην ανοικοδόµηση των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στις οποίες έλαβαν πρόσφατα χώρα ή συνεχίζονται εµφύλιες συρράξεις (Αίγυπτος, Λιβύη, Συρία). Η θέση των ελληνικού τσιµέντου-ασβέστηγύψου ισχυροποιείται έντονα και σε άλλη µια χώρα της βορείου Αφρικής, την Αλγερία. Η Κατασκευή Προϊόντων από Σκυρόδερµα, Γύψο & Τσιµέντο (266, κατά ΣΤΑΚΟΔ ), κρίνεται επίσης ως ένας από τους πλέον ανταγωνιστικούς κλάδους ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 16

17 σύµφωνα µε τη µήτρα ανταγωνιστικότητας, µε γνώµονα την πορεία συµµετοχής των ελληνικών εξαγωγών του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Επίσης, αποτελεί έναν κλάδο που αντιµετωπίζει µια σχετικά υψηλή εξωτερική ζήτηση, ενώ κατάφερε να ενισχύσει το δείκτη παραγωγικότητας των εξαγωγών του, µε τις εξαγωγές του να αυξάνονται κατά 14% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση από τις χώρες της ΕΕ-27 αποτελεί το βασικό αίτιο του πολλαπλασιασµού των εξαγωγών του κλάδου: η ετήσια αύξησή τους σε όλες τις επιµέρους δραστηριότητες, εξαιρουµένων της Παραγωγής Έτοιµου Σκυροδέµατος (2663, κατά ΣΤΑΚΟΔ ) και των Άλλων προϊόντων από Σκυρόδεµα, Γύψο & Τσιµέντο (2669, κατά ΣΤΑΚΟΔ ), κυµαίνεται σε διψήφιο ποσοστό από το 2008, µέχρι και 55%. Ωστόσο πολύ ταχύτερη είναι η αύξηση των εξαγωγικών ροών προς την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία. Παρόµοιες επιδόσεις και δυνατότητες εµφανίζει ο κλάδος Κοπής, Μορφοποίησης & Κατεργασίας Λίθων για Διακοσµητικούς & Οικοδοµικούς Σκοπούς (267, κατά ΣΤΑΚΟΔ ). Παράλληλα, διατηρεί ένα συγκριτικά υψηλό ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των ελληνικών µεταποιητικών εξαγωγών και υψηλά επίπεδα απασχόλησης, ακόµα και εν µέσω κρίσης. Οι αγορές της Κίνας, της Ινδίας και της Ρωσίας αυξάνουν ταχύτατα τη σηµασία τους για τις εξαγωγές του κλάδου, ξεπερνώντας το 2010 τα 6,9 εκ.. Ωστόσο ο όγκος των εξαγωγών και προς τις τρεις αυτές χώρες είναι ελαφρά υψηλότερος εκείνου σε µια και µόνο χώρα, την Βραζιλία ( 6,5 εκ.). Η µεγέθυνση της ζήτησής της για προϊόντα του συγκεκριµένου κλάδου που παρασκευάζονται εγχώρια είναι σαφώς χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες τρεις χώρες, όχι όµως υποτονική, καθώς διαµορφώθηκε στο ίδιο χρονικό διάστηµα στο 6,2% το χρόνο κατά µέσο όρο. Κατασκευή Ιατρικών Οργάνων, Οργάνων Ακριβείας & Οπτικών Οργάνων, Κατασκευή Ρολογιών Κάθε Είδους (33, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα των 26-28, 32, 33). Η επιλογή αυτού του κλάδου συνιστά έκπληξη, ωστόσο η προσεκτική εξέταση των στοιχείων επιµέρους κλάδων του φανερώνει την αξιοπρόσεκτη δυναµική τους. Αυτή θα πρέπει να ερµηνεύεται περισσότερο από τις αντίστοιχες εµπορικές δραστηριότητες του κλάδου παρά από τη µεταποιητική του δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα ο κλάδος συνολικά εµφάνισε τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας Παραγωγής σε ετήσια βάση κατά µέσο όρο την περίοδο Οι υποκλάδοι που επιλέχτηκαν αντιµετωπίζουν ισχυρή ζήτηση εξαγωγών από το εξωτερικό, ενώ κατάφεραν να αυξήσουν το µερίδιο συµµετοχής τους στο αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Επιπλέον, κατέγραψαν ισχυρό ρυθµό αύξησης στις εξαγωγές τους, ορισµένοι δε κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση και στα επίπεδα απασχόλησης. Αναλυτικότερα: ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 17

18 Η Κατασκευή Ιατροχειρουργικού Εξοπλισµού & Ορθοπεδικών Οργάνων (331, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα των 26-28, 32, 33) παρουσιάζει ραγδαία αυξανόµενη εξωτερική ζήτηση (2,3 φορές υψηλότερη από το σύνολο του Μεταποιητικού τοµέα), γεγονός το οποίο αντανακλά την ικανότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να διεισδύουν σε αγορές του εξωτερικού και να εδραιώνουν τη θέση τους σε αυτές. Εξάλλου, ο κλάδος καταγράφει σχετικά ικανοποιητικές επιδόσεις στον Δείκτη Παραγωγικότητας Εξαγωγών, ενώ κατάφερε να διευρύνει τις εξαγωγές του κατά 10% ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο Αγορά στην οποία παρουσιάζονται δυνατότητες επέκτασης στο µέλλον, πέρα από τις χώρες της ΕΕ, είναι αυτή της Ινδίας. Οι εξαγωγές προς τη συγκεκριµένη χώρα τριπλασιάστηκαν από το 2007 µέχρι το 2010, όταν η αντίστοιχη αύξηση σε επίπεδο ΕΕ-27 δεν ξεπέρασε το 42%. Η Κατασκευή Εξοπλισµού Ελέγχου των Βιοµηχανικών Μεθόδων Παραγωγής (333, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα του 332) έχει σχετικά ήπιες απώλειες στη Βιοµηχανική Παραγωγή λόγω κρίσης, ενώ σηµείωσε τη δεύτερη µεγαλύτερη µέση ετήσια άνοδο στα επίπεδα απασχόλησης µετά το Η Κατασκευή Οπτικών Οργάνων & Φωτογραφικού Εξοπλισµού (334, κατά ΣΤΑΚΟΔ-08 τµήµα των 267, 289 και 331) εµφανίζει συγκριτικά υψηλή επίδοση στο Δείκτη Παραγωγικότητας Εξαγωγών, καταφέρνοντας να σηµειώσει µέση ετήσια άνοδο εξαγωγών της τάξης του 5,6%. Παράλληλα, εντυπωσιακή είναι η άνοδος στα επίπεδα απασχόλησης στη συγκεκριµένη δραστηριότητα την περίοδο , σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία. Τέλος, ο κλάδος Κατασκευής Ρολογιών (335, κατά ΣΤΑΚΟΔ και τµήµα των 321, 331), κυρίως λόγω των συνολικών εµπορικών δραστηριοτήτων του, όχι µόνο όσων σχετίζονται µε την εξαγωγή προϊόντων του ελληνικής παραγωγής, εµφανίζει καλές επιδόσεις στη µήτρα ανταγωνιστικότητας ως προς την εξέλιξη του µεριδίου των εξαγωγών του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, ενώ παράλληλα φαίνεται ότι αντιµετωπίζει σχετικά υψηλή εξωτερική ζήτηση. Στον Δείκτη Παραγωγικότητας των Εξαγωγών καταγράφει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση µεταξύ των 3-ψηφιων µεταποιητικών κλάδων, µε τις εξαγωγές του να αυξάνονται κατά 19,5% ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο Η αγορά της ΕΕ-27 παραµένει όχι µόνο ο βασικός προορισµός των εξαγωγών της εγχώριας κατασκευής ρολογιών και εξαρτηµάτων αυτών, αλλά και µια συνεχώς αναπτυσσόµενη, µε ταχείς ρυθµούς αγορά για τα συγκεκριµένα προϊόντα, µε ετήσια άνοδο πάνω από 30%. Το υψηλότερο µερίδιο εξαγωγικών ροών προς συγκεκριµένη χώρα παρουσιάζει η Ελβετία (>32% του συνόλου), γεγονός που αντανακλά την αναγνώριση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων από µερικές εκ των κορυφαίων επιχειρήσεων ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 18

19 που δραστηριοποιούνται στον κατασκευή ρολογιών διεθνώς. Μεγέθυνση παρουσιάζει και η ζήτηση από το Χόνγκ Κόνγκ, µε αποτέλεσµα το µερίδιο των εγχώριων εξαγωγών προς αυτή τη χώρα να είναι το δεύτερο υψηλότερο. Κατασκευή Επίπλων & Λοιπές Βιοµηχανίες µ.α.κ. (36): Και σε αυτή την περίπτωση εµπορικές δραστηριότητες, που δεν σχετίζονται µε την αµιγώς µεταποιητική παραγωγή, δικαιολογούν την ανάδειξή των υποκλάδων στους επιλεγόµενους, βάσει πάντα των διαθέσιµων στοιχείων. Οι υποκλάδοι που επιλέγονται σηµειώνουν ικανοποιητικές επιδόσεις ως προς το Δείκτη Παραγωγικότητας Εξαγωγών, την εξέλιξη της διεθνούς ζήτησης και την εξέλιξη της συµµετοχής των εξαγωγών τους στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Πιο συγκεκριµένα, Η Κατασκευή Αθλητικών Ειδών (364, κατά ΣΤΑΚΟΔ και εν µέρει 329) εµφανίζει υψηλή επίδοση στο κριτήριο του Δείκτη Παραγωγικότητας Εξαγωγών καθώς οι εξαγωγές σηµείωσαν αύξηση 13% ετησίως κατά µέσο όρο την τελευταία δεκαετία. Επίσης, ο κλάδος Κατασκευής Παιχνιδιών Κάθε Είδους (365, κατά ΣΤΑΚΟΔ και εν µέρει 264, 289 και 331) εµφανίζει αυξηµένη ζήτηση από το εξωτερικό (2,1 φορές υψηλότερη σε σχέση µε το µέσο ρυθµό µεταβολής της εξαγωγών του συνόλου του µεταποιητικού τοµέα στην ΕΕ-27), ενώ ενίσχυσε αρκετά το µερίδιο συµµετοχής του στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξαγωγές. Επιπλέον, κατέγραψε ικανοποιητικές επιδόσεις στο Δείκτη Παραγωγικότητας Εξαγωγών. Η δυναµική διεθνοποίησής του στα προσεχή χρόνια εντοπίζεται γεωγραφικά, πέραν των χωρών της ΕΕ-27, στην Τουρκία αλλά και στη Νορβηγία και το Ισραήλ, που κατέχουν σχετικά υψηλά, ανερχόµενα µερίδια στις εγχώριες εξαγωγές του κλάδου. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι αρκετοί ακόµα τριψήφιοι υποκλάδοι επιτυγχάνουν καλές επιδόσεις σε σειρά παραµέτρων που σταθµίστηκαν στην αποτίµηση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων της ελληνικής Μεταποίησης. Αυτοί περιλαµβάνονται κατά βάση σε πέντε διψήφιους κλάδους. Πρόκειται για υποκλάδους της Βιοµηχανίας Ξύλου-Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα, των Εκδόσεων, Εκτυπώσεων και Αναπαραγωγής Προγεγραµµένων Μέσων Εγγραφής Ήχου-Εικόνας, της Παραγωγής Βασικών Μετάλλων, της Κατασκευής Ηλεκτρικών Μηχανών και Συσκευών µ.α.κ., και της Κατασκευής Λοιπού Εξοπλισµού Μεταφορών. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν αρκετές µεταποιητικές δραστηριότητες όπου η αντίστοιχη επιχειρηµατική δραστηριοποίηση κινείται ικανοποιητικά και επιτυγχάνει καλές επιµέρους επιδόσεις, είτε στο εγχώριο, είτε σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν δηλαδή «αφανείς πρωταθλητές», σε διάφορους κλάδους, οι οποίοι θα µπορούσαν να στηρίξουν την εγχώρια οικονοµία, εφόσον διευκολυνθεί η λειτουργία τους, ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 19

20 περιοριστεί η γραφειοκρατία και αρθούν εµπόδια σε διάφορα επίπεδα (χρηµατοδοτικά, αδειοδοτικά, επενδυτικά, θεσµικά). Η µελέτη ολοκληρώνεται λοιπόν µε την ανάδειξη των εµποδίων που αντιµετωπίζουν αυτοί οι πλέον ανερχόµενοι κλάδοι της Μεταποίησης, ενώ γίνονται και συγκεκριµένες προτάσεις άρσης τους. Σηµειώνεται ότι έχει ήδη παρουσιαστεί στο κεφάλαιο 2 µια ανάλυση µε αντίστοιχες προτάσεις στο σύνολο της Μεταποίησης, ωστόσο στο κεφάλαιο 4 γίνεται προσπάθεια για περαιτέρω εξειδίκευση στους επιλεγµένους κλάδους. Οι προτάσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να συµπεριληφθούν σε αυτήν τη σύντοµη επισκόπηση, ωστόσο ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στα αντίστοιχα κεφάλαια. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι προτάσεις του ΙΟΒΕ συνιστούν πεδία όπου εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήµατα και κατευθύνσεις που θα µπορούσαν να ακολουθηθούν. Η περαιτέρω εξειδίκευση τους απαιτεί τη συνεργασία της Δηµόσιας Διοίκησης και των εµπλεκοµένων φορέων ώστε να αποσαφηνιστούν συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που κινούνται σε αυτές τις κατευθύνσεις. Ο προσδιορισµός των λεπτοµερειών που συνήθως γιγαντώνονται αναίτια θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση τους µε συνέπεια τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη χώρα, όρος που στις σηµερινές δύσκολες οικονοµικές συνθήκες είναι πλέον επιτακτικός. ΙΟΒΕ Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 20

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ ISBN 978-960-7536-59-4 Copyright 2015 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003

ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Θεσσαλονίκη, 1 Απριλίου, 2004 ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2002-2003 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του Κλάδου Ποτοποιίας στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 1 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Ο κλάδος της Ποτοποιίας 1 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκεκριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών περιλαμβάνει τους κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και

Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία: προκλήσεις και ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας»

Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Κλαδική Ανάλυση Μελέτη της ICAP Group «Οι Συνέπειες της Κρίσης στους διαφόρους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας» Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών Εισαγωγή Η ελληνική οικονοµία δέχθηκε βαρύ πλήγµα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ISΒN 978-960-7536-54-9 Copyright 2014 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ FACTS & FIGURES ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Φεβρουάριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015

14o Annual Health World Conference 2015 19/10/2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassousou Str.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015. Εξέλιξη του Γενικού είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σεπτέµβριος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία, µε βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Σεπτέµβριος 2014 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

Greek Economy Restart. Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Greek Economy Restart Μανόλης Μιχαλιός, Partner, Head of Assurance Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner Δείγμα 4.997 εταιρειών 9 τομείς 88 Κλάδοι 62 ανεξάρτητες μεταβλητές Περίοδος 2009-2014 2 Επίπεδα προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

** Εκ των οποίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : 13 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ 14 ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 µετά τη συγκοµιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Νοέµβριος 2013 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2005=100,0,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Νοέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και

Διαβάστε περισσότερα

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος

Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος Σύντομα σημειώματα για θέματα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.35 Ιούνιος 2007 Ισπανία: ο νέος μεγάλος εμπορικός μας εταίρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Κρατίνου 11,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 2009-2011: ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Σύνοψη και συμπέρασμα Αντώνης Τορτοπίδης, οικονομολόγος 1 Φεβρουάριος 2009 Η σημερινή ύφεση της οικοδομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Το 2013 καταγράφεται ως έτος που επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση μακροοικονομικών ανισορροπιών που χαρακτήριζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Μαΐου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Μάρτιος 2015 Η εξέλιξη του είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής, µε βάση το έτος 2010=100,0, για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Νοεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισαγωγών στη Βιοµηχανία ( ΤΕ) του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 17,1% τον Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2009. ΔΕΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45%

% Μεταβολή 08/07 44.367.891.178 12,13% 9,67% 42.277.469.831 11,21% 6,08% 4.785.906.605 1,31% 3,39% 7.098.635.823 1,88% 7,45% Εµπορικό Ισοζύγιο Για το, ο όγκος εµπορίου της Ιταλίας ανήλθε σε 743 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι ιταλικές εξαγωγές ήταν 365 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές 377 δισ. ευρώ. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες Στήριξη Ανέργων και Νέων Επιχειρηματιών (Δράση 1) Επιλέξιμες Δραστηριότητες ΤΟΜΕΙΣ 10 Βιομηχανία τροφίμων. 10.52 Παραγωγή παγωτών 10.71 10.72 10.73 10.82 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας Ανεργία και Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ

Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και την προώθηση της απασχόλησης ΣΥΝΘΕΣΗ 4 ΕΡΕΥΝΩΝ ENOTHTA Α ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α 1.1 Οικονομικό προφίλ Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα